BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI. 7.) számú határozataiban döntött a kerületben lévő közösségi házak üzemeltetésről, és kijelölte a közösségi (civil) házak fenntartó szervezeteit. A fenti határozatok alapján megkötésre kerültek az együttműködési megállapodások, melynek érvényessége január 15. napján lejárt. Jelenleg tehát ezekre a civil házra vonatkozóan nincs érvényes, írásba foglalt szerződés. A civil házak működésének kérdését át kell tekinteni, mivel több problémát is meg kell oldani. Rendezni kell az ún. közvetett támogatás kérdését valamint ideje megnézni, hogy a civil házak létrehozása elérte-e a kívánt eredményt, vagyis, hogy a kerületi civil élet felpezsdüljön. Szükséges egységes, írásos formában létrehozott szerződéses müködtetéses rendszer, a civil házakkal kapcsolatos előre tervezhető gazdálkodás megvalósításához. I. A civil házak által használat ingatlanok ingyenes használatának kérdése: Amennyiben a tisztelt Képviselő Testület döntése alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat nevében valamilyen öt megillető bevételről részben vagy egészében lemond, abban az esetben a jogosított részére támogatást nyújt, közvetett formában. A fentiek alapján tehát, ha a piaci bérleti díj megállapítása nélkül adja a civil szervezetek használatába a civil házakat", tehát nem ró ki a használókra bérleti díjat, úgy az aktuális piaci alapon elérhető bérleti díj összege, a használók részére nyújtott támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint. Ezt a tényt az Államháztartási törvény szabályai szerint a támogatás összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. Jelenleg Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok bérbeadásából elért bevétel legalacsonyabb összege - kizárólag a felépítményekre vonatkozóan Ft/m 2 /év + áfa, a legmagasabb Ft/m2/év+áfa összegű. Fentiek alapján javasoljuk, hogy a tisztelt Képviselő testület a közvetett támogatás megállapításának alapjául szolgáló piaci bérleti díjat, a civil házakra egységesen Ft/m 2 / év + áfa összegben állapítsa meg. Ezen díj a földterület bérleti díját is tartalmazza. Fentiek alapján az egyes civil házak piaci alapon történő bérbeadása esetén elérhető bérleti díj összege az alábbiak szerint alakulna: 1. Árpádföldi Közösségi Egyesület civil háza esetében; Cím: 1162 Budapest, Cibakháza u. 45.

2 2 109 m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó Ft 2. Corvint Domini Mátyásföldi Ház -és Lakástulajdonosok Egyesülete civil háza esetében; Cím: 1165 Budapest, Táncsics ú m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó Ft J. Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület civil háza esetében; Cím: 1162 Budapest, Csömöri út m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó Ft. 4. Cinkotáért Közhasznú Egyesület civil háza esetében: Cím: 1164 Budapest, Vidámvásár u m 2 X Ft Ft + áfa/év, azaz bruttó: Ft. 5. Cinkotai Nyugdíjas Polgárok körének civil háza esetében: Cím: 1161 Budapest, Rádió u m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó: Ft. 6. Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre esetében; Cím: 1161 Budapest, Rákosi u m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó: Ft. Ezen bérleti díj elengedése tehát a civil házakban tartózkodó Fenntartó Egyesület, illetve beintegrált egyesületek közvetett támogatása összesen. Mivel a beintegrált egyesületek az egyes ingatlant vagy ingatlanrészeket nem kizárólagosan, hanem a Fenntartó Egyesülettel kötött külön megállapodások alapján alkalmi jelleggel, órákban meghatározott időtartamban használják, ezért javasoljuk, hogy az egyes beintegrált egyesületek vonatkozásában a tisztelt Képviselő-testület állapítson meg egy átalánydíjat havi átlagosan legfeljebb 10 óra használatot figyelembe véve. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület az óránkénti használat ellenértékét állapítsa meg 500 Ft/óra díjban, valamennyi civil Házra egységesen, az elérhető piaci bérleti díjként. Ennek alapján pedig javaslom, hogy a civil házakba beintegrált használók ingyenes használatát, és ezáltal ezen szervezetek támogatását összesen Ft/év összegben állapítsa meg, ezzel az összeggel pedig a Fenntartó Egyesületek közvetett támogatását csökkentse. Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján az ilyen jellegű közvetett támogatások esetén az erről rendelkező szerződéseknek kötelező tartalmi elemei is vannak. A fentieken túl tehát, a Fenntartó Egyesületek az egyes külön használókkal. kötött szerződésben az alábbi kitételt kell, hogy szerepeltessék: Jelen szerződés alapján ( kedvezményezett neve ) Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata- által nyújtott közvetett támogatásban részesül. A jelen szerződés támogatástartalma: Ft/év. (kedvezményezett neve) tudomásul veszi, és jelen megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy a évben részére a fentiek szerint nyújtott támogatás tényét és összegét

