GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára"

Átírás

1 1 Dél-zalai Civil Fórum Egyesület GYAKORLATI ÚTMUTATÓ a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek számára Készült az OMMF-II-10-P-0292 számú pályázat támogatásával 2012

2 2 CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A MUNKAVÉDELEMBEN A civil részvétel keretfeltételei Amióta az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 1996-ban megkezdte működését, elsődleges célja mindig az volt, hogy tájékoztatást es támogatást nyújtson a megelőző munkavédelmi kultúra kialakításához Európában. Ebbe beletartozott -többek között- a munkahelyek és munkavállalók proaktív megszólítása a munkavédelem fontosságának tudatosítása érdekében, emellett bevált gyakorlati tanácsokat adva, hogy a foglalkozási biztonsági es egészségvédelmi normák Európa-szerte javuljanak. Az Ügynökség 2006-tól a megelőzési kultúra ösztönzésére átfogóbb, integráltabb megközelítést kezdett alkalmazni, amely az Egészséges Munkahely kezdeményezéssel jelent meg. Az Unió többi tagállamához hasonlóan Magyarországon is kialakításra került a Nemzeti Fókuszpont, amely a magyar nyelvű honlap működtetésével, az EU- OSHA-tól érkező nyomtatott információs anyagok terjesztésével, az Európai Munkavédelmi Hét szervezésével, a bevált gyakorlatok gyűjtésével és a munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztató szolgálattal jelentős mértékben járult hozzá a munkavédelem ügyének hazai társadalmasításához. Magyarországon a partnerségi gondolkodás áttörését az OMMF és a Szociális Minisztérium által létrehozott Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért megállapodás-rendszer kialakítása jelentette. A dokumentum megfogalmazása szerint: A foglalkoztatás biztonságának elősegítése az elsődleges szakmai feladat minden résztvevő partner számára. Ennek előmozdítását már nem pusztán hatósági eszközökkel lehet elvégezni, hanem szélesebb körben kell törekedni együttműködésre a társhatóságokkal, a szakmai, érdekvédelmi szervezetekkel, és kölcsönös összefogást kezdeményezni a munkáltatókkal és munkavállalókkal től a Munkabiztonsági- és Munkaügyi Felügyelőségek regionális hálózata mellett kialakították a munkavédelmi tanácsadó szolgálatot, amely ingyenesen áll rendelkezésre, így egyúttal szétválasztásra került a hatósági és a tanácsadói munka. A szolgálat célja a munkavédelmi ismeretek terjesztése, a felvilágosítás és a tájékoztatás. Ez a zöld számot is üzemeltető szolgálat jól illeszkedik a partnerséghez. Céljuk a szervezett munkavégzésben résztvevők munkájának segítése, az egészséges, biztonságos munkavégzés követelményeinek megfelelő

3 3 munkahelyek létrehozásának elősegítése, a munkavégzés magas fokú humanizálása. A Felügyelőség véleménye szerint a munkavédelmi helyzet javításához a felügyelőség, a munkáltatók és a munkavállalók, illetve azok képviselőinek összefogása, jobb együttműködése szükséges. Tapasztalataik szerint a hatósági munka önmagában nem elég tudatformáló hatású. A helyzet javításához nem elég, hogy 150 fővel nő a munkaügyi felügyelők száma. Elengedhetetlen, hogy a munka világa szereplőinek szemlélete is kedvező irányban változzon. A partnerség keretében már nem a szankcionálás az elsődleges eszköz, hanem az együttműködés. Magyarországon nem elegendő csupán hatósági eszközökkel fellépni a negatív jelenségek visszaszorításáért, közös érdek, hogy a munkaerőpiac szereplői között bizalom és kölcsönös tisztelet alakuljon ki. A október 26-án országos munkavédelmi konferencián megállapításra került, hogy a hasznos tapasztalatok terjesztésének területei a munkáltatók és munkavállalók szervezetei, a szakszervezetek, egyéb szervezetek. Az új és felmerülő kockázatokat azonosítják és terjesztik azok megelőzésének módját. Az Ügynökség fő figyelemfelkeltő tevékenysége az egészséges munkahelyek megteremtésére irányul. A munka világa szereplőit arra ösztönzik, hogy az általuk kialakított és bevált helyes gyakorlatokat megismertessék a munka világában. A civil részvétel indokoltsága A fentiek egyértelműen alátámasztják, hogy közös társadalmi érdekként fogalmazódik meg a munkavédelmi és a munkaügyi helyzet javítása. A munkavédelem hazai intézményrendszere a fenti elveknek megfelelően folyamatosan bővíti partneri hálózatát, amely az érdekképviseletek és civil szervezetek számára is nyitva áll. A lehetőségekhez képest azonban azt tapasztalható, hogy a munkavédelmi partnerségben elenyésző számban vesznek részt civil szervezetek. Ez a helyzet rámutat arra, hogy szükség van a szervezetek informálására, felkészítésére és a szervezetek közötti koordináció kialakítására, amely megerősítheti a munkavédelemben érdekelt civil szervezetek együttműködését és érdekvédelmi rendszerének kialakítását. A civil részvételt indokolja, hogy számos olyan munkavédelmi probléma létezik, amely komoly emberi es anyagi áldozatokat követel: az EU-ban kétóránként

4 4 meghal valaki munkahelyi balesetben, emellett kb. 550 millió munkanap vesz el évente foglalkozási megbetegedések és balesetek miatt. Hangsúlyozottabban jelentkeznek a problémák a kiemelten nagy kockázatot hordozó ágazatok esetében, mint pl. az építőipar, a mezőgazdaság, valamint az egészségügy es az oktatás. Magyarországon a feketefoglalkoztatás nagymértékű jelenléte, a munkabalesetek számának alakulása, a munkavállalói panaszok ugrásszerű növekedése aggasztó minden felelősen gondolkodó ember és szervezet számára. Emellett a kis- és középvállalkozási szektorban (KKV-k), amely a munkaerő állomány nagy részét foglalkoztatja, a munkához kapcsolódó egészségi es biztonsági problémák az átlagot jelentősen meghaladó gyakorisággal fordulnak elő. A civil szervezetek bevonását, közreműködést ebben a szektorban a szakszervezetek kisebb mértékű jelenléte is indokolja. A munkavédelem civil hídjai A széles körű társadalmi közvélemény ritkán találkozik a munkavédelem civil szervezeteinek tevékenységével. A szakmai közvélemény ez irányú ismeretei is többnyire töredékesek. Ezért is indokolt számba venni a munkavédelemmel foglalkozó, ill. ahhoz kapcsolódó, így szakmai együttműködésbe vonható civil szervezeteket. Fennáll a veszélye annak is, hogy a megjelenő civil aktivitások izolált és koordináció nélküli tevékenységet jelentenek, ezért fontos feladat a koordináció megteremtése. A munkavédelem magában foglalja a munkabiztonságot, a munkaegészségügyet, amelynek része a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy, valamint a szociális munkavédelmet egyaránt. A kémiai biztonságkövetelmények természetesen a munkavédelem részét jelentik, de annak hatálya a társadalom szélesebb területeit (lakosság, munkavállalók és családtagjaik stb.) is érintik. I. Kifejezetten munkavédelmi küldetéssel mindössze három civil szervezet került bejegyzésre: (1) Heves Megyei Munkavédelmi Szolgáltatók Egyesülete, (2)Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Központ Alapítvány és a (3)Főcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért. A munkavédelmi szakmai ágazatnak jelenleg még nincs országos hatókörű civil ernyőszervezete. A fenti szervezetek közül a Pőcze Lajos Alapítvány a Munkavédelmi Képviselőkért a Magyarországi Munkavédelmi Fókuszpont hálózat egyetlen civil

5 5 tagja, több jó gyakorlatot is kitermelt eddigi tevékenysége során, elsősorban a munkavédelmi képviselők fórumrendszerének üzemeltetésével. A javaslatok a fórum koordinátorán keresztül írásban és szóban is eljutnak az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottságához, mint a munkavállalói vélemények egy komponense II. Jelenleg civil oldalról elsősorban az országos hatókörű szakmai szervezetek részvétele jellemző, mint pl. a (1)Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), (2)Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szövetség (MUFOSZ), (3) Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság (MÜTT)(4) Magyar Munkahigiénikusok Társasága (MAMUT) (5)Magyar Ergonómiai Társaság. III. A felsoroltak mellett még több nonprofit kutatóintézet is szolgálja a munkavédelem céljainak megvalósulását. A teljesség igénye nélkül pl. a (1) Magyar Mérnök Kamara Munkabiztonsági Tagozata, (2) a Magyar Orvosi Kamara Foglalkozás-egészségügyi Szekciója, (3) Magyar Kémikusok Egyesülete Biztonságtechnikai Szakosztálya, vagy a (4) Gépipari Tudományos Egyesület Anyagmozgatási Szakosztálya. IV. Ha a társadalmi partnereket vesszük számba a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleteket leszámítva napi adatok szerint országosan, elsődleges prioritásait tekintve, kb. 400 szervezet áll közvetlen kapcsolatban a munka világával, amelyek szociális és munkaügyi, foglalkoztatási csoportokat összefogó, egészségügyi, szakmai, gazdasági és érdekképviseleti tevékenységét ellátó, etnikai, antidiszkriminációs, valamint a területfejlesztéssel, oktatással és kutatással foglalkozó civil szervezetek csoportját jelentik. A hazai fókuszpont szerepe Európában az Eurostat adatai szerint évente ember hal meg munkával kapcsolatos okok miatt. Emellett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) felmérése szerint további munkavállaló veszíti életét az Európai Unióban foglalkozási ártalmak következtében. Az EU-ban három és fél percenként meghal valaki munkával kapcsolatos okok miatt, négy és fél másodpercenként pedig egy uniós munkavállalót ér olyan baleset, amely miatt legalább három munkanapig otthon maradásra kényszerül. Változásra van szükség, ez pedig a munkahelyi kockázatok értékelésével kezdődik. Tudatosítani kell a munkáltatókban,

6 6 biztonsági képviselőkben és szakpolitikai döntéshozókban, hogy a megfelelő kockázatértékelés a jó munkahelyi biztonság és egészségvédelem kulcsa. Magyarországnak még fel kell zárkóznia a régebbi EU tagállamokhoz, és az európai dimenzió segít a fejlődés lehetőségeinek feltárásában. Az Európai Ügynökség kulcsfontosságú tényező a magyarországi munkavédelmi tevékenységekben. Az Ügynökség kialakította azokat a megfelelő prioritásokat, amelyek tükrözik a magyarországi prioritásokat. Az együttműködési megállapodás megfelelő keretet nyújt a fő célok eléréséhez. A fókuszpontnak nyújtott segíti a munkavédelmi vonatkozású kezdeményezések fenntarthatóságának biztosítását, és segít a nemzeti forrásoktól kapott támogatás kihasználásában. Az Ügynökség nagyon fontos információs anyagokat bocsát rendelkezésre (brosúrák, ténylapok, stb.) Problémát jelent még, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk gyakran nem összehasonlíthatók. Ezért az Ügynökségnek több útmutatót kellene adnia az ország-specifikus munkavédelmi témákat illetően az információgyűjtés módszereiről. A magyar nemzeti hálózat partnerei úgy gondolják, hogy az összes statisztikai információt és a helyes gyakorlatot központilag kellene terjeszteni, például az Ügynökség weboldalán. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség legutóbbi kampányának a karbantartás volt a témája. Karbantartással kell ugyanis biztosítani a létesítmények, munkaeszközök megfelelő műszaki állapotának fenntartását. E munkáltatói kötelezettség a megbízható üzemeltetés biztosítása mellett közvetetten a balesetek megelőzését is szolgálja. A nem megfelelő karbantartás önmagában is súlyos veszélyeztetést jelent, azonban maga a karbantartási tevékenység is veszélyes lehet. Előfordulhat például, hogy karbantartás közben kapcsolnak be egy gépet, helyeznek feszültség alá egy villamosvezetéket, nyomás alá egy csövet, ami a karbantartó sérüléséhez vezet. Az ilyen esetek megfelelő szervezéssel, tájékoztatással megelőzhetőek lennének. A munkavédelemben tapasztalt leggyakoribb szabálytalanságok számos más szabálytalanság mellett az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok. A hatóság emberei esetben lepleztek le üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságokat, 5813 esetben fedezték fel a be - és leesés veszélyt, 4078 cégnél tapasztalták az egyéni védőeszközök hiányát 2011-ben

7 7 január és szeptember vége között. Az előadó ismertette a Nemzeti Munkavédelmi Politika közötti irányelveit Az Európai Unió Bizottsága 2007-ben elfogadott egy új, ötéves munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiát, amely célul tűzte ki, hogy 2012-ig negyedével csökkenjen a munkahelyi balesetek száma. Ezt gazdasági ösztönzők segítségével kívánták elérni. A Nemzeti Munkavédelmi Politikában kiemelt helyet kapott a munkavédelmi felügyeleti munka hatékonyságának erősítése, a munkahelyi egészség és biztonság folyamatos fejlesztése és ellenőrzése - kockázatértékelés, a munkavédelem felelősség-tudatos magatartásának biztosítása. A Nemzeti Munkavédelmi Politika irányelvei arra helyezték a hangsúlyt, hogy a partnerség jobban működjön, az együttműködésben többen vegyenek részt és a tanácsadás szolgáltatása kiszélesedjen. Az érdekegyeztetést javítani kellett, hiszen sok balesetet, megbetegedést nem jelentenek be, vagy csak utólag teszik meg, amikor már késő. A jövő útja, hogy a tájékoztatás, a tanácsadás intézményrendszere kiszélesedjen, ugyanakkor változtatni kell a munkavédelem képzési rendszerén. Jelenleg ugyanis csak posztgraduális képzésben lehet munkavédelmi szakembernek tanulni, nappali képzésben nem lehet ezen a szakon diplomát szerezni. Munkavállalói részvétel a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén A munkavállalói részvétel az egészségvédelem és a biztonság irányításának fontos része. Míg a vezetőknek nincsenek kész megoldásaik valamennyi egészségvédelmi és biztonsági problémára, a munkavállalók és képviselőik pontos ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkeznek a munka végzésének módjáról és annak rájuk gyakorolt hatásáról. Ezért a munkavállalóknak és a vezetőknek szorosan együtt kell működniük annak érdekében, hogy a közös problémákra közös megoldásokat találjanak. A munkáltatók ezzel nem csak motivált munkaerőt, hanem segítséget is kapnak a valós problémák meghatározásához és a megfelelő megoldások kereséséhez, míg a munkavállalók ezzel az együttműködéssel elejét vehetik annak, hogy munkájuk veszélyt jelentsen számukra.

8 8 A jogszabályok értelmében az egészségvédelmi és biztonsági kérdésekkel kapcsolatban a munkavállalóknak tájékoztatást, utasításokat és képzést kell kapniuk, valamint konzultációt kell folytatni velük. A teljes részvételazonban túlmutat a konzultáción: a munkavállalók és képviselőik a döntések meghozatalában is részt vesznek. A munkavállalók egészségvédelmi és biztonsági területeken való részvétele egy egyszerű kétirányú folyamat, amelyben a munkáltatók és munkavállalóik, valamint ez utóbbiak képviselői: beszélnek egymással meghallgatják egymás problémáit bíznak egymásban és tisztelik kellő időben megvitatják a egymást problémákat odafigyelnek egymás együtt hoznak döntéseket mondanivalójára kikérik egymás véleményét, és kölcsönösen tájékoztatják egymást. A munkavállalói részvétel előnyei A kockázatok megelőzésében és a hatékony megoldások keresésében játszott jelentős szerepe miatt az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos jogszabályok kitérnek a munkavállalókkal folytatott konzultációra. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállalók aktívan hozzájárulnak a munkavédelemhez és a biztonsághoz, alacsonyabb a foglalkozási kockázat és a balesetek száma. A fő indokok amellett, hogy a munkavállalóknak miért kell aktívan befolyásolniuk a vezetői döntéseket, többek között a következők: ha egy adott kérdésben a munkavállalók már a tervezési szakaszban részt vesznek, nagyobb valószínűséggel tudják azonosítani a problémákat és azok okait, segíteni tudnak a gyakorlati megoldások keresésében, és alkalmazkodni tudnak a végeredményhez ha a munkavállalók részt vehetnek a biztonságos munkavégzési rendszerek kialakításában,módosításokat ajánlhatnak, javasolhatnak és

9 9 kérhetnek, ami segít a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések időben és költséghatékony módon történő megelőzésére irányuló intézkedések kidolgozásában ha a munkavállalók a folyamatban már annak korai szakaszától részt vesznek, elkötelezettek lesznek a megoldás iránt a kommunikáció és a motiváció általánosságban javul A munkáltatók feladata A munkáltatók fő feladatai közé tartozik, hogy amellett, hogy olyan munkahelyeket biztosítanak, ahol az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kockázatokat megfelelően ellenőrzik, a munkavállalókat tájékoztatásban és képzésben részesítik, és a folyamat részeként konzultációt folytatnak a munkavállalókkal és képviselőikkel. A hatékony konzultáció érdekében a munkáltatóknak olyan rendszereket kell kialakítaniuk, amelyek lehetővé teszik ésösztönzik a munkavállalói részvételt a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányításával kapcsolatosdöntésekben. Olyan kultúrát kell kialakítaniuk, ahol az egészségvédelem és a biztonság kérdése minden szereplő feladatkörébe beépül. Konzultációra a szervezet méretétől függetlenül szükség van. Az elvek változatlanok a nyílt párbeszéd előmozdítása, az elhangzottakra való odafigyelés és a tapasztalatok levonása, valamint az annak alapján történő cselekvés a formátum azonban változó. Nagyon fontos, hogy minden munkavállaló hozzáférjen azokhoz a rendszerekhez, amelyek lehetővé teszik maradéktalan részvételüket. Vannak ugyanis olyan munkavállalók, akik különösen nehezen tudnak részt venni a

10 10 legfontosabb rendszerekben, ilyenek például a több műszakban, illetve az egyedül dolgozók, a takarítók, a vállalkozók, a gyakornokok vagy az ideiglenes munkavállalók. Figyelembe kell venni az adott nyelvet nem anyanyelvként beszélő vagy alacsony műveltségű munkavállalókkal való kommunikációt is. A munkáltatók feladatai: biztosítaniuk kell azokat a hatékony intézkedéseket, amelyekkel a munkavállalók segíthetnek a vezetőknek a biztonságos munkamódszerek kidolgozásában; a felső és középvezetőket, illetve adott esetben a munkavállalók képviselőit megfelelő képzésben kell részesíteniük, hogy hatékony támogatást tudjanak nyújtani a munkavállalói részvételhez; biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók közvetlenül részt vegyenek a kockázatértékelési folyamatban. Nemzeti jogszabályok rendelkeznek a konzultációra, a munkavállalók képviselőinek kijelölésére és a biztonsági bizottságok létrehozására vonatkozó előírásokról. A munkavállalók feladata A munkavállalók együttműködési kötelezettsége A munkáltatók fő feladata, hogy megelőző intézkedések bevezetésével többek között a munkavállalókra nézve biztonságos munkamódszerekkel és berendezésekkel, megfelelő egyéni védőfelszerelés biztosításával, tájékoztatással, utasításokkal és képzéssel védjék munkavállalóikat. A jogszabályok értelmében azonban mindebben a munkavállalóknak is szerepet kell játszaniuk, és saját védelmük érdekében a következőkkel kell segíteniük munkáltatóiknak: odafigyelnek a maguk és mások biztonságára és egészségére; munkáltatójukkal aktívan együttműködnek a biztonság és egészségvédelem területén;

11 11 követik a képzésen elsajátítottakat, hiszen e képzésben azért vehettek részt, hogy munkájukat biztonságosan végezzék, és megtanulják a berendezések, eszközök, anyagok stb. használatát; közlik az érintettekkel (munkáltatóval, középvezetővel vagy a munkavállalói képviselőkkel), ha szerintünk a munka vagy a nem megfelelő biztonsági intézkedések bárkinek a biztonságát vagy egészségét veszélyeztetik. Miért van szükség a részvételre? A jogszabályok előírják, hogy maguk és munkatársaik érdekében a munkavállalóknak részt kell venniük az egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos előírások szigorításában. Ezt a következők indokolják: 1. az egészségvédelem és a biztonság célja annak megakadályozása, hogy a munkavállalókra munkájuk veszélyt jelentsen; 2. a munkavállalók ismerik a munkahelyi kockázatokat, és hozzá kell járulniuk azok kezeléséhez. A munkáltatóknak mindenekelőtt elő kell mozdítaniuk a munkavállalói részvételt támogató biztonsági kultúrát. A munkavállalók részvétele azonban nem korlátozódhat a passzív együttműködésre és a biztonsági előírások követésére. Ha a cél egészségük és biztonságuk lehető leghatékonyabb védelme, akkor a munkavállalói részvételre vonatkozó szabályokat maradéktalanul alkalmazniuk kell munkahelyükön. Jogszabályok Az európai jogszabályok (különösen a 89/391/EGK EU OSH keretirányelv) rendelkeznek a munkavállalók részvételéről a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén, és meghatározzák a munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó minimumkövetelményeket.

12 12 A nemzeti jogszabályok és gyakorlatok konkrét követelményeket határoznak meg, különösen a munkavállalói képviselők kijelölése és a munkahelyi közös vezetői munkavállalói biztonsági bizottságok tekintetében. A munkavállalókkal folytatott konzultációra vonatkozó követelmények A munkáltatóknak konzultációt kell folytatniuk a munkavállalókkal, illetve képviselőikkel, és lehetővé kell tenniük, hogy részt vehessenek a munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos vitában, miközben tiszteletben kell tartaniuk a javaslattételhez és kiegyensúlyozott részvételükhöz való jogukat. Az előzetes és kellő időben történő konzultációt igénylő kérdések a következők: minden olyan intézkedés, amely alapvetően érintheti a biztonságot és egészséget; a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységekért felelős munkavállalók kijelölése, valamint az elsősegély, a tűzoltás, az evakuálás és a külsős szakértők igénybevétele; a munkáltató által a munkavállaló számára nyújtandó tájékoztatás a kockázatértékelésről és akülönleges kockázatoknak kitett munkavállalók csoportjairól, beleértve a következő kérdésekről folytatott konzultációt: a bevezetendő védintézkedések, beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, a munkahelyi balesetek részleteit; a munkavállalók egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos képzésének tervezése és szervezése; új technológiák tervezése és bevezetése. A munkavállaló/a munkavállaló képviselő jogai A munkavállalóknak/a munkavállalói képviselőknek jogukban áll a munkáltatót a megfelelő intézkedések foganatosítására felkérni és számukra javaslatokat benyújtani.

13 13 A munkáltatóknak a munkavállalók biztonsága és egészsége védelmének különleges feladatát ellátó képviselőket fizetésük fenntartásával megfelelő ideig fel kell menteniük a munkavégzés alól, és rendelkezésükre kell bocsátaniuk a feladataik ellátásához szükséges eszközöket. A munkavállalók képviselőinek lehetőséget kell adni arra, hogy az illetékes hatóságok (például munkaügyi felügyelők) által végzett munkahelyi ellenőrzés során közöljék észrevételeiket. A munkavállalók/a munkavállalók képviselői az illetékes hatósághoz (például a munkaügyi felügyelethez) folyamodhatnak, ha úgy vélik, hogy munkahelyükön az egészségvédelem és a biztonság szintje nem megfelelő. A biztonsági feladatokat ellátó munkavállalói képviselők jogosultak megfelelő képzéseken való részvételre. A biztonsági feladatokat ellátó munkavállalói képviselők számára a munkáltatók kötelesek hozzáférést biztosítani a vállalaton belüli kockázatok megfelelő értékeléséhez szükséges valamennyi információhoz, valamint az egészségvédelem és biztonság tekintetében illetékes tagállami hatóság számára történő benyújtás érdekében elkészített baleseti jelentésekhez. Konzultáció az építkezéseken Az építkezéseken a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló 92/57/EGK irányelvelőírja, hogy a konzultációnak szükség esetén, valamint az építkezésen fennálló kockázat és az építkezés méretének figyelembevételével a munkahelyen tevékenységeket végző vállalkozások munkavállalói, illetve munkavállalóinak képviselői közötti megfelelő koordinációt is biztosítania kell. A munkavállalók bevonásának módjai A nemzeti jogszabályok eltérnek a konzultációk lebonyolítási módja tekintetében, különösen az olyan kérdésekben, mint a munkavállalók képviselői, a biztonsági bizottságok és a kockázatértékelésekben való részvétel.

14 14 A legjobb választásnak általában a formális és informális részvételre vonatkozó szabályok és módszerekkombinációja bizonyul. A közvetlen munkavállalói részvételt és a munkavállalói képviselőket nem egymás alternatíváiként, hanem két különböző, de egymással a lehető legeredményesebben kombinálható megoldásnak kell tekinteni. Bármely módszer alkalmazása esetén a hatékony részvételre vonatkozó követelmények az alábbiakat foglalják magukban: hozzáférés a vonatkozó információkhoz, elegendő idő biztosítása a konzultációra és vitára, a konfliktusok megoldását és a konszenzus elérését szolgáló eszközök rendelkezésre állása Kockázatértékelések A kockázatértékelésnek magában kell foglalnia, hogy a munkavállalók és képviselőik egyaránt ténylegesen és hatékonyan részt vesznek a folyamatban, amelynek során valamennyien elmondhatják a problémákkal és megoldásokkal kapcsolatos véleményüket. A kockázatértékelés a munkavállalók védelmére irányuló kulcsfontosságú irányítási folyamat. A munkáltatónak meg kell határoznia a veszélyforrásokat (zaj, hő, nehéz terhek, ismétlődő mozdulatok, vegyi anyagok, gépek, monoton vagy a túlzott terhet jelentő munka stb.), majd értékelnie kell ezek károkozási esélyeit. Ezt követően védintézkedéseket kell foganatosítania. A jogszabályok előírják, hogy a kockázatértékelésről és a védintézkedésekről konzultálni kell a munkavállalókkal. Azonban minél aktívabban vesznek részt a munkavállalók a kockázatértékelésekben, az azok nyomán meghozott ellenőrző intézkedések hatékonysága várhatóan annál nagyobb lesz. A folyamat fontos része a munkavállalók véleményének kikérése.

15 15 Munkacsoportok és próbák A munkacsoport létrehozásának célja gyakran egy konkrét probléma megoldása, ezért a munkavállalókat és a munkavállalói képviselőket fel kell kérni a munkacsoportban való részvételre, valamint a sajátos veszélyek kezelésére irányuló, tervezést szolgáló intézkedések meghozatalában való szerepvállalásra. A szóban forgó feladatokon dolgozók bevonásával biztosítható, hogy a végeredményben munkahelyi tapasztalataik is tükröződjenek. Ezenfelül a munkavállalók nagyobb eséllyel tartják be az intézkedéseket, ha részt vettek azok kidolgozásában. Jó ötlet lehet a megoldások kipróbálása vagy tesztelése, amelyben a munkavállalók azért vállalnak szerepet, hogy a lehetséges ellenőrző intézkedéseket teszteljék, és tapasztalataik alapján kiigazítsák. A végrehajtás után az ellenőrző intézkedések felülvizsgálatához a munkavállalói visszacsatolásra is szükség van.

16 16 Képzés A képzés során a részvételi hajlandóság azzal fokozható, hogy a munkavállalók ösztönzést kapnak a problémák megvitatására és a véleményformálásra. Egyes vállalatok a tényleges munkahelyi problémák felismerésére és vizsgálatára gyakornokokat alkalmaznak, és az eredményeket felhasználják a vállalati kockázatértékelési folyamatban. A munkavállalóknak a munkahelyi képzés során is beszélniük kell a biztonsággal kapcsolatos kérdésekről. A tanácsadók és a középvezetők itt kulcsszerepet játszanak. A munkavállalóknak alkalmazniuk kell a munkaköri feladataik ellátása érdekében kapott képzés során szerzett tudásukat is. Kommunikáció és visszacsatolás A munkavállalókat kellő időben és megfelelően tájékoztatni kell az egészségükkel és biztonságukkal kapcsolatos valamennyi vonatkozó kérdésről. A legtöbb szervezet más és más formális és informális kommunikációs csatornákat használ. A vállalatoknál hasznos, ha létezik jelentéstételi eljárás ahhoz, hogy a munkavállalók ne csak jelentsék a sérüléseket és a csak egy hajszálon múló baleseteket stb., hanem az egészségvédelem és a biztonság javítása érdekében tegyenek javaslatokat, a munkáltatói javaslatokról

17 17 pedig adjanak visszajelzést. Másrészt a munkavállalóknak is visszajelzést kell kapniuk az általuk javasolt elképzelésekről, még akkor is, ha azt a választ kapják, hogy kivitelezhetetlen. Komoly csalódottságot okoz ugyanis, ha a munkavállalók javaslatot tesznek valamire, de annak semmilyen foganatja nincs. A személyes párbeszéd és a visszacsatolás lehetőségei többek között az alábbiak: a vezetők, a munkavállalók és szakszervezeteik közötti munkahelyi biztonsággal kapcsolatos megbeszélések, tájékoztató ülések, szervezeti egységek/csoportok megbeszélései, vagy egy adott szervezet belső hálózatán, javaslattételi rendszereken stb. keresztül vezetői megbeszélések, egyéni megbeszélések a középvezetőkkel és a tanácsadókkal. A munkavállalók közvetlen tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció történhet felmérések, javaslattételi rendszerek, munkavállalói hírlevelek, belső hálózat stb. igénybevétele útján. A viták legyenek széleskörűek, és nem szorítkozhatnak a fizikai veszélyekre és a biztonsági szabályokra. A munkahelyi szervezettel, valamint a termelés, a technológiák, a berendezések és a munkamódszerek változásaival kapcsolatos kérdések például mind befolyásolhatják az egészséget és a biztonságot.

18 18 A konfliktusok megoldása A munkavállalók és a munkáltatók véleménye eltérhet abban a tekintetben, hogy mi számít kockázatnak, és melyek a kockázatkezelés prioritásai. Ezért helyes gyakorlat lehet eljárások bevezetése a tárgyalásra és a konszenzusos megoldások keresésére. A hatékonyság eléréséhez a vezetőknek és a munkavállalói képviselőknek egyaránt képzésen kell részt venniük, amelynek témája a tárgyalási készségek elsajátítása. Néhány példa a munkavállalói részvételre A biztonság javítása a hajózható belvízi utakon A belga hajózási hivatal (Dienst voor de Scheepvaart) felel az ország északi belvízi útjainak fenntartásáért és működtetéséért. 500 munkavállalója körében magas volt a balesetek száma. Átfogó biztonsági és egészségvédelmi politikával a szervezetnek 12 év alatt több mint 60%-kal sikerült csökkentenie ezt az arányt. Ez magában foglalta balesetmegelőzési politikájának felülvizsgálatát, amelynek célja a munkavállalókkal folytatott átfogó és rendszeres konzultáció bevezetése volt. A közös munka eredményként az okok elemzésére és a hibákból való okulásra új balesetregisztrációs rendszert vezettek be, a berendezések és használatuk terén nőtt a biztonság, és számtalan, a közbiztonság javítását célzó intézkedés született.

19 19 A munkavállalók bevonása egy kórházi biztonsági kampányba A kampányt a MED-Udvalg nevű, a kórház munkavállalóiból, vezetőiből és felső vezetéséből álló bizottság dolgozta ki. A kampány célja a munkavállalók aktív bevonása volt, égisze alatt a következő eseményekre került sor: A kampányindító esemény egy Ki mit tud? volt Plakátok Adj ötleteket! díjazásos verseny. Négy ötletet fényképes példaként is felhasználtak a kampányban. Ajánlatok arra, hogy a biztonsági osztály valamennyi kórteremben ellenőrizze a tűszúrásokat. A tűszúrásos sérülések nyomon követésének kiterjesztése. Fiatal munkavállalók az energiaiparban Az egészségvédelem és a biztonság előmozdítása a gyakornoki képzés szerves része az E.ON energiaipari vállalatnál. A gyakornokokat foglalkoztatásuk kezdetétől aktív szerepvállalásra ösztönzik. Az intézkedések közé tartoznak a következők: szakképzett koordinátorok felügyelik a gyakornokokat, és figyelnek a biztonság és az egészségvédelem

20 20 javítására irányuló ötleteikre; a fiatal munkavállalókat arra ösztönzik, hogy aktívanvegyenek részt a biztonsággal kapcsolatos projektek vizsgálatában, és tegyenek javaslatokat; a biztonsággal kapcsolatos információk terjesztésére és az új ötletek meghallgatására elektronikus kommunikációs fórumokat használnak; a gyakornokok megbízást kapnak arra, hogy pl. az Egyéni védőeszközök nevű munkacsoport képviseletében részt vegyenek ezeken a fórumokon. Ezáltal a tapasztaltabb gyakornokok átadják tudásukat fiatalabb kollégáiknak. E fórumok képviselői az E.ON egészségvédelemért és biztonságért felelős munkavállalói képviselőinek részvételével tartott országos konferencián is részt vesznek. Ennek eredményeként például a munkavállalók újabb és divatosabb védőszemüvegekethasználnak azóta, hogy a vállalat számára világossá vált: az eredetileg alkalmazott szemüvegeket azért nem használták, mert nem voltak elég trendik. (Forrás: British Safety Council)

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 2013.01.18-tól hatályos szöveg! A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési

Részletesebben

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával

Részletesebben

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról. Általános rész A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározásáról és egyes tűzvédelmi

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai Kockázatértékelés az egészségügyben Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai Jogszabályi háttér Munkavédelmi jellegű szabályozások Foglakozás-egészségügyi és munka-higiénés szabályozások Veszélyes

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség

Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője. Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség Jogszabályi változások, A katasztrófavédelem jövője Bérczi László tűzoltó ezredes Főfelügyelő, BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőség A Kat. törvénycsomag Szervezeti változások A tervezet értelmében a hivatásos

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból A vizsga formája: Írásbeli vizsga. A vizsga időtartama: 60 perc A vizsga leírása: A vizsgázó feladatlapot

Részletesebben

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében

Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete Magyarországon a hatósági munka tükrében Dr. H. Nagy Judit főosztályvezető NMH MMI Munkavédelmi Főosztály A bekövetkezett balesetek időpontja 25000 20000

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Munkavédelmi változások -a technikai fejlődés felhasználása a munkavállalók védelmének érdekében

Részletesebben

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga OKF tájékoztató A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Járművekbe épített tűzjelző- és tűzoltó berendezések Karbantartási, üzemeltetési tapasztalatok Előadó: Garai Tamás Tűzvédelmi mérnök Tűzjelző berendezés tervező

Részletesebben

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga

OKF tájékoztató. A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga OKF tájékoztató A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól szóló 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet

Részletesebben

A kockázatértékelés során gyakran elkövetett hibák. Európai kampány a kockázatértékelésről

A kockázatértékelés során gyakran elkövetett hibák. Európai kampány a kockázatértékelésről A kockázatértékelés során gyakran elkövetett hibák Európai kampány a kockázatértékelésről Megelőzés jogi háttér A jogszabály szerint az EU-ban a munkáltatók kötelesek megakadályozni, hogy a munkavállalókat

Részletesebben

A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására

A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására A TSZVSZ javaslata a tűzvédelmi szakvizsga módosítására Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. Összeállította: Kuba Róbert Az OKF Tűzvédelmi Főosztály felkérése alapján Szövetségünk

Részletesebben

Hírlevél 3. Munkahelyi kockázatok és azok megelőzése, a Munkavédelmi Érdekképviselet feladata

Hírlevél 3. Munkahelyi kockázatok és azok megelőzése, a Munkavédelmi Érdekképviselet feladata Hírlevél 3. Munkahelyi kockázatok és azok megelőzése, a Munkavédelmi Érdekképviselet feladata GINOP-5.3.4-16-2016-00031 Legfőbb érték az ember- munkavédelem a vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,

Részletesebben

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

A belügyminiszter. /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A belügyminiszter /2017. ( ) BM rendelete egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009.

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól

53/2005. (XI. 10.) BM rendelet. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről és a szakvizsga részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III. 28.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 862 01 Munkavédelmi technikus

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői

Tűzvédelem. A biztonságtudomány integrált és komplex összetevői Tűzvédelem A biztonságtudomány (safety culture) az angolszász országokban már elterjedt fogalom és követelmény, amely szerint minden érintett személy figyelemmel kíséri, elemzi, feltárja a veszélyeztető

Részletesebben

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok

2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE. Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 2. AZ NMH (OMMF) MŰKÖDÉSÉVEL ÉS A MUNKAVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE Az OMMF működésével kapcsolatos fontosabb jogszabályok 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi LXXV. törvény

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

1/1995. (II. 10.) BM rendeletet. a tûzvédelem és a polgári védelem kötelezõ nemzeti szabványainak megállapításáról

1/1995. (II. 10.) BM rendeletet. a tûzvédelem és a polgári védelem kötelezõ nemzeti szabványainak megállapításáról 1/1995. (II. 10.) BM rendelet - A tûzvédelem és a polgári védelem kötelezõ nemzeti szabványai 1 1/1995. (II. 10.) BM rendeletet a tûzvédelem és a polgári védelem kötelezõ nemzeti szabványainak megállapításáról

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM RENDELET AZ ORSZÁGOS TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL

9/2008. (II. 22.) ÖTM RENDELET AZ ORSZÁGOS TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL 2008/28/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y I T A R T A L O M J E G Y Z É K 9/2008. (II. 22.) ÖTM RENDELET AZ ORSZÁGOS TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT KIADÁSÁRÓL OTSZ 1. rész TŐZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA..4.

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Építőipari Fórum

Építőipari Fórum Építőipar; Feldolgozóipar (leginkább fa- és fémfeldolgozás); Mezőgazdaság (benne fakitermelés is); Egészségügyi, szociális ellátás; Bányászat (csak munkaegészségügy); 2 Munkavédelmi oktatások; Porképződéssel

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

5. sz. HÍRLEVÉL. Érdekvédelem, érdekképviselet a munkavédelmi területen (Mvt )

5. sz. HÍRLEVÉL. Érdekvédelem, érdekképviselet a munkavédelmi területen (Mvt ) 5. sz. HÍRLEVÉL A Nemzetgazdasági Minisztérium a Széchényi 2020 program keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon belül közétette A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Magyar joganyagok - 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet - a tűzvédelmi megfelelőségi ta 2. oldal 2. 1 A termék tanúsítását az egyes műszaki termékek tűzvé

Magyar joganyagok - 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet - a tűzvédelmi megfelelőségi ta 2. oldal 2. 1 A termék tanúsítását az egyes műszaki termékek tűzvé Magyar joganyagok - 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet - a tűzvédelmi megfelelőségi ta 1. oldal 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról A

Részletesebben

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Munkavédelemkockázat értékelés korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához Készítette: Almássy Erika minőségügyi szakmérnök, felsőfokú munkavédelmi szakember +36-20-9606845 erikaalmassy@gmail.com 2016.10.19.

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF. Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT OMMF Munkaügyi és munkavédelmi ellenőrzések eredményei 2007. 01. 01-2007. 08. 31 I. Az elmúlt évek ellenőrzési eredményei Az OMMF a társhatósági együttműködéssel, a súlyos

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi

I. - ÚJ OTSZ előírás a Tűzvédelmi TŰZVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI MEGBÍZOTT KÉPZÉS Tisztelt Asszonyom/Uram! Bizonyára már Ön is értesült a kollégáktól illetve a médiából, hogy a tűzvédelem területén 2015. március 5-től új korszak kezdődött,

Részletesebben

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Dr. Bánné Koncz Zsuzsa A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével Bármilyen tevékenységet is végzünk, mindenki ki van téve valamilyen

Részletesebben

Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai

Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai Tűzjelző rendszerek, a tűzvédelmi hatóság tapasztalatai Tűzjelző Tervezők Szakmai Napja Lakitelek, 2013. december 10. Gyapjas János tű. őrnagy Bács-Kiskun MKI igazgató-helyettes Közös cél az építményben,

Részletesebben

A munkavédelmi képviselő jogai, feladatai, kötelezettségei

A munkavédelmi képviselő jogai, feladatai, kötelezettségei A munkavédelmi képviselő jogai, feladatai, kötelezettségei I. A munkavédelmi képviselők jogait, kötelezettségeit, feladatait a munkavédelmi törvény (1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről) VI. fejezete

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK *MSZ EN 443:2008 *MSZ EN 1439:2008 *MSZ EN 1440:2008 Védősisakok épületekben és más szerkezetekben végzett tűzoltáshoz (MSZ EN 443:2003 helyett, SzK: 8) LPG-berendezések és

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Mire tanítanak a súlyos balesetek? Előadó: Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 2 Előadás-vázlat Pár mondat a mérnöki etikáról, a tűzvédelmi tervezésről és annak szabályozásáról,

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű. dandártábornok

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére

Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére Biztonságos és balesetmentes bölcsődei munkakörnyezet kialakításának gyakorlati ismérvei - bölcsődei szakemberek és vezetők részére Előadó: Somorácz Balázs Okleveles munkavédelmi mérnök, Munkabiztonsági

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2014. április 23. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Részletesebben

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége A munkavédelmi hatóság ellenőrzési tevékenysége Jogszabályok betartásának ellenőrzése Szervezett munkavégzés Helyszíni ellenőrzés Előzetes értesítést nem alkalmazunk A közigazgatási hatósági eljárás és

Részletesebben

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok

Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok Tűzjelzés, Tűzriadó Terv, Biztonsági felülvizsgálatok TŰZVÉDELEM 2 Tűzjelzés Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha

Részletesebben

Európai Helyes Gyakorlat Díjak

Európai Helyes Gyakorlat Díjak A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Együtt a kockázatok megelőzéséért www.healthy-workplaces.eu NEVEZÉSI FELHÍVÁS Európai

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből

Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Munkahelyi stressz a munkavállalók szemszögéből BUDAPEST 2010. MÁRCIUS 23. BORHIDI GÁBOR ÜGYVIVŐ OÉT MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Magyarországon. gon szeptember 19. zados kiemelt főreferensf. Belügyminiszt. gyminisztérium

Magyarországon. gon szeptember 19. zados kiemelt főreferensf. Belügyminiszt. gyminisztérium Tűzvédelmi célúc termékek forgalmazása, tűzvédelmi szolgáltat ltatások végzv gzése Magyarországon gon 2013. szeptember 19. Barta-Vámos LászlL szló tű.. százados zados kiemelt főreferensf Tűzvédelmi FőosztF

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6200-11/2 Munka-, környezet-

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

EHS modul rendszer. Király Lajos, Zoltek, EHS vezető

EHS modul rendszer. Király Lajos, Zoltek, EHS vezető EHS modul rendszer Király Lajos, Zoltek, EHS vezető Munkavédelem Tűzvédelem Környezetvédelem Robbanásbiztonság-technika menetrendje Ex owner s engineer Robbanásbiztonságtechnika Általános ipari megfelelés

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai.

Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Építőipari tűzvédelmi rendszerek szükséges átadási dokumentumai. Miért aktuális ez a téma Kivitelezés minőségének hatása a tűzvédelem területén: 1. Egységes szabályok (alapkövetelmények) kivitelezők részére

Részletesebben

Törvények. Kormányrendeletek

Törvények. Kormányrendeletek Törvények 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről BESZÁMOLÓ Répcelak Város Önkormányzata és intézményei munkavédelmi tevékenységéről A munkavédelmi tevékenységet és munkavédelmi szaktevékenységet átalány díjas szerződés alapján - PAD-KÁR Kft. részéről

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK III. FEJEZET A TŰZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAIK

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS CÉGISMERTETŐ

BEMUTATKOZÁS CÉGISMERTETŐ BEMUTATKOZÁS CÉGISMERTETŐ CÉGISMERTETŐ Fő célul tűztük ki, hogy segítsünk a cégeknek, vállalkozásoknak eligazodni a környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, ADR és energetikai szabályozás bonyolult

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba MUNKAVÉDELEM 1.2 A munkahelyi biztonság és egészségvédelem beépítése az oktatásba Tárgyszavak: munkavédelem; egészségvédelem; oktatás; képzés; esettanulmány; biztonság; tájékoztatás. Az Európai Unió munkavédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV. Készült:... év... hó... napján, a...szám alatti hivatalos helyiségében.

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV. Készült:... év... hó... napján, a...szám alatti hivatalos helyiségében. MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV Készült:... év... hó... napján, a.....szám alatti hivatalos helyiségében. Tárgy: munkavédelmi oktatás *(előzetes, ismétlődő, rendkívüli) Beszámoltatás formája: * (szóbeli

Részletesebben

14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017]

14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017] [6. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola IV. kötet: Egyéb Szabályzatok Követelményrendszeréhez (EKR)] 14. Alkalmazotti Munkavédelmi Szabályzat [2017] A Tan Kapuja Buddhista Főiskola MUNKAVÉDELMI

Részletesebben