A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014."

Átírás

1 A LUXOR JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2014.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Általános rendelkezések Értelmező rendelkezések A Luxor számsorsjáték lényege Részvételi lehetőség a Luxor számsorsjátékban A Luxor számsorsjáték sorsjegyei A gyors tipp A joker Részvételi díj A Luxor számsorsjátékban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése Nyerőszámok sorsolása Nyereményalap felosztás Nyereményjogosultság Nyereményjegyzék A nyeremények kifizetése Az át nem vett nyeremények felhasználása A különsorsolások Óvások, felszólamlások II. AZ ONLINE JÁTÉK SZABÁLYAI Az online sorsjegy Nyeremények kifizetése III. AZ ELEKTRONIKUS JÁTÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A telefonos, az internetes, az SMS-es és az egyéb mobiltelefonos játék feltétele Regisztráció Önkorlátozás A felhasználható bankkártyák, a bankkártya-szerződés, a Szerencse-kártyák és a mobilszolgáltatókkal kötött szerződés ismertetése A belső egyenleg A belső egyenleg feltöltése

3 7. A nyeremények felvétele IV. A TELEFONOS JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel telefonos játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe A telefonos sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése V. AZ INTERNETES JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel internetes játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe Az internetes sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése VI. AZ SMS-ES ÉS AZ EGYÉB MOBILTELEFONOS JÁTÉK SZABÁLYAI Kommunikáció a rendszerrel SMS-es játékmód esetén Kommunikáció a rendszerrel egyéb mobiltelefonos játékmód esetén A játékos azonosítása és belépése a rendszerbe Az SMS-es és egyéb mobiltelefonos sorsjegy A megjátszani kívánt számok megadása A részvételi díj kiegyenlítése A nyeremények kifizetése mobiltelefonos regisztrációval rendelkező játékosnak VII. AZ ÖNKISZOLGÁLÓ TERMINÁLON TÖRTÉNŐ JÁTÉK EGYÉB SZABÁLYAI Az önkiszolgáló terminálon történő játék feltétele Kredit egyenleg Kredit egyenleg feltöltése A játékba küldés rendje Az önkiszolgáló terminál sorsjegyének jellemzői A nyeremények felvétele VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Általános rendelkezések (1) A Luxor számsorsjáték Részvételi Szabályzatának jogi alapjait a szerencsejáték szervezéséről szóló módosított és kiegészített évi XXXIV. törvény, a végrehajtásáról rendelkező módosított és kiegészített 32/2005. (X. 21.) PM. rendelet, és a többszörösen módosított és kiegészített, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. tv., valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: SZEF) határozata állapítja meg. (2) A Luxor számsorsjáték megrendezése és lebonyolítása a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: SzZrt.) kizárólagos jogkörébe tartozik. (3) Az SzZrt. és a Luxor számsorsjátékban résztvevő, vagy részt venni kívánó játékosok közötti jogviszonyra a jelen Részvételi Szabályzatban foglaltak az irányadók. A Luxor számsorsjáték résztvevői a jelen Részvételi Szabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel magukra nézve kötelezőnek ismerik el és azokat betartják. (4) A Részvételi Szabályzatban nem nevesített minden külön megállapodás, amelyet a játékosok az SzZrt. kirendeltségeiben (továbbiakban: lottózóban) dolgozókkal, megbízottakkal vagy egymás között kötnek, csakis a megállapodó felekre lehet kötelező, abból az SzZrt.-vel szemben igény nem támasztható, az ilyen megállapodásokat az SzZrt. bejelentés esetén sem veszi figyelembe. 2. Értelmező rendelkezések (1) Alapjáték 1 megjátszott számmező. A Luxor játékban való részvétel feltétele legalább két alapjáték megjátszása. (2) Alapdíj Egy alapjáték megjátszásának díja. (3) Részvételi díj A részvételi díj az alapdíj és a megjátszott alapjátékok számának a szorzata annyiszor, ahány sorsolásra (egyre vagy ötre) érvényes az adott játék. (4) Számtábla A Luxor játék alapegysége a segédsorsjegyen, amelyen 5 oszlopba rendezetten, sorrendben szerepel az 1-75-ig terjedő valamennyi természetes szám az alábbi elrendezési szabály szerint: 1. oszlop: 1-től 15-ig 2. oszlop: 16-tól 30-ig 3. oszlop: 31-től 45-ig 3

5 (5) Számmező (6) Kép 4. oszlop: 46-tól 60-ig 5. oszlop: 61-től 75-ig A játékos által a számtáblában bejelölt - részlegesen kitöltött illetve kitöltetlen segédszelvény esetén szükséges 20 szám eléréséhez a terminál által generált - számok és a bónusz jelek átvételi igazoláson történő, az elrendezési szabályok szerinti leképzése. Az átvételi igazoláson található 5x5-ös négyzet belsejében elhelyezkedő megjátszott számok és 3 bónusz jel összessége, amely egyben nyerőosztály azonosítására is szolgál. A következő ábrán a fehérrel jelölt rész: (7) Keret Az átvételi igazoláson található 5x5-ös négyzet peremén elhelyezkedő megjátszott számok és két bónusz jel összessége, amely egyben nyerőosztály azonosítására is szolgál. A következő ábrán a szürkével jelölt rész: (8) Telitalálat Az átvételi igazoláson található teljes 5x5-ös négyzetben elhelyezkedő megjátszott számok és az öt bónusz jel által alkotott alakzat összessége, mely egyben nyerőosztály azonosítására is szolgál. A fenti ábrán a szürke és a fehér részek együttese. (9) Bónusz jel Öt darab a 3. (2) pontban található szimbólum, amelyek a 20 megjátszott számmal együtt jelennek meg az átvételi igazoláson. A bónusz jeleket a terminál véletlenszerűen helyezi el az 5x5-ös négyzetben úgy, hogy oszloponként pontosan 1 darab, ezen túlmenően a kép alakzatban pontosan 3 darab, a keret alakzatban 4

6 pontosan 2 darab helyezkedjen el. Az elhelyezkedés feltételeinek minden esetben együttesen kell fennállniuk. (10) Első kép Nyerőosztály, amelybe azok a Luxor játékok tartoznak, melyek a kép nyereményt az adott sorsoláson az első nyerőszámtól tekintve sorsolási sorrendben a legalacsonyabb darabszámú nyerőszámok kisorsolásával érték el. (11) Első keret Nyerőosztály, amelybe azok a Luxor játékok tartoznak, melyek a keret nyereményt az adott sorsoláson az első nyerőszámtól tekintve sorsolási sorrendben a legalacsonyabb darabszámú nyerőszámok kisorsolásával érték el. (12) Határszám Az I. nyerőosztályra vonatkozó hetente változó paraméter, kezdő értéke 32. A határszám azt mutatja meg, hogy az adott héten legfeljebb hány nyerőszám kisorsolásával bezárólag kell elérni a telitalálatot a halmozódó nyeremény eléréséhez. Értéke minden további játékhét nyerőszámsorsolásának alkalmával 1- gyel nő az előző heti értékhez képest, egészen addig, amíg valaki(k) meg nem nyeri(k) a halmozódó nyereményt. Az I. nyerőosztályban nyertest eredményező sorsolást követő sorsoláson a határszám visszaáll a kezdő értékre. Az SzZrt. a határszám kezdő értékét megváltoztathatja, melyet az SZEF-nek bejelent Az új kezdő érték alkalmazására a bejelentést követően az időben legközelebbi, I. nyerőosztályban nyertest eredményező játékhét után kerül sor. Nyerteskeresési határszámok: az SzZrt. által minden héten a III-VI. nyerőosztályra nyerőosztályonként vonatkozó előre megadott értékek, melyek meghatározzák, hogy legfeljebb hány nyerőszám kisorsolásával bezárólag elért kép, illetve keret találatok számítanak nyertesnek. Az SzZrt. ezeket a nyerteskeresési határszámokat kezdetben 75-nek állapítja meg, de a nyerteskeresési határszámok értékeit nyerőosztályonként megváltoztathatja, melyet az SZEF-nek az első alkalmazás előtt legalább egy héttel bejelent. (13) Online terminál Az online segédsorsjegyek játékba küldésére, és a gyors tipp megadására szolgáló berendezés, mely az online segédsorsjegyek adatait leolvassa, az oszloponként bejelölt 4 számot és 1 darab bónusz jelet a bónusz jel elhelyezkedési szabályai szerint véletlenszerűen megkeveri, a központi számítógépbe továbbítja, ahol tárolódnak, és nem törölhető adathordozóra kerülnek az adatok. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követően a játékról átvételi igazolást (sorsjegyet) nyomtat. Az online terminál által gyors tipp módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen keverés, továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az átvételi igazolásra. (14) Online segédsorsjegy Az online játékban megjátszani kívánt számok jelölésére szolgáló érték nélküli nyomtatvány, melynek alapján az online terminál sorsjegyet ad. 5

7 (15) Önkiszolgáló terminál Olyan berendezés, amellyel a játékos az erre szolgáló kezelőfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintőképernyő felhasználásával jelölheti meg a megjátszani kívánt számokat (oszloponként 4-et). Az oszloponként bejelölt 4 számot és 1 darab bónusz jelet a bónusz jel elhelyezkedési szabályai szerint véletlenszerűen a gép megkeveri, majd a játék adatait továbbítja a központi számítógépbe, ahol tárolódnak és nem törölhető adathordozóra kerülnek. A tárolás központi számítógép általi visszaigazolását követően az önkiszolgáló terminál a játékról sorsjegyet nyomtat. A gyors tipp módszerrel kiválasztott játékadatok ugyanilyen keverés, továbbítás, tárolás és visszaigazolás után kerülnek az önkiszolgáló terminál által kinyomtatott sorsjegyre. (16) Az önkiszolgáló terminál sorsjegye Az önkiszolgáló terminál által kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta és a sorsolást megelőzően minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel lezárásra került. Átvételi igazolást a játékos által, az erre szolgáló kezelőfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintőképernyő felhasználásával megadott játékadatokról ad az önkiszolgáló terminál. (17) Sorsjegy a./ Online sorsjegy: Az online terminál által az online segédsorsjegy, a gyors tipp módszer vagy az online sorsjegy (átvételi igazolás) újbóli megismétlése alkalmazása alapján kinyomtatott átvételi igazolás, melynek adattartalmát a központi rendszer betárolta, és nem törölhető (egyszer írható) adathordozón is rögzítésre került. Átvételi igazolást csak a szabályosan kitöltött (alapjátékonként 20 megjelölt számot tartalmazó) segédsorsjegyről, vagy a terminálkezelő által - a játékos kívánságának megfelelően - szabályosra javított játékadatokról, a gyorstippről, valamint az átvételi igazolás újbóli megjátszása esetén ad a terminál. b./ Elektronikus sorsjegy (telefonos, internetes, SMS-es és egyéb mobiltelefonos): Az elektronikus játékmód eszköze, melynek részei: a kódazonosítású technikai sorsjegy, amely tartalmazza az SzZrt-nél minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel hitelesített állományban a játékos számait és játékainak egyedi azonosítóját, valamint a választott játékmód bankkártya szerződés alapján történő igénybevétele esetén a segédsorsjegyként funkcionáló III. 2. (2)a./ pont szerinti szerződés, egyéb módon történő igénybevétele esetében pedig az SzZrt. rendszerén keresztül (www.szerencsejatek.hu) elérhető tájékoztatás, mely tartalmazza a sorsjegy kötelező tartalmi kellékeit. 6

8 A jogszabályban előírt, végelszámolásig tartó megőrzés szempontjából a minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel hitelesített adatállományban szereplő tartalom minősül sorsjegynek. (18) Lottózó Az SzZrt. termékeit árusító kirendeltség (szaküzlet) hivatalos elnevezése. (19) Jelszó, szám-azonosító, karakteres azonosító A jelszó - az internetes, a telefonos, a belső egyenlege terhére játszó SMS-es és az egyéb mobiltelefonos játékrendszerben - a regisztráció során a játékos által választott titkos kód, melynek későbbi használata megakadályozza, hogy a belső egyenlegen lévő összeghez illetéktelen személy hozzáférjen. A jelszót csak a játékos ismeri, a játékrendszerből más számára nem érhető el, a játékos akaratától függően azt megváltoztathatja. Ha a jelszó nem csak számjegyeket, hanem egyéb karaktereket is tartalmaz, telefonon keresztül értelemszerűen nem lehet vele belépni. A jelszó mellett a játékos két különböző azonosítóval szám-azonosítóval és karakteres azonosítóval - rendelkezhet. A bankkártya szerződéses játékos bankkártyaszámának helyettesítése céljából a szerződés érvénybe lépését követő első telefonos bejelentkezéskor egyedi 10 jegyű szám-azonosítót kap, melyet a jelszóval együtt használhat saját személye rendszerben történő azonosítására. Teljes regisztráció esetén a szám-azonosítót a rendszer generálja a játékos számára. A karakteres azonosítót a játékos választja az első internetes belépésekor. Az internetes rendszerbe való belépéskor azonosítóként a karakteres azonosító és a szám-azonosító egyaránt használható. A telefonos rendszerbe a játékos csak a szám- azonosító segítségével léphet be. Az SMS-es és az egyéb mobiltelefonos fogadási rendszerben a játékos beazonosítása a regisztráció során vagy a telefonos rendszeren keresztül megadott, beküldő mobiltelefonszám alapján történik. A Mobil Vásárlásra felhasználható egyenlegük, keretük terhére játszó játékosoknak a belépéshez szintén nincs szükségük jelszóra és azonosítóra, őket az SMS-t küldő mobiltelefon SIM kártyájához tartozó telefonszám azonosítja. Az azonosító-jelszó páros jogosulatlan használatának minden kockázatát a játékos viseli. (20) Visszaigazoló SMS illetve üzenet Az SMS-es illetve az egyéb mobiltelefonos játékmódban a játék visszaigazolását szolgáló válasz SMS illetve üzenet, mely tartalmazza a megjátszott játék adatait és a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számát. (21) Elektronikus játékmód Azon játékmódok összefoglaló neve, melyeken történő játék esetén a játékos kódazonosítású technikai sorsjegyet kap. 7

9 A Luxor játék az elektronikus játékmódok közül internetes játékmódban érhető el. (22) Elektronikus játékrendszer (23) Zárás Azon értékesítési csatornák összefoglaló neve, melyeken elektronikus játékmóddal lehet részt venni. A sorsolásos játékoknál az SzZrt. online zárást alkalmaz. Az online zárás során az adott sorsolásra beérkezett összes alapjáték adatait tartalmazó adatállományt minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel látják el. Ezen eljárás alapján egyértelműen megállapítható az adatállomány érintetlensége, hitelessége és teljessége. 3. A Luxor számsorsjáték lényege (1) A Luxor játék általában hetente szervezett számsorsjáték, amelyben a keret, a kép vagy a teljes négyzet alakzatban levő számok eltalálása jogosít nyereményre. A játékkal kapcsolatos speciális kifejezések meghatározása a 2. -ban található. (2) A sorsolást megelőzően 75 számból 20 számnak sorsjegyen való szerepeltetésével lehet a játékba bekapcsolódni. A játékos a 75 számot tartalmazó, 5 oszlopba rendezett számtáblában oszloponként legfeljebb 4 számot jelölhet be a részvételi díj megfizetése mellett. A játékos által megjelölt 20 darab számot 5 darab oszloponként pontosan 1 darab ún. bónusz jel egészíti ki, amely automatikus találatnak minősül. A bónusz jeleket az átvételi igazoláson az alábbihoz hasonló szimbólumok jelzik: Az SzZrt jogosult a fenti szimbólumot megváltoztatni, amennyiben azt 10 nappal korábban a SZEF részére bejelenti. (3) A nyereményre jogosító találatokat egy sorsolási eseményen állapítják meg. A megjátszott, részvételre jogosított alapjátékok vesznek részt a sorsoláson. A sorsolás alkalmával addig sorsolnak a 75 számból (az 1-75-ig terjedő természetes számok halmazából) visszatevés nélküli kiválasztással, amíg legalább egy Luxor sorsjegy birtokosa telitalálatot nem ér el. (4) A számsorsolás eredményét a sorsolási sorrendben tekintett kisorsolt nyerőszámok adják. 4. Részvételi lehetőség a Luxor számsorsjátékban (1) A játékban részvételi díj megfizetése mellett, az SzZrt. által felkínált alábbi lehetőségek igénybevételével lehet részt venni: a./ online terminálon, b./ önkiszolgáló terminálon, c./ telefonon (hangválasztásos, IVR), d./ interneten, 8

10 e./ SMS-ben, f./ valamint SMS-en kívüli egyéb mobiltelefonos (továbbiakban egyéb mobiltelefonos) játékmódban. A telefonos, SMS-es, egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálon keresztüli játékmódot az SzZrt. jelenleg nem kínálja fel. Az egyéb mobiltelefonos, a telefonos, az internetes, az SMS-es, az online vagy az önkiszolgáló terminálon keresztüli játéklehetőség közül az SzZrt. jogosult bármelyiket megszüntetni, szüneteltetni illetve bevezetni, valamint újrakezdeni, amennyiben azt 10 nappal megelőzően a SZEF részére bejelenti és a játékosok számára meghirdeti. Amennyiben az öthetes játék lehetősége bevezetésre kerül, azt az SzZrt. a SZEF részére a bevezetést megelőzően 30 nappal korábban bejelenti. (2) Az I. rész 4. (1) bekezdés a./ pontja szerinti lehetőséggel az SzZrt. lottózóiban és az online terminállal felszerelt megbízott partnereinél lehet élni. 5. A Luxor számsorsjáték sorsjegyei (1) A sorsjegy a Luxor számsorsjátékban való részvételi- és nyereményjogosultság igazolására szolgál. (2) A Luxor számsorsjátékban résztvevő játékos: - online - önkiszolgáló terminál által kiadott - telefonos - internetes - SMS-es - egyéb mobiltelefonos sorsjeggyel rendelkezhet. 6. A gyors tipp (1) Az online terminálon, önkiszolgáló terminálon, telefonon, interneten, SMS-ben és egyéb mobiltelefonos játékmódban a játékosok "gyors tipp" játékot is igénybe vehetnek, melyben a játékos véletlenszerűen kap számokat az általa kívánt játékfajtához: egyhetes, illetve öthetes. (2) A gyors tipp játék fajtái: a./ Online játékmódban 1./ segédsorsjegy nélkül A játékos a játékfajta szóbeli kiválasztása után nyomtatott átvételi igazolást kap, amelyen az online terminál által véletlenszerűen kiválasztott számok szerepelnek. 2./ kitöltetlen segédsorsjeggyel A játékos által benyújtott kitöltetlen segédsorsjegy alapján az online terminál véletlenszerűen választ ki számokat, és ezek szerepelnek a terminál által adott átvételi igazoláson. 9

11 3./ részlegesen kitöltött segédsorsjeggyel A játékos részlegesen kitöltött segédsorsjegyét egészíti ki az online terminál az alábbi módokon: - Egy vagy több számtáblán 20-nál kevesebb megjátszani kívánt szám bejelölése található, azt a terminál a szabályoknak megfelelően kiegészíti 20-ra. - Egy vagy több teljesen vagy részlegesen kitöltött számtábla mellett, a játékos további véletlen számokkal kitöltött számmezőket kér. b./ Önkiszolgáló terminálos játékmódban A játékos az erre szolgáló kezelőfelületen keresztül, nyomógombok vagy érintőképernyő felhasználásával megadja a Luxor játék kiválasztása után a megjátszani kívánt alapjátékok számát. Ezt követően a játékos a rendszer által véletlenszerűen generált számokat és számmező-elrendezést kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. c./ Telefonos és internetes játékmódban A játékos a rendszer által véletlenszerűen generált húsz számot kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. d./ SMS-es játékmódban A játékos a Luxor kódját és a megjátszani kívánt alapjátékok számát küldi el SMS-ben a megadott telefonszámra. A rendszer véletlenszerűen generál az alapjátékok számának és a játékszabályoknak megfelelő mennyiségű és elrendezésű számot, melyeket a játékos megjátszik. Erről a rendszer a játékost visszaigazoló SMS-ben tájékoztatja. e./ Egyéb mobiltelefonos játékmódban A játékos mobiltelefonján megadja a Luxor játék kiválasztása után a megjátszani kívánt alapjátékok számát. Ezt követően a játékos a rendszer által véletlenszerűen generált számokat és számmező-elrendezést kap, melyek megjátszásához a játékos jóváhagyása szükséges. A telefonos, az SMS-es, az egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálos játékmódot az SzZrt. jelenleg nem kínálja fel. Amennyiben az SzZrt. az egyéb mobiltelefonos vagy az önkiszolgáló terminálos játékmódot bevezeti, azt a SZEFnek a bevezetés előtt 10 nappal korábban bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. 7. A joker A Luxor mellett a Joker megjátszása is lehetséges. A Joker játék részvételi díját a Luxor játékkal együtt a játékba küldéskor kell megfizetni. A segédsorsjegyen, az internetes, az SMS-es, az egyéb mobiltelefonos és az önkiszolgáló terminálos játékmódban a játékosoknak külön jelöléssel kell Joker játékszándékukat érvényre juttatni. A telefonos játékmódban az erre való felszólításnál kell a játékosnak a Joker játékban való részvételről nyilatkoznia. 10

12 A Joker játék részletes leírását és feltételeit a Joker Játék Részvételi Szabályzata tartalmazza. 8. Részvételi díj (1) A Luxor számsorsjátékban alapdíjnak minősül 1 alapjáték egy sorsoláson való megjátszásának díja, melynek összege 175 Ft. A fizetendő részvételi díj az alapdíj szorozva a megjátszott számmezők számával. A játékba küldés feltétele legalább két alapjáték megjátszása, ezért a minimális részvételi díj 350 Ft. (2) A több alapjátékot tartalmazó sorsjegy részvételi díja annyiszor az alapdíj, ahány megjátszott számmezőt tartalmaz, illetve ahány sorsolásra (egy vagy öt) érvényes a Luxor sorsjegy. (3) A részvételi díj kiegyenlítése POS terminállal rendelkező online értékesítő helyen bankkártyával is történhet. 9. A Luxor számsorsjátékban való részvétel határideje, a részvételi jogosultság megszerzése (1) Szerencsejátékban 18 éven aluli személy nem vehet részt, azaz nem szerezhet részvételi illetve nyereményjogosultságot. (2) Az online játékot az értékesítőhelyek nyitvatartási idején belül általában legkésőbb a sorsolást megelőző 2 órával lehet online terminálon játékba küldeni. (3) A játékban való részvételre jogosulttá válik az az alapjáték, vagy alapjátékokra bontható Luxor játék, amelynek: az online vagy önkiszolgáló terminál által bevitt vagy telefonon, interneten, SMS-ben illetve egyéb mobiltelefonos játékmódban beküldött adatait a központi számítógép a sorsolást, öthetes játék esetén az első sorsolást megelőzően betárolta, előző pontbeli betárolásáról a játékos a részvételi díj megfizetése ellenében átvételi igazolást, illetve a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosító számot kapott, és a játék adatai a sorsolást, öthetes játék esetén az első sorsolást megelőzően minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel hitelesített állományba kerültek. (4) A több játékalkalomra megjátszott játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyek első alkalommal akkor vesznek részt a játékban, amikor játékba érkezettnek tekinthetők az I. 9. (3) pontja szerint. (5) Az SzZrt. a Luxor számsorsjátékban való részvételi jogosultság megállapításánál a minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel hitelesített állományban rögzített adatokat veszi figyelembe. (6) A számsorsoláson nem vesznek részt, így nyereményre nem jogosultak azon játékok, amelyek a minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel hitelesített állományban nem szerepelnek. 11

13 (7) A minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel hitelesített állományban fel nem lelhető sorsjegyet a játékadatainak továbbítására vonatkozó igazolások, tanúvallomások nem pótolhatják, az erre nézve benyújtott bizonyítékokat az SzZrt. nem veszi figyelembe. (8) A késve érkezett, egy játékalkalomra érvényes telefonos, internetes, SMS-es, egyéb mobiltelefonos játékok részvételi díját, amennyiben az már levonásra került, az SzZrt jóváírja a játékos belső egyenlegén vagy nem belső egyenlegből történő játék esetén visszautalásra kerül. A játék megjátszásának sikertelenségéről a játékos a játékmód technikai feltételeinek megfelelő módon tájékoztatást kap. Az SzZrt. a tájékoztatásnak a címzetthez történő megérkezéséért felelősséget nem vállal. 10. Nyerőszámok sorsolása (1) Az 1-75-ig terjedő 75 természetes számból a nyertes számok kisorsolása közjegyző és az SzZrt. képviselőinek felügyelete mellett kerül megrendezésre hetente szombaton valamely országos sugárzású televíziós csatornán. (2) Egy sorsolási eseményen a 75 számból addig sorsolnak számokat visszatevés nélküli kiválasztással, amíg legalább egy Luxor sorsjegy birtokosa a 2. (8) pontban definiált telitalálatot el nem éri. Megegyező darabszámú nyerőszámot eredményező valamennyi sorsolás eredménye egymással megegyező valószínűséggel következhet be. (3) A sorsolás nyilvános, ha azt a televízió vagy a rádió közvetíti, illetve akkor is, ha a sorsoláson közönség van jelen. A sorsolás helye a Budapest, XV. kerület, Szentmihályi út 131. szám (Pólus Center) alatti stúdió. A helyszín vagy az időpont megváltoztatása esetén az SzZrt. azokat az új paraméterek szerint megtartandó első sorsolási időpont előtt legalább 10 nappal meghirdeti, és az SZEF-nek bejelenti. (4) Az SzZrt. a kisorsolt nyerőszámokat még a sorsolás napján közli a nyilvánossággal. A közlés során előforduló esetleges hibák a sorsolás eredményét nem változtatják meg. Hibás adatközlés alapján nyereményigény nem érvényesíthető. Hibás az adatközlés, ha az abban nyertesként közzétett számok bármelyike eltér a sorsolás eredményéről felvett közjegyzői jegyzőkönyvben szereplő nyertes számoktól sorsolási sorrendben. (5) A sorsolást gépi, illetve kézi sorsoló berendezés segítségével bonyolíthatja le az SzZrt., döntése alapján használva a sorsoló berendezések bármelyikét. Bármelyik előre kijelölt sorsoló berendezés meghibásodás, vagy más hiányosság esetén a másik sorsoló berendezéssel helyettesíthető, és a sorsolás folytatható. A meghibásodás előtt kisorsolt számok érvényesek. Ezek a számok a továbbiakban nem vesznek részt a sorsolásban. Ha vis maior miatt a megkezdett sorsolás a sorsolási eseményen nem folytatható egyik berendezéssel sem, két naptári napon belül kell gondoskodni a sorsolás befejezéséről. Ha két naptári napon belül ez nem lehetséges, az addig kihúzott számokat semmisnek kell tekinteni és a 11. (12) bekezdés szabályait kell alkalmazni. 12

14 11. Nyereményalap felosztás (1) A Részvételi Szabályzatban szereplő bármely módon játékba küldött Luxor számsorsjáték nyereményalapja közös. Az adott játékhét sorsolására részvételi jogosultságot szerzett Luxor alapjátékok alapdíjának összege minősül nyereményalapnak. (2) A nyereményalap 48%-a a bruttó (SZJA-t is tartalmazó) nyereményekre fordítandó összeg, mely a (3) pontban meghatározott hat nyerőosztály nyereményeire kerül szétosztásra. (3) A Luxor játék nyerőosztályainak elnevezése grafikai minták alapján történik. Luxornak nevezett telitalálatot akkor ér el a játékos, ha egy számmezőben az összes megjátszott száma szerepel a kisorsolt nyerőszámok között. Mivel a számsorsolás az első telitalálatig tart, így minden héten van telitalálat. Az alábbi az 5x5-ös négyzetet reprezentáló ábrán fehérrel jelölt rész a kép, a szürke pedig a keret alakzat. Az egyes nyerőosztályokban a játékos akkor ér el nyereményt, ha megjátszott számmezőjének bármelyik eltalálandó mintában szereplő számai hiánytalanul szerepelnek az adott nyerőosztály nyerteskeresési határszáma által definiált és a sorsolási sorrendben tekintett kisorsolt nyerőszámok között. I. nyerőosztály: az a telitalálatos játék, amelyik az előre megadott határszám darabszámú nyerőszámmal bezárólag ér el telitalálatot II. nyerőosztály: telitalálat, melynek neve : Luxor III. nyerőosztály: első keret IV. nyerőosztály: első kép V. nyerőosztály: keret VI. nyerőosztály: kép A II-VI. nyerőosztályokra is vonatkozik egy-egy nyerteskeresési határszám, azok alapértelmezett kezdőértéke 75. A nyereményekre fordítandó összeg az egyes nyerőosztályok között a következők szerint kerül felosztásra: I. nyerőosztály: 12 % II. nyerőosztály: 28 % III. nyerőosztály: 4 % IV. nyerőosztály: 3 % V. nyerőosztály: 8 % VI. nyerőosztály: 45 % 13

15 (4) Az egyes nyerőosztályokon belül a nyertes alapjátékok között a nyeremény egyenlő arányban kerül felosztásra. (5) Amennyiben a VI. nyerőosztályban az egyes nyertes alapjátékokra jutó nyeremény összege magasabb lenne, mint az V. nyerőosztályé, a két nyerőosztály nyereményalap-hányadát össze kell vonni, és azt a két nyerőosztály nyertes alapjátékai között egyenlő arányban kell felosztani. (6) A nyereményekre fordítandó összeg felosztására a sorsolást követően, az adott sorsolásra részvételi jogosultságot szerzett valamennyi Luxor játék kiértékelése után kerül sor. (7) Ha a nyerteskeresési határszámok alkalmazása miatt valamelyik nyerőosztályban nincs nyertes játék, akkor a nyertest nem tartalmazó nyerőosztályra jutó nyereményalap-hányad az azonos játékhét I. nyerőosztályára jutó összeget növeli. (8) Egy alapjáték több nyerőosztályban is nyertes lehet. Egy játékot valamennyi olyan nyerőosztályba be kell sorolni, amelyben a találat elérésének feltételeit teljesíti. (Például a telitalálat minden esetben a keret és kép nyereményre is jogosult, de az első keretre és az első képre nem feltétlenül, azonban az is előfordulhat.) (9) Halmozódás csak az I. nyerőosztályban van. Az SzZrt. minden sorsolás előtt a határszám képzés szabályai szerint meghatározza az I. nyerőosztályra vonatkozó határszámot. Az az alapjáték, amelyik telitalálatot ér el a határszám darabszámú nyerőszám kisorsolásával bezárólag, az I. nyerőosztályban nyereményjogosultságot szerez. Amennyiben ilyen alapjáték nincs, az I. nyerőosztályra jutó, esetleg már halmozódott nyereményhányadból az aktuális alapdíj alatti nyeremények kiegészítése történik meg, a fennmaradó rész pedig a következő játékhét I. nyerőosztályra jutó nyereményalap-hányadát növeli. (Pl.: Amennyiben a határszám értéke 38, abban az esetben, ha az első 38 darab vagy annál kevesebb nyerőszám kisorsolásával bezárólag telitalálat születik, a nyertes(ek) a telitalálat nyereményén túl az I. nyerőosztályba is besorolásra kerül(nek), míg ha addig nem születik telitalálat, az I. nyerőosztály összege a következő játékhét I. nyerőosztályának nyereményét növeli, és akkor a határszám értéke 39 lesz.) Az adott halmozódás kezdő időpontja az előző halmozódás vége utáni első olyan sorsolást követő nap, amely sorsolás eredménye alapján nincs nyertes az I. nyerőosztályban. A halmozódás véget ér, ha az I. nyerőosztályban nyertes születik, de legfeljebb a kezdő időponttól számított 1 éven belül tartott utolsó sorsolásig tarthat. Amennyiben ezen a sorsoláson vagy a játék szervező általi befejezése esetén, az utolsó sorsoláson sincs nyertes az I. nyerőosztályban, akkor az SzZrt. a halmozott összeget még ugyanezen a sorsoláson a II.-VI. nyerőosztályok nyereményalaphányadának megemelésére fordítja a következők szerint: a./ A III.-VI. nyertest tartalmazó nyerőosztályok nyereményalap-hányadát a halmozódott összeg 10-10%-ával, 14

16 b./ míg a II. nyerőosztály nyereményalap-hányadát a halmozott összeg fennmaradó részével növeli. (10) A legkisebb nettó nyeremény összege az aktuális alapdíj (175 Ft). Ha valamely nyerőosztályban az egy nyertes alapjátékra kifizetendő nettó nyereményösszeg az aktuális alapdíjat nem éri el, és az adott héten az I. nyerőosztályban nincs nyertes, akkor az I. nyerőosztályra jutó esetleg már halmozódott nyereményalap-hányadból a nyeremények az aktuális alapdíjra egészülnek ki. Ha a kiegészítés nem végezhető el, mert a halmozódott nyereményalap-hányadban rendelkezésre álló összeg nem elegendő, vagy az I. nyerőosztályban van nyertes, akkor a nyerőosztály teljes, kiegészítés nélküli nyereményalap-hányada az adott nyerőosztályt közvetlenül megelőző, alacsonyabb sorszámú nyerőosztály nyereményalap-hányadát növeli. Amennyiben több nyerőosztály esetén válik szükségessé a kiegészítés, akkor az a legnagyobb sorszámú nyerőosztállyal kezdődik, és csökkenő sorrendben folytatódik. (11) Az SzZrt. a nyereményekből kifizetés előtt a mindenkori személyi jövedelemadó (SZJA) törvény szerinti személyi jövedelemadót von le. A játékost ezért a neki kifizetett nyeremény után már adóbevallási és befizetési kötelezettség nem terheli. (12) Ha vis maior (pl. a gyors nyerteskereső rendszer időben helyrehozhatatlan meghibásodása, árvíz vagy földrengés) vagy az SzZrt.-től független körülmények következtében bármelyik játékhéten a sorsolás az eredeti helyszínen vagy időpontban nem tartható meg, akkor az SzZrt. jogosult az eredeti sorsolási időpontot követő két naptári napon belül előre meghirdetett és bejelentett tartalék helyszínen azt megtartani. Amennyiben a sorsolás két naptári napon belül nem tartható meg, akkor a sorsolás elmarad. Ekkor az adott hét sorsolására beérkezett alapjátékok darabszámának és az alapdíjának szorzatából képzett összeg átvitelre kerül a következő ténylegesen megrendezésre kerülő sorsolásos játékhétre, mely játékhét nyereményalapja ezzel összevontan kerül megállapításra, a kifizetendő nyereményeket pedig a (3) bekezdésben meghatározott módon osztja fel az SzZrt. Ebben az esetben az elmaradt sorsolású játékhétre beérkezett minden alapjáték a ténylegesen megrendezésre kerülő sorsolásra részvételi jogosultságot szerzett alapjátéknak tekintendő. 12. Nyereményjogosultság (1) Nyereményjogosultság akkor áll fenn, ha az I. 9. szerint játékba érkezett játékadatokat kiértékelve egy alapjátékban a kisorsolt nyerőszámok az átvételi igazoláson a keret, a kép vagy a teljes négyzet alakzatot adják ki. (2) Csak az átvételi igazoláson szereplő számok alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. (3) Hibás adatközlés (pl. sajtóban történő elírás) alapján nyereményjogosultság nem áll fenn. Hibás az adatközlés, ha az abban közzétett nyerőszámok, azok sorsolási sorrendje vagy egyedi átvételi számok bármelyike eltér az SzZrt. által hivatalosan kiadott adatoktól. 15

17 (4) Az SzZrt. a Luxor játékban a találatok számának és elhelyezkedésének megállapításánál a 9. (2) - (8) pontnak megfelelően jár el. (5) Az a játékos, aki a játék megtételekor nem töltötte be 18. életévét, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyeremény-kifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervező a nyeremény kifizetését visszautasítja. Elektronikus rendszerben való játék esetén, amennyiben a játékos nem felel meg a regisztráció feltételeinek (azaz a játék megtételekor nem töltötte be 18. életévét, illetőleg nem rendelkezik magyarországi állandó lakhellyel), továbbá SMS-es játék esetén nincs birtokában mobiltelefonjának a játékhoz használt SIM kártyája, nyereményre nem jogosult. Ha a fenti tények valamelyike a nyereménykifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervező a nyeremény kifizetését visszautasítja. Az a játékos, akinek valós adatai nem egyeznek meg a rendszerben tárolt (a regisztráció során megadott vagy később módosított) adataival, nyereményre nem jogosult, így amennyiben ez a tény a nyereménykifizetés során az SzZrt. tudomására jut, a játékszervező a nyeremény kifizetését visszautasítja. (6) Az SzZrt. fenntartja a jogot, hogy bármely játékos regisztrációját zárolhassa. A zárolás időtartama alatt a játékos a játék lehetőségből ki van zárva, nem léphet be az elektronikus játékrendszerbe. A zárolást az SzZrt. csak kivételesen alkalmazza, különösen akkor, ha alapos gyanú merül fel a következőkre: a./ hamis vagy valótlan adatokkal történő regisztráció, b./ többszörös regisztráció, c./ a játékos elhalálozott és az erről szóló igazoló halotti anyakönyvi kivonatot eljuttatják az SzZrt-nek, d./ 18. életévét be nem töltött játékos regisztrált, e./ visszaélés az elektronikus játékrendszer belső egyenlegére történő feltöltés során (pl. illetéktelenül megszerzett bankkártya adatokkal, az IJSR rendszerben történt feltöltés átvezetése során, amennyiben az eredeti feltöltés visszaélésre utal), f./ pénzmosás gyanújának felmerülése, g./ a játékos felhasználónevének és jelszavának jogosulatlan használatával történő visszaélés, h./ IJSR rendszerben történt visszaélés esetén, 16

18 i./ a játék tisztaságának veszélyeztetése, j./ illetve zárolásra kerülhet a regisztráció a játékos személyazonosságának személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy személyazonosításra alkalmas vezető engedéllyel vagy a bankszámlaszerződés másolatának bekérésével történő igazolásának szükségessége esetén a bekért dokumentumok megérkezéséig. A regisztráció zárolásáról, az SzZrt. és a játékos jogairól és kötelezettségeiről az SzZrt. -ben tájékoztatja a játékost. Az SzZrt. a zárolástól számított 180 napon belül döntést hoz arról, hogy a zárolást megszünteti, vagy hogy a regisztrációt véglegesen bezárja, mely időszak alatt információt gyűjt az alapos gyanú alátámasztása érdekében. Az SzZrt. az információgyűjtés során a visszaélés jellegétől függően különösen pénzintézeteket, pénzügyi szolgáltatókat, hatóságokat és a játékost keresi meg. Az SzZrt. fenntartja a jogot, hogy a zárolással összefüggésben bármikor megkeresse az illetékes nyomozóhatóságot. Amennyiben bűncselekmény alapos gyanúja miatt az illetékes nyomozó hatóságnál eljárás indult, a zárolás 180 napon túl is a hatósági eljárás jogerős befejeződéséig fenntartható. A zárolás megszüntetését követően a játékos regisztrációját rendeltetésszerűen tovább használhatja, az elektronikus játékrendszerbe beléphet. Amennyiben a zárolás megszüntetésre kerül, a játékos a zárolás időtartama alatt a belső egyenlegére átvezetett jóváírásokhoz (pl.: nyeremény) a zárolás feloldását követően szabadon hozzáférhet. A regisztráció végleges bezárásáról és annak indokáról az SzZrt. a játékost a regisztrált adatai között nyilvántartott ben tájékoztatja. Amennyiben alapos gyanú merül fel arra, hogy egy olyan játékos kíván ismételten regisztrálni az elektronikus játékrendszerbe, akinek a regisztrációja már korábban végleges bezárásra került, az SzZrt. a regisztrációt visszautasíthatja. A regisztráció végleges bezárásával összefüggésben a játékos vagy harmadik személy számára a véglegesen bezárandó regisztráció belső egyenlegéről pénz (pl. részvételi díj vagy nyeremény) visszafizetése válhat szükségessé. Ilyen esetben az SzZrt. fenntartja magának a jogot, hogy: a belső egyenlegről történő kifizetést a nyomozó hatóság tájékoztatása alapján részben vagy egészben visszautasítsa, a belső egyenlegről történő kifizetést pénzügyi intézmény/harmadik fél hivatalos, jogalapot alátámasztó megkeresése alapján a pénzintézet/pénzügyi szolgáltató/harmadik fél részére teljesítsen, illetve ez alapján a belső egyenlegről történő kifizetést a játékos vagy más érdekelt személy felé részben vagy egészben visszautasítsa, amennyiben a visszaélés ténye megalapozottnak bizonyul, a belső egyenlegen szereplő összeg visszafizetését az SzZrt. teljes egészében megtagadhatja; Amennyiben a véglegesen bezárt regisztráció belső egyenlegén a fentiek alapján is maradt pénz, azzal az alábbiak szerint kell elszámolni: 17

19 a befizetett egyenlegen szereplő összeget az SzZrt. karitatív jelleggel, közvetlen támogatás céljára használja fel; a felhasznált összeg nagyságáról és módjáról az SzZrt. évente jelentést tesz közzé, a nyereményegyenlegen szereplő összeget az SzZrt. a regisztráció végleges bezárását követő hónap 20. napjáig játékadó címén bevallja és a központi költségvetésbe befizeti. 13. Nyereményjegyzék (1) Az SzZrt. a nyertes játékokról a kifizetésre kerülő, személyi jövedelemadó levonása utáni nyereményösszegek feltüntetésével nyereményjegyzéket készít. A sorsolást követően az SzZrt. a sajtóban megjelenteti a hivatalos, részletes adatokat tartalmazó nyereményjegyzéket. (2) A hivatalos nyereményjegyzék tartalmazza: a./ az egyes nyerőosztályokba sorolt nyertes alapjátékok darabszámát és nyerőosztályonkénti nyereményének nettó összegét, valamint sorsolási sorrendben a kisorsolt nyerőszámokat, b./ nyerőosztályonként elkülönítve, (Az I. nyerőosztályban nyertes átvételi igazolás által tartalmazott nagynyeremények kivételével) a nagynyereményre jogosító online és önkiszolgáló terminál által kiadott átvételi igazolások egyedi átvételi számának első 20 számjegyét, illetve az elektronikus játékrendszerben megjátszott nagynyereményre jogosító játékok esetén a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosítószámának 20 számjegyét. c./ az online és önkiszolgáló terminál által kiadott átvételi igazolások esetében, az I. nyerőosztályban, valamint az ugyanazon átvételi igazolás első nyerőosztályon kívüli magasabb sorszámú nyerőosztályban is elért nagynyeremények esetén a nyereményjegyzékben az átvételi igazolások egyedi átvételi számának első 20 számjegyéből a számjegy kitakarásra kerül, és mellette a szelvény szám (a 7 jegyű nyomdai sorszám) kerül megjelenítésre (pl ****** szelvényszám: ). A nyereménykifizetéshez az egyedi átvételi szám valamennyi számjegyének, valamint az összes játék adatnak egyeznie kell a központi számítógépben tárolt adatokkal. (3) A különsorsolások (16. ) eredményét az SzZrt. legkésőbb a sorsolást követő második munkanapon adja ki a sajtó részére. Az ezt követően kiadott hivatalos nyereményjegyzék a nyertes Luxor online és önkiszolgáló terminál által kiadott átvételi igazolások egyedi átvételi számának első 20 számjegyét illetve telefonos, internetes, SMS-es és egyéb mobiltelefonos játékmód esetén a kódazonosítású technikai sorsjegy egyedi azonosítószámának 20 számjegyét, vagy amennyiben ismert és szükséges a nyertesek nevét, egyéb azonosító adatait, a kisorsolt nyeremény megnevezését, továbbá a nyereményátvétel módját és határidejét tünteti fel. 18

20 14. A nyeremények kifizetése (1) A nyeremény-kifizetés során a nyeremény nagyságától függően kétféle nyereményt különböztet meg az SzZrt. Ha egy sorsjegyen egy sorsolásra megjátszott több Luxor alapjáték is nyereményre jogosult, ezen nyeremények összege az alábbi megkülönböztetés szempontjából (a Joker játékon elért nyeremény kivételével) összeadódik. a./ Kisnyeremény: az olyan egy sorsjeggyel egy Luxor sorsoláson elért nettó nyeremény, melynek kifizetendő értéke nem éri el a Ft-ot (azaz kettőszázezer forintot). b./ Nagynyeremény: az olyan egy sorsjeggyel egy Luxor sorsoláson elért nettó nyeremény, melynek kifizetendő értéke Ft (azaz kettőszázezer forint), vagy a felett van. Az a./ és b./ pontbeli összeghatár módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a bevezetés előtt 10 nappal az SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. (2) A kisnyeremények kifizetésének részletes szabályai az egyes játékmódok leírásánál találhatók meg. (3) A nagynyeremények készpénzben történő nyereményfelvételére nincs lehetőség, minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre. Nagynyeremény csak a játékos által benyújtott nyereményigénylésre kiadott kifizetési engedély alapján utalható át. A nyereményigény az átvételi igazolás egyidejű átadása illetve - elektronikus játékrendszerben való játék esetén - a játékot tartalmazó kódazonosítású technikai sorsjegyhez tartozó nagynyeremény-kód megadása mellett nyújtható be. A nyeremény átutalására csak a központ írásbeli engedélyének megadása után kerülhet sor, mely legkésőbb a sorsolást követő harmadik héten, a harmadik hét 2. munkanapjával kezdődően. Amennyiben a játékos a nagynyeremény igénylésekor az online terminálon befizetett játékkal elért nyertes átvételi igazolást nem tudja átadni, a nyereményre nem jogosult. (4) A nagynyeremények kifizetése a nyeremény összegétől függően az alábbiak szerint történik: a./ A Ft Ft közötti nagy összegű nyeremények kizárólag átutalással kerülnek kifizetésre a nyertes játékos által megadott Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlára. Nyereményigénylés: kizárólag az SzZrt. saját lottózóiban nyújtható be. b./ Az Ft közötti jelentős összegű nyereményeket az SzZrt. kizárólag átutalással teljesíti a nyertes játékos által megadott Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlára. Nyereményigénylés: a nyertesnek jelentkeznie kell a es telefonszámon (H-Cs: , P: ), ahol egyeztetik a nyeremény igénylésének és felvételének biztonságos módját. 19

21 c./ A Ft feletti kiemelten nagy összegű nyereményeket az SzZrt. kizárólag átutalással teljesíti a nyertes játékos által megadott, Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlára. Nyereményigénylés: a nyertesnek jelentkeznie kell a as telefonszámon (H-P: ), ahol egyeztetik a nyeremény igénylésének és felvételének biztonságos módját. A fenti nyereményhatárok bármelyike módosulhat, amennyiben az SzZrt. azt a bevezetés előtt 10 nappal a SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. Amennyiben az SzZrt. a nyereményfelvétel kapcsán megjelölt telefonszám bármelyikét megváltoztatja, azt a változást megelőző 10 nappal a SZEF-nek bejelenti és a játékosok számára széles körben meghirdeti. (5) Arról, hogy a nyertes hol és milyen módon kezdeményezheti nagynyereményének felvételét, az értékesítőhelyeken illetve interneten az SzZrt. honlapján tájékozódhat. (6) A nyeremények a sorsolás napjától számított 90 napig vehetők fel. (7) Az internetes, telefonos, belső egyenlegből történő SMS-es, valamint egyéb mobiltelefonos fogadási rendszerben elért, belső egyenlegen jóváírt kisnyeremények kifizetettnek minősülnek. Mobil Vásárlásra használható egyenleg vagy keret terhére történő SMS-es játékkal elért kisnyeremények, amennyiben a bankszámlaszámát a fogadó megadta, automatikusan átutalásra kerülnek és kifizetettnek minősülnek. (8) A nyereményigénylés benyújtásához kötött nagynyeremények esetén, a 90 napos határidő eltelte előtt benyújtott igények tényleges kifizetésére a határidő meghosszabbodhat a benyújtást követő 14. napig. (9) A kifizetési határidő elteltét követően a nyereményt át nem vettnek kell tekinteni. (10) A különsorsolásokon (16. ) elért nyeremények átvételének módját az SzZrt. külön szabályozza, melyet köteles megfelelő módon a játékosok tudomására hozni. (11) Deviza külföldi részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. (12) A nyertes kérésére az SzZrt. a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást ad ki. Az igazolás tartalmazza az SzZrt. azonosító és a játékos személyes adatait, a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és időpontját, az SzZrt. által a nyereményből levont személyi jövedelemadó összegét. A nyereményigazolás egy átvételi igazolással egy sorsoláson elért, a játékos részére ténylegesen kifizetett nettó nyeremény alapján kerül kiállításra. Az egyes átvételi igazolásokkal elért nyereményeket összevonni egy nyereményigazolásban nem lehet. A 2 millió forintot meg nem haladó nyeremények esetében a nyertes átvételi igazolás, amelyre a nyeremény kifizetés ténye rávezetésre került, továbbá a nyertes átvételi igazolás bevonása esetén a 20

22 nyereményigénylési lap játékosnál maradó példánya is igazolja a nyeremény kifizetésének tényét. A nyereményről utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható. (13) Az SzZrt. nyereményt csak Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlaszámra utal. 15. Az át nem vett nyeremények felhasználása (1) Át nem vett nyereménynek azon nyeremény tekinthető, amelyre a játékos nyereményjogosultságát a 14. (6) pont szerint nem érvényesítette. Az SzZrt. a törvényi előírásoknak megfelelően az át nem vett nyereményeket újra nyeremények céljára használja fel. Ennek keretében az át nem vett nyeremények elkülönített alapjából: a./ teljesítheti a nyereménykülönbözetekre (a jogosnak bizonyult óvások, felszólamlások alapján járó nyereményösszegekre, polgári peres eljárásban megítélt nyereményekre, a nyereményösszegek kerekítésére, stb.) történő kifizetéseket, b./ esetenként kiegészítheti valamely nyerőosztály nyereményalap-hányadát, c./ különsorsolások nyereményeit fedezheti. (2) A nyereményalap-hányadok kiegészítését, a különsorsoláson kisorsolandó nyereményeket, a különsorsolás lebonyolításának módját és ezek részletes feltételeit az SzZrt. határozza meg. 16. A különsorsolások (1) A különsorsolások általános szabályai A különsorsolások szervezésével az SzZrt. a heti rendszerességű Luxor főjátékon kívüli, de a Luxor számsorsjátékhoz kapcsolódó nyereménylehetőséget kínál a Luxor játékosok számára. A különsorsolások feltételeit az SzZrt. az SZEF számára bejelenti, és a játékosok számára széles körben meghirdeti. A bejelentést az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését megelőzően 30 nappal, illetve a rendszeresen meghirdetésre kerülő vagy már korábban alkalmazott (pl. számhúzó illetve szerencseperc típusú akciók stb.) különsorsolások esetén amennyiben azok lebonyolítása lényegesen nem változik 15 nappal a lebonyolítás részletes szabályaival írásban teszi meg az SZEF részére. A meghirdetésre a különsorsolás előtt megfelelő időben kerül sor. Ennek során az SzZrt. tájékoztatást ad a részvétel időbeli és területi feltételeiről, a nyereményekről, a nyeremények felvételének időintervallumáról, módjáról, és a további szükséges tudnivalókról. A különsorsolásokat az SzZrt. nemcsak az ország egész területére, hanem a főjátéktól eltérően annak csak egyes részeire kiterjedően is szervezheti, továbbá a nyeremények átvételére a főjátéknál rövidebb, de legalább 30 napos határidőt írhat elő. 21

23 A különsorsolásokat közjegyző és Sorsolási Bizottság jelenlétében kell végrehajtani, eredményükről közjegyzőileg hitelesített jegyzőkönyv készül. Az át nem vett nyeremények elkülönített alapjának számláját legkorábban csak a különsorsoláson elért nyeremények tényleges kifizetésének (átadásának) napján lehet megterhelni a nyeremény összegével. A Luxor számsorsjátékban megnyert és át nem vett nyeremények csak a Luxor számsorsjátékhoz kapcsolódóan használhatók fel különsorsolás céljaira. Az SzZrt. a különsorsolás meghirdetését követően olyan módosítást nem hajt végre, amely a résztvevők körét, vagy a meghirdetett nyeremények értékét illetően változást jelent. (2) A különsorsolásokban való részvétel feltételei A különsorsolásokon azok a játékosok jogosultak részt venni, akik az SzZrt. által az adott különsorsolásra meghatározott feltételeket teljesítik. A feltételek vonatkozhatnak meghatározott számú és/vagy meghatározott értékű játék teljesítésére, a játékba küldés módjára, adott időtartamban való játékra, adott időpontig történő jelentkezésre, a játék helyszínére és más olyan módra, körülményre, amelyet a játékos az adott játékban való részvétel során teljesíthet. A különsorsolás többfordulós is lehet, amelynek egyes fordulóira más-más, de már előre meghirdetett részvételi feltétel is meghatározható. (3) A részvétel módjai: a./ Aktív részvétel A különsorsolásra névvel, címmel és/vagy más azonosítóval jelentkezni, pályázni kell. A különsorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik az adott akcióra pályáznak. A sorsolás biztonságos és hiteles lebonyolításának szavatolása érdekében a nyertes pályázatok kisorsolása az I. rész 16. (4) a./-f./ pontokban írt módon történik. A pályázás történhet: 1./ írásban Postai úton, zárt borítékos küldeménnyel, levelezőlappal, külön e célra kiadott pályázati lap, stb. megküldésével. A pályázat (a pályázati lap, a kapott tanúsító szelvény vagy más küldemény) meghatározott helyeken való leadásával. 2./ telefonon A pályázás az SzZrt. által előre meghirdetett, mindenhonnan helyi tarifával hívható kék szám felhívásával történik. A játékosok az adott telefonszám felhívását követően megadják a pályázati kiírásnak megfelelő információkat. A szervező a telefonon történő pályázás útján meghirdetett különsorsolás lebonyolításakor köteles gondoskodni olyan megfelelő műszaki-technikai feltételekkel rendelkező távközlési szolgáltatás biztosításáról, mely a 22

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Luxor játék lényege... 8 4. Részvételi

Részletesebben

Az ÖTÖSLOTTÓ játék. Részvételi Szabályzata

Az ÖTÖSLOTTÓ játék. Részvételi Szabályzata Az ÖTÖSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Sok szeretettel! SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata Az ÖTÖSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015.

Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2015. A Házi kedvenc SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2015. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Joker játék lényege... 6 4. Részvételi

Részletesebben

Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. A Monopoly SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos részt

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Általános rendelkezések...3 2. Értelmező rendelkezések...3 3. A Hatoslottó játék lényege...7 4. Részvételi

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IV. 1. 2. 3. 4. 5. Általános

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Puttó játék lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011.

Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2011. A Szerencsepatkó SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2011. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2012. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 4 3. Az Eurojackpot játék lényege... 8

Részletesebben

A Skandináv lottó játék. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011.

A Skandináv lottó játék. Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. A Skandináv lottó játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2011. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmezı

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. Az Eurojackpot játék lényege... 5 4. Részvételi lehetőség AZ EUROJACKPOT JÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 1. Általános rendelkezések... 2 2. Értelmező

Részletesebben

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.

Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. Az Astro+TV SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggő jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban minden 18 éven felüli játékos

Részletesebben

Részvételi Szabályzata

Részvételi Szabályzata A HATOSLOTTÓ játék Részvételi Szabályzata KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 II. 1. Általános rendelkezések... 4 2. Értelmezı

Részletesebben

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009.

Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2009. Az Édes Élet SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2009. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015. augusztus 9-től FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező rendelkezések... 3 3. A Totó fogadás lényege... 7 4. Részvételi

Részletesebben

Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008.

Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA. Budapest, 2008. A Póker SORSJEGY RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Budapest, 2008. 1. A játékosnak a sorsolásos játékban való részvétellel összefüggı jogai és kötelezettségei (1) A sorsjátékban bárki részt vehet, aki a Részvételi

Részletesebben

Érvényes: 2015. augusztus 9-től GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. az internetes, SMS-es és ATM-es fogadáshoz

Érvényes: 2015. augusztus 9-től GYAKORLATI ÚTMUTATÓ. az internetes, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Érvényes: 2015. augusztus 9-től GYAKORLATI ÚTMUTATÓ az internetes, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Tartalomjegyzék A. INTERNETES JÁTÉK- ÉS FOGADÁS...4 1. A regisztráció...4 Miről kell nyilatkozni a regisztráció

Részletesebben

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Nyerő Ötös elnevezésű nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt, (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A tippmixpro FOGADÁS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA KIADJA: SZERENCSEJÁTÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPEST, 2013. 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat

Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Allianz BabaMama Expo nyereményjáték 2015. október 26. 2015. november 15. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője

ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat. 1. A játék szervezője ÁLLATI PÖRGÉS Játékszabályzat 1. A játék szervezője A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték vagy Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C.,

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február

Gyakorlati útmutató. az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz. Kiadva: 2012. február Gyakorlati útmutató az internetes, telefonos, SMS-es és ATM-es fogadáshoz Kiadva: Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZEREK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LEHETŐSÉGEI... 4 A. A regisztráció... 4 1. A regisztráció fajtái

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Mobil lottó. A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót.

Mobil lottó. A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót. Mobil lottó A szolgáltatás keretében SMS-ben vásárolhat Ötös-, Hatos vagy Skandináv lottót, Kenót, Totót, Góltotót és Puttót. A Mobil Lottó szolgáltatás igénybevételének menete 1. Fogadás A szolgáltatás

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról

Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról Röviden szólva... Nyereményjátékok minõsítésérõl és adózásáról Budapest, 2011 Szerzõk: dr. Molnár Krisztián I. fejezet dr. Honyek Péter II. fejezet Sorozatszerkesztõ: Sibinger Márta ISBN 978 963 638 401

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat Nyereményjáték szabályzat Az Agria Park Bevásárlóközpont Robogj a nyereményekért! elnevezésű, 2014. február 3-tól 2014. március 7-ig tartó nyereményjáték részvételi és játékszabályai 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK

Részletesebben

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat

FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat FHB TranzAKTÍV Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 2013. szeptember 01. napjának 00.00 órájától 2013. november 30. napjának 24.00 óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48.

Részletesebben

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata

Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték. hivatalos játékszabályzata Wrigley Hungária Kft. ORBIT WHITE nyereményjáték hivatalos játékszabályzata A nyereményjáték megnevezése: Orbit White A nyereményjáték szervezője: Wrigley Hungária Kft. (1025 Budapest, Cseppkő köz 3.)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

Tippeljen és nyerjen az FHB NetB@nkkal Játékszabályzat

Tippeljen és nyerjen az FHB NetB@nkkal Játékszabályzat Tippeljen és nyerjen az FHB NetB@nkkal Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 2014. október 20. napjának 00.00 órájától 2014. december 19. napja 24.00 óráig. 2. A Játék Szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest,

Részletesebben

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet!

FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! FHB NetB@nkkal, játszva nyerhet! 1. A Játék időtartama 2015. március 02. napjának 00.00 órájától 2015. április 30. napja 24.00 óráig. 2. A Játék Szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 3.

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.)

Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA. NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) Új Nissan Pulsar és Note Nyílt Napok! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA NISSAN SALES CEE Kft. ( : 2014. november 3-8.) 1) 1.1. Az Új Nissan Pulsar és Note Nissan Nyílt Napok promóciós játék (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel.

A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel ajándékakciót (továbbiakban Akció) szervez a játékszabályzatban található feltételekkel. Barkácsforrás regisztrációs játék Részvételi és játékszabályzat 1. A játék szervezője a Max-24 Kft. 4700 Mátészalka, Ipari u. 27.sz. a továbbiakban szervező A Szervező Barkácsforrás regisztráció elnevezéssel

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

FHB Go Online Játékszabályzat

FHB Go Online Játékszabályzat FHB Go Online Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 2014. február 01. napjának 00.00 órájától 2014. március 31. napjának 24.00 óráig. 2. A Játék szervezője FHB Bank Zrt. 1082 Budapest, Üllői út 48. 3.

Részletesebben

Bevezető. 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

Bevezető. 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója AZ MVM PARTNER ZRT. KERESSÜK MAGYARORSZÁG LEGMAGASABB VILLAMOS ENERGIA EGYSÉGÁRÁT! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI - ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Bevezető Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen

Részletesebben

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék

Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék Yves Rocher Játékszabályzat Samsung játék (2015. május 1-től 2015. június 30-ig) 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője az www.yves-rocher.hu-t

Részletesebben

Táblázataink a megjátszható kombinációs Kenó játék indexszámait, a benne foglalt alapjátékok darabszámát és - a találatoktól függően - a különböző

Táblázataink a megjátszható kombinációs Kenó játék indexszámait, a benne foglalt alapjátékok darabszámát és - a találatoktól függően - a különböző INDEX Táblázataink a megjátszható kombinációs Kenó játék indexit, a benne foglalt alapjátékok darabszámát és - a találatoktól függően - a különböző nyerőosztályokban elérthető nyeremények számát mutatják

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL

A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Karácsonyi videó kvíz! játék részvételi feltételei A Karácsonyi videó kvíz nyereményjáték (továbbiakban: Játék ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-

Részletesebben

Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Ismerd meg a MyMenu-t és nyerj egy Huawei Ascend Mate készüléket játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett

Részletesebben

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. A LEGO Hungária Kft. által szervezett LEGO DUPLO Mutasd a legszebb mosolyod! nyereményjáték hivatalos játékszabályzata. 1, Az akció szervezője A LEGO Hungária Kft. (Székhelye 1023 Budapest, Lajos u. 28-32.)

Részletesebben

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit.

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit. A leggyorsabb 1 millió! Nyereményjáték szabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Magyarország szervezésében megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi feltételeit. A Játékban való

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. augusztus 31. Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉS-KÖTELES JÁTÉKOKRA VONATKOZÓAN

TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉS-KÖTELES JÁTÉKOKRA VONATKOZÓAN TÁJÉKOZTATÓ A BEJELENTÉS-KÖTELES JÁTÉKOKRA VONATKOZÓAN A szerencsejáték szervezéséről szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Kidőlt a Mikulás - promóciós játék - Játékszabályzat. A játék célja

Kidőlt a Mikulás - promóciós játék - Játékszabályzat. A játék célja Kidőlt a Mikulás - promóciós játék - Játékszabályzat A játék célja A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Follow up 4 katalógus (Napórás madárfürdő) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MAGISTER M ELNEVEZÉSŰ AJÁNDÉKSORSOLÁSOS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A Játék leírása 1.1. A Pécsi Direkt Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 3/C, adószám: 11009498-2-44, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat

Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Karácsonyi Nyereményjáték Szabályzat Nyereményjáték szervezője a JátékNet.hu Kft. (székhely: 2089 Telki, Öreghegyi út 4/a, a továbbiakban: JátékNet). A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

A játékban történő regisztráció jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A játékban történő regisztráció jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Háda-1 Kft. által szervezett Nyerd meg TE az 1 Millió Ft-ot vagy a 10 db 100 000 Ft-os VIP vásárlás egyikét! elnevezésű nyereményjáték játékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. Nyerd

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 35.; a továbbiakban: Szervező ) a szolgáltatásával kapcsolatos nyereményjátékot (a továbbiakban:

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Follow up 5 katalógus (Eszpresszó szett) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat

Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat Ballantine s Angels Nights Játékszabályzat A Pernod Ricard Hungary Kft. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Cg.: 01-09- 466108; továbbiakban: Pernod Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Gyakorlati útmutató. az Internetes Játék- és Sportfogadási Rendszerhez. Kiadva: 2013. május

Gyakorlati útmutató. az Internetes Játék- és Sportfogadási Rendszerhez. Kiadva: 2013. május Gyakorlati útmutató az Internetes Játék- és Sportfogadási Rendszerhez Kiadva: Tartalomjegyzék I. A FOGADÁSI RENDSZER... 4 A. A regisztráció... 4 1. Miről kell nyilatkozni a regisztráció során?... 4 2.

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Kincses láda 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Kincses láda 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Kincses láda 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit a jelen

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Modix Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-064045, székhely: 1027 Budapest, Vitéz utca 9.., levelezési cím: 1027 Budapest, Vitéz utca 9..), mint a(z) Révai Nyomda Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével:

A Játékban részt vehet minden az alábbi 2. pontban meghatározott természetes személy, az alábbi feltételek együttes teljesülésével: Játékszabályzat Az Athenaeum Kiadó Kft. által a Magyarország területén 2015. július 1-je és július 31-e között szervezett Nyerjen Ízek és Érzések magazin egyéves előfizetést nyereményjáték feltételei.

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től

OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től OneCard Hitelkártyához kapcsolódó vásárlás visszatérítési program feltételei Hatályos: 2015. április 1-től I. Általános rendelkezések 1. A vásárlás visszatérítési program kizárólag a Bank OneCard Standard

Részletesebben

Köpönyeg.hu Nyereményjáték és adatkezelési szabályzat Karácsonyi nyereményjáték 2015. december 1 20.

Köpönyeg.hu Nyereményjáték és adatkezelési szabályzat Karácsonyi nyereményjáték 2015. december 1 20. Köpönyeg.hu Nyereményjáték és adatkezelési szabályzat Karácsonyi nyereményjáték 2015. december 1 20. 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője

Részletesebben

A MetLife Biztosító Zrt. WELLNESS HÉTVÉGE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

A MetLife Biztosító Zrt. WELLNESS HÉTVÉGE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA A MetLife Biztosító Zrt. WELLNESS HÉTVÉGE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA Módosítás hatályos 2013. április 12. napjától 1. A játékosnak a nyereményjátékban való részvétellel összefüggő

Részletesebben

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 1. Kapcsolódó fogalmak: START-SZÁMLA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az életkezdési támogatás: A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg. Start-számla:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi,

Részletesebben

Részvételi feltételek

Részvételi feltételek Részvételi feltételek A jelen nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték ) szervezője a TESCO- GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628, továbbiakban, mint Szervező

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata:

A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: A Pólus Center őszi szüneti kampányának hivatalos játékszabályzata: 1. A promóció szervezője A Polus Társasház Üzemeltető Kft. (H-1152 Budapest, Szentmihályi út 131.; továbbiakban: Szervező ) regisztrációhoz

Részletesebben

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata

Balaton régió fotópályázat 2012. hivatalos játékszabályzata Balaton régió fotópályázat 2012 hivatalos játékszabályzata 1 Megnevezés: Balaton régió fotópályázat 2012 (a továbbiakban Játék ) Szervezők: SG Marketing Kft. (1149 Budapest, Limanova tér 12.), Aktimania

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2014.08.01-től 100% számlanyitási díj kedvezmény I. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Klasszik Hitel, vagy Klasszik Plusz módozatú lakás-takarékpénztári

Részletesebben

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata

NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK. FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata NYERJ TV-T A FLAVONNAL! NYEREMÉNYJÁTÉK FLAVON GROUP KFT. hivatalos promóciós játékszabálya és adatkezelési szabályzata 1. A játék szervezője a Flavon Group Kft. cím: 4033 Debrecen, Veres Péter u. 19.,

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. őszi nagykatalógus (10, 20, 50 vagy akár 100 részes LED értékcsomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom

Részletesebben

GYERE JÉZUSKA - PROMÓCIÓS JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT A JÁTÉK CÉLJA 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

GYERE JÉZUSKA - PROMÓCIÓS JÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT A JÁTÉK CÉLJA 1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 2. A JÁTÉK SZERVEZŐJE GYERE JÉZUSKA - PROMÓCIÓS JÁTÉK A JÁTÉK CÉLJA A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló

Részletesebben

JÁTÉKSZABÁLYZAT. a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata

JÁTÉKSZABÁLYZAT. a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata JÁTÉKSZABÁLYZAT a Hozzon egy új ügyfelet nyereményjáték játékszabályzata 1. Szervezés és lebonyolítás A Nyereményjáték Szervezője és Adatkezelője a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (székhely: 7800

Részletesebben

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat

Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Felhasználási és adatvédelmi szabályzat Ahogy én láttam - Élményeim a Gyulai Várfürdőben A Gyulai Várfürdő Kft. (5700 Gyula, Várkert u. 2., adószáma: 11049755-2-04) Facebook oldalán (https://www.facebook.com/varfurdo)

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 2. őszi nagykatalógus (1-5 ajándékot tartalmazó értékcsomagok) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT I. EGYEDI FELTÉTELEK Szervező: A Nyeremény felajánlója: A jelen játékszabályzattal érintett nyereményjáték megnevezése: A jelen játékszabályzat közzétételének helye: A Nyereményjáték

Részletesebben

1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője és további közreműködője

1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője és további közreműködője 1. A nyereményjáték elnevezése, szervezője és további közreműködője A promóciós nyereményjáték 30 ezres mosoly a Vademecummal elnevezéssel kerül meghirdetésre (továbbiakban Játék), amelynek kizárólagos

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT SAMSUNG értékcsomag 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a Bakker Hillegom BV és a Bakker Holland Kft. 1.2 A kampány feltételeit

Részletesebben

MTT Játék Szabályzat

MTT Játék Szabályzat MTT Játék Szabályzat 1. A Játékban résztvevő személyek A Tolkien Nyereményjátékokban és a Tolkien Kvíz játékban részt vehet minden Internet-felhasználó belföldi magánszemély, aki Magyarországon tartózkodási

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Szezonközi katalógus (Ezüstös viharlámpa) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében, illetve

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz

Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz Nyereményjáték szabályzat a Netex-Magyarország Kft. által a https://www.facebook.com/webkiallitas oldalon meghirdetett nyereményjátékokhoz 2014. 12. 22. Netex-Magyarország Kft. Bevezető A jelen szabályzat

Részletesebben