BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE"

Átírás

1 Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Civil házak ügye A Képviselő-testület korábban 550/2007.(IX. 5.) -554/2007. (IX. 5.), valamint 639/2007.(XI. 7.) számú határozataiban döntött a kerületben lévő közösségi házak üzemeltetésről, és kijelölte a közösségi (civil) házak fenntartó szervezeteit. A fenti határozatok alapján megkötésre kerültek az együttműködési megállapodások, melynek érvényessége január 15. napján lejárt. Jelenleg tehát ezekre a civil házra vonatkozóan nincs érvényes, írásba foglalt szerződés. A civil házak működésének kérdését át kell tekinteni, mivel több problémát is meg kell oldani. Rendezni kell az ún. közvetett támogatás kérdését valamint ideje megnézni, hogy a civil házak létrehozása elérte-e a kívánt eredményt, vagyis, hogy a kerületi civil élet felpezsdüljön. Szükséges egységes, írásos formában létrehozott szerződéses müködtetéses rendszer, a civil házakkal kapcsolatos előre tervezhető gazdálkodás megvalósításához. I. A civil házak által használat ingatlanok ingyenes használatának kérdése: Amennyiben a tisztelt Képviselő Testület döntése alapján Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat nevében valamilyen öt megillető bevételről részben vagy egészében lemond, abban az esetben a jogosított részére támogatást nyújt, közvetett formában. A fentiek alapján tehát, ha a piaci bérleti díj megállapítása nélkül adja a civil szervezetek használatába a civil házakat", tehát nem ró ki a használókra bérleti díjat, úgy az aktuális piaci alapon elérhető bérleti díj összege, a használók részére nyújtott támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint. Ezt a tényt az Államháztartási törvény szabályai szerint a támogatás összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. Jelenleg Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok bérbeadásából elért bevétel legalacsonyabb összege - kizárólag a felépítményekre vonatkozóan Ft/m 2 /év + áfa, a legmagasabb Ft/m2/év+áfa összegű. Fentiek alapján javasoljuk, hogy a tisztelt Képviselő testület a közvetett támogatás megállapításának alapjául szolgáló piaci bérleti díjat, a civil házakra egységesen Ft/m 2 / év + áfa összegben állapítsa meg. Ezen díj a földterület bérleti díját is tartalmazza. Fentiek alapján az egyes civil házak piaci alapon történő bérbeadása esetén elérhető bérleti díj összege az alábbiak szerint alakulna: 1. Árpádföldi Közösségi Egyesület civil háza esetében; Cím: 1162 Budapest, Cibakháza u. 45.

2 2 109 m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó Ft 2. Corvint Domini Mátyásföldi Ház -és Lakástulajdonosok Egyesülete civil háza esetében; Cím: 1165 Budapest, Táncsics ú m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó Ft J. Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület civil háza esetében; Cím: 1162 Budapest, Csömöri út m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó Ft. 4. Cinkotáért Közhasznú Egyesület civil háza esetében: Cím: 1164 Budapest, Vidámvásár u m 2 X Ft Ft + áfa/év, azaz bruttó: Ft. 5. Cinkotai Nyugdíjas Polgárok körének civil háza esetében: Cím: 1161 Budapest, Rádió u m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó: Ft. 6. Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre esetében; Cím: 1161 Budapest, Rákosi u m 2 X Ft = Ft + áfa/év, azaz bruttó: Ft. Ezen bérleti díj elengedése tehát a civil házakban tartózkodó Fenntartó Egyesület, illetve beintegrált egyesületek közvetett támogatása összesen. Mivel a beintegrált egyesületek az egyes ingatlant vagy ingatlanrészeket nem kizárólagosan, hanem a Fenntartó Egyesülettel kötött külön megállapodások alapján alkalmi jelleggel, órákban meghatározott időtartamban használják, ezért javasoljuk, hogy az egyes beintegrált egyesületek vonatkozásában a tisztelt Képviselő-testület állapítson meg egy átalánydíjat havi átlagosan legfeljebb 10 óra használatot figyelembe véve. Javaslom, hogy a tisztelt Képviselő-testület az óránkénti használat ellenértékét állapítsa meg 500 Ft/óra díjban, valamennyi civil Házra egységesen, az elérhető piaci bérleti díjként. Ennek alapján pedig javaslom, hogy a civil házakba beintegrált használók ingyenes használatát, és ezáltal ezen szervezetek támogatását összesen Ft/év összegben állapítsa meg, ezzel az összeggel pedig a Fenntartó Egyesületek közvetett támogatását csökkentse. Az államháztartásról szóló évi CXCV törvény alapján az ilyen jellegű közvetett támogatások esetén az erről rendelkező szerződéseknek kötelező tartalmi elemei is vannak. A fentieken túl tehát, a Fenntartó Egyesületek az egyes külön használókkal. kötött szerződésben az alábbi kitételt kell, hogy szerepeltessék: Jelen szerződés alapján ( kedvezményezett neve ) Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzata- által nyújtott közvetett támogatásban részesül. A jelen szerződés támogatástartalma: Ft/év. (kedvezményezett neve) tudomásul veszi, és jelen megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy a évben részére a fentiek szerint nyújtott támogatás tényét és összegét

3 3 az Önkormányzata zárszámadásában, és illetékes szervei útján közzétegye jelen megállapodás» törvény által meghatározott tartalmával együtt. A Fenntartó Egyesületekkel kötendő megállapodásban a fenti feltételek teljesítése érdekében javasoljuk a következő bekezdést beilleszteni a megjelölt nyilatkozaton felül: Jelen szerződés alapján ( kedvezményezett neve ) közvetett támogatásban részesül. A közvetett támogatás támogatástartalma... Ft." Az egyes szerződésekben feltüntetett Fenntartó szervezetek támogatása az alábbiak szerint alakul: 1. Árpádföldi Közösségi Egyesület civil háza esetében; Beintegrált szervezetek: Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete Árpádföldi Polgárok Érdekközössége 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft = Ft 2. Corvini Domini Mátyásföldi Ház -és Lakástulajdonosok Egyesülete civil háza esetében; Beintegrált szervezetek: XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete EMLÉKSZOBA Corvin Helytörténeti Klub 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft Í. Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület civil háza esetében: Beintegrált szervezetek: Kisszentmihályért Egyesület Rákosszentmihályi Polgárőr Egyesület Mozgássérültek Egyesülete XVI. Kerületi Szervezete Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége 5X Ft Ft + áfa, azaz Ft. Teljes támogatás: Ft Ft = Ft 4. Cinkotáért Közhasznú Egyesület civil háza esetében: Beintegrált szervezetek: Griffkarom Harci Egyesület, Árpád Népe Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület, Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány, Mozgássérültek Egyesülete XVI. kerületi Szervezete, Art 16, Cinkotai Hagyományőrző Dalkör, IKARUS Rádió Klub,

4 4 Cinkotai Vadvirágok Gyemekrajz Szakkör, Naplás Természetjáró Szakosztály és a Baba-Mama Klub 10X Ft Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft 5. Cinkotai Nyugdíjas Polgárok körének civil háza esetében; Beintegrált szervezetek: Cinkotai Gazdakör Ft+ áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft 6. Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre esetében: Beintegrált szervezetek: XVI. Kerületi Görög Hagyományőrző és Kulturális Egyesület XVI. Kerületi Nyugdíjas Polgári Egyesület 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft II. A közvetlenül nyújtott támogatások kérdése A szerződés 8. pontja a civil házak Fenntartó Egyesületei részére nyújtandó közvetlen támogatásokról rendelkezik. A korábbi szerződés szerint: A Fenntartó Egyesület január 1. napjától 1000 Ft, azaz Ezer forint önkormányzati támogatásban részesül a Tulajdonos Önkormányzat évi költségvetése alapján. A következő években a támogatás összege a mindenkori közüzemi díj emelkedésének megfelelően növekedik ben az első kifizetés visszamenőleg január 1. napjáig egy Összegben, a szerződéskötést követő 8 banki napon belül. Ezt követően minden naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig a támogatás átutalása megtörténik. Ez a támogatási Összeg közüzemi díjakra és a hát egyéb fenntartási költségeire használható fel. A Fenntartó Egyesület köteles a támogatással az elszámolási évet követő év január 31. napjáig elszámolni." Ezen szerződési pont tekintetében javaslom, hogy a civil szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatásról az Önkormányzat minden évben külön támogatási szerződés keretében rendelkezzen az adott év költségvetési rendeletében foglalt keret erejéig és terhére, valamint ezen támogatásokról a felek az adott évre kötött céltámogatási szerződésben állapodjanak meg, figyelembe véve az Áht. 13/A (2) bekezdését is. Ezen pont törlése különösen azért javasolt, mert a Képviselő-testület megítélésem szerint támogatásnyújtásra költségvetési rendeletben kötelezettséget előre ne vállaljon. Mint ahogyan az a tisztelt Képviselő-testület előtt is ismert, a 180/2012. (V. 9.) számú határozatával a /7/A/89 hrsz-ú, 64 m 2 alapterületű, kazánház megnevezésű helyiséget

5 5 közösségi civil háznak minősítette, és a Centenáriumi Lakótelepért Egyesület (székhely: 1165 Budapest, Olga u. 36 fszt. 1., képviseli. Farkas Zsolt elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen használatba adta az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel. Ezen szerződésben már az új konstrukció szerint feltételek kerültek megállapításra, melynek értelmében a Fenntartó Egyesület vállalta a közösségi civilház rezsiköltségeinek megfizetését. Azért, hogy minden, a Kerületben működő civil házra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, javaslom, hogy az Önkormányzat ne vállalja magára ezen ingatlanok működési költségeit csak akkora mértékben, amennyiben az az új civil háznál is megtette. Aggályosnak tartom, ha az együttműködési megállapodásokban Önkormányzatunk előre kötelezettséget vállalna, nemcsak egy meghatározott összegű támogatás nyújtására, de annak automatikusan történő növelésére is. Az adott évben nyújtható támogatások összegét a Képviselő-testület az adott évi költségvetésben fogadja el azzal, hogy a támogatások elosztásról és Összegéről a Kulturális és Sport Bizottság határozattal döntsön. III. A szerződés időtartamának kérdése: Hosszú időtartamra létrehozandó szerződés megkötését nem javaslom, hiszen, megítélésem szerint a civil házak konstrukciója a jelenlegi helyzetet rögzíti, de nem kizárt, hogy egyes, most jelentős tevékenységet folytató egyesület a működését megszünteti,'és ez mellett sok új, meghatározó jelentőségű civil szervezet is alakulhat, akinek az elhelyezéséről gondoskodni kell, vagy lehet. Persze az sem cél, hogy minden költségvetési évben új szerződés megkötésére kerüljön sor, ezért két éves határozott időtartamú szerződést javaslok. Ezt olyan időintervallumnak tartom, amely időszakot követően célszerű és indokolt a kialakult helyzet vizsgálata, a tapasztalatok ismeretében pedig a szerződések racionalizálása. IV. A civil házak működésének eddigi tapasztalatai Jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képezik az egyes fenntartó szervezetek beszámolói a civil házak működéséről és az egyes programokról. Amint az jól látható, valamennyi civil háznak vannak kihasználatlan napjai, ez egyébként házanként eltérő mértékű, ezzel egyidejűleg pedig a legtöbb civil gazdaszervezet komoly gondokkal küzd a közüzemi díjak viselésével, különösen hogy egyéb bevételeik szűkösnek bizonyulnak. A kizárólagosság és a civil szervezetek anyagi helyzete azt indokolja, hogy Önkormányzatunk vizsgálja felül a civil házak rendszerét, és annak racionalizálásáról döntsön, amennyiben erre szükség van. Mindezek mellett a civil házak jelenleg olyan állapotban vannak, hogy a jövő évi költségvetésben már célszerű lenne egy kisebb összegű minimum ráfordítást szerepeltetni a évben a működőképesség fenntartása érdekében. V. Veres Péter út 27. szám alatti ingatlan helyzete: A Képviselő-testület 384/2007. (VI. 13.) határozatában úgy határozott, hogy a Sashalom Veres Péter út 27. szám alatti. Közösségi Házban az alább felsorolt civil szervezetek elhelyezését biztosítsák: SITE POFOSZ Pro Concordia Lovagrenda Vöröskereszt XVI. Kerületi Szervezete

6 6 Déli Harangszó Baráti Kör Közhasznú Egyesület Párfüggetlenek Lokálpatrióta Szövetsége XVI. Közművelődési Tanács Egyesület MSZOSZ XVI. kerületi szervezete MIÉP KDNP SZTEA (Szegényeket Támogató Alapítvány) A Veres Péter út 27, szám alatti civil ház Fenntartó Egyesülete a SITE sem a határozat meghozatalakor, sem az azóta eltelt időben nem volt hajlandó semmilyen, a civil házak működésére vonatkozó megállapodás megkötésére, nem fizeti a teljes rezsiköltséget, és nem látja el a gazdaszervezettel járó feladatokat sem. Fentiekre hivatkozással javasolom a 384/2007. (VI. 13.) határozat visszavonását és a szükséges jogi lépések megtételét az ingatlan további hasznosítása céljából. VI. A szerződéses karbantartási és felújítási kérdések köre: Az eddig érvényes konstrukció alapján a fenntartó egyesületeket - még az egyébként piaci bérleti díjat fizető bérlők részére kötelezettségként előírt - minimális karbantartási, illetve a használatból adódó felújítási kötelezettség sem terhelik. A hivatkozott szerződések alapján jelenleg a Tulajdonos Önkormányzat feladatai: karbantartási - tető, kültéri nyílászárók, falban és a földben lévő közmüvek, fűtésrendszer (kazán-, konvektor-, cirkó), épület féregtelenítése, épület- alagsor-pince gombafertőzés elleni védelme, villámhárító rendszer, külső homlokzat, épületbiztosítás megkötése, kerítés karbantartása, beltéri aljzat felújítása, évközi energia-áremelés kompenzálása, tűzbiztonság, tűzi vízrendszer karbantartása, az ingatlanon található életveszélyes fák, valamint növényzet karbantartása, az épületben és az udvaron található balesetveszélyes állapotok megszüntetése. A fenntartó egyesület állagmegóvási feladatai a tisztasági meszelés, zárak javítása, vizesblokkok karbantartása, kerítés festése, beltéri aljzat karbantartása, épület tisztántartása, elektromos hálózat fogyóeszközeinek (izzó, biztosítékok) esetleges cseréje, beltéri nyílászárók karbantartása. Fenntartó egyesületet terhelik továbbá a víz- és csatornadíjak, a villamos és gázenergia díjak, Fenntartó egyesületet terheli a közösségi civil ház takarítási költsége. Önkormányzatunk azt is vállalta, hogy a civil házak közös használatát befolyásoló átalakításhoz a Tulajdonos Önkormányzat kikéri a fenntartó egyesület írásbeli véleményét és dönt a költségek viseléséről, majd kizárólag ennek birtokában kezdhető el a kivitelezés. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIIl/törvény értelmében, a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek a szociális helyzet alapján bérbe adott és az állami lakás esetén a bérlőt terhelik, a szerződés megkötésekor. azonban a fizetendő lakbér Összegét ennek figyelembevételével kell megállapítani.

7 7 A bérbeadó szociális bérlakás esetén csak az épület karbantartásáról, és az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról köteles gondoskodni. Az tehát jól látható, hogy még a szociális alapú lakbért fizető bérlőre is szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint az ingyenes használó civil szervezetekre. A korábbi előterjesztésemben javaslatot tettem a jelenleg működő civil házak esetében is egy olyan új koncepció megvalósítására, mely egyértelműen igazodik a jogi szabályozáshoz, az Önkormányzat és, a civil egyesületek költségvetési helyzetéhez, és új, mindenki számára elfogadható, működőképes rendszer valósulhat meg. A Centenáriumi Lakótelepért Egyesülettel már korábban kialakított konstrukció alapján azt javaslom, hogy amellett, hogy a Fenntartó Egyesületeknek az Önkormányzat közvetett támogatást nyújt, az ingatlan használatát részükre ingyenesen biztosítsa, azonban legalább a piaci bérleti díjat fizető bérlőket terhelő kötelezettségeket kellene elvégeztetni a Fenntartó Egyesületekkel. Önkormányzatunk a piaci alapon bérbe adott nem lakáscélú helyiségekre vonatkozóan kötött bérleti szerződésekben a bérlők kötelesek gondoskodni a folyamatos használatból eredő esetleges megrongálódások helyreállításról, ennek keretében: a) a helyiség burkolatainak ajtó, ablak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, b) az ingatlanokban folytatott tevékenység körében felmerülő, a fenntartó egyesület tevékenysége során keletkező elhasználódás következmériyekénti felújításról. Mindezekre hivatkozással javaslom, hogy a megkötésre kerülő megállapodásban kerüljenek szabályozásra a bérlői és bérbeadói kötelezettségek, olyan módon, hogy a Fenntartó Egyesületeket az alábbi kötelezettségek terheljék: Az Egyesület, mint fenntartó egyesület köteles a helyiséget rendeltetésszerűen használni, karbantartani, és állagát megóvni, gondoskodni a folyamatos használatból eredő esetleges megrongálások helyreállításáról, ennek keretében: a) a helyiség burkolatainak.ajtó, ablak felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, b) az ingatlanokban folytatott tevékenység körében felmerülő, a fenntartó egyesület tevékenysége során keletkező elhasználódás következményekénti felújításról. Az Önkormányzatot nem terheli felújítási kötelezettség, ha az a bérlő karbantartási kötelezettségének elmulasztásából áll elő." Fentiek alapján javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek a jelenleg működő civil házak esetében új koncepció megvalósítását a Centenáriumi Lakótelepért Egyesület mintájára. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI, 25.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 14. (1) bekezdése értelmében az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba-, bérbe (haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adása (ajándékozása), a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8 8 A Rendelet 14. (3) bekezdése értelmében: Az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes használatba-, bérbe (haszonkölcsönbe), illetve tulajdonba adására (ajándékozás), csak abban az esetben kerülhet sor, ha az új tulajdonos, illetve használó a támogatásból adódó, az esetlegesen az Önkormányzatot terhelő ÁFA összegét tartozás átvállalás jogcímén megfizeti." A közvetett támogatásra vonatkozóan a Rendelet 20. rendelkezései az irányadóak: (1) Közvetett támogatásnak minősülhet, ha az Önkormányzat a 14. (l)-(3) bekezdéseiben, és a 15. (8)-(ll) bekezdéseiben foglaltak alapján önkormányzati vagyont ingyenesen vagy kedvezményesen átenged, illetve az őt megillető bevételről teljesen vagy részlegesen lemond. (2) Közvetett támogatásokról a kötelezettségvállalók (a kötelezettségvállalást előkészítők) naprakész nyilvántartást kötelesek vezetni. A közvetett támogatás tényét, összegszerűségét, a támogatás alapjául szolgáló szerződéssel együtt a döntést előkészítő iroda vezetője a döntést követően legkésőbb 20 napon belül a Pénzügyi Iroda részére köteles eljuttatni. (3) A közvetett támogatások összegét, kedvezményezettjét, a támogatás jellegét (különösen bérleti díj, vételárcsökkentés, adóelengedés, kedvezmény) a szakirodák kötelesek a zárszámadás elkészítéséhez valamint a költségvetés előkészítéséhez a Pénzügyi Iroda részére írásban eljuttatni, tárgyévet követő január 20-ig. A 2. számú melléklet szerint a közvetett támogatások kimutatását a zárszámadáshoz csatolni kell. (4) E rendelet a alapján vállalkozások részére csekély összegű támogatás nyújtható, amelyre vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély Összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében. (5) E rendelet hatálya alá tartozó, állami támogatásnak minősülő közvetett támogatás nyújtásának feltétele, hogy a támogatott a támogatás nyújtásának időpontját megelőző 3 évben csekély összegű támogatási jogcímen elnyert támogatásainak támogatástartalma nem haladja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült. (6) Csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig a támogatást elnyerőnek meg kell őriznie, erről a támogatást nyújtó szerződésben rendelkezni kell." Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában döntést hozni szíveskedjen.

9 9 Határozati javaslat I: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest,, XVI. kerület, Cibakháza u. 45. szám alatti, hrsz-ú ingatlant az Árpádföldi Közösségi Egyesület (székhely: 1162 Budapest, Kémény u. 4., képviseli. Balázs Gyula elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj összege: Ft/év + áfa, azaz bruttó Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: Árpádföld Kertváros Ingatlantulajdonosainak Egyesülete: Ft + áfa Árpádföldi Polgárok Érdekközössége: Ft+ áfa 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft = Ft. Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így. nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előtérj esztés 3. számú szereplő megállapodás aláírására. mellékletében Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat II: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Táncsics u. 10. szám alatti, hrsz-ú ingatlant a Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete (székhely: 1165 Budapest, Táncsics u. 10., képviseli. Szuper Gézáné elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz bruttó Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével

10 10 együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés' törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete: Ft+ áfa EMLÉKSZOBA Corvin Helytörténeti Klub: Ft+ áfa 2X Ft Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden. iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora Összegű csekély Összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő megállapodás aláírására. Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat III: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Csömöri út 185. szám alatti, hrsz-ú ingatlant a Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület (székhely: 1161 Budapest, Hársfavirág u. 18, képviseli: Pratzner Győző elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 5. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz bruttó Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában,, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: Kisszentmihályért Egyesület: Ft+ áfa Rákosszentmihályi Polgárőr Egyesület: Ft+ áfa

11 11 Mozgássérültek Egyesülete XVI. Kerületi Szervezete: Ft+ áfa Otthonunk a XVI. Kerület Egyesület: Ft+ áfa Magyarországi Cigánycsaládok Érdekvédelmi Szövetsége: Ft+ áfa 5X Ft= Ft + áfa, azaz Ft. Teljes támogatás: Ft Ft = Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély Összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, Összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előterjesztés szereplő megállapodás aláírására. 5. számú mellékletében Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat IV.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Vidámvásár u. 72. szám alatti, hrsz-ú ingatlant a Cinkotáért Közhasznú Egyesület (székhely: 1164 Budapest, Vidámvásár u. 78., képviseli. Dernovics Mihály elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 6. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: Griffkarom Harci Egyesület: Ft+ áfa Árpád Népe Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület: Ft+ áfa Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány: Ft+ áfa Mozgássérültek Egyesülete XVI. kerületi Szervezete: Ft+ áfa Art 16: Ft+áfa Cinkotai Hagyományőrző Dalkör: Ft+ áfa IKARUS Rádió Klub: Ft+ áfa Cinkotai Néptáncegyüttes: Ft + áfa Cinkotai Vadvirágok Gyemekrajz Szakkör: Ft+ áfa

12 12 Naplás Természetjáró Szakosztály: Ft+ áfa Baba-Mama Klub: Ft+ áfa 11X Ft Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előterjesztés 6. számú mellékletében szereplő megállapodás aláírására. Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat V.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Rádió u. 32. szám alatti, /0/A/l hrsz-ú ingatlant a C'tnkotai Nyugdíjas Polgárok Köre (székhely: 1164 Budapest, Mokány u. 26, képviseli: Harnos Józsefné elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 7. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz bruttó Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: Cinkotai Gazdakör: Ft+ áfa, Ft+ áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év.

13 13 Felkéri a polgármestert az előterjesztés szereplő megállapodás aláírására. 7. számú' mellékletében Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Határozati javaslat VI.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, XVI. kerület, Rákosi út 71. szám alatti, /0/A/l hrsz-ú ingatlant a Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre (székhely: 1161 Budapest, József u. 75. képviseli. Szász Péter elnök), mint Fenntartó Egyesület részére térítésmentesen, a jelen előterjesztés 8. számú mellékletét képező megállapodásban részletezett feltétekkel, két év határozott időtartamra használatba adja azzal, hogy a piaci alapú bérleti díj Ft/év + áfa, azaz Ft támogatásnak minősül a hatályos jogszabályok szerint, és ezt a tényt a támogatás összegszerűségével együtt Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat köteles közzé tenni a zárszámadásában, és az illetékes szervei útján a szerződés törvény által meghatározott tartalmával együtt. A támogatás Összege az alábbiak szerint oszlik meg: Beintegrált szervezetek: XVI. Kerületi Görög Hagyományőrző és Kulturális Egyesület: Ft+ áfa XVI. Kerületi Nyugdíjas Polgári Egyesület: Ft+ áfa 2X Ft= Ft + áfa, azaz Ft Teljes támogatás: Ft Ft= Ft Az Egyesület a szerződésben vállalja, hogy - a támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot 10 évig megőriz, - nyilatkozik arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű csekély Összegű támogatásban részesült, és nyilatkozata alapján de minimis támogatás nyújtható részére. Az így nyújtott támogatás közvetett támogatás, összege: Ft/év. Felkéri a polgármestert az előterjesztés szereplő megállapodás aláírására. 8. számú mellékletében Határidő: a szerződés aláírására szeptember 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel)

