Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson."

Átírás

1 Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson. Jelen vannak: Aller Imre polgármester Szalánczy Zsolt alpolgármester Kiss Miklósné képviselő Tóth Zsuzsanna képviselő Horváth István képviselő Tuba Csilla képviselő Rasztovich András képviselő Némethné Hajzer Marietta körjegyző a csatolt jelenléti ív szerint Kóny község lakosai közül 100 fő Aller Imre polgármester köszönti a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás képviselőjét Sólyom Tibort, Hancz Attilát a REKULTÍV Kft. cégvezetőjét, valamint a Médius Iroda képviselőit, akik az első napirendi pontban szereplő tájékoztatón vesznek részt. Továbbá köszönti a képviselőket, és a község megjelent érdeklődő lakosait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő közül 7 fő képviselő jelen van. Ismerteti a napirendi javaslatot, melyet a képviselő-testület az alábbiak szerint fogadott el. Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: NAPIREND: 14/2013.(II.5.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi javaslatot elfogadja. Hi: azonnal Fe: Aller Imre polgármester 1. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója a megvalósuló új hulladékgazdálkodási rendszerről. /házhoz menő, és közterületi szelektív hulladékgyűjtés, hulladékudvarok, zöldhulladék gyűjtés, házi komposztálás, vegyes hulladékok gyűjtése Előadó: Hulladékgazdálkodási társulás képviselője 2. Tájékoztató Kóny Község Önkormányzat évi munkájáról, évi tervekről, aktualitásokról - 1 -

2 Napirend tárgyalása: 1. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatója a megvalósuló új hulladékgazdálkodási rendszerről. /házhoz menő, és közterületi szelektív hulladékgyűjtés, hulladékudvarok, zöldhulladék gyűjtés, házi komposztálás, vegyes hulladékok gyűjtése Előadó: Hulladékgazdálkodási társulás képviselője Sólyom Tibor köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy 2005 évben készült el a hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi projekt. A projekt keretében a felhagyott települési hulladék lerakók felszámolása és a szelektív gyűjtés megszervezése volt a fő cél. 100 %-ban támogatták a rekultivációt, az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken. A kónyi Tökös-tó szeméttelep rekultivációjánál némi önrészre is szükség volt, mivel részben magán tulajdonban volt a terület. A háztartások szelektív hulladék gyűjtése év közepétől indulhat meg, igény esetén komposztáló edény kihelyezésére is sor kerülhet. A községben 3 db hulladék sziget kerül kialakításra új edényzettel szelektív hulladék elhelyezésére. Kónyban hulladék udvar is megépítésre kerül, előre láthatólag áprilisban már elkészül, ahol 10 db gyűjtő edényben papír, textil, faanyag, kerti hulladék, fémek, autógumik, elektronikai hulladék elhelyezésére lesz lehetőség. A hulladék udvar mellett megmarad évi 1 alkalommal a lomtalanítás. A Jánossomorján megépülő két csarnokban pedig válogatják a hulladékot. Aller Imre hozzáfűzi, hogy Kóny község lakosainak könnyebbséget jelent, hogy a településen hulladék udvar kialakítására is sor kerül, nem kell esetleg a hulladékot valamelyik szomszédos településre szállítani. Hancz Attila elmondja, hogy a hulladékudvarban hulladékok elhelyezése ingyenes, viszont az építési hulladék és a veszélyes hulladék elhelyezéséért fizetni kell. A hulladék udvarban arra is lehetőség lesz, hogy a még használható hulladékot elviheti aki akarja. Böröczky Kálmán kónyi lakos megkérdezi, hogy mennyivel kell többet fizetni a szelektív hulladék gyűjtésért. Hancz Attila tájékoztatja, hogy várhatólag %-os díj emelésre kerülhet sor. Csikai János megjegyzi, a rekultívált szeméttelep környékén, még mindig előfordul, hogy szemetet dobnak ki. További hozzászólás nem lévén az első napirendi pont tárgyalása befejeződik, a meghívott előadók távoznak. 2. Tájékoztató Kóny Község Önkormányzat évi munkájáról Aller Imre tájékoztatja a lakosokat, hogy 2012 évben az érdemi munka mellett a közigazgatás és az oktatás átszervezése megemelte a hivatal terheit január 1-től felálltak a járási hivatalok, a Győri járáshoz való csatlakozási kérelmünket nem támogatta a Kormányhivatal. Emiatt a Kóny és Győrsövényház Községek Körjegyzősége megszüntetésre került, mivel Győrsövényház a Győri járáshoz került, Kóny pedig maradt a Csornai járásnál. A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezete január 1-től megszűnt, a társulási tanácsot pedig át kell szervezni, mivel a társulás működteti továbbra is a Bágyogszováti idősek otthonát, a Magyarkeresztúri idősek otthonát, valamint a Csornai Fogyatékosok napközi otthonát

3 Az oktatás területén is nagy változások történtek, tankerületek kerültek kialakításra a Klebelsberg Iskolafenntartó Központ irányításával. A 3000 lakos alatti önkormányzatok iskolái automatikusan állami fenntartásba kerültek január 1-től, így a kónyi is. Az Iskolafenntartó Központtal a vagyonkezelési szerződés megkötése folyamatban van. A tornacsarnok nem került átadásra, az önkormányzat fogja továbbra is működtetni. A körjegyzőségek megszűntek, február 28-ig létre kell hozni az új közös hivatalokat. A 2000 lakos feletti községekben nem feltétlenül szükséges közös hivatal felállítása más községekkel, így Kónyban sem. Markotabödöge, Rábcakapi és Cakóháza csatlakozási szándékát jelezte Önkormányzatunk felé, így közös hivatalt alakítottunk ki a három községgel. A hitelkonszolidációval kapcsolatban elmondja, hogy a konszolidáció a december 12. napján fennálló, teljes adósságállományra (tőke, késedelmes tőke, késedelmes kamat, járulék és egyéb díj, jutalék), és az ezekhez kapcsolódó, december 28-áig számított járulékra (kamat, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség, késedelmi kamat) terjedt ki. Önkormányzatuk is rendelkezett e körbe tartozó adósságállománnyal: fejlesztési hitelek és folyószámlahitel, ezért ezek a hitelek szerepeltek az adósságkonszolidációban. A fejlesztési hiteleket önkormányzatunk a 30 db építési telek kialakítására (melyet a jövőben a telkek árából kívántunk visszafizetni) valamint 20 db fejlesztési projekt (pl. utak felújítása, Faluház bővítése, Iskola felújítás, Hivatal épületének felújítása, Idősek Napközi Otthona felújítás, Családi napközi épületének kialakítása, Óvoda épület felújítása, bővítése) egy részének önrészét tette ki. Ezek a hitelek hosszú lejáratú hitelek voltak. Melyeket előzetes tájékozódás után vállaltunk, és felelős gazdálkodással vissza is fizettünk volna. A hitelkonszolidáció nyújtotta lehetőséget viszont nem lehetett kihagyni évi tervekről, aktualitásokról Aller Imre elmondja, hogy megkezdték működésüket az új járási hivatalok, felállásához az önkormányzatoknak hozzá kellett járulni, dolgozók és eszközök átadásával. Győri Járási Hivatalhoz került önkormányzatunktól két igazgatási ügyintéző. A Csornai Járási Hivatalból heti egy alkalommal szerdán 2,5 órában ügysegéd fogadja az ügyfeleket, egyelőre három féle ügyet intéz a közgyógyellátás, ápolási díj és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.. A sajnos a költségvetés esetében előre láthatóan elég komoly bevétel csökkenéssel számolhatunk. Igaz, hogy az iskola működtetése már nem az önkormányzat feladata, viszont az elvonás lényegesen több, mint amit az iskola működtetésére a normatíván felül pluszban fordítottunk. A személyi jövedelemadó és jövedelemdifferenciálódás elvonása miatt 70 millió forinttal kevesebbet kapunk, a súlyadó 60 %-a kerül elvonásra, és az iparűzési adóból is 13 millió forint. A tavalyi költségvetéshez képest körülbelül 70 millió forinttal kevesebből kell gazdálkodnunk. Mivel a lakosság teherbírása egyre csökken, új adó bevezetését nem tervezi az önkormányzat. Az önként vállalt feladatok finanszírozását próbáljuk csökkenteni, az eddig is minimális juttatások (nem kötelező) pedig elvonásra kerülnek. A továbbiakban tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az M85-ös építése előre láthatólag nyáron megkezdődik, amely jelentősen befolyásolni fogja a községben a közlekedést. A Soproni utcából átkerül az autóbusz forgalom az Új Élet utcába, amely átépítésre kerül, járdák, buszmegállók kerülnek kialakításra. A Soproni utca önkormányzati tulajdonba kerül és zsákutcává válik, viszont a vasúti átjárónál gyalogos átkelő épül. Jelentős fejlesztés még községünkben a hulladékgazdálkodási projekt. Az elmúlt időszakban az alábbi pályázatok kerültek benyújtása - a Tájház udvarának fejlesztése (kerítés építés, góré, gémes kút, helytörténeti kiadvány) szerepel a pályázatban, - IKSZT programokra, valamint - napkollektorok építésére a Faluház, Óvoda, és Idősek Napközi Otthona épületeire

4 A 70 év feletti egyedül élő idősek szemétszállítási díj kedvezményét 15 éve vezette be a REKULTÍV Kft. míg a 60 és 70 év közötti egyedül állók díját pedig az önkormányzat vállalta át. Sajnos január 1-től a REKULTÍV Kft. megszüntette ezt a kedvezményt. A szociális rendszer működtetése nagyon fontos településünkön ezen nem kívánunk változtatni. 600 fő a 60 év feletti lakosság létszám községünkben. Átadja a szót a lakosoknak. Böröczky Kálmán elmondja, hogy a Dózsa utcai vasúti átjáróban 3 hónapja nem működik a világítás, sajnos ha az E-ON felé bejelentés teszünk elég fenyegető hangvétellel találkozunk. A PANNON-VÍZ Zrt. től kedvezményt nem kap a lakosság pedig társadalmi munkát sokat végeztünk annak idején. A kábel Tv is sokkal rosszabb lett. Aller Imre elmondja, hogy az E-ON-nál nagyon lassú az ügyintézés, a közvilágításban felmerülő szakaszhibákat is 2-3, néha több nap alatt javítják ki, az önkormányzatnak csak jelzési hatásköre van. A PANNON-VÍZ Zrt.-nél egységes díjszabás van, a győri lakosok is annyit fizetnek mint a falun élők, pedig a működési költség a falvakban magasabb, mint a városokban. A Kábel Tv-t amikor az S-Kábel megszüntette a szolgáltatást átvette a Molnár Elektronikai Kft. amely teljesen új hálózatot épített ki, melyet most eladott a Vidanet-nek, melybe az Önkormányzatnak szintén nincs beleszólási joga. Csonka Ágoston megkérdezi, hogy az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetéséről lesz-e még tájékoztató, és pontosan mikortól indul az új díjszabás. Aller Imre tájékoztatja, hogy a közmeghallgatás első részében elhangzott projekt tájékoztató a hulladékgazdálkodás megvalósulásáról adott tájékoztatást. Az új díjszabás akkor alakul ki, amikor a projekt a végére ér, akkor újabb tájékoztatásra kerül sor. Pillanatnyilag még nem tudható a pontos díjszabás, az a hatóság állapítja majd meg. Turi András megkérdezi, hogy az önkormányzat részéről a hitel törlesztése éves szinten milyen összeget jelentett. Aller Imre elmondja, hogy pontos összeget csak a költségvetésből tudna mondani, de évben hozzávetőlegesen 3 millió, évben pedig 6 millió forintot tett ki. Dömötör János köszönetet mond az elmúlt hetekben kialakult hóhelyzet kapcsán az önkormányzat által elvégzett kiemelkedő munkáért. Továbbiakban megjegyzi, hogy a Kossuth utca úttesten továbbra is megáll a víz, a padka többszöri jelzés után sem lett rendezve. A buszmegállóknál a hirdetőtáblák kihelyezése sem valósult meg, továbbra is a váróba ragasszák fel a plakátokat. A templom előtti tér is közterület a hóeltakarításnál nem kellene kihagyni. Viszont a Kazinczy utca felújítása befejezetlen a padka leszegése elmaradt, a templom előtt úgy kell leugratni az útról. Aller Imre megjegyzi, hogy a Kazinczy utca felújítása 2007 évben befejeződött, jelenleg a falu egyik legjobb állapotban lévő utcája. A padka homokos kaviccsal lett megoldva, az évek folyamán itt-ott pótlást igényel, amely sajnos anyagi lehetőség hiányában a Kossuth utca padka rendezésével együtt nem megoldható. A templom tér rendszeresen rendben van tartva, a hó eltakarítás és a fűnyírás mindig megvalósul. Viszont a hóeltakarításnál figyelembe kell venni a fontossági sorrendet, először a közlekedő utak, utána kerülnek sorra a parkolók. Egyébként örül, hogy megvalósult a templom tetőzetének felújítása, és pályázat került benyújtásra a talajnedvesség elleni szigetelés és a külső felújítás megvalósítására. A továbbiakban elmondja, hogy a hóhelyzet megoldására a helyi TSZ-el van megállapodása az önkormányzatnak az eltakarítási munkálatokra, de a rendkívüli időjárás miatt egyéb - 4 -

5 segítséget is igénybe kellett venni. Sajnos a Közút kezelő a saját tulajdonában lévő utakat nem tisztította, ez a feladat is az önkormányzatra hárult. A szűkös anyagi helyzet miatt VIS MAIOR- támogatásra nyújtottunk be pályázatot. Turi András megjegyzi, hogy a templom lépcsőjéről barátaival őket kérte meg a plébános úr a hó eltakarítására. Varga Pálma megkérdezi, hogy az alsó tagozatos iskola épület közelébe lesz-e lehetőség a jövőben étkeztetésre, sajnos elég messze kell menni a napközis gyerekeknek. Aller Imre tájékoztatja, hogy az iskolák életéből január 1-től az önkormányzatok ki lettek vonva, beleszólási joguk nincs. Viszont bízik benne, hogy nem csak az önkormányzat vagyonát kellett átadni, hanem az intézményekben fejlesztések is valósulnak meg. Enzsöl Imre felhívja a figyelmet, hogy a Soproni utca állapota hagy maga után kívánnivalót, szinte nem lehet közlekedni rajta akkora kátyúk vannak. A tájház előtti gyalogjárdát is meg kellene javítani, sok ember jár arra. A három éve választott országgyűlési képviselőnk sok faluban megjelenik, tájékoztatót tart, itt miért nem járt, pedig Kóny a legnagyobb település a körzetében, talán a rossz Soproni út miatt. Aller Imre elmondja, hogy többször is jelezve lett a Közút Kezelő felé a Soproni utca állapota, már nem csak az út, hanem a környező házak állapota is romlik. A Tájházzal kapcsolatos bírálat alatt lévő pályázatunk járda építést is tartalmaz, bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázat. A Képviselő Úr 2010 óta nem járt hivatalosan községünkben. Sajnos tett olyan kijelentést, hogy Kónynak nem képviselője. Év értékelőjében megemlítette Kónyt, dicsekedett az itteni beruházásokkal, pedig semmit nem tett értük évben minden kistérségből lehetett benyújtani iskola fejlesztésre pályázatot 250 milliós támogatásra. A csornai kistérségből három lehetséges pályázó volt Csorna a Csukás Iskolával, Bágyogszovát, és Kóny. Politikai lobbi miatt Bágyogszovát nyújthatta be pályázatát mely nem részesült támogatásban, nem volt kellően megalapozott. Így kistérségünkbe nem került 250 millió forint értékű támogatás. Véleménye szerint vannak olyan szakmai érdekek amiket a politika elé kell tenni. Szakmai tájékoztatók szervezése a képviselők útján valósulnak meg, ezekre meghívó hozzánk soha nem érkezik. Mindezektől függetlenül tesszük a dolgunkat. Fekete Attila véleménye szerint a hulladékgazdálkodásról egy általános bemutató hangzott el. Úgy gondolja, hogy annyit kelljen fizetni a hulladék elszállításáért, amennyi hulladékot el is szállítanak, a nyugdíjasok minimális hulladékot termelnek. Aller Imre megjegyzi, hogy a mért hulladék elszállítás nem valósul meg. Az egyedül állók 60 l-es edényt kapnak. Mindenképpen lesz még a projektről tájékoztatás. Több hozzászólás nem lévén Polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és a közmeghallgatást 20 óra 15 perckor bezárja. Kmf. Aller Imre polgármester Némethné Hajzer Marietta jegyző - 5 -

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V MÁRKÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8441 MÁRKÓ, Padányi Bíró Márton tér 5. E-mail: onkormanyzat@marko.hu Szám: - /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben