161. számú előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "161. számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 161. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti bizottság részére a fogorvosi praxisok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról I. Tartalmi összefoglaló A Képviselő-testület júniusi ülésén döntött a kőbányai egészségügyi alapellátásban résztvevő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződések elfogadásáról. Az érintettekkel folytatott egyeztetések eredményeként a fogorvosok feladat-ellátási szerződésének IV.ll. pontja kibővült azzal a rendelkezéssel, hogy- bár a fogorvosi szék és kezelőegység kivételével a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek folyamatos meglétéről a Megbízott köteles gondoskodni - a felek külön megállapodásban rögzítik a szakmai minimumfeltételek folyamatos rendelkezésre állása érdekében az Önkormányzat által a fogorvos részére nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét és feltételeit, melynek tartalmát évente, az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadását követően felülvizsgálják. A fogorvosokkal kötött, a feladat-ellátási szerződés mellékletét képező külön megállapodás 3. pontjában foglaltak szerint az Önkormányzat vállalta, hogy az alapellátás színvonalának biztosítása érdekében a gyermek illetve felnőtt fogorvosi praxisok támogatására évi költségvetésében OOO Ft összeget különít el, melynek legfeljebb egy főre eső részét - a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó orvosi műszerek, berendezések pótlása, javítása céljára - pályázati eljárás keretében, a pályázati kiírás feltételeinek való megfelelés esetén, külön támogatási megállapodás alapján biztosítja Megbízott számára. II. A végrehajtás feltételei A Képviselő-testület 311/2012. (VI. 21.) határozatában foglaltak szerint: A Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 3. táblázatának l. során szereplő összegből 40 OOO Ft, valamint 2. során szereplő összegből szerződés felmondása folytán fennmaradó 2 OOO OOO Ft összeget biztosít a fogorvosok által kötendő feladat-ellátási szerződés IV.ll. pontja és az azt kiegészítő külön megállapodás alapján fogorvosi műszerek, berendezések beszerzésére, felújítására, mely összeggel a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat finanszírozását megemeli. Az összeg felhasználása érdekében a megállapodás 3. pontja szerinti pályázati kiírás, valamint a pályázatok elbírálásának, a fogorvosi székek és kezelőegységek cseréje esetén a műszakilag indokolt sorrend meghatározásának jogát átruházza a Népjóléti Bizottságra azzal, hogy a Bizottság a pályázatok elbírálása során vegye figyelembe a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szakmai véleményét. A Népjóléti Bizottság által kiírt pályázati felhívás szerint pályázatot nyújthatott be valamennyi, az Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján gyermek illetve

2 felnőtt fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. A 12 darab vállalkozási formában működő felnőtt fogászati praxisból ll pályázott, az 5 darab vállalkozásban működő gyermek fogászati praxis mindegyike nyújtott be pályázatot A pályázat keretében az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20) ESzCsM rendelet által fogászati ellátás szakmai minimumfeltételei közé sorolt orvosi műszerek, berendezések beszerzésére, valamint a meglévő eszközök cseréjére, javítására nyílik lehetőség. A pályázati támogatás összege praxisonként legfeljebb 120 OOO Ft lehetett. Az egy rendelőben működő praxisok közössége is nyújthatott be pályázatot közös használatú eszközök beszerzésére. A pályázat részeként a pályázónak be kellett nyújtani a pályázati felhíváshoz csatolt kitöltött Adatlapot és igazolást arról, hogy a pályázatban résztvevő vállalkozásnak nincs a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat irányában fennálló, 30 napot meghaladó tartozása. A beérkezett 16 pályázat formai és tartalmi szempontból megfelel a kiírási feltételeknek. A pályázati adatlapot valamennyi pályázó l eredeti és l másolati példányban benyújtotta, a tartozásmentességről szóló igazolást csatolta. Egy közös pályázat érkezett, melyet két pályázó együttesen nyújtott be. A pályázatok keretében zömében új eszközök beszerzése, illetve a meglévő eszközök cseréje valósulna meg. A pályázók az egészsegugyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20) ESzCsM rendelet által fogászati ellátás szakmai minimum feltételei közé sorolt orvosi műszerek, berendezések beszerzéséhez, valamint a meglévő eszközök cseréjéhez, javításához kémek támogatást. 15 pályázó esetében a szakmai gép-műszer állomány korszerűsödne, l pályázó informatika eszközbeszerzésre fordítaná a támogatást. A pályázók valamennyien igénybe kívánják venni a maximális 120 OOO Ft-os támogatási összeget. A Kőbányai Egészségügy Szolgálat a benyújtott pályázatokat az előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint szakmai szempontból támogatásrajavasolja III. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, október 30. Weeber Tibor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: jegyző

3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága... /2012. (XI. 6.) határozata a fogorvosi praxisok támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Grand Dentál Fogászati és Fogtechnikai Kft. (1148 Budapest, Ajka u. 15.) részére fogorvosi szék és elektrokauter beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Poldental Fogászati Kft. (3200 Gyöngyös, Gólya u. 56.) részére Chirana Music könyökdarab, fúró beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Rapid Dental Bt. (1147 Budapest, Fűrész u. 71.) részére elektrokauter fej beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága Dr. Gulyás Gabriella egyéni vállalkozó (1196 Budapest, Kossuth Lajos u C/21.) részére depurátor hegyek és fúrók beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Kassay és Rugonfalvy Bt. (1087 Budapest, Luther u III/47.) részére fogászati kézidarabok beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 6. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága Dr. Kiss Melinda egyéni vállalkozó (1097 Budapest, Vágóhíd u V.lh. III/77.) részére polimerizációs lámpa beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 7. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (1074 Budapest, Munkás u. 71/B. II/37.) részére turbinák, kézidarabok beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt. (1126 Budapest, Böszörményi út 8.) részére turbina rotor beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 9. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága az S-G Dent Bt. (1163 Budapest, Magyarvár u. 41.) részére soft-lézer készülék beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít.

4 l O. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága Dr. Kajcsos Ede egyéni vállalkozó (1026 Budapest, Garas u. 9.) részére fogászati kézidarab csapágy beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. ll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Dr. Pásztor Emőke egyéni vállalkozó (1015 Budapest, Szabó Ilonka u ) részére elektrokauter és fogorvosi szék beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 12. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Calmo-Dent Bt. (2013 Pomáz, Radnóti u. 17.) részére gépi gyökércsatorna bemérő és kézi műszerek, fúrók beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 13. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága Dr. Kollarits Katalin egyéni vállalkozó (1139 Budapest Röppentyű köz 1.) részére laptop beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 14. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Maldidente Kft. (ll O l Budapest, Monori u. 13. I/3.) részére kéziműszerek és fogók beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 15. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága Dr. Kiss Tamás egyéni vállalkozó (1012 Budapest, Logodi u. 23.) részére kézidarab rotorjának beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága a Dental-Bau Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 18. I/1.) részére kézidarab javítására és kézi műszerek beszerzéséhez megállapodás keretében 120 OOO Ft támogatást biztosít. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

5 KŐBÁNYAIEGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT 1102 Budapest, Endre u.10 Tel Szám: (:r-/ ;(ef-.j.- /2012 Tárgy: fogászati eszközbeszerzési pályázatok szakmai értékelése Budapest Fővárosi X. kerület Kőbányai Önkormányzat Népjóléti Bizottság Tisztelt Népjóléti Bizottság! A kerület lakosságának színvonalas fogászati ellátása érdekében az Önkormányzat illetékességi területén feladat-ellátási szerződés keretében önkormányzati rendeletben meghatározott terület ellátására szerződött gyermek illetve felnőtt fogorvosi praxisok eszközellátottságának fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra 16 pályázat érkezett. Egy orvos nem nyújtott be pályázatot Pályázatot nyújthatott be valamennyi, az Önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező, az Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés alapján gyermek illetve felnőtt fogorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató. A 12 darab vállalkozási formában működő felnőtt fogászati praxisból ll pályázott, az 5 darab vállalkozásban működő gyermek fogászati praxis mindegyike nyújtott be pályázatot A pályázat keretében az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20) ESzCsM rendelet által fogászati ellátás szakmai minimum feltételei közé sorolt orvosi műszerek, berendezések beszerzése, valamint a meglévő eszközök cseréje, javítására volt lehető: ~g. A pályázati támogatás összege praxisonként legfeljebb 120 OOO Ft lehetett. Az egy rendelőben működő praxisok közössége is nyújthatott be pályázatot közös használatú eszközök beszerzésére. A pályázat részeként a pályázónak be kellett nyújtani a pályázati felhíváshoz csatolt kitöltött Adatlapot és igazolást arról, hogy a pályázatban résztvevő vállalkozásnak nincs a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat irányában fennálló, 30 napot meghaladó tartozása. A pályatok elbírálása: ij~~i,, 'i A beérkezett 16 pályázat formai és tartalmi szempontból megfelelt a kiírási feltételeknek A pályázati adatlapot valamennyi pályázó l eredeti és l másolati példányban benyújtotta, a tartozás menteségről szóló igazolást csatolta. Egy közös pályázat érkezett, melyet két pályázó együttesen nyújtott be.

6 A pályázatok keretében zömében új eszközök beszerzése, illetve a meglévő eszközök cseréje valósulna meg. A pályázók az egészsegugyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20) ESzCsM rendelet által fogászati ellátás szakmai minimum feltételei közé sorolt orvosi műszerek, berendezések beszerzéséhez, valamint a meglévő eszközök cseréjéhez, javításához kémek támogatást. 15 pályázó esetében a szakmai gép-műszer állomány korszerűsödne, l pályázó informatika eszközbeszerzésre fordítaná a támogatást. A pályázók valamennyien igénybe kívánják venni a maximális 120 OOO Ft-os támogatási összeget. A Kőbányai Egészségügy Szolgálat a benyújtott pályázatokat szakmai szempontból támogatásra javasolja. Az erről szóló összefoglaló kimutatás l. szám ú mellékletként csatoljuk. Budapest, október 26. Tisztelettel: - ~1 --- \ ~ l - - ~,~, (i.~ \ t/ '\:......,; ' ~' - '. ~---...:. Dr. Szebechlebszky Erika Orvos igazgató

7 l. számú melléklet FOGORVOSI ESZKÖZBESZERZÉSI P ÁL Y ÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 1<-< ' -...,.._. -. '-_ '- l~->~zalt1u]ull azo'''' L ' ;:':: 2/,. i -, '<- " ',,' Dr. Nagy Dániel. - i,.,. v '.,_ '1y{-,/'J'.('/, ''. E'', Grand Dentál Fogászati és Fogtechnikai Kft Budapest Ajka u. 15. Fogorvosi szék és elektrokauter beszerzés (Dr. Pásztor Emőkévelközösen) Ft 1 '<;:,;,, ~~;.; :( t;: i -... ;,_.,,;,:,d :..::_~, :'',;,., szempontból tárnogatásra j avasalja,,../y,:;<' :_...,.->... ',,.,.. )...,,,:,Z. ~1;ámú pályá~. <;.;%; :; ~-- - -,,'.':J,;,-;.{X_,.,_. ' > Dr. Pol István Poldental Fogászati Kft Gyöngyös Gólya u. 56. Chirana Music könyökdarab, fúró beszerzés ' ', ' <.c''.',.;::x ' '<''.,,,..;.;:, '<.::::1"''",.;,:,:_. 2..y~~ ~;;é i.,.~,fs,.;cf''f:''''-''. 'X'/.i:':> : - '''. ~ A Kőbányai Egé::>zségügyi Szolgálat a pályázatot szakmai szempontból tárnogatásra j avasalja Dr. Lator Eva Rapid Dental Bt Budapest Fűrész u. 71. Elektrokauter fej beszeezés

8 ;!<,;,'... ~i.... ej <, :,; r~... ~,.:' ~ ~.. szempontból támogatásra javasolja.!,j ' L_ i! :,;; ; 4. <számú pályázó Dr. Gulyás Gabriella,.,.' ',;::' '..::.. ~ <+:::~' Egyéni vállalkozó '. ' "-,.::./.'.:'''. ;,; El bírálás eredménye 1196 Budapest Kossuth Lajos u C/21 Depurátor hegyek és fúrók cseréje..._..._.. ~.-L ~..2:' t,.~;::' fi''':,\,.~;::ci:c T',!~ szempontból támogatásrajavasolja Kassay és Rugonfalvy Bt Budapest Luther u III/47. Fogászati kézidarabok cseréje szempontból támogatásrajavasolja,.,..."',!,..: számú pálytízó Dr. Kiss Melinda.\:,:x :., >. '.,;:..:::,~,;:,::;;c; ' til Egyéni vállalkozó 1097 Budapest Vágóhíd u V.lh. III/77.

9 Polimerizációs lámpa beszerzés szempontból támogatásra javasolja Dr. Orgován Szilvia Cristal-Dent Egészségügyi és Szolgáltató Kft Budapest Munkás u. 71/B. 11/37. Turbinák, kézidarabok cseréje szempontból támo atásra javasolja,;,,/';, ',' ',,~:::,2',,/fF': ',,, ' :;' :; x.,;<.,? :5,. ;P ','. >:''. ;,, 8. '; számú pályiiö. ::,:j;s >,,;,",:''>> >.',, / ;,. Dr. Jaczó László Jaczó Fogászati és Szolgáltató Bt Budapest Böszörményi út 8. Turbina rotor cseréje Ft,,,,. '; '. i) /; :,,.,: '::t:. ', ':;:::;:,, :':.,i:;,,:;,',,,.. szempontból támogatásra javasolja ~ ;/ S-G Dent Bt.

10 1163 Budapest Magyarvár u. 41. Soft-lézer készülék beszerzés Ft,.:>.,; >/. /.>:;.:;. t:;~~;i'/...;,mt;:::t :Í~ szempontból t~ogatásrajavasolja.. :<' / /...; ;.;. <'~::' ', " :. J. : llt.s~.ámú p.ájlf:.ázó ~;i~i\/'... :.:'' jt ~:'*'Y, Dr. Kajcsos Ede.,,,.~. Egyéni vállalkozó l 0 26 Budapest Garas u. 9. Fogászati kézidarab csapágy cseréje I'; '>, ' :', '/ J>,.;... ''.:;.:,... : 'iax.. i:: xit;:, szempontból támogatásraj avasolj a.. '.. ~4"* ~ ' 'zf;.:. >.i,;:..,:.."''. ;,;>'' 11. szimú jlálfizó.. ' < '.' ;)''?" '.. : :... Dr. Pásztor Emőke Egyéni vállalkozó 1015 Budapest Szabó Ilonka u ,.. r : ~, :;.:.. Elektrokauter és fogorvosi szék beszerzés (Dr. Nagy Dániellel közösen).....,..... ~~:L )[.. ~... :.::' szempontból támogatásrajavasolja Dr. Csemák Csilla

11 Calmo-Dent Bt Pomáz Radnóti u. 17. Gépi gyökércsatorna bemérő és kézi műszerek, fúrók cseréje l',,_,,,_ --- '';,;\;/ 'é',,: c~ -,,-' l ' _, _,_- ) -_:,o:::> c,-.-:i-«<-i:li::_ ',;,,:J::: szempontból támogatásra javasolja Dr. Kollarits Katalin Egyéni vállalkozó 1139 Budapest Röppentyű köz l. Laptop beszerzés szempontból támogatásra javasolja Dr. Kovács Réka Maldidente Kft. ll O l budapest Monori u /3. Kéziműszerek és fogók cseréje

12 '', { ~ t _ ::'' ' 16 ~ :szamu P a t~y -azo -- _,,,. ~ ',} ;> ' /,:: 2:JJ2iJ2 Dr. Kiss Tamás ' < Egyéni vállalkozó l O 12 Budapest Logodi u. 23. Kézidarab rotorjának cseréje :;.. l' ~) },. ;;, } ' it):::,'' " /bz::rr -- -! ;.. : ;::~.:t/i;~?~i['.,' '.. ':. szempontból támogatásra javasolja :,. 1'f..:.:]'" ;~:. e;'ft6. ~~lmú p~~y: i,'~ö' ;'''.!' Dr. Csathó krisztina..,,;;ú~i;té;~\j;~c;:: ~,.:\<- ;:;;,., Dentai-Bau Kft. l 073 Budapest Erzsébet krt. 18. I/1. Kézidarab javítás és kézi műszerek beszerzés.;:...,..'~!:;,ifi,: : -'',;.;::L;..,.;;,;> >: ; ' szempontból támogatásraj avasolj a MegÍtéÍtJámogatás mindösszesép '

45t. számú előterjesztés

45t. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 45t. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére az idősek üdültetéséről szóló pályázati kiírásról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási

Előterjesztés. A Roma Önkormányzat 2013-ban is l OOO OOO Ft támogatást kapott, amellyel a támogatási Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés.i _. szám ú előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Roma Önkormányzat 2013. évi támogatása elszámolásáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól Az egészségügyi szakellátási

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról

2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról 2001. évi CVII. Törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról Annak érdekében, hogy a többszektorúvá vált egészségügyi ágazatban az egészségügyi

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

q lj._,;. szárnú előterjesztés

q lj._,;. szárnú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je q lj._,;. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a szociális ellátásokról szóló önkormányzati

Részletesebben

",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;..

,.. IKLc. ' ;,'::, :\r ::. ;.. ",.. "IKLc. ' ;,"'::, :\r" ::. ;.. BUDAPEST FOVAROS X. KERULET OBANYAl ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TEST LETÉ:~EK. GAZDASÁGI BIZ TTSÁGA..:.-.. Készült a Gazdasági Bizottság 2012. augusztus 21-én a Budapest Főváros

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 58/2013. (III. 14.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ MIKRO 2015 Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete (7827 Beremend, Szabadság tér 1.) pályázatot hirdet újonnan létesülő mikro-vállalkozások, illetve működő mikro-vállalkozások

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben