Barlangkutatókat, éghajlatváltozási nagykövetet is kitüntettek március 15-e alkalmából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Barlangkutatókat, éghajlatváltozási nagykövetet is kitüntettek március 15-e alkalmából"

Átírás

1 Barlangkutatókat, éghajlatváltozási nagykövetet is kitüntettek március 15-e alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter a március 15-i állami ünnep alkalmából péntek délelıtt köztársasági elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismerı okleveleket adott át Budapesten. A miniszter a köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjét adta át. Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta dr. Szöllısi-Nagy Andrásnak, az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO Természettudományi Szektor fıigazgató-helyettesének, a Víztudományok Osztálya igazgatójának, a Nemzetközi Hidrológiai Program titkárának, a vízgazdálkodás területén elért eredményekért, kiemelkedı szakmai, oktatói, tudományos, publikációs és tudományszervezıi tevékenységéért, a magyar vízgazdálkodás szakmapolitikai népszerősítéséért a világban. Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Adamkó Péter barlangkutatónak, a Magyar Barlangi Mentıszolgálat riasztásvezetıjének, a budai termálkarszton folytatott több évtizede tartó sikeres barlangfeltárások vezetéséért, a barlangok védelme, megırzése érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, dr. Bartholy Juditnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék tanszékvezetı egyetemi tanárának, az éghajlatváltozás térségünkben várható klimatikus következményeinek tudományos kutatása, nemzetközi kutató-központokkal való együttmőködése, kiemelkedı egyetemi oktatói munkássága elismeréseként, dr. Juhász Endrének, a volt Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium nyugalmazott munkatársának, öt évtizedes államigazgatási és oktató mérnöki tevékenysége elismeréseként, különösen csatornázási, szennyvíztisztítási, szennyvíziszap kezelési területen kifejtett munkája elismeréseként, dr. Leél-Össy Szabolcsnak, az ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet egyetemi docensének, a budai termálkarszt barlangjainak feltáró kutatása, tudományos vizsgálata és védelme terén két és fél évtizede kifejtett eredményes munkásságáért. Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta

2 Erdıs Józsefnek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mérıállomás-vezetıjének, a környezetvédelem, különösen a levegıtisztaság-védelem érdekében hosszú idın át végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként Jeszták Lajosnak, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség igazgatójának, a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy területén nyújtott több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai munkájáért, vezetıi tevékenységéért. Moór Gyulának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettesének, a természetvédelem és az erdıgazdálkodás területén végzett több évtizedes munkássága elismeréseként Pálinkás Lajosnak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott igazgatóhelyettes-fımérnökének, a Körös-vidék ár- és belvízvédelmi biztonságának megteremtése, a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése terén végzett közel negyven éves szakmai és vezetıi munkája elismeréseként. Szendrey Csabának, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mőszaki igazgatóhelyettesének, hosszú idın át kiemelkedı színvonalon végzett szakmai, vezetıi munkájáért, különösen a rendkívüli káresemények elhárítása során kifejtett tevékenységéért, Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Barcza Gábornak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırének, ırkerület-vezetınek, a Káli-medence természeti és táji értékeinek tartós megırzése érdekében végzett sok éves tevékenységéért, közöttük a Salföldi major és Hegyestő bemutatóhelyek kialakításában végzett munkájáért, Béres Istvánnak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırkerületvezetıjének, a természet védelme érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, és szolgálati veszélyhelyzetben tanúsított bátor helytállásáért, Bíró Istvánnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetıjének, a Kis-Sárrét természeti értékeinek megırzése, fejlesztése és bemutatása érdekében végzett eredményes munkájáért, Firmánszky Gábornak, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi tájegységvezetıjének, a természet védelme érdekében kifejtett áldozatos munkásságáért, és szolgálati veszélyhelyzetben tanúsított bátor helytállásáért,

3 Gaál Róbertnek, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a vízkárelhárítás területén végzett kiváló munkájáért, különösen az Európai Uniós projektek megvalósítása, továbbá a Rába ökológiai rehabilitációja érdekében végzett tevékenységéért, Hecker Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztály osztályvezetı-helyettesének, az Igazgatóságnál közel négy évtizeden át végzett megbízható, pontos munkája elismeréseként, Dr. Horváth Zsoltnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség Szakértıi Iroda szakmai fıtanácsadójának, a környezetvédelem, különösen a felszín alatti vizek és a tájvédelem terén hosszú idın át végzett magas színvonalú szakmai munkássága elismeréseként, Ilonczai Lászlónak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területi felügyelıjének, a hegyvidéki füves élıhelyek, valamint veszélyeztetett gerinces a gerinctelen állatok védelme érdekében kifejtett tevékenységéért, Dr. Jánossy Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felszíni vízkészletgazdálkodási csoportvezetıjének, a környezet- és természetvédelem területén, valamint a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalú szakmai tevékenységéért, Koch Györgynek, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgyőjtı-gazdálkodási és Monitoring Osztály a vízügyi ágazatban eltöltött három és fél évtizedes magas színvonalú munkája, vízkárelhárítás területén tanúsított helytállása elismeréseként Kovács Gézának, a szolnoki Víz- és Csatornamővek Koncessziós Zrt. elnöke, mőszaki igazgatónak, a vízellátás és csatornázás területén végzett négy évtizedes munkássága elismeréseként Kovács Katalinnak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség levegıtisztaság- és zajvédelmi a levegıtisztaság- és zajvédelem területén végzett több évtizedes kiemelkedı szakmai és vezetıi munkája, életútja elismeréseként Marczényi Csabának, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal nyugalmazott fımunkatársának, a Kiskunfélegyházi Civil Szervezetek Szövetsége munkájában kifejtett tevékenysége, különösen állat- és környezetvédelmi munkája elismeréseként Ombódi Istvánnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a vízgazdálkodás területén, különösen az észak-magyarországi régióban a vízügyi célkitőzések megvalósítása érdekében végzett kiemelkedı szakmai munkásságáért Petrás Józsefnek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség ellenırzési és felügyeleti

4 a környezeti kárelhárítás és kármentesítés területén végzett céltudatos és eredményes munkájáért Pintér Andrásnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Zselicségi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi ırkerület vezetıjének, Somogy megye természeti értékeinek felmérése és védelme érdekében kifejtett több mint két évtizedes eredményes munkájáért Pusztai Ferencné Dr. Koppány Csillának, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Jogi és Humánpolitikai Osztály a vízügyi ágazatban és az ágazat érdekében végzett több mint három évtizedes kiemelkedı szakmai munkája elismeréseként Rózsa Lászlónak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mőszaki igazgatóhelyettesének, két évtizedes kiemelkedı szakmai, oktatói és nevelıi munkájáért, felelıs környezetvédelmi vezetıi tevékenységéért Dr. Szoboszlay Miklósnak, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium megbízott fı a közlekedés által okozott környezetszennyezés csökkentése érdekében kifejtett hatékony munkájáért, a gépkocsi környezetvédelmi felülvizsgálat hazai bevezetésének kidolgozásáért, folyamatos fejlesztéséért. Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Szalánczy Ferencnek, a Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrendezési ügyintézıjének, több mint négy évtizedes vízügyi szolgálata alatt a Felsı-Tisza vidékén a vízkárelhárítási, vízrendezési, vízhasznosítási szakterületen végzett kiemelkedı munkája elismeréseként, Uramné Lantai Katalinnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség levegıtisztaság- és zajvédelmi az észak-magyarországi régió levegıtisztaság-védelme javulása érdekében végzett munkája, jogalkotást segítı tevékenysége elismeréseként Végvári Györgynek, a Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség környezetvédelmi felügyelıjének, a környezetvédelem és vízvédelem területén végzett munkája, életútja elismeréseként. Szabó Imre Miniszteri Elismerı Oklevelet adományozott Dr. Bakonyi József fıosztályvezetı-helyettesnek, a KvVM Költségvetési fıosztály munkatársának, a minisztérium közbeszerzési, vagyongazdálkodási, tulajdonosi feladatainak ellátása, a minisztériumi képviselet terén kiemelkedı szakmai hozzáértéssel, eredményesen végzett munkájáért,

5 Balatonné Ódor Szilviának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség ügyintézıjének, a Felügyelıség ügyfélszolgálati rendszere kialakításában és mőködtetésében nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként, Barta Brigittának, a KvVM Környezetfejlesztési fıosztály tanácsosának, a környezetközpontú technológiai fejlesztés konstrukció kidolgozásában, a projektek szakmai koordinációjában végzett munkájáért, Borsányi Bognár Levente fıosztályvezetı-helyettesnek, a KvVM Környezetgazdasági fıosztály munkatársának, a termékdíj rendszer kialakítása és bevezetése érdekében végzett magas szintő szakmai munkájáért, Brandenburg Róbertnek, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrajzi adatforgalmazójának, vízrajzi szakterületen, magas szakmai színvonalon végzett, több évtizedes munkájának és eredményeinek elismeréséül, Dr. Cservenka Juditnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság botanikai referensének, a természeti értékek megırzése érdekében végzett kutatói, monitorozói tevékenységéért, Csirmaz Imrének, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság fıvadászának, a különleges rendeltetéső vadászterületeken a természetvédelem céljaival összhangban álló vadgazdálkodási tevékenység megvalósításáért, Dr. Farkas István Tamásnak, a Magyar Természetvédık Szövetsége Ügyvezetı elnökének, az országos zöld mozgalom érdekében hosszú idın át kifejtett tevékenysége elismeréseként, Fehér Istvánnénak, a Dunántúli Regionális Vízmő Zrt. humánerıforrás gazdálkodási ügyintézıjének, a Részvénytársaságnál humán szakterületen végzett több évtizedes példaértékő tevékenységéért, Fokné Balog Ágnesnek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság elıadójának, bérszámfejtési és munkaügyi feladatok ellátása területén hosszú idın át végzett pontos, példamutató munkájáért Förhécz Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság gondnoksági csoportvezetıjének, a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalon végzett szakmai tevékenységének elismeréseként, Hajnal Jánosnénak, a KvVM Humánpolitikai osztály fımunkatársának, a humánpolitikai terület titkársági ügyintézıi munkakörében hosszú idın át lelkiismeretes, alapos és pontos munkájának elismeréseként, végzett Dr. Kiss Tibornak, a KvVM politikai fıtanácsadójának,

6 a Fejlesztési Igazgatóságnál miniszteri biztosként az európai uniós támogatások gyorsabb és hatékonyabb felhasználása érdekében megvalósított szervezetfejlesztési intézkedéseiért, magas szintő irányító tevékenységéért, Kocsis Árpád vasdiplomás mérnöknek, a Vízügyi Tervezetı Vállalat nyugalmazott vezérigazgatójának, a Minisztérium Nyugdíjas Klubja tagjának, vízügyi szakterületen hosszú idın át végzett munkássága, a fiatal generációk képzése érdekében kifejtett tevékenysége, a klubban végzett munkája elismeréseként (decemberben volt 87 éves!) Kollár Katalinnak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság könyvelıjének, az Észak-dunántúli KÖVIZIG-nél gazdasági területen 25 éven át végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként, Kollárcsikné Varga Gabriellának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırének, a Borsodi Mezıség Tájvédelmi Körzet területén a vagyonkezelési tevékenység koordinátoraként végzett munkájáért, Kıvári Anitának, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referensének, a környezeti nevelés és az ökoturisztika területén végzett munkájáért, Kurucz Lászlónénak, az Erdei Iskola Egyesület elnökének, az erdei iskolák szervezése, mőködtetése érdekében hosszú idın át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként, Lakosi Ilonának, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetı-helyettesének, a vízellátás-csatornázás területén végzett kimagasló tevékenységéért, a Rába habzás ügyében kifejtett fáradhatatlan munkájáért, Mikó Juditnak, a KvVM Közigazgatási és jogi fıosztály fıtanácsosának, a kormányzati kapcsolatok, fıként államtitkári értekezletek, kormányülések elıkészítése során végzett felelısségteljes és pontos munkájáért Perneczky Lászlónak, a Hulladék Munkaszövetség programvezetıjének, zöld szervezetekben a környezeti nevelés, a környezettudatosság kialakítása érdekében végzett munkájáért, Pomozi Virág Hoa Binhnek, a KvVM Környezetmegırzési fıosztály megbízott a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos minisztériumi feladatok példamutató elkötelezettséggel, magas színvonalon való végzéséért, Sipos Tibornak, a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság ırkerület vezetıjének, az Észak-Hansági ırkerületben kifejtett természetvédelmi tevékenységéért, Szalainé Balogh Évának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

7 az igazgatóság közgazdasági, számviteli-pénzügyi feladatainak ellátása során végzett magas szintő szakmai munkájáért, Tanner Tibornak, az İrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi ırének, a nagyrákosi ırkerületben végzett eredményes természetvédelmi és tájvédelmi munkájáért Újvári Zsoltnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság térinformatikusának, az Igazgatóság térinformatikai rendszere és térképállománya kialakítása, mőködtetése során kifejtett munkájáért. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét késıbbi magyarországi tartózkodása során veszi majd át Michael Zammit Cutajar, Málta éghajlatváltozási nagykövete, Málta Környezetvédelmi Minisztériuma munkatársa, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény korábbi fıtitkára, nemzetközi klímatárgyalások során a kompromisszumokon alapuló megállapodások létrehozása érdekében hosszú idın át végzett kiemelkedı tevékenysége elismeréseként, különös tekintettel a Magyarország számára is megfelelı megállapodásra. A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet a Sydneyben, a Magyar Fıkonzulátuson tartandó március 15-i ünnepségen veszi át Dr. Hangay György Ausztráliában élı nyugalmazott múzeológus, tudományos és mővészeti szaktanácsadó, író, a múzeológia, a felsıfokú természettudományos oktatás, ismeretterjesztés és közmővelıdés érdekében végzett munkájáért. Budapest, március 13.

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYAR KÖZLÖNY 114. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. augusztus 21., csütörtök Tartalomjegyzék 305/2014. (VIII. 21.) KE határozat Kitüntetés adományozásáról 12204 306/2014. (VIII. 21.) KE határozat

Részletesebben

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ. Múlt Jelen Jövı. Szerkesztette LADOS MIHÁLY. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ Múlt Jelen Jövı Szerkesztette LADOS MIHÁLY Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Gyır-Sopron, 2009 Második, javított kiadás.

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK Erdıkezelés Töröcskén A Zselici Tájvédelmi Körzetben elhelyezkedı, az igazgatóság vagyonkezelésében lévı töröcskei erdıben

Részletesebben

HÍR forrás szerkesztése

HÍR forrás szerkesztése HÍR forrás szerkesztése A DRV Rt. bels információs kiadványának, a HÍR forrás-nak a szerkesztését 2002. január 1-tl Dónucz László PR-vezet veszi át Lódi Miklós munkaügyi osztályvezettl. A formai megújulás

Részletesebben

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai

A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium A környezetvédelmi, a természetvédelmi és a vízügyi kutatás-fejlesztés helyzete és irányvonalai BUDAPEST, 2003. március 2 Az összeállítást

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM JKH-180/6/2008. Tervezet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szervek fontos és bizalmas munkaköreinek megállapításáról

Részletesebben

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Utolsó adatfrissítés dátuma: 2012. 05. 15. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal közleménye az Országos Szociálpolitikai Szakértıi Névjegyzékbe felvett személyekrıl Az Országos Gyermekvédelmi Szakértıi

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség. 2006. évi. Költségvetési beszámolója Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 2006. évi Költségvetési beszámolója Debrecen, 2007. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános indoklás 1. A Felügyelıség 2006. évi szakmai

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990

Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Az Országgyőlés Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságának tevékenysége 1985-1990 Ülései Meghívói Emlékeztetık, állásfoglalások Bevezetı A tárgyi idıszak nevezetes a hazai környezetvédelem

Részletesebben

PRO NATURA díj és PRO NATURA Emlékplakett kitüntetésben részesültek 1992-2014. 1992. évi díjazottak

PRO NATURA díj és PRO NATURA Emlékplakett kitüntetésben részesültek 1992-2014. 1992. évi díjazottak PRO NATURA díj és PRO NATURA Emlékplakett kitüntetésben részesültek 1992-2014 1992. évi díjazottak Dr. Gallé László tanszékvezető egy. tanár, JATE Szeged Dr. Legány András tanszék-vezető főisk. tanár,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÁLLAM(KÖZ)IGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Szerkesztette: Técs y István, GEO-SIVO Kft. A fejezetek szerz i és szerz i: 1. fejezet: Técs y István 2. fejezet: Técs y István 3. fejezet:

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét,

HATÁROZATOK. I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. TARTALOM. dr. Bényei Tamást, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, I. ÉVFOLYAM, 29. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. OKTÓBER 2. oldal HATÁROZATOK 110/2009. (VIII. 26.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekrõl... 4241 64/2009. (VIII. 26.) ME határozat fõiskolai rektor megbízásáról...

Részletesebben

JELENTÉS. a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről. 12106 2012. november

JELENTÉS. a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről. 12106 2012. november JELENTÉS a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről 12106 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0017-103/2012. Témaszám: 1056. Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Mszaki-Szellemi Alkotásért kiemelkeden közhasznú szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Az Alapítvány adószáma: 19007562-1-43 Az Alapítvány nyilvántartási /sor/száma: 1284 Az Alapítványt a Fvárosi Bíróság

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése

JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése JELENTÉS A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése 0339 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3.Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-006-045/2003. Témaszám: 641 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben