ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA"

Átírás

1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Veresné Hornyacsek Júlia pv. százados A LAKOSSÁG KATASZTRÓFAVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Doktori (PhD) értekezés II. Kötet Tudományos témavezető: Dr. Mészáros László alezredes, a hadtudomány PhD doktora, egyetemi docens Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Az értekezés vertikális és horizontális kohéziója (I/8. oldalon) 2 2. számú melléklet: A Magyar Köztársaság katasztrófa veszélyeztetettsége 3 (I/21.oldalon) 3. számú melléklet: A katasztrófavédelem irányítási rendszere (I/24. oldal) 4 4. számú melléklet: Javaslat a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM. Rendelet módosítására (I/45. oldalon) számú melléklet: A lakosságfelkészítés irányítási rendszere (I/51. oldalon) 7 6. számú melléklet: A BM OKF javasolt lakosságfelkészítési rendszere (I/53. oldalon) 8 7. számú melléklet: A mentőerők beavatkozását igénylő veszélyhelyzetek táblázata (I/58. oldalon) 9 8. számú melléklet: A polgári védelmi felkészítés javasolt tartalma (I/65. oldalon) számú melléklet: Módszertani javaslat előadás tartásához (I/67. oldalon) számú melléklet: A tanulóifjúság katasztrófa-érzékenysége felmérés eredményei (I/80. oldalon) számú melléklet: A különböző évfolyamokon oktatandó témakörök és tartalmak (I/88. oldalon) számú melléklet: A lakosságfelkészítés szimbólumai (I/90. oldalon) 16 FELHASZNÁLT IRODALOM Könyvek, tanulmányok 17 Szakmai konferencia-anyagok, értekezések 20 Folyóiratcikkek 21 Törvények, egyéb jogszabályok 23 HIVATKOZOTT IRODALMAK, IDÉZETEK JEGYZÉKE Könyvek, tanulmányok, jegyzőkönyvek 243 Folyóiratcikkek 31 Törvények, egyéb jogszabályok, utasítások 32 1

3 AZ ÉRTEKEZÉS VERTIKÁLIS ÉS HORIZONTÁLIS KOHÉZIÓJA CÉLKITŰZÉSEK MÓDSZEREK EREDMÉNYEK Történet, nemzetközi tapasztalatok, jelenlegi rendszer, folyamat, szerep vizsgálata. Új célok, módszerek, rendszer, tartalmak, kidolgozása. Adaptációs lehetőségek keresése, új módszerek, tartalmak megjelölése. A tanulóifjúság kat-érzékenysége vizsgálata. A katasztrófavédelmi oktatás követelményei, tartalma, eszközei kidolg. A pedagógus-továbbképzés tematikája. A felkészítők felkészítése vizsgálata. A továbbképzés új módszerei, katasztrófavédelmi távoktatás kidolgozása Lakosságfelkészítési dokumentumok, törvények, jogszabályok, intézkedések tanulmányozása. Tanulmányutak, konferenciák tapasztalatai összegzése Saját tevékenység elemzése, értékelése Részvétel az új rendszer kialakításában Felkészítési módszerek szelektálása, adaptálás A nevelés eszközeinek kikíséletezése, tesztelése Felmérések végzése A felkészítés elemzése, új irányok keresése 1. A lakosságfelkészítés új célja, célcsoportjai, rendszere, követelményrendszere, tartalma, irányai, keretei, intézményi prevenciós programok módszere, önkéntes felkészítők képzési rendszere. 1. Régi felkészítési módszerek adaptációja, új módszerek bevezetése, a külföldi tapasztalatok, a hazai kísérletek eredményeinek értékelése, adaptációja, új felkészítési tartalmak Az általános iskolai katasztrófavédelmi oktatás új, tanórai és tanórán kívüli lehetőségei, követelményei, tartalma, ideje, módja, eszközei. Iskolai oktatócsomag. A közoktatás és a pedagógusok szerepe, továbbképzés. 4. A felkészítők felkészítésének reformja. A kreditpontos továbbképzés és a speciális szakvizsga-rendszer. Oktatásmódszertani hiányosságok. A távoktatás bevezetésének szükség-és célszerűsége, módja. 1. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 1 2

4 Veszélyeztetettség szerinti megoszlása: Nukleáris veszélyeztettetség: Vegyi veszélyeztettetség: Árvizi veszélyeztettetség: Közlekedési veszélyeztettetség: Határközeliveszélyeztettetség: Veszélyeztettetség nélküli: 73 település 576 település 809 település 553 település 1,616 település 865 település Települések Polgári Védelmi besorolása szerinti csoportosítás: I. csoport: 117 település II. csoport: III.csoport: IV. csoport: Nem sorolt: Összesen: 2. sz. melléklet Forrás: BM OKF 875 település 285 település 906 település 964 település 3147 település 3

5 A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Köztársasági Elnök Országgyűlés Minősített időszak Honvédelmi Bizottság (rendkívüli állapotban): Tanács Országos szint Kormány Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB.) (Belügyminiszter irányítja) Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság KKB. Titkárság Operatív Törzs Veszélyhelyzeti Központ (BM OKF bázisán) Tudományos Tanács Megyei szint Megyei Védelmi Bizottságok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és együttműködők Operatív Törzs Helyi szint Pv. kirendeltségek Pv. irodák Helyi Védelmi Bizottságok Polgármesterek Gazdálkodó egységek Állampolgárok Önkéntes szerveződések 3. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia/Kertész László BM OKF (2004.) 4

6 Javaslat a polgári védelmi felkészítés követelményeiről szóló 13/1998. (III. 6.) BM. rendelet módosítására 4. sz. melléklet 15. (1) helyébe a következő lép: A katasztrófavédelemi lakosságfelkészítés célcsoportjai: a) minisztériumok, országos hatáskörű szervezetek vezetői b) közigazgatási vezetők c) polgármesterek, a védelmi bizottságok vezetői d) a mentésben résztvevő társszervek vezetői és beosztott állománya e) a katasztrófákkal munkakörük betöltése során kapcsolatba kerülők köre f) a polgári védelmi szervezetekbe beosztottak g) a veszélyeztetett lakosság (felnőttek, tanulók). (3) helyébe a következő lép: A felkészítésért megyei szinten a megyei, települési szinten a helyi védelmi bizottság vezetője a felelős. A felkészítést a polgármester koordinálja, aki a katasztrófavédelem hivatásos szervei, valamint az önkéntes felkészítők szakmai részvételével szervezi. A felkészítés 3. sz melléklet szerint történik, amely meghatározza a felkészítési tartalmakat. 16. (1) helyébe a következő lép: Az a-e felkészítési célcsoportba tartozók felkészítésének szakmai tervezését a BM OKF Lakosságfelkészítő Koordinációs Munkacsoportja, a megyei lakosságfelkészítő mentorok, a polgári védelmi kirendeltségek vezetői végzik. Időtartama évi 6 óra Az f felkészítési célcsoportba beosztottak felkészítését a regionális felkészítő mobil csoportok végzik, amelyeket a BM OKF tart fent. Időtartama évi 10 óra. A g célcsoportba tartozók felkészítését a polgári védelmi kirendeltség-vezetők, és az önkéntes felkészítők végzik. Időtartama évi 6 óra. 5

7 4. sz. melléklet/2. A felkészítés fedezetét az évi XXXVII. törvény ának megfelelően az önkormányzatok forrásszabályozási rendszerében, valamint a polgári szervnél kell tervezni. A 18. helyébe a következő lép: (1) A tanulók katasztrófavédelmi felkészítését a település oktatási tervében és az oktatási intézmény pedagógiai programjában rögzítik. Felelős a polgármester és az intézményvezető. Végrehajtásába bevonják a katasztrófavédelem hivatásos szervei állományát, az önkéntes felkészítőket, a katasztrófavédelmi referenseket, és a katasztrófavédelmi segítőket. (2) Tartalma kiterjed a veszélyhelyzetek ismertetésére, és a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályokra, ön-és mások mentésére, a segélykérés módjaira. (3) A felkészítés tematikájára, módszereire a BM OKF pedagógiai szakemberek bevonásával ajánlásokat dolgoz ki. (4) A pedagógusok felkészítése az alapképzésben és akkreditált továbbképzéseken történik. (5) A felkészítés költségeit az oktatási intézmény költségvetésében kell tervezni, felelőse az intézményvezető. A rendelet 20. -sal egészül ki: A katasztrófavédelmi felkészítést kiképzések, gyakorlatok formájában, szakmai bemutatók szervezésével, szórólapok, ismeretterjesztő kiadványok lakosokhoz való eljuttatásával, elektronikus és írott médiaanyagok készítésével kell végezni. Költségeit az önkormányzat költségvetésében kell tervezni, felelőse a polgármester. A 3. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: h, a segítségkérés, segítségnyújtás módjaira i, a lakosságvédelem módjai j, a veszélyhelyzetek megelőzése. Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 6

8 A LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI KOORDINÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁG (A kormányzati Koordinációs Bizottság bázisán) SZAKMINISZTÉRIUMOK LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ KOORDINÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁGAI (a minisztériumok bázisán) ORSZÁGOS HATÁSKÖRŰ SZERVEK LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ KOORDINÁCIÓS MUNKABIZOTTSÁGAI (szakmai országos hatáskörű szervek bázisán) MEGYEI LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ KOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT (a megyei védelmi bizottságok bázisán) TELEPÜLÉSI LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ KOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT (önkormányzatok, helyi védelmi bizottságok bázisán) 5. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 7

9 A BM OKF JAVASOLT LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI RENDSZERE BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG LAKOSSÁGFELKÉSZÍTÉSI KOORDINÁCIÓS MUNKACSOPORT MEGYEI, FŐVÁROSI LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐ MENTOROK (a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok bázisán) KIRENDELTSÉG-VEZETŐK IRODAVEZETŐK (katasztrófavédelem helyi szervei) TŰZOLTÓSÁGOK KIJELÖLT REFERENSEI (hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok) ÖNKÉNTES FELKÉSZÍTŐK KONZULENSEI (a polgári védelmi és tűzoltó szövetségek bázisain) ÖNKORMÁNYZATI KATASZTRÓFAVÉDELMI REFERENSEK (a polgármesteri hivataloknál) KATASZTRÓFA-VÉDELMI TANÁCSADÓK (az önkormányzati fenntartású intézményeknél) ÖNKÉNTES LAKOSSÁGFELKÉSZÍTŐK (a településeken) A LAKOSSÁG SZÉLESEBB KÖRE (A polarizáltságnak megfelelő formában) 6. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 8

10 7. sz. melléklet A mentőerők beavatkozását igénylő veszélyhelyzetek táblázata Események között (esetek tíz éves intervallumban) között (esetek négy éves intervallumban) Tűzesetek !!! Műszaki mentések ! Tűzben sérült állampolgár ! Tűzben halott állampolgár Műszaki mentésben sérült állampolgár ! Műszaki mentésben elhunyt polgár ! Lakásban történő tűz Lakásban történő műszaki baleset !!! A táblázatban felkiáltójel jelzi, ahol nagyobb a beavatkozások száma, mint az időintervallum arányában várható lett volna, tehát a következő 10 éves intervallum végére több eset várható. Események között (esetek két éves intervallumban) között (estek négy éves intervallumban) Közúti baleset ! Elemi csapás, viharkár ! Vízkár Olajszennyezés ! Robbanás 43 91! Veszélyes anyag okozta nagy veszélyességű helyzet ! Életmentés ! Omlásveszély ! Halottkiemelés ! Otthoni tűzeset Egészségügyi intézmény tűzesete, műszaki mentése Művelődési, sportintézmény tűzesete, műszaki mentése Oktatási intézmény tűzesete, műszaki mentése ! ! !!!!!!!!! Ipari létesítmény tűzesete, műszaki mentése !!! Erdőtűz Avartűz !! Szemét, gaz tűzesete !!! A táblázatban felkiáltójel jelzi, ahol a veszélyhelyzetek száma még mindig túl magas, illetve ahol az időintervallumnak megfelelő duplázódásnál magasabb a veszélyhelyzetek száma. VHJ

11 8. sz. melléklet A polgári védelmi felkészítés javasolt tartalma alapkiképzés SZAKKIKÉPZÉS Általános polgári védelmi ismeretek : polgári védelem feladatai, irányítása, szervezete, a lakosság riasztása, a pv. szervezetek riasztása, alkalmazási készenlétbe helyezése, egyéni védőeszközök használata Általános ismeretek: a szervezet megalakításával kapcsolatos tudnivalók, védőeszköz-használat szabályai Munka-és balesetvédelmi szabályok: kárterület felderítése, műszaki mentés, szennyezett terepről való mentés során tűzvédelmi ismeretek Jogok, kötelezettségek: Speciális ismeretek: riasztó-híradó kitelepítés, befogadás, járványok, óvóhely-használat, megelőzési feladatok, anyagi javak RBV védelme, mentése, mentesítés, fertőtlenítés, elsősegélynyújtás, árvíz-védekezési feladatok, műszaki kár felszámolása tűzoltás, logisztika Pv-i, adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési kötelezettség, mentesség, jogok, kötelességek, szankciók Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 9 Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 10

12 9. sz. melléklet MÓDSZERTANI JAVASLAT KATASZTRÓFAVÉDELMI ELŐADÁS TARTÁSÁHOZ LÉPÉSEK TEENDŐK Előkészület Beszéd Befejezés S Z E M L É L T E T É S A célcsoport megismerése, a cél, tartalom meghatározása, anyaggyűjtés, beszédvázlat készítése, technikai előkészületek Figyelemfelkeltés, téma körülhatárolása, logikai tagolás, gondolatok kifejtése, állítások bizonyítása Következtetések levonása, feladatok meghatározása, visszatekintés, összefoglalás Megfelelő hangerő, hangsúly, hanglejtés, tempó, öltözet, testtartás Egyszerű, világos érthető megfogalmazás Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 10 11

13 10. sz. melléklet A tanulóifjúság katasztrófaérzékenysége felmérés eredményei A felmérésből kiderült, hogy azokban a megyékben, városokban, községekben, ahol előfordult már valamilyen katasztrófa, ott nagyobb a tanulók katasztrófa-érzékenysége, ugyanez mondható el az értelmiségi szülők gyermekeire. A segíteni akarás viszont a fizikai dolgozók gyerekeinél volt a nagyobb. Az is kiderült, hogy a fiúk érdeklődnek jobban a téma iránt, de a katasztrófáktól a lányok jobban félnek, a segíteni akarás is náluk jelentősebb. A kérdésekre a 7-8. osztályosok, a várakozásnak megfelelően reálisabb válaszokat adtak, mint az 5-6. osztályosok. A félelmeik viszont az 5-6. osztályosoknak nagyobbak. A felmérés igazolta, hogy a tanulók katasztrófa-érzékenysége nagy, nem sokat tudnak a katasztrófákról, szeretnének tanáraiktól, szüleiktől többet hallani erről a témáról. A tanulók készek arra, hogy önmagukat vagy másokat mentsék veszélyhelyzetben, hogy megismerkedjenek a helyes veszélyhelyzeti magatartási szabályokkal. A felmérés részeredményei: Az 5-6. évfolyamosok leginkább a betegségektől és a katasztrófáktól félnek (63%). A 7-8. évfolyamosok szintén, de ők a levegőszennyezést is félelmesnek tartják. 17% a munkanélküliségtől fél. Szerencsére kevesen vannak, akik az éhezéstől félnek (2%). A tanulók 77%-a teljes mértékben egyetért azzal, hogy mindenkinek joga van tudni a körülöttünk lévő veszélyekről, 17% viszont ezzel ellentétes véleményen van. A legtöbben a katasztrófafajták közül az árvízről hallottak (69%), de sokakat foglalkoztat a terrortámadás (44%) és a földrengés is. Legkevesebbet a tanulók a vegyi balesetekről és az atomerőművi balesetekről tudnak. Arra a kérdésre, hogy kitől hallottak a katasztrófákról, csak a tanulók 16%-a jelölte meg a tanárait, a többiek a szülőktől, barátoktól, médiából hallottak róluk. Arra a kérdésre, hogy szeretnél-e többet tudni a veszélyekről, a döntő többség igennel válaszolt. Vannak, akik csak bizonyos témákról szeretnének hallani. Arra a kérdésre, hogy szerinted igényelnék-e az osztálytársaid, hogy többet tanuljatok a katasztrófákról, a tanulók 74%-a úgy véli, hogy igen, mindenki, és csak 4 % mondta, hogy nem, senki. Sokakat a terrortámadások (58%), a földrengések, valamint a vegyi balesetek érdekelnék, nem érdeklődnek az nukleáris balesetek iránt. Sokan a televízióból, hírműsorokból (39%) szeretnének többet megtudni a katasztrófákról, sokan igényelnék azonban, hogy erről a témáról a családtól és a 12

14 10. sz. melléklet/2. tanároktól (52%) halljanak. Az amerikai terrortámadás előtt a 90% ritkán beszélgetett a katasztrófákról, és csak 10% gyakran. A terrortámadást követően megfordult ez az arány. Egy bekövetkezett katasztrófa tehát erősen motivációs tényező. A tanulók 74%-a azt vallja, hogy még a veszélyek bekövetkezte előtt tudniuk kell azok természetéről, a helyes magatartási szabályokról. 24% azonban csak részben ért egyet ezzel. Ez nyilvánvaló képzavar, a tanulóinkban tudatosítani kell ennek szükségességét. Dicséretes, hogy a tanulók 61%-ával a szülők gyakran beszélgetnek a katasztrófákról és csak 25 tanulónál fordult elő, hogy a szülők egyáltalán nem beszéltek velük erről a témáról. A tanulók 27%-ánál gyakran beszélgetnek arról a családban, hogy mit kell tenni katasztrófa esetén, hogy életben maradjon a tanuló, 36 % viszont csak nagyon ritkán, s ez bizony nagyon rossz arány. Arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka annak, ha nem beszélgetnek a témáról, 27% azt válaszolta, hogy nem érdekli a szüleit a dolog, 24% mondta, hogy nincs idejük a szülőknek erre, 32% szerint a szülei sem tudnak sokat erről a dologról. A tanulók 56 %-a tudja, hogy önmaga is előidézhet katasztrófát, de 42%-uk nem tudja ezt, így ő maga is potenciális veszélyforrás. A tanulók 52%-a egyetért abban, hogy a katasztrófák következményei elhárításában mindenkinek erejéhez mérten részt kell vennie, 42% azonban ezzel csak részben ért egyet, 5% egyáltalán nem. Veszély esetén 71 %-uk segítene, 6% azonban egyáltalán nem tenne semmit. Ők számunkra, mint segítők elvesznének, ha nem sikerül a tudatukat ezen a területen formálni. A tanulók arra a kérdésre, hogy fel kell-e készülniük az önmentésre, érdekes válaszokat adtak. 59%-uk vallja, hogy nem mindenre kell felkészülni és csak 7% hiszi, hogy minden lehetséges önmentésre fel kell készülnie. Sajnos 34% azt vallja, hogy semmilyen önmentésre sem kell felkészülniük. Súlyos hiányosság! Arra a kérdésre, hogy a gyerekek kellően fel vannak-e készítve az önmentésre, a többség azt válaszolta, hogy nem, semmire sem, és csak 4 %-uk vélte úgy, hogy igen, teljes mértékben, s ebben teljesen igazuk van. A tanulók használható ötleteket is adtak, pl., hogy a téma kerüljön be a tananyagba, nyári táborokban legyen ez program. Szívesen vennének részt gyakorlati bemutatókon, képzéseken, olvasnának szórólapokat, ismertterjesztő anyagokat a katasztrófákról. Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 13

15 A különböző évfolyamokon oktatandó témakörök és tartalmak 1-2. évfolyam Témakör A Biztonság birodalma Veszélyherceg villámai A Biztonság lovagjai és hömpölyögve zúdul a víz A Biztonság iskolája1. Grundi segít Szélvihar, hóvihar A Biztonság iskolája 2. Grundi segít Tudáspróba Tartalmak A biztonság összetevői Veszélyhelyzetek, a lakóhely veszélyei Akik segítenek, a lovagok jelzései Az árvíz hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartási formák árvízkor, a veszély jelzése A szélvihar, hóvihar hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartásformák hóviharban, szélviharban Gyakorlat 3-4. évfolyam Témakör Veszélyherceg villámai és megmozdult a föld A Biztonság iskolája 3. Grundi segít A Biztonság lovagjai és szúrt a szaga A Biztonság lovagjai Tudáspróba Tartalmak Civilizációs és természeti katasztrófák: árvíz, belvíz, szélvihar, hóvihar, földrengés, vegyi baleset A földrengés hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartásformák földrengéskor Kik segítenek földrengéskor? A lovagok jelzései A vegyi balesetek hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartási formák vegyi balesetkor Kik segítenek vegyi balesetkor? A lovagok jelzései Gyakorlat 14

16 5-6. évfolyam Témakör Lesben áll és nem kímél és jön a víz, a hömpölygő áradat Veszélykalauz a településen Riadó! Te is tehetsz valamit! Védem, véded, védi védünk! Tudáspróba Tartalmak A veszélyek típusai, veszélyek otthon, az utcán és az iskolában A katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset, árvíz, belvíz, földrengés, hóvihar, szélvihar A település, az intézmény veszélyeztetettsége, prevenciós program Riasztási jelek, teendők riasztáskor A veszély jelzése, mások tájékoztatása, elsősegélynyújtás Egyéni védelem: légzésvédelem, bőrvédelem Elzárkózás, óvóhely Gyakorlat 7-8. évfolyam Témakör Akik segítenek Nem vagy egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! Tudáspróba Tartalmak A veszélyhelyzetek kezelésének rendszere A katasztrófavédelmi szervek feladata, polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés, lakóhely-elhagyás, a szükséges túlélőcsomag összeállítása, befogadás Helyes magatartási szabályok, elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés, terrorizmus, környezetszennyezés, az együttműködés jelentősége Minősített időszakok Gyakorlat 11. sz. melléklet Készítette: Veresné Hornyacsek Júlia (2004.) 15

17 16

18 FELHASZNÁLT IRODALOM Könyvek, tanulmányok 1. A tömeg kezelése futballmérkőzéseken. -tanfolyami jegyzet, -Bp.: Cranfield Egyetem, Alan Honel-Cristian Godefroy: Hogyan bánjunk nehéz emberekkel? -Bp.: Bagolyvár Könyvkiadó, ISBN: Ambris József: A polgári védelem feladatai napjaink új típusú biztonsági kockázatai tükrében. in: A NATO és a magyar politika Magyarországon az ezredfordulón -Bp.: MTA, ISBN: Ambris-Domokos-Hárshegyi: Honvédelmi ismeretek. -Bp.: Zrínyi Katonai Kiadó, Arató - Túry: Mindennapi lelki szenvedéseink. -Bp.: Grafit Kiadó, ISBN: Ballér Endre. A Nemzeti Alaptantervtől az iskolai nevelő-oktatómunka tervezéséig. -Bp.: Országos Közoktatási Intézet, ISBN: Brandschutz Ratgeber. Wien: Bundesministerium für Inneres, Abteilung für Zivilschutz, Störfallschutz. Wien: Bundesministerium für Inneres, Abteilung für Zivilschutz, Strahlenschutz. Wien: Bundesministerium für Inneres, Abteilung für Zivilschutz, Carl Maier: Ausbildung im Katastrophenschutz. in: Zivilschutz 19. -Bonn.: Carl Maier-H: C: Toelle: Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die zusetzliche Ausbildung. in: Zivilschutz 10. -Bonn.: Csábrági László: Ismeretek a veszélyhelyzetekről, a polgári védelemről és a katasztrófák hatásai elleni védelemről. -Bp.: Magyar Katasztrófavédelmi Alapítvány ISBN: Csiszár Tamás: Katasztrófavédelem. -Bp.: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, ISSN: Csiszár Tamás: Katasztrófavédelem Bp.: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Csiszár Tamás: Katasztrófavédelem Bp.: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Dr. Ádám Sándor: Oktatástechnikai kislexikon. -Bp.: Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, ISBN: Dr. Arany-Krisó-Rácz: Híres tűzesetek. -Bp.: Népszava Lap-és Könyvkiadó, ISBN:

19 18. Dr. G. Clauss- Dr. H. Hiebsch: Gyermekpszichológia. -Bp.: Akadémia Kiadó, ISBN: Dr. Lengyel Sándor: Polgári védelmi oktatás-felkészülés a Polgári védelem c. folyóirat cikkei alapján. Pécel: Polgári Védelmi Kiképző Központ, Dr. Nagy-Szekeres-Gombkötő: Önkéntes segítők kiképzése. Önkéntes segítők kézikönyve. - Bp.: BM Könyvkiadó, Dr. Padányi József: Katasztrófa-elhárítás. -egyetemi jegyzet -Bp.: ZMNE, Dr. Pataky Iván: A Magyar Polgári Védelem /légoltalom/ története Kecskemét: Petőfi Nyomda Rt., ISBN: Dr. Sztanek Endre: Kézikönyv a polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek oktatók számára. -Bp.: Magyar Polgári Védelmi Szövetség, Kolonel Press Rt., Dr. Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya Bevezetés az andragógiába. -Bp.: Okker Oktatási Iroda, ISBN: Falus Iván: Didaktika-elméleti alapok a tanítás tanulásához. -Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN: Geoffry Moss. Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Bagolyvár Könyvkiadó, -Bp.: ISBN: X 27. Gerhard Buzek: A túlélés kézikönyve. -Bp.: Subrósa Kiadó, ISBN: X 28. Gerhard Buzek: A túlélés kézikönyve, a rendkívüli és katasztrófahelyzetek túlélésének technikái. -Bp.: MH Szárazföldi és Kik. Főszemlélőség, ISBN: X 29. Herendi-Korondi-Palócz: A lakosság felkészítése. A katasztrófák és a Polgári Védelem. - Bp.: BM PVOP, Honvédelmi ismeretek a középiskolák részére. -Bp.: Művelődési Minisztérium, ISBN: Horti József: Katasztrófák a természetben. -Bp.: BM Natura Kiadó, ISBN: Jahresbericht Wien: Zivilschutzverband Österreich, Kelemen László: A gondolkodás nevelése az általános iskolában. 2. kiadás -Debrecen: Tankönyvkiadó, Kontár Jenő: A híradás, riasztás, lakossági tájékoztatás formái, eszközei, szervezetei. -Bp.: BM PVOP, Korondi-Baranyai-Dr.Harsányi: Polgármesterek kézikönyve veszélyhelyzetek esetére. -Bp.: Future Security Rt., ISBN:

20 36. Kovács Ilma: Országos Távoktatási Központ Franciaországban. -Bp:. Felsőoktatási Koordinációs Iroda, ISBN: Lengyel Sándor: Földrengések előfordulása hazánkban. -Pécel: Polgári Védelmi Kiképző Központ, Maróti Andor: Mi a távoktatás? -Bp.: Nemzeti Távoktatási Tanács, ISBN: Maróti Andor: Válogatás a felnőttoktatás elméletének külföldi szakirodalmából: -Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, ISBN: Molnár Gábor: Katasztrófák. -Bp.: Szövetkezeti Szervezési Kiadó, ISBN: Orosz Sándor: Pedagógiai mérések - A mérés szerepe, feltételei, lehetőségei és módszerei, elemző eljárások. -Bp.: Korona Kiadó, Oroszlány Péter: A tanulás tanítása. -Bp.: AKG Kiadó, ISBN: Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. -Bp.: AKG Kiadó, ISBN: Orovecz István: A polgári védelmi szervezetek kiképzésének, a lakosság polgári védelmi felkészítése és tájékoztatása megszervezésének helyi feladatai. -Bp.: BM PVOP, Pálinkás Jenő-Vámosi Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment. -Bp.: LSI Oktatóközpont, ISBN: Pintér János: A polgári védelmi kiképzés módszertana. -Bp.: Polgári Védelem Országos Parancsnoksága, Polgári Védelem évkönyv. -Bp.: Polgári Védelem Országos Parancsnoksága Oliton Nyomda Kft, ISBN: Raymond Hull: A sikeres nyilvános beszéd alapjai. -Bp.: Bagolyvár Könyvkiadó, ISBN: Richnovszky Rudolf: Útmutató a polgári védelem felsőszintű távoktatásos képzésben résztvevők számára. -Bp.: BM Polgári Védelem Országos Parancsnoksága, Rozgonyi-Tamási-Tamási: Katasztrófák médiaprezentációja. -Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, ISBN: Simon Sándor: Az ország honvédelmi felkészítésének főbb területei és feladatai. -Bp.: ZMNE, Szerk.: Dr. Bartha Lajos: Pszichológiai alapfogalmak kisenciklopédiája. -5. kiadás -Bp.: Tankönyvkiadó, ISBN:

21 53. Szerk.: Kovács Antal-Buzás Tibor: Polgári védelmi alapismeretek önkormányzatok és polgári védelmi szervezetek felkészítési segédlete. -Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Távol, és mégis oly közel beszélgetés a távtanulásról. -Lisszabon: Instituto de Formaco Bancaria, Vladár Sándor: Katonapedagógia. -Bp.: Zrínyi Katonai Kiadó, Vörös Béláné Mecseki Jolán: A nevelés gyakorlata a NAT tükrében. -Bp.: Országos Közoktatási Intézet, ISBN: Wolfgang Vilczek: Der Helfer im Katastrophenschutz. in: Zivilschutz 18. -Bonn.: Bundesamt für Zivilschutz, Simonics Istvánné: Az oktatás tartalma. Bp.: Tankönyvkiadó, A tankönyvírás irodalmának bibliográfiája. -Bp.: Tankönyvkiadó, Szakmai konferencia-anyagok, értekezések 60. A kerettantervi rendelet tervezete. -vitaanyag -Bp.: Oktatási Minisztérium, Ambris József: A polgári védelem helye, szerepe, lehetséges feladatai a nem katonai jellegű válságok kezelése, a katasztrófák következményeinek felszámolása során a Madridi Csúcstalálkozó határozatainak tükrében. -záródolgozat -Bp.: ZMNE Vezérkari tanfolyam, Armin Günter: Combined Training of Civil Protection Staffs and Emergency Management Staffs in Switzerland. -NATO CPC PfP Seminar Poprad, Balázs Éva: Területi tervezés, humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban. -kutatási zárótanulmány -Bp.: OKI, Dr. univ. Szakál Béla: A súlyos ipari balesetek elleni védekezésben használatos veszélyeztetettség-értékelési eljárások elemzése és összehasonlító vizsgálata. -doktori értekezés -Bp.: ZMNE, Helmut Kaser: General Aspects of National Trainings Systems to Educate the Population in Disaster Consequence Management Civilprotection Austria -NATO CPC PfP Seminar Poprad: Henrik Hasseris Olesen: Education and Training of Local and Regional Policy Makers in Denmark. -NATO CPC PfP Seminar Poprad: Jan Macuga: Training for Civil Relief Operations Slovak Republic. -NATO CPC PfP Seminar Poprad:

22 68. Magyari István: A kényszer-(válság) helyzet kezelés szintjei, a menedzsment megvalósítása. -kutatószeminárium -Bp.: ZMNE, Padányi József: A MH műszaki csapatainak lehetőségei és feladatai békeidőben a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében és a következmények felszámolásában. - kandidátusi értekezés -Bp.: ZMNE, Szerk.: Hoffmann Imre: A katasztrófavédelmi felkészítés pedagógiai-pszichológiai aspektusai, a pszichológia alkalmazása a katasztrófavédelemben. -szakmai konferenciaanyag Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnok: Folyóiratcikkek 71. Ambris József: Polgármesterek katasztrófavédelmi felkészítése. in: Katasztrófavédelem, december, XLII. évfolyam 12. sz. p Barsi Tomaj: Új kihívások a katasztrófavédelemben. in: Katasztrófavédelem, december, XLIII: évfolyam 12. sz. p Boér Attila: Lakosságfelkészítés. in: Katasztrófavédelem, május, XLV. évfolyam 11. sz. p Galántai Judit: 2002: a lakossági figyelem-felhívásának éve. in: Katasztrófavédelem, július, XLIV. évfolyam 7. sz. p Galántai Judit: A lakosság katasztrófavédelmi felkészítése. in: Katasztrófavédelem, június, XLVI. évfolyam 6. sz. p Galántai Judit: Riasztás helyett tájékoztatás. in: Katasztrófavédelem, május, XLV. évfolyam 5. sz. p p. 77. H. Varga Marianna: Interjú dr. Bakondi Györggyel a katasztrófavédelem jelenéről. in: Belügyi Szemle sz. p Kocsik Pál: Polgármesterek felkészítése Budapesten. in: Katasztrófavédelem, május, XLIII: évfolyam 5. sz. p Korondi Csaba: A polgári szervek vezetői, munkatársai, valamint a tanulóifjúság lehetséges és szükséges intézményes katasztrófavédelmi felkészítési rendszere. in: Katasztrófavédelmi Szemle, XLI. évfolyam 4. sz. p Lékó Eta: Amikor Pán ránk ijeszt. in: Elixír, júniusi szám - p Obert Ferenc: Folytatódik a felkészítés. in: Katasztrófavédelem, március, XLIII. évfolyam 3. sz. p Szekeres András: Tragédiát is okozhat a tájékozatlanság. in: Katasztrófavédelem, február, XLIV. évfolyam 2. sz. p

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN

Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Biztonságunk érdekében Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület Dr. Hornyacsek Júlia A TELEPÜLÉSI VÉDELMI KÉPESSÉGEK A KATASZTRÓFA-KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN A települések katasztrófa-elhárítási feladatai,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok

Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Hoffmann Imre tűzoltó dandártábornok A védelmi tervezés és a kockázatcsökkentés jelentőségének kutatása a

Részletesebben

Új kihívások a katasztrófavédelemben

Új kihívások a katasztrófavédelemben Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási jogi tanszék Új kihívások a katasztrófavédelemben Készítette: Csépányi- Barczi Petra Konzulens: Dr. Nyitrai Péter Egyetemi Docens 2013. Tartalom

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Varga Imre mk. pv. alezredes A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETEK ELLENI MEGELŐZÉSI ÉS VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG RENDSZERE

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai

A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai A civil-katonai együttmûködés és a katasztrófaelhárítás lehetséges kapcsolódási pontjai Jeszenyi Ildikó A biztonság fenntartásához olyan rendszerre van szükség, amely a veszélyhelyzeteket felismeri, kezeli,

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

dr. Mógor Judit BOMBA-HÍREK AZ INTERNETES MÉDIÁBAN

dr. Mógor Judit BOMBA-HÍREK AZ INTERNETES MÉDIÁBAN dr. Mógor Judit BOMBA-HÍREK AZ INTERNETES MÉDIÁBAN Nagy erőket mozgósító, sajátos feladatokat kellett végrehajtaniuk a katasztrófavédelemben együttműködő szervezeteknek 2008 nyarán. Budapesti építkezési

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS A téma aktualitása, helye, szerepe a védelmi rendszerekben Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár 1 A Földet és az

Részletesebben

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE VOLUNTARY RESCUE ORGANISATIONS OF HIGHER EDUCATION S INSTITUTES INVOLVING IN DISASTER MANAGEMENT SYSTEM Teknős László 1 Csepregi Péter 2 Endrődi István 3 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEINEK JELENTŐSÉGE, HELYE, SZEREPE A KATASZTRÓFAVÉDELEM RENDSZERÉBEN Rezümé: Napjaink bonyolult káreseményei

Részletesebben

A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI SZENDI Rebeka A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Annak érdekében, hogy a katasztrófák fenyegetéseivel szemben a káros hatásokra minél jobban fel tudjunk készülni, az ellenük való védekezés minél

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM KAPCSOLATA. avagy a katasztrófavédelem reagálása az új kihívásokra Magyarországon

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELEM KAPCSOLATA. avagy a katasztrófavédelem reagálása az új kihívásokra Magyarországon IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Teknős László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Teki777@citromail.hu Készült a Somos Alapítvány támogatásával Az éghajlatváltozás a legsúlyosabb probléma, amivel napjainkban

Részletesebben

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa

Katasztrófavédelem Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DOBSON TIBOR, TŰZOLTÓ EZREDES, FŐVÁROSI

Részletesebben

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember LIV. évfolyam 9. szám 2012. szeptember ára: 250 Ft S z a k m a i f o l y ó i r a t 1 Szent Mihály hava Szeptember van, Szent Mihály hava, őszelő hó, az őszi vetés, a szüret ideje. Neve a latin hét-ből

Részletesebben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben

Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben Informatika hasznosítása a katasztrófavédelemben 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. TÉMAFELVETÉS... 6 3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS... 8 3.1. A katasztrófákról... 8 3.1.1. A katasztrófa fogalma...

Részletesebben

A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira 1. Bevezetés

A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira 1. Bevezetés A katasztrófavédelem válaszai a XXI. század globális kihívásaira Az egyetemi meteorológiai oktatás-kutatás és a katasztrófavédelem kapcsolódási pontjai 1. Bevezetés A civilizáció fejlődése az anyagi javak

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR)

Konferencia kiadvány. Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Konferencia kiadvány Viselkedés vészhelyzetben kiemelt kutatási terület (TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR) Viselkedés vészhelyzetben konferencia (előadások összefoglalói) 2013. október 29. NKE, 1101 Budapest, Hungária

Részletesebben

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS

CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL BEVEZETÉS Dr. Szabó Gyula 1 - Dr. habil. Krajnc Zoltán 2 CIVIL - KATONAI PARTNERSÉG - KÖZÖS KUTATÁSI PROGRAM A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM ÉS AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A szerzők összegzik a Társadalmi

Részletesebben

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről

Beszámoló. a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Beszámoló a katasztrófavédelmi és árvízvédelmi felkészülésekről Tisztelt Képviselőtestület! A kockázatcsökkentés, a megelőzés, a lakosság tájékoztatásának, ösztönzésének, öntevékenységének fontossága kulcskérdés.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 10., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet 62/2011. (XI. 10.) NEFMI

Részletesebben