14 14 Határozati javaslat VII.: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 384/2007. (VI. 13.) határozatát visszavonja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: SITE kiértesítésére június 30. Felelős: Kovács Péter polgármester (egyszerű szótöbbséget igényel) Budapest, május 16. polgármester jegyző Az előterjesztés mellékletét képezi: 1. sz. melléklet: Tulajdoni lapok 2. sz. melléklet: Együttműködési megállapodások 3. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Árpádföldi Közösségi Egyesület 4. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Corvini Domini Mátyásföldi Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete 5. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület 6. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Cinkotáért Közhasznú Egyesület 7. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Cinkotai Nyugdíjas Polgárok Köre 8. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet: Rákosszentmihály és Árpádföld Polgári Köre Tárgyalja: Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

15 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

16 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap B e- o 1 w- o w P- O e. i, tu Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

17 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

18 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap 2 I S: a. g- E. i 3 SÍ ÜT ÉT..po.g- Nem lüteles tula]doni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem láteles tulajdoni lap Z * 5 >!"

19 Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj dorn lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

20 mivttiunt. í roiaruvaxan mrormacios Kendszer https://www 3.mkarnet.hu/tknet/nemhiteles_szemle 5 j).hrsz_s6?sid. Nem hiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulajdoni lap r r i i 1 Budapest). 2. számú Körzeti Földhivatal Budapcst^űV.3oEi^3ktá-S. 159QPÍ 101. Nem Hiteles tulajdoni lap - Szende másolat Nfcgrenddcs szám: /137224/ Oldal 1/1 a '3* 4 on Ül 2 BUDAPEST XVI.KER. Belterület /O/A/l helyrajzi seáro 1161 BUDAPEST KVT.KER. Rákosi út ajtó:1. - ii i -..un - I.BÉSZ 1. Az egyéb önálló ingatlan adatai: megnevelés terület szobák bzárna eszmei hányad tulajdoni i*2 egéss/ él posta 111 Ű 0 Bejegyző határozat: /1/2005/04.Ü Ü4/1Ú0ÜÜ 2. bejegyző határosat! /1990/ Társasház Az önálló ingatlanhoz tartoznak áz ala pító okiratban nieghatározofci ísegek. Sít -ű *c3> Q.RÉSZ 3. tulajdoni hányad; 1/1 bejegyző határozat, érkezési idős 134L33/1992/ jogcímt évi XXXIII. tv. 1. jogállási tulajdonos név! TOV. XVI. KER -ÖNKORMÁNYZAT cin: 11S3 BUDAPEST XVI.KER. utca 4 3 i «a 3 s 1. b»3<gyz3 határozat, érkezési idő; TJ4Í3/1/2ŰÚ Társasház alapító okirat módosítás elutaaítá jogosult; név! BUDAPEST XVI.KEB. RÁKOSI ÚTI TÁRSASHÁ3 cin : 116Ü BUDAPEST XVT.KER. RÁKOSI út 2. bejegyző határozat, érkezési idő: 93632/)t/2N)Ű Tulajdonjog bejegysésa iránti kérele jogosult: név i Pogány János síül. : 1945 a.név : Hegedűs Terézia cím i 116Ű BUDAPEST Rákoa utj^tbhf TULAJDONI LAP VÉGE s a i i a 'S 8 I I Nem hiteles tulajdoni Lap Nem hiteles tulajdoni lap 2/ :52

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06

fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/456-1/2015/I. Üi.: dr. Kurunczi Péter Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Bérleti szerződés megkötése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hatályos: 2015. január 1. napjától a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra kötött lakásbérleti szerződéshez Cím: 1122

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására

Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására 6 Szerződés vagyongazdálkodási feladatok ellátására amely egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1

1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 1/1994.(01.17.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény helyi végrehajtásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben