Lapmese. 10-es út elégedett ügyfél? Pilisi Zöldút. Idôutazó a neten is! közlekedés. Környezetvédelem. Ön hogy irányítaná a hajót?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lapmese. 10-es út... 700 elégedett ügyfél? Pilisi Zöldút. Idôutazó a neten is! közlekedés. Környezetvédelem. Ön hogy irányítaná a hajót?"

Átírás

1 2008. január, II. évfolyam 11. szám IDÔ UTAZÓ Pilisi Zöldút Borostyánkô-út, Pilis, Klastrom-kör 2 3. oldal Idôutazó a neten is! Látogasson el hozzánk! 700 elégedett ügyfél? 6. oldal Környezetvédelem közlekedés 10-es út oldal Lapmese 8. oldal Rezsnák Optika Solymár, Terstyánszky és Széles utca sarok Telefon: 06-26/ , 06-30/ Ön hogy irányítaná a hajót? 3. oldal

2 2 Pilisi Zöldút Borostyánkô-út, Pilis, Klastrom-kör Aki Közép-Európa történelmét behatóan tanulmányozza, óhatatlanul felfigyel az Adria és a Baltikum közt élt népek korokon átívelô kulturális-kereskedelmi kapcsolataira. Az évezredek során sokszor feledésbe merült és megannyiszor újra felfedezett észak-déli közlekedési tengelyt már a bronzkor embere is ismerte és természetes módon használta. Az utánuk következô kultúrák egész a középkorig más-más nyomvonalakon bár, de ebben a földrajzi sávban szállították és cserélték el értékes áruikat, köztük az északról érkezô borostyánt, amelybôl az útvonal legelterjedtebb neve származik. Nem véletlen tehát, hogy ezelôtt tíz évvel épp e történelmi út egyik lehetséges nyomvonalának modern újrafogalmazása mellett döntöttek a Közép- Európai Zöldutak (CEG) modellprogram megálmodói, amikor egyik legelsô hosszú távú zöldútjukként Budapest és Krakkó között létrehozták a Borostyánkô-út elsô változatát. Pilis szíve Az akkor elindított programot azóta a régi kereskedelmi úthoz hasonlóan többször újra felfedezték, változott az arculat, változtak a három ország, Magyarország, Szlovákia, és Lengyelország zöldútfejlesztési megközelítései, és többször a nyomvonal is, legnagyobb mértékben akkor, amikor a lengyel koordináció elhatározta, hogy Krakkótól északra Varsón át egész a balti-tengeri Gdanskig kiterjeszti a nemzetközi zöldút lengyelországi szakaszát. Ami nem változott: a Borostyánkô-út mindig a három ország legszebb történelmi tájait fûzte fel, számos világörökségi helyszín és természetvédelmi terület érintésével. A cél is maradt a régi: a civil szektor fejlesztése, a fenntartható, környezetbarát turizmus feltételeinek javítása, a határon átnyúló kapcsolatok serkentése, a tapasztalatok megosztása révén és a zöldút mentén élôk helyi tudásának, honismeretének bôvítése, különös tekintettel a közös történelemre, természeti és kulturális örökségre. Ahogy a régi korok embere áruját, termékeit szállította és adta el ezen az úton, úgy a modern Borostyánkô-útnak is fontos célkitûzése az itt elôállított helyi termékek minél szélesebb körben való népszerûsítése és helyben történô értékesítése is. A Föld Szíve Pilisi Zöldút tervezése közben fölmerült annak lehetôsége, hogy ezt a mi helyi zöldutunkat a Magyarországon áthaladó egyetlen hosszú távú zöldúttal való öszszefüggésében is megfogalmazzuk, ezért kezdeményeztük a Borostyánkô-út fejlesztésének háromoldalú egyeztetését és közös stratégiaalkotását szlovák és lengyel partnereink felé, akik örömmel fogadták a kezdeményezést. Az elsô találkozó e tárgyban január 25-én lesz a lengyel Sucha Beskidzkában. A Borostyánkô-út mint távoli helyeket összekötô nemzetközi zöldút a tapasztalatcsere, kapcsolatépítés és közös forrásteremtés számos lehetôségével nagyot lendíthet a mi térségi, hálózatos zöldutunk fejlesztésén és mûködtetésén, ezért alapként és összekötô kapocsként mindenképp számításba kell vennünk. A Budapest-Gdansk útirányt figyelembe véve Borostyánkô-út pilisi szakasza tehát Rómaifürdôn kezdôdik és a szlovák határig (Esztergom) vagy valamely dunai átkelô (szobi, nagymarosi, váci, gödi) közbeiktatásával a Duna-Ipoly Zöldútig tart. Nem volna értelme egy darab pilisi nyomvonalról beszélni, sokkal inkább arról, hogy különbözô alternatívák segítségével közvetlenül vagy a szomszédos zöldút révén összekötjük a fôvárost a Borostyánkô-út szlovákiai szakaszával. Ezek az útvonalváltozatok jelenleg csak tervezetnek tekinthetôk. Próbáltuk úgy összeállítani ôket, hogy lehetôleg a Pilis vidékének legszebb részeit érintve, nagyobb kitérôk nélkül vezessenek Budapestrôl Esztergomig és vissza, különbözô motormentes közlekedési módok számára kínálva lehetôséget, a térképen jelöltek szerint: BKÚ-P1 Vízitúraút Rómaifürdô és Esztergom között a Dunán és a Szentendrei- Dunán, a festôi Dunakanyaron át, leágazási lehetôségekkel az Ipoly és a Garam torkolatánál.

3 3 BKÚ-P2 Kerékpáros túraút Rómaifürdô és Esztergom között a Duna jobb partján, a szentendrei és szentgyörgypusztai személyátkelôk, illetve a késôbb ezeket kiváltó kishidak révén lehetôség szerint szigeti nyomvonallal, leágazási lehetôségekkel a már említett dunai átkelôknél, illetve a Mária Valéria-hídon át Párkány felé. BKÚ-P3 Gyalogos túraút Csillaghegy és Esztergom között számos tanösvény, barlang és a régi római út érintésével Rókahegy, Kevélyek, Hosszú-hegy, Pilis hegy alatti földek, Két-bükkfa-nyereg, Égett-hárs, Marótihegyek, Vaskapu nyomvonalon. BKÚ-P4 Kerékpáros túraút Rómaifürdô és Esztergom között a Pilis délnyugati oldalában, Aranyhegy, Pilisborosjenô, Csobánka, Pilisszántó, Klastrompuszta, Kesztölc, Esztergom-Kertváros érintésével. A kívülrôl, a nagyobb felôl való közelítés persze nem kényszer, csak kínálkozó lehetôség a Föld Szíve Pilisi Zöldút fejlesztôi számára. Mégis sokat segíthet abban, amit mindenképp meg kell tennünk, saját helyi zöldutunk megfogalmazásában. Erre viszont inkább a másik irányból belülrôl kifelé indulva, a kicsibôl a nagyobb felé haladva van lehetôség. Ez a kicsi mag, amelyet aztán szeretnénk térségi összefogással nagy zöldúttá nevelgetni, a Klastrom-kör (a térképen KK-val jelölve), mely a Pilis és a Visegrádihegység legbelsô területén köt össze egynapos kirándulóúttal spirituális jelentôségû épített örökséghelyszíneket, jelképesen egybekapcsolva testet és lelket, múltat és jelent, kultúrát és természetet s nem utolsó sorban a Pilisvörösvári, a Dorogi, az Esztergomi és a Szentendrei kistérséget. A négy állomás is a Pilis vidéke különbözô kistérségeiben található, a fenti sorrendet követve: Boldogaszszony kápolna (Pilisszántó), Pálos kolostor (Klastrompuszta), Pálos kolostor maradványai (Pilisszentlélek) és Ciszterci kolostorrom (Pilisszentkereszt). A végig jelzett turistaúton haladó Klastrom-kör látogatóit információs eszközök és kedvezmények révén szeretnénk bekapcsolni a környéken található környezet- és turistabarát szolgáltatók, vendéglátók, szállásadók, helyi termékek és rendezvények alkotta hálózatos rendszerbe. Ennek elsô lépéseként a május 17-ére tervezett zöldútavatóra elkészülhet a Klastrom-kört Dobogókôvel összekötô kb. 4 km hosszú Kincskeresô-ösvény is, mely fôleg családok és iskolás csoportok számára kínál majd játékos lehetôséget a hely szellemében való alapos megmerítkezésre. Sepsei Gergely koordinátor Ön hogy irányítaná a hajót? A jelen helyzetünk észlelése után, alapelveink, tapasztalataink,... hatására döntünk a szerintünk helyes cselekvésrôl. De vajon mindig észrevesszük a fától az erdôt? Van bennünk annyi alázat, hogy amikor más jobb megoldást ajánl, azt meghalljuk és elfogadjuk? Vannak helyzetek, amikor nehézkességünk akár katasztrófához is vezethet. A következôkben egy történettel kívánom bemutatni, hogy a saját elképzeléseink néha nem elegendôek a számunkra fontos és helyes cselekvéshez. A párbeszéd és az együttmûködés hiánya kis híján vészhelyzetet teremtett. A haditengerészet két hadihajója egy gyakorlat alkalmával már napok óta manôverezett a nyílt tengeren, meglehetôsen mostoha idôjárási viszonyok közepette. Én a vezérhajón teljesítettem szolgálatot. Alkonyatkor a hídon álltam ôrségben. A látási viszonyok kifejezetten rosszak voltak, a köd is egyre sûrûbbé vált, ezért a kapitány is a hídon tartózkodott, hogy mindenen rajta tudja tartani a szemét. Nem sokkal a teljes sötétség beállta után a híd végében álló ôr jelentette: Fényjelzés jobb oldalt, menetiránnyal szemben. Közeledik vagy távolodik? kérdezte a kapitány. Jelentem, kapitány úr, közeledik felelte az ôr kis szünet után, ami azt jelentette, hogy ha nem térünk ki egymás útjából, fennáll az összeütközés veszélye. A kapitány rögtön kiadta az utasítást a jelzôszolgálatos matróznak: Üzenet a velünk szembe jövô hajónak. Ütközési pályán vagyunk. Tanácsolom, hogy térjen ki húsz fokkal a menetirányból. Már jött is a visszajelzés: Húszfokos menetirány-módosítást javasolok a hajójuknak. A kapitány kissé ingerülten folytatta: Itt a kapitány! Térjen ki húsz fokkal a menetiránytól! Én pedig egy közönséges tengerész vagyok jött a válasz. Jobban teszik, ha húsz fokkal kitérnek! A kapitány akkor már alig látott a dühtôl. Üzenet. Egy nehéztüzérséggel felszerelt hadihajóval áll szemben! Térjen el húsz fokkal a menetiránytól! A válasz ezúttal sem késlekedett: Ön pedig egy VILÁGÍTÓ- TORONNYAL ÁLL SZEMBEN. Módosítottuk a menetirányt. (lejegyezte: Frank Koch; megjelent az USA Tengerészeti Intézetének lapjában; kiemelés: P.L.) Mi is sokszor látjuk a világítótornyot felénk közeledô hajónak. Szívesen határozzuk meg a másiknak, hogy mit tegyen. A fejlesztés, fejlôdés igazi kulcsa azonban a mi kezünkben van. Mi magunk fel tudjuk ismerni néha mások segítségével a helyes irányt és a szükséges lépéseket. Az elôttünk álló komoly problémákat nem lehet a gondolkodásnak azon a szintjén megoldani, amelyeken azokat létrehoztuk. /Albert Einstein/ A PIFKE 2008-ban is HÍD kíván lenni a térségi fejlesztések érdekében. Minden kedves Olvasónknak békés, eredményekben, emberi kapcsolatokban gazdag új évet kívánunk! Pribék László PIFKE elnök

4 4 Panoráma Optika 2085 Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett) Telefon: 06-26/ , nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h Akció! Ápolófolyadék és mûkönny! MCM Élelmiszer Üzlet Piliscsaba, Vasút u. 14., telefon: 06-26/ Januári nyeremény: 2 db színházjegy, kávéfôzôgép Nyitva: H-P.: , Szo.: , V.: Kartonos vásárlás esetén 3% kedvezmény! Házhoz szállítás Bankkártya elfogadóhely mobiltelefon feltöltôkártyák Az országos COOP nyereményjátékban vásárlónk nyerte a forintos díjat! A játék folytatódik! Látásvizsgálat: Szemfenék vizsgálat és szemnyomás mérés! Szemész szakorvos közremûködésével (szemüveg és kontaktlencse). Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon: 06-26/ Ilex virág-ajándék Aquify 5 ml 1800 Ft Solo Care Aqua 360ml 3600 Ft Válasszon téli sporthoz is akciós napszemüvegeinkbôl most 10-50% kedvezménnyel! Midlingné Szabó Anikó Valentin nap Február 14. Piliscsaba, Béla király u. 76. Mobil: 06-20/ Midling Tamás Autószerelés Vizsgáztatás Computeres diagnosztika Piliscsaba, Zrínyi u. 27. Mobil: 06-20/ Mûhely: 06-26/ B-ANGEL BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 24 órás távfelügyelet Telefon: 06-30/ , honlap: b-angel.hu Express hitel akció! Kedvezôtlen kamatozású hitelét most váltsa ki kedvezôre! Szabadfelhasználású jelzáloghitelek az ingatlan hb érték 90%-ig! thm: 5,43%-tól! Értékbecslési, közjegyzôi, szerzôdéskötési díját is megspórólhatja!! Akár munkáltatói igazolás nélkül is! Lakásvásárlás akár önerô nélkül! Személyi hitelek 2 munkanap alatt! Ft Ft-ig Korrekt, gyors, megbízható ügyintézés! Hívjon bizalommal! Telefonszám: 06-20/ Hétvégén is állunk rendelkezésére! Eladó! Piliscsaba (Klotildliget) 140m 2 -es exkluzív villa, mindenféle extrával! Telek: 1093m 2, pince: 50m 2, garázs: 72m 2 Érdeklôdjön a 06-26/ es telefonon! Irányár: (szakértôi vélemény alapján) 55 millió forint

5 5 Piliscsabán az Egyetem utcában elsõ emeleti, egy szobás lakás eladó! Telefon: 06-30/ m 2 -es irodát bérelnék Piliscsaba központjában. Telefon: 06-30/ Eladó! Piliscsaba, Egyetem 5. szám alatt III. emeleti, 2 szoba összkomfortos lakás, nagy erkélylyel, déli fekvéssel és szép kilátással. Piliscsabán vagy környékén családiház csere is érdekel, ráfizetek. Irányár: 11,3 millió forint. Érdeklôdni: Piliscsabán nyugdíjas házaspár (minden tárgyból, orosz nyelvbôl is) általános iskolás korú gyermekek korrepetálását, tehetséggondozását vállalja. Telefon: 26-26/ Budapest, XIII. ker. Mór utcai, III. emeleti, belsô udvarra nézô 68 m 2 -es három szoba, két fürdôszobás, új lakás, 11 m 2 -es erkéllyel, ez év végi átadással, közvetlenül a beruházótól eladó. Klotildligeti családiházba való beszámítás lehetséges. Telefon: 06-30/ Tûzifa Pilisvörösvár, Fô út 30. telefon: (06 26) Solymár, Mátyás király utca 11. telefon: (06 26) akácoszlop Almási Ferenc 06-30/ Jelzáloghitelek kedvezô kamattal! A hitel igényelhetô: lakás vásárlására, építésre, meglévô hitelek kiváltására, szabad felhasználásra. Akció A hitel elsô négy hónapjában nincs kamat és kezelési költség, ezt követôen a kamat 3,49%, THM*: 5,3% Igényelhetô állami támogatások: adókedvezmény**, szocpol, megelôlegezô kölcsön. Továbbá nem számolunk fel: hitelbírálati díjat, folyósítási jutalékot, rendelkezésre tartási jutalékot. Bôvebb információért forduljon bizalommal pénzügyi szaktanácsadójához: Temesi Margit, telefon: 06-30/ Ingyenes ügyintézés! További szolgáltatásaink: Euró- és forint alapú befektetések Magán és önkéntes Kockázati életbiztosítások nyugdíjpénztár

6 6 700 elégedett ügyfél? Minôség, megbízhatóság, diszkréció A B-ANGEL Biztonsági Szolgálat én alakult piliscsabai székhellyel, és mint vagyonvédelmi cég tagja a Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának. Együttmûködési megállapodásuk van a környékbeli polgárôrségekkel és a területileg illetékes Esztergomi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósággal. Hosszú évek óta jelentôs számú házat, üzletet, üzemet és intézményt távfelügyelnek és ôriznek a környéken. Céljuk, hogy megrendelôiknek egyedi igényeihez igazodó, magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, mely alapja lehet egy hosszú távú partnerkapcsolatnak. Üzletpolitikájuk lényege a minôség, megbízhatóság és a diszkréció. Az Idôutazó kérésére Simon Gyula, a B-Angel csoportvezetôje, a piliscsabai önkormányzat képviselôje, egyben a piliscsabai polgárôrség alelnöke mutatja be a céget Önnek, az olvasónak: A B-ANGEL Biztonsági Szolgálat elsôsorban biztonságtechnikai rendszerek tervezésével, üzemeltetésével foglalkozik, tevékenységi körünkbôl kiemelnék néhányat. Riasztó rendszerek tervezése, kivitelezése, tûzjelzô rendszerek telepítése karbantartása, beléptetô rendszerek telepítése kamera rendszerek telepítése, orvoshívó berendezések telepítése és az egyik leghatékonyabb vagyonvédelmi szolgáltatás a 24 órás távfelügyelet kivonuló akciósszolgálattal. Cégünk 24 órás távfelügyeletet üzemeltet 2081 Piliscsaba, Templom tér 11. számú székhellyel, ahol diszpécserszolgálatunk a nap 24 órájában áll az ügyfelek rendelkezésére és a beérkezô jelzések fogadására. A szigorú belsô biztonsági intézkedéseknek köszönhetôen az Ön, illetve vagyontárgyainak biztonsága nem kerülhet veszélybe. A beérkezett jelzésnek megfelelôen a diszpécserek értesítik az értesítendô személyt, illetve elindítják fegyveres akciósszolgálatunkat. A folyamatos információáramlás segítségével az akciósok a helyszínen rendkívül hatékony munkát végezhetnek. Sokszor elôfordul, hogy diszpécserszolgálatunkhoz fordulnak bejelentéssel, ha közlekedési baleset történt, járhatatlanok az utak, gyanús személyeket látnak az utcán, tûzeset történt. Diszpécserszolgálatunk ilyenkor értesíti a szükséges hatóságokat és az illetékes személyeket, illetve közvetlenül segítséget nyújtunk. Cégünk a távfelügyeleti piacon kedvezô szolgáltatási tarifákkal tud megjelenni. Távfelügyeletünk az ország legmodernebb rendszerét üzemelteti, mely lehetôvé teszi riasztás esetén a leggyorsabb és leghatékonyabb intézkedést. Távfelügyeletünkhöz bármilyen riasztórendszer kapcsolható. Rádiós távfelügyeleti adónk rendelkezik kommunikátor egységgel, mely a riasztórendszer minden adatát rádión keresztül küldi be a központba (például nyitászárás, zónariasztás, pánikjelzés). Rádiós távfelügyelet esetén nem növekszik a telefonszámla és biztonságosabb a távfelügyeleti bejelzés. Beérkezô riasztás esetén fegyveres akciósszolgálatunk a helyszínre érkezik, és megakadályozza a további rongálást, illetve károkozást. Betörésjelzés esetén lefedett területeinken belül kiérési idônk a gyakorlatban 4-8 perc! Támadásjelzés esetében akciósszolgálatunk a legrövidebb idôn belül a helyszínre érkezik és intézkedik. Lefedett területeink: Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Piliscsév, Leányvár, Tinnye Nagy súlyt helyezünk a megbízható, felkészült biztonsági ôrök kiválasztására, szempontjaink a megfelelô szakképzettség, feddhetetlen elôélet, lojalitás és a maximális megbízhatóság. Dolgozóink körében folyamatos felméréseket és oktatást végzünk a munkakörülmények és a megfelelô munkahelyi légkör kialakítása érdekében, mert hisszük, hogy a magas színvonalon végzett szolgáltatást csak megfelelôen képzett munkatársakkal tudjuk biztosítani. Pályázaton nyert Európa Uniós támogatásból idegen nyelv oktatást, hatékony ügyfélszolgálatot, stresszkezelést, intézkedéstaktikát és technikát oktató képzéseken veszünk részt folyamatosan. Alkalmazottaink a legkorszerûbb felszereléssel és fegyverzettel rendelkeznek, feladataikat egységes formaruhában látják el. Szolgáltatásunkat mindenkor a megbízási szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen, illetve az érvényben lévô jogszabályok alapján végezzük. Mára már több mint 700 elégedett ügyfelet tudhatunk magunkénak, igyekszünk a jövôben is megelégedésükre szolgáltatni, és az Ön nagyobb biztonságára törekedni. Az orvoshívó berendezésekrôl további információkat olvashatnak a honlapon! (x) Környezetvédelem közlekedés A közlekedési rendszerek szolgálják ki a térség lakosságának mindennapos mobilitási igényét. A kedvezô elérési, utazási feltételek megteremtése pedig azt a szabadság- és kényelmi fokot növeli, ami az életminôség egyik perspektívája. Buda-Pilis-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás településein nincs sem manuális, sem automata mérôállomás, így mérési adatok nem állnak rendelkezésre, de a hatósági tapasztalatok kedvezôen ítélik meg a térség levegôminôségi állapotát. Mégis megállapítható, hogy a kistérség települései a zsáktelepülések kivételével, a közutak átmenô forgalmától és annak környezeti hatásaitól szenvednek leginkább. Pilisvörösváron és Piliscsabán a 10-es út településeket érintô nyomvezetése miatt jelentôs a közlekedési eredetû légszennyezés. A térségben a közlekedési rendszerek a növekvô igényeket mennyiségileg és/vagy minôségileg nem tudják kiszolgálni. Annak érdekében, hogy a közlekedés fejlesztésének prioritása ne legyen ellentmondásban az egészséges élethez szükséges tényezôk javítása, fejlesztése prioritással, a közlekedési problémákat a közösségi közlekedés és más környezetkímélô közlekedési módok fejlesztésével lehet enyhíteni. A teljes cikk olvasható a honlapon!

7 MSZEN ISO 9001:2001 Hirdetésfelvétel Stark Marian, telefon: 06-20/ Nessus 2000 Épületgépész és Építôipari Kft. Családi házak, lakások, intézmények teljes körû felújítása, homlokzat szigetelése Vállalatunk kíváló felkészültséggel, nagy tapasztalattal, kultúrált munkavégzéssel várja magánszemélyek és közületek megrendelését! Családi házak és intézmények víz, gáz, és központi fûtés szerelése vas-, réz- és mûanyagcsöves technológiával (REHAU, HENCO) Fal és mennyezet fûtési-hûtési rendszerek (REHAU, MEDITHERM) Légtechnika Hôszivattyús, napkollektoros rendszerek készítése REHAU anyagú vízvezeték, központi fûtés, felületfûtés és központi porszívó rendszerek kiépítése most 20% kedvezménnyel! 2081 Piliscsaba, Fô út 34., Mobil: 06-30/ , 06-30/ Telefon: 06-26/ , 169, Fax: 06-26/ Web: Viktória Szépítészet Kozmetika és Sminkszalon 2008 TÉLI ajánlatunk Paraffinos kéz- és lábápolás tejjel és mézzel, ahogy Kleopátra szerette, Bôrmegújítás, arcfiatalítás gyümölcssavakkal (AHA) 10% AKCIÓS sminkek Valentin napon! Ízelítô a tavaszi ajánlatból: MÁRCIUS: alakformáló, fogyasztó testkezelések, ÁPRILIS: frissítô, stresszûzô arckezelések C-vitaminnal, MÁJUS: védelem a nap ellen, feszesítô, tápláló kezelések tengeri algával 10% Április 29-tôl május 3-ig anya-lánya napok a közelgô anyák napja alkalmából, 10% a kezelésekbôl! Térjen be hozzánk és engedje, hogy kényeztessük! Viktória Szépítészet Kozmetika és Sminkszalon 2083 Solymár, Mátyás király u. 11. Várhegy Üzletház Telefon: Klimatizálás, légkondícionálás Tudjuk, honnan fúj a szél... 7 Klímaberendezések telepítése, szervizelése légtechnikai munkálatok leszárítók, uszodai szellôzések légkezelôk, párásítók 17 év tapasztalat az Ön szolgálatában! Komoly szakmai és technikai felkészültség Pontosság, megbízhatóság " elégedettség Telefon: 06-26/ , Mobil: 06-20/ , Honlap:

8 8 Lapmese Kívülrôl így látszik? Már a Piliscsabai Polgárnál is dolgoztak együtt, a munkakapcsolat barátsággá nemesedett, amely azóta is tart. Ez biztosíték a jó együttmûködésre, eredményeként a lap szinte stílus-, nyelvhelyességi- és helyesírási hiba nélkül jelenik meg, s ez a mai kiadványoknál ritkaság. Szintén régi ismeretség alapján kötött szerzôdést a tördelô stúdióval és a nyomdával, ahol a lap elôkészítését és nyomtatását végzik. A friss újságot el kell juttatni a kistérség településeire: Solymárra, Pilisvörösvárra, Pilisszentivánra, Piliscsabára, Pilisjászfalura és Tinnyére. Ezt a feladatot Szoboszlay Károly vállalta, aki különben is terjesztéssel foglalkozik. Miután mindezt szépen megtervezte és megszervezte, következtek a tettek. Elkészült a mintapéldány a kiadó igényei szerint. Véleményeztette az érdekeltekkel, és a magas tetszésindexek alapján az Idôutazó elindult, hogy megnyerje az olvasóközönség tetszését is. Az álom valósággá vált! A csinos, bátor fiatal vállalkozó, Stark Marian laptulajdonos lett! eva Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy vállalkozó. Csinos, fiatal hölgy, aki hirdetésszervezôként koztatást. Mivel a kistérségek csak nem régen alakultak, tevékenységük még most bôvül, dolgozott. változik. Felkereste az illetékoztatást. Kellemes, jó megjelenésével, kedves, megnyerô egyéniségével, talpraesett, bájos humorával mindenütt sikereket ért el. Fehér autójában dolgait kes elvtársat, és megkérdezte: támogatnák-e egy lap megjelenését, amely beszámolna a kistérség terveirôl, programjairól, rendezvényeirôl. Megállapodtak az együttmûködésben. végezvén nap mint nap várakozott Vállalkozónk úgy tervezte, a dugókban, közben komoly dolgokról elmélkedett: az életrôl, a munkáról, a jövôrôl. Egyszer csak felkiáltott: Támadt egy ötletem! Saját újságot fogok alapítani! Elôször hangosan felnevetett az ötleten. Aztán elkezdett töprengeni, rágódni. Másnak is sikerült már. Nekem miért ne sikerülne?! Több évig a piliscsabai alapítvány hogy a nyolc oldalas lap fele hirdetés lenne, a másik fele szólna a kistérség életérôl. Hogy kissé olvasmányosabbá és érdekesebbé tegye az újságot, minden számba tervezett egy cikket környékbeli híres emberrôl, nagyobb rendezvényekrôl, akciókról. Miután kialakult a profil, nevet kellett adni a születendô lapnak... munkatársaként a Az egyre sürgetôbb jövô Piliscsabai Polgár ügyeit intézte, majd egy másik, az Ez az újság nálunk címû piliscsabai lap megjelenésében vállalt szerepet. Megismerkedett az újságírás és -kiadás titkaival, nehézségeivel, gondjaival. Úgy döntött, elôször szétnéz a piacon, melyek azok a okán Idôutazó lett. Ahhoz, hogy egy kiadvány megjelenjen, munkatársakra is szükség van. Az alkalmi bedolgozó cikkírókon, tudósítókon kívül állandó munkatársak a korrektor, fotós, tördelô, nyomda és terjesztô. Mivel a kiadó igényes az területek, amelyekrôl az emberek nem kapnak megfelelô gával döntött, hogy felkéri Fé- olvasóval, a lappal és önma- Hogy történt a valóságban? mennyiségû és mélységû tájélegyházi Endrét korrektornak. Olvashatják a honlapon! IDÔ UTAZÓ Kiadja és szerkeszti: Stylpress Lapkiadó, Szolgáltató Bt., A kiadásért felel: Stark Marian. Eng.szám: 163/181/2007., ISSN A szerkesztôség címe: 2080 Pilisjászfalu, Dombhát u. 10. Telefon: 06-20/ , Korrektor: Félegyházi Endre, nyomdai munka: EU, terjesztés: Szoboszlay Károly 06-30/ Megjelenik 8000 példányban, havonta, ingyenesen Piliscsabán, Pilisjászfalun, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron, Solymáron és Tinnyén. A megjelent írásokért felelôsséget nem vállalunk! Az írott és képi anyag további felhasználása, ismételt megjelentetése csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.

IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! www.pilisportal.hu

IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! www.pilisportal.hu 0711.QXD 11/16/07 8:30 AM Page 1 2007. november, I. évfolyam 9. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu Föld Szíve A zöldút te magad vagy. 2. oldal Jövôkép 3. oldal Mi a manó? Írjál errôl

Részletesebben

IDÔ UTAZÓ. Nagy Bandó András. Együttmûködés Ajándékozni jó! Minôség és elegancia a hétköznapokban. Idôutazó a neten is!! Budavidékén jártunk

IDÔ UTAZÓ. Nagy Bandó András. Együttmûködés Ajándékozni jó! Minôség és elegancia a hétköznapokban. Idôutazó a neten is!! Budavidékén jártunk 2007. december, I. évfolyam 10. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is!! www.pilisportal.hu Januártól www.idoutazo.com Minôség és elegancia a hétköznapokban 7. oldal Egészség betegség megelôzés Fejlôdés PIFKE

Részletesebben

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina ZöldutakMódszertani Egyesület Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút tervezés

Részletesebben

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást?

Webáruház elemzés. Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Webáruház elemzés Miért hoztuk létre ezt a szolgáltatást? Tudatos e-kereskedelem (üzleti terv tervezés profi kivitelezés / mérés tesztelés elemzés optimalizálás) Internetes vásárlás támogatása, népszerűsítése,

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói július 1-től HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 2016. július 1től I. Általános feltételek Hitelbírálati díj A hitel valamint a munkáltatói és önkormányzati kölcsönök, bankgaranciák igénylésének

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

2013. április 2-tól 2013. június 14-ig

2013. április 2-tól 2013. június 14-ig Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2013. április 2-tól 2013. június 14-ig Angyalföld Esztergom állomások között végzett vasúti pálya felújítási munkák miatt a Budapest-Nyugati Esztergom vasútvonalon

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

Nem forgalmazható hiteltermékek 1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Nem forgalmazható hiteltermékek 1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 1. 1. NEM FORGALMAZHATÓ HITELTERMÉKEK Építési és ingatlanvásárlási hitelek, törlesztési támogatással (lakáscélú betét utáni külön-kölcsön) Kamat Kezelési költség 26% 1% 2. Új családi ház építési, és lakásvásárlási

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT.

Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. BEMUTATKOZUNK Készítette: Herwerth Miklós BEMUTATKOZIK A SECUTEX KFT. A vagyonvédelmi rendszerek létesítése iránt meg növekedet igények rugalmasabb és színvonalasabb kielégítésére alakult l989. tavaszán

Részletesebben

Ez is a véleményünk az összefogás. Idôutazó a neten is! Fejlesztünk vagy lemaradunk? Közös otthonunk a Pilis

Ez is a véleményünk az összefogás. Idôutazó a neten is! Fejlesztünk vagy lemaradunk? Közös otthonunk a Pilis 2007. április, I. évfolyam 2.szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! Az újság már olvasható a www.pilisportal.hu, www.pilisjaszfalu.hu, honlapokon. És folyamatosan bôvítjük ezt a kört! Közös otthonunk a Pilis

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919 DélZalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Energiahatékonyság - Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő

Energiahatékonyság - Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő Energiahatékonyság - Fűtéskorszerűsítés önerő nélkül Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő 1. Három ok - ami cselekvésre sarkall 2. Megoldást

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/6/2016 Érvényben: 2016. július 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 30/2016. sz. Hirdetmény

Részletesebben

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka

ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka ERDEI SULI (DÖMÖS) Készítette:Etzl Regina Herczku Bianka SZÁLLÁS Szolgáltatások: 18 db meleg vizes tusoló, 18 db WC, mosdók főzési lehetőség, mosogatók áram-csatlakozók (220 V) szabadtéri tűzrakóhely,

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok Sebõ Elektronik - Sebõ Attila e.v. internetes csomagküldõ kereskedelem Általános fizetési rendelési és szállítási feltételek és tájékoztató a panaszkezelés módjáról Alkatrészek és egyéb termékek, tartozékok

Részletesebben

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR

SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR SCHLICHTER ÜZLETHÁZ A SOKOLDALÚ VÁLASZTÁS NYITÁS: 2015 NYÁR A város közlekedési csomópontjában Az egykori Pattantyús-házak Schlichter Üzletház néven születnek újjá Győr központjában, az Eszperantó utca

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től)

Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től) www.zoom.co.hu Távfelügyeleti szolgáltatások (2011. április 1.-től) Díjak: Az alábbiakban közzétett díjszabásunk, az új bekötésekre, Budapestre és vonzáskörzetére érvényes, az ország más területein a díjak

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B

AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B r e z s a d AP-OFFICE Kereskedelmi és Tanácsadó Kft 1056 Budapest, Só u. 2. 1225 Budapest, Bányalég u. 60/B 2120 Dunakeszi, Pallag u. 25/B ri o Telefon: +36 1 999 6346 +36 1 999 6347 +36 1 999 6348 Fax:

Részletesebben

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Szabad felhasználású és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék Magánszemélyek részére A Magyarországi Zrt. 2011. november 23 -tól a jelen hirdetményben

Részletesebben

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ

BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ BuBi A FŐVÁROSI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS ÚJ SZEREPLŐJE 2011 02-18 EPOMM PLUS KKKR WORKSHOP, ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ MI A BUBI? BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER EU FINANSZÍROZÁS, KÖZSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27

,,Képzés turisztikai operátorok számára. Parajd-2015.november.27 ,,Képzés turisztikai operátorok számára Parajd-2015.november.27 Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesülete 2007-2015 Együtt vagy egyedül!? MIÉRT Sóvidék - Hegyalja turisztikai potenciál elősegítése közös

Részletesebben

BIJÓ SZAKÁRUHÁZ ÉS WEBSHOP

BIJÓ SZAKÁRUHÁZ ÉS WEBSHOP BIJÓ SZAKÁRUHÁZ ÉS WEBSHOP Marketing kommunikációs megjelenési lehetőségek TISZTELT PARTNERÜNK, Szakáruházunkban online és offline hirdetési felületek illetve számos marketing eszköz áll rendelkezésükre

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet. a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában kapott

Részletesebben

Oázis Magazin. Médiaajánlat 2011

Oázis Magazin. Médiaajánlat 2011 Oázis Magazin Médiaajánlat 2011 A Magazin története számokban 7 év, több mint 1,000,000 olvasott példány 2,6 Ft/elérés/fő/1 oldalas hirdetés esetén Már évi 6 megjelenés 2,2 olvasó/lapszám A Magazin olvasói

Részletesebben

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek 1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK A. Személyi jellegű hitelek Hitelbírálati díj Takarék személyi kölcsön Folyósítási jutalék. Kölcsönfedezeti biztosítás Kedvezményes számlavezetési díj: Akciós

Részletesebben

H I R D E T M É N Y HITELEK

H I R D E T M É N Y HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y HITELEK Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel Lakásszövetkezeti és társasházi lakóépületek

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN

MAGAZIN KIAJÁNLÓ. 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN MAGAZIN KIAJÁNLÓ 2015. december LAPSZÁMOK MAGYAR ÉS ANGOL NYELVEN PERSPECTIVE Lapunkon keresztül alternatív perspektívát adunk Olvasóinknak a jövő technológiai újításaihoz és a mögöttük fellelhető üzlet

Részletesebben

=============================================

============================================= A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kéthetenként megjelenő, 9000 címre eljutó hírlevelének 262. számát böngészheti a Tisztelt Olvasó. Reméljük, talál benne hasznosíthatót. A www.nonprofit.hu

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

2015. szept. 4. XII. évf. 36. hét Érv.: szept. 4.-szept. 18-ig

2015. szept. 4. XII. évf. 36. hét Érv.: szept. 4.-szept. 18-ig 2015. szept. 4. XII. évf. 36. hét Érv.: szept. 4.-szept. 18-ig 2 3 4 APróHIrdETÉSEK: Adás-vétel Kukoricán nevelt, vágni való csirke kapható a baromfikeltetőnél! Pomáz, Bethlen G. u. 1/A. Tel.: 06-26/325-869

Részletesebben

Akciós ajánlatunk Biztonságtechnikai Partnereinknek

Akciós ajánlatunk Biztonságtechnikai Partnereinknek Akciós ajánlatunk Biztonságtechnikai Partnereinknek Az akciós ajánlatban szereplő árak nem tartalmazzák a 27%-os Áfa-t! Az akció a készlet erejéig tart! Az akcióban kizárólag a mai nap 2015. November 27.

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 5/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.03.16-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola

Elhagyott ifjúsági táborból. erdei iskola Elhagyott ifjúsági táborból erdei iskola A Magosfa Alapítvány Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Központjának kialakítása Az Alapítványról Alapítás éve: 2003 Küldetésünk: a helyi értékek megóvása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás)

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással(folytatás) Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek -PB Lakáscélú kölcsön piaci kamatozással Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Ügyfél által fizetendő kamat Hitel teljes

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

Lorem ipsum dolor sit amet. Szép napot kívánok!

Lorem ipsum dolor sit amet. Szép napot kívánok! Lorem ipsum dolor sit amet Szép napot kívánok! 1 Energetikai korszerűsítések önkormányzati és vállalati környezetben Előadó: Arányi István UFS Group Divízióvezető - Leginnovatívabb partner - Arányi István

Részletesebben

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T

A K T U Á L B A U I N G A T L A N F O R G A L M A Z Ó K F T. I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T I N G A T L A N P A R K 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A D E B R E C E N I Ú T 2 0 1 0. J A N U Á R 26. A K T U Á L I N G A T L A N P A R K K I A D Ó R A K T Á R I G É N Y S Z E R I N T E L H E L Y E Z K

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

VM Igazgatás 2013. január 1-2013. április 30. kötött szerződései

VM Igazgatás 2013. január 1-2013. április 30. kötött szerződései Partner megnevezése Szerződés típusa Szerződés tárgya Gyursó Gyöngyi egyéni vállalkozó Herencsényi Béla Denkinger Géza Hibbey Marót Dr. Pleva György Dr. Campo Consulting Hungárai Zrt. Valentine Kft. PROVITAL

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT FISKARS + Nagyértékű tárgyi vagy pénznyeremények 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland

Részletesebben

BÉRBEADÁSI PORTFÓLIÓ

BÉRBEADÁSI PORTFÓLIÓ BÉRBEADÁSI PORTFÓLIÓ Földszinti 500 m2 raktárterület Fétis M3 Ingatlankezelő Kft. 1152 Budapest, Városkapu u.3. Hangyál Károly Cégvezető Fétis M3 Kft. E-mail: hangyal.karoly@fetis.hu Web: www.fetis.hu

Részletesebben

Kerékpár kölcsönző rendszer - tervek Győrben

Kerékpár kölcsönző rendszer - tervek Győrben Kerékpár kölcsönző rendszer - tervek Győrben 2011.02.18. Szakonyi Petra Győr MJV Önkormányzata Településfejlesztési Főosztály- Stratégiai Csoport, stratégiai tervező szakonyi.petra@gyor-ph.hu Kooperációs

Részletesebben

IX. évfolyam, 7. szám április 9.

IX. évfolyam, 7. szám április 9. IX. évfolyam, 7. szám 2016. április 9. 2 3 4 5 6 INGATLAN Tamásiban eladó vagy szekszárdi lakásra cserélhető egy 127 nm-es, 5 szobás felújított sorház garázzsal, kerttel. Érd.: 70/533-4468 Zomba-Szentgálszőlőhegy

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

NEM ELÉG MEGBÍZHATÓNAK LENNI, MEG IS KELL MUTATNI! MIÉRT JELENT ÜZLETI ELŐNYT CÉGE SZÁMÁRA A BISNODE TANÚSÍTVÁNY?

NEM ELÉG MEGBÍZHATÓNAK LENNI, MEG IS KELL MUTATNI! MIÉRT JELENT ÜZLETI ELŐNYT CÉGE SZÁMÁRA A BISNODE TANÚSÍTVÁNY? NEM ELÉG MEGBÍZHATÓNAK LENNI, MEG IS KELL MUTATNI! MIÉRT JELENT ÜZLETI ELŐNYT CÉGE SZÁMÁRA A BISNODE TANÚSÍTVÁNY? LEHETŐVÉ TESSZÜK AZ OKOS DÖNTÉSEKET. Vevő Munkáltató Jelen Múlt Tapasztalatok (nálam/mások

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA

(bérlet is kapható) ITON Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.00 ZÁRVA Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz végállomás ITON Kft. Viszonteladói

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz.

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (Cím) 1195 Budapest, Városház tér 18-20.) 2010. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítás A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó eljárásrend

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata

Ügyféltájékoztató A PÁTRIA Takarékszövetkezet ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ügyféltájékoztató A PÁTRIA ingatlan fedezettel biztosított Hitel- és kölcsöntermékeinek összehasonlító táblázata Ismerjük a megoldást, válasszon! Mire használható? Mennyi? Otthonteremtési állami kamattámogatott

Részletesebben

Érkezés Pomázon át kocsival

Érkezés Pomázon át kocsival Érkezés Pomázon át kocsival Dobogókő felé 1 Elágazás (pléh Krisztus) 6 cél 2 Margit ligeti kastély 3 falu széle 4 Székely kapu 5 Üdülők útja hídja a patak felett A térkép a Budakalász felől jövő régi szentendrei

Részletesebben

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz

Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország. Tervezés Kivitelezés Szerviz Heinz és Helene Töpker, Haren, Németország Tervezés Kivitelezés Szerviz 2 BIOGÁZ, TERMÉSZETESEN. BIOGÁZ. A JÖVŐ ENERGIAFORRÁSA. Mi a közös a tehénlepény és hatórányi kerékpározásban? Mindkettő ugyanakkora

Részletesebben

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok

Készházak & könnyûszerkezetes otthonok GERENDAHÁZAK Készházas oldalak Készházak & könnyûszerkezetes otthonok V A JÖVÕ egyik meghatározó építési technológiája. A megbízhatóságot, a kényelmes, kiszámítható építkezést, a minõséget, a stabil árakat,

Részletesebben

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél

VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél VETUSFORG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Építés a Vetusforg Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi vállalkozások fejlesztése,

Részletesebben

Közösség, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina Zöldutak Módszertani Egyesület 2015. november 6. Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal)

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker Comfort januári katalógus (lezárt fadoboz audió/lcd ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül*

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci kamatozású lakáscélú

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Székesfehérvár 2014. november 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) és a referensi hálózat Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tudásmegosztó nap Csikász Gábor MNVH B.-A.-Z. megyei referense Az MNVH célja,

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 3. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet Lakossági forint hitelkamatok és díjtételek től

Borotai Takarékszövetkezet Lakossági forint hitelkamatok és díjtételek től 1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK A. Személyi jellegű hitelek Hitelbírálati díj Takarék személyi kölcsön Folyósítási jutalék. Kölcsönfedezeti biztosítás Kedvezményes számlavezetési díj: Akciós

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

II. NEGYEDÉV. 04.09. Természetjáró Alapismereti Oktatás 1 Helyszín: Budapest, V. ker. Curia u. 3. BTSSZ TUTI Információ: Buzás Károly 06 (20) 477-6467

II. NEGYEDÉV. 04.09. Természetjáró Alapismereti Oktatás 1 Helyszín: Budapest, V. ker. Curia u. 3. BTSSZ TUTI Információ: Buzás Károly 06 (20) 477-6467 II. NEGYEDÉV 04.05-06. Húsvéti tekergés Helyszín: Csepel A gyerekekkel közös ajándékozás, főzés. Időjárástól függően lehet, hogy két nap. Kerékpártúra Bizottsága Információ: Pál László 06 (70) 212-5555

Részletesebben

THM számítás a kereskedelmi kommunikációban 83/2010. Korm.rend.alapján től REFERENCIA THM

THM számítás a kereskedelmi kommunikációban 83/2010. Korm.rend.alapján től REFERENCIA THM REFERENCIA THM Fizetési számlához kapcsolódó hitel Éves ügyleti kamat: 18 % A THM számításánál figyelembe vett költségek és díjak: 0-200.000 Ft: 1.500 Ft, 200.001-300.000 Ft: 6.000 Ft, 300.001-400.000

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Global Work Unit Kft.

Global Work Unit Kft. Global Work Unit Kft. Akire mindenben számíthat, ha megoldásra váró munkája van Gondolkodjon velünk globálisan Cégbemutató Cégbemutató: Global Work Unit Kft az évtizedes szakmai múltra visszatekintő cégekből

Részletesebben

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői:

A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Hatályos: 2016. március 21 -től ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ A CIB ELŐRELÉPŐ SZEMÉLYI KÖLCSÖNRŐL A CIB Előrelépő Személyi Kölcsön jellemzői: Kölcsönösszeg: 300 000-től 5 000 000 Ft-ig, de maximum a havi nettó jövedelem

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA. a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. AJÁNLATA SZÁMLAVEZETÉSI ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére Az UniCredit Csoport Az UniCredit Csoport vezető

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben