ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, Február 08.

2 Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Időbeli hatály Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és a fogyasztók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele Az általános szerződési feltételek hatályba lépése FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak Adatvédelmi törvény Személyes adat Adatkezelés Adatfeldolgozás Adattovábbítás Nyilvánosságra hozatal Adatkezelő Adatfeldolgozó Gépi feldolgozás Adattörlés Csatlakozási pont Csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak Csatlakozó berendezés Üzemszerű csatlakozó berendezés Tartalék csatlakozó berendezés Többirányú ellátás Ellátási szabályzatok Elosztóhálózat Előre fizetős mérő Elszámolási pont

3 2.8 Engedélyes Erőmű üzemeltetője Fizető Fogyasztási hely Egy fogyasztási hely Külön fogyasztási hely Fogyasztásmérő-berendezés és kiegészítő készülékei Fogyasztó Közüzemi fogyasztó Fogyasztói szolgálat Fogyasztói vezeték Hálózati csatlakozási szerződés Hálózati leágazó pont Írásos fogyasztói megkeresés Kikapcsolás, felfüggesztés fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Felfüggesztés Csökkentett szintű ellátás Közcélú hálózat A közüzemi szerződés Közterület Közvetlen vezeték Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Közvilágítás Üzemeltető Összekötő berendezés Szerződött teljesítmények Rendelkezésre álló teljesítmény Lekötött teljesítmény Névleges csatlakozási teljesítmény

4 Kisegítő teljesítmény Növekvő teljesítmény Éjszakai többletteljesítmény Hétvégi többletteljesítmény Tartalékteljesítmény Operatív teljesítmény Szüneteltetés, korlátozás fogalmi meghatározásai Szüneteltetés Korlátozás Teljesítési hely Továbbadás Üzemi esemény Üzletszabályzat VET VKSz VHSz A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI Az ÉMÁSZ Nyrt., mint közüzemi szolgáltató feladata Az ÉMÁSZ Nyrt. működési területe Fogyasztóvédelem Adatvédelem, adatbiztonság Az adatvédelem alapelvei, célja A közüzemi fogyasztók személyes adatainak kezelése Adatfeldolgozás, adattovábbítás A személyes adatok kezelésének főbb esetei Az adatok kezelésének határideje Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A közüzemi fogyasztó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai Az adatvédelmi felelős A közüzemi fogyasztó jogorvoslati lehetősége ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

5 4.1 Az ügyfélszolgálat feladata Ügyfélszolgálati egységek Telefonos Ügyfélszolgálati központ Személyes ügyfélszolgálatok Írásos ügyfélszolgálat Az ügyfélszolgálat feladatai, az ügyintézés feltételei Az ÉMÁSZ Nyrt. ügyfélszolgálata az alábbi feladatokat látja el: Az ügyintézés feltételei Az ügyfélszolgálati irodák Kiemelt ügyfelek irodája Nagyfogyasztói irodák Ügyfélszolgálati irodák (lakossági és kisvállalkozói ügyfélkör) IGÉNYBEJELENTÉS, TÁJÉKOZTATÁS Előzetes igénybejelentés, előzetes tájékoztatás Igénybejelentés a fogyasztó részéről Az igénybejelentés tartalma lakossági fogyasztó esetén Az igénybejelentés tartalma nem lakossági fogyasztók esetén Az igénybejelentés tartalma a közüzemi szolgáltatásra áttérő feljogosított fogyasztók esetén Tájékoztatás az ÉMÁSZ Nyrt. részéről A tájékoztatásban szereplő adatok A fogyasztó nyilatkozata a feltételek elfogadásáról FOGYASZTÁSI HELYEK, CSATLAKOZÁSOK LÉTESÍTÉSE, HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS Csatlakozási pont meghatározása Csatlakozó berendezés létesítése Tervdokumentáció Érintésvédelem kisfeszültségen Kivitelezői jogosultságok A fogyasztók hálózatra csatlakoztatásának műszaki feltételei Műszaki felülvizsgálat

6 6.8 Hálózatra kapcsolás Csatlakozási költségtérítés VILLAMOS ENERGIA KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE Szerződéstervezet készítése, szerződéskötés Közüzemi fogyasztók Feljogosított fogyasztó közüzemi szerződéses körbe visszatérése A közüzemi szerződések típusai Általános közüzemi szerződések Egyedi közüzemi szerződések A közüzemi szerződések tartalmi követelményei Általános közüzemi szerződés Nem lakossági fogyasztók esetében a szerződésszegés esetére vonatkozó biztosíték kikötésének esetei Egyedi közüzemi szerződések A villamos energia közüzemi szerződés mellékletei Üzemviteli megállapodás Fizetési megállapodás Kapcsolási lap, felülvizsgálati lap Egyes többletszolgáltatások igénybevételének feltételei Tartalékteljesítmény, tartalék csatlakozó berendezés, és kisegítő teljesítmény igénybevételének feltételei Operatív teljesítmény igénybevételének feltételei A szerződés időbeli hatálya és módosítása Általános közüzemi szerződés Egyedi közüzemi szerződés Szerződésmódosítás a fogyasztó részéről A közüzemi szerződés felmondása, megszűnése Szerződésfelmondás a fogyasztó részéről Szerződésfelmondás az ÉMÁSZ Nyrt. részéről Közüzemi fogyasztók feljogosított fogyasztóvá válása A szerződés megszüntetése Fizetési kötelezettség a szerződés megszűnése esetén A kézbesítés szabályai

7 8 A KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSE ÉS A SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS Szerződésszegés az ÉMÁSZ Nyrt. részéről Szerződésszegés a fogyasztó részéről Szabálytalan vételezés a fogyasztó részéről A szerződésszegés esetére szóló biztosítékok A kötbér Az ÉMÁSZ Nyrt. szerződésszegése esetén fizetendő kötbér A fogyasztó szerződésszegése esetén fizetendő pótdíj, kötbér A természetes személy fogyasztót terhelő felemelt díj részbeni elengedése Kártérítés Az ÉMÁSZ Nyrt. és a fogyasztó kötbérfizetési kötelezettség alóli mentesülése Felfüggesztés eljárási rendje A kikapcsolás és visszakapcsolás eljárás rendje A VILLAMOS ENERGIA SZOLGÁLTATÁSA, VÉTELEZÉSE Tulajdonjogi határ, fenntartási feltételek Szolgáltatás Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei Fejlesztési tervek végrehajtásának rendje Üzemzavar elhárítás Vételezés Villamos energia továbbadása A villamos energia továbbadására vonatkozó műszaki-biztonsági feltételek Az ÉMÁSZ Nyrt. ellenőrzési és munkavégzési jogosultsága Az ellenőrzési és munkavégzési jogosultság tartalma Az ellenőrzés és munkavégzés körülményei, feltételei A fogyasztó közreműködése az ellenőrzés és munkavégzés során Értesítés és időpont egyeztetési jog

8 10 KÖZVILÁGÍTÁS A közvilágítási berendezés részei Aktív elemek Passzív elemek Létesítés előkészítése, igénybejelentés Az igénybejelentés tartalma Az ÉMÁSZ Nyrt. tájékoztatója Kivitelezés, üzembe helyezés Elszámolás Működtetés, üzemeltetés Ellenőrzések A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSA Elszámolási mérőberendezés A villamosenergia-szolgáltatás ár-, és díjtétel rendszere Jogszabály által megállapított villamosenergia-díjak A fogyasztói szolgálat és a csatlakozás díjszabása Általános közüzemi szerződésű fogyasztók Egyedi közüzemi szerződésű fogyasztók Leolvasások, számlázás rendje és módja Lakossági fogyasztók Teljesítménydíjas árszabású fogyasztók Alapdíjas árszabású fogyasztók Közvilágítás Ideiglenes árszabással vételező fogyasztók Egyedi fogyasztók A meddő villamos energia elszámolása A transzformátor-veszteség elszámolása Elszámolás mérés nélküli vételezés esetén Szerződésszegés és szabálytalan villamosenergia-vételezés esetén Villamos energia ellenértékének kiegyenlítése A számlák kiegyenlítésének módja lakossági fogyasztók esetében: A számlák kiegyenlítésének módja nem lakossági fogyasztók esetében:

9 11.7 Késedelmes fizetés a fogyasztó részéről Késedelmes fizetés a Szolgáltató részéről Általános szabályok Fizetési hátralékok behajtása Tartozás eladása más gazdasági társaság részére A VILLAMOSENERGIA-SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI A villamos energia szolgáltatás minőségére vonatkozó és a fogyasztói elégedettséget jellemző paraméterek Garantált szolgáltatás Fogyasztói elégedettség felmérés rendszere AZ ÜZEMI ESEMÉNYEK RENDSZERE, SZÜNETELTETÉS Az üzemi események rendszere Hibaelhárítás Hibabejelentés A keletkezett hibák fajtái A hibaelhárítás rendje A közvilágítás hibaelhárítás rendje Hatósági korlátozás A villamosenergia-elosztás szüneteltetése Előre nem látható szünetelés Előre látható szüneteltetés kw alatti rendelkezésre álló teljesítményű fogyasztók értesítése kw és a feletti rendelkezésre álló teljesítményű fogyasztók értesítése A korlátozással, szüneteltetetéssel kapcsolatos kártérítési igények bejelentésének, elbírálásának és teljesítésének rendje A kártérítési igények bejelentése A kártérítési igények elbírálása A kártérítési igények teljesítése PANASZÜGYEK KEZELÉSE Panaszügyek kezelése Fogalmi meghatározások Panaszbejelentés kivizsgálására jogosult szervezeti egységek

10 Ügyintézési határidő Nyilvántartás Kifogás a számla ellen Kifogás a fogyasztásmérő berendezéssel szemben Helyszíni ellenőrző mérés Az ÉMÁSZ Nyrt. által felkért független mérőlaboratóriumban végrehajtott ellenőrző mérés Az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) által végzett ellenőrzés Elszámolás hibás mérés esetén Eljárás havi leolvasású fogyasztók esetén: Eljárás éves leolvasású fogyasztók esetén: Minőségi kifogás EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER ENGEDÉLYESEIVEL, ILLETVE A VILLAMOS-ENERGIA PIAC RÉSZTVEVŐIVEL Az együttműködés általános feltételei Az ÉMÁSZ Nyrt. és a közüzemi nagykereskedő kereskedelmi együttműködése A közüzemi fogyasztó ellátásához szükséges villamos energia átvételére vonatkozó általános kereskedelmi feltételek A szerződés tartalmi elemei A közüzemi szolgáltató és az elosztó engedélyes kereskedelmi együttműködése Az együttműködés általános szabályai A szerződés tartalmi elemei A VET 65. (2) és (3) bekezdésében meghatározott villamos energia megvásárlására vonatkozó szerződési feltételek A szerződési feltételek jogszabályi háttere Szerződési feltételek a közüzemi nagykereskedő által lekötött villamos energia megvásárlására Szerződési feltételek az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia megvásárlására HATÁLYBA LÉPÉS

11 1 Az üzletszabályzat tárgya és hatálya Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (a továbbiakban ÉMÁSZ Nyrt.) a Magyar Energia Hivatal által kiadott 36/2003. számú működési engedély alapján végzi a közüzemi szolgáltatói tevékenységét. Az ÉMÁSZ Nyrt. a villamos energiáról szóló évi CX. törvény, valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott jogszabályok, az ellátási szabályzatok és a működési engedély előírásainak megfelelően készítette el üzletszabályzatát. Az ÉMÁSZ Nyrt. közüzemi szolgáltatói és elosztói tevékenységet végez. 1.1 Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat tartalmazza a közüzemi szolgáltató által a közüzemi fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az üzletszabályzat tartalmazza továbbá az adott fogyasztási helyre vonatkozó szerződés nélküli (szabálytalan) vételezés következményeit. Az elosztó hálózati engedélyes által nyújtott szolgáltatások szabályozását az elosztói üzletszabályzat tartalmazza. 1.2 Az üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Az üzletszabályzat hatálya kiterjed az ÉMÁSZ Nyrt. közüzemi szolgáltatói működési engedélyében meghatározott területére, valamint a közüzemi szolgáltatótól közüzemi szerződés alapján villamos energiát vételező fogyasztókra Időbeli hatály Az üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával lép hatályba. A már hatályos üzletszabályzat a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra a hatályba lépést követően alkalmazandó. Az ügyek intézése során az érintett időszakban hatályos üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 1.3 Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és a fogyasztók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele Az ÉMÁSZ Nyrt. köteles az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, és honlapján hozzáférhetővé tenni Az általános szerződési feltételek hatályba lépése Az ÉMÁSZ Nyrt. a közüzemi szerződésre irányadó, annak részét képező általános szerződési feltételek megváltozása esetében, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal,

12 köteles az érintett fogyasztókat írásban értesíteni arról, hogy az általános szerződési feltételek megváltoznak. Ezen kívül országos vagy megyei lapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, valamint az F-1. sz. függelék 5. pontjában meghatározott ügyfélszolgálati irodákban nyilvánosan közzétenni az általános szerződési feltételek megváltozásának tényét, valamint biztosítani a megváltozott általános szerződési feltételek megtekintésének lehetőségét. A fogyasztók írásbeli értesítése kézbesítés útján történik. 2 Fogalom meghatározások 2.1 Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak Adatvédelmi törvény A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény Személyes adat A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől Adattovábbítás Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik Nyilvánosságra hozatal Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg

13 2.1.8 Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi Gépi feldolgozás A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése Adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 2.2 Csatlakozási pont Jelenti a villamosművek, a villamosmű és a fogyasztói berendezés, továbbá a villamosmű és a fogyasztói vezeték, illetve a közvetlen vezeték tulajdoni határát. Egy fogyasztási helynek több csatlakozási pontja lehet. A közcélú hálózat azonos pontjára csatlakozó különálló fogyasztási helyek csatlakozási pontját fogyasztási helyenként külön csatlakozási pontnak kell tekinteni. Egy csatlakozási pontnak kell tekinteni az egy fogyasztási helyen belül ugyanarra a közcélú vezetékre, transzformátorra csatlakozó több csatlakozó berendezés csatlakozási pontjait. Meglévő alfogyasztói villamos energia szolgáltatás csatlakozási pontja azonos az alfogyasztói szerződés létrejöttekor meglévő főfogyasztói csatlakozási ponttal. Az alfogyasztói csatlakozási pont egyben a villamos energia szolgáltatás teljesítési helye is. A villamos energia szolgáltatás mennyiségi és minőségi teljesítése ezen a ponton történik a meglévő alfogyasztók részére is. A közvilágítás tekintetében a csatlakozási pontot a felek közötti egyedi megállapodás rögzíti. 2.3 Csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak Csatlakozó berendezés Jelenti azt a vezetékrendszert a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezéssel együtt, amely az átviteli vagy elosztó hálózatot a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozó berendezés tartozéka Üzemszerű csatlakozó berendezés Jelenti az állandó és az ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezést Állandó üzemszerű csatlakozó berendezés Állandó üzemszerű csatlakozó berendezés a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában résztvevő, a határozatlan időre kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésben foglalt

14 teljesítmény és villamosenergia-igény kielégítéséhez szükséges és alkalmazott csatlakozó berendezés Ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezés Ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezés a fogyasztási hely, illetve a fogyasztási helyen végzett tevékenység jellegéből fakadó ideiglenes jellegű villamosenergia-vételezés ellátására szolgáló csatlakozó berendezés. Az ideiglenes üzemi csatlakozó berendezés fennmaradásának időtartamát (amely tizenkét naptári hónapnál nem lehet hosszabb) a villamosenergiavételezésre kötött szerződésben kell rögzíteni Tartalék csatlakozó berendezés Jelenti a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában részt nem vevő, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló a szerződésben foglalt feltételek mellett igénybe vehető csatlakozó berendezést. A fogyasztó a tartalék csatlakozó berendezést akkor veheti igénybe, ha az üzemszerűen igénybe vett csatlakozó berendezésen a vételezés bármely ok miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik. A fogyasztó köteles a tartalék csatlakozó berendezés igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor az ÉMÁSZ Nyrt.-nek bejelenteni. A tartalék csatlakozó berendezés igénybevételére való áttérés történhet automatikusan is. Ebben az esetben az ÉMÁSZ Nyrt. a szerződésben köteles nyilatkozni, hogy eltekint-e az igénybevétel bejelentésétől Többirányú ellátás Jelenti azt, amikor az adott csatlakozási ponthoz vagy csatlakozó berendezéshez legalább két olyan elosztóvezeték csatlakozik, amelyen a villamos energia több irányból érkezhet. Többirányú ellátás esetén díjtétel csak akkor számítható fel, ha: - a fogyasztó a többirányú ellátást igényli, - a villamos energia közüzemi szerződésben a felek azt rögzítették, és a fogyasztó számára az fokozott biztonságot jelent. 2.4 Ellátási szabályzatok Jelenti az üzemi szabályzatot, a kereskedelmi szabályzatot és az elosztói szabályzatot. 2.5 Elosztóhálózat Jelenti a közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszert beleértve a tartószerkezeteket is, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel együtt. 2.6 Előre fizetős mérő Olyan fogyasztást mérő berendezés, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a villamosenergia-ellátást

15 2.7 Elszámolási pont Jelenti az elszámolási mérés, mérési rendszer által létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pontot, amelyhez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető. 2.8 Engedélyes Jelenti az átviteli, elosztói, rendszerirányítói, villamos energia kereskedelmi, közüzemi nagykereskedelmi, közüzemi szolgáltatói, szervezett villamos energia piac működtetői és termelői engedélyest. 2.9 Erőmű üzemeltetője Jelenti a villamos energia termelői engedélyest és a kiserőmű üzemeltetőjét Fizető Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illetve egyéb szervezetet, aki (amely) a villamos energia közüzemi szerződésben vagy e nélkül, külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott fogyasztási helyen (helyeken) felhasznált, valamint a szerződött, illetve vételezett teljesítmény szerinti villamos energia árának (díjának) és az egyéb járulékos kötelezettségeknek (pl. ÁFA, késedelmi kamat, eljárási költség, kártérítés) megfizetését. A fizető és a fogyasztó a felek megállapodásának megfelelően tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet. A villamos energia szolgáltatás díjának megfizetéséért a fogyasztó és a fizető egyetemlegesen felelősek Fogyasztási hely Jelenti azt az egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő területet, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja Egy fogyasztási hely Egy fogyasztási helynek kell tekinteni a fogyasztó tulajdonában (kezelésében) vagy használatában álló, azokat a nem összefüggő (egymással nem határos) területeket is: - amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán egymással szemben helyezkednek el, vagy - amelyekre a fogyasztó az ÉMÁSZ Nyrt szeptember 1-je előtt adott hozzájárulásával fogyasztói vezetéken keresztül ad tovább, vagy saját létesítmény ellátására visz át villamos energiát. Egy fogyasztási helynek kell tekinteni továbbá:

16 - az épület (lakóház, irodaház, társasüdülő, szociális, karitatív, egyházi, diplomáciai és egyéb rendeltetésű épület) közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit), vagy - azt az összefüggő helyiségcsoportot, melyet önálló, mért fogyasztói vezeték lát el. A közvilágítás, valamint a forgalomirányítás tekintetében egy fogyasztási hely a település teljes közigazgatási területe, illetve a felek megállapodása esetében annak, a megállapodásban körülhatárolt része, amelyen lévő közvilágítást, illetve forgalomirányítást ellátó települési önkormányzat, vagy természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet közüzemi fogyasztóként a közüzemi szolgáltatóval létrejött közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát Külön fogyasztási hely Egy összefüggő területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül, külön fogyasztási helynek kell tekinteni minden egyes természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tulajdonában, bérletében, kezelésében, használatában álló összefüggő területrészt, illetve összefüggő helyiségcsoportot, amelyet egy önálló, mért fogyasztói vezeték lát el villamos energiával. Közös tulajdonban álló ingatlanon, külön fogyasztási helynek kell tekinteni a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő összefüggő területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet egy önálló, mért fogyasztói vezeték lát el villamos energiával Fogyasztásmérő-berendezés és kiegészítő készülékei Jelenti a villamosenergia-fogyasztás mérésére és elszámolására szolgáló egy vagy több fogyasztásmérőt a kiegészítő készülékekkel együttesen, ideértve, de nem kizárólag: - a hatásos és meddőenergiát mérő fogyasztásmérőket, - az időprogram kapcsolót és a különmért fogyasztókat vezérlő kapcsolóórát vagy központilag vezérelt vevőberendezést és a hozzá tartozó mágneskapcsolókat, - a vételezett és hálózatba táplált teljesítményt mérő és regisztráló készülékeket, - a mérőtranszformátorokat, - a mérőtranszformátorok szekunder oldali vezetékeit, sorozatkapcsait, - a távadókészülékeket és azok vezetékeit, - a vételezhető és a hálózatba táplálható teljesítmény korlátozására szolgáló - kismegszakítókat, - olvadóbiztosítókat, - beállítható túláramkorlátozóval rendelkező megszakítókat, - vagy egyéb készülékeket. (pl. átlátszó műanyag védőburkolat) 2.13 Fogyasztó Jelenti a villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy törvény szerint engedélyköteles fogyasztói vezetéken keresztül vételező természetes személyt, vagy a Ptk c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetet; külön jogszabály több fogyasztási

17 helyen villamos energiát vételező természetes személyeket, illetőleg gazdálkodó szervezeteket egy fogyasztónak minősíthet. Fogyasztón a közüzemi fogyasztót kell érteni a jelen üzletszabályzatban Közüzemi fogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, aki (amely) az ÉMÁSZ Nyrt.-től, közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát. A közüzemi fogyasztó lehet lakossági vagy nem lakossági fogyasztó Lakossági fogyasztó Az a fogyasztó, aki saját háztartása egy fogyasztási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a közüzemi szolgáltatóval villamos energia vételezésére megkötött közüzemi szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat haszonszerzés céljából gazdasági tevékenységet Nem lakossági fogyasztó Jelenti azokat a közüzemi fogyasztókat, akik (amelyek) nem minősülnek lakossági fogyasztónak Alfogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, akit a főfogyasztó mért engedélyköteles fogyasztói vezetékéről (idegen hálózat) látnak el villamos energiával, valamint az ÉMÁSZ Nyrt. jogelőde vele közüzemi szerződést kötött az évi XLVIII. törvény hatályba lépését megelőzően, és a közüzemi szerződés a jelen üzletszabályzat hatálybalépésekor hatályos. Új alfogyasztói jogviszony nem létesíthető Feljogosított fogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, aki (amely) a külön jogszabályban megállapított felhatalmazás szerint, saját döntése alapján nem közüzemi szerződés keretében vásárol villamos energiát. A villamos energiát vételező természetes személy vagy gazdálkodó szervezet feljogosított fogyasztóvá válhat a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel a villamosenergiafogyasztás megkezdésekor, vagy a közüzemi szerződés felmondásával. A fogyasztó feljogosított fogyasztóvá válása érdekében a közüzemi szerződést - a fogyasztó és a közüzemi szolgáltató eltérő megállapodása hiányában - 30 napos felmondási idővel mondhatja fel. A fogyasztót a közüzemi szerződésének felmondásával, a felmondási idő elteltéig a közüzemi fogyasztó, ezt követően a feljogosított fogyasztó jogállása illeti meg. Amenynyiben a kilépés feltételei a fogyasztó önhibáján kívül a felmondási idő elteltéig nem teljesülnek, a kilépés feltételeinek teljesítése és azok hatálybalépése időpontjáig a fogyasztót megilleti a közüzemi fogyasztó jogállása június 30-ig feljogosított fogyasztóvá válhat minden, a külön jogszabályban meghatározott nem lakossági fogyasztó július 1-jétől feljogosított fogyasztóvá válhat minden fogyasztó

18 Közvilágítási fogyasztó Jelenti a közvilágítás céljára villamos energiát vételező fogyasztót. Amennyiben közvilágítási fogyasztó az ÉMÁSZ Nyrt.-től, közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát, úgy a közvilágítási fogyasztó egyéb (nem lakossági) közüzemi fogyasztónak minősül Fogyasztói szolgálat Jelenti az alábbi nem vállalkozói tevékenységeket: - a csatlakozó és mérőberendezésen, valamint a fogyasztó tulajdonában levő berendezéseken végzett munkálatok, - a villamos energia elszámolásával kapcsolatos tevékenységek, - a fogyasztó által végzett munkálatok miatti szükséges közüzemi szolgáltatói tevékenységek, - szakfelügyelet biztosítása, - a folyamatos (szerződésszerű) villamos energia szolgáltatás érdekében a csatlakozó- és mérőberendezésen nem az ÉMÁSZ Nyrt. magatartása miatt keletkező hiba elhárítása érdekében végzett tevékenységek, - a fogyasztásmérő helyszíni műszeres ellenőrzése, illetve ellenőrző mérő felszerelése, - összekötő berendezések üzemeltetése, üzemzavar-elhárítása. A fogyasztói szolgálat díjtételeit a Magyar Energia Hivatal mint szabadáras díjtételeket nem vizsgálja és hagyja jóvá. Az alkalmazott díjtételek felülvizsgálata nem képezi a jóváhagyási eljárás részét Fogyasztói vezeték Jelenti a fogyasztói berendezés ellátására szolgáló, az ÉMÁSZ Nyrt. közcélú hálózatának részét nem képező, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő hálózati elemet, villamos vezetéket, átalakító és kapcsoló berendezést, amely a csatlakozási pont után van, és amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó fogyasztónak, fogyasztók csoportjának, illetve fogyasztónak nem minősülő természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek, ezek csoportjának ellátására szolgál. A fogyasztói vezeték méretlen és mért fogyasztói vezetékekből is állhat. A méretlen fogyasztói vezeték az ÉMÁSZ Nyrt. által üzemeltetett közcélú hálózatot köti össze a fogyasztásmérő berendezéssel, annak kiegészítő készülékeivel. A mért fogyasztói vezeték a fogyasztói vezeték az ÉMÁSZ Nyrt. által mért szakasza. Egy fogyasztói vezetékhálózaton belül több különálló mért fogyasztói hálózat is lehet Hálózati csatlakozási szerződés Jelenti az ÉMÁSZ Nyrt. és a rendszerhasználó között, a rendszerhasználó csatlakozási pontjai vonatkozásában az ott rendelkezésre álló teljesítmény előfeltételeinek megvalósítására és a folyamatos biztosítására írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést

19 2.17 Hálózati leágazó pont Jelenti a közcélú elosztóhálózat és a csatlakozóvezeték, illetve a közcélú elosztóhálózat és a fogyasztói vezetékhálózat összekötési pontját. A hálózati leágazó pont és a csatlakozási pont egybeesése esetén a villamosmű és a fogyasztói berendezések tulajdoni határa a hálózati leágazó pont Írásos fogyasztói megkeresés A fogyasztónak az ÉMÁSZ Nyrt. hivatalos kapcsolattartási címére, telefaxszámára, levélben, telefaxon, vagy -ben, vagy regisztrált mobilszámról SMS-ben érkezett, a szolgáltatást érintő bejelentése, kérdése, észrevétele, panasza Kikapcsolás, felfüggesztés fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Jelenti a fogyasztó kizárását a villamosenergia-szolgáltatásból Felfüggesztés Jelenti a villamos energia közüzemi szerződés érvényességének fenntartása mellett a fogyasztó villamosenergia-ellátásának átmeneti felfüggesztését Csökkentett szintű ellátás Jelenti az ÉMÁSZ Nyrt. az általa meghatározott minimális teljesítményű vételezés biztosítását, indokolt egyedi igény esetén a közüzemi szerződés megegyezés szerinti módosításával a kikapcsolás helyett Közcélú hálózat A közcélú hálózat olyan átviteli, vagy elosztó hálózat, amelyet a rendszerirányítási engedélyes javaslatára a Magyar Energia Hivatal a villamos energia rendszer biztonságos és hatékony működtetéséhez szükségesnek minősít A közüzemi szerződés Jelenti a fogyasztó és az ÉMÁSZ Nyrt. között a fogyasztó igénye szerinti, folyamatos, biztonságos villamosenergia-szolgáltatásra, illetve a fogyasztó hálózathasználatának biztosítására írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést

20 2.22 Közterület Jelenti a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése Közvetlen vezeték Jelenti közcélúnak, illetve fogyasztói vezetéknek nem minősülő vezeték vagy hálózati elemet, amely természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, illetőleg ezek csoportját (a továbbiakban együtt: közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó) oly módon köt össze erőművel, hogy a) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó és az erőmű a közcélú hálózathoz nem csatlakozik, b) az erőmű, kiserőmű, a közüzemi nagykereskedő, a közüzemi szolgáltató vagy a villamosenergia-kereskedő tulajdonában álló, illetve annak működéséhez szükséges létesítmény (a továbbiakban: saját létesítmény) ellátására szolgál, vagy c) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználónak az erőmű, a kiserőmű, illetve villamosenergia-kereskedő által történő ellátására szolgál; 2.24 Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Közvilágítás Jelenti a közterületeknek és a közforgalom számára megnyitott magánterületnek a közlekedés-, a köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, helyhez kötött, villamos üzemű megvilágítását. Közvilágításnak kell tekinteni a közutak (autópálya, autóút, főút, mellékút, járda, gyalogút, és kerékpárút) megvilágítását, függetlenül attól, hogy a közút téren, parkban, alul- vagy felüljárón, alagútban, hídon, árkád alatt stb. vezet át. Ide kell érteni az autóparkolók világítását, illetőleg a középületek előtti területek, a menetrend szerint közlekedő közforgalmú járművek (tömegközlekedési járatok) megállóhelyei miatt esetleg szükséges világítási igényt, valamint a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek emelt szintű világítását, továbbá minden olyan világítási berendezést, amelyet a jegyző igénybejelentésében közvilágításnak minősít Üzemeltető Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illetve egyéb szervet, amelyik a közvilágítás céljára szolgáló világító berendezés(ek) üzemeltetését szerződéses viszonyban felelőséggel ellátja

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Törölt: - Hatályos: szeptember 1-jétől Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Egyetemes Szolgáltatói Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak Adatvédelmi

Részletesebben

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől

M.3. számú melléklet. Adatvédelem és adatbiztonság. Hatályos: szeptember 1-jétől Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete M.3. számú melléklet Adatvédelem és adatbiztonság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.3. számú melléklete 1 1. Alapfogalmak

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Budapest, 2004. Augusztus 31. Tartalomjegyzék 1 Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL A H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38. I/1.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre 5. sz. melléklet: Adatkezelési Szabályzat A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata. 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata 4. módosítással egységes szerkezetbe foglalva Elosztói üzletszabályzat 2/135. oldal Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. Elosztói Üzletszabályzat június 1.

DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. Elosztói Üzletszabályzat június 1. DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzat 2008. június 1. 2. oldal; összesen:111 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...9 1.1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME. Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME Adatvédelem és adatkezelés a cégek mindennapi ügyvitelében Érintett területek Az adatkezeléssel érintett területek: A munkavállalók személyes adatainak kezelése Üzleti partnerek

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat (Az ÁSZF 5-ös számú melléklete) Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezően előírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1 Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma

A mérőállások leolvasási dátuma: év hó nap. Fogyasztásmérő(k) gyári száma Villamos energia közüzemi szerzôdés felmondása A fogyasztási hely címe: ir.szám város/község* út/utca/tér* házszám* em./fsz.,* ajtó rendeltetése (lakás, üdülô, kert, garázs, üzlet, mûhely stb.) A mérőállások

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ LH PATENT SECURITY KFT Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott kötelezettségeket az LH Patent Security

Részletesebben

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására.

1.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. Adatvédelem 1. ELŐSZÓ 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) az Belle-Aire Tanácsadó és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3235 Mátraszentimre, Fenyves u.5.) (továbbiakban

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 01. 1. BEVEZETÉS A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban: NISZ Zrt., 1081 Budapest Csokonai u. 3.), mint jogszabály által kijelölt kormányzati

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1. Előszó 1.1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a SG Marketing Kft. (székhely: 1149 Budapest Limanova tér 12., cégjegyzékszám: 01-09-931340) (a Kiadó ) tevékenysége során

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében

Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Adatkezelési, Adatvédelmi ismertető az Új szabályok tükrében Az adatvédelmi szabályozás célja, fontossága - A személyes adatok gyűjtése nyilvántartása, feldolgozása a legutóbbi időszakban került az alkotmányos

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói szolgálat díjszabásának rendszere Elosztói üzletszabályzat M2. számú melléklete 2/7.

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Adatvédelmi szabályzat 1./ Bevezetés 1./1. Jelen adatvédelmi szabályzat (a Szabályzat ) a Vár Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 10. 3. emelet 28. ajtó. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október

Vállalkozások Energiatudatosságáért. MET-PMKIK közös rendezvénysorozata. 2014. október Magyar Energetikai Társaság Vállalkozások Energiatudatosságáért MET-PMKIK közös rendezvénysorozata 2014. október Magyar Energetikai Társaság Kereskedelmi és ipari ingatlanok belső villamosenergia ellátásának

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M10. számú melléklet Az idegen ingatlanok tulajdon- és használati jogának korlátozása Elosztói üzletszabályzat M10.

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok

Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok Háztartási méretű kiserőműre vonatkozó szabályok I. Háztartási méretű kiserőmű fogalma 2008-tól a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.)

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SOCIAL STEPS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Általános rendelkezés A Social Steps az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel

Részletesebben

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot

O ~99y0169 Hivatala. lmmányszám : ~ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! módosító javaslatot ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökének Helyben O ~99y0169 Hivatala lmmányszám : ~"ezett: 1005 MÁJ 0 9. Tisztelt Elnök Asszony! Módosító javaslat A Házszabály 94.

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MÁJUSÁPRILIS4. JÚLIUS 1.

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MÁJUSÁPRILIS4. JÚLIUS 1. Stílusdefiníció: Címsor4: Nincs aláhúzás 20156. májusáprilis4. július 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 20156. MÁJUSÁPRILIS4.

Részletesebben

Telemedbook adatvédelmi irányelvek

Telemedbook adatvédelmi irányelvek Telemedbook adatvédelmi irányelvek A MOHAnet az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat

Részletesebben

Energetikai Központ Zrt. - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A villamosenergia-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges felhasználói adatok kezeléséről

Energetikai Központ Zrt. - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A villamosenergia-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges felhasználói adatok kezeléséről Energetikai Központ Zrt. - ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A villamosenergia-szolgáltatás teljesítéséhez szükséges felhasználói adatok kezeléséről 1. PREAMBULUM Az Energetikai Központ Zrt. által nyújtott villamos

Részletesebben

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély

Villamos energia termelés szüneteltetésére vonatkozó engedély 1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-2189/1/2005 ÜGYINTÉZŐ: Horváth Károly TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7774 TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; horvathk@eh.gov.hu

Részletesebben

2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. április 13. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képező jogszabályok

Részletesebben

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján.

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Szocio-Produkt Kft. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CII. törvény, valamint az Alaptörvény IV. cikke alapján. Kiadva:

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék

GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. 1. A szabályzat célja és alkalmazási területe... 3 2. 2. A Belső Adatvédelmi Felelős... 3 3. 3. Az adatkezelői minőség bejelentése. A Szabályzat közzététele... 3 4. 4. védelme... 3 4.1.

Részletesebben

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az előfizetők személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Állttallános Szerződésii Fellttéttellek 5.. számú mellllékllett ADATKEZELÉSII SZABÁLYZAT PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. ffebrruárr 1.. 1 Az előfizetők

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat. www.tegla-aruhaz.hu Adatvédelmi Nyilatkozat www.tegla-aruhaz.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tegla-aruhaz.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Rigips

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Magyar Faktorház Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (a továbbiakban: Avtv.)

Részletesebben

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei

A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei A Jó Közérzet Központ adatvédelmi- és -kezelési elvei Jó Közérzet Központ A Jó Közérzet Központ adatvédelmi és adatkezelési elvei és gyakorlata A Jó Közérzet Központ ezúton teszi közzé az adatvédelmi és

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. Adatvédelem 1. Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozat a (http://www.prokotravel.hu ) weboldal (továbbiakban weboldal) adatgyűjtési, adatkezelési és adatfeldolgozási módjára vonatkozó használati alapelveket

Részletesebben

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A SPORTKÁRTYA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 2013 I. Bevezetés A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) a SPORTKÁRTYA Kereskedelmi

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám A szex-webshop.hu webáruház internetes oldalai regisztráció nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások, amelyek csak regisztrált partnereink számára elérhetőek. Regisztráció A szex-webshop.hu

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Adatkezelő Ferling Webline Szolgáltató Kft. Székhely 7621 Pécs, Mária u. 8. Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilvántartási száma hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis.

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Laser Force Arénát és a www.laserforce.hu weboldalt üzemeltető M.Á.K. '99 Élelmiszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Az adatkezelő megnevezése Alapadatok

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL

MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL MAHART PASSNAVE KFT. TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A KÁRTYÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL A Mahart PassNave Kft. törzsvásárlói csoportot működtet, melynek célja törzsvásárlóink, és a vele

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Hudson Szandra Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 7624 Pécs, Báthory

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Ferling Webline Kft. - Hatályos: 2014. június 19-től 1. Fogalom-meghatározások 1.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat

Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzat 2012. június 1. 1 A szabályzat célja, hatálya A Szabályzat célja, hogy az információs

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. A Szabályzat célja... 2 2. A Szabályzat hatálya... 2 3. Értelmező rendelkezések... 2 4. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény és intézése... 3 4.1. Az igény benyújtása... 3

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat.

Adatvédelmi Nyilatkozat. Adatvédelmi Nyilatkozat www.tondach-shop.hu 1. Preambulum Az Etyeki Tüzép Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.tondach-shop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja Tondach

Részletesebben

2010. november 23. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

2010. november 23. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2010. november 23. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Az Üzletszabályzat tárgya és hatálya, fogalom-meghatározások,

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás

Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Töltőtelepítés, illetve üzemeltetés engedélyeztetési eljárás Az alábbiakban összegyűjtöttük az elektromos gépjármű energiatárolójának villamos energiával történő töltésére alkalmas töltőállomás telepítésének,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu ADATVÉDELMI NYILATKOZAT www.szbh-trilogia.hu A Kurrens Print Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Kurrens Print Kft., mint Szolgáltató) a www.szbh-trilogia.hu honlapon lehetővé teszi

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója

A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi tájékoztatója A Zempléni Vízmű Kft adatvédelmi ja 1. Az adatkezelés elvei A Felhasználó személyes adata csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy törvény, illetőleg - törvény felhatalmazása alapján

Részletesebben

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: FULGIDUS KFT (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre, Malom utca 4. Az adatkezelő e-mail címe: info@tahititeak.hu

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Adatvédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Az adatvédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Általános rész...5 Személyes

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M2. számú melléklet Felhasználói igény alapján végzett szolgáltatások külön díjai Elosztói üzletszabályzat M2. számú

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21.

SZAKMAI NAP. Budapest, 2014.05.16. Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály. ELMŰ Hálózati Kft 2014.05.21. SZAKMAI NAP Budapest, 2014.05.16 Babarczi Zoltán Méréstechnika és Mérőellenőrzési Osztály 1. OLDAL TÉMÁK - Idősoros és profilos elszámolású mérőváltós mérések, - Társasházi összekötő berendezés és mérőhelyek

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint

H A T Á R O Z A T Ft, azaz ötvenezer Forint Iktatószám: Tárgy: KE/001/00079-0007/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T 1.) Az Energetikai Központ Zrt. (1053 Budapest, Magyar u. 36.; adószám: 23342385-2-41), a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. BEVEZETÉS A Mosoly Alapítvány (székhely: 1022 Budapest, II. Bogár u. 11/b.; levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10/a., nyilvántartási szám: AM 1239, a továbbiakban:

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. Délmagyarországi Áramszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzata Hatályos: 2008. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA

Részletesebben

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme Az oldal kezelője a KKV Megoldások Kft (Szolgáltató) k személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata

M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete M.7. számú melléklet Garantált Szolgáltatások eljárási szabályzata Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.7. számú melléklete

Részletesebben

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása

F.4. számú függelék. Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása F.4. számú függelék Szolgáltatási tevékenységek árszabása és számlázása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Igazgatói utasítás Tárgy:

Részletesebben

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások

Adatvédelmi elvek. I. Definíciók, meghatározások Adatvédelmi elvek A Digiter-IT Hungary Kft. 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatti székhelyű gazdasági társaság, mint a www.digiter.hu honlap üzemeltetője (a továbbiakban mint Szolgáltató, illetve Adatkezelő),

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T V É D E L M I T Á J É K O Z T A T Ó I. P r e a m b u l u m Az ŐSZY ÉS ŐSZY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1013 Budapest, Feszty Árpád utca 4. V/16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama

A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja, időtartama A TRIOTEL Kft. (a továbbiakban: szolgáltató, vagy TRIOTEL Kft. ) az előfizetők személyes adatait bizalmasan,

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. Fogyasztóvédelmi fórum Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt. 2012. június 12. 1 Égáz Dégáz Földgázelosztó Zrt - szervezeti felépítés feladatok panaszok, reklamációk kezelése tartozás miatti kikapcsolások ügyfélkapcsolati

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE

KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE KÖZÉRDEKŰ ADATOK EGYEDI IGÉNYLÉSÉNEK RENDJE A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 61. (1) bekezdése értelmében A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra,

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

3/2014. számú SZABÁLYZATA

3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 3/2014. számú SZABÁLYZATA Tárnok Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban együtt: közfeladatot

Részletesebben