Barlangkutatókat, éghajlatváltozási nagykövetet is kitüntettek március 15-e alkalmából

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barlangkutatókat, éghajlatváltozási nagykövetet is kitüntettek március 15-e alkalmából"

Átírás

1 Barlangkutatókat, éghajlatváltozási nagykövetet is kitüntettek március 15-e alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a március 15-i állami ünnep alkalmából péntek délelıtt köztársasági elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismerı okleveleket adott át Budapesten. A miniszter a köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét adta át. Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta dr. Szöllısi-Nagy Andrásnak, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO Természettudományi Szektor fıigazgató-helyettesének, a Víztudományok Osztálya igazgatójának, a Nemzetközi Hidrológiai Program titkárának, a vízgazdálkodás területén elért eredményekért, kiemelkedı szakmai, oktatói, tudományos, publikációs és tudományszervezıi tevékenységéért, a magyar vízgazdálkodás szakmapolitikai népszerősítéséért a világban. Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Adamkó Péter barlangkutatónak, a Magyar Barlangi Mentıszolgálat riasztásvezetıjének, a budai termálkarszton folytatott több évtizede tartó sikeres barlangfeltárások vezetéséért, a barlangok védelme, megırzése érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, dr. Bartholy Juditnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék tanszékvezetı egyetemi tanárának, az éghajlatváltozás térségünkben várható klimatikus következményeinek tudományos kutatása, nemzetközi kutató-központokkal való együttmőködése, kiemelkedı egyetemi oktatói munkássága elismeréseként, dr. Juhász Endrének, a volt Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium nyugalmazott munkatársának, öt évtizedes államigazgatási és oktató mérnöki tevékenysége elismeréseként, különösen csatornázási, szennyvíztisztítási, szennyvíziszap kezelési területen kifejtett munkája elismeréseként, dr. Leél-Össy Szabolcsnak, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet egyetemi docensének, a budai termálkarszt barlangjainak feltáró kutatása, tudományos vizsgálata és védelme terén két és fél évtizede kifejtett eredményes munkásságáért. Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta

2 Erdıs Józsefnek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mérıállomás-vezetıjének, a környezetvédelem, különösen a levegıtisztaság-védelem érdekében hosszú idın át végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként Jeszták Lajosnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség igazgatójának, a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy területén nyújtott több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai munkájáért, vezetıi tevékenységéért. Moór Gyulának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettesének, a természetvédelem és az erdıgazdálkodás területén végzett több évtizedes munkássága elismeréseként Pálinkás Lajosnak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettes-fımérnökének, a Körös-vidék ár- és belvízvédelmi biztonságának megteremtése, a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése terén végzett közel negyven éves szakmai és vezetıi munkája elismeréseként. Szendrey Csabának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mőszaki igazgatóhelyettesének, hosszú idın át kiemelkedı színvonalon végzett szakmai, vezetıi munkájáért, különösen a rendkívüli káresemények elhárítása során kifejtett tevékenységéért, Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Barcza Gábornak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırének, ırkerület-vezetınek, a Káli-medence természeti és táji értékeinek tartós megırzése érdekében végzett sok éves tevékenységéért, közöttük a Salföldi major és Hegyestő bemutatóhelyek kialakításában végzett munkájáért, Béres Istvánnak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırkerületvezetıjének, a természet védelme érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, és szolgálati veszélyhelyzetben tanúsított bátor helytállásáért, Bíró Istvánnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetıjének, a Kis-Sárrét természeti értékeinek megırzése, fejlesztése és bemutatása érdekében végzett eredményes munkájáért, Firmánszky Gábornak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetıjének, a természet védelme érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, és szolgálati veszélyhelyzetben tanúsított bátor helytállásáért,

3 Gaál Róbertnek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a vízkárelhárítás területén végzett kiváló munkájáért, különösen az Európai Uniós projektek megvalósítása, továbbá a Rába ökológiai rehabilitációja érdekében végzett tevékenységéért, Hecker Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály osztályvezetı-helyettesének, az Igazgatóságnál közel négy évtizeden át végzett megbízható, pontos munkája elismeréseként, Dr. Horváth Zsoltnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség Szakértıi Iroda szakmai fıtanácsadójának, a környezetvédelem, különösen a felszín alatti vizek és a tájvédelem terén hosszú idın át végzett magas színvonalú szakmai munkássága elismeréseként, Ilonczai Lászlónak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területi felügyelıjének, a hegyvidéki füves élıhelyek, valamint veszélyeztetett gerinces a gerinctelen állatok védelme érdekében kifejtett tevékenységéért, Dr. Jánossy Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felszíni vízkészletgazdálkodási csoportvezetıjének, a környezet- és természetvédelem területén, valamint a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenységéért, Koch Györgynek, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyőjtı-gazdálkodási és Monitoring Osztály a vízügyi ágazatban eltöltött három és fél évtizedes magas színvonalú munkája, vízkárelhárítás területén tanúsított helytállása elismeréseként Kovács Gézának, a szolnoki Víz- és Csatornamővek Koncessziós Zrt. elnöke, mőszaki igazgatónak, a vízellátás és csatornázás területén végzett négy évtizedes munkássága elismeréseként Kovács Katalinnak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség levegıtisztaság- és zajvédelmi a levegıtisztaság- és zajvédelem területén végzett több évtizedes kiemelkedı szakmai és vezetıi munkája, életútja elismeréseként Marczényi Csabának, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal nyugalmazott fımunkatársának, a Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége munkájában kifejtett tevékenysége, különösen állat- és környezetvédelmi munkája elismeréseként Ombódi Istvánnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a vízgazdálkodás területén, különösen az észak-magyarországi régióban a vízügyi célkitőzések megvalósítása érdekében végzett kiemelkedı szakmai munkásságáért Petrás Józsefnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség ellenırzési és felügyeleti

4 a környezeti kárelhárítás és kármentesítés területén végzett céltudatos és eredményes munkájáért Pintér Andrásnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Zselicségi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi ırkerület vezetıjének, Somogy megye természeti értékeinek felmérése és védelme érdekében kifejtett több mint két évtizedes eredményes munkájáért Pusztai Ferencné Dr. Koppány Csillának, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Jogi és Humánpolitikai Osztály a vízügyi ágazatban és az ágazat érdekében végzett több mint három évtizedes kiemelkedı szakmai munkája elismeréseként Rózsa Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mőszaki igazgatóhelyettesének, két évtizedes kiemelkedı szakmai, oktatói és nevelıi munkájáért, felelıs környezetvédelmi vezetıi tevékenységéért Dr. Szoboszlay Miklósnak, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megbízott fı a közlekedés által okozott környezetszennyezés csökkentése érdekében kifejtett hatékony munkájáért, a gépkocsi környezetvédelmi felülvizsgálat hazai bevezetésének kidolgozásáért, folyamatos fejlesztéséért. Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Szalánczy Ferencnek, a Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrendezési ügyintézıjének, több mint négy évtizedes vízügyi szolgálata alatt a Felsı-Tisza vidékén a vízkárelhárítási, vízrendezési, vízhasznosítási szakterületen végzett kiemelkedı munkája elismeréseként, Uramné Lantai Katalinnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség levegıtisztaság- és zajvédelmi az észak-magyarországi régió levegıtisztaság-védelme javulása érdekében végzett munkája, jogalkotást segítı tevékenysége elismeréseként Végvári Györgynek, a Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség környezetvédelmi felügyelıjének, a környezetvédelem és vízvédelem területén végzett munkája, életútja elismeréseként. Szabó Imre Miniszteri Elismerı Oklevelet adományozott Dr. Bakonyi József fıosztályvezetı-helyettesnek, a KvVM Költségvetési fıosztály munkatársának, a minisztérium közbeszerzési, vagyongazdálkodási, tulajdonosi feladatainak ellátása, a minisztériumi képviselet terén kiemelkedı szakmai hozzáértéssel, eredményesen végzett munkájáért,

5 Balatonné Ódor Szilviának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség ügyintézıjének, a Felügyelıség ügyfélszolgálati rendszere kialakításában és mőködtetésében nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként, Barta Brigittának, a KvVM Környezetfejlesztési fıosztály tanácsosának, a környezetközpontú technológiai fejlesztés konstrukció kidolgozásában, a projektek szakmai koordinációjában végzett munkájáért, Borsányi Bognár Levente fıosztályvezetı-helyettesnek, a KvVM Környezetgazdasági fıosztály munkatársának, a termékdíj rendszer kialakítása és bevezetése érdekében végzett magas szintő szakmai munkájáért, Brandenburg Róbertnek, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrajzi adatforgalmazójának, vízrajzi szakterületen, magas szakmai színvonalon végzett, több évtizedes munkájának és eredményeinek elismeréséül, Dr. Cservenka Juditnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság botanikai referensének, a természeti értékek megırzése érdekében végzett kutatói, monitorozói tevékenységéért, Csirmaz Imrének, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság fıvadászának, a különleges rendeltetéső vadászterületeken a természetvédelem céljaival összhangban álló vadgazdálkodási tevékenység megvalósításáért, Dr. Farkas István Tamásnak, a Magyar Természetvédık Szövetsége Ügyvezetı elnökének, az országos zöld mozgalom érdekében hosszú idın át kifejtett tevékenysége elismeréseként, Fehér Istvánnénak, a Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. humánerıforrás gazdálkodási ügyintézıjének, a Részvénytársaságnál humán szakterületen végzett több évtizedes példaértékő tevékenységéért, Fokné Balog Ágnesnek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság elıadójának, bérszámfejtési és munkaügyi feladatok ellátása területén hosszú idın át végzett pontos, példamutató munkájáért Förhécz Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gondnoksági csoportvezetıjének, a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalon végzett szakmai tevékenységének elismeréseként, Hajnal Jánosnénak, a KvVM Humánpolitikai osztály fımunkatársának, a humánpolitikai terület titkársági ügyintézıi munkakörében hosszú idın át lelkiismeretes, alapos és pontos munkájának elismeréseként, végzett Dr. Kiss Tibornak, a KvVM politikai fıtanácsadójának,

6 a Fejlesztési Igazgatóságnál miniszteri biztosként az európai uniós támogatások gyorsabb és hatékonyabb felhasználása érdekében megvalósított szervezetfejlesztési intézkedéseiért, magas szintő irányító tevékenységéért, Kocsis Árpád vasdiplomás mérnöknek, a Vízügyi Tervezetı Vállalat nyugalmazott vezérigazgatójának, a Minisztérium Nyugdíjas Klubja tagjának, vízügyi szakterületen hosszú idın át végzett munkássága, a fiatal generációk képzése érdekében kifejtett tevékenysége, a klubban végzett munkája elismeréseként (decemberben volt 87 éves!) Kollár Katalinnak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság könyvelıjének, az Észak-dunántúli KÖVIZIG-nél gazdasági területen 25 éven át végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként, Kollárcsikné Varga Gabriellának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırének, a Borsodi Mezıség Tájvédelmi Körzet területén a vagyonkezelési tevékenység koordinátoraként végzett munkájáért, Kıvári Anitának, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referensének, a környezeti nevelés és az ökoturisztika területén végzett munkájáért, Kurucz Lászlónénak, az Erdei Iskola Egyesület elnökének, az erdei iskolák szervezése, mőködtetése érdekében hosszú idın át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként, Lakosi Ilonának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetı-helyettesének, a vízellátás-csatornázás területén végzett kimagasló tevékenységéért, a Rába habzás ügyében kifejtett fáradhatatlan munkájáért, Mikó Juditnak, a KvVM Közigazgatási és jogi fıosztály fıtanácsosának, a kormányzati kapcsolatok, fıként államtitkári értekezletek, kormányülések elıkészítése során végzett felelısségteljes és pontos munkájáért Perneczky Lászlónak, a Hulladék Munkaszövetség programvezetıjének, zöld szervezetekben a környezeti nevelés, a környezettudatosság kialakítása érdekében végzett munkájáért, Pomozi Virág Hoa Binhnek, a KvVM Környezetmegırzési fıosztály megbízott a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos minisztériumi feladatok példamutató elkötelezettséggel, magas színvonalon való végzéséért, Sipos Tibornak, a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ırkerület vezetıjének, az Észak-Hansági ırkerületben kifejtett természetvédelmi tevékenységéért, Szalainé Balogh Évának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

7 az igazgatóság közgazdasági, számviteli-pénzügyi feladatainak ellátása során végzett magas szintő szakmai munkájáért, Tanner Tibornak, az İrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırének, a nagyrákosi ırkerületben végzett eredményes természetvédelmi és tájvédelmi munkájáért Újvári Zsoltnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság térinformatikusának, az Igazgatóság térinformatikai rendszere és térképállománya kialakítása, mőködtetése során kifejtett munkájáért. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét késıbbi magyarországi tartózkodása során veszi majd át Michael Zammit Cutajar, Málta éghajlatváltozási nagykövete, Málta Környezetvédelmi Minisztériuma munkatársa, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény korábbi fıtitkára, nemzetközi klímatárgyalások során a kompromisszumokon alapuló megállapodások létrehozása érdekében hosszú idın át végzett kiemelkedı tevékenysége elismeréseként, különös tekintettel a Magyarország számára is megfelelı megállapodásra. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet a Sydneyben, a Magyar Fıkonzulátuson tartandó március 15-i ünnepségen veszi át Dr. Hangay György Ausztráliában élı nyugalmazott múzeológus, tudományos és mővészeti szaktanácsadó, író, a múzeológia, a felsıfokú természettudományos oktatás, ismeretterjesztés és közmővelıdés érdekében végzett munkájáért. Budapest, március 13.

Barlangkutatót és szakírót is kitüntettek március 15-e alkalmából

Barlangkutatót és szakírót is kitüntettek március 15-e alkalmából Barlangkutatót és szakírót is kitüntettek március 15-e alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a március 15-i állami ünnep alkalmából péntek délelıtt köztársasági elnöki kitüntetéseket

Részletesebben

Környezetvédelmi kitüntetések március 15. alkalmából

Környezetvédelmi kitüntetések március 15. alkalmából Környezetvédelmi kitüntetések március 15. alkalmából Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a mai napon köztársasági elnöki kitüntetéseket és miniszteri

Részletesebben

Szabó Imre kitüntetéseket adott át a Víz Világnapja alkalmából

Szabó Imre kitüntetéseket adott át a Víz Világnapja alkalmából Szabó Imre kitüntetéseket adott át a Víz Világnapja alkalmából A hazai vizek állapota nem rossz, de hosszú utat kell még megtennünk ahhoz, hogy elmondhassuk, vizeink minden szempontból megfelelnek az uniós

Részletesebben

A Víz Világnapja alkalmából. Dr. Fazekas Sándor miniszter. Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére

A Víz Világnapja alkalmából. Dr. Fazekas Sándor miniszter. Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére 1 A Víz Világnapja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Vásárhelyi Pál díjat adományozott 7 személy részére 1. Dr. Balásházy Lászlónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Vízgyűjtőgazdálkodási és Vízvédelmi

Részletesebben

Szabó Imre kitüntetéseket adott át a Környezetvédelmi Világnap alkalmából

Szabó Imre kitüntetéseket adott át a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Szabó Imre kitüntetéseket adott át a Környezetvédelmi Világnap alkalmából Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. A jeles nap alkalmából Szabó Imre Környezetünkért Díjat, Környezetünkért Emlékplakettet

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1 A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományoz 5 személynek 1. Duhay Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezető-helyettesének,

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére

A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár. Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére A Föld Napja alkalmából Dr. Illés Zoltán államtitkár Pro Natura Díjat adott át 4 személy és 1 szervezet részére 1. Báldi Andrásnak, az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának, a természetvédelem, a

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

Víz Világnapja március óra BM márványaula DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE

Víz Világnapja március óra BM márványaula DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE Víz Világnapja 2017. március 22. 14.00 óra BM márványaula DR. PINTÉR SÁNDOR, MAGYARORSZÁG BELÜGYMINISZTERE A VÍZÜGYI IGAZGATÁS TERÜLETÉN HUZAMOSABB IDŐN KERESZTÜL VÉGZETT PÉLDAMUTATÓ MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL,

Részletesebben

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek

A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek A XVI. KvVM fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság Országos Meteorológiai

Részletesebben

Alapokmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Államháztartási azonosító: 039046 Alapító okirat száma, kelte: KJHF-567/2/2006. (2006.

Alapokmány. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Államháztartási azonosító: 039046 Alapító okirat száma, kelte: KJHF-567/2/2006. (2006. Alapokmány 1. Fejezet száma: XVI. Fejezet megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2/a. Azonosító adatai: Törzskönyvi nyilvántartási szám 308362 Megnevezése: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

A Föld Napja alkalmából Fazekas Sándor miniszter. Pro Natura Díjat adományozott 5 személynek

A Föld Napja alkalmából Fazekas Sándor miniszter. Pro Natura Díjat adományozott 5 személynek A Föld Napja alkalmából Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományozott 5 személynek 1. Barcza Gábornak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi terület-felügyelőjének, a Tapolcai-medence

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER

2011. október 23-i hatállyal. kinevezte. dandártábornokká SIPOSS ERNŐ PÉTER A Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére -, felelős beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 2011. október 23-i hatállyal kinevezte dandártábornokká

Részletesebben

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány

2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 2007. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról

5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet. a vízgazdálkodási tanácsokról 1. oldal 5/2009. (IV. 14.) KvVM rendelet a vízgazdálkodási tanácsokról A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi. Hivatal, szakfőigazgató Felterjesztett neve Munkahelye, beoszása Sinkáné dr. Csendes Ágnes Szabó Károly Nagy Sándor Dr. Kőrösi Margit Mamuzsics Gábor Lajos Bancsi Attila Rácz Róbert Dr. Asztalos Gézáné Dr. Ferenczy Judit Katalin

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 276/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet és az azt módosító 182/2006.

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. Pécs 2009 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK X. TANULMÁNYOK A RENDÉSZET KULTÚRÁJA KULTURÁLT RENDÉSZET CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger Zoltán Pécs 2009

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról

1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról 1382/2013. (VI. 27.) Korm. határozat a vízgazdálkodási tanácsokról [ Hatályos: 2014.03.21 - ] 1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 158. szám 38943 9. (1) A vízügyi igazgatás vízrajzi tevékenységébõl származó hiteles adatokat a központi és területi vízrajzi adattárak (a továbbiakban: Adattárak) szolgáltatják.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁBAN TÉNYLEGESEN ELTÖLTÖTT SZOLGÁLATI IDEJE, VALAMINT EDDIG VÉGZETT EREDMÉNYES MUNKÁJA ELISMERÉSÉÜL ÁLLAMI ÜNNEPÜNK, 2016. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL

Részletesebben

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány

2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 2009. évi intézményi költségvetési alapokmány 1. A költségvetési szerv általános adatai: - megnevezése: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság - székhelye: 9700 Szombathely, Vörösmarty

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára címet adományozta Dr. Kovácsy Zsombor, a Jogi Továbbképző Intézet oktatója részére. EGYETEMI ÉS KARI KITÜNTETÉSBEN, ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLŐK NÉVSORA (2015) I. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karon, illetve a Karért hosszú időn át végzett kiemelkedően színvonalas tevékenységének egyetemi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL)

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE. ÁLLAMI ÜNNEPÜNK augusztus 20-a alkalmából A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZT (POLGÁRI TAGOZATÁVAL) MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, a honvédelmi miniszter előterjesztésére ÁLLAMI ÜNNEPÜNK 2013. augusztus 20-a alkalmából KITÜNTETI A MAGYAR ÉRDEMREND

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti, személyzeti adatok Hivatalos név: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Postacím: 5002 Szolnok, Pf.: 63. Telefonszám: 00 36 56 501-900

Részletesebben

- Dr. Bagi Gábor a szolnoki Damjanich János Múzeum történészmuzeológusának az emberi erőforrások miniszterétől kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat vehetett át. - Bajkainé

Részletesebben

Közszolgálati Tisztviselők Napja június 30. BM központi épület márványaula

Közszolgálati Tisztviselők Napja június 30. BM központi épület márványaula Közszolgálati Tisztviselők Napja 2016. június 30. BM központi épület márványaula TISZTELT ÁLLAMTITKÁR ÚR! TISZTELT HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ASSZONY! TISZTELT HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ÚR! HÖLGYEIM ÉS URAIM, KEDVES

Részletesebben

A túzok védelme Magyarországon LIFE04 NAT/HU/000109. Záró sajtóesemény, Kecskemét, 2008. szeptember 26.

A túzok védelme Magyarországon LIFE04 NAT/HU/000109. Záró sajtóesemény, Kecskemét, 2008. szeptember 26. Miért pont a túzok? Világszerte veszélyeztetett faj, hazánkban a századfordulón 10-12 ezer példány élt 1969-re állománya 2700-ra csökkent A faj 1969-tıl fokozottan védett, természetvédelmi értéke 1 millió

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

FAZEKAS SÁNDOR MINISZTER A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL NAGYVÁTHY JÁNOS DÍJAT ADOMÁNYOZ 4 SZEMÉLYNEK

FAZEKAS SÁNDOR MINISZTER A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL NAGYVÁTHY JÁNOS DÍJAT ADOMÁNYOZ 4 SZEMÉLYNEK FAZEKAS SÁNDOR MINISZTER A PEDAGÓGUSNAP ALKALMÁBÓL NAGYVÁTHY JÁNOS DÍJAT ADOMÁNYOZ 4 SZEMÉLYNEK 1. Dr. Csák Csilla egyetemi docensnek, a Miskolci Egyetem intézeti tanszékvezetőjének, a környezetügy területén

Részletesebben

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl

297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértıi tevékenységrıl A Kormány a 3. tekintetében az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt eredeti

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend

2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2011.Vez.III.A.1/2. Ügyelosztási rend 2012. április 2-től Szervezeti egység megnevezése Közigazgatási Kollégium bírói tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 1.K. Dr. Garáné dr. Horváth Diána a)

Részletesebben

Hatósági szerződés Ft év

Hatósági szerződés Ft év Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződés értéke Szerződéskötés dátuma Szerződés hatálya Partner / Szerződő fél Hatósági szerződés 2.211.375 Ft 2013.11.28 3 év Aradi Ágnes Hatósági szerződés 2.099.901

Részletesebben

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban)

2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 2008. ÉVRE ÁTHÚZÓDÓ KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4/a sz. melléklet Pénzügyi ütemezés 2005. évrıl áthúzódó közhasznú feladatok 7712/52/655401 Erdei Iskola programban résztvevı iskolák támogatására pályázati

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Emlékeztető. Börcsök Áron

Emlékeztető. Börcsök Áron VGT társadalmi vitafórum Emlékeztető Esemény: Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés területi vitafóruma 1-10 Dun-völgyi főcsatorna alegységen Dátum: 2009.07.17. 10:00 Helyszín: Wellness Hotel Kalocsa, Konferenciaterem

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium FÖLD Napja kitüntetési ünnepség 2015. április 23. hétfő 11.00 óra FM Darányi Ignác Terem

Földművelésügyi Minisztérium FÖLD Napja kitüntetési ünnepség 2015. április 23. hétfő 11.00 óra FM Darányi Ignác Terem Földművelésügyi Minisztérium FÖLD Napja kitüntetési ünnepség 2015. április 23. hétfő 11.00 óra FM Darányi Ignác Terem Dr. Fazekas Sándor miniszter úr a Föld Napja alkalmából PRO NATURA DÍJAT adományoz

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter

BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL. XXI. FAVA konferencia. Siófok 2014 április 2 3. Székely Ferenc, Szűcs Péter BESZÁMOLÓ A MTA HIDROGEOLÓGIAI ALBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL XXI. FAVA konferencia Siófok 2014 április 2 3 Székely Ferenc, Szűcs Péter A MTA FTB Hidrogeológiai Albizottság feladata, célkitűzései 1) A hidrogeológia

Részletesebben

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév

Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgyi Program és követelmény 2015/2016-os tanév I. félév Tantárgy megnevezése: TURIZMUS FÖLDRAJZ (Mo.) Kontaktórák száma: 2+0 Vizsgajelleg: kollokvium A tantárgy kreditértéke: 3 Tantárgy kódja: A tantárgy

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként

Batthyány-Strattmann László díjban részesült. kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Batthyány-Strattmann László díjban részesült kimagasló szakmai munkásságának elismeréseként Dr. Bazsó György Garadna község háziorvos Dr. Bazsó Péter Prügy község háziorvosa Prof. Dr. Falkay György a Szegedi

Részletesebben

hatályos: 2011.12.14 -

hatályos: 2011.12.14 - 1431/2011. (XII. 13.) Korm. határozat a Magyar Honvédség Honvédkórház finanszírozási helyzetének rendezésérıl, konszolidációjáról, kapacitáskihasználtságának növelésérıl hatályos: 2011.12.14-1. A Kormány

Részletesebben

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. OLVASÓPARANCS ISMERTETEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK HATÁROZATAIT ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. Tájékoztatásul bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke - a honvédelmi miniszter előterjesztésére

Részletesebben

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések

A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Általános rendelkezések A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Duna Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács (továbbiakban: Tanács) a vízgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor miniszter a Környezetvédelmi Világnapalkalmából Környezetünkért Díjat adományoz 6 személynek

Dr. Fazekas Sándor miniszter a Környezetvédelmi Világnapalkalmából Környezetünkért Díjat adományoz 6 személynek 1 Dr. Fazekas Sándor miniszter a Környezetvédelmi Világnapalkalmából Környezetünkért Díjat adományoz 6 személynek 1. Bálint Máriának, a Bálint Analitika Kft. ügyvezető igazgatójának vizek, hulladékok és

Részletesebben

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA

OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA OST MUNKABIZOTTSÁGOK CÍMLISTA 1.A hivatalos statisztikai szolgálat keretében végrehajtott adatgyűjtések közötti tartalmi átfedések elkerülését vizsgáló munkabizottság: tel: 795-5811) Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence

Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence Az ötszintű Elismerési Rendszer a Kiválóságért Levels of Excellence 2001 óta az EFQM a háromszintű elismerésen kívül további két alsóbb szintű elismerést vezetett be annak érdekében, hogy ösztönözze a

Részletesebben

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04.

Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén. XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok 2014.04. Szervezeti és jogszabályi változások a felszín alatti vizek területén Jelinek Gabriella főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály 2013. november 27: A Kormány a vízügyi

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre

9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely. Költségvetési alapokmány 2008. évre XVI: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet/felügyeleti szerv Fertı-Hanság és İrségi Nemzeti Park Igazgatóság költségvetési szerv 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár. székhely 841216 szakágazat Költségvetési

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról

Kimutatás. a 2012. augusztus 27-én tartott kommunikációs gyakorlatról 1 Kimutatás a 2012. augusztus 27-én tartott ról 36522 9:30:24 9:30:54 0 nap, 0 ó. 0 p. 29 mp. 36522 9:30:24 9:31:25 0 nap, 0 ó. 1 p. 1 mp. 36522 9:30:24 9:30:57 0 nap, 0 ó. 0 p. 32 mp. 36522 9:30:24 9:48:12

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK OKTÓBER 13-I ÜLÉSÉRE NÉPJÓLÉTI ÉS SPORT BIZOTTSÁG IKTATÓSZÁM: 07-7/991/2011. TÁRGY: AZ ÉLETMINİSÉG-FEJLESZTİ SZOLGÁLTATÁSOK INTÉZ- MÉNY SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA- INAK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖZ- BESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍ- TÁSA MELLÉKLET: 1 DB E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc

Országos Múzeumandragógiai Konferencia Május Széphalom. Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc Országos Múzeumandragógiai Konferencia 2009. Május 11-12. Széphalom Elıadások a szekciókban / idıtartam: 10 perc 1. Szabó József Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Debrecen A múzeumok új kihívása: a

Részletesebben

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés

2007. ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) Pénzügyi ütemezés . ÉVBEN BEFEJEZETT KÖZHASZNÚ MUNKÁK (adatok Ft-ban) 4.sz. melléklet Témaszám 7712/52/696901 7 200 000.06.30 2 200 000 ENSI hálózat Ökoiskola projektje OM-KvVM együttmőködési megállapodás alapján 2005.12.31

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu T á j é k o z t a t ó - a Képviselı-testületnek - A Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.

PÉCSI HATÁRİR TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. Pécs 2012 TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII. TANULMÁNYOK A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK CÍMŐ TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁRÓL Szerkesztette: Gaál Gyula Hautzinger

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya főosztályvezetőjének

Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredesnek, az Országos Rendőr-főkapitányság Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya főosztályvezetőjének 1 Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelkedő

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja

A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja A Miniszterelnöki Hivatal átadás-átvételi dokumentációja (Forrás: www.kormanyszovivo.hu/news/show/news_3489?lang=hu) A 2010.01.01-03.31., majd 2010.01.01-04.30 között született kötelezettségvállalások

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

ÁLLÁSBÖRZE SOPRON 2012. április 12.

ÁLLÁSBÖRZE SOPRON 2012. április 12. ÁLLÁSBÖRZE SOPRON 2012. április 12. Kiadja a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kar Szerkesztette: Juhász Lenke erdımérnök hallgató EMK HÖK gazdasági alelnök Kiadásért felelıs: Koch Róbertné Dékáni

Részletesebben

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok

Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje. I. Általános szabályok 4. sz. függelék Röszke Község Polgármesteri Hivatalának munkarendje, ügyrendje, valamint az Önkormányzat bélyegzıhasználatának rendje I. Általános szabályok (1) A Hivatal megnevezése Röszke Község Önkormányzat

Részletesebben

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Iktatószám: /2014. JÓVÁHAGYOM: DR.

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KvVM/KJKF/1895/2007. TERVEZET Magyarországnak a Földmegfigyelési Csoporthoz (Group on Earth Observation, GEO) történı csatlakozásáról szóló 2039/2006. (III.10.)

Részletesebben

Széllel Szemben - mert van amikor a fenntarthatóság cél, s van amikor csak egy jó ok valami másra

Széllel Szemben - mert van amikor a fenntarthatóság cél, s van amikor csak egy jó ok valami másra Önérdekbıl nem nemesedik lélek, ex lege pusztán, nem fenntartható az élet! www.pangea.hu A Göncöl Szövetség tagszervezete K O N F E R E N C I A, S Z A K M A I V I T A F Ó R U M és L A K O S S Á G I T Á

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 5601-4/2/2013. II.

Részletesebben

SZÓLÍTÓ (Méltatás) Földművelésügyi Minisztérium Pedagógusnapi és Környezetvédelmi Világnapi kitüntetési ünnepsége. A PEDAGÓGUSNAP alkalmából

SZÓLÍTÓ (Méltatás) Földművelésügyi Minisztérium Pedagógusnapi és Környezetvédelmi Világnapi kitüntetési ünnepsége. A PEDAGÓGUSNAP alkalmából Budapest, 2016. június 3., péntek, 11.00 óra FM Darányi Ignác terem SZÓLÍTÓ (Méltatás) Földművelésügyi Minisztérium Pedagógusnapi és Környezetvédelmi Világnapi kitüntetési ünnepsége A PEDAGÓGUSNAP alkalmából

Részletesebben

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre

tisztelettel meghívja Önt A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai (42. Meteorológiai Tudományos Napok) című tudományos ülésre MEGHÍVÓ A M A G Y A R T U D O M Á N Y Ü N N E PE A Magyar Tudományos Akadémia Földtudományok Osztálya Meteorológiai Tudományos Bizottságának Agro- és Hidrometeorológiai Albizottsága, valamint Éghajlati

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben