JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I /2010. számú SZERVEZETI ÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS"

Átírás

1 JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I /2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

2 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése szerint Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egységes hivatalt hoz létre Jászberény Város Polgármesteri Hivatal /továbbiakban: Polgármesteri Hivatal/ elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ célja, hogy rögzítse a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait, a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos szabályait. I. 2. A Polgármesteri Hivatal működési rendjét meghatározó dokumentumok: I Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. I Egyéb dokumentumok A Polgármesteri Hivatal működését meghatározó egyéb dokumentum a kiadmányozás rendjéről szóló szabályozás. I A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény /továbbiakban:eitv./ mellékletének II/1. pontjában foglaltak alapján Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.hu) közzéteszi. I. 3. A Polgármesteri Hivatal legfontosabb adatai: a/ A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Jászberény Város Polgármesteri Hivatala /a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 38. (1) bek. /továbbiakban: Ötv.// b/ A Polgármesteri Hivatal székhelye: Jászberény, Lehel vezér tér 18. Rövid neve: JBPH c/ A Polgármesteri Hivatal telephelye: Jászberény, Lehel vezér tér 31. Jászberény, Szabadság tér 16. d/ Az alapító megnevezése: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e/ Az Alapító Okirat adatai, kelte, típusa: 55/2010. (III. 8.) önkormányzati határozat, /korábbi alapító okirat kelte: február 15., május 27., január 30., december 20.,

3 május 31. és március 30./ f/ Az alapítás időpontja: október 26. g/ A Polgármesteri Hivatal TEAOR száma: 8411 Általános közigazgatás h/ A Polgármesteri Hivatal KSH statisztikai számjel: i/ A Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma: j/ A Polgármesteri Hivatal adószáma: k/ A Polgármesteri Hivatal TB. törzsszáma: l/ A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számla költségvetési elszámolási számlaszáma: m/ A Polgármesteri Hivatal ÁFA alanyisága: ÁFA körös n/ A Polgármesteri Hivatal illetékességi területe: Jászberény város közigazgatási területe, illetve építésigazgatási, gyámügyi igazgatási, valamint okmányügyi feladatok esetében Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek közigazgatási területe. Telepengedélyezési, az ipari tevékenység bejelentésével, a környezetvédelem zajvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárásban az illetékességi területe: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor közigazgatási területe. o/ A Polgármesteri Hivatal fenntartója: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete p/ A Polgármesteri Hivatal irányító/felügyeleti szerve: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Polgármesteri Hivatal esetében az egyéb irányítói jogosultsággal rendelkező személy: Jászberény Város Polgármestere. r/ A Polgármesteri Hivatal KSH területi számjele: s/ A Polgármesteri Hivatal szakágazat szerinti fő tevékenysége /szakágazat száma, megnevezése/ január l-jétől: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. A Polgármesteri Hivatal típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.

4 4 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. I. 4. A Polgármesteri Hivatal jogállása, gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: - önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, - önállóan működő és gazdálkodó, - a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel és felelősséggel rendelkező költségvetési szerv, - vállalkozói tevékenységet nem végez, - önálló bankszámlával rendelkezik. /az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 66. és 87. -a, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 36. (1) bek. és a a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 48. -a, valamint a 327. (4) bek./ I. 5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: Az SZMSZ hatálya kiterjed: a/ a Polgármesteri Hivatal vezetőire, b/ a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira. II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI II. 1. A Polgármesteri Hivatal feladatköre: A Polgármesteri Hivatal számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei közötti megosztásáról Jászberény Város Jegyzője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeire, vezetőire, köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. II. 2. A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatként ellátandó alaptevékenysége január l-jétől: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége II. 3. Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek szakfeladat szám és kód szerint: január 1-jétől: Víztermelés, kezelés, -ellátás /Ötv., a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény /a továbbiakban: évi LVII. tv./,

5 5 feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése /Ötv., évi LVII. törvény., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -. / Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása /A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény /a továbbiakban: évi XLIII. tv/ feladatmutató: -, teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)./ Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása /2000. évi XLIII. törvény, feladatmutató: - teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége: (t)./ Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása /Ötv., évi XLIII. tv, feladatmutató: - teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)./ Lakó-és nem lakó épület építése /Ötv., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény / a továbbiakban: Étv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: megépített hasznos alapterület (m2)/ Út, autópálya építése /Ötv., a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény /a továbbiakban: Kbt./, Étv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: - megépített útpálya felújított burkolat/út hossza, mennyisége, ill. felülete (km, ill. m2) - megépített kerékpárút hossza (km)/ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása /Ötv., a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény /a továbbiakban: évi I. tv./, Kbt., Étv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: - üzemeltetett útpálya hossza (km, m2) - üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)/ Saját tulajdonú ingatlan adásvétele /Ptk., 34/2009. (IX. 17.) Ör., 35/2009. (IX. 17.) Ör. és 27/2009. (VIII. 27.) Ör., feladatmutató: -, teljesítménymutató: értékesített ingatlanok száma, átlagos értéke./

6 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény /a továbbiakban: Lakás tv./, 34/2009. (IX. 18.) Ör., feladatmutató: lakóingatlanok száma, teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)./ Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Lakás tv., 35/2009. (IX. 18.) Ör., feladatmutató: -, teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)./ Ingatlankezelés /Ptk , , Lakás tv., feladatmutató: - teljesítménymutató: üzemeltetett hasznos alapterület (m2)./ Állat-egészségügyi ellátás /Ötv., az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény /a továbbiakban: évi XLVI. tv., feladatmutató: ellátandó állatállomány nagysága teljesítménymutató: beavatkozások száma./ Zöldterület-kezelés /Ötv., évi XLIII. tv. feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzati jogalkotás /Ötv. 16. (1) bek., feladatmutató: - teljesítménymutató: -./ Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /A választási eljárásról szóló évi C. törvény /a továbbiakban: Ve. tv./, az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi XXXIV. törvény /a továbbiakban: évi XXXIV. tv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek /A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló1990. évi LXIV. törvény /a továbbiakban: évi LXIV. törvény/, Ve.tv., feladatmutató: -,

7 7 teljesítménymutató: -./ Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Ve. tv., a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXIV. tv. /továbbiakban: évi CXIV. tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek /Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló évi CXIII. tv., /továbbiakban: évi. CXIII. tv./, Ve.tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek /Ötv., az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló évi III. törvény /továbbiakban: évi III. tv./, Ve.tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység /Étv., a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény /a továbbiakban: Nytv./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége /A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXII. törvény /a továbbiakban: Nek.tv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása /Ötv., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés /Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény /a továbbiakban: Art./, az illetékről szóló évi XCIII. törvény /a továbbiakban: Itv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: -/ Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása /Étv., az országos és településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. /a továbbiakban: OTÉK/, 1/2005. (I. 14.) Ör.,

8 8 feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások /Kbt., feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke, teljesítménymutató: -./ Közvilágítás /Ötv., a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény /a továbbiakban:vet./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások /Ötv., évi LIII. tv., a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény /a továbbiakban: Kvtv./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél /Ötv., Áht., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél /Ötv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai /A területfejlesztésről és a természetvédelemről szóló évi XXI. törvény /a továbbiakban: Tftv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai /Ötv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ A polgári védelem ágazati feladatai /a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi

9 9 LXXIV. törvény /a továbbiakban: évi LXXIV. tv./, a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény /a továbbiakban: évi XXXVII. tv./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: gyakorlatok száma./ Rendszeres szociális segély /a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény /a továbbiakban: Szoctv./, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény /a továbbiakban: Gyvt./, feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Időskorúak járadéka /Szoctv., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Ápolási díj alanyi jogon /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Ápolási díj méltányossági alapon /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás /Gyvt., feladatmutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /Gyvt., 57/2009.(XII. 16.) Ör., feladatmutató: a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást

10 10 kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban./ Óvodáztatási támogatás /Gyvt., feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma./ Átmeneti segély /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Temetési segély /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /Gyvt., 57/2009. (XII. 16.) Ör., feladatmutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása /a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rend., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., 12/2003. (III. 28.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Közgyógyellátás /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., 12/2003. (III. 28.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Köztemetés /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: köztemetési igények száma teljesítménymutató: -./ Otthonteremtési támogatás /a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint

11 11 a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rend. /a továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rend/., feladatmutató: tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma./ Gyermektartásdíj megelőlegezése /331/2006. (XII. 23.) Korm. rend., feladatmutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma./ Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás /Lakás tv., 26/2009. (VIII. 27.) Ör., feladatmutató: támogatást igénylők száma, teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg./ Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások /a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rend., /továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rend/, feladatmutató: támogatást igénylők száma, teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg./ Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások /Ötv., 12/2001. (I. 31.) Korm. rend., feladatmutató: -, teljesítménymutató: - akadálymentesített épületek, tömegközlekedési eszközök száma; - egyenlő eséllyel hozzáférhető (köz)szolgáltatások száma./ Civil szervezetek működési támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete, feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg, teljesítménymutató: a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege./ Civil szervezetek program-és egyéb támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete, feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg, teljesítménymutató: a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy programra eső támogatás átlagos összege./ Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek

12 12 /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete /a továbbiakban: 6/2010. (II. 16.) Ör./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Közcélú foglalkoztatás /A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény /a továbbiakban: Flt., Szoc. tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma./ Közhasznú foglalkoztatás /Flt., feladatmutató: -, teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma./ Közmunka /Flt., feladatmutató: -, teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma./ Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése /6/2010. (II. 16.) Ör., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Versenysport-tevékenység és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató:-, teljesítménymutató: -./ Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató:- teljesítménymutató: Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató:- teljesítménymutató: -./ Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató: résztvevők száma, teljesítménymutató: -./ Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak / 6/2010. (II. 16.) Ör., feladatmutató: -,

13 13 teljesítménymutató: -./ Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Köztemető-fenntartás és működtetés /1999. évi XLIII tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató:-./ II. 4. A feladatok, tevékenységek forrásai: - Saját bevételek: intézményi saját bevételek vagyonhasznosításból, selejtezésből származó bevételek kamatbevételek bérleti díj bevételek közterület-használati díjbevételek - Központi költségvetés normatív hozzájárulása - Támogatások, átvett pénzeszközök - Hitelek - Egyéb bevételek II. 5. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek: - A költségvetési koncepcióban jóváhagyott szempontok alapján kerül összeállításra a Polgármesteri Hivatal költségvetése. - A költségvetés összeállításához a Közgazdasági Iroda tájékoztatása alapján, valamennyi irodavezető /gyámhivatal vezető/ információt és adatot szolgáltat. - A Polgármesteri Hivatal költségvetése a költségvetési koncepció mellékletében rögzített egyeztetéseket követően kerül véglegesítésre, pontosításra. - Az elfogadott költségvetés végrehajtásával kapcsolatos előírások az önkormányzat éves költségvetési rendeletében, valamint a képviselő-testület a rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntéseiben (határozataiban) kerülnek rögzítésre. - A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjét külön szabályzat határozza meg. II. 6. A Polgármesteri Hivatal kiegészítő tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységére meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából kiegészítő fénymásolási tevékenységet folytat január 1-jétől Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás II. 7. A Polgármesteri Hivatal irányítása és vezetése: II A Polgármesteri Hivatalt Jászberény Város Polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja /Ötv. 35. (2) bek./.

14 14 II A polgármester munkáját két alpolgármester segíti. Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat /Ötv. 34. (1)-(2) bek./. II A Polgármesteri Hivatal vezetője: a jegyző. A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát /Ötv. 36. (2) bek./. A jegyző a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, munkaszerződéshez, vezetői megbízás adásához, felmentéshez, felmondáshoz a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Ebben a körben a jegyző ellátja Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: 25/2007. (XI. 5.) Ör./ 29. (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatokat. A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel (Ötv. 36. (3) bek.). II A jegyzőt Jászberény város aljegyzője helyettesíti, aki egyben ellátja a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Osztályának vezetését is /Ötv. 36. (1) bek./. III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATA III.1. A Polgármesteri Hivatal feladatait az alábbi szervezeti tagozódásban látja el: - osztályok, - irodák és - gyámhivatal /továbbiakban: belső szervezeti egységek/. III. 2. A belső szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. III. 3. A belső szervezeti egység vezetőjét a polgármester egyetértésével határozatlan időre a jegyző bízza meg.

15 15 A belső szervezeti egységek közvetlen irányítását, tevékenységének összehangolását, ellenőrzését a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők (osztályvezetők, irodavezetők, gyámhivatal vezető) látják el. III. 4. A belső szervezeti egységek tagozódása: 25/2007. (XI. 5.) Ör. 30. (3) bek.) III Titkársági Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Jászberény, Szabadság tér Jogi és Önkormányzati Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Jászberény, Szabadság tér Gondnoksági és Támogató Iroda - Informatikai Csoport, - Iktató és Leíró Csoport - Gondnoksági Csoport 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. III Ügyfélszolgálati Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és Adóigazgatási Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Általános Igazgatási és Okmányiroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és Építésigazgatási Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Gyámhivatal 5100 Jászberény, Szabadság tér Oktatási, Közművelődési és Sport Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Szociális Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. III Városgazdálkodási Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és 31. és 5100 Jászberény, Szabadság tér Közgazdasági Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Városüzemeltetési Iroda (ezen belül: közterület-felügyelet) 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 31. és 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. III. 5. A polgármesteri hivatal belső szervezeti egységébe nem tartozó nevesített munkakörök a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr, nevezettek tevékenységüket a jegyző közvetlen alárendeltségében végzik. (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.). III. 6. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma: 122 fő - a Polgármesterrel és a Jegyzővel együtt - /az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. /a továbbiakban: Ámr./ 20. (2) bek. e/pont/.

16 16 III. 7. A Polgármesteri Hivatal I. funkciócsoportba tartozó létszáma: a/ vezetői létszám: 16 fő. b/ nem vezetői létszáma: - középfokú iskolai végzettségű: 27 fő, - felsőfokú iskolai végzettségű: 60 fő. III.8. A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját az 1. számú függelék tartalmazza. IV. A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA IV. 1. A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. /Ötv. 35. (2) bek. e) pont és 103. (1) bek. b/ pont/ Ennek keretében hatáskörébe tartozik: a/ teljesítménykövetelmény meghatározása a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez, figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra, a jegyző egyéni munkateljesítményének értékelése, és az értékelés eredményéről a képviselő-testület tájékoztatása, továbbá a teljesítményértékeléstől függően a jegyző részére személyi illetmény megállapítása /a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított XXIII. törvény /továbbiakban: Ktv./ 34. (1), (3)-(4) és (6) bek./, b/ munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés meghatározása /a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rend. (továbbiakban: 78/1993 (V.12.) Korm. rend.), május 1-jétől 39/2010. (II. 26.) Korm. rend./, c/ saját gépjármű munkába járáshoz történő használatának engedélyezése (a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény /továbbiakban: Szja. tv./ 25. (2) bek. bb/ pontja) d/ jutalmazás megállapítása, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, e/ rendes szabadság engedélyezése /Ktv. 41/A., Mt /, f/ mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése g/ minősítésének elkészítése /Ktv. 34/A /, h/ felelősségre vonás kezdeményezése. IV. 2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében a közszolgálati jogviszonyból, munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelezettségeket ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a jegyző gyakorolja. A kinevezéshez, munkaszerződéshez, vezetői megbízás adásához, felmentéshez, felmondáshoz, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz külön megállapodás szerint a polgármester egyetértése szükséges. /Ötv. 36. (2) bek. b/ pont/ A jegyző a munkáltatói jogkör gyakorlását - a kinevezést, a felmentést és az összeférhetetlenség megállapítását, továbbá a fegyelmi eljárás megindítását és a fegyelmi büntetés kiszabását kivéve - kizárólag a hivatali szervezet vezető megbízású köztisztviselőjére átruházhatja. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább. /Ktv. 6. (1) bek./

17 17 IV A belső szervezeti egységek vezetői gyakorolják az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek köztisztviselői tekintetében a jegyző által a IV. 4. és IV. 5. pontban átruházott hatáskörben /Ktv. 6. (1) bek./. IV A jegyző saját hatáskörében gyakorolja - a polgármesterrel kötött külön megállapodásban foglaltak alapján - a következő munkáltatói jogokat valamennyi köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló ideértve a kinevezés és felmentés kivételével az aljegyzőt is tekintetében /Ktv. 11. és 17. (1) bek, Ötv. 36. (1) bek. és (2) bek. b/pont/ a/ közszolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése, megszüntetése, /Ktv. 7., 15., Mt , / b/ az aljegyző, az osztályvezetők, a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr esetében figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra meghatározza az egyéni teljesítménykövetelményeket és értékeli nevezettek egyéni munkateljesítményét /Ktv. 34. (1) és (3)-(6) bek./, c/ személyi illetmény megállapítása a Polgármesteri Hivatalban teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az éves önkormányzati költségvetési rendeletben megállapított köztisztviselői létszám 20 %-áig a polgármester jóváhagyásával, valamint át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján ide nem értve, ha a köztisztviselő kinevezése évközben történik, vagy áthelyezésére kerül sor a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét tárgyév március 1-jétől következő év február végéig terjedő időszakra legfeljebb 30 %-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. (Az eltérítésről a jegyző minden év március 1-jéig dönt). /Ktv. 43. (4) bek. és 44/B. /, d/ saját észlelés vagy tudomására jutott vétkes kötelezettség-szegés és mulasztás esetén fegyelmi eljárás elrendelése /Ktv. 51. (1) bek./, e/ tanfolyami, képzési, továbbképzési támogatás biztosítása /Ktv. 49/H. (1) bek. h) pont/, f/ kitüntetési javaslatok felterjesztése az illetékes osztályvezető véleményének előzetes kikérése mellett, g/ mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése, h/ illetmény, munkabér, előmeneteli és jutalmazási javaslatok jóváhagyása Ktv. 49/N. /, i/ - vezető megbízatású köztisztviselő helyettesítésére köztisztviselő kijelölése és a helyettesítési díj mértékének megállapítása /Ktv. 49/B. (1) bek./, - a köztisztviselő, a munkavállaló munkakörébe nem tartozó munka végzésének elrendelése és az illetményen, munkabéren felüli külön díjazás (helyettesítési díj) megállapítása /Ktv. 49/B. /, j/ külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése, k/ készenlétért, ügyeletért járó szabadidő meghatározása, l/ szabadidő átalány megállapítása egyedi intézkedéssel /Ktv. 40. (5) bek./, m/ saját gépjármű munkába járáshoz történő használatáért járó költségtérítés mértékének megállapítása /Szja.tv. 25. (2) bek. bb/ pontja/, n/ minősítések jóváhagyása /Ktv. 34/A. (2)/, o/ az aljegyző, az osztályvezetők, a belső ellenőrzési vezető és belső ellenőr esetében munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása /Ktv. 11. (6) bek./.

18 18 IV A jegyző a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek hatáskörébe utalja az alábbi egyéb munkáltatói jogok gyakorlását: az osztály köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében: a/ jutalmazás, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, b/ javaslat személyi illetményre, valamint az alapilletmény legfeljebb 30 %-kal történő megemelésére vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben történő megállapítására (Ktv. 43. (4) bek. és 44/B. ), c/ fegyelmi eljárás kezdeményezése /Ktv. 51. /, IV irodavezetők (gyámhivatal és minőségügyi vezető) tekintetében: a/ rendes szabadság engedélyezése /Ktv. 41/A., Mt /, b/ rendkívüli munkavégzés elrendelése a jegyző előzetes egyetértésével, c/ minősítések elkészítése, bemutatása a jegyzőnek jóváhagyásra /Ktv. 34/A /, d/ belföldi kiküldetés engedélyezése /Ktv. 49/C. /, e/ munkaidő alatti hivatalos eltávozás engedélyezése, f/ jutalmazás, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, g/ a belső szervezeti egységvezetőket érintő - figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra, - teljesítménykövetelmények meghatározása, annak jegyző részére történő előzetes bemutatása, e vezetők egyéni munkateljesítményének (szakmai munkájának) értékelése, annak jegyzőnek történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (1) és (3)-(5) bek./, h/ javaslat személyi illetményre, valamint a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozatához tartozó alapilletmény legfeljebb 30 %-kal történő megemelésére vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben történő megállapítására /Ktv. 43. (4) bek és 44/B. /, i/ javaslat fegyelmi eljárás kezdeményezésére /Ktv. 51. /, j/ munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása, jegyzőnek jóváhagyásra történő bemutatása /Ktv. 11. (6) bek./, Az osztályvezető a IV.4.1. pont a-c./ pontjaiban meghatározott jogköre gyakorlásához az irodavezető (gyámhivatal vezető) előzetes véleményét köteles kikérni. IV. 5. A jegyző a Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek (gyámhivatal vezetőjének) hatáskörébe utalja az alábbi egyéb munkáltatói jogok gyakorlását: a/ rendes szabadság kiadása /Ktv. 41/A., Mt /, b/ rendkívüli munkavégzés elrendelése a jegyző előzetes egyetértésével /Ktv. 40. /, c/ minősítések elkészítése, bemutatása a jegyzőnek jóváhagyásra /Ktv. 34/A /, d/ belföldi kiküldetés engedélyezése /Ktv. 49/C. /, e/ munkaidő alatti hivatalos eltávozás engedélyezése, f/ a belső szervezeti egység valamennyi köztisztviselőjét érintő - figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra - teljesítménykövetelmények meghatározása, annak az illetékes osztályvezető részére történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (4) bek./, g/ a köztisztviselők egyéni munkateljesítményének (szakmai munkájának) értékelése, annak az illetékes osztályvezető részére történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (1) bek./, h/ a munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása, jegyzőnek jóváhagyásra történő bemutatása. /Ktv. 11. (6) bek. i/ javaslat az alapilletmény eltérítésére, valamint a személyi illetmény megállapítása

19 19 IV. 6. Amennyiben az irodavezetői (gyámhivatal vezetői) vagy az osztályvezetői munkakör nincs betöltve, úgy az irodavezető (gyámhivatal vezető) egyéb munkáltatói jogkörét a felügyeletet ellátó osztályvezető, az osztályvezető egyéb munkáltatói jogkörét a jegyző (aljegyző) gyakorolja. V. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK ÁLTALÁNOS FELADATAI V. 1. A Polgármesteri Hivatal feladatait a jogszabály, a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző határozza meg. V. 2. A Polgármesteri Hivatal döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a város és az illetékességi területén élő lakosság érdekében. V. 3. A képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármesterek, a bizottságok, a tanácsnokok működésével összefüggő feladatok: a/ a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szakmailag előkészítik a képviselő-testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket; b/ segítik a bizottságok, a tanácsnokok, helyi és az országgyűlési képviselők munkáját; c/ döntésre előkészítik a polgármester, a bizottságok, önkormányzati hatósági, önkormányzati és vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását; d/ ellátják az önkormányzat tulajdoni részvételével működő gazdasági társaság (Jászberényi VV Zrt., Lehel Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft., Lehel Sport és Szabadidő Központ Közhasznú Nonprofit Kft., REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft., a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Jászberényi Egészségügyi Vagyonkezelő Kft.), valamint a Jászsági Többcélú Társulás vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos végrehajtás-szervezési feladatokat. V. 4. A jegyző működésével összefüggő feladatok: a köztisztviselők döntésre előkészítik a jegyző közigazgatási hatósági, egyéb vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását. V. 5. A Polgármesteri Hivatal feladatai eredményes ellátása érdekében az EN ISO 9001:2008 nemzetközi, és az MSZ EN ISO 9001:2009 magyar szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, amelynek részletes előírásait a Minőségügyi Kézikönyv és a Minőségügyi Eljárások tartalmazzák. V. 6. A Polgármesteri Hivatal ügyintézője jogszabály által meghatározott vagy a jegyző jogkörébe tartozó, közigazgatási hatósági feladatot látja el. V. 7. A belső szervezeti egységek vezetőinek feladatköre: irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi a belső szervezeti egység munkáját /Ámr. 2. /,

20 20 felelős a belső szervezeti egység munkájáért, annak szakszerű, törvényes működéséért, munkafolyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, gondoskodik a helyi önkormányzati rendeletekben, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében, a belső szabályzatokban, utasításokban, intézkedésekben és a vezetői körlevelekben előírt feladatok pontos, határidőben történő végrehajtásáról, felelős a belső szervezeti egység hatékony és célszerű munkamegosztásának megszervezéséért, felelős a belső szervezeti egység köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásainak elkészítéséért és naprakész állapotban tartásáért /Ktv. 11. (6) bek./, felelős a belső szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként reá bízott feladatok döntéselőkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért, gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot, előkészíti a feladatköréhez tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket, részt vesz a képviselő-testület ülésén a szervezeti egységet érintő ügyekben /25/2007. (XI. 5.) Ör. 2. számú mell./, köteles részt venni meghívás alapján a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni, kapcsolatot tart a belső szervezeti egységekkel és a belső szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel, felelős a képviselő-testület irányítása alatt álló, az egység feladatköréhez tartozó intézmények magasabb vezetői kinevezésének, megbízásának, közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével és az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítéséért /Ötv (1) bek. a-b/ pontja és Kjt. 21. és 23. /, közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, gyakorolja - átruházott hatáskörben - a IV. 4. és IV. 5. pontban meghatározottak szerint a belső szervezeti egység köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat, köteles a vezetése alatt működő belső szervezeti egység, valamint a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységét figyelemmel kísérni, továbbá felelős a feladat- és hatáskörét érintő költségvetési előirányzatok takarékos felhasználásáért, szükség szerint beszámol a tisztségviselők előtt a szervezeti egység tevékenységéről, gondoskodik a vezetése alatt működő belső szervezeti egységben a hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó önkormányzati rendelet, belső szabályzat stb. betartásáról /22/2001. (VIII. 24.) Ör./, felelős a belső szervezeti egységek közötti folyamatos tájékoztatásért, információáramlásért, az egységes Polgármesteri Hivatal munkáját elősegítő, az egyes belső szervezeti egységek együttműködését biztosító kapcsolattartásért, szükség esetén véleményt nyilvánít a belső szervezeti egység dolgozója illetmény (munkabér) előleg kérelméről, elkészíti a képviselő-testület által meghatározott teljesítménykövetelmény céljai alapján a belső szervezeti egység valamennyi köztisztviselőjére vonatkozó teljesítménykövetelmény megállapítását és értékeli az egyéni munkateljesítményeket /Ktv. 34. (1) és (3)-(5) bek./, a hatáskörébe tartozó statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás végzése, gondoskodik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény, az Eitv., valamint egyéb jogszabályok alapján az önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt érintő, feladatköréhez tartozó

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 -

22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás Hatályos: 2013.10.05 - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 1 4 9 B u d ap e st, V á r n a u. 2 1 /B. te le fo n : +3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; + 3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6 1 3 6 3 7 4

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról 5628 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 43. szám A nemzetgazdasági miniszter 22/2014. (VIII. 29.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2015. évi 3. szám 131 A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 21.) NGM utasítása a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben