JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő, Csókás Zsolt képviselő, Kárpáti Hajnalka képviselő, Kocsis Bálint képviselő, Krúdy Péter képviselő, Dr. Balogh Lóránd jegyző NAPIREND ELŐTT Bechtold Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképes, mivel a 6+l fő képviselői létszámból 7 fő jelen van. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kocsis Bálint és Kárpáti Hajnalka képviselőkre, valamint a jegyzőkönyvvezetőre, Simon Lászlónéra. A képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással fogadta el a hitelesítőkre tett javaslatot, melyről az alábbi határozatot hozta: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 180/2014.(IX.29.) számú határozata a szeptember 29-i ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről a szeptember 29-i rendkívüli ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Kocsis Bálint és Kárpáti Hajnalka képviselőket választja. Ezt követően a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot a polgármester, melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott az alábbiak szerint: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2014.(IX.29.) számú határozata a szeptember 29-i képviselő-testületi ülés napirendjéről a szeptember 29-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1

2 Napirend Előterjesztő 1./ Gyúró községgel, fogorvosi ellátás biztosítására kötendő feladat Bechtold Tamás ellátási szerződés elfogadása, illetve a Dentalin Bt.-vel kötött polgármester ellátási szerződés módosítása 2./ Vál 642/1/B hrsz-ú ingatlan szerződés ügyében önkormányzatot Bechtold Tamás megillető elővásárlási jogról lemondás polgármester 3./ Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó Bechtold Tamás kiegészítő támogatás pályázat benyújtásáról polgármester NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Napirend Tárgy: Gyúró községgel, fogorvosi ellátás biztosítására kötendő feladat ellátási szerződés elfogadása, illetve a Dentalin Bt.-vel kötött ellátási szerződés módosítása Dr. Balogh Lóránd: A Dentalin Bt. az előző években Vál és Gyúró között fennálló feladatellátási megállapodás látta el a fogorvosi és iskola fogászati feladatait januárjában jogszabályi változás miatt felül kellett vizsgálni a Dentalin Bt. és Vál között létrejött ellátási szerződést. Gyúró nem jelezte Vál felé feladat ellátási szándékát, így Gyúróra vonatkozóan a megkötött szerződés nem tartalmazott rendelkezéseket. A Dunaújvárosi Népegészségügyi Intézet figyelmünket, hogy Gyúró Község vonatkozásában rendezzük a fogászati ellátások biztosítását. Ennek értelmében Vál és Gyúró községek között feladat ellátási szerződést kell kötni a fogorvosi és iskola fogászatra vonatkozónak, ezt követően Vál Község Önkormányzatának a Dentali Bt.-vel kötött ellátási szerződést kell módosítani, melyben a Gyúrói ellátási körzetre vonatkozó szabályok is szerepeljenek. Bechtold Tamás: A módosítások Vál Községet anyagilag nem érintik, csak a szerződés Gyúróra való kiterjesztéséről szól. A képviselő-testület a Vál és Gyúró Községek között fogorvosi és iskola fogászati ellátás biztosítására kötendő feladat-ellátási szerződést 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadta, melyről az alábbi határozatot hozta: 182/2014.(IX.29.) számú határozata Vál és Gyúró Községek között fogorvosi és iskola fogászati ellátás biztosítására kötendő feladat-ellátási szerződés elfogadásáról a határozat mellékletének megfelelően elfogadja a Vál és Gyúró Községek között fogorvosi és iskola fogászati ellátás biztosítására kötendő feladat-ellátási szerződést. 2

3 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá, annak érdekében, hogy a fogászati ellátás biztosítása Gyúró Községben a jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosított legyen. Ezt követően a Dentalin Bt. és Vál Község Önkormányzata között fogorvosi és iskola fogászati ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés módosítását teszi fel szavazásra a polgármester, melyet a képviselő-testület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2014. (IX.29. ) számú határozata a Vál Község és a Dentalin Bt között fogorvosi és iskola fogászati ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés módosításáról a Dentalin Bt.-és a Vál Község között fogorvosi és iskola fogászati ellátás biztosítására, december 14.én megkötött ellátási szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az ellátási szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Vál és Gyúró Községek között én kelt külön feladat-ellátási szerződés alapján szerződő felek Gyúró Község közigazgatási területére vonatkozóan is - kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott és a területileg illetékes váli önkormányzatot terhelő egészségügyi alapellátási kötelezettség biztosítása érdekében az évi CLIV. törvényben, az évi LXXXIII. törvényben és annak végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997.(XII.l.) Korm. rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló évi évi II. törvényben és annak végrehajtása tárgyában kiadott 313/2011.(XII.23.) Korm. rendeletben és a jelen szerződésben foglaltak szerint együttműködnek az alábbiak szerint: 2.) Az ellátási szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. Szolgáltatást végző kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat egészségügyi alapellátási kötelezettségében tartozó közszolgáltatások közül Vál és Gyúró Községek közigazgatási területén lakóknak és az oktatási, nevelési intézmények tanulóinak fogorvosi alapellátását, szűrését folyamatosan, a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel nyújtja. Gyúró Községet jelen megállapodás megkötésénél Vál Község önkormányzat képviselője képviseli (továbbiakban Önkormányzat). 3.) Az ellátási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5. Szolgáltatást végző a területi ellátási kötelezettségét Vál és Gyúró Község fogorvosi alapellátási körzetében teljesíti. A Szolgáltatást végző által ellátandó körzet Vál és Gyúró Község Közigazgatási területe. 3

4 4.) Az ellátási szerződés 12. pontja az alábbiak szerint módosul: 12. A Szolgáltatást végző vállalja, hogy a rendelési idő változása esetén az Megbízó képviselőjével előzetesen egyezteti a változást. A Szolgáltatást végző az ÁNTSZ által kiadott működési engedélyben meghatározott időpontokban köteles rendelni és a rendelési időpontokat a lakossággal egyértelműen közölni. A Szolgáltató rendelési ideje: Vál Községben Gyúró Községben Hétfő: óra Kedd: óra (ebből 5 óra iskolafogászat) Csütörtök: óra Szerda: óra Péntek: (iskolafogászat is). 5.) Az ellátási szerződés 13. pontja az alábbiak szerint módosul: 13. Vál és Gyúró Községben fogorvosi ügyeleti rendszer nem működik. A rendelési időn kívül érkező betegeket a Szolgáltatást végző nem köteles ellátni. 6.) Az ellátási szerződés 26. pontja az alábbiak szerint módosul: 26. Szolgáltató Vál Községben a saját tulajdonában álló, 2473 Vál, Vajda János u. 35. szám alatt lévő fogorvosi rendelőben biztosítja szolgáltatását. A Gyúró Községben működő fogorvosi rendelőre vonatkozóan Szolgáltató külön megállapodást köt a rendelő tulajdonosával. 7.) Az ellátási szerződés 27. pontja az alábbiak szerint módosul: 27. Felek rögzítik, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala Ártámogatási és Finanszírozási Osztály (továbbiakban: Finanszírozó) a fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést közvetlenül a Szolgáltatást nyújtóval köti meg, valamint azt, hogy ennek alapján folyósított finanszírozás teljes összegét a Szolgáltatást végző kapja meg. Vál Község Önkormányzata a fogorvosi ellátás biztosításáért az OEP által finanszírozott támogatáson túlmenően anyagi hozzájárulást nem biztosít Szolgáltatást végző számára. Gyúró Község Önkormányzata az OEP által finanszírozott támogatáson túl esetlegesen fizetendő hozzájárulásáról külön megállapodást köt Szolgáltatóval. 8.) Az ellátási szerződés 28. pontja az alábbiak szerint módosul: 28. A váli orvosi rendelő és a hozzá tartozó mellékhelyiségek előírásoknak való megfeleléséért a Szolgáltatást végző gondoskodik. 9.) Az ellátási szerződés 29. pontja az alábbiak szerint módosul: 29. A váli fogorvosi rendelő felújítási és fenntartási költségeihez Vál Község Önkormányzat nem járul hozzá. 4

5 10.) Az ellátási szerződés 30. pontja az alábbiak szerint módosul: 30. A Szolgáltatást végzőt terheli a váli rendelő karbantartásával, felújításával, annak felszerelésével és működtetésével felmerülő költségek. 11.) Az ellátási szerződés 31. pontja az alábbiak szerint módosul: 31. A Szolgáltatást végző vállalja a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép-műszer, berendezés Vál Községben történő biztosítását és gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról. Felelős: Polgármester Határidő: Azonnal 2./ Napirend Tárgy: Vál 642/1/B hrsz-ú ingatlan szerződés ügyében önkormányzatot megillető elővásárlási jogról lemondás Bechtold Tamás: A Vál, Damjanich u. 2. szám alatti ingatlan földterülete önkormányzati tulajdon, csak a felépítmények vannak magántulajdonban. Kérelmező, megvett egy lakást, de az adásvételhez, átíráshoz kell az önkormányzat elővásárlási jogról szóló nyilatkozata, hogy bejegyezzék nevére az ingatlant. A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a Vál 642/1/B hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról lemondásról: 184/2014.(IX.29.) számú határozata a Vál 642/1/B hrsz-ú ingatlan önkormányzatot megillető elővásárlási jogról lemondásról a Vál 642/1/B hrsz-ú ingatlan szerződés ügyében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról lemond. 3./ Napirend Tárgy: Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat benyújtásáról Bechtold Tamás: Az idén ismét lehet pályázni szociális tűzifára. Az maximálisan igényelhető mennyiség 130 m3. Ennek a mennyiségnek a vállalt önereje Ft. A pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról kérem döntsön a képviselő-testület. A képviselő-testület vita nélkül 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról: 5

6 185/2014.(IX.29.) számú határozata a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsoló kiegészítő támogatás pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról úgy dönt, indul a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázaton. A Képviselő-testület pályázatban vállalt Ft önerőt a költségvetésében biztosítja. 4. Napirend Tárgy: Felcsút külterületi 09/17., 09/16, valamint 04/4 hrsz-ú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetéséről döntés Bechtold Tamás: Az előző képviselő-testületi ülésen olyan döntést hozott a képviselő-testület, hogy elviekben hozzájárul a tulajdonközösség megszüntetéséhez, a forgalmi érték ismeretében. Megérkezett az értékbecslési dokumentáció mely alapján az összes terület forgalmi értéke Ft. Válra eső 1/6 rész Ft, ez az összeg amelyért átadnánk a tulajdon jogot Felcsút Községnek. Ehhez kérem a képviselő-testület támogató szavazatát. A képviselő-testület a Felcsút külterületi 09/17., 09/16, valamint 04/4 hrsz-ú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetéséről 6 igen, 1 nem és 0 tartózkodással hozta az alábbi határozatot: 186/2014.(IX.29.) számú határozata a Felcsút külterületi 09/17., 09/16, valamint 02/4 hrsz-ú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetéséről a Felcsút külterületi 19/17., 09/16, valamint 02/4 hrsz-ú ingatlanokon fennálló tulajdonközösség megszüntetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1./ Vál Község Önkormányzat kifejezi azon szándékát,hogy a Felcsút külterületi 09/17.., 09/16, valamint 02/4 hrsz-ú ingatlanokon fennálló közös tulajdont megszünteti akként,hogy az ingatlanokon fennálló tulajdonrészt piaci értéken értékbecslés alapján Vál községet érintő 1/6 rész értéke Ft tulajdonába adja a közös tulajdon megszüntetését kezdeményező Felcsút Községi Önkormányzatnak. 2./ Vál Község Önkormányzat a közös tulajdon megszüntetéséhez azzal a feltétellel járul hozzá, amennyiben az érintett ingatlanok záportározó-funkciója a későbbi területfejlesztési beruházások megvalósítását követően is megmarad. 3./ Vál Község Önkormányzat közös tulajdon megszüntetését megelőzően, de legkésőbb a közös tulajdon megszüntetéséről rendelkező szerződés aláírásának napjáig felbontja ugyanezen ingatlanok tartós bérletére kötött szerződést. 4./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés felbontásával érdekelt fél megkeresésére és a szerződés aláírására. 6

7 Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. -k.m.f.- Bechtold Tamás polgármester Dr. Balogh Lóránd jegyző Kocsis Bálint hitelesítő Kárpáti Hajnalka hitelesítő 7

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. február 04-én megtartott nyílt üléséről A Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 16-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. szeptember 27-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S.

Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S. Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (együttes, nyilvános) 256-2/2011/S. Kölcse-Fülesd-Sonkád Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 340/2014. (IX.

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására. 1. számú módosítás FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogászati szolgálat ellátására 1. számú módosítás Iktatószám: IV.581-1 /2014. amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 7100 Szekszárd,

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv 2008. március 13-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Elfogadott rendeletek: 5/2008. (III. 14.) rendelete: az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. március 12-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2015. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2015. június 29.-én (hétfő) 17 30 órai kezdettel

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. október 2-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő 4./ Kárpáti Hajnalka képviselő 5./ dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 6577-2/2012. mely létrejött egyrészről Kerekegyháza Város Önkormányzata (képviseli: dr. Kelemen Márk polgármester) székhelye: Kerekegyháza, Fő u. 47/a ( továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 6-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 13. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben