Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összeállította: Zsíros Viktória. Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/406-3287 e-mail: tf@szimbiozis.net"

Átírás

1 1 Összeállította: Zsíros Viktória Elérhetőségek: tel.: 06/ 30/ Jóváhagyta: Jakubinyi László Alapítvány elnöke Miskolc, 2011,január 20

2 2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés I/1. Civil alapfogalmak 3 I/2. Civil PR 4 I/3 Nonprofit kommunikáció 6 II. Szervezet bemutatása II/1. Szakmai tevékenységek 7 III. Kommunikációs stratégia III/1. A kommunikációs terv célja 9 III/2. A célcsoport meghatározása 9 III/3. Kommunikációs cél 11 III/4. A szervezeti kommunikáció 11 III/5. Arculat 12 III/6. A kommunikációs stratégia prioritásai 13 III/7. Belső PR 13 III/8. Külső PR 14 III/9. Kommunikációs csatornák 16 IV. Összefoglalás, ellenőrzés, visszacsatolás V. Mellékletek Varázsfa Baráthegyi Lakóotthonunk támogatói egy egy levelet kapnak nevükkel gravírozva.

3 3 I. Bevezetés I/1. Civil alapfogalmak Mit is értünk civil szerveződések alatt? Bíró Endre a Civil szervezetek jogi környezete Magyarországon című tanulmányában a következőként foglalja össze: A civil társadalom személy-és szervezetegyesülések, valamint önálló szervezetek hálózata, amely létrejötte és működése sajátos szabályai szerint különbözik a társadalom többi intézményrendszerétől. Nem egyenlő sem az állammal, sem a magánszférával, bár kapcsolódásai mindkettőhöz közvetlenek és szervesek. Az Európai Bizottság által kiadott Fehér Könyv értelmezése szerint civil társadalom alatt a szakszervezetek és a munkaadók szervezetei (az ún. szociális partnerek ), a nem kormányzati szervezetek, a szakmai, a karitatív és a bázisszervezetek, az állampolgárokat a helyi életbe bekapcsoló szervezetek, illetve, specifikus hozzájárulással, az egyházak és a vallási közösségek értendők. Civil non-profit szektor alatt tehát azokat a társadalmi öntevékenységet folytató szervezeteket és önszerveződéseket értjük, amelyek működését nem a megszerezhető profit és nem az állami közfeladat ellátása mozgatja, hanem a valamely közösségi szükségletet megjelenítő társadalmi öntevékenység. 1 A hazai szakma definíciói: A non-profit szektor fontosságát az adja, hogy terepet biztosít az állampolgári öntevékenység számára, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, és ugyanakkor a szolgáltatások területén alternatívát kínál a piaci és az állami szektorral szemben. 2 A non-profit szektorba sorolható minden társadalmi probléma-megoldó tevékenység, intézmény, szervezet, mely a kormányzati - az állami költségvetési és helyi önkormányzati -jóléti, oktatási, egészségügyi, művelődési, kulturális, vallási, munkaügyi, környezetvédelmi stb. közszolgáltatásból nem kiszorult, ahogy Kuti Éva fogalmaz, hanem attól függetlenül, azt kiegészítve, a szervezeti autonómia és/vagy az állampolgári öntevékenység alapján, nonprofit módon szerveződik. 3 1 Bíró Endre: A civil szervezetek jogi környezete Magyarországon (NOSZA kötetek, 2002.) 2 1 Harsányi László: A harmadik szektor 3 Kuti Éva: Hívjuk talán nonprofitnak

4 4 I/2.Civil PR Magyarországon a civil szervezetek fennmaradásában is egyre nagyobb jelentősége van a PR-nek. A PR-en belül is elsősorban a külső PR tevékenység bír nagyobb jelentőséggel és szereppel a civil szférában, hiszen ezen szervezetek többségükben igen kis méretűek, így belső PR tevékenység működésükre nem jellemző. Mindemellett a civil szervezetek növekvő száma is egyre indokoltabbá teszi hatékony külső PR tevékenység folytatását, hiszen bármennyire is non-profit jellegűek ezen szervezetek, fennmaradásuk, működésük és fejlődésük legalább annyira függ társadalmi ismertségüktől és elismertségüktől, mint bármely profit orientált szervezet fennmaradása. A KSH adatai alapján a non-profit szervezetek száma az alábbi növekedési arányt mutatja a ös évekre vetítve: Bár a Public Relations tevékenység az üzleti élet, a profit orientált vállalatok szellemi terméke, természetesen a civil, a non-profit szférában is nélkülözhetetlen. Magyarországon számos önkormányzat, alapítvány, a civil szféra sok szereplője ismerte fel, hogy PR nélkül, ezen a területen sem lehet eredményeket elérni. A PR tevékenység elveiben, semmiben sem különbözik a nyereségorientált és a civil, a non-profit, szervezetek életében. A PR mindennapi gyakorlatában is alig van különbség. Ha mégis, feltesszük a kérdést, hogy van-e és, ha igen, akkor mi a különbség a két szektor PR tevékenysége között, akkor a válasz az, hogy csupán a módszerekben, illetve a PR eszközök felhasználásában, illetve az azokra tett "hangsúlyokban" találhatunk különbséget. 4 4 Barát Tamás: Tolmács a hídon. Egyetemi jegyzet.

5 5 Mi is az a PR? 5 Mielőtt a szervezet PR kifejtésébe kezdenénk, először is tisztázzuk, hogy mit értünk PR alatt? Ehhez lássunk itt három definíciót. Albert Oeckl szerint: public relations = információ + alkalmazkodás + integráció. Azaz a PR tevékenység tudatos, tervezett és tartós törekvés arra, hogy a közvéleményben kölcsönös megértést és bizalmat építsünk ki és ápoljunk. A Nemzetközi Public Relations Szövetség Mexikói Nyilatkozatában megfogalmazott definíció a következő: A public relations tevékenység a tendenciák elemzésének, azok következményei előrejelzésének, a szervezet vezetésének adott tanácsok és a tervezett akcióprogramok végrehajtásának művészete és társadalomtudománya, amely egyaránt szolgálja a szervezet és a köz érdekét. Ma az egyik legkorszerűbb szakmai definíciónak az Angol Public Relations Szövetség meghatározása tekinthető. A public relations a hírnévről szól, ami annak az eredménye, amit teszel, mondasz, és amit mások mondanak rólad. A public relations tevékenység az a tudományterület, amely a hírnevet gondozza azzal a céllal, hogy megértést és támogatást nyerjen és befolyásolja a véleményt és a viselkedést. A public relations munkafolyamata tervszerű és hosszan tartó erőfeszítés azért, hogy egy szervezet és környezete között jóakaratot és kölcsönös megértést építsünk ki és tartsunk fenn. A PR-nek alapvetően két fő területe van, a belső és a külső PR. A belső PR a szervezeten belüli kommunikációval és bizalomteremtéssel foglalkozik, míg a külső PR feladata a szervezeten kívüli kommunikáció és kölcsönös megértés szervezése. 5 Nyárádi Gáborné Szeles Péter: Public Relations I.

6 6 I/3 Non-profit kommunikáció A non-profit szervezet kommunikációs terébe mindazon külső és belső célcsoportok beletartoznak, amelyek a szervezet puszta léte, illetve tevékenysége kapcsán érintettek. A feléjük irányuló kommunikációs folyamatok egyenként és együttvéve is egységet alkotnak. Az alapvető kommunikációs irányok a következők: A kommunikáció egyik súlypontja a projekteket finanszírozó állami szervezetek, azaz a döntéshozók felé irányul, akiken a projektek léte, illetve további sorsa múlik. Ennek célja a projekt társadalmi jelentőségével kapcsolatos tájékoztatás és szemléletformálás. A szakma felé irányuló kommunikáció a második fő vonal, melynek célja a tájékoztatás mellett az egyéb szervezetekkel való elkülönülést segítő bemutató tevékenység. A lakosság, a nyilvánosság tájékoztatásának célja a szervezet társadalomra gyakorolt hatásának bemutatása a harmadik irány. A média munkatársainak informálását célzó kommunikáció fogható fel negyedik irányként, hiszen ők azok, akik az aktuális témával kapcsolatos eseményeket és új információkat a társadalomhoz eljuttatják. Az ötödik kommunikációs irány pedig a szervezet tagjai között működő belső kommunikáció, amely az egységes fellépés alapját képezi. A civil szervezetek legfontosabb jellemzője, hogy nem céljuk a szó szoros értelmében vett "nyereségtermelés". Ugyanakkor a civil szervezeteknek saját maguknak kell előteremteniük fenntartásukhoz szükséges forrásokat, maguk gondoskodnak létfenntartásukról. Ebből fakadóan kommunikációjukban is más követelmények jelennek meg és eszközrendszerükben például a fund raising döntő jelentőséggel bír. A kommunikációs egyik kiemelkedő célja ezáltal a civil szférában a szervezeti iránti bizalom megteremtésén túl, hogy a szükséges pénzforrásokat előteremtse. A civil szervezetek esetében a külső PR a célcsoport miatt jelentős. A társadalom különféle csoportjai, a kormányzat, a helyi önkormányzat, az üzleti szektor, mint anyagi támogató jöhet számításba; a közvélemény, éppen hatalma miatt jelentős. Hiszen a közvélemény, mint a nyilvánosságot biztosító közeg, az érdekek képviselete miatt fontos kapcsolat.

7 7 II. Szervezet bemutatása II /1. Szakmai tevékenységek A Szimbiózis Alapítvány 1999 végén jött létre. Szervezetünk olyan peremhelyzetű sérült emberek oktatását, nevelését, társadalmi integrációját támogatja, akik hátrányos helyzetükből, önerőből képtelenek kikerülni, így külső segítségre szorulnak. A célcsoportot elsősorban autizmussal élő, értelmileg és halmozottan akadályozott személyek képezik, akik tartós szimbiotikus támogatást igényelnek. A szervezet eddigi tevékenységeinek fő ismérve az ellátott sérültek életviteli minőségében való változtatási törekvés. Az alapítvány szakmai koncepciója a szükségletorientáltság és a társadalmi integráció keretei közötti kapcsolat jegyében szerveződik, s fő támpontjait a normalizációs és participációs elv adja. Jelenleg 129 munkatársunk van, amiből 64 % célcsoporti személy. Célkitűzésünk olyan működőképes rendszer kiépítése, ahol a sérültek önálló, vagy részben önálló életvitelre tudnak berendezkedni. Miskolcon négy telephelyen működünk. Ágazati profiljaink: Szociális ellátás: 40 fős nappali intézmény és lakóotthonok (2 x 14 fős) működtetése, speciális szállító /támogató szolgáltatások (2 db) fenntartása. Foglalkoztatás: védő- (szociális intézményen belüli foglalkoztatás 50 fő), tranzit foglalkoztatás (akkreditációs rehabilitációs foglalkoztatás 33 fő), valamint nyílt munkaerő-piaci kivezetés (éves szinten fő). Foglalkoztatási rendszerünk, egymásra épülő átjárható elemeivel reális karrierlehetőséget biztosít a fogyatékossággal élő klienseink számára. Rehabilitáció: évente több szakmaképzést (bio-termesztő kertész, famegmunkáló, dróthálószövő, gyertyaöntő, parkgondozó, kosárfonó stb.) szervezünk, különféle terápiákat (dráma, zene, tánc, festés, snoozelen), speciális sport lehetőségeket (úszás, lovas-terápia, para-bike stb.) és különféle szabadidős tevékenységeket biztosítunk, valamint önérdek-érvényesítő csoportot működtetünk. Társadalmi tevékenység: önkéntesek fogadása (hazai és EVS/ European Voluntary Service), kiterjedt helyi, országos és nemzetközi (EASPD és az ECCE) hálózati aktivitás, érdekérvényesítés, közösségi szemléletformáló programok (utcai fórumok, osztályfőnöki órák, nyílt napok stb.) megvalósítása. Éves szinten több mint 300 sérült személy veszi igénybe szolgáltatásainkat. Szakmai és emberi küldetésünk, hogy megteremtsük a fogyatékossággal élők szociális környezetének lehetőségeit az együttműködésre, az egyenrangú kommunikációra, az interakciók létrejöttére.

8 8 A tevékenységi körök bázisai Miskolcon: 1.- Székhely- Miskolc belvárosához közel, az Augusztus 20. u. 12. sz. alatti volt étterem épületéből lett kialakítva. Itt működik 2 integrált Támogató Szolgálat központja, mely több kistérség speciális szállítási és személyi segítési igényeit hangolja egybe (információ és diszpécserközpont). Kliensek száma éves szinten 130 fő. Ugyanitt található a Nemzetközi Kapcsolattartó és EVS önkéntes iroda, a Projektközpont és a gazdasági iroda. 2.- Belvárosi iroda. Itt működik a Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás, mely ingyenes mind a sérült személyek, mind a befogadó munkahelyek részére. Éves szinten átlagban 120 főt vonunk be a programba, akik közül főt vezetünk ki a nyílt munkaerő-piacra. Három éve, a térségi munkáltatókkal való együttműködés optimalizálásaként hoztuk létre Az Év Esélyteremtő Munkahelye Díj-at, kis-, közép, és nagyvállalkozás kategóriában, mely a cégek CSR vonatkozásában fontos szempont PR elem. 3.- Habilitációs Központ: Miskolcon, a Martin-kertvárosi részben, a volt iskola épületének átalakításával és hozzáépítésével hoztunk létre a 40 fős fogyatékosok nappali ellátását és 14 fős lakóotthonát. Ez az intézmény ad helyet terápiás/rehabilitációs szociális intézményi foglalkoztatónknak (foglalkoztatottak száma 49 fő) és speciális színtársulatunknak is (színdarabjainkkal már külföldön is sikeresen megmérettettünk). Ugyanitt működtetjük a havi speciális diszkót, a sorstársklubot, és a sérült dolgozók klubját is. Pályázati programként indítottuk el 2009 végén az Autista Krízisközpont működtetését is, a családok átmeneti tehermentesítése érdekében. 4.- Baráthegyi Rehabilitációs Majorság - Miskolcon, a Diósgyőri városrészben, a Bükk keleti kapujánál elhelyezkedő baráthegyi 5 hektáros területen már több éve folyik fejlesztő munka. A kialakítandó öko-parkban szélkerék húzza fel a vizet a kútból, a kerti tó, fóliasátor, üvegház mellett istálló (kecske, szamár, ló) és manufaktúra található, ahol természetesen fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek dolgoznak. Nyáron táborok kerülnek itt megrendezésre, míg a tanév idején speciális iskolák részére tankerti gyakorlatot biztosítunk. Már több éve szervezünk itt betanító jellegű képzéseket fogyatékosok részére (pl. biotermesztő-, parkgondozó, gyógy-és dísznövénytermesztő, gyertyaöntő, famegmunkáló, térkő-gyártó) ben beindítottunk egy 14 fős lakóotthont, melynek tetőterében erdei iskolát alakítottunk ki. A majorságban összesen 72 fő célcsoporti személynek biztosítunk munkahelyet.

9 9 III. Kommunikációs stratégia III /I. A kommunikációs terv célja Jelen terv célja, hogy az alapítvány kommunikációs tevékenységéhez megadja a szükséges általános szabályokat és kereteket. A dokumentum rögzíti a kommunikációs célokat, leírja a célok eléréshez szükséges kommunikációs rendszer meglévő elemeit, és rámutat a fejlesztendő pontokra. Egy jól működő szervezet jelentősebb, hosszabb távon meglévő feladatának alapja a stratégia és a stratégiai gondolkodás. Bár a PR egy folyamatos tevékenység, érdemes meghatározni rövid és hosszú távú stratégiai célokat is. A kommunikációs stratégia segít abban is, hogy a forrásokat feltárjuk, valamint lehetőséget találjunk a különböző eszközök kombinálására. Bármilyen stratégiai terv alapján zajló tevékenység, projekt mindig meghatározott célcsoportokra irányul. Különösen fontos ez a kommunikáció esetében. Hatékony üzeneteket csak akkor tudunk átadni, ha tudjuk pontosan, hogy kire is irányítjuk, és azt a bizonyos célcsoportot milyen eszközökkel tudjuk elérni. Meg kell próbálnunk egy viszonylag homogén kört találni, melynek az információigénye hasonló. III/2. A célcsoport meghatározása Kommunikációnkkal fontos elérni a szolgáltatásokat igénybe vevő klienseket, családtagjaikat, a szervezet munkatársait, a kormányzatot, a médiát, a szakmai és társadalmi szervezeteket, a partnerszervezeteket, versenytársakat, illetve más piaci szereplőket is. Szervezetünk tevékenységi köre legfőképp Miskolc Megyei Jogú Városra korlátozódik, de a különböző egységek más-más földrajzi területen szolgáltatnak: Támogatott Foglalkoztatás program: Miskolc és vonzáskörzete Támogató szolgálat: Miskolc MJV, Miskolci Kistérség, Szikszói Kistérség Nemzetközi kapcsolatok: Európai Unió Fogyatékos személyek napközi otthona: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona: országos hatókörű.

10 10 Célcsoportok- üzenetek- eszközök: Célcsoport Üzenet Eszköz Kliensek, családtagok - minőségi szolgáltatás nyújtása - felkészült szakembergárda, szakmai háttér - hitelesség - kapcsolati tőke stabil Kormányzati szervek - az alapítvány a város, a megye és a régió meghatározó nonprofit szervezete - érdekérvényesítés - minőségi szolgáltatás Média - az alapítvány a város, a megye és a régió meghatározó nonprofit szervezete - szolgáltatásaival a hiányzó láncszemet tölti be - a pályázatok útján megvalósuló programjai által jelentősen hozzájárul a régió fejlődéséhez Partnerszervezetek, - hatékony képviselet hálózatok - innovatív megoldások Munkatársak az alapítvány értékes, a közösség által megbecsült szervezet, munkatársai munkáját elismerik, megbecsülik - honlap - saját rendezvények - média - kiadványok, szórólapok - személyes kapcsolattartás - média - honlap - kiadványok - sajtótájékoztatók - programajánlók - riportok, interjúk - honlap - műhelymunkák - helyi és országos médiumok - belső kommunikációs eszközök - honlap - média Munkáltatók fogyatékkal élők társadalmi (re)integrációja a foglalkoztatáson keresztül (a Támogatott Foglalkoztatás program kapcsán) Támogatók - figyelem felkeltése a társadalmi szerepvállalásra - adomány Társadalom érzékenyítés, elfogadás növelése, integráció elősegítése - személyes kapcsolattartás - hirdetések - szórólapok - rendezvények - az Év esélyteremtő munkahelye díj - média - 1%-os kampány során: szórólapok, hirdetések, honlap - kapcsolati tőke - média - szórólapok - személyes eladás (értékesítés)

11 11 III/3. Kommunikációs cél A szervezet missziójaként a peremhelyzetű sérült emberek oktatását, nevelését, társadalmi (re)integrációját fogalmazhatjuk meg. Az alapítvány tevékenysége a fogyatékosságügy területén igencsak szerteágazó, így nehézkes egy rövid jelmondatot megfogalmazni. Kommunikációs rövid távú céljaként a szervezet innovatív megoldásainak közzétételét határozhatjuk meg, hosszú távú célként pedig a fogyatékossággal élőkkel szembeni társadalmi elfogadás növelését fogalmazhatjuk meg. III/4. Szervezeti kommunikáció Az alapítvány munkájának első időszaka jellemzően úttörő civil keretek között zajlott, ekkor még nem volt jellemző a tudatos szervezeti fejlesztés, szervezeti gondolkodás és a proaktív kommunikációs tevékenység sem. A jelenlegi kommunikációs stratégiára jellemző, hogy ha van forrás, akkor a szervezet tudatosan kommunikál, azonban ha nem áll rendelkezésre, akkor ez a feladat csak relatíve- ingyenes eszközökön keresztül valósul meg. A különböző ügynökségekkel való közös munka nem jellemző, hiszen a rendelkezésre álló pályázati források nem teszik lehetővé a PR, illetve kommunikációs költségek támogatását. Általunk 2008-ben alapított elismerés: Év Esélyteremtő Munkahelye Díj: [ Évente ítéljük oda kis-, közép-, és nagyvállalkozás kategóriákban. Díjátadás minden év December 3-án, a Fogyatékossággal Élők Világnapján.

12 12 III /5. Arculat Egy szervezet külső képét a szervezeti személyiség határozza meg. Ez magában foglalja a szervezet kifelé és befelé irányuló önábrázolását, magatartását, és a szervezeti kultúrát. Ezek alapján a szervezeti személyiség több, mint a szervezet vizuális arculata. A külső kép, arculat azonban összhangban kell, hogy legyen a szervezeti személyiséggel. A vizuális arculat eszközei a logo, a jelmondat, a szóróanyagok, bemutatkozó anyagok, honlap, céges papír, pecsét, használati eszközök, kiadványok. Ezek a vizuális kép mindenki számára egyértelmű, és tudatosan használt eszközei. Nem tudatos, de az arculathoz szorosan kapcsolódik a szervezet közvetlen külső képe, telephelye, irodája. Innen már csak egy lépés a szervezet munkatársainak viselkedése, megjelenése, mely mindenki számára szembetűnő. Az arculat megformálása a legfontosabb PR feladatok egyike. Ez nem csupán a szervezet csomagolását jelenti, hanem a vállalati személyiség megalkotását és formálását is. Az arculat tartalmi oldalát a direkt hatótényezőkön kívül (alaptevékenység, termék, szolgáltatás) más, indirekt tényezők is meghatározzák. Ezek közé tartozik a szervezeti struktúra és kultúra, a szervezet filozófiája, missziója, jövőképe, stílusa, azonossága és piaci stratégiája. A tartalmi oldalon szerepel a logó, a színvilág, a tipográfia, grafikai azonosítók, zenei szignálok és vizuális stílusjegyek. A szervezet filozófiája, missziója adott, jól körülhatárolható, a jövőképe, illetve a szervezeti struktúrája azonban folyamatos változásban van, hiszen az alapítvány pályázatfüggő, az állami normatíva a bevételeknek csak kis részét adja, így ez hatással van a jövőképére is. Tartalmi oldalról vizsgálva elmondható, hogy a logó évek óta változatlan, színvilága a kék- piros- fehér színekre épít. A szervezet különböző egységei egyéni, ám hasonló színvilággal dolgoznak, pl: támogató szolgálat: kék-fehér, támogatott foglalkoztatás program: piros-sárga- kék, Baráthegyi Majorság: piros- sárgazöld- kék. Azonos tipográfiai-, grafikai azonosítók, vizuális stílusjegyek használata nem jellemző.

13 13 III /6. A kommunikációs stratégia prioritásai A kommunikációs stratégia megvalósításának prioritásait a következőek: 1. Szervezeten belüli kommunikáció 2. Arculat 3. Rendezvények 4. Sajtómegjelenés III/7. Belső PR A szervezetnél alkalmazott belső PR eszközei: Szóbeli eszközök Telefon, Menedzsmenti operatív heti megbeszélés Kuratóriumi gyűlés Írásbeli eszközök Belső hírlevél , fax Dokumentációk: kiadványok, képzési anyagok dokumentációja, Vizuális eszközök Faliújság Fotó archívum Egyéb eszközök új belépők fogadása levelező lista ötlet napok, brainstorming belső képzés alapítványi rendezvények, ünnepségek szervezeti értekezletek

14 14 III /8. Külső PR a) Személyes kommunikációs eszközök Verbális eszközök Névjegykártya, naptár, meghívók, oklevél, matrica, címke, sajtómappa Társadalmi kapcsolatok: a szakmai ismeretségek ápolása nemcsak szakmai fórumokon, szervezett kereteken belül szükséges, hanem a privát életben is, hiszen a kapcsolati tőke az ismertség, elismertség és fejlődés egyik legfontosabb eszköze egy szervezet életében ugyanúgy, mint a magánélet bármely területén. Telefon, fax, , levél Vitavezetés Megbeszélés Előadás Egyik telephelyünk önálló logója Non-verbális eszközök Prospektus, programfüzet, szórólap. Ezek elsősorban az alapítvány által képviselt tevékenységek célcsoportját célozza meg tájékoztatási szándékkal. Reklámajándék: toll, naptár, kulcstartó, valamint egyedileg címkézett termékek. A reklámajándékok azon apró figyelmességek, melyek nem feltétlenül képviselnek nagy értéket, mégis sok esetben nagy jelentőséggel bírnak az ajándékozott számára. Előnyben részesítjük azokat a termékeket, melyeket a sérült személyek készítenek. Póló, sapka, kitűző: egységes megjelenés a szervezet tagjai számára különböző szakmai fórumokon, rendezvényeken. Formai megkülönböztetést biztosító PR eszköz, amely azonban jelentős hatással lehet az első benyomás kialakulására. b) Csoportkommunikációs eszközök Rendezvények Kiállítások, képzések, egyéb rendezvények: pl. utcai rendezvények. Mindezek a fórumok, szakmai rendezvények a civil és non-profit szervezetek társadalom általi jobb megismerését, valamint a hasonló területen működő szervezetek ismerkedését, együttműködési és tapasztalatcsere lehetőségeit teremtik meg,

15 15 emellett ezen nagyobb kaliberű programok a média által a társadalom széles rétege számára is közvetítik a non-profit és civil szerveztek létezését, értékeit, így tulajdonképpen a szervezet kifelé irányuló kommunikációjának eszköze. Írott közlemények, kiadványok Prospektus, programfüzet, szórólap, tájékoztató Sajtóközlemény, tv és rádió riportok. A sajtó és média, mint eszköz elsősorban konkrét projektekről vagy eseményekről szóló tájékoztatás eszköze akár a társadalom szélesebb köre, helyi vagy szakmai közösségek felé irányulva. Molino főleg a nagy rendezvényeken és fórumokon való megjelenés eszköze, mely részben reklám eszköznek is tekinthető. Méreténél és figyelemfelkeltő voltánál fogva az ismertség kialakulásában jelentős szerepe van. Beszámoló, hírlevél Plakát, reklámtábla Faliújság Audiovizuális eszközök CD: szakmai anyagok. Ez az eszköz egy-egy projekt bemutatására, dokumentálására, esetleg pályázati elszámolás kivitelezésére szolgál, így hasznos mind a döntéshozó szervezetek, mind a szakmai csoportok felé irányuló kommunikációban. Dia c) Tömegkommunikációs eszközök Nyomtatott média Sajtócikkek, szakmai kiadványok. Személyről, szervezetről szóló cikk, interjú. Általában konkrét esemény kapcsán van lehetősége egy-egy szervezetnek, vagy a szervezet egy tagjának bemutatkozni. Közterületi médiumok Egyik telephelyünk önálló honlap kezdeményezése Elektronikus média Honlapok, -ek Televízió Közterületi médiumok

16 16 d). Egyéb eszközök Fund-raising (pénzügyi alapok képzése) A forrásgyűjtés a non-profit szervezetek számára sarkalatos kérdés, hiszen többségükben végez profit-szerző tevékenységet, így a működési költségek fedezését a pályázatok és egyéb adományok útján elnyert források jelentik. Alapítványunk jellemzően pályázatok útján szerez forrásokat, melyek általában konkrét célra fordíthatóak. Ennek ellenére a pályázatok kapcsán is nagy jelentősége a kapcsolatok ápolásának, a színvonalas pályázati anyag elkészítésének (kerülve a sablonokat). Tanácsadás: szervezetünket sok esetben kérik fel szakmai tanácsadási tevékenységre. Tanulmányok, mint PR eszköz közzétételére is van lehetőség, aminek elsősorban internetes fórumai vannak, melyek bárki számára elérhetőek. III /9. Kommunikációs csatornák Az alapítvány által használt kommunikációs csatornákról elmondható, hogy szerteágazóak, legfőképp a helyi médiára alapozva működik. Alapvetően elmondható, hogy a helyi televízió és rádió munkatársaival szoros az együttműködés, a nyomtatott sajtó területén azonban még nem alakult ki az a fajta szoros kapcsolat, amely az elektronikus média képviselőivel már működik, így ezen a területen mindenképp fejlesztés javasolt. A sajtóban való megjelenések egy-egy nagyobb eseményhez köthetők, a tömegkommunikációs módszerek alkalmazása tudatosan, azonban nem egy kidolgozott sztenderd alapján működnek. A sajtómegjelenések menedzselésére jelenleg az alapítvány elnöke, illetve a különböző rendezvényekért felelős egység vezetők a felelősök. Speciális Szállító Szolgálatunk felmatricázott gépjárművei

17 17 Megjelenések: Típus Megnevezés Megjelenések intenzitása Miskolc TV gyakori Elektronikus média M1 Regionális Stúdió Miskolc RTL Klub MTV 1 DUNA TV TV2 Magyar Rádió Reg stúdió Szent István Rádió Európa Rádió Diósgyőr Rádió Neo FM Láchíd Rádió gyakori eseti eseti eseti eseti gyakori gyakori gyakori gyakori eseti eseti Online gyakori heti frissítés gyakori Print média Miskolci Napló gyakori Észak Magyarország Esőernyő Új Misszió Nők Lapja, Tina Magazin gyakori gyakori eseti eseti egyéb szakmai eseti

18 Kommunikációs terv 18 IV. Összefoglalás A 2010-es év legfontosabb üzenete a láthatóvá válás volt, több belvárosi rendezvény gazdája, szervezője, megvalósítója volt az alapítvány. Ennek legfőbb célja az, hogy a már esetleges sajtóbeli ismertség mellé arcokat adtak az érdeklődőknek. Az oktatási tevékenység az egyik leghatékonyabb módja lehet a későbbiekben az alapítvány missziójának közvetítésére. A 2011-es év hozhatja meg e téren az előrelépést, hiszen számos általános-, és középiskola lett helyszíne az alapítvány által tartott rendhagyó osztályfőnöki óráknak. A szociális érzékenyítő tanórák pozitívuma, hogy viszonylag rövid idő alatt nagy tömeg elérése lehetséges, mely szemléletformáló hatással lehet a társadalomra. Ellenőrzés, visszacsatolás A sajtómegjelenések gyűjtése és elemzése, a tanulságok megfogalmazása folyamatos. A kampányok, rendezvények értékelése (pl.: elértük-e a célokat, mi ment jól, rosszul, legközelebb mit csináljunk másképp stb.) a közös megbeszélések, értekezletek témája, a levont konklúziók a későbbiek során beépülnek a kommunikációs stratégiába. Jelen kommunikációs terv január 15-től lép felülvizsgálatára, kiegészítésére 2012 januárjában kerül sor. életbe,

19 19 V. Mellékletek Szervezeti publikációk: Miért éppen majorság Külföldi jó gyakorlatok CD 1 + frissítetett: Szociális + foglalkoztatási Fenntarthatósági segédlet (Lakóotthon+ szociális) Lantegi / Equal könyv, képzés Leonardo-Happy farm-könyv Esélyegyenlőségi Törvény (AOSz- Kézenfogva A.- Szimbiózis) Könnyen érthető változatban Süssünk-főzzünk valamint Szakácskönyv /Könnyen érthető változatban Elismerések: 2003: Holcim Díj 2004: Jövő Ház díj 2004: Megyei Marketing Díj 2004: az Év Civil Szervezete Díj 2005: OTP Fáy András Díj 2008: Esélyegyenlőségi díj 2008: Miskolci Gyémántok Díj 2010: Holcim Díj 2011: Erste Díj

20 20 Kiadványok:

21 21

22 Sajtómix Kommunikációs terv 22

23 23 [

24 Kommunikációs terv 24

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Mentőöv Információs Központ

Mentőöv Információs Központ Mentőöv Információs Központ A ritka betegségekről röviden előfordulási gyakoriságuk kisebb, mint 1/2000 (európai definíció), 6000-8000 féle ilyen betegséget azonosítottak már (definíciótól függően), sok

Részletesebben

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ

MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ MARKETING- KOMMUNIKÁCIÓ Az előadás témái 1./ A marketingkommunikációs mix tartalma 2./ Reklám 3./ Eladásösztönzés 4./ Személyes eladás 5./ PR Kommunikációs mix Reklám Eladásösztönzés Public Relations Személyes

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani.

Az elvégzendő marketing feladatokat és a használni kívánt marketing eszközöket több szempontból lehet és kell csoportosítani. Marketing koncepció: A Nemzeti Technikatörténeti Emlékpark megvalósítása során nagyon fontos szerepet szánunk a marketing tevékenységnek. A jól megtervezett PR és marketing munkát, már a projekt előkészítő

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001

Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Lépés előnyben TÁMOP-2.4.2/B-09/1-2010-0001 Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás

Részletesebben

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Maros-völgyi LEADER Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Kulturális, sport és szabadidős célú terek kialakítása és fejlesztése Célterület azonosító: 1 021 150 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Fülemüle projektismertető szakmai délután

Fülemüle projektismertető szakmai délután Fülemüle projektismertető szakmai délután Erdei iskolai programok speciális szükségletű SNI diákokat nevelő oktatási intézmények számára Fecskepalota, 2016. november 14. Víziónk Létrejön Magyarországon

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JELENLEGI HELYZETE DR. CSEH JUDIT A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK INTEGRÁLT FOGLALKOZTATÁSA Megváltozott munkaképességű munkavállalók Makrogazdasági szint Társadalmi

Részletesebben

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA

A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL KIALAKÍTHATÓ KAPCSOLATOK MEGSZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATA ÁR-07 1. AZ CÉLJA Kialakítani egy olyan szabályozott folyamatot, mely egy éves időcikluson belül tartalmazza és feldolgozza

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-42 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS A MAJORHÁLÓ

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel

Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel Stratégia. Márkaépítés. Kommunikáció. Határozott értékszemlélettel MITTE Communications A MITTE Communications az iparági területek működését értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője a

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

CSALÁDBARÁT STRATÉGIA

CSALÁDBARÁT STRATÉGIA CSALÁDBARÁT STRATÉGIA Szimbiózis Harmonikus Együtt Létért Alapítvány 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12 Tartalomjegyzék I. Bevezető Szakmai alapvetés... 2 II. A Szimbiózis Alapívány. rövid bemutatása:...

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban

Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Ifjúsági Közélet Fejlesztéséért Alapítvány VII. Diákjogi Szektorkonferencia 2009. november 20-22. FÓT Milicz Ákos Stratégiai irányok a Diákjogi Szektorban Amirl mindenképpen beszélnünk kellene 1. Szektor

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség

Forrásteremtés, Forrásszervezés. Civilek és az Önkéntesség Forrásteremtés, Forrásszervezés Civilek és az Önkéntesség Ifjúsági civil szervezetek forrásteremtési lehetőségei Alapfogalmak o Forrásteremtés vagy forrásszervezés o Projekt o Projektmenedzsment o Civil

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Mindenkinek Becsengettek! program

A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek Becsengettek! program A Mindenkinek becsengettek! elnevezésű oktatási esélyegyenlőségi program 2009-ben Magyarországon jött létre azért, hogy teret biztosítson a fogyatékkal élők számára

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287

Foglalkoztatás és önálló közlekedés. Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Foglalkoztatás és önálló közlekedés Kaucsicsné Zsóri Katalin Down Alapítvány II. sz. Gondozóháza 06-20-260-2287 Szociális foglalkoztatás 112/2006 (V.12.) Kormányrendelet alapján A szociális foglalkoztatás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Arculat: egyszerűtől a művésziig

Arculat: egyszerűtől a művésziig Arculat: egyszerűtől a művésziig Egy vállalkozás arculata nem csak formai jegyekből, színekből és design-elemekből épül fel. Az arculat a céged teljes karaktere; kvintesszenciája mindannak, amit képviselsz.

Részletesebben

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN ZÖLDSZEMLÉLET MINDEN NAPRA AVAGY A TÉRSÉGI HULLADÉK- GAZDÁLKODÁSI KFT. KÖRNYEZETVÉDELMI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE Hajzerné Hajnal Tünde PR referens A LAKOSSÁGI SZELEKTÍV HULLADÉKGYŐJTÉS LEHETİSÉGEI NYÍREGYHÁZÁN

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16.

TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására. MISKOLC 2010. november 16. TÁMOP 1.4.2.-007/2008-0001 projekt a fogyatékos emberek munkaerőpiaci helyzetének javítására MISKOLC 2010. november 16. V Á Z L A T Alapelvek A projekt célja A fogyatékosság értelmezése Projekt szolgáltatásai

Részletesebben