Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 14. szám június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal"

Átírás

1 DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E évi 14. szám június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 133/2012. (V. 31.) határozata 135/2012. (VI. 28.) határozata 136/2012. (VI. 28.) határozata A Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért díjak adományozásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról A Bajcsy-Zsilinszky Szoboszlói Úti Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról /2012. (VI. 28.) határozata 138/2012. (VI. 28.) határozata 139/2012. (VI. 28.) határozata A Boldogfalva Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról 2411 A Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról 2412 A Kuruc Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról 2413

2 140/2012. (VI. 28.) határozata 141/2012. (VI. 28.) határozata A Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról 2413 A Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról /2012. (VI. 28.) határozata 143/2012. (VI. 28.) határozata A Bocskai István Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról A Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról /2012. (VI. 28.) határozata Döntéshozatalból történő kizárásról /2012. (VI. 28.) határozata 146/2012. (VI. 28.) határozata 147/2012. (VI. 28.) határozata 148/2012. (VI. 28.) határozata 149/2012. (VI. 28.) határozata 150/2012. (VI. 28.) határozata 151/2012. (VI. 28.) határozata 152/2012. (VI. 28.) határozata 153/2012. (VI. 28.) határozata 154/2012. (VI. 28.) határozata Az Epreskerti Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról A Gönczy Pál Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról Az Ady Endre Gimnázium magasabb vezetőjének megbízásáról A Fazekas Mihály Gimnázium magasabb vezetőjének megbízásáról A Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola magasabb vezetőjének megbízásáról A Vegyipari Szakközépiskola magasabb vezetőjének megbízásáról A Deák Ferenc Középiskolai Kollégium magasabb vezetőjének megbízásáról A Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánításáról Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének módosításáról a Debrecen, 34. vrk., Nagyerdei krt. Pallagi út által határolt tömböt érintően

3 155/2012. (VI. 28.) határozata Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének módosításáról a Debrecen 39. városrendezési körzet Kishegyesi út 0369/50, 0369/1, 0374/5, 0374/6, 0374/9, 0374/10, 0374/14 hrsz-ú ingatlanok tervezett 16,00 m-es út 0376/5 és 17119/64 hrsz-ú uta /2012. (VI. 28.) határozata Az önkormányzati tulajdonban lévő értékesítésre történő kijelöléséről bérlakások /2012. (VI. 28.) határozata 158/2012. (VI. 28.) határozata 159/2012. (VI. 28.) határozata 160/2012. (VI. 28.) határozata 161/2012. (VI. 28.) határozata 162/2012. (VI. 28.) határozata 163/2012. (VI. 28.) határozata 164/2012. (VI. 28.) határozata 165/2012. (VI. 28.) határozata 166/2012. (VI. 28.) határozata A távhőszolgáltatás díjának megállapításával kapcsolatban történő állásfoglalásról A helyi közutak útkategóriákba és közútkezelési osztályokba való sorolásáról A Debrecen, Nagyerdei krt. Pallagi út által határolt területen található Csónakázó-tó megvásárlásához szükséges pénzügyi forrás biztosításáról A Debrecen, Angyalföld tér 7. szám alatti épület egyes helyiségeinek hasznosításba adásáról a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, valamint a DVSC Ökölvívó Kft. részére Jelzálogjog bejegyzéséről a Magyar Labdarúgó Szövetség országos labdarúgó pályaépítési programja részeként kialakítandó műfüves pályák létesítéséhez A Debrecen, Varga u 3. sz. alatti ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről A Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulásból történő kiválásról szóló döntésről Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Óvodafejlesztés címmel meghirdetett TÁMOP /2 kódszámú pályázati felhívásra Együttműködési megállapodás megkötéséről szóló szándéknyilatkozatról a régió turizmusának fejlesztése érdekében A Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának és közhasznúsági megállapodásának módosításáról /2012. (VI. 28.) határozata A DVSC Kézilabda Kft. társasági szerződés módosításáról 2560

4 168/2012. (VI. 28.) határozata 169/2012. (VI. 28.) határozata 170/2012. (VI. 28.) határozata Hatáskör visszavonásáról szociális alapszolgáltatáshoz kapcsolódóan, valamint önkormányzati hozzájáruló nyilatkozatok kiadásáról Pályázat kiírásáról a Debreceni Művelődési Központ magasabb vezetői (igazgatói) beosztásának ellátására Fenntartói engedélyezésről átlag- illetve maximális létszámtól való csoport- és osztálylétszám eltérésre vonatkozóan a 2012/2013. nevelési/tanítási évben induló és működő csoportokra, osztályokra

5 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 133/2012. (V. 31.) határozata * a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa és a Debrecen Város Közoktatásáért díjak adományozásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 53/1997. (XII. 20.) Kr. számú rendelet 8. -a, 12. (3) bekezdése és a 13. -a alapján. 1./ a) Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díjat adományoz részére. 1. Új Imre Attila 2. Posta László 3. Diószeghy Márta b) Debrecen Város Közoktatásáért díjat adományoz részére. 1. Szabóné Kiss Ildikó 2. Bánk Tibor 3. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2./ A díjjal pénzjutalom jár, melynek összege egyének esetében nettó forint. 3./ A Közgyűlés a közösség számára adományozható pénzjutalom összegét nettó forintban határozza meg. 4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a díjaknak a Közgyűlés június havi utolsó rendes ülésén történő ünnepélyes átadáshoz kapcsolódó előkészületeket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Humán Főosztály Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a május 31-ei zárt ülésén fogadta el. A határozat közzétételére a Közgyűlés június 28-ai ülésen történt díjátadás miatt kerül sor a Közlöny évi 14. számában.

6 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 135/2012. (VI. 28.) határozata * Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága nem képviselő tagjának megválasztásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 22. (1) bekezdése, 24. -a, valamint a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 59. (2) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi Csősz Imre Attila nem képviselő tag június 30. napjával történő lemondását a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságban betöltött tagságáról, valamint megköszöni nem képviselő tagként végzett munkáját. 2./ Az 1./ pontban foglaltakra tekintettel megválasztja július 1. napjával Farkas Zoltánt a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság nem képviselő tagjának. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1-2./ pontban foglalt döntésről a Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság elnökét, valamint az érintetteket tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 136/2012. (VI. 28.) határozata * a Bajcsy-Zsilinszky Szoboszlói Úti Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a és 70. (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) és (14) bekezdései, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján * A Közgyűlés a határozatokat a június 28-ai ülésén fogadta el.

7 1./ megbízza Nagy Lászlónét, a Bajcsy-Zsilinszky - Szoboszlói Úti Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Nagy Lászlóné vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 137/2012. (VI. 28.) határozata * a Boldogfalva Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 21. (1), (3) bekezdései, 23. (1) (3) bekezdései, ai, 69. -a, 70. (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, az évi XXII. törvény 86/C. (2) bekezdése, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése és (14) bekezdése, 14/A. (2) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdése, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 44/2012. (III. 29.) önkormányzati határozatra 1./ kinevezi Sárkányné Gazda Ágotát augusztus 1. napjától határozatlan időre a Boldogfalva Óvoda (4025 Debrecen, Boldogfalva u. 3/A.) óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottjává, és egyidejűleg megbízza augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Sárkányné Gazda Ágota alapilletményét a G fizetési osztály 14. fizetési fokozatában ,-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynövekedését alapilletményének 5%- ában, azaz ,-Ft-ban, összesen kerekítve ,-Ft-ban, vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 230%-ában, azaz ,-Ft-ban, havi illetményét összesen ,-Ft-ban állapítja meg. * A Közgyűlés a határozatot a június 28-ai ülésén fogadta el.

8 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a kinevezés és a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 138/2012. (VI. 28.) határozata * a Görgey Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a, 70. (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése és (14) bekezdése, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ megbízza Erdélyi Editet, a Görgey Utcai Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Erdélyi Edit vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatot a június 28-ai ülésén fogadta el.

9 A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 139/2012. (VI. 28.) határozata * a Kuruc Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a és 70. (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) és (14) bekezdései, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ megbízza Kissné Takács Erikát, a Kuruc Utcai Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Kissné Takács Erika vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 140/2012. (VI. 28.) határozata * a Lehel Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a és 70. (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) és (14) bekezdései, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján * A Közgyűlés a határozatokat a június 28-ai ülésén fogadta el.

10 1./ megbízza Korláth Csabánét, a Lehel Utcai Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Korláth Csabáné vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 141/2012. (VI. 28.) határozata * a Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 21. (1), (3) bekezdései, 23. (1) (3) bekezdései, ai, 69. -a, 70. (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése és (14) bekezdése, 14/A. (2) bekezdésének a) pontja és (4)-(5) bekezdése, valamint a 14/C. (1) bekezdésének b) pontja alapján 1./ megbízza Nagyné Ambrus Györgyi Ilonát, a Sípos Utcai Óvoda határozatlan időre kinevezett óvodapedagógus munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Nagyné Ambrus Györgyi Ilona vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. * A Közgyűlés a határozatot a június 28-ai ülésén fogadta el.

11 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 142/2012. (VI. 28.) határozata * a Bocskai István Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a, 70. (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése és (14) bekezdése, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ megbízza Csák Lászlót, a Bocskai István Általános Iskola határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Csák László vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatokat a június 28-ai ülésén fogadta el.

12 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 143/2012. (VI. 28.) határozata * a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a és 70. (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) és (14) bekezdései, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ megbízza Dr. Tárkányi Ferenc Tibornét, a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Dr. Tárkányi Ferenc Tiborné vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 144/2012. (VI. 28.) határozata * döntéshozatalból történő kizárásról A Közgyűlés Kósa Lajos polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 14. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva * A Közgyűlés a határozatot a június 28-ai ülésén fogadta el.

13 Az Epreskerti Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízása tárgyú napirendi pont tárgyalása során bejelentett személyes érintettsége miatt Szabó Gyula önkormányzati képviselőt a napirendi pont tárgyában tartott döntéshozatalból kizárja. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 145/2012. (VI. 28.) határozata * az Epreskerti Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a, 70. (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése és (14) bekezdése, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ megbízza Szabó Gyulát, az Epreskerti Általános Iskola határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Szabó Gyula vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatokat a június 28-ai ülésén fogadta el.

14 A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 146/2012. (VI. 28.) határozata * a Gönczy Pál Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a és 70. (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) és (14) bekezdései, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ megbízza Agárdiné Burger Angélát, a Gönczy Pál Általános Iskola határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Agárdiné Burger Angéla vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%- ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 147/2012. (VI. 28.) határozata * a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a, 70. (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése és (14) bekezdése, valamint a 14/C. (1) bekezdés a) pontja alapján 1./ megbízza Danku Attilát, a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. * A Közgyűlés a határozatot a június 28-ai ülésén fogadta el.

15 2./ Danku Attila vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 148/2012. (VI. 28.) határozata * az Ady Endre Gimnázium magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a, 70. (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése és (14) bekezdése, valamint a 14/C. (1) bekezdés c) pontja alapján 1./ megbízza Rózsavölgyi Gábort, az Ady Endre Gimnázium határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Rózsavölgyi Gábor vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 250%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatokat a június 28-ai ülésén fogadta el.

16 A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 149/2012. (VI. 28.) határozata * a Fazekas Mihály Gimnázium magasabb vezetőjének megbízásáról a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a és 70. (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) és (14) bekezdései, valamint a 14/C. (1) bekezdés c) pontja alapján 1./ megbízza Aranyi Imrét, a Fazekas Mihály Gimnázium határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával / Aranyi Imre vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 250%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 150/2012. (VI. 28.) határozata * a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a és 70. (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) és (14) bekezdései, valamint a 14/C. (1) bekezdés c) pontja alapján * A Közgyűlés a határozatot a június 28-ai ülésén fogadta el.

17 1./ megbízza Dr. Barcsa Lajost, a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Dr. Barcsa Lajos vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 250%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester A Közgyűlés DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 151/2012. (VI. 28.) határozata * a Vegyipari Szakközépiskola magasabb vezetőjének megbízásáról a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a, 70. (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdésének a) pont aa) alpontja, (2) bekezdése és (14) bekezdése, valamint a 14/C. (1) bekezdés c) pontja alapján 1./ megbízza Szabó Zoltánt, a Vegyipari Szakközépiskola határozatlan időre kinevezett tanár munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Szabó Zoltán vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 250%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester * A Közgyűlés a határozatokat a június 28-ai ülésén fogadta el.

18 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 152/2012. (VI. 28.) határozata * a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium magasabb vezetőjének megbízásáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi LXXIX. törvény 18. -a, 102. (2) bekezdésének e) pontja, az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, 23. (1) (3) bekezdései, 69. -a és 70. (1) bekezdése és a (2) bekezdés a) pontja, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, (2) és (14) bekezdései, valamint a 14/C. (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ megbízza Posta Lászlót, a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium határozatlan időre kinevezett kollégiumi nevelő munkakörű közalkalmazottját augusztus 1. napjától július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. 2./ Posta László vezetői pótlékát a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 230%-ában határozza meg. 3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 153/2012. (VI. 28.) határozata * a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánításáról A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, továbbá az évi XXXIII. törvény 20/A. (6) bekezdése, az évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdésének e) pontja, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. (16) bekezdése alapján, figyelemmel a 46/2012. (III.29.) önkormányzati határozatra, és a 117/2012. (V.31.) önkormányzati határozatra * A Közgyűlés a határozatot a június 28-ai ülésén fogadta el.

19 1./ eredménytelennek nyilvánítja a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola magasabb vezetői beosztásának ellátására kiírt pályázati eljárást, tekintettel arra, hogy az intézmény augusztus 1. napjával jogutóddal megszűnik. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 154/2012. (VI. 28.) határozata * Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének módosításáról a Debrecen, 34. vrk., Nagyerdei krt. Pallagi út által határolt tömböt érintően A Közgyűlés a főépítész előterjesztésére az évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a) pontja, valamint a 7. (3) bekezdés b) pontja, az évi LIII. törvény 43. (4) bekezdése és a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 10. -ban foglaltak alapján 1./ módosítja augusztus 1. napjától a Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének megállapításáról szóló 124/2001. (VI. 21.) Kh. határozatot az 1. melléklet szerinti tervlapon szereplő területek felhasználásának változtatásával oly módon, hogy a Debrecen, 34. vrk., Nagyerdei krt. - Pallagi út által határolt tömbben található hrsz-ú ingatlannak a mellékelt településszerkezeti tervlapon feltüntetettek szerinti területrésze zöldterület (Z) terület-felhasználás-ról különleges intézményi terület-felhasználásra (Ki) módosul. 2./ Elfogadja az 1./ pont szerinti területre elkészített környezeti vizsgálatot a 2. melléklet szerint. 3./ Felkéri a főépítészt az 1./ pont szerinti módosítás településszerkezeti terven történő átvezetésére. Határidő: azonnal Felelős: a főépítész 4./ Felkéri a Városépítési Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti területre vonatkozó utólagos monitoring rendszer szabályait dolgozza ki. Határidő: szeptember 30. Felelős: a Városépítési Osztály vezetője * A Közgyűlés a határozatot a június 28-ai ülésén fogadta el.

20 5./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a debreceni hrsz-ú ingatlan szabályozási tervnek való megfeleltetése érdekében az ingatlan művelési ágának megváltoztatásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: szeptember 30. Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Kósa Lajos sk. polgármester

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 4/2015.(I.29.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi naprendjére: Javaslat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben