JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I /2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I /2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009.

2 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése szerint Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egységes hivatalt hoz létre Jászberény Város Polgármesteri Hivatal /továbbiakban: Polgármesteri Hivatal/ elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ célja, hogy rögzítse a Polgármesteri Hivatal adatait, szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, a Polgármesteri Hivatal működési szabályait. I. 2. A Polgármesteri Hivatal működési rendjét meghatározó dokumentumok: I Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. I Egyéb dokumentumok A Polgármesteri Hivatal működését meghatározó egyéb dokumentum a kiadmányozás rendjéről szóló szabályozás. I A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /továbbiakban: Ámr./ 13/A. (2) bekezdésében foglaltak alapján Jászberény Város honlapján ( közzéteszi /az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény /továbbiakban:eitv.//. I. 3. A Polgármesteri Hivatal legfontosabb adatai: a/ A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Jászberény Város Polgármesteri Hivatala /a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 38. (1) bek. /továbbiakban: Ötv.// b/ A Polgármesteri Hivatal székhelye: Jászberény, Lehel vezér tér 18. Rövid neve: JBPH c/ A Polgármesteri Hivatal telephelye: Jászberény, Lehel vezér tér 31. Jászberény, Szabadság tér 16. d/ Az alapító megnevezése: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e/ Az Alapító Okirat adatai, kelte, típusa: 134/2009. (V. 27.) önkormányzati határozat, /korábbi alapító okirat kelte: január 30., december 20.,

3 május 31. és március 30./ f/ Az alapítás időpontja: október 26. g/ A Polgármesteri Hivatal TEAOR száma: 8411 Általános közigazgatás h/ A Polgármesteri Hivatal KSH statisztikai számjel: i/ A Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma: j/ A Polgármesteri Hivatal adószáma: k/ A Polgármesteri Hivatal TB. törzsszáma: l/ A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számla költségvetési elszámolási számlaszáma: m/ A Polgármesteri Hivatal ÁFA alanyisága: ÁFA körös n/ A Polgármesteri Hivatal illetékességi területe: Jászberény város közigazgatási területe, illetve építésigazgatási, gyámügyi igazgatási, valamint okmányügyi feladatok esetében Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek közigazgatási területe. Telepengedélyezési eljárásban az illetékességi területe: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor közigazgatási területe. o/ A Polgármesteri Hivatal fenntartója: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete p/ A Polgármesteri Hivatal irányító/felügyeleti szerve: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Polgármesteri Hivatal esetében az egyéb irányítói jogosultsággal rendelkező személy: Jászberény Város Polgármestere. r/ A Polgármesteri Hivatal KSH területi számjele: s/ A Polgármesteri Hivatal alaptevékenysége: sa/ december 31-éig hatályos: szakágazati szerinti főtevékenysége: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. sb/ január 1-jétől hatályos új szakfeladat rend: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. A Polgármesteri Hivatal típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.

4 4 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. I. 4. A Polgármesteri Hivatal jogállása, gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: - önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, - önállóan működő és gazdálkodó, - a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel és felelősséggel rendelkező költségvetési szerv, - vállalkozói tevékenységet nem végez, - önálló bankszámlával rendelkezik. /Áht. 66. és 87. -a, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 36. (1) bek. és a a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 48. -a, valamint a 327. (4) bek./ I. 5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: Az SZMSZ hatálya kiterjed: a/ a Polgármesteri Hivatal vezetőire, b/ a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira. II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI II. 1. A Polgármesteri Hivatal feladatköre: A Polgármesteri Hivatal számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei közötti megosztásáról Jászberény Város Jegyzője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeire, vezetőire, köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. II. 2. A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatként ellátandó - alaptevékenysége: /2009. december 31-éig hatályos/ Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége /Ötv., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény /továbbiakban: Ket./, a szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény /továbbiakban: Szabs. tv.//

5 5 II. 3. Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek szakfeladatonként: /2009. december 31-éig hatályos/ Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás /Ötv., feladatmutató: - / Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása /Ötv., a közbeszerzésekről szóló CXXIX. törvény /továbbiakban: Kbt./, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Étv./, feladatmutató: - / Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása /Ötv., a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény /továbbiakban: évi I. tv./, feladatmutató: - / Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása /a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény /továbbiakban: Lakás tv./, feladatmutató: - / Területi, körzeti igazgatási szervek tevékenysége /Étv., a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény /továbbiakban: évi LXVI. tv./, feladatmutató: - / Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége /a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXVII. törvény /továbbiakban: Nek. tv./, feladatmutató: - / Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása /a választási eljárásról szóló évi C. törvény /továbbiakban: Ve. tv., az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi XXXIV. törvény /továbbiakban: évi XXXIV. tv./, feladatmutató: - / Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása /Ve. tv., a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi LXIV. törvény /továbbiakban: évi LXIV. tv.// feladatmutató: - / Polgári védelmi tevékenység /a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi LXXIV. törvény /továbbiakban: évi LXXIV. tv./, a polgári

6 6 védelemről szóló évi XXXVII. törvény /továbbiakban: évi XXXVII. tv./, feladatmutató: - / Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás /a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény /továbbiakban: évi LVII. tv./, feladatmutató: - / Város- és községgazdálkodási szolgáltatás /Ötv., a természet védelméről szóló évi LIII. törvény /továbbiakban: évi LIII. tv./, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény /továbbiakban: Kvtv./, feladatmutató: - / Közvilágítási feladatok /Ötv., a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény /továbbiakban: Vet./, feladatmutató: - / Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai /a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény /továbbiakban: évi XXI. tv./, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény /továbbiakban: évi CXXXV. tv./, feladatmutató: - / Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása /1996. évi XXI. tv., a számvitelről szóló évi C. törvény /továbbiakban: Számv. tv./, feladatmutató: - / Finanszírozási műveletek elszámolása /az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény /továbbiakban: Áht./, feladatmutató: - / Állategészségügyi tevékenység /Ötv., az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény /továbbiakban: évi XLVI. tv./, feladatmutató: -/ Rendszeres szociális pénzbeli ellátások /a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény /továbbiakban: Szoctv./, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény /továbbiakban: Gyvt./, teljesítménymutató: rendszeresen segélyezettek száma (fő) feladatmutató: - /

7 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások /Szoctv., Gyvt. teljesítménymutató: rendszeresen segélyezettek száma(fő) feladatmutató: - / Munkanélküli ellátások /Szoctv., teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő) feladatmutató: - / Eseti pénzbeli szociális ellátások /Szoctv., teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő) feladatmutató: - / Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások /Szoctv., teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő) feladatmutató: - / Szennyvízelvezetés- és kezelés /1995. évi LVII. törvény/, feladatmutató: - / Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység /Ötv., a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény /továbbiakban: évi XLIII. tv./, feladatmutató: - / Sportcélok és feladatok /Ötv., a sportról szóló évi I. törvény /továbbiakban: évi I. tv./, feladatmutató: - / Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás /a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény /továbbiakban: évi XLIII. tv./, feladatmutató: - / Családi ünnepek szervezése /a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény /továbbiakban: Csjt./, feladatmutató: - / Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek szakfeladatonként: január 1-jétől hatályos új szakfeladat rend: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

8 8 Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek szakfeladatonként: Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása /Ötv., évi XLIII. tv., feladatmutató: - teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)/ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása /Ötv., Kbt. Étv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: üzemeltetett útpálya hossza (km, m2) üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)/ Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Lakás tv., 34/2009. (IX. 18.) Ör., feladatmutató: lakóingatlanok száma, teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)/ Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Lakás tv., 35/2009. (IX. 18.) Ör., feladatmutató: ingatlanok száma, teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)/ Ingatlankezelés /Ptk , , Lakás tv., feladatmutató: - teljesítménymutató: üzemeltetett hasznos alapterület (m2)/ Állategészségügyi ellátás /Ötv., évi XLVI. tv. Feladatmutató: ellátandó állatállomány nagysága Teljesítménymutató: beavatkozások száma/ Zöldterület-kezelés /Ötv., évi XLIII. tv. Feladatmutató: -/ Önkormányzati jogalkotás /Ötv. 16. (1) bek., Feladatmutató: -/ Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Ve. tv., évi XXXIV. tv. Feladatmutató: -/ Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Ve. tv. a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXIV. tv. /továbbiakban: évi CXIV. tv./,

9 9 feladatmutató: -/ Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek /az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló évi CXIII. tv., /továbbiakban: évi. CXIII. tv.// feladatmutató: -/ Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek /Ötv., az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló évi III. törvény /továbbiakban: évi III. tv./, feladatmutató: -/ Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység /Étv., évi LXVI. tv., feladatmutató: -/ Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége /Nek.tv., feladatmutató:-/ Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások /Kbt., feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke/ Közvilágítás /Ötv., Vet., feladatmutató: -/ Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások /Ötv., évi LIII. tv., Kvtv., feladatmutató: -/ Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai /1996. évi XXI. tv., évi CXXXV. tv., feladatmutató:-/ A polgári védelem ágazati feladatai /1996. évi XXXVII. tv., feladatmutató: - teljesítménymutató: gyakorlatok száma/ Rendszeres szociális segély /Szoctv., Gyvt., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Időskorúak járadéka /Szoctv., feladatmutató: ellátást igénylők száma,

10 10 teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /Szoctv., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó támogatás/ Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás /Szoctv., 4/2007. (II. 15.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Ápolási díj alanyi jogon /Szoctv., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Ápolási díj méltányossági alapon /Szoctv., 4/2007. (II. 15.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás /Gyvt., feladatmutató: a tanév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben/ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /Gyvt., feladatmutató: a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban/ Óvodáztatási támogatás /Gyvt., feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma/ Átmeneti segély /Szoctv., 4/2007. (II. 15.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/

11 Temetési segély /Szoctv., 4/2007. (II. 15.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /Gyvt., 8/2003. (III. 28.) Ör., feladatmutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma/ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása /a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rend., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások /Szoctv., 4/2007. (II. 15.) Ör., 12/2003. (III. 28.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Adósságkezelési szolgáltatás /Szoctv., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Közgyógyellátás /Szoctv., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Köztemetés /Szoctv., 4/2007. (II. 15.) Ör., feladatmutató: köztemetési igények száma, Otthonteremtési támogatás /a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rend. /továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rend/., feladatmutató: a tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma/ Gyermektartásdíj megelőlegezése /331/2006. (XII. 23.) Korm. rend., feladatmutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma,

12 12 teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma/ Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás /Lakás tv., 26/2009. (VIII. 27.) Ör., feladatmutató: támogatást igénylők száma, teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg/ Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások /a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rend., /továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rend/, feladatmutató: támogatást igénylők száma, teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg/ Civil szervezetek működési támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg, teljesítménymutató: a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege/ Civil szervezetek program- és egyéb támogatás /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg, teljesítménymutató: a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy programra eső támogatás átlagos összege/ Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, feladatmutató: -/ Közcélú foglalkoztatás /a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. tv. (továbbiakban: Flt.), feladatmutató: - teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma/ Közhasznú foglalkoztatás /Flt., feladatmutató: -, teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma/ Közmunka /Flt., feladatmutató: -, teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma/

13 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, feladatmutató: - / Versenysport-tevékenység és támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató:-/ Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató:-/ Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató: résztvevők száma/ Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, feladatmutató: -./ Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló önkormányzati rendelete, feladatmutató: -/ Köztemető-fenntartás és működtetés /1999. évi XLIII tv., feladatmutató: -/ II. 4. A feladatok, tevékenységek forrásai: - Saját bevételek: intézményi saját bevételek vagyonhasznosításból, selejtezésből származó bevételek kamatbevételek bérleti díj bevételek közterület-használati díjbevételek - Központi költségvetés normatív hozzájárulása - Támogatások, átvett pénzeszközök - Hitelek - Egyéb bevételek II. 5. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek: - A költségvetési koncepcióban jóváhagyott szempontok alapján kerül összeállításra a Polgármesteri Hivatal költségvetése.

14 14 - A költségvetés összeállításához a Közgazdasági Iroda tájékoztatása alapján, valamennyi irodavezető /gyámhivatal vezető/ információt és adatot szolgáltat. - A Polgármesteri Hivatal költségvetése a költségvetési koncepció mellékletében rögzített egyeztetéseket követően kerül véglegesítésre, pontosításra. - Az elfogadott költségvetés végrehajtásával kapcsolatos előírások az önkormányzat éves költségvetési rendeletében, valamint a képviselő-testület a rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntéseiben (határozataiban) kerülnek rögzítésre. - A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjét külön szabályzat határozza meg. - A pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladat- és hatáskörének, jogkörének részletes meghatározását, továbbá a munkaköröket Jászberény Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Szervezetének Ügyrendje, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák. II. 6. A Polgármesteri Hivatal kiegészítő tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységére meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából kiegészítő fénymásolási tevékenységet folytat. a/ december 31-éig Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő, kisegítő tevékenységek b/ január 1-jétől Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás II. 7. A Polgármesteri Hivatal irányítása és vezetése: II A Polgármesteri Hivatalt Jászberény Város Polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja /Ötv. 35. (2) bek./. II A polgármester munkáját két alpolgármester segíti. Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat /Ötv. 34. (1)-(2) bek./. II A Polgármesteri Hivatal vezetője: a jegyző. A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát /Ötv. 36. (2) bek./. A jegyző a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, munkaszerződéshez, vezetői megbízás adásához, felmentéshez, felmondáshoz a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

15 15 Ebben a körben a jegyző ellátja Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: 25/2007. (XI. 5.) Ör./ 29. (3)-(5) bekezdésben meghatározott feladatokat. A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel (Ötv. 36. (3) bek.). II A jegyzőt Jászberény város aljegyzője helyettesíti, aki egyben ellátja a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Osztályának vezetését is /Ötv. 36. (1) bek./. III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATA III.1. A Polgármesteri Hivatal feladatait az alábbi szervezeti tagozódásban látja el: - osztályok, - irodák és - gyámhivatal /továbbiakban: belső szervezeti egységek/. III. 2. A belső szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. III. 3. A belső szervezeti egység vezetőjét a polgármester egyetértésével határozatlan időre a jegyző bízza meg. A belső szervezeti egységek közvetlen irányítását, tevékenységének összehangolását, ellenőrzését a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők (osztályvezetők, irodavezetők, gyámhivatal vezető) látják el. III. 4. A belső szervezeti egységek tagozódása: 25/2007. (XI. 5.) Ör. 30. (3) bek.) III Titkársági Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Jászberény, Szabadság tér Jogi és Önkormányzati Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Jászberény, Szabadság tér Gondnoksági és Támogató Iroda - Informatikai Csoport, - Iktató és Leíró Csoport - Gondnoksági Csoport 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. III Ügyfélszolgálati Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és Adóigazgatási Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Általános Igazgatási és Okmányiroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és 31.

16 16 - Építésigazgatási Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Gyámhivatal 5100 Jászberény, Szabadság tér Oktatási, Közművelődési és Sport Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Szociális Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. III Városgazdálkodási Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és 31. és 5100 Jászberény, Szabadság tér Közgazdasági Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Városüzemeltetési Iroda (ezen belül: közterület-felügyelet) 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 31. és 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. III. 5. A polgármesteri hivatal belső szervezeti egységébe nem tartozik a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr, nevezettek tevékenységüket a jegyző közvetlen alárendeltségében végzik. (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.). III. 6. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma: 122 fő - a Polgármesterrel és a Jegyzővel együtt - /Ámr. 13/A. (3) bek. e/pont/. III. 7. A Polgármesteri Hivatal I. funkciócsoportba tartozó létszáma: a/ vezetői létszám: 16 fő. b/ nem vezetői létszáma: - középfokú iskolai végzettségű: 24 fő, - felsőfokú iskolai végzettségű: 62 fő. IV. A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA IV. 1. A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. /Ötv. 35. (2) bek. e) pont és 103. (1) bek. b/ pont/ Ennek keretében hatáskörébe tartozik: a/ teljesítménykövetelmény meghatározása a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez, figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra, a jegyző egyéni munkateljesítményének értékelése, és az értékelés eredményéről a képviselő-testület tájékoztatása, továbbá a teljesítményértékeléstől függően a jegyző részére személyi illetmény megállapítása /a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított XXIII. törvény /továbbiakban: Ktv./ 34. (1), (3)-(4) és (6) bek./, b/ munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés meghatározása /a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. r. (továbbiakban: 78/1993 (V.12.) korm. rend.)/, c/ saját gépjármű munkába járáshoz történő használatának engedélyezése

17 17 (a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény /továbbiakban: Szja. tv./ 25. (2) bek. bb/ pontja) d/ jutalmazás megállapítása, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, e/ rendes szabadság engedélyezése /Ktv. 41/A., Mt /, f/ mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése g/ minősítésének elkészítése /Ktv. 34/A /, h/ felelősségre vonás kezdeményezése. IV. 2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében a közszolgálati jogviszonyból, munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelezettségeket ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a jegyző gyakorolja. A kinevezéshez, munkaszerződéshez, vezetői megbízás adásához, felmentéshez, felmondáshoz, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz külön megállapodás szerint a polgármester egyetértése szükséges. /Ötv. 36. (2) bek. b/ pont/ A jegyző a munkáltatói jogkör gyakorlását - a kinevezést, a felmentést és az összeférhetetlenség megállapítását, továbbá a fegyelmi eljárás megindítását és a fegyelmi büntetés kiszabását kivéve - kizárólag a hivatali szervezet vezető megbízású köztisztviselőjére átruházhatja. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább. /Ktv. 6. (1) bek./ IV A belső szervezeti egységek vezetői gyakorolják az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek köztisztviselői tekintetében a jegyző által a IV. 4. és IV. 5. pontban átruházott hatáskörben /Ktv. 6. (1) bek./. IV A jegyző saját hatáskörében gyakorolja - a polgármesterrel kötött külön megállapodásban foglaltak alapján - a következő munkáltatói jogokat valamennyi köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló ideértve a kinevezés és felmentés kivételével az aljegyzőt is tekintetében /Ktv. 11. és 17. (1) bek, Ötv. 36. (1) bek./ a/ közszolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése, megszüntetése, /Ktv. 7., 15., Mt , / b/ az aljegyző, az osztályvezetők, a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr esetében figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra meghatározza az egyéni teljesítménykövetelményeket és értékeli nevezettek egyéni munkateljesítményét /Ktv. 34. (1) és (3)-(6) bek./, c/ személyi illetmény megállapítása a Polgármesteri Hivatalban teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az éves önkormányzati költségvetési rendeletben megállapított köztisztviselői létszám 20 %-áig a polgármester jóváhagyásával, valamint át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján ide nem értve, ha a köztisztviselő kinevezése évközben történik, vagy áthelyezésére kerül sor a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét tárgyév március 1-jétől következő év február végéig terjedő időszakra legfeljebb 30 %-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. (Az eltérítésről a jegyző minden év március 1-jéig dönt). /Ktv. 43. (4) bek. és 44/B. /, d/ saját észlelés vagy tudomására jutott vétkes kötelezettség-szegés és mulasztás esetén fegyelmi eljárás elrendelése /Ktv. 51. (1) bek./, e/ tanfolyami, képzési, továbbképzési támogatás biztosítása /Ktv. 49/H. (1) bek. h) pont/,

18 18 f/ kitüntetési javaslatok felterjesztése az illetékes osztályvezető véleményének előzetes kikérése mellett, g/ mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése, h/ illetmény, munkabér, előmeneteli és jutalmazási javaslatok jóváhagyása Ktv. 49/N. /, i/ - vezető megbízatású köztisztviselő helyettesítésére köztisztviselő kijelölése és a helyettesítési díj mértékének megállapítása /Ktv. 49/B. (1) bek./, - a köztisztviselő, a munkavállaló munkakörébe nem tartozó munka végzésének elrendelése és az illetményen, munkabéren felüli külön díjazás (helyettesítési díj) megállapítása /Ktv. 49/B. /, j/ külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése, k/ készenlétért, ügyeletért járó szabadidő meghatározása, l/ szabadidő átalány megállapítása egyedi intézkedéssel /Ktv. 40. (5) bek./, m/ saját gépjármű munkába járáshoz történő használatáért járó költségtérítés mértékének megállapítása /Szja.tv. 25. (2) bek. bb/ pontja/, n/ minősítések jóváhagyása /Ktv. 34/A. (2)/, o/ az aljegyző, az osztályvezetők, a belső ellenőrzési vezető és belső ellenőr esetében munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása /Ktv. 11. (6) bek./. IV A jegyző a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek hatáskörébe utalja az alábbi egyéb munkáltatói jogok gyakorlását: az osztály köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében: a/ jutalmazás, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, b/ javaslat személyi illetményre, valamint az alapilletmény legfeljebb 30 %-kal történő megemelésére vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben történő megállapítására (Ktv. 43. (4) bek. és 44/B. ), c/ fegyelmi eljárás kezdeményezése /Ktv. 51. /, IV irodavezetők (gyámhivatal és minőségügyi vezető) tekintetében: a/ rendes szabadság engedélyezése /Ktv. 41/A., Mt /, b/ rendkívüli munkavégzés elrendelése a jegyző előzetes egyetértésével, c/ minősítések elkészítése, bemutatása a jegyzőnek jóváhagyásra /Ktv. 34/A /, d/ belföldi kiküldetés engedélyezése /Ktv. 49/C. /, e/ munkaidő alatti hivatalos eltávozás engedélyezése, f/ jutalmazás, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, g/ a belső szervezeti egységvezetőket érintő - figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra, - teljesítménykövetelmények meghatározása, annak jegyző részére történő előzetes bemutatása, e vezetők egyéni munkateljesítményének (szakmai munkájának) értékelése, annak jegyzőnek történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (1) és (3)-(5) bek./, h/ javaslat személyi illetményre, valamint a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozatához tartozó alapilletmény legfeljebb 30 %-kal történő megemelésére vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben történő megállapítására /Ktv. 43. (4) bek és 44/B. /, i/ javaslat fegyelmi eljárás kezdeményezésére /Ktv. 51. /, j/ munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása, jegyzőnek jóváhagyásra történő bemutatása /Ktv. 11. (6) bek./,

19 19 Az osztályvezető a IV.4.1. pont a-c./ pontjaiban meghatározott jogköre gyakorlásához az irodavezető (gyámhivatal vezető) előzetes véleményét köteles kikérni. IV. 5. A jegyző a Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek (gyámhivatal vezetőjének) hatáskörébe utalja az alábbi egyéb munkáltatói jogok gyakorlását: a/ rendes szabadság kiadása /Ktv. 41/A., Mt /, b/ rendkívüli munkavégzés elrendelése a jegyző előzetes egyetértésével /Ktv. 40. /, c/ minősítések elkészítése, bemutatása a jegyzőnek jóváhagyásra /Ktv. 34/A /, d/ belföldi kiküldetés engedélyezése /Ktv. 49/C. /, e/ munkaidő alatti hivatalos eltávozás engedélyezése, f/ a belső szervezeti egység valamennyi köztisztviselőjét érintő - figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra - teljesítménykövetelmények meghatározása, annak az illetékes osztályvezető részére történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (4) bek./, g/ a köztisztviselők egyéni munkateljesítményének (szakmai munkájának) értékelése, annak az illetékes osztályvezető részére történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (1) bek./, h/ a munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása, jegyzőnek jóváhagyásra történő bemutatása. /Ktv. 11. (6) bek. i/ javaslat az alapilletmény eltérítésére, valamint a személyi illetmény megállapítása IV. 6. Amennyiben az irodavezetői (gyámhivatal vezetői) vagy az osztályvezetői munkakör nincs betöltve, úgy az irodavezető (gyámhivatal vezető) egyéb munkáltatói jogkörét a felügyeletet ellátó osztályvezető, az osztályvezető egyéb munkáltatói jogkörét a jegyző (aljegyző) gyakorolja. V. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK ÁLTALÁNOS FELADATAI V. 1. A Polgármesteri Hivatal feladatait a jogszabály, a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző határozza meg. V. 2. A Polgármesteri Hivatal döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a város és az illetékességi területén élő lakosság érdekében. V. 3. A képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármesterek, a bizottságok, a tanácsnokok működésével összefüggő feladatok: a/ a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szakmailag előkészítik a képviselő-testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket; b/ segítik a bizottságok, a tanácsnokok, helyi és az országgyűlési képviselők munkáját; c/ döntésre előkészítik a polgármester, a bizottságok, önkormányzati hatósági, önkormányzati és vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását; d/ ellátják az önkormányzat tulajdoni részvételével működő gazdasági társaság (Jászberényi VV Zrt., Lehel Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft., Lehel Sport és Szabadidő Központ Közhasznú Nonprofit Kft., REGIO-KOM Térségi Kommunális

20 20 Szolgáltató Kft., a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Jászberényi Egészségügyi Vagyonkezelő Kft.), valamint a Jászsági Többcélú Társulás vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos végrehajtás-szervezési feladatokat. V. 4. A jegyző működésével összefüggő feladatok: a köztisztviselők döntésre előkészítik a jegyző közigazgatási hatósági, egyéb vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását. V. 5. A Polgármesteri Hivatal feladatai eredményes ellátása érdekében az EN ISO 9001:2008 nemzetközi, és az MSZ EN ISO 9001:2009 magyar szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, amelynek részletes előírásait a Minőségügyi Kézikönyv és a Minőségügyi Eljárások tartalmazzák. V. 6. A Polgármesteri Hivatal ügyintézője jogszabály által meghatározott vagy a jegyző jogkörébe tartozó, közigazgatási hatósági feladatot látja el. V. 7. A belső szervezeti egységek vezetőinek feladatköre: irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi a belső szervezeti egység munkáját /Ámr. 2. /, felelős a belső szervezeti egység munkájáért, annak szakszerű, törvényes működéséért, munkafolyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, gondoskodik a helyi önkormányzati rendeletekben, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében, a belső szabályzatokban, utasításokban, intézkedésekben és a vezetői körlevelekben előírt feladatok pontos, határidőben történő végrehajtásáról, felelős a belső szervezeti egység hatékony és célszerű munkamegosztásának megszervezéséért, felelős a belső szervezeti egység köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásainak elkészítéséért és naprakész állapotban tartásáért /Ktv. 11. (6) bek./, felelős a belső szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként reá bízott feladatok döntéselőkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért, gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot, előkészíti a feladatköréhez tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket, részt vesz a képviselő-testület ülésén a szervezeti egységet érintő ügyekben /25/2007. (XI. 5.) Ör. 2. számú mell./, köteles részt venni meghívás alapján a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni, kapcsolatot tart a belső szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel, felelős a képviselő-testület irányítása alatt álló, az egység feladatköréhez tartozó intézmények magasabb vezetői kinevezésének, megbízásának, közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével és az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítéséért /Ötv (1) bek. a-b/ pontja és Kjt. 21. és 23. /, közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, gyakorolja - átruházott hatáskörben - a IV. 4. és IV. 5. pontban meghatározottak szerint a belső szervezeti egység köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat,

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-6720/2012. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése szerint Jászberény Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke Alapító okirat amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által Polgármesteri

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 28-i ülésére Tárgy: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben