TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512"

Átírás

1 Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÔßÐÑÕ ßÆ ÑÎÍÆ_ÙÑÍ ÓßÙÇßÎ Þ_ÒÇ_ÍÆßÌ WÍ ÕÑØ_ÍÆßÌ ÛÙÇÛÍDÔÛÌ ÔßÐÖß ßÔßÐSÌÑÌÌß ÐWÝØ ßÒÌßÔ ïèêèóþßò ß ±³¾- æ ß ÜËÒßÚÛÎÎ Î ò»»¼³7²» Í µ³ * 7²» ½ µµ»µô 7ªº± ¼«-µ Ì» ³7»»²» ¹» µ» +º±? ²µ Í»² Þ± ¾? ó²»²¼» ª7²»µ îððëñïò?³ ïíèò 7ªº± ³

2 TARTALOM HÓNIG PÉTER: Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt DR. VITÁLIS GYÖRGY: Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia... 5 DR. IZSÓ ISTVÁN: 150 éves abányakapitányságok intézménye Magyarországon... 8 DR. HORN JÁNOS: Természeti energetikai erõforrásainkról DR. SZALAI LÁSZLÓ: Lengyel-magyar bányászati kapcsolatok axiii. század elejérõl Árpád-házi Szent Kunigunda és Wieliczka DALLOS FERENCNÉ: 35 éves amagyar Olajipari Múzeum DR. GAGYI PÁLFFY ANDRÁS: Verespatak avilágörökség része is lehetne Szent Borbála-napi megemlékezések Helyi szervezetek Borbála-napi megemlékezései...40 Egyesületi hírek Belföldi hírek... 4, 13, 56 Nekrológ Könyvismertetés Külföldi hírek Bányászati és Kohászati Lapok BÁNYÁSZAT Szerkesztõség: 1027 Budapest, Fõ utca 68. IV.em Postacím: 8301 Tapolca, Pf. 17. Felelõs szerkesztõ: Podányi Tibor (tel.: 88/ , fax: 88/ ) Aszerkesztõbizottság tagjai: Bagdy István (szerkesztõ), dr. Csaba József (olvasószerkesztõ), G. Molnár Ferencné (szerkesztõ), dr. Gagyi Pálffy András (hírszerkesztõ), Dovrtel Gusztáv,Erdélyi Attila, dr. Földessy János, Gyõrfi Géza, dr.hornjános,jankovics Bálint,Kárpáty Erika, LívóLászló,Lois László, MaraMárta-Éva, dr.mizser János, dr. Sümegi István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István HU ISSN Bányászati és Kohászati Lapok KOHÁSZAT Szerkesztõség: 1027 Budapest, Fõ utca 68. IV.em Telefon: Levélcím: 1371 Budapest, Pf. 433 vagy Felelõs szerkesztõ: dr.verõ Balázs Aszerkesztõség tagjai: dr.búzáné dr. Dénes Margit, dr. Dobránszky János, dr.fauszt Anna, Hajnal János, Harrach Walter, Kovács László, dr. Klug Ottó, Lengyelné Kiss Katalin, Szende György,dr. Takács István HU ISSN Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ Hungarian Journal of Mining and Metallurgy OIL AND GAS Szerkesztõség: 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B Postacím: 1255 Budapest 15, Pf. 18. Telefon: (1) Felelõs szerkesztõ: Dallos Ferencné Szerkesztõ: Cseri Tivadar Szerkesztõbizottság: dr. Bodoky Tamás, dr. Csákó Dénes, dr. Ferenczy László, Hoznek István, Kelemen József, dr. Meidl Antal, dr. Nagypataki Gyula, dr. Németh Ede, Õsz Árpád, Paczuk László, dr. Pápay József, dr.szarka László, dr. Takács Gábor, dr. Tóth János, Turkovich György,Udvardi Géza, Verõ László HU ISSN Alapszámot összeállította: Dallos Ferencné Kiadja: az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 1027 Budapest, Fõ utca 68. Telefon/fax: (1) Felelõs kiadó: dr.tolnay Lajos elnök Nyomdai munkák: Press+Print Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Kiskunlacháza Alap amontan-press Rendezvényszervezõ, Tanácsadó és Kiadó Kft. gondozásában jelenik meg. Belsõ terjesztésre, kereskedelmi forgalomba nem kerül. 1

3 Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt. ETO: A2004-es esztendõ rendkívüli feladatokat hozott adunaferr számára, hiszen az állandóan változó környezetben és piaci viszonyok között megvalósult privatizációja nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközileg is példaértékû lehet. HÓNIGPÉTER okl. gépészmérnök, ergonómia szakmérnök, adunaferr Rt. vezérigazgatója 2004-ben 54 éves fennállásának legeredményesebb évét zárta avállalat, sígy újra elfoglalhatta az õt megilletõ helyet amagyar vállalatok rangsorában. Sokan azt mondják, hogy kiemelkedõ eredményeinket apiac rendkívüli fellendülésének köszönhetjük. A válaszom erreaz,hogyidáigiselkellettjutni, az eredmények mértéke és az idáig vezetõ út sem közömbös. A2002- benmegkezdettés2003-bankövetkezetesen folytatott átalakítások nélkül nem tudtuk volna teljesíteni a2003-rakitûzött,veszteségnélküli mûködést, és nem tudtuk volna túlélni 2004 elején anyersanyagok árainak emelkedésébõl eredõ pénzügyi nehézségeket. Arégi vállalati struktúrábanpedigilyenmértékben nem használhattuk volna ki akésztermékekkeresleténeknövekedésébõl származó elõnyöket. Atermelést sikerült minden körülmények között fenntartani, sõt egyes üzemrészek megdöntötték a korábbi termelési rekordokat is. Másfélévtizedesvolumentismételtünk meg például a tömörítvénygyártásban,és54évesfennállásunk alatt 2004-ben állítottuk elõ alegtöbb nyersvasat. Az acélmû és a meleghengermûugyancsak túlszárnyalta eddigi teljesítményeit. Termékeink minõsége és megbízhatósága ismert és elismert a piacon. Ezen eredmények alapján joggal lehetünk büszkék az elvégzett munkára. Határidõreésatervezettköltségkereteken belül elvégeztük aszükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket. Beruházásainkkal sikerült teljesíteni az egyre szigorodókörnyezetvédelmielõírásokat, és fokozottan megfelelni az EU elvárásainak is. A2002-ben elindított és amagyarkormányáltaljóváhagyottstabilizációs, majd Átalakulási Programlegfontosabbelemeit megvalósítottuk. Beolvadt az Acélmûvek Kft.aDunaferrRt.-be,éside került ametab Kft., valamint akereskedõház Kft. tevékenysége is. Mindkét cég végelszámolással szûnik meg. Ugyancsak végelszámolással szûnt meg a Tûzállóanyag-gyártó Kft., s megváltunk néhány olyan cégtõl is, amelynek tevékenysége nem tartozik szorosan alaptevékenységünkhöz. Ezek közül legjelentõsebb akomplex Kft. eladása volt. Mindezeket a változásokat úgy oldottuk meg, hogy az érintett dolgozók nem vesztették el munkájukat, szociális feszültségek nem következtek be. ADunaferr átláthatóan lebonyolított tulajdonosváltása történelmi esemény avállalatcsoport életében és talán amagyar privatizáció gyakorlatában is. A Dunaferr privatizációja az egyik legösszetettebb, legidõigényesebb, sokelemû, részérdekeket is tekintetbe vevõ tranzakció volt az ÁPV Rt. gyakorlatában. Nem egyszerûen részvényeladásról volt szó, astratégiai partner bevonásának folyamata mindvégig részét képezte atársaságcsoport újjászervezésének és pénzügyi konszolidációjának. Atulajdonosváltás feltételrendszeretekintetbevetteamunkáltatói, atérségi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési szempontokat is. A privatizációról szóló kormányhatározat március 4-én látott napvilágot. Ahatározat elõírta, hogy atulajdonosváltásnak egy komplex koncepciót kell kielégítenie. Akoncepció prioritása olyan, erõs pénzügyi háttérrel rendelkezõ stratégiai partner megtalálása volt, amely beruházások és fejlesztések révénhosszú távonképes biztosítaniavasmûjövõjét. Az elõírtakszerint adunaferr majdani vevõjének kötelezettséget kell vállalnia a munkavállalók foglalkoztatására, illetveamunkakörülményekjavítására. A befektetõnek megfelelõ pénzügyi kötelezettséget kell vállalnia a foglalkoztatás kistérségi szintû megoldásának elõsegítésére. AzÁPVRt.úgydöntött,hogyaz ügyletet közbeszerzési eljárás útján kiválasztott szakértõ bevonásával bonyolítja le. ADunaferr tanácsadói tenderének gyõztese apricewaterhouse Coopers Kft. lett. Aprivatizációs szervezet szeptember 15-én hirdetett nyilvános egyfordulós pályázatot az állami tulajdonban lévõ 79,48%-os 2

4 részvénycsomag értékesítésére. Olyan tõkeerõs stratégiai befektetõt keresett az eljárás során, amely hosszú távra biztosítani tudja adunaferr-csoport mûködését, tevékenységének fejlesztését, valamint amunkavállalók foglalkoztatását november 19-én adtam tájékoztatást az OMBKE választmányának adunaferr Rt. privatizációscélkitûzéseirõlésazápvrt.elvárásairól.azazóta eltelt idõ igazolta elképzeléseink helyességét december 23-án az ÁPV Rt. igazgatósága érvényesnek és eredményesnek nyilvánította adunaferr privatizációs pályázatát, amelynek nyertese az ukránsvájci Donbass-Duferco konzorcium lett. Az ÁPV Rt. igazgatósága, elfogadva az értékelõ bizottság javaslatát, megállapította asorrendet. Elsõ helyezett adonbass-duferco konzorcium lett 82,02 ponttal, 2. helyezett az LNM konzorcium 68,24 ponttal, 3. helyezett a Severstal 61,30 ponttal. ADonbass-Duferco konzorcium avilág egyik legnagyobb acélkereskedelmi hálózatával, biztos nyersanyagforrásokkal rendelkezik, már több hasonló múltútermelõegységetintegráltéstettnyereségessésikerrel, megtartva afoglalkoztatás szintjét. Az ÁPV Rt. és a Donbass-Duferco konzorcium képviselõi február 25-én aláírták adunaferr Rt. értékesítésére vonatkozó megállapodást. ADunaferr Rt. és akonzorcium ennek részeként aláírta arészvényjegyzési megállapodást is. Az eladó és avevõ mindenszerzõdéseskérdéstrendezett,deazügyletzárásának egyik alapvetõ feltétele: abefektetõ és ahitelezõ bankok tárgyalásának sikeres lezárása még hátra volt. Júniusban adunaferr Rt.-nek hitelezõ bankok és abefektetõkonzorciumképviselõikézjegyükkellátták el azt az egyetértési nyilatkozatot, amely kijelölte a tárgyaló felek közötti végleges megállapodás kereteit augusztus23-ánabefektetõkonzorciumújajánlatot tett ahitelezõ banki konzorciumnak, amely elfogadta ezt. Amegállapodás jelentõsen csökkenti adunaferr hitelállományát, ezzel könnyítve avállalat terheit. Aprivatizációs szerzõdésben elõírt elsõ zárás legfontosabb feltétele afõ hitelezõ bankokkal való megegyezés ezzel az eredeti határidõn belül teljesült. Így megnyílt alehetõség az ügylet lezárására. Több mint fél évszázad után, szeptember 30- átólmegszûntadunaivasmûbenatöbbségiállamitulajdonlás. ADunaferr elmúlt két évének története annak példája, hogy professzionális irányítással egy tízezer fõs nagyságrendû állami társaság gazdálkodását is áttekinthetõvé lehet tenni. Astratégiai partner megtalálása biztos jövõt nyújthat adunaferrnek, hiszen az új tulajdonos alegmagasabb foglalkoztatási kötelezettséget vállalta, öt évig megtartja a jelenlegi munkavállalói létszámot. Az ügylet összértéke, beleértve atõkeemelést, aberuházási, kistérség-fejlesztési, illetve a munkakörülményekjavítására vonatkozóvállalásokat,valamint avételárat, akövetkezõ 5évben várhatóan csaknem 100 milliárd forintot tesz ki. Ezzel óriási lehetõség nyílik arra, hogy adunaferr egy nagy,avilágpiacon meghatározó acéltermelõi és kereskedelmi konzorcium tagjaként részesüljön az acélipari konjunktúra pozitív hatásaiból. Aprivatizációs szerzõdésben vállalt feltételek biztosítják alapvetõ célunkat: az acélgyártás hosszú távú fenntartását Dunaújvárosban. Az új tulajdonos haladéktalanul hozzálátott adunaferr-csoport szerkezetének további egyszerûsítéséhez. Avégsõ cél: az alapésalegfontosabbkapcsolódótevékenységekegységes vállalatba tömörítése. Ennek jegyében a tulajdonos visszavásárolta akokszoló Kft., aferromark Kft., a Lõrinci Hengermû Kft. külsõ tulajdonrészeit. Tárgyalások folynak adwakft., az EMA-Power Kft. és a Dutrade Rt. külsõ tulajdonrészeinek megvásárlásáról is.megegyezésszületettavárositulajdonbanlévõdunaferr-részvényekmegvételérõl.afõtulajdonosazonban nem kívánja korlátozni mûködését adunaferr kerítésén belülre. Ezt többek között az is bizonyítja, hogymegvásárolta akorábbi diósgyõri acélmû eszközeit, beindította ahengereltáru-gyártást, további fejlesztésekkel és az acélmû beindításával kívánja diósgyõri kollégáink munkalehetõségeit szélesíteni. Aközeljövõbentöbb,Magyarországonkívüli acéliparivállalkozás megvétele is napirendre kerülhet. Az ÁPV Rt. aprivatizációs folyamat kezdetén jelezte, hogy adunaferr dolgozóinak is biztosítani kívánja atulajdonlás lehetõségét. Ennek jegyében 2004 decemberében megkezdõdött az 5%-ot kitevõ munkavállalói részvények értékesítése. Így elõször nyílik mód arra, hogy adunaferr vállalatcsoport dolgozói is tulajdonosaivá váljanak saját vállalatuknak. Ennek üzenete talán fontosabb abenne rejlõ üzleti lehetõségeknél. Ezt jelzi, hogy szinte mindenki élni kíván részvényvásárlási jogával. Atulajdonosiszerkezet jelentõsváltozásávalegyütt az új mûködési modell következetes bevezetésével elértük az egyéni felelõsségek mentén való gazdálkodást, sezt az év közben sikeresen beindított SAP R/3 rendszer jelentõsen támogatja. Ez teszi lehetõvé pénzügyi forrásaink hatékony kihasználását, üzleti döntéseink megalapozását. A2004. év eseményeire visszatekintve, nem feledkezhetünkmegasikereket beárnyékolósúlyosbalesetekrõl sem. Ajövõben ilyenek nem fordulhatnak elõ. Ezért központosítottuk amunka-, akatasztrófa- és az 3

5 egészségvédelemmel foglalkozó egységeinket, és vezetõjüket közvetlenül avezérigazgató irányítása alá rendeltük.avagyonvédelmifeltételekjavításaérdekébenúj vezérigazgató-helyettesi poszt alapításáról döntöttünk, amelynek célja, hogy az rt. keretein belül kiépüljön avagyonvédelem fejlett módszerein alapuló korszerû szervezet. Szükség van olyan beruházásokra, amelyek nélkül nem tudjuk az acélgyártást gazdaságosan fenntartani. IdesorolomaIII.kokszolóblokkteljeskörûátépítésének befejezését és anagyolvasztó élettartamának növelését szolgáló feladatok végrehajtását. Mindkét témában nemzetközi szakértõk részvételével folynak a tárgyalások akivitelezõkkel. Mûködésünk számára kiemelkedõ jelentõségû a évi üzleti terv véglegesítése. Mai ismereteink szerint ebben az évben is megvan alehetõsége annak, hogy eredményes évet zárjunk. Figyelembe kell azonbanvennünk,hogyönköltségünknemzetköziösszehasonlításbannagynakmondható.nemszabadtehátatavalyi eredmények ismeretében hátradõlnünk, folytatni kellamegkezdettutat.ezzelmaradhatmegadunaferr ahazai ipar egyik legjelentõsebb szereplõjeként, értéktermelõ vállalataként. Következetesen végrehajtott munkánk elismeréseként nyugtáztuk Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szavait, aki november 23-án meglátogatta cégünket,sitttalálkozott SzergejTaruta úrral,adonbass Ipari Szövetség elnökével, adunaferrrt. felügyelõbizottságának elnökével, avállalat vezetõivel és dolgozóival. ADunaferr jövõjét biztatónak és ígéretesnek minõsítette. Kép:SzergejTaruta, adonbass IpariSzövetség elnöke Dunaferr-emlékérmet ad át Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek ADunaferr Rt. jövõjének alakulásában nagy szerepükvanahazaikohászatszakembereinekésazegyüttmûködõ társadalmi szervezeteknek. Kérem, hogy szakmai együttmûködésükkel továbbra is segítsék célkitûzéseink megvalósítását. BELFÖLDI HÍREK 50 éves jubileum a Dunaferr Rt.-ben D unaújvárosban50éve,1954februárjában helyezték üzembe az elsõ 700m 3 -esnyersvasgyártókohót,augusztusában az elsõ 125 tonnás martinkemencét, és ugyanebben az évben alakultmegazombkehelyiszervezeteis. Az évi 540 kt nyersvas és 450 kt acél termelésére tervezett lemezgyártó kombinátban ateljes kiépülés után 1961-re érték el ezt a teljesítményt ben azonban atechnológiák fejlesztésével új berendezések építése nélkül már egy millió tonna acélt gyártottak és dolgoztak fel. Akésõbbiek során néhány új gyártóegység (folyamatos acélöntõmû, acélgyártó konverter, kokszolóblokk) építése, számos technológiafejlesztés és berendezésátalakítás útján ben, ajubileum évében már 1350 kt nyersvasat és 1668 kt acélt termeltek. Az idõk során jelentõsen csökkentettékazenergiafelhasználást,javultaz anyagkihozatal, sígy csökkentek aráfordítások. Nõtt atermékválaszték, és jobb lett az acélok minõsége is. Apiacon melegen és hidegen hengerelt táblalemezt, tekercset, horganyozott lemezt,különféleprofilokat és radiátort értékesítenek. Termékeiket egyrenagyobb mennyiségbenigényelték és igénylik belföldön és külföldön egyaránt. Nem véletlen, hogy vaskohászati kombinátjaink közül csak adunaferr tudta arendszerváltás elõtti termelését fenntartani, sõt azt mára csaknem 20%-kal még növelni is. Asikernek éppúgy része volt ajó termékszerkezet és afolyamatos mûszakifejlesztés, mint atechnikát, technológiátfejlesztõésmûködtetõkollektívának afeladatokhoz való esetenként alehetetlentsemismerõ jóhozzáállása. A vasmû szakembergárdája mondhatni idejekorán kapcsolódott beaz OMBKE munkájába. A40 fõvel alakult helyi szervezet létszáma folyamatosan nõtt, most ataglétszám. Adunaújvárosiaknak döntõ érdemeikvannakazutóbbiévtizedekben lefolyt több mint 20 nagyrendezvény (konferencia) megszervezésében. Létrehozták asomogyfajszi Õskohászati Emlékhelyet, és részt vesznek az OMBKEközpontirendezvényein.PéldásanvontákazOMBKEkötelékébea helyi fõiskola hallgatóit is. Atagság folytonos aktivitását ahavonta rendezett szakmai klubdélutánokkal is fenntartják; itt évente elõadás hangzik el ben adunaferr-t privatizálták, a vaskohászat egészének pedig világviszonylatban is sikeres éve volt. Ebben ahangulatban tartották meg december 3-án, kb. 150 fõ részvételévela X.Szt.Borbála-napikohászszakestélyt adunaújvárosi Fõiskola éttermében. A dunaújvárosi kohászok bíznak abban, hogy e szép jubileum után a gyár és aváros elõtt további sikeres évtizedek állnak. (Dr.Takács István) 4

6 Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir.bányászati és Erdészeti Akadémia Akadémiából fõiskola ETO: Aselmecbányai akadémia, illetve fõiskola történetével számos szerzõ foglalkozott, bemutatva aváltozatosmúltat [1 19]. Visszatekintve aselmecbányai bányászati oktatás, illetve felsõoktatás közötti történetére, vázlatosan akövetkezõket említem meg. Abécsi udvari kamara június 22-énSelmecbányán azzal acéllal létesített bányászati-kohászati tanintézetet vagy iskolát (ún. Berg-Schola-t), hogy akincstár európai viszonylatban is jelentõs szerepet játszó magyarországi nemesfém- ésréztermelésénekfellendítéséreakibontakozóipariéstermészettudományosforradalomkövetelményeinek megfelelõ szakembereket képezzenek ki. Mária Terézia királynõ október 22-énbányászati-kohászati fõtanintézet, azaz akadémia (Academia Montanistica, Bergakademie) létesítésétrendelte el Selmecbányán. Ez volt egész Európában alegelsõ három évfolyamos bányászati-kohászati akadémia ben, megelõzve ezzel számos más országot, Mária Terézia királynõ elrendelte az erdészet felsõfokú oktatását, I. Ferenc császár pedig 1807.augusztus 30-án aselmecbányai Bányászati Akadémia szervezeti keretében az Erdészeti Tanintézet felállítását tól Bányászati éserdészeti Akadémia (Berg- und Forstakademie) néven mûködött atanintézet. Atanulmányi idõt négy évre emelték. Az 1867-es osztrák-magyar politikai kiegyezéssel az akadémia magyar állami intézménylett,ésbevezettékamagyaroktatásinyelvet.azakadémiaamagyarmûszakitudományok alkotómûhelyévé vált. Atanszékekakövetkezõkvoltak:matematika-fizika-mechanika,ábrázológeometriaépítészet, kohászat-kémia, ásványtan-földtan-õslénytan és bányamûvelés-bányamérés-bányagéptan. Abányászati szakiskola keretében atantervföldtani vonatkozású részeit akövetkezõk alkották aii. évfolyamon: ásványtan, krystallografia, ásványok meghatározása, geognosia, paleontológia, kõzetek meghatározása. DR.VITÁLISGYÖRGY aranyokleveles geológus aföldtudomány kandidátusa ny. tud. fõosztályvezetõ OMBKE-tag Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület évi szeptember hó 12-én Rimaszombatbanmegtartottközgyûlésének amaz ismeretes határozata, hogy aselmeczbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia szervezeténekamaikorigényeihez mért megváltoztatása tárgyában elõterjesztéssel fordul a pénzügyminiszterhez, anyilvánosság elõtt isfelszínrekerültabányászatifelsõ szakoktatásunk kérdése. Amegoldásraváróigénynemvoltugyanúj, mert ez már 1890 óta állandóan foglalkoztatta az akadémia tanári karát és apénzügyminisztériumot is. Az egyesületi határozattal azonban különös fontosságot és érdekességet nyert azáltal, hogy ahazai bányászati közvélemény nyilatkozott meg benne, sagyakorlati igényekbõl eredõ közmeggyõzõdés erejével sürgette adöntést. Sasürgetés megtette hatását. A tárgyalások azonnal megindultak, s ajó ügyhöz méltó lassúság daczára is ez évben (1904) befejezést nyertek. Abányászati és erdészeti akadémia acsászár1904.augusztushó 3-án Ischlben kelt legfelsõ elhatározásával mint azt abányászati és Kohászati Lapok f. évi szeptember 15-én megjelent 18. száma már röviden közölte október 1-jétõl kezdve új szervezetet nyert,amelynek értelmében az akadémia ezentúl M. kir.bányászati és Erdészeti Fõiskola czímét fogja viselni. [3] A fõiskolán négy szakosztály lesz, mégpedig: abányamérnöki, a fémkohómérnöki, a vaskohómérnöki és az erdõmérnöki szakosztály. A tanulmányi idõ minden egyes szakosztálynál négy (4) évre terjed. Azok, akik afõiskolát elvégezték és aválasztott szakkörébe tartozó rendszeres üzemnél legalább két évet gyakorlati szolgálatban töltöttek, államvizsgálatra jelentkezhetnekés mérnöki oklevelet kapnak. Az új tanrendszer az 1904/1905-i tanév,azaz f.évi október hó elején lép életbe, és az elsõ évre beiratkozó hallgatókra föltétlenül kötelezõ. Afölvétel és beíratás október hó 6-án és 7-én lesz, október15-igarektor,azontúl csak az illetékes (a bányászati ágazatra nézve apénzügyi, az erdészeti ágazatra aföldmívelésügyi) miniszter engedélyezheti afölvételt. [20] A pénzügyminisztérium évi sz. rendeletét közölte a fõiskola igazgatóságával. Ebbõl idézek néhány részletet [13]: 5

7 Õ Császári és Apostoli Királyi Felsége Ischlben f. éviaugusztus 3-ánkelt legfelsõ elhatározásával legkegyelmesebben jóváhagyni méltóztatott aselmeczi bányászati és erdészeti fõiskolának új szervezeti és ügyviteli szabályzatát oly föltétel alatt, hogy az ezen szabályzat 29. -ának alapján történendõ kinevezéseknél akiszolgáltaltisztekalkalmazásárólszóló1873.ii.t.cz. rendelkezései pontosan fognak betartatni; legkegyelmesebben megengedni méltóztatott továbbá, hogy a fõiskola tanszervezete elõterjesztésem értelmében öt új tanszék rendszeresítése mellett megváltoztassék, az új tantervezetet az 1904/1905. tanév elejétõl kezdve életbeléptettessékésazennekfolytánszükségestanári állásokafõiskola1904.éviköltségvetési hitelénekkeretén belül kellõ idõben betöltessenek. Midõn errõl alegfelsõ elhatározásról értesítem,leadom egyszersmind 20 példányban alegkegyelmesebbenjóváhagyottszervezeti ésügyviteliszabályzatot és ugyanannyi példányban aföldmívelésügyi miniszter úrral egyetértõleg megállapított ügyrendet oly utasítással, hogy ezeket, valamint amúlt évi július hó 31- én 956. szám alatt kelt elõterjesztésének lehetõ figyelembe vétele mellett módosított és atantervekkel kiegészítettújrendszabályokatajövõ1904/1905. tanévtõl kezdve vegye alkalmazásba aképpen, hogy az októberhóelejénbeiratkozómásod-ésharmadéveshallgatók tanulmányaikat az eddigi tanrend alapján folytathassák és végezhessék, az elsõ évre beiratkozandó ifjakra azonban már föltétlenül kötelezõ legyen az új tanrendszer. Fölhívomazértazigazgatóságot,hogytekintettelaz elõre haladott idõre,tegye megsürgõsenaz újtanszervezetnek ilyetén életbe léptetése iránt aszükséges további intézkedéseket, sígy mindenekelõtt tegye közhírré lehetõleg széles körben az új tanrendszer rövid ismertetésétséletbeléptetésénekmódjátésidõpontját; állapítsa meg a tanóra rendeket, állíttassa össze az 1904/1905. tanévre szóló programot és gondoskodjék úgy az utóbbinak, mint afõiskola 1/1. alatt mellékelt tanterveésrendszabályainakkinyomtatásáról,szétküldésérõl és 10 10példánybanteendõfelterjesztésérõl. Budapest, szeptember 2-án Aminiszter helyett: Graenzenstein Béla Államtitkár Jellemzõ,hogyafõiskolacímetsokanidegenkedéssel fogadták, sanévváltoztatásnak ezt az alakját nem tartották kedvezõnek aszínvonal kifejezésére. Aselmeci akadémiának megvolt már amaga patinás hírneve, míg afõiskola elnevezés idegenül csengett, és késõbb valóban félreértésekre is adott alkalmat [10]. Ennekellenéreaz1904.éviújszervezetelõírásaikülsõségekbeniskifejezésrejuttatták,hogyegyetemiszintû oktatás folyik az intézményben (fõiskola elnevezés, mérnökioklevéléscím,rektorésdékánelnevezés)[12]. Rendszeressé váltak a hallgatók bel- és külföldi szakmai tanulmányútjai. Atanszékek száma tizenötre emelkedett: tizenkét bányász-kohász és három erdész tanszékre. A19. század végén megkezdõdtek anagy építési beruházások: 1892-ben az erdészeti, 1900-ban abányászati tanulmányi palotát adták át [14]. Afõiskola rendszabályaiból tallózott néhány paragrafus akövetkezõ [21]: 4. Abányászatiéserdészetifõiskolahallgatóirendesek vagy vendégek. 5. Rendes hallgatókul oly ifjak vétetnek fel, akik gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítványt nyertek. 6. Olyan egyének, akik mint vendégek csakegyes tantárgyakat kívánnak afõiskolán hallgatni, kötelesek erreatanácsengedélyétkikérni,amelyengedélyazonbanhanyagságvagyafõiskolaiszabályoknaknemteljesen megfelelõ magaviselet esetén bármikor visszavonható. Avendéghallgatóknemrendesindexet,hanemcsak indexlapotkapnak.aválasztotttantárgyakhallgatását, kívánságukra arektor igazolja. 7. Afölvétetni óhajtó akellõ bizonyítványokkal fölszerelveafõiskola rektoránál,ennekakadályoztatása esetén helyettesénél jelentkezik. Ajelentkezõazutánatitkárnálbeiktatási díjfejében 10 koronát és afõiskolai segélyzõ egyesület javára 10 koronatagságidíjatfizetle,bemutatjaazokatazeredeti okmányokat, amelyeknek alapján fölvétele történt, átadja származási ívét és átveszi anevére kiállított indexet, az igazolójegyet és afõiskolai rendszabályok egy példányát. Az index minden lapjára szükséges 30 filléres bélyeget ahallgató szerzi be. 8. Ahallgatók afõiskolán tandíjat nem fizetnek. 11. Kötelesekahallgatókazáltalukválasztottelõadásokat rendesen látogatni, az elõadásokkal kapcsolatos rajzoló, tervezõ, szerkesztõ órákon, laboratóriumi és külsõ gyakorlatokon szorgalmasan résztvenni, s aházidolgozatokatésfeladatokatelkészíteni.szorgalmuk felõl atanár névsorolvasás, az elõadásokon tanúsított figyelem, agyakorlatokon felmutatott elõmenetel, arajzórákon elkészített rajzok és afélév folyamán netalán tartott kollokviumok alapján szerez meggyõzõdést. 12. Ahallgatókafélévvégénindexeikkelismétjelentkeznek az illetõ tanároknál, akik, tekintettel az 6

8 elõbbi -ra,akiérdemeltszorgalmiosztályzatot jeles, jó vagy elégséges fokozat szerint bejegyzik. Az elõadásokon, gyakorlatokon, valamint arajzórákon tanúsított szorgalomból a hallgató külön-külön szorgalmiosztályzatotkap; nemszorgalmas osztályzatnemíratikbeazindexbe,azértaszorgalmiosztályzat hiánya rossz osztályzatnak tekintendõ. Azelmondottakbóliskitûnik,hogyafõiskolánfolyt bánya-éserdõmérnökképzésmilyenalaposfelkészültséggel és sokoldalú tárgyszeretettel szolgálta ahazai föld földtanát és bányászatát. IRODALOM [1] Faller Gusztáv: A selmeczi Bányász és Erdész Akadémiánaktörténetesjelenviszonyainakismertetése. In: Aselmeczi m. k. Bányász és Erdész Akadémia évszázados fennállásának emlékkönyve p., Selmecz. Joerges Ágoston, [2] Pauer János: Aselmeczbányai magy.kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia története alapításától, vagyis 1770-tõl az 1895/96. tanév végéig. Ahonfoglalás ezredik évfordulójának emlékére. Selmeczbánya, [3] Sobó Jenõ: Bányászati felsõ szakoktatásunk új szervezete. Bányászati és Kohászati Lapok, XXXVII., II p., [4] Sobó Jenõ: Magyar kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola. In: Borovszky Samu szerk.: Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Magyarország vármegyéi és városai p., [5] Mihalovits János: Am. kir.bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola múltja és jelene. Am. kir. Bányamérnöki és Erdõmérnöki Fõiskola Évkönyve az tanévrõl. Sopron, [6] Mihalovits János: Az elsõ bányatisztképzõ iskola alapítása Magyarországon. Bányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatásunk története füzet, p., Sopron, [7] Mihalovits János: Aselmeci bányászati akadémia alapítása és fejlõdése 1846-ig. Bányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatásunk története füzet, p., Sopron, [8] Vitális István: Egy címzetes fõiskola. Pesti Hírlap, június 9., vasárnap, 33. [9] Vitális István: Abányászatitudománymúltja, jelene és jövõ fejlõdésének feltételei hazánkban. In: Gorka Sándor szerk.: ATermészet-, Orvos-, Mûszaki- és Mezõgazdaságtudományi Országos Kongresszus Munkálatai p., Budapest, évi januárius 3 8. [10] Fekete Zoltán: Fekete Zoltán lelépõ rektor beszámolója. Am. kir.bányamérnöki és Erdõmérnöki FõiskolaÉvkönyveaz tanévrõl,Sopron,1935. [11] Gyulay Zoltán: Amagyarországi bányatisztképzés és aselmeci Bányászati Akadémia. Kõolaj és Földgáz, p., [12] Hiller István szerk.: Abányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatás múltja, jelene és jövõje. In: Vivat Academia. Abányászati, kohászati és erdészeti felsõoktatás 250. évfordulójára, (1985) [13] Zsámboki László szerk.: Selmectõl Miskolcig Amagyarországi mûszaki felsõoktatás megindulásának 250. évfordulójára. Miskolc, [14] Zsámboki László: Bányászati felsõoktatásselmecen és Sopronban. In: Amagyar bányászat évezredes története, I. kötet. Budapest, OMBKE, p., [15] Zsámboki László: Két és fél évszázad abányamérnökképzés szolgálatában. In: Zsámboki László szerk. Emlékkönyv az akadémiai képzés megszületésének évfordulóján, Selmecbánya p., Miskolc-Košice, [16] PókaTeréz: Aselmecibányászati akadémia ahazai és európai bányászati és földtudományok bölcsõje. In: Tanulmányok a természettudományok,atechnikaés azorvoslástörténetébõl,prof. dr. Szabadváry Ferenc 70. születésnapja tiszteletére p., Budapest, [17] DúlJenõ: Azakadémiaelsõtanszékénekmegalakulása Selmecbányán. BKL-Bányászat, 7. K13 K14 (2002). [18] Böhm József: AMûszaki Földtudományi Kar fejlõdése, jelene és jövõje. BKL-Bányászat, p., (2003). [19] CsákyKároly: Híresselmecbányaitanárok. Dunaszerdahely,Lilium Aurum, [20] M. kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola. Bányászati és Kohászati Lapok, XXXVII., II p., (1904). [21] Pauer János szerk.: Aselmeczbányai m. kir. Bányászati és Erdészeti Fõiskola tanterve és rendszabályai. Selmeczbánya,

9 150 éves abányakapitányságok intézménye Magyarországon ETO: Acikkamásfél évszázadosévforduló alkalmából rövidenbemutatjaamagyarkirályi bányakapitányságok történetét, szervezetét, fõbb feladatait ésvezetõit. DR.IZSÓISTVÁN okl. bányamérnök, jogász, amiskolci Bányakapitányság vezetõje Bevezetés november 1-jén múlt 150 éve, hogy az május 23-i, 173. sz. császári pátenssel kihirdetett Osztrák Általános Bányatörvényt Magyarországon is bevezették. Az Általános Bányatörvény rendelkezéseinekegyikmeghatározó jelentõségû fejezetét abányahatóságokra vonatkozó elõírások alkották,amelyekalapjánbányakapitányságok és bányabiztosságok létrehozásával valósult meg Magyarországonabányászati közigazgatás régóta várt átfogó reformja és egységes hatósági szervezete. Az Általános Bányatörvény a az addig bányahatósági és bányabírósági feladatokat gyakorló kerületi bányatörvényszékek és bányahelyettességek[1]helyébeabányakapitányságokat,illetve azazok alárendeltségébe tartozó bányabiztosságokatállította.atörvényi rendelkezés végrehajtása érdekében kibocsátott pénzügyminisztériumi rendeletek [2] alapján elsõ lépésben akerületi bányatörvényszékek bányakapitányságokká, abányahelyettességek pedig bányabiztosságokká alakultak át a következõk szerint: az alsó-magyarországi bányakerületben mûködõ selmecbányai, a felsõ-magyarországi bányakerületbenmûködõszomolnoki,anagybányai bányakerületben mûködõ nagybányai, abánsági bányakerületbenmûködõoravicaikir.kerületi bányatörvényszékek, valamint az Erdélybenmûködõzalatnai kir.tartományi bányatörvényszék helyett bányakapitányságok; a körmöcbányai, besztercebányai, újbányai, maluzsinai, bazini, radoboji, gölnicbányai, iglói, rozsnyói, felsõbányai, kapnikbányai, dognácskai, moldovai, resicai, szászkai, rézbányai, ruszkahegyi, abrudbányai, csertesti, járai, kõrösbányai, nagyági, offenbányai, oláhpiani, radnai és topánfalvai bányahelyettességekegyrészehelyettpedig bányabiztosságok jöttek létre. Akövetkezõ lépésben az elsõfokú bányahatóságok szervezésére vonatkozó szeptember 13-i legfelsõbb rendelet úgy határozott, hogy abányakapitányságok székhelye Buda, Besztercebánya (a selmecbányai helyett), Kassa (a szomolnoki helyett), Nagybánya, Oravica és Zalatna legyen, továbbá hetedikként aszervezethez csatlakozott azágrábi Bányakapitányság is, amely az május 5-i pénzügyminiszteri rendelet alapján aradoboji Bányabiztosságból jött létre [3]. Összehasonlításképpen érdemes megjegyezni, hogy amonarchia többi országában és tartományában négy bányakapitányság mûködött Prága, Troppau, Leoben és Klagenfurt székhellyel [4]. Abányabiztosságok kerületében már1856-tólkezdõdõen ugyancsak változások történtek: asietve átalakított szervezet helyett pécsi, besztercebányai (1858-tól bányakapitánysági rangra emelkedett), felsõbányai, rézbányai, kapnikbányai, rodnai, nagyági és verespataki bányabiztosságok alakultak. Ezekközülarodnaiésnagyágimár egy évvel késõbb megszûnt [5], és helyette a székelyudvarhelyi, továbbáugyancsak1857-benaverespataki helyett az abrudbányai bányabiztosság jött létre, afelsõbányai és rézbányai bányabiztosságok helyébe 1860-tól anagyváradi bányabiztosságot állították fel [6], a kapnikbányai bányabiztosságot pedig 1859-ben megszüntették [7]. Ezaszervezetirendszersemvolt azonban hosszú életû, ugyanis az 1861.éviOrszágbíróiÉrtekezletismétújraszabályoztaabányahatóságok szervezetét: akassai Bányakapitányság székhelyét Iglóra helyezte át [8], abányabiztosságokhelyébe pedig bányakapitánysági helyetteseket állított [9]. A bányakapitánysági helyettesek kinevezése és rövid idõtartamú mûködése abányabiztosságok többségének megszûnéséhez vezetett. Ebben az idõszakban szûntek meg apécsi, afelsõbányai, arézbányai, akapnikbányai, anagyváradi, valamint az abrudbányaibányabiztosságok,ugyanakkor Gölnicbányán és Rozsnyón új bányabiztosságokat állítottak fel az iglói Bányakapitányságnak alárendelve. 8

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr.tóth István, dr.turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512

TARTALOM. István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr.tóth István, dr.turza István, Vajda István HU ISSN 0522-3512 TARTALOM HÓNIG PÉTER: Tulajdonosváltás után eredményes évet zárt adunaferr Rt.... 2 DR. VITÁLIS GYÖRGY: Száz éve lett fõiskola aselmecbányai m. kir.bányászati és Erdészeti Akadémia... 5 DR. IZSÓ ISTVÁN:

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

bányajáradék bevallásról, befizetésről

bányajáradék bevallásról, befizetésről Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2013. év Budapest, 2014. április 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2015. év Budapest, 2016. április Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 16/2016 (07.26.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.26. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-64/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-65/2016 (07.26.) elnökségi határozat ELN-66/2016

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

Atermálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a

Atermálvíz-hasznosítás jelene és jövôje a HAZAI HÍREK Szakmai nap a Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Mûszaki Középiskola gyakorlótelepén. (Nagykanizsa, 2000. március 22.) A rendezvény védnöke: dr. Boros Imre, a PHARE-programot koordináló tárcanélküli

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 2011 SZEPTEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS CSÖKKENT A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett

Részletesebben

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA

A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ TALÁLKOZÓ PROGRAMJA A TALÁLKOZÓ VÉDNÖKEI WARVASOVSZKY TIHAMÉR, Székesfehérvár polgármestere Dr. TOLNAY LAJOS, az OMBKE elnöke Dr. PETHÕ JÓZSEF, az OEE elnöke Dr. FORGÓ BÉLA az ALCOA-KÖFÉM Kft. vezérigazgatója A BÁNYÁSZ-KOHÁSZ-ERDÉSZ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2003. év Budapest, 2004. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a kitermelt ásványi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2011/2012. tanévben 2011. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt

GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK. című kiemelt projekt GINOP 5.2.5-16-2016 BEMUTATKOZIK A GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK című kiemelt projekt KÉSZÍTETTE : GEDE ESZTER FŐIGAZGATÓ GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM A PROJEKT ALAPADATAI GINOP 5.2.5-16-2016-00001

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

2015. évi LXXV. törvény

2015. évi LXXV. törvény Hatály: 2016.XII.27. - 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett:

Országgy űlés hlieratal w Irományszám : Érkezett: EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 10697/2016/PARL 10702/2016/PARL Ikotity István országgyűlési képviselő részére LMP Budapest Országgy űlés hlieratal w Irományszám

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18.

Autóipari befektetések támogatása Magyarországon. Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Autóipari befektetések támogatása Magyarországon Szandrocha Kamilla 2010. Január 18. Az autóipar támogatása Magyarországon 1) Egyedi kormánydöntéssel megítélt közvetlen támogatás 2) EU társfinanszírozott

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31.

A 4M program magyarországi. gi gyakorlata. Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ. 2006. január 31. A 4M program magyarországi gi gyakorlata Deák Ferenc Zala Megyei Munkaügyi Központ 2006. január 31. Magyarországi gi helyzetkép Foglalkoztatási arány: ~57 % Munkanélküliségi ráta: kisebb EU átlagnál Inaktivitási

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP-2.1.1-15 A célja: Olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek a, amelynek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó,

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fogyasztóvédelmi szervek [1] Területi Kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei: Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre

UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre Tudományos konferencia Általános Vállalkozási Főiskola UTÓDLÁS, GENERÁCIÓVÁLTÁS A MAGYAR VÁLLALKOZÓI SZEKTORBAN* Csákné Filep Judit Pákozdi Imre * Az előadás alapját képező kutatás a Budapesti Corvinus

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Pest Megyei Kormányhivatal...

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Török Enikő. A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között. Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám,

Török Enikő. A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között. Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám, Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám, 11 18. 11 Török Enikő A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között A részletes felmérés előrehaladásának vázlatos áttekintése

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai

A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Varga Imre mk. pv alezredes A SEVESO II. EU Irányelv magyarországi bevezetésének tapasztalatai Előzmények A jogi szabályozás helyzete Az Európai Unióval történő jogharmonizáció folyamatában a Magyar Köztársaság.

Részletesebben

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE

A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE ! 1 A PILISI SZÉNBÁNYÁSZAT NÉHÁNY TÉRKÉPE ÉS GEOLÓGIAI METSZETE Dr. Bánki Imre Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kiadásában 1996-ban megjelent A MAGYAR BÁNYÁSZAT ÉVEZREDES TÖRTÉNETE.

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora

Ki volt Vadas Jen? Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Ki volt Vadas Jen? Erdmérnök Oktató Az m. kir. bányászati és erdészeti fiskola rendes tanára Több ízben rektora és prorektora Az erdészeti tudományos kutatás megteremtje Szakíró Az m. kir. Erdészeti Kísérleti

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/-1/2013. MBFH/-2/2013. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Varga Mihály miniszter, Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Asszony/Úr! A bányászatról szóló 1993.

Részletesebben

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek!

Sikerekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Önnek! 1.sz. ábra: 23 szemtıl-szembe kísérlet helyszínei 2011. január 07. 1. szám AKTUALITÁSOK Szemtıl-szemben kísérletek HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ACÉLIPARI ELŐADÁSSOROZAT A BOROVSZKY ÉV JEGYÉBEN A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak részére Az ISD DUNAFERR Zrt. alaptevékenységéhez kapcsolódó

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

Podányi Tibor

Podányi Tibor 114 Podányi Tibor 1920-2003 PÁLFY GÁBOR HADOBÁS SÁNDOR 2003. november 19-én elhunyt Podányi Tibor gyémántokleveles bányamérnök, az OMBKE tiszteleti tagja. 1920. július 19-én született Érsekvadkerten. Elemi

Részletesebben

FAO 300-as csoport. Kedves Gazdálkodó! GOSZ VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek eredmények

FAO 300-as csoport. Kedves Gazdálkodó! GOSZ VSZT Kukorica Posztregisztrációs Kísérletek eredmények A PR38N86 immár 3. éve szerepel a posztregisztrációs kísérletekben. Kétszer elsı helyezett, egyszer második volt. Megbízható nagy termése miatt nagyon jó választás az igen korai hibridet választóknak.

Részletesebben

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése

Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek tanszék Az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. tevékenységének komplex elemzése Készítette: Zsumberáné Markó Ágnes

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK

2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK 2013-AS PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK ÉS ÚJDONSÁGOK, KITERJESZTETT CSOPORTOK Sipos Norbert elemző-közgazdász Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal, Marketing Osztály Stratégiai Elemző Iroda A 2013-AS DPR KUTATÁSBA

Részletesebben

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium

Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium MBFH/412-1/2012. MBFH/412-2/2012. Kapja: Németh Lászlóné miniszter, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Matolcsy György miniszter Nemzetgazdasági Minisztérium Tisztelt Miniszter Úr/Asszony! A bányászatról

Részletesebben

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról

Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Tájékoztató a Munkaerő kölcsönzés szolgáltatás igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentáció módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Munkaerő-kölcsönzési keretszerződések munkaerő

Részletesebben

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. PREAMBULUM Az INTERCASH PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zrt. (székhelye: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8., a továbbiakban:

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében

Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Várandós gondozás a védőnői statisztika tükrében Odor Andrea országos vezető védőnő osztályvezető ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Védőnői Szakfelügyeleti Osztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. Tel:

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI PETANQUE DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Petanque Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1030-03 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmények között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz

Részletesebben

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát!

További információkért látogasson el honlapunkra (www.pioneer.c om/hungary) vagy keresse területileg illetékes Pioneer agronómusát! 2012. április 21. 7. szám AKTUALITÁSOK Pioneer oltóanyag-11aft HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutızsdei hírek Pioneer sajtófigyelı Idıjáráselırejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok

MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci adatok Regisztrált álláskeresők száma Győr-Moson-Sopron megyében 2010 2014 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 - j a n. f e b r. m á r c.

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI

FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁGOK ELÉRHETŐSÉGEI Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Levelezési cím: 6000 Kecskemét, PF 209. Ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét, Klapka u. 34. Telefonszám:

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Korózs Lajo s országgy űlési képviselő részére MSZP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ALLAMTITKÁ R Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~

Részletesebben

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE

PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE PÁLYÁZAT BÁNYÁSZATI JOG MEGSZERZÉSÉRE 1. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban Bt.) 26/A. (6)-(7) bekezdése, valamint

Részletesebben

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza

Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország hét. Terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 02. hét Terjed az influenza A 2. naptári héten tovább nőtt az influenzás panaszok miatt orvoshoz

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei

Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Jogvita esetén eljáró szervek, hatóságok megnevezése, elérhetőségei Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015

Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 Konjunktúra kutatás - Adatbázis 1998-2015 A vállalati konjunktúra-felmérés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) 1998 áprilisa óta tartó kutatássorozata, amely minden év áprilisában

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz

Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz Dr. Horn János levele Nagy Gábor Miklós úrhoz Nagy Gábor Miklós úrnak, a Magyar Közgazdasági Társaság titkárságvezetője Budapest Tisztelt Nagy Gábor Miklós Úr! Köszönöm, hogy munkahelyi e-mail-emre visszaigazolta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 33367/2013. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére A szabad vállalkozási zónák kedvező feltételeket és kedvezményeket biztosítanak

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. A Közgyűlés IV-38/ /2016. sz. határozatának melléklete

Alapító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye. A Közgyűlés IV-38/ /2016. sz. határozatának melléklete A Közgyűlés IV-38/314.195/2016. sz. határozatának melléklete Okirat száma: 314167-1/2016. Alapító okirat Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Miskolci Egészségfejlesztési

Részletesebben

Intenzíven terjed az influenza

Intenzíven terjed az influenza Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 3. hét Intenzíven terjed az influenza A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PRAEVENTIO BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Baksa Melinda ügyvezető Győr, 2011. február 15. 1. A panasz általános meghatározása Minden olyan negatív értékítéletet vagy kritikát

Részletesebben

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon

A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon A szójatermesztés színvonala és jövedelmezősége Magyarországon Tikász Ildikó Edit 2015. november 17. Az EU-28 szójatermesztése Terület (1000 hektár) 2014 2015 15/14 EU-28 (%) %-ában IT 233 320 +37 45 FR

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben