ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A LAKOSSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Doktori (PhD) értekezés II. Kötet Tudományos témavezető: Dr. Mészáros László alezredes, a hadtudomány PhD doktora, egyetemi docens Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Az értekezés vertikális és horizontális kohéziója (I/8. oldalon) 2 2. számú melléklet: A Magyar Köztársaság katasztrófa veszélyeztetettsége 3 (I/21.oldalon) 3. számú melléklet: A katasztrófavédelem irányítási rendszere (I/24. oldal) 4 4. számú melléklet: Javaslat a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM. Rendelet módosítására (I/45. oldalon) számú melléklet: A lakosságfelkészítés irányítási rendszere (I/51. oldalon) 7 6. számú melléklet: A BM OKF javasolt lakosságfelkészítési rendszere (I/53. oldalon) 8 7. számú melléklet: A mentőerők beavatkozását igénylő veszélyhelyzetek táblázata (I/58. oldalon) 9 8. számú melléklet: A polgári védelmi felkészítés javasolt tartalma (I/65. oldalon) számú melléklet: Módszertani javaslat előadás tartásához (I/67. oldalon) számú melléklet: A tanulóifjúság katasztrófa-érzékenysége felmérés eredményei (I/80. oldalon) számú melléklet: A különböző évfolyamokon oktatandó témakörök és tartalmak (I/88. oldalon) számú melléklet: A lakosságfelkészítés szimbólumai (I/90. oldalon) 16 FELHASZNÁLT IRODALOM Könyvek, tanulmányok 17 Szakmai konferencia-anyagok, értekezések 20 Folyóiratcikkek 21 Törvények, egyéb jogszabályok 23 HIVATKOZOTT IRODALMAK, IDÉZETEK JEGYZÉKE Könyvek, tanulmányok, jegyzőkönyvek 243 Folyóiratcikkek 31 Törvények, egyéb jogszabályok, utasítások 32 1

3 AZ ÉRTEKEZÉS VERTIKÁLIS ÉS HORIZONTÁLIS KOHÉZIÓJA CÉLKITŰZÉSEK MÓDSZEREK EREDMÉNYEK Történet, nemzetközi tapasztalatok, jelenlegi rendszer, folyamat, szerep vizsgálata. Új célok, módszerek, rendszer, tartalmak, kidolgozása. Adaptációs lehetőségek keresése, új módszerek, tartalmak megjelölése. A tanulóifjúság kat-érzékenysége vizsgálata. A katasztrófavédelmi oktatás követelményei, tartalma, eszközei kidolg. A pedagógus-továbbképzés tematikája. A felkészítők felkészítése vizsgálata. A továbbképzés új módszerei, katasztrófavédelmi távoktatás kidolgozása Lakosságfelkészítési dokumentumok, törvények, jogszabályok, intézkedések tanulmányozása. Tanulmányutak, konferenciák tapasztalatai összegzése Saját tevékenység elemzése, értékelése Részvétel az új rendszer kialakításában Felkészítési módszerek szelektálása, adaptálás A nevelés eszközeinek kikíséletezése, tesztelése Felmérések végzése A felkészítés elemzése, új irányok keresése 1. A lakosságfelkészítés új célja, célcsoportjai, rendszere, követelményrendszere, tartalma, irányai, keretei, intézményi prevenciós programok módszere, önkéntes felkészítők képzési rendszere. 1. Régi felkészítési módszerek adaptációja, új módszerek bevezetése, a külföldi tapasztalatok, a hazai kísérletek eredményeinek értékelése, adaptációja, új felkészítési tartalmak Az általános iskolai katasztrófavédelmi oktatás új, tanórai és tanórán kívüli lehetőségei, követelményei, tartalma, ideje, módja, eszközei. Iskolai oktatócsomag. A közoktatás és a pedagógusok szerepe, továbbképzés. 4. A felkészítők felkészítésének reformja. A kreditpontos továbbképzés és a speciális szakvizsga-rendszer. Oktatásmódszertani hiányosságok. A távoktatás bevezetésének szükség-és célszerűsége, módja. 1. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 1 2

4 Veszélyeztetettség szerinti megoszlása: Nukleáris veszélyeztettetség: Vegyi veszélyeztettetség: Árvizi veszélyeztettetség: Közlekedési veszélyeztettetség: Határközeliveszélyeztettetség: Veszélyeztettetség nélküli: 73 település 576 település 809 település 553 település 1,616 település 865 település Települések Polgári Védelmi besorolása szerinti csoportosítás: I. csoport: 117 település II. csoport: III.csoport: IV. csoport: Nem sorolt: Összesen: 2. sz. melléklet Forrás: BM OKF 875 település 285 település 906 település 964 település 3147 település 3

5 A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Köztársasági Elnök Országgyűlés Minősített időszak Honvédelmi Bizottság (rendkívüli állapotban): Tanács Országos szint Kormány Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB.) (Belügyminiszter irányítja) Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság KKB. Titkárság Operatív Törzs Veszélyhelyzeti Központ (BM OKF bázisán) Tudományos Tanács Megyei szint Megyei Védelmi Bizottságok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és együttműködők Operatív Törzs Helyi szint Pv. kirendeltségek Pv. irodák Helyi Védelmi Bizottságok Polgármesterek Gazdálkodó egységek Állampolgárok Önkéntes szerveződések 3. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia/Kertész László BM OKF (2004.) 4

6 Javaslat a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM. rendelet módosítására 4. sz. melléklet 15. (1) helyébe a következő lép: A katasztrófavédelemi lakosságfelkészítés célcsoportjai: a) minisztériumok, országos hatáskörű szervezetek vezetői b) közigazgatási vezetők c) polgármesterek, a védelmi bizottságok vezetői d) a mentésben résztvevő társszervek vezetői és beosztott állománya e) a katasztrófákkal munkakörük betöltése során kapcsolatba kerülők köre f) a polgári védelmi szervezetekbe beosztottak g) a veszélyeztetett lakosság (felnőttek, tanulók). (3) helyébe a következő lép: A felkészítésért megyei szinten a megyei, települési szinten a helyi védelmi bizottság vezetője a felelős. A felkészítést a polgármester koordinálja, aki a katasztrófavédelem hivatásos szervei, valamint az önkéntes felkészítők szakmai részvételével szervezi. A felkészítés 3. sz melléklet szerint történik, amely meghatározza a felkészítési tartalmakat. 16. (1) helyébe a következő lép: Az a-e felkészítési célcsoportba tartozók felkészítésének szakmai tervezését a BM OKF Lakosságfelkészítő Koordinációs Munkacsoportja, a megyei lakosságfelkészítő mentorok, a polgári védelmi kirendeltségek vezetői végzik. Időtartama évi 6 óra Az f felkészítési célcsoportba beosztottak felkészítését a regionális felkészítő mobil csoportok végzik, amelyeket a BM OKF tart fent. Időtartama évi 10 óra. A g célcsoportba tartozók felkészítését a polgári védelmi kirendeltség-vezetők, és az önkéntes felkészítők végzik. Időtartama évi 6 óra. 5

7 4. sz. melléklet/2. A felkészítés fedezetét az évi XXXVII. törvény ának megfelelően az önkormányzatok forrásszabályozási rendszerében, valamint a polgári szervnél kell tervezni. A 18. helyébe a következő lép: (1) A tanulók katasztrófavédelmi felkészítését a település oktatási tervében és az oktatási intézmény pedagógiai programjában rögzítik. Felelős a polgármester és az intézményvezető. Végrehajtásába bevonják a katasztrófavédelem hivatásos szervei állományát, az önkéntes felkészítőket, a katasztrófavédelmi referenseket, és a katasztrófavédelmi segítőket. (2) Tartalma kiterjed a veszélyhelyzetek ismertetésére, és a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályokra, ön-és mások mentésére, a segélykérés módjaira. (3) A felkészítés tematikájára, módszereire a BM OKF pedagógiai szakemberek bevonásával ajánlásokat dolgoz ki. (4) A pedagógusok felkészítése az alapképzésben és akkreditált továbbképzéseken történik. (5) A felkészítés költségeit az oktatási intézmény költségvetésében kell tervezni, felelőse az intézményvezető. A rendelet 20. -sal egészül ki: A katasztrófavédelmi felkészítést kiképzések, gyakorlatok formájában, szakmai bemutatók szervezésével, szórólapok, ismeretterjesztő kiadványok lakosokhoz való eljuttatásával, elektronikus és írott médiaanyagok készítésével kell végezni. Költségeit az önkormányzat költségvetésében kell tervezni, felelőse a polgármester. A 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: h, a segítségkérés, segítségnyújtás módjaira i, a lakosságvédelem módjai j, a veszélyhelyzetek megelőzése. Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 6

8 A LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI KOORDINÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG (A kormányzati Koordinációs Bizottság bázisán) SZAKMINISZTÉRIUMOK LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ KOORDINÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁGAI (a minisztériumok bázisán) ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ KOORDINÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁGAI (szakmai országos hatáskörű szervek bázisán) MEGYEI LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ KOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT (a megyei védelmi bizottságok bázisán) TELEPÜLÉSI LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ KOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT (önkormányzatok, helyi védelmi bizottságok bázisán) 5. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 7

9 A BM OKF JAVASOLT LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI RENDSZERE BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI KOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT MEGYEI, FŐVÁROSI LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ MENTOROK (a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok bázisán) KIRENDELTSÉG-VEZETŐK IRODAVEZETŐK (katasztrófavédelem helyi szervei) TŰZOLTÓSÁGOK KIJELÖLT REFERENSEI (hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok) ÖNKÉNTES FELKÉSZÍTŐK KONZULENSEI (a polgári védelmi és tűzoltó szövetségek bázisain) ÖNKORMÁNYZATI KATASZTRÓFAVÉDELMI REFERENSEK (a polgármesteri hivataloknál) KATASZTRÓFA-VÉDELMI TANÁCSADÓK (az önkormányzati fenntartású intézményeknél) ÖNKÉNTES LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐK (a településeken) A LAKOSSÁG SZÉLESEBB KÖRE (A polarizáltságnak megfelelő formában) 6. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 8

10 7. sz. melléklet A mentőerők beavatkozását igénylő veszélyhelyzetek táblázata Események között (esetek tíz éves intervallumban) között (esetek négy éves intervallumban) Tűzesetek !!! Műszaki mentések ! Tűzben sérült állampolgár ! Tűzben halott állampolgár Műszaki mentésben sérült állampolgár ! Műszaki mentésben elhunyt polgár ! Lakásban történő tűz Lakásban történő műszaki baleset !!! A táblázatban felkiáltójel jelzi, ahol nagyobb a beavatkozások száma, mint az időintervallum arányában várható lett volna, tehát a következő 10 éves intervallum végére több eset várható. Események között (esetek két éves intervallumban) között (estek négy éves intervallumban) Közúti baleset ! Elemi csapás, viharkár ! Vízkár Olajszennyezés ! Robbanás 43 91! Veszélyes anyag okozta nagy veszélyességű helyzet ! Életmentés ! Omlásveszély ! Halottkiemelés ! Otthoni tűzeset Egészségügyi intézmény tűzesete, műszaki mentése Művelődési, sportintézmény tűzesete, műszaki mentése Oktatási intézmény tűzesete, műszaki mentése ! ! !!!!!!!!! Ipari létesítmény tűzesete, műszaki mentése !!! Erdőtűz Avartűz !! Szemét, gaz tűzesete !!! A táblázatban felkiáltójel jelzi, ahol a veszélyhelyzetek száma még mindig túl magas, illetve ahol az időintervallumnak megfelelő duplázódásnál magasabb a veszélyhelyzetek száma. VHJ

11 8. sz. melléklet A polgári védelmi felkészítés javasolt tartalma alapkiképzés SZAKKIKÉPZÉS Általános polgári védelmi ismeretek : polgári védelem feladatai, irányítása, szervezete, a lakosság riasztása, a pv. szervezetek riasztása, alkalmazási készenlétbe helyezése, egyéni védőeszközök használata Általános ismeretek: a szervezet megalakításával kapcsolatos tudnivalók, védőeszköz-használat szabályai Munka-és balesetvédelmi szabályok: kárterület felderítése, műszaki mentés, szennyezett terepről való mentés során tűzvédelmi ismeretek Jogok, kötelezettségek: Speciális ismeretek: riasztó-híradó kitelepítés, befogadás, járványok, óvóhely-használat, megelőzési feladatok, anyagi javak RBV védelme, mentése, mentesítés, fertőtlenítés, elsősegélynyújtás, árvíz-védekezési feladatok, műszaki kár felszámolása tűzoltás, logisztika Pv-i, adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési kötelezettség, mentesség, jogok, kötelességek, szankciók Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 9 Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 10

12 9. sz. melléklet MÓDSZERTANI JAVASLAT KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÁS TARTÁSÁHOZ LÉPÉSEK TEENDŐK Előkészület Beszéd Befejezés S Z E M L É L T E T É S A célcsoport megismerése, a cél, tartalom meghatározása, anyaggyűjtés, beszédvázlat készítése, technikai előkészületek Figyelemfelkeltés, téma körülhatárolása, logikai tagolás, gondolatok kifejtése, állítások bizonyítása Következtetések levonása, feladatok meghatározása, visszatekintés, összefoglalás Megfelelő hangerő, hangsúly, hanglejtés, tempó, öltözet, testtartás Egyszerű, világos érthető megfogalmazás Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 10 11

13 10. sz. melléklet A tanulóifjúság katasztrófaérzékenysége felmérés eredményei A felmérésből kiderült, hogy azokban a megyékben, városokban, községekben, ahol előfordult már valamilyen katasztrófa, ott nagyobb a tanulók katasztrófa-érzékenysége, ugyanez mondható el az értelmiségi szülők gyermekeire. A segíteni akarás viszont a fizikai dolgozók gyerekeinél volt a nagyobb. Az is kiderült, hogy a fiúk érdeklődnek jobban a téma iránt, de a katasztrófáktól a lányok jobban félnek, a segíteni akarás is náluk jelentősebb. A kérdésekre a 7-8. osztályosok, a várakozásnak megfelelően reálisabb válaszokat adtak, mint az 5-6. osztályosok. A félelmeik viszont az 5-6. osztályosoknak nagyobbak. A felmérés igazolta, hogy a tanulók katasztrófa-érzékenysége nagy, nem sokat tudnak a katasztrófákról, szeretnének tanáraiktól, szüleiktől többet hallani erről a témáról. A tanulók készek arra, hogy önmagukat vagy másokat mentsék veszélyhelyzetben, hogy megismerkedjenek a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályokkal. A felmérés részeredményei: Az 5-6. évfolyamosok leginkább a betegségektől és a katasztrófáktól félnek (63%). A 7-8. évfolyamosok szintén, de ők a levegőszennyezést is félelmesnek tartják. 17% a munkanélküliségtől fél. Szerencsére kevesen vannak, akik az éhezéstől félnek (2%). A tanulók 77%-a teljes mértékben egyetért azzal, hogy mindenkinek joga van tudni a körülöttünk lévő veszélyekről, 17% viszont ezzel ellentétes véleményen van. A legtöbben a katasztrófafajták közül az árvízről hallottak (69%), de sokakat foglalkoztat a terrortámadás (44%) és a földrengés is. Legkevesebbet a tanulók a vegyi balesetekről és az atomerőművi balesetekről tudnak. Arra a kérdésre, hogy kitől hallottak a katasztrófákról, csak a tanulók 16%-a jelölte meg a tanárait, a többiek a szülőktől, barátoktól, médiából hallottak róluk. Arra a kérdésre, hogy szeretnél-e többet tudni a veszélyekről, a döntő többség igennel válaszolt. Vannak, akik csak bizonyos témákról szeretnének hallani. Arra a kérdésre, hogy szerinted igényelnék-e az osztálytársaid, hogy többet tanuljatok a katasztrófákról, a tanulók 74%-a úgy véli, hogy igen, mindenki, és csak 4 % mondta, hogy nem, senki. Sokakat a terrortámadások (58%), a földrengések, valamint a vegyi balesetek érdekelnék, nem érdeklődnek az nukleáris balesetek iránt. Sokan a televízióból, hírműsorokból (39%) szeretnének többet megtudni a katasztrófákról, sokan igényelnék azonban, hogy erről a témáról a családtól és a 12

14 10. sz. melléklet/2. tanároktól (52%) halljanak. Az amerikai terrortámadás előtt a 90% ritkán beszélgetett a katasztrófákról, és csak 10% gyakran. A terrortámadást követően megfordult ez az arány. Egy bekövetkezett katasztrófa tehát erősen motivációs tényező. A tanulók 74%-a azt vallja, hogy még a veszélyek bekövetkezte előtt tudniuk kell azok természetéről, a helyes magatartási szabályokról. 24% azonban csak részben ért egyet ezzel. Ez nyilvánvaló képzavar, a tanulóinkban tudatosítani kell ennek szükségességét. Dicséretes, hogy a tanulók 61%-ával a szülők gyakran beszélgetnek a katasztrófákról és csak 25 tanulónál fordult elő, hogy a szülők egyáltalán nem beszéltek velük erről a témáról. A tanulók 27%-ánál gyakran beszélgetnek arról a családban, hogy mit kell tenni katasztrófa esetén, hogy életben maradjon a tanuló, 36 % viszont csak nagyon ritkán, s ez bizony nagyon rossz arány. Arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka annak, ha nem beszélgetnek a témáról, 27% azt válaszolta, hogy nem érdekli a szüleit a dolog, 24% mondta, hogy nincs idejük a szülőknek erre, 32% szerint a szülei sem tudnak sokat erről a dologról. A tanulók 56 %-a tudja, hogy önmaga is előidézhet katasztrófát, de 42%-uk nem tudja ezt, így ő maga is potenciális veszélyforrás. A tanulók 52%-a egyetért abban, hogy a katasztrófák következményei elhárításában mindenkinek erejéhez mérten részt kell vennie, 42% azonban ezzel csak részben ért egyet, 5% egyáltalán nem. Veszély esetén 71 %-uk segítene, 6% azonban egyáltalán nem tenne semmit. Ők számunkra, mint segítők elvesznének, ha nem sikerül a tudatukat ezen a területen formálni. A tanulók arra a kérdésre, hogy fel kell-e készülniük az önmentésre, érdekes válaszokat adtak. 59%-uk vallja, hogy nem mindenre kell felkészülni és csak 7% hiszi, hogy minden lehetséges önmentésre fel kell készülnie. Sajnos 34% azt vallja, hogy semmilyen önmentésre sem kell felkészülniük. Súlyos hiányosság! Arra a kérdésre, hogy a gyerekek kellően fel vannak-e készítve az önmentésre, a többség azt válaszolta, hogy nem, semmire sem, és csak 4 %-uk vélte úgy, hogy igen, teljes mértékben, s ebben teljesen igazuk van. A tanulók használható ötleteket is adtak, pl., hogy a téma kerüljön be a tananyagba, nyári táborokban legyen ez program. Szívesen vennének részt gyakorlati bemutatókon, képzéseken, olvasnának szórólapokat, ismertterjesztő anyagokat a katasztrófákról. Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 13

15 A különböző évfolyamokon oktatandó témakörök és tartalmak 1-2. évfolyam Témakör A Biztonság birodalma Veszélyherceg villámai A Biztonság lovagjai és hömpölyögve zúdul a víz A Biztonság iskolája1. Grundi segít Szélvihar, hóvihar A Biztonság iskolája 2. Grundi segít Tudáspróba Tartalmak A biztonság összetevői Veszélyhelyzetek, a lakóhely veszélyei Akik segítenek, a lovagok jelzései Az árvíz hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartási formák árvízkor, a veszély jelzése A szélvihar, hóvihar hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartásformák hóviharban, szélviharban Gyakorlat 3-4. évfolyam Témakör Veszélyherceg villámai és megmozdult a föld A Biztonság iskolája 3. Grundi segít A Biztonság lovagjai és szúrt a szaga A Biztonság lovagjai Tudáspróba Tartalmak Civilizációs és természeti katasztrófák: árvíz, belvíz, szélvihar, hóvihar, földrengés, vegyi baleset A földrengés hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartásformák földrengéskor Kik segítenek földrengéskor? A lovagok jelzései A vegyi balesetek hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartási formák vegyi balesetkor Kik segítenek vegyi balesetkor? A lovagok jelzései Gyakorlat 14

16 5-6. évfolyam Témakör Lesben áll és nem kímél és jön a víz, a hömpölygő áradat Veszélykalauz a településen Riadó! Te is tehetsz valamit! Védem, véded, védi védünk! Tudáspróba Tartalmak A veszélyek típusai, veszélyek otthon, az utcán és az iskolában A katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset, árvíz, belvíz, földrengés, hóvihar, szélvihar A település, az intézmény veszélyeztetettsége, prevenciós program Riasztási jelek, teendők riasztáskor A veszély jelzése, mások tájékoztatása, elsősegélynyújtás Egyéni védelem: légzésvédelem, bőrvédelem Elzárkózás, óvóhely Gyakorlat 7-8. évfolyam Témakör Akik segítenek Nem vagy egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! Tudáspróba Tartalmak A veszélyhelyzetek kezelésének rendszere A katasztrófavédelmi szervek feladata, polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés, lakóhely-elhagyás, a szükséges túlélőcsomag összeállítása, befogadás Helyes magatartási szabályok, elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés, terrorizmus, környezetszennyezés, az együttműködés jelentősége Minősített időszakok Gyakorlat 11. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 15

17 16

18 FELHASZNÁLT IRODALOM Könyvek, tanulmányok 1. A tömeg kezelése futballmérkőzéseken. -tanfolyami jegyzet, -Bp.: Cranfield Egyetem, Alan Honel-Cristian Godefroy: Hogyan bánjunk nehéz emberekkel? -Bp.: Bagolyvár Könyvkiadó, ISBN: Ambris József: A polgári védelem feladatai napjaink új típusú biztonsági kockázatai tükrében. in: A NATO és a magyar politika Magyarországon az ezredfordulón -Bp.: MTA, ISBN: Ambris-Domokos-Hárshegyi: Honvédelmi ismeretek. -Bp.: Zrínyi Katonai Kiadó, Arató - Túry: Mindennapi lelki szenvedéseink. -Bp.: Grafit Kiadó, ISBN: Ballér Endre. A Nemzeti Alaptantervtől az iskolai nevelő-oktatómunka tervezéséig. -Bp.: Országos Közoktatási Intézet, ISBN: Brandschutz Ratgeber. Wien: Bundesministerium für Inneres, Abteilung für Zivilschutz, Störfallschutz. Wien: Bundesministerium für Inneres, Abteilung für Zivilschutz, Strahlenschutz. Wien: Bundesministerium für Inneres, Abteilung für Zivilschutz, Carl Maier: Ausbildung im Katastrophenschutz. in: Zivilschutz 19. -Bonn.: Carl Maier-H: C: Toelle: Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die zusetzliche Ausbildung. in: Zivilschutz 10. -Bonn.: Csábrági László: Ismeretek a veszélyhelyzetekről, a polgári védelemről és a katasztrófák hatásai elleni védelemről. -Bp.: Magyar Katasztrófavédelmi Alapítvány ISBN: Csiszár Tamás: Katasztrófavédelem. -Bp.: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ISSN: Csiszár Tamás: Katasztrófavédelem Bp.: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Csiszár Tamás: Katasztrófavédelem Bp.: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Dr. Ádám Sándor: Oktatástechnikai kislexikon. -Bp.: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, ISBN: Dr. Arany-Krisó-Rácz: Híres tűzesetek. -Bp.: Népszava Lap-és Könyvkiadó, ISBN:

19 18. Dr. G. Clauss- Dr. H. Hiebsch: Gyermekpszichológia. -Bp.: Akadémia Kiadó, ISBN: Dr. Lengyel Sándor: Polgári védelmi oktatás-felkészülés a Polgári védelem c. folyóirat cikkei alapján. Pécel: Polgári Védelmi Kiképző Központ, Dr. Nagy-Szekeres-Gombkötő: Önkéntes segítők kiképzése. Önkéntes segítők kézikönyve. - Bp.: BM Könyvkiadó, Dr. Padányi József: Katasztrófa-elhárítás. -egyetemi jegyzet -Bp.: ZMNE, Dr. Pataky Iván: A Magyar Polgári Védelem /légoltalom/ története Kecskemét: Petőfi Nyomda Rt., ISBN: Dr. Sztanek Endre: Kézikönyv a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek oktatók számára. -Bp.: Magyar Polgári Védelmi Szövetség, Kolonel Press Rt., Dr. Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya Bevezetés az andragógiába. -Bp.: Okker Oktatási Iroda, ISBN: Falus Iván: Didaktika-elméleti alapok a tanítás tanulásához. -Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN: Geoffry Moss. Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Bagolyvár Könyvkiadó, -Bp.: ISBN: X 27. Gerhard Buzek: A túlélés kézikönyve. -Bp.: Subrósa Kiadó, ISBN: X 28. Gerhard Buzek: A túlélés kézikönyve, a rendkívüli és katasztrófahelyzetek túlélésének technikái. -Bp.: MH Szárazföldi és Kik. Főszemlélőség, ISBN: X 29. Herendi-Korondi-Palócz: A lakosság felkészítése. A katasztrófák és a Polgári Védelem. - Bp.: BM PVOP, Honvédelmi ismeretek a középiskolák részére. -Bp.: Művelődési Minisztérium, ISBN: Horti József: Katasztrófák a természetben. -Bp.: BM Natura Kiadó, ISBN: Jahresbericht Wien: Zivilschutzverband Österreich, Kelemen László: A gondolkodás nevelése az általános iskolában. 2. kiadás -Debrecen: Tankönyvkiadó, Kontár Jenő: A híradás, riasztás, lakossági tájékoztatás formái, eszközei, szervezetei. -Bp.: BM PVOP, Korondi-Baranyai-Dr.Harsányi: Polgármesterek kézikönyve veszélyhelyzetek esetére. -Bp.: Future Security Rt., ISBN:

20 36. Kovács Ilma: Országos Távoktatási Központ Franciaországban. -Bp:. Felsőoktatási Koordinációs Iroda, ISBN: Lengyel Sándor: Földrengések előfordulása hazánkban. -Pécel: Polgári Védelmi Kiképző Központ, Maróti Andor: Mi a távoktatás? -Bp.: Nemzeti Távoktatási Tanács, ISBN: Maróti Andor: Válogatás a felnőttoktatás elméletének külföldi szakirodalmából: -Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN: Molnár Gábor: Katasztrófák. -Bp.: Szövetkezeti Szervezési Kiadó, ISBN: Orosz Sándor: Pedagógiai mérések - A mérés szerepe, feltételei, lehetőségei és módszerei, elemző eljárások. -Bp.: Korona Kiadó, Oroszlány Péter: A tanulás tanítása. -Bp.: AKG Kiadó, ISBN: Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. -Bp.: AKG Kiadó, ISBN: Orovecz István: A polgári védelmi szervezetek kiképzésének, a lakosság polgári védelmi felkészítése és tájékoztatása megszervezésének helyi feladatai. -Bp.: BM PVOP, Pálinkás Jenő-Vámosi Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment. -Bp.: LSI Oktatóközpont, ISBN: Pintér János: A polgári védelmi kiképzés módszertana. -Bp.: Polgári Védelem Országos Parancsnoksága, Polgári Védelem évkönyv. -Bp.: Polgári Védelem Országos Parancsnoksága Oliton Nyomda Kft, ISBN: Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. -Bp.: Bagolyvár Könyvkiadó, ISBN: Richnovszky Rudolf: Útmutató a polgári védelem felsőszintű távoktatásos képzésben résztvevők számára. -Bp.: BM Polgári Védelem Országos Parancsnoksága, Rozgonyi-Tamási-Tamási: Katasztrófák médiaprezentációja. -Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, ISBN: Simon Sándor: Az ország honvédelmi felkészítésének főbb területei és feladatai. -Bp.: ZMNE, Szerk.: Dr. Bartha Lajos: Pszichológiai alapfogalmak kisenciklopédiája. -5. kiadás -Bp.: Tankönyvkiadó, ISBN:

21 53. Szerk.: Kovács Antal-Buzás Tibor: Polgári védelmi alapismeretek önkormányzatok és polgári védelmi szervezetek felkészítési segédlete. -Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Távol, és mégis oly közel beszélgetés a távtanulásról. -Lisszabon: Instituto de Formaco Bancaria, Vladár Sándor: Katonapedagógia. -Bp.: Zrínyi Katonai Kiadó, Vörös Béláné Mecseki Jolán: A nevelés gyakorlata a NAT tükrében. -Bp.: Országos Közoktatási Intézet, ISBN: Wolfgang Vilczek: Der Helfer im Katastrophenschutz. in: Zivilschutz 18. -Bonn.: Bundesamt für Zivilschutz, Simonics Istvánné: Az oktatás tartalma. Bp.: Tankönyvkiadó, A tankönyvírás irodalmának bibliográfiája. -Bp.: Tankönyvkiadó, Szakmai konferencia-anyagok, értekezések 60. A kerettantervi rendelet tervezete. -vitaanyag -Bp.: Oktatási Minisztérium, Ambris József: A polgári védelem helye, szerepe, lehetséges feladatai a nem katonai jellegű válságok kezelése, a katasztrófák következményeinek felszámolása során a Madridi Csúcstalálkozó határozatainak tükrében. -záródolgozat -Bp.: ZMNE Vezérkari tanfolyam, Armin Günter: Combined Training of Civil Protection Staffs and Emergency Management Staffs in Switzerland. -NATO CPC PfP Seminar Poprad, Balázs Éva: Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. -kutatási zárótanulmány -Bp.: OKI, Dr. univ. Szakál Béla: A súlyos ipari balesetek elleni védekezésben használatos veszélyeztetettség-értékelési eljárások elemzése és összehasonlító vizsgálata. -doktori értekezés -Bp.: ZMNE, Helmut Kaser: General Aspects of National Trainings Systems to Educate the Population in Disaster Consequence Management Civilprotection Austria -NATO CPC PfP Seminar Poprad: Henrik Hasseris Olesen: Education and Training of Local and Regional Policy Makers in Denmark. -NATO CPC PfP Seminar Poprad: Jan Macuga: Training for Civil Relief Operations Slovak Republic. -NATO CPC PfP Seminar Poprad:

22 68. Magyari István: A kényszer-(válság) helyzet kezelés szintjei, a menedzsment megvalósítása. -kutatószeminárium -Bp.: ZMNE, Padányi József: A MH műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai békeidőben a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában. - kandidátusi értekezés -Bp.: ZMNE, Szerk.: Hoffmann Imre: A katasztrófavédelmi felkészítés pedagógiai-pszichológiai aspektusai, a pszichológia alkalmazása a katasztrófavédelemben. -szakmai konferenciaanyag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnok: Folyóiratcikkek 71. Ambris József: Polgármesterek katasztrófavédelmi felkészítése. in: Katasztrófavédelem, december, XLII. évfolyam 12. sz. p Barsi Tomaj: Új kihívások a katasztrófavédelemben. in: Katasztrófavédelem, december, XLIII: évfolyam 12. sz. p Boér Attila: Lakosságfelkészítés. in: Katasztrófavédelem, május, XLV. évfolyam 11. sz. p Galántai Judit: 2002: a lakossági figyelem-felhívásának éve. in: Katasztrófavédelem, július, XLIV. évfolyam 7. sz. p Galántai Judit: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítése. in: Katasztrófavédelem, június, XLVI. évfolyam 6. sz. p Galántai Judit: Riasztás helyett tájékoztatás. in: Katasztrófavédelem, május, XLV. évfolyam 5. sz. p p. 77. H. Varga Marianna: Interjú dr. Bakondi Györggyel a katasztrófavédelem jelenéről. in: Belügyi Szemle sz. p Kocsik Pál: Polgármesterek felkészítése Budapesten. in: Katasztrófavédelem, május, XLIII: évfolyam 5. sz. p Korondi Csaba: A polgári szervek vezetői, munkatársai, valamint a tanulóifjúság lehetséges és szükséges intézményes katasztrófavédelmi felkészítési rendszere. in: Katasztrófavédelmi Szemle, XLI. évfolyam 4. sz. p Lékó Eta: Amikor Pán ránk ijeszt. in: Elixír, júniusi szám - p Obert Ferenc: Folytatódik a felkészítés. in: Katasztrófavédelem, március, XLIII. évfolyam 3. sz. p Szekeres András: Tragédiát is okozhat a tájékozatlanság. in: Katasztrófavédelem, február, XLIV. évfolyam 2. sz. p

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

32/2002. (XII. 12.) BM

32/2002. (XII. 12.) BM 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről A

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A LAKOSSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ...

MEGALAKÍTÁSI TERV KŐRÖSHEGY TELEPÜLÉS POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY ... polgári védelmi parancsok ... TELEPÜLÉSI POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZET K Ő RÖSHEGY Szám:../2013... számú példány JÓVÁHAGYOM! EGYETÉRTEK! Kőröshegy, 2013. július hó 10-én. Siófok, 2013. év..-n....... Marczali Tamás Oláh László tű. alezredes

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1. Jogelőd intézmények - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Forrás: www.pécs2010.hu/oldal/polgari/katasztrofavedelmi_oktatas KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS

Forrás: www.pécs2010.hu/oldal/polgari/katasztrofavedelmi_oktatas KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS Forrás: www.pécs2010.hu/oldal/polgari/katasztrofavedelmi_oktatas KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS TISZTELT TANÁRNŐ/TANÁR ÚR! E program célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a körülöttük lévő veszélyekkel, megtanulják

Részletesebben

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai

A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A Kari Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjai A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a Zsűri döntése alapján 1. Biztonságpolitika tagozatban: I Rajnai

Részletesebben

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok

Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok Az új katasztrófavédelem alapszak és az NKE KVI működésének tapasztalatai és további feladatok PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű. altábornagy egyetemi tanár, intézetigazgató Magyar Tűzoltó Szövetség Balatonföldvár,

Részletesebben

Oktatás, kutatás tervezése, szervezése

Oktatás, kutatás tervezése, szervezése Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság DR. HORNYACSEK Júlia hornyacsek.julia@zmne.hu magyar Szakmai tapasztalat Időtartam Időtartam 2011. 09. 28-től egyetemi docens Oktatás,

Részletesebben

A belügyminiszter. látta:

A belügyminiszter. látta: A belügyminiszter 1. melléklet a BM/11178. számú előterjesztéshez /2016. ( ) BM rendelete a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar. - Rendőrtiszti Főiskola Rendészettudományi Kar DR. KÁTAI-URBÁN LAJOS tű. alezredes egyetemi docens MKE Vegyipari Biztonságtechnikai Szakosztály Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Balatonalmádi, 2015. május 27. - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények,

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, elvárások A Felnőttképzés c. tantárgy tananyagának felépítése

Részletesebben

Budapest, május 9.

Budapest, május 9. Budapest, 2013. május 9. A Budapesti Corvinus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Szent István Egyetem és a Magyar tudományos Akadémia 2013. május 9-én tudományos konferenciát szervez Az éghajlatváltozás

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS TISZTELT TANÁRNŐ/TANÁR ÚR! E program célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a körülöttük lévő veszélyekkel, megtanulják azokat a magatartásszabályokat, amelyeket önmaguk és társaik

Részletesebben

T É Z I S F Ü Z E T. A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései

T É Z I S F Ü Z E T. A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM T É Z I S F Ü Z E T Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A doktori (PhD) értekezés címe: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK)

MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) MINTATANTERV ÉVFOLYAMONKÉNT (félévenként) 2011-20. ŐSZTŐL (LEVELEZŐSÖK) Félév Kredit Követelmény Oktatók 1. I. ÉVF. 1. FÉLÉV 2011-20. ŐSZTŐL Biológiai alapismeretek 3 vizsga KTAK103 Galambos József Kémiai

Részletesebben

NKE Budapest, Műveleti Támogató Tanszék. Oktatás, tananyagfejlesztés, kutatás, doktori képzésben való részvétel

NKE Budapest, Műveleti Támogató Tanszék. Oktatás, tananyagfejlesztés, kutatás, doktori képzésben való részvétel Személyi adatok Vezetéknév / Utónév (ek) Születési hely, idő Állampolgárság Családi állapota Jelenlegi munkahelye Beosztása DR. HORNYACSEK Júlia Budapest, 1961.08.16. magyar férjezett NKE Budapest, Műveleti

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások

KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI. Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 67. Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet 2 KATASZTRÓFÁK TANULSÁGAI Stratégiai jellegű

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Alkalmazott hadtudomány tagozatban: I Fodor Dóra Konzulense: Dr. Forgács Balázs százados

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól

TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól -1- TÁJÉKOZTATÓ a BM OKF IPARBIZTONSÁGI TANÁCSADÓ TESTÜLET munkájáról és jövőbeni feladatairól Prof. Em. SOLYMOSI JÓZSEF ny. mk. ezredes az IBTT elnöke BM OKF Energetikai szakmai nap Budapest 2014. március

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

DR. HORNYACSEK Júlia. részfoglalkozású közalkalmazott egyetemi oktató/ egyetemi docens

DR. HORNYACSEK Júlia. részfoglalkozású közalkalmazott egyetemi oktató/ egyetemi docens Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Fénykép helye DR. HORNYACSEK Júlia hornyacsek.julia@zmne.hu Magyar Születési dátum 1961.08.16. Neme nő Szakmai

Részletesebben

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes

Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes Tudományos szakmai vitájának témája: A szakterületek közötti hatékonyabb együttműködés kínálta lehetőségek a katasztrófa-egészségügyben Nyilvános előadásának témája: Szűrővizsgálatok

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes Védelmi igazgatás minősített időszakokban Előadó: Dr. Horváth László alezredes Oktatási kérdések 1. A biztonság korszerű értelmezése 2. A védelmi felkészítés és országmozgósítás modern kori történeti áttekintése

Részletesebben

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére

Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére Továbbképzés a hivatásos katasztrófavédelmi szervek alparancsnoki állománya részére A parancsnoki/vezetői feladatok a művelet-irányítási és az ügyeleti munka kapcsán Pécel, 2013. Kormányügyelet Ügyeleti

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZER ÉVI KÉPZÉSI ÉS GYAKORLATOZÁSI TERVE

AZ ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZER ÉVI KÉPZÉSI ÉS GYAKORLATOZÁSI TERVE 1. FÜGGELÉK A KATASZTRÓFAVÉDELMI KOORDINÁCIÓS T Á R C A KÖZI B I ZOTTSÁG 2013. ÉVI MUNKATERVÉHEZ AZ ORSZÁGOS NUKLEÁRISBALESET-ELHÁRÍTÁSI RENDSZER 2013. ÉVI KÉPZÉSI ÉS GYAKORLATOZÁSI TERVE BEVEZETÉS A korábbi

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest

gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com Rendőrtiszti Főiskola, Katasztrófavédelmi Tanszék, Budapest Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. LÁZÁR Gábor gabor.lazar@zmne.hu, gabor.lazar@gmail.com magyar Születési dátum 1953. 07. 05. Neme férfi

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes

VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa VARGA IMRE mérnök polgári védelmi alezredes A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni megelõzési és védekezési tevékenység rendszere

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat

Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Elismerések átadására felkérem Varga Béla tű. ezredes, megyei igazgató urat Magyarország Belügyminisztere a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért a rendvédelmi szerv hivatásos szolgálatában töltött

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok

Dr. Simicskó István, Magyarország honvédelemi minisztere, és Bozó Tibor dandártábornok parancsnok Kivonat Magyarország honvédelemi miniszterének 186/2016. számú határozatából, valamint a MH Altiszti Akadémia parancsnokának 750/2016. számú parancsából a személyi állományra vonatkozóan. A határozatokat,

Részletesebben

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában

A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában A veszélyes áru szállítás ellenőrzési és szankcionálási tevékenység aktuális kérdései a vasút vonatkozásában Dr. Mógor Judit tű. ezredes hatósági főigazgató-helyettes Budapest, 2017. május 03. Az előadás

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. december 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium 2007. december 6-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-2800 Tatabánya I., Ságvári E.u.18. Tel, fax: (06-34)512-070 Igazgató: (06-34)310-817, e-mail: komarommki@katved.hu E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHIVATAL BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE II.ADR SZAKMAI KONZULTÁCIÓ BUDAPEST VASKAPU UTCA 33-35 2014.02.17 Nagy Zsolt BTE Elnök BTE MEGALAKULÁSA - CÉLOK 2 2006.07.17.

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. Pécs 2008 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK IX. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET ÉS RENDVÉDELEM KIHÍVÁSOK A XXI. SZÁZADBAN CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete

Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés helyzete Dr. Papp Antal tű. ezredes KOK Igazgató A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács Elnöke Kutatási célok és területek a BM OKF Tudományos Tanácsa Szervezésében és a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben, a szakképzés

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz

Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz Műhelymunka az iskolai könyvtárak aktuális feladataihoz 1., Az iskolai könyvtári SZMSZ módosításának tapasztalatai, a problémák, különös tekintettel a tankönyvtári szabályzat elkészítésére és a tankönyvrendelésre

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Nagy Zsolt A lakosságfelkészítés aktuális kérdései

Nagy Zsolt A lakosságfelkészítés aktuális kérdései Nagy Zsolt A lakosságfelkészítés aktuális kérdései Minden állampolgárnak joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá

Részletesebben