A Magyarországi Női Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországi Női Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről"

Átírás

1 A Magyarországi Női Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről Készítette: Magyarországi Női Alapítvány (1024 Budapest, Margit krt ) május 30. Tartalom: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 1

2 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyarországi Női Alapítvány a évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze: a mérleg főösszege Ft, a saját tőke Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2009-ben az Alapítvány Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenés egyik oka, hogy a Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott működési támogatás mértéke az előző évhez képest jelentősen alacsonyabb volt. Költségvetési támogatások felhasználása 2009-ben: NCA-ORSZ az.sz. működési támogatás (2008. június május 31.) tárgyévre vonatkozó része (a megítélt támogatás összesen Ft volt, ebből Ft került összesen felhasználásra és elszámolásra) NCA- E-0165 az.sz támogatás nemzetközi szervezetben (International Gender Policy Network) való részvétel tagdíjának támogatására (a megtált támogatás ft volt) NCA-ORSZ az.sz. működési támogatás (2009. június május 31.) tárgyévre vonatkozó része (a megítélt támogatás összesen Ft volt) 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Az előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) Ft összeggel csökkent. A vagyon felhasználását az 1. sz melléklet, azaz mérleg és eredménylevezetés tartalmazza. Az Alapítvány mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyoncsökkenést lényegében a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a nőkereskedelem,a prostitúció, valamint a nők elleni erőszak elleni küzdelem érdekében c. komplex projekt támogatásának folyósítási ütemezése okozta. 2

3 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Nem pénzbeni juttatások: Ismeretterjesztés: a Sziget 2009 Fesztiválon a Külügyminisztérium Civil Sziget programjában való részvétel (ismeretterjesztés a szexuális kizsákmányolási célú emberkereskedelemről); részvétel a novemberi-decemberi 16 Akciónap az Erőszak Ellen (a nők elleni erőszakkal kapcsolatos társadalmi tudatosság növelését célzó, évente megrendezésre kerülő kampányban; résztvételt a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2009 novemberében induló, partnerségben megvalósuló, Európai Női Akadémia c. projektjében, mely egy ismeretterjesztő kerekasztal-matiné sorozatot foglalt magában. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés: felsőoktásba való bekapcsolódás szemináriumok tartása révén; felsőoktatási hallgatóknak nyújtott egyén mentorálás és konzultáció. képzési anyag kidolgozása rendőrök számára a Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a nőkereskedelem,a prostitúció, valamint a nők elleni erőszak elleni küzdelem érdekében c. komplex projekt Tudományos tevékenység, kutatás: kutatás Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott) Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a nőkereskedelem,a prostitúció, valamint a nők elleni erőszak elleni küzdelem érdekében c. komplex projekt keretében (nemzetközi háttéranyagok, tapasztalok, dokumentumok); kutatás a MIGRA Promote Integration by Awareness Rasing and Counselling c. nemzetközi projekt keretében, a Magyarországon élő migráns nők helyzetének feltérképezése céljából; kutatás a A FRAGEN című nemzetközi keretében (célja a feminizmussal kapcsolatos dokumentumok archiválása, elemzés). Pénzbeni juttatás: Nem volt pénzbeni juttatás (továbbadott támogatás 2009-ben. 3

4 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE A Magyarországi Női Alapítvány 2009-ben nem kapott támogatást központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától vagy ezek szerveitől. 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE A Magyarországi Női Alapítvány 2009-ben nem nyújtott ilyen jellegű juttatásokat. 7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem érdekében ( ) c. projekt A támogatási időszak legfontosabb tevékenysége a Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon az emberkereskedelem, a prostitúció, elleni küzdelem érdekében ( ) c. projekt folytatása volt (támogató: Norvég Finanszírozási Mechanizmus. Ennek keretében 2009-ben folytatódott a kutatás, és a projekt szakértői továbbá egy képzési anyag összeállításához az állami szervek és civil szervezetek szakemberei számára, és egy erre alapuló pilot-képzés előkészítésének. A projekt keretében többoldalú szakmaközi együttműködés kialakítására nyílt lehetőség (korábban a szervezet csak egy-egy szakma képviselőit/szervezeteit célozta meg projektjeivel), melynek célja szakmai protokollok és egy törvénymódosítási javaslat kidolgozása volt. Ennek érdekében szakmai fórumok kerültek megrendezésre a civil és a kormányzati szektor szakemberei számára: I. fórum (2009. április 30., Budapest, 24 fő részvételével; II. fórum (2009. május 25., Budapest, 20 fő részvételével); III. fórum (2009. november 11., Budapest, 17 fő (Budapestről és Pécsről). Az International Gender Policy Network (IGPN) elnevezésű hálózat munkájában való részvétel, Az IGPN-együttműködés keretében a MONA egyik munkatársa 2009 januárjában Isztambulban részt vett egy tréningen ( Nők a közéletben c. többéves projekt keretében). Ugyanennek a projektnek a keretében szerepelt egy dokumentum ( manifesztum ) kidolgozása az EP képviselői számára, amely 2009 nyarán jutott el az új EP-képviselőkhöz. A MONA másik munkatársa a Nemzetközi fejlesztés és a társadalmi nemek c. IGPN-projekt keretében a 2008-ban átfogó jelentést készített a magyar állam nemzetközi fejlesztési politikájába a gender-szempont megjelenéséről, valamint javaslatokat fogalmazott meg a döntéshozók és illetékes szakemberek számára, valamint két nyilvános szemináriumot tartott a témáról a budapesti Közép-európai Egyetemen, ezek közül a másodikra 2009 februárjában került sor. A Human Rights Initaive-vel közös szervezésű rendezvényen a nemzetközi fejlesztés és a humanitárius segélyezés gender-aspektusairól esett szó, mintegy 20 hallgató/érdeklődő részvételével 4

5 Gender Tour Német-magyar kétoldalú kapcsolatépítésre adott lehetőséget a Frauenakademie München nevű intézmény kezdeményezése, a Gender Tour elnevezésű szakmai programsorozat és konferencia (2009 májusában, Münchenben), melynek célja a két ország gender-témával foglalkozó civil szervezetei közötti együttműködés és tapasztalatcsere fellendítése volt: alapítványunk egyik munkatársa részt vett a programon, és prezentációt is tartott a MONA munkájáról. Önkéntesek fogadása 2009 tavaszától foglalkozik a szervezet (egyelőre kísérleti jelleggel, de tervszerűen) önkéntesek fogadásával (korábban egy-egy alkalommal már sor került önkéntesek bevonására bizonyos tevékenységekbe). Civil érdekképviselet A szervezet folytatta az SZMM az NFT Végrehajtás Operatív Program Monitoring Bizottságában a Nők és Férfiak Társadalmi Esélyegyenlősége Tanács képviseletét (képviselve a gender mainstreaming nemzeti fejlesztéspolitikában való megjelenítésének szükségességét), valamint szakértői tagságát az ÚMFT pályázatainak elbírálását végző bíráló bizottságában márciusában a MONA demokratikus választás során képviselőt delegálhatott az SzMM Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács (NFTE) civil testületébe, a Nők a közéletben és a tudományban, gender és képzés témát képviselve. Kapcsolattartás a médiával A MONA Alapítvány munkatársai projektekkel, illetve női jogokkal és nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos aktualitásokkal kapcsolatban rendszeresen nyújtanak információt vagy biztosítanak háttéranyagokat a sajtó munkatársai számára, illetve nyilatkoznak az írott sajtónak (pl. országos terjesztésű napilapoknak) és szólalnak meg meghívott szakértőként rádió- és televízióműsorokban (országos sugárzású,közszolgálati médiumokban is (pl. TV 2-es csatorna, Klubrádió, Civil Rádió), és információvall szolgálnak külföldi sajtómegkeresések esetén is (pl. BBC). Publikációk A MONA munkatársai, a szervezethez való kapcsolatuk feltüntetésével, publikációkat jelentettek meg (pl. ÉS, Rendészeti Szemle). Kiadványok terjesztése A MONA Alapítvány kérésre például vidéken élő érdeklődők esetében postai úton is vállalja ingyenes kiadványainak terjesztését: a 2009-ben kb. 50 fő/szervezet részére kb. 100 db. kiadványt jutott így el. A MONA rendezvényeken hozzáférhetővé teszi ingyenes kiadványait (2009-ben mintegy 10 alkalommal került erre sor). Főiskolai és egyetemi hallgatóknak nyújtott konzultáció és mentorálás A MONA Alapítvány szakemberei egyéni konzultáció útján (személyesen, illetv ben) nyújtanak szakmai útmutatást, szakirodalmi tájékoztatást főiskolai/egyetemi hallgatóknak, szakdolgozatok és egyéb dolgozatok/prezentációk készítésében (női jogok és gender-témák terén): a 2009-ben kb. 10 fő kapott szakmai segítséget. 5

6 A MONA résztvevője volt a Civil Börzé -nek ( NGO Fair ) a budapesti Közép-európai Egyetemen, melyet gyakornoki helyek és önkéntesmunka iránt érdeklődő egyetemi hallgatók számára szerveztek (2009. február 17.), a rendezvényen kb. 500 fő vett részt. A MONA rendszeresen bemutatkozik a BARD College (New York) és a Közép-európai Egyetem közös szervezésében megvalósuló kurzusain, melynek célja magyarországi emberi jogi civil szervezetek tevékenységének és eredményeinek bemutatása, graduális képzésben részt vevő (főként Kanadából és az Egyesült Államokból érkező) cserediákok számára: 2009 májusában és júliusában összesen kb. 40 hallgató vett részt ezeken a szemináriumokon. A MONA munkatársa egy Hollandiából érkező, nemzetközi összetételű, Gender Studies MA-képzésen részt vevő diákcsoportot számára (Institut for Social Studies, Hága) szeminárium keretében ismertette a MONA munkáját (2009. június. 22-én), a csoport 22 hallgatóból állt, akiket 2 oktató kísért ben a Közép-európai Egyetemen jogi tanszékének felkérésére a MONA egyik munkatársa külső konzulensként nyújt támogatást egy hallgatónak (nőjogi témájú) szakdolgozatának megírásához. Jogalkotási javaslatok előkészítésében való részvétel Új típusú tevékenységnek tekinthető a szervezet tevékenységeit illetően a jogalkotási javaslatok előkészítése, illetve jogalkotási folyamatokban való részvétel: a tárgyévben a MONA bekapcsolódott a évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról megalkotását megelőző civil konzultációs folyamatokba (majd a törvény végső formájának kritikájáról az Alapítvány munkatársai tanulmányt jelentettek meg az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakmai folyóiratában); Figyelemfelkeltés, ismeretterjesztés A támogatási időszak alatt az MONA legfontosabb figyelemfelkeltő eseménye a Sziget 2009 Fesztiválon a Külügyminisztérium Civil Sziget programjában való részvétel volt (ismeretterjesztés a szexuális kizsákmányolási célú emberkereskedelemről). A MONA standjánál kb. 200 magyar és külföldi érdeklődő fordult meg, és 140-en töltötték ki a kvízünket. A hazai civil kapcsolatokat illetően is kiemelhető a novemberi-decemberi 16 Akciónap az Erőszak Ellen (a nők elleni erőszakkal kapcsolatos társadalmi tudatosság növelését célzó, évente megrendezésre kerülő kampány, melynek szervezésében, más civil szervezetekkel együtt, tavaly második alkalommal vett részt a MONA. A MONA résztvevője volt a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2009 novemberében induló, partnerségben megvalósuló, Európai Női Akadémia c. projektben, mely egy ismeretterjesztő kerekasztalmatiné sorozatot foglalt magában. (A sorozat 2010-ben folytatódik.) A MONA a következő témákért felelt: Küzdelem az emberkereskedelem ellen, Sztereotípiák elleni küzdelem. A projektet a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta, ill. támogatja. Kapacitásnövelés A MONA felvette a kapcsolatot a Public Interest Law Institute nevű szervezettel, annak céljából, hogy a MONA és együttműködő partnerszervezetek igénybe vehessenek a szervezet közvetítésével pro bono ügyvédi segítséget működésükhöz FRAGEN című nemzetközi projekt A FRAGEN című nemzetközi projekt 2009 nyarán indult (koordinátor: ALETTA, Amszterdam; a projekt része egy nagyobb projektnek: QUING , az Európai Bizottság 6th Framework Program -ja keretében). Célja a feminizmussal kapcsolatos dokumentumok archiválása, elemzése. Az adatbáziskezelési tréninget is magába foglaló első találkozóra 2009 novemberében került sor, ezután kezdődött meg a dokumentumok digitalizálása kiválasztása és elemzése. 6

7 7

8

9

10

11

Mű Hely Líceum Alapítvány

Mű Hely Líceum Alapítvány Mű Hely Líceum Alapítvány 1055 Budapest Bihari utca 18 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. április 30. Braun József elnök Mű Hely Líceum Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉSI EGYESÜLET 1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 29. 2014. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2015. március 10. Baross Pál elnök A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete Közhasznúsági

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése TIT Kossuth Klub Egyesület 1088 Budapest Múzeum u. 7. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2009. május 30. Gyenes Ádám igazgató A TIT Kossuth Klub Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2008 as esztendőről

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon

Részletesebben

Egyesek Ifjúsági Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az Egyesület adószáma: 18239799-1-42 Az Egyesület nyilvántartási száma: 8835 TARTALOMJEGYZÉK 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV

TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV TÁRSADALMI SZERVEZET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2009 ÉV 1 8 4 3 9 2 0 5 9 4 9 9 5 2 9 0 5 Statisztikai számjele vagy adószám TÁRSADALMI SZERVEZET, KÖZTESTÜLET MEGNEVEZÉSE: GÖMÖRI KÖRNYEZET ÉS TÁJFEJLESZTŐ

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel. JÁTÉK-TANULÁS-TUDÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1075 Budapest, Károly krt. 3/a

1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel. JÁTÉK-TANULÁS-TUDÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 1075 Budapest, Károly krt. 3/a 1 8 1 9 9 9 7 8 8 5 2 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Adószám: 18199978 1 42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság, Budapest Regisztrációs szám: 16.Pk.60.171/2009/2. Nyilvántartási szám: 10.817 (tízezer-nyolcszáztizenhét)

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök

FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93. 2009 évi Közhasznúsági jelentése. elnök FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉG 1077 BUDAPEST, KIRÁLY U. 93 2009 évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010.. Dr. Csizmadia László elnök Számviteli beszámoló A Falusi és Agroturizmus Országos

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2010 MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE Székhely: 1014 Budapest, Hess András tér 5. Kapcsolattartó: Batalka Krisztina titkár Kelt: Budapest, 2011. április 19. Elfogadta a Magyar Levéltárosok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Taita Alapítvány 1011 Budapest, Hunyadi János u. 22. Közhasznúsági jelentés 2010.12.31 Budapest, 2011.05.10 Az éves beszámoló adati könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva TARTALOMJEGYZÉK A Taita Alapítvány

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2003 Budapest, 2004. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Maholnap

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A CÖLI Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről

A CÖLI Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről A CÖLI Lisztérzékenyek Közhasznú Egyesülete Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. Számviteli beszámoló 2002 októberében alakult meg a Szegedi Lisztérzékenyek Klubja, majd 2003 szeptemberétől

Részletesebben

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17.

Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. Antall József Emlékbizottság és Baráti Társaság (Antall József Baráti Társaság) 1077 Budapest, Wesselényi u. 17. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 30. elnök Antall József Emlékbizottság

Részletesebben