KEDVES OLVASÓNK! a szerkesztőség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEDVES OLVASÓNK! a szerkesztőség"

Átírás

1

2 KEDVES OLVASÓNK! Első számunk megjelenése óta - nagy örömünkre - sok pozitív visszajelzés érkezett arról, hogy kiadványunkat hasznosnak tartották és érdeklődéssel olvasták a szülők. sőt, a gyerekek is szívesen bíbelődtek a nekik szóló játékos feladatok megoldásával. Ahogy majd később olvashatják, kérésünkre egyes szülők tollat fogtak, s leírták gyermekük történetét, a kezdeti nehézségeket, a sok egyéni küzdelmet, az akadályozó és segítő tényezőket, amelyekkel szembe találkoztak. Célunk az, hogy az általánosítható tapasztalat, a mielőbbi változtatásra szoruló jelenségek, a közhasznú javaslatok nyilvánosságot kapjanak. Ahogy reméltük, érkeztek arra vonatkozó ötletek is, milyen témák kerüljenek az újságba, így most olvashatnak majd pedagógiai, pszichológiai, technikai jellegű cikkeket is az egyéb hírek mellett. Egyesületünk örvendetesen "terebélyesedik", vidéki szervezetei alakulnak. meghívásokat kapunk fontos szakmai fórumokra érdekképviseleti összejövetelekre. Szülői szervezetről lévén szó, háttér apparátus híján, előfordul, hogy nem győzünk minden, saját magunk illetve mások által ránk rótt feladatot teljesíteni. Szerencsés módon, ennek nem a szülői tettrekészség, hanem főként az időhiány szab korlátot. Erőnkhöz mérten azonban mégis sikerült számos hasznos, fontos lépést tennünk, amiről a,,króniká -ban olvashatnak majd. Továbbra is várjuk leveleiket, aktív együttműködésüket az egyesületi és újságszerkesztési munkában. a szerkesztőség A "Szülők a hallássérült gyermekekért" Egyesület klubja minden hónap utolsó csütörtökén, 5 órakor tartja összejövetelét a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán (Bp. VII., Bethlen tér 2.). Ezen a vidéki szülőket is szívesen látjuk. Számukra ezen kívül 3 havonként szombaton délelőtt 10 órakor - ugyancsak a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán - is szervezünk összejövetelt. Az útiköltség térítése megoldható. A legközelebbi szombat délelőtti összejövetel április 13-án délelőtt 10 órakor lesz a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Ezen szívesen látnánk a vidéken működő szülőegyesületek képviselőit.

3 KEDVES SZÜLŐ K! Az elmúlt időszakban alkalmam volt 2 hetet Angliában tölteni. Itt hallássérült gyermeket tartanak számon. A gyermekek 80%-a a hallókkal együtt jár iskolába, l2%- uk olyan speciális osztályba jár, amely egy általános iskolában helyezkedik el, és csak 8%-uk látogatja a hallássérültek külön iskoláit. Ezekben a külön iskolákban esetenként nagyothallók is, siketek is vannak, mivel a nagyothallók számára külön iskolák már nem üzemelnek. A speciális iskolákban megnőtt a többszörösen sérültek. kedvezőtlen családi körülményekkel bíró gyermekek száma. A szülők joga, hogy döntsenek, milyen speciális segítséget nyújtó oktatási formát vesznek igénybe. Nagyon nagy súlyt fektetnek a szülők sokoldalú tájékoztatására. A speciális segítség különböző változatainak anyagi fedezetét az oktatási törvény szabályozza. A rendelkezésre álló különböző lehetőségek: - Utazó tanári rendszer: a gyermekek a körzeti óvodát vagy iskolát látogatják, szükséglet szerint kapnak külön tanári egyéni foglalkozást. Valamennyi gyermek számára egyéni terv készül, amit évente felülvizsgálnak, ezen alkalmakkor a szülőket is szívesen látják. - Általános iskolai részleg: kijelölt általános iskolákba legalább 8 hallássérült gyermeket tömörítenek. Ezek a tanulók életkorban eltérnek egymástól Legkevesebb egy állandó gyógypedagógus dolgozik ebben az általános iskolában, akinek feladata a kapcsolat fenntartása a különböző osztályfőnökökkel, a gyermekek haladásának figyelemmel kísérése és igény szerint egyéni fejlesztésük. - Speciális osztály: azonos korú gyermekekből szervezett osztály hallássérültek számára külön tanárral egy általános iskolában. - Speciális iskola. Igen magas szintű Angliában a hallókészülékek ellenőrzése. Legalább havonta minden gyermek készülékét ún. teszt box-szal (műfül) mérik be, mely azonnal ki is nyomtatja az adatokat. Amennyiben eltérést észlelnek az eredeti ideális adatoktól azonnal javításra kerül sor. A gyermekek kb. egyharmada rendelkezik a társadalombiztosítástól kapott URH rendszerű adó ill. vevőkészülékkel. Az adót a tanárok viselik. Ezeknek a készülékeknek a teljesítményét is rendszeresen ellenőrzik ill. pontosan beállítják.

4 A hallássérültek logopédiai kezelését a beszéd kibontakozása. kb. 8 év alatt erősen ellenzik. A gyermekek 5 éves korukban kezdik meg az olvasás, írás tanulását, a számolást, hasonlóan a többi gyermekhez. A kisgyermekek és szüleik tanácsadását a család otthonában végzi az utazó tanár. A természetes beszédfejlődést igyekeznek minden eszközzel támogatni. Remélhetőleg az angol kollégákkal a jövőben is fenntartjuk a kapcsolatot, s ha Magyarországra látogatnak. erről értesítjük majd a szülőket. Dr. Csányi Yonne főiskolai tanár HÍREK A NAGYVILÁGBÓL Egy év óta oltóanyag áll rendelkezésre Németországban az agyhártyagyulladás ellen, amely különösen csecsemőknél és kisgyermekeknél lehet igen veszélyes lefolyású és utóhatású. Évente mintegy 100 kisgyermek hal meg Németországban e súlyos betegség következtében, és ugyanennyinél marad vissza tartós szellemi vagy érzékszervi testi károsodás. Az oltásokat a 3. hónaptól adják. * * * Zürichben és körzetében a nagyothalló gyermekek 98%-a jár a hallókkal együtt iskolába. * * * A jövő a digitális hallókészülékeké - állítják a Siemens cég mérnökei. Az ún. PMC programozó műszer különböző készülékek beállítására is alkalmas. Németországban elképzelhetetlen, hogy a környezetre veszélyes hulladéknak számító (higany, cink tartalmú) kimerült hallókészülék-elemeket a háztartási szeméttel együtt kidobálják, így az visszakerüljön a természetes környezetbe, s azt károsítsa. Csak annak adnak ki új hallókészülék-elemet, aki a használtat leadja. Egyesületünk szorgalmazni szeretné, hogy ez a gyakorlat Magyarországon is meghonosodjék. A megoldást keresve kapcsolatba léptünk az ENVIRON Kft vel, amely méltányolva törekvésünket vállalta az összegyűjtött használt hallókészülék elemek környezetkímélő elhelyezését. Az elemeket a szülőklubok alkalmával fogjuk gyűjteni, majd rendszeresen eljuttatjuk a Kft-nek.

5 VÁLASZOL A PSZICHOLÓGUS A szülök kérésére múlt év novemberében pszichológust hívtunk meg szokásos csütörtöki összejövetelünkre, hogy a szülők által összegyűjtött kérdésekre válaszoljon. dr. Klaniczay Sára gyermek-pszichológus válaszaiból az alábbi. jegyzőkönyvszerű összefoglalást készítette az egyik vállalkozó szülő, ezért most önökkel is megoszthatjuk az ott elhangzott tanácsokat: A pszichológus elmondta, hogy eddig nem foglalkozott kifejezetten hallássérültekkel, ezért a különböző problémák felvetésével, sőt azok lehetséges megoldási módjával kapcsolatban is előbb meghallgatta több szülő beszámolóját, majd hozzáfűzte saját benyomásait, véleményét az egyes konkrét problémákhoz. A dacos viselkedés nem feltétlenül függ össze a hallásproblémával, de nehezebb ez esetben megoldani. A szülő idegállapota is tükröződik a gyereken. A javulás az életkor előrehaladtával és a napirend kialakult szabályainak ismétlődésével, megszokásával várható. Fontos szerepet kaphat a napló (a gyerek fontos életeseményeinek rajzos gyűjteménye). A képek segíthetnek ebben az átmeneti időszakban (vagy a tárgyak: pl. ugyanazokkal a tárgyakkal indulunk a játszótérre, a kosárral vásárolni, stb). A szülőnek két ellentétes szempontot kell érvényesíteniük a gyermekhez fűződő viszonyokban: A függőség és önállóság megteremtését. Ez a 2-3 éves gyermektől kezdve egészen a serdülőkorig érvényes. A helyes arányt meg kell találni. Minél jobban előrehalad a beszélgetés lehetősége, annál könnyebb a feltételek fokozatos változtatásával a gyermeket rugalmasságra megtanítani. A gyermek számára fontosak a rítusok (pl. esti lefektetés), a rendszeresség - ez adja meg az élet biztonságát számára. Viszont egy öt éves gyermek már nem fogadja el úgy a rendszerességet, ahogy egy egyéves igényli. Az életkort figyelembe kell venni, s fokozatosan kell továbbfejlődni. Az esti lefektetés nehézségeit lehetne élményszerűbbé tenni: mese, éneklés zárja le a napot, így a gyermek számára nem túl vonzó ágyba menetel valami kellemes ellensúlyozást kap. Jó lenne megpróbálni együtt mesélni mindkét gyermeknek, ha a testvér féltékenység a külön-külön mese kapcsán jelentkezik. A gyermeknevelésben a hangviszonyoknak, hangárnyalatoknak nagy szerepe van, a testi kapcsolat után hangi kapcsolat szövődik gyermek és szülő között. Ezzel is lehet biztonságot adni a gyereknek.

6 A testi kapcsolat, az érintés melegsége is fontos a gyereknek, ami gyöngéd érzéseket közvetít. Viszont ennek túlzott mértéke, a hempergés, birkózás idővel szükségképp csökkenjen. Egy jelen lévő külföldi hölgy - történetesen Vörösmarty Mihály egyik leszármazottja -, aki maga is nagyothalló, megerősítette, milyen fontos, hogy kimutassuk az anyai szeretetet gyermekeink iránt (három halló gyermeke van). A pszichológus nézete szerint a hallássérülés nem jelent külön problémát abban, ha kistestvér születését kell várni. Természetesen, jó, ha a szülők meg tudják osztani a munkát egymás között, s jut idő a hallássérült gyermek speciális foglalkozásainak megtartására. A gyermek pl. vendégek előtti dacos, tiltakozó stb. viselkedésével kapcsolatban azt javasolta, lehetőleg készüljünk együtt a vendég fogadására, vonjuk be a terítésbe, stb. Ez sem függ össze a hallássérüléssel, a gyermek a maga szerény eszközeivel bosszút áll, hogy nincs a figyelem központjában. A gyermeket egyébként úgy kell felvállalni, kezelni akkor is, ha mások jelen vannak, ahogy máskor is szoktuk. De lehet a vendégeket is fokozatosan beszoktatni, esetleg fel lehet őket készíteni A gyermek 5-6 éves életkorára el kell érni, hogy tiszteletben tartsa: a szüleinek is van külön életük. Végül, felhívta a szülők figyelmét arra, milyen sokat jelent az ünnepek körüli családi együttlét. Törekedni kell a békés, nem kapkodós készülődésre, a gazdag ajándékokkal sem helyettesíthető nyugodt, örömteli hangulat megteremtésére. (Kedves szülők! Várnánk a gyermeknevelési gondok megoldásával kapcsolatos egyéni ötleteiket, beszámolóikat, ami hasznos lehet a többi szülő számára is.) Kedves Szülők! Leveleikkel, javaslataikkal két címreírhatnak: Az. egyesület levélcímére a szerkesztőség számára, ilettve a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola címére (1071 Bethlen tér 2.) dr. Csányi Yvonne tanárnő részére.

7 POSTÁNKBÓL- MŰ SZAKI INFORMÁCIÓK Az alábbiakban - nagy örömünkre - egy szakember reagál első számunk megjelent cikkei közül néhányra. Levelét telefonbeszélgetés utáni felkérésünkre írta a szülőknek: Tisztelt Szülők! A Szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetében dolgozom, mint audiológiai műszerész. Véletlenül kezembe került a kiadványuk - sógornőm gyermeke is nagyothalló és kölcsönkapta - így én is elolvashattam. Örömmel tapasztaltam, hogy a hallássérült gyermekekért létrejött egy egyesület, amely biztos méltán fogja képviselni az érdeküket. Találtam azonban néhány félreérthető és pár megdöbbentő dolgot is benne. Elhatároztam, hogy megpróbálok segíteni Önökön keresztül a szülőknek. Először a technikai dolgokról írnék. Hajdu Csaba cikkére reagálva. Az olcsó rádiós mikrofon inkább URH mikrofon lehet, ami arra készült, hogy a mikrofonba beépített URH adó segítségével - korlátozott távolságok között - hallhatóvá tegye a gyermeknél lévő URH rádióval azt, amit mondunk neki. Ezt először ki kell próbálni: fogható-e a birtokunkban lévő rádióval a mikrofon adása, vagy sem. Csak ezután csatlakoztatható a hallókészülékhez ún. audió csatlakozóval, csak a tartozékot kell hozzá megvásárolni. A készülék kapcsolóját T állásba. a Phonak PPe-LA készüléket A állásba kell kapcsolni. Ilyenkor a környezet zaja kikapcsolódik, csak a direkt beszédet (ill. kábel segítségével TV-t, rádiót, magnót) lehet hallgatni, de csak akkor várható a jó minőség, ha a beszédérthetőség a készüléken keresztül kialakult. Az illető nincs kábelhez kötve, ha a helyiségben indukciós hurok van kiépítve. A belül üres kemény illeszték az ún. könnyített illeszték: a fülkagylói résznél csak egy kis váz látható, s mivel a porcos részhez támaszkodik, könnyebb. Nem izzad alatta a bőr. A nyomást okozhatja az illeszték hallójárati része, lehet rossz vagy még meg nem szokott az illeszték (Itt is fontos a fokozatos megszokás). Számos típus létezik (elsősorban külföldön) illesztékekből, azok anyagából, a különböző rendeltetésű (levegőztető és hangoló) furatokból. Minden esetben szakember dönti el a szükséges változatot, s szakember készíti is el. Jó volna, ha a hazai fogtechnikák elsajátíthatnák a külföldi módszereket, s anyagot is kapnának (mintavételhez és a késztermékhez egyaránt). Felhívom a figyelmet arra, hogy esetleg többet lehet ártani, mint használni, azzal, ha vizsgálat és mérés nélkül - hallókészüléket adnak át egymásnak. (Levélírónk a továbbiakban részletesen felsorolja a szülőket illető kedvezményeket, amiről egy listát külön lapon olvashatnak, ezért itt elhagyjuk.) Faragó Péter

8 GYEREKEKNEK GYEREKEKNEK GYEREKEKNEK A betűvel jelzett négyzetekbe írd be az azonos betűjelű tárgy nevének annyiadik betűjét, amennyit a mellette álló szám mutat. Két magyar városka nevét kapod megfejtésül. Rejtvény megfejtés Az előző szám rejtvényeinek helyes megfejtése: 1. MOLY, LEPKE. DARÁZS KA TICABOOÁR. SZÚNYOG 2. MAJOM. ZEBRA. KENGJRU. STRUCC. BÖLÉNY 3. nap, árnyék, alma, betű, 15 ember A helyes megfejtést beküldő Erdődy Mónika (8 éves) könyvjutalomban részesült. Kösd Össze vonalakkal az állatokat, és azt, amit tőlük kapunk.

9 GYEREKEKNEK GYEREKEKNEK GYEREKEKNEK Nézd meg figyelmesen a két rajzos táblát, és állapítsd meg, mi hiányzik az egyikről és mi a másikról. Találós kérdések 1. Vízben síkos, kézben habos, piszkos kezet tisztára mos. 2. A körúton ketten sétálnak, egy kicsi és egy nagy. A kicsi fia a nagynak, de a nagy nem apja a kicsinek. Vajon akkor kije? 3. Reggel hidegen felfrissít, este melegen tisztít. Nyáron felüdít. Egyszer locsog, máskor csobog, te vödörben hordod! 4. Este hosszú, délben kurta, falon néha nagyon furcsa. Mi az? 5. Tavasszal kap levelet, s ősszel küld csak választ, de nem egyet, nem is kettőt, hanem sok-sok százat.

10 GYEREKEKNEK GYEREKEKNEK GYEREKEKNEK 5. Melyik úton jut el a kisfiú a csésze kakaóhoz?

11 GYEREKEKNEK GYEREKEKNEK GYEREKEKNEK 6. Színezd ki és az évszakok sorrendjében rakd össze a képeket! Küldjétek be szerkesztőségünk címére az 1, 3, 4 számú rejtvények helyes megfejtését. Ezúttal is könyvjutalmakat sorsolunk ki. Beküldési határidő: május 31.

12 M Ű SZAKI TANÁCSOK - TÁJÉKOZTATÓ Tudnivalók a hallókészülékek működésének ellenőrzéséről 1. Naponta ellenőrizzük a készülék hangjának minőségét. Ezt vagy egy saját illesztékkel, vagy az ún. sztetoklippel tehetjük. ( A sztetoklipp kapható kb. 500-ért az orvosi sztetoszkóphoz hasonlít, rápattintható a hallókészülék.) Így nem sípol a készülék, halljuk a hangját. Mondjunk különböző mély és magas hangokat (u, a, í, sz, s), hogy minden frekvencián ellenőrizni tudjuk a hangszínt. Figyeljünk arra is, nem zúg-, recseg-e a készülék. 2. Ellenőrizzük az illesztékhez csatlakozó műanyagcsövecskét. Ne használjuk, ha már elszíneződött, megkeményedett. Ronthatja a hangminőséget. különösen. ha hajszálrepedés is van rajta. A csövecskét ajánlatos 2 havonta kicserélni. 3. Az illesztéket minden este tisztítsuk meg. Ha bevizeztük, alaposan szárítsuk ki, nehogy egy vízcsepp is benne maradjon. 4. Rendszeresen ellenőrizzük az elemeket. A még fel nem használt elemeket hűvös helyen tároljuk. 5. Ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön idegen anyag (pl. homok) a készülékbe, s hogy ne érje ütés, erős hő. Figyelje gyermekét! Ha a hallókészüléket jól állították be, és a gyermek egész nap hordja, úgy majdnem minden gyermeknél észrevehető, hogy reagál a hangra és a beszédfejlődése is lendületet kap. Adjunk sok lehetőséget a hangélményekre! Ne erőltessük a szájról olvasást! Mire való az URH (vagy infravörös) rendszerű készülék? Az adóból és vevőből álló és az egyéni hallókészülékhez csatlakoztatható készülék segít leküzdeni a hallókészülék azon teljesítménycsökkenését, amely a beszélőtől való távolság, a helyiség visszhangossága és a háttéri zaj miatt jelentkezik. Kulcsszerepe van a beszélő (szülő, tanár stb.) szájához közel elhelyezett mikrofonnak, mely mintegy 3. fülét képezi a gyermeknek. Így a gyermek mindig közel érezheti magát a hangforráshoz, ha fizikailag távolabbra is van tőle. Ahhoz, hogy a hallássérült tisztán hallja a beszédet, annak tízszer olyan hangosnak kell lennie, mint a környezet egyéb zajainak. Másképpen kifejezve: jel/zaj = 20dB. Sajnos az átlagos tanteremben ez az arány csak 4dB. A kedvező jel/zaj arány elérésének két útja lehetséges: az egyik, ha nagyon közel beszélünk a hallókészülék mikrofonjához (max. 20 cm-re), a másik lehetőség az említett, adóból és vevőkészülékből álló közvetítő rendszer. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adót és a vevőt használatba vétel előtt először szakembereknek kell az (ún. mérődobozzal) beállítani.

13 műszaki tanácsok - műszaki tanácsok - műszaki tanácsok Hogy mindig szóljon a hallókészülék Az elemek tovább tartanak, mint egy töltés, viszont néhány akku raktáron tartása akkor is ajánlható, ha állandóan száraz elemet használunk, hiszen lehetnek gondok az elemek beszerzésével. A hallókészüléket tápláló akkumulátorokat teljes kisütés után a töltő használati utasításában előírt ideig kell tölteni. A teljes lemerülés nagyobb gyerekeknél a hallókészülékben is megvárható, ha a gyermek a készülék elhalkulását észreveszi, és tud akkut cserélni. Kisebbeknél sincs gond: addig hagyjuk bent az akkukat, amíg biztosan jók, majd töltés előtt magunk süssük ki őket teljesen. Ehhez kiválóan megfelel a szaküzletekben kapható kis akkuellenőrző készülék, amiben az akkut addig hagyjuk benne, amíg a teljes lemerülés jeleként a kis lámpa kialszik. Ez legfeljebb néhányszor tíz perc alatt be fog következni, de ha tovább marad bent egy akku, az sem baj. A töltésnél viszont csak a pontosan betartott idő ad jó eredményt. Természetesen fél - egy óra túltöltéstől nem kell megijedni, de az akkuk annál hosszabb ideig tartanak, minél gondosabban járunk el. Persze így sem fognak örökké tartani, így ha azt tapasztaljuk, hogy egy évnél idősebb akkuink nem szólnak addig, mint az újabbak, cseréljük le őket. Praktikus ehhez az akkukat megjelölni és párban használni őket. Az akkumulátor cserék közti idő függ a készülék típusától, beállításától, sót attól is, hogy mit hallgatnak vele (pl. otthon van a gyerek és viszonylag hosszú csendes időszakok vannak, vagy iskolában folyamatos a tanár beszéde, gyerekzsivaj, stb.). Ezért teljesen természetes lehet az, hogy az akkumulátor (de ugyanígy az elem is!) hol hosszabb, hol rövidebb idő alatt merül le. Előbb - utóbb mindenki kitapasztalja, hogy mennyi az az idő, amíg egy akku biztosan eltart. Ezt figyelembe véve célszerű a csere idejét kényelmesen elhelyezni a napirendben, pl. a délutáni és esti lefekvés után. (Olyan gyereknél sem kell okvetlenül kivárni a készülék elhalkulását, aki már ezt jelezni tudná.) Ha a lemerítést és töltést is fix időpontokhoz kötjük. a fogmosáshoz hasonló rutinná válhat az akkuzás, amit nagyobb gyerek esetleg maga is csinálhat. Hajdu Csaba

14 HALLÁS - BESZÉDNEVELÉS OTTHON A szülők kérésére a továbbiakban rendszeresen közölni fogunk olyan játékos feladatokat, amelyeket hallássérült kisgyermekükkel otthon gyakorolhatnak. A. Emlékezet fejlesztő gyakorlatok 1. ujjmozgatás sor utánzása: Összeérintjük a két mutató ujjunkat (a gyermekünk ismételje meg) összeérintjük a két mutató, majd a két kisujjunkat (itt is ismételjen) Ennek a feladatnak számtalan variációja van. Kisebb gyermekeknél egy vagy két mozgás utánzása várható el, nagyobbaknál természetesen több. Ügyelni kell a fokozatosságra: ha már egy adott számú mozgás, pl. három utánzása jól megy, akkor lépjünk tovább a négyre. Kapcsoljuk össze a mozgást beszéddel: mutató ujjam. kicsi ujjam 2. nagymozgások utánzása (izgága gyerekek lekötésére): Megfogom a fülemet (a gyerek ismételje meg) megérintem a fejem tetejét, majd a lábam ujját (ismételjen) odaszaladok: a székhez, megérintem, visszaszaladok és leguggolok, tapsolok. stb. Itt is ügyeljünk a fokozatosságra. Megtaníthatjuk közben a testrészek nevét 3. színemlékezet fejlesztés: Kis színcsíkokat készítünk. Kitesszük az asztalra a pirosat és a kéket (a gyerek is tegye ki a magáéból ugyanezeket). Kitesszük az asztalra a pirosat és a kéket, majd letakarjuk. A gyermeknek emlékezetből kell kiraknia, amit látott. Növeljük a színek számát. Kapcsoljuk össze a feladatot a beszéddel. B. Légzés, artikulációs gyakorlatok 1. Ki- és belégzés térdelve, ülve, kilégzéskor gagyogás. A cél az, hogy minél hosszabb időtartamú legyen a kilégzés pl: bababa, tatata Szappanbuborék fújás: szép, egyenletes kilégzéskor sikerül buborékot fújni. 3. Fújó gyakorlatok gyertya elfújása, tollpihe, vatta, ping-pong labda fújás.

15 A játékokba vonjuk be a testvért, vagy az apukát is. Érdekes versenyek alakulhatnak ki. Rajzoljuk bele az eseményeket a gyerek élménynaplójába. C. Észlelést, megfigyelést fejlesztő gyakorlatok: 1. Hallási Ingerek észlelése, azokra való reagálás: Pl. hangadásra mozgás, a hang megszűnésére megállás. A hang lehet dobolás vagy egyéb hangszer megszólaltatása, magnóról ritmusos gyermekdal. - Hangadásra ill. mialatt a hangot hallja. folyamatosan vonal rajzolás. A hang megszűnésekor a vonalban is szünet következik. Ügyeljünk arra, hogy gyermekünk csak a fülére támaszkodhasson a hang észlelésekor. Ne lássa, hogy mikor kapcsoljuk be a magnót vagy mikor ülünk rá a dobra. Ne érezze a leheletünket, ha mindehhez a saját hangunkat használjuk fel zörejből, hangból álló sorozat sorrendjének megállapítása: Pl. kulcszörgés, papír összegyűrése, dob, cintányér, két kanál összeütögetése, stb. Először mutassuk meg a lehetőségeket. Lehetőleg egymástól nagyon különböző hangokat válasszunk. Nagyobb gyerekeknél lehet két egymáshoz hasonló hangot is alkalmazni. Ügyeljünk a fokozatosságra pl.: először csak kétféle hangot adjunk differenciálásra, később hármat, stb. Lehet nehezíteni: többféle hangkeltő eszköz közül csak kevesebbet szólaltatunk meg. I N F O R M Á C I Ó K Megindultak és sikeresen folynak az előző számban meghirdetett zenei foglalkozások óvodáskorú hallássérült kisgyermekek számára. A hallásritmus fejlesztő gyakorlatok a 20 perces időtartammal egyéni foglalkozás keretében zajlanak. A gyerekek lelkesen végzik a változatos gyakorlatokat: egyszerű, színes kottázású dallamrészletek lejátszása a zongora mély és magas hangtartományaiban, csörgő ébresztőóra felkutatása a szobában, több különféle hangot adó tárgy azonosítása rajzos képükkel, váltakozó ritmus tapsolása, dobolása, stb. A foglalkozásokat az I. István Gimnázium igazgatójának felajánlására egy fiatal zenetanárnő, Tóth Orsolya tartja.

16 Beindult, s minden hónap 2. csütörtökén rendszeresen látogatható a videós szülő-továbbképző tanfolyam, amelynek keretében videóra felvett hallás-beszédfejlesztő foglalkozásokat lehet végignézni, (különböző életkorú gyermekek részvételével). A meglehetősen gazdag videós anyagból a szülők kérésére különböző szempontok alapján válogatás is készülhet (pl. zenei foglalkozások, meghatározott életkorú gyermekek, stb.) A látottakhoz szurdopedagógus tanár fűz magyarázatokat. (A foglalkozás helyszíne a szokásos: Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, VII: Bethlen tér 2. II. em. Tanács-terem, Időpont minden hónap 2. csütörtöke, du. 5 óra.) Az. Egyesületünkről szóló rádióriportot (pontosabban az igen drága URH-s adó-vevő berendezések beszerzése és az iskoláskorú hallássérült gyermekek ezekkel történő ellátása körüli gondokat) hallva jelentkezett először telefonon, majd a januári utolsó csütörtöki klubnapon személyesen is egy nagyvázsonyi rádióamatőr, Aszódi Pál és felesége, akik felajánlották, hogy az általuk kifejlesztendő, jelenleg a kipróbálás stádiumában lévő infra (és nem URH) alapú adó-vevő készülék kifejlesztésében és esetleges hazai forgalmazásában szeretnének a szülők és a gyerekek segítségére lenni. Ha a készülék beválik, lényegesen olcsóbb áron tudnának a rászorulók hozzájutni. Amiben a segítségünket kérték, az a készülék megfelelő méretű és anyagú (ütésálló poliészter) dobozának az elkészítése lenne. Ehhez várnák műanyagöntéssel foglalkozó kisiparos segítségét. Igény merült fel arra, hogy egyesületünk kérjen fel pszichológust, akihez a szülők gyakorlati tanácsért fordulhatnának (saját lelki problémájukkal kapcsolatban). Dr. Fonyó Ilona pszichológust a következő telefonszámon lehet megkeresni: KÖNYV AJÁNLAT - KÖNYVEK KÖNYVAJÁNLAT 1. DOMOKOS - sorozat: Most légy okos, Domokos; Furfangos Domokos, Domokos játszik a szavakkal. Írta: Eva Vancurová, Móra kiadó. (a jobbára gyermekkönyvtárakban fellelhető színes, rajzos foglalkoztató füzet szórakoztatva tanítja a formákat színeket, szóképeket, stb.) 2. Töprengő 1. (3-6 éveseknek) (a matematikai gondolkodást játékosan lehet kialakítani a sok rajzos feladat megoldásával) Könyvesboltban kapható. 3. Időforgató; Athaeneum nyomda, (a spirálfüzetszerűen fűzött színes, mozgatható ábrás könyv szemléletesen vezeti

17 rá a gyermeket a napszakokra, az óra járására, a hónapok múlására, az évszakok váltakozására) 4. Montágh Imre: Mondd ki szépen (a logopédiai foglalkozások szülők számára is íródott rajzos, verses gyakorlófüzete, sok segítséget nyújt a gyerekkel való otthoni foglalkozáshoz) 5. A baba első lexikonja. Írta: Tardos Anna - Kálló Éva - Kovács Péter. (gyermekkönyvtárakból kölcsönözhető) (sok-sok rajzzal, kevés képaláírással olyan eseménynaplót forgathatunk, amely két kisgyermek és szüleik hétköznapjait elevenítik meg a reggeli felkeléstől, a szokásos napi történéseken keresztül az esti lefekvésig. Egészen kicsi gyermekekkel is lehet nézegetni, beszélni a képekről.) egyesületi hírek - egyesületi hírek - egyesületi hírek Debreceni szülőszervezet: Egyesületünk szépen halad, minden fontos helyre bejelentkeztünk polgármester, Városi Tanács, Egészségmegőrzési csoport stb. Figyelemfelkeltő plakátunk eljutott minden gyermekorvosi rendelőbe, felvettük a kapcsolatot fülész, audiológus, gyógypedagógus, pszichológus szakemberekkel, a vezető védőnő támogatását is megnyertük. Felkerestük a bölcsődék vezetőjét, hiszen a gondozónők egész nap együtt vannak a gyerekekkel, nagyobb a lehetősége annak, hogy észrevegyék a halláskárosodást. Azt szeretnénk, ha Debrecenben is létesülne hallókészülékjavító műhely. Ebben az ügyben levélben kértük az OMKER igazgatójának támogatását, egyelőre válasz nem érkezett. Foglalkoztatót tervezünk létrehozni, mert már két-három gyerek nem tud elhelyezkedni a szakmunkásképző iskola elvégzése után. A polgármesteri hivatalnál kérvényeztünk helyiséget, amely alközpontunk, s egyben a gyerekek foglalkoztatója lehetne, ahol állandóan segíthetnénk őket munkaanyaggal, szállítással, beszerzéssel, szakmai tanácsokkal és kész termékek terjesztésével. Beadtunk egy pályázatot is a Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos szövetséghez. A helyi rokon szervezetekkel is kapcsolatba léptünk, így a Vakok és Csökkentlátók, a Mozgássérültek ill. a Vesebetegek szövetségeivel. Pásztor Sándorné

18 Pécs szeptembere óta szervezzük Pécsett a hallásgondozást, integrációt. Munkahelyünk az Apáczai Csere János Nevelési Központ most mérlegeli, hogy intézményesen felvállalják a hallássérültek gondozását, integrációját. Több nagyon jó hozzáállású, segítőkész óvónő és pedagógus már be is kapcsolódott a munkánkba. Első lépésként a védőnőkkel vettük fel a kapcsolatot, akik a megadott szempontok alapján figyelték a csecsemőket, s hívtak bennünket, ha problémás gyerekre bukkantak. Ezentúl jelezték a már kiszűrt hallássérült gyerekeket. A védőnők, audiológiai állomások, s szülői visszajelzések alapján jelen pillanatban harminc hallássérült gyermekről tudunk a városban. Hét spontán integrálódott, s két tudatosan integrált gyermek van közöttük. Kapcsolatot kerestünk a város kórházainak, klinikáinak Fül-Orr-Gége osztályaival, audiológus asszisztenseivel, s közös erővel szeretnénk biztosítani a gyermekek megfelelő ellátását. A helyi szülőklub február 9-én alakult, s március 2-án tartottuk a legutóbbi összejövetelünket. Rengeteg kérdés, probléma merült fel! Megfogalmazódott a szülőkben az az igény, hogy gyermekeink ugyanolyan jogú tagjai a társadalomnak, mint a többiek, s hogy állampolgári jogon szükséges biztosítani számunkra a gondozás, tanulás, fejlesztés lehetőségét. Megfogalmazódott az a kívánság is, hogy hozzuk ezt a többi ember, főként a gyermekeket ellátó szakemberek (orvosok, védőnők, óvónők, tanárok) tudomására, készítsük fel mi őket az integrációra. Ez igényből jött létre a következő összejövetel formája, egy nagyszabású előadás, az összes érintett illetékes és érdeklődő meghívásával. Folyamatban van a Cégbíróságon történő bejegyzésünk a Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület Pécsi Szervezeteként! Várnai Rudolfné Mátészalkai javaslat szülőklub alakítására: Örömmel olvastam az Egészségnevelés c. folyóirat évi 1. számában a Szülők a hallássérült gyermekekért Egyesület terveiről szóló cikket. Bennem is régóta megfogalmazódott, hogyan lehetne a hallássérült gyermekeken és szüleik lelki válságán segíteni (talán azért is, mert magam is hallássérült gyermek édesanyja vagyok.)

19 Országosan is kezdünk többet foglalkozni a nyilvánosság előtt is az ilyen jellegű problémákkal, ezért itt, a mátészalkai II. Rákóczi Ferenc Kórház keretén belül szeretnék megalakítani egy olyan klubot, amely elsősorban a lelki, de akár más jellegű problémákon is átsegítené a szülőket. Tudjon segíteni a gyermeknek beilleszkedni, elfogadtatni magát a társadalommal. A családot meg kell győzni arról, hogy gyermekük éppen olyan, mint a többi, ne sajnálkozzanak, mert ő így is egy egész ember. Pillanatnyilag ez még a személyes elképzelésem, de meg kell valósítanom, azért is, hogy ezek a gyerekek ne vesszenek el a társadalomban. Segítséget kívánok kérni a helyi önkormányzattól is. Kórházunkban van logopédus pszichológus, biztos vagyok benne, hogy szívesen fogják a munkámat támogatni. Mindehhez kérném az Önök együttműködését is. (A levél további része levélírónk jelenleg már iskoláskorú kisfiáról, a valószínűleg szerzett hallássérülés fokozatos kiderüléséről, az ezzel járó lelki és gyakorlati problémák lassú, de végül eredményes megoldódásáról szól.) Ary Sándorné egészségnevelő KRÓNIKA - KRÓNIKA KRÓNIKA Ez év januárjában pályázatot nyújtottunk be az Országgyűlési Bizottsági Főosztályhoz, amely költségvetési hozzájárulás elnyerését helyezte kilátásba közösségi célokat szolgáló társadalmi szervezetek számára. A döntésről még nem kaptunk értesítést. Elkészült a szövegtervezete annak az Alapítványnak, amelyet egyesületünk kíván létrehozni. Az 5 fős kuratórium megválasztására az áprilisi budapesti illetve vidékiek számára az április 13-ára eső szombati összejövetelt szeretnénk felhasználni. Felkerestük az OMKER szaküzlet vezetőjét, Gere Istvánnét, aki szívesen ajánlotta fel együttműködését. Kérdésünkre, hogy mi az, amire érdemes lenne felhívni a szülők figyelmét, a következőt válaszolta: A szülők nézzék meg az utalványok, vények lejárati határidejét, mert csak érvényeseket tudnak elfogadni. A régit felváltó új (vonalkódos) közgyógyellátási igazolványt minden esetben fel kell mutatni a vények, utalványok kedvezményes kiváltásához. A szaküzlet címe: VII. Rózsa Ferenc u. 29. Tel.: Nyitva: szombat kivételével lg. csütörtökön ig.

20 KRÓNIKA - KRÓNIKA KRÓNIKA Közös érdekeink képviseletében együttműködésre léptünk más rokon érdekvédelmi szervezetekkel, a Vakok és Gyengénlátók, az Értelmi Fogyatékosok, a Mozgássérültek és a Hallássérültek Szövetségeivel Megállapodtunk, hogy egységesen lépünk fel a valamennyiünket egyformán érintő alapvető kérdésekben (pl. fogyatékosok foglalkoztatása, stb.). A DISLEXlA Szövetség képviselője vendégünk volt a januári összejövetelen. Felhívás érkezett hozzánk, amely a Gyógypedagógiai Érdekegyeztető Fórum -hoz való csatlakozásra szólítja fel - a szakemberek mellett - az érintett szülőket is. A Fórum a gyógypedagógiai nevelés feltételeinek javítását, a sérült gyermekek optimális fejlesztésének, munkába állításának segítését, az ebben résztvevő szakemberek érdekképviseletét vállalja. 10 ezer példányban kinyomtatásra került. s az Országos Védőnő Hálózaton keresztül - remélhetőleg - minden újszülött édesanyjához eljut egyesületünk figyelemfelhívó szórólapja. Az egyes életkori szakaszoknak megfelelő szempontok alapján megfigyelhetik jól hall-e, és életkorának megfelelően fejlődik-e gyermekük beszéde. Egy angol nyelvű, kifejezetten a szülők hallás-beszédnevelő munkájának segítésére szolgáló kézikönyv - szülők általi fordítása közeledik a befejezéshez. Főbb fejezetei: 6 súlyos nagyothalló gyermek hallásnevelésének története iskolás korukig; tanításra felhasználható otthoni tárgyak, könyv- és játék lista, tudnivalók az audiogrammról és a hallókészülékről, stb. Egyesületünk megalakulásáról, céljairól hosszabb cikk jelent meg a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Egészségnevelés című folyóiratának ez évi 1. számában (44. oldal) A Hallássérült Gyermekek Szüleinek Európai Szövetsége (FEPEDA) - amelynek alakulására tavaly Luxemburgba meghívást kaptunk - immár írásban is elkészítette Alkotmány-tervezetét, amelyet most körlevélben megküldött tagszervezeteinek. Rendszeresen kapunk híreket, program-ismertetéseket a külföldi szülőszövetségektől. Terveink között szerepel a társ-szülőszervezetek folyóiratainak figyelemmel kísérése, hasznos információk átvétele. (Ehhez továbbra is várjuk a fordításra vállalkozó szülők segítségét.)

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK

GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK ÚT A HALLÁSHOZ GYAKORLATI TANÁCSOK HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK SZÜLEINEK A kiadvány a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Autisták Országos Szövetsége 2009 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Harmadik, javított

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap

carissimi:layout 1 2010.03.02. 11:34 Page 1 nonprofit alap nonprofit alap Carissimi: anyanyelven az esélyegyenlőségért Több évtizedes szakmai munkámnak mindig fontos eleme volt, hogy szükség esetén magyarul beszéltünk, ez természetes munkaeszköz volt. Ezért minden

Részletesebben

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média

KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média KÖZVETÍTÉS Fogyatékosságügy és média Magyarországon Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szakmai kiadványa Budapest, 2004 A kéziratot

Részletesebben

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója

A fogyatékos gyerek is ugyanolyan gyerek, mint más Helesfai Katalin, a Vakok Általános Iskolájának igazgatója 356 valóság E: Végezetül szeretném megkérdezni, hogy ki vezeti most ezt az intézetet? R R: Miután múlt év augusztusában nyugdíjaztak, most, másodszori pályázásra sikerült kineveznie a minisztériumnak egy

Részletesebben

2003. 3. szám. Tartalom:

2003. 3. szám. Tartalom: "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Konferenciák Délkeleti Régió hírei Tanulmányok az önkéntességről Mindentudás Egyeteme Könyvajánlat Idézetek

Részletesebben

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára

Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára LÉT-Kérdés Lehetőségek, Értékek, Támogatások nyújtása komplex szolgáltatásokkal családok átmeneti otthonaiban élő családok számára TÁMOP-5.2.5/A-10/2-2010-0011 2011. szeptember 30. 2013. szeptember 29.

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Integrálódunk? Integrálódunk!

Integrálódunk? Integrálódunk! Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek I. évfolyam, 2010/2 A siketek világnapja A nyitott gerincről Az apát is be kell vonni Integrálódunk? Integrálódunk! A siketek világnapja Pozsonyban A siketek

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

A települési önkormányzat feladatai

A települési önkormányzat feladatai Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10399-26/2015. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma

A fogyatékkal élõk. Horváth Péter. Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1. 1. A fogyatékosság fogalma Horváth Péter A fogyatékkal élõk Fogyatékosságügyi alapismeretek Helyi Esélyegyenlõségi Programok készítéséhez 1 1. A fogyatékosság fogalma 1.1. A célcsoport megjelölésére használt fogalom A célcsoport

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. április 9-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 35-40. d.) rendelete: 3. /2015. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. június

hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. június Megválasztották az EUD elnökségét Sporthorgász OB és CSB Tiszakécskén hallássérültek alapítva 1892 CXXII. évfolyam 2013. június 6 Jeles jövőt akarunk! 4 Önismereti játék Kaposváron 2013 az egyenlő esélyek

Részletesebben

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint:

Az értékelés formáját, tartalmát is meghatározza a gyermekvédelmi törvény, az alábbiak szerint: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. J-10902-42/2014. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK --- MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás

Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jásper Éva Csányi Zsuzsanna Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 A jegyzet a következő kézikönyv átdolgozásával

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 FEDÉL NÉLKÜL HAJLÉKTALANOK LAPJA 13 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 25 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 31 KRÍZISAUTÓ 40

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben