A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László"

Átírás

1 A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései Dr Kardon László

2 A Tájékozott beleegyezés aktualitása A statisztikák szerint: az állami irányítás alá vett kórházak tekintetében országosan 378 folyamatban lévő kártérítési per van. Ennek jelenlegi perértéke 5,5 milliárd forint. A megítélt kárösszegek hozzávetőlegesen évente 2 milliárd forint. Évente kb újabb kártérítési per kezdődik hazánkban március 15. az Új polgárjogi törvénykönyv bevezetése

3 Egészségügyi kártérítési perek okai jelentős számban Dokumentáció hiányos vagy pontatlan volta (diagnosztikus tévedés, orvosi műhiba) A Tájékozott beleegyezés hiánya

4

5 A Tájékozott beleegyezés fogalma A beteg által adott önkéntes, szabad és informált felhatalmazás az orvos által tervezett beavatkozás elvégzésére. Az értelmes döntéshez szükséges információk birtokában a beteg által hozott autonóm döntés az orvos által javasolt diagnosztikus vagy terápiás eljárás mellett. Informed consent = tájékozott beleegyezés tükörfordításban A fogalom pontosítása tájékoztatáson alapuló beleegyezés tájékoztatáson alapuló döntés

6 A fogalom története Paternalisztikus orvoslás, egyszerű beleegyezés a beteg részéről a hagyományos, paternalisztikus orvos-beteg kapcsolat: az orvos közli a beavatkozást, a beteg pedig beleegyezik, mert a jó orvos-beteg kapcsolat hasonlít a jó szülő-gyermek kapcsolatra (pater (latin): apa, atya paternalizmus; parentalizmus) a jó szülő mindig a legjobbat akarja a gyermekének, és jobban tudja mi a jó neki, mert nagyobb a tudása, több a tapasztalata és jobb az ítélőképessége a döntés és a cselekedet etikussága nem a gyermek beleegyezésétől függ, hanem attól, hogy azok a gyermek érdekét szolgálták-e (akár annak ellenkezése ellenére is) az orvos jobban tudja, mi a beteg orvosi érdeke, és ezt kell tennie (függetlenül a beteg beleegyezésétől) az orvosi paternalizmus két eleme: a beleegyezés hiánya és a jótékonyság formális hozzájárulás, a hippokratészi esküben még utalás sincs arra, hogy a beteg az orvosi kezelésbe bele kell, hogy egyezzen a beteg engedelmeskedik az orvos utasításának a betegnek nem kell tudnia, hogy mi történik vele, csak engedelmeskednie kell az orvos szakmai és erkölcsi habitusából adódóan A paternalizmus formái gyenge/puha (korlátozott vagy szűken értelmezett) paternalizmus nem kompetens vagy kétséges kompetenciájú egyén érdekében, az akarata ellenére megakadályozni a magának okozott kárt erős/kemény (kiterjesztett vagy szélesen értelmezett) paternalizmus kompetens egyén érdekében, az akarata ellenére nem csupán megakadályozni a magának okozott kárt, hanem jót is tenni a számára

7 A paternalisztikus orvoslás társadalmi háttere XIX. század második feléig, közel két és fél évezreden át ez a szemlélet uralkodott relatíve kis létszámú falvak és városok az orvos több generációt is gyógyított, kezelt, közvetlen ismertség hosszú évekig ismerték betegeiket, egyénileg tudtak problémáikról megbecsült, tisztelt tagjai voltak a közösségeknek feltétlen bizalommal voltak irántuk orvosként több szakterületet is ellátott (szülészet, belgyógyászat, stb.)

8 Paternalisztikus orvoslás megváltozásának társadalmi okai XIX.-XX. század polgárság kialakulása urbanizáció orvosok specializálódása kultúrák, vallások, értékrendek keveredése Kórházgyár kialakulása orvosi teamok kialakulása közvetlenség hiánya a személyre szabott terápia kialakítása nehézkes paciensek növekedése csökken a betegekre fordított idő

9 A hippokratészi alapelvek újraértelmezése vált szükségessé Salus aegroti suprema lex esto A beteg üdve legyen a legfőbb törvény Irányadó morális elvként ma már problematikus: Több alternatív lehetőség egy adott betegség kezelésére A beteg érdeke (üdve) az orvos szempontjából A beteg érdeke saját életmódjából, kultúrájából, vallási és egyéb meggyőződéséből ered és eltérhet az orvos érdekétől. Életminőség kérdése primum nil nocere elve

10 1946. nürnbergi (náci) orvosok pere a hippokrateszi eskü elégtelensége Orvosok Világszövetsége Nürnbergi Kódex Az embereken végzett kutatás modern elveit tartalmazta, megfogalmazta, hogy a kísérleti alany teljes tájékoztatás és a kísérlethez való önkéntes hozzájárulása elengedhetetlen. Egyesült Államokban fogyasztóvédelmi, emberi jogi szervezetek Az orvoslást alapvetően piaci alapon szolgáltatásként kezdték kezelni A beteg az orvossal egyfajta szerződést köt, amelyet az orvosnak be kell tartania, vagyis az orvos csak azt végezheti el, amibe a beteg beleegyezett Salgó eset per 1957 a Tájékozott beleegyezés doktrínájának kezdete 1973: A betegek jogai Amerikai Kórházszövetség

11 Salgó eset aortographia Az ügy alapja az volt, hogy egy páciens egy orvosi beavatkozás ismert, előre látható következményeként elvesztette mindkét lábát és beperelte orvosát. A bíróság megállapította, hogy nem történt orvosi mulasztás az esettel kapcsolatban, azonban azt is kimondta, hogy az orvos elmulasztotta tájékoztatni a beteget a beavatkozás veszélyeiről, előnyeiről, és lehetséges szövődményeiről, hiszen csak így rendelkezett volna a beteg a megalapozott döntéshez szükséges információval. Az orvos azzal védekezett, hogy nem szokás elmondani azokat a veszélyeket, amelyek egy vizsgálattal kapcsolatosak, tehát ő úgy cselekedett, mint kollégáinak többsége. A bíróság az ítélet indoklásában azt írta: az orvos megszegi betegével szembeni kötelességét, és felelősséggel tartozik, ha bármely olyan információt visszatart, amely szükséges alapját képezi a betegnek a tervezett gyógykezelésbe való értelmes beleegyezéséhez. Továbbá a kockázati tényezők kifejtésekor nagy körültekintéssel kell eljárni, csakúgy, mint minden egyéb olyan tényező közlésénél, amelyek szükségesek a tájékozott beleegyezéshez.

12 A Tájékozott beleegyezés filozófiai alapjai az ember autonómiájának tisztelete ezt az elvet a személyiség tiszteletének elveként is meg szokták fogalmazni jogtudományban az egyén önrendelkezési jogaként szokták megfogalmazni a teste integritáshoz való jog autonóm az, aki az élet fontos dolgaiban saját maga dönteni képes, saját céljai, elvei és értékei alapján az autonóm személy, aki fizikai és pszichológiai korlátozás nélkül szabadon mérlegelhet cselekvési alternatívák között, majd az általa választott alternatívának megfelelően cselekedhet az autonómia, személyiség tiszteletének elve, orvosi vonatkozása, tiszteletben kell tartani a betegnek azon jogát, hogy kezelésükről saját maguk döntsenek

13 A betegek felvilágosításának standardjai szakmai standard: annyi felvilágosítást tekintettek az orvos részéről elégségesnek, amennyit a legtöbb orvos hasonló esetben nyújt a betegének objektív standard: a beteggel mindazt szükséges közölni, melyet egy ésszerűen gondolkodó, racionális embernek tudnia kell ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhasson szubjektív standard: a betegnek el kell mondani mindent, ami őt érdekelheti, s nem csupán azt, ami egy racionális személyt érdekelhet. Például Jehova tanúi-transzfúzió

14 A Tájékozott beleegyezés tartalmi elemei A. Küszöb elem: kompetencia A tájékoztatási elemek: az információ átadása az információ megértése A beleegyezési elemek: önkéntesség felhatalmazás B. tájékoztatás (orvos) megértés és beleegyezés (beteg döntésképes!) önkéntesség (beteg)

15 Jogi szabályozás Alaptörvény (Alkotmány) Szabadság és felelősség fejezet cikk, II. cikk, III. cikk, XX. cikk Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK számú irányelve a évi CLIV. törvény Az egészségügyről, II. Fejezet: a Betegek jogai és kötelezettségei ( ) önrendelkezéshez való jog, ( ) a tájékoztatáshoz való jog Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe VI. II.6. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés

16 Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK számú irányelve A A tájékoztatáson alapuló beleegyezési nyilatkozat : írásban, dátummal és aláírással megteendő, bármely, a beleegyezés megadására képes személynek, vagy ha a személy nem képes megadni a beleegyezést törvényes képviselőjének a klinikai vizsgálat jellegéről, jelentőségéről, kihatásairól és kockázatairól való megfelelő tájékozottság és dokumentáció birtokában szabadon felvállalt döntése az abban való részvételről. Kivételes esetekben, ha az illető személy nem képes írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább egy tanú jelenlétében, a nemzeti jogszabályok előírása szerint.

17 A évi CLIV. törvény Az egészségügyről, II. Fejezet: a Betegek jogai és kötelezettségei ( ) önrendelkezéshez való jog, ( ) a tájékoztatáshoz való jog Az önrendelkezéshez való jog (15. (3) A A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és a kezelését érintő döntésekben részt vegyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A tájékoztatáshoz való jog 13. (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. 13. (2)c. joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól 13. (8) A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást

18 A MOK Etikai Kódex előírása VI. II.6. II. 6. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés (3) Az érintetteket a kezelésbe való beleegyezésük előtt, a kezelés alatt és után is megfelelően tájékoztatni kell ideértve az az ellátás során bekövetkezett tévedésekről és elkövetett hibákról szóló tájékoztatást is.

19 A hatályos magyar szabályozás alapján az érvényes Tájékozott beleegyezésnek a következő feltételeknek kell megfelelni a beteg a beleegyezést szabadon és önkéntesen adta a beleegyezésnek fednie kell az elvégzett beavatkozást általában a beleegyezés a beavatkozásra felhatalmazott személyre szól a beleegyezés tájékoztatáson kell, hogy alapuljon a beleegyezést adó személynek erre törvényes felhatalmazással kell rendelkeznie (ez a probléma speciális esetekben merül fel, például eszméletlen betegnél, cselekvőképtelen személynél és kiskorúaknál) fő szabály szerint írásban történik, de lehet egyes esetekben másként is (szóban ráutaló magatartásban) a beleegyezés a beteg részéről bármikor visszavonható.

20 Mit kell elmondani egy tervezett diagnosztikus vagy terápiás beavatkozás előtt? 1. A beteg jogosult dönteni, hogy engedi-e a beavatkozást elvégezni vagy sem 2. diagnózis, kezelés nélküli prognózis 3. beavatkozás természete és célja: diagnosztikus vagy terápiás, elvégzés időtartama, helye, anesztézia, beavatkozás során használt eszközök, érintett szervek, az elvégzés módja. 4. a tervezett beavatkozás ismert, szakirodalomban leírt, úgynevezett specifikus veszélyei, szövődményei (valószínűség, súlyosság, jelleg, mikor manifesztálódik). Elektív műtéteknél minden veszélyt közölni szükséges. Nem kell közölni: szakirodalomban le nem írt, valamint a beteg által feltételezhetően ismert általános veszélyeket. 5. alternatív beavatkozások, azok előnyei, hátrányai. (Kezelés elmaradása milyen következményekkel jár). 6. tervezett beavatkozás várható haszna (kötelező diagnosztikus esetben) 7. további kérdezés lehetőségének felkínálása visszarendelési kötelesség. 8. a lehetséges kezelések költsége (gyógyszer, terápia, életmód) 9. az élet minőségében történt változásról való tájékoztatást

21 Mikor nem szükséges betegtől tájékozott beleegyezést kérni? (A betegtől! mástól még lehet vagy kell!) 1. közegészségügyi szükséghelyzetek (védőoltás, mert a bele nem egyezés másokat veszélyeztetne) 2. sürgős szükség (eszméletlen beteg, műtét kiterjesztése, a beteg nincs abban a helyzetben, hogy beleegyezzen, de beleegyezése vélelmezhető; cselekvőképes, de döntésképtelen!) 3. beteg lemond a tájékoztatásról (erről a jogról tudomása van, jog és nem kötelesség; kivéve, ha másokat is veszélyeztet a beteg. A helyettesítési sorrend lehetősége, lásd alább, a beteg meghatározhatja, hogy helyette kit tájékoztassanak, illetve ki egyezhet bele helyette a beavatkozásba. 4. terápiás privilégium (bizonyos információk visszatartása). Tilos: ha a terápiás beavatkozás visszautasításától fél az orvos. Nyíltan célszerű: bizonyos információkat csak általánosságban, a többit a családtagokkal közli (beleegyezés nélkül csak akkor, ha a pszichés megterhelés a beteget kompetens döntésre alkalmatlanná tenné) 5. cselekvőképtelen beteg,, döntésképtelen

22 Sürgős szükség (műtéti kiterjesztés) A beteg nincs abban a helyzetben, hogy beleegyezzen, de a beleegyezés vélelmezhető, cselekvőképes, de döntésképtelen. (pl. eszméletlen beteg, félrenyelés, fulladás, életveszély) Műtéti kiterjesztés A tájékozott beleegyezés adott a műtétbe, de a műtét során halaszthatatlanul szükségessé válik annak olyan irányú kiterjesztése, amelyet a beteggel előzetesen nem tudtak közölni, illetve nem láttak előre, így abba nem is egyezhetett bele. Szakirodalomban irányítható eset, amikor egy orvos császármetszés során elkötötte a beteg petevezetékét a terhesség megakadályozása miatt, ugyanis a műtét során a méh falában egy fibroid tumort talált. Az orvost beperelte a beteg. A bíróság indoklása: az orvost elmarasztalta, mert úgy találta, mivel a tumor nem jelentett azonnali veszélyt a beteg életére és egészségére, ezért a műtétet nem lett volna szabad kiterjeszteni. Ilyen esetben csak akkor fogadható el a műtét beleegyezés nélküli kiterjesztése, ha az a beteg életének megmentéséhez szükséges. A beleegyezés ilyen esetekben Helyettesített döntés a beteg ismert értékrendje szerint (pl. az orvos ismeri) Helyettesítési sorrend: a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes házastársa vagy élettársa, ennek hiányában gyermeke, ennek hiányában szülője, ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője, ennek hiányában unokája a fenti hozzátartozók hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes gyermeke, ennek hiányában szülője, ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője, ennek hiányában unokája. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén a beteg egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni. Mi áll a leginkább a beteg érdekében? (A beteg értékrendje nem ismert).

23 Terápiás privilégium Meghatározása: Az orvosnak az a lehetősége, hogy bizonyos információkat visszatartson, ha úgy látja, hogy annak közléséből a betegnek fizikai vagy pszichológiai kára származna. Problémák: A gyakorlati tapasztalatok kevéssé támasztják alá a közlések káros hatását. Erős paternalizmus sérti az autonómiát, mert a beteg cselekvőképes Túl tágan értelmezhető tájékozott beleegyezés A beavatkozás visszautasításának lehetősége nem indok az alkalmazására Nyílt formában (a beteg tudtával és beleegyezésével történik) Akkor, ha a közlés a beteget szinte cselekvőképtelen állapotba hozná Eseti alapon (annak kell bizonyítania, aki alkalmazni szeretné) Megalapozott legyen a meggyőződés, hogy a közlés jelentős kárt okozna (nem elég, ha csupán megzavarja a beteget a rossz hír) Nem jelenti azt, hogy mindent el lehet titkolni a beteg elől Nem indok a félrevezetésre vagy az orvos mentsége, mert nem meri a rossz hírt közölni.

24 Cselekvőképtelen beteg, döntésképtelen A magyar jog szerint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) határozza meg igazságügyi elmeszakértői kérdés a megállapítása, a polgári jogban egy szakértő, büntetőjogban két szakértő véleménye szükséges (Ptk. 15. ) Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki 14. életévét nem töltötte be, illetve az, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondokság alá helyezett (Ptk. 16. ), továbbá az, aki olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik (Ptk. 17. ) Korlátozottan cselekvőképes (Ptk. 12. ) Korlátozottan cselekvőképes 14. életévét már betöltött kiskorú, és az a nagykorú is, aki a bíróság korlátozottan cselekvőképesnek nyilvánít (Ptk. 13 ( ) 1. Az illető törvényes képviselője ad helyette tájékozott beleegyezést A beteg azért felvilágosítható és véleménye figyelembe vehető, hozzájárulása kérhető (erős) tiltakozása esetén: nincs beavatkozás feltéve, hogy nincs komoly egészségügyi kockázata a beavatkozás elmaradásának Az igazságügyi elmeszakértő cselekvőképtelennek nyilvánítja: gyámhatósághoz, vagy bírósághoz kell fordulni. Hozzátartozók közül választ ki valakit az orvos a döntés meghozatalára (tájékozott beleegyezés) Cselekvőképesség megállapításának elvei: cselekvőképes döntés (a konkrét helyet az érdekes) cselekvőképes személy (általában véve) de jure (jogilag) cselekvőképtelen személy de facto (ténylegesen) cselekvőképtelen személy etika: döntéshozatali vagy belátási képesség alapfeltételezés: (ha nincs ezt cáfoló egyértelmű bizonyíték) a beteg cselekvőképes tájékoztatás ha a tájékoztatás sikertelen, akkor felmerül a cselekvőképtelenség gyanúja (ha van rá lehetőség, akkor az a legjobb, ha a cselekvőképtelenséget pszichiáter állapítja meg) cselekvőképes az, aki egyáltalán valamilyen döntésre képes (túl tág: cselekvőképes döntés cselekvőképtelen döntés) cselekvőképes az, aki ésszerű döntésre képes (túl homályos: mi racionális) ha az orvos saját értékrendje szerint mérne, akkor beleegyezés helyett csak egyetértésre lenne mód paternalisztikus!; mások megítélése szerint ésszerűtlen döntést is hozhatok autonómia!) cselekvőképes az, akinél maga a döntés folyamat ésszerű (információk figyelembe vétele, előnyök és hátrányok mérlegelése, ésszerű érvek használata, de az eredmény nem feltétlenül ésszerű; probléma: nem mindig lehet eldönteni, nem játszottak-e szerepet irracionális motívumok a döntésben) de jure és a de facto cselekvőképesség problémája érett kiskorú fogalma egyes országokban, például fogamzásgátló

25 A tájékoztatás gyakorlata Információk és döntések folyamata, amely nemcsak a kórházban kezdődik. Érthető nyelven: nyugodt (gondolkodás) és bizalmas (mások ne hallhassák!) körülmények között őszinte, elfogulatlan és (ha a beteg ezt akarja) teljes körű több alkalommal (megértés) és folyamatosan segédanyagok használhatók (kiindulásként a későbbi beszélgetésekhez), de nem pótolják a személyes tájékoztatást (mert ez teszi lehetővé a személyre szabott tájékoztatást) kérdezés bátorítása (a beteg nem mer kérdezni; azt hiszi, az orvos úgy is minden fontosat elmond; kiderül, mi érdekli jobban, illetve hogy mit (nem) értett meg) öntudatlan manipuláció (százalékok) Transzparencia (átláthatósági) standard Legyen elérhető személy, akit meg lehet kérdezni A betegtől a beleegyezés tanúsítására aláírást kérnek, akkor meg kell vele értetni, hogy az aláírás a szokásostól eltérő természetű, mert jogilag nem köti a beteget, azt bármikor visszavonhatja

26 Tájékozott beleegyezéssel kapcsolatos viták, érvek és ellenérvek mellette és ellene A beteg értékpreferenciái is szerepet kaphatnak. A diagnosztikus és terápiás alternatívák egész repertoárja áll rendelkezésre, amelyek közül sokszor nem lehet pusztán szakmai szempontok alapján választani. Az orvos és a beteg között aktív és kétoldalú lehetőség szerint minél őszintén kommunikáció zajlik. A tájékozott beleegyezés csupán egy fikció, amelyet lehetetlen a mindennapi gyakorlatba integrálni. Deontológikus érvelés: Azért kell a beteget őszintén informálni, a veszélyeket is feltárva előtte, mert ehhez a betegnek joga van, mert ez az alapvető szabadságjog tiszteletben tartását jelenti az egészségügy területén. Az elvből származó jogi követelmények károsak a gyógyítás hatékonysága szempontjából. Utilitarista érvelés, empirikus adatokkal igyekszik alátámasztani, hogy a beteg tájékoztatása kifejezetten hasznos a beteg számára. Az orvosi gyakorlat defenzívvé válik. A betegtájékoztatás növelheti a beteg együttműködési készségét, hiszen maguk is részt vesznek a terápia kiválasztásában. Az egészségügyi szolgáltatók egyre komolyabb összegeket költenek a jogorvoslatra. Az orvos és a beteg egyenrangú partner (etikai és szociológiai értelemben, és nem orvosszakmai értelemben). Csökkenti a betegek kiszolgáltatottságát. Csökkenti az orvos kiszolgáltatottságát. A betegek nem igénylik. Megváltoztatja az orvos és beteg viszony hagyományos formáját. A betegek nem értik a tájékoztatást, túl bonyolult nekik. Az orvos-beteg kapcsolatot (re)humanizálja. A betegek az orvosilag indokolt kezeléseket is vissza fognak utasítani. Magyarországon a tájékoztatás szakmai gyakorlati standardjainak szinte teljes hiánya tapasztalható (pl. mint a műtéti protokollok)

27 A tájékozott beleegyezés előnyei az orvosok számára Egyenrangú felek kapcsolata (etikai-szociológiai értelemben) és nem szakmai értelemben Felelősség-megosztás a terápia kiválasztásában Csökkenti a beteg kiszolgáltatottságát és az orvos kiszolgáltatottságát Kétirányú folyamatos párbeszéd, a beteg érti, mi történik és miért vele. Érvényesül a beteg orvosi és egyéb érdeke is. Folyamatos visszajelzések a terápia módosítása, hatékonyabb és olcsóbb gyógyítás. Fokozódik a bizalom a gyógyítás és az egészségügyi intézmény iránt.

28 Személyes véleményem 1. Az egészségügyi törvény és a tájékozott beleegyezés intézményének bevezetése óta közel 16 év telt el, és még sem alakultak ki a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatos szakmai gyakorlati standardok. 2. Úgy gondolom, nemcsak a mindenkori egészségpolitika a felelős, hanem maga az orvostársadalom, illetve az orvosi szakmai szervezetek sem látták fontosnak a szakmai standardok kidolgozását. Pedig tudjuk, hogy magának az orvostársadalomnak igen erős érdekérvényesítő szerepe van. 3. Egészségügyi, orvosi kártérítési perek voltak, vannak és lesznek is, ez a képzés talán abban tudja segíteni Önöket, hogy esetleg ezeken az előadásokon szereplő szempontok csökkenthetik az egészségügyi kártérítési perek számát, amely egy kórház költségvetésében milliót is jelenthet évente. 4. Nagyon fontosnak tartom, hogy a probléma további megoldásának lehetősége egy nem piaci alapú egészségügyi kártérítési biztosítási alap, vagy biztosító létrehozása lenne, amelyet a következő előadásban kollegám fog részletesen talán említeni.

29 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS BUDAPEST, 2015. MÁJUS 7. DR.SZENDYERZSÉBET BETEGJOGI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR AGGÓDÁS, STRESSZ - FÉLELEM A KIMENETELÉTŐL

Részletesebben

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér

I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér I.EGÉSZSÉGÜGYI JOG 1. Alkotmányjogi háttér Az egészséghez való jogot (egészségügyi jogot) az alapvető jogok közül a szociális és kulturális jogok közé sorolhatjuk. Ezen alapvető jogok korlátozzák és kötelezik

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség

Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Kórházi eredetű fertőzések-kártérítési felelősség Avagy a művészet fontos, de az iparra is figyelni kell A kilencvenes évek elején az első tárgyalásaim egyikén, a jogerős ítélet kihirdetése után a Fővárosi

Részletesebben

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24.

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24. Esettanulmányok a betegek, az ellátottak, és a gyermekek jogairól, jogsérelmeiről 2005. január 24. 1 Tartalomjegyzék Előszó I. Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek jogai és jogsérelmei Esetek:

Részletesebben

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye?

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye? A gondnokságról Mire szolgál a gondnokság intézménye? Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik

Részletesebben

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1.

Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Chronowski Nóra Drinóczi Tímea Kocsis Miklós Zeller Judit VÁLOGATOTT ALAPJOGI ESETEK II. SZABADSÁG ÉS EGYENLŐSÉG 1. Pécs 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. fejezet A szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula

Bevezetés az egészségügy. gazdaságtanába. e-book. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Bevezetés az egészségügy gazdaságtanába e-book Pulay

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén

Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Az Orvos-világszövetség Helsinki deklarációja (World Medical Association Declaration of Helsinki) Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Elfogadva 1964 júniusban Helsinki városában

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben

Család és munka munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben. Mailáth György tudományos pályázat

Család és munka munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben. Mailáth György tudományos pályázat Család és munka munkajogi kérdések a gyermekvállalással összefüggésben Mailáth György tudományos pályázat Közjogi, munkajogi és EU szekció Bírósági tagozat Jelige: Mediatrix Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA

SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA SZÖLLŐSY ANDRÁS: A FOGYASZTÓI DÖNTÉSEK SZABADSÁGÁNAK VÉDELME ÉS A VERSENYJOG A FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA ÉS A VERSENYPOLITIKA KAPCSOLATA Tartalomjegyzék 1. A FOGYASZTÓK KISZOLGÁLTATOTT HELYZETE A MODERN

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében

PROTECT. A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében PROTECT A kínzás áldozatainak felismerése és támogatása az európai országokban, a róluk való gondoskodás és kezelésük elősegítése érdekében ACET Bulgária BZFO Németország Cordelia Alapítvány Magyarország

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2015. május 19. 2015. 11. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 11/2015. (V. 14.) AB határozat a Kúria 2/2014. Polgári jogegységi határozata rendelkező része

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Az ügyész feladatai a polgári perben

Az ügyész feladatai a polgári perben Az ügyész feladatai a polgári perben Jelige: palánta Polgári jogi szekció Választott téma sorszáma: 17. 2 T a r t a l o m j e g y z é k Előszó 3. 1. Kisebb, de mégis nagyobb: KÖZÉRDEKVÉDELMI (közjogi)

Részletesebben

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében

A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében Dr. Sipos Péter A nem vagyoni kártérítés jogalapja az alkotmánybírósági határozatok és az ítélkezési gyakorlat tükrében D o l g o z a t Budapest, 2002. április 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A nem vagyoni

Részletesebben

Beteg vagy egészségügy

Beteg vagy egészségügy Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete egy átalakuló rendszerben, avagy kinek fontos a beteg? Az alapvető jogok biztosának konferenciakiadványa 2012 Beteg vagy egészségügy A betegjogok helyzete

Részletesebben