3 3 az Önkormányzata zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzétegye jelen megállapodás» törvény által meghatározott tartalmával együtt. A Fenntartó Egyesületekkel kötendő megállapodásban a fenti feltételek teljesítése érdekében javasoljuk a következő bekezdést beilleszteni a megjelölt nyilatkozaton felül: Jelen szerződés alapján ( kedvezményezett neve ) közvetett támogatásban részesül. A közvetett támogatás támogatástartalma... Ft." Az egyes szerződésekben feltüntetett Fenntartó szervezetek támogatása az alábbiak szerint alakul: 1. Árpádföldi Közösségi Egyesület civil háza esetében; Beintegrált szervezetek: Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete Árpádföldi Polgárok Érdekközössége 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft = Ft 2. Corvini Domini Mátyásföldi Ház -és Lakástulajdonosok Egyesülete civil háza esetében; Beintegrált szervezetek: XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete EMLÉKSZOBA Corvin Helytörténeti Klub 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft Í. Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület civil háza esetében: Beintegrált szervezetek: Kisszentmihályért Egyesület Rákosszentmihályi Polgárőr Egyesület Mozgássérültek Egyesülete XVI. Kerületi Szervezete Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége 5X Ft Ft + áfa, azaz Ft. Teljes támogatás: Ft Ft = Ft 4. Cinkotáért Közhasznú Egyesület civil háza esetében: Beintegrált szervezetek: Griffkarom Harci Egyesület, Árpád Népe Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület, Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány, Mozgássérültek Egyesülete XVI. kerületi Szervezete, Art 16, Cinkotai Hagyományőrző Dalkör, IKARUS Rádió Klub,

4 4 Cinkotai Vadvirágok Gyemekrajz Szakkör, Naplás Természetjáró Szakosztály és a Baba-Mama Klub 10X Ft Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft 5. Cinkotai Nyugdíjas Polgárok körének civil háza esetében; Beintegrált szervezetek: Cinkotai Gazdakör Ft+ áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft 6. Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre esetében: Beintegrált szervezetek: XVI. Kerületi Görög Hagyományőrző és Kulturális Egyesület XVI. Kerületi Nyugdíjas Polgári Egyesület 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft II. A közvetlenül nyújtott támogatások kérdése A szerződés 8. pontja a civil házak Fenntartó Egyesületei részére nyújtandó közvetlen támogatásokról rendelkezik. A korábbi szerződés szerint: A Fenntartó Egyesület január 1. napjától 1000 Ft, azaz Ezer forint önkormányzati támogatásban részesül a Tulajdonos Önkormányzat évi költségvetése alapján. A következő években a támogatás összege a mindenkori közüzemi díj emelkedésének megfelelően növekedik ben az első kifizetés visszamenőleg január 1. napjáig egy Összegben, a szerződéskötést követő 8 banki napon belül. Ezt követően minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig a támogatás átutalása megtörténik. Ez a támogatási Összeg közüzemi díjakra és a hát egyéb fenntartási költségeire használható fel. A Fenntartó Egyesület köteles a támogatással az elszámolási évet követő év január 31. napjáig elszámolni." Ezen szerződési pont tekintetében javaslom, hogy a civil szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatásról az Önkormányzat minden évben külön támogatási szerződés keretében rendelkezzen az adott év költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig és terhére, valamint ezen támogatásokról a felek az adott évre kötött céltámogatási szerződésben állapodjanak meg, figyelembe véve az Áht. 13/A (2) bekezdését is. Ezen pont törlése különösen azért javasolt, mert a Képviselő-testület megítélésem szerint támogatásnyújtásra költségvetési rendeletben kötelezettséget előre ne vállaljon. Mint ahogyan az a tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a 180/2012. (V. 9.) számú határozatával a /7/A/89 hrsz-ú, 64 m 2 alapterületű, kazánház megnevezésű helyiséget

5 5 közösségi civil háznak minősítette, és a Centenáriumi Lakótelepért Egyesület (székhely: 1165 Budapest, Olga u. 36 fszt. 1., képviseli. Farkas Zsolt elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen használatba adta az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel. Ezen szerződésben már az új konstrukció szerint feltételek kerültek megállapításra, melynek értelmében a Fenntartó Egyesület vállalta a közösségi civilház rezsiköltségeinek megfizetését. Azért, hogy minden, a Kerületben működő civil házra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, javaslom, hogy az Önkormányzat ne vállalja magára ezen ingatlanok működési költségeit csak akkora mértékben, amennyiben az az új civil háznál is megtette. Aggályosnak tartom, ha az együttműködési megállapodásokban Önkormányzatunk előre kötelezettséget vállalna, nemcsak egy meghatározott összegű támogatás nyújtására, de annak automatikusan történő növelésére is. Az adott évben nyújtható támogatások összegét a Képviselő-testület az adott évi költségvetésben fogadja el azzal, hogy a támogatások elosztásról és Összegéről a Kulturális és Sport Bizottság határozattal döntsön. III. A szerződés időtartamának kérdése: Hosszú időtartamra létrehozandó szerződés megkötését nem javaslom, hiszen, megítélésem szerint a civil házak konstrukciója a jelenlegi helyzetet rögzíti, de nem kizárt, hogy egyes, most jelentős tevékenységet folytató egyesület a működését megszünteti,'és ez mellett sok új, meghatározó jelentőségű civil szervezet is alakulhat, akinek az elhelyezéséről gondoskodni kell, vagy lehet. Persze az sem cél, hogy minden költségvetési évben új szerződés megkötésére kerüljön sor, ezért két éves határozott időtartamú szerződést javaslok. Ezt olyan időintervallumnak tartom, amely időszakot követően célszerű és indokolt a kialakult helyzet vizsgálata, a tapasztalatok ismeretében pedig a szerződések racionalizálása. IV. A civil házak működésének eddigi tapasztalatai Jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képezik az egyes fenntartó szervezetek beszámolói a civil házak működéséről és az egyes programokról. Amint az jól látható, valamennyi civil háznak vannak kihasználatlan napjai, ez egyébként házanként eltérő mértékű, ezzel egyidejűleg pedig a legtöbb civil gazdaszervezet komoly gondokkal küzd a közüzemi díjak viselésével, különösen hogy egyéb bevételeik szűkösnek bizonyulnak. A kizárólagosság és a civil szervezetek anyagi helyzete azt indokolja, hogy Önkormányzatunk vizsgálja felül a civil házak rendszerét, és annak racionalizálásáról döntsön, amennyiben erre szükség van. Mindezek mellett a civil házak jelenleg olyan állapotban vannak, hogy a jövő évi költségvetésben már célszerű lenne egy kisebb összegű minimum ráfordítást szerepeltetni a évben a működőképesség fenntartása érdekében. V. Veres Péter út 27. szám alatti ingatlan helyzete: A Képviselő-testület 384/2007. (VI. 13.) határozatában úgy határozott, hogy a Sashalom Veres Péter út 27. szám alatti. Közösségi Házban az alább felsorolt civil szervezetek elhelyezését biztosítsák: SITE POFOSZ Pro Concordia Lovagrenda Vöröskereszt XVI. Kerületi Szervezete

6 6 Déli Harangszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület Párfüggetlenek Lokálpatrióta Szövetsége XVI. Közművelődési Tanács Egyesület MSZOSZ XVI. kerületi szervezete MIÉP KDNP SZTEA (Szegényeket Támogató Alapítvány) A Veres Péter út 27, szám alatti civil ház Fenntartó Egyesülete a SITE sem a határozat meghozatalakor, sem az azóta eltelt időben nem volt hajlandó semmilyen, a civil házak működésére vonatkozó megállapodás megkötésére, nem fizeti a teljes rezsiköltséget, és nem látja el a gazdaszervezettel járó feladatokat sem. Fentiekre hivatkozással javasolom a 384/2007. (VI. 13.) határozat visszavonását és a szükséges jogi lépések megtételét az ingatlan további hasznosítása céljából. VI. A szerződéses karbantartási és felújítási kérdések köre: Az eddig érvényes konstrukció alapján a fenntartó egyesületeket - még az egyébként piaci bérleti díjat fizető bérlők részére kötelezettségként előírt - minimális karbantartási, illetve a használatból adódó felújítási kötelezettség sem terhelik. A hivatkozott szerződések alapján jelenleg a Tulajdonos Önkormányzat feladatai: karbantartási - tető, kültéri nyílászárók, falban és a földben lévő közmüvek, fűtésrendszer (kazán-, konvektor-, cirkó), épület féregtelenítése, épület- alagsor-pince gombafertőzés elleni védelme, villámhárító rendszer, külső homlokzat, épületbiztosítás megkötése, kerítés karbantartása, beltéri aljzat felújítása, évközi energia-áremelés kompenzálása, tűzbiztonság, tűzi vízrendszer karbantartása, az ingatlanon található életveszélyes fák, valamint növényzet karbantartása, az épületben és az udvaron található balesetveszélyes állapotok megszüntetése. A fenntartó egyesület állagmegóvási feladatai a tisztasági meszelés, zárak javítása, vizesblokkok karbantartása, kerítés festése, beltéri aljzat karbantartása, épület tisztántartása, elektromos hálózat fogyóeszközeinek (izzó, biztosítékok) esetleges cseréje, beltéri nyílászárók karbantartása. Fenntartó egyesületet terhelik továbbá a víz- és csatornadíjak, a villamos és gázenergia díjak, Fenntartó egyesületet terheli a közösségi civil ház takarítási költsége. Önkormányzatunk azt is vállalta, hogy a civil házak közös használatát befolyásoló átalakításhoz a Tulajdonos Önkormányzat kikéri a fenntartó egyesület írásbeli véleményét és dönt a költségek viseléséről, majd kizárólag ennek birtokában kezdhető el a kivitelezés. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIIl/törvény értelmében, a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek a szociális helyzet alapján bérbe adott és az állami lakás esetén a bérlőt terhelik, a szerződés megkötésekor. azonban a fizetendő lakbér Összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.

7 7 A bérbeadó szociális bérlakás esetén csak az épület karbantartásáról, és az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról köteles gondoskodni. Az tehát jól látható, hogy még a szociális alapú lakbért fizető bérlőre is szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint az ingyenes használó civil szervezetekre. A korábbi előterjesztésemben javaslatot tettem a jelenleg működő civil házak esetében is egy olyan új koncepció megvalósítására, mely egyértelműen igazodik a jogi szabályozáshoz, az Önkormányzat és, a civil egyesületek költségvetési helyzetéhez, és új, mindenki számára elfogadható, működőképes rendszer valósulhat meg. A Centenáriumi Lakótelepért Egyesülettel már korábban kialakított konstrukció alapján azt javaslom, hogy amellett, hogy a Fenntartó Egyesületeknek az Önkormányzat közvetett támogatást nyújt, az ingatlan használatát részükre ingyenesen biztosítsa, azonban legalább a piaci bérleti díjat fizető bérlőket terhelő kötelezettségeket kellene elvégeztetni a Fenntartó Egyesületekkel. Önkormányzatunk a piaci alapon bérbe adott nem lakáscélú helyiségekre vonatkozóan kötött bérleti szerződésekben a bérlők kötelesek gondoskodni a folyamatos használatból eredő esetleges megrongálódások helyreállításról, ennek keretében: a) a helyiség burkolatainak ajtó, ablak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, b) az ingatlanokban folytatott tevékenység körében felmerülő, a fenntartó egyesület tevékenysége során keletkező elhasználódás következmériyekénti felújításról. Mindezekre hivatkozással javaslom, hogy a megkötésre kerülő megállapodásban kerüljenek szabályozásra a bérlői és bérbeadói kötelezettségek, olyan módon, hogy a Fenntartó Egyesületeket az alábbi kötelezettségek terheljék: Az Egyesület, mint fenntartó egyesület köteles a helyiséget rendeltetésszerűen használni, karbantartani, és állagát megóvni, gondoskodni a folyamatos használatból eredő esetleges megrongálások helyreállításáról, ennek keretében: a) a helyiség burkolatainak.ajtó, ablak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, b) az ingatlanokban folytatott tevékenység körében felmerülő, a fenntartó egyesület tevékenysége során keletkező elhasználódás következményekénti felújításról. Az Önkormányzatot nem terheli felújítási kötelezettség, ha az a bérlő karbantartási kötelezettségének elmulasztásából áll elő." Fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a jelenleg működő civil házak esetében új koncepció megvalósítását a Centenáriumi Lakótelepért Egyesület mintájára. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI, 25.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 14. (1) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba-, bérbe (haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adása (ajándékozása), a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8 8 A Rendelet 14. (3) bekezdése értelmében: Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba-, bérbe (haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adására (ajándékozás), csak abban az esetben kerülhet sor, ha az új tulajdonos, illetve használó a támogatásból adódó, az esetlegesen az Önkormányzatot terhelő ÁFA összegét tartozás átvállalás jogcímén megfizeti." A közvetett támogatásra vonatkozóan a Rendelet 20. rendelkezései az irányadóak: (1) Közvetett támogatásnak minősülhet, ha az Önkormányzat a 14. (l)-(3) bekezdéseiben, és a 15. (8)-(ll) bekezdéseiben foglaltak alapján önkormányzati vagyont ingyenesen vagy kedvezményesen átenged, illetve az őt megillető bevételről teljesen vagy részlegesen lemond. (2) Közvetett támogatásokról a kötelezettségvállalók (a kötelezettségvállalást előkészítők) naprakész nyilvántartást kötelesek vezetni. A közvetett támogatás tényét, összegszerűségét, a támogatás alapjául szolgáló szerződéssel együtt a döntést előkészítő iroda vezetője a döntést követően legkésőbb 20 napon belül a Pénzügyi Iroda részére köteles eljuttatni. (3) A közvetett támogatások összegét, kedvezményezettjét, a támogatás jellegét (különösen bérleti díj, vételárcsökkentés, adóelengedés, kedvezmény) a szakirodák kötelesek a zárszámadás elkészítéséhez valamint a költségvetés előkészítéséhez a Pénzügyi Iroda részére írásban eljuttatni, tárgyévet követő január 20-ig. A 2. számú melléklet szerint a közvetett támogatások kimutatását a zárszámadáshoz csatolni kell. (4) E rendelet a alapján vállalkozások részére csekély összegű támogatás nyújtható, amelyre vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély Összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében. (5) E rendelet hatálya alá tartozó, állami támogatásnak minősülő közvetett támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott a támogatás nyújtásának időpontját megelőző 3 évben csekély összegű támogatási jogcímen elnyert támogatásainak támogatástartalma nem haladja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült. (6) Csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig a támogatást elnyerőnek meg kell őriznie, erről a támogatást nyújtó szerződésben rendelkezni kell." Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

9 9 Határozati javaslat I: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest,, XVI. kerület, Cibakháza u. 45. szám alatti, hrsz-ú ingatlant az Árpádföldi Közösségi Egyesület (székhely: 1162 Budapest, Kémény u. 4., képviseli. Balázs Gyula elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj összege: Ft/év + áfa, azaz bruttó Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete: Ft + áfa Árpádföldi Polgárok Érdekközössége: Ft+ áfa 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft = Ft. Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így. nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előtérj esztés 3. számú szereplő megállapodás aláírására. mellékletében Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat II: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Táncsics u. 10. szám alatti, hrsz-ú ingatlant a Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete (székhely: 1165 Budapest, Táncsics u. 10., képviseli. Szuper Gézáné elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz bruttó Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével

10 10 együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés' törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete: Ft+ áfa EMLÉKSZOBA Corvin Helytörténeti Klub: Ft+ áfa 2X Ft Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden. iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora Összegű csekély Összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő megállapodás aláírására. Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat III: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Csömöri út 185. szám alatti, hrsz-ú ingatlant a Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület (székhely: 1161 Budapest, Hársfavirág u. 18, képviseli: Pratzner Győző elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz bruttó Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában,, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: Kisszentmihályért Egyesület: Ft+ áfa Rákosszentmihályi Polgárőr Egyesület: Ft+ áfa

11 11 Mozgássérültek Egyesülete XVI. Kerületi Szervezete: Ft+ áfa Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület: Ft+ áfa Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége: Ft+ áfa 5X Ft= Ft + áfa, azaz Ft. Teljes támogatás: Ft Ft = Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély Összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, Összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előterjesztés szereplő megállapodás aláírására. 5. számú mellékletében Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat IV.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Vidámvásár u. 72. szám alatti, hrsz-ú ingatlant a Cinkotáért Közhasznú Egyesület (székhely: 1164 Budapest, Vidámvásár u. 78., képviseli. Dernovics Mihály elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 6. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: Griffkarom Harci Egyesület: Ft+ áfa Árpád Népe Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület: Ft+ áfa Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány: Ft+ áfa Mozgássérültek Egyesülete XVI. kerületi Szervezete: Ft+ áfa Art 16: Ft+áfa Cinkotai Hagyományőrző Dalkör: Ft+ áfa IKARUS Rádió Klub: Ft+ áfa Cinkotai Néptáncegyüttes: Ft + áfa Cinkotai Vadvirágok Gyemekrajz Szakkör: Ft+ áfa

12 12 Naplás Természetjáró Szakosztály: Ft+ áfa Baba-Mama Klub: Ft+ áfa 11X Ft Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő megállapodás aláírására. Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat V.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Rádió u. 32. szám alatti, /0/A/l hrsz-ú ingatlant a C'tnkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (székhely: 1164 Budapest, Mokány u. 26, képviseli: Harnos Józsefné elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 7. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz bruttó Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: Cinkotai Gazdakör: Ft+ áfa, Ft+ áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év.

13 13 Felkéri a polgármestert az előterjesztés szereplő megállapodás aláírására. 7. számú' mellékletében Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat VI.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Rákosi út 71. szám alatti, /0/A/l hrsz-ú ingatlant a Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (székhely: 1161 Budapest, József u. 75. képviseli. Szász Péter elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 8. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás Összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: XVI. Kerületi Görög Hagyományőrző és Kulturális Egyesület: Ft+ áfa XVI. Kerületi Nyugdíjas Polgári Egyesület: Ft+ áfa 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély Összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előterjesztés szereplő megállapodás aláírására. 8. számú mellékletében Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel)

14 14 Határozati javaslat VII.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 384/2007. (VI. 13.) határozatát visszavonja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: SITE kiértesítésére június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, május 16. polgármester jegyző Az előterjesztés mellékletét képezi: 1. sz. melléklet: Tulajdoni lapok 2. sz. melléklet: Együttműködési megállapodások 3. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Árpádföldi Közösségi Egyesület 4. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete 5. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület 6. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Cinkotáért Közhasznú Egyesület 7. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre 8. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

15 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

16 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap B e- o 1 w- o w P- O e. i, tu Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

17 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

18 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 2 I S: a. g- E. i 3 SÍ ÜT ÉT..po.g- Nem lüteles tula]doni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem láteles tulajdoni lap Z * 5 >!"

19 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj dorn lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

20 mivttiunt. í roiaruvaxan mrormacios Kendszer 3.mkarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle 5 j).hrsz_s6?sid. Nem hiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulajdoni lap r r i i 1 Budapest). 2. számú Körzeti Földhivatal Budapcst^űV.3oEi^3ktá-S. 159QPÍ 101. Nem Hiteles tulajdoni lap - Szende másolat Nfcgrenddcs szám: /137224/ Oldal 1/1 a '3* 4 on Ül 2 BUDAPEST XVI.KER. Belterület /O/A/l helyrajzi seáro 1161 BUDAPEST KVT.KER. Rákosi út ajtó:1. - ii i -..un - I.BÉSZ 1. Az egyéb önálló ingatlan adatai: megnevelés terület szobák bzárna eszmei hányad tulajdoni i*2 egéss/ él posta 111 Ű 0 Bejegyző határozat: /1/2005/04.Ü Ü4/1Ú0ÜÜ 2. bejegyző határosat! /1990/ Társasház Az önálló ingatlanhoz tartoznak áz ala pító okiratban nieghatározofci ísegek. Sít -ű *c3> Q.RÉSZ 3. tulajdoni hányad; 1/1 bejegyző határozat, érkezési idős 134L33/1992/ jogcímt évi XXXIII. tv. 1. jogállási tulajdonos név! TOV. XVI. KER -ÖNKORMÁNYZAT cin: 11S3 BUDAPEST XVI.KER. utca 4 3 i «a 3 s 1. b»3<gyz3 határozat, érkezési idő; TJ4Í3/1/2ŰÚ Társasház alapító okirat módosítás elutaaítá jogosult; név! BUDAPEST XVI.KEB. RÁKOSI ÚTI TÁRSASHÁ3 cin : 116Ü BUDAPEST XVT.KER. RÁKOSI út 2. bejegyző határozat, érkezési idő: 93632/)t/2N)Ű Tulajdonjog bejegysésa iránti kérele jogosult: név i Pogány János síül. : 1945 a.név : Hegedűs Terézia cím i 116Ű BUDAPEST Rákoa utj^tbhf TULAJDONI LAP VÉGE s a i i a 'S 8 I I Nem hiteles tulajdoni Lap Nem hiteles tulajdoni lap 2/ :52

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE A Képviselő-testület 2014. december 10-ei ülésére Készítette: Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat a Közösségi (civil)

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 15. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat közfeladatellátási

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján.

ALPOLGÁRMESTERE. (1) Az önkormányzati lakásra jogi személy részére bérlő-kijelölési jog biztosítható a Képviselő-testület döntése alapján. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. július 18-i ülésére! Készítette: dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási ügyintéző Tárgy: Javaslat bérlőkijelölési

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL MOZGALOM (PÁRTFÜGGETLENEK1 KÉPVISELŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL MOZGALOM (PÁRTFÜGGETLENEK1 KÉPVISELŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CIVIL MOZGALOM (PÁRTFÜGGETLENEK1 KÉPVISELŐJE Tárgy: interpelláció a civil házak ügyében Kovács Péter polgármesterhez Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2014. november 19. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tisztelt

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi, és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/578-1/2012/I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 1/716-1/2011/I. Előadó: Dr. Sánta Edina/Kovács Gábor Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS Sporttelepek hasznosítása Helyiségbérleti szerződés Makó

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-12/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli zárt

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Vásártér ingyenes használatba adása N-01 Postagalamb Egyesület, V-250 Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. DECEMBER 19. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 460-10/2012. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez LOTUS QUICK

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása

A Piactér üzemeltetésének megszüntetésére irányuló kérelem megvitatása Az előterjesztés száma: 151/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. december 3-án, 18-órakor megtartandó ülésére A Piactér üzemeltetésének

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására

Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására 14253287 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV/4.121-2/2015. Javaslat a Salgótarján, Petőfi út 85. (hrsz.: 923) szám alatti volt általános iskola sportpályájának ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 22-i ülésére Tárgy: A MSZP Zirc és Térsége Szervezeteinek Szövetsége kérelme Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szent Kinga Caritas Alapítvány helyiség használatba adási és támogatási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

polgármester jogi szakreferens

polgármester jogi szakreferens Előterjesztő: Készítette: Dr. Juhász Hajnalka jogi szakreferens Tárgy: Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kazincbarcikai Tagintézménye által használt személygépjárművek Klebelsberg

Részletesebben

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

3. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti:Mezőfi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából

J a v a s l a t. határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából J a v a s l a t határozott idejű bérleti szerződés megkötésére a Római Katolikus Egyházzal a Sajóvárkonyi Könyvtár kialakítása céljából Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és

Részletesebben

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására

Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására 14254048 1425 4048 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/3.784-2/2016. Javaslat a Rónafalui Művelődési Ház Rónafaluért Baráti Társaság részére történő ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Lakásügyi és Turisztikai Bizottsága 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Ikt.sz.: 1/344-1/2013./I. Tárgy: Makó, Széchenyi tér 7. I.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz- 355/2013. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. augusztus 26 -i ülésére Tárgy: MACOVEI ERZSÉBET egyéni vállalkozó közterület-használati

Részletesebben

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a

2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a Ügyiratszám: 4 ~ MÍ"? ^^M - Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: MAWWLaM Sl(rUh$ &T&? *t

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt. szám: 1811/2011. Javaslat a Salgótarjáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére térítésmentes helyiséghasználat biztosítására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 03. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról

Előterjesztés. A Körzeti Megbízotti Iroda használati megállapodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tel: 63/510-300 Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Szentes Kossuth Lajos u. 18. szám

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 10-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 251/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az ingyenes könyvtárhasználat

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző

. ar 51 la Tóth János Zoltán polg~ ester jegyző Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(111. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú helyiségeinek bérleti díjáról egységes szerkezet Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS

110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat. Fenntartói jog átadása FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 110/2012. (VII. 27.) önkormányzati határozat Fenntartói jog átadása Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő Eötvös József Középiskola, Szakiskola és Kollégiumra vonatkozó fenntartói

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 25-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Cserna LajosGyörgy Alcsútdoboz, Szabadság u. 161. szám

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Miskolci Egyetem (székhelye: 3515 Miskolc, Egyetemváros; képviseli: Dr. Patkó Gyula rektor) - mint bérbeadó, a továbbiakban bérbeadó, másrészről a Bartók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Szabadság utca 8. szám alatti házi orvosok és fogorvosok feladat - ellátási szerződések módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest, nn n j( j 1 g>!... Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Vargáné

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület!

ioo/ tof5 Tisztelt Képviselő-testület! ioo/ tof5 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság február 18 -i ülésére. A Ha-Hoa 2004 Bt. közterület-használati díjtartozás elengedése iránti kérelme

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság február 18 -i ülésére. A Ha-Hoa 2004 Bt. közterület-használati díjtartozás elengedése iránti kérelme Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-51/2015. ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2015. február 18 -i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ha-Hoa 2004 Bt. közterület-használati

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. június 09. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. május 21-ei ülésére 1 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/129-4/2009. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - használatba adási szerződésekről

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - használatba adási szerződésekről MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 200/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben