Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben"

Átírás

1 Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 3530 Miskolc Corvin 2 IV/14. Tel: 20/ SZÉF 2000 Magyar-Kanadai Korlátolt Felelősségű Társaság 3529 Miskolc, Aulich u 22. Tel: 30/ I. Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztése a Dédestapolcsányi körjegyzőségben AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT ZÖLD KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ ÁROP 1.A SZAKÉRTŐI TANULMÁNY

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS A ZÖLD KÖZBESZERZÉS CÉLJA ÉS HELYE A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS JOGSZABÁLYOKBAN A ZÖLD KÖZBESZERZÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Az Európai Unió zöld közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályai: Nemzeti cselekvési terv a zöld közbeszerzések előmozdításáért célkitűzései Zöld követelmények beépítése a közbeszerzési ajánlati felhívásba A beszerzés tárgya meghatározásához Alkalmassági feltételek Bírálati szempontok Az ajánlatok kiválasztása ZÖLD KÖZBESZERZÉS ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATA A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése Mit tartalmaz a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat? A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat által ideálisnak tartott célállapot egy projekt adott időkeretén belül Környezeti fenntarthatóság területén: Társadalmi fenntarthatóság területén:

3 1 Bevezetés A környezetbarát közbeszerzés gyakorlata ma már elengedhetetlen kiegészítőjének kell lennie bármely önkormányzati fejlesztésnek, beruházásnak, hasznossága a fejlesztés eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságában jut szerephez. A környezetbarát zöld közbeszerzés a fenntartható termelés és fogyasztás elősegítésének fontos piaci eszköze, amely egyben serkenti az öko-innováció és a környezetvédelem fejlődését, ezzel hozzájárul a gazdasági fellendüléshez. A zöld közbeszerzés egyben a példamutatásról és a piac befolyásolásáról is szól. A közintézmények követendő példával járhatnak elől polgáraik számára is. Bármely szinten kidolgozott tervezési dokumentumnak (stratégiai, program-vagy projektterv, megvalósíthatósági tanulmány, minőségirányítási terv, pályázat, közbeszerzési ajánlatkérés vagy ajánlattétel stb.) tartalmazni kell olyan szakmai dokumentációt, amely a horizontális alapelvek figyelembe vételével áttekinti a tervezési dokumentumban foglalt programok, projektek megvalósítása során várható környezeti károkat, illetve eredményeket. 2 A zöld közbeszerzés célja és helye a magyar és az Európai Uniós jogszabályokban A zöld közbeszerzés fejlesztése jelentős eleme mind az EU környezeti politikájának, mind hazánk környezetvédelmi törekvéseinek, célja a környezeti szempontok érvényesítése a közbeszerzési eljárásokban. A közbeszerzések jelentős, évi közel 2 milliárd Euro forgalmat jelentenek, ami az EU GDP-jének 16 %-a. Az Európai Bizottság 2004-ben közreadott egy kézikönyvet, amely a zöld közbeszerzés legjobb gyakorlatát mutatja be a március 31-én kiadott Közbeszerzési Irányelvvel összhangban ban az EU-ban megvizsgálták, hogy mi az akadálya a zöld közbeszerzés nagyobb térhódításának. Az okok az alábbiak voltak: Kidolgozott környezetvédelmi követelmények hiánya, illetve ezek korlátozott hozzáférhetősége; A termékek teljes életciklusára vonatkozó költségek ismeretének hiánya viszonyítva a környezetbarát termékek és szolgáltatások költségeihez; A környezetbarát termékek előnyeinek csekély ismerete; Jogi bizonytalanság a környezeti szempontoknak a tenderkiírásban való megjeleníthetőségéről; Politikai támogatottság hiánya; A legjobb eljárásokra vonatkozó információcsere hiánya. 3

4 Az Európai Tanács Közbeszerzéssel a jobb környezetért című júniusi hatástanulmánya hasonló okokat sorol fel: Az előnyök ismeretének hiánya, a költségek félreértelmezése és a politikai támogatás hiánya; Jogi tisztázatlanság; Információ és eszközök hiánya, nem megfelelő képzés, a prioritások ismeretének hiánya, egyszerűen alkalmazható zöld közbeszerzési követelmények hiánya; Eltérő zöld közbeszerzési gyakorlat az EU tagországaiban, ami növeli az adminisztratív költségeket, különösen a kis és közepes vállalatok számára és hátráltatja a belső piacot. A zöld közbeszerzés bevezetésének elősegítése érdekében az Európai Bizottság törekszik a hátráltató körülmények csökkentésére. Többek között akciót kezdett az információcsere, a legjobb gyakorlat megismertetése érdekében és közös zöld közbeszerzési kritériumok kidolgozására. A tagországok szakértőiből álló munkacsoport segítségével követelményeket dolgoztat ki 10 kiválasztott termékcsoportra. A követelmények az EU öko-címke, és a nemzeti környezeti címkék kritériumain, valamint az érdekelt felektől és civil szervezetektől összegyűjtött adatokon alapulnak. A program indításához az alábbi 10 termékcsoportot választották ki: 1. Építés 2. Élelmiszerek és vendéglátás 3. Közlekedés 4. Energia 5. rodagépek és számítógépek 6. Ruházat, egyenruhák és egyéb textil termékek 7. Papír és nyomdaipari termékek 8. Bútor 9. Tisztítószerek és takarítási szolgáltatás 10. Egészségügyi készülékek. Oktatási segédanyagokat készítettek a kiválasztott termékcsoportokhoz a követelmények alkalmazásának elősegítése érdekében. 4

5 3 A Zöld közbeszerzés jogi szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon 3.1 Az Európai Unió zöld közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályai: 2004/17/EK irányelv (közművek) 2004/18/EK irányelv (áruk, szolgáltatások) A tagországoknak ezeket a jogszabályokat január 1-jéig be kellett ültetniük saját jogrendszerükbe. Magyarországon a közbeszerzések ezen belül a zöld közbeszerzés jogi szabályozását az Európai Parlament és a Tanács 2004/17/EK irányelvével harmonizált, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény írja le. A zöld közbeszerzésre e törvény 58. -a az irányadó, amely szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírásban határozhatja meg a környezeti feltételeket, a következők szerint: 58. (5) Amennyiben az ajánlatkérő a (3) bekezdés b) pontja szerint teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények keretében környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai vagy nemzeti (illetve) nemzetközi öko-címkékre vagy bármilyen más öko-címke által meghatározott részletes leírásokra, vagy szükség esetén azok egy részére, feltéve, hogy: a) ezek a jellemzők alkalmasak a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzők meghatározására; b) a címke követelményeit tudományos adatok alapján állapították meg; c) az öko-címke olyan eljárás keretében került meghatározásra, amelyben valamennyi érdekelt fél részt vett; d) a leírások valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhetők. 58. (6) Az ajánlatkérő jelezheti, hogy az öko-címkével jelzett termékek és szolgáltatások esetében vélelmezi a közbeszerzési műszaki leírásnak való megfelelést. Ebben az esetben el kell fogadnia valamennyi megfelelő bizonyítási eszközt, így különösen a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentést. Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely megfelel az európai jogszabályoknak. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat. 58. (7): az ajánlattevő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg olyan módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, 5

6 típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést kell szerepeltetni. A közbeszerzésekre vonatkozó törvény az imént ismertetett közbeszerzési műszaki leíráson kívül a közbeszerzési eljárások következői elemeiben is lehetővé teszi a környezetvédelmi megfontolásokat: a) az alkalmassági feltételek körében, b) a bírálati szempontok között, c) a szerződés teljesítése feltételeinek megadásakor. 3.2 Nemzeti cselekvési terv a zöld közbeszerzések előmozdításáért célkitűzései A tagállamok kötelezettsége az Európai Bizottság iránymutatását figyelembe vevő Nemzeti Cselekvési Terv készítése a zöld közbeszerzések előmozdításáért. A Környezetvédelmi és vízügyi Minisztérium által kidolgozott magyar akcióterv tervezete jelenleg jóváhagyás előtt áll, bevezetését 2011-ig tervezik. A terv megvalósítása zöld közbeszerzési termék-feltételek kidolgozását igényli a közbeszerzést végző szervezetek számára. A feltételrendszerek kidolgozása széleskörű felmérést, elemzést tesz szükségessé a már kidolgozott EU-s és tagországi öko-címkék és közbeszerzési jogszabályok, útmutatók területén, továbbá piackutatást igényel a hazai piaci gazdasági körülmények meghatározására az adott termékcsoportok területén. A Nemzeti cselekvési terv a hazai zöld közbeszerzési gyakorlat kialakulását a központosított közbeszerzések zöldebbé tételével kezdi és utána fokozatosan megjelennek a környezeti szempontok minden közpénzből megvalósuló beszerzésnél. Jelentős környezeti hatásuk miatt a középpontban álló termékcsoportok jelenleg a következők: 1. Építési beruházások és tervezés 2. Gépjárművek 3. Papír 4. Számítás- és irodatechnikai eszközök 5. Takarítási szolgáltatás 6. Üzemanyagok A központosított közbeszerzéseket szabályozó rendeletben előírható az egyes kijelölt termékkörök környezetbarát módon történő megvalósítása, így a központosított beszerzések alá tartozó, valamint az ahhoz önként csatlakozó szervezetek e termékek beszerzése során érvényesíteni tudják a környezetvédelmi szempontokat. 6

7 A kötelező alkalmazási esetek szabályozásán, és annak megvalósításához szükséges anyagok előkészítésén túl a Cselekvési Terv nagy hangsúlyt fektet a megfelelő információáramlás biztosítására, amely a szükséges tudásbázis létrehozásával, szakemberek tervszerű képzésével és az alkalmazási segédanyagok elkészítésével valósítható meg. A Cselekvési Terv középtávú célkitűzése - az EU-val összhangban - hogy a közbeszerzések 50 %-a zöld közbeszerzéssel valósuljon meg. 3.3 Zöld követelmények beépítése a közbeszerzési ajánlati felhívásba A közbeszerzésekről szóló EU 2004/18/EK és a magyar évi CXXIX. Törvény április 1-jétől érvényes változata a közbeszerzési eljárások több elemében is teret enged a környezetvédelmi szempontok érvényesítésének: a beszerzés tárgya meghatározása során; az alkalmassági feltételek körében; a bírálati szempontok között; a szerződés teljesítése feltételeinek megadásakor A beszerzés tárgya meghatározásához Amennyiben a beszerzés tárgyának meghatározásakor az ajánlatkérő a műszaki leírásban környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, a következőképpen járhat el: - beemelheti a követelmények közé a vonatkozó európai uniós-, magyar-, északi országbeli-, Kék Angyal -, stb. feltételrendszerek valamelyikét vagy azok egy részét; - specifikálhatja, hogy az elismert minősítő rendszerben tanúsított termék megfelel a környezeti követelményeknek, illetve előírhatja a feltételeknek való megfelelés bizonyítását Alkalmassági feltételek Az ajánlattevő és alvállalkozójának alkalmassága: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetében figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni igazolható indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud az alábbiak szerint: Az ajánlatkérő kiegészítő feltételként előírhatja, hogy az ajánlattevőnek dokumentált hulladékgazdálkodási tervvel kell rendelkeznie. Az ajánlatkérő kiegészítő feltételként előírhatja, hogy az ajánlattevőnek EMAS vagy ISO tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. 7

8 3.3.3 Bírálati szempontok Az ajánlatkérő kijelentheti, hogy az öko-címkével ellátott termékek és szolgáltatások megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban szereplő környezetvédelmi követelményeknek. Ebben az esetben el kell fogadnia valamennyi megfelelő bizonyítási eszközt, így különösen a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentést. Elismert szervezetnek minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak. Az ajánlatkérő köteles elfogadni a más tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a vagy azzal egyenértékű kifejezést kell szerepeltetni Az ajánlatok kiválasztása A Kbt. 57. (2) bekezdés a.) pontja szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra. Az ajánlatok elbírálása : Az ajánlatok értékeléséhez kötelező, elvárt teljesítéseket és a kiegészítő feltételek teljesítésnek értékeléséhez prémium pontszámokat határozhatunk meg. A szerződés teljesítése feltételeinek megadása Az ajánlati kiírásnak való megfelelés egyszerű elbírálásához adatlapok alkalmazhatók, amelyekben meghatározhatók a jellemző környezeti hatásokra vonatkozó követelmények és ezek igazolásnak módjai, valamint az értékelési pontszámok. A zöld közbeszerzések fejlesztésének egyik legnagyobb lehetősége az EUökocímkéző rendszerre vonatkozó, felülvizsgálat alatt lévő törvény elfogadása. Ebben előírják, hogy minden termékcsoportra amelyre öko-címke feltételrendszert dolgoznak ki, meg kell határozni a zöld közbeszerzési feltételeket is. A zöld közbeszerzési feltételeket az összes érdekelt fél képviselőiből álló testület fogadja el, ezért az ezeket kielégítő termékek az összes tagállam közbeszerzői által elfogadhatók. Az Európai Bizottság a zöld közbeszerzés gyakorlati alkalmazásának elősegítésére kidolgozott egy web-bázisú segédletet (GPP Training Toolkit) a vásárlók, a döntéshozók, a vezetők és a közbeszerzést előkészítő szakemberek számára. 8

9 A honlap címe: A web-oldal célja, hogy - elsősorban a hatóságok számára - segítséget nyújtson a zöld szemléletű közbeszerzési politika kialakításához. A honlap azokat a lehetőségeket mutatja be, amelyeket az európai közösségi jogszabályok biztosítanak, továbbá olyan egyszerű, hatékony megoldásokat ismertet, amelyek alkalmazhatók a közbeszerzési eljárások során. A rendszer felépítése a közbeszerzési eljárás logikáját és szerkezetét követi, követelményei az öko-címke feltételrendszerein alapulnak. 4 Zöld közbeszerzés önkormányzati gyakorlata Egy közbeszerzés a környezeti fenntarthatóságot közvetlenül a közbeszerzés tárgyának megvalósítása során történő anyag-és energiafelhasználás révén érinti. Ez azonban többnyire az önkormányzat közbeszerzési ajánlatkérésében tárgyaltnál részletesebb tervezési szinteken konkretizálódik, ezért a közbeszerzési ajánlatkérés szintjén horizontális szempontként érdemes kimondani. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat a környezeti fenntarthatóságot közvetetten a közbeszerzésekben meghatározott környezetvédelmi, energiahatékonysági, újrahasználhatósági stb. követelményeken keresztül, illetve ezeknek szemléletformáló továbbgyűrűzésével tudja befolyásolni. Az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata igen jelentős hatással van a társadalmi fenntarthatóságra. Közvetlenül döntő befolyása van az önkormányzati hivatalok és a közszolgáltató intézmények, az együtt dolgozó közösségek, a településen lévő vállalkozások munkatársainak szociális egészségességére, közvetetten pedig ennek az állampolgárokra és közösségeikre gyakorolt hatására. Az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata hozzájárul a gazdasági fenntarthatósághoz az alábbiak szerint: 1) a helyi szinten elérhető információ és igazgatási rendszer biztosításával 2) különböző eljárási folyamatok és a polgármesteri hivatal és a közszolgáltató intézmények működésének a) átláthatóságával, b) takarékosságával, c) elszámoltathatóságával d) kiszámíthatóságával. Az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlatának jelentős mértékben és hatékonyan kell szolgálnia a fenntarthatóság horizontális alapleveinek érvényesítését, előremutató és korszerű kereteket kell, hogy teremtsenek. Ehhez azonban határozottan meg kell jelennie az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlatában a fenntarthatósági alapelvek melletti elköteleződésnek. 9

10 A polgármesteri hivatal különböző szervezeti egységei, a közszolgáltató intézmények, a vállalkozások és a civil szervezetek belső kultúrája, az emberek gondolkodásmódja, a szabályozások előtörténete, a generációs jellegek, az iskolázottság stb. olyan mértékig különbözhetnek egymástól, hogy az új logikai rendszerbe foglalás messze túlmutathat az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata szerint megvalósuló programok vagy projektek elsődleges célkitűzéseinek sikeres megvalósításán. Az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata szerint tervezett programok vagy projektek eredményei megbukhatnak, az érintett (másodlagos) célcsoportok ellenállásán, vagy például az önkormányzat képviselőtestületén, ha előzőleg nem alapozzák meg azokat részletes gazdasági és jogi hatástanulmányokkal és elfogadtató intézkedésekkel. Ezeknek időben is meg kell előzniük az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata szerinti programok tervezését, a projektek generálást, különben azok negatívan hathatnak a település lakosságának, az intézmények dolgozóinak, a vállalkozások vagy a társadalmi szervezetek tagjainak biztonságérzetére, saját életvitelükben való otthonosságára, munkavégzésük miniségére, akár az önkormányzat vezetői iránti lojalitásukra. Ahhoz, hogy az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata szerint tervezett egyes programok vagy projektek elért eredményei sikeresen szolgálják az embert, a társadalmi folyamatokat, megkerülhetetlen feltétel, hogy a programok és projektek szükségességét, tulajdonságait, kereteit az önkormányzat a társadalmi folyamatokból levezetve, az emberi együttélési viszonyokból kiindulva határozza meg. 4.1 A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése A beszerzést végzők számára a környezetbarát közbeszerzés megvalósítása során az egyik legáltalánosabb probléma annak eldöntése, hogy milyen kritériumokat használjanak, mivel a környezetvédelem általában nem szakértők. A as időszakra vonatkozó stratégiai tervezéshez kapcsolódóan az Európai Unió előírja a stratégiai tervezési dokumentumok előzetes értékelését és ahhoz kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatát, amely alapján az önkormányzatnál javasolt a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetésének célja, hogy a környezeti szakértők és az érintettek véleményének az előkészítés és tervezés folyamatába való integrálása segítségével javítsa a stratégiai dokumentumok, közbeszerzési ajánlatkérés dokumentációjának miniségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében. 10

11 A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése környezeti szempontú megközelítésen és értékelésen túl fenntarthatósági megközelítést és értékelést tartalmaz, mely szerint a közösségek (helyi társadalom) számára olyan fejlődést kell biztosítani, amely nem veszélyeztetheti a helyi ökoszisztémák megújuló képességét, és nem okozhat bennük visszafordíthatatlan változásokat. Az OECD szerint a fenntartható fejlődés olyan fejlődést jelent, amely nem veszélyezteti a lakosság egészségét és az ökoszisztémákat, valamint a társadalmi-gazdasági igényeket úgy elégíti ki, hogy a megújuló erőforrásokat lassabb ütemben használja fel, mint az újratermelődésükhöz szükséges idő, a nem megújuló erőforrásokat pedig az azokat helyettesítő megújuló források előállítási üteménél lassabban használja fel. A környezet védelméről szóló törvény szerint a fenntartható fejlődés a társadalmigazdasági viszonyok és tevékenységek olyan rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövi nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését. (Kvtv. 4. w) pont.) A környezeti szempontú értékelés célja, hogy a környezeti és fenntarthatósági szempontok az előkészítési és tervezési folyamatába való integrálásának segítségével javítsa a közbeszerzési dokumentumok minőségét, környezeti hatékonyságát és környezeti szempontú konzisztenciáját, azok negatív környezeti hatásainak csökkentése és kiküszöbölése, pozitív környezeti hatásainak növelése és erősítése érdekében. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat környezeti vizsgálata során nem lehet eltekinteni fenntarthatósági megközelítés alkalmazásától. Egyrészt azért, mert az EU által megkövetelten érvényesíteni kell a fenntarthatóság követelményeit egy program vagy projekt értékelése és tervezése során is, másrészt azért sem, mert egy közbeszerzés tervezési szintjén a környezeti szempontok hatásos integrálása csak a fenntarthatóság szempontrendszerén keresztül valósulhat meg. A fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások előmozdítására az önkormányzatoknak is felelősséget kell vállalniuk és példamutatóan vezető szerepet kell betölteniük beszerzéseik során a környezetbarát - "zöld" - termékek előnyben részesítésével. Ha beszerzéseik jelentős része a "zöld" termékeket részesítené előnyben, igen jelentős hatással lehetnének a környezetbarát termékek piacára, azáltal, hogy a termelőket a környezetkímélőbb termékek előállítására ösztönözik A környezetbarát közbeszerzés hátráltató tényezői: 1. Tudatosság és motiváció hiánya 2. Gazdasági hátráltató tényezők (a környezetbarát termékek magasabb beszerzési költségei). 3. Az információk hiánya 4. Jogi hátráltató tényezők 5. Műszaki jellegű problémák 11

12 A gyakorlat: az EU közbeszerzési szabályai alapvetően gazdasági természetűek, de bizonyos fenntarthatósági elemeket is tartalmaznak. Bizonyos összeghatár felett a közbeszerzésekre az európai direktívák érvényesek. Ezek pontosan megfogalmazott kötelezettségeket és előírásokat határoznak meg a környezetbarát termékek beszerzésére vonatkozóan. A fenntartható termelési eljárásokra és fogyasztási szokásokra a zöld közbeszerzés két okból is jelentős hatással lehet. Elsősorban a közbeszerzések igen nagy volumenéből kifolyólag a zöld közbeszerzés jelentős ösztönzést jelent a környezetbarát termékek piacán, másrészt a hatóságok nagyobb befolyással bírnak a közbeszerzésekre, mint a magáncégek vagy magánszemélyek beszerzési gyakorlatára. A környezetbarát beszerzéssel kapcsolatban javasolható feladatok: Javaslatok: 1. A közbeszerzés jelenlegi helyzetének (törvényi előírások) vizsgálata civil szervezetek részvételével 2. A közbeszerzés környezetbarát átalakítási lehetőségeinek felmérése 3. A fenntarthatóság elveinek érvényesítése a közbeszerzés során A fenntartható termelési eljárásokat és fogyasztási szokásokat befolyásoló környezetpolitikai eszközök Ha az energia, az üzemanyagok, a víz, a termékek és szolgáltatások valamint a hulladékok ára nem tükrözi teljesen a környezetvédelemmel kapcsolatos költségeket, a fogyasztók nincsenek arra késztetve, hogy kevesebbet fogyasszanak, mintha szembe kellene nézniük a fogyasztásuk teljes költségeivel. A környezeti szempontból hátrányos támogatások megszüntetése. A fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások elterjesztésének egyik legfontosabb akadálya a környezeti szempontból káros támogatások, árrendszerek működtetése, melyek a pazarló energia- és nyersanyag-felhasználásra ösztönöznek. A környezeti következmények, hatások okozati összefüggései és mozgatórugói (driving forces) a szűken vett környezetügy körén túl mutatnak, és a fenntarthatósági megközelítéssel ragadhatók meg Mit tartalmaz a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat? A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat követi a (stratégiai környezeti vizsgálat nemzetközi gyakorlatában és a jogszabályokban elvárt lépéseket. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat önkormányzatnál történi bevezetésének első lépéseként a fenntarthatósági alapelvek rendszerét, illetve Nemzeti Környezetvédelmi Programban szereplő környezetpolitikai célcsoportok kapcsolódásainak feltárása és összehasonlítása történik. Ezt követően a helyi 12

13 (lokális) környezet jelenlegi helyzetének összegzését kell elvégezni, amely során számos fenntarthatósági szempontot is be kell vonni. Az értékelés megalapozását követően az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlatának egyes programszakaszainak értékelését kell elvégezni. Értékelni kell a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését, integrációját a különböző program-szinteken: a mozgatórugók (hatótényezők, kiindulási okok driving forces), terhelések (pressures), állapot (state), hatások (impact) és a beavatkozások (válaszok respones) vonatkozásában (DPSIR-modell). Alapvető cél, hogy a környezeti és a fenntarthatósági célok érvényesítésének hatásosságának a szemléletes bemutatása az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata tervezésének és végrehajtásának különböző szakaszaiban. Az értékelés folyamán javaslatokat kell megfogalmazni meg a károk megelőzésére és csökkentésére vonatkozóan, valamint az önkormányzat környezetbarát közbeszerzési gyakorlata programjaiban rejlő fenntarthatósági, vagy szűken vett környezeti szempontból pozitív következmények erősítésére vonatkozóan. A végrehajtás szempontjából meg kell vizsgálni annak lehetőségeit is, hogy egyrészt egy projekt végrehajtási eljárása, másrészt az ahhoz kapcsolódó eljárások (pl. értékelések) során mely lépésekre kell környezeti szempontból kiemelt figyelmet fordítani. A beruházások terveinek átvilágítása a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat alapján. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat cél-és prioritásrendszere szerinti átvilágítás. A közbeszerzések által lefedett területekre vonatkozó fenntarthatósági vagy szűken vett környezetei kereteket, iránymutatásokat tartalmazó széles körben elfogadott stratégiai dokumentum még nem készült Magyarországon. Ezért az önkormányzat egyik közbeszerzése sem tartalmazhatja jelenleg a fenntarthatóság, környezeti információk vonatkozásában jelentős, szóba jöhető fejlesztési és rendezési tervek, adatbázisok, információs portálok összekapcsolását, tematikus összehangolását, átjárhatóságának biztosítását, nem beszélve azok nyilvánosságáról, a társadalmi részvételi, döntéshozatalai folyamatokban való alkalmazhatóságáról. Átfogó környezetbarát közbeszerzési gyakorlat módszertan hiánya és a hiányzó nemzeti szintű, széles körben elfogadott fenntarthatósági célrendszer és stratégia, illetve közmegegyezés hiányában nincs széles körben elfogadott fenntarthatósági és a környezetbarát közbeszerzési gyakorlathoz tartozó értékorientáció. Ezért a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat jelenleg nem tartalmazhat elegendő információt arra vonatkozóan, hogy milyen változatok közül kerültek kiválasztásra a benne szereplő programok és projektek. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat rendszerint még nem utalhat a különböző lehetséges programok célszerűségi 13

14 vizsgálataira. Arra sem, hogy a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat milyen indokokkal növelné a forrásokat például az egyébként lényeges ingatlan beruházások javára és csökkentené mondjuk a szervezeti és humánerőforrás fejlesztési oldalon. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat feltételezett állapota, lehetséges problémái és a lehetőségei, tendenciái A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat feltételezett állapota, lehetséges problémái és a lehetőségei, tendenciái figyelembe vételét kéri az önkormányzat a környezetbarát közbeszerzési gyakorlat megtervezését végző szakértőtől. A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat tervezésénél figyelembe veendő szempontok Driving force (hatótényezők, kiindulási okok) elemeinek lehetséges szempontjai: széles körben elfogadott fenntarthatósági értékrend és az erkölcsi felelősségre való figyelemfelhívás, példamutatás az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a közszolgáltató intézmények részéről információs társadalom vívmányainak elérhetősége a településen korszerű informatikai megoldások elérhetősége az elektronikus ügyintézés elterjedésére közszolgálati intézmények tradicionális szervezeti kultúrája társadalmi részvétel iránti igény, kötelezettség és kapacitás megjelenése társadalmi értékrend és felelősségérzet erősítése települési szintű fejlesztéseken dolgozó szakemberek és a területi (kistérségi) tervezik felkészülése a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére választott tisztségviselők, intézményvezetők, közalkalmazottak erkölcsi felelősségére való figyelem felhívás a fenntarthatóság megértésének és megismerésének elősegítése, holisztikus szemlélet terjesztése a helyi intézményrendszer keretein belül és eszközeivel (különösen az önkormányzatok esetében a la- kosság táji, helyi kötődésének, fenntarthatóság iránti felelősség vállalásának erősítése, valamint a közösségszervezésben és a közösségfejlesztésben együttműködés más szervezetekkel) a helyi döntési folyamatok és azok eredményeinek bemutatása, negatív és pozitív példák hiteles ismertetése szisztematikus és tematikus kommunikáció fenntarthatósági célrendszer és stratégia az önkormányzatnál a jogérvényesítés hiányosságai, lassúsága, az önkormányzati jogszabályok hiányosságai, belső ellentmondásai, indokolatlanul sűrű változtatások, módosítások, nehezen áttekinthetetlen önkormányzati joganyag. felmérések a hatósági eljárások fenntarthatósági szempontú megerősítésére és összehangolási lehetőségeire vonatkozóan 14

15 a jegyzik felkészítése a fenntarthatóság vonatkozásában megfelelő szintű tájékoztatás a fenntarthatósághoz kapcsolódó egyes elemek, rendszerek megőrzésével, a közösségi érdekek megvédésének lehetőségeivel kapcsolatos eljárásokról a fenntarthatósági célok érvényesítéséhez szükséges feltételek: a település intézményeinek megfeleli hatásköre, forrással, személyi és intézményi feltételei (helyi és területi szintű koordináció) társadalmi szervezetek, az önkormányzat és intézményei, illetve a helyi kkvk tájékoztatása a természeti értékvesztés, a természeti erőforrás csökkenés valós mértékéről, irányáról Pressure (terhelések) elemeinek lehetséges szempontjai: az önkormányzat közvetlen gazdasági terhe a társadalomra (intézmények fenntartásával kapcsolatok költségek) az önkormányzat közvetett gazdasági terhe a társadalomra (ügyintézések miatt kiesés, stressz) túl bonyolult, eljárásonként eltéri koncepciójú eljárások és folyamatok szigetszerű informatikai megoldások sok átszervezés, az intézményi hatáskörök és szervezeti működés turbulenciája korszerűtlen szervezetkultúra, a feladatorientáltság aránya az intézményeknél State (állapot), Impact (hatás), Response (válasz) elemeinek lehetséges szempontjai: ügyintézési idők hossza az önkormányzatnál, az ezzel járó költségek rövid távú jogszabályalkotás, kiigazító megoldásokkal aránya a betarthatatlan elemek az ügyviteli utasításokban önkormányzati tevékenység hatásainak nyomon követésére alkalmas információk területi koordináció foka az önkormányzati hivatalban és az intézményekben a célszerű és hatékony teljesítményértékelési rendszer az önkormányzati hivatalban és az intézményekben minőségbiztosítás hiánya az önkormányzati hivatalban és az intézményekben dolgozók alacsony társadalmi megbecsültsége az önkormányzati hivatal és az intézmények munkahelyi légköre a környezetvédelmi munka személyi feltételei, rendelkezésre álló szükséges számú és felkészült szakemberek az önkormányzati hivatal és az intézmények rendszerében a felelősségi körök meghatározása a fenntarthatóság alapelvek érvényesítésére vonatkozóan, a világos és számon kérheti feladatmegosztás az önkormányzati hivatalban és az intézményekben az átszervezések gyakorisága környezetvédelemmel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés, kommunikációs rendszer önkormányzati, szakmai tervezési és programozási folyamatok nyitottsága a civil részvételre a megfeleli szinteken 15

16 fenntarthatóságot integráló programok (stratégia) átlátható, nyílt tervezési, döntési folyamatai a lakosság széles körű és hatékony bevonása a fenntarthatósági feladatokba a települési környezeti monitoring rendszerének kidolgozása és működése a környezeti monitoring és az adatfeldolgozás számára prioritásokat meghatározó stratégia. a monitoringot végzik társadalmi és szakmai bázisának megszervezése és összehangolása a monitoring eredményeinek feldolgozásának és alkalmazásának kialakított rendszer a monitoring adatkezelése, és az adatbázisok hasznosítása, nyilvánossága, hozzáférése működő, egységes és bizonyos fokig nyilvános fenntarthatósági vagy legalább átfogó környezeti információs rendszer a település vagy a kistérség hasznosítására települési honlapon önálló fejezet a fenntarthatósággal kapcsolatos információkról informatikai alapú fenntarthatóság témakörét érinti tájékoztatások, szolgáltatások kialakítása a lakosság és a döntéshozók szemléletformálását szolgáló informatikai alkalmazások (pl. szimulációk) a statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás rendszerébe a fenntarthatóság egyes komponenseire vonatkozó igények beépülése a statisztikai adatszolgáltatás egységes rendszere az adatok felhasználásának lehetőségei, illetve korlátozása a fenntarthatóság komponenséről adatgyűjtés az önkormányzati hivatal és az intézmények számára rendelkezésre álló fenntarthatósági vonatkozású adatbázisok, információs háttér az állapotokról, folyamatokról, indikátorokról a szakterületeket átíveli gyakorlati statisztikai alkalmazások. 4.2 A környezetbarát közbeszerzési gyakorlat által ideálisnak tartott célállapot egy projekt adott időkeretén belül Környezeti fenntarthatóság területén: az önkormányzati hivatal és az intézmények környezeti terhelése mérhetően csökken az anyagfelhasználás jelents, drasztikus csökkentése és újrafelhasználása (papír, nyomtatófesték, amortizált elektronikai eszközök) a kevesebb átszervezés és ezzel járó költözések, iroda felújítások, új bútorok és technikai eszközök stb. csökkentése a telephelyek, igazgatási egységek közötti kevesebb kiszállás, személyes utazás 16

17 az energia hatékony irodák kiépítése, a környezetbarát megoldások (főtés, világítás, vízhasználat, kézszárítás stb.) révén a közbeszerzéseken keresztül nagy súllyal érvényesül az egyes beruházások környezeti hatásának minimalizálása Társadalmi fenntarthatóság területén: radikálisan egyszerűsödik, letisztul, koherens logikai rendszerbe kerül az önkormányzat szolgáltatásai folyamatainak dönti többsége lényegesen egyszerűbbé válik az ügyek indítása előtti tájékozódás az ügyfelek részére (melyik ügyet hol, milyen sorrendben, milyen papírokkal felkészülve lehet intézni) a jogszabályalkotásban a társadalmi eredményesség érvényesül intézményiés csoportérdekek felett lényegesen elmozdul az egészségesség irányába a lakosság szociális környezete: személyi, szervezeti, intézményi motiváltság a kezdeményezések, javaslatok bátorító, szabad légköre az emberi méltóság egyenlősége a munkafeladatokban való együttműködések minisége 17

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A FENNTARTHATÓ KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A FENNTARTHATÓ KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 B ALATONFÜRED, V AJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 AROP. PALYAZAT@ YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK A KÖRNYEZETBARÁT KÖZBESZERZÉS BEVEZETÉSÉHEZ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 50/2009.(IV. 27) számú határozat. Módosítva: 17/2010.(II. 22.) számú határozattal. 31/2012. (III. 23.) számú határozattal Szeghalom Város Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szeghalom Város Önkormányzatának

Részletesebben

ZÖLD KÖZBESZERZÉS RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSÉT ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

ZÖLD KÖZBESZERZÉS RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSÉT ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 ZÖLD KÖZBESZERZÉS RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSÉT ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN

KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN KÖZBESZERZÉS ZÖLDEBBEN Baumgartner Ida hivatalos közbeszerzési tanácsadó HAB 749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Tartalom Zöld közbeszerzés (Green Public Procurement) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Jogszabályi

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben

A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben BuySmart+ Amit a zöld beszerzésről tudni kell Budapest, 2013. december 11. A környezetbarát címkék szerepe a zöld beszerzésekben Barta Géza Róbert ügyvezető igazgató Haladni csak úgy lehet, ha míg az egyik

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Budapest, 2015. február 12. Baumgartner Ida idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Zöld közbeszerzésnek nevezzük az olyan közbeszerzést, amely során az

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

dr. Barna Orsolya közbeszerzési tanácsadó, környezetvédelmi szakértő A KKV-ék lehetőségei a zöld közbeszerzések új rendszerében

dr. Barna Orsolya közbeszerzési tanácsadó, környezetvédelmi szakértő A KKV-ék lehetőségei a zöld közbeszerzések új rendszerében dr. Barna Orsolya közbeszerzési tanácsadó, környezetvédelmi szakértő A KKV-ék lehetőségei a zöld közbeszerzések új rendszerében Zöld közbeszerzés fogalma A zöld közbeszerzés olyan beszerzési eljárás, amelynek

Részletesebben

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban

Zöld közbeszerzés a gyakorlatban MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET - the Greenstitute WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Előadó: dr. Barna Orsolya ügyvéd, közbeszerzési és fenntarthatósági tanácsadó barnao@kozbeszerzesiintezet.hu

Részletesebben

LCA-alapú közbeszerzés? Az EFFECT projekt. Buday-Malik Adrienn, igazgatóhelyettes 2012.03.13.

LCA-alapú közbeszerzés? Az EFFECT projekt. Buday-Malik Adrienn, igazgatóhelyettes 2012.03.13. LCA-alapú közbeszerzés? Az EFFECT projekt Buday-Malik Adrienn, igazgatóhelyettes 2012.03.13. Röviden -A NORRIA bemutatása, kapcsolódó kompetenciaterületei -Az új KBT zöld szempontjai, cselekvési terv -Az

Részletesebben

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21.

Miben új az új Kbt.? Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére. 2015. október 21. Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AJÁNLATKÉRŐ ÚJ LEHETŐSÉGEI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK MEGHATÁROZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Lak Vilmos 2014/24 EU Irányelv: III.

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU A KAMARÁK ÚJ SZEREPKÖRE, ZÖLD KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN ELŐADÓ: DR. BARNA ORSOLYA FÜGGETLEN HIVATALOS KÖZBESZERZK ZBESZERZÉSI SI TANÁCSAD CSADÓ

Részletesebben

Projekt összefoglaló:

Projekt összefoglaló: Az ajánlattevői oldal szerepe a zöld beszerzésekben, az EFFECT projekt bemutatása Kovács László, ELMŰ Nyrt. beszerzési igazgató Energia-hatékony közbeszerzési eljárások a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésért

Részletesebben

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata

A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld közbeszerzésről néhány szóban Mit jelent a zöld közbeszerzés? A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda. Fenntarthatósági terv

Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda. Fenntarthatósági terv Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda Fenntarthatósági terv 1 1. Preambulum Őrizd meg a rád bízott kincset! (1Tim 6,20) A Magyarországi Református Egyház elkötelezett a környezeti felelősség,

Részletesebben

Témakörök I. A zöld közbeszerzés fogalma és jellemzői II. Hozzájárulás a környezetvédelemhez III. Jogi szabályozás IV. Konkrét alkalmazási lehetőségek

Témakörök I. A zöld közbeszerzés fogalma és jellemzői II. Hozzájárulás a környezetvédelemhez III. Jogi szabályozás IV. Konkrét alkalmazási lehetőségek - Tájékoztató rendezvény Zöld Közbeszerzés 2010. március 25. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók

A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók A GreenLabelsPurchase projekt keretében készült beszerzési útmutatók Éri Vilma, Környezettudományi Központ Energiatudatos beszerzés szakmai fórum 2008. február 14., Budapest Az környezettudatos/energiatudatos

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET WWW.KOZBESZERZESIINTEZET.HU ZÖLD KÖZBESZERZÉS A GYAKORLATBAN ELŐADÓ: DR. BARNA ORSOLYA FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NYZAT KÖZBESZERZK ZBESZERZÉSI SI ÜGYOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE; MAGYAR

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE

Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE Somberek Község Önkormányzatának ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÉZIKÖNYVE 2010 Tartalomjegyzék I. A Kézikönyv célja II. A zöld közbeszerzés fogalma III. Környezetbarát szempontok a közbeszerzésekben IV. Környezetbarát

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Zöld Közbeszerzés május 01.

- Tájékoztató rendezvény Zöld Közbeszerzés május 01. - Tájékoztató rendezvény Zöld Közbeszerzés 2010. május 01. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

előzetes vitarendezési kérelmet

előzetes vitarendezési kérelmet E l ő z e t e s V i t a r e n d e z é s i k é r e l e m Alulírott Papp Attila a Konica Minolta Magyarország Kft, mint ajánlattevő (továbbiakban: Kérelmező) nevében a Nyomatmenedzsment rendszer kialakítása

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata

Ökocímkék. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Ökocímkék A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatójának kivonata Hogyan bizonyítható egy vállalat

Részletesebben

Zöld közbeszerzések szerepe a hazai építőipari beruházásokban. Dr. Kéri Zoltán október

Zöld közbeszerzések szerepe a hazai építőipari beruházásokban. Dr. Kéri Zoltán október Zöld közbeszerzések szerepe a hazai építőipari beruházásokban Dr. Kéri Zoltán 2016. október Új EU irányelvek Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU

Részletesebben

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 04 SZE, KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK DR. TORMA ANDRÁS AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. FELÜLVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE A RENDELET NEM FELHASZNÁLÓBARÁT NEM ELÉG VONZÓ A SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Részletesebben

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT

XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT XXIII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT MŰHELYMUNKA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ÁTALAKÍTÁSA AZ ISO 9001:2015 SZERINT GYAKORLATI FOGÁSOK. TOHL ANDRÁS TECHNIKAI VEZETŐ SGS HUNGÁRIA KFT. NAPIREND Bevezetés, problémák,

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19.

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT

Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Hulladékgazdálkodási tervezési rendszer elemeinek összeillesztése OHT, OGYHT, OHKT Dr. Petrus József Csaba vezető-tanácsos Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős Államtitkárság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN

Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN Smart grid Hugary konferencia ENERGIATUDATOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOKBANNYZATOKBAN 2006 NOVEMBER 30 Budapest Quirin Andrásné, Bp III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat EU-referens, projektvezető Fenntartható

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS

INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS INNOVÁCIÓ ÉS KÖZBESZERZÉS Dr. Varga Ágnes Nemzetközi és Oktatási Főosztály főosztályvezető-helyettes 2013. május 8. Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban - Célkitűzések Európa 2020 stratégia Intelligens,

Részletesebben

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan

Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan Jogszabály-alkotási tervek - a melléktermékkel és a hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatosan László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért felelős

Részletesebben

ZÖLD KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYOZÁS ÉS JÓ GYAKORLATOK

ZÖLD KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYOZÁS ÉS JÓ GYAKORLATOK ZÖLD KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYOZÁS ÉS JÓ GYAKORLATOK dr. Bischof Bernadett jogi tanácsadó Közbeszerzési Hatóság, Nemzetközi és Oktatási Főosztály Áttekintés A zöld közbeszerzések szabályozása EU szabályozás

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése

Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése Az energiahatékonysági irányelv 2012/27/EU átültetése 3% 1,5 % Győrfi Annamária Zöldgazdaság Fejélesztési Főosztály - főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Az irányelv átültetésének

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Az életciklus szemlélet megjelenése a hulladékról szóló törvényben és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben

Az életciklus szemlélet megjelenése a hulladékról szóló törvényben és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben Az életciklus szemlélet megjelenése a hulladékról szóló törvényben és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben Nemes Mariann fejlesztéskoordinációs referens VIII. Életciklus-elemzési szakmai konferencia

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében

TÁMOP kiemelt projekt. Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések a szociális szolgáltatások modernizációja keretében Kovács Ibolya - Vincze Viktória Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Az információ

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia

Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás. megelőzése és csökkentése érdekében. NÉB)( Maradék nélkül konferencia Az európai élelmiszeripar tevékenysége az élelmiszer-veszteség és pazarlás megelőzése és csökkentése érdekében NÉB)( Maradék nélkül konferencia 2016. november 18. Szöllősi Réka Élelmiszer-feldolgozók Országos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben

Közbeszerzés zöldebben Közbeszerzés zöldebben Baumgartner Ida Hivatalos közbeszerzési tanácsadó idab@t-online.hu HAB-749 Mérnöki Tanácsadó Kft. Zöld közbeszerzés Közbeszerzés: Kötelező az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október

TisztaShow SZAKMAI NAP. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon. Budapest, október TisztaShow SZAKMAI NAP Budapest, 2016. október 21-22. Van más választás: pozícionálja újra szolgáltatását a piacon Barta Géza Róbert ügyvezető Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Csak egy módon indulhatunk

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Európában Place, Date Event Name and company of speaker Tartalom Zöld közbeszerzés (GPP) Zöld közbeszerzés a gyakorlatban Életciklus-költség Buy Smart+ Zöld közbeszerzés Zöld

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben