E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK június 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. június 25-i ülésére"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK június 25-i ülésére Tárgy: A Magas-Bakony Turisztikai Desztinációs Menedzsment Nonprofit Kft évi munkaterve és a as évekre vonatkozó stratégia vázlata Előadó: Varga-Halmosi Eszter Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft. ügyvezető Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Varga-Halmosi Eszter ügyvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 A Magas-Bakony Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft évi munkaterve és a as évekre vonatkozó stratégia vázlata Készítette: Varga-Halmosi Eszter Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft ügyvezetője Zirc, június 17.

3 Tartalom Bevezető, összefoglaló...3 Előzmények...5 Helyzetelemzés...6 I. Az MB TDM Kft évi munkaterve I. félévi megjelenések...9 További évi tervezett rendezvények További tervezett programok: Marketing megjelenések Bakony és Balaton TDM együttműködés Összefoglalás II. Az MB TDM stratégiája előkészítő anyag A turisztikai desztináció fogalma Kereslet és kínálat elemzés: A TDM fejlődésének fő iránya Célcsoport elemzés SWOT analízis Alkalmazni kívánt marketing eszközök Új tagok bevonása TDM-be Célok összegzése:

4 Bevezető, összefoglaló A 2012-ben alakult Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft-nek nem volt a megalakulása óta konkrétan megfogalmazott, tervezett stratégiája, elsődlegesen csak az aktuális, rövid távú feladatok, események megvalósítását végezte, ezért is tartottam fontosnak, hogy legyen előttünk pontosan meghatározott cél, és határozzuk meg annak megvalósításának folyamatát, ahol látható, és értékelhető, hogy a szervezet merre halad, mit kell tennie a célok elérésének érdekében. Az ilyen jellegű rövid-középtávú stratégiákat érdemes 5 évente legalább frissíteni, aktualizálni az adott mikro és makro környezetre szabva. Egy elavult terv sokkal rosszabb lehet, mintha nem is stratégia szerint dolgoznánk, de az aktualitásokat figyelembe vesszük. Emellett természetesen az éves programterv folyamatos frissítése szükséges, figyelemmel az előző időszak tapasztalataira is. A stratégia készítése során sok szempontot figyelembe vettem, melyek a következők voltak: - személyes interjúk a szervezet tulajdonosaival, és turisztikai szereplőkkel, melyből a véleményüket tudtam meg a turizmussal, TDM-mel kapcsolatban, ők mit várnak el a szervezettől, és mennyire elégedettek - kérdőívet készítettem külön a szolgáltatóknak és külön a turistáknak https://docs.google.com/forms/d/1il_s8-3j6k- R9fZxqLzSgHPA8apHwZNgBVNjUtggSkY/viewform?usp=send_form https://docs.google.com/forms/d/1juxgbcg8ay_1_zuppminnafzg62zdmcyj7hwili469i/vie wform?usp=send_form) - visszatekintettem a turizmus helyzetére, a megvalósult eredményekre, illetve a korábbi időszak tervezett projektjeire, előkészítési tevékenységekre. Ezekből nagyon sok hasznos információt lehet megtudni, a turistáknak szánt kérdésekből akár egy új kínálati csomagot összeállítani, és az is kiderült számomra, hogy a marketingben mire kell helyezni a hangsúlyt. - a szolgáltatói körből statisztikai adatokat pl. vendég éjszaka szám vizsgáltam, de ezek adótitok mivolta miatt sajnos nem lehet teljesen reális eredményeket levonni - a Tourinform adatbázisát is felhasználtam, főleg a látogatói statisztika számban, és a látogatók célcsoportja, küldő területek szerinti meghatározásában volt jó támpont 3

5 Az előkészítés során elvégzett személyes konzultációk: Ottó Péter - Zirc város polgármestere Dékány Árpád Sixtus zirci apát és Kovács Attila mb. ügyvezető - Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpont Popovics Borbála létesítmény vezető és Nagy Ádám szállodavezető, Forest Hills Biohotel és Golf munkatársai (Török Biztonsági Szolgálat Kft a tulajdonos) Répás Tibor ügyvezető Hotel Szarvaskút Taferner Józsefné - Zirc- COOP ZRT. igazgató elnök Ruttkay-Miklián Eszter igazgató - Reguly Múzeum és Népművészeti Alkotóház Németh Gábor igazgató - OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtár Bieberné Réz Ágnes intézményvezető, Encz Ilona intézményi egység vezető - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB Kutasi Csaba igazgató, Horváthné dr. Harmath Beáta osztályvezető - MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum Trieblné Stanka Renáta - Csesznek polgármester asszonya Márkus Zoltán - Bakonybél polgármestere Bakonyvári Andor elnök - Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Egyesület (Bakonybél) Hutvágnerné Kasper Judit és Adorján Anita - A Bakonyért Vidékfejlesztési Egyesület Sigmond Eszter ügyvezető, Kocsis Barbara és Szeidl Andrea turisztikai menedzser - Bakony és Balaton Térségi Nonprofit Kft. A jelen dokumentumban szereplő elképzelések, következtetések, tervek a fentiekben összefoglalt előkészítő munka eredményeként születtek. Tekintettel arra, hogy jelenleg még a szakmai szempontból meghatározott Magas-Bakony desztináció (későbbiekben kerül kifejtésre, miképp határoztam meg) összes meghatározó turisztikai szereplőjével egyeztetést nem tudtam folytatni, így a következőkben részletezett koncepció, programterv folyamatos fejlődésben van, alapvetően azt az irányt határoztam meg, amelyet követnünk kell ahhoz, hogy a térség turizmusa sikeres legyen. Ezt az irányt részleteiben nem fogják már befolyásolni a következő időszakban tervezett egyeztetések sem, hiszen a legfontosabb irány már egyértelműen körvonalazódott, így a továbbiakban meghatározottak határozott véleményem szerint ezt már csak megerősíteni, színesíteni fogják. 4

6 A Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft. küldetése: a Magas-Bakony, mint turisztikai desztináció turisztikai helyzetének meghatározása, szereplőinek összehangolása, csomagajánlatok összehangolása és marketingje. Előzmények A Magas-Bakony TDM kialakulása, tagok A térségben már 1998 óta működik turisztikai információs iroda, majd 1999-től ez a Magyar Turizmus Zrt. által kialakított Tourinform hálózat részévé vált, és működik azóta is. A Zirci kistérség turisztikai szereplői között, a Zirc Kistérség Többcélú Társulás koordinálásával 2007 körül megkezdődött az együttműködés turisztikai munkacsoport keretében, mely az akkori TDM-pályázatra való felkészülést célozta, azonban a kezdeti nagy lendület után rövid időn belül meg is szűnt ez az együttműködés. A Zirc Városi Önkormányzaton belüli átalakulások után, a társaság 2012.július 23-án alakult, nonprofit gazdasági társaság formájában. A tagjai azt a célt fogalmazták meg, hogy Zirc legyen Veszprém megye, valamint a régió kiemelt turisztikai központja, és emellett a tagok megfelelő hatékonysággal tudjanak pályázni turizmussal összefüggő központi forrásokra. A társaság tagjai és a tulajdonosi hányad alapján a szavazatok alakulása: Zirc Városi Önkormányzat Zirci Ciszterci Apátság Török Biztonsági Szolgálat Kft. Szarvaskút Vendégház Kft. Szegletkő Generál Kft. Zirc-COOP Zrt. Bakony Szíve Turisztikai Szövetség 24 szavazat 18 szavazat 2 szavazat 1 szavazat 1szavazat 1 szavazat 1 szavazat A tagi összetétel kialakításában az vezérelte az alapítókat, hogy a város turisztikai szempontból fontos vállalkozásai részt vállaljanak benne, valamint az egyesületi formában működő, ezáltal tagjai tekintetében rugalmasan alakuló - Bakony Szíve Turisztikai Szövetség révén a kicsi szereplők is részesei tudnak lenni, akik önállóan a Kft. tagdíját megfizetni nem tudnák. 5

7 A Magas-Bakony Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft tagja a térségi Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft-nek, mellyel kötelezettséget vállalt december 31-ig az éves tagdíj megfizetésére, mely évente Ft. Helyzetelemzés A Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft-nek 7 tulajdonosa van, melyek között a tulajdonosi hányad aránya a megalapítás óta nem változott. A legfőbb tulajdonos a Zirc Városi Önkormányzat 50%-ban támogatja a társaság működését, utána a Zirci Ciszterci Apátság 37,5%-kal, a Török Biztonsági Szolgálat Kft. 4,166%-kal és a Szarvaskút Vendégház Kft, a Szegletkő Generál Kft, a Zirc COOP Zrt., a Bakony Szíve Turisztikai Szövetség 2,0833%-kal társaságonként. A tagok javarészt önálló gazdasági társaságok, vagy gazdálkodó szervezet (önkormányzat), csak egy kivétel van a Bakony Szíve Turisztikai Szövetség, melyben kisebb turisztikai szereplők - vendégházak, magán szálláshelyek, és magánszemélyek - működnek együtt, akik fontosnak tartják Zirc turizmusának fejlődését. A TDM ügyvezetése ennek a 7 tagnak az igényeit figyelembe véve határozza meg az éves feladatait és a hosszú távú stratégiáját is, kiegészítve a meghatározó turisztikai szereplők véleményének megfontolásával. Ezen túl a Kft. által fenntartott Tourinform iroda okán az MT Zrt. által adott feladatok (melyek egyúttal kiváló lehetőségek) ismeretében is szükséges a feladatok esetleges aktualizálása. A 2015-ös évben körülbelül 9 millió Ft-ot terveztünk be a Kft. költségvetésébe, melyek nagy részben a bérköltséget, működési költséget, és a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft felé vállalt tagdíjat fedezik. Marketing és egyéb költségeink ehhez képest kis arányban szerepelnek, így az idei évben a marketing tevékenység elsődlegesen nem díjköteles feladatok, megjelenések keretében történik. Eközben olyan kiadások is keletkeztek, melyeket nem terveztünk be, de szükséges ezek teljesítése, hiszen jogi következményei lennének. (A tavalyi év folyamán és 2015 tavaszán zajlott le egy munkaügyi per, melyet ugyan megnyert a társaságunk, de a jogszabályok által meghatározott járandóságok a költségvetést terhelik). Az éves költségvetés finanszírozását a Kft. tulajdonosai az ügyvezető által meghatározott mértékű pótbefizetésként, tulajdonrészük arányában vállalják. A tényleges finanszírozás 6

8 azonban sajnos nem ilyen mértékű, vannak tagdíj befizetési elmaradások, melyekről már zajlanak egyeztetések. Ezért is fontos az, hogy minden tagunk az általa aláírt társasági szerződés szerint fizesse be a tagi hozzájárulását, tagi pótbefizetést, hiszen e nélkül sem bérköltségre, iroda fenntartásra, sem marketingre, kiadványokra nem lesz módunk költeni. Jelenleg a TDM szervezet még nagyon minimális mértékű saját bevételeket tud realizálni. Ennek bővítéséhez áprilisában beszereztünk egy pénztárgépet is, hiszen a tagok kérésére túrasorozatot indítottunk, amelynek az volt a feltétele, hogy pénztárgéppel rendelkezzünk. Ezzel egy időben a kiskereskedelmi tevékenységet is megkezdtük. Túrázóknak kínálunk túrafüzeteket, érméket, kisebb ajándéktárgyakat, de nem ez a fő profilja az irodának, csak kiegészítő tevékenységként működik. Ennek ellenére, az elmúlt hetek tapasztalata azt mutatja, hogy van igény erre, meg kell találni azokat a helyben készített, egyedi tárgyakat, melyek vonzóak a hozzánk betérő látogatók számára. A társaság székhelye és egyben a Tourinform fogadó irodája ( front office ) a Zirci Ciszterci Apátság elő épületében kapott helyett, melyet az Apátság, mint tulajdonosunk biztosít díjmentesen számunkra től 3 évig. Itt működik a Tourinform iroda, a Magas-Bakony TDM Nonprofit KFT üzemeltetésében egy fő turisztikai referenssel és egy felsőfokú turisztikai végzettségű ügyvezetővel. Későbbiekben, ha lesz rá mód, mindenképpen bővíteni kell ezt a létszámot, a növekvő feladatok és a TDM földrajzi terjeszkedése miatt is. Egyelőre létszám bővítés helyett abban látom a megoldást, hogy a csatlakozó településeken legyen egy olyan kontakt személy, akivel az összes turisztikai eseményt, programot össze tudjuk fogni és rendszeres kommunikáció működik. (Ez Bakonybéllel már jól működik, rendszeresen keressük egymást és tájékoztatjuk a programokról; ezen kívül több település felé megindult az együttműködés) A létszámmal kapcsolatosan: 2014 nyara óta alkalmanként sikerül közösségi szolgálatos diákok bevonásával segítőkre szert tenni, valamint a Pannon Egyetemmel kötött megállapodás részeként egyetemi hallgató is fogja nálunk tölteni gyakorlatát. Ezek a személyek többnyire az iroda munkatársait segítve tudnak a munkában részt venni, de volt olyan is, akire rá tudtuk bízni az iroda nyitva tartását, amíg egyéb tárgyalásokon vettem részt. A Tourinform iroda 1999 óta működik Zircen, melynek fő feladatai a versenysemleges információ nyújtás a szolgáltatókról, a betérő vendégek tájékoztatása, országos turisztikai adatbázis (NETA) kezelése, aktualizálása az itthon.hu weboldalon, különböző időszakos feladatok, melyet az MT Zrt ad, havi statisztikák és határidős feladatok megküldése. Ha a 7

9 fenti feladatokat jól teljesíti az iroda, akkor kap díjmentes megjelenéseket, online és nyomtatott sajtóban, melyek országos, sőt alkalmanként nemzetközi elérést eredményeznek. Ez a tavalyi évben (2. félévet tekintve) 6 cikk megjelenése volt az Élmény itthon magazinban, mely a hazai legnagyobb példányszámú, ingyenes belföldi turisztikai programajánló nyomtatott formában. Az ország 120 Tourinform irodájában és a nagy fesztiválokon terjesztik. Tehát a jó kapcsolat, és a precíz munka mindenképpen kifizetődő, és az idei évben több mint 8 Mrd ft Európai Uniós támogatást is kap az MT Zrt, melyet marketing célokra is fog fordítani. Annak érdekében, hogy ebből a marketing lehetőségből továbbra is részesülni tudjunk, mindenképpen szükséges a Tourinform iroda működtetése, a cím megtartása, és az ezzel kapcsolatos, előbbiekben felsorolt feladatok magas minőségű elvégzése. Tourinform iroda értékelések 2014-ben: 1. negyedév: 67% 2. negyedév: 63% 3. negyedév: 100% 4. negyedév: 100% A látványosan növekvő tendenciát az okozta, hogy az első félévben még az időközben elbocsátott munkavállaló feladata lett volna a kötelező feladatok határidőre történő elvégzése, július 1-től én végzem ezeket a feladatokat. 8

10 I. Az MB TDM Kft évi munkaterve Az első negyedév részben az ügyvezető váltása miatt viszonylag kevés megjelenésünk volt, azonban ebben az időben a Tourinform feladatokkal, év eleji adatfrissítésekkel sikerült előrelépni, mely az előzőekben megfogalmazottak alapján fontos feladat, hiszen mint jeleztem, így lehet az MT Zrt-n keresztül olyan marketing lehetőségekhez jutni, melyek díjmentesek, viszont nagyon nagy célcsoportot érnek el. A TDM korlátozott lehetőségei (humán és pénzügyi szempontból is) okán a személyes megjelenéseket mindenképpen előzetesen tervezve, válogatva szükséges meghatározni. Általában év elején már láthatóak a legfontosabb rendezvények, kiállítások időpontjai, azonban mint idén is volt erre példa előfordul olyan, hogy előre nem látható olyan eseményen tudunk / szükséges részt venni, amely kiváló megjelenési lehetőséget biztosít. Az idei évben több rendezvényen, programon is részt vettünk, mint szervező, vagy kitelepülő. Javarészt olyan események, melyeken díjmentes a megjelenés, viszont nagy tömeget vonzanak, és ezáltal sok emberhez el tud jutni az információ és fel tudjuk bennük kelteni a vágyat, hogy miért is érdemes a Bakonyba, hozzánk utazni. A munkatervben és a stratégiában sem szerepelnek külön említve a napi és rendszeres front office feladatok, melyek a Tourinform működtetését, a vendégek fogadását, tájékoztatását, ajánlatok írását, program tervezését, és ehhez kapcsolódó információ nyújtást jelentik. Továbbá szoros kapcsolatunk van a régió Tourinform irodáival, TDM szervezetekkel is, és az irodába betérő egyéb szervezetek, pl. utazási irodák képviselőivel is. A nyári szezonban ezek a megnövekedett megkeresések még több feladatot, adminisztrációt és utánajárást igényelnek I. félévi megjelenések Utazás kiállítás Budapest február: az MT ZRt és a Bakony-Balaton TDM Kft közös standján voltak jelen a települési kiadványok, melyhez kapcsolódóan turisztikai referensként tájékoztatást is nyújtottam a látogatóknak. Az ország legnagyobb turisztikai eseményét február 26. és március 1. között csaknem 40 ezer látogató kereste fel; a látogatók nagyobb része tapasztalatunk szerint inkább csak nézelődött, a standunkon személyesen mintegy 200 emberrel találkoztunk és nyújtottunk nekik személyre szabott információt. 9

11 Nosztalgia vonat érkezése Zircre: április a Bakony Vasút Szövetség szervezésében az évek óta szokásos nosztalgia vonat érkezett Zircre, rajta több száz turistával, akik részben Budapestről, részben pedig Győrből utaztak ide, de elsődlegesen csak a Cuha-völgy felkeresését tervezték. Az irodánk már 2014-ben is részt vett ezen az eseményen, idénre pedig olyan információs kiadványt készítettünk, amely röviden megismerteti az ide látogatókat a város legfontosabb nevezetességeivel (tekintettel az itt tartózkodás rövid tartamára, csak a városra szorítkozott ez a kiadvány). 3 közösségi szolgálatos diákkal együtt vettem részt a kitelepülésen, ahol tagjaink közreműködésével forró teával, friss pogácsával és nyereményjátékkal vártuk a vendégeket. Az összes elkészített tájékoztató kiadvány elfogyott, a vendégek örültek az információnak. Országos Tourinform Találkozó Győr: Az MT Zrt. szervezésében minden év folyamán két alkalommal szakmai rendezvényen vehetnek részt a Tourinform irodák munkatársai, ahol az előadások mellett lehetőség nyílik a kollégák megismerésére, jó gyakorlatok megszerzésére, illetve a térség képviseletére. A májusi találkozó során alkalmam volt személyesen megbeszélni a kollégákkal a helyi aktualitásokat, felhívtuk egymás figyelmét az elkövetkezendő nagy rendezvényekre, programokra a térségünkben Bakonyi Vágta Zirc - Tündérmajor: május én került sor ennek a nagyszabású programnak a megrendezésére. A szervezésben is részt vettem, majd a város és a TDM tagjainak képviseletét láttunk el a rendezvény teljes időtartama alatt, ott Tündérmajorban. Egy kvíz kérdés sorral bíztattuk a látogatókat, hogy menjenek el Zircre, és látogassák meg a Múzeumokat, Apátságot, és aki jól válaszolt legalább 3 kérdésre értékes ajándékokat nyerhetett, amit a fenti intézmények, támogatók ajánlottak fel. Mindkét napon a gyerekeknek kézműves foglalkozással készültünk, lovas játékokat, színezőket vihettek haza magukkal. A Forest Hills jóvoltából pedig kis golfoktatásban is részesülhettek, és ajándékba golf labdát kaptak a kicsik. Tagjaink közül a Bakony Szíve Turisztikai Egyesület önállóan, játszóudvarral vett részt a rendezvényen, mely szintén nagy népszerűségnek örvendett. További évi tervezett rendezvények Idén még több ilyen lehetőség is kínálkozik számunkra: az alábbiakban részletezett rendezvények már biztos időponttal rendelkeznek: 10

12 Múzeumok Éjszakája: június 20. Kitelepülő árusok szervezésében vettem részt, majd az iroda esti nyitva tartással és gyermekek részére animációval várja a betérő vendégeket. XXV. Zirci Buli: július 3-4. hétvégén a Bakony sátorban képviseljük Zirc várost és a TDM tagokat. Gyermekeknek játékokkal és kérdőívvel készülünk. XVII. Bakonyi Betyárnapok: augusztus 15-16: előbbi rendezvényhez hasonló programmal készülünk. Velencei Korzó: a nyár folyamán igénybe vehető megjelenési lehetőséget sikerült a Közép- Dunántúli RMI-vel és a Velencei Tourinform Irodával való együttműködés révén a Velencei Korzón létrehozni. Ennek keretében a naponta több ezer vendéget fogadó korzó és strand előtti területen jelenhetünk meg kínálatunkkal, melyhez kapcsolódóan a strandon hangos bemondással is népszerűsíteni fogják a Magas-Bakonyt. Koronázási Ünnepi Játékok: Székesfehérváron, a sétálóutcán megrendezendő eseménysorozatra a Ciszterci Apátsággal közös megjelenéssel készülünk. Nemzeti Vágta Budapesten: a Bakonyi Vágta, mint a Nemzeti Vágta előfutama biztosítja a lehetőséget, hogy mint szervező, Zirc város is megjelenjen a Vágtához kapcsolódó kiállításon. Ennek előkészítése, illetve várhatóan a megvalósítás is (részben) az iroda feladata lehet. További tervezett programok: Az előbbiekben felsorolt rendezvények már egyeztetett, illetve egyeztetés alatt állnak, azonban ezen túl (a jelen dokumentum stratégiai fejezetében részletezett okok miatt) célunk, hogy a Magas-Bakony többi településén is meg tudjunk jelenni. Minden olyan eseményen való megjelenést próbálunk megragadni, ami ingyenes, vagy kisebb befektetéssel jár, hiszen ezek az események olyan alkalmak, ahol személyesen tudjuk igényre szabva ajánlani a látnivalókat, programokat, szállásokat a másik félnek. Ezeken az alkalmakon a TDM szervezet képviseli a tagokat, mely együttes megjelenés olcsóbbá teszi a részvételt. Véleményem szerint nagyon fontosak az ilyen események, ahol mind szakmai kapcsolatokat lehet építeni és bővíteni, mind a környékünk iránt érdeklődők figyelmét felhívni és bemutatni, hogy milyen kincseket rejteget számukra a Magas-Bakony. Felmérni a keresletet, és ez alapján újabb kínálati csomagokat kialakítani. 11

13 Ennek keretében egyeztetések kezdődnek Bakonybél, Csesznek, Jásd vezetőivel, turisztikai szereplőivel, hogy meg tudjunk jelenni, be tudjunk mutatkozni rendezvényeiken, vendégeik előtt. Marketing megjelenések A szervezet évi költségvetésében közvetlen marketing kiadásokra még kevés forrás lett elkülönítve, így elsődlegesen azokat a megjelenéseket igyekszünk kihasználni, melyek alacsony befektetéssel viszonylag nagy közönséget tudnak elérni. A Kalandorok stábja megkeresett minket április végén, hogy szeretnének a Bakonyról forgatni bakancsos kirándulások témában, és ezt a Turista Magazin online adásában megjelentetni. Természetesen nagyon örültem a felkérésnek, és mivel nagyon rövid (1 napos) határidőnk volt, ezért próbáltunk minden segítséget megadni nekik, hogy minél zökkenő mentesebben, szép tájakat bemutatva, és jó benyomással térjenek majd haza. Így jutottak el Zircre az Apátságba és hallgatták meg Lénárd atya beszédét, majd a Rómer Flóris kiállítás megnyitóját és a Bakonyi Természettudományi Múzeumot is megnézték, természetesen nem maradhatott el a Cuha-völgye, a Cseszneki Vár, a via-ferrata bemutatása, Bakonybélben a Pannon Csillagda, a Szent-kút hajnalban és sok-sok kaland, mely ezen a hétvégén várt rájuk. Ez kisfilm hamarosan el is fog készülni, amit mi is publikálni fogunk. Áprilisban sikerült nyerni az e-cityguide turisztikai pályázaton 1 évre ingyenesen egy webkamerát, melyet a felajánló jóváhagyásával a turisztikailag legfrekventáltabb és legszebb helyre az Apátság díszudvarában helyeztek el. Ehhez a szolgáltatáshoz ingyenes Wifi elérési lehetőség is társul, mely nem csak a turistákat, hanem a helyi lakosokat is szolgálhatja majd. A kamera és vezeték nélküli internet eszköz már felszerelésre került, és június 2. felében a hungary-live.com oldalon megtalálható lesz az élőkép is, illetve a turisztikai ajánló városunkról. Az aktualitásokról, újdonságokról a helyi és térségi médiának is beszámolok, számos cikk jelent meg a városi honlapon a sajtóreferens írásai keretében, a Veszprém megyei Naplóban, helyi online médiában, mely felhívja a figyelmét nem csak a turistáknak, de a helyieknek is, ha például egy program, vagy saját szervezésű túra lesz a környékben. 12

14 Direct mail: Kör ek, tájékoztatók a helyi és térségi turisztikai szolgáltatóknak, szállásés vendéglátó helyeknek Ebben nagy segítségünkre van a Tourinform adatbázisa, melyből több levelezési listát készítettem tematikusan. Hétvégi programok, nagyobb események, rendezvények összegyűjtése és erről es értesítést küldünk. Előtte telefonon érdeklődünk a múzeumok programjairól, nyitva tartásukról, és a nagyobb szálláshelyek programjairól pl. túrák, nyílt nap szervezéséről. Az idei évben Rómer Flóris Túrasorozatot indítottunk H. dr. Harmath Beátával és az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeummal együttműködve. A túra összesen 6 napon kerül lebonyolításra. A kezdő és utolsó időpontján kiállítással várják a túrázóinkat, és az iskolákban is segítenek megismertetni a túrákat. Ezek mellett, ha lehetőségünk van rá, és az út arra halad egy TDM tag felkeresését is bevesszük a kirándulásba, így jutottunk el és kaptunk finom pogácsát a Szarvaskút Hoteltől, amikor a forrásnál pihentünk. A túrázók eddig nagy részben nem zirciek voltak, inkább Veszprémből, Pápáról, Győrből, Székesfehérvárról utaztak el ide, vagy itt megszálló turista csoport jött velünk. Ezért nekik még plusz információ volt, hogy itt milyen éttermek, szálláshelyek vannak. A TDM tagok még azt a kedvezményt kapják, hogy az ő vendégeik számára ingyenes ez a túra (illetve későbbiekben minden TDM szervezésű túra) ezzel is honorálva az ő támogatásukat. A túrákat általában vasárnapra, vagy ünnepnapra tervezzük, hogy minél nagyobb tömeget érjünk el, és az MT Zrt is kifejezetten a vasárnapi programokat támogatja, és publikálja. Bakonyi kalandok facebook-profil: https://www.facebook.com/pages/bakonyikalandok/ ?fref=ts Napjainkra nagyon elterjedt lett a facebookmarketing, hiszen egyre több ember regisztrál és figyeli a bejegyzéseket augusztus közepén hoztuk létre oldalunkat, hogy ezen a csatornán keresztül is eljuttathassunk információkat a követőinknek. Jelenleg közel 900 követőnk van, de további facebookkapcsolatokon keresztül több ezer elérés lehetséges, akik a napi-kétnapi rendszerességű bejegyzéseinket követik, illetve tovább megosztják. Ezen csatorna fejlesztése, használata folyamatos, fejlesztését tűztük ki célul, anyagi források biztosításával a facebook fizetős felületeit is esetlegesen kihasználva. Városi és később térségi honlap: a képviselő-testület tagjai indítványozták a városi honlap (www.zirc.hu) fejlesztését, valamint városi arculat kialakítását, melyek nagyon erőteljesen hozzá tudnak járulni a város imázsához, valamint a Magas-Bakony brand kialakításához. Turisztikai tapasztalatainkkal igyekszünk már a tervezésben részt venni, valamint az iroda előzetes egyeztetés alapján vállalja a honlap turisztikai részeinek elkészítését, aktualizálását, 13

15 rendszeres frissítését, hiszen napjainkban a nyaralást, szabadidő eltöltést döntő többségben az interneten keresztül elérhető információk alapján tervezik meg a belföldi és külföldi vendégek. Későbbiekben a Magas-Bakony honlapját is el kell készíteni, ez várhatóan nem a év feladata lesz. Rendelkezünk a megfelelő domain névvel (www.magas-bakony.hu), ehhez kapcsolódóan a következő évi költségvetésben tervezünk forrást a honlap kialakítására, mely összhangban lesz a városi honlappal. Térképes kiadvány készítése: az elmúlt időszakban az irodába látogatók döntő többsége a kiadványok közül a térképes anyagot kereste. A Zirc Városi Önkormányzat által készített, három nyelvű térkép elfogyott, jelenleg keressük a lehetőségét az újranyomásnak. Erdőismereti túrák kicsiknek és nagyoknak, ahol a közeli erdőkbe látogatunk és megfigyeljük az állat és növény világát. Ez jelenleg még nem elérhető program, szervezés alatt áll, de a os időszakban mindenképpen meg fogjuk valósítani. Bakony és Balaton TDM együttműködés A Magas-Bakony TDM Kft. alapító tagja a Bakony-Balaton TDM szervezetnek. Ez a korábbiakban említett tagdíjfizetési kötelezettséggel jár, melyért a térségi TDM elsődlegesen marketing szolgáltatásokat nyújt. Tapasztalat, hogy a nagyobb példányszámú, térségi kitekintésű marketing eszközök gyakran sikeresebbek tudnak lenni, mint az egyedi turisztikai szolgáltatói kiadvány. A BBTDM szervezettel rendszeres a kapcsolat. Heti rendszerességgel küldjük a programajánlókat a veszprémi szervezetnek, amit ők a weboldalukra (http://bakonybalaton.hu/hu/) és a facebook oldalukra (https://www.facebook.com/bakonybalaton) is feltöltenek és pubikálják. Több függőben lévő projekt is van jelenleg: Zirc belváros térkép: a térségi TDM-ben egységes arculatú kiadvány, melyen hirdetési felületeket biztosítnak a szolgáltatóknak, ez először 5000 példányszámban jelenik majd meg, ennek a megjelenésében, a fontos információk, szolgáltatók és túraútvonalak megjelölésében segédkezünk. EDEN pályázatot nyújtottak be Egy csipet Magyarország címmel, melyben a Zirci attrakciók és szolgáltatók, valamint a helyi Leader szervezet is bevonásra került. Az EDEN pályázatban 4 14

16 turisztikai csomagot évszakonként, már legalább 2 éve létező és működő turisztikai szolgáltatóval kellett a gasztronómia tematikájára felfűzni, melyből a tavaszi csomag kialakításában és fejlesztésében vállalt a Magas-Bakony TDM szerepet, hogy ezt bővítse, összesítse, és ebben az ajánlatban szereplő tagokat együttgondolkodásra bíztassa. A pályázat során megtervezett programcsomagokat a pályázat eredményétől függetlenül meg fogjuk valósítani, és ennek marketingje megindul. Ezt az együttműködést semmiképpen nem fogjuk abbahagyni a pályázat lezártával, mert fontosnak tartotta az összes résztvevő, hogy ebből még több ajánlatot, csomagot hozzunk létre. Amiben a TDM tagok, és az általuk ajánlott szolgáltatók kapnak majd prioritást. Összefoglalás A Magas-Bakony TDM Kft évre tervezett feladatait a rendelkezésre álló anyagi és személyi források ismeretében elsődlegesen olyan módon határozta meg, hogy azon feladatokat helyezzük előtérbe, melyek alacsony költséggel, viszont ehhez mérten magas eléréssel rendelkeznek. Fontosnak érezzük a helyi rendezvényeken való megjelenést, mely nem kizárólagosan a marketing feladatokkal tölthető ki, hanem emellett a programok szervezésében, előkészítésében, illetve lebonyolításában is igyekszünk részt vállalni. Az év igen fontos, a jövőt erőteljesen befolyásoló, folyamatban lévő feladata mindezek mellett a hatályos kormányhatározat szerint szeptember folyamán megjelenő TDMpályázatra való felkészülés is, mely sikere esetén olyan források fognak megnyílni részünkre a turisztikai marketing tekintetében, melyek elképzelésem szerint a térség ismertségét jelentősen fogják növelni. Ennek részleteiről a II. fejezetben lesz szó. 15

17 II. Az MB TDM stratégiája előkészítő anyag Jelen stratégiai fejezet a rendelkezésre álló idő ismeretében kizárólag előkészítő anyagként szolgál, a részletes kidolgozása idő- és költségigényes. Ezt a későbbiekben, külső források bevonásával fogjuk elvégezni. A TDM-szervezetek tervezhető munkájának alapját a hosszú távú célok, koncepció megvalósítását megalapozó rövid- és középtávú stratégia, illetve programok képezik. Ahhoz, hogy ezek megfelelően, a helyi adottságokra legyenek érvényesek, ne pedig általánosságokat fogalmazzanak meg, nagyon fontos a megfelelő megalapozás. A turisztikai desztináció fogalma A desztináció fogadótérség, mely az utazó szemszögéből nézve célterület, aminek képesnek kell lennie a turisták vonzására, hogy ott egyedi igényeiket ki tudják elégíteni, komplex szolgáltatás csomagokat tudjanak megvásárolni, ezáltal olyan élményt kapjanak, ami újra és újra vissza csábítja majd őket a területre. Ennek alapján, valamint a turisztikai alapelveket is figyelembe véve, olyan terület meghatározása szükséges, mely kellőképpen sok vonzerővel bír ahhoz, hogy ott a legtöbb célcsoport számára hosszabb (több napos) tartózkodást biztosító garantált csomagok kialakítására kerülhessen sor. Nagyon fontos a TDM jövőbeli céljaihoz meghatározni, hogy esetünkben mi a turisztikai desztináció: az elmúlt időszakban végzett kérdőíves felmérés, valamint szakmai szervezetekkel, turisztikai szereplőkkel folytatott megbeszélések alapján, figyelemmel a desztináció fogalmára is egyértelműen kijelenthető, hogy a helyi szintű desztinációt esetünkben a Magas-Bakony, mint földrajzi egység és az ehhez tartozó települések jelentik. A Magas-Bakonyt, mint földrajzi fogalmat elég sokféleképpen lehet értelmezni. Elsősorban turisztikai szempontból vizsgáltam a kérdést, hogy kik azok, akik ehhez a térséghez tartoznak, nem csak a járási illetve megyei-regionális határokat szigorúan követve, hanem ami földrajzi egységet és turisztikai látnivalót is jelent az idelátogatók számára. 16

18 Ezek a következő települések Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fenyőfő, Hárskút, Jásd, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Tés, Zirc Kereslet és kínálat elemzés: A turisztikai kereslet tekintetében és a kínálat elemzése szempontjából egy kérdőívet készítettem, mely tanulmányozása alapján konklúziókat tudunk levonni a fenti területek megismerésére. A kereslet elemzése más módon is történt, mégpedig személyes megkérdezések által a Tourinform irodába betérők között. A térség központjában Zirc város áll, innen jól megközelíthető a fent felsorolt összes település. Számos patak szeli át a hegyeket, mely szépséges látványt nyújt az itteniek és a 17

19 turisták számára is. Ezek mentén túraútvonalak alakultak ki, az országos Kék Túra és a Középdunántúli Piros túra is érinti a térségünket, valamint helyi km-es körtúrák, amit a zirci székhelyű Erdélyi Baráti Kör tagjai festettek fel, több térségi Rómer Flóris Emlékút, Dornyay Béla Emlékút is kedvelt a bakancsos turisták körében. A térség és központjának fekvése előny és hátrány is egyben a turizmusból élőknek. Előny, mert könnyen megközelíthető a fővárosból, a Balaton partról, vagy akár a nyugati határszélről is, viszont pont emiatt mivel csak 1-2 óra autóút az úti cél, ezért a tranzitvendégek is jelen vannak, tehát nem töltenek itt éjszakát, hanem a program végeztével hazamennek. Ezen csak akkor tudunk változtatni, ha a turizmus szereplői összefognak, és olyan rendezvényeket vagy komplex csomagokat kínálnak, amiért már megéri szállást foglalnia a turistáknak (lásd a desztináció meghatározásában). A térség nem rendelkezik termálvízzel, illetve kevés a wellness jellegű lehetőség is, melyek napjainkra a hazai statisztikai adatok szerint a belföldi turizmus jelentős részét képezik. Meggyőződésem viszont, hogy nem mindenki kizárólagosan ilyen módon tud pihenni, így jelentős kereslet van más, aktív szabadidős programok megvalósítására. A TDM fejlődésének fő iránya A desztináció meghatározása egyértelműen magával vonzza azt, hogy a TDM is bővüljön: a jelenlegi zirci tulajdonosok mellett mindenképpen szükséges bevonni a turisztikai célterület minden települését. Ez részben elvi, turisztikai kérdés is, emellett azonban kritérium is a TDM-pályázat megvalósíthatósága szempontjából. A TDM szervezet fejlesztésének fő céljaként tehát azt határoztam meg, hogy bevonjuk a térségbe tartozó nagyobb turisztikai szereplőket, önkormányzatokat, és más szolgáltatókat (nem kizárólagosan az elsődleges turisztikai célúakat). A 2015-ös évben Bakonybél és Csesznek lenne az elsődleges cél, hogy bevonjuk, hiszen a térségben ők is annyira meghatározó szereplők, hogy velük mindenképpen együtt kell működni. Bakonybélben sok szálláshely van, és a Pannon Csillagda is rengeteg turistát vonz az egész országból. Cseszneken a Vár és a vendéglátóhelyek, kis szállások vannak hangsúlyos helyen. Mindkét községben sok programot szerveznek a látogatóknak, és aktív a turizmus. Természetesen ezen túl szükségesnek látom minden érintett település minden gazdasági és civil szereplőjét megkeresni a lehetőséggel. A TDM és a turizmus abban a szerencsés helyzetben van, hogy szinte mindenki, aki akar, tud hozzátenni a térség vonzerejének 18

20 fejlesztéséhez, a turizmus működtetéséhez, ez pedig már rövid távon is hozzá tud járulni a térség lakosságmegtartó képességének, versenyképességének fokozásához. Természetesen ez rengeteg munkát, szervezést jelent, de úgy vélem, közös érdekek meghatározását követően az egyéni illetve kis csoportok saját célja is kialakítható, így mindenki látni fogja, miért érdemes együtt gondolkodni. Az őszi GINOP TDM pályázatban (előzetes információk szerint) is csak akkor tudunk majd sikeresen pályázni, ha az vendégéjszakát tudjuk teljesíteni, amit talán ezzel a 2 településsel meg tudunk valósítani. (Zirc önmagában nem rendelkezik ennyi vendégéjszakával). Távolabbi cél természetesen, hogy egyre jobban bővüljön a TDM tagsági köre, és bevonjuk az olyan turisztikai attrakciókat, önkormányzatokat, akiknek célja az együttműködés, az együtt gondolkodás és dolgozás a térség turizmusáért. Csak olyanokkal érdemes és kell együttműködni, akik tenni is akarnak az idegenforgalom jövőjéért. Ha kialakult egy olyan bázis, amire lehet építeni, akkor komplex csomagajánlatokat, programokat, tematikus utakat lehet szervezni, hogy minél szélesebb körben el tudjuk érni a hozzánk érkező utazókat, és olyan kínálatot tudjunk biztosítani, amely miatt a teljes nyaralást nálunk tudják eltölteni. Csomagajánlatok kialakításában és értékesítésében is nagy potenciált látok. A környékbeli szolgáltatókkal, attrakciókkal együttműködve olyan turisztikai csomagokat alakítanánk ki, melyek például osztályoknak, vagy céges kirándulásokra szólnak. Ennek tematikájába beillesztvén Zirc testvérvárosainak és partner településeinek is elkészülnének ilyen csomagok, amit ők tudnának kiajánlani az ottaniaknak, cserébe mi is ajánlanánk az ő szolgáltatásaikat, programjaikat, szállásaikat. Az ide évben már elkészült az osztálykirándulás ajánló, és felnőtt aktív korú csoportoknak is a kedvcsinló, hiszen eddig is elég sok telefonos megkeresésünk volt ezzel kapcsolatban. Célcsoport elemzés A Tourinform iroda statisztikai adataiból kiderül, hogy külföldiek főként nyáron látogatnak el Zircre és környékére. A fő küldő területek Ausztria, Németország, Szlovákia, ezek főként a közelségük miatt, majd Csehország, Lengyelország, Hollandia áll a rangsorban, de előfordul néha 1-1 svájci, angol család is. Ők a magasabb kategóriájú szálláshelyeket és prémium 19

21 minőségű szolgáltatásokat veszik igénybe, vagy bakancsos turisták, akik vendégházakban, magánszálláshelyeken költik a pénzüket. A belföldi vendégek száma évről évre növekedett Zircen és a környékén is, ez köszönhető a SZÉP kártya kibocsátásának is, illetve a turisztikai attrakciók minőségi és mennyiségi javulásának. A Tourinform iroda által megkérdezett vendégek nagy része a fővárosból, nyári időszakban a Balaton partról látogatott hozzánk, de jelentős számú vendég érkezik pl. Szegedről, Győrből, Veszprémből, Székesfehérvárról, Pápáról is. Életkor csoportok szerint a legnagyobb kereslet az iskolás csoportok, és a nyugdíjas korosztályból kerül ki. Ők az 1 napos városlátogatást kedvelik. Ez a célcsoport a Ciszterci Apátságot, a Műemlékkönyvtárat és az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeumát látogatják meg. A 2013-ban átadott Ciszterci Látogatóközpont évről évre nagy növekedést mutat a látogató számban, 2013-ban fő, 2014-ben már fő tért be hozzájuk. Erre a két szegmensre mindenképpen érdemes ráfókuszálni és nekik olyan komplex szolgáltatás csomagokat alkotni, amit igénybe tudnak venni. Ezen túl természetesen nagyon fontos cél lesz, hogy az egyéb célcsoportokat is megszólítsuk, hiszen pontosan az ő szerepük lehet nagyobb a vendégéjszaka szám növekedésében: akik nem képviselnek ekkora részt a látogatókból, de mégis jelentős szerepük van, azok a családosok, kisgyerekkel, vagy már nagyobb gyerekkel. Reneszánszát éli most a túrázás, a természeti értékek megismerése, aktív turizmus. Ez a Magas-Bakony számára kiváló kiindulási pont, hiszen sok túraútvonal keresztezi a környéket, és változatos természeti formákkal ismerkedhetnek meg a turisták. A túrázás lehetőségét kihasználva a Magas-Bakony TDM Nonprofit Kft 2015-ben túrasorozatot indított Rómer Flóris nyomában, a bencés szerzetes születésének 200. évfordulója alkalmából. A résztvevők sokfelől érkeztek a környékből, Veszprémből, Győrből, Székesfehérvárról, Pápáról, és kisebb részben Zircről. Több túrázó egyesülettel is kapcsolatban vagyunk, és népszerűsítjük egymás felhívásait, hogy minél többen ismerjék meg a Bakonyt. Így jutott el áprilisban hozzánk a Kalandorok csapata, akik a Turista Magazin online felületére készítettek riportokat, anyagokat a térségünkről, és az első Rómer Flóris túránkon is részt vettek tól kiemelt célunk ezen szervezetek által szervezett versenyek, teljesítmény- és élménytúrák összehangolása, és az őket kiszolgáló helyi turisztikai szereplők összehangolása, 20

22 hiszen ha számba vesszük a rendezvényeiket, akkor szinte minden hétvégére jut egy színvonalas rendezvény, illetve számos olyan elképzelés is született, melyek további nagy tömegeket tudnak vonzani, és ismertté tennék a térséget. A kulturális programok iránt is nagy az érdeklődés, ezt javarészt még városi szinten a Békefi Antal Múzeum, Népművészeti Alkotóház és Stúdió KB szervezi óta a Zirci Ciszterci Apátság is sok színes alkalmat nyújtott koncertek, hangversenyek, előadások, adventi forgatag tekintetében. Ezeket elsősorban inkább a helyiek veszik igénybe, de van néhány érdeklődő közeli településekről is. Nagyon fontos, elsődlegesen helyi, de emellett térségi szinten is, hogy éves rendezvénynaptárt alakítsunk ki, sőt, ami ennél is fontosabb, hangoljunk össze, hiszen számos program van a térségben, melyek megfelelően ütemezve nem csak a helyieknek, de az ide látogatóknak is programot biztosítanak. Ennek megfelelő marketingje turisztikai szempontból is vonzó lehet. Felmerült már a turizmus szereplőiben, hogy bevonjuk a helyi termelőket, vásárok, és egyéb rendezvények kapcsán. Ez mindenképpen támogatandó, hiszen ez most egy trend, hogy helyi, hazai terméket vásároljunk, tudjuk, hogy miből készül az az étel az étteremben. Minőséget vásároljunk, és ezáltal a környékünkön élő termelőt támogassuk. Ennek részletes meghatározása, alkalmazása több szereplő közötti egyeztetés része, hiszen több operatív program tervezett céljai között találunk erre alkalmas forrásokat, valamint sok apró lehetőség kihasználásával tudunk ezért a célért tenni. Vallási turizmus is nagy szerepet kap, a legtöbb látogató a Zirci Ciszterci Apátságban fordul meg, és a Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor és Szent Kút is kedvelt célpontja a zarándokoknak. Termékfejlesztéssel vallási tematikus utakat is érdemes kialakítani, és a többi térségi vallási zarándokhelyet is felkeresni, pl. Jásd, valamint a szomszédos desztinációkkal (kiemelten Pannonhalma, Veszprém) szükséges ebben a témában a kapcsolatok kialakítása, erősítése. Ebben a témakörben még a zarándok csoportok is fizetőképes keresletet jelentenek a környékünkre. Lovas turizmus is egyre kedveltebb a környékünkön, a TDM tagjai között (a Bakony Szíve Turisztikai Szövetségben) is szerepel a Tündérfarm, mely színvonalas szolgáltatásokkal, szépen berendezett faházakkal, étteremmel, színes programokkal, állatsimogatóval várja a lovagolni vágyókat, és a természet közeli élményeket kedvelőket. Rajtuk kívül több lovas szolgáltató is van a térségben, akik túrákat és táborokat is szerveznek a lókedvelő turistáknak. 21

23 Sportturizmus Kerékpáros turizmus: A Tourinform iroda felmérése és adatbázisa alapján a nyári hónapokban igen sok kerékpáros turista keresi fel a Bakonyt. Ők legtöbben nem bérelt kerékpárral, hanem saját jól felszerelt hegyvidéki terephez kialakított kerékpárral jönnek, nem ritkák a külföldi vendégek sem. Nekik is van lehetőségük, hogy itt szenvedélyüknek hódoljanak. Általában viszonylag nehéz terepeken lehet megközelíteni az úticélokat, ezért csak sportosabbaknak ajánljuk. Eplényben nem csak a téli sportok kedvelőit, hanem tavasztól őszig a kerékpárosokat is nagy szeretettel várják, ahol különböző nehézségű pályákat és útvonalakat próbálhatnak ki a családosok, vagy párban, egyénileg bringázók is. Ilyenkor a sífelvonó libegővé alakul, megkönnyítve a kerékpárok szállítását a hegyre, mely különleges élményt nyújt. Téli sportok-sí és snowboard lehetőség Az eplényi Síaréna pályái sok látogatót vonzanak a tél kezdetétől, egészen tavaszig. A modern pálya, és a sífelvonók kedveltek elsősorban a budapestiek körében, de a környékbeliek közül is sokan veszik igénybe a sípálya szolgáltatásait. A szezon általában itt kezdődik el a leghamarabb és itt tart a legtovább, amiből a környékbeli szálláshelyek is jól profitálnak. Golf turizmus Az országban kevés helyen van olyan fekvésű és adottságú golfpálya, mint a Forest Hills Biohotel és Golfnál. Ebben a hotelben lehetőség nyílik a golf, mint sport kipróbálására, rendszeresen szerveznek nyílt napokat, hogy a nagyközönség is betekintést nyerhessen ebbe a sportba, mely már nem csak a tehetős arisztokrácia kiváltsága. Tájfutás A természet és a futás kedvelőinek van lehetősége ezt a sportágat is kipróbálnia a Bakonyban. Több egyesület is foglalkozik ezzel a tevékenységgel, mely az ország messzi tájairól is ide vonzhatja a turistákat. Velük is fel fogjuk venni a kapcsolatot. 22

24 Gasztro turizmus és a helyi termékek kapcsolata A bakonyi ízeket a felméréseink szerint nagyon szeretik a turisták, egy részük kifejezetten keresi is a helyi étlapokon. Még jobban örülnek, ha az alapanyagok is a környékről származnak, esetleg maga az étterem állítja elő. Az idei évben egy újabb attrakcióval bővül ez a paletta is, hiszen a Zirci Ciszterci Apátság 3 féle sört készít manufakturális körülmények között helyben. Ezt már most nagy érdeklődés, előzetes várakozás övezi, a helyi programkínálatba is mindenképpen érdemes belevenni, mely nyáron a Bakonyi Betyárnapokon bemutatásra is kerül majd. Ehhez kapcsolódóan komplex kínálati elemeket kell megalkotni, melyben a szervezet is szerepet fog vállalni. Ez az Apátsági sör egy olyan unikális érték lehet, ami szintén a város presztízsét emeli. A helyi termelőkkel és a Leader egyesülettel is felvettük már a kapcsolatot, hogy a felmerülő igények mentén egy olyan kínálatot tudjunk kialakítani, ami hasznos lehet az idelátogatók számára. Nyitott pincék, műhelyek bemutatása, sajt, szörp, lekvár kóstolás, és minden élmény ami a kínálatot színesítheti. Élményturizmus Ide olyan attrakciókat sorolunk, amik élménnyel töltik meg a látogatók mindennapjait, kiszakítják a megszokott komfort zónájukból, hogy kipróbálhassák magukat új helyzetekben, melyek esetenként kihívást jelentenek számukra. Ezek közé sorolnám az országban elsőként megépített vasalt utakat (Via-ferrata) Cseszneken a Vár tövében, Vinye-Bakonyszentlászlón a Kalandparkot, libegőzés és kerékpározás az Eplényi Bringarénában, Bakony Szafari terepjáróval, helikopterezés Zirc-Tündérmajorban. Ezekkel a kínálati tényezőkkel mindenképpen érdemes jó kapcsolatot kialakítani, és a kínálatba beépíteni. Erdei iskolák, osztálykirándulások 23

25 Ez az a szegmens, mely jól kihasználható lenne, mert attrakció van bőven a környékben,de ilyen típusú olcsó szálláshellyel nem rendelkezik megfelelő mennyiségben Zirc városa, főleg a tavaszi,őszi időszakban. Vadász turizmus Jó kapcsolat kiépítése és összehangolása az erdészetekkel és vadász társaságokkal (Verga Zrt., Bakonyerdő Zrt). Még hazánkban ugyan meghívásos alapon lehet ezt a hobbit űzni, ha turistaként szeretnénk, de az elkövetkezendő időben ez még nagy szerepet kaphat a környékünkön. A Vadász társaságok üzemeltetik és építik a kilátókat, melyeket mind a turisták, mind a helyiek nagy örömmel látogatnak. Ökoturizmus Nemzeti Parkok, tanösvények, Pangea Egyesület, erdei iskolák A környezetünkben kiváló adottságok vannak a fenti feltételek igénybe vételével, akár egy erdei iskola az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeum bevonásával, közreműködésével, vagy szervezett geotúra, tanösvény bejárások családosoknak. Pénzesgyőrben a Pangea Egyesület, Bakonybélben az Erdők Háza is tud segédkezni a tudatos életmódra való felkészítésben, oktatásban. Ez is még a TDM által nem kiaknázott lehetőség, amit a jövőben mindenképpen be szeretnénk építeni a kínálati elemek közé. A vendégéjszakák száma területenként más mértékben, de a válaszadók közül mindenhol növekvő tendenciát mutat, pontos adatokat sajnos egyelőre nem sikerült az összes településről beszereznünk. Vendégéjszakák számának tekintetében a térségben Bakonybél a legvonzóbb a turisták körében, sok kis magán szálláshellyel, és saját szervezésű programokkal, amik nagy látogatottságnak örvendenek. 24

26 SWOT analízis ERŐSSÉGEK létező regisztrált TDM szervezet új attrakciók változatos vonzerőstruktúra bővülő programkínálat Tourinform iroda megléte LEHETŐSÉGEK bővülő tagszerkezet Magas-Bakony településeinek részvétele a szervezetben alkalmazottak számának növelése új térségi fejlesztések pályázati források bevonásával márkaépítés GYENGESÉGEK területi lefedettsége egyelőre csekély forráshiány rövid tartózkodási idő speciális programok hiánya éttermek nyitva-tartása VESZÉLYEK likviditási problémák jelentkezése térségi érdektelenség kereslet hiánya összefogás, együttműködés hiánya TDM tagjainak negatív hozzáállása nem megfelelő imázs, és márkaépítés országos akciókhoz kapcsolódás Alkalmazni kívánt marketing eszközök Jelenleg a költségvetésben nagyon kevés forrás van erre elkülönítve a 2015-ös évben, ezért a rendelkezésre álló erőforrásainkból a következőket tervezem. A jövőben mindenképpen fontosnak tartom egy térségi honlap elkészítését, mely már kialakított Magas-Bakony brand-re épül. Itt minden turisztikai szolgáltató és támogató szervezet szerepelne. Külföldi kapcsolatok: testvérvárosok bevonásával turisztikai ajánlatok, prospektusok közvetítése, study tour-ok szervezése. 25

27 Külföldi szlovák, osztrák tour operátorok megkeresése, nekik bakonyi csomagok ajánlása. Új tagok bevonása TDM-be 1. Meglévő tulajdonrész felvásárlásával, mely a tagságát megszüntetni kívánó, vagy nem fizető tagtól vásárolható meg 2. Új tulajdonrész vásárlása, mely a törzstőkét emeli 3. Szerződéses viszonyban feladatok ellátására, pl marketing tevékenység segítése egy turisztikai vállalkozásánál 4. Bakony Szíve Turisztikai Szövetségbe lép be a kisebb turisztikai szolgáltató Célok összegzése: Hosszú távon mindenképpen fontos egy pozitív imázsú brand-et alkotni, melyet ha a turisták meghallanak olyan benyomásuk legyen, hogy ide el kell utazniuk. A célpiacot érdemes bővíteni, akár külföldi látogatókra is fókuszálva. Az online média is nagyon hangsúlyos szerepet kapna, mert egyre nagyobb körben terjed el, és már kisgyermek kortól használják, egészen időskorúak is. Komplex csomagokat, ajánlatokat kell készíteni a többi turisztikai szereplővel összefogva, hogy olyan élményben legyen része az ide utazóknak, hogy továbbadják ismerőseiknek, barátaiknak, akik szintén hozzánk utaznak majd. Akár külföldi kapcsolatokat, tour operátorokat is bevonva, és a testvérvárosokhoz is eljuttatni ezeket az ajánlatokat. Mivel Európa népességére jellemző a senior turizmus az életkorból fakadóan, ezért nekik szóló nyomtatott prospektusokat, kiadványokat is érdemes lenne készíteni. Ők még mindig keresik a személyes kontaktust és a megfogható papír alapú tájékoztatót. Ezért szükséges egy igényes kiadvány készítése a környékről térképpel, programokkal, rendezvénynaptárral, szállás, és étkezési lehetőségekről, és azok a támogatók, vállalkozások is reklámhoz juthatnának, akik támogatják a szervezet működését. 26

28 27

29

30 Bakonyi kalandozások Zircen és környékén

31 Közös utazás az ismeretlenbe Ha egy gyalu mesélni tudna.. Kézműves foglalkozások (gyertyaöntés, bőrözés, csuhé baba készítés, mézeskalács sütés) A fenti programokat a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház szervezi.

32 Bakony geológiája, növény- és állatvilága szakvezetés Bakonyi Természettudományi Múzeum szervezésében

33 Freskó mustra Egyházi évszázadok 1 óra alatt Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontban

34 Arborétumi séta és szakvezetés Őzek, mókusok, lábnyomok

35

36 Csillag lesen, ahol az országban a legtisztább az ég és a legkisebb a fényszennyezettség

37 Levendulás csoki kóstoló a Monostorban Kisvonatozás az erdőben, programszervezés

38 Vár bevétele, legendák a múltból Via ferrata (hegymászás) kipróbálási lehetőség

39 Ízletes ebéd egy helyi étteremben

40 -Papod kilátó -Tési szélmalmok -Római fürdő vízesés

41 További információkat a következő elérhetőségeken találnak: Tourinform Iroda Zirc 8420 Zirc, Rákóczi tér Facebook Bakonyi kalandok oldalon Várjuk Önöket szeretettel!

42

43 Bakonyi kalandozások Zircen és környékén

44 Közös utazás az ismeretlenbe Ha egy gyalu mesélni tudna.. Kézműves foglalkozások (gyertyaöntés, bőrözés, csuhé baba készítés, mézeskalács sütés) A fenti programokat a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház szervezi.

45 Bakony geológiája, növény- és állatvilága szakvezetés Kankalin Erdei Iskola Bakonyi Természettudományi Múzeum szervezésében

46 Freskó mustra Egyházi évszázadok 1 óra alatt Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpontban

47 Arborétumi kincsvadászat Őzek, mókusok, lábnyomok

48

49

50 Csillag lesen, ahol az országban a legtisztább az ég és a legkisebb a fényszennyezettség

51 Levendulás csoki kóstoló a Monostorban Kisvonatozás az erdőben, programszervezés

52 Vár bevétele, legendák a múltból Via ferrata kipróbálási lehetőség

53 Ízletes ebéd egy helyi étteremben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 1999. május Tartalomjegyzék A térség bemutatása 4.oldal SWOT elemzés 5 2 Koncepció 8 A turizmus helyi jellemzői és fejleszthetőségük 8 Bevezetés

Részletesebben

8. Promóció, reklám, kommunikáció

8. Promóció, reklám, kommunikáció 8. Promóció, reklám, kommunikáció Az intézkedés célja és indokoltsága: Egy tematikus út esetében a fejezet címében szereplő tevékenységek a Palóc Út üzenetének eljuttatása a célközönséghez a legfontosabb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben

BARANYA MEGYE TURIZMUSMARKETING TERVE

BARANYA MEGYE TURIZMUSMARKETING TERVE BARANYA MEGYE TURIZMUSMARKETING TERVE PÉCS 2000 Készült a Gazdasági Minisztérium támogatásával. A program összeállításában részt vettek: Szerzők: Dr. Aubert Antal - Miszler Miklós Szabó Géza Janus Pannonius

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET Földrajztudományi Központ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. bemutatása... 6 3. A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet tevékenységei... 9 4. Marketingterv... 11 5.

Részletesebben

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrád Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Tanulmány az Erdei Turizmus fejlesztésére és az idegenforgalmi lehetőségek optimalizálására az Ipoly Erdő Zrt. működési területén (Nógrád megyében valamint Pest megye Szobi és Váci kistérségében), kapcsolódva

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI FÜRDŐEGYLET TURISZTIKAI EGYESÜLET E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 10-ei ülésére Tárgy: A 2014. évi turisztikai szezonra való felkészülés

Részletesebben

LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA A NEMZETI TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA keretein belül, a Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára feladatként megfogalmazott LOVAS TURIZMUS TERMÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2007-2013 2009.

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

SZENTGOTTHÁRD VÁROS TURISZTIKAI INTÉZKEDÉSI TERVE 2015-2017.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS TURISZTIKAI INTÉZKEDÉSI TERVE 2015-2017. SZENTGOTTHÁRD VÁROS TURISZTIKAI INTÉZKEDÉSI TERVE 2015-2017. 2015. JANUÁR 28. - 1 - FELADATOK MEGHATÁROZÁSA FELELŐS HATÁRIDŐ I. SZERVEZETI HÁTTÉR TDM csatlakozása a TOURINFORM hálózathoz, a látogatóközpont

Részletesebben

Városmarketing stratégia

Városmarketing stratégia ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0007 Hajdúböszörmény városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése Városmarketing stratégia 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Hajdúböszörmény versenyképességének

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész

TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV I. rész Készült az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága megbízásából. Heller Farkas Főiskola Budapest, 2008. TDM MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV Szerkesztő:

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja

365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 365 nap turizmus Nyugat-Dunántúlon Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja Nyugat-Dunántúl Turisztikai Régió szezonon túli turizmusfejlesztési programja 3 365 nap

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER Közösség Éltető Balaton-felvidékért Egyesület Közösen az Éltető Balaton-felvidékért a helyi termékekre és szolgáltatásokra, a fenntartható turizmusra, a környezettudatos

Részletesebben