ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, Február 08.

2 Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Időbeli hatály Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és a fogyasztók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele Az általános szerződési feltételek hatályba lépése FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak Adatvédelmi törvény Személyes adat Adatkezelés Adatfeldolgozás Adattovábbítás Nyilvánosságra hozatal Adatkezelő Adatfeldolgozó Gépi feldolgozás Adattörlés Csatlakozási pont Csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak Csatlakozó berendezés Üzemszerű csatlakozó berendezés Tartalék csatlakozó berendezés Többirányú ellátás Ellátási szabályzatok Elosztóhálózat Előre fizetős mérő Elszámolási pont

3 2.8 Engedélyes Erőmű üzemeltetője Fizető Fogyasztási hely Egy fogyasztási hely Külön fogyasztási hely Fogyasztásmérő-berendezés és kiegészítő készülékei Fogyasztó Közüzemi fogyasztó Fogyasztói szolgálat Fogyasztói vezeték Hálózati csatlakozási szerződés Hálózati leágazó pont Írásos fogyasztói megkeresés Kikapcsolás, felfüggesztés fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Felfüggesztés Csökkentett szintű ellátás Közcélú hálózat A közüzemi szerződés Közterület Közvetlen vezeték Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Közvilágítás Üzemeltető Összekötő berendezés Szerződött teljesítmények Rendelkezésre álló teljesítmény Lekötött teljesítmény Névleges csatlakozási teljesítmény

4 Kisegítő teljesítmény Növekvő teljesítmény Éjszakai többletteljesítmény Hétvégi többletteljesítmény Tartalékteljesítmény Operatív teljesítmény Szüneteltetés, korlátozás fogalmi meghatározásai Szüneteltetés Korlátozás Teljesítési hely Továbbadás Üzemi esemény Üzletszabályzat VET VKSz VHSz A KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ FŐBB CÉGJOGI JELLEMZŐI Az ÉMÁSZ Nyrt., mint közüzemi szolgáltató feladata Az ÉMÁSZ Nyrt. működési területe Fogyasztóvédelem Adatvédelem, adatbiztonság Az adatvédelem alapelvei, célja A közüzemi fogyasztók személyes adatainak kezelése Adatfeldolgozás, adattovábbítás A személyes adatok kezelésének főbb esetei Az adatok kezelésének határideje Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések A közüzemi fogyasztó adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai Az adatvédelmi felelős A közüzemi fogyasztó jogorvoslati lehetősége ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

5 4.1 Az ügyfélszolgálat feladata Ügyfélszolgálati egységek Telefonos Ügyfélszolgálati központ Személyes ügyfélszolgálatok Írásos ügyfélszolgálat Az ügyfélszolgálat feladatai, az ügyintézés feltételei Az ÉMÁSZ Nyrt. ügyfélszolgálata az alábbi feladatokat látja el: Az ügyintézés feltételei Az ügyfélszolgálati irodák Kiemelt ügyfelek irodája Nagyfogyasztói irodák Ügyfélszolgálati irodák (lakossági és kisvállalkozói ügyfélkör) IGÉNYBEJELENTÉS, TÁJÉKOZTATÁS Előzetes igénybejelentés, előzetes tájékoztatás Igénybejelentés a fogyasztó részéről Az igénybejelentés tartalma lakossági fogyasztó esetén Az igénybejelentés tartalma nem lakossági fogyasztók esetén Az igénybejelentés tartalma a közüzemi szolgáltatásra áttérő feljogosított fogyasztók esetén Tájékoztatás az ÉMÁSZ Nyrt. részéről A tájékoztatásban szereplő adatok A fogyasztó nyilatkozata a feltételek elfogadásáról FOGYASZTÁSI HELYEK, CSATLAKOZÁSOK LÉTESÍTÉSE, HÁLÓZATRA KAPCSOLÁS Csatlakozási pont meghatározása Csatlakozó berendezés létesítése Tervdokumentáció Érintésvédelem kisfeszültségen Kivitelezői jogosultságok A fogyasztók hálózatra csatlakoztatásának műszaki feltételei Műszaki felülvizsgálat

6 6.8 Hálózatra kapcsolás Csatlakozási költségtérítés VILLAMOS ENERGIA KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE Szerződéstervezet készítése, szerződéskötés Közüzemi fogyasztók Feljogosított fogyasztó közüzemi szerződéses körbe visszatérése A közüzemi szerződések típusai Általános közüzemi szerződések Egyedi közüzemi szerződések A közüzemi szerződések tartalmi követelményei Általános közüzemi szerződés Nem lakossági fogyasztók esetében a szerződésszegés esetére vonatkozó biztosíték kikötésének esetei Egyedi közüzemi szerződések A villamos energia közüzemi szerződés mellékletei Üzemviteli megállapodás Fizetési megállapodás Kapcsolási lap, felülvizsgálati lap Egyes többletszolgáltatások igénybevételének feltételei Tartalékteljesítmény, tartalék csatlakozó berendezés, és kisegítő teljesítmény igénybevételének feltételei Operatív teljesítmény igénybevételének feltételei A szerződés időbeli hatálya és módosítása Általános közüzemi szerződés Egyedi közüzemi szerződés Szerződésmódosítás a fogyasztó részéről A közüzemi szerződés felmondása, megszűnése Szerződésfelmondás a fogyasztó részéről Szerződésfelmondás az ÉMÁSZ Nyrt. részéről Közüzemi fogyasztók feljogosított fogyasztóvá válása A szerződés megszüntetése Fizetési kötelezettség a szerződés megszűnése esetén A kézbesítés szabályai

7 8 A KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS MEGSZEGÉSE ÉS A SZABÁLYTALAN VÉTELEZÉS Szerződésszegés az ÉMÁSZ Nyrt. részéről Szerződésszegés a fogyasztó részéről Szabálytalan vételezés a fogyasztó részéről A szerződésszegés esetére szóló biztosítékok A kötbér Az ÉMÁSZ Nyrt. szerződésszegése esetén fizetendő kötbér A fogyasztó szerződésszegése esetén fizetendő pótdíj, kötbér A természetes személy fogyasztót terhelő felemelt díj részbeni elengedése Kártérítés Az ÉMÁSZ Nyrt. és a fogyasztó kötbérfizetési kötelezettség alóli mentesülése Felfüggesztés eljárási rendje A kikapcsolás és visszakapcsolás eljárás rendje A VILLAMOS ENERGIA SZOLGÁLTATÁSA, VÉTELEZÉSE Tulajdonjogi határ, fenntartási feltételek Szolgáltatás Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei Fejlesztési tervek végrehajtásának rendje Üzemzavar elhárítás Vételezés Villamos energia továbbadása A villamos energia továbbadására vonatkozó műszaki-biztonsági feltételek Az ÉMÁSZ Nyrt. ellenőrzési és munkavégzési jogosultsága Az ellenőrzési és munkavégzési jogosultság tartalma Az ellenőrzés és munkavégzés körülményei, feltételei A fogyasztó közreműködése az ellenőrzés és munkavégzés során Értesítés és időpont egyeztetési jog

8 10 KÖZVILÁGÍTÁS A közvilágítási berendezés részei Aktív elemek Passzív elemek Létesítés előkészítése, igénybejelentés Az igénybejelentés tartalma Az ÉMÁSZ Nyrt. tájékoztatója Kivitelezés, üzembe helyezés Elszámolás Működtetés, üzemeltetés Ellenőrzések A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSA Elszámolási mérőberendezés A villamosenergia-szolgáltatás ár-, és díjtétel rendszere Jogszabály által megállapított villamosenergia-díjak A fogyasztói szolgálat és a csatlakozás díjszabása Általános közüzemi szerződésű fogyasztók Egyedi közüzemi szerződésű fogyasztók Leolvasások, számlázás rendje és módja Lakossági fogyasztók Teljesítménydíjas árszabású fogyasztók Alapdíjas árszabású fogyasztók Közvilágítás Ideiglenes árszabással vételező fogyasztók Egyedi fogyasztók A meddő villamos energia elszámolása A transzformátor-veszteség elszámolása Elszámolás mérés nélküli vételezés esetén Szerződésszegés és szabálytalan villamosenergia-vételezés esetén Villamos energia ellenértékének kiegyenlítése A számlák kiegyenlítésének módja lakossági fogyasztók esetében: A számlák kiegyenlítésének módja nem lakossági fogyasztók esetében:

9 11.7 Késedelmes fizetés a fogyasztó részéről Késedelmes fizetés a Szolgáltató részéről Általános szabályok Fizetési hátralékok behajtása Tartozás eladása más gazdasági társaság részére A VILLAMOSENERGIA-SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI A villamos energia szolgáltatás minőségére vonatkozó és a fogyasztói elégedettséget jellemző paraméterek Garantált szolgáltatás Fogyasztói elégedettség felmérés rendszere AZ ÜZEMI ESEMÉNYEK RENDSZERE, SZÜNETELTETÉS Az üzemi események rendszere Hibaelhárítás Hibabejelentés A keletkezett hibák fajtái A hibaelhárítás rendje A közvilágítás hibaelhárítás rendje Hatósági korlátozás A villamosenergia-elosztás szüneteltetése Előre nem látható szünetelés Előre látható szüneteltetés kw alatti rendelkezésre álló teljesítményű fogyasztók értesítése kw és a feletti rendelkezésre álló teljesítményű fogyasztók értesítése A korlátozással, szüneteltetetéssel kapcsolatos kártérítési igények bejelentésének, elbírálásának és teljesítésének rendje A kártérítési igények bejelentése A kártérítési igények elbírálása A kártérítési igények teljesítése PANASZÜGYEK KEZELÉSE Panaszügyek kezelése Fogalmi meghatározások Panaszbejelentés kivizsgálására jogosult szervezeti egységek

10 Ügyintézési határidő Nyilvántartás Kifogás a számla ellen Kifogás a fogyasztásmérő berendezéssel szemben Helyszíni ellenőrző mérés Az ÉMÁSZ Nyrt. által felkért független mérőlaboratóriumban végrehajtott ellenőrző mérés Az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) által végzett ellenőrzés Elszámolás hibás mérés esetén Eljárás havi leolvasású fogyasztók esetén: Eljárás éves leolvasású fogyasztók esetén: Minőségi kifogás EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A VILLAMOSENERGIA-RENDSZER ENGEDÉLYESEIVEL, ILLETVE A VILLAMOS-ENERGIA PIAC RÉSZTVEVŐIVEL Az együttműködés általános feltételei Az ÉMÁSZ Nyrt. és a közüzemi nagykereskedő kereskedelmi együttműködése A közüzemi fogyasztó ellátásához szükséges villamos energia átvételére vonatkozó általános kereskedelmi feltételek A szerződés tartalmi elemei A közüzemi szolgáltató és az elosztó engedélyes kereskedelmi együttműködése Az együttműködés általános szabályai A szerződés tartalmi elemei A VET 65. (2) és (3) bekezdésében meghatározott villamos energia megvásárlására vonatkozó szerződési feltételek A szerződési feltételek jogszabályi háttere Szerződési feltételek a közüzemi nagykereskedő által lekötött villamos energia megvásárlására Szerződési feltételek az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia megvásárlására HATÁLYBA LÉPÉS

11 1 Az üzletszabályzat tárgya és hatálya Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (a továbbiakban ÉMÁSZ Nyrt.) a Magyar Energia Hivatal által kiadott 36/2003. számú működési engedély alapján végzi a közüzemi szolgáltatói tevékenységét. Az ÉMÁSZ Nyrt. a villamos energiáról szóló évi CX. törvény, valamint a törvény végrehajtása érdekében kiadott jogszabályok, az ellátási szabályzatok és a működési engedély előírásainak megfelelően készítette el üzletszabályzatát. Az ÉMÁSZ Nyrt. közüzemi szolgáltatói és elosztói tevékenységet végez. 1.1 Az üzletszabályzat tárgya Az üzletszabályzat tartalmazza a közüzemi szolgáltató által a közüzemi fogyasztók részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit. Az üzletszabályzat tartalmazza továbbá az adott fogyasztási helyre vonatkozó szerződés nélküli (szabálytalan) vételezés következményeit. Az elosztó hálózati engedélyes által nyújtott szolgáltatások szabályozását az elosztói üzletszabályzat tartalmazza. 1.2 Az üzletszabályzat hatálya Személyi és területi hatály Az üzletszabályzat hatálya kiterjed az ÉMÁSZ Nyrt. közüzemi szolgáltatói működési engedélyében meghatározott területére, valamint a közüzemi szolgáltatótól közüzemi szerződés alapján villamos energiát vételező fogyasztókra Időbeli hatály Az üzletszabályzat a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával lép hatályba. A már hatályos üzletszabályzat a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra a hatályba lépést követően alkalmazandó. Az ügyek intézése során az érintett időszakban hatályos üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 1.3 Az üzletszabályzat közzététele, az általános szerződési feltételek hatályba lépése és a fogyasztók tájékoztatása Az üzletszabályzat közzététele Az ÉMÁSZ Nyrt. köteles az üzletszabályzatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, jól látható módon elhelyezni, kérésére bárkinek rendelkezésre bocsátani, és honlapján hozzáférhetővé tenni Az általános szerződési feltételek hatályba lépése Az ÉMÁSZ Nyrt. a közüzemi szerződésre irányadó, annak részét képező általános szerződési feltételek megváltozása esetében, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal,

12 köteles az érintett fogyasztókat írásban értesíteni arról, hogy az általános szerződési feltételek megváltoznak. Ezen kívül országos vagy megyei lapban legalább két alkalommal feladott közlemény útján, valamint az F-1. sz. függelék 5. pontjában meghatározott ügyfélszolgálati irodákban nyilvánosan közzétenni az általános szerződési feltételek megváltozásának tényét, valamint biztosítani a megváltozott általános szerződési feltételek megtekintésének lehetőségét. A fogyasztók írásbeli értesítése kézbesítés útján történik. 2 Fogalom meghatározások 2.1 Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak Adatvédelmi törvény A személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény Személyes adat A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől Adattovábbítás Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik Nyilvánosságra hozatal Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg

13 2.1.8 Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi Gépi feldolgozás A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészében automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése Adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 2.2 Csatlakozási pont Jelenti a villamosművek, a villamosmű és a fogyasztói berendezés, továbbá a villamosmű és a fogyasztói vezeték, illetve a közvetlen vezeték tulajdoni határát. Egy fogyasztási helynek több csatlakozási pontja lehet. A közcélú hálózat azonos pontjára csatlakozó különálló fogyasztási helyek csatlakozási pontját fogyasztási helyenként külön csatlakozási pontnak kell tekinteni. Egy csatlakozási pontnak kell tekinteni az egy fogyasztási helyen belül ugyanarra a közcélú vezetékre, transzformátorra csatlakozó több csatlakozó berendezés csatlakozási pontjait. Meglévő alfogyasztói villamos energia szolgáltatás csatlakozási pontja azonos az alfogyasztói szerződés létrejöttekor meglévő főfogyasztói csatlakozási ponttal. Az alfogyasztói csatlakozási pont egyben a villamos energia szolgáltatás teljesítési helye is. A villamos energia szolgáltatás mennyiségi és minőségi teljesítése ezen a ponton történik a meglévő alfogyasztók részére is. A közvilágítás tekintetében a csatlakozási pontot a felek közötti egyedi megállapodás rögzíti. 2.3 Csatlakozó berendezéssel kapcsolatos fogalmak Csatlakozó berendezés Jelenti azt a vezetékrendszert a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló-berendezéssel együtt, amely az átviteli vagy elosztó hálózatot a csatlakozási ponttal köti össze. A fogyasztásmérő berendezés a csatlakozó berendezés tartozéka Üzemszerű csatlakozó berendezés Jelenti az állandó és az ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezést Állandó üzemszerű csatlakozó berendezés Állandó üzemszerű csatlakozó berendezés a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában résztvevő, a határozatlan időre kötött hálózati csatlakozási és hálózathasználati szerződésben foglalt

14 teljesítmény és villamosenergia-igény kielégítéséhez szükséges és alkalmazott csatlakozó berendezés Ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezés Ideiglenes üzemszerű csatlakozó berendezés a fogyasztási hely, illetve a fogyasztási helyen végzett tevékenység jellegéből fakadó ideiglenes jellegű villamosenergia-vételezés ellátására szolgáló csatlakozó berendezés. Az ideiglenes üzemi csatlakozó berendezés fennmaradásának időtartamát (amely tizenkét naptári hónapnál nem lehet hosszabb) a villamosenergiavételezésre kötött szerződésben kell rögzíteni Tartalék csatlakozó berendezés Jelenti a fogyasztási hely üzemszerű ellátásában részt nem vevő, annak tartalék ellátására rendelkezésre álló a szerződésben foglalt feltételek mellett igénybe vehető csatlakozó berendezést. A fogyasztó a tartalék csatlakozó berendezést akkor veheti igénybe, ha az üzemszerűen igénybe vett csatlakozó berendezésen a vételezés bármely ok miatt részben vagy egészben lehetetlenné válik. A fogyasztó köteles a tartalék csatlakozó berendezés igénybevételét legkésőbb az ilyen vételezés megkezdésekor az ÉMÁSZ Nyrt.-nek bejelenteni. A tartalék csatlakozó berendezés igénybevételére való áttérés történhet automatikusan is. Ebben az esetben az ÉMÁSZ Nyrt. a szerződésben köteles nyilatkozni, hogy eltekint-e az igénybevétel bejelentésétől Többirányú ellátás Jelenti azt, amikor az adott csatlakozási ponthoz vagy csatlakozó berendezéshez legalább két olyan elosztóvezeték csatlakozik, amelyen a villamos energia több irányból érkezhet. Többirányú ellátás esetén díjtétel csak akkor számítható fel, ha: - a fogyasztó a többirányú ellátást igényli, - a villamos energia közüzemi szerződésben a felek azt rögzítették, és a fogyasztó számára az fokozott biztonságot jelent. 2.4 Ellátási szabályzatok Jelenti az üzemi szabályzatot, a kereskedelmi szabályzatot és az elosztói szabályzatot. 2.5 Elosztóhálózat Jelenti a közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszert beleértve a tartószerkezeteket is, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel együtt. 2.6 Előre fizetős mérő Olyan fogyasztást mérő berendezés, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a villamosenergia-ellátást

15 2.7 Elszámolási pont Jelenti az elszámolási mérés, mérési rendszer által létrehozott vagy mérésekből számítási eljárással képzett elszámolási mérési pontot, amelyhez egyértelműen hozzárendelhető a menetrend, a rendszerszintű szolgáltatás, az elszámolási mérés, és amely elszámolási pont a csatlakozási ponttal egyértelműen összerendelhető. 2.8 Engedélyes Jelenti az átviteli, elosztói, rendszerirányítói, villamos energia kereskedelmi, közüzemi nagykereskedelmi, közüzemi szolgáltatói, szervezett villamos energia piac működtetői és termelői engedélyest. 2.9 Erőmű üzemeltetője Jelenti a villamos energia termelői engedélyest és a kiserőmű üzemeltetőjét Fizető Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illetve egyéb szervezetet, aki (amely) a villamos energia közüzemi szerződésben vagy e nélkül, külön kötött fizetési megállapodásban vállalja meghatározott fogyasztási helyen (helyeken) felhasznált, valamint a szerződött, illetve vételezett teljesítmény szerinti villamos energia árának (díjának) és az egyéb járulékos kötelezettségeknek (pl. ÁFA, késedelmi kamat, eljárási költség, kártérítés) megfizetését. A fizető és a fogyasztó a felek megállapodásának megfelelően tartósan vagy időlegesen is eltérő lehet. A villamos energia szolgáltatás díjának megfizetéséért a fogyasztó és a fizető egyetemlegesen felelősek Fogyasztási hely Jelenti azt az egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő területet, ahol a fogyasztó a villamos energiát felhasználja Egy fogyasztási hely Egy fogyasztási helynek kell tekinteni a fogyasztó tulajdonában (kezelésében) vagy használatában álló, azokat a nem összefüggő (egymással nem határos) területeket is: - amelyek ugyanazon közút, vasút ellentétes oldalán egymással szemben helyezkednek el, vagy - amelyekre a fogyasztó az ÉMÁSZ Nyrt szeptember 1-je előtt adott hozzájárulásával fogyasztói vezetéken keresztül ad tovább, vagy saját létesítmény ellátására visz át villamos energiát. Egy fogyasztási helynek kell tekinteni továbbá:

16 - az épület (lakóház, irodaház, társasüdülő, szociális, karitatív, egyházi, diplomáciai és egyéb rendeltetésű épület) közös használatú helyiségeit és szabadtereit (területrészeit), vagy - azt az összefüggő helyiségcsoportot, melyet önálló, mért fogyasztói vezeték lát el. A közvilágítás, valamint a forgalomirányítás tekintetében egy fogyasztási hely a település teljes közigazgatási területe, illetve a felek megállapodása esetében annak, a megállapodásban körülhatárolt része, amelyen lévő közvilágítást, illetve forgalomirányítást ellátó települési önkormányzat, vagy természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet közüzemi fogyasztóként a közüzemi szolgáltatóval létrejött közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát Külön fogyasztási hely Egy összefüggő területen (ingatlanon, épületen, épületszekción) belül, külön fogyasztási helynek kell tekinteni minden egyes természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tulajdonában, bérletében, kezelésében, használatában álló összefüggő területrészt, illetve összefüggő helyiségcsoportot, amelyet egy önálló, mért fogyasztói vezeték lát el villamos energiával. Közös tulajdonban álló ingatlanon, külön fogyasztási helynek kell tekinteni a tulajdonostársak kizárólagos használatában lévő összefüggő területrészt, illetve helyiségcsoportot, amelyet egy önálló, mért fogyasztói vezeték lát el villamos energiával Fogyasztásmérő-berendezés és kiegészítő készülékei Jelenti a villamosenergia-fogyasztás mérésére és elszámolására szolgáló egy vagy több fogyasztásmérőt a kiegészítő készülékekkel együttesen, ideértve, de nem kizárólag: - a hatásos és meddőenergiát mérő fogyasztásmérőket, - az időprogram kapcsolót és a különmért fogyasztókat vezérlő kapcsolóórát vagy központilag vezérelt vevőberendezést és a hozzá tartozó mágneskapcsolókat, - a vételezett és hálózatba táplált teljesítményt mérő és regisztráló készülékeket, - a mérőtranszformátorokat, - a mérőtranszformátorok szekunder oldali vezetékeit, sorozatkapcsait, - a távadókészülékeket és azok vezetékeit, - a vételezhető és a hálózatba táplálható teljesítmény korlátozására szolgáló - kismegszakítókat, - olvadóbiztosítókat, - beállítható túláramkorlátozóval rendelkező megszakítókat, - vagy egyéb készülékeket. (pl. átlátszó műanyag védőburkolat) 2.13 Fogyasztó Jelenti a villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy törvény szerint engedélyköteles fogyasztói vezetéken keresztül vételező természetes személyt, vagy a Ptk c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetet; külön jogszabály több fogyasztási

17 helyen villamos energiát vételező természetes személyeket, illetőleg gazdálkodó szervezeteket egy fogyasztónak minősíthet. Fogyasztón a közüzemi fogyasztót kell érteni a jelen üzletszabályzatban Közüzemi fogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, aki (amely) az ÉMÁSZ Nyrt.-től, közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát. A közüzemi fogyasztó lehet lakossági vagy nem lakossági fogyasztó Lakossági fogyasztó Az a fogyasztó, aki saját háztartása egy fogyasztási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a közüzemi szolgáltatóval villamos energia vételezésére megkötött közüzemi szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat haszonszerzés céljából gazdasági tevékenységet Nem lakossági fogyasztó Jelenti azokat a közüzemi fogyasztókat, akik (amelyek) nem minősülnek lakossági fogyasztónak Alfogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, akit a főfogyasztó mért engedélyköteles fogyasztói vezetékéről (idegen hálózat) látnak el villamos energiával, valamint az ÉMÁSZ Nyrt. jogelőde vele közüzemi szerződést kötött az évi XLVIII. törvény hatályba lépését megelőzően, és a közüzemi szerződés a jelen üzletszabályzat hatálybalépésekor hatályos. Új alfogyasztói jogviszony nem létesíthető Feljogosított fogyasztó Jelenti azt a fogyasztót, aki (amely) a külön jogszabályban megállapított felhatalmazás szerint, saját döntése alapján nem közüzemi szerződés keretében vásárol villamos energiát. A villamos energiát vételező természetes személy vagy gazdálkodó szervezet feljogosított fogyasztóvá válhat a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel a villamosenergiafogyasztás megkezdésekor, vagy a közüzemi szerződés felmondásával. A fogyasztó feljogosított fogyasztóvá válása érdekében a közüzemi szerződést - a fogyasztó és a közüzemi szolgáltató eltérő megállapodása hiányában - 30 napos felmondási idővel mondhatja fel. A fogyasztót a közüzemi szerződésének felmondásával, a felmondási idő elteltéig a közüzemi fogyasztó, ezt követően a feljogosított fogyasztó jogállása illeti meg. Amenynyiben a kilépés feltételei a fogyasztó önhibáján kívül a felmondási idő elteltéig nem teljesülnek, a kilépés feltételeinek teljesítése és azok hatálybalépése időpontjáig a fogyasztót megilleti a közüzemi fogyasztó jogállása június 30-ig feljogosított fogyasztóvá válhat minden, a külön jogszabályban meghatározott nem lakossági fogyasztó július 1-jétől feljogosított fogyasztóvá válhat minden fogyasztó

18 Közvilágítási fogyasztó Jelenti a közvilágítás céljára villamos energiát vételező fogyasztót. Amennyiben közvilágítási fogyasztó az ÉMÁSZ Nyrt.-től, közüzemi szerződés alapján vételez villamos energiát, úgy a közvilágítási fogyasztó egyéb (nem lakossági) közüzemi fogyasztónak minősül Fogyasztói szolgálat Jelenti az alábbi nem vállalkozói tevékenységeket: - a csatlakozó és mérőberendezésen, valamint a fogyasztó tulajdonában levő berendezéseken végzett munkálatok, - a villamos energia elszámolásával kapcsolatos tevékenységek, - a fogyasztó által végzett munkálatok miatti szükséges közüzemi szolgáltatói tevékenységek, - szakfelügyelet biztosítása, - a folyamatos (szerződésszerű) villamos energia szolgáltatás érdekében a csatlakozó- és mérőberendezésen nem az ÉMÁSZ Nyrt. magatartása miatt keletkező hiba elhárítása érdekében végzett tevékenységek, - a fogyasztásmérő helyszíni műszeres ellenőrzése, illetve ellenőrző mérő felszerelése, - összekötő berendezések üzemeltetése, üzemzavar-elhárítása. A fogyasztói szolgálat díjtételeit a Magyar Energia Hivatal mint szabadáras díjtételeket nem vizsgálja és hagyja jóvá. Az alkalmazott díjtételek felülvizsgálata nem képezi a jóváhagyási eljárás részét Fogyasztói vezeték Jelenti a fogyasztói berendezés ellátására szolgáló, az ÉMÁSZ Nyrt. közcélú hálózatának részét nem képező, illetve közvetlen vezetéknek nem minősülő hálózati elemet, villamos vezetéket, átalakító és kapcsoló berendezést, amely a csatlakozási pont után van, és amely az átviteli vagy elosztó hálózathoz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó fogyasztónak, fogyasztók csoportjának, illetve fogyasztónak nem minősülő természetes személynek, gazdálkodó szervezetnek, ezek csoportjának ellátására szolgál. A fogyasztói vezeték méretlen és mért fogyasztói vezetékekből is állhat. A méretlen fogyasztói vezeték az ÉMÁSZ Nyrt. által üzemeltetett közcélú hálózatot köti össze a fogyasztásmérő berendezéssel, annak kiegészítő készülékeivel. A mért fogyasztói vezeték a fogyasztói vezeték az ÉMÁSZ Nyrt. által mért szakasza. Egy fogyasztói vezetékhálózaton belül több különálló mért fogyasztói hálózat is lehet Hálózati csatlakozási szerződés Jelenti az ÉMÁSZ Nyrt. és a rendszerhasználó között, a rendszerhasználó csatlakozási pontjai vonatkozásában az ott rendelkezésre álló teljesítmény előfeltételeinek megvalósítására és a folyamatos biztosítására írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést

19 2.17 Hálózati leágazó pont Jelenti a közcélú elosztóhálózat és a csatlakozóvezeték, illetve a közcélú elosztóhálózat és a fogyasztói vezetékhálózat összekötési pontját. A hálózati leágazó pont és a csatlakozási pont egybeesése esetén a villamosmű és a fogyasztói berendezések tulajdoni határa a hálózati leágazó pont Írásos fogyasztói megkeresés A fogyasztónak az ÉMÁSZ Nyrt. hivatalos kapcsolattartási címére, telefaxszámára, levélben, telefaxon, vagy -ben, vagy regisztrált mobilszámról SMS-ben érkezett, a szolgáltatást érintő bejelentése, kérdése, észrevétele, panasza Kikapcsolás, felfüggesztés fogalmi meghatározásai Kikapcsolás Jelenti a fogyasztó kizárását a villamosenergia-szolgáltatásból Felfüggesztés Jelenti a villamos energia közüzemi szerződés érvényességének fenntartása mellett a fogyasztó villamosenergia-ellátásának átmeneti felfüggesztését Csökkentett szintű ellátás Jelenti az ÉMÁSZ Nyrt. az általa meghatározott minimális teljesítményű vételezés biztosítását, indokolt egyedi igény esetén a közüzemi szerződés megegyezés szerinti módosításával a kikapcsolás helyett Közcélú hálózat A közcélú hálózat olyan átviteli, vagy elosztó hálózat, amelyet a rendszerirányítási engedélyes javaslatára a Magyar Energia Hivatal a villamos energia rendszer biztonságos és hatékony működtetéséhez szükségesnek minősít A közüzemi szerződés Jelenti a fogyasztó és az ÉMÁSZ Nyrt. között a fogyasztó igénye szerinti, folyamatos, biztonságos villamosenergia-szolgáltatásra, illetve a fogyasztó hálózathasználatának biztosítására írásban, az üzletszabályzatban meghatározott formában létrejött szerződést

20 2.22 Közterület Jelenti a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterületet, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése Közvetlen vezeték Jelenti közcélúnak, illetve fogyasztói vezetéknek nem minősülő vezeték vagy hálózati elemet, amely természetes személyt, gazdálkodó szervezetet, illetőleg ezek csoportját (a továbbiakban együtt: közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó) oly módon köt össze erőművel, hogy a) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználó és az erőmű a közcélú hálózathoz nem csatlakozik, b) az erőmű, kiserőmű, a közüzemi nagykereskedő, a közüzemi szolgáltató vagy a villamosenergia-kereskedő tulajdonában álló, illetve annak működéséhez szükséges létesítmény (a továbbiakban: saját létesítmény) ellátására szolgál, vagy c) a közvetlen vezetéken keresztül ellátott villamosenergia-felhasználónak az erőmű, a kiserőmű, illetve villamosenergia-kereskedő által történő ellátására szolgál; 2.24 Közvilágítással kapcsolatos fogalmak Közvilágítás Jelenti a közterületeknek és a közforgalom számára megnyitott magánterületnek a közlekedés-, a köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, helyhez kötött, villamos üzemű megvilágítását. Közvilágításnak kell tekinteni a közutak (autópálya, autóút, főút, mellékút, járda, gyalogút, és kerékpárút) megvilágítását, függetlenül attól, hogy a közút téren, parkban, alul- vagy felüljárón, alagútban, hídon, árkád alatt stb. vezet át. Ide kell érteni az autóparkolók világítását, illetőleg a középületek előtti területek, a menetrend szerint közlekedő közforgalmú járművek (tömegközlekedési járatok) megállóhelyei miatt esetleg szükséges világítási igényt, valamint a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek emelt szintű világítását, továbbá minden olyan világítási berendezést, amelyet a jegyző igénybejelentésében közvilágításnak minősít Üzemeltető Jelenti azt a természetes vagy jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot illetve egyéb szervet, amelyik a közvilágítás céljára szolgáló világító berendezés(ek) üzemeltetését szerződéses viszonyban felelőséggel ellátja

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya

1. A szerzõdés alanyai. 2. Az ELMÛ Rt. kötelezettségei és jogai. 3. A fogyasztó jogai és kötelezettségei. 1.1 A szerzõdés hatálya 1. A szerzõdés alanyai A szerzõdés alanyai a fogyasztó és az ELMÛ Rt. 1.1 A szerzõdés hatálya A jelen általános szerzõdési feltételek hatálybalépésekor hatályban lévõ, korábban az 1994. évi XLVIII. törvény

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 7. Villamosenergia-szolgáltatás 2010. Villamosenergia-szolgáltatás Összeállította: Sándor Angéla Szakmai lektor: Dietz Gusztávné dr. Nyelvi szerkesztő: Újlaki-Vátz László

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014.01.02. Általános Szerződési Feltételek készítésének dátuma: 2014.01.02. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

Datron Távközlési Zrt.

Datron Távközlési Zrt. Datron Távközlési Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. sz.) Általános Szerződési Feltételek mobil adatátviteli szolgáltatás igénybevételére online pénztárgép üzemeltetők részére Érvényes:

Részletesebben

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet

26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet jogtar.gyor.eu http://jogtar.gyor.eu/?p=10731 26/2006. (IX. 25.) Ök rendelet 2006-10-01 A szöveg időállapota: 2012.IV.1. Időállapot váltás: 2006.X.1. 2008.XII.31. 2009.I.1. 2012.III.31. 2012.IV.1. - 26/2006.

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft.

Készült: 2011.11.25. Utolsó módosítás: 2014. július 10. Hatályos: 2014. augusztus 15. SysCorp Kft. SysCorp Kft. Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (Internet ÁSZF) Oldal 1 / 58 Tartalom 1 Általános adatok, elérhetőség... 5 1.1 A szolgáltató neve és címe... 5 1.2 Az ügyfélszolgálat

Részletesebben