Forrás: KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Forrás: www.pécs2010.hu/oldal/polgari/katasztrofavedelmi_oktatas KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS"

Átírás

1 Forrás: KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS

2 TISZTELT TANÁRNŐ/TANÁR ÚR! E program célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a körülöttük lévő veszélyekkel, megtanulják azokat a magatartásszabályokat, amelyeket önmaguk és társaik érdekében a veszélyhelyzetekben be kell tartaniuk. Számunkra nyilvánvaló, hogy erre a tanulókat nem mi, a katasztrófavédelem szakemberei, hanem azok tudják a legjobban felkészíteni, akik erre önként vállalkoznak, akik nap- mint nap velük vannak, akik a személyiségfejlődésükért felelősséget vállaltak, tehát Önök, pedagógusok. A jövő pedagógusai remélhetőleg már a katasztrófavédelmi ismeretek birtokában hagyják el az egyetemeket, főiskolákat. A BM OKF gondolt azonban a már a pályán tevékenykedő, tapasztalt, több tízezer pedagógusra is, és összeállította azt a veszélyhelyzeti (polgári védelmi, katasztrófavédelmi és tűzvédelmi) ismeretanyagot, amelyet mindenki számára elérhetővé kívánunk tenni. Az idő azonban sürget bennünket, mert a veszélyek nem várnak, ezért elhatároztuk, hogy azoknak az általános iskolai osztályfőnököknek, akik már most készek az együttműködésre, Osztályfőnöki Ajánlást készítettünk, melynek segítségével a 2001/2002. tanévtől oktathatják a katasztrófavédelmi ismereteket. Az Ajánlás tartalmazza a tantervi célokat, követelményeket, a tanítandó témaköröket, valamint a javasolt órakeretet, a javasolt tananyagot, oktatási segédanyagokat. Az Ajánlásban a veszélyhelyzeti ismereteket két csoportba osztottuk: tűzvédelmi, tűzmegelőzési ismeretek és polgári védelmi-katasztrófavédelmi ismeretek. A tanórai veszélyhelyzeti nevelés mellett lehetőség van a tanórán kívüli tevékenykedtetési formák kihasználására is. Ennek érdekében szervezzük meg minden tanévben a felmenő rendszerű Országos Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyt, melynek kiírása megjelenik az Oktatási Közlönyben, részleteiről az iskola a tanévkezdést követő időszakban tájékoztatást kap. Jó munkát kívánunk

3 Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság OSZTÁLYFŐNÖKI AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi, polgári védelmi-katasztrófavédelmi) ismeretek oktatásához az általános iskolák részére Készítette: Jádi Zsuzsanna tű. százados Veresné Hornyacsek Júlia pv. hadnagy 3

4 2001. Ahhoz, hogy minden ember megtanulja felismerni minden fontos, létező és keletkező dolognak alapjait, okait és céljait, ahhoz nem csupán szemlélőként, hanem tetterős cselekvőként kell őket kiküldenünk a világba. Comenius SEGÉDANYAG HELYI TANTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ A VESZÉLYHELYZETI ISMERETEK OKTATÁSÁHOZ 1. A katasztrófavédelmi nevelés-oktatás indokoltsága: A veszélyhelyzeti oktatás indokolt, mert törvények, jogszabályok írják elő. Indokolt, mert társadalmi igény, hiszen az elmúlt időszakban nagyon megszaporodott a veszélyhelyzetek száma. A közoktatás az a színtér, ahol a gyerekek a leghatékonyabb módon, az életkori sajátosságoknak megfelelően, a nevelőik közvetítésével találkozhatnak ezekkel az ismeretekkel. Jogszabályi háttér: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló év XXXI. törvény 15., 16., 17., -a a magánszemélyek kötelezettségévé tette a tűzmegelőzési ismeretek megszerzését, megtartását, a tűzjelzéssel, továbbá a tűzoltással kapcsolatos kötelezettségeik megismerését. Felelőssé tette őket a felügyeletük alá tartozók ezirányú ismereteinek megszerzéséért, valamint e személyek tűzvédelmi magatartásáért. E kötelezettségüknek csak abban az esetben tudnak eleget tenni, ha az alapvető tűzvédelmi ismereteket elsajátítják. A gyerekek számára erre a legalkalmasabb helyszín az oktatási intézmény, ezért az új tűzvédelmi törvény 22 -ában valamennyi oktatási intézményre nézve (alap-, közép-, felsőfokú) elrendelte, hogy az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket oktatni kell. A polgári védelmi ismeretek közvetítésével kapcsolatos kötelezőségeket és kompetenciákat a 37/2001.(X.12.) OM rendelet szabályozza. A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia megelőzésre vonatkozó alapelvei között nagy súllyal szerepel a lakosság hatékony előzetes veszélyhelyzeti felkészítése. Módszereinek és tartalmának meghatározásához az Euro-Atlanti gyakorlatot ajánlja figyelembe venni. Ez jelenti ugyanis a hatékony helyi veszélyhelyzeti önvédelmi beavatkozások megalapozását is. A lakosságfelkészítés elveit és gyakorlatát a BM Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság Lakosságfelkészítési Koncepcióban foglalta össze. A Lakosságfelkészítési Koncepció fontos része a fiatalok, ill. a közoktatásban résztvevők felkészítése a következő felosztásban: 4

5 - katasztrófavédelmi ismeretek tananyagként a tanórákon - alapozó felkészítés az intézménybe kerüléskor - emlékeztető felkészítés igény szerint - veszélyhelyzeti felkészítés 2. A katasztrófavédelmi nevelés-oktatás általános céljai és feladatai: Az általános iskola 1 8. évfolyama veszélyhelyzeti oktatásának célja a tanulóknak olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, melyek segítségével a különböző katasztrófa és veszélyhelyzetek elleni védekezésben esélyük van az életben maradásra, segíthetnek önmagukon és társaikon, valamint csökkenthetik az anyagi javakban, a környezetükben bekövetkező károkat. Alapvető cél az embertársaik iránt érzett felelősség jelentőségének megértetése, a menekülés, túlélés alapvető ismérveinek elsajátíttatása, az életet és a környezetet megóvó magatartás igényének kialakítása, figyelemfelkeltés a veszélyekre, az óvatosságra intés, olyan pozitív beállítódások megalapozása, amelyek az élet- és környezetkímélő, a tűzesetek megelőzését szolgáló magatartás kialakításához, s ezzel a személyes biztonság eléréséhez vezetnek. 3.a A veszélyhelyzeti ismeretanyag felosztása: - általános veszélyhelyzeti ismeretek - speciális veszélyhelyzeti ismeretek Az általános ismeretek az alapvető veszélyhelyzeti teendők, magatartásformák oktatására évfolyamonként egymásra épülő összefüggő blokkokban, ajánlottan az osztályfőnöki órákon kerülhet sor. A speciális ismeretek oktatására a Nemzeti Alaptanterv 4., 5., 6., 9.. műveltségi területeiben, egy-egy tantárgyba építve van lehetőség. b. A veszélyhelyzeti ismeretanyag tartalma: - tűzvédelmi-tűzmegelőzési ismeretek, - polgári védelmi-katasztrófavédelmi ismeretek 5

6 Tűzvédelemi-tűzmegelőzési ismeretek 1-8. osztályban Történeti háttér - az emberek tűzzel való kapcsolatának történetének ismerete - a tűzgyújtás történetének ismerete - a tűzoltóság rövid történetének ismerete Tűzmegelőzés - alapvető szabályok a háztartásban (sütés, főzés, fűtés, világítás) - tűzgyújtási szabályok a szabadban Gyújtás és oltás - alapvető gyújtási és oltási szabályok és módok ismerete - elemi elsősegélynyújtó ismeretek pld. forrázás, kis égési sérülés esetén Menekülés, segítségkérés - menekülés elemi viselkedési szabályok ismerete - tűzriadó ismerete - a telefonálás módja Tűzoltóságok - tevékenységének ismerete Polgári védelmi - katasztrófavédelmi ismeretek 1-8. osztályban Biztonság-veszélyhelyzetek - a biztonság összetevőinek ismerete - a katasztrófaküszöböt elérő helyzetek: a civilizációs és természeti katasztrófák okainak fajtáinak ismerete (árvíz-belvíz, földrengés, hóvihar, szélvihar, vegyi baleset, nukleáris baleset) - A globális veszélyek, az ország, a település veszélyeztetettsége, helyi sajátosságok ismerete - A katasztrófa-küszöböt el nem érő veszélyhelyzetek felismerése otthon és az iskolában 6

7 - a veszélyhelyzetek túlélési lehetőségeinek, az összefogás és a segítségnyújtás jelentősége tudatosítása - az iskola Prevenciós Programja, a tanulók szerepe annak végrehajtásában A lakosság védelme - A riasztási jelek ismerete - A követendő helyes magatartás-szabályok a különböző veszélyhelyzetekben - A segítségkérés helyes formáinak ismerete - Akik segítenek: a katasztrófavédelem és más segítő szervek, szerepük az állampolgárok védelmében, a polgári védelmi kötelezettség jelentőségének ismerete - A védelem fajtáinak ismerete (egyéni, csoportos) - A védelem lehetőségeinek ismerete (elzárkózás, óvóhely, kimenekítés, kitelepítés) 4. Javaslatok a veszélyhelyzeti ismeretek tanításához A feldolgozás ritmusának tervezésekor figyelembe kell venni a tanulócsoport sajátosságait, meglévő ismereteit, a szűkebb környezetük veszélyeztetettségének jellemzőit, a sajátos problémákat, az előfordult gyermekbaleseteket. A veszélyhelyzeti nevelést, oktatást az általános iskolák 1-4. évfolyamaiban 4-6 órában (3 óra polgári védelem + 3 óra tűzvédelem), az 5-8. évfolyamaiban 6-8 órában (4 óra polgári védelem + 4 óra tűzvédelem) célszerű feldolgozni. A veszélyhelyzeti oktatási anyagot a helyi tantervek érintett egységeiben az aktualitásoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően bárhová lehet tervezni, akár megbontva, akár egy tömbben. Szükség esetén integrálható bármilyen, a biztonságos életvitelt, egészségvédelmet, állampolgári ismeretgyarapítást szolgáló egyéb programba is, célszerű azonban például az osztályfőnöki órák keretében, egy blokkban tanítani. Az osztályfőnök szabad kezet kap arra vonatkozólag, hogy az 1-4. évfolyam részére biztosított 4-6, illetve az 5-8. évfolyam részére biztosított 6-8 órán belül az évfolyamokon gazdálkodjon. A tananyag egy része tanórán kívüli nevelési-oktatási formában is közvetíthető. A külső segítők körét és a foglalkozások helyszínét a korábbi évek helyi gyakorlati tapasztalataira alapozva lehet szervezni és kiegészíteni. A 7

8 megvalósításhoz szerencsésebb kilépni a tantermi keretekből. A helyszínek megválasztását a témák adják (szűkebb környezet, lakóterület, természet, kémiai laboratórium, tűzoltólaktanya, múzeum stb.). A tevékenykedtetésre alapuló feldolgozás kisebb létszámú csoportokkal könnyebben valósítható meg. Nagyon fontos, hogy az elméletben megtanultakat bemutassuk a gyerekeknek, gyakoroltassuk velük. 5. A feltételekről A tanítási terv alkalmazásához speciális képzettség nem szükséges, de feltételez némi affinitást a téma iránt. Országszerte sok helyen évek óta élő kapcsolat van az iskolák és a tűzoltóságok, polgári védelmi kirendeltségek között, illetve több szellemi központja is van a tűzvédelmi, polgári védelmi nevelés különféle területeinek (oktatás, versenyeztetés, sport). Ezek felkutatása jó motivációs bázist jelenthet a program bevezetéséhez és az érdekeltek megnyeréséhez. A tűzvédelmi törvényből, valamint a polgári védelmi törvényből adódó feladatok végrehajtásához lehetséges és szükséges is az önkormányzati intézmények (közoktatás és az önkormányzati tűzoltóság), valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok, kirendeltségek együttműködése. Az általános iskolák rendelkezésére áll egy évek óta bevált, tűzvédelmi, tűzmegelőzési munkafüzet család, a 2001/2002. tanévtől pedig forgalomba kerül egy polgári védelmi-katasztrófavédelmi ismereteket tartalmazó munkafüzet család. Az érdeklődő nevelőknek a későbbiekben a pedagógus továbbképzési rendszer keretében alapismereti képzést is kínálunk. Segédanyagok - Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzetek: 6-8, 8-10, 10-12, éveseknek - Tanári kézikönyv, mely tartalmaz egy lehetséges tanítási-tanulási programot, szakmai ismeret- és szöveggyűjteményt, irodalmi szöveggyűjteményt és egyéb segédanyagokat. - A Biztonság Birodalma 1-2. munkafüzetek: 1-2., 3-4. osztályosoknak - Mancs! Ments! munkafüzet: 5-6. osztályosoknak - Veled is megtörténhet! munkafüzet: 7-8. osztályosoknak - Tanári Kézikönyv II., mely tartalmazza a tanítási-tanulási programot, egy oktatás-módszertani ajánlást, valamint a polgári védelmi alapismereteket. Ezek a segédanyagok a tanórai munkán kívül azoknak az intézményeknek, amelyek a veszélyekre való jobb felkészülés érdekében Prevenciós Programot készítenek, abban is segítséget nyújtanak, hogy a programot megvalósítsák. A 8

9 hatékonyság növelése érdekében bármilyen hagyományos, vagy elektronikus információhordozó felhasználható könyv, videofilm, Internet, sajtó stb. A későbbiek során a katasztrófavédelmi szakemberek által összeállított - oktató filmekkel, CD-kkel, játékokkal bővítjük a segédanyagok körét, amelyek megjelenéséről tájékoztatjuk az iskolákat is. 6. Javaslatok az ellenőrzés, értékelés meghatározásához A veszélyhelyzeti nevelés különleges státuszú az ellenőrzés, értékelés szempontjából is. Az eredményesség szempontjából fontos, hogy a tanulók végighaladjanak az anyagon. Felmerül a dokumentálás formájának és idejének kérdése. Alapelv, hogy minősítést ne tartalmazzon a kiadott tanúsítvány. Ajánlatunk, hogy az adott iskolai szakasz végén (másik iskolába való átlépés előtt) a nevelőtestület döntése szerinti helyen, írásban rögzítsék, hogy a tanuló veszélyhelyzeti foglalkozáson részt vett. 7.Javaslat a veszélyhelyzeti nevelő-oktató program anyagának meghatározásához, elosztásához a. A nevelő-oktató program általános követelményei: - a tanuló értse meg, hogy életét veszélyhelyzetek, gyakran katasztrófák veszélyeztetik, amelyeket maga is előidézhet - ismerje meg az egyes veszélyfajtákat - tanulja meg ezek elkerülési módjait - tanulja meg, hogyan kell viselkedni a veszélyhelyzetekben, kihez kell segítségért fordulnia - tudatosuljon benne, hogy a helyes magatartással önmaga és mások életét is megmentheti - ismerje meg Magyarország és a lakóhelye, iskolája veszélyeztetettségét - tudatosuljon benne, hogy a veszélyhelyzetek nem ismernek határokat; ismerje fel az összefogás jelentőségét - tudja, hogy a polgári védelmi kötelezettség honvédelmi kötelezettséghez hasonlóan rá is vonatkozik majd. 9

10 b. Tananyag (cím, téma és ismeretkör javaslatok) 1-2. osztály Cím Téma Ismeretanyag Hová siet? Miért siet? Tűzoltóság, rendőrség, mentők; Munkában a tűzoltók; Megkülönböztető jelzések Barát, vagy ellenség? Amikor barátunk a tűz Amikor ellenséggé válhat a tűz Ünnepi fény A tűz jelentősége, a fűtés, sütés, főzés veszélyei, nyílt láng, meggyújtható anyagok; Mi kell az égéshez? A tűzesetek okai otthon, szabályok a szabadban való tűzgyújtásra; Gyújthatóság; nem kívánatos tűz; Szokások, hagyományok, az ünnepek veszélyei, biztonsági intézkedések Jobb félni, mint megijedni Ha már baj van! A hagyományos kályha, villanyfőző, gáztűzhely, elektromos készülék veszélyei; Tűzriadó, vészkijárat, menekülési útvonal Az épületelhagyás helyes módja, a tűz jelzése; A tűzoltóknak való telefonálás helyes módja Témakör A Biztonság Birodalma Veszély herceg villámai A Biztonság Lovagjai és hömpölyogve zúdul a víz Tartalmak A biztonság összetevői Veszélyhelyzetek, a lakóhely veszélyei Akik segítenek, a lovagok jelzései Az árvíz hatása a környezetre, veszélyei A Biztonság Iskolája 1. Grundi segít Helyes magatartásformák árvízkor, a veszély jelzése A szélvihar, hóvihar A szélvihar, hóvihar hatása a környezetre, veszélyei A Biztonság Iskolája 2. Grundi segít Helyes magatartásformák hóviharban, szélviharban Tudáspróba Gyakorlat 10

11 3-4. évfolyam Cím Téma Ismeretanyag Régen és ma A tűzgyújtás története A tűz használata A bűvös fapálcika Az ősember és a tűz, tűzgyújtás régen és ma, kovakő, súrlódás; A tűz hasznosítása régen és ma; A gyufa története, a gyufagyújtás Égés, oltás Mire vigyázz a háztartásban? Az égés feltételei Az égés kísérőjelenségei Hogyan olthatunk kis tüzeket? Mire vigyázz a háztartásban? I. Mire vigyázz a háztartásban? II. szabályai; gyúlékonyság Az égés feltételei, kísérőjelenségei Veszélyek a háztartásban; Az égési sérülések; A műanyagok használatának veszélyei; Robbanásveszély; füstmérgezés Segítség! Ha már baj van Tűz van Tudáspróba Menekülés, segítségkérés Az iskola menekülési terve Témakör Tartalmak Veszélyherceg villámai..és megmozdult a föld A Biztonság Iskolája 3. Grundi segít A Biztonság Lovagjai. és szúrt a szaga A Biztonság Lovagjai Tudáspróba Civilizációs és természeti katasztrófák: árvíz, belvíz, szélvihar, hóvihar, földrengés, vegyi baleset A földrengés hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartásformák földrengéskor Kik segítenek földrengéskor? A lovagok jelzései A vegyi balesetek hatása a környezetre, veszélyei Helyes magatartásformák vegyi balesetkor Kik segítenek vegyi balesetkor? A lovagok jelzései Gyakorlat 11

12 5-6. évfolyam Hogyan is kezdődött? Cím Téma Ismeretanyag Mire vigyázz a háztartásban? Hogy ünnep lehessen! Ha már baj van... Tűz, tűz Prométheusz A tűzgyújtás története Sütés-főzés Gáz, fűtés, világítás Ünnepi fény Segítségkérés Tűzjelzés Menekülés, oltás Tüzek a természetben: vulkán, villám; tűzvész, villámhárító; A Prométheusz-legenda; Irinyi János munkássága A sütés-főzés, fűtés veszélyei; Fűtésfajták, használati utasítások, üzemeltetési módok, tűzmegelőzési tanácsok; A gáztűzhely használatának veszélyei, elektromos berendezések helyes használata; Az ünnepek során felmerülő veszélyek megelőzése A tűzjelzés régen és ma; Segítségkérés A menekülés szabályai; A víz szerepe az oltásban, A tűzoltó készülékek használata Témakör Lesben áll és nem kímél és jön a víz, a hömpölygő áradat Veszélykalauz a településen Riadó! Tartalmak a veszélyek típusai, veszélyek otthon, az utcán és az iskolában a katasztrófa-küszöböt elérő veszélyek: vegyi baleset, árvíz, belvíz, földrengés, hóvihar, szélvihar a település, az intézmény veszélyeztetettsége, prevenciós program riasztási jelek, teendők riasztáskor Te is tehetsz valamit! Védem, véded, védi védünk! Tudáspróba a veszély jelzése, mások tájékoztatása elsősegélynyújtás egyéni védelem: légzésvédelem, bőrvédelem elzárkózás, óvóhely Gyakorlat 12

13 7-8. évfolyam Cím Téma Ismeretanyag Az ősidőktől napjainkig Lassan, okosan! Tűz! Tűz! A szervezett magyar tűzoltóság Tűzmegelőzés a szűkebb környezetünkben; A mindennapok tűzvédelme tűzgyújtási technikák, tűzfúró, tűzszerszám, őselemek, felfedezők, találmányok rendvédelmi szervek, tűzoltó laktanya, állampolgári jogok és kötelességek A biztonságos fűtés, sütés-főzés; Vegyszerek használata; Tűzgyújtás a szabadban; A dohányzás veszélyei; Gyorsan, okosan! Segítségkérés Menekülési terv Tűzoltás dióhéjban A segítségkérés lehetséges formái; A tervezés elemei tűzriadó terv; Alapvető tűzoltási eszközök Témakör Akik segítenek Nem vagy egyedül! Fogd a csomagod! Segíts! Nem ismer határokat! Minősíthetetlen! Tartalmak A veszélyhelyzet kezelésének rendszere a katasztrófavédelmi szervek feladata, polgári védelmi kötelezettség A csoportos védelem: kimenekítés, ideiglenes lakóhely-elhagyás, a szükséges túlélőcsomag összeállítása; befogadás Helyes magatartási szabályok, elsősegélynyújtás Globális veszélyek: nemzetközi bűnözés, terrorizmus; környezetszennyezés, az együttműködés jelentősége minősített időszakok Tudáspróba Gyakorlat 13

14 c. Fejlesztési követelmények: 1-4. osztály: minimum évi 4-6 óra - Sajátítsák el a tűzmegelőzés, tűzgyújtás, tűzoltás, mentés, menekülés elemi ismereteit, az ezekhez kapcsolódó viselkedésben, mozgásban, tevékenységsorban fokozatosan készségszintet érjenek el. Ismerjék meg a veszélyhelyzetek, balesetek, sérülések elkerülésének módjait. Ismerjék az elemi elsősegélynyújtási ismeretek közül az égésre vonatkozó tudnivalókat. - Értsék meg a tanulók, hogy az életüket veszélyek fenyegetik, ismerjék meg a katasztrófa-küszöböt elérő és a mindennapok, a katasztrófa-küszöböt el nem érő veszélyfajtáit. (Tűz, ár-belvíz, ipari balesetek, földrengés, szélsőséges időjárás, munkahelyi, közúti, otthoni balesetek, stb.) Ismerjék meg a riasztási jeleket. Tudjanak túlélőcsomagot összeállítani. - Tudják, hogyan kell viselkedniük a veszélyhelyzetekben, kihez kell fordulniuk segítségért, ismerjék a segítségkérés és a védelem helyes módját. - Tudják, hogy helyes magatartással önmaguk és mások életét is megmenthetik - Értsék meg, hogy önmaguk is előidézhetnek veszélyeket, ismerjék meg lakóhelyük, iskolájuk veszélyeztetettségét. - Sajátítsák el a menekülés, túlélés alapvető ismérveit. - Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rájuk vonatkozó részeit (menekülési útvonalak, riasztási módok, stb.) 5-8. osztály: minimum 6-8 óra - Ismerjék a legfontosabb természeti és civilizációs veszélyeket. Tudják, hogy mit jelent a polgári védelmi kötelezettség, mint a honvédelmi kötelezettség része - Nyerjenek betekintést, tájékoztatást a hazánkat és a környezetünket érintő új veszélyekről, kihívásokról (ipari balesetek, környezetszennyezés, atomfegyverek elterjedése, járványok, tömeges migráció, szervezett bűnözés, terrorizmus stb.), a hazánkra jellemző veszélyhelyzeti tűzoltásitűzmegelőzési polgári védelmi-katasztrófavédelmi tevékenységről. Informálódjanak a nemzetközi együttműködések irányairól, lehetőségeiről, az ifjúsági szövetségek nemzetközi kapcsolatairól, programjairól. Ismerjék a Magyarországon előforduló leggyakoribb veszélyhelyzeteket. Ismerjék fel az összefogás jelentőségét. Ismerjék meg az intézmény Prevenciós Programjának rá vonatkozó részeit (Az 1-4. osztályos ismereteket kibővítve azzal, amit a megelőzésben, elhárításban tenniük kell) 14

15 - Ismerjék meg a segítségnyújtókat (katasztrófavédelem, tűzoltóság, rendőrség, mentők), legyenek képesek együttműködni a segítségnyújtókkal. Alakítsanak ki reális képet tevékenységükről, legyenek tisztában azzal, hogy e szervezetek az ő életüket is védik - Legyen igényük az önmentő módszerek és mások mentése lehetőségeinek megismerésére. Sajátítsák el az elemi elsősegélynyújtási ismeretek közül a sérülések, sebek, törések felismerésére, ellátására vonatkozó elemi tudattartalmakat. - Legyenek képesek a környezetük tűzvédelmével, a veszélymegelőzéssel kapcsolatos állampolgári kötelességeik, személyes felelősségük felismerésére, gyakorlására. Olyan, az életet és a környezetet kímélő szokásaik alakuljanak ki, amelyekkel a harmonikus életvitel megalapozható. Kísérjék figyelemmel lakóhelyük tűzoltóságának, katasztrófavédelmének őket is érintő vonatkozásait. Ismerjék a tűzoltóság kulturális, hagyományőrző és értékmegóvó, a katasztrófavédelem életet és anyagi javakat mentő funkcióját. Ismerjék meg a területükön lévő, tűzzel kapcsolatos kultúrtörténeti emlékeket, hagyományokat, szokásokat. - Tudják végrehajtani a távolsági védelem (kimenekítés, kitelepítés) és egyéni védelem rájuk vonatkozó feladatait. Legyenek tisztában a veszélyhelyzetekben betartandó alapvető magatartási szabályokkal, ismerjék az egyéni védőeszköz használatát. és iskolájuk Prevenciós Programját. - Ismerjék a riasztási jeleket, tudják, hogy veszélyhelyzet esetén hogyan segíthetnek önmagukon és egymáson. Ismerjék a pánik kitörésének előjeleit, valamint azt, hogy mit tehetnek a megelőzése érdekében. - A döntéshozatal gyakorlásában személyes tapasztalataik mellett használják fel a tömegkommunikáció forrásait, tanulják meg értően szelektálni azokat. Ismerjék a segítségkérés, az együttműködés módjait. Tudják elemezni és értékelni a szabályok megtartásának, illetve megszegésének következményeit. Magatartásuk szolgálja az emberi élet, a természet, a szűkebb és tágabb környezetük védelmét, a biztonságot. 8. Egyéb tudnivalók A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos, megyei és helyi szinten segítséget kíván nyújtani azoknak az oktatási intézményeknek, amelyek beépítik a helyi tanterveikbe a veszélyhelyzeti ismeretek -et. Kérdéseikkel a Lakosságfelkészítő Koordinációs Munkacsoporthoz fordulhatnak (BM OKF 1143 Budapest, Mogyoródi u. 43., tel: ) közvetlen segítséget 15

16 pedig a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon, valamint a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságon tevékenykedő lakosságfelkészítő mentorok adnak. CÍMLISTA Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7601 Pécs, Engel J. u. 1. Tel: (72) Lista az oktatási segédanyagokról 1. Tüzet viszek Tűzvédelem óvodásoknak 2. Útmutató Tüzet viszek képes füzethez 3. Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzet 6-8 éveseknek 4. Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzet 8-10 éveseknek 5. Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzet éveseknek 6. Tűzre, vízre vigyázzatok munkafüzet éveseknek 7. Tanári Kézikönyv 1. a tűzvédelem munkafüzetekhez 8. A Biztonság Birodalma 1. pv. ismeretek az 1-2. osztályosok számára 9. A Biztonság Birodalma 2. pv. ismeretek az 3-4. osztályosok számára (szeptemberi megjelenéssel) 10. Lépésről lépésre a Biztonság felé társasjáték az 1-4. osztályosok számára 11. Mancs! Ments! pv. ismeretek az 5-6. osztályosok számára (októberi megjelenéssel) 12. Veled is megtörténhet! pv. ismeretek a 7-8. osztályosok számára (novemberi megjelenéssel) 13. Tanári Kézikönyv II. a polgári védelmi munkafüzetekhez 14. Parázs Balázs lesben áll falinaptár tűzvédelmi neveléshez 15. Parázs Balázs kifestőkönyv 16. Plüssfigurák a tanórai munkához: Grundi, a bölcs vakond Parázs Balázs Ropi kutya Polli cica Forrás: Tanári kézikönyv a Tűzre, vízre vigyázzatok... c. munkafüzet sorozathoz, BM TOP o. 16

17 Tematika a veszélyhelyzeti ismeretek oktatásához 8 órás /A képzés tantervi egységeinek megnevezése, a tantervi egységek egyes résztémáinak tartalmi kifejtése/ 1. A katasztrófaküszöböt el nem érő veszélyhelyzetek Veszélyek az intézményekben és otthon 2. A katasztrófaküszöböt el nem érő veszélyhelyzetek: Természeti és civilizációs katasztrófa-fajták 3. Új kihívások, minősített időszakok terrorizmus, tömegpusztító fegyverek terjedése, információs hadviselés, környezetszennyezés stb. 4. A katasztrófavédelem rendszere és a katasztrófavédelmi tevékenység gyakorlata Magyarországon; alaptörvények, állampolgári kötelezettség 5. Az ország, a település, az intézmény veszélyeztetettsége, az intézményi Prevenciós Program, a hallgató ebből adódó feladatai 6. Riasztás, kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés 7. Tűzvédelem 8. Az állampolgár felelőssége a katasztrófák megelőzésében, a veszélyhelyzet-kezelésben és a helyreállítás során Az elméleti anyag mellett minimum 1 óra gyakorlatot kell biztosítani. A választható gyakorlatok: tűzriadó gyakorlása tűzoltási gyakorlat az elzárkózás gyakorlása lehetőség szerint: óvóhely, tűzoltólaktanya meglátogatása, VFCS kocsi megtekintése 17

18 Tematika-javaslat a katasztrófavédelmi ismeretek oktatásához /A képzés tantervi egységeinek megnevezése, a tantervi egységek egyes résztémáinak tartalmi kifejtése/ 30 órás modul Tantervi egység: Veszélyhelyzeti ismeretek résztéma A képzés paraméterei, cél, követelmények, az ellenőrzés, értékelés módjainak ismertetése. 1.2.résztéma A veszélyhelyzeti ismeretek jelentősége. 1.3.résztéma Az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a katasztrófavédelemi tevékenységben altéma Az adott szak katasztrófavédelmi pontjai altéma Az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a megelőzésben altéma Az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a veszélyhelyzet-kezelésben altéma Az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a helyreállításban altéma A lakosságfelkészítés jelentősége, rendszere Magyarországon, az adott szakon tanulók lehetséges szerepe a lakosságfelkészítésben 1.4. résztéma Szabadon felhasználható az adott szak specialitásainak megfelelően Tantervi egység: Veszélyhelyzetek résztéma A katasztrófaküszöböt el nem érő veszélyhelyzetek altéma Veszélyek otthon 18

19 altéma Veszélyek az iskolában altéma Veszélyhelyzetek szabadidős tevékenység közben 2.2. résztéma A katasztrófaküszöböt elérő veszélyhelyzetek altéma Természeti katasztrófák altéma Civilizációs katasztrófák altéma Minősített időszakok Tantervi egység: Veszélyhelyzetek résztéma Az oktatási intézmény konkrét veszélyeztetettsége altéma Az intézmény földrajzi elhelyezkedéséből adódó veszélyek altéma Az intézmény profiljából adódó veszélyek altéma A veszélyforrások együttes hatásából adódó veszélyeztetettség 3.2. résztéma A település veszélyeztetettsége altéma A település fekvéséből adódó veszélyeztetettség altéma A településen folytatott ipari tevékenységből adódó veszélyeztetettség altéma A település infrastrukturális, ipari, közigazgatási, közlekedési központ szerepéből adódó veszélyeztetettsége 3.3. résztéma Az ország, a világ veszélyeztetettsége altéma Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége: földrengés, vegyi veszélyek, szélsőséges időjárás okozta helyzetek, árvíz, belvíz, vízszennyezés, nukleáris veszélyek 19

20 3.3.2.altéma A világ katasztrófa-veszélyeztetettsége: terrorizmus, migráció, tömegpusztító fegyverek terjedése, információs hadviselés tantervi egység: A megelőzés, a veszélyhelyzet-kezelés, a helyreállítás rendszere 4.1. résztéma: A katasztrófavédelem rendszere, jogszabályi háttere altéma Tűzvédelmi törvény, polgári védelmi törvény, az ebben megjelölt állampolgári kötelezettségek altéma Katasztrófavédelmi törvény, az ebben megjelölt állampolgári kötelezettségek 4.2. résztéma A katasztrófavédelmi tevékenység altéma A katasztrófavédelem szervezeti felépítése altéma A katasztrófavédelemi tevékenység időszakai altéma A katasztrófavédelemi tevékenység résztvevői, anyagi feltételei Tantervi modul: Az állampolgár (tanuló, hallgató) szerepe a megelőzés, veszélyhelyzet-kezelés, a helyreállítás időszakában 5.1. résztéma Teendők a megelőzés időszakában altéma A kötelességek megismerése, felkészülés altéma A hatósági előírások betartása 5.2. résztéma Teendők a veszélyhelyzet-kezelés időszakában altéma Tájékozódás, segítségnyújtás, polgári védelmi kötelezettség altéma Az 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet, A mentésben való részvétel szabályairól 5.3. résztéma: Teendők a helyreállítás időszakában 20

21 altéma A károsult teendői altéma: A segítő szervek teendői Tantervi egység: Riasztás, tájékoztatás 6.1. résztéma: A riasztás rendje altéma A riasztás típusai altéma A riasztás eszközei altéma Teendők riasztás esetén 6.2. résztéma Tájékoztatás veszélyhelyzet esetén altéma A tájékoztatás tartalma altéma A média szerepe Tantervi egység: A lakosság védelme I. Egyéni védelem résztéma Az egyéni védelem módjai altéma Védőeszközök altéma Speciális önvédelmi módok Tantervi modul: A lakosság védelme II. Csoportos védelem 8.1. résztéma Helyi védelem altéma Elzárkózás altéma Óvóhelyi védelem 8.2. résztéma Távolsági védelem 21

22 8.2.1.altéma A kitelepítés, kimenekítés ABC-je altéma A befogadás, visszatelepítés ABC-je Tantervi egység: A tűz 9.1. résztéma A tűz jellemzői altéma Égéselmélet, a tűz hatásai altéma Tűzriadó, tűzjelzés altéma Az oltás alapjai 9.2. résztéma A tűzoltóság altéma A tűzoltóság Magyarországon altéma A tűzoltóság tevékenysége Tantervi egység: Cselekvési mechanizmusok tűz esetén résztéma Megelőzés altéma Elkerülés altéma Hatósági rendszabályok résztéma A terjedés megakadályozása résztéma Oltás altéma Oltásmódok altéma Oltási eszközök résztéma 22

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS

KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁS TISZTELT TANÁRNŐ/TANÁR ÚR! E program célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a körülöttük lévő veszélyekkel, megtanulják azokat a magatartásszabályokat, amelyeket önmaguk és társaik

Részletesebben

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez

AJÁNLÁS. a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelő-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez

Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez Szempontsorok az osztályfőnöki munka tervezéséhez I. Az osztályfőnöki munka feladatkörei: Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Közvetlen nevelőmunka

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében)

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A Magyar Polgári Védelmi Szövetség részvétele a PV szervezetek felkészítésében (A PV mozgalom dinamizálása projekt keretében) A polgári védelem ESZMEISÉG GENFI EGYEZMÉNYEK NATO, EU Irány elvek Ifjúság

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium

a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium AJÁNLÁS a veszélyhelyzeti (tûzvédelmi és polgári védelmi) nevelõ-oktató munka tervezéséhez Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság 2005 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetõ. 3 1.1 Az Ajánlásban

Részletesebben

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató

A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében. Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató A képzett védelmi referensek lehetséges szerepe a lakosság jövőbeni felkészítésében Dr. Muhoray Árpád pv. vezérőrnagy c. egyetemi docens igazgató Témafelvetés 1. Polgármester védelmi feladatainak segítése.

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Pedagógus-továbbképzés és az ifjúság veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelése-oktatása

Pedagógus-továbbképzés és az ifjúság veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelése-oktatása Dr. Hoffmann Imre Pedagógus-továbbképzés és az ifjúság veszélyhelyzeti (tűzvédelmi és polgári védelmi) nevelése-oktatása A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről szóló 1999. évi LXXIV.

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET az általános és középiskolás tanulók veszélyhelyzetekre történı felkészüléséhez 2010. A segédlet összeállítását a Jász-

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

2015. évi MUNKATERVE

2015. évi MUNKATERVE Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Tanácsadó Testület H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Szám: 5/2015.TTT Jóváhagyom: Dr. Bakondi György sk.

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 9. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓ JÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. CSEREFELÉPÍTMÉNY-HORDOZÓJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN

A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN Tűzvédelmi Szakai Nap 2016 Tudományos Konferencia 2016. március 2. Szentendre, Magyarország A TŰZVÉDELEM KOMPLEX OKTATÁSA A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZETÉBEN RESTÁS Ágoston -

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

PEDAGÓGUS FELKÉSZÍTÉS Tanterv javaslat

PEDAGÓGUS FELKÉSZÍTÉS Tanterv javaslat PEDAGÓGUS FELKÉSZÍTÉS Tanterv javaslat Óvodai oktatás Követelmények plüss figurákkal vagy bábokkal történő kommunikáció, pozitív és negatív szereplők alkalmazása, a szabad - nem szabad kérdéssel kapcsolatban

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY

SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY SZAKÉRTŐI SZAKVÉLEMÉNY A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Megbízó: Németh László Pér Község Önkormányzata közoktatási szakértő 9099 Pér, Szent Imre

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 8. DARUVAL FELSZERELT TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰRE ÉPÍTHETŐ DARUK MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013.

A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. 1. A pedagógiai program 3. számú melléklete EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék 1. Az egészségnevelés célja... 2 2. Az egészségnevelés feladata... 2 3. Az egészségnevelésben résztvevő szakemberek...

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől

Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak. 2013. szeptembertől Nemzeti Közszolgálati Egyetem új Katasztrófavédelem szak 2013. szeptembertől Legyen a hallgatónk! Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Képzési és kimeneti követelmények 1. Az új alapképzési

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Intézményi Prevenciós Program a gyakorlatban. Dániel Zoltán Dr. Sztanek Endre Alapítvány titkára

Intézményi Prevenciós Program a gyakorlatban. Dániel Zoltán Dr. Sztanek Endre Alapítvány titkára Intézményi Prevenciós Program a gyakorlatban Dániel Zoltán Dr. Sztanek Endre Alapítvány titkára Intézményi Prevenciós Program Az Intézményi Prevenciós Program (IPP) szakaszai: Megelőzési, felkészülési

Részletesebben

Nagy Zsolt A lakosságfelkészítés aktuális kérdései

Nagy Zsolt A lakosságfelkészítés aktuális kérdései Nagy Zsolt A lakosságfelkészítés aktuális kérdései Minden állampolgárnak joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat, továbbá

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV részlet a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet ágazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés

Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Biztonsági összekötő illetve a Veszélyes ipari védelmi ügyintézői képzés Jogszabályok által előírt képzések 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről

Részletesebben

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet

Nyíregyháza, március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Nyíregyháza, 2014. március 27. Szabó István Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet istvan.szabo@emmi.gov.hu Jogszabályi háttér Kötelező alkalmazandó 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben 1 A közösségi szolgálat megszervezése intézményünkben A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

Iskolai tűzriadó gyakorlat. Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár,

Iskolai tűzriadó gyakorlat. Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, Iskolai tűzriadó gyakorlat Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2014. 05. 08. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet Tűzriadó terv a) a tűzjelzés

Részletesebben

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados

KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A BEAVATKOZÁS KIEMELT KÉRDÉSEI. Kuti Rajmund tűzoltó százados Kuti Rajmund tűzoltó százados KÁRFELSZÁMOLÁSI MŰVELETEK LEHETŐSÉGEI TERRORCSELEKMÉNYEK ESETÉN BEVEZETÉS A terrorizmus kezelése napjaink állandó problémája. Az elmúlt években a világ több pontján bekövetkezett

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Pala Albert r. főhadnagy

Pala Albert r. főhadnagy Pala Albert r. főhadnagy Ágazati szakképzés Tantárgyak Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. Fegyveres szervek és vagyonvédelem II. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. Fegyveres szervek és vagyonvédelem

Részletesebben

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN Szabó Noémi Ifjúsági védőnő Egészségtan tanár 2009.08.06. "Fiatalok baleseteinek megelőzése" 1 Egészségi állapot Meghatározó tényezők: Életmód Genetika Környezet

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE

INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE INFORMÁCIÓK VEGYI VESZÉLYHELYZETRE LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FELKÉSZÍTŐ KIADVÁNY Kazincbarcika Helyi Védelmi Bizottságának kiadványa a vegyi veszélyhelyzetben végrehajtandó védekezési szabályokról Juhász

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején.

A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. A tantárgytömbösített oktatás megszervezése és az órarend összeállítása a 2009/2010 es tanév elején. Budapest, 2009. október 7. Bögös István Közoktatási szakértő csbogos@gmail.com 1 A pályp lyázat alapvető

Részletesebben

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő

Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltóságok Konferenciája Szarvas, 2015. április 18. Dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő Magyarország mentő tűzvédelme Hivatásos tűzoltóság 105

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben