A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben"

Átírás

1 BuySmart+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell Budapest, december 11. A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben Barta Géza Róbert ügyvezető igazgató

2 Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik lábunkkal előrelépünk, a másikat a helyén hagyjuk. Eötvös József

3 Miért van szükség zöld közbeszerzésre? A hatóságok Európában fontos fogyasztók, az EU bruttó hazai termékének 16%-át költik el. Felhasználva vásárlóerejüket olyan termékek és szolgáltatások vásárlására, amelyek a környezetre is tekintettel vannak, jelentős mértékben járulhat hozzá a fenntartható fejlődéshez. A zöld szemléletű közbeszerzés olyan területekre terjed ki, mint az energiahatékonyszámítógépek és épületek, környezetvédelmi szempontból fenntartható előállítású fából készülő irodai berendezések, újrafelhasznált papír, elektromos autók, környezetbarát tömegközlekedés, bioélelmiszerekforgalmazása menzákon, megújuló energiaforrásokból származó áram, a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazó légkondicionáló berendezések beszerzése. A zöld szemléletű beszerzés lényege, hogy példát mutat és befolyásolja a piacot. A hatóságok a zöld szemléletű közbeszerzés támogatása által ösztönzést adhatnak az iparnak zöld technológiák kialakítására.

4 Milyen környezeti előnye lehet a zöld közbeszerzésnek? Ha EU-szerte valamennyi hatóság zöld elvű elektromos szolgáltatást igényelne, az 60 millió tonnának megfelelő CO2 megtakarítását eredményezné, ami megfelel az EU Kiotói Jegyzőkönyv szerinti üvegházhatás-csökkentési elkötelezettsége 18%-ának. Körülbelül ugyanekkora megtakarítás lenne elérhető, ha a hatóságok nagy környezetvédelmi értékű épületek mellett döntenének. Ha az EU-ban valamennyi hatóság több energiahatékonyszámítógépet igényelne, és ezáltal az egész számítógéppiac ebbe az irányba mozdulna el, az tonnányi CO2-megtakarítást tenne lehetővé. Ha valamennyi európai közhatóság épületeiben hatékony WC-k és csapok működése mellett döntene, az a vízfogyasztást 200 millió tonnával csökkentené (ami megegyezik az EU teljes háztartási vízfogyasztása 0,6%-ával.)

5 Mi az ökocímkék szerepe a zöld (köz)beszerzésben? Az ökocímkékszéles skáláját azért alakították ki, hogy szabványosított módon közöljenek információt egy termék vagy szolgáltatás környezetvédelmi jellemzőiről abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak a vevőknek, fogyasztóknak vagy más vállalkozásoknak zöldebb szemléletű termékek vagy szolgáltatások kiválasztásában. Az ökocímkekritériumai nem egyetlen paraméteren alapulnak, hanem olyan tanulmányokon, amelyek helytálló, tudományosan megalapozott információk alapján elemzik egy terméknek vagy szolgáltatásnak, annak életciklusa során a környezetre gyakorolt hatását. Az ökocímkevagy környezetbarát termék védjegy garantálja a felhasználó számára, hogy környezetbarát és környezetkímélő árut vásárol, ezzel is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez.

6 Új paradigma környezetbarát termelés környezetbarát kereskedelem környezetbarát fogyasztó környezetbarát társadalom

7 Ökocimke környezetbarát védjegy, környezetbarát termékcímkézés A világon először (1977-ben) Németországban alkalmazták EU 1992-ben létrehozta saját ökocimkerendszerét (92/880/EEC) Magyarországon 1994-ben indult a nemzeti ökocímkerendszer működtetése 1980/2000/EK számú rendelet a az ökocímkézést a termékorientált környezeti politika egyik legfontosabb gyakorlati eszközének tekinti

8 Nemzeti, európai uniós és regionális ökocímke rendszerek létrejötte Blauer Engel(DE) 1978 NordicSwan(SE,DK,FL,NO,IS) 1989 Ecomark Japan 1989 Österreichisches Umweltzeichen(AT) 1991 NF-Environnement Mark(FR) 1991 Green Seal(USA) 1991 EU Ecolabel 1992 Milieukeur(NL) 1992 Környezetbarát(HU) 1994 Chinese Ecolabel 1993 Ekologicky Setrny Vyrobek(CZl 1994 FSC - Forest Stewardship Council 1994 Environmentalne Vhodny Produkt(SK) 1997 Fairtrade 1997 EKO Znak(PL) 1998 PEFC 1999 MSC - Maritime Stewardship Council 1999

9 A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) három különböző kategóriába sorolja a környezetvédelmi címkéket és nyilatkozatokat I. típus: ökocímkék II. típus: minden külső, független tanúsító fél bevonása nélkül készített ábra, címke III. típus: életciklus elemzésen alapuló környezeti címkézés

10 A címkézés alapelvei, az ISO szabvány /393/EC A címkék és nyilatkozatok legyenek pontosak, hitelesek, indokoltak és nem félrevezetők; Ne okozzanak szükségtelen akadályt a nemzetközi kereskedelemben; Alapjuk a legújabb, kellően megalapozott, pontos és reprodukálható tudományos módszerek legyenek; Minden vonatkozó információt hozzáférhetővé kell tenni az érdekelt felek számára; Figyelembe kell venni a termék életciklusát; Ne gátolja az innovációt; Minimális adminisztrációval járjon; Az érdekelt felek szabad konzultációja után konszenzusra törekedve működtessék; Hiteles információt szolgáltassanak a fogyasztóknak.

11 A környezeti címkézés helye a környezetpolitikában EU környezeti politika vonatkozó elemei: Környezetvédelmi akcióprogram -Bátorítsuk a piacot, hogy a környezetért dolgozzon Integrált Termék Politika - Adjunk tájékoztatást a vásárlók választásához Fenntartható fogyasztás és termelésvalamint fenntartható iparpolitika akció terv - Termékek címkézése

12 Környezeti címkézés a környezetvédelem önkéntes, pozitív eszköze Célja: a gyártók, szolgáltatók és forgalmazók ösztönzése olyan termékek előállítására és forgalmazására, illetve szolgáltatás végzésére, amelyek jó minőségűek és életciklusuk egy vagy több szakaszában jelentős környezeti előnnyel rendelkeznek a piaci átlaghoz képest, a vásárlók számára könnyen felismerhetővé tenni ezeket a termékeket. a környezeti tudat erősítése új életstílus van kialakulóban Az ökocímkea környezettudatos terméktervezést és termékpolitikát tükrözi

13 A zöld közbeszerzés Célja: környezeti szempontok figyelembevétele a legjobb ajánlat kiválasztásakor a környezetterhelés csökkentése a környezeti tudat erősítése Az EU definíciója szerint a zöld közbeszerzés olyan eljárásnak tekinthető, amelynek alkalmazásakor a hatóságok azoknak az áruknak, szolgáltatásoknak és munkálatoknak a beszerzését részesítik előnyben, amelyek más, azonos rendeltetésű árukhoz, szolgáltatásokhoz és munkálatokhoz képest kisebb mértékben terhelik a környezetet. (Forrás: COM(2008) 400 ( ) a Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a környezetvédelmi szemléletű közbeszerzésről

14 Zöld közbeszerzés és a környezeti címkézés kapcsolata - A környezeti címkék tudományosan megalapozott környezeti követelményei alkalmazhatók a közbeszerzések pályázati kiírásaiban. - Az elnyert környezeti címke igazolja, hogy a termék megfelel a közbeszerzés környezeti követelményeinek. Alapkövetelmények - a környezeti címkét elnyert termékek jellemzői: Jó minőség jó használati tulajdonságok Garantáltan kedvező környezeti tulajdonságok, olyan előre meghatározott minősítési feltételek szerint, amelyek figyelembe veszik a termék/szolgáltatás teljes életciklusát

15 A környezeti címke követelmények célja Termékcsoportonként különböző kedvező környezeti hatások elérése a termék teljes életciklusát vizsgálva: energia felhasználás csökkentése, veszélyes anyagok használatának csökkentése kibocsátások csökkentése (veszélyes anyagok, ózonréteget károsító anyagok, üvegházhatású gázok, oldószerek stb.) hulladékok mennyiségének csökkentése erdők, vizek, élőhelyek, talaj védelme, megújuló források fokozott használata.

16 A környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárások során A- a beszerzés tárgya meghatározása során B- az alkalmassági feltételek körében C- a bírálati szempontok között D-a szerződés teljesítése feltételeinek megadásakor

17 A) a beszerzés tárgya meghatározásához: Az ajánlatkérő a műszaki leírásban környezetvédelmi jellemzőket állapít meg: -beemelheti a követelmények közé a vonatkozó európai uniós-,magyar-, északi országbeli-, Kék Angyal -, stb. feltételrendszerek valamelyikét vagy azok egy részét; -specifikálhatja, hogy az elismert minősítő rendszerben tanúsított termék megfelel a környezeti követelményeknek, illetve előírhatja a feltételeknek való megfelelés bizonyítását.

18 B) az alkalmassági feltételek Az ajánlattevő és alvállalkozójának alkalmassága: - Az ajánlatkérő kiegészítő feltételként előírhatja, hogy az ajánlattevőnek dokumentált hulladékgazdálkodási tervvel kell rendelkeznie. - Az ajánlatkérő kiegészítő feltételként előírhatja, hogy az ajánlattevőnek EMAS vagy ISO tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

19 C) Bírálati szempontok Az ajánlatkérő kijelentheti, hogy az ökocímkével ellátott termékek és szolgáltatások megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő környezetvédelmi követelményeknek ekkor el kell fogadnia valamennyi megfelelő bizonyítási eszközt, így gyártó műszaki dokumentációját vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentést. A műszaki leírás nem határozható meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. A vagy azzal egyenértékű kifejezést szerepeltetése. Az ajánlatok kiválasztása Az ajánlatok értékeléséhez kötelező, elvárt teljesítéseket és a kiegészítő feltételek teljesítésnek értékeléséhez prémium pontszámok határozhatóak meg.

20 D) A szerződés teljesítése feltételeinek megadása Meghatározhatók a jellemző környezeti hatásokra vonatkozó követelmények és ezek igazolásnak módjai, valamint az értékelési pontszámok. Adott termékcsoportra kidolgozott öko-címke feltételrendszer kidolgozásával együtt zöld közbeszerzési feltételek meghatározása. Az Európai Bizottság zöld közbeszerzés gyakorlati alkalmazásának elősegítésére segédlete (GPP TrainingToolkit) a vásárlók, a döntéshozók, a vezetők és a közbeszerzést előkészítő szakemberek számára:

21 Gyakorlati példák Közbeszerzési értesítőben megjelent esetek elemzése Fénymásolópapír beszerzése Növény-., állalkert, természetvédelmi terület működtetése Környezetbarát takarítási szolgáltatás

22 Jobb a környezetnek energiatakarékos gyártása során kevesebb energiát, vizet használnak fel nem tartalmaz káros vegyi anyagokat és jobb Önnek is. Köszönöm a figyelmet! Barta Géza Róbert

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unio támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A környezeti címkézés és a zöld közbeszerzés Új Magyarország Fejlesztési Terv Komplex népszerűsítő kampány a magyar Környezetbarát Termék és az Európai Unió ökocímke rendszerek ismertségének és elismertségének

Részletesebben

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál

Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál GOVERNMENT SERVICE Környezetvédelmi szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásoknál 2010. február ADVISORY 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1. BEVEZETŐ...4

Részletesebben

A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉS GYAKORLATA NORVÉGIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉS GYAKORLATA NORVÉGIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A KÖRNYEZETBARÁT BESZERZÉS GYAKORLATA NORVÉGIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Annik Magerholm Fet és Dr. Zilahy Gyula I. BEVEZETÉS A Fenntartható fejlődés irányába való törekvések mind vállalati, mind kormányzati

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Energiatudatos Közbeszerzés. Követendő példák az európai gyakorlatból

Energiatudatos Közbeszerzés. Követendő példák az európai gyakorlatból Energiatudatos Közbeszerzés Követendő példák az európai gyakorlatból Környezettudományi Központ Budapest, 2006 A kiadvány a GreenLabelsPurchase című projekt során, a programban részt vevő szervezetek által

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2011-2020 NEMZETI KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 2011. SZEPTEMBER 1 2 TARTALOM: Tartalom:... 3 Összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 7 2 A környezettechnológia

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről

EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről EU rendelet a környezetvédelmi vezetésről Kiadja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tervezés és nyomdai kivitelezés: Sásdi Kiadó és Nyomda Kft. Felelős vezető: Sásdi Zoltán Illusztráció: Tréfás

Részletesebben

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz

A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN. SZILÁGYI SZILVIA doktorandusz Iustum Aequum Salutare III. 2007/3. 215 224. Jog és felelõsség szimpózium a PPKE JÁK Jog- és Államtudományi Doktori Iskolájában (2006. november) A SZENNYEZÕ FIZET ELVE A KÖRNYEZET VÉDELMÉBEN doktorandusz

Részletesebben

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002

ENG M IS ÉRINT. Kis vállalkozások nagy lehetôségek. avagy. az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája. Budapest 2002 E ENG M IS ÉRINT Kis vállalkozások nagy lehetôségek avagy az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politikája Budapest 2002 Szerzôk: SCHIFNER MARIANNA kéziratát átdolgozta BAKAY ZSOLT KIS VÁLLALKOZÁSOK NAGY

Részletesebben

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése

Az EU környezeti szabályozása által átfogott területek és a hazai környezeti szabályozás területeinek összevetése Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata Bándi Gyula Balogh Attila Íjjas István Az EU környezeti szabályozása által átfogott

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A beszállítói rendszerek karbonlábnyoma. 1203 Budapest, Helsinki út 4 +36-20/460-0546 www.karbonlabnyom.com info@karbonlabnyom.com

A beszállítói rendszerek karbonlábnyoma. 1203 Budapest, Helsinki út 4 +36-20/460-0546 www.karbonlabnyom.com info@karbonlabnyom.com A beszállítói rendszerek karbonlábnyoma 1203 Budapest, Helsinki út 4 +36-20/460-0546 www.karbonlabnyom.com info@karbonlabnyom.com A beszállítói rendszerek karbonlábnyoma 2 Tartalomjegyzék Bevezető 3 A

Részletesebben