IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! www.pilisportal.hu"

Átírás

1 0711.QXD 11/16/07 8:30 AM Page november, I. évfolyam 9. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! Föld Szíve A zöldút te magad vagy. 2. oldal Jövôkép 3. oldal Mi a manó? Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! 6. oldal November 24-én, 18 órakor ingyenes lemezbemutató a szakiban Piliscsabán! Ünnepeljen velünk a Rezsnák Optikában! Zeiss multifokális lencsékhez munkaszemüveget adunk ajándékba! Szemüveg vásárlás esetén Ha egyszer megismered, örökre megszereted! 20% kedvezmény + ingyenes szemvizsgálat és kontaktlencse illesztés. Solymár, Terstyánszky és Széles utca sarok Telefon: 06-26/ , 06-30/ Felelôsséggel tartozunk a rászorultakért és hátrányos helyzetben lévôkért, családokért, idôsekért is. 3. oldal Magyar, minôségi betétes bôrcipôk méretig. Betétes vászoncipôk (ZETPOL) Szandál télen is Balettpapucs (1300 Ft.) Pilisvörösvár, Fô út 40. H-P: 10-17, Szo.: / Nyitva tartás: Hétfôtôl péntekig óráig, szombaton 9-12 óráig. Ebédszünet: óra között.

2 0711.QXD 11/16/07 8:31 AM Page 2 2 Pilisi Zöldút Térségfejlesztés, turizmus, közösségi részvétel Több hónap is eltelt azóta, hogy utoljára hírt adtunk a Pilis Vidéke háza tájáról, valaminek a végén, valaminek a kezdetén. A húsz Pilis vidéki településen végigszáguldó értékfeltáró mûhelysorozat épp akkor ért véget, a zöldút módszerrel történô vidékfejlesztés pedig már határozott szándékként létezett, amikor e két folyamatot mindegy összekötve megalakult a Pilis Vidéke Akciócsoport. A szigetmonostori alakuló ülésen több mint hatvanan helyi önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek képviselôi vettek részt nyár elején, amint arról beszámoltunk az Idôutazó júniusi számában. Az azóta eltelt idôszakban intenzív munka folyt, sok fontos dolog történt. Ezek közül talán épp a legkevésbé látványos volt a legfontosabb: a zöldutas szemlélet megismerése országos és nemzetközi tapasztalatok alapján és az így kapott ismeretek népszerûsítése helyi szinten. Ennek része volt egy lengyelországi tanulmányút a Krakkót Budapesttel összekötô nemzetközi Borostyánkô úton, egy dél-alföldi országos zöldutas tréning, és augusztus elején a tervezett Föld Szíve Pilisi Zöldút elsô nyilvános bemutatkozása a kapolcsi Mûvészetek Völgyének zöld udvarán, helyi termékekkel, kézmûves foglalkozással. A nyár tehát a zöldutas tapasztalatszerzés ideje volt, az ôsz a tervezésé. De ne szaladjunk elôre! Mik is azok a zöldutak, és miért választottuk, hogy az Otthon a Pilisben mûhelyek folytatásaként ezzel a módszerrel haladjunk tovább a fenntartható térségfejlesztés irányában itt, a Pilis vidékén? A magyarországi zöldutakat is magában foglaló CEG (Central and Eastern European Greenways; Közép- és Kelet- Európai Zöldutak) modellprogramot egy cseh-lengyel-szlovákmagyar-román-bolgár nemzetközi szervezet, az EPSD (Környezeti Partnerség a Fenntartható Fejlôdésért) hozta létre tíz évvel ezelôtt, elsôsorban hosszú távú céljai a környezeti fenntarthatóság és a helyi közösségek erôsítése érdekében. A módszer ötvözi a közösségi részvételen alapuló helyi fejlesztések minden olyan területét, a m e l y összefüggésbe hozható a motormentes (gyalogos, kerékpáros, lovas, evezôs, sítalpas) közlekedéssel. Zöldutat fejlesztve egyszerre támogathatjuk a biztonságos közlekedést, az aktív, egészséges életmódot, környezetünk élhetôvé tételét, szemléletformáló nevelési feladatokat, helyi termékek elôállítását, a helyi gazdaság élénkítését, versenyképes és emberi léptékû térségi turizmus kialakítását. A programot belföldön az EPSD magyar tagszervezete, az Ökotárs Alapítvány koordinálja. A kérdés második felére ezek után már könnyû válaszolni. Azért választottuk ezt a módszert, mert a zöldutak koncepció széles körû nemzetközi gyakorlattal és kapcsolatrendszerrel alátámasztott, rendkívül rugalmas rendszer, amely nagy mozgásteret ad a helyi közösségeknek térségük fejlesztésében, nem függ a sok esetben nehézkes állami elosztó gépezettôl, és éppen azokat a célokat valósítja meg, amelyekért a Pilis Vidéke Akciócsoport létrejött: kulturális és természeti örökségünk megôrzését, lakókörnyezetünk élhetôbbé tételét, a gyalogos, kerékpáros és egyéb motormentes közlekedési formák térnyerését, a helyi gazdaság és zöldturizmus élénkítését. Hol tartunk tehát? Tovább épül a kistérség- és régióhatárokon átnyúló kapcsolatrendszer Rómaifürdôtôl Esztergomig, minden lehetséges fórumon ismertetjük és népszerûsítjük a Föld Szíve Pilisi Zöldút gondolatát, készül a tavaszi értékleltár eredményeit és a tervezett tematikus útvonalakat egységbe foglaló Pilisi Zöldútfejlesztési Koncepció, valamint tervezzük a térségbe érkezô zöldutas látogatók számára korszerû és megbízható szolgáltatást nyújtó turisztikai desztinációs szervezet létrehozását. Mint mindig, most is minden segítségre, aktív részvételre, támogatásra szükségünk van. Munkatársaimmal, a Föld Szíve Pilisi Zöldút fejlesztôivel együtt remélem, hogy egyre több Pilis vidéki érzi majd magáénak ezt az ügyet, hiszen közös környezetünkrôl, közös jövônkrôl van szó, de talán mindennél többet kifejez a magyarországi zöldutak jelmondata: A zöldút te magad vagy. Sepsei Gergely

3 0711.QXD 11/16/07 8:31 AM Page 3 3 Lehetôség a fejlôdésre A ROP Európai Uniós pályázat keretében a Pilisi Foglalkoztatási Partnerség (PFP) illetve a Pilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú Egyesület (PIFKE) szolgáltatási támogatást nyert el a Pro Regio Ügynökségtôl. A több találkozóból álló tervezési folyamat végéhez közeledik. A stratégiai tervezés eredményeként elkészült anyagot a PFP Irányító Csoportjának (ICS) ötödik ülésén fogjuk bemutatni. (Az ICS a PFP-t alkotó szektorok képviselôibôl álló szakmai csapat). A cikk címe, PIFKE lehetôség a fejlôdésre is e tervezési folyamat eredménye. Azt kívánjuk kifejezni vele, hogy kezdeményezésünk mellett lehetnek más, a fejlôdést segítô személyek, szervezetek, intézmények, de ezekkel is szívesen együttmûködünk egy dinamikusabb fejlôdés érdekében. A stratégiát három elem alkotja, ezek a JÖVÔKÉP, KÜLDE- TÉS és ALAPÉRTÉKEK. A PIFKE jövôképe: A PFP területén élôk szakképzettsége, foglalkoztatottsága, illetve foglalkoztatási esélyei minden korosztályban megfelelnek saját elvárásaiknak és a térség gazdasági igényeinek, mely által megvalósul az egyének, családok, közösségek és vállalkozások harmónikus fejlôdése. A PIFKE küldetése: A PIFKE elkötelezett a térség gazdasági fejlôdése iránt. Ennek érdekében olyan meghatározó szervezetté szeretne válni a térségben, mely összehozza a térség gazdasági és társadalmi szereplôit, segít feltárni a fejlôdés lehetôségeit, felvállalja a fejlesztési folyamatok generálását és koordinálását, kiemelten kezeli a helyben foglalkoztatást. A PIFKE a következô alapértékek mentén kíván dolgozni: felhasználó központú tevékenység hosszú távú gondolkodás széles körû figyelem nyitott mûködés proaktív szemlélet optimista, kreatív jövôkép közös cselekvés együttmûködés professzionalizmus helyi források motiválása önkéntesség és kölcsönösség szinergiák erôsítése Az elkészült stratégia alapján készítjük el 2008-ra a munkaprogramunkat. Pribék László PIFKE elnök Felelôsségünk megnôtt Piliscsaba, Pilisjászfalu és Tinnye települések Társulási megállapodást kötöttek házi segítségnyújtás, jelzôrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátására. A társulás megalakulásával bôvültek feladataink, és újabb kihívások elé nézünk. Az eddigi feladatainkat és szolgáltatásainkat már nemcsak Piliscsaba területén, hanem a társult települések területén is intézményünk és annak dolgozói látják el. Az új települések bekapcsolódásával dolgozói létszámunkat is bôvíteni kellett. Felmerülhet a kérdés, hogy változott-e intézményünk helyzete a társulás létrejöttével és a Pilis- Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozással, ahol intézményünk alközpontként is üzemel? A válaszom határozottan igen. Nagy változáson ment át intézményünk. A PBZS Kistérségi Társulás jóvoltából lecseréltük az összes irodabútorunkat, családgondozóink munkájuk megkönnyítésére laptopokat kaptak. Megtörtént egy helyiség kialakítása, bôvítése is. Nem szeretném elhallgatni a konyhánk teljes felújítását, berendezésének cseréjét. Egy teljesen kulturált, barátságosan berendezett intézményben tudjuk fogadni a hozzánk érkezôket, segítséget kérôket. Szóval azt gondolom, hogy csak köszönettel tartozunk a PBZS TKT-nak, és nem utolsó sorban Gallai Katalin kistérségi menedzsernek és munkatársainak. Úgy érzem, hogy biztos háttér van mögöttünk. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a kistérségi társulás által plusz normatívát tudunk igényelni az állami normatíva mellett. Száz szónak is egy a vége, én úgy gondolom, hogy jól jártunk a kistérséghez való csatlakozással és a társulás létrehozásával is. Én ezt szakmai elôrelépésnek érzem, bár tudom, hogy feladatkörünk és felelôsségünk is megnôtt. Nemcsak a piliscsabai, hanem a pilisjászfalun és tinnyén élô rászorultakért és hátrányos helyzetben lévôkért, családokért, idôsekért is felelôsséggel tartozunk. Szernecz Zoltán Hirdetésfelvétel Stark Marian, telefon: 06-20/ Komplex pénzügyi szolgáltatások ügyintézés akár otthonában Befektetés Utasbiztosítás Otthon- és vagyonbiztosítás Hitelek Nyugdíjpénztár Élet- és balesetbiztosítás Gépjármû biztosítás Korrekt tanácsadás és ügyintézés! Elérhetôség: 06-30/ , Schreck kárpitos Tímea Függönyszalon & Lakástextil Karácsonyi ajánlatunk Walt Disney ágynemûk (Hello Kitty, Mici Mackó, Lecso, Verda, Barby 7980 ft/garnitúra) Flanell, damaszt, krepp, pamut és szatén ágynemûk Díszpárnák, karácsonyi terítôk minden méretben Törölközôk Matracok Bútorszövetek, függönyök, szônyegek széles választéka! 2085 Pilisvörösvár, Puskin út 1. (Fô út sarok) Telefon: 06-26/ , 06-30/ Nyitva: Hétfô-péntek: , szombat: Térjen be hozzánk!

4 0711.QXD 11/16/07 8:31 AM Page 4 4 Sissy kutyakozmetika Minden fajtájú kutya teljes körû, szakszerû kozmetikázását vállalom. Bejelentkezés: Kanyicskáné Endresz Szilvia Piliscsaba, Fô út 119., telefon: 06-20/ Kérésre hozom, viszem kedvencét! Ilex virág-ajándék Midlingné Szabó Anikó Adventi koszorúk, karácsonyi ajtó-, asztalés temetôi díszek Piliscsaba, Béla király u. 76. Mobil: 06-20/ Midling Tamás Autószerelés Vizsgáztatás Computeres diagnosztika Piliscsaba, Zrínyi u. 27. Mobil: 06-20/ Mûhely: 06-26/ B-ANGEL BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT Teljeskörû biztonság elérhetô áron! Távfelügyeleti havidíj új bekötés esetén most csak 1850 Ft /hó + áfa, kivonuló járôrszolgálattal. Az akció december 31-ig érvényes Részletekrôl érdeklôdjön: 06-30/ MCM Élelmiszer Üzlet Piliscsaba, Vasút u. 14., telefon: 06-26/ Novemberi nyeremény: Spagettifôzô és 2 db színházjegy! Nyitva: H-P.: , Szo.: , V.: Kartonos vásárlás esetén 3% kedvezmény! Házhoz szállítás Bankkártya elfogadóhely mobiltelefon feltöltôkártyák Az országos COOP nyereményjátékban vásárlónk nyerte a forintos díjat! A játék folytatódik! Panoráma Optika 2085 Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett) Telefon: 06-26/ , nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h Karácsonyi akció! Szemüvegkereteinkbôl 10-20% kedvezmény! Lapkiadó, Szolgáltató Bt. Hitelesség Megbízhatóság Pontosság Reklámkampányok, nyomdai munkák, lapkiadás Stark Marian telefon: 06-20/ Ne menjen messzire! Az Udvarház Üzletközpontban mindent megtalál! Arany- és ezüst ékszerek Karórák, faliórák, ébresztôórák, kristálypoharak, dísztárgyak, gyöngysorok, ékszerdobozok nagy választékban. RETRO, SAXOO, KENVELO, PERSONA, BABYLON, LISA SIRÁNI, COGAN, LEONARDO, WEST, FYSH, EXALT CYCLE, BJÖNBORG, ALVIERO MARTINI. Minden szemüveg mellé a tokot, törlôkendôt ajándékba adjuk! Látásvizsgálat: Szemfenék vizsgálat és szemnyomás mérés! Szemész szakorvos közremûködésével (szemüveg és kontaktlencse). Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon: 06-26/ Amit nem talál, beszerezzük vagy karácsonyig elkészítjük! Nyitva tartás: Kedd-péntek: óráig, szombat: 9-12 óráig Decemberben vasárnap és hétfôn is! Piliscsaba, Templom tér 11. Telefon: 06-26/

5 0711.QXD 11/16/07 8:32 AM Page 5 Bôvebb információért, valamint személyes tanácsadásért kérem, forduljon bizalommal pénzügyi szaktanácsadójához: Családi házak és intézmények víz, gáz, és központi fûtés szerelése vas-, réz- és mûanyagcsöves technológiával (REHAU, HENCO) Fal és mennyezet fûtési-hûtési rendszerek (REHAU, MEDITHERM) Légtechnika Hôszivattyús, napkollektoros rendszerek készítése MSZEN ISO 9001:2001 ING-CIB Hiteliroda A CIB Bank és az ING Biztosító terméke! A hitel igényelhetô: új és használt lakás vásárlására, felújításra, bôvítésre, korszerûsítésre, építésre, meglévô hitelek kiváltására, szabad felhasználásra. Igényelhetô állami támogatások: adókedvezmény**, szocpol, megelôlegezô kölcsön. Temesi Margit, telefon: 06-30/ Ingyenes ügyintézés! További szolgáltatásaink: ING Trend és ING Nívó Megtakarításos életbiztosítások hitelkártyák Gyermekbiztosítások Euró- és forint alapú befektetések Önkéntes nyugdíjpénztár Kockázati életbiztosítások Magánnyugdíjpénztár Nessus 2000 Épületgépész és Építôipari Kft. Családi házak, lakások, intézmények teljes körû felújítása, homlokzat szigetelése Vállalatunk kíváló felkészültséggel, nagy tapasztalattal, kulturált munkavégzéssel várja magánszemélyek és közületek megrendelését! REHAU anyagú vízvezeték, központi fûtés, felületfûtés és központi porszívó rendszerek kiépítése most 20% kedvezménnyel! 2081 Piliscsaba, Fô út 34., Mobil: 06-30/ , 06-30/ Telefon: 06-26/ , 169, Fax: 06-26/ Web: Tûzifa akácoszlop Deviza lakáshitelek esetén most a hitel elsô négy hónapjában nincs kamat és kezelési költség, ezt követôen a kamat 3,49%, THM*: 5,3% A vásárolni kívánt ingatlan forgalmi értékének akár 100%-a hitelezhetô. Továbbá nem számolunk fel: hitelbírálati díjat, folyósítási jutalékot, rendelkezésre tartási jutalékot. Dóri Háztartási Bolt Karácsonyi ajtó-, ablak-, lakásdíszek és egyéb ünnepi kiegészítôk! Krisztina Kozmetika Szolárium Szépüljön az ünnepekre! Piliscsaba-Klotildliget, Mátyás király u. 33. Arc- és dekoltázskezelés, elektrokozmetikai kezelések, steril gyanta, tini kezelés, nappali és alkalmi smink. Bejelentkezés: Smáler Krisztina 06-30/ Bio- és naturtermékek alkalmazása. Dr. Halmos László szülész, nôgyógyász magánrendelés Budapest, XI. ker. Dombóvári u. 2. Csütörtök: óráig Bejelentkezés: 06-1/ Express hitel akció! Kedvezôtlen kamatozású hitelét most váltsa ki kedvezôre! Szabadfelhasználású jelzáloghitelek az ingatlan hb érték 90%-ig! thm: 5,43%-tól! Értékbecslési, közjegyzôi, szerzôdéskötési díját is megspórólhatja!! Akár munkáltatói igazolás nélkül is! Lakásvásárlás akár önerô nélkül! Személyi hitelek 2 munkanap alatt! Ft Ft-ig Korrekt, gyors, megbízható ügyintézés! Hívjon bizalommal! Telefonszám: 06-20/ Hétvégén is állunk rendelkezésére! 5 Pilisjászfalun eladó 61m 2, könnyûszerkezetes, 5 éve épült családi ház. 2 szoba, amerikai konyha, nappali! Klíma, riasztó, internethozzáférés, elektromosan nyíló kapu! Szép kert, gyönyörû panoráma! Irányár: 21 millió Ft. Telefon: 06-30/ Eladó! Piliscsaba, Egyetem 5. szám alatt III. emeleti, 2 szoba összkomfortos lakás, nagy erkélylyel, déli fekvéssel és szép kilátással. Piliscsabán vagy környékén családiház csere is érdekel, ráfizetek. Irányár: 11,3 millió forint. Érdeklôdni: Piliscsabán nyugdíjas házaspár (minden tárgyból, orosz nyelvbôl is) általános iskolás korú gyermekek korrepetálását, tehetséggondozását vállalja. Telefon: 26-26/ Budapest, XIII. ker. Mór utcai, III. emeleti, belsô udvarra nézô 68 m 2 -es három szoba, két fürdôszobás, új lakás, 11 m 2 -es erkéllyel, ez év végi átadással, közvetlenül a beruházótól eladó. Klotildligeti családiházba való beszámítás lehetséges. Telefon: 06-30/ Almási Ferenc 06-30/ Pilisvörösvár, Fô út 33. Telefon: 06-70/ Nyitva: H-P.: 9-18-ig, Sz.: 9-13-ig

6 0711.QXD 11/16/07 8:32 AM Page 6 6 Miért mono a Manó? A titok A zenei piacon az a mondás járja, hogy arra a zenekarra, amely két éven túl még együtt marad, biztosan lehet építeni, mert olyan értékeket képvisel, amelyekre hosszabb távon is kíváncsiak az emberek. A Mono Manó zenekar 9 éves múlttal, országszerte sok koncerttel és a Szia címû CD-vel vált ismertté gyermekek és szüleik körében. Most jelenik meg második hanganyaguk Ünnepelj velünk! címmel, melynek lemezbemutató koncertje november 24-én lesz Piliscsabán. Óvónô vagy szövônô? De ne menjünk ennyire elôre... A zenekar alapítója Vánkos Rita, aki írja, hangszereli és énekli saját szerzeményeit. 3 éves korától balettozik, de az igazi öröm a számára a zene. Már 4 évesen elkezdett zongorázni. Tíz évi tanulás, hat hónap felkészülés után irány a konzervatórium: zongora szak. Felvételi vizsga: elutasítva. Túljelentkezés miatt. Titok lengi körül két és fél éves korától és ez a titok még most is titok. Ha nem a konzervatórium, akkor mi? tette fel magának a kérdést. Amit biztosan tudott, hogy szereti a gyerekeket, hogy szereti a zenét, és hogy matekból nem akar érettségizni. Tehát a választás az óvónôképzôre esett. A bökkenô csak a titok volt. Az alkalmassági vizsgán sem ment át, csak nemistudomhogymondjam erôs ráhatással. Végül sikerült. Óvónô, aki még mindig ôrzi a titkát. Azután ANYA lett. A gyerek, a család, az együtt élés szépsége mind-mind életünk örömteli pillanata. Hosszú távú táplálék beszél Rita magáról. Kislánya egyszer csak azt kérte tôle: Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! így kezdôdött. Egyre többet írt: gyerekeknek és felnôtteknek. És akkor még nem is manó... Egyszer a templomban hallgatott gyönyörû hegedûszót. Megérintette. Késôbb is felemlegette: a buszon utazva szóba állt a mellette ülôvel. Dicsérte a templomban hallott zenét. Az ismeretlen elôtt megnyílt: Én is úgy szeretném, ha dalaimat nemcsak otthon és az óvodában hallanák! így kezdôdött, mert, akivel Rita beszélt, az Dancs Erzsébet volt, a templomi hegedûs. Az óhajt tettek követték: megalakult a zenekar: Csige József, Dancs Erzsébet és Vánkos Rita. Próbák és próbák... Majd újabb fénysugár: Varga Lajos személyében, aki felismerte a tehetséget és mindent megtett azért, hogy Rita dalai a nagyközönség számára ismertté váljanak. Így született a Mono Manó. Fél éves munka, majd két hét stúdiózás után az elsô lemez: Szia! június 6-án lemezbemutató. Feltûnik egy újabb tag: Kiss Gergô. És a titok még mindig titok! Felgyorsulnak az események Rita a Manó körül: Budapesti óvónôknek meghirdetett népdalverseny 1999-ben: Elsô helyezett! Ugyanebben az évben: Szegedi Gyerekdal Fesztivál: Elsô helyezett! 2000-ben ugyanitt: Második helyezett! És a kudarc: november 1: lábtörés. A Mono Manó Zenekar feloszlik. És az öröm: újra gyermeket vár, újra ANYA lesz. Kitölti életét a család... És újra verseket, dalokat ír... Majd 2004-ben feltûnnek az eredeti zenekar tagjai: Hiányzik a Mono Manó! Újból elkezdenek dolgozni. Anyag rengeteg van a négy fal között. Segítségükre siet a sors is: Manó megismerkedik Ha egyszer megismered, örökre megszereted! Erdélyi Péterrel (ArtField Stúdió Piliscsaba) aki rengeteget segít nekik. A stúdiófelvételek költségeit saját erôbôl fedezik. Lassanlassan, lépésrôl lépésre haladva elkészül a második CD: Ünnepelj Velünk! És a titok még mindig titok! A Mono Manó! Hogy miért manó? Talán mert kicsi, bájos, kedves, jószívû, segítôkész és mosolygós. Hogy miért mono? Mert Rita a Manó egyik fülére siket. Két és fél éves korában kezdôdött: az elsô mûtét, majd követte még egy és még egy. Ez utóbbi épp hat éves korában. Életmentô mûtét volt, de hallását nem lehetett megmenteni. Fülproblémája miatt egyensúlyzavarai voltak: ezért kezdett balettozni. Zongorázott, felvételizett a konzervatóriumba, az óvónôképzôbe. Itt ugyan alkalmatlanná nyilvánították, de végül elvégezhette az iskolát, bár siketsége titok maradt. Indult és megnyert versenyeket. Soha, senki nem tudhatta, miért mono a Manó. Hát ezért. Teljes élet fél füllel... Nem sok példa akad a világon erre! Van egyáltalán? És mégis megcsinálta, megcsinálták a második CD-t is: Ünnepelj velünk! Zenei album az egész családnak. Stílusosan ezt a címet kapta. Egy család küzdelme, vágyai, öröme. Szól ez a CD kicsiknek és nagyoknak. Mindannyiunkat megérint, ha meghallgatjuk, az egész családnak harmonikus perceket szerez. A szeretet jegyében. Hét év vágyakozás után megvalósult az álom: november 24-én, 18 órakor ingyenes lemezbemutató a szakiban Piliscsabán! És azért ingyenes, hogy mindenki számára közös családi élményt nyújthassunk, hogy sokan-sokan meghallgathassák, mert jót, szeretetet, nyugalmat és üde, mosolygós perceket szeretnénk adni! A második lemezbemutató koncert: december 2-án 16 órakor, Budapest, VIII. ker. Múzeum u. 7. Bergengócia Gyermekházban lesz. (Ez a koncert belépôdíjas.) További információkat a Mono Manó Zenekarról honlapon olvashatnak. Stark Marian IDÔ Kiadja és szerkeszti: Stylpress Lapkiadó, Szolgáltató Bt., A kiadásért felel: Stark Marian. Eng.szám: 163/181/2007., ISSN A szerkesztôség címe: 2080 Pilisjászfalu, Dombhát u. 10. Telefon: 06-20/ , Korrektor: Félegyházi Endre, nyomdai munka: Palatia Nyomda, UTAZÓ terjesztés: Szoboszlay Károly 06-30/ Megjelenik 8000 példányban, havonta, ingyenesen Piliscsabán, Pilisjászfalun, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron, Solymáron és Tinnyén. A megjelent írásokért felelôsséget nem vállalunk! Az írott és képi anyag további felhasználása, ismételt megjelentetése csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges.

Kesztölci borvidék. Kesztölci. Kistérségi sporttáborok. Idôutazó a neten is! A pályázati források már elérhetôk IDÔ. www.pilisportal.

Kesztölci borvidék. Kesztölci. Kistérségi sporttáborok. Idôutazó a neten is! A pályázati források már elérhetôk IDÔ. www.pilisportal. 2007. szeptember, I. évfolyam 7. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu A pályázati források már elérhetôk 8. oldal IDÔ UTAZÓ Nyílt nap a Cserkész Lovas Központban Kesztölci Szüreti Napok

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXI. ÉVF. 19. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2011. SZEPTEMBER 21.

ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXI. ÉVF. 19. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2011. SZEPTEMBER 21. KELENFÖLD ŐRMEZŐ GAZDAGRÉT ALBERTFALVA KELENVÖLGY LÁGYMÁNYOS SASAD-SASHEGY GELLÉRTHEGY SZENTIMREVÁROS ÚJBUDA www.ujbuda.hu XXI. ÉVF. 19. SZÁM A XI. KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA 2011. SZEPTEMBER 21. Minőségi

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó ÖNKORMÁNYZAT Újabb 150 millió forint Józsefvárosnak

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február Fonyódi Hírmondó XVI. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2015. február 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19. E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: +36-85/562-980; Fax:

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Kétmilliós segítség a kárpátaljai Eszenynek XXVII. évfolyam 15. szám 2015. április 23. Állás: jogász A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet

Részletesebben

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október

125 FT. Regionális Közösségi lap. IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október 125 FT Regionális Közösségi lap IX. ÉvfolYam - 8. szám 2013. október CIVIL KÖZÖSSÉGEK HÁZA H-7624 Pécs, Szent István tér 17. Telefon: +36 72/ 215 543, 511-815; Fax: +36 72/ 315 679 E-mail: nevhaz@t-online.hu;

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

KAPOSVÁRI KÖZÉLETI ÉS KERESKEDELMI HETILAP ALAPÍTVA 1991. XXIII. évfolyam, 2013. szeptember 5., 36. hét

KAPOSVÁRI KÖZÉLETI ÉS KERESKEDELMI HETILAP ALAPÍTVA 1991. XXIII. évfolyam, 2013. szeptember 5., 36. hét XXIII. évfolyam, 2013. szeptember 5., 36. hét a tagja KAPOSVÁRI KÖZÉLETI ÉS KERESKEDELMI HETILAP Kulturális programok testvérvárosi találkozóval Idén is miénk lesz a város! Zökkenőmentesen vehette kezdetét

Részletesebben

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató

vi. évfolyam 5. szám 2011. május TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot döntene a vízszolgáltató g vi. évfolyam 5. szám FrIss HÍreK, KUltUrÁlIs ProgramaJÁnlÓK és a gödöllői mozi HavI műsora FIlmIsmertetőKKel: www.vkisterseg.hu TARTALOM A hónap témája Több rendőr, nagyobb biztonság Gazdaság Rekordot

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából

HITELESFORRÁS. 2.évfolyam / 4. szám PÁLYÁZATI MAGAZIN. HITELES FORRÁS www.palyazatisajtokozlemenyek.hu. Nők a tudomány és gazdaság világából PÁLYÁZATI MAGAZIN 2.évfolyam / 4. szám 1 HITELESFORRÁS Eva M Szabo Photography Nők a tudomány és gazdaság világából Adósságátvállalás Győrben Varga Mihály: A magyar gazdaság erősödik Széchenyi Kártya Program

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT

BOGÁNCS ÁLLATELEDEL- ÉS TAKARMÁNYBOLT Dél-Zala Murahíd térségi havilap III. évfolyam 2013. november Mentõcsoportok tettek esküt Letenyén A Zala mentõcsoport már az árvíznél is helytállt. November 7-én (csütörtökön) esküt tett és rendszerbe

Részletesebben

Gyáli Újság. XXIV. Gyáli Téli Tárlat. Megkezdődik Gyál-felső felújítása. Advent Gyálon. Asztalitenisz hírek

Gyáli Újság. XXIV. Gyáli Téli Tárlat. Megkezdődik Gyál-felső felújítása. Advent Gyálon. Asztalitenisz hírek Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja XXIV. Gyáli Téli Tárlat Megkezdődik Gyál-felső felújítása Advent Gyálon Asztalitenisz hírek Jégbe zárt településen segítettek polgárőreink

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig

A pályázatokat a hivatal iktatójába május 2-án, 9 óra 00 percig VÁROS PÁLYÁZAT FIÁKER ÜZEMELTETÉS Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé belvárosi fiákerek üzemeltetésére: Lázár cár térnél Dunakorzó - Görög utca találkozásánál Jókai u. - Dumtsa

Részletesebben

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

Mártonnapi felvonulás

Mártonnapi felvonulás XXI. évf. 2012. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Mártonnapi felvonulás Bővebben a 12. oldalon Tiszta ünnepi gondolatokkal Wass Albert: Az én titok-karácsonyom

Részletesebben

Horváth Zsolt vezető szerelő. GASTIMPEX HUNGARYA Kft. LAKOSSÁGI HÁZTARTÁSI GÁZKÉSZÜLÉK SZERELÉS ÉS SZERVIZ

Horváth Zsolt vezető szerelő. GASTIMPEX HUNGARYA Kft. LAKOSSÁGI HÁZTARTÁSI GÁZKÉSZÜLÉK SZERELÉS ÉS SZERVIZ k Ingyenes istérségi információs és hirdetési havilap Adony > Beloiannisz > Besnyo > Ercsi > Iváncsa > Kápolnásnyék > Kulcs > Perkáta > Pusztaszabolcs > Rácalmás > Ráckeresztúr > Seregélyes > Sinatelep

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / V. évfolyam 12. szám / 2014. március 21., péntek / Megjelenik 59.500 példányban

Részletes tévéműsor. Győr Plusz közéleti hetilap / V. évfolyam 12. szám / 2014. március 21., péntek / Megjelenik 59.500 példányban 3. oldal A NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága ismertette elmúlt évi mérlegét. Szó esett a legfontosabb adatról, a kiemelt adónemek együttes bevételéről. 4. oldal Idén is csatlakozott Győr

Részletesebben