A hazai KKV-fejlesztési infrastruktúra jelene és feladatai a jövőben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hazai KKV-fejlesztési infrastruktúra jelene és feladatai a jövőben"

Átírás

1 A hazai KKV-fejlesztési infrastruktúra jelene és feladatai a jövőben Nagy András Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Főbb tevékenységeink: Mikrohitelezés Tanácsadás (Innováció, Marketing, Üzleti, Turizmus, Vidékfejlesztés, Jogi, Start up, Spin off) Oktatás, képzés Rendezvényszervezés Pályázatok végrehajtása Információ nyújtás Inkubátorház program Klaszter tevékenység (PANFA, NYDFK) Enterprise Europe Network (EEN) Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) 2 1

2 I. Helyi Vállalkozói Központok A kis- és középvállalkozókat segítő, vállalkozás-élénkítő intézményrendszer kiépítéséhez az Európai Unió 1991-től Phare forrásokból anyagi és szakmai segítséget nyújtott a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok létrehozására, azok munkaszervezeteinek, a Helyi Vállalkozói Központok (HVK-k) felállítására. A megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok országos hálózata 1996-ra az egész országot lefedte. A HVK Hálózat tagjai az EU-s normáknak megfelelően szektorsemlegesek, helyi támogatottságra és összefogásra épülnek. A HVK-k alaptevékenységei: tanácsadás, képzés, ingatlan (inkubátorház, ipari park) és mikrohitel biztosítása, klaszterszervezés, valamint fejlesztési programok generálása. 3 II. Infrastruktúra, Intézményrendszer: Alaphelyzet: 1. A vállalkozásfejlesztés elnagyolt és regionálisan, valamint funkcionálisan tagolt intézményrendszerrel rendelkezik. Állami és regionális szervezetek, vállalkozásfejlesztési alapítványok, kamarák, érdekképviseletek, államilag finanszírozott intézmények tartoznak ebbe a körbe. az intézményrendszer csak a kisvállalkozások szűk körét éri el. Okok: Az ügyfelekkel szemben nagy adminisztrációs igényeket támasztó, lassú döntési eljárású, az ügyfelekre kevésbé, a pénzellátásukat biztosítókra inkább figyelő, nem önfenntartó működésű szervezetek. A számszerű adatokból láthatónál nagyságrendekkel kisebb a fogadó közeg. Túl sok a mikro és viszonylag kevés a kis és közepes; a sem tőkét, sem szaktudást nem igénylő tevékenységű; a növekedési törekvések nélküli vállalkozás. A vállalkozásfejlesztési szervezetek nem játszanak kitüntetett szerepet a kis- és közepes vállalkozások életében. A vállalkozások inkább társadalmi közegük erőforrásaira támaszkodnak. Üzleti tanácsért a vállalkozások elsősorban családjukhoz és üzleti partnereikhez fordulnak, egyéb szervezetekhez - szakmai szövetségekhez, érdekképviseleti szervezetekhez, bankokhoz, vállalkozásfejlesztési szervezetekhez csak ezeket követően. A vállalkozások mindössze 7 százaléka fordult már segítségért vállalkozásfejlesztési szervezethez. Közülük 71 százalék kapott éremleges segítséget. A vállalkozások mindössze20 százaléka tagja valamilyen gazdasági egyesületnek, érdekképviseletnek, vagy kamarának. (Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások jellemzői és várakozásai Jelentés egy kérdőíves felmérés alapján 2008.) 4 2

3 2. A hazánkban kialakult vállalkozásokat támogató intézményrendszer alacsony hatékonyságú, széttagolt, számos párhuzamosság van, ugyanakkor ezen intézmények állami és uniós támogatástól függnek. Vélemények: A vállalkozásfejlesztési intézmények oldaláról az MVHK úgy véli, hogy a stratégia nem jó, mert többek között az intézményi rendszert nem kezeli megfelelően, versenyeztetésre kényszerít. A szervezetek közötti verseny a hatékonyság rovására megy és szükségtelenül sokszorozza meg a vállalkozásfejlesztési intézmények számát, és a kapacitásaiknak lekötését, ezért nem tudnak kellően specializálódni, professzionálissá válni. A meglévő intézményrendszer alapvető problémája, hogy a vállalkozások nem bíznak a vállalkozásfejlesztésre szakosodottszervezetekben. Az MVHK szerint az intézményi verseny káros. Az intézményrendszer alacsony hatékonyságú. Lehetséges okok: A vállalkozásfejlesztő intézmények a rövid távú szemlélete, a gyakran változó prioritások, a kapkodó projektkiírások, a vállalkozásfejlesztési szervek kontrolljának hiánya. Egy előzetes hatástanulmány keretén belül meg kellene vizsgálni az eddigi intézmények integrálási, összevonási, valamint megszűntetési lehetőségét! (ERENET gp. javaslatok) A kamarai törvény megváltoztatása és az önkéntes tagsági forma bevezetése szétzilálta a szolgáltatóipar vállalkozóit. a szakmai képzettség színvonala nem korszerű, nem naprakész, az elvégzett munka minősége gyakran silány, a határidőket nem tartják be, a KKV-k részéről elkövetett etikai vétség következmény nélkül marad. A kamarák a múltban keveset tettek a tagságukért, a vállalkozók többsége örült, amikor megszűnt a fizetett kamarai tagság. (ERENET KKV fejlesztési stratégia (Szabó A.) 6 3

4 III. Jelenlegi helyzet (NFGM Éves jelentés 2008.) Az intézményrendszer magába foglalja a kormányzati kis- és középvállalkozás-fejlesztési programokat lebonyolító állami vagy részben állami tulajdonú szervezeteket, háttérintézményeket, a kkv-szektor finanszírozását ellátó intézményeket, illetve a szektor érdekképviseletét ellátó, szolgáltatásokat, információkat, tanácsadást nyújtó szervezeteket. 3. KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉT TÁMOGATÓ SZERVEZETEK 3.1. A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium feladatai és a tárca kis és középvállalkozói szektor erősítésére irányuló tevékenysége Gazdasági Egyeztető Fórum Vállalkozásfejlesztési Tanács (VT) 3.2. A kis- és középvállalkozói szektor finanszírozását támogató és lebonyolító intézmények Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) végrehajtásában résztvevő intézmények. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank Zrt.) Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB Zrt.) Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.) Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.(MV Zrt.) Garantiqa Hitelgarancia Zrt Tőke Unió Program: Garantiqa Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és Garantiqa Pont Tanácsadó és Szolgáltató Zrt Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt Garanciaszövetkezetek: UNIO Garancia Szövetkezet KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (KvfP Zrt.) MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (CKTA) Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (MiFiN Zrt.) 3.3. Támogatásokat Vizsgáló Iroda (Pénzügyminisztérium) 3.4. Vállalkozásfejlesztési központok hálózata Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) Megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok Helyi Vállalkozói Központok és az általuk létrehozott szerveződések Helyi Vállalkozói Központok Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Non-profit Kft Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 3.5. A kamarai rendszer Köztestületi kereskedelmi és iparkamarák A közjogi kereskedelmi és iparkamarai rendszer Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Magyar Agrárkamara (MA) Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Magyar Nemzeti Bizottsága (ICC Hungary) Vegyes kamarák 3.6. Regionális fejlesztést támogató szervezetek VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (RFH Zrt.) Informatikai Kockázati Tőkealap Zrt. (IKTA) 4

5 3.7. Befektetés-ösztönzés és kereskedelemfejlesztés Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (ITD Hungary Zrt.) Enterprise Europe Network Konzorcium 3.8. Innovációt, kutatás-fejlesztést támogató intézmények Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) Ipari parkok A műszaki fejlesztést és az innovációt elősegítő további intézmények 3.9. A foglalkoztatáspolitika intézményrendszere Szociális és Munkaügyi Minisztérium programja a munkahelyek megőrzésére és teremtésére Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Vállalkozói érdekképviseletek Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) Magyar Iparszövetség (OKISZ) Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége (ÁFEOSZ) Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetség (KÉSZ) Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) A vállalkozások meghatározott csoportjait képviselő szervezetek, vállalkozásfejlesztést támogató alapítványok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program intézményei 9 IV. Elmélet és Gyakorlat 1. A vállalkozásfejlesztés egyik fontos eleme az uniós támogatások rendszere július 1-jével létrehozták a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, amely május 1-jétől a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter irányítása alá került. Az NFÜ-be kerültek a tárcáktól az Irányító Hatóságok, az összevonás révén csökkent a közreműködő szervezetek száma!? Jelenleg, több mint 30 intézmény!!! Elhangzott: VOSZ Március 8.-ai rendezvény 2. A változásokat erőteljes centralizálás jellemezte, a kormány saját hatáskörébe vonta a 2007-től rendelkezésre álló EU források feletti döntési jogkört. Decentralizáció hiánya! 3. A rendszernek két elvárást is teljesítenie kell. Egyrészt elvárják az adminisztráció-csökkenést, a szerződések gyorsabb megkötését és a megítélt támogatások gyors kifizetését, másrészt szigort és elővigyázatosságot feltételeznek. A pályázati adminisztráció csökkentése érdekében számos változás került bevezetésre. Ennek ellenére ma is hosszú a bírálati, szerződéskötési, és folyósítási idő!!! Másik probléma, hogy a pályázatokat életszerűtlenül, szakmaiatlanul, végrehajthatatlanul írják ki. Nem egyeztetnek előtte gazdaságfejlesztési szereplőkkel! 4. MFB 12 háttér-, ill. közreműködő szervezet, a MAG és a Pólus Program Iroda révén nemcsak finanszírozással foglalkozik!!! A MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a vállalkozói szféra és a vállalkozói környezet erősítését célzó Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) közreműködő szervezete. A Pólus Program Irodához tartozik nemcsak a pólus városok fejlesztése, hanem a klaszterfejlesztés is. 10 5

6 5. A gazdasági kamarák a működésükkel járó költségeket a kamara szolgáltatásaiért fizetett díjakból, a tagdíjból és az egyéb bevételekből fedezik. Kötelező vagy önkéntes tagság dilemmája! 6. Regionális fejlesztést támogató szervezetek: RFT, RFÜ, VÁTI, RFH szerepe Regionális Operatív Programok A VÁTI Kht évtől közreműködő szervezeti feladatokat lát el Regionális Operatív Programok humán infrastrukturális fejlesztéseit érintő prioritásaihoz kapcsolódóan. Az RFH csoport pénzügyi szolgáltatásokkal vállalkozás-finanszírozás (tőkebefektetés, hitelnyújtás, kezességvállalás, faktoring); üzletviteli-, komplex fejlesztési és pályázati tanácsadás; kistérségi, megyei, régiós projektek kidolgozása; hazai és EU-s fejlesztési források kidolgozása; oktatás, képzés; határ menti- és INTERREG együttműködések erősítése segíti a kis- és középvállalkozások, valamint az önkormányzatok fejlesztéseit. A Regionális Fejlesztési Holding csoport terméke a kkv-pályázati támogatásmegelőlegező kölcsön kedvező megoldást nyújt azon a KKV-k részére, amelyek saját eszközeikből nem tudják előfinanszírozni támogatott fejlesztéseiket. Valójában kevesen ismerik, kevesen élnek vele - sokszereplős, - államilag centralizált - lassú rendszer, - nem veszi figyelembe a piaci igényeket, - gazdaságfejlesztési szakembereket kevésbé vonják be az előkészítésbe ITD Hungary A főtevékenysége továbbra is a tőkebehozatal ösztönzése, ami magában foglalja a nagyberuházók által igénybe vehető egyedi kormányzati döntéseken alapuló támogatásokat is, az üzletfejlesztés, kereskedelemfejlesztés, a magyar vállalkozások nemzetköziesedésének elősegítése, a beszállítói tevékenység támogatása, az Enterprise Europe Network működtetése. Feladatait rendezvényein (üzletember-találkozók, konferenciák, tanulmányutak stb.), egyéni konzultációin és kiadványain keresztül teljesíti. Befektetés-ösztönzési tevékenység 2007 márciusától az ITD Hungary-hoz került a kiemelt beruházásokhoz kínált támogatásokat kezelő rendszer egésze, az úgynevezett egyedi kormánydöntéssel odaítélt támogatások szisztémája. - Csak a létesített munkahelyek számát veszi figyelembe!!! - Magyarország első a GDP-ből a multicégeknek juttatott támogatás arányában! - Nincs összehangolva a KKV fejlesztéssel - Nem vonja be a HVK -kat, kamarákat, klasztereket és egyéb gazdaságfejlesztési szereplőket. Megoldás: - A multinacionális cégek támogatását csökkenteni kell, ill. úgy kell szabályozni, hogy cserébe ne csak munkahelyteremtést vállaljanak, hanem beszállítói KKV kapcsolatok fejlesztését, KKV szektor bevonását is! - Decentralizálni a működést, jobban bevonni a gazdaságfejlesztési szervezeteket! 12 6

7 8. Foglalkoztatáspolitika, munkahelyteremtés az állam kizárólag közvetlen módon, munkahely-teremtési programokkal képzeli el a munkahelyek létrehozását. Megoldás: - adórendszer kiszámíthatósága, - adóterhek csökkentése, - a KKV-k közvetett módon való megerősítése - a KKV k komplex fejlesztése - Sok a szervezet: SZMM, ÁFSZ, MK, ESZA, OFA 9. Innovációs intézményrendszer - több szervezet és hálózat szerepe NKTH, EEN, RIÜk koordinálatlan, - nem viszik végig az innovációs folyamatot, - kevés innovációs és K+F beruházás Megoldás: - intézményharmonizáció - megfelelő állami és uniós szerepvállalás - innovációs folyamat követése - ösztönző rendszer kialakítása 13 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány H-8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17. tel.: , fax.: Köszönöm megtisztel figyelmüket! 14 7

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése

A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése www.husk-cbc.eu www.hungary-slovakia-cbc.eu A Magyar-Szlovák Köztársaság határ menti régióinak elemzése a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 projekt keretén belül A

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL

FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 5. füzet FINANSZÍROZÁS ÁLLAMI ÉS UNIÓS SEGÍTSÉGGEL Finanszírozás állami és uniós segítséggel 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére

JAVASLATOK. a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium JAVASLATOK a vállalkozás-ösztönzés, foglalkoztatás-támogatás, vállalkozó és foglalkoztatott képzés lehetséges jövőjére Készült a Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak

2006. júniusi hírek. Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak Többször ki kellett egészíteni (HEFOP) E-piacteret épít az unió vállalkozóknak 2006. júniusi hírek Pályázat a magyar találmányok külföldi bejelentésének támogatására Jól igényeltük az uniós pénzeket A

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

2004. évi XXXIV. törvény. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 1 Az Országgyűlés a magyar gazdaság döntő részét kitevő, a foglalkoztattak nagy részének munkát adó, az adó és járulékok

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETÉS A kis és középvállalkozások a rendszerváltás két évtizede alatt az átmeneti gazdaságok magánszektorainak jellemző útját járták. A KGST összeomlása

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

2010. szeptemberi hírek

2010. szeptemberi hírek 2010. szeptemberi hírek Zárás előtt a sztárpályázat Áttörés a keretprogramnál Megkönnyítené a kormány a kkv-k részvételét az uniós Jeremie programban 100 milliót is kaphatnak Kevesebb pályázathoz több

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre

Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre Készült a Magyar Észak-Rajna Vesztfáliai kormányközi vegyesbizottság megállapodása alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával BEVEZETÉS

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Szigethy László vezető projektmenedzser, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere Jelen

Részletesebben

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011.

CIVIL KONTROLL MANKÓ. Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve. Nagyrév, 2011. CIVIL KONTROLL MANKÓ Civil szervezetek részvétele a területfejlesztési intézmények működésében című műhelymunka kézikönyve Nagyrév, 2011. A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött létre.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén

Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Iparjogvédelem a mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén Magyarország a mezõgazdaság és az élelmiszeripar szempontjából kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, s ezt kihasználva az itt élõ kreatív,

Részletesebben

Készült az Európai Unió támogatásával

Készült az Európai Unió támogatásával Készült az Európai Unió támogatásával Területfejlesztési Phare program Északkelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon HU9705 Köszöntô Európai Unióhoz való csatlakozásunk egyik ígéretes hozadéka az Unió tagállamaiban

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény

Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Közgazdasági Szemle, LXI. évf., 2014. március (279 298. o.) Kállay László Állami támogatások és gazdasági teljesítmény Támogatás-túladagolás a magyar gazdaságfejlesztésben? Magyarországon az elmúlt évtizedben

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben