ZÖLD KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYOZÁS ÉS JÓ GYAKORLATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÖLD KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYOZÁS ÉS JÓ GYAKORLATOK"

Átírás

1 ZÖLD KÖZBESZERZÉSEK SZABÁLYOZÁS ÉS JÓ GYAKORLATOK dr. Bischof Bernadett jogi tanácsadó Közbeszerzési Hatóság, Nemzetközi és Oktatási Főosztály

2 Áttekintés A zöld közbeszerzések szabályozása EU szabályozás Magyar jogszabályok Zöld közbeszerzési lehetőségek Definíció Zöldítési lehetőségek a szabályozási keretek fényében EU esetjog A Hatóság zöld szerepvállalása, statisztikák 2 /

3 Uniós szabályozás Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) Közbeszerzési irányelvek 2004/18/EK irányelv klasszikus szektor 2004/17/EK irányelv közszolgáltató szektor Ágazati szabályozás 2009/33/EK irányelv - a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról Az irodai berendezésekre vonatkozó közösségi energiahatékonysági címkézési programról szóló 106/2008/EK rendelet Az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv Nemzetközi szintű szabályozás WTO - Kormányzati Beszerzési Megállapodás (GPA) 3 /

4 Az új közbeszerzési irányelvek EU közbeszerzési szabályozása hatásainak, és eredményességének elemzése: Az ajánlatkérők nem rendelkeznek elegendő mozgástérrel ahhoz, hogy a fenntarthatóságra irányuló politikai megfontolásokat érvényesíthessenek. felhatalmazó megközelítés; életciklus-költségek, externáliák figyelembe vehetőek, amennyiben azok igazolhatóak és számszerűsíthetőek; szerződés tárgyához kötöttség továbbra is feltétel, de némileg finomítva (termelési folyamat, externáliák figyelembe vehetőek); megkönnyítik a címkék (ökocímkék) alkalmazását; új kizáró ok az EU szociális és környezetvédelmi előírásainak megsértése; innovációs partnerség, több tárgyalási lehetőség, határon átnyúló közös beszerzések szabályai 4 /

5 Fenntartható közbeszerzések az Európai Unióban Célkitűzések Európa 2020 stratégia Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés Egységes piaci intézkedéscsomag olyan kiegyensúlyozott közbeszerzési politika megteremtése, amely a környezetkímélő, társadalomtudatos és innovatív termékek, szolgáltatások és építési beruházások iránti keresletet támogatja 5 /

6 A fenntarthatóság érvényesítése Környezetvédelmi szempontok érvényesítése zöld közbeszerzés Szociális szempontok érvényesítése fenntartott szerződések Innováció támogatása kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP) versenypárbeszéd innovációs partnerség (az új közbeszerzési irányelvek tükrében) 6 /

7 Helyzetkép zöld közbeszerzések az Unióban (Forrás: 2012, CEPS, A zöld közbeszerzési feltételek alkalmazása a 27 EU-tagországban) 7 /

8 A magyar szabályozás évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (Kbt.) Zöld rendelet (Vhr.) Kbt (1) 20. : Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza [ ] a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek vonatkozásában a környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és módját. Várható hatálybalépés..? 8 /

9 Zöld Vhr. Szükségességének indoka: olyan részletszabályok rögzítése, mint a zöld közbeszerzési eljárásokban alkalmazandó speciális szempontok érvényesítése, amelyek jellegüknél fogva elkülöníthetőek az eljárás kereteit meghatározó törvénytől (az előterjesztés indokolása) 9 /

10 A Vhr. alkalmazása Közelség elve (a teljesítés közelségének preferálása) Kötelezően alkalmazandó: ajánlatkérőnek minősülő költségvetési szervek, központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet, a Kormány közalapítványai, valamint állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek ; az uniós értékhatár feletti építési beruházások, illetve bizonyos tárgyú (hangsúlyos termékek) uniós értékhatár feletti árubeszerzések és szolgáltatás-megrendelések esetén (pl.: gépjárművek, irodabútorok beszerzése, takarítási, étkeztetési szolgáltatások stb.); a központi beszerző szervezet meghatározott tárgyú (kiemelt termékek: pl.: irodabútorok, papíripari termékek, gépjárművek beszerzése) közbeszerzési eljárásai esetében kötelezően alkalmazandó szabályokat állapít meg. Önkéntesen alkalmazható: Önkormányzatok, egyéb ajánlatkérők Ösztönző részletszabályok 10 /

11 Szakmai útmutató (a Vhr. fényében) Célkitűzés: az árubeszerzésre, szolgáltatás-megrendelésre és építési beruházás megvalósítására irányuló zöld közbeszerzési eljárásban alkalmazható környezetvédelmi szempontok előírásának és alkalmazásának elősegítése Felelős szervek: a környezetvédelemért felelős miniszter; Közbeszerzési Hatóság. 11 /

12 Zöld szempontok érvényesítése hogyan? 12 /

13 Fogalom A zöld közbeszerzés (GPP) olyan folyamat, amely során hatóságok olyan árukat, szolgáltatásokat és építési beruházásokat szereznek be, amelyek életciklusuk teljes időtartama alatt kevésbé ártalmasak a környezetre, mint az egyéb módon beszerzett, azonos fő funkciót betöltő áruk, szolgáltatások és építési beruházások. 13 /

14 Zöld szempontok a közbeszerzési eljárásban A beszerzés tárgya Műszaki leírás (ökocímkék, változatok) Alkalmassági követelmények szabványok (pl.: ISO) vagy; környezetirányítási rendszerek (pl.: EMAS) előírása Bírálati szempontok az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja környezetvédelmi részszempontok alkalmazása Szerződésteljesítési feltételek 14 /

15 A beszerzés tárgya Árubeszerzések pl.: biotermék beszerzése, energiahatékonyság Szolgáltatások pl.: a szállításhoz, vagy a szolgáltatás jellegéhez kapcsolódó előírások Építési beruházások pl.: építőanyagok minősége, az épület energiahatékonysága 15 /

16 Műszaki leírás Teljesítmény- és funkcionális követelmények A termék összetevőihez kapcsolódó előírások Ökocímkék Nordic Swan, EU Ökocímke, Blue Angel Hazai: Környezetbarát Termék címke De! C-368/10. számú Fair Trade ügy Egyenértékű bizonyítékot is el kell fogadni!!! 16 /

17 Alkalmassági követelmények A beszerzés tárgyával összefüggő, arányos előírások Szabványok (ISO környezetirányítási rendszer) Környezetirányítási rendszerek (EMAS) 17 /

18 Bírálati szempontok Az ajánlatkérő által alkalmazott bírálati szempont alábbi feltételeknek kell, hogy megfeleljen: a beszerzés tárgyával összefüggő; objektív, átlátható (értelmezhető); a dokumentációban, illetve az ajánlattételi / részvételi felhívásban előzetesen említésre került (előre meghatározott); összhangban áll az EUMSZ alapelveivel. 18 /

19 Az ajánlatok elbírálása új irányelv Az egyes áruk árára vagy egyes szolgáltatások díjazására vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések sérelme nélkül az ajánlatkérő szervnek a gazdaságilag legelőnyösebb pályázatra kell alapoznia az ajánlatok elbírálását. Összességében legelőnyösebb ajánlat/gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat megítélése az alábbiak szerint: ár; költség, olyan költség-hatékonysági módszer alkalmazásával kell azonosítani, mint az életciklus-költségeknek az irányelv szerinti meghatározása (67. cikk); legjobb ár-minőség arány, amelyet az adott közbeszerzési szerződés tárgyához kapcsolódó minőségi, környezetvédelmi és/vagy szociális szempontokat is magukban foglaló kritériumok alapján kell értékelni (pl. a szerződés teljesítésére kijelölt személyi állomány szervezete, képzettsége és tapasztalata, amennyiben az alkalmazott személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára). A tagállamok előírhatják, hogy az ajánlatkérő szervek elbírálási szempontként nem használhatják kizárólag az árat vagy kizárólag a költségeket, illetve ezek használatát meghatározott típusú ajánlatkérő szervre vagy szerződésre korlátozhatják. 19 /

20 Szerződésteljesítési feltételek A szerződés elnevezése (utalás a zöld jellegre) Zöld teljesítési feltételek beépítése pl.: szállítási, csomagolási előírások 20 /

21 A zöld közbeszerzés költségei Egy zöld eljárás biztosan sokkal drágább, mint a hagyományos eljárások. Igaz-e ez valójában? A válasz: Az életciklus-költség megközelítés. Az életciklus-költségelemzés megközelítésének alkalmazása felfedi egy szerződés valós költségét. Magában foglalja ugyanis valamennyi, az adott termékkel összefüggő, és a termék teljes életciklusa során felmerülő költséget. Pl.: fenntartási, újrahasznosítási kiadások (továbbá externáliák - az új közbeszerzési irányelvek tükrében) 21 /

22 Az Európai Unió Bíróságának esetjoga I. Concordia busz ügy (C-513/99, 2002) A bírálati szempontok körében környezetvédelmi szempontok figyelembe vehetők, ha azok: kapcsolódnak a beszerzés tárgyához; az ajánlatkérő számára nem biztosítanak korlátlan választási szabadságot; azok előzetesen meghirdetésre kerültek; nem szerepeltek a kiválasztási (alkalmassági) szempontok körében; megfelelnek az uniós jog alapelveinek. 22 /

23 Az Európai Unió Bíróságának esetjoga II. EVN Wienstrom ügy (C-488/01, 2003) A termelési módszerrel kapcsolatos zöld szempont is elfogadható ha: kapcsolódik a szerződés tárgyához; illetve az megfelelően ellenőrizhető. (De a konkrét esetben az ajánlatkérő várható fogyasztásán felüli, megújuló energia mennyiségére vonatkozó odaítélési szempont alkalmazása nem volt megengedhető, mert nem kapcsolódott a szerződés tárgyához) 23 /

24 Az Európai Unió Bíróságának esetjoga III. Europaiki Dynamiki kontra Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügy (T , 2010) A vállalat környezetvédelmi vezetési rendszere minőségének értékelésekor magasabb pontszámot eredményezhet a harmadik fél általi hitelesítés megléte. 24 /

25 A Hatóság zöld szerepvállalása Információ terjesztése Oktatás Konferenciák szervezése Statisztikai adatgyűjtés Jó példák feltérképezése 25 /

26 Statisztika zöld eljárások az ajánlatkérői típusok szerint (2012) Ajánlatkérői besorolás Eljárások száma összesen Zöld eljárások száma % Eljárások értéke összesen (Ft) Zöld eljárások értéke (Ft) % Központi szintű ,9% ,6% Közszolgáltató ,3% ,0% Regionális/helyi szintű ,0% ,6% Közjogi szervezet ,6% ,4% Egyéb ,2% ,2% Összesen ,1% ,5% 26 /

27 Statisztika zöld eljárások a beszerzés tárgya szerint (2012) Beszerzés tárgya Eljárások száma összesen Zöld eljárások száma % Eljárások értéke összesen (Ft) Zöld eljárások értéke (Ft) % Árubeszerzés ,0% ,3% Építési beruházás ,1% ,5% Szolgáltatás ,1% ,1% Szolgáltatási koncesszió 1 0 0,0% ,0% Összesen ,1% ,5% 27 /

28 2013. évi statisztika zöld eljárások aránya Eljárások jellege Eljárások száma hó hó eljárás % Értéke (Mrd Ft) összeg % Zöld eljárások 900 8,27 87, 9 4,17 Szociális szempontú eljárások 131 1,20 27,1 1,29 28 /

29 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) papír és irodaszer, IT, üzemanyag beszerzés 6 eljárásban (papírok és irodaszerek 1, IT 4, üzemanyag 1) tervezték (2013. áprilisi adatok) - összesen 129,5 Mrd Ft összértékben (papír és irodaszer 5,5 Mrd Ft, IT 118 Mrd Ft, üzemanyag 6 Mrd Ft) 5 nyílt, egy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás Irodai papírok és irodaszerek termékkörnél tervezett zöld szempontok: környezetbarát termékek (irodagéppapírok, borítékok, irattartók) gyártói környezetirányítási tanúsítvány (ISO 14001) műszaki szempontok: környezetvédelmi jelölések (FSC, Nordic Swan, Blue Angel) újrahasznosítás IT beszerzésre irányuló eljárásoknál tervezett zöld szempontok: EU szabványok energiafogyasztás (kikapcsolt és alvó üzemmód) zajszint hulladék visszavétel (elszállítás, újrahasznosítás, megsemmisítés) újragyártott termékek Üzemanyagbeszerzésre irányuló eljárásnál tervezett zöld szempontok: EU szabványok és környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontok alternatív üzemanyagok (bioetanol és biodízel) 29 /

30 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Építési beruházás természetvédelmi terület (debreceni Nagyerdő) mellett az eljárást megindító ajánlati felhívás III.1.4) Egyéb különleges feltételek pontjában: A szerződés teljesítése során szükséges az ISO környezetirányítási rendszer tanúsítvány és az MSZ szerint MEBIR szerinti tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány alkalmazása. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem rendelkezik ISO és MSZ szerint MEBIR rendszerekre vagy azokkal egyenértékű érvényes tanúsítványokkal kivitelezési tevékenységre vonatkozó érvényességi területre vonatkozóan. az ajánlati dokumentáció általános rendelkezései között: Ajánlatkérő az Európai Unió fenntartható, környezettudatos fejlesztést célzó erőfeszítéseivel összhangban különös hangsúlyt fektet a környezetvédelmi szempontok érvényesítésének a beszerzései keretében. Erre tekintettel előírja, hogy a szerződés teljesítése során az Ajánlattevő köteles a természeti erőforrások megőrzését biztosítani. Ajánlattevő az ajánlat benyújtásával tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke fűződik a környezetvédelmi szempontok érvényesítéséhez, és vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a környezetvédelmi szempontok és elvárások maximális figyelembevételével jár el. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek a munkavégzése során fokozott figyelemmel kell eljárnia az erőforrások felhasználása során, különös tekintettel a papírhasználatra és az energiahordozók igénybevételére. A nyertes ajánlattevőnek a feladatellátása során lehetőség szerint energiatakarékos és a természeti erőforrások megőrzését célzó eszközöket kell használnia (pl. energiatakarékos világítás; tudatos és takarékos papírhasználat). értékelési részszempontként került értékelésre a "fenntarthatósági terv": A fenntarthatósági terv tartalmi követelménye során Ajánlatkérő az alábbiakat vizsgálja: a.) A munkavégzés során alkalmazott környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok felsorolása, ezen belül: - A kivitelezés helyszínén tett intézkedések a környezetterhelés csökkentésére. - A kivitelezési helyszínen kívül tett intézkedések a közvetett környezetterhelés csökkentésére. b.) A kivitelezéssel összefüggő környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontú szállítási feladatok bemutatása a szállítás környezeti hatásainak csökkentése érdekében. 30 /

31 Orosháza - Csatornaépítés Alkalmassági követelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik EMAS vagy ISO vagy más egyenértékű tanúsítvánnyal Értékelési szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat környezetvédelmi intézkedések leírása részszempont: Dokumentációban részletesen ismertetett módszer szerint: AT dolgozzon ki környezeti kockázatokra vonatkozó megoldási és elhárítási tervet, kitérve az alábbi pontokra: Por és légszennyezés minimalizálására tett intézkedések Forgalom minél kisebb mértékű zavarására tett intézkedések Szállítási útvonalak (utakban és környezetükben) tett károk minimalizálására tett intézkedések Közterület tisztántartásának biztosítására tett intézkedések Építési hulladék elhelyezése Bontási anyagok újrahasznosítása 31 /

32 Tipikus zöld követelmények takarítási szolgáltatások teljesítése környezetkímélő szerekkel ISO kétoldalas nyomtatás és újrahasznosított papír használata/ elektronikus kommunikáció előtérbe helyezése a papíralapú helyett teljesítés során a környezeti elemek kímélése, takarékos használata teljesítéshez kapcsolódó eszközök, anyagok, termékek beszerzésénél környezetvédelmi szempontok alkalmazása másodlagos alapanyag felhasználás a vállalkozó dolgozói kötelesek részt venni a megrendelő által tartott környezetvédelmi oktatáson 32 /

33 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 33 /