IDÔ UTAZÓ. Nagy Bandó András. Együttmûködés Ajándékozni jó! Minôség és elegancia a hétköznapokban. Idôutazó a neten is!! Budavidékén jártunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IDÔ UTAZÓ. Nagy Bandó András. Együttmûködés Ajándékozni jó! Minôség és elegancia a hétköznapokban. Idôutazó a neten is!! Budavidékén jártunk"

Átírás

1 2007. december, I. évfolyam 10. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is!! Januártól Minôség és elegancia a hétköznapokban 7. oldal Egészség betegség megelôzés Fejlôdés PIFKE 8. oldal Budavidékén jártunk 2. oldal Együttmûködés Ajándékozni jó! 6. oldal Ünnepeljen velünk a Rezsnák Optikában! Zeiss multifokális lencsékhez munkaszemüveget adunk ajándékba! Szemüveg vásárlás esetén 20% kedvezmény + ingyenes szemvizsgálat és kontaktlencse illesztés. Solymár, Terstyánszky és Széles utca sarok Telefon: 06-26/ , 06-30/ Nagy Bandó András 3. oldal Nyitva tartás: Hétfôtôl péntekig óráig, szombaton 9-12 óráig. Ebédszünet: óra között.

2 2 Pilisi Zöldút Budavidékén jártunk December 3. és 5. között zajlott a Magyarországi Zöldutak 2007-es évértékelô mûhelysorozata Zsámbékon. Az országban jelenleg mûködô hat helyi zöldút és zöldútkezdemény képviselôit a Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület (ZSMIE) titkára, Farkas Csilla látta vendégül három napon át, míg a szakmai programról és a költségekrôl az Ökotárs Alapítvány országos zöldút programját koordináló Budai Krisztina gondoskodott. A Föld Szíve Pilisi Zöldutat Dukay Krisztina Nóra (Élô Táj Egyesület) és Sepsei Gergely (ESZKE) képviselte. Nálunk a helyi zöldutak térségi szinten (több kistérséget érintve) jönnek létre, általában olyan szervezetek kezdeményezésére, amelyek korábban valamely környezetvédelmi akciójukhoz kapcsolódóan részesültek az Ökotárs kisadományi támogatásából. Budai Krisztina (Ökotárs Alapítvány), a zöldút program országos koordinátora és a festôi Zsámbéki-medence Ez történt a tôlünk délre fekvô Budavidék Zöldút esetében is, ahol a mintegy 12 települést érintô térség több mint tíz éve együttmûködô tájvédelmi, községszépítô és turisztikai egyesületei a Budakeszi Vadasparkkal karöltve idén tavasszal határoztak a Zsámbéki-medence zöldutas fejlesztése mellett. A Budavidék Zöldút Tinynyénél és a pilisszentiváni Szénásoknál a Föld Szíve Pilisi Zöldútig nyúlik, olyan természetes partnerekrôl van tehát szó, amelyek a szomszédból érkezô kedves látogatók számára is ajánlhatják majd kölcsönösen zöldutas látnivalóikat. A két térségben még az is közös, hogy mindkettô a Pilisi Parkerdô Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén (is) fekszik, így célszerû összehangolniuk egyeztetô tevékenységüket e két fontos állami szervezet irányában. A történelmi helyszín és a szép táj adott volt tehát, az Ökotárs által felkért két moderátor feladata ehhez képest már csak annyi volt, hogy biztosítsák a csoportmunkához Premontrei romtemplom Zsámbékon gyökér a múltba, kulturális örökség, jelkép szükséges magas szakmai színvonalat. Nem kis feladat, de példásan megbirkóztak vele. Az elsô nap a hat zöldút (Budavidék, Cserháti, Duna- Ipoly, Föld Szíve Pilisi, Örökségeink Útján, Tanyakör) a fejlesztés pillanatnyi állásáról és a közeljövô terveirôl adott számot, amit a helyi partnerségépítésrôl szóló hosszú mûhelymunka követett Balázs Bálint vezetésével, kitöltve a nap hátralévô részét. Másnap a gazdasági fenntarthatóság és forrásszerzés vizeire evezett a zöldutas csapat, melynek tagjai alig gyôzték papírra vetni Tegzes Dániel pályázati tanácsadó frappáns és igen hasznos ötleteit, és örömmel vettek részt az általa moderált mûhelymunkában is. Dani ráadásul szentendrei, így reméljük, a Pilisi Zöldúton is számíthatunk majd segítségére. A programba kedden belefért egy rövid séta a zsámbéki romtemplomhoz ahol történészi igényû és igen szórakoztató elôadást hallhattunk a templom gondnokától. Az utolsó napon pedig kis kirándulást tettünk a Nyakas-tetôre, melynek egyik szélén állva a Pilis csúcsától a János-hegyen át az Etyeki-dombságig nyílt kilátás, míg a másikról a Gerecsén és Vértesen túl egészen a Magas-Bakonyig el lehetett látni a napfényes, tiszta kirándulóidôben. A három napot kiadós ebéd zárta a remek konyhájú zsámbéki Gabriele étteremben. Nagy örömünkre a szakmai tapasztalatszerzés és intenzív munka mellett is meggyôzôdhettünk róla, hogy a Budavidék Zöldút zsámbéki szakasza bôvelkedik vonzerôkben és vendégszeretetben. Sepsei Gergely telefon: 20/ Farkas Csilla (Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület), a Budavidék Zöldút egyik meghatározó személyisége háttérben: a történelem IDÔ Kiadja és szerkeszti: Stylpress Lapkiadó, Szolgáltató Bt., A kiadásért felel: Stark Marian. Eng.szám: 163/181/2007., ISSN A szerkesztôség címe: 2080 Pilisjászfalu, Dombhát u. 10. Telefon: 06-20/ , UTAZÓ Korrektor: Félegyházi Endre, nyomdai munka: EU, terjesztés: Szoboszlay Károly 06-30/ Megjelenik 8000 példányban, havonta, ingyenesen Piliscsabán, Pilisjászfalun, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron, Solymáron és Tinnyén. A megjelent írásokért felelôsséget nem vállalunk! Az írott és képi anyag további felhasználása, ismételt megjelentetése csak a kiadó írásbeli engedélyével lehetséges. Lapkiadó, Szolgáltató Bt. Hitelesség Megbízhatóság Pontosság Reklámkampányok, nyomdai munkák, lapkiadás Stark Marian telefon: 06-20/

3 3 Nagy Bandó Nagy Bandó András vagy ahogy ô maga írja több ezer dedikációjában: Bandó november 12-én töltötte be 60. életévét. Huszonévesen ismerhette meg a nagyközönség a tv képernyôjérôl a villámkezû karikaturista fiút, hogy sikert sikerre halmozva új hangvételû, újfajta intellektuális magánszámaival nevettesse-gondolkodtassa az igazi humor kedvelôit. Több lovon ült egyszerre: írt szinte mindent, fellépett magánszámaival országszerte, a tévében, tagja volt a Rádiókabarénak, rajzolt több lapnak, fafaragásaiból, rajzaiból, festményeibôl, fotóiból több kiállítást rendezett... Azaz ugyanez jelen idôben, kiegészítve színészi tevékenységgel, aktuális elôadása mellett új bemutatóra készül. Mindezek mellett több hónapot, sok-sok energiát fektetett a hajléktalanok felkarolásába. Élete elsô 40 évét szülôföldjén, a Dél-Alföldön (Deszk) és Budapesten élte le, 20 éve a túloldalon, a Dunántúlon, Orfûn épített kies lakot családjának. Közben 3 évig a gyönyörû kis falu polgármestere is volt... Egészséges életet él, visszavett a tempóból, 11. maratoniját már nem akarja lefutni, naponta csak 8 km-t fut, rendszeresen úszik, hetente négyszer teniszezik, no és persze kertészkedik. Hogyan szakít idôt minderre egyre jelentôsebb alkotómunkája mellett? Errôl tessék Ôt magát megkérdezni a weboldalon! Az ajándék Szobához és ágyhoz kötött mozgáskorlátozott vagyok. Az idôm nagy részét olvasással, tv-nézéssel, számítógépezéssel töltöm. Az egyik legutóbbi, talán a legnagyobb mûvekéhez mérhetô katarzissal ajándékozott meg Nagy Bandó András: Sosemvolt Toscana címû regénye. Stílusa, hangulata, szerkesztése, nyelve és nem utolsósorban mondanivalója nagyon megragadott. Elhatároztam, hogy megismerkedem az író eddig megjelent mûveivel. Felkerestem az interneten Bandó honlapját, és mindent elolvastam, amit ott találtam. Nagyon szimpatikus, sokoldalú, rengeteget dolgozó mûvészt ismertem meg. Tudomásomra jutott, hogy december 6-án a piliscsabai Zeley Könyvesboltban dedikálással egybekötött író olvasó találkozót tart Nagy Bandó András. Azonnal felötlött bennem a gondolat: találkoznom kell ezzel a rendkívüli emberrel! Mivel én nem tudok odamenni, a találkozás csak úgy jöhet létre, ha Ô jön el hozzám. -ben felvettük a kapcsolatot, és Bandó tett egy határozatlan, halvány ígéretet kérésem teljesítésére. Úgy izgultam, mint egy gyerek karácsony elôtt, amikor várja az ajándékot. Kedves barátaimat megkértem, hogy az esten ismételjék meg a kérésemet, hangsúlyozván, hogy milyen nagy élmény lenne számomra a találkozás. Sikerült! A rendezvény után Bandó barátaim kíséretében megérkezett hozzánk! Az írásaiból megismert, mûvészi allûröktôl mentes, kedves közvetlenséggel üdvözölt, kezet szorítottunk, majd régi barátok módjára megöleltük egymást. Kellemes, szinte családias hangulatban töltöttük el azt a röpke idôt, amit sûrû programjai között szakítani tudott. Egyedi dedikációkat kaptam Tôle, sôt, még egy hízelgô, gyors karikatúrán is megörökített. Sajnos, az idô elröppent. Búcsúztunk. András megígérte, hogy továbbra is tartjuk a kapcsolatot, és -ben közölt véleményemre, gondolataimra válaszolni fog. Köszönöm Nagy Bandó Andrásnak, hogy meglátogatott! Köszönöm Kedves Barátaimnak, Mariannak és Richárdnak, hogy önkéntes Mikulásokként elhozták nekem a legszebb ajándékot: Nagy Bandó Andrást! Félegyházi Endre Piliscsaba, Fô út 19/a. Telefon: 06-30/ Könyvek nagy választékban! Gyerekkönyvek, bestsellerek, albumok Koncert és színházjegy árusítás!

4 4 Sissy kutyakozmetika Minden fajtájú kutya teljes körû, szakszerû kozmetikázását vállalom. Bejelentkezés: Kanyicskáné Endresz Szilvia Piliscsaba, Fô út 119., telefon: 06-20/ Kérésre hozom, viszem kedvencét! Ilex virág-ajándék Hirdetésfelvétel Stark Marian, telefon: 06-20/ Midlingné Szabó Anikó Adventi koszorúk, karácsonyi ajtó-, asztalés temetôi díszek Piliscsaba, Béla király u. 76. Mobil: 06-20/ Midling Tamás Autószerelés Vizsgáztatás Computeres diagnosztika Piliscsaba, Zrínyi u. 27. Mobil: 06-20/ Mûhely: 06-26/ MCM Élelmiszer Üzlet Piliscsaba, Vasút u. 14., telefon: 06-26/ Decemberi nyeremény: vasaló karácsonyi különhúzás: minigrill 31-én: szilveszteri ajándékcsomag! Nyitva: H-P.: , Szo.: , V.: Kartonos vásárlás esetén 3% kedvezmény! Házhoz szállítás Bankkártya elfogadóhely mobiltelefon feltöltôkártyák Az országos COOP nyereményjátékban vásárlónk nyerte a forintos díjat! A játék folytatódik! Panoráma Optika 2085 Pilisvörösvár, Fô út 70. (OTP mellett) Telefon: 06-26/ , nyitvatartás: H-P.: 9-17h, Szo.: 9-12h Karácsonyi akció! 3 szemüveg egyben! Egyénre szabott multifokális lencsék, melyet a vevôhöz igazodva, egyedileg készítünk el. Kényelmes látás minden irányba és minden távolságra! Multifokális lencsék 15% kedvezménnyel! Az akció január 15-ig tart! Szemüvegkeretek 20% kedvezménnyel! Minden szemüveg mellé a tokot, törlôkendôt ajándékba adjuk! Látásvizsgálat: Szemfenék vizsgálat és szemnyomás mérés! Szemész szakorvos közremûködésével (szemüveg és kontaktlencse). Vizsgálatra jelentkezés személyesen vagy telefonon: 06-26/ Napszemüvegek 20-50% kedvezménnyel! Honlap: b-angel.hu Telefon: 06-30/ Kellemes ünnepeket kívánnak a B-ANGEL BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT dolgozói! MSZEN ISO 9001:2001 Magyarország célba ér! Munkatársaink (naprakész) szakmai felkészültségét Európai Uniós támogatásból nyert pályázati forrásból biztosítjuk. Nessus 2000 Épületgépész és Építôipari Kft. Családi házak, lakások, intézmények teljes körû felújítása, homlokzat szigetelése Vállalatunk kíváló felkészültséggel, nagy tapasztalattal, kulturált munkavégzéssel várja magánszemélyek és közületek megrendelését! Családi házak és intézmények víz, gáz, és központi fûtés szerelése vas-, réz- és mûanyagcsöves technológiával (REHAU, HENCO) Fal és mennyezet fûtési-hûtési rendszerek (REHAU, MEDITHERM) Légtechnika Hôszivattyús, napkollektoros rendszerek készítése REHAU anyagú vízvezeték, központi fûtés, felületfûtés és központi porszívó rendszerek kiépítése most 20% kedvezménnyel! 2081 Piliscsaba, Fô út 34., Mobil: 06-30/ , 06-30/ Telefon: 06-26/ , 169, Fax: 06-26/ Web: Komplex pénzügyi szolgáltatások ügyintézés akár otthonában Befektetés Utasbiztosítás Otthon- és vagyonbiztosítás Hitelek Nyugdíjpénztár Élet- és balesetbiztosítás Gépjármû biztosítás Korrekt tanácsadás és ügyintézés! Elérhetôség: 06-30/ ,

5 5 Pilisjászfalun eladó 61m 2, könnyûszerkezetes, 5 éve épült családi ház. 2 szoba, amerikai konyha, nappali! Klíma, riasztó, internethozzáférés, elektromosan nyíló kapu! Szép kert, gyönyörû panoráma! Irányár: 21 millió Ft. Telefon: 06-30/ Eladó! Piliscsaba, Egyetem 5. szám alatt III. emeleti, 2 szoba összkomfortos lakás, nagy erkélylyel, déli fekvéssel és szép kilátással. Piliscsabán vagy környékén családiház csere is érdekel, ráfizetek. Irányár: 11,3 millió forint. Érdeklôdni: Piliscsabán nyugdíjas házaspár (minden tárgyból, orosz nyelvbôl is) általános iskolás korú gyermekek korrepetálását, tehetséggondozását vállalja. Telefon: 26-26/ Budapest, XIII. ker. Mór utcai, III. emeleti, belsô udvarra nézô 68 m 2 -es három szoba, két fürdôszobás, új lakás, 11 m 2 -es erkéllyel, ez év végi átadással, közvetlenül a beruházótól eladó. Klotildligeti családiházba való beszámítás lehetséges. Telefon: 06-30/ Express hitel akció! Kedvezôtlen kamatozású hitelét most váltsa ki kedvezôre! Szabadfelhasználású jelzáloghitelek az ingatlan hb érték 90%-ig! thm: 5,43%-tól! Értékbecslési, közjegyzôi, szerzôdéskötési díját is megspórólhatja!! Akár munkáltatói igazolás nélkül is! Lakásvásárlás akár önerô nélkül! Személyi hitelek 2 munkanap alatt! Ft Ft-ig Korrekt, gyors, megbízható ügyintézés! Hívjon bizalommal! Telefonszám: 06-20/ Hétvégén is állunk rendelkezésére! Tûzifa akácoszlop Solymár, Mátyás király utca 11. Telefon: (06 26) Dóri Háztartási Bolt Karácsonyi ajtó-, ablak-, lakásdíszek és egyéb ünnepi kiegészítôk! Almási Ferenc 06-30/ Pilisvörösvár, Fô út 33. Telefon: 06-70/ Nyitva: H-P.: 9-18-ig, Sz.: 9-13-ig

6 6 Együttmûködés A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás és a Városi Napos Oldal Szociális Központ együttmûködése. Budapesttôl 20 km-re, a Pilisi-medencében fekszik Pilisvörösvár város a 10-es fôútvonal mentén, területe cca.: 25 km 2, lakosságszáma megközelíti a fôt. A város demográfiai mutatói szerint az összlakosság számának emelkedésével az idôs lakosok száma is nô. A fentiekben leírtak miatt a szociális támogatásra-ellátásra szorulók és a gyermekjóléti ellátást igénybe vevôk száma is emelkedik. A városi önkormányzat fenntartásában mûködô Napos Oldal Szociális Központ integrált szociális intézmény, kialakult szociális szervezet, évi alapítását követôen a településen élôk számára személyes gondoskodást nyújt. Ezen belül a következô feladatokat látja el: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzôrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátáson belül: idôsek klubja és fogyatékkal élôk nappali ellátása, családsegítô szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, idôsek átmeneti ellátása. Egészségügyi vonalon otthonápolási szolgálatot mûködtet. Ezek a széleskörû szolgáltatások egy intézményen belül minden élethelyzetben segítséget tudnak nyújtani a rászorulóknak, a pazarló párhuzamos ellátások pedig elkerülhetôk. Intézményünk terephelye az ELTE Társadalomtudományi Karának, a Hajdúböszörményi Pedagógiai Fôiskolai Karnak, a Vitéz János Római Katolikus Fôiskolának, a Református Egyház Diakónusképzô intézményének, a középfokú szociális szakképzésnek óta Pilisszentivánon és Pilisszántón családsegítô szolgálat és gyermekjóléti szolgálat feladatait is ellátja az intézmény. A közel 10 éves együttmûködés tapasztalatai segítették a jelenlegi kistérségi szociális feladatellátás kiépítését. Városi Napos Oldal Szociális Központ már óta látja el a szomszédos Pilisszántó és Pilisszentiván egyes szociális és gyermekjóléti feladatait. A kistérségi hálózatok évi megalakulását követôen létrejött Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás, (röviden: PBZS TKT) mely egészségügyi, oktatási és szociális feladatok térségi szintû ellátását szervezi és koordinálja, jelenleg Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Piliscsaba, Pilisborosjenô, Tinnye, Perbál, Pilisjászfalu, Nagykovácsi, Remeteszôlôs, Solymár, Üröm, Zsámbék, Tök településeken. A Társulás székhelye Pilisvörösvár. A Többcélú Társulások megalakulásukkor egyszer a térségi központok fejlesztését segítô támogatásra pályázhattak. Az itt elnyert összegbôl kaphatott Napos oldal személyes gondoskodást segítô eszközöket és egy Ford Tranzit típusú gépkocsit. A társadalmi, gazdasági problémák a gyermekeket is érintik. A Városi Napos Oldal ben lett a TKT egyik szociális és gyermekjóléti alközpontja. Ekkor kezdte meg a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás kiépítését 3 szomszédos településen, mely ellátás az idôs és fogyatékkal élô emberek és hozzátartozóik számára életminôséget javító szolgáltatás évben a Pilis-Buda- Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás öt települése: Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi és Remeteszôlôs megállapodást kötött gyermekjóléti és szociális feladatainak közös ellátására. Alapszolgáltatási intézményt mûködtetnek és tartanak fenn közösen az alábbi ellátási körben: a házi segítségnyújtás jelzôrendszeres házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás A társulás neve: Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Nagykovácsi, Remeteszôlôs Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás. A társulás célja: a szolgáltatások gazdaságosabb és magasabb szakmai színvonalon történô mûködtetése, melyet az állam a normatív támogatási rendszerrel ösztönöz. A feladatokat ellátó intézmény Városi Napos Oldal Szociális Központ. Ebben az új helyzetben az önkormányzatok, a szociális szolgáltató és a TKT összehangolt munkája elengedhetetlen. A gazdasági megszorítások és ennek következményei az élet minden területére kihatnak. Csak remélhetjük, hogy a társulási együttmûködés valóban a jövô útja és a térségben élô emberek életminôségét javítja. Bízunk abban, hogy ezt az elkövetkezô évek igazolni fogják. Kovácsné Selymesi Erzsébet intézményvezetô Az ajándékozás öröme Még mindig vannak olyan családok, akik gyermekeiknek a nehéz anyagi és szociális helyzetük miatt nem tudnak a karácsonyfa alá ajándékot tenni. Nekik, és persze a gyerekeknek szeretnénk örömet szerezni, azzal, hogy hagyományainkhoz híven idén is ajándékozással egybekötött karácsonyi ünnepséget szervezünk Piliscsabán, a Szociális Gondozó és Családsegítô Központban. A cipôdobozos ajándékozás lassan a Családsegítô Központ védjegyévé válik. Ezért szeretnénk kérni Piliscsaba azon lakosait, akik egy kis meghittséget, odafigyelést és szeretetet szeretnének becsempészni a gyerekek szívébe, hozzák el ajándékaikat intézményünkbe. A dobozokra kérjük, írják rá, hogy hány éves fiúnak, vagy lánynak készült az ajándék. Mi, a családsegítô szolgálat dolgozói valóban a rászorult, hátrányos helyzetû családok és azok gyermekeit ajándékozzuk meg. Segítségüket elôre is köszönjük. Békés Boldog Karácsonyt Kívánunk! Családsegítô Szolgálat 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zs. u. 44. Telefon/Fax: , Bizonyára minden településen van hasonló segítségnyújtás. Tegyünk, ha tudunk!

7 7 Szépítészet A Viktória Szépítészet Kozmetika és Sminkszalon páratlan szépségszalon, ahol minden a vendégért van, és a szépségápolás új dimenziói nyílnak meg az oda látogatók elôtt. A stresszes, feszülten érkezô vendég kisimult arccal és idegekkel, ellazult testtel, nyugodt lélekkel távozik és örömmel tér vissza hétrôl-hétre. Visszatér, mert tudja, hogy azt a személyre szabott szolgáltatást kapja, amire a bôrének szüksége van az adott pillanatban, és mindig kedvesen fogadják, legyen szó akár csak egy szempillafestésrôl vagy egy masszázsról. Görögné Bíró Viktória Kék Gyé- mánt Kupa gyôztes sminkes és kozmetikus álmodta meg ezt az üzletet, ahol minden igényt kielégítve szépíti meg a hozzá betérôket. Az elfáradt test kényeztetésérôl pedig Bacsa Ágnes okleveles masszôr gondoskodik. Milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe ebben a különleges hangulatú szépségszalonban? Teljes körû arc- és testkozmetika, hölgyek, urak és tinik (fiúk, lányok) egyaránt szívesen látott vendégek nálunk. Széles körben válogathatnak a csodálatos testmasszázsok, alakformáló, feszesítô testkezelések az, hogy a résztvevôk tanulják meg saját magukat a lehetô legszebben kisminkelni. Foglalkozunk még kozmetikus tanulók vizsgára való felkészítésével és a már gyakorló kozmetikusok sminkismereteinek felfrissítésével, hiszen a sminkelés külön szakma, a gyakorlati életben nem elegendô az iskolában tanultakra építeni, tekintve a rendkívül kevés óraszámot. Mottónk: Minôség és ele- gancia a hétköznapokban is!, ami azt jelenti, hogy bárki eljöhet hozzánk, ha egy kis kényeztetésre vágyik, mindezt elegáns, de barátságos légkörben élvezheti, és nem kell aggódnia közben, hogy mennyibe is fog ez neki kerülni, mert elôtte közösen egyeztetjük a kezelést és annak anyagi vonzatát is. Árainkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy minden pénztárcának megfeleljenek, ráadásul minden hónapban egy akciós szolgáltatás kerül a középpontba, ami azt jelenti, hogy a vendégek 10% kedvezményben részesülnek az adott kezelés, masszázs árából. Decemberben a kényeztetés hónapja van a szalonban, a csokoládés arckezelés és testmasszázs az akciós ajánlat; a vendégek egy órára elmerülhetnek a teljes nyugalomban, mennyei csokoládé- és narancsillattal körbevéve. A másik kedvenc az ajándékutalvány, amelyet egyre többen választanak, hogy meglepjék szeretteiket vagy önmagukat egy kellemes kozmetikai kezeléssel vagy masszázzsal, amelyek tetszôleges értékben vagy konkrét szolgáltatással is választhatóak. Napjainkban nem könnyû idôt szakítani és elôterem- teni az anyagiakat a mármár luxusnak tûnô kozmetikai kezelésekre, de minden vendégnek elmondom, hogy a bôrápolás fontossága kiemelkedô, és senki sem ismeri úgy a bôrét, mint a kozmetikusa. Gondoljuk át: egy hónap 30 vagy 31 napból áll, egy kozmetikában eltöltött al- kalom 2-3 órát vesz igény- be, hát nincs magunkra 3 óránk a 30 napból? A szalonban nem vagyunk a futószalag hívei, igyekszünk kabin rendszerben dolgozni, vagyis egyszerre csak egy vendéggel foglalkozni, de ellátogatnak hozzánk barátnôk, anyák a lányaikkal, mert ez együtt is kellemes. Mindenkit szeretettel várunk és igyekszünk a tôlünk telhetô legtöbbet nyújtani a vendégeinknek. Térjen be hozzánk Ön is, és engedje, hogy kényeztessük! Viktória Szépítészet Kozmetika és Sminkszalon 2083 Solymár, Mátyás király u. 11. Várhegy Üzletház 1. emelet Görögné Bíró Viktória kozmetikus és sminkes: ; Bacsa Ágnes okleveles masszôr: közül, valamint a lábápolás és a lábmasszázs is igen népszerû. Egyedülálló a szalon sminkszolgáltatása: minden alkalomra készítünk sminkeket, esküvôk teljes sminkigényeit vállaljuk, valamint kiscsoportos, illetve egyéni sminkoktatást is szervezünk, ahol a cél mindig

8 8 Megéri? Fontos számunkra, hogy az ügyfeleink mindig elégedettek legyenek termékeinkkel. A betegeinkkel való kapcsolat kiépítésekor különös hangsúlyt fektetünk a kulturált és valóban emberi hang használatára. Ortetika gyógyászati segédeszközök gyártása és forgalmazása Pilisvörösváron. Bizonyára többen hallottak már a több mint 10 éves múlttal rendelkezô cégrôl, amely teljes körû ortetikai, protetikai és rehabilitációs szolgáltatást nyújt. Amíg épek és egészségesek vagyunk, nem is figyelünk ilyesmire. Bár vannak figyelmeztetô jelek, amelyekkel esetleg mai rohanó világunkban nem is gondoljuk, hogy orvoshoz kellene fordulnunk. Pedig a nagyobb problémák, nagyobb fájdalmak megelôzhetôek lennének talán egy egyszerû ránk szabott eszköz viselésével, amit idôben kezdünk használni! Tudják, hogy a gyermekeknél oly gyakori gerincferdülés csak addig orvosolható, ameddig a csontok fejlôdnek? Minden gerincferdülés egyedi. Miért gondoljuk, hogy a gyógytorna elegendô e fejlôdési rendellenesség megoldására, szinten tartására? Megfelelô segédeszköz használatával elkerülhetjük az egész életünkben kínzó, felesleges fájdalmakat, kopásokat. De ez csak egy apró példa. De ha baj van? Vagy még nagyobb baj? Megsérülünk, baleset ér... Természetesen nem mindegy, hogy a gyógyulásunk segédeszköze mondjuk egy lábtörésnél mennyire megfelelô, korszerû, komfortos, és persze mennyibe kerül. Mindennapi életünket áthatja a rohanás. Megpróbálunk idôt és pénzt spórolni. Érdemes utána nézni! Ha összehasonlítjuk a hagyományos gipszet, a mûanyagot és az Ortetika által személyre szabott merevítôt, kiderül, hogy a hagyományos gipsz sok esetben elavult, egyáltalán nem kényelmes. A mûanyag gipsz hiába jól viselhetô, nem olyan jól illeszkedik bizonyos esetekben, hiszen nem a sérült tagra készült, hanem szabványméret, és lehet, hogy drágább is az egyedi eszköznél. Az egyedi készítésû eszköz egyformán hatékony mind a gyógyulás, mind a használhatóság, mind kényelem, és nem utolsósorban a pénztárcánk szempontjából. Bár, ha belegondolunk a több hetes lábadozási idôszakba, lehet, hogy a drágább is olcsóbb! A folyamatos fejlesztések, továbbá a mind modernebb anyagok és technológiák alkalmazásának köszönhetôen, termékeik kiváló minôségûek! Biofit néven saját termékcsaládot fejlesztettek ki, amit kiterjesztettek sportsérülések ellátására is. Fejlesztéseiknek és újításaiknak köszönhetôen több nemzetközi partnerkapcsolattal is rendelkeznek. Megállják a helyüket itthon és külföldön is. No meg emberileg is! Érdemes böngészni a honlapon. Még sok új információval szolgálhat! Megéri! s.m. Ortetika Gyógyászati Segédeszköz Gyártó és Forgalmazó Kft Pilisvörösvár, Kápolna u Telefon: 06-26/ , fax: 06-26/ PIFKE és a fejlesztések Legutóbb az elôzô cikkünkben számoltunk be arról, hogy a ROP pályázat keretében a Pilisi Foglalkoztatási Partnerség (PFP), illetve a Pilisi Térség Foglalkoztatásáért Közhasznú Egyesület (PIFKE) szolgáltatási támogatást nyert el a Pro Regio Ügynökségtôl. A 9 mûhelymunkából álló tervezési folyamat végére elkészítettük a PFP, illetve a PIFKE stratégiáját, melyet már bemutattunk Olvasóinknak. A PFP Irányító Csoportja (ICS) megtartotta 5. ülését, melyen egyhangúlag elfogadták az elkészült dokumentumot. (Az ICS a PFP-t alkotó szektorok képviselôibôl álló szakmai csapat.) Ezzel nagy lépést tettünk meg a PIFKE fejlesztésének útján. A PIFKE így egyre inkább lehetôség a fejlôdésre. Az elkészült stratégia lehetôséget teremt a 2008-as munkaés ütemterv elkészítésére, az azokban szereplô projektek tervezésére és a pályázati forrásokhoz való hatékonyabb hozzáférésre. A PIFKE ezek alapján már elkezdte egy kistérségi korai fejlesztô és fejlesztô központ projekt tervezését. A tervet a Többcélú Kistérségi Társulás már több szervezete és szakembere is támogatja. Pályázati forrás és helyi források bevonásával kívánjuk megvalósítani projektünket. Ezzel a térségben élôk gyermekeinek kívánjuk megteremteni azt a támogató hátteret, amelynek segítségével minden szükséges fejlesztést helyben megkaphatnak. Minden Kedves Olvasónknak békés karácsonyt kívánunk! Pribék László PIFKE elnök

IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! www.pilisportal.hu

IDÔ. Föld Szíve UTAZÓ. Jövôkép. Mi a manó? Idôutazó a neten is! Írjál errôl az álarcos makimajomról egy dalt! www.pilisportal.hu 0711.QXD 11/16/07 8:30 AM Page 1 2007. november, I. évfolyam 9. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu Föld Szíve A zöldút te magad vagy. 2. oldal Jövôkép 3. oldal Mi a manó? Írjál errôl

Részletesebben

Lapmese. 10-es út... 700 elégedett ügyfél? Pilisi Zöldút. Idôutazó a neten is! közlekedés. Környezetvédelem. Ön hogy irányítaná a hajót?

Lapmese. 10-es út... 700 elégedett ügyfél? Pilisi Zöldút. Idôutazó a neten is! közlekedés. Környezetvédelem. Ön hogy irányítaná a hajót? 2008. január, II. évfolyam 11. szám IDÔ UTAZÓ Pilisi Zöldút Borostyánkô-út, Pilis, Klastrom-kör 2 3. oldal Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu! www.idoutazo.com Látogasson el hozzánk! 700 elégedett

Részletesebben

Kesztölci borvidék. Kesztölci. Kistérségi sporttáborok. Idôutazó a neten is! A pályázati források már elérhetôk IDÔ. www.pilisportal.

Kesztölci borvidék. Kesztölci. Kistérségi sporttáborok. Idôutazó a neten is! A pályázati források már elérhetôk IDÔ. www.pilisportal. 2007. szeptember, I. évfolyam 7. szám IDÔ UTAZÓ Idôutazó a neten is! www.pilisportal.hu A pályázati források már elérhetôk 8. oldal IDÔ UTAZÓ Nyílt nap a Cserkész Lovas Központban Kesztölci Szüreti Napok

Részletesebben

Elcserélték a kórházban?

Elcserélték a kórházban? 2007. július, I. évfolyam 5. szám Elcserélték a kórházban? Idôutazó a neten is! Az újság már olvasható a www.pilisportal.hu, www.pilisjaszfalu.hu honlapokon. És folyamatosan bôvítjük ezt a kört! Tûzoltók,

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN!

ÚJPESTI NAPLÓ. Klaudia a japánok kedvence INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! 2012. november 8., VI. évf., 37. szám ÚJPESTI NAPLÓ ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA WWW.UJPEST.HU Klaudia a japánok kedvence Az újpesti Kozma Klaudia Japánban

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Egy velejéig pozitív szervezõdés ÜGYKÖZPONTÚ PROBLÉMAMEGOLDÁS TÁRSADALMI MUNKÁBAN SZENTENDRÉN

Egy velejéig pozitív szervezõdés ÜGYKÖZPONTÚ PROBLÉMAMEGOLDÁS TÁRSADALMI MUNKÁBAN SZENTENDRÉN Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbevételére: Szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben Fõ tér 16. szám alatt található 57 m2 alapterületû

Részletesebben

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban

Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban www.sarvarvaros.hu facebook.com/tdmsarvar hirlap@sarvar.hu 26. évfolyam 22. szám november 21. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Természettudományos tudásközpont a gimnáziumban A biológia

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA

A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA XVII. évfolyam 24. szám 2005. július 14. Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu A FÉNY ÉS VÍZ BELVÁROSA Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396 06-30-508-4121

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 20

TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 20 TARTALOM BEVEZETÉS 3 KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ 6 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA 13 GONDOZÁSI KÖZPONT 20 DISZPÉCSER SZOLGÁLAT 25 KRÍZISAUTÓ 35 VAJDA 3 MENHELY 42 PRÁTER UTCAI NAPPALI

Részletesebben

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT!

MEGJÖTT A TAVASZ, FOLYTATJUK A MUNKÁT! Az év első fele mindig a tervezésé. Polgármesterként megszoktam már, hogy ilyenkor településünk éves költségvetésének megtervezése adja a legtöbb feladatot. Bár Péteri nem számít nagy településnek, mégis

Részletesebben

Mécsesek gyúltak az 1956-os megemlékezéskor

Mécsesek gyúltak az 1956-os megemlékezéskor XVI. évfolyam XI. szám 2008. november Ára: 100 Ft Mécsesek gyúltak az 1956-os megemlékezéskor A hagyományokhoz híven ezúttal is az Árpád téri kopjafánál gyülekeztek azok, akik méltó módon szerettek volna

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 1. szám 2008. január 18. Ceglédi. Gyökerestõl. felforgatni. vagy korrekcióval folytatni? 3. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 1. szám 2008. január 18. Ceglédi. Gyökerestõl. felforgatni. vagy korrekcióval folytatni? 3. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 1. szám 2008. január 18. P A N O R Á M A Gyökerestõl felforgatni vagy korrekcióval folytatni? 3. oldal I S K O L A A J Á N L Ó M E L L É K L E T T E L 1 9-3 6. O L D A L

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT

Szolgáló Szeretet. Õsz Ingyenes lap. A karitász munkatársak imája SZOLGÁLÓ SZERETET * INGYENES FOLYÓIRAT A karitász munkatársak imája Köszönöm, Uram, hogy ma is szerettél engem. Lehetõvé tetted, hogy viszontszeresselek. Elém hoztad embertestvéreimet, akikben felismerhettelek Téged, és jót tehettem velük.

Részletesebben

Gyáli Újság II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. muzsikás. Tisztelt Gyáliak! együttes. 2014. május. Gyáli Újság A VÁROSKÖZPONTBAN 19.

Gyáli Újság II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. muzsikás. Tisztelt Gyáliak! együttes. 2014. május. Gyáli Újság A VÁROSKÖZPONTBAN 19. Új Új G y á l V á r o s Ö n k o r m á n y z at á n a k közéleti és információs lapja II. GYÁLI UTCAZENEI FESZTIVÁL JÚNIUS 8. A VÁROSKÖZPONTBAN Tisztelt Gyáliak! Emelkedett, méltóságteljes emlékezésre és

Részletesebben

Abádszalóki 09- szeptember-október HÍRNÖK 10. Ára: 100,- Ft. Készüljünk fel a hidegre! Pénzügyi beszámoló

Abádszalóki 09- szeptember-október HÍRNÖK 10. Ára: 100,- Ft. Készüljünk fel a hidegre! Pénzügyi beszámoló 700 600 500 400 300 200 100 2007. január 1. 2008. január 1. 2009. január 1. 2010. január 1. 2010. október 8. 2011. október 14. Abádszalóki 09- HÍRNÖK az Abádszalóki Önkormányzat lapja XV. évf. 9-10. szám

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása

Indul az e-napló. Györfi Sándor kiállítása CEGLÉDI Kék Újság XVII. évfolyam 40. szám 2009. október 7. Ára: 147 Ft, előfizetve: 140 Ft TRANZIT TÜZÉP: Húsz éve az építkezők szolgálatában Indul az e-napló Ismét színesben! Színesen! KEDVES OLVASÓINK!

Részletesebben

is. A Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél Támogatás XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Mezey Katalin: Boldog Új irodába költöztünk!

is. A Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél Támogatás XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Mezey Katalin: Boldog Új irodába költöztünk! Duna Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél XVII. évfolyam, 82. szám 2014/1. Támogatás vről évre sok segítséget kap É egyesületünk a falu- és tanyagondnokságot működtető önkormányzatoktól. A folyamatos működéshez

Részletesebben