A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései. Dr Kardon László"

Átírás

1 A Tájékozott beleegyezés bioetikai és orvosjogi kérdései Dr Kardon László

2 A Tájékozott beleegyezés aktualitása A statisztikák szerint: az állami irányítás alá vett kórházak tekintetében országosan 378 folyamatban lévő kártérítési per van. Ennek jelenlegi perértéke 5,5 milliárd forint. A megítélt kárösszegek hozzávetőlegesen évente 2 milliárd forint. Évente kb újabb kártérítési per kezdődik hazánkban március 15. az Új polgárjogi törvénykönyv bevezetése

3 Egészségügyi kártérítési perek okai jelentős számban Dokumentáció hiányos vagy pontatlan volta (diagnosztikus tévedés, orvosi műhiba) A Tájékozott beleegyezés hiánya

4

5 A Tájékozott beleegyezés fogalma A beteg által adott önkéntes, szabad és informált felhatalmazás az orvos által tervezett beavatkozás elvégzésére. Az értelmes döntéshez szükséges információk birtokában a beteg által hozott autonóm döntés az orvos által javasolt diagnosztikus vagy terápiás eljárás mellett. Informed consent = tájékozott beleegyezés tükörfordításban A fogalom pontosítása tájékoztatáson alapuló beleegyezés tájékoztatáson alapuló döntés

6 A fogalom története Paternalisztikus orvoslás, egyszerű beleegyezés a beteg részéről a hagyományos, paternalisztikus orvos-beteg kapcsolat: az orvos közli a beavatkozást, a beteg pedig beleegyezik, mert a jó orvos-beteg kapcsolat hasonlít a jó szülő-gyermek kapcsolatra (pater (latin): apa, atya paternalizmus; parentalizmus) a jó szülő mindig a legjobbat akarja a gyermekének, és jobban tudja mi a jó neki, mert nagyobb a tudása, több a tapasztalata és jobb az ítélőképessége a döntés és a cselekedet etikussága nem a gyermek beleegyezésétől függ, hanem attól, hogy azok a gyermek érdekét szolgálták-e (akár annak ellenkezése ellenére is) az orvos jobban tudja, mi a beteg orvosi érdeke, és ezt kell tennie (függetlenül a beteg beleegyezésétől) az orvosi paternalizmus két eleme: a beleegyezés hiánya és a jótékonyság formális hozzájárulás, a hippokratészi esküben még utalás sincs arra, hogy a beteg az orvosi kezelésbe bele kell, hogy egyezzen a beteg engedelmeskedik az orvos utasításának a betegnek nem kell tudnia, hogy mi történik vele, csak engedelmeskednie kell az orvos szakmai és erkölcsi habitusából adódóan A paternalizmus formái gyenge/puha (korlátozott vagy szűken értelmezett) paternalizmus nem kompetens vagy kétséges kompetenciájú egyén érdekében, az akarata ellenére megakadályozni a magának okozott kárt erős/kemény (kiterjesztett vagy szélesen értelmezett) paternalizmus kompetens egyén érdekében, az akarata ellenére nem csupán megakadályozni a magának okozott kárt, hanem jót is tenni a számára

7 A paternalisztikus orvoslás társadalmi háttere XIX. század második feléig, közel két és fél évezreden át ez a szemlélet uralkodott relatíve kis létszámú falvak és városok az orvos több generációt is gyógyított, kezelt, közvetlen ismertség hosszú évekig ismerték betegeiket, egyénileg tudtak problémáikról megbecsült, tisztelt tagjai voltak a közösségeknek feltétlen bizalommal voltak irántuk orvosként több szakterületet is ellátott (szülészet, belgyógyászat, stb.)

8 Paternalisztikus orvoslás megváltozásának társadalmi okai XIX.-XX. század polgárság kialakulása urbanizáció orvosok specializálódása kultúrák, vallások, értékrendek keveredése Kórházgyár kialakulása orvosi teamok kialakulása közvetlenség hiánya a személyre szabott terápia kialakítása nehézkes paciensek növekedése csökken a betegekre fordított idő

9 A hippokratészi alapelvek újraértelmezése vált szükségessé Salus aegroti suprema lex esto A beteg üdve legyen a legfőbb törvény Irányadó morális elvként ma már problematikus: Több alternatív lehetőség egy adott betegség kezelésére A beteg érdeke (üdve) az orvos szempontjából A beteg érdeke saját életmódjából, kultúrájából, vallási és egyéb meggyőződéséből ered és eltérhet az orvos érdekétől. Életminőség kérdése primum nil nocere elve

10 1946. nürnbergi (náci) orvosok pere a hippokrateszi eskü elégtelensége Orvosok Világszövetsége Nürnbergi Kódex Az embereken végzett kutatás modern elveit tartalmazta, megfogalmazta, hogy a kísérleti alany teljes tájékoztatás és a kísérlethez való önkéntes hozzájárulása elengedhetetlen. Egyesült Államokban fogyasztóvédelmi, emberi jogi szervezetek Az orvoslást alapvetően piaci alapon szolgáltatásként kezdték kezelni A beteg az orvossal egyfajta szerződést köt, amelyet az orvosnak be kell tartania, vagyis az orvos csak azt végezheti el, amibe a beteg beleegyezett Salgó eset per 1957 a Tájékozott beleegyezés doktrínájának kezdete 1973: A betegek jogai Amerikai Kórházszövetség

11 Salgó eset aortographia Az ügy alapja az volt, hogy egy páciens egy orvosi beavatkozás ismert, előre látható következményeként elvesztette mindkét lábát és beperelte orvosát. A bíróság megállapította, hogy nem történt orvosi mulasztás az esettel kapcsolatban, azonban azt is kimondta, hogy az orvos elmulasztotta tájékoztatni a beteget a beavatkozás veszélyeiről, előnyeiről, és lehetséges szövődményeiről, hiszen csak így rendelkezett volna a beteg a megalapozott döntéshez szükséges információval. Az orvos azzal védekezett, hogy nem szokás elmondani azokat a veszélyeket, amelyek egy vizsgálattal kapcsolatosak, tehát ő úgy cselekedett, mint kollégáinak többsége. A bíróság az ítélet indoklásában azt írta: az orvos megszegi betegével szembeni kötelességét, és felelősséggel tartozik, ha bármely olyan információt visszatart, amely szükséges alapját képezi a betegnek a tervezett gyógykezelésbe való értelmes beleegyezéséhez. Továbbá a kockázati tényezők kifejtésekor nagy körültekintéssel kell eljárni, csakúgy, mint minden egyéb olyan tényező közlésénél, amelyek szükségesek a tájékozott beleegyezéshez.

12 A Tájékozott beleegyezés filozófiai alapjai az ember autonómiájának tisztelete ezt az elvet a személyiség tiszteletének elveként is meg szokták fogalmazni jogtudományban az egyén önrendelkezési jogaként szokták megfogalmazni a teste integritáshoz való jog autonóm az, aki az élet fontos dolgaiban saját maga dönteni képes, saját céljai, elvei és értékei alapján az autonóm személy, aki fizikai és pszichológiai korlátozás nélkül szabadon mérlegelhet cselekvési alternatívák között, majd az általa választott alternatívának megfelelően cselekedhet az autonómia, személyiség tiszteletének elve, orvosi vonatkozása, tiszteletben kell tartani a betegnek azon jogát, hogy kezelésükről saját maguk döntsenek

13 A betegek felvilágosításának standardjai szakmai standard: annyi felvilágosítást tekintettek az orvos részéről elégségesnek, amennyit a legtöbb orvos hasonló esetben nyújt a betegének objektív standard: a beteggel mindazt szükséges közölni, melyet egy ésszerűen gondolkodó, racionális embernek tudnia kell ahhoz, hogy megalapozott döntést hozhasson szubjektív standard: a betegnek el kell mondani mindent, ami őt érdekelheti, s nem csupán azt, ami egy racionális személyt érdekelhet. Például Jehova tanúi-transzfúzió

14 A Tájékozott beleegyezés tartalmi elemei A. Küszöb elem: kompetencia A tájékoztatási elemek: az információ átadása az információ megértése A beleegyezési elemek: önkéntesség felhatalmazás B. tájékoztatás (orvos) megértés és beleegyezés (beteg döntésképes!) önkéntesség (beteg)

15 Jogi szabályozás Alaptörvény (Alkotmány) Szabadság és felelősség fejezet cikk, II. cikk, III. cikk, XX. cikk Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK számú irányelve a évi CLIV. törvény Az egészségügyről, II. Fejezet: a Betegek jogai és kötelezettségei ( ) önrendelkezéshez való jog, ( ) a tájékoztatáshoz való jog Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe VI. II.6. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés

16 Európai Parlament és a Tanács 2001/20/EK számú irányelve A A tájékoztatáson alapuló beleegyezési nyilatkozat : írásban, dátummal és aláírással megteendő, bármely, a beleegyezés megadására képes személynek, vagy ha a személy nem képes megadni a beleegyezést törvényes képviselőjének a klinikai vizsgálat jellegéről, jelentőségéről, kihatásairól és kockázatairól való megfelelő tájékozottság és dokumentáció birtokában szabadon felvállalt döntése az abban való részvételről. Kivételes esetekben, ha az illető személy nem képes írni, szóbeli beleegyezés is adható legalább egy tanú jelenlétében, a nemzeti jogszabályok előírása szerint.

17 A évi CLIV. törvény Az egészségügyről, II. Fejezet: a Betegek jogai és kötelezettségei ( ) önrendelkezéshez való jog, ( ) a tájékoztatáshoz való jog Az önrendelkezéshez való jog (15. (3) A A betegnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és a kezelését érintő döntésekben részt vegyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja. A tájékoztatáshoz való jog 13. (1) A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra. 13. (2)c. joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól 13. (8) A betegnek joga van arra, hogy számára érthető módon kapjon tájékoztatást

18 A MOK Etikai Kódex előírása VI. II.6. II. 6. A tájékoztatáson alapuló beleegyezés (3) Az érintetteket a kezelésbe való beleegyezésük előtt, a kezelés alatt és után is megfelelően tájékoztatni kell ideértve az az ellátás során bekövetkezett tévedésekről és elkövetett hibákról szóló tájékoztatást is.

19 A hatályos magyar szabályozás alapján az érvényes Tájékozott beleegyezésnek a következő feltételeknek kell megfelelni a beteg a beleegyezést szabadon és önkéntesen adta a beleegyezésnek fednie kell az elvégzett beavatkozást általában a beleegyezés a beavatkozásra felhatalmazott személyre szól a beleegyezés tájékoztatáson kell, hogy alapuljon a beleegyezést adó személynek erre törvényes felhatalmazással kell rendelkeznie (ez a probléma speciális esetekben merül fel, például eszméletlen betegnél, cselekvőképtelen személynél és kiskorúaknál) fő szabály szerint írásban történik, de lehet egyes esetekben másként is (szóban ráutaló magatartásban) a beleegyezés a beteg részéről bármikor visszavonható.

20 Mit kell elmondani egy tervezett diagnosztikus vagy terápiás beavatkozás előtt? 1. A beteg jogosult dönteni, hogy engedi-e a beavatkozást elvégezni vagy sem 2. diagnózis, kezelés nélküli prognózis 3. beavatkozás természete és célja: diagnosztikus vagy terápiás, elvégzés időtartama, helye, anesztézia, beavatkozás során használt eszközök, érintett szervek, az elvégzés módja. 4. a tervezett beavatkozás ismert, szakirodalomban leírt, úgynevezett specifikus veszélyei, szövődményei (valószínűség, súlyosság, jelleg, mikor manifesztálódik). Elektív műtéteknél minden veszélyt közölni szükséges. Nem kell közölni: szakirodalomban le nem írt, valamint a beteg által feltételezhetően ismert általános veszélyeket. 5. alternatív beavatkozások, azok előnyei, hátrányai. (Kezelés elmaradása milyen következményekkel jár). 6. tervezett beavatkozás várható haszna (kötelező diagnosztikus esetben) 7. további kérdezés lehetőségének felkínálása visszarendelési kötelesség. 8. a lehetséges kezelések költsége (gyógyszer, terápia, életmód) 9. az élet minőségében történt változásról való tájékoztatást

21 Mikor nem szükséges betegtől tájékozott beleegyezést kérni? (A betegtől! mástól még lehet vagy kell!) 1. közegészségügyi szükséghelyzetek (védőoltás, mert a bele nem egyezés másokat veszélyeztetne) 2. sürgős szükség (eszméletlen beteg, műtét kiterjesztése, a beteg nincs abban a helyzetben, hogy beleegyezzen, de beleegyezése vélelmezhető; cselekvőképes, de döntésképtelen!) 3. beteg lemond a tájékoztatásról (erről a jogról tudomása van, jog és nem kötelesség; kivéve, ha másokat is veszélyeztet a beteg. A helyettesítési sorrend lehetősége, lásd alább, a beteg meghatározhatja, hogy helyette kit tájékoztassanak, illetve ki egyezhet bele helyette a beavatkozásba. 4. terápiás privilégium (bizonyos információk visszatartása). Tilos: ha a terápiás beavatkozás visszautasításától fél az orvos. Nyíltan célszerű: bizonyos információkat csak általánosságban, a többit a családtagokkal közli (beleegyezés nélkül csak akkor, ha a pszichés megterhelés a beteget kompetens döntésre alkalmatlanná tenné) 5. cselekvőképtelen beteg,, döntésképtelen

22 Sürgős szükség (műtéti kiterjesztés) A beteg nincs abban a helyzetben, hogy beleegyezzen, de a beleegyezés vélelmezhető, cselekvőképes, de döntésképtelen. (pl. eszméletlen beteg, félrenyelés, fulladás, életveszély) Műtéti kiterjesztés A tájékozott beleegyezés adott a műtétbe, de a műtét során halaszthatatlanul szükségessé válik annak olyan irányú kiterjesztése, amelyet a beteggel előzetesen nem tudtak közölni, illetve nem láttak előre, így abba nem is egyezhetett bele. Szakirodalomban irányítható eset, amikor egy orvos császármetszés során elkötötte a beteg petevezetékét a terhesség megakadályozása miatt, ugyanis a műtét során a méh falában egy fibroid tumort talált. Az orvost beperelte a beteg. A bíróság indoklása: az orvost elmarasztalta, mert úgy találta, mivel a tumor nem jelentett azonnali veszélyt a beteg életére és egészségére, ezért a műtétet nem lett volna szabad kiterjeszteni. Ilyen esetben csak akkor fogadható el a műtét beleegyezés nélküli kiterjesztése, ha az a beteg életének megmentéséhez szükséges. A beleegyezés ilyen esetekben Helyettesített döntés a beteg ismert értékrendje szerint (pl. az orvos ismeri) Helyettesítési sorrend: a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes házastársa vagy élettársa, ennek hiányában gyermeke, ennek hiányában szülője, ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője, ennek hiányában unokája a fenti hozzátartozók hiányában a beteggel közös háztartásban nem élő, cselekvőképes gyermeke, ennek hiányában szülője, ennek hiányában testvére, ennek hiányában nagyszülője, ennek hiányában unokája. Az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes nyilatkozata esetén a beteg egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben befolyásoló döntést kell figyelembe venni. Mi áll a leginkább a beteg érdekében? (A beteg értékrendje nem ismert).

23 Terápiás privilégium Meghatározása: Az orvosnak az a lehetősége, hogy bizonyos információkat visszatartson, ha úgy látja, hogy annak közléséből a betegnek fizikai vagy pszichológiai kára származna. Problémák: A gyakorlati tapasztalatok kevéssé támasztják alá a közlések káros hatását. Erős paternalizmus sérti az autonómiát, mert a beteg cselekvőképes Túl tágan értelmezhető tájékozott beleegyezés A beavatkozás visszautasításának lehetősége nem indok az alkalmazására Nyílt formában (a beteg tudtával és beleegyezésével történik) Akkor, ha a közlés a beteget szinte cselekvőképtelen állapotba hozná Eseti alapon (annak kell bizonyítania, aki alkalmazni szeretné) Megalapozott legyen a meggyőződés, hogy a közlés jelentős kárt okozna (nem elég, ha csupán megzavarja a beteget a rossz hír) Nem jelenti azt, hogy mindent el lehet titkolni a beteg elől Nem indok a félrevezetésre vagy az orvos mentsége, mert nem meri a rossz hírt közölni.

24 Cselekvőképtelen beteg, döntésképtelen A magyar jog szerint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) határozza meg igazságügyi elmeszakértői kérdés a megállapítása, a polgári jogban egy szakértő, büntetőjogban két szakértő véleménye szükséges (Ptk. 15. ) Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki 14. életévét nem töltötte be, illetve az, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondokság alá helyezett (Ptk. 16. ), továbbá az, aki olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik (Ptk. 17. ) Korlátozottan cselekvőképes (Ptk. 12. ) Korlátozottan cselekvőképes 14. életévét már betöltött kiskorú, és az a nagykorú is, aki a bíróság korlátozottan cselekvőképesnek nyilvánít (Ptk. 13 ( ) 1. Az illető törvényes képviselője ad helyette tájékozott beleegyezést A beteg azért felvilágosítható és véleménye figyelembe vehető, hozzájárulása kérhető (erős) tiltakozása esetén: nincs beavatkozás feltéve, hogy nincs komoly egészségügyi kockázata a beavatkozás elmaradásának Az igazságügyi elmeszakértő cselekvőképtelennek nyilvánítja: gyámhatósághoz, vagy bírósághoz kell fordulni. Hozzátartozók közül választ ki valakit az orvos a döntés meghozatalára (tájékozott beleegyezés) Cselekvőképesség megállapításának elvei: cselekvőképes döntés (a konkrét helyet az érdekes) cselekvőképes személy (általában véve) de jure (jogilag) cselekvőképtelen személy de facto (ténylegesen) cselekvőképtelen személy etika: döntéshozatali vagy belátási képesség alapfeltételezés: (ha nincs ezt cáfoló egyértelmű bizonyíték) a beteg cselekvőképes tájékoztatás ha a tájékoztatás sikertelen, akkor felmerül a cselekvőképtelenség gyanúja (ha van rá lehetőség, akkor az a legjobb, ha a cselekvőképtelenséget pszichiáter állapítja meg) cselekvőképes az, aki egyáltalán valamilyen döntésre képes (túl tág: cselekvőképes döntés cselekvőképtelen döntés) cselekvőképes az, aki ésszerű döntésre képes (túl homályos: mi racionális) ha az orvos saját értékrendje szerint mérne, akkor beleegyezés helyett csak egyetértésre lenne mód paternalisztikus!; mások megítélése szerint ésszerűtlen döntést is hozhatok autonómia!) cselekvőképes az, akinél maga a döntés folyamat ésszerű (információk figyelembe vétele, előnyök és hátrányok mérlegelése, ésszerű érvek használata, de az eredmény nem feltétlenül ésszerű; probléma: nem mindig lehet eldönteni, nem játszottak-e szerepet irracionális motívumok a döntésben) de jure és a de facto cselekvőképesség problémája érett kiskorú fogalma egyes országokban, például fogamzásgátló

25 A tájékoztatás gyakorlata Információk és döntések folyamata, amely nemcsak a kórházban kezdődik. Érthető nyelven: nyugodt (gondolkodás) és bizalmas (mások ne hallhassák!) körülmények között őszinte, elfogulatlan és (ha a beteg ezt akarja) teljes körű több alkalommal (megértés) és folyamatosan segédanyagok használhatók (kiindulásként a későbbi beszélgetésekhez), de nem pótolják a személyes tájékoztatást (mert ez teszi lehetővé a személyre szabott tájékoztatást) kérdezés bátorítása (a beteg nem mer kérdezni; azt hiszi, az orvos úgy is minden fontosat elmond; kiderül, mi érdekli jobban, illetve hogy mit (nem) értett meg) öntudatlan manipuláció (százalékok) Transzparencia (átláthatósági) standard Legyen elérhető személy, akit meg lehet kérdezni A betegtől a beleegyezés tanúsítására aláírást kérnek, akkor meg kell vele értetni, hogy az aláírás a szokásostól eltérő természetű, mert jogilag nem köti a beteget, azt bármikor visszavonhatja

26 Tájékozott beleegyezéssel kapcsolatos viták, érvek és ellenérvek mellette és ellene A beteg értékpreferenciái is szerepet kaphatnak. A diagnosztikus és terápiás alternatívák egész repertoárja áll rendelkezésre, amelyek közül sokszor nem lehet pusztán szakmai szempontok alapján választani. Az orvos és a beteg között aktív és kétoldalú lehetőség szerint minél őszintén kommunikáció zajlik. A tájékozott beleegyezés csupán egy fikció, amelyet lehetetlen a mindennapi gyakorlatba integrálni. Deontológikus érvelés: Azért kell a beteget őszintén informálni, a veszélyeket is feltárva előtte, mert ehhez a betegnek joga van, mert ez az alapvető szabadságjog tiszteletben tartását jelenti az egészségügy területén. Az elvből származó jogi követelmények károsak a gyógyítás hatékonysága szempontjából. Utilitarista érvelés, empirikus adatokkal igyekszik alátámasztani, hogy a beteg tájékoztatása kifejezetten hasznos a beteg számára. Az orvosi gyakorlat defenzívvé válik. A betegtájékoztatás növelheti a beteg együttműködési készségét, hiszen maguk is részt vesznek a terápia kiválasztásában. Az egészségügyi szolgáltatók egyre komolyabb összegeket költenek a jogorvoslatra. Az orvos és a beteg egyenrangú partner (etikai és szociológiai értelemben, és nem orvosszakmai értelemben). Csökkenti a betegek kiszolgáltatottságát. Csökkenti az orvos kiszolgáltatottságát. A betegek nem igénylik. Megváltoztatja az orvos és beteg viszony hagyományos formáját. A betegek nem értik a tájékoztatást, túl bonyolult nekik. Az orvos-beteg kapcsolatot (re)humanizálja. A betegek az orvosilag indokolt kezeléseket is vissza fognak utasítani. Magyarországon a tájékoztatás szakmai gyakorlati standardjainak szinte teljes hiánya tapasztalható (pl. mint a műtéti protokollok)

27 A tájékozott beleegyezés előnyei az orvosok számára Egyenrangú felek kapcsolata (etikai-szociológiai értelemben) és nem szakmai értelemben Felelősség-megosztás a terápia kiválasztásában Csökkenti a beteg kiszolgáltatottságát és az orvos kiszolgáltatottságát Kétirányú folyamatos párbeszéd, a beteg érti, mi történik és miért vele. Érvényesül a beteg orvosi és egyéb érdeke is. Folyamatos visszajelzések a terápia módosítása, hatékonyabb és olcsóbb gyógyítás. Fokozódik a bizalom a gyógyítás és az egészségügyi intézmény iránt.

28 Személyes véleményem 1. Az egészségügyi törvény és a tájékozott beleegyezés intézményének bevezetése óta közel 16 év telt el, és még sem alakultak ki a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatos szakmai gyakorlati standardok. 2. Úgy gondolom, nemcsak a mindenkori egészségpolitika a felelős, hanem maga az orvostársadalom, illetve az orvosi szakmai szervezetek sem látták fontosnak a szakmai standardok kidolgozását. Pedig tudjuk, hogy magának az orvostársadalomnak igen erős érdekérvényesítő szerepe van. 3. Egészségügyi, orvosi kártérítési perek voltak, vannak és lesznek is, ez a képzés talán abban tudja segíteni Önöket, hogy esetleg ezeken az előadásokon szereplő szempontok csökkenthetik az egészségügyi kártérítési perek számát, amely egy kórház költségvetésében milliót is jelenthet évente. 4. Nagyon fontosnak tartom, hogy a probléma további megoldásának lehetősége egy nem piaci alapú egészségügyi kártérítési biztosítási alap, vagy biztosító létrehozása lenne, amelyet a következő előadásban kollegám fog részletesen talán említeni.

29 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG BETEGJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS BUDAPEST, 2015. MÁJUS 7. DR.SZENDYERZSÉBET BETEGJOGI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELEKOR AGGÓDÁS, STRESSZ - FÉLELEM A KIMENETELÉTŐL

Részletesebben

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása

Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Beleegyezés a kezelésbe a kezelés visszautasítása Önrendelkezéshez való jog Önrendelkezési jog az egészségügyben: egészségügyi ellátás akkor nyújtható, a betegen beavatkozás akkor végezhető, ha abba a

Részletesebben

A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI*

A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI* Kovács József A CSELEKVÔKÉPESSÉG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK BIOETIKAI ELVEI* Kevés olyan fogalom van, amely akkora népszerûségre tett szert az utolsó harminc év bioetikai irodalmában, mint a tájékozott beleegyezés

Részletesebben

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN

BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN EK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN Feith Helga Judit PhD Társadalomtudományi Tanszék ETK-EDUVITAL 2013. ÁPRILIS 26. Stróbl Alajos Justitia szobra a XIX. századból Beteg

Részletesebben

A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a

A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a A személyhez fűződő jogok és a tájékoztatáshoz való jog relevanciája a betegellátásban, az invazív eljárást megelőző beleegyező nyilatkozat Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár Az egészségügyről

Részletesebben

Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes

Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása. Dósa Ágnes Önrendelkezési jog ellátás visszautasítása Dósa Ágnes Főszabály: a betegen csak a beleegyezésével szabad orvosi beavatkozást végezni, a beteg joga eldönteni, hogy mely orvosi beavatkozásokba egyezik bele,

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN

A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN A BETEGEK JOGAI A PSZICHIÁTRIAI KEZELÉS SORÁN 1998. július elsejétõl új egészségügyi törvény szabályozza a betegjogokat. Fõbb rendelkezései meghatározzák, milyen jogok illetnek meg minket a gyógykezelésünk

Részletesebben

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA A KAPCSOLATTARTÁS JOGA Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS 24. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil

Részletesebben

Betegek jogai és kötelezettségei

Betegek jogai és kötelezettségei Betegek jogai és kötelezettségei Melyek a beteg jogai? 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog. A betegek legalapvetőbb joga, hogy megfelelő, megkülönböztetés nélküli ellátásban részesüljenek. Minden betegnek

Részletesebben

A betegjogvédelem jövője

A betegjogvédelem jövője A betegjogvédelem jövője Mogyorósi Dorottya dr. med, dr. jur Európai Betegjogi Nap, Budapest 2011. április 18. Kérdés Hol járunk már az éden fáitól! Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Hullám

Részletesebben

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme?

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme? A betegek jogairól 1998. július 1-től új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot,

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot, A BETEGEK JOGAIRÓL 1998. július 1-tõl új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel. Összeállította: dr. Scheiber Dóra

Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel. Összeállította: dr. Scheiber Dóra Az EACH Charta összevetése a magyar jogrenddel Összeállította: dr. Scheiber Dóra A magyar Egészségügyi Törvénykönyvben nem szerepelnek a gyermekek és a serdülők kórházi ellátására vonatkozó jogai az EACH

Részletesebben

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet száma Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta: PROTOKOLL Betegjogi képviselő tevékenységei önkéntes, sürgősségi és kötelező gyógykezelés esetén. 1. PROTOKOLL CÉLJA

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dr. Boros Zsuzsa Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Átmeneti rendelkezések A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről

Részletesebben

16/2014. (III. 12.) EMMI

16/2014. (III. 12.) EMMI 16/2014. (III. 12.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról 1 Hatályos: 2014.03.15-2014.03.16 Az egészségügyről

Részletesebben

Dr. Horváth György iü. orvosszakértő

Dr. Horváth György iü. orvosszakértő Dr. Horváth György iü. orvosszakértő Jogrendszer: az adott állam hatályos jogszabályinak rendezett összessége, mely jelenti a jogszabályok meghatározott elvek szerinti tagozódását. Jogrend: a társadalmi

Részletesebben

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet

8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3538 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 8. Az Országgyűlési Őrség hivatásos

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (2013. április 1.-jével hatályos változat) II. Fejezet A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. Cím Az egyén szerepe 5. (1) Az egészségüggyel kapcsolatos társadalmi

Részletesebben

Érdekkonfliktus ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK JOGI KÉRDÉSEI. II. Világháborúalatt a koncentrációs táborokban végzett kutatások - Mengele

Érdekkonfliktus ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK JOGI KÉRDÉSEI. II. Világháborúalatt a koncentrációs táborokban végzett kutatások - Mengele ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÁSOK JOGI KÉRDÉSEI Intenzív jogi szabályozás nemzetközi, nemzeti szinten is Jogi eszközökkel nehezen kezelhető érdekkonfliktus Egyéni érdek - társadalmi érdek Érdekkonfliktus egyéni

Részletesebben

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét

Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Bevezetés az egészségügyi jogi ismeretekbe I. 13. hét Az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások általános feltételei Emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásként testen kívüli megtermékenyítés

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell

Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Dr. Soós Andrea Ifj. Dr. Lomnici Zoltán Amit a klinikai vizsgálatok szabályairól tudni kell Áttekintő kézikönyv a klinikai vizsgálatok magyarországi jogszabályairól Budapest, 2012 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ

Részletesebben

Támogass, hogy dönthessek!

Támogass, hogy dönthessek! 2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről Támogass, hogy dönthessek! Az én életem, az én választásom! Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Könnyen-érthető

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÚJ PTK. ELFOGADÁSÁRÓL A TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL

GONDOLATOK AZ ÚJ PTK. ELFOGADÁSÁRÓL A TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL SZÁNTÓ KRISZTINA* GONDOLATOK AZ ÚJ PTK. ELFOGADÁSÁRÓL A TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL BEVEZETÉSE A MAGYAR JOGRENDSZERBE 1. BEVEZETÉS Több mint ötven év telt el azóta, hogy a jelenlegi Polgári törvénykönyvünk

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok

A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere. Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi feladatok TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A jogvédők feladata és tevékenységi rendszere Gondnoksággal kapcsolatos ellátottjogi

Részletesebben

Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések

Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések Az egészségügyi törvény Az egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezések Mogyorósi Dorottya dr med dr jur Semmelweis Egyetem OBDK tanfolyam 2013 november 30 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Etika és jog 2 A

Részletesebben

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Előadó: dr Szedresi Alexandra jogi referens 2013 december 11 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Az új Ptk-ból következő

Részletesebben

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011.

A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során. Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. A cselekvőképesség korlátozása a sürgősségi betegellátás során Talabér János MSOTKE Kongresszus 2011. Miről van szó? Cselekvőképességet fogjuk vizsgálni Előfordul, hogy korlátozni kell a sürgősségi ellátás

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

dr. Barna Magdolna ügyvéd www.drnemethlaw.hu

dr. Barna Magdolna ügyvéd www.drnemethlaw.hu dr. Barna Magdolna ügyvéd www.drnemethlaw.hu már az orvos-beteg viszony kezdetén elégtelen tájékoztatás kezelés alatt ill. végeztével az orvos azonnal hárít, meg sem próbálja a panaszt orvosolni peren

Részletesebben

Jogi és etikai szabályok tinédzserek kezelésekor

Jogi és etikai szabályok tinédzserek kezelésekor Jogi és etikai szabályok tinédzserek kezelésekor Dr. Békefi Dezső Szent Borbála Csecsemő- és Gyermekosztály Kórház, Tatabánya, Kávészünet-17 Házi Gyermekorvosok Egyesülete XVII. tudományos konferencia

Részletesebben

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?

1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ Tartalom: 1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni? 2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést? 3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg.

bekezdés] vagy a vádemelés elhalasztását [Be. 222. (2) bekezdés] megelőzően kezdte meg. 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól A büntetőeljárásról

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere

Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere Egészségügyi dolgozók munkaköri alkalmassági véleményezésének jogszabályi háttere dr. Nagy Károly főosztályvezető Munkahigiénés Főosztály OMFI 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének

Részletesebben

A családtámogatási ellátások

A családtámogatási ellátások A családtámogatásról általában A családtámogatási ellátások Előadó: dr. Kártyás Gábor - Megkülönböztetett jelentőség, külön törvény - Jövő generáció nevelése, a közösséghez tartozó gyermekek védelme, születések

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007

Page 1 of 5 IPO / PRO / 001. Irányelvek száma IPO / PRO / 001. Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1. Kapcsolódó utasítások IPR / PRO / 001-007 Alpiq Csepeli Vállalatcsoport I ntegrált irányelvek Beszerzési Politika Irányelvek száma IPO / PRO / 001 Kiadás kelte 2012. május 01. Issue: 1 Kapcsolódó irányelvek Alpiq Etikai Elvek; IPO/HR/001; Kapcsolódó

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR

A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR 1075 Budapest, Madách tér 3-4. IV. emelet ----------------------------------------------------------------------- Iratminta száma: A jogvédelmi protokollra vonatkozó FOGALOM-TÁR A fogalomtár a jogvédelmi

Részletesebben

Az érintett tevékenységi kört figyelembe véve az alapértékek a következők:

Az érintett tevékenységi kört figyelembe véve az alapértékek a következők: A MAGYAR TRANZAKCIÓANALITIKUS EGYESÜLET ETIKAI KÓDEXE Bevezetés A Magyar Tranzakcióanalitikus Egyesület az EATA-val kötött csatlakozási szerződés alapján elfogadja az EATA Etikai Kódexét, és annak alapján

Részletesebben

Információ, kommunikáció és erkölcs a betegek felvilágosítása során*

Információ, kommunikáció és erkölcs a betegek felvilágosítása során* ROJKOVICH BERNADETTE Információ, kommunikáció és erkölcs a betegek felvilágosítása során* Világunkat, így az orvos-beteg kapcsolatot is alapvetően megváltoztatta az információkhoz való szinte korlátlan

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Összeférhetetlenségi szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Összeférhetetlenségi szabályzat 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen

Részletesebben

Pszichoterápiák jogi szabályozási kérdései

Pszichoterápiák jogi szabályozási kérdései Pszichoterápiák jogi szabályozási kérdései Németh Rita jogász-pszichológus 2011. ősz, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzés Az előadás vázlata: I. Bevezetés a jogi (és etikai) szempontok

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím.

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről. I. Fejezet A TÖRVÉNY CÉLJA, ALAPELVEI ÉS HATÁLYA. 1. Cím. A törvény célja. 2. Cím. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei

Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Orvosi asszisztencia szolgáltatások különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. a 935 jelű 32 súlyos betegségre fedezetet nyújtó, a 936 jelű Rosszindulatú daganatos megbetegedésekre szóló és a 937 jelű Mellrákra

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény

1997. évi CLIV. törvény 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte elsőbbséget kell élvezzen, továbbá,

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről 1 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 1 Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről

1997. évi CLIV. törvény. az egészségügyről Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2011.01.01-1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Az Országgyűlés a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva,

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM JOGSZABÁLYOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM JOGSZABÁLYOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. március 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK 2010. évi XV. törvény a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2009. évi CXX. törvény

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET . GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET Gyer;nckkardiolÓgiai Osztály 8. Szívkatéterezéssei és/vagy katéterterápiás beavatkozással kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatok (gyennek) A beteg neve:,

Részletesebben

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói

A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói A diagnosztikus pontosság és a terápiás megfelelőség: az eredményes és biztonságos ellátás alapvető dimenziói Dr. Kulin László, főszerkesztő Betegbiztonsag.hu Debreceni Egészségügyi, Minőségügyi Napok

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről

1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről Az Országgyűlés - a lakosság egészsége iránt érzett felelősségétől áthatva, - attól a meggyőződéstől vezérelve, hogy az egyén egészséghez fűződő érdeke és jólléte

Részletesebben

A betegjogi képviselők feladatai

A betegjogi képviselők feladatai Jogvédelmi tanfolyam 2013.06.07. A betegjogi képviselők feladatai Mina András dr. Fővárosi és Pest megyei betegjogi képviselő OBDK betegjogi szakreferens ÓRAREND - Tartalom 1. Jogforrási feladatok (Eütv,

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET. C:secsemoszívsebészeti Osztály. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET C:secsemoszívsebészeti Osztály 10. Mutéti tájékoztatás és nyilatkozatok A beteg / szülo / törvényes gyám mutéttel kapcsolatos tájékoztatása, orvosi felvilágosítása

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX HATÁLYOS 2011. október 25.

ETIKAI KÓDEX HATÁLYOS 2011. október 25. BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA Kapás 1027 Budapest, Kapás u. 22. Tel: 488-75-28, Fax: 488-75-07 E-mail: euszolgig@kapas.hu Iktatószám: ETIKAI KÓDEX HATÁLYOS 2011. október

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról születendő gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Képviselőinek Etikai Kódexe Budapest 2013. október I. A Kódex célja 1. Az Országos

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások

A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások A Magyaryegyszerűsítési programmal bevezetett, 2014 január 1-jétől hatályba lépő változások Örökbefogadhatónak nyilvánítás Örökbefogadás előtti eljárás Örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás 2013.

Részletesebben

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Buda Béla dr. Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Egészség és kommunikáció konferencia (Friedrich Ebert Alapítvány, OEFI) Budapest, 2007. ápr. 17. 1. Kommunikáció a modern társadalmak csodafegyvere

Részletesebben

A polgári jogi szabályok alkalmazása

A polgári jogi szabályok alkalmazása GAZDASÁGI MAGÁNJOG A polgári jogi szabályok alkalmazása 2009. szeptember 17. 2. előadás Sajátos jogtechnikai eszközök a jogalkalmazásban A jogalkalmazás folyamatában fontos szerepet játszik Fikció Vélelem

Részletesebben

Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén

Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Az Orvos-világszövetség Helsinki deklarációja (World Medical Association Declaration of Helsinki) Etikai irányelvek az embereken történő orvosi kutatások terén Elfogadva 1964 júniusban Helsinki városában

Részletesebben

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye?

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye? A gondnokságról Mire szolgál a gondnokság intézménye? Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé

Kitaposatlan úton az akkreditáció felé Kitaposatlan úton az akkreditáció felé DEMIN Konferencia 2015. Május 27-29. Dr. Antal Gabriella főigazgató Tüdőgyógyintézet Törökbálint A MKSZ elnökségének tagja Előzmények ISO 9001 - MIR MEES ESzCsM szakmai

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma):

(Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): 1 Jegyzőkönyv i elismerő nyilatkozatról megszületett gyermekre (Anyakönyvi szerv azonosítója): Külképviselet megnevezése: Iktatószám: (Apai elismerő nyilatkozat azonosító száma): I. A személyesen megjelent

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról

2010. évi XVII. tör vény* a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról 9706 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 30. szám (2) Ha a tör vény hatálybalépését köve tõen az alapítvány bármely adatában változást jelentettek be, de ez nem tartalmazza a tör vényes képviselõ természetes

Részletesebben

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB

ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB ZEMPLÉNI VÍZILABDA KLUB KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 3950 Sárospatak, Eötvös utca 15. Adószám: 18448674-1-05 M E G H Í V Ó Tisztelt Egyesületi Tag! A Zempléni Vízilabda Klub Közhasznú Egyesület elnöksége nevében

Részletesebben

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat)

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről (kivonat) 1. Ki lehet önkéntes? (4. ) - aki a 10. életévét betöltötte 2. Milyen tevékenységet láthat el önkéntes? (4. ) - amelyre vonatkozóan

Részletesebben

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az adatvédelemhez fűződő jog érvényesülését. www.naih.hu Az Alaptörvény biztosítja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismerhetőségét és terjesztését Fogalmak: Személyes adatok védelme adatvédelem Közérdekű adatok megismerhetősége információszabadság

Részletesebben

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez

Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez Munkáltatói támogatás lakáshitel törlesztéséhez 2014. január 1.-től az Szja tv. 1. számú melléklet 2.7. alpontja alapján adómentes: 2.7. 1 a munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az intézetbe érkező külföldi ápoló tanulóknak mutassa be a sürgősségi betegellátás magyarországi rendszerét, ismertesse a progresszív ellátás elméletét! Az ismertetés során az alábbi szempontokra

Részletesebben

Betegjogi sérelmek és konfliktus kezelés

Betegjogi sérelmek és konfliktus kezelés TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ XV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és X. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia 2013.

Részletesebben

FOLYÓ ÜGYEK EGÉSZSÉGÜGYI-JOGI AKTUALITÁSOK V. évfolyam 9. szám, 2010. szeptember

FOLYÓ ÜGYEK EGÉSZSÉGÜGYI-JOGI AKTUALITÁSOK V. évfolyam 9. szám, 2010. szeptember FOLYÓ ÜGYEK EGÉSZSÉGÜGYI-JOGI AKTUALITÁSOK V. évfolyam 9. szám, 2010. szeptember - t a r t a l o m - 1. A szakorvosképzés változásairól 2010.10.01-től 2. Vegyes Új ill. módosított szakmai protokollok dr.

Részletesebben

Erste Együtt. Érted! Programszabályzat

Erste Együtt. Érted! Programszabályzat Erste Együtt. Érted! Programszabályzat Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Erste Együtt. Érted név alatt programot hirdet az alábbi feltételekkel. 1) Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A pszichiátriai betegek jogai

A pszichiátriai betegek jogai TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A pszichiátriai betegek jogai Ellátottjogi Képviselő Képzés, Budapest 2015. május 30. Készítette: Szűcsné

Részletesebben