KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS. HOLÉCZY ERNŐ elnök MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat műszaki igazgató, Pannon Geodézia Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS. HOLÉCZY ERNŐ elnök MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat műszaki igazgató, Pannon Geodézia Kft."

Átírás

1 KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS HOLÉCZY ERNŐ elnök MMK Geodéziai és műszaki igazgató, Pannon Geodézia Kft.

2 Egységes Közműnyilvántartás Érintettjei, Funkciója: Állampolgár Zavartalan közműellátás és információ biztosítása A hatósági munkához megfelelő műszaki háttér biztosítása (kiemelten az építéshatósági munkához) Központi és Helyi hatóság A település biztonságos, koordinált üzemeltetése Minősített helyzetekben, vészhelyzeti szituációkban a minimálisan szükséges információk biztosítása Közmű üzemeltetők A különböző szakági nyilvántartások összhangjának biztosítása Az egyes szakágak részletes közmű nyilvántartásához egységes alap biztosítása

3 Szabályozás 3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM utasítás a közműnyilvántartásról

4 Alapelv A fővárosban, a megyei városokban, a nagyközségekben és a községekben (a továbbiakban együtt: települések) - a tanácsok végrehajtó bizottságai építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervei (a továbbiakban: építésügyi hatóságok) műszaki nyilvántartásának [19/1974. (Ép. Ért. 24.) ÉVM utasítás] részeként - közműnyilvántartást kell rendszeresíteni és folyamatosan vezetni.

5 A közműnyilvántartás részei a) a közművezetékek elhelyezkedését feltüntető közműtérkép, b) a közművezetékek fontosabb - a település közműellátottságát bemutató - összesített műszaki adatait tartalmazó közmű-adattár, c) a mérési és egyes szakági műszaki adatokat tartalmazó - a közműalaptérkép felhasználásával annak szelvényrendszerében készített - szakági részletes helyszínrajzok, továbbá d) a hálózati összefüggéseket és a területi ellátottságot ábrázoló - az átnézeti alaptérkép felhasználásával készített - szakági áttekintő helyszínrajzok.

6 Közművek Közművezeték az utasítás alkalmazása szempontjából: a) az erősáram (energiaátvitel), b) a távközlés (távjelzés), c) a vízellátás, d) a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés (csatorna), e) a gázellátás, f) a távhőellátás, g) a kőolaj és kőolaj-termék szállítás, i) az egyéb célú közmű jellegű hálózat (központi TV antenna kábelhálózat stb.).

7 Főbb elvek A közműnyilvántartást a település Egységes Országos Térképrendszerhez tartozó (a továbbiakban: új) földmérési alaptérképének felhasználásával kell elkészíteni. Együttműködés és adatcsere: Földhivatal Építési hatóság (település) Közműszolgáltató cégek A közműnyilvántartást a) a fővárosban, a megyei városokban, a városokban december 31-ig, b) a nagyközségekben és községekben az új földmérési alaptérkép elkészülte után, a szükségletnek megfelelő időpontban kell elkészíttetni.

8 Pénzügyi fedezet Település költségvetése: közmű-alaptérkép és az áttekintő alaptérkép, továbbá a közműtérkép és a közműadattár kidolgozásának költsége, valamint a közműnyilvántartás vezetésének költsége (KKN) Közmű üzemeltető cégek: A szakági nyilvántartás (a vezetékek felkutatása, felmérése, szakági részletes helyszínrajzok készítése) Földmérési alaptérkép díjmentes!!!

9 Kötelező bemérés A beruházók kötelesek a közműnyilvántartást végző szervezetet a közművezeték betakarása előtt kellő időben értesíteni, a szükséges bemérések elvégzése céljából. A beruházó csak olyan közművezetékek építési stb. költségeit fizetheti ki, amelynek bemérését a nyilvántartó szerv igazolja. Nagyon fontos rendelkezés!

10 Egységes jelkulcs

11 Közműalaptérkép

12 Erősáram

13 Víz

14 Szenny- és csapadékvíz

15 Gáz

16 Módosítás 3/1984/Ép.Ért.26./ ÉVM számú utasítás módosította a 3/1979. /Ép.Ért.11./ ÉVM utasítást Szabályozta a KKN feladatait Egy településen lehetőleg egy cég. KKN SZN együttműködés szabályozása Összesítve: rendkívül jó, részletes szabályozás, nemzetközi szinten is, bár így működne ma is.

17 Miként romlott el a helyzet? Rendszerváltás, közműcégek privatizációja. Eltérő igények a közműcégek részéről, egyedi próbálkozások Kiforratlan térinformatikai próbálkozások. Földügy kilépett az együttműködők köréből => nincs ingyen, vagy olcsó földmérési alaptérkép. Az építéshatóságok ellenőrzési, szankcionálási joga nem működik. Ellenőrzés abszolút hiánya. Ki a közműnyilvántartás gazdája? (Annak idején az ÉVM volt) Most BM Rendezetlen bemérési jogosultságok

18 Hatályon kívül A 3/1979.(Ép.Ért.11.) ÉVM utasítás élt 29 évet. Hatályon kívül helyezve: január 1-től. Építési törvény: Az építésügyi hatóságok, települési jegyzők (főjegyzők), közművezetékek kezelői. jogszabályban meghatározott hatósági nyilvántartásokat vezetnek, adatokat kezelnek. d) a belterületi közműnyilvántartás, g) a külterületen lévő nyomvonalas és kapcsolódó létesítmények nyilvántartása, Részletes szabályozás hiányzik, már 5. éve!!!!! Bár nem hatályos, de az egyetlen amit használni lehet.

19 Példa Balatonalmádi város EOTR földi újfelmérés Digitális térkép (1992) egyik első az országban Önkormányzat közműszolgáltatók megállapodása A földhivatal még az együttműködés része Közmű-alaptérkép földi felméréssel Szakági felmérések Gáz, telefon nyílt árokban a 90-es években Önkormányzati közmű rendelet Műszaki információs rendszer része Karbantartás egy kézben (KKN)

20 MMK Geodéziai és

21 MMK Geodéziai és

22 MMK Geodéziai és

23 MMK Geodéziai és

24 MMK Geodéziai és

25 MMK Geodéziai és

26 MMK Geodéziai és

27 MMK Geodéziai és

28 MMK Geodéziai és

29 MMK Geodéziai és

30 MMK Geodéziai és

31 MMK Geodéziai és

32 A szabályozás megújítása 2000-es évek elejétől igény a megújításra közműcégek önkormányzatok szakmai szervezetek Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai Vállalkozások Egyesülete oktatási intézmények tervezők Építésügyi Minisztérium megszűnt FM, FVM nem vállalja a gazda szerepet Építésügy => BM, FVM, NFGM, BM Ki a gazda?

33 MMK GGT A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és a felvállalja a koordinálást, javaslat 2005-ben: A többszörösen módosított 3/1979. (Ép. Ért.11) ÉVM utasítás alapja lehet az új szabályozásnak is. A rendeletet a kor színvonalának megfelelő műszaki és gazdasági elvárások, lehetőségek figyelembe vételével kell kidolgozni. Főbb szempontok: Egy minimális tartalmú de mindenkire kötelező érvényű szabályozás. Nagyobb szabadságot kell adni a közműszolgáltatóknak. Digitális térképezési technológiák figyelembe vétele. Adatcsere formátumok meghatározása. Egységes jelkulcsrendszer kialakítása. Műszaki információs rendszerekhez való kapcsolódás. Jogosultsági kérdések tisztázása.

34 GGT állásfoglalás 2006 Hiánypótló intézkedés: A MMK Geodéziai és ának elnökségi állásfoglalása a közmű vezetékek tervezéséhez, megvalósításához kapcsolódó geodéziai feladatokkal kapcsolatosan Jogosultság: GD-T geodéziai tervező (104/2006. Korm.r.) Szakmai szabályzatok használata: 3/1979.ÉVM, M1.Mérnökgeodéziai szabályzat, DAT szab. Beruházások geodéziai munkáinak rendje beruházó felelőssége nem a kivitelező geodéziai felelős Megjelent: Mérnök Újság, tagozati honlap

35 Kormányrendelet tervezet Építésügy: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Felhatalmazás, hogy a MMK készítse el a rendelet tervezetét Első változat: január MMK szakmai tagozataival egyeztetett változat: május Alapja a 3/1979.ÉVM utasítás volt Sok szakember munkája Nagy szakmai várakozás ÖTM átvette, majd semmi sem történt Lobbi: politikusok, NHIT, VÁTI

36 Részlet a rendelet tervezetből A Kormány. Korm. rendelete a közműnyilvántartásról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya az Étv ának (2). bek. d) és g) pontjaiban meghatározott belterületi és külterületi közműnyilvántartásra (a továbbiakban együtt: közműnyilvántartás) terjed ki. 2. (1) A települések építésügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervei (a továbbiakban: építésügyi hatóságok) műszaki nyilvántartásának részeként digitális (vektoros) közműnyilvántartást kell rendszeresíteni és folyamatosan vezetni.

37 Vezeték fajták Közművezeték a rendelet alkalmazása szempontjából: a) az erősáram (energiaátvitel), b) infokommunikáció, c) a vízellátás, d) a szennyvíz és csapadékvíz elvezetés (csatorna), e) a gázellátás, f) a távhő ellátás, g) a kőolaj és kőolaj-termék szállítás, h) az egyéb célú közmű jellegű hálózat MMK Geodéziai és

38 Szakértői bizottság 2008 ÖTM => Szakértői Bizottság az egységes digitális közműnyilvántartás szabályozó rendszerének kialakítására MMK GGT részvétele a SZB-ban Munkacsoportok: szakemberek közműcégektől, felsőoktatásból, földmérési vállalkozásoktól, építésügyi hatóságoktól

39 Lényegi elemek Minden adatgazda a saját adatért felel, s biztosítja egy interfész felületen A publikálható adatok körének meghatározása Megjelenik a műszaki alaptérkép a közmű-alaptérkép helyett kötelező minimális tartalom meghatározása pontszerű, vonalszerű, felületszerű elemek pontos tömbkontúr jelentősége állami földmérési alapadatok kötelező felhasználása állami alapadatok pontossága állami alapadatok felhasználásának költségei augusztus: elkészül az előterjesztés a kormány felé, decemberéig nem történik semmi előrelépés

40 DAT problémák BEVET program => digitális kataszteri térképek a földhivatalokban Nagyon sok település digitalizálással állt elő Minden térkép EOV rendszerben, de sokszor csak kvázi EOV jelentős eltérések a térkép és a természetbeni állapot között a térkép származási (meta) adatainak ismerete a földmérő számára alapkövetelmény a digitális térképen minden vonal vékony, de lehet több méterrel arrébb, mint a valóság vélhetően ez a probléma még sokáig létezni fog tömbkontúr szintű térképfelújítás szükséges az egész országra (MMK kezdeményezi) alapfeltétel az egységes közműnyilvántartás szempontjából, finanszírozási kérdések

41 MMK Geodéziai és

42 Működési elképzelés Lakosság Főhatóságok Önkormányzatok Szolgáltatók Internet Egységes közműnyilvántartás Térinformatikai disztribúciós rendszer k Önkormányzati Rendszer Szabványok SZAKÁGI SZABÁLYOZÁS, SZABVÁNYOK INFORMATIKAISZABVÁNYOK K HOZZÁFÉRÉSI SZABÁLYOK Digitális Földhivatal Statisztikai adatok Energia közmű Víziközmű adatok Közlekedési Infrastruktúra adatok Távközlési Infrastruktúra adatok

43 M.2. Tervezési segédlet M1. Mérnökgeodéziai szabályzat korszerűsítése Mérnökgeodéziában jártas szakértők, szakmai egyeztetés MMK finanszírozás, Geodéziai Tagozat koordinálása Átmenetileg bekerül a közmű fejezet is Letölthető:

44 NAGY ELŐRELÉPÉS A JOGI SZABÁLYOZÁSBAN! ÉPÍTÉSI TÖRVÉNY 62/A..b) január 1-től felhatalmazás a Kormánynak a közmű- és nyomvonal jellegű építmények egységes elektronikus nyilvántartásának létrehozásáról, az adatok előállításáról és karbantartásáról, az adatforgalom rendjéről, az adatszolgáltatásra és a rendszer használatára kötelezettek köréről, az adatokhoz való hozzáférési jogosultságokról, az adatok védelméről, a nyilvántartási rendszer működtetéséről és a működés finanszírozásának pénzügyi rendjéről szóló szabályokat rendelettel állapítsa meg.

45 OPTIMÁLIS JOGI SZABÁLYOZÁS TÖRVÉNY A KÖZMŰVEK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL A Tagozat véleménye szerint első lépésben rögzíteni kell a közműnyilvántartás alapvető előírásait külön törvényben, pl. az ingatlan-nyilvántartás, kisajátítás, földmérés stb., Álláspontunk szerint valamennyi közmű-üzemeltető és a szolgáltatásokra építő felhasználó számára fontos lenne az általános előírások törvényi szintű rögzítése. KORMÁNYRENDELET a végrehajtásra vonatkozó előírások szabályozására

46 A SZABÁLYOZÁS HÁROM FŐ RÉSZE 1. A SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSE ELŐTT LÉTESÍTETT KÖZMŰVEK 2. A SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSE UTÁN LÉTESÍTENDŐ KÖZMŰVEK 3. E-KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS Az e-közmű a közműnyilvántartás szabályozó rendszerének egy eleme, csak az előző két résszel együtt, illetve azokat követve valósulhat meg!

47 A SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSE ELŐTT LÉTESÍTETT KÖZMŰVEK (1) A geometriai helyzet pontossága alapvető attribútum adat. 2D nyilvántartás. Opció: magassági (mélységi) adatokat attribútum adatként lehet megjeleníteni. EOV rendszer használata KÖTELEZŐ! Ortogonális bemérési adatok. (Ahol szerepelnek.) Településenként, szakáganként tisztázandó, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre. Az adatgazdák minősítsék a meglévő adatokat (teljesség, a geometriai helyzet). A tervezett jogszabályban szabályozni kell az analóg adatok digitális átalakításának műszaki előírásait.

48 A SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSE ELŐTT LÉTESÍTETT KÖZMŰVEK (2) Tartalmi követelmények meghatározása, szinkronban az egyes szakágak által megadott publikus adatok körével. Digitális térképezési, dokumentálási előírások meghatározása. (objektum típusok, attribútumok, jelkulcsok, stb.) A szakági nyilvántartások folyamatos aktualizálásával kapcsolatos előírások. Meg kell határozni az adatelőállítókra, nyilvántartást vezetőkre vonatkozó szakmai képesítési és jogosultsági előírásokat. FONTOS! A 3/1979. ÉVM utasítás struktúrájának megtartása.

49 A SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSE UTÁN LÉTESÍTENDŐ KÖZMŰVEK (1) Kötelező megvalósulási dokumentáció készítése, geodéziai felmérés alapján, mely kötelező melléklete a létesítmény műszaki átadásának. Szigorú szabályozás szükséges ahhoz, hogy a föld alá kerülő vezetékek és szerelvények nyíltárkos bemérése kötelezően megtörténjen. Meg kell határozni, hogy a bemérés elvégeztetése kinek a feladata. (Véleményünk szerint a beruházóé.) Pontossági előírások meghatározása. Itt már egyértelműen elő kell írni a 3D meghatározást. (vízszintes vonatkozásban EOV rendszer, magasság Balti.)

50 A SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSE UTÁN LÉTESÍTENDŐ KÖZMŰVEK (2) Szakirányú végzettség, tervezői jogosultság előírása a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelettel összhangban. Tartalmi követelmények meghatározása, szinkronban az egyes szakágak által megadott publikus adatok körével. Digitális térképezési, dokumentálási előírások meghatározása. (objektum típusok, attribútumok, jelkulcsok, stb.) Bemérési adatok illesztése a meglévő szakági adatok közé. Adatok szolgáltatása az e-közmű felé MMK Geodéziai és

51 E-KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS (1) Alapvetően egyetértünk azzal az elképzeléssel, hogy minden adatot az szolgáltat, aki az adott objektum tulajdonosa (kezelője). Álláspontunk szerint közműszolgáltatóknál vezetett, különböző és eddig nem meghatározott és közzétett geometriai pontosságú adatokra alapozott nyilvántartások egy felületen való összekapcsolása számos valós és vélt ellentmondást hoz felszínre. Az ellentmondások feloldására csak közös geometriai alap (műszaki térkép) felhasználásával nyílik lehetőség.

52 E-KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS (2) Meghatározandó, hogy a műszaki alaptérkép előállítása kinek a feladata. (Véleményünk szerint építési hatóság.) A VM Földügyi Főosztályának bevonásával célszerű kidolgozni az állami földmérési alaptérkép kötelező felhasználásának előírásait, s annak a műszaki alaptérképhez történő illesztésének műszaki követelményeit. A műszaki alaptérkép készítésekor vélhetően sok településen kell majd terepi felméréseket végezni. Az adatok homogenitása miatt célszerű lenne minden földfelszíni objektumot egy felmérés keretében felvenni.

53 IGÉNYEK FELMÉRÉSE A MMK TAGOZATIANAK BEVONÁSÁVAL február-március A MMK szakmai tagozatainak az alábbi kérdéseket tettük fel: Az egyes mérnöki szakterületek mit várnak el a közműnyilvántartástól? Milyen jogosultsággal rendelkező tervezők használnák a nyilvántartást? Alkalmas lehet-e a tervezett e-közmű rendszer a közmű egyeztetések kiváltására? Amennyiben az e-közmű rendszer használata díjköteles lenne, milyen szolgáltatásokat kellene nyújtania a felhasználók felé? Elvárható-e a közműnyilvántartástól a közhitelesség, hasonlóan az ingatlan-nyilvántartáshoz?

54 Az egyes mérnöki szakterületek mit várnak el a közműnyilvántartástól? D tervek, nyíltárkos megvalósulási dokumentációk kötelező leadása a nyilvántartó felé (3/1979. ÉVM > KKN) Közművek térbeli meghatározása. Főbb műszaki paraméterek. Kezelő, üzemeltető címe, elérhetősége, aktualitás időpontja. CAD (vektoros) formátum elérhetősége. Ingyenes és korlátozott nézegető hozzáférés bárki számára. EOV helyes nyilvántartás. Egységes bel- és külterületi nyilvántartás Hozzáférés Interneten.

55 Milyen jogosultsággal rendelkező tervezők használnák a nyilvántartást? (1) tartószerkezeti tervező T-T, T-korlátozott 2166 épületgépészeti tervező G-T, G-korlátozott 1490 villamosmérnöki tervező V-T, V-korlátozott 1541 geotchnikai tervező GT-T, GT-korlátozott 485 geodéziai tervező GD-T, GD-korlátozott 796 közlekedési építőménök terevő KÉ-T, KÉ-korlátozott 1154 vízi építmény tervező VZ-T, VZ-korlátozott 1787 gáz- és olajipari tervező GO-T, GO-korlátozott 1047

56 Milyen jogosultsággal rendelkező tervezők használnák a nyilvántartást? (2) településrendezési energiaközmű tervező TE-T 54 településrendezési hírközlési tervező TH-T 33 településrendezési vízi közmű tervező TV-T 82 településrendezési közlekedési tervező K1d összesen 11925

57 Alkalmas lehet-e a tervezett e-közmű rendszer a közmű egyeztetések kiváltására? Általános vélemény, hogy a kiváltásra nem, de az egyeztetés előkészítésére rendkívül hasznos lehet. (Az adatbeszerzési részt kiválthatja.) Elektronikus egyeztetés lehetősége. Amit nem tud kiváltani: Fejlesztési elképzelések, használattal kapcsolatos egyeztetések, már engedélyezett, de meg nem épült létesítmények.

58 Amennyiben az e-közmű rendszer használata díjköteles lenne, milyen szolgáltatásokat kellene nyújtania a felhasználók felé? CAD (vektoros) formátumok letölthetősége. (Nézegetési lehetőség, PDF nem elegendő) A díjfizetés alkalmazkodjon a tervezési díjakhoz. A kataszteri és közmű térképi adatok együttes szolgáltatása. A díj elektronikus úton való rendezhetősége, kevés adminisztrációval. Többszintű felhasználási lehetőség. (tanulmányok, kiviteli tervek) A lekért adat hitelesítésének megoldása, fogadják el a szakhatóságok. Csak olyan rendszernek van értelme, amit a közműtervezéseknél is fel lehet használni.

59 Elvárható-e a közműnyilvántartástól a közhitelesség, hasonlóan az ingatlannyilvántartáshoz? Kényes, de igen lényeges kérdés. A tervezők túlnyomó részének az a véleménye, hogy IGEN! Közmű üzemeltetők véleménye? Alapfeltétel a folytonosság és továbbvezetés biztosítása. A közhitelesség az jelenti, hogy az a rendelkezésre álló legjobb adat, figyelembe véve a teljességre és pontosságra vonatkozó adatokat. A közhitelesség a tervezői felelősséget teljes mértékben nem válthatja ki.

60 2011 Építésügy => BM e-közmű bizottság újból November végére a szabályozás lényegi elemei készek VM, MMK, FÖMI geodéziai műszaki melléklet kidolgozása Terv: pilot projekt december: Étv. módosítás, határidő: január 1. PÉNZ nincs!

61 MMK Geodéziai és

62 2012 MMK jelzés a jogalkotó felé: Az e-közműt két lépésben kell megvalósítani 1 lépés: Az új fektetésű közmű vezetékek nyílt munkaárokban történő kötelező bemérése. A bemérésekre vonatkozó főbb geometriai, pontossági előírások. A nyílt munkaárokban történő bemérés elmulasztásának szankcionálása. Földmunkák végzése során feltárt meglévő közművek kötelező pontosító felmérése. A bemérésért felelős szervezet egyértelmű meghatározása. (Építtető, beruházó, de nem a kivitelező!) A közmű-nyilvántartás felé kötelezően szolgáltatandó közmű adatok meghatározása szakáganként. Már rendelkezésre álló analóg (papír alapú) dokumentációk digitális átalakításának előírásai. A műszaki alaptérkép készítésének előírásai. Jogosultsági előírások.

63 lépés: e-közmű, ha lesz rá pénz! Új földmérési és térképészeti törvény (májusban) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységek részletes szabályait és követelményrendszerét a felelősségi körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a) a területrendezésért, b) a településfejlesztésért és településrendezésért, c) az építésügyért, d) az iparügyekért, e) az építésgazdaságért, f) a területfejlesztésért, g) a közlekedésért, h) az energiapolitikáért, i) a bányászati ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg.

64 Geodéziai tervezői jogosultság (GD-T) Geodéziai tervezői jogosultság szükséges az építést előkészítő, irányító, a megvalósulást dokumentáló geodéziai feladatok végzéséhez. Geodéziai tervezői jogosultság szükséges minden olyan geodéziai dokumentáció elkészítéséhez, mely az építési törvénnyel kapcsolatos hatósági eljárásokban részt vesz. Ingatlan-nyilvántartási térképet is érintő ill. azt felhasználó térképek készítéséhez ingatlanrendező földmérői minőségtanúsítás is szükséges. Részterületek: építménytervezés célját szolgáló térképek készítése (pl. állapotfelmérés, tervezési alaptérkép készítés), településtervezéshez, területrendezéshez, területfejlesztéshez szükséges térképek készítése, a telekalakításhoz és az építéshatósági eljárásokhoz szükséges geodéziai tervek, vázrajzok elkészítése,

65 Geodéziai tervezői jogosultság (GD-T) a megvalósult állapot geodéziai műszaki dokumentációjának elkészítése ( pl. megvalósulási térkép, kisajátítási dokumentáció, közművezetékek bemérése), térinformatikai rendszerek újonnan előállítandó térképi alapjainak létrehozása, építési feladatok geodéziai irányítása és ellenőrzése (pl. építmények, épületek geodéziai kitűzése, geodéziai művezetése, mérnökgeodézia). 104/2006. Korm.rendelet

66 Kredit-követelmények A jogosultsághoz szükséges kredit követelményeket a MMK határozza meg. Építési geodéziai, mérnökgeodéziai ismeretek fontosak. Gyakorlat: BSc: 7 év MSc: 2 év Napi 8 órában végzett gyakorlat jogosult tervező mellett, referencia munkák szükségesek Hiányzó kreditek: több szakmai tárgy felvétele, szakmérnöki képzés

67 MMK GGT követelmények Geodéziai tervezői/szakértői jogosultság szakirányú végzettség megállapításának kritériumai BSc MSc a.) Szakmai alapismeretek geodézia, vetülettan, térképtan, kiegyenlítő számítások, matematikai geodézia, felsőgeodézia, környezettan, geofizikai alapismeretek, geofizika, geológia, talajmechanika, magasépítéstan, utak, vasúti pályák, közművek, vízépítés, vízgazdálkodás, mérnöki alapismeretek, környezetmérnöki alapok, földhasználat és környezetvédelem, vízrendezés és melioráció, geodéziai hálózatok és vetületek, fizikai geodézia és gravimetria, numerikus módszerek, adatbázis rendszerek, fizikai geodézia és gravimetria, mérnökszeizmológia, geodézia története b.) Nagyméretarányú felmérések, alaphálózatok nagyméretarányú digitális térképezés, közigazgatástan, ingatlannyilvántartás, ingatlanértékbecslés, földügyi jog, állam és jogtudományi ismeretek, menedzsment és vállalkozásgazd., szervezés és menedzsment, geodéziai alaphálózatok, globális helymeghatározás, alappontmeghatározás, műholdas helymeghatározás, fotogrammetria, távérzékelés, topográfia, kartográfia, kataszteri informatika, föld- és területrendezés, környezet és távérzékelés, topográfiai adatbázisok, GNSS elmélete és alkalmazása, geodéziai hálózatok és vetületek, térbeli adatgyűjtés, dinamikai szatellitageodézia, kozmikus geodézia, műszaki földrendezés, GPS az építőmérnöki gyakorlatban, igazságügyi szakértői ismeretek

68 MMK GGT követelmények c.) Mérnökgeodézia mérnöki létesítmények geodéziai kivitelezése, mérnökgeodézia, építésirányítás, mozgásvizsgálatok, mérnöki létesítmények geodéziája, földalatti mérések, közműnyilvántartás, minőségbiztosítás a mérnökgeodéziában, mérnökfotogrammetria, építésügyi eljárások, geodéziai szakértés, automata felmérő rendszerek és mérésfeldolgozás, alagút és bányaméréstan, deformációmérések és analízis, integrált mérőrendszerek, építészeti fotogrammetria d.) Térinformatika térinformatika alapjai, térinformatikai elemzések, geoinformatika, térinformatikai alkalmazások, térinformatikai elemzések, térinformatikai adatrendszerek, digitális képanalízis, intelligens közlekedési rendszerek és járműnavigáció, LIS rendszerek, üzleti térinformatika, geoinformatika menedzsment, térinformatika, térinformatikai adatbázisok, térinformatikai modellezés, környezeti térinformatikai rendszerek, környezet és távérzékelés, térinformatikai rendszerek, IT eszközök e.) Mérőgyakorlatok f.) Szakirányú szakdolgozat ill. diplomaterv Összes minimális kredit:

69 Köszönöm a figyelmet! MMK Geodéziai és

Közműfelmérés- és nyilvántartás

Közműfelmérés- és nyilvántartás Közműfelmérés- és nyilvántartás Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Holéczy Ernő előadása alapján Közmű szakágak - elektromos energia ellátás - távközlés - vízellátás - szennyvíz és csapadékvíz

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

Holéczy Ernő-Dr. Siki Zoltán Hogy állunk az e-közművel?

Holéczy Ernő-Dr. Siki Zoltán Hogy állunk az e-közművel? Holéczy Ernő-Dr. Siki Zoltán Hogy állunk az e-közművel? Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat Székesfehérvár 2011. november 25. Történelmi visszatekintés 3/1979. ÉVM utasítás a közműnyilvántartásról

Részletesebben

2.3. A Területi Kamarák részére készített szakmai véleményezés és minősítés eseteit kivéve, a többi ügyben min. 50 %-os részvétel mellett tartott ülés

2.3. A Területi Kamarák részére készített szakmai véleményezés és minősítés eseteit kivéve, a többi ügyben min. 50 %-os részvétel mellett tartott ülés A Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozata Minősítő Bizottsága Ügyrendje és a minősítés irányelvei 1. A Minősítő Bizottság jogköre 1.1. A Tagozat a saját szakterületein tervező és szakértő

Részletesebben

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása

Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Hálózatok dokumentálása, törvények, szabályzatok, az egységes közműnyilvántartás utasítás-rendszerének megújítása Dr. Csemniczky László Műszaki Térinformatika Egyesület Bakonyi Péter ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1999. (VI.1.) számú rendelete az egységes központi közműnyilvántartásról (egységes szerkezetben a 65/2001. (2002.I.1.) számú és a 11/2008.(III.4.) és a 23/2012.(V.31.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete. az egységes központi közmûnyilvántartásról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 20/1999. (VI.1.) számú. rendelete. az egységes központi közmûnyilvántartásról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 20/1999. (VI.1.) számú rendelete az egységes központi közmûnyilvántartásról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az 1990. évi LXV. törvény 16. /1/ bekezdésében

Részletesebben

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév

BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc mintatanterv 2011/2012. tanév 2. félév Építőmérnöki Kar Szerkezet-építőmérnöki ágazat mintatanterv - 1 - Építőmérnöki ábrázolás BMEEOME K 2/2/f/4 Statika

Részletesebben

Holéczy Ernő. A jogszabály változások hatása a kamara oldaláról

Holéczy Ernő. A jogszabály változások hatása a kamara oldaláról Holéczy Ernő A jogszabály változások hatása a kamara oldaláról 2014.06.12. Földmérő nap, Pécs Jelenlegi szabályozás (266/2013. K.r.) A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet jelentősen megváltoztatta a földmérési

Részletesebben

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában

A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában A földmérés szerepe a mérnöki létesítmények teljes életciklusában Németh András geodéziai csoportvezető szakosztály elnök szakcsoport elnök PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály MFTTT Mérnökgeodéziai Szakosztály

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó földmérési (geodéziai) jogosultságok

A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó földmérési (geodéziai) jogosultságok FÖLDMÉRÉS Holéczy Ernő A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó földmérési (geodéziai) jogosultságok A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány Nyugat-Magyarországi Egyetem Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve Geoinformatikai szakirány 1. félév Tantárgy neve Kódja Óraszám, számonkérés Kredit Felelős

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Óbuda University Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

Szakmagyakorlási rendelet várható hatásai a mérnöki létesítményekkel kapcsolatos feladatokban

Szakmagyakorlási rendelet várható hatásai a mérnöki létesítményekkel kapcsolatos feladatokban Szakmagyakorlási rendelet várható hatásai a mérnöki létesítményekkel kapcsolatos feladatokban Siki Zoltán Mérnökgeodéziai feladatok az Atomerőműben Szakmai nap 2015.12.11. Előzmények 2013.07.01 a geodézia

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. HATÁLYON KÍVÜLI UTASÍTÁSOK száma típusa

Részletesebben

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk

2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk 2. előadás: A mérnöki gyakorlatban használt térkép típusok és tartalmuk Magyarországon számos olyan térkép létezik, melyek előállítását, karbantartását törvények, utasítások szabályozzák. Ezek tartalma

Részletesebben

Hajdú György Holéczy Ernő. Jogszabályi változások a szakmagyakorló mérnökök szemszögéből

Hajdú György Holéczy Ernő. Jogszabályi változások a szakmagyakorló mérnökök szemszögéből Hajdú György Holéczy Ernő Jogszabályi változások a szakmagyakorló mérnökök szemszögéből 2013.07.12. MFTTT Vándorgyűlés, Sopron Szakmai szabályozás jogszabályok MMK GGT A MMK GGT a jogszabály tervezetek

Részletesebben

A földmérő szakemberek továbbképzésének új feladatai

A földmérő szakemberek továbbképzésének új feladatai A földmérő szakemberek továbbképzésének új Horváth Gábor István Ellenőrzési Önálló Osztály Vezetője Változó Jogszabályi és technológiai környezetünk OE AMK Geodéziai Intézet, Székesfehérvár, Pirosalma

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)

Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve 1. félév Ökonómia GBLTÖKO0B 12 v 4 GTÁ - Környezettan GBLTKÖT0A 9 é 2 GFR - Térképtan GBLTTÉT0A 12 é 3 GFO - Kommunikáció

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága I. rész Herczeg Ferenc Székesfehérvár, 2016. szeptember 16. KI LEHET GEODÉZIAI TERVEZŐ? Az egyéb

Részletesebben

Az e-közmű kihívás törvényi háttere, megvalósítása, üzemeltetése, jövőképe

Az e-közmű kihívás törvényi háttere, megvalósítása, üzemeltetése, jövőképe Az e-közmű kihívás törvényi háttere, megvalósítása, üzemeltetése, jövőképe Cservenák Róbert okl. földmérő és térinformatikus E-mail: cservenak@varinex.hu Budapest, 2014.05.16. Mindez számokban: 324/2013.

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó földmérési (geodéziai) jogosultságok

A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó földmérési (geodéziai) jogosultságok A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó földmérési (geodéziai) jogosultságok Holéczy Ernő műszaki igazgató, Pannon Geodézia Kft., a Magyar Mérnöki Kamara Geodéziai és Geoinformatikai Tagozatának elnöke

Részletesebben

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR FELVÉTELI ELJÁRÁS A MESTERKÉPZÉSRE (MSC) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (TÁJÉKOZTATÓ 2014.) A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, az ott felsorolt

Részletesebben

10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja

10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja 10. előadás: Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása, előírás módja Az építési méretpontosság biztosítás jogi, minőségügyi, mérésügyi és műszaki szabályozása,

Részletesebben

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR BME ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR FELVÉTELI ELJÁRÁS A MESTERKÉPZÉSRE (MSC) JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (TÁJÉKOZTATÓ 2017.) A mesterképzésre az 1. sz. melléklet szerinti végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek, az ott felsorolt

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete

A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete Földügyi Főosztály A földmérési jogszabályok aktualitásai, ezen belül az ingatlanrendező és tervezői minősítések kérdésének helyzete Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Változó jogszabályi és technológiai

Részletesebben

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI Detrekői Ákos Keszthely, 2003. 12. 11. TARTALOM 1 Bevezetés 2 Milyen geometriai adatok szükségesek? 3 Néhány szó a referencia rendszerekről 4 Geometriai adatok forrásai

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2001. (II.02.) önkormányzati rendelete a központi közműnyilvántartásról 1. I.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2001. (II.02.) önkormányzati rendelete a központi közműnyilvántartásról 1. I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2001. (II.02.) önkormányzati rendelete a központi közműnyilvántartásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Szűcs Mihály szakértő

Szűcs Mihály szakértő Szűcs Mihály szakértő a helyzet változatlan? TECHNOLÓIA IS alapú nyilvántartási rendszerek nyílt forráskódú szoftverek széleskörű elterjedése OC szabványok Új technológiák (WMS, WFS) SZABÁLYOZÁS Étv. felhatalmazó

Részletesebben

Elnöki beszámoló a i taggyűlésre

Elnöki beszámoló a i taggyűlésre Elnöki beszámoló a 2016.09.24-i taggyűlésre Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák! A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint a geodéziai tervezési és szakértői tevékenység kikerült az építésügyi

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS

KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ TECHNIKUS ÚTÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS VASÚTÉPITŐ ÉS FENNRATÓ TECHNIKUS Oktatatott tantárgyak: Munka és környezetvédelem Építőipari gépek Műszaki ábrázolás Építőanyagok és vizsgálatuk

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJSZABÁSA (MÉDI 2004) 2004-BEN HATÁLYBALÉPŐ TERVEZET (Készült: 2003-ben) Szerkesztők: Magyar Mérnöki Kamara: Andor Béla, Tel.: 455-88-66 Dr. Korda János, Tel.:

Részletesebben

Állami alapadatok jogszerű felhasználása

Állami alapadatok jogszerű felhasználása Állami alapadatok jogszerű felhasználása Jánossy András osztályvezető GIS OPEN 2013 - GEO Székesfehérvár 2013 március 14 Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest Bosnyák tér 5 Jogszabályi előzmények

Részletesebben

Az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény végrehajtási rendeletei

Az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény végrehajtási rendeletei Földügyi és Térinformatikai Főosztály Az új földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény végrehajtási rendeletei Koós Tamás főosztályvezető - helyettes MFTTT 29. Vándorgyűlés, Sopron, 2013.

Részletesebben

Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből

Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből Minták a szakmai minősítő vizsga írásbeli teszt kérdéseiből Feleletválasztós kérdések, több válasz is helyes lehet Munkagödör megtámasztásához épített résfal mozgásvizsgálata a feladat. Milyen módszerrel

Részletesebben

M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet

M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet M.2. Mérnökgeodéziai tervezési segédlet Kovács István 2011.11.26. 1 Miért kellett megújítani az M.1. Mérnökgeodéziai Szabályzatot? A 2007. évi LXXXII. törvény 1. (4) bekezdése 2008. 01. 01.-től hatályon

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások

Földmérési és Távérzékelési Intézet aktualitások aktualitások Toronyi Bence főigazgató GISOPEN, 2014. április 17. Változások a földügyi intézményrendszerben (2011 januártól) Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium A földhivatalok adminisztratív irányítása

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes szeptembertől)

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes szeptembertől) Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés levelező tagozatának mintatanterve (ABLDFF) (Érvényes 2014. szeptembertől) 1. félév Matematika I. AGIMA1AFLD 15v 5 - Geometria I. AGIGM1AFLD 12v 4 - Informatika

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17.

Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. feldolgozása. vagyonért. Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi Kft. Szeged, 2012. október 15-17. Főmérnöki Értekezlet 2012. október 15-17. A vízikv ziközmű hálózatok adatainak feldolgozása Műszaki, térkt rképi nyilvántart ntartáss felkész szítésese a vagyonért rtékelésre Márkus Dániel BDL Környezetvédelmi

Részletesebben

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések

A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések A földügyi szakterület aktuális kérdései, a VM Földügyi Főosztály által koordinált törekvések Horváth Gábor István főosztályvezető VM Földügyi Főosztály Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy Magyarország

Részletesebben

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes szeptembertől)

Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes szeptembertől) Földmérő és földrendező mérnök szak BSc alapképzés nappali tagozatának mintatanterve (ABNDFF) (Érvényes 2014. szeptembertől) 1. félév Matematika I. AGIMA1AFND 2+3v 5 - Geometria I. AGIGM1AFND 2+2v 4 -

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt.

374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai. Pataki Károly GEODEZIA Zrt. 374/2014. (XII. 31.) Kormány rendelet szerinti OKTM eljárás földmérő vállalkozói tapasztalatai Pataki Károly GEODEZIA Zrt. Az előadás tartalmi áttekintése: 1. Közreműködők 2. Adatszolgáltatás 3. Keretmérés

Részletesebben

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László

VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK. Dr. Csemniczky László VÁROSVEZETÉSI ÉS AM/FM RENDSZEREK Dr. Csemniczky László Térinformatikai rendszerek: GIS.. LIS (Land Information System) Földmérési/kataszteri információs rendszer, Nemzetközi szövetsége a FIG UMS (Urban

Részletesebben

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor

VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN. Holczheim Gábor VEZETÉKEK A DIGITALIZÁLT TÉRKÉPEKEN Holczheim Gábor Törvényi szabályozás meglévő vezeték esetén 2007. évi LXXXVI. tv. 172. a 10 évnél korábban épült vezetékekről: (1) (A szolgáltató) e törvény hatálybalépésétől

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Koós Tamás főosztályvezető - helyettes Földmérő Nap, Pécs, 2014. június 12.. Szakmai jogszabályaink A földmérési és

Részletesebben

SZŰCS MIHÁLY. Egységes digitális közműnyilvántartás szabályozási feladatairól

SZŰCS MIHÁLY. Egységes digitális közműnyilvántartás szabályozási feladatairól SZŰCS MIHÁLY Egységes digitális közműnyilvántartás szabályozási feladatairól E L ŐZM É N Y E K Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 2007-ben a közfeladatainak felülvizsgálata során, az államreform

Részletesebben

Műszaki változási igények keletkezése és végrehajtása az Atomerőműben

Műszaki változási igények keletkezése és végrehajtása az Atomerőműben Műszaki változási igények keletkezése és végrehajtása az Atomerőműben Németh András geodéziai csoportvezető PA Zrt. MIG RTFO Építészeti Osztály Mérnökgeodézia 2016 MMK GGT BME Ált. és Felsőgeodézia Tanszék

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Elnöki beszámoló. MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat taggyűlése

Elnöki beszámoló. MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat taggyűlése Elnöki beszámoló MMK Geodéziai és Geoinformatikai Tagozat taggyűlése 2014.09.26. Tisztelt Tagozati Tagok, Kedves Kollégák! 2013.VII.1: a geodéziai tervezési és szakértői tevékenység kikerült az építésügyi

Részletesebben

A műszaki nyilvántartás-szervezés a közlekedésbiztonság tükrében

A műszaki nyilvántartás-szervezés a közlekedésbiztonság tükrében Kovács Dénes Igazgató Forgalomtechnikai és Műszaki nyilvántartási Igazgatóság BKK Közút Zrt. Visszatekintés: Milyen állomásokon keresztül jutottunk a KARESZ-ig? 1. Kanyar AutoCAD alapú vektoros - felmérés

Részletesebben

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője

Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Németh József Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2014. október 8. Építésügyi szabályozás helyzete, jövője Előzmények 2 Magyar közlöny 157. szám Új NMHH rendeletek megjelenése Az új jogszabály

Részletesebben

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence

A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja. Toronyi Bence A FÖMI, mint a térbeli információ menedzsment központja Toronyi Bence Főigazgató Földmérési és Távérzékelési Intézet GISopen 2011 Megfelelni az új kihívásoknak 2011. március 16. Földügyi Igazgatás Térbeli

Részletesebben

MÉRNÖK A jogszabály RENGETEGBEN

MÉRNÖK A jogszabály RENGETEGBEN MÉRNÖKGEODÉZIA 2016 2016. március 19. Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Általános és Felsőgeodézia Tanszék MÉRNÖK A jogszabály RENGETEGBEN Holéczy Ernő Miről szeretnék beszélni? Az elmúlt évek

Részletesebben

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén

Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Földügyi és Térinformatikai Főosztály Jogszabályi változások a földmérés szakterületén Koós Tamás főosztályvezető - helyettes GISopen 2014, Székesfehérvár Geo, 2014. április 15-17. Szakmai jogszabályaink

Részletesebben

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET

MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA GBNFMGEOB ÓE AREK GEOINFORMATIKAI INTÉZET MÉRNÖKGEODÉZIA tárgy felépítése Témakör Óraszám Előadások: A mérnökgeodézia fogalma, a tárgy tartalma és témakörei A mérnöki létesítmények tervezésének

Részletesebben

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA

B-A-Z MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA A DATR adatbázis kezelés és alaptérképi tartalom tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében Sopron, 2013. július 11. Peremiczki Péter B-A-Z Megyei Kormányhivatal Földhivatala Az előadás tartalma Az adatok

Részletesebben

TERVEZŐI NYILATKOZAT

TERVEZŐI NYILATKOZAT TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ 1. Az építtető(k) neve (megnevezése) és címe (székhelye): a). b). 2. A tervezők adatai: a) felelős tervező neve, címe, jogosultsági száma: b) szakági

Részletesebben

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása

Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás

Részletesebben

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Forgalomtechnikai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Szakdolgozat védés Székesfehérvár 2008 Készítette: Skerhák Szabolcs Feladat A szakdolgozat célja bemutatni egy forgalomtechnikai helyszínrajz elkészítésének munkafolyamatát.

Részletesebben

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év

Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya év Ikt. szám: 200/2006. A 217/1998 (XII.30.) Kormány rendelet 21. sz. melléklete szerinti Költségvetési alapokmány (Működési költségvetés) Földmérési és Távérzékelési Intézet Költségvetési alapokmánya 2006.

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

./2015.(.) Korm. rendelet. a geodéziai tervező és geodéziai szakértő minősítésről. 1. Földmérő Minősítő Bizottság

./2015.(.) Korm. rendelet. a geodéziai tervező és geodéziai szakértő minősítésről. 1. Földmérő Minősítő Bizottság ./2015.(.) Korm. rendelet a geodéziai tervező és geodéziai szakértő minősítésről A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Fttv.) 38. (1) bekezdés

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN. Szőllőssy Gábor főtitkár A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZEREPE A SZAKMAGYAKORLÁSBAN Szőllőssy Gábor főtitkár Az előadás vázlata 1. A kamarai gondolat története 2. A kamara feladatai és szervezete 3. A kamarai jogosultsági rendszer 4.

Részletesebben

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március

Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Farkas Ágnes okl. táj- és kertépítész parképítési és zöldfelület fenntartási igazságügyi szakértö 2008. március Szabványos játszószerek halmaza = játszótér??? Játszótér = a zöldfelület játszószerekkel

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

Dr. Jancsó Tamás Középpontban az innováció Május 20.

Dr. Jancsó Tamás   Középpontban az innováció Május 20. Regionális innovációs kutatást segítı infrastruktúra a Geoinformatikai Karon Dr. Jancsó Tamás E-mail: jt@geo.info.hu Középpontban az innováció 2009. Május 20. Épületek Kutatást támogató tényezık Eszköz,

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám:... Postai cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... E-mail cím:... A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA

ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA ÖNKORMÁNYZATI TÉRINFORMATIKA Jelenlegi helyzet Gemini II., XIII., XV., XVIII., XIII. kerület Minerva III., VIII., XII., XVII. kerület Digikom IV., X., XXII. kerület Fortemap V., VII. kerület Gispán XX.,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: Zirc Város központi közműnyilvántartásának vezetése 2015-2019 időszakban Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

A 35. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 35. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 35. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél Szolgáltató Igazgatóság Földmérési és Távérzékelési Intézet www.fomi.hu www.geoshop.hu takacs.krisztian@fomi.hu Budapest, 2014. június 12. Mi az a Geoshop? INSPIRE = térinformatikai

Részletesebben

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2010. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat NYUAT-MAYAOSZÁ EYETEM EONFOMATKA KA SZÉKESFEHÉVÁ ZÁÓVZSA KÉDÉSEK 2010. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat A záróvizsga kérdéseket jóváhagyom: Székesfehérvár, 2010.

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Név: GEO MEGA ALFA Kereskedelmi és szolgáltató KFT. Tulajdonosok: Vincze Mihály 67 % Bács-Audit Kft 33 %

CÉGBEMUTATÓ. Név: GEO MEGA ALFA Kereskedelmi és szolgáltató KFT. Tulajdonosok: Vincze Mihály 67 % Bács-Audit Kft 33 % CÉGBEMUTATÓ Név: GEO MEGA ALFA Kereskedelmi és szolgáltató KFT Tulajdonosok: Vincze Mihály 67 % Bács-Audit Kft 33 % A Geo Mega Alfa Kft 1998-02-18-án alakult a Vincze Földmérési Bt és Mérnöki Iroda utódjaként.

Részletesebben

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai rendszerek a víziközmű szolgáltatásban 2011.12.09. Térinformatika és műszaki irányítási rendszer támogatása

Részletesebben

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre

A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre A jogszabályok változásának hatása a földmérési és térképészeti tevékenységre Herczeg Ferenc FÖMI önálló osztályvezetője A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. Törvény módosítása

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Útvesztő, vagy logikus feladatsor?

Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Útvesztő, vagy logikus feladatsor? Tűzvédelmi tervezés a 305/2011/EU rendelet és a 275/2013 (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján Mészáros János Nagy Katalin Budapest, 2013. 12. 05. ELŐADÁS VÁZLAT I. rész:

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

A 31. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 31. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 31. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól.

Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az építészeti-műszaki tervezési jogosultság részletes szabályairól. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (2) bekezdés c) pontjában, valamint a földmérési

Részletesebben

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében

Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06

Részletesebben

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat

Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása. Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Továