A tűzvédelem története

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tűzvédelem története"

Átírás

1 A tűzvédelem története

2 A emberek tűz elleni védekezése olyan idős, mint a tűz használata. A tűz hasznos tulajdonságai mellett (sütés, főzés, fűtés, világítás) az ember kénytelen volt megismerni a tűz pusztító hatásait is, amelyek ellen kénytelen volt védekezni. A szervezett és szabályozott tűzvédelem a szervezett társadalmak kialakulásával jelenik meg.

3

4 Az emberek lelkébe loptam vak reményt, S adtam hozzá még lángszemű tüzet nekik, [Így] most e tűz az egynapélők birtoka, És mindenféle mesterségre ez tanít. Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz (részlet) Trencsényi-Waldapfel Imre ford.

5 A tűz története Prométheusz I. titán - nevének jelentése előrelátó Prométheuszt a civilizáció atyjának tekintették Prométheuszt és Epimétheusz Olümposzon tüzet lopott Héliosz szekeréről

6 A tűz története Prométheusz II. engesztelés - csel két tál: húst elrejtette csontok és inak alá csontokat zsírral takarta el bosszúból megteremtette Pandórát Prométheuszt a Kaukázusba vitte óriási sas mindennap a máját ette, másnap visszanőtt Héraklész lelőtte a sast Prométheusz visszatérhetett az Olümposzra, de magával kellett hurcolnia a sziklát

7 Első tűzvédelmi próbálkozások I. ősember is foglalkozott tűzvédelemmel kősorral vagy agyaggúlákkal kerítette körbe gödröt ásott a tűznek

8 Első tűzvédelmi próbálkozások II. Egyiptomban (kb. ie. 6000): előírták az oltóvödrök készenlétben tartását Hammurabi (ie. XVIII. század): törvénykönyvének egyik pontja: szigorú büntetés, ha tűzvészkor a segíteni érkezett szomszédok elloptak valamit a károsult házából Biblia: 2 Móz. 22.6: ha tűz támad, és tövisbe kap, és megég az asztag, vagy a lábon álló gabona, vagy a mező: fizesse meg a kárt, aki a tüzet gyújtotta

9 A tűz története - Kezdetek tapasztalati úton történt villámsújtotta állatok fogyasztása közben hidegben a kigyulladt fatörzs mellett melegedve rájöttek: otthonukba vihető őrizhető és táplálható kialudhat, de újragyújtható károkat okozhat bizonyos ásványok pattintása szikrát, tüzet okoz kezük dörzsölésre felmelegszik - dörzsöléses hevítés XIX. századig használatos módszer: acél, kovakő és tapló

10 A tűz története Új idők Gyufa: korábban is folytak kísérletek erre Kínában már több mint egy évezrede használtak mártógyufát biztonságos, könnyen tárolható és kezelhető magyar találmány - zajtalan gyufa (Irinyi János) Öngyújtó: első 1823-ban megalkotója Johann Wolfgang Döbereiner német kémikus fajtáji:- gázos: * tűzköves - dörzsölés során keletkező szikrákkal * piezzokristályos - kristályhoz kapcsolódó érintkezők között keletkező elektromos szikra - benzines

11 Nagybani felhasználás energia legnagyobb hányadát a mai napig a tűzből nyerjük hőerőműben előállított elektromos áram központi fűtés kazánja stb. iparosodás kulcsfontosságú eleme az acélgyártástól a vegyiparig harcászat: - katapulttal gyújtóbombát dobtak az ostromlott várra - ma már a becsapódás előtt felrobban, a gyújtóanyagot szétszórva maga alatt - hagyományos módszerekkel oldhatatlan tüzek

12 A tűzjelzés története

13 Kelet I. önként, közösség iránti felelősségérzettől vezérelve végezték nem túl szervezetten Babilónia: Hamurabi király Törvénykönyv (i.e ) által kiadott büntetés / kötelesség Kína: tűzrendőrök éjszakai tűzgyújtási tilalmat ellenőrizték őrjáratoztak vagy figyelő pontokról figyeltek tűz esetén tűzoltó osztagot riadóztattak hiányos ismeretek tüzet úgysem lehet megfékezni, a tűzoltók kényelmesen vonultak - díszfelvonulás

14

15 Kelet II. Japán: gyakran voltak tüzek - könnyen éghető építőanyagok tűzvészek tűzoltók laktanyában voltak elhelyezve tüzek észlelésére, jelzésére figyelőtornyokat építettek hangos szóval riadóztattak tűzoltók párnái alatt fa rudak futottak végig ha éjszaka tűz volt, ezt ütögette az ügyeletes tényleges oltás helyett a tüzet vallásos-babonás fogásokkal igyekeztek megfékezni haragvó isten megfékezése

16 Római Birodalom nyílt lángú sütés-főzés és világítás, éghető anyagú épületek, szűk utcák több százezer lakos - tudatos tűzvédelmi rendet igényelt Augustus utasítása: rabszolgaosztag magán tűzoltó csoportosulások figyelőhelyek és őrjáratok Kr.u. 6: szabad emberekből őrködő zászlóalj hadsereg és a szakmák mesterei tűz esetén azonnal ki tudtak vonulni magas szervezettség, viszonylagosan nagy hatásfok

17

18 Aquincum tűzoltó székházhoz torony is tartozott - folyamatosőrség ügyeletes figyelőnek elalvás ellen egész éjjel hárfás nő zenélt harsonával, kiabálással, csengővel, kolomppal, fém ütögetésével éjszaka fény is helyi, kisebb tüzeketőrjárattal keresték harsona kíséretében vonultak, lakossággal közösen oltottak Kr.u. IV-VII. század: népvándorlás - tűzvédelmi rend feledésbe merült törzsek nádból, sásból, fából építkeztek egymástól nagy távolságra fűtést, világítást, sütés, főzést a sátoron kívül vagy középen, őrzött helyen

19 Magyarország I. Szent István: letelepedési központok létesítése minden vasárnap istentisztelet - kivéve, akik a tűzvészekre figyeltek magyar történelem első törvénye a tűz gyors megfékezésére megakadályozását közösségi feladattá tette észlelés volt a legfontosabb feladat látható és hallható jelekkel oltásban mindenkinek részt kellett venni - vonulást hangzavar kísérte XII. század: városiasodás - egyik legrettegettebb elemi csapás a tűz volt felszerelések kezdetlegesek voltak városvédő szervezetek és az éjjeliőrök kötelessége volt a tűzfigyelés oltás a lakosság, majd a céhek kötelessége éjszakai kóborlók közülük kerültek ki a gyújtogatók

20 Magyarország II as évek: települések nagy részét a bakterek (őrök) vigyázták szócsövet használtak vagy mozsárágyút sütöttek el éjjel lámpa, nappal piros zászló 1514: Werbőczi-féle Hármaskönyv (Tripartitum): gyújtogatásért halálbüntetés jár nemcsak a gyújtogatót sújtotta halállal, hanem azt a személyt is, aki csak fenyegetőzött azzal, hogy a várost vagy a falut, vagy másnak a házát felégeti

21 Magyarország III. XIX. század eleje: ipari fejlődés gyárak, üzemek, áruházak, raktárak, lakótelepek tűzvédelem fejlődése sok embert, nagy értékeket veszélyeztettek 1871: megalakult a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség tűzoltás, rendezvények, kiállítások szervezése, érdekvédelem 1874: első utcai tűzjelző szekrény Budapest, gróf Széchenyi Ödön ötlete ablaka üvegezett, amelyet tűz észlelésekor be kell törni egy nyomógombot kell megnyomni áramkör záródik, bekapcsolja a tűzőrségen a csengőt és izzólámpát megjelölte a tűzjelzést adó készülék helyét 1879 Sopron: tűzjelző telefon toronyőrök szobája és városháziőrszoba között 1891: gyakorlati szabályzat egységes síp-, kürtjelek és vezényszavak 1936: első tűzvédelmi törvény elfogadása II. világháború megtörte a fejlődést 1948: megalakult az Állami Tűzoltóság hivatásos, majd magán (üzemi, mezőgazdasági stb.) tűzoltóságok első önkéntes tűzoltóság Aradon, majd Sopronban jött létre

22 A tűzoltás története I. Tűzoltás legrégebbi ismert ábrázolása: kb éves Ninive melletti Nimrudból származik hosszú nyelű kanalakkal öntözik a várból kidobált égő fáklyákat Ktészibiosz (görög feltaláló) és tanítványa, Héron: i.e. 250 körül megalkották az első tűzoltásra is alkalmas kéthengeres, szelepekkel ellátott nyomószivattyút idő múlásával feledésbe merült XV. századtól ún. vízipuska XVII. századtól ún. gólyanyakú fecskendőt 1672-ben feltalálták : nyomótömlőt fecskendők légkazánnal való ellátását

23 A tűzoltás története II Amerika: első működőképes gőzfecskendő: 170 gallon (629 l) vizet 90 láb (kb. 28 m) magasra tudott fellőni Magyarországon ezzel legelőször 1873-ban, Pesten oltottak XX. század eleje: első villamos és belső égésű motorral meghajtott fecskendők dugattyús rendszert felváltotta a centrifugál szivattyú (máig) II. világháború után: porral, illetve habbal oltó fecskendők

24

25

26 Az ipari forradalom után önkéntes tűzoltó szervezeteket alakítottak, a korszerűsítés, motorizáció és az elektromos eszközök megjelenése jelentősen megváltoztatta a tűzvédelmet is.

27

28

29

30 Korszerű tűzoltó autó és híradó ügyelet (London)

31 Diáktűzoltóság

32 iparos városokban a tűzoltás kötelezően a céhek feladata volt tagjai azonban a város különböző részein laktak iskolák tanulóit is bevonták diáktűzoltóságok (nemcsak az iskola védelme) legjelentősebb: Debreceni Református Kollégium (1657) város tűzoltófecskendőket (machinákat) adott lakosság a diákokat ellátta enni- és innivalóval

33 Alapszabályuk polgárokra vonatkozó kötelező, szigorú tűzvédelmi szabályok fecskendőt minden két hétben ki kellett próbálniuk kezelését be kellett gyakorolniuk legfontosabb tűzoltószerszámuk a bot volt gerundium: a bot súlyos, mint a latin igék gerundium alakjával való bánás két fajtája:nagybot: hosszúsága 170 cm, súlya 8 kg kisbot: hosszúsága 150 cm, súlya 7 kg felső 1/4 része kiszélesedő, nyolcszögletű csonka gúlában végződik machina előtt a zegzugos utcákon egyenes utat törjön rozoga kerítéseket összezúzni égő házak sárfalait összedönteni

34 Tűzoltók védőszentje

35 tűzkatasztrófa elkerüléséért Szent Flóriánhoz imádkoztak: Diocletionanus és Maximian császárok üldözték a keresztényeket Aquilinus helytartó negyvenet elfogott és kínzások után tömlöcbe vetette őket Florianus, volt hivatali elöljáró kereszténynek vallotta magát helytartó felszólította, hogy áldozzon az isteneknek Florianus megtagadta kínpadra feszítették - kővel a nyakában az Enns folyóba dobták aki bedobta, megvakult, a folyó a holttestet a kiálló sziklára sodorta egy sas kiterjesztett, keresztet formáló szárnyakkal őrizte a szent megjelent egy asszonynak és megmutatta azt a helyet, ahol a holttest található az asszony félelmében szalmával és lombbal takarta be temetési helyhez vezető úton az igavonó állatok megszomjaztak asszony fohászkodására egy forrás fakadt a földből, amely még ma is ad vizet keresztényküldözések kegyetlensége miatt sietve és titokban temették el sírjánál számos csoda történt: betegek gyógyultak meg vagy találtak enyhülést XVII. század: vízipuskákon, fecskendőkön megjelent a Flórián-ábrázolás Flórián a tűzoltóhivatás lényegét testesíti meg: állhatatosságot, bátorságot, becsületet, embertársaik megsegítését és az önfeláldozást

36 Tűzoltóság feladatai tűzoltás beavatkozás baleseteknél ipari balesetek állatmentés vízszívatás magasból mentés útakadályok megszüntetése vízi mentés felvilágosítás megelőzés (!!!)

37 Tűzoltási módok 1. éghető anyag eltávolításán alapuló oltási mód: nem oltóanyagokkal, hanem különböző módszerekkel kell megvalósítani éghető anyag tűztől való eltávolítása (pl. gázpalack) égő anyag tűztől való eltávolítása (pl. gyapotbála) éghető anyag tűzhöz jutásának megakadályozása (csapok, tolózárak zárása) 2. oxigénelvonáson alapuló oltási módszer: helyiségek bezárása, befalazása elválasztás, izolálás: oltóanyaggal elválasztják az éghető anyag gázait az oxigéntől (hab, por) koncentráció felhígítás (inertizálás): semleges gázokkal kell felhígítani az égés terét 3. hőmérséklet-csökkentésen alapuló oltási mód: éghető anyagok gyulladási hőmérséklet, illetve lobbanáspont alá hűtése vízzel kémiai reakció fékezése: por, halon vagy halon-helyettesítő oltóanyagot bejuttatni az égéstérben lévő szabad gyökök közé, fékezik a kémiai reakciót éghető anyagok védelme a hősugárzástól: éghető tartályok védelme hűtéssel

38 A tűz, minden áldásával és veszélyével együtt, mindennapjaink részévé vált. Tanuljuk meg tisztelni, biztonságosan kezelni, és akkor barátból nem válik veszedelmes ellenséggé.

39 Babonák Tűz = élő személy: éhét liszttel és sóval oltották (kenyértészta dagasztáskor egy darabot a tűzbe dobtak) tűzbe köpés = tűz megsértése = tűzvész szikrázó tűz azt jelentette, pénz áll a házhoz Tűz és szerencse: nem szabad a tűzbe tojáshéjat dobni, mert civakodást okoz tűznek vagy parázsnak a házból kiadása a szerencse kiadását jelentette szentiváni (június 23.) tüzek egészségvarázsló jelleggel bírtak tűz tisztító hatása révén megvéd a betegségek, elsősorban a pestis ellen Állatok: gólya ház feletti átrepülése vagy templom körüli repkedése tűzvészt jelez bagoly leszállása a csűrre annak kigyulladását jelzi bagoly megölése tűzveszélyt von maga után kutyák vonyítása tüzet jelez (területenként eltérően lefelé vagy felfelé tartott orral, esetleg behúzott farokkal párosulva) rókával való találkozás vagy a mókusok kővel való hajigálása is tűzhöz vezethet tűzmegelőző hatású a fekete kutya, kakas vagy háromszínű kandúr tartása

40 Tűzesetet jósol: ha gyümölcsoltó boldogasszony éjjele (március 25.) szép tiszta, akkor az évben sok tűz lesz ha két-három toronyban egyszerre ütnek az órák ha a kemence vagy a ház valamely része megreped ha valaki gyufát kér kölcsön és megköszöni Égő ház melletti, még nem égő épület védelme: ház meztelenül történő megkerülése ház tetejére emberek másztak fel és fűzfaveszőkkel legyezgettek a láng felé, hogy hátráltassák karácsonykor meghagyott rozskenyeret a kapufélfára tették, vagy a tűzbe dobták tűz irányát úgy is meg lehetett változtatni, hogy az utcára egy abrosszal leterített asztalt és arra szita alá egy egész kenyeret tettek Bakony vidékén olyan asztal kellett, amelynél haldoklót gyóntattak Égő épületek oltása: tűz hamarabb elalszik, ha macskát vagy szalamandrát dobtak bele (kb. 1850) egy köcsög tejet a házon átdobni háromszor megszentelt kenyeret, illetve nagypénteki tojást dobni a tűzbe villámcsapás okozta tüzek esetében, ha csak az a ház ég, amibe a villám belecsapott, nem is oltották Isten haragja villám okozta tüzet csak keletkezésekor és csakis aludttejjel lehet oltani

41

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24. 1. fejezet: Égés és tűzoltás elmélet - tűzvédelmi

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján

Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Sipos Zoltán Rendőrtiszti Főiskola Katasztrófavédelmi Tanszék Az önkéntes tűzoltóság bemutatása a ruzsai tűzoltóság alapján Tudományos Diákköri Dolgozat Budapest, 2010 Konzulens: Dr. Joó Bálint ny. tűzoltó

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola Komjáthy László tűzoltó őrnagy Magyarország tűzvédelmi helyzete az EU tagság függvényében, tekintettel a közigazgatási reform és a tűzvédelmi

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT 2007 ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLETEK, TŐZOLTÓSÁGOK FEJLİDÉSE, JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVİBENI SZEREPÜK BEMUTATÁSA A TŐZOLTÁS MENTÉS TERÜLETÉN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

POLGÁRI ÉS KATONAI REPÜLŐGÉPEK TŰZOLTÁSÁNAK TAKTIKÁJA, KÖVETELMÉNYEI, MÓDSZEREI, ESZKÖZEI BEVEZETŐ

POLGÁRI ÉS KATONAI REPÜLŐGÉPEK TŰZOLTÁSÁNAK TAKTIKÁJA, KÖVETELMÉNYEI, MÓDSZEREI, ESZKÖZEI BEVEZETŐ Laczik Balázs okl. mk. tű. fhdgy. POLGÁRI ÉS KATONAI REPÜLŐGÉPEK TŰZOLTÁSÁNAK TAKTIKÁJA, KÖVETELMÉNYEI, MÓDSZEREI, ESZKÖZEI BEVEZETŐ A repülőgépek jelentős szerephez jutnak a civil életben és a harcászatban

Részletesebben

Polgári védelem. (oktatási segédanyag)

Polgári védelem. (oktatási segédanyag) Polgári védelem (oktatási segédanyag) A megváltozott éghajlati és gépjárműforgalmi viszonyok miatt fontos a lakosság tájékoztatása /felkészítése a különböző katasztrófa fajták veszélyeire és az ellenük

Részletesebben

A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS

A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS Dr. Hadnagy Imre József A múzeumpedagógia szoros kapocs a múzeum és iskola között BEVEZETÉS A Tűzoltó Múzeum az ismeretterjesztés jó terepe, ahol a múzeumpedagógiai munka nem ismeretlen, itt elméleti és

Részletesebben

Istennek dicsőség, Embernek segítség.

Istennek dicsőség, Embernek segítség. H NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 4400. Nyíregyháza, Erdő sor 5. : 0 6 4 2 / 4 0 4-4 4 4 F a x : 0 6 4 2 / 5 0 9-1 4 4 E-mail cím: nyirtuzolto@chello.hu A NYÍREGYHÁZI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ

ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ Dr. Hadnagy Imre József ADALÉKOK A TŰZOLTÓZÁSZLÓK TÖRTÉNETÉHEZ A zászlók már évezredekkel ezelőtt az együvé tartozás, egy közösség összetartó erejének szimbólumaként jelentek meg. Talán legkorábban a katonák

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL

AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL VIII. Évfolyam 2. szám - 2013. június Kozák Attila kozaka24@gmail.com AZ INTEGRÁLT KATASZTRÓFAVÉDELEM SZERVEZETI FEJLŐDÉSE 1990-TŐL Absztrakt Ma Magyarországon az átszervezések korát éljük. Az átszervezéseknek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése

TARTALOMJEGYZÉK. (részletezés) E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái. E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése TARTALOMJEGYZÉK (részletezés) I. Égéselmélet és oltóanyag ismeret E-1 Hőtani alapfogalmak; az égés fogalma, feltétele, fajtái E-2 Szilárdanyagok, porok, folyadékok, gázok égése E-3 Az égés megszüntetésének

Részletesebben

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez

Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez Mi a teendő vegyi baleset esetén? segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez 2 Kiadja: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1149 Budapest, Mogyoródi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére 9. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2013. évi munkájáról Az

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa

Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa Vezeték- és cső- (víz, gáz, fűtés) hálózat-szerelő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI

Részletesebben

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI Szívünkbe égett történelem BEMUTATKOZÁS Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) Falvaink Gyõr-Moson-Sopron megye dél-nyugati csücskében

Részletesebben

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG

140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Dr. Hadnagy Imre József 140 ÉVE ALAKULT MEG A MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG avagy az 1870-ben kezdődött sokoldalú küzdelem a rendszeres tűzoltóság terjesztéséért, tökéletesítéséért és egységessé alakításáért

Részletesebben

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN Írta: Vasné Tóth Kornélia Kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, 2007 Felelős kiadó: Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgató

Részletesebben

Művelődési Központban 2013. december 6.

Művelődési Központban 2013. december 6. Délegyházi Hírek XX. évf. 226-227. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2013. október - november Mikulás-nap a Kölcsey Művelődési Központban 2013. december 6. PROGRAMOK: 14 órától

Részletesebben

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés

NAGYKÖRŰ A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. Újraszentelés NAGYKÖRŰ ÁRA: 290 Ft A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2009. Május Újraszentelés Szobor szentelés Alternatív munkaerő piac Önkormányzati hírek Polgárőrség a faluban Tartalom Kampány a fenntartható fejlődésért

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET

A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX 185 A HAJDÚDOROGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYLET TÖRTÉNETE MÓNUS IMRE Előzmények H ajdúdorogon a város közgyűlési jegyzőkönyvei 1752-től tartalmaznak bejegyzéseket a tűzoltás

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

J á s z o k Világtalálkozója

J á s z o k Világtalálkozója XVII. évfolyam. 4. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft J á s z o k Világtalálkozója SZÉP HAZA Tűnődve állok partján a létnek, hol nincs más,csak messzi látóhatár, kinézek belőle, s érzem,

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Anyának. A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja X. évfolyam, 4. szám (104.) 2012. április 27. Anyáink bölcsessége A nyák napjához közeledve elgondolkod- tam, hogy észre sem véve, mi mindent tanulunk

Részletesebben

2007. 14. évf. 3. szám. Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán

2007. 14. évf. 3. szám. Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán katasztrófa- és tûzvédelmi szemle 2007. 2005. XIV. XII. évfolyam 4. 3. szám 43 t a r t a l o m 2007. 14. évf. 3. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Soltész Tamás

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként,

Részletesebben

Szecsői Tükör 2007 június

Szecsői Tükör 2007 június Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 30-án rendes ülést tartott. Napirendi pontok, határozatok, közérdekű információk: 1.) A

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

JÚLIUS. Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium

JÚLIUS. Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium JÚLIUS Az életet nem azok a napok jelentik, amelyek elmúltak, hanem azok, amelyekre emlékezünk. Pavlenko Kincses kalendárium JÚLIUS Áldás hava, Szent Jakab hava Henrik napja július 15. Az új kenyér sütésének

Részletesebben