Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA"

Átírás

1

2

3 Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Az 1990-ben alakult Európai Női Lobbi (European Women's Lobby, EWL) Európa legnagyobb nőszervezeti koalíciója, mára 30 európai nemzeti ernyőszervezet a tagja. Több mint 2000 tagszervezettel rendelkezik, ezen felül 19 nemzetközi és európai szakmai szervezetet is tagjai közt tudhat. Az Európai Női Lobbi tevékenységének fő színtere az Európai Unió, de konzultatív jogkörrel rendelkezik az Európa Tanács mellett és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában (ECOSOC) is, valamint rendszeresen részt vesz az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságában is (CSW). A Brüsszelben dolgozó titkárság hivatásos gender szakértőkből áll, mindennapi feladatuk, hogy szakpolitikai háttéranyagokat gyártsanak, lobbizzanak az Európai Parlamentben, és kampányokat indítsanak különböző nőket érintő témákban. A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) 2003-ban alakult női civil ernyőszervezet. Magyarországot képviseli az Európai Női Lobbiban. A Női Érdek hosszú távú célkitűzése, hogy a magyar nők társadalmi és jogi egyenlőséghez hozzájáruljon, szemléletváltozást indítson el a nemek esélyegyenlősége terén. A szövetség igyekszik a nők szociális helyzetét, életesélyeit és életminőségét a maga eszközeivel javítani, fellép a nőkkel szembeni diszkrimináció és erőszak minden formájának tilalmáért is. Ehhez elengedhetetlen, hogy a nemzetközi egyezményeket Magyarországon is betartsák, az EU-s normákat itthon is elfogadják. A Női Érdek tagjai hisznek abban, hogy vannak olyan közös célok, amelyek egy sokszínű, eltérő érdekeket megjelenítő tagszervezetekből álló közösséget közös stratégia mentén képesek összetartani, mozgósítani ben a Női Érdeknek 18 tagszervezete van. A Női Érdek 2009-ben hat részes önképzőkört, szabadegyetemet indított, Európai Női Akadémia címen. Ez lett a sikeres ENA, a feminista kerekasztalbeszélgetés sorozat. A hat előadás témája az Európai Bizottság által kihirdetett Nemek Egyenlőségének Ütemterve (Gender Equality Roadmap) alapján készült. Ennek hat prioritása: a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése,egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a politikai döntéshozatalban, a nemi bűncselekmények 3

4 és a prostitúciós célú emberkereskedelem felszámolása, a nemekhez kötődő káros sztereotípiák visszaszorítása a médiában, a szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolása, nők elleni erőszak. A hat alkalom mindegyikén előadóként részt vett egy a nők helyzetével, nemek egyenlőségével foglalkozó tudományos egyetemi témavezető kutató, annak egy, a témából doktorált diákja, és egy, a témával foglalkozó tagszervezetünk képviselője. Az ENA fél éve alatt a Női Érdek következő tagszervezetei ismertették munkájukat, háttérkutatásaikat, tapasztalataikat: Jól-Lét Alapítvány, MONA Alapítvány, Nők a Médiában Egyesület, Regina Alapítvány, Patent Egyesület, SEED Alapítvány, Tatabányai Utcai Segítők Egyesülete, és maga a Női Érdek. Az ENA szabadegyetemként és érdek-megfogalmazó fórumként működve megismertette a civil tagszervezetekkel a nők helyzetével foglalkozó társadalomkutatók eredményeit, közelebb hozta a tudományos kutatókhoz (akik gyakran az állam szakértő tanácsadói is) a nőjogi aktivisták és civilek tapasztalatait, és összegyűjtötte tagszervezeteinek véleményét a fenti kulcs-témákban. Jelen füzetünk, az ENA Lobbitechnikai Kézikönyvvel együtt, női civil szervezeteknek, mostani és leendő tagszervezeteinknek kíván segítséget nyújtani. Juhász Borbála és Magyar Mónika, az ENA szervezői 4

5 ENA- feminista kerekasztal matiné február 27. A prostitúciós célú emberkereskedelem felszámolása Előadóink: Bokor Zsuzsa (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár): Korlátok és korlátozások. A prostitúció fogalmának telítődő kiüresedéséről Betlen Anna és Matolcsi Andrea (MONA) : Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon az emberkereskedelem és a prostitúció elleni küzdelem érdekében ( ) projektről Hoffmann Krisztina (Utcai Szociális Segítők Egyesülete, Tatabánya): Útmenti prostitúció Tatabánya környékén Vendég hozzászóló: Toos Hemskerk (Scharlaken Koord utcai szociális munkás szervezet, Amszterdam): Nyíregyháza utca az amszterdami piros lámpás negyedben Ajánlott tudományos irodalom: Bokor Zsuzsa Nők a deviancia határán. Az átmenet asszonyai Kolozsváron az 1920-as években. In: Bakó Boglárka Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, Szomorú száműzöttek a szerelem tündérkertjeiben. A két világháború közötti kolozsvári prostituáltak (szub)kulturális konstrukcióiról. In: Jakab Albert Zsolt Keszeg Vilmos (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Jeligém Nagyszerü öröm. Úri nők prostitúciója Kolozsváron a két világháború között Tabula (2) Az orvos és páciensei... Prostitúció, szabályozás, orvostársadalom a két világháború között. Korunk 2006/

6 Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására. In: Jakab Albert-Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 5. Kriza Könyvek, Kolozsvár, Promiszkuus úrinőből futóbárcás, futóbárcásból hivatásos prostituált. Technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására. Regio 16.évf., 2005/ A prostituált teste mint az orvosi hatalom önlegitimációs eszköze a két világháború közötti Kolozsváron. In: Jakab Albert-Zsolt Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 4. Kriza Könyvek, Kolozsvár, Ördögi vagy angyali cselekedetek? Megjelölés, tolerancia, kirekesztés a prostitúció és társadalmi kezelésmódja. Helikon, XVI. Évf sz Az EWL véleménye Az Európai Női Lobbi (EWL, European Women's Lobby) állásfoglalásai a prostitúcióval kapcsolatban 1998, az EWL közgyűlése által elfogadott indítvány: Prostitúció és Emberkereskedelem Állításunk szerint: 1. a prostitúció és a prostitúciós célú nőkereskedelem a nők emberi jogainak alapvető megsértése 2. a prostitúció és a prostitúciós célú nőkereskedelem fogalmát nem szabad összekötni a szabad vagy kényszerített jelzőkkel fel kellene ismerni, hogy a szabad választás relatív dolog, a nők adott országban érvényes gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai lehetőségeinek együtthatásától függ. A társadalmi egyenlőtlenség nagyon komolyan csorbítja a választás szabadságát. 6

7 Véleményünk szerint: 1. A prostitúció és a prostitúciós célú nőkereskedelem a nők emberi jogainak megsértése. E jogok hatékony védelme azonban nem képzelhető el a nők helyzetének az élet minden területén, a férfiak és nők amolyan nemek közötti társadalmi szerződés formájában zajló egyezkedése nyomán bekövetkező javulása nélkül. 2. A prostitúció és a prostitúciós célú nőkereskedelem elleni küzdelem többoldalú megközelítést igényel: figyelemmel kell lenni az emberi jogaikban megsértett nők igényeire, és ugyanakkor célba venni a klienst, a futtatót és a szexiparból profitáló többi szereplőt 3. Kutatásokra van szükség a prostitúcióról, elsősorban a nőkereskedőkről és a kliensekről. 4. A férfierőszak definíciója magába foglalja a szexuális kizsákmányolás minden formáját 5. A prostituáltaknak és a nőkereskedelem áldozatainak addig is minden lehetséges segítséghez biztosítani kell a hozzáférést, amíg nem születik megfelelő jogi szabályozás, és a probléma érdemi kezelésére a nőszervezetek, széleskörű együttműködésére alapozva sor nem kerül,. 6. A hozzáférés a következő jogokra vonatkozik: egészségügyi ellátás, rendőri védelem, továbbképzés és oktatás, jogsegély és képviselet a nem EU-s országokból érkező nők legális tartózkodási engedélyének megszerzésére vonatkozóan is, támogatás, tanácsadás és minden olyan szolgáltatás, ami foglalkozásra tekintet nélkül bármely nőnek jár 7. Az oktatásnak tükröznie kell azt a nézetet, hogy az emberi test adásvétele az emberi jogok megsértése, és mint ilyen, illegális. 1 Ez azt jelenti, hogy a prostitúció mindenképp kényszer eredménye, ezért a szabad vagy kényszerített jelző azt a félrevezető utalást tartalmazza, hogy van a prostitúciónak önkéntes, szabad változata is. 7

8 Felszólítjuk: 1. a kormányokat, a közpolitika aktorait, a legalsó szinttől a legfelsőig, hogy mielőtt bármilyen politikai vagy jogi döntést hoznának a prostitúcióra vonatkozóan, kezdeményezzenek széles körű konzultációt a nők emberi jogait védő szervezetekkel, különösen nőszervezetekkel, Az EWL meggyőződése, hogy ezek globális problémák, ezért összetett megoldásokat kívánnak, amelyek számos egyetemes problémát érintenek, mint amilyen a nemek egyenlőtlensége, a világgazdaság globalizációja, a politikai átmenet országai, szegénység, bevándorlás-politika, és mindenekfölött a nők emberi jogainak szakadatlan megsértése. 2. a kormányokat és a közpolitika aktorait, hogy hozzanak törvényeket a nőkereskedelem ellen, és biztosítsák ezek maradéktalan végrehajtását is EWL szakértői anyag a CSW (Commission on the Status of Women, A Nők Helyzetével foglalkozó ENSZ Bizottság) 48. New yorki ülése alkalmából: A férfiak és fiúk szerepe a nemek társadalmi egyenlőségének elérésében (részlet): Prostitúció, nő- és gyermekkereskedelem véget kell vetni a férfiak jogának, hogy női testeket vásárolhassanak A prostitúció és a prostitúciós célú nőkereskedelem a nők emberi jogainak megsértése. A prostitúció szöges ellentétbe áll a nők társadalmi, gazdasági, szexuális, és politikai önrendelkezésével önérdekérvényesítésének biztosítával.. A prostitúció és általában a nők és kislányok szexuális kizsákmányolása mögött alapjában véve a patriarchális ideológiák továbbélése, illetve a férfiak női testek megvásárlására vonatkozó képzelt (Sajnos nem csak képzelt, mert a jelek szerint milliókat áll jogukban megvásárolni évente.)előjoga áll. 8

9 ź Ezért a nők szexuális kizsákmányolását megakadályozandó alapvető fontosságú, hogy a férfiak, és fiúk viselkedése megváltozzon. Itt az ideje, hogy a közpolitika aktorai állást foglaljanak a prostitúció és a többi szexuális kizsákmányolási forma ellen azzal, hogy az ipar keresleti oldalát, t.i. a szexuális szolgáltatások (férfi) vevőit is reflektorfénybe állítják. A prostitúció elleni állami fellépés nemcsak az országokon belül lenne érvényes, hanem vonatkozna a külföldön katonaként vagy civilként szolgáló férfiakra is, különösen háborús zónákban, és humanitárius katasztrófák sújtotta területeken. ź Olyan törvénykezés elfogadását sürgetjük, mely kriminalizálja a szexuális szolgáltatások vásárlását, egy csapásra megszüntetve a férfiak jogát a női test megvásárlására. Ezzel párhuzamosan a prostituáltak számára alternatívát kínáló programokat kell támogatni. ź A nemzetközi és nemzeti intézmények felelőssége, hogy olyan szabályozást dolgozzanak ki, ami megtiltja, hogy katonaként vagy civilként külföldön szolgáló férfi alkalmazottaik nőket szexuális kizsákmányolásnak vessenek alá, különös tekintettel a békefenntartó és humanitárius segélymissziókra. ź A szex- turizmust meg kell szüntetni olyan törvények és programok segítségével, amelyek a férfiakat ráébresztik arra, hogy minden nőnek van emberi méltósága és vannak emberi jogai. Az EWL külön munkacsoportban és projektekben dolgozik a prostitúciós célú nőkereskedelem áldozatainak áldozat-központú segítésén. Ilyenek pl: Nordic-Baltic Pilot Project (kiadványa: Working together Prevention and Assistance to Women Victims of Trafficking for Sexual Exploitation.) Innen ingyenesen letölthető (angol nyelvű): EPAC-VAW központ: Policy Action Centre on Violence against Women, melynek Női Érdek által is delegált tagja dr Spronz Júlia (PATENT Egyesület). A központ honlapja: Not for sale (Nem eladó!) c. filmjük pontosan ábrázolja az EWL véleményét (angol nyelvű) 9

10 A feminista kerekasztal matinén szereplő női civil szervezet: MONA (Női Érdek tagszervezet) és USZSE Magyarországi Női Alapítvány (MONA) Az 1992-ben alapított MONA mindenki számára nyitott, párt-semleges, non-profit közhasznú alapítvány. A MONA küldetése, hogy olyan közéleti vitákat kezdeményezzen, amelyek megmutatják a női és férfi szerepek gazdagságát és egyenrangúságát egy demokratikus társadalomban, de feltárják a méltánytalan egyenlőtlenségeket is, amelyek a mai napig jellemzik a nők helyzetét a gazdasági, szociális és politikai szférákban. Az alapítvány tevékenysége kiterjed konferenciák és nyilvános fórumok szervezésére, kiadványok és ajánlások megjelentetésére nőket érintő kérdésekben, oktatási és képzési projektek szervezésére és kutatások lebonyolítására pl. a nők politikai szerepvállalásáról a közéletben, a nők munkaerő-piaci helyzetének változásáról, a női egyenjogúság régióbeli helyzetéről, a nők elleni erőszakról. A MONA az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alap segítségével 2008 és 2010 között megvalósított egy projektet, melynek célja egy szakmaközi együttműködésen alapuló ellátórendszer megalapozása volt a nőkereskedelem és a prostitúció elleni küzdelem és az áldozatok megsegítése támogatására. A MONA z á s z l ó s h a j ó p r o j e k t j e a t é m á r a v o n a t k o z ó törvénymódosítási javaslat kidolgozását, a nőkereskedelem és prostitúció áldozatai részére a hazai ellátórendszerrel és menedékhelyekkel kapcsolatos eljárásrend megtervezését, illetve rendőrök részére nyújtott képzéseket és szakmaközi együttműködést előmozdító fórumok lebonyolítását foglalta magába. A projektről továbbiakat itt tudhat meg: 40b0-a69f-dd59af79048e.ivy 10

11 Utcai Szociális Segítők Egyesülete, Tatabánya során az akkori Népjóléti Minisztérium és a Drogmegelőzési Módszertani Központ és Ambulancia közös szervezésében megvalósult az első utcai szociális segítő képzés Magyarországon. E képzés végzős hallgatói alapították április 17-én az USZSE-t, mely 1998 óta közhasznú szervezetként tevékenykedik. Tevékenységi köreink: az utcán lévő emberek (hajléktalanok, szenvedélybetegek, deviáns fiatalok, prostituáltak stb.) érdekeinek képviselete, társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése, kortárssegítők képzése, összefogása, a segítő munkába történő bevonásuk, iskolai prevenciós programok szervezése, végrehajtása, hátrányos helyzetű csoportok (romák, prostituáltak, munkanélküliek, stb.) társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségük védelme munkaerő-piaci hátrányos helyzetű emberek felderítése, képzése, foglalkoztatása speciális ellátások, képzések szervezése, lebonyolítása, regionális diszpécserszolgálat működtetése, adományok fogadása és továbbítása. 11

12 A Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok Melléklet az 1104/2010 (I.21.) Kormány határozathoz (részlet) 4.6 Prostitúció, emberkereskedelem és pornográfia Mind a prostitúció, mind az emberkereskedelem területén viszonylag új jogszabályok vannak érvényben Magyarországon. Mivel azonban e jogszabályokat társadalmi valóság mélyebb ismerete nélkül módosították, az a furcsa helyzet állt elő, hogy e két kérdéskört a magyar jogszabályok egymástól teljesen függetlenül kezelik. A prostitúcióra vonatkozó szabályozást 1993-ban figyelembe véve az akkor már közel negyven éve érvényben lévő ún. New Yorki Egyezmény rendelkezéseit módosították. Kiiktatták a prostituált személy büntethetőségét. Erre a változtatásra azonban úgy került sor, hogy a prostitúcióval összefüggésben megfogalmazott többi bűncselekmény leírását, valamint értelmezését nem módosították. Az üzletszerű kéjelgés tényállása hatályon kívül helyezésre került ugyan, ám a prostitúció többi szereplője a bordélyfenntartók, kerítők, futtatók meghatározása nem változott meg. Ők a törvény szerint csak elősegítik, esetleg kihasználják a prostitúciót, de azt az értelmező rendelkezés szerint továbbra is a most már nem büntetendő prostituált követi el. A Btk es módosítása nyomán büntethetővé vált a kiskorú prostituált szolgáltatásait igénybe venni kívánó személy. Minthogy azonban a magyar állam továbbra is következetesen úgy vélekedik, hogy a prostitúcióban mégiscsak a prostituált a főszereplő, egy szabálysértési tényállással az 1999-ben hatályba lépett szervezett bűnözés elleni törvény keretei között valójában visszahelyezte a magyar jogba a prostituált büntethetőségét. 12

13 A törvény türelmi zónákat ír elő, ahol az utcai prostituált találkozhat a szolgáltatásait igénybe venni kívánó személlyel, s védett zónákat, ahol nem. A zónák kijelölése a törvény értelmében az önkormányzatok feladata, de azok mostanáig nem jelöltek ki ilyeneket. A rendőri eljárásoktól félő utcai prostituáltak lakásokba, illegális bordélyokba húzódtak vissza, s ezt elősegítette az Internet és a mobiltelefon elterjedése. A prostitúció valódi működtetőivel szemben ritkán lép fel a rendőrség, az utóbbi években esetben folyt eljárás, a látencia ezen a területen legalább százszoros lehet. Emberkereskedelem címén évente mindössze esetet regisztrálnak a bűnügyi statisztikák. A jogalkalmazók szerint nehéz ezeket az eseteket felderíteni. Az eljárás során bizonyítani kell ugyanis, hogy az emberrel folytatott kereskedés aktusa megtörtént. Ezt a tényt azonban, mivel a sértett tanúk többnyire megfélemlített nők és lányok, igen nehéz bizonyítani. Az emberkereskedelem áldozatai számára egy biztonságos menedékotthon (shelter) működik, amelyet egy civil szervezet üzemeltet. Biztonsági okokból kizárólag az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, illetve a rendőrség közvetíthet oda jelentkezőket ben a shelter céljára biztosított négy épületből kettőt be kellett zárni, mivel túl kevés kérelmező jelentkezett, s azok is viszonylag rövid ideig vették igénybe a szolgáltatásokat. A pornográfia jellegzetessége az erőszakos szex népszerűsítése. A pornográfia a nőt (általában a nőt, s emellett a gyermeket) mint kiszolgáltatott szextárgyat ábrázolja. Az Amerikai Pszichológiai Társaság közelmúltban kiadott jelentése kimutatta, hogy a női test szexuális tárgyként történő ábrázolása (pornófelvételek) a fiatal lányok testükkel kapcsolatos önbizalomhiányához, depresszióhoz, valamint táplálkozási rendellenességekhez vezet, továbbá a fiatalok egészséges nemi fejlődését is akadályozza. (http://www.apa.org/releases/sexualization.html). 13

14 Stratégiai irányok és célok: Szociológiai, pszichológiai, egészségügyi, gazdasági és kriminológiai a bűnszervezetekre vonatkozó kutatások, valamint felvilágosító tevékenység folytatása a prostitúció, mint társadalmi jelenség megszüntetésének igényével és céljából. Tekintettel arra, hogy a pornográfia elfogadtatására és népszerűsítésére szalonképessé tételére hatalmas anyagi apparátus áll rendelkezésre, a tipikusan az abban szereplő lányok és nők tömegeinek rendkívüli mértékű anyagi kizsákmányolása révén, elsősorban a felvilágosítás, a köztudatformálás, a pornográfia szokásos és valótlan romantikus ábrázolását ellensúlyozó tájékoztatás megkezdése és fenntartása. A migráns, illetve nemzetközi védelemben részesített nők áldozattá válásának megelőzése, hiszen kiszolgáltatott helyzetükből adódóan könnyebben válnak a prostitúció és az emberkereskedelem áldozatává. 14

15

16 O O

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja Javaslatok a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének állami előmozdításához: egy civil szabadegyetem következtetései szakmai helyzetelemzés és javaslatcsomag Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség az Európai

Részletesebben

Nyitott szemmel az ifjúság védelmében

Nyitott szemmel az ifjúság védelmében Nyitott szemmel az ifjúság védelmében A gyermekbántalmazás és gyermekprostitúció ellen Európai Regionális Szervezet Tartalomjegyzék Ékes Ilona: Nyitott szemmel Gyermekprostitúció (ERGO)... 7 Dr. Janó Márk:

Részletesebben

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén.

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén. A nők és férfiak társadalmi egyenlősége demokratikus érték, emberi jogi kérdés. Egy igazságos, erőforrásaival okosan gazdálkodó társadalomban a nőknek és férfiaknak egyenlő jogai, lehetőségei és esélyei

Részletesebben

Beszámoló a Női Szexmunkások elleni állami és nem-állami szereplők által megvalósított erőszakról és diszkriminációról Magyarországon

Beszámoló a Női Szexmunkások elleni állami és nem-állami szereplők által megvalósított erőszakról és diszkriminációról Magyarországon Egyesült Nemzetek nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezménye (CEDAW) Beszámoló a Női Szexmunkások elleni állami és nem-állami szereplők által megvalósított

Részletesebben

Az áldozat-ellátás intézményrendszere

Az áldozat-ellátás intézményrendszere Prostitúció és emberkereskedelem a szociális ellátásban és a gyermekvédelemben Magyarországon, 2013. Az áldozat-ellátás intézményrendszere Kutatási részbeszámoló, Az áldozatsegítő segítője (TÁMOP 5.6.1.C-11/1)

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007

ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 ALAPJOGI ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK MAGYARORSZÁGON 2007 Háttértanulmány 2007. augusztus 2. Tartalomjegyzék Bevezető... 4 Fogyatékkal élők... 6 1. Nemzetközi háttér...6 2. Regionális háttér: Európai

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról Egyesült Nemzetek Szervezete CEDAW/C/HUN/CO/6 Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2007. augusztus 10. Eredeti: angol A nők elleni megkülönböztetés Harminckilencedik

Részletesebben

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért

Kézikönyv parlamenti képviselőknek. Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért Kézikönyv parlamenti képviselőknek Parlamentek összefogása a nők ellen a családon belül elkövetett erőszak felszámolásáért 1 A Nők és a Férfiak Esélyegyenlőségével foglalkozó Bizottság Titkársága Az Európa

Részletesebben

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája

A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája A svájci Weisser Ring és a magyar Fehér Gyűrű Egyesület szakmai konferenciája Balatonfüred, 2012. október 25 26. Budapest, 2012. november Szerkesztette: Dr. Baranyó György A konferencia előadói: Dr. Balázs

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa

Női terek II. [2013] Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon. Készítette: Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa Női terek II. Nőket segítő vidéki civil hálózat kiépítésének lehetőségei Magyarországon Készítette: a REGINA Alapítvány megbízásából Milánkovics Kinga és Kövesdi Zsuzsa www.reginanet.hu A kiadvány a Svájci

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK **

SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK ** DR. VÁRADI ERIKA DR. GILÁNYI ESZTER * A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK ÉS A MAGYAR SZABÁLYOZÁSI TÖREKVÉSEK ** Előszó A családon belüli erőszak, az azzal szemben való állami fellépés szükségességének kérdése régóta

Részletesebben

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS

WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS - ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-2 ORSZÁGJELENTÉS Programértékelés a gyermekkereskedelem áldozatainak reintegrációja területéről Magyarországon Szerző: Szomor Katalin Delegált szakértő Koordinátor: Prof.

Részletesebben

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN GENDER MAINSTREAMING A TÁRSADALMI MEGÚJULÁS ÉS TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN MUNKAFÜZET Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming

Részletesebben

Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak. - Megelőzés és a következmények kezelése - Irányelvek. 2003.

Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak. - Megelőzés és a következmények kezelése - Irányelvek. 2003. Menekültek, hazatérők és belső menekültek elleni szexuális és nemi alapú erőszak - Megelőzés és a következmények kezelése - Irányelvek 2003. május Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa 1 ENSZ Menekültügyi

Részletesebben

Bűnözés, áldozattá válás, prostitúció. Fehér Lenke

Bűnözés, áldozattá válás, prostitúció. Fehér Lenke Bűnözés, áldozattá válás, prostitúció Fehér Lenke A nők bűnözésben játszott szerepe akár az elkövetői, akár a sértetti oldalt vizsgáljuk számszerűségében világszerte elmarad a férfiak elkövetői és sértetti

Részletesebben

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól!

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja Bécs, 2004 Eredeti cím: Away from Violence! WAVE, 2004

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1

MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 MIT TETT ÉS MIT NEM TETT A VILÁG (ÉS MAGYARORSZÁG) A NŐK EGYENJOGÚSÁGA ÉS HELYZETE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN? Koncz Katalin 1 A nők egyenjogúságának megteremtése érdekében végzett nemzetközi és hazai tevékenység

Részletesebben

múlt, jelen, jövő: merre tart a távoltartás?

múlt, jelen, jövő: merre tart a távoltartás? tóth andrea noémi* múlt, jelen, jövő: merre tart a távoltartás? távoltartás európai védelmi határozat 606/2013/EU rendelet családon belüli erőszak 84 A büntetőeljárási törvényt érintő kodiikációs munka

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K

Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Á J O B P R O J E K T F Ü Z E T E K Gyermekjogi projekt 2 0 1 0 / 1 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának gyermekjogi projektjét 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatta. Szerzők

Részletesebben

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1

Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi törvényi tényállásának dilemmái 1 Szabó Alexandra Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. Családi (v)iszonyok A családon belüli erőszak önálló büntetőjogi

Részletesebben

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012.

Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. KERET Koalíció, 2012. Betlen Anna Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A SZEXUÁLIS ERŐSZAK ÁLDOZATAIVAL FOGLALKOZÓ SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KERET Koalíció, 2012. BEMUTATKOZÁS KERET Kik vagyunk: A KERET Koalíciót ( Koalíció a Szexuális

Részletesebben

A kutatás az Európai Unió Daphne Programjának és az Oak Foundation pénzügyi támogatásával készült.

A kutatás az Európai Unió Daphne Programjának és az Oak Foundation pénzügyi támogatásával készült. Háttértanulmány Az úton lévő gyermekek helyzetelemzése: Magyarország gyermekvédelmi rendszerének kapacitása és alkalmassága az úton lévő gyermekek védelme szempontjából Cím: Az úton lévő gyermekek helyzetelemzése:

Részletesebben