Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség. Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja"

Átírás

1 Javaslatok a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének állami előmozdításához: egy civil szabadegyetem következtetései szakmai helyzetelemzés és javaslatcsomag Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség az Európai Női Lobbi magyarországi koordinációja

2 Az EWL, a Női Érdek és az ENA Az 1990-ben alakult Európai Női Lobbi (European Women s Lobby, EWL) Európa legnagyobb nőszervezeti koalíciója, mára 30 európai nemzeti ernyőszervezet a tagja. Több mint 2000 tagszervezettel rendelkezik, ezen felül 19 nemzetközi és európai szakmai szervezetet is tagjai közt tudhat. Az Európai Női Lobbi tevékenységének fő színtere az Európai Unió, de konzultatív jogkörrel rendelkezik az Európa Tanács mellett és az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában (ECOSOC) is, valamint rendszeresen részt vesz az ENSZ Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottságában (CSW). A Brüsszelben dolgozó titkárság hivatásos gender szakértőkből áll, mindennapi feladatuk, hogy szakpolitikai háttéranyagokat dolgozzanak ki, lobbizzanak az Európai Parlamentben, és kampányokat indítsanak különböző nőket érintő témákban. A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek) 2003-ban alakult női civil ernyőszervezet. Magyarországot képviseli az Európai Női Lobbiban. A Női Érdek hosszú távú célkitűzése, hogy a magyar nők társadalmi és jogi egyenlőségéhez hozzájáruljon, szemléletváltozást indítson el a nemek esélyegyenlősége terén. A szövetség igyekszik a nők szociális helyzetét, életesélyeit és életminőségét a maga eszközeivel javítani, fellép a nőkkel szembeni diszkrimináció és erőszak minden formájának tilalmáért is. A Női Érdek tagjai hisznek abban, hogy vannak olyan közös célok, amelyek egy sokszínű, eltérő érdekeket megjelenítő tagszervezetekből álló közösséget közös stratégia mentén képesek összetartani, mozgósítani ben a Női Érdeknek 20 tagszervezete van. A Női Érdek a es tanévben hat részes szabadegyetemet indított, Európai Női Akadémia (ENA) címen a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával. 1 A hat előadás témája az Európai Bizottság által kihirdetett Nemek Egyenlőségének Ütemterve (Gender Equality Roadmap) alapján készült. Ennek hat prioritása: a nők és a férfiak egyenlő mértékű gazdasági függetlenségének megteremtése, egyenlő arányú férfi-női részvétel támogatása a politikai döntéshozatalban, a nemi bűncselekmények és a prostitúciós célú emberkereskedelem felszámolása, a nemekhez kötődő káros sztereotípiák visszaszorítása a médiában, a szakmai, a magán- és a családi élet fokozottabb összehangolása, nők elleni erőszak. A hat ENA alkalom mindegyikén előadóként részt vett egy a nők helyzetével, nemek egyenlőségével foglalkozó tudományos egyetemi témavezető kutató, annak egy, a témából doktorált diákja, és egy, a témával foglalkozó tagszervezetünk képviselője. Az ENA fél éve alatt a következő civil szervezetek ismertették munkájukat, háttérkutatásaikat, tapasztalataikat: Jól-Lét Alapítvány, MONA Alapítvány, Nők a Médiában Egyesület, Regina Alapítvány, Patent Egyesület, SEED Alapítvány, Utcai Szociális Segítők Egyesülete, és maga a Női Érdek. Az ENA szabadegyetemként és érdek-megfogalmazó fórumként működve megismertette a civil tagszervezetekkel a nők helyzetével foglalkozó társadalomkutatók eredményeit, közelebb hozta a tudományos kutatókhoz (akik gyakran az állam szakértő tanácsadói is) a nőjogi aktivisták és civil szervezetek tapasztalatait, és összegyűjtötte tagszervezeteinek véleményét a fenti kulcs-témákban. 1 NCA-DP-09-A-0205 jelű pályázat

3 Az ENA-n előadást tartó tudományos kutatók: Betlen Anna (MONA), Bokor Zsuzsanna (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár), Bors Réka (ELTE), dr. Ilonszki Gabriella (Budapesti Corvinus Egyetem) dr. Kürtösi Zsófia (SZTE), dr. Nagy Beáta (Budapesti Corvinus Egyetem), Sáfrány Réka (a World Association for Christian Communication jegyezte Global Media Monitoring Project), dr. Szikra Dorottya (ELTE), dr. Tóth Herta (CEU), Tirpák Veronika (ELTE), dr. Tóth Olga (MTA Szociológiai Intézet) Jelen szakmai javaslatcsomagunk a fenti tudományos kutatók, tagszervezeteink, az ENA résztvevői és a Női Érdek május 15-én megtartott munkacsoport ülésének közös szellemi terméke. 1. Általános javaslatok: az eddigi közpolitikai eredmények megőrzése, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítéséért felelős nemzeti mechanizmus működtetése és átfogó közpolitikai stratégia megvalósítása Javasoljuk a nők és férfiak társadalmi egyenlősége terén az eddigi közpolitikai eredmények megőrzését, továbbfejlesztését, a rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakmai tudás felhasználását Magyarországot nemzetközi dokumentumok sora kötelezi a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének (gender equality) előmozdítására, a nők esélyegyenlőségének növelésére, a nők elleni diszkrimináció minden formájának eltörlésére. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak ezek közül: az ENSZ CEDAW Egyezménye a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről, 2 az ENSZ által szervezett 1995-ös, Nők Pekingi IV. Világkonferenciájának Cselekvési Programja, és a Pekingi Nyilatkozat, a New York-i Egyezmény Az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában, az Európai Unió Tanácsának 2006/54/EK irányelve, a Gender Equality Paktum, és a jövőre megújítandó Nők és férfiak egyenlőségéről szóló ütemterv , valamint az Európa Tanács számos ajánlása a nemek egyenlőségéről. 3 Magyarország 2010 január 21. óta rendelkezik egy hosszú távú Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégiával 4 és ennek kétéves cselekvési tervével. Az Európai Unió fejlesztéspolitikájának horizontális elve a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítása. Ennek gyakorlati módszertana az EU több államában, régiójában és városában sikerrel megvalósított nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség politikájának stratégiai elve (gender mainstreaming), olyan technikákkal, mint a nemekre érzékeny költségvetés (gender budgeting) és a női-férfi bontású adatgyűjtés. Az e 2 Az államnak négyévente jelentést kell készítenie az ENSZ CEDAW Bizottsága számára az egyezmény végrehajtásáról. A Női Érdek 2003-ban és 2007-ben a kormányjelentés mellé un. Árnyékjelentést készített. Az utóbbi itt olvasható: 3 CM/Rec. 2008/ 1, 2007/13, 2007/17, 2003/3. stb /2010 (I.21.) Kormányhatározat melléklete

4 módszertanra és technikákra vonatkozó magyar államigazgatási képzés 2009-ben megkezdődött. 5 Az elmúlt években a női civil szervezetek és tudományos szakértők nyomására folyamatos konzultáció és munkakapcsolat alakult ki az állam és a női civilek között a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanácsban (NFTE Tanács, a Nőképviseleti Tanács utódja), a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Nők és Férfiak Egyenlősége Osztálya által az Útiterv alapján életre hívott munkacsoportokban, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, majd az illetékes minisztérium monitoring bizottságaiban és az MTA Népesedési Kerekasztalában. Javasoljuk, hogy a nők és férfiak társadalmi egyenlősége legyen kiemelt politikai prioritás, és az azért felelős, megfelelő humán és anyagi erőforrásokkal rendelkező nemzeti mechanizmus 6 kerüljön kiemelt helyre a kormányzati struktúrában. A mechanizmust európai példák nyomán külön integrált nemek egyenlősége és integrált nemi alapú erőszak kezelésére szolgáló törvények erősítsék meg. A nők és férfiak társadalmi egyenlősége (nemek egyenlősége) emberi jogi kérdés. Az emberi jogok szerves részét képezik a nők jogai, miközben a nemek társadalmi egyenlősége a társadalmi igazságosság mércéje, s egyben a demokrácia elengedhetetlen feltétele is. Ezen elvek elismerése nemcsak a nemi alapú diszkrimináció minden jogi és egyéb formájának kiküszöbölését szolgálja, hanem egy sor egyéb feltétel teljesülését is a valós nemi egyenlőség felé vezető úton. Ezek az elkötelezett politikai akarat intézkedésekben megjelenő minőségi indikátorai. A nők és férfiak egyenlősége nem a nők ügye csupán, hanem a férfiaké, a gyermekeké, a családoké, az egész társadalomé. A nemek magas fokú társadalmi egyenlősége olyan közjó, mely társadalmi, politikai, gazdasági és demográfiai előnyökkel jár mind az egyének mind a közösség, a nemzet számára. Hazánkban a nemek egyenlőségét érintő jogi rendelkezések "elszórtan", különböző törvényekben jelennek meg. Javasoljuk, hogy készüljön egy, kizárólag a nemek egyenlőségét szolgáló törvény, illetve egy kizárólag a nemi alapú erőszak kezelésére szolgáló törvény, végrehajtási utasítással, s a végrehajtást folyamatosan ellenőrizzék a végrehajtási határidők betartásával. Több országban, például Ausztriában és Spanyolországban is van nemek közötti esélyegyenlőségről szóló törvény vagy/és van integrált nemi alapú erőszak kezelésére létrejött törvény is. 7 5 A képzés alapját képező tankönyvcsaládot a Női Érdek szakértői írták. Partszélről a fősodorba. Gender Mainstreaming kézikönyv és munkafüzetei. A kiadványok innen letölthetők: 6 Ezt írja elő például, a CEDAW Egyezményhez kapcsolódó 1988-ban született 6. számú Általános ajánlás ( Hatékony országos apparátus és publicitás címmel). 7 Jó példa a spanyol La Ley Integral contra la violencia de género (2004) és a Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres., vagy az osztrák Gewaltschutz 2001 és 2009.

5 2. Témák szerinti javaslatok Javaslataink bevált európai gyakorlatokkal támaszthatók alá, és a magyar helyzetelemzés figyelembe vételével készültek. A javaslatok az EWL közpolitikai állásfoglalásaival minden esetben egybecsengenek. NŐK A GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI DÖNTÉSHOZATALBAN A Világgazdasági Fórum a Global Gender Gap Report-ban (Nemek társadalmi egyenlőtlenségét vizsgáló világjelentés) két fontos összefüggésre hívja fel a figyelmet: a nemek közötti rés és a gazdasági versenyképesség, illetve a nemek közötti rés és az egy főre eső GDP szorosan korrelál egymással. Azon országok tehát, amelyek a nőkre és a férfiakra mint emberi, nemzeti erőforrásokra megközelítőleg hasonló módon támaszkodnak, sikeresebbek a gazdasági versenyben. Az OECD-elemzések is sorra felhívják a figyelmet a nemek közötti egyenlőség fontosságára. Az egyenlőség egyik indikátora a hagyományos társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos attitűd. Ez az attitűd gátolja egyrészt a gazdasági versenyképességet, másrészt pedig paradox módon a születésszámot is alacsonyan tartja: a társadalmi szerepeket nők és férfiak számára mereven értelmező család hagyományosnak tekintett szerepköreinek fenntartásában bízó társadalmakban alacsony a termékenységi ráta, míg a nemek társadalmi egyenlőségét inkább elősegítő, elfogadó országokban kedvezőbb a demográfiai helyzet. Az EU a gazdasági versenyképesség egyik legfontosabb ösztönzőjének tartja a nők arányos számát a felsővezetésben. 8 Ennek eléréshez a következő szakpolitikai intézkedések meghozatalát javasoljuk: A nők politikai, gazdasági és tudományos részvételét politikai eszközökkel segítsék elő (például a nemek közötti arányt előíró kvótával). A közhelyes elutasító reakcióval szemben a közvélekedés ezt bizonyítottan támogatja. A TÁRKI 2010 májusában 1000 főn lekérdezett omnibusz közvélemény kutatása szerint a megkérdezettek 54 %-a egyetért a kvóta bevezetésével. Javasoljuk, hogy célzott programokkal is segítsék elő a nők számának növekedését a gazdasági és politikai döntéshozatalban. Segítsék elő, hogy a nők esélyegyenlőségének biztosítása a vállalati kultúra és felelősségvállalás szerves részévé váljon (például mentorálás, női megerősítő hálózatok, kvóta, pozitív szerepmodellek bemutatása alkalmazásával). MÉDIA ÉS SZTEREOTÍPIÁK Javasoljuk, hogy alkalmazzák az EU, az Európa Tanács és az ENSZ nemek egyenlőségére érzékeny médiára vonatkozó ajánlásait és eszköztárait, amelyek a közintézmények és közpénzből fizetett közszereplők média-megnyilvánulásaira és az 8 Lásd az Európai Bizottság legújabb kiadványát: More women in senior positions. Elérhető: ec.europa.eu/social/blobservlet?docid=4746&langid=en)

6 állami marketingre vonatkoznak. Közintézmény ne készíttethessen közpénzből szexista reklámot/felhívást, közhivatalnokok ne tegyenek szexista megjegyzéseket. A fejlesztési források pályázati elbírálásánál értékeljék kellő súllyal a nemek egyenlőségére vonatkozó esélyegyenlőségi vállalásokat. Mivel a média, a nyilvánosság piaci szereplőit ilyen módon a kormány / állam nem tudja befolyásolni, kiemelt az oktatás szerepe. Javasoljuk, készüljenek célzott érzékenyítő programok az oktatás elemi szintjeitől kezdve a legfelsőbbekig (különös tekintettel a tanárképzésre), melyek figyelembe veszik a nemek társadalmi egyenlőségét, és értékként kezelik a nők önrendelkezésének biztosítását. MUNKA-MAGÁNÉLET A nőknek joguk van a munkához. Joguk van akkor is, ha egy, kettő vagy több gyermeket nevelnek. A nemek közötti egyenlőség gyakorlati megteremtésében élenjáró észak-európai országok példája alapján feltételezhető, hogy a férfiak otthoni, apai szerepvállalását ösztönző állami szabályozás hozzájárulhat a gyermekvállalási kedv növekedéséhez, vagy legalább a csökkenés mérsékléséhez. Az izlandi, norvég és svéd apakvóták 90, ill. 60 nappal hosszabb időtartamú fizetett gyermekgondozási díj igénybevételét teszik lehetővé azon családokban, ahol az apák otthon maradnak gyermekeiket gondozni. A megmaradó részen osztozhatnak a szülők mégpedig akár 8 éven át elosztva a rendelkezésre álló forrásokat. Két éve egy új svéd intézkedést vezettek be, az ún. egyenlőségi bónuszt, ami azokat a gyermeket nevelő párokat jutalmazza adó-visszatérítés formájában, akik lehetőleg minél kiegyenlítettebb módon osztják meg egymás között a gyermekgondozással otthon töltött időt. A skandináv országokban nagyon színes eszköztárat alkalmaznak a gyermekgondozási szabadságra. Lényeges a rugalmasság, hogy a kisgyermekes szülő kevésbé szakadjon el a munkahelyétől. Bizonyított tény, hogy ahol kevésbé válnak el a társadalmi nemi szerepek, és az apák is gondoskodók (nemcsak anyagi értelemben, hanem érzelmileg és időben is), ott jobbak a férfiak életkilátásai, és több gyermeket vállalnak a nők, mindezzel összefüggésben az egész család életminősége, fizikai valamint mentális egészsége jobb. Ennek eléréséhez a következő államilag támogatott szakpolitikai intézkedések meghozatalát javasoljuk: Ne csak a nőknek biztosítsák a részmunkaidőt, távmunkát vagy egyéb atipikus munkavégzési formákat, hanem a kisgyermekes apák részére is. Javasoljuk ezért, hogy a vonatkozó stratégiai intézkedésekben helyezzenek kiemelt hangsúlyt a gyermekgondozási szabadság, és a gyermekgondozási feladatok megosztására, részben a férfiak és nők közötti igazságos és méltányos munkamegosztás kialakításával, illetve a társadalmi közvélemény formálásával. Szükséges a munkaerő-piaci politikai eszközök fejlesztése abba az irányba, hogy a munkáltatókat ösztönözze a kisgyermekes és/vagy gondozási feladatokkal bíró szülők foglalkoztatására. A szülés előtti táppénz, gyed után járó szabadság, gyermek után járó táppénz és fizetett szabadság, elbocsátási korlátok, helyettesítés, hosszú gyes miatti termelékenység-csökkenés és ezen költségek (nagyrészt hiányzó) kompenzálása a munkáltatók felé. Szükséges a gyed, gyerek után járó táppénz munkáltatókra háruló tényleges költségeinek csökkentése. Szükség lenne a munkáltatók kisgyermekes szülők

7 foglalkoztatásával kapcsolatban szerzett tapasztalatainak gyűjtésére, elemzésére, s az eredmények beépítésére a vonatkozó rendelkezésekbe. Fontos lenne a hosszabb idő alatt rugalmasan kivehető gyed. A szülői feladatok megosztását oly módon kellene alakítani, hogy ne stigmatizálódjanak a kisgyermekes nők a munkaerőpiacon. Üdvözlendő lenne bónusz-intézkedések bevezetése azon apák elismerésére, akik vállalják a gyes/gyed idejének megosztását az anyával. Társadalmi célú hirdetések megjelentetését, kampányok szervezését javasoljuk az apai törődés fontosságáról, hangsúlyozva, hogy az apák is képesek jól bánni a kisebb-nagyobb gyermekeikkel, és arról, hogy milyen pozitív következményei lehetnek a kiegyenlítettebben végzett házimunkának (pl. több idő és lehetőség marad közös családi programokra). Össztársadalmi szinten fontos annak hangsúlyozása, hogy a kereső munka az egyén önmegvalósításának, függetlenségének, integrálódásának, identitásának fontos része, így nemcsak anyagi, de társadalmi és mentális szempontból is fontos erőforrás. És ugyanígy arra is rá kell irányítani a figyelmet, hogy a családdal, gyermekekkel való rendszeres foglalkozás nem csak teher, nem holmi segítés, hanem a férfiak számára is az önmegvalósítás, szellemi és mentális kiteljesedés lehetősége. A dolgozó kisgyermekes anyákra óriási lelki teherként nehezedik a rossz anya bélyeg. Őket erősíthetnék meg a pozitív, kiegyensúlyozott gyermekeket és dolgozó szülőket bemutató kampányok. Javasoljuk a gyermekintézmények rendszerének átgondolt, nagyarányú fejlesztését (jó példa a most indult állami lengyel családbarát és népességnövelő intézkedési csomag komoly költségvetési forrással megalapozott óvodaépítési programja): a regionalitás, az igények és a minőség kérdését is figyelembe véve. A fejlesztés során ne csak a megépülő épületre gondoljanak, hanem majdan az intézmény fenntartási forrásaira is. A gyermeket vállaló és szülői szabadságon lévő szülőket az egész életen át tartó tanulás szellemében (nyelvtanulás, számítógépes ismeretek, vállalkozási ismeretek, kommunikációs, stb. készségek fejlesztése) kell felkészíteni a gyes utáni időszakra, hogy az emberi tőke ne csökkenjen, és a bérveszteség is kisebb legyen. Az állami és pályázati munkaerőpiaci reintegrációs programokban támaszkodjanak erőteljesebben az ezen a területen kiemelkedő hatékonysággal dolgozó női és hátrányos helyzetű munkaerőpiaci csoportokkal foglalkozó civil szervezetekre és ezek minőségi, humánus szolgáltatásaira: tudatosság ösztönzése a gyermeket vállaló családoknál: családi és női karriertervezés, visszatérés megtervezése, kapcsolattartás a munkahellyel, fejlődés igényének kialakítása, mentális egészség. NŐK ELLENI ERŐSZAK-PROSTITÚCIÓS CÉLÚ EMBERKERESKEDELEM A nők elleni diszkrimináció fogalma magában foglalja a nemi alapon elkövetett erőszakot, tehát azt az erőszakot, amelyet azért követnek el a nők ellen, mert nők, illetve, amely aránytalan mértékben sújt nőket. A nemi alapon elkövetett erőszak s annak minden megnyilvánulási formája a családon belül és kívül sérti a CEDAW Egyezmény rendelkezéseit. Az államnak tehát pozitív kötelezettsége van a nők elleni erőszakkal szembeni fellépésre. Álláspontunk szerint a prostitúció és az erőszak a közpolitika szintjén együtt (is) kezelendő. Ahhoz, hogy a nők elleni erőszak áldozatai megfelelő ellátásban részesülhessenek, a következő államilag támogatott szakpolitikai intézkedések meghozatalát javasoljuk:

8 Módosítani kell a büntetőtörvénykönyvet annak érdekében, hogy a családon belüli erőszak önálló tényállás legyen, valamint, hogy a prostitúció és az emberkereskedelem bűncselekmények elkövetőiként a prostitútorokat (kerítők, kitartottak, bordélytartók és kliensek) és emberkereskedőket azonosítsák. A prostitúció és a családon belüli erőszak (párkapcsolati erőszak, és gyermekek elleni erőszak) között szoros összefüggés áll fenn. Gondoskodni kell róla, hogy az egyéb jogszabályok, az ítélkezési gyakorlat és a jogalkalmazás az elkövető felelősségre vonásának és az áldozatok védelmének és támogatásának nemzetközi alapelveire épüljenek, az ezt gátló rendelkezéseket és gyakorlatot változtassák meg. A különböző szakmák egymással együttműködésben, a fenti alapelvek szerint lépjenek fel a nők elleni erőszak ellen. Módosítani kell a vonatkozó törvényeket annak érdekében, hogy az erőszak felnőtt áldozatait ellátó intézményrendszer kikerüljön a gyermekvédelmi törvény hatálya alól, és hogy a gyermekáldozatok védelmét felismerve a gyermekbántalmazás és párkapcsolati erőszak közötti összefüggéseket a jelenleginél szakszerűbb és hatékonyabb rendszer biztosítsa, ideértve a kiterjedt, rendszeres prevenciót is. Biztosítani kell, hogy az erőszak így a családon belüli erőszak, prostitúció és emberkereskedelem áldozatait segítő, ellátó intézményrendszer működésének szabályai és elvei világosak, közismertek és ellenőrzöttek legyenek. Szakszerű kutatást kell végezni a nőket érő erőszak társadalmi méreteiről, előfordulásáról, fajtáiról (az elkövetők és áldozatok társadalmi háttere, egymáshoz fűződő kapcsolataik, az áldozatokkal együtt szenvedő családtagok, az erőszak hatására keletkező károk stb.). A különböző humán szakterületeken folyamatos és kötelező képzést kell indítani annak érdekben, hogy minél hamarabb álljanak rendelkezésre kellő számban olyan szakemberek, akik ismerik a nőket érő erőszak és következményei jellegzetességeit, s ezeket az ismereteket alkalmazni is tudják. Komoly forrásokat kell szánni a megelőzésre: folyamatosan és széles körben információt kell nyújtani a nők elleni erőszak megnyilvánulási formáinak felismerése, az ellenük való fellépés érdekében, a rendelkezésre álló segítségnyújtási lehetőségeket is ismertetve; a médiának, a köz- és felsőoktatásnak és a szakképzésnek egyaránt hozzá kell járulnia az erőszakos, illetve az ezt elősegítő és toleráló magatartások azonosításához és elítéléséhez. A kutatásokat, a képzéseket, a tananyagok, módszertanok és etikai normák kidolgozását, a jogi segítséget és általában a rászorulók ellátását nyílt, áttekinthető, ellenőrzött és ellenőrizhető pályázati rendszer alapján elosztott forrásokból a témával foglalkozó civil és szakmai szervezetek bevonásával kell megszervezni.

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA

Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Az 1990-ben alakult Európai Női Lobbi (European Women's Lobby, EWL) Európa legnagyobb nőszervezeti koalíciója, mára 30 európai nemzeti ernyőszervezet a tagja. Több

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2012-2016

STRATÉGIAI TERV 2012-2016 STRATÉGIAI TERV 2012-2016 Elfogadva: 25/2012 (X.10.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu BEVEZETŐ Ez a dokumentum a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség stratégiai terve,

Részletesebben

Így, ha egy cég betartja a különböző limiteket és feltételeket, tízezer forintnyi fizetésemelés esetén - kétszázezer forintos bruttó bérrel számolva - a béren kívüli juttatások használatával 2850 forintnyi

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2014/2250(INI) 15.4.2015 EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 15.4.2015 2014/2250(INI) JELENTÉSTERVEZET a lányok társadalmi szerepvállalásának az oktatáson keresztül történő ösztönzéséről az Európai

Részletesebben

A nők elleni erőszak felszámolása

A nők elleni erőszak felszámolása 2010.10.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 285 E/53 A nők elleni erőszak felszámolása P7_TA(2009)0098 Az Európai Parlament 2009. november 26-i állásfoglalása a nők elleni erőszak felszámolásáról (2010/C

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

A Magyar LMBT Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség A Magyar LMBT Szövetség Stratégiai terve 2012-2016 1132 Budapest, Csanády u. 4/B. Telefon: (1) 6 333 302 Fax: (1) 6 333 303 info@lmbtszovetseg.hu www.lmbtszovetseg.hu facebook.com/magyarlmbtszovetseg Bankszámla:

Részletesebben

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK

HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK Monitoring Bizottsági tagok felkészítése a fejlesztéspolitikai tevékenységükhöz kapcsolódóan 2015. június 3. HORIZONTÁLIS KAPCSOLÓDÁSOK GYENE GYÖNGYVÉR MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A horizontális

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT. Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2008/2237(INI) 4.12.2008 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére a

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

Az ellátórendszer intézményei A prostitúció és az emberkereskedelem áldozatait segítő ellátórendszer főbb feladatai, szakmai, etikai alapelvei B.A. H.K. Ártalomcsökkentő, alacsony küszöbű szolgáltatások

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter

SP, ISZEF??? Mutass utat! Pillók Péter SP, ISZEF??? eszköz, véleménynyilvánítás, csatorna, esély 2009 óta, előzményei: Ifjúságról szóló fehér könyv, 2001. Európai ifjúsági paktum, 2005. a Nemzeti Munkacsoport működése Nemzeti Ifjúsági Stratégia

Részletesebben

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA

A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A NŐK A TUDOMÁNYBAN EGYESÜLET STRATÉGIA A Nők a Tudományban Egyesület (továbbiakban Egyesület) stratégiai célja, hogy támogassa mindazokat a törekvéseket és intézkedéseket, amelyek biztosítják a nők és

Részletesebben

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról

Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról Egyesült Nemzetek Szervezete CEDAW/C/HUN/CO/6 Egyezmény a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 2007. augusztus 10. Eredeti: angol A nők elleni megkülönböztetés Harminckilencedik

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés - 2004.

Közhasznúsági jelentés - 2004. Közhasznúsági jelentés - 2004. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség ( Női Érdek Szövetség) 1. A szervezet alapvető információi TARTALOM 1.1. A szervezet alapadatai 1.2 A szervezet küldetése, hosszú távú

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2012-2015 A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban Főiskola) esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.

Részletesebben

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén.

Támogatjuk és elvárjuk a nők igazságos és arányos részvételét és képviseletét a politikában, a közéletben, a döntéshozatal minden szintjén. A nők és férfiak társadalmi egyenlősége demokratikus érték, emberi jogi kérdés. Egy igazságos, erőforrásaival okosan gazdálkodó társadalomban a nőknek és férfiaknak egyenlő jogai, lehetőségei és esélyei

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA

Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Bevezetés: az EWL, a Női Érdek és az ENA Az 1990-ben alakult Európai Női Lobbi (European Women's Lobby, EWL) Európa legnagyobb nőszervezeti koalíciója, mára 30 európai nemzeti ernyőszervezet a tagja. Több

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30.

TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education. EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. TIDE projekt - Globális Nevelést mindenkinek! Towards Inclusive Development Education EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Teremts esélyt magadnak és másoknak! Graczka Sylvia 2008. június 26., Budapest SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Az esélyegyenlőség fogalma Egyenlő bánásmód Az egyenlő bánásmódról szóló törvény

Részletesebben

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető

Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Teremts esélyt magadnak és másoknak! Támogatók: Esélyegyenlőségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Könyvismertető Sellei Anna 2008. június 26., Budapest Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány FAT intézményi

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban

P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban P7_TA-PROV(2013)0060 Orvosi segítséget nyújtókat ért közelmúltbeli támadások Pakisztánban Az Európai Parlament 2013. február 7-i állásfoglalása a közelmúltban segélyszervezetek egészségügyi alkalmazottai

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A nők szerepe a török társadalmi, gazdasági és politikai életben

A nők szerepe a török társadalmi, gazdasági és politikai életben C 287 E/174 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU 2007.11.29. 34. hangsúlyozza a tagállamok arra irányuló jogát, hogy alkalmazzák a közelség és az önellátás elvét a vegyes települési hulladékok hasznosítását

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő

Ellátási standardok. Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ. Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő Ellátási standardok Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2014. november 29. Budapest TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi

Részletesebben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben

A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben A Nonprofit Szövetség szerepe a gazdaságfejlesztésben Apró Antal Zoltán programvezető, mentor a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács civil tagja Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 1136

Részletesebben

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított)

183. sz. Egyezmény. az anyaság védelméről (módosított) 183. sz. Egyezmény az anyaság védelméről (módosított) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfben, és amely 2000.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0024. david.strommer [Ide írhatja a cég nevét] [Válasszon dátumot]

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0024. david.strommer [Ide írhatja a cég nevét] [Válasszon dátumot] A DÉL-BÉKÉSI FIATALOK CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉSE ÉS KOMPLEX, CSALÁDBARÁT SZOLGÁLTATÁSOK KIALAKÍTÁSA A DÉL-BÉKÉSI TERMELŐ CSALÁDOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0024

Részletesebben

CSALÁD- POLITIKA. Tartalomjegyzék EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE. Családpolitika 2. Családi adókedvezmény 2

CSALÁD- POLITIKA. Tartalomjegyzék EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE. Családpolitika 2. Családi adókedvezmény 2 Kormányzati Tükör CSALÁD- ÉS KÖZÖSSÉG- POLITIKA EGYES KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE Tartalomjegyzék Családpolitika 2 Családi adókedvezmény 2 A gyermekágyi segély kettőről három évre való

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021

a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 Melléklet a./2009. (.) Korm. határozathoz a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és célok 2010-2021 I. Bevezetés A Magyar Köztársaság Kormányának programja a sikeres,

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu

Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu Felvezető előadás 2010. január 9. Dombos Tamás tdombos@hatter.hu } jövedelemforrás: a munkanélküliség anyagi ellehetetlenüléshez, társadalmi kirekesztettséghez vezet } szocializációs közeg: nap jelentős

Részletesebben

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ

Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Közszolgálati Nemzetközi Képzési Központ Nemzetközi Közszolgálati Továbbképzési Program A közpolitikai, kormányzati és közszolgálati hatékonyság nemzetközi modelljei Nemzeti Közszolgálati Egyetem Postacím:

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Megnyító A stressz és annak megelőzése

Megnyító A stressz és annak megelőzése Kecskemét, 2011. szeptember 13. Megnyító A stressz és annak megelőzése Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "A stressz az összegzése mindannak a kopásnak,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. január 1. 2016. december 31. közötti időszakra Preambulum Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

Részletesebben

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI

ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI ATIPIKUS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK - ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK Ágyas Réka, szociológus 2014.05.15. ELŐADÁS TARTALMA Atipikus foglalkoztatás Nők és az Y-generáció atipikus foglalkoztatása Előnyök és hátrányok/nehézségek

Részletesebben

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban

Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Fogyatékos emberek az egészségügyi ellátásban Tarjányiné Dr. Molnár Zsuzsanna 2013.12.06.. Kik a mozgássérültek?

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum

A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve. Preambulum A Testnevelési Egyetem esélyegyenlőségi terve Preambulum A Testnevelési Egyetem az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján, valamint

Részletesebben

Az új energiahatékonysági irányelv

Az új energiahatékonysági irányelv Az új energiahatékonysági irányelv Dr. Hevesi Zsófia Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 3% 1,5% Energiahatékonysági munkacsoport ülés 2012. október 9., Budapest

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza.

Európában számos olyan kezdeményezés létezik, mely a mentális problémákkal küzdők kutatástervezésbe és kivitelezésbe való bevonódását célozza. A mentális egészség kutatásának jelentősége A mentális betegségek egyaránt hatalmas terhet rónak a páciensekre, családjaikra és a társadalomra is. Egy adott évben minden harmadik európai polgár közül legalább

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon

Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Választható diplomadolgozati témák az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon Dr. Vehrer Adél 1. Az idős emberek sajátosságai, helyzetük napjainkban; művelődési és felnőttképzési igényeik, lehetőségeik

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA ... napirendi pont BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE 2011. ÉVI FELADATTERV AZ IDŐSEK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA Tisztelt Közgyűlés! A társadalom öregedése, azaz az idősebb korosztály arányának növekedése

Részletesebben

Rugalmas munka Lengyelországban. Alicja Kostecka

Rugalmas munka Lengyelországban. Alicja Kostecka Rugalmas munka Lengyelországban Alicja Kostecka Ha embereket alkalmazol, az egész embert foglalkoztatod. Nem munkáskezet veszel, a kézzel együtt jár a tulajdonosa is. Peter F. Drucker Munkaerőpiaci bázis

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg.

2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST. A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA PROJEKT KONFERENCIA 2013. NOVEMBER 13. 9.00. 13.00. Gundel Étterem, BUDAPEST A projektesemény az Európai Bizottság társfinanszírozásában valósul meg. 09.00-09.30

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2049(INI) 06.5.2011. az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2011/2049(INI) 06.5.2011. az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 06.5.2011 2011/2049(INI) JELENTÉSTERVEZET az egyedülálló anyák helyzetéről (2011/2049(INI)) Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság Előadó:

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2006 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Köszönetnyilvánítás: Index. 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Javaslatok

Köszönetnyilvánítás: Index. 1. Áttekintés 2. Összefoglaló 3. Javaslatok Az Európai Roma Jogok Központja észrevételei Magyarországról Az Egyesült Nemzetek a nőkkel szembeni megkülönböztetés felszámolásával foglalkozó Bizottsága 39-ik ülésére (2007. július 23.-augusztus 10.)

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 8. (10.12) (OR. fr) 16516/08 SAN 304 SOC 741 RECH 398 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész) Címzett: a Tanács Előző dok. sz.: 16566/08

Részletesebben