IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! www.pilisportal.hu"

Átírás

1 0711.QXD 11/16/07 8:30 AM Page november, I. évfolyam 9. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! Föld Szíve A zöldút te magad vagy. 2. oldal Jövôkép 3. oldal Mi a manó? Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! 6. oldal November 24-én, 18 órakor ingyenes lemezbemutató a szakiban Piliscsabán! Ünnepeljen velünk a Rezsnák Optikában! Zeiss multifokális lencsékhez munkaszemüveget adunk ajándékba! Szemüveg vásárlás esetén Ha egyszer megismered, örökre megszereted! 20% kedvezmény + ingyenes szemvizsgálat és kontaktlencse illesztés. Solymár, Terstyánszky és Széles utca sarok Telefon: 06-26/ , 06-30/ Felelôsséggel tartozunk a rászorultakért és hátrányos helyzetben lévôkért, családokért, idôsekért is. 3. oldal Magyar, minôségi betétes bôrcipôk méretig. Betétes vászoncipôk (ZETPOL) Szandál télen is Balettpapucs (1300 Ft.) Pilisvörösvár, Fô út 40. H-P: 10-17, Szo.: / Nyitva tartás: Hétfôtôl péntekig óráig, szombaton 9-12 óráig. Ebédszünet: óra között.

2 0711.QXD 11/16/07 8:31 AM Page 2 2 Pilisi Zöldút Térségfejlesztés, turizmus, közösségi részvétel Több hónap is eltelt azóta, hogy utoljára hírt adtunk a Pilis Vidéke háza tájáról, valaminek a végén, valaminek a kezdetén. A húsz Pilis vidéki településen végigszáguldó értékfeltáró mûhelysorozat épp akkor ért véget, a zöldút módszerrel történô vidékfejlesztés pedig már határozott szándékként létezett, amikor e két folyamatot mindegy összekötve megalakult a Pilis Vidéke Akciócsoport. A szigetmonostori alakuló ülésen több mint hatvanan helyi önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek képviselôi vettek részt nyár elején, amint arról beszámoltunk az Idôutazó júniusi számában. Az azóta eltelt idôszakban intenzív munka folyt, sok fontos dolog történt. Ezek közül talán épp a legkevésbé látványos volt a legfontosabb: a zöldutas szemlélet megismerése országos és nemzetközi tapasztalatok alapján és az így kapott ismeretek népszerûsítése helyi szinten. Ennek része volt egy lengyelországi tanulmányút a Krakkót Budapesttel összekötô nemzetközi Borostyánkô úton, egy dél-alföldi országos zöldutas tréning, és augusztus elején a tervezett Föld Szíve Pilisi Zöldút elsô nyilvános bemutatkozása a kapolcsi Mûvészetek Völgyének zöld udvarán, helyi termékekkel, kézmûves foglalkozással. A nyár tehát a zöldutas tapasztalatszerzés ideje volt, az ôsz a tervezésé. De ne szaladjunk elôre! Mik is azok a zöldutak, és miért választottuk, hogy az Otthon a Pilisben mûhelyek folytatásaként ezzel a módszerrel haladjunk tovább a fenntartható térségfejlesztés irányában itt, a Pilis vidékén? A magyarországi zöldutakat is magában foglaló CEG (Central and Eastern European Greenways; Közép- és Kelet- Európai Zöldutak) modellprogramot egy cseh-lengyel-szlovákmagyar-román-bolgár nemzetközi szervezet, az EPSD (Környezeti Partnerség a Fenntartható Fejlôdésért) hozta létre tíz évvel ezelôtt, elsôsorban hosszú távú céljai a környezeti fenntarthatóság és a helyi közösségek erôsítése érdekében. A módszer ötvözi a közösségi részvételen alapuló helyi fejlesztések minden olyan területét, a m e l y összefüggésbe hozható a motormentes (gyalogos, kerékpáros, lovas, evezôs, sítalpas) közlekedéssel. Zöldutat fejlesztve egyszerre támogathatjuk a biztonságos közlekedést, az aktív, egészséges életmódot, környezetünk élhetôvé tételét, szemléletformáló nevelési feladatokat, helyi termékek elôállítását, a helyi gazdaság élénkítését, versenyképes és emberi léptékû térségi turizmus kialakítását. A programot belföldön az EPSD magyar tagszervezete, az Ökotárs Alapítvány koordinálja. A kérdés második felére ezek után már könnyû válaszolni. Azért választottuk ezt a módszert, mert a zöldutak koncepció széles körû nemzetközi gyakorlattal és kapcsolatrendszerrel alátámasztott, rendkívül rugalmas rendszer, amely nagy mozgásteret ad a helyi közösségeknek térségük fejlesztésében, nem függ a sok esetben nehézkes állami elosztó gépezettôl, és éppen azokat a célokat valósítja meg, amelyekért a Pilis Vidéke Akciócsoport létrejött: kulturális és természeti örökségünk megôrzését, lakókörnyezetünk élhetôbbé tételét, a gyalogos, kerékpáros és egyéb motormentes közlekedési formák térnyerését, a helyi gazdaság és zöldturizmus élénkítését. Hol tartunk tehát? Tovább épül a kistérség- és régióhatárokon átnyúló kapcsolatrendszer Rómaifürdôtôl Esztergomig, minden lehetséges fórumon ismertetjük és népszerûsítjük a Föld Szíve Pilisi Zöldút gondolatát, készül a tavaszi értékleltár eredményeit és a tervezett tematikus útvonalakat egységbe foglaló Pilisi Zöldútfejlesztési Koncepció, valamint tervezzük a térségbe érkezô zöldutas látogatók számára korszerû és megbízható szolgáltatást nyújtó turisztikai desztinációs szervezet létrehozását. Mint mindig, most is minden segítségre, aktív részvételre, támogatásra szükségünk van. Munkatársaimmal, a Föld Szíve Pilisi Zöldút fejlesztôivel együtt remélem, hogy egyre több Pilis vidéki érzi majd magáénak ezt az ügyet, hiszen közös környezetünkrôl, közös jövônkrôl van szó, de talán mindennél többet kifejez a magyarországi zöldutak jelmondata: A zöldút te magad vagy. Sepsei Gergely

3 0711.QXD 11/16/07 8:31 AM Page 3 3 Lehetôség a fejlôdésre A ROP Európai Uniós pályázat keretében a Pilisi Foglalkoztatási Partnerség (PFP) illetve a Pilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú Egyesület (PIFKE) szolgáltatási támogatást nyert el a Pro Regio Ügynökségtôl. A több találkozóból álló tervezési folyamat végéhez közeledik. A stratégiai tervezés eredményeként elkészült anyagot a PFP Irányító Csoportjának (ICS) ötödik ülésén fogjuk bemutatni. (Az ICS a PFP-t alkotó szektorok képviselôibôl álló szakmai csapat). A cikk címe, PIFKE lehetôség a fejlôdésre is e tervezési folyamat eredménye. Azt kívánjuk kifejezni vele, hogy kezdeményezésünk mellett lehetnek más, a fejlôdést segítô személyek, szervezetek, intézmények, de ezekkel is szívesen együttmûködünk egy dinamikusabb fejlôdés érdekében. A stratégiát három elem alkotja, ezek a JÖVÔKÉP, KÜLDE- TÉS és ALAPÉRTÉKEK. A PIFKE jövôképe: A PFP területén élôk szakképzettsége, foglalkoztatottsága, illetve foglalkoztatási esélyei minden korosztályban megfelelnek saját elvárásaiknak és a térség gazdasági igényeinek, mely által megvalósul az egyének, családok, közösségek és vállalkozások harmónikus fejlôdése. A PIFKE küldetése: A PIFKE elkötelezett a térség gazdasági fejlôdése iránt. Ennek érdekében olyan meghatározó szervezetté szeretne válni a térségben, mely összehozza a térség gazdasági és társadalmi szereplôit, segít feltárni a fejlôdés lehetôségeit, felvállalja a fejlesztési folyamatok generálását és koordinálását, kiemelten kezeli a helyben foglalkoztatást. A PIFKE a következô alapértékek mentén kíván dolgozni: felhasználó központú tevékenység hosszú távú gondolkodás széles körû figyelem nyitott mûködés proaktív szemlélet optimista, kreatív jövôkép közös cselekvés együttmûködés professzionalizmus helyi források motiválása önkéntesség és kölcsönösség szinergiák erôsítése Az elkészült stratégia alapján készítjük el 2008-ra a munkaprogramunkat. Pribék László PIFKE elnök Felelôsségünk megnôtt Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tinnye települések Társulási megállapodást kötöttek házi segítségnyújtás, jelzôrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátására. A társulás megalakulásával bôvültek feladataink, és újabb kihívások elé nézünk. Az eddigi feladatainkat és szolgáltatásainkat már nemcsak Piliscsaba területén, hanem a társult települések területén is intézményünk és annak dolgozói látják el. Az új települések bekapcsolódásával dolgozói létszámunkat is bôvíteni kellett. Felmerülhet a kérdés, hogy változott-e intézményünk helyzete a társulás létrejöttével és a Pilis- Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozással, ahol intézményünk alközpontként is üzemel? A válaszom határozottan igen. Nagy változáson ment át intézményünk. A PBZS Kistérségi Társulás jóvoltából lecseréltük az összes irodabútorunkat, családgondozóink munkájuk megkönnyítésére laptopokat kaptak. Megtörtént egy helyiség kialakítása, bôvítése is. Nem szeretném elhallgatni a konyhánk teljes felújítását, berendezésének cseréjét. Egy teljesen kulturált, barátságosan berendezett intézményben tudjuk fogadni a hozzánk érkezôket, segítséget kérôket. Szóval azt gondolom, hogy csak köszönettel tartozunk a PBZS TKT-nak, és nem utolsó sorban Gallai Katalin kistérségi menedzsernek és munkatársainak. Úgy érzem, hogy biztos háttér van mögöttünk. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a kistérségi társulás által plusz normatívát tudunk igényelni az állami normatíva mellett. Száz szónak is egy a vége, én úgy gondolom, hogy jól jártunk a kistérséghez való csatlakozással és a társulás létrehozásával is. Én ezt szakmai elôrelépésnek érzem, bár tudom, hogy feladatkörünk és felelôsségünk is megnôtt. Nemcsak a piliscsabai, hanem a pilisjászfalun és tinnyén élô rászorultakért és hátrányos helyzetben lévôkért, családokért, idôsekért is felelôsséggel tartozunk. Szernecz Zoltán Hirdetésfelvétel Stark Marian, telefon: 06-20/ Komplex pénzügyi szolgáltatások ügyintézés akár otthonában Befektetés Utasbiztosítás Otthon- és vagyonbiztosítás Hitelek Nyugdíjpénztár Élet- és balesetbiztosítás Gépjármû biztosítás Korrekt tanácsadás és ügyintézés! Elérhetôség: 06-30/ , Schreck kárpitos Tímea Függönyszalon & Lakástextil Karácsonyi ajánlatunk Walt Disney ágynemûk (Hello Kitty, Mici Mackó, Lecso, Verda, Barby 7980 ft/garnitúra) Flanell, damaszt, krepp, pamut és szatén ágynemûk Díszpárnák, karácsonyi terítôk minden méretben Törölközôk Matracok Bútorszövetek, függönyök, szônyegek széles választéka! 2085 Pilisvörösvár, Puskin út 1. (Fô út sarok) Telefon: 06-26/ , 06-30/ Nyitva: Hétfô-péntek: , szombat: Térjen be hozzánk!

4 0711.QXD 11/16/07 8:31 AM Page 4 4 Sissy kutyakozmetika Minden fajtájú kutya teljes körû, szakszerû kozmetikázását vállalom. Bejelentkezés: Kanyicskáné Endresz Szilvia Piliscsaba, Fô út 119., telefon: 06-20/ Kérésre hozom, viszem kedvencét! Ilex virág-ajándék Midlingné Szabó Anikó Adventi koszorúk, karácsonyi ajtó-, asztalés temetôi díszek Piliscsaba, Béla király u. 76. Mobil: 06-20/ Midling Tamás Autószerelés Vizsgáztatás Computeres diagnosztika Piliscsaba, Zrínyi u. 27. Mobil: 06-20/ Mûhely: 06-26/ B-ANGEL BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT Teljeskörû biztonság elérhetô áron! Távfelügyeleti havidíj új bekötés esetén most csak 1850 Ft /hó + áfa, kivonuló járôrszolgálattal. Az akció december 31-ig érvényes Részletekrôl érdeklôdjön: 06-30/ MCM Élelmiszer Üzlet Piliscsaba, Vasút u. 14., telefon: 06-26/ Novemberi nyeremény: Spagettifôzô és 2 db színházjegy! Nyitva: H-P.: , Szo.: , V.: Kartonos vásárlás esetén 3% kedvezmény! Házhoz szállítás Bankkártya elfogadóhely mobiltelefon feltöltôkártyák Az országos COOP nyereményjátékban vásárlónk nyerte a forintos díjat! A játék folytatódik! Panoráma Optika 2085 Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett) Telefon: 06-26/ , nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h Karácsonyi akció! Szemüvegkereteinkbôl 10-20% kedvezmény! Lapkiadó, Szolgáltató Bt. Hitelesség Megbízhatóság Pontosság Reklámkampányok, nyomdai munkák, lapkiadás Stark Marian telefon: 06-20/ Ne menjen messzire! Az Udvarház Üzletközpontban mindent megtalál! Arany- és ezüst ékszerek Karórák, faliórák, ébresztôórák, kristálypoharak, dísztárgyak, gyöngysorok, ékszerdobozok nagy választékban. RETRO, SAXOO, KENVELO, PERSONA, BABYLON, LISA SIRÁNI, COGAN, LEONARDO, WEST, FYSH, EXALT CYCLE, BJÖNBORG, ALVIERO MARTINI. Minden szemüveg mellé a tokot, törlôkendôt ajándékba adjuk! Látásvizsgálat: Szemfenék vizsgálat és szemnyomás mérés! Szemész szakorvos közremûködésével (szemüveg és kontaktlencse). Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon: 06-26/ Amit nem talál, beszerezzük vagy karácsonyig elkészítjük! Nyitva tartás: Kedd-péntek: óráig, szombat: 9-12 óráig Decemberben vasárnap és hétfôn is! Piliscsaba, Templom tér 11. Telefon: 06-26/

5 0711.QXD 11/16/07 8:32 AM Page 5 Bôvebb információért, valamint személyes tanácsadásért kérem, forduljon bizalommal pénzügyi szaktanácsadójához: Családi házak és intézmények víz, gáz, és központi fûtés szerelése vas-, réz- és mûanyagcsöves technológiával (REHAU, HENCO) Fal és mennyezet fûtési-hûtési rendszerek (REHAU, MEDITHERM) Légtechnika Hôszivattyús, napkollektoros rendszerek készítése MSZEN ISO 9001:2001 ING-CIB Hiteliroda A CIB Bank és az ING Biztosító terméke! A hitel igényelhetô: új és használt lakás vásárlására, felújításra, bôvítésre, korszerûsítésre, építésre, meglévô hitelek kiváltására, szabad felhasználásra. Igényelhetô állami támogatások: adókedvezmény**, szocpol, megelôlegezô kölcsön. Temesi Margit, telefon: 06-30/ Ingyenes ügyintézés! További szolgáltatásaink: ING Trend és ING Nívó Megtakarításos életbiztosítások hitelkártyák Gyermekbiztosítások Euró- és forint alapú befektetések Önkéntes nyugdíjpénztár Kockázati életbiztosítások Magánnyugdíjpénztár Nessus 2000 Épületgépész és Építôipari Kft. Családi házak, lakások, intézmények teljes körû felújítása, homlokzat szigetelése Vállalatunk kíváló felkészültséggel, nagy tapasztalattal, kulturált munkavégzéssel várja magánszemélyek és közületek megrendelését! REHAU anyagú vízvezeték, központi fûtés, felületfûtés és központi porszívó rendszerek kiépítése most 20% kedvezménnyel! 2081 Piliscsaba, Fô út 34., Mobil: 06-30/ , 06-30/ Telefon: 06-26/ , 169, Fax: 06-26/ Web: Tûzifa akácoszlop Deviza lakáshitelek esetén most a hitel elsô négy hónapjában nincs kamat és kezelési költség, ezt követôen a kamat 3,49%, THM*: 5,3% A vásárolni kívánt ingatlan forgalmi értékének akár 100%-a hitelezhetô. Továbbá nem számolunk fel: hitelbírálati díjat, folyósítási jutalékot, rendelkezésre tartási jutalékot. Dóri Háztartási Bolt Karácsonyi ajtó-, ablak-, lakásdíszek és egyéb ünnepi kiegészítôk! Krisztina Kozmetika Szolárium Szépüljön az ünnepekre! Piliscsaba-Klotildliget, Mátyás király u. 33. Arc- és dekoltázskezelés, elektrokozmetikai kezelések, steril gyanta, tini kezelés, nappali és alkalmi smink. Bejelentkezés: Smáler Krisztina 06-30/ Bio- és naturtermékek alkalmazása. Dr. Halmos László szülész, nôgyógyász magánrendelés Budapest, XI. ker. Dombóvári u. 2. Csütörtök: óráig Bejelentkezés: 06-1/ Express hitel akció! Kedvezôtlen kamatozású hitelét most váltsa ki kedvezôre! Szabadfelhasználású jelzáloghitelek az ingatlan hb érték 90%-ig! thm: 5,43%-tól! Értékbecslési, közjegyzôi, szerzôdéskötési díját is megspórólhatja!! Akár munkáltatói igazolás nélkül is! Lakásvásárlás akár önerô nélkül! Személyi hitelek 2 munkanap alatt! Ft Ft-ig Korrekt, gyors, megbízható ügyintézés! Hívjon bizalommal! Telefonszám: 06-20/ Hétvégén is állunk rendelkezésére! 5 Pilisjászfalun eladó 61m 2, könnyûszerkezetes, 5 éve épült családi ház. 2 szoba, amerikai konyha, nappali! Klíma, riasztó, internethozzáférés, elektromosan nyíló kapu! Szép kert, gyönyörû panoráma! Irányár: 21 millió Ft. Telefon: 06-30/ Eladó! Piliscsaba, Egyetem 5. szám alatt III. emeleti, 2 szoba összkomfortos lakás, nagy erkélylyel, déli fekvéssel és szép kilátással. Piliscsabán vagy környékén családiház csere is érdekel, ráfizetek. Irányár: 11,3 millió forint. Érdeklôdni: Piliscsabán nyugdíjas házaspár (minden tárgyból, orosz nyelvbôl is) általános iskolás korú gyermekek korrepetálását, tehetséggondozását vállalja. Telefon: 26-26/ Budapest, XIII. ker. Mór utcai, III. emeleti, belsô udvarra nézô 68 m 2 -es három szoba, két fürdôszobás, új lakás, 11 m 2 -es erkéllyel, ez év végi átadással, közvetlenül a beruházótól eladó. Klotildligeti családiházba való beszámítás lehetséges. Telefon: 06-30/ Almási Ferenc 06-30/ Pilisvörösvár, Fô út 33. Telefon: 06-70/ Nyitva: H-P.: 9-18-ig, Sz.: 9-13-ig

6 0711.QXD 11/16/07 8:32 AM Page 6 6 Miért mono a Manó? A titok A zenei piacon az a mondás járja, hogy arra a zenekarra, amely két éven túl még együtt marad, biztosan lehet építeni, mert olyan értékeket képvisel, amelyekre hosszabb távon is kíváncsiak az emberek. A Mono Manó zenekar 9 éves múlttal, országszerte sok koncerttel és a Szia címû CD-vel vált ismertté gyermekek és szüleik körében. Most jelenik meg második hanganyaguk Ünnepelj velünk! címmel, melynek lemezbemutató koncertje november 24-én lesz Piliscsabán. Óvónô vagy szövônô? De ne menjünk ennyire elôre... A zenekar alapítója Vánkos Rita, aki írja, hangszereli és énekli saját szerzeményeit. 3 éves korától balettozik, de az igazi öröm a számára a zene. Már 4 évesen elkezdett zongorázni. Tíz évi tanulás, hat hónap felkészülés után irány a konzervatórium: zongora szak. Felvételi vizsga: elutasítva. Túljelentkezés miatt. Titok lengi körül két és fél éves korától és ez a titok még most is titok. Ha nem a konzervatórium, akkor mi? tette fel magának a kérdést. Amit biztosan tudott, hogy szereti a gyerekeket, hogy szereti a zenét, és hogy matekból nem akar érettségizni. Tehát a választás az óvónôképzôre esett. A bökkenô csak a titok volt. Az alkalmassági vizsgán sem ment át, csak nemistudomhogymondjam erôs ráhatással. Végül sikerült. Óvónô, aki még mindig ôrzi a titkát. Azután ANYA lett. A gyerek, a család, az együtt élés szépsége mind-mind életünk örömteli pillanata. Hosszú távú táplálék beszél Rita magáról. Kislánya egyszer csak azt kérte tôle: Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! így kezdôdött. Egyre többet írt: gyerekeknek és felnôtteknek. És akkor még nem is manó... Egyszer a templomban hallgatott gyönyörû hegedûszót. Megérintette. Késôbb is felemlegette: a buszon utazva szóba állt a mellette ülôvel. Dicsérte a templomban hallott zenét. Az ismeretlen elôtt megnyílt: Én is úgy szeretném, ha dalaimat nemcsak otthon és az óvodában hallanák! így kezdôdött, mert, akivel Rita beszélt, az Dancs Erzsébet volt, a templomi hegedûs. Az óhajt tettek követték: megalakult a zenekar: Csige József, Dancs Erzsébet és Vánkos Rita. Próbák és próbák... Majd újabb fénysugár: Varga Lajos személyében, aki felismerte a tehetséget és mindent megtett azért, hogy Rita dalai a nagyközönség számára ismertté váljanak. Így született a Mono Manó. Fél éves munka, majd két hét stúdiózás után az elsô lemez: Szia! június 6-án lemezbemutató. Feltûnik egy újabb tag: Kiss Gergô. És a titok még mindig titok! Felgyorsulnak az események Rita a Manó körül: Budapesti óvónôknek meghirdetett népdalverseny 1999-ben: Elsô helyezett! Ugyanebben az évben: Szegedi Gyerekdal Fesztivál: Elsô helyezett! 2000-ben ugyanitt: Második helyezett! És a kudarc: november 1: lábtörés. A Mono Manó Zenekar feloszlik. És az öröm: újra gyermeket vár, újra ANYA lesz. Kitölti életét a család... És újra verseket, dalokat ír... Majd 2004-ben feltûnnek az eredeti zenekar tagjai: Hiányzik a Mono Manó! Újból elkezdenek dolgozni. Anyag rengeteg van a négy fal között. Segítségükre siet a sors is: Manó megismerkedik Ha egyszer megismered, örökre megszereted! Erdélyi Péterrel (ArtField Stúdió Piliscsaba) aki rengeteget segít nekik. A stúdiófelvételek költségeit saját erôbôl fedezik. Lassanlassan, lépésrôl lépésre haladva elkészül a második CD: Ünnepelj Velünk! És a titok még mindig titok! A Mono Manó! Hogy miért manó? Talán mert kicsi, bájos, kedves, jószívû, segítôkész és mosolygós. Hogy miért mono? Mert Rita a Manó egyik fülére siket. Két és fél éves korában kezdôdött: az elsô mûtét, majd követte még egy és még egy. Ez utóbbi épp hat éves korában. Életmentô mûtét volt, de hallását nem lehetett megmenteni. Fülproblémája miatt egyensúlyzavarai voltak: ezért kezdett balettozni. Zongorázott, felvételizett a konzervatóriumba, az óvónôképzôbe. Itt ugyan alkalmatlanná nyilvánították, de végül elvégezhette az iskolát, bár siketsége titok maradt. Indult és megnyert versenyeket. Soha, senki nem tudhatta, miért mono a Manó. Hát ezért. Teljes élet fél füllel... Nem sok példa akad a világon erre! Van egyáltalán? És mégis megcsinálta, megcsinálták a második CD-t is: Ünnepelj velünk! Zenei album az egész családnak. Stílusosan ezt a címet kapta. Egy család küzdelme, vágyai, öröme. Szól ez a CD kicsiknek és nagyoknak. Mindannyiunkat megérint, ha meghallgatjuk, az egész családnak harmonikus perceket szerez. A szeretet jegyében. Hét év vágyakozás után megvalósult az álom: november 24-én, 18 órakor ingyenes lemezbemutató a szakiban Piliscsabán! És azért ingyenes, hogy mindenki számára közös családi élményt nyújthassunk, hogy sokan-sokan meghallgathassák, mert jót, szeretetet, nyugalmat és üde, mosolygós perceket szeretnénk adni! A második lemezbemutató koncert: december 2-án 16 órakor, Budapest, VIII. ker. Múzeum u. 7. Bergengócia Gyermekházban lesz. (Ez a koncert belépôdíjas.) További információkat a Mono Manó Zenekarról honlapon olvashatnak. Stark Marian IDÔ Kiadja és szerkeszti: Stylpress Lapkiadó, Szolgáltató Bt., A kiadásért felel: Stark Marian. Eng.szám: 163/181/2007., ISSN A szerkesztôség címe: 2080 Pilisjászfalu, Dombhát u. 10. Telefon: 06-20/ , Korrektor: Félegyházi Endre, nyomdai munka: Palatia Nyomda, UTAZÓ terjesztés: Szoboszlay Károly 06-30/ Megjelenik 8000 példányban, havonta, ingyenesen Piliscsabán, Pilisjászfalun, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron, Solymáron és Tinnyén. A megjelent írásokért felelôsséget nem vállalunk! Az írott és képi anyag további felhasználása, ismételt megjelentetése csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.

IDÔ UTAZÓ. Nagy Bandó András. Együttmûködés Ajándékozni jó! Minôség és elegancia a hétköznapokban. Idôutazó a neten is!! Budavidékén jártunk

IDÔ UTAZÓ. Nagy Bandó András. Együttmûködés Ajándékozni jó! Minôség és elegancia a hétköznapokban. Idôutazó a neten is!! Budavidékén jártunk 2007. december, I. évfolyam 10. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is!! www.pilisportal.hu Januártól www.idoutazo.com Minôség és elegancia a hétköznapokban 7. oldal Egészség betegség megelôzés Fejlôdés PIFKE

Részletesebben

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon

Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Közösség, táj-érték, vidék és turizmus Zöldutak Magyarországon Budai Krisztina ZöldutakMódszertani Egyesület Greenways Nemzetközi háttér USA-ból induló mozgalom: Rekreáció, mozgás, egészség. Zöldút tervezés

Részletesebben

Lapmese. 10-es út... 700 elégedett ügyfél? Pilisi Zöldút. Idôutazó a neten is! közlekedés. Környezetvédelem. Ön hogy irányítaná a hajót?

Lapmese. 10-es út... 700 elégedett ügyfél? Pilisi Zöldút. Idôutazó a neten is! közlekedés. Környezetvédelem. Ön hogy irányítaná a hajót? 2008. január, II. évfolyam 11. szám IDÔ UTAZÓ Pilisi Zöldút Borostyánkô-út, Pilis, Klastrom-kör 2 3. oldal Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu! www.idoutazo.com Látogasson el hozzánk! 700 elégedett

Részletesebben

Kesztölci borvidék. Kesztölci. Kistérségi sporttáborok. Idôutazó a neten is! A pályázati források már elérhetôk IDÔ. www.pilisportal.

Kesztölci borvidék. Kesztölci. Kistérségi sporttáborok. Idôutazó a neten is! A pályázati források már elérhetôk IDÔ. www.pilisportal. 2007. szeptember, I. évfolyam 7. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu A pályázati források már elérhetôk 8. oldal IDÔ UTAZÓ Nyílt nap a Cserkész Lovas Központban Kesztölci Szüreti Napok

Részletesebben

Ez is a véleményünk az összefogás. Idôutazó a neten is! Fejlesztünk vagy lemaradunk? Közös otthonunk a Pilis

Ez is a véleményünk az összefogás. Idôutazó a neten is! Fejlesztünk vagy lemaradunk? Közös otthonunk a Pilis 2007. április, I. évfolyam 2.szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! Az újság már olvasható a www.pilisportal.hu, www.pilisjaszfalu.hu, honlapokon. És folyamatosan bôvítjük ezt a kört! Közös otthonunk a Pilis

Részletesebben

Elcserélték a kórházban?

Elcserélték a kórházban? 2007. július, I. évfolyam 5. szám Elcserélték a kórházban? Idôutazó a neten is! Az újság már olvasható a www.pilisportal.hu, www.pilisjaszfalu.hu honlapokon. És folyamatosan bôvítjük ezt a kört! Tûzoltók,

Részletesebben

2. oldal. 10 éve Önökért! Nyaralás pihenés

2. oldal. 10 éve Önökért! Nyaralás pihenés 2007. május, I. évfolyam 3. szám IDÔ UTAZÓ Olvasson velünk! Egykor népszerû regényekrôl beszélgetünk minden második szombaton a Fúzió Rádióban (FM 93,5 vagy interneten: http://www.fuzioradio.hu/). Ez a

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Nem forgalmazható hiteltermékek 1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Nem forgalmazható hiteltermékek 1 DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 1. 1. NEM FORGALMAZHATÓ HITELTERMÉKEK Építési és ingatlanvásárlási hitelek, törlesztési támogatással (lakáscélú betét utáni külön-kölcsön) Kamat Kezelési költség 26% 1% 2. Új családi ház építési, és lakásvásárlási

Részletesebben

Derecskei programfüzet

Derecskei programfüzet Derecskei programfüzet programfuzet@gmail.com DECEMBER 13. (vasárnap) 19.00 óra 2009. november Értesítés! Tisztelt Derecskeiek! Értesítjük Önöket, hogy a Mûvelõdési Központ 2009. november 1. november 30-ig

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása

Hirdetmény. Akciók kondíciói. A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása Hirdetmény Akciók kondíciói A hirdetmény módosításának oka: Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön THM valamint a reprezentatív példa újraszámítása 51/2013. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25.

Zöldturizmus Szekció. Natúrparkok - Zöldutak - Geoparkok. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség. Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Básthy Béla, elnök Magyar Natúrpark Szövetség Budapest, Kossuth Klub, 2014.04.25. Zöldturizmus MTZrt.: UNWTO szerint az ökoturizmus a turizmus minden olyan formája, amelyben a turista fő motivációja a

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése Devizanem Min. Max.

Részletesebben

Zöld út. Kistérség. www.jogsivia.hu. Kallódó gyerekek? Idôutazó a neten is! Magdolna-völgy. www.pilisportal.hu

Zöld út. Kistérség. www.jogsivia.hu. Kallódó gyerekek? Idôutazó a neten is! Magdolna-völgy. www.pilisportal.hu 2007. augusztus, I. évfolyam 6. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu Kommentár nélkül... Kallódó gyerekek? 7. oldal Nincs bölcsôde? Nem veszik fel gyermekeinket az óvodába se közel, se

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Aktív üzletági hirdetmény Lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. július 14. Érvényes: 2015. július 15. Jelen dokumentum nem minősül ajánlattételnek,

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 2. LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) 3. SZEMÉLYI JELLEGŰ

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 2. szám Kedves Olvasó! Örömmel mondhatjuk el, hogy REGINA Fórum jótékonysági boltunkat a februári nyitás óta nagy érdeklődéssel fedezi fel a lakosság, és örömének ad hangot,

Részletesebben

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel

Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Termékismertető - Hitel- és lízingtermékek - Szabadfelhasználású jelzáloghitel Futamidő (hónap) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) Finanszírozás maximális aránya Hitel teljes megnevezése - és ker. Maximális

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

a média Véleményünk Pilisi összefogás Az elítéltek felelôsségvállalása Vizitdíj Programajánló Bemutatkozunk PRÓBASZÁM

a média Véleményünk Pilisi összefogás Az elítéltek felelôsségvállalása Vizitdíj Programajánló Bemutatkozunk PRÓBASZÁM PRÓBASZÁM IDÔ UTAZÓ Bemutatkozunk Véleményünk a média Pilisi összefogás fotó: Gyarmati Richárd Hogy miért bulvárosodik el világszerte az írott és elektronikus média? Miért olvassák az emberek a sztármagazinokat,

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató

Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató . Energetikai pályázatok finanszírozási lehetőségei Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt Előadó: Ling Imre befektetési- és stratégiai igazgató Alapítás Az Északkelet-Magyarországi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A ZÖME. A magától. Stroke Földrengés. dolgozó ember Vagyonadó. Az elsô lépés. Gammafelvillanás MEGÚJULT!

A ZÖME. A magától. Stroke Földrengés. dolgozó ember Vagyonadó. Az elsô lépés. Gammafelvillanás MEGÚJULT! 2010. február, IV. évfolyam 35. szám IDÔ UTAZÓ A magától A ZÖME 2. oldal dolgozó ember Vagyonadó 3. oldal Stroke Földrengés 6. oldal 7. oldal 7. oldal Gammafelvillanás Az elsô lépés 8. oldal 6. oldal Költségkímélô

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/5 FELFÜGGESZTÉSEK Megjelent az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 292/2013. (XI.25.) számú közleménye, mely szerint a 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül*

Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Lízinghelyettesítő lakáscélú kölcsönök, akár önerő nélkül* Fészekrakó (FR) programra vonatkozóan is! Magánszemélyek részére Piaci kamatozású lakáscélú

Részletesebben

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek

1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK. A. Személyi jellegű hitelek 1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK A. Személyi jellegű hitelek Hitelbírálati díj Takarék személyi kölcsön Folyósítási jutalék. Kölcsönfedezeti biztosítás Kedvezményes számlavezetési díj: Akciós

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519-910; Fax: 93/519-919 DélZalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág

Részletesebben

Lakástakarék. válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság

Lakástakarék. válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság Lakástakarék válságálló megtakarítás mindenkinek 2010. Lakossági Igazgatóság Röviden a termékről A konstrukció pénzáramlása Szerződéses összeg (kiutalás) Betételhelyezés (49-96 hónap) Kölcsöntörlesztés

Részletesebben

Zöldút találkozó Panyolán PBTER. Mi lehet(ne) belôlünk? A 21. század iskolája

Zöldút találkozó Panyolán PBTER. Mi lehet(ne) belôlünk? A 21. század iskolája 2010. augusztus, IV. évfolyam 39. szám IDÔ UTAZÓ Zöldút találkozó Panyolán PBTER 2. oldal 8. oldal 5. oldal 6 7. oldal Mi lehet(ne) belôlünk? A 21. század iskolája Online www.idoutazo.com Családi házak,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Zöldutas képeslap Bulgáriából és verseny. Együttmûködés. Rendelési idôk. Döntés elôtt... RizikóRiadó. Rétesek és álmok MEGÚJULT!

Zöldutas képeslap Bulgáriából és verseny. Együttmûködés. Rendelési idôk. Döntés elôtt... RizikóRiadó. Rétesek és álmok MEGÚJULT! 2010. március, IV. évfolyam 36. szám IDÔ UTAZÓ Együttmûködés 2. oldal Zöldutas képeslap Bulgáriából és verseny 3. oldal Rendelési idôk 5. oldal 7. oldal 6. oldal Döntés elôtt... 8. oldal RizikóRiadó Rétesek

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére)

Hirdetmény Lakossági hitelek díjai. Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) Hirdetmény Lakossági hitelek díjai 2.sz. melléklet Érvényes: 2015. február 01. Ügylet szolgáltatás megnevezése Ügylet díja Törlesztési haladék (haladék összegére) 100.000,- Ft-ig 2.342,- Ft Fogyasztói

Részletesebben

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói

Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói Hirdetmény Korábban folyósított akciós hitelek kondíciói 0 THM számítás képlete: C k a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel;

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.09.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek. Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23.

KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek. Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23. KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter és társszervezetei 2012-es tervek Előadó: Landwehr Klára 2012. 02. 23. Főbb témák KIRÁLYUTCA-DESIGNUTCA Klaszter KultUnio Budapest Multikulturális Negyede Tematikus Utcák

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

Vezetı pénzügyi tanácsadó

Vezetı pénzügyi tanácsadó Dusik Andrea Vezetı pénzügyi tanácsadó Iroda: 1037 Budapest, Pacsirtamező u. 17. Web: dusikandrea.hu E-mail: da@dusikandrea.hu Fax: 0614305711 Telefon: 06704210287 Mikor gondoljon rám? Cégcsoportunk, ahol

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék

Szabad felhasználású forint és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék A Magyarországi Zrt. Hirdetménye a Lakossági Hitelekről Szabad felhasználású és deviza kölcsönök, Hitel Optimalizáció Termék Magánszemélyek részére A Magyarországi Zrt. 2011. november 23 -tól a jelen hirdetményben

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2014.02.05-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2014.02.05-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi 25,00% 2013.02.01-től kamat: min.25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 7 1 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása.

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 13 258 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Vállalkozási alapú fejlesztés A kistermelői élelmiszer-termelés,

Részletesebben

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma:

Ügyfél Neve. Iktatószám: Átvétel dátuma: Iktatószám: Átvétel dátuma: Ügyfél Neve PÁTRIA Takarékszövetkezet 2230 Gyömrő, Szent István u. 28. Telefon: 06-29-530-210, Fax: 06-29-530-213 kozpont@patriatakarek.hu HITELKÉRELEM LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT

ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT ÚJSZERŰ MÓDSZEREKKEL A ZÖLD JÖVŐÉRT Projekt bemutató Szarvas, 2014. március 20. A projekt témája Fenntarthatóság Környezettudatosság Egészségtudtosság Megatrendek Globalizáció és urbanizáció Energiahiány

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Kamata (évi) mindenkori 6 havi BUBOR + 13 % 0-300.000 Ft: 3.000 Ft, Hitelbírálati díj

Kamata (évi) mindenkori 6 havi BUBOR + 13 % 0-300.000 Ft: 3.000 Ft, Hitelbírálati díj 1. LAKOSSÁGI SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK A. Személyi jellegű hitelek Kamata (évi) mindenkori 6 havi BUBOR + 13 % 0-300.000 Ft: 3.000 Ft, 300.001-400.000 Ft: 12.000 Ft, 400.001-500.000 Ft: 1 THM 22,54%

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve

A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve A Dr. Fél Edit Közösségi Tér 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő Testület! A Művelődési l-láz 2011-es felújítása után az intézmény IKSZT-vé vált és Dr. Fél Edit Közösségi Térként működik tovább. A

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:36 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 37 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: A kistermelői

Részletesebben

Pannon Helyi Termék Klaszter:

Pannon Helyi Termék Klaszter: Pannon Helyi Termék Klaszter: örökségvédelem és vidéki gazdaságfejlesztés a Nyugat-Dunántúlon Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Magyar Vidékakadémia: Konferencia a helyi termékekről Hévíz, 2011. február 10.

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek!

Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! Valami plusz csak Önnek Munkáltatói számlacsomagok mindenkinek! munkavállalói számára A munkáltatói kedvezmények igénybevételének alapvető feltétele, hogy a munkáltatótól jövedelem érkezzen a munkáltatói

Részletesebben

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére

Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek magánszemélyek részére Lakossági hiteltermékek 1 / 20 Tartalomjegyzék BIZTOSÍTÉK NÉLKÜLI HITELTERMÉKEK... 3 MKB Folyószámlahitel... 3 MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra

Részletesebben

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat

Gyermek-háziorvosok. Védőnői Szolgálat Háziorvosok Dr. Csók László Tel.: 424-126 hétfőtől - péntekig: 9.30-12.00; 14.30-16.00 Rendelési időn kívül 8 órától 16 óráig sürgős, életveszélyes esetekben hívható: 06/20/9830-222 Helyettesítő orvos:

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.07.01-től)

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.07.01-től) Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Egyéb hitelek (Érvényes: 2015.07.01-től) Tartalomjegyzék Szellemi szabadfoglalkozásúak részére nyújtott (már nem értékesített)

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7 a Lakossági Folyóhitel kamatairól, valamint díj- és A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg. A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre:

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Forrásteremtés 2010-2011

Forrásteremtés 2010-2011 Lehetséges források Remélt összeg Megjegyzés Határidő Felelős Pályázatok 5 000 000 Szponzorok 200 000 Üzleti vállalkozás (kiadvány, kézműves termékek, Adventi Bazár) 300 000 Önkéntesek foglalkoztatása

Részletesebben

~:)f. számú előterjesztés

~:)f. számú előterjesztés ~:)f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéről I. Tartalmi

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013.

KONDÍCIÓS LISTA. Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. KONDÍCIÓS LISTA Aktív üzletág kondíciói (Hitelek) A/1/2013. Érvényben: 2013. július 01-től Aktív üzletág kondíciói 1.) Lakossági üzletág H i t e l e k Éves kamat Kezelési ktg. THM % % % Fogyasztási jellegű

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 DECEMBER ÜNNEPI NYITVATARTÁS Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket irodánk decemberi nyitva tartásáról: 2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8:00 12:00 óráig 2013.

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Lakáshiteltermékek felsorolása 2. számú melléklet

Lakáshiteltermékek felsorolása 2. számú melléklet Lakástermékek felsorolása 2. számú melléklet ÁÉB Budapest CIB Erste ELLA FHB Halászi TKSz Hanwha HVB HVB JB IC IEB Lakás Lakásvásárlási CIB Ingatlanfedezetes kamattámogatáss al piaci piaci kamatozású Piaci

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.01.01-től

Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI HITEL HIRDETMÉNY érvényes: 2013.01.01-től 1. Folyószámla hitel 1.1 Általános tudnivalók összege minimum 40.000,- Ft, maximum 700.000,- Ft. Kamat: évi Kamat: legalább 25.000,- Ft értékű részjeggyel rendelkező Takarékszövetkezeti tagok részére évi

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015.

Kondíciós lista magánszemélyek részére. III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - Érvényes: 2015. l Kondíciós lista magánszemélyek részére III/2/b. Biztosítékkal fedezett hiteltermékek - jelzálogfedezetű hitelek - A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.) 2014. évi LXXVIII.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE

MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE MELÓDIA KAMARAKÓRUS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET NAGYTÁLYA-MAKLÁR MELÓDIA KAMARAKÓRUS MUNKATERVE A 2015 ÖS ÉVRE 2015 Tartalom Tartalomjegyzék 1. A kórus felépítése... 4 1. 1. Vezetőségi tagok... 4 1.2. Kórus tagok...

Részletesebben