Lapmese. 10-es út elégedett ügyfél? Pilisi Zöldút. Idôutazó a neten is! közlekedés. Környezetvédelem. Ön hogy irányítaná a hajót?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapmese. 10-es út... 700 elégedett ügyfél? Pilisi Zöldút. Idôutazó a neten is! közlekedés. Környezetvédelem. Ön hogy irányítaná a hajót?"

Átírás

1 2008. január, II. évfolyam 11. szám IDÔ UTAZÓ Pilisi Zöldút Borostyánkô-út, Pilis, Klastrom-kör 2 3. oldal Idôutazó a neten is! Látogasson el hozzánk! 700 elégedett ügyfél? 6. oldal Környezetvédelem közlekedés 10-es út oldal Lapmese 8. oldal Rezsnák Optika Solymár, Terstyánszky és Széles utca sarok Telefon: 06-26/ , 06-30/ Ön hogy irányítaná a hajót? 3. oldal

2 2 Pilisi Zöldút Borostyánkô-út, Pilis, Klastrom-kör Aki Közép-Európa történelmét behatóan tanulmányozza, óhatatlanul felfigyel az Adria és a Baltikum közt élt népek korokon átívelô kulturális-kereskedelmi kapcsolataira. Az évezredek során sokszor feledésbe merült és megannyiszor újra felfedezett észak-déli közlekedési tengelyt már a bronzkor embere is ismerte és természetes módon használta. Az utánuk következô kultúrák egész a középkorig más-más nyomvonalakon bár, de ebben a földrajzi sávban szállították és cserélték el értékes áruikat, köztük az északról érkezô borostyánt, amelybôl az útvonal legelterjedtebb neve származik. Nem véletlen tehát, hogy ezelôtt tíz évvel épp e történelmi út egyik lehetséges nyomvonalának modern újrafogalmazása mellett döntöttek a Közép- Európai Zöldutak (CEG) modellprogram megálmodói, amikor egyik legelsô hosszú távú zöldútjukként Budapest és Krakkó között létrehozták a Borostyánkô-út elsô változatát. Pilis szíve Az akkor elindított programot azóta a régi kereskedelmi úthoz hasonlóan többször újra felfedezték, változott az arculat, változtak a három ország, Magyarország, Szlovákia, és Lengyelország zöldútfejlesztési megközelítései, és többször a nyomvonal is, legnagyobb mértékben akkor, amikor a lengyel koordináció elhatározta, hogy Krakkótól északra Varsón át egész a balti-tengeri Gdanskig kiterjeszti a nemzetközi zöldút lengyelországi szakaszát. Ami nem változott: a Borostyánkô-út mindig a három ország legszebb történelmi tájait fûzte fel, számos világörökségi helyszín és természetvédelmi terület érintésével. A cél is maradt a régi: a civil szektor fejlesztése, a fenntartható, környezetbarát turizmus feltételeinek javítása, a határon átnyúló kapcsolatok serkentése, a tapasztalatok megosztása révén és a zöldút mentén élôk helyi tudásának, honismeretének bôvítése, különös tekintettel a közös történelemre, természeti és kulturális örökségre. Ahogy a régi korok embere áruját, termékeit szállította és adta el ezen az úton, úgy a modern Borostyánkô-útnak is fontos célkitûzése az itt elôállított helyi termékek minél szélesebb körben való népszerûsítése és helyben történô értékesítése is. A Föld Szíve Pilisi Zöldút tervezése közben fölmerült annak lehetôsége, hogy ezt a mi helyi zöldutunkat a Magyarországon áthaladó egyetlen hosszú távú zöldúttal való öszszefüggésében is megfogalmazzuk, ezért kezdeményeztük a Borostyánkô-út fejlesztésének háromoldalú egyeztetését és közös stratégiaalkotását szlovák és lengyel partnereink felé, akik örömmel fogadták a kezdeményezést. Az elsô találkozó e tárgyban január 25-én lesz a lengyel Sucha Beskidzkában. A Borostyánkô-út mint távoli helyeket összekötô nemzetközi zöldút a tapasztalatcsere, kapcsolatépítés és közös forrásteremtés számos lehetôségével nagyot lendíthet a mi térségi, hálózatos zöldutunk fejlesztésén és mûködtetésén, ezért alapként és összekötô kapocsként mindenképp számításba kell vennünk. A Budapest-Gdansk útirányt figyelembe véve Borostyánkô-út pilisi szakasza tehát Rómaifürdôn kezdôdik és a szlovák határig (Esztergom) vagy valamely dunai átkelô (szobi, nagymarosi, váci, gödi) közbeiktatásával a Duna-Ipoly Zöldútig tart. Nem volna értelme egy darab pilisi nyomvonalról beszélni, sokkal inkább arról, hogy különbözô alternatívák segítségével közvetlenül vagy a szomszédos zöldút révén összekötjük a fôvárost a Borostyánkô-út szlovákiai szakaszával. Ezek az útvonalváltozatok jelenleg csak tervezetnek tekinthetôk. Próbáltuk úgy összeállítani ôket, hogy lehetôleg a Pilis vidékének legszebb részeit érintve, nagyobb kitérôk nélkül vezessenek Budapestrôl Esztergomig és vissza, különbözô motormentes közlekedési módok számára kínálva lehetôséget, a térképen jelöltek szerint: BKÚ-P1 Vízitúraút Rómaifürdô és Esztergom között a Dunán és a Szentendrei- Dunán, a festôi Dunakanyaron át, leágazási lehetôségekkel az Ipoly és a Garam torkolatánál.

3 3 BKÚ-P2 Kerékpáros túraút Rómaifürdô és Esztergom között a Duna jobb partján, a szentendrei és szentgyörgypusztai személyátkelôk, illetve a késôbb ezeket kiváltó kishidak révén lehetôség szerint szigeti nyomvonallal, leágazási lehetôségekkel a már említett dunai átkelôknél, illetve a Mária Valéria-hídon át Párkány felé. BKÚ-P3 Gyalogos túraút Csillaghegy és Esztergom között számos tanösvény, barlang és a régi római út érintésével Rókahegy, Kevélyek, Hosszú-hegy, Pilis hegy alatti földek, Két-bükkfa-nyereg, Égett-hárs, Marótihegyek, Vaskapu nyomvonalon. BKÚ-P4 Kerékpáros túraút Rómaifürdô és Esztergom között a Pilis délnyugati oldalában, Aranyhegy, Pilisborosjenô, Csobánka, Pilisszántó, Klastrompuszta, Kesztölc, Esztergom-Kertváros érintésével. A kívülrôl, a nagyobb felôl való közelítés persze nem kényszer, csak kínálkozó lehetôség a Föld Szíve Pilisi Zöldút fejlesztôi számára. Mégis sokat segíthet abban, amit mindenképp meg kell tennünk, saját helyi zöldutunk megfogalmazásában. Erre viszont inkább a másik irányból belülrôl kifelé indulva, a kicsibôl a nagyobb felé haladva van lehetôség. Ez a kicsi mag, amelyet aztán szeretnénk térségi összefogással nagy zöldúttá nevelgetni, a Klastrom-kör (a térképen KK-val jelölve), mely a Pilis és a Visegrádihegység legbelsô területén köt össze egynapos kirándulóúttal spirituális jelentôségû épített örökséghelyszíneket, jelképesen egybekapcsolva testet és lelket, múltat és jelent, kultúrát és természetet s nem utolsó sorban a Pilisvörösvári, a Dorogi, az Esztergomi és a Szentendrei kistérséget. A négy állomás is a Pilis vidéke különbözô kistérségeiben található, a fenti sorrendet követve: Boldogaszszony kápolna (Pilisszántó), Pálos kolostor (Klastrompuszta), Pálos kolostor maradványai (Pilisszentlélek) és Ciszterci kolostorrom (Pilisszentkereszt). A végig jelzett turistaúton haladó Klastrom-kör látogatóit információs eszközök és kedvezmények révén szeretnénk bekapcsolni a környéken található környezet- és turistabarát szolgáltatók, vendéglátók, szállásadók, helyi termékek és rendezvények alkotta hálózatos rendszerbe. Ennek elsô lépéseként a május 17-ére tervezett zöldútavatóra elkészülhet a Klastrom-kört Dobogókôvel összekötô kb. 4 km hosszú Kincskeresô-ösvény is, mely fôleg családok és iskolás csoportok számára kínál majd játékos lehetôséget a hely szellemében való alapos megmerítkezésre. Sepsei Gergely koordinátor Ön hogy irányítaná a hajót? A jelen helyzetünk észlelése után, alapelveink, tapasztalataink,... hatására döntünk a szerintünk helyes cselekvésrôl. De vajon mindig észrevesszük a fától az erdôt? Van bennünk annyi alázat, hogy amikor más jobb megoldást ajánl, azt meghalljuk és elfogadjuk? Vannak helyzetek, amikor nehézkességünk akár katasztrófához is vezethet. A következôkben egy történettel kívánom bemutatni, hogy a saját elképzeléseink néha nem elegendôek a számunkra fontos és helyes cselekvéshez. A párbeszéd és az együttmûködés hiánya kis híján vészhelyzetet teremtett. A haditengerészet két hadihajója egy gyakorlat alkalmával már napok óta manôverezett a nyílt tengeren, meglehetôsen mostoha idôjárási viszonyok közepette. Én a vezérhajón teljesítettem szolgálatot. Alkonyatkor a hídon álltam ôrségben. A látási viszonyok kifejezetten rosszak voltak, a köd is egyre sûrûbbé vált, ezért a kapitány is a hídon tartózkodott, hogy mindenen rajta tudja tartani a szemét. Nem sokkal a teljes sötétség beállta után a híd végében álló ôr jelentette: Fényjelzés jobb oldalt, menetiránnyal szemben. Közeledik vagy távolodik? kérdezte a kapitány. Jelentem, kapitány úr, közeledik felelte az ôr kis szünet után, ami azt jelentette, hogy ha nem térünk ki egymás útjából, fennáll az összeütközés veszélye. A kapitány rögtön kiadta az utasítást a jelzôszolgálatos matróznak: Üzenet a velünk szembe jövô hajónak. Ütközési pályán vagyunk. Tanácsolom, hogy térjen ki húsz fokkal a menetirányból. Már jött is a visszajelzés: Húszfokos menetirány-módosítást javasolok a hajójuknak. A kapitány kissé ingerülten folytatta: Itt a kapitány! Térjen ki húsz fokkal a menetiránytól! Én pedig egy közönséges tengerész vagyok jött a válasz. Jobban teszik, ha húsz fokkal kitérnek! A kapitány akkor már alig látott a dühtôl. Üzenet. Egy nehéztüzérséggel felszerelt hadihajóval áll szemben! Térjen el húsz fokkal a menetiránytól! A válasz ezúttal sem késlekedett: Ön pedig egy VILÁGÍTÓ- TORONNYAL ÁLL SZEMBEN. Módosítottuk a menetirányt. (lejegyezte: Frank Koch; megjelent az USA Tengerészeti Intézetének lapjában; kiemelés: P.L.) Mi is sokszor látjuk a világítótornyot felénk közeledô hajónak. Szívesen határozzuk meg a másiknak, hogy mit tegyen. A fejlesztés, fejlôdés igazi kulcsa azonban a mi kezünkben van. Mi magunk fel tudjuk ismerni néha mások segítségével a helyes irányt és a szükséges lépéseket. Az elôttünk álló komoly problémákat nem lehet a gondolkodásnak azon a szintjén megoldani, amelyeken azokat létrehoztuk. /Albert Einstein/ A PIFKE 2008-ban is HÍD kíván lenni a térségi fejlesztések érdekében. Minden kedves Olvasónknak békés, eredményekben, emberi kapcsolatokban gazdag új évet kívánunk! Pribék László PIFKE elnök

4 4 Panoráma Optika 2085 Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett) Telefon: 06-26/ , nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h Akció! Ápolófolyadék és mûkönny! MCM Élelmiszer Üzlet Piliscsaba, Vasút u. 14., telefon: 06-26/ Januári nyeremény: 2 db színházjegy, kávéfôzôgép Nyitva: H-P.: , Szo.: , V.: Kartonos vásárlás esetén 3% kedvezmény! Házhoz szállítás Bankkártya elfogadóhely mobiltelefon feltöltôkártyák Az országos COOP nyereményjátékban vásárlónk nyerte a forintos díjat! A játék folytatódik! Látásvizsgálat: Szemfenék vizsgálat és szemnyomás mérés! Szemész szakorvos közremûködésével (szemüveg és kontaktlencse). Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon: 06-26/ Ilex virág-ajándék Aquify 5 ml 1800 Ft Solo Care Aqua 360ml 3600 Ft Válasszon téli sporthoz is akciós napszemüvegeinkbôl most 10-50% kedvezménnyel! Midlingné Szabó Anikó Valentin nap Február 14. Piliscsaba, Béla király u. 76. Mobil: 06-20/ Midling Tamás Autószerelés Vizsgáztatás Computeres diagnosztika Piliscsaba, Zrínyi u. 27. Mobil: 06-20/ Mûhely: 06-26/ B-ANGEL BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 24 órás távfelügyelet Telefon: 06-30/ , honlap: b-angel.hu Express hitel akció! Kedvezôtlen kamatozású hitelét most váltsa ki kedvezôre! Szabadfelhasználású jelzáloghitelek az ingatlan hb érték 90%-ig! thm: 5,43%-tól! Értékbecslési, közjegyzôi, szerzôdéskötési díját is megspórólhatja!! Akár munkáltatói igazolás nélkül is! Lakásvásárlás akár önerô nélkül! Személyi hitelek 2 munkanap alatt! Ft Ft-ig Korrekt, gyors, megbízható ügyintézés! Hívjon bizalommal! Telefonszám: 06-20/ Hétvégén is állunk rendelkezésére! Eladó! Piliscsaba (Klotildliget) 140m 2 -es exkluzív villa, mindenféle extrával! Telek: 1093m 2, pince: 50m 2, garázs: 72m 2 Érdeklôdjön a 06-26/ es telefonon! Irányár: (szakértôi vélemény alapján) 55 millió forint

5 5 Piliscsabán az Egyetem utcában elsõ emeleti, egy szobás lakás eladó! Telefon: 06-30/ m 2 -es irodát bérelnék Piliscsaba központjában. Telefon: 06-30/ Eladó! Piliscsaba, Egyetem 5. szám alatt III. emeleti, 2 szoba összkomfortos lakás, nagy erkélylyel, déli fekvéssel és szép kilátással. Piliscsabán vagy környékén családiház csere is érdekel, ráfizetek. Irányár: 11,3 millió forint. Érdeklôdni: Piliscsabán nyugdíjas házaspár (minden tárgyból, orosz nyelvbôl is) általános iskolás korú gyermekek korrepetálását, tehetséggondozását vállalja. Telefon: 26-26/ Budapest, XIII. ker. Mór utcai, III. emeleti, belsô udvarra nézô 68 m 2 -es három szoba, két fürdôszobás, új lakás, 11 m 2 -es erkéllyel, ez év végi átadással, közvetlenül a beruházótól eladó. Klotildligeti családiházba való beszámítás lehetséges. Telefon: 06-30/ Tûzifa Pilisvörösvár, Fô út 30. telefon: (06 26) Solymár, Mátyás király utca 11. telefon: (06 26) akácoszlop Almási Ferenc 06-30/ Jelzáloghitelek kedvezô kamattal! A hitel igényelhetô: lakás vásárlására, építésre, meglévô hitelek kiváltására, szabad felhasználásra. Akció A hitel elsô négy hónapjában nincs kamat és kezelési költség, ezt követôen a kamat 3,49%, THM*: 5,3% Igényelhetô állami támogatások: adókedvezmény**, szocpol, megelôlegezô kölcsön. Továbbá nem számolunk fel: hitelbírálati díjat, folyósítási jutalékot, rendelkezésre tartási jutalékot. Bôvebb információért forduljon bizalommal pénzügyi szaktanácsadójához: Temesi Margit, telefon: 06-30/ Ingyenes ügyintézés! További szolgáltatásaink: Euró- és forint alapú befektetések Magán és önkéntes Kockázati életbiztosítások nyugdíjpénztár

6 6 700 elégedett ügyfél? Minôség, megbízhatóság, diszkréció A B-ANGEL Biztonsági Szolgálat én alakult piliscsabai székhellyel, és mint vagyonvédelmi cég tagja a Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának. Együttmûködési megállapodásuk van a környékbeli polgárôrségekkel és a területileg illetékes Esztergomi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósággal. Hosszú évek óta jelentôs számú házat, üzletet, üzemet és intézményt távfelügyelnek és ôriznek a környéken. Céljuk, hogy megrendelôiknek egyedi igényeihez igazodó, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, mely alapja lehet egy hosszú távú partnerkapcsolatnak. Üzletpolitikájuk lényege a minôség, megbízhatóság és a diszkréció. Az Idôutazó kérésére Simon Gyula, a B-Angel csoportvezetôje, a piliscsabai önkormányzat képviselôje, egyben a piliscsabai polgárôrség alelnöke mutatja be a céget Önnek, az olvasónak: A B-ANGEL Biztonsági Szolgálat elsôsorban biztonságtechnikai rendszerek tervezésével, üzemeltetésével foglalkozik, tevékenységi körünkbôl kiemelnék néhányat. Riasztó rendszerek tervezése, kivitelezése, tûzjelzô rendszerek telepítése karbantartása, beléptetô rendszerek telepítése kamera rendszerek telepítése, orvoshívó berendezések telepítése és az egyik leghatékonyabb vagyonvédelmi szolgáltatás a 24 órás távfelügyelet kivonuló akciósszolgálattal. Cégünk 24 órás távfelügyeletet üzemeltet 2081 Piliscsaba, Templom tér 11. számú székhellyel, ahol diszpécserszolgálatunk a nap 24 órájában áll az ügyfelek rendelkezésére és a beérkezô jelzések fogadására. A szigorú belsô biztonsági intézkedéseknek köszönhetôen az Ön, illetve vagyontárgyainak biztonsága nem kerülhet veszélybe. A beérkezett jelzésnek megfelelôen a diszpécserek értesítik az értesítendô személyt, illetve elindítják fegyveres akciósszolgálatunkat. A folyamatos információáramlás segítségével az akciósok a helyszínen rendkívül hatékony munkát végezhetnek. Sokszor elôfordul, hogy diszpécserszolgálatunkhoz fordulnak bejelentéssel, ha közlekedési baleset történt, járhatatlanok az utak, gyanús személyeket látnak az utcán, tûzeset történt. Diszpécserszolgálatunk ilyenkor értesíti a szükséges hatóságokat és az illetékes személyeket, illetve közvetlenül segítséget nyújtunk. Cégünk a távfelügyeleti piacon kedvezô szolgáltatási tarifákkal tud megjelenni. Távfelügyeletünk az ország legmodernebb rendszerét üzemelteti, mely lehetôvé teszi riasztás esetén a leggyorsabb és leghatékonyabb intézkedést. Távfelügyeletünkhöz bármilyen riasztórendszer kapcsolható. Rádiós távfelügyeleti adónk rendelkezik kommunikátor egységgel, mely a riasztórendszer minden adatát rádión keresztül küldi be a központba (például nyitászárás, zónariasztás, pánikjelzés). Rádiós távfelügyelet esetén nem növekszik a telefonszámla és biztonságosabb a távfelügyeleti bejelzés. Beérkezô riasztás esetén fegyveres akciósszolgálatunk a helyszínre érkezik, és megakadályozza a további rongálást, illetve károkozást. Betörésjelzés esetén lefedett területeinken belül kiérési idônk a gyakorlatban 4-8 perc! Támadásjelzés esetében akciósszolgálatunk a legrövidebb idôn belül a helyszínre érkezik és intézkedik. Lefedett területeink: Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Piliscsév, Leányvár, Tinnye Nagy súlyt helyezünk a megbízható, felkészült biztonsági ôrök kiválasztására, szempontjaink a megfelelô szakképzettség, feddhetetlen elôélet, lojalitás és a maximális megbízhatóság. Dolgozóink körében folyamatos felméréseket és oktatást végzünk a munkakörülmények és a megfelelô munkahelyi légkör kialakítása érdekében, mert hisszük, hogy a magas színvonalon végzett szolgáltatást csak megfelelôen képzett munkatársakkal tudjuk biztosítani. Pályázaton nyert Európa Uniós támogatásból idegen nyelv oktatást, hatékony ügyfélszolgálatot, stresszkezelést, intézkedéstaktikát és technikát oktató képzéseken veszünk részt folyamatosan. Alkalmazottaink a legkorszerûbb felszereléssel és fegyverzettel rendelkeznek, feladataikat egységes formaruhában látják el. Szolgáltatásunkat mindenkor a megbízási szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen, illetve az érvényben lévô jogszabályok alapján végezzük. Mára már több mint 700 elégedett ügyfelet tudhatunk magunkénak, igyekszünk a jövôben is megelégedésükre szolgáltatni, és az Ön nagyobb biztonságára törekedni. Az orvoshívó berendezésekrôl további információkat olvashatnak a honlapon! (x) Környezetvédelem közlekedés A közlekedési rendszerek szolgálják ki a térség lakosságának mindennapos mobilitási igényét. A kedvezô elérési, utazási feltételek megteremtése pedig azt a szabadság- és kényelmi fokot növeli, ami az életminôség egyik perspektívája. Buda-Pilis-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás településein nincs sem manuális, sem automata mérôállomás, így mérési adatok nem állnak rendelkezésre, de a hatósági tapasztalatok kedvezôen ítélik meg a térség levegôminôségi állapotát. Mégis megállapítható, hogy a kistérség települései a zsáktelepülések kivételével, a közutak átmenô forgalmától és annak környezeti hatásaitól szenvednek leginkább. Pilisvörösváron és Piliscsabán a 10-es út településeket érintô nyomvezetése miatt jelentôs a közlekedési eredetû légszennyezés. A térségben a közlekedési rendszerek a növekvô igényeket mennyiségileg és/vagy minôségileg nem tudják kiszolgálni. Annak érdekében, hogy a közlekedés fejlesztésének prioritása ne legyen ellentmondásban az egészséges élethez szükséges tényezôk javítása, fejlesztése prioritással, a közlekedési problémákat a közösségi közlekedés és más környezetkímélô közlekedési módok fejlesztésével lehet enyhíteni. A teljes cikk olvasható a honlapon!

7 MSZEN ISO 9001:2001 Hirdetésfelvétel Stark Marian, telefon: 06-20/ Nessus 2000 Épületgépész és Építôipari Kft. Családi házak, lakások, intézmények teljes körû felújítása, homlokzat szigetelése Vállalatunk kíváló felkészültséggel, nagy tapasztalattal, kultúrált munkavégzéssel várja magánszemélyek és közületek megrendelését! Családi házak és intézmények víz, gáz, és központi fûtés szerelése vas-, réz- és mûanyagcsöves technológiával (REHAU, HENCO) Fal és mennyezet fûtési-hûtési rendszerek (REHAU, MEDITHERM) Légtechnika Hôszivattyús, napkollektoros rendszerek készítése REHAU anyagú vízvezeték, központi fûtés, felületfûtés és központi porszívó rendszerek kiépítése most 20% kedvezménnyel! 2081 Piliscsaba, Fô út 34., Mobil: 06-30/ , 06-30/ Telefon: 06-26/ , 169, Fax: 06-26/ Web: Viktória Szépítészet Kozmetika és Sminkszalon 2008 TÉLI ajánlatunk Paraffinos kéz- és lábápolás tejjel és mézzel, ahogy Kleopátra szerette, Bôrmegújítás, arcfiatalítás gyümölcssavakkal (AHA) 10% AKCIÓS sminkek Valentin napon! Ízelítô a tavaszi ajánlatból: MÁRCIUS: alakformáló, fogyasztó testkezelések, ÁPRILIS: frissítô, stresszûzô arckezelések C-vitaminnal, MÁJUS: védelem a nap ellen, feszesítô, tápláló kezelések tengeri algával 10% Április 29-tôl május 3-ig anya-lánya napok a közelgô anyák napja alkalmából, 10% a kezelésekbôl! Térjen be hozzánk és engedje, hogy kényeztessük! Viktória Szépítészet Kozmetika és Sminkszalon 2083 Solymár, Mátyás király u. 11. Várhegy Üzletház Telefon: Klimatizálás, légkondícionálás Tudjuk, honnan fúj a szél... 7 Klímaberendezések telepítése, szervizelése légtechnikai munkálatok leszárítók, uszodai szellôzések légkezelôk, párásítók 17 év tapasztalat az Ön szolgálatában! Komoly szakmai és technikai felkészültség Pontosság, megbízhatóság " elégedettség Telefon: 06-26/ , Mobil: 06-20/ , Honlap:

8 8 Lapmese Kívülrôl így látszik? Már a Piliscsabai Polgárnál is dolgoztak együtt, a munkakapcsolat barátsággá nemesedett, amely azóta is tart. Ez biztosíték a jó együttmûködésre, eredményeként a lap szinte stílus-, nyelvhelyességi- és helyesírási hiba nélkül jelenik meg, s ez a mai kiadványoknál ritkaság. Szintén régi ismeretség alapján kötött szerzôdést a tördelô stúdióval és a nyomdával, ahol a lap elôkészítését és nyomtatását végzik. A friss újságot el kell juttatni a kistérség településeire: Solymárra, Pilisvörösvárra, Pilisszentivánra, Piliscsabára, Pilisjászfalura és Tinnyére. Ezt a feladatot Szoboszlay Károly vállalta, aki különben is terjesztéssel foglalkozik. Miután mindezt szépen megtervezte és megszervezte, következtek a tettek. Elkészült a mintapéldány a kiadó igényei szerint. Véleményeztette az érdekeltekkel, és a magas tetszésindexek alapján az Idôutazó elindult, hogy megnyerje az olvasóközönség tetszését is. Az álom valósággá vált! A csinos, bátor fiatal vállalkozó, Stark Marian laptulajdonos lett! eva Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vállalkozó. Csinos, fiatal hölgy, aki hirdetésszervezôként koztatást. Mivel a kistérségek csak nem régen alakultak, tevékenységük még most bôvül, dolgozott. változik. Felkereste az illetékoztatást. Kellemes, jó megjelenésével, kedves, megnyerô egyéniségével, talpraesett, bájos humorával mindenütt sikereket ért el. Fehér autójában dolgait kes elvtársat, és megkérdezte: támogatnák-e egy lap megjelenését, amely beszámolna a kistérség terveirôl, programjairól, rendezvényeirôl. Megállapodtak az együttmûködésben. végezvén nap mint nap várakozott Vállalkozónk úgy tervezte, a dugókban, közben komoly dolgokról elmélkedett: az életrôl, a munkáról, a jövôrôl. Egyszer csak felkiáltott: Támadt egy ötletem! Saját újságot fogok alapítani! Elôször hangosan felnevetett az ötleten. Aztán elkezdett töprengeni, rágódni. Másnak is sikerült már. Nekem miért ne sikerülne?! Több évig a piliscsabai alapítvány hogy a nyolc oldalas lap fele hirdetés lenne, a másik fele szólna a kistérség életérôl. Hogy kissé olvasmányosabbá és érdekesebbé tegye az újságot, minden számba tervezett egy cikket környékbeli híres emberrôl, nagyobb rendezvényekrôl, akciókról. Miután kialakult a profil, nevet kellett adni a születendô lapnak... munkatársaként a Az egyre sürgetôbb jövô Piliscsabai Polgár ügyeit intézte, majd egy másik, az Ez az újság nálunk címû piliscsabai lap megjelenésében vállalt szerepet. Megismerkedett az újságírás és -kiadás titkaival, nehézségeivel, gondjaival. Úgy döntött, elôször szétnéz a piacon, melyek azok a okán Idôutazó lett. Ahhoz, hogy egy kiadvány megjelenjen, munkatársakra is szükség van. Az alkalmi bedolgozó cikkírókon, tudósítókon kívül állandó munkatársak a korrektor, fotós, tördelô, nyomda és terjesztô. Mivel a kiadó igényes az területek, amelyekrôl az emberek nem kapnak megfelelô gával döntött, hogy felkéri Fé- olvasóval, a lappal és önma- Hogy történt a valóságban? mennyiségû és mélységû tájélegyházi Endrét korrektornak. Olvashatják a honlapon! IDÔ UTAZÓ Kiadja és szerkeszti: Stylpress Lapkiadó, Szolgáltató Bt., A kiadásért felel: Stark Marian. Eng.szám: 163/181/2007., ISSN A szerkesztôség címe: 2080 Pilisjászfalu, Dombhát u. 10. Telefon: 06-20/ , Korrektor: Félegyházi Endre, nyomdai munka: EU, terjesztés: Szoboszlay Károly 06-30/ Megjelenik 8000 példányban, havonta, ingyenesen Piliscsabán, Pilisjászfalun, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron, Solymáron és Tinnyén. A megjelent írásokért felelôsséget nem vállalunk! Az írott és képi anyag további felhasználása, ismételt megjelentetése csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.

IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! www.pilisportal.hu

IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! www.pilisportal.hu 0711.QXD 11/16/07 8:30 AM Page 1 2007. november, I. évfolyam 9. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu Föld Szíve A zöldút te magad vagy. 2. oldal Jövôkép 3. oldal Mi a manó? Írjál errôl

Részletesebben

Kesztölci borvidék. Kesztölci. Kistérségi sporttáborok. Idôutazó a neten is! A pályázati források már elérhetôk IDÔ. www.pilisportal.

Kesztölci borvidék. Kesztölci. Kistérségi sporttáborok. Idôutazó a neten is! A pályázati források már elérhetôk IDÔ. www.pilisportal. 2007. szeptember, I. évfolyam 7. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu A pályázati források már elérhetôk 8. oldal IDÔ UTAZÓ Nyílt nap a Cserkész Lovas Központban Kesztölci Szüreti Napok

Részletesebben

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban?

Gyors hitel, avagy csoportos átverés nagyban? OR SZÁ GOS FO GYASZ TÓ VÉ DEL MI ÚJ SÁG AJÁN LÓ Tud ni va lók - hí rek - ese mé nyek http://www.akontroll.hu VIII. év fo lyam 5. szám 2011. május Új irányok a távhőszolgáltatásban 4. oldal Bérlő és vevő

Részletesebben

Újabb lépések az M0-ás felé

Újabb lépések az M0-ás felé obuda_02.qxd 1/11/2007 3:20 PM Page 1 XIII. évfolyam 2. szám 2007. január 15. Óbuda Kultúrájáért Díj Kamarazene korhû hangszereken Internet kávézó az ÓMK-ban Javaslatokat várnak olyan személyekre, csoportokra,

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Sikeresek az EU-s pályázataink!

Sikeresek az EU-s pályázataink! XVIII. évf. 8. szám 2009. március 4. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Két pályázat, csaknem 1 milliárd forint Sikeresek az EU-s pályázataink! Az elmúlt hetekben

Részletesebben

ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek

ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek ZÖLDÚTMUTATÓ Iránytû útkeresôknek Zöldutak Ökotárs Alapítvány, Budapest, 2009. Szerzôk: Budai Krisztina, Farkas Csilla, Kiss Renáta, Pásztor Ildikó, Sepsei Gergely, Víg Tamás Szerkesztette: Kiss Renáta

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

2012. szeptember 3. évfolyam 9. szám

2012. szeptember 3. évfolyam 9. szám 2012. szeptember 3. évfolyam 9. szám MEGNYÍLT EGER 1552 AJÁNDÉKÜZLETE KÉZZELFOGHATÓVÁ TESSZÜK AZ EGRI TÖRTÉNETED! EGER, DOBÓ TÉR 2. EGER1552@EGERTERMAL.HU TEL.: +36 (30) 755 7757 1552.EGER.HU Napelemes

Részletesebben

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít

Érd jelenlegi vezetése jobban teljesít ÉRDI Ingyenes választási kiadvány 20 000 példányban LAP XII. évfolyam 26. szám 2014. október 2. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A facebook.com/erdi.fidesz; facebook.com/t.meszaros.andras; erdifidesz.hu

Részletesebben

közéleti lap monitor 2009. AUGUSZTUS 5. Igaz székely történet FlyBalaton: kedvezőtlen szelek fújnak Bor sokadszor Sikeres keszthelyi fiatal

közéleti lap monitor 2009. AUGUSZTUS 5. Igaz székely történet FlyBalaton: kedvezőtlen szelek fújnak Bor sokadszor Sikeres keszthelyi fiatal Fiesta Balatongyörök, sétálóutca 2009. augusztus 21., péntek 20 óra Igényes helyi járat Keszthelyen 2. oldal Sikeres keszthelyi fiatal 12. oldal monitor 2009. AUGUSZTUS 5. Igaz székely történet Bor sokadszor

Részletesebben

Részletes tévéműsor. Sok banknál a kártyás fizetés sem marad ingyenes, de még így is ezzel járunk a legjobban.

Részletes tévéműsor. Sok banknál a kártyás fizetés sem marad ingyenes, de még így is ezzel járunk a legjobban. 3. oldal A tranzakciós díj emelése a legtöbb banknál teljes egészében megjelenik majd a díjakban. Sok banknál a kártyás fizetés sem marad ingyenes, de még így is ezzel járunk a legjobban. 8 9. oldal Pannonhalma

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. június 3. évfolyam 6. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. június 3. évfolyam 6. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. június 3. évfolyam 6. szám Új hely a vállalkozásoknak Mintegy húsz vállalkozás betelepítésére alkalmas új gazdasági övezet létrehozásán

Részletesebben

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap obuda_20.qxd 10/14/2008 2:09 PM Page 1 XIV. évfolyam 20. szám 2008. október 15. Felsõoktatási ösztöndíjpályázat Ó buda-békásmegyer Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. június 2. évfolyam 6. szám Vidékfejlesztési konferencia Egerben rendezték meg az Európai Unió e félévi vidékfejlesztési konferenciáját,

Részletesebben

Kéri. György. Az első magyar skót dudás. Interjú a 12. oldalon. 2013. november

Kéri. György. Az első magyar skót dudás. Interjú a 12. oldalon. 2013. november XVIII. évfolyam 9. szám 2013. november Kéri György Az első magyar skót dudás Interjú a 12. oldalon 5. oldal Kránitz Krisztián Kreszpark a kicsiknek A képviselő kezdeményezésére az eddig elhanyagolt területen

Részletesebben

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI Készítette:

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén Megjelenik kéthetente: Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén 80.000 olvasónk van! Dr. Nagy László Vác új rendőrkapitánya Dr. Ármós Sándor dandártábornok,

Részletesebben

Keress minket a VDSZ honlapján!

Keress minket a VDSZ honlapján! Ne morgolódj, mozgolódj! ALAPÍTVA 1906-ban LI. ÉVFOLYAM 2008. szeptember IX. 6. szám 2008. szeptember A 100 éves VDSZ Ifjúsági Tagozatának idôszakos kiadványa Mozgásban az ifjúsági tagozat A VDSZ Ifjúsági

Részletesebben

Milliárdos beruházások Gödöllőn

Milliárdos beruházások Gödöllőn XIX. évf. 2. szám 2010. január 20. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Válság idején is új munkahelyek Milliárdos beruházások Gödöllőn Az idei esztendőben is folytatódnak

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Gyalogtúra, futás, kerékpározás,

Gyalogtúra, futás, kerékpározás, obuda_06.qxd 3/13/2007 4:17 PM Page 1 XIII. évfolyam 6. szám 2007. március 16. Mûholdas helymeghatározás a 86-os buszon Õsszel bezár a Zápor utcai fûtõmû Zsivótzky Gyula 70 éves Kísérleti jelleggel indította

Részletesebben

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre

Paksi Hírnök. Tisztes polgárok. Elfogadták a költségvetést. Óriásberuházás. indul jövõre Afrikától a háziorvosi székig: dr. Ságh Beáta Portrénk a 15. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad. XVIII. ÉVF. 6. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2009. MÁRCIUS 20. Tisztes polgárok fotók: Molnár

Részletesebben

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál. 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem VIII. évfolyam, 2. szám 2014. január 31. Fotó: Hartyányi Norbert P A A N O R Á M cegledipanorama.huanno 2007 IV. Ceglédi Menyegző Fesztivál 2014. február 8. (szombat) Kossuth Étterem

Részletesebben