JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I /2010. számú SZERVEZETI ÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS"

Átírás

1 JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I /2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

2 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése szerint Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egységes hivatalt hoz létre Jászberény Város Polgármesteri Hivatal /továbbiakban: Polgármesteri Hivatal/ elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A Polgármesteri Hivatal ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: A Szervezeti és Működési Szabályzat /továbbiakban: SZMSZ/ célja, hogy rögzítse a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait, a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos szabályait. I. 2. A Polgármesteri Hivatal működési rendjét meghatározó dokumentumok: I Alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal működésére vonatkozó legfontosabb adatokat. I Egyéb dokumentumok A Polgármesteri Hivatal működését meghatározó egyéb dokumentum a kiadmányozás rendjéről szóló szabályozás. I A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét az elektronikus információszabadságról szóló évi XC. törvény /továbbiakban:eitv./ mellékletének II/1. pontjában foglaltak alapján Jászberény Város honlapján (www.jaszbereny.hu) közzéteszi. I. 3. A Polgármesteri Hivatal legfontosabb adatai: a/ A Polgármesteri Hivatal megnevezése: Jászberény Város Polgármesteri Hivatala /a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 38. (1) bek. /továbbiakban: Ötv.// b/ A Polgármesteri Hivatal székhelye: Jászberény, Lehel vezér tér 18. Rövid neve: JBPH c/ A Polgármesteri Hivatal telephelye: Jászberény, Lehel vezér tér 31. Jászberény, Szabadság tér 16. d/ Az alapító megnevezése: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e/ Az Alapító Okirat adatai, kelte, típusa: 55/2010. (III. 8.) önkormányzati határozat, /korábbi alapító okirat kelte: február 15., május 27., január 30., december 20.,

3 május 31. és március 30./ f/ Az alapítás időpontja: október 26. g/ A Polgármesteri Hivatal TEAOR száma: 8411 Általános közigazgatás h/ A Polgármesteri Hivatal KSH statisztikai számjel: i/ A Polgármesteri Hivatal törzskönyvi nyilvántartási száma: j/ A Polgármesteri Hivatal adószáma: k/ A Polgármesteri Hivatal TB. törzsszáma: l/ A Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számla költségvetési elszámolási számlaszáma: m/ A Polgármesteri Hivatal ÁFA alanyisága: ÁFA körös n/ A Polgármesteri Hivatal illetékességi területe: Jászberény város közigazgatási területe, illetve építésigazgatási, gyámügyi igazgatási, valamint okmányügyi feladatok esetében Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jásztelek közigazgatási területe. Telepengedélyezési, az ipari tevékenység bejelentésével, a környezetvédelem zajvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárásban az illetékességi területe: Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfényszaru, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor közigazgatási területe. o/ A Polgármesteri Hivatal fenntartója: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete p/ A Polgármesteri Hivatal irányító/felügyeleti szerve: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A Polgármesteri Hivatal esetében az egyéb irányítói jogosultsággal rendelkező személy: Jászberény Város Polgármestere. r/ A Polgármesteri Hivatal KSH területi számjele: s/ A Polgármesteri Hivatal szakágazat szerinti fő tevékenysége /szakágazat száma, megnevezése/ január l-jétől: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. A Polgármesteri Hivatal típus szerinti besorolása: A tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv.

4 4 Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. I. 4. A Polgármesteri Hivatal jogállása, gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: - önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, - önállóan működő és gazdálkodó, - a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében teljes jogkörrel és felelősséggel rendelkező költségvetési szerv, - vállalkozói tevékenységet nem végez, - önálló bankszámlával rendelkezik. /az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 66. és 87. -a, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 36. (1) bek. és a a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 48. -a, valamint a 327. (4) bek./ I. 5. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya: Az SZMSZ hatálya kiterjed: a/ a Polgármesteri Hivatal vezetőire, b/ a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira. II. A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELADATAI II. 1. A Polgármesteri Hivatal feladatköre: A Polgármesteri Hivatal számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei közötti megosztásáról Jászberény Város Jegyzője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeire, vezetőire, köztisztviselőire, ügykezelőire, munkavállalóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. II. 2. A Polgármesteri Hivatal közigazgatási hatósági feladatként ellátandó alaptevékenysége január l-jétől: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége II. 3. Az alaptevékenységen belüli további tevékenységek szakfeladat szám és kód szerint: január 1-jétől: Víztermelés, kezelés, -ellátás /Ötv., a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény /a továbbiakban: évi LVII. tv./,

5 5 feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése /Ötv., évi LVII. törvény., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -. / Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása /A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény /a továbbiakban: évi XLIII. tv/ feladatmutató: -, teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége (t)./ Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása /2000. évi XLIII. törvény, feladatmutató: - teljesítménymutató: begyűjtött hulladék mennyisége: (t)./ Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása /Ötv., évi XLIII. tv, feladatmutató: - teljesítménymutató: kezelt, ártalmatlanított hulladék mennyisége (t)./ Lakó-és nem lakó épület építése /Ötv., az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény / a továbbiakban: Étv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: megépített hasznos alapterület (m2)/ Út, autópálya építése /Ötv., a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény /a továbbiakban: Kbt./, Étv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: - megépített útpálya felújított burkolat/út hossza, mennyisége, ill. felülete (km, ill. m2) - megépített kerékpárút hossza (km)/ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása /Ötv., a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény /a továbbiakban: évi I. tv./, Kbt., Étv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: - üzemeltetett útpálya hossza (km, m2) - üzemeltetett hidak, alagutak hossza (km)/ Saját tulajdonú ingatlan adásvétele /Ptk., 34/2009. (IX. 17.) Ör., 35/2009. (IX. 17.) Ör. és 27/2009. (VIII. 27.) Ör., feladatmutató: -, teljesítménymutató: értékesített ingatlanok száma, átlagos értéke./

6 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény /a továbbiakban: Lakás tv./, 34/2009. (IX. 18.) Ör., feladatmutató: lakóingatlanok száma, teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)./ Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése /Lakás tv., 35/2009. (IX. 18.) Ör., feladatmutató: -, teljesítménymutató: bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)./ Ingatlankezelés /Ptk , , Lakás tv., feladatmutató: - teljesítménymutató: üzemeltetett hasznos alapterület (m2)./ Állat-egészségügyi ellátás /Ötv., az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény /a továbbiakban: évi XLVI. tv., feladatmutató: ellátandó állatállomány nagysága teljesítménymutató: beavatkozások száma./ Zöldterület-kezelés /Ötv., évi XLIII. tv. feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzati jogalkotás /Ötv. 16. (1) bek., feladatmutató: - teljesítménymutató: -./ Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /A választási eljárásról szóló évi C. törvény /a továbbiakban: Ve. tv./, az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi XXXIV. törvény /a továbbiakban: évi XXXIV. tv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek /A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló1990. évi LXIV. törvény /a továbbiakban: évi LXIV. törvény/, Ve.tv., feladatmutató: -,

7 7 teljesítménymutató: -./ Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek /Ve. tv., a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló évi CXIV. tv. /továbbiakban: évi CXIV. tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek /Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló évi CXIII. tv., /továbbiakban: évi. CXIII. tv./, Ve.tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek /Ötv., az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló évi III. törvény /továbbiakban: évi III. tv./, Ve.tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység /Étv., a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény /a továbbiakban: Nytv./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége /A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló évi LXXII. törvény /a továbbiakban: Nek.tv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása /Ötv., a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés /Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény /a továbbiakban: Art./, az illetékről szóló évi XCIII. törvény /a továbbiakban: Itv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: -/ Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása /Étv., az országos és településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend. /a továbbiakban: OTÉK/, 1/2005. (I. 14.) Ör.,

8 8 feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások /Kbt., feladatmutató: közbeszerzések száma, átlagos értéke, teljesítménymutató: -./ Közvilágítás /Ötv., a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény /a továbbiakban:vet./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások /Ötv., évi LIII. tv., a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény /a továbbiakban: Kvtv./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél /Ötv., Áht., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél /Ötv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai /A területfejlesztésről és a természetvédelemről szóló évi XXI. törvény /a továbbiakban: Tftv./ feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Önkormányzatok m.n.s.nemzetközi kapcsolatai /Ötv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ A polgári védelem ágazati feladatai /a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló évi

9 9 LXXIV. törvény /a továbbiakban: évi LXXIV. tv./, a polgári védelemről szóló évi XXXVII. törvény /a továbbiakban: évi XXXVII. tv./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: gyakorlatok száma./ Rendszeres szociális segély /a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény /a továbbiakban: Szoctv./, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény /a továbbiakban: Gyvt./, feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Időskorúak járadéka /Szoctv., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Lakásfenntartási támogatás normatív alapon /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Ápolási díj alanyi jogon /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Ápolási díj méltányossági alapon /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás /Gyvt., feladatmutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás /Gyvt., 57/2009.(XII. 16.) Ör., feladatmutató: a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást

10 10 kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban./ Óvodáztatási támogatás /Gyvt., feladatmutató: a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma teljesítménymutató: a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma./ Átmeneti segély /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Temetési segély /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás /Gyvt., 57/2009. (XII. 16.) Ör., feladatmutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása /a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rend., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., 12/2003. (III. 28.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás./ Közgyógyellátás /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., 12/2003. (III. 28.) Ör., feladatmutató: ellátást igénylők száma, teljesítménymutató: egy ellátottra jutó átlagos támogatás/ Köztemetés /Szoctv., 3/2010. (I. 21.) Ör., feladatmutató: köztemetési igények száma teljesítménymutató: -./ Otthonteremtési támogatás /a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint

11 11 a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rend. /a továbbiakban: 331/2006. (XII. 23.) Korm. rend/., feladatmutató: tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma./ Gyermektartásdíj megelőlegezése /331/2006. (XII. 23.) Korm. rend., feladatmutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma, teljesítménymutató: a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma./ Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás /Lakás tv., 26/2009. (VIII. 27.) Ör., feladatmutató: támogatást igénylők száma, teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg./ Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások /a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rend., /továbbiakban: 12/2001. (I. 31.) Korm. rend/, feladatmutató: támogatást igénylők száma, teljesítménymutató: átlagos támogatási összeg./ Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások /Ötv., 12/2001. (I. 31.) Korm. rend., feladatmutató: -, teljesítménymutató: - akadálymentesített épületek, tömegközlekedési eszközök száma; - egyenlő eséllyel hozzáférhető (köz)szolgáltatások száma./ Civil szervezetek működési támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete, feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg, teljesítménymutató: a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy szervezetre eső működési támogatás átlagos összege./ Civil szervezetek program-és egyéb támogatása /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete, feladatmutató: a benyújtott és befogadott pályázatok száma, igényelt támogatási összeg, teljesítménymutató: a támogatásban részesülő szervezetek száma, egy programra eső támogatás átlagos összege./ Civil szféra megerősítését szolgáló egyéb tevékenységek

12 12 /Jászberény város évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelete /a továbbiakban: 6/2010. (II. 16.) Ör./, feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Közcélú foglalkoztatás /A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény /a továbbiakban: Flt., Szoc. tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma./ Közhasznú foglalkoztatás /Flt., feladatmutató: -, teljesítménymutató: foglalkoztatottak száma./ Közmunka /Flt., feladatmutató: -, teljesítménymutató: foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma./ Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése /6/2010. (II. 16.) Ör., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Versenysport-tevékenység és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató:-, teljesítménymutató: -./ Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató:- teljesítménymutató: Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató:- teljesítménymutató: -./ Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., 21/2009. (V. 28.) Ör., feladatmutató: résztvevők száma, teljesítménymutató: -./ Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak / 6/2010. (II. 16.) Ör., feladatmutató: -,

13 13 teljesítménymutató: -./ Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása /6/2010. (II. 16.) Ör., feladatmutató: -, teljesítménymutató: -./ Köztemető-fenntartás és működtetés /1999. évi XLIII tv., feladatmutató: -, teljesítménymutató:-./ II. 4. A feladatok, tevékenységek forrásai: - Saját bevételek: intézményi saját bevételek vagyonhasznosításból, selejtezésből származó bevételek kamatbevételek bérleti díj bevételek közterület-használati díjbevételek - Központi költségvetés normatív hozzájárulása - Támogatások, átvett pénzeszközök - Hitelek - Egyéb bevételek II. 5. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos előírások, feltételek: - A költségvetési koncepcióban jóváhagyott szempontok alapján kerül összeállításra a Polgármesteri Hivatal költségvetése. - A költségvetés összeállításához a Közgazdasági Iroda tájékoztatása alapján, valamennyi irodavezető /gyámhivatal vezető/ információt és adatot szolgáltat. - A Polgármesteri Hivatal költségvetése a költségvetési koncepció mellékletében rögzített egyeztetéseket követően kerül véglegesítésre, pontosításra. - Az elfogadott költségvetés végrehajtásával kapcsolatos előírások az önkormányzat éves költségvetési rendeletében, valamint a képviselő-testület a rendelet végrehajtásához kapcsolódó döntéseiben (határozataiban) kerülnek rögzítésre. - A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjét külön szabályzat határozza meg. II. 6. A Polgármesteri Hivatal kiegészítő tevékenysége: A Polgármesteri Hivatal az alaptevékenységével megegyező, az alaptevékenység ellátására létrehozott kapacitás kihasználását célzó, a költségvetésében az alaptevékenységére meghatározott mértéken felül, támogatáson kívüli forrásból, más jogi személy vagy természetes személy számára nem kötelezően és nem haszonszerzés céljából kiegészítő fénymásolási tevékenységet folytat január 1-jétől Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás II. 7. A Polgármesteri Hivatal irányítása és vezetése: II A Polgármesteri Hivatalt Jászberény Város Polgármestere a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja /Ötv. 35. (2) bek./.

14 14 II A polgármester munkáját két alpolgármester segíti. Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el feladataikat /Ötv. 34. (1)-(2) bek./. II A Polgármesteri Hivatal vezetője: a jegyző. A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát /Ötv. 36. (2) bek./. A jegyző a) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; b) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. A kinevezéshez, munkaszerződéshez, vezetői megbízás adásához, felmentéshez, felmondáshoz a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges. c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; e) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Ebben a körben a jegyző ellátja Jászberény Város Önkormányzata Képviselőtestületének 25/2007. (XI. 5.) önkormányzati rendelete /továbbiakban: 25/2007. (XI. 5.) Ör./ 29. (3) és (4) bekezdésben meghatározott feladatokat. A jegyző köteles jelezni a Képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel (Ötv. 36. (3) bek.). II A jegyzőt Jászberény város aljegyzője helyettesíti, aki egyben ellátja a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Osztályának vezetését is /Ötv. 36. (1) bek./. III. A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS LÉTSZÁMADATA III.1. A Polgármesteri Hivatal feladatait az alábbi szervezeti tagozódásban látja el: - osztályok, - irodák és - gyámhivatal /továbbiakban: belső szervezeti egységek/. III. 2. A belső szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. III. 3. A belső szervezeti egység vezetőjét a polgármester egyetértésével határozatlan időre a jegyző bízza meg.

15 15 A belső szervezeti egységek közvetlen irányítását, tevékenységének összehangolását, ellenőrzését a vezetői megbízással rendelkező köztisztviselők (osztályvezetők, irodavezetők, gyámhivatal vezető) látják el. III. 4. A belső szervezeti egységek tagozódása: 25/2007. (XI. 5.) Ör. 30. (3) bek.) III Titkársági Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Jászberény, Szabadság tér Jogi és Önkormányzati Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Jászberény, Szabadság tér Gondnoksági és Támogató Iroda - Informatikai Csoport, - Iktató és Leíró Csoport - Gondnoksági Csoport 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. III Ügyfélszolgálati Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és Adóigazgatási Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Általános Igazgatási és Okmányiroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és Építésigazgatási Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Gyámhivatal 5100 Jászberény, Szabadság tér Oktatási, Közművelődési és Sport Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Szociális Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. III Városgazdálkodási Osztály 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. és 31. és 5100 Jászberény, Szabadság tér Közgazdasági Iroda 5100 Jászberény, Lehel vezér tér Városüzemeltetési Iroda (ezen belül: közterület-felügyelet) 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 31. és 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. III. 5. A polgármesteri hivatal belső szervezeti egységébe nem tartozó nevesített munkakörök a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr, nevezettek tevékenységüket a jegyző közvetlen alárendeltségében végzik. (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.). III. 6. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma: 122 fő - a Polgármesterrel és a Jegyzővel együtt - /az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. /a továbbiakban: Ámr./ 20. (2) bek. e/pont/.

16 16 III. 7. A Polgármesteri Hivatal I. funkciócsoportba tartozó létszáma: a/ vezetői létszám: 16 fő. b/ nem vezetői létszáma: - középfokú iskolai végzettségű: 27 fő, - felsőfokú iskolai végzettségű: 60 fő. III.8. A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját az 1. számú függelék tartalmazza. IV. A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA IV. 1. A polgármester gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. /Ötv. 35. (2) bek. e) pont és 103. (1) bek. b/ pont/ Ennek keretében hatáskörébe tartozik: a/ teljesítménykövetelmény meghatározása a jegyző munkateljesítményének értékeléséhez, figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra, a jegyző egyéni munkateljesítményének értékelése, és az értékelés eredményéről a képviselő-testület tájékoztatása, továbbá a teljesítményértékeléstől függően a jegyző részére személyi illetmény megállapítása /a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított XXIII. törvény /továbbiakban: Ktv./ 34. (1), (3)-(4) és (6) bek./, b/ munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés meghatározása /a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V. 12.) Korm. rend. (továbbiakban: 78/1993 (V.12.) Korm. rend.), május 1-jétől 39/2010. (II. 26.) Korm. rend./, c/ saját gépjármű munkába járáshoz történő használatának engedélyezése (a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény /továbbiakban: Szja. tv./ 25. (2) bek. bb/ pontja) d/ jutalmazás megállapítása, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, e/ rendes szabadság engedélyezése /Ktv. 41/A., Mt /, f/ mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése g/ minősítésének elkészítése /Ktv. 34/A /, h/ felelősségre vonás kezdeményezése. IV. 2. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében a közszolgálati jogviszonyból, munkaviszonyból eredő munkáltatói jogokat és kötelezettségeket ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a jegyző gyakorolja. A kinevezéshez, munkaszerződéshez, vezetői megbízás adásához, felmentéshez, felmondáshoz, vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz külön megállapodás szerint a polgármester egyetértése szükséges. /Ötv. 36. (2) bek. b/ pont/ A jegyző a munkáltatói jogkör gyakorlását - a kinevezést, a felmentést és az összeférhetetlenség megállapítását, továbbá a fegyelmi eljárás megindítását és a fegyelmi büntetés kiszabását kivéve - kizárólag a hivatali szervezet vezető megbízású köztisztviselőjére átruházhatja. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább. /Ktv. 6. (1) bek./

17 17 IV A belső szervezeti egységek vezetői gyakorolják az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek köztisztviselői tekintetében a jegyző által a IV. 4. és IV. 5. pontban átruházott hatáskörben /Ktv. 6. (1) bek./. IV A jegyző saját hatáskörében gyakorolja - a polgármesterrel kötött külön megállapodásban foglaltak alapján - a következő munkáltatói jogokat valamennyi köztisztviselő, ügykezelő, munkavállaló ideértve a kinevezés és felmentés kivételével az aljegyzőt is tekintetében /Ktv. 11. és 17. (1) bek, Ötv. 36. (1) bek. és (2) bek. b/pont/ a/ közszolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése, megszüntetése, /Ktv. 7., 15., Mt , / b/ az aljegyző, az osztályvezetők, a belső ellenőrzési vezető és a belső ellenőr esetében figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra meghatározza az egyéni teljesítménykövetelményeket és értékeli nevezettek egyéni munkateljesítményét /Ktv. 34. (1) és (3)-(6) bek./, c/ személyi illetmény megállapítása a Polgármesteri Hivatalban teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az éves önkormányzati költségvetési rendeletben megállapított köztisztviselői létszám 20 %-áig a polgármester jóváhagyásával, valamint át nem ruházható hatáskörében a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül tárgyévet megelőző év szakmai munkája értékelése alapján ide nem értve, ha a köztisztviselő kinevezése évközben történik, vagy áthelyezésére kerül sor a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetményét tárgyév március 1-jétől következő év február végéig terjedő időszakra legfeljebb 30 %-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. (Az eltérítésről a jegyző minden év március 1-jéig dönt). /Ktv. 43. (4) bek. és 44/B. /, d/ saját észlelés vagy tudomására jutott vétkes kötelezettség-szegés és mulasztás esetén fegyelmi eljárás elrendelése /Ktv. 51. (1) bek./, e/ tanfolyami, képzési, továbbképzési támogatás biztosítása /Ktv. 49/H. (1) bek. h) pont/, f/ kitüntetési javaslatok felterjesztése az illetékes osztályvezető véleményének előzetes kikérése mellett, g/ mérlegelésen alapuló fizetés nélküli szabadság engedélyezése, h/ illetmény, munkabér, előmeneteli és jutalmazási javaslatok jóváhagyása Ktv. 49/N. /, i/ - vezető megbízatású köztisztviselő helyettesítésére köztisztviselő kijelölése és a helyettesítési díj mértékének megállapítása /Ktv. 49/B. (1) bek./, - a köztisztviselő, a munkavállaló munkakörébe nem tartozó munka végzésének elrendelése és az illetményen, munkabéren felüli külön díjazás (helyettesítési díj) megállapítása /Ktv. 49/B. /, j/ külföldi kiküldetések, tanulmányutak engedélyezése, k/ készenlétért, ügyeletért járó szabadidő meghatározása, l/ szabadidő átalány megállapítása egyedi intézkedéssel /Ktv. 40. (5) bek./, m/ saját gépjármű munkába járáshoz történő használatáért járó költségtérítés mértékének megállapítása /Szja.tv. 25. (2) bek. bb/ pontja/, n/ minősítések jóváhagyása /Ktv. 34/A. (2)/, o/ az aljegyző, az osztályvezetők, a belső ellenőrzési vezető és belső ellenőr esetében munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása /Ktv. 11. (6) bek./.

18 18 IV A jegyző a Polgármesteri Hivatal osztályvezetőinek hatáskörébe utalja az alábbi egyéb munkáltatói jogok gyakorlását: az osztály köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében: a/ jutalmazás, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, b/ javaslat személyi illetményre, valamint az alapilletmény legfeljebb 30 %-kal történő megemelésére vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben történő megállapítására (Ktv. 43. (4) bek. és 44/B. ), c/ fegyelmi eljárás kezdeményezése /Ktv. 51. /, IV irodavezetők (gyámhivatal és minőségügyi vezető) tekintetében: a/ rendes szabadság engedélyezése /Ktv. 41/A., Mt /, b/ rendkívüli munkavégzés elrendelése a jegyző előzetes egyetértésével, c/ minősítések elkészítése, bemutatása a jegyzőnek jóváhagyásra /Ktv. 34/A /, d/ belföldi kiküldetés engedélyezése /Ktv. 49/C. /, e/ munkaidő alatti hivatalos eltávozás engedélyezése, f/ jutalmazás, kitüntetés kezdeményezése /Ktv. 49/N. /, g/ a belső szervezeti egységvezetőket érintő - figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra, - teljesítménykövetelmények meghatározása, annak jegyző részére történő előzetes bemutatása, e vezetők egyéni munkateljesítményének (szakmai munkájának) értékelése, annak jegyzőnek történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (1) és (3)-(5) bek./, h/ javaslat személyi illetményre, valamint a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozatához tartozó alapilletmény legfeljebb 30 %-kal történő megemelésére vagy legfeljebb 20 %-kal csökkentett mértékben történő megállapítására /Ktv. 43. (4) bek és 44/B. /, i/ javaslat fegyelmi eljárás kezdeményezésére /Ktv. 51. /, j/ munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása, jegyzőnek jóváhagyásra történő bemutatása /Ktv. 11. (6) bek./, Az osztályvezető a IV.4.1. pont a-c./ pontjaiban meghatározott jogköre gyakorlásához az irodavezető (gyámhivatal vezető) előzetes véleményét köteles kikérni. IV. 5. A jegyző a Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek (gyámhivatal vezetőjének) hatáskörébe utalja az alábbi egyéb munkáltatói jogok gyakorlását: a/ rendes szabadság kiadása /Ktv. 41/A., Mt /, b/ rendkívüli munkavégzés elrendelése a jegyző előzetes egyetértésével /Ktv. 40. /, c/ minősítések elkészítése, bemutatása a jegyzőnek jóváhagyásra /Ktv. 34/A /, d/ belföldi kiküldetés engedélyezése /Ktv. 49/C. /, e/ munkaidő alatti hivatalos eltávozás engedélyezése, f/ a belső szervezeti egység valamennyi köztisztviselőjét érintő - figyelemmel a képviselő-testület által meghatározott, a teljesítménykövetelmény alapját képező célokra - teljesítménykövetelmények meghatározása, annak az illetékes osztályvezető részére történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (4) bek./, g/ a köztisztviselők egyéni munkateljesítményének (szakmai munkájának) értékelése, annak az illetékes osztályvezető részére történő előzetes bemutatása mellett /Ktv. 34. (1) bek./, h/ a munkaköri leírások elkészítése, folyamatos aktualizálása, jegyzőnek jóváhagyásra történő bemutatása. /Ktv. 11. (6) bek. i/ javaslat az alapilletmény eltérítésére, valamint a személyi illetmény megállapítása

19 19 IV. 6. Amennyiben az irodavezetői (gyámhivatal vezetői) vagy az osztályvezetői munkakör nincs betöltve, úgy az irodavezető (gyámhivatal vezető) egyéb munkáltatói jogkörét a felügyeletet ellátó osztályvezető, az osztályvezető egyéb munkáltatói jogkörét a jegyző (aljegyző) gyakorolja. V. A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐINEK ÁLTALÁNOS FELADATAI V. 1. A Polgármesteri Hivatal feladatait a jogszabály, a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző határozza meg. V. 2. A Polgármesteri Hivatal döntés-előkészítő, szervező, végrehajtó, ellenőrző és szolgáltató tevékenységet folytat a város és az illetékességi területén élő lakosság érdekében. V. 3. A képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármesterek, a bizottságok, a tanácsnokok működésével összefüggő feladatok: a/ a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői szakmailag előkészítik a képviselő-testületi előterjesztéseket, határozati javaslatokat, rendelet-tervezeteket; b/ segítik a bizottságok, a tanácsnokok, helyi és az országgyűlési képviselők munkáját; c/ döntésre előkészítik a polgármester, a bizottságok, önkormányzati hatósági, önkormányzati és vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását; d/ ellátják az önkormányzat tulajdoni részvételével működő gazdasági társaság (Jászberényi VV Zrt., Lehel Sportlétesítmények Vagyonkezelő Kft., Lehel Sport és Szabadidő Központ Közhasznú Nonprofit Kft., REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft., a Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Jászberényi Egészségügyi Vagyonkezelő Kft.), valamint a Jászsági Többcélú Társulás vonatkozásában a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos végrehajtás-szervezési feladatokat. V. 4. A jegyző működésével összefüggő feladatok: a köztisztviselők döntésre előkészítik a jegyző közigazgatási hatósági, egyéb vezetői feladatai ellátásához kapcsolódó ügyeket, szervezik azok végrehajtását. V. 5. A Polgármesteri Hivatal feladatai eredményes ellátása érdekében az EN ISO 9001:2008 nemzetközi, és az MSZ EN ISO 9001:2009 magyar szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert működtet, amelynek részletes előírásait a Minőségügyi Kézikönyv és a Minőségügyi Eljárások tartalmazzák. V. 6. A Polgármesteri Hivatal ügyintézője jogszabály által meghatározott vagy a jegyző jogkörébe tartozó, közigazgatási hatósági feladatot látja el. V. 7. A belső szervezeti egységek vezetőinek feladatköre: irányítja, vezeti, szervezi és ellenőrzi a belső szervezeti egység munkáját /Ámr. 2. /,

20 20 felelős a belső szervezeti egység munkájáért, annak szakszerű, törvényes működéséért, munkafolyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, gondoskodik a helyi önkormányzati rendeletekben, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében, a belső szabályzatokban, utasításokban, intézkedésekben és a vezetői körlevelekben előírt feladatok pontos, határidőben történő végrehajtásáról, felelős a belső szervezeti egység hatékony és célszerű munkamegosztásának megszervezéséért, felelős a belső szervezeti egység köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói munkaköri leírásainak elkészítéséért és naprakész állapotban tartásáért /Ktv. 11. (6) bek./, felelős a belső szervezeti egység feladatkörébe tartozó, illetve esetenként reá bízott feladatok döntéselőkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért, gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jogot, előkészíti a feladatköréhez tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket, részt vesz a képviselő-testület ülésén a szervezeti egységet érintő ügyekben /25/2007. (XI. 5.) Ör. 2. számú mell./, köteles részt venni meghívás alapján a bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni, kapcsolatot tart a belső szervezeti egységekkel és a belső szervezeti egység működését elősegítő külső szervekkel, felelős a képviselő-testület irányítása alatt álló, az egység feladatköréhez tartozó intézmények magasabb vezetői kinevezésének, megbízásának, közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésével és az egyéb munkáltatói jogkörök gyakorlásával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítéséért /Ötv (1) bek. a-b/ pontja és Kjt. 21. és 23. /, közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, gyakorolja - átruházott hatáskörben - a IV. 4. és IV. 5. pontban meghatározottak szerint a belső szervezeti egység köztisztviselői, ügykezelői, munkavállalói tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat, köteles a vezetése alatt működő belső szervezeti egység, valamint a feladatkörébe tartozó intézmények tevékenységét figyelemmel kísérni, továbbá felelős a feladat- és hatáskörét érintő költségvetési előirányzatok takarékos felhasználásáért, szükség szerint beszámol a tisztségviselők előtt a szervezeti egység tevékenységéről, gondoskodik a vezetése alatt működő belső szervezeti egységben a hivatal ügyfélfogadási és munkarendjére vonatkozó önkormányzati rendelet, belső szabályzat stb. betartásáról /22/2001. (VIII. 24.) Ör./, felelős a belső szervezeti egységek közötti folyamatos tájékoztatásért, információáramlásért, az egységes Polgármesteri Hivatal munkáját elősegítő, az egyes belső szervezeti egységek együttműködését biztosító kapcsolattartásért, szükség esetén véleményt nyilvánít a belső szervezeti egység dolgozója illetmény (munkabér) előleg kérelméről, elkészíti a képviselő-testület által meghatározott teljesítménykövetelmény céljai alapján a belső szervezeti egység valamennyi köztisztviselőjére vonatkozó teljesítménykövetelmény megállapítását és értékeli az egyéni munkateljesítményeket /Ktv. 34. (1) és (3)-(5) bek./, a hatáskörébe tartozó statisztikai adatgyűjtés és adatszolgáltatás végzése, gondoskodik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény, az Eitv., valamint egyéb jogszabályok alapján az önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt érintő, feladatköréhez tartozó

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-6720/2012. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése szerint Jászberény Város

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 20-i rendkívüli ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása, az önkormányzat létszámkeretének és a Képviselő-testület SZMSZ-nek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 22-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /180/ 2012 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. február 17-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

../2015. (V...) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

../2015. (V...) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 4. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (V....) ö n k o r m á n y

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

/_JL. Go. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

/_JL. Go. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Go. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

mellékletét képezi az "Alapító okiratot módosító okirat" és a "Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat". azonnal polgármester

mellékletét képezi az Alapító okiratot módosító okirat és a Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat. azonnal polgármester Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-28/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE m/zo Készült a Képviselő-testület 2014. december 10-i ülésére! Készítette: dr. Lábody-Varga Dorina önkormányzati referens Nyíriné Kovács Ildikó Költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 4-én (csütörtökön) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 19-ei rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 193/2013.(XII.19.) sz. önkormányzati határozat Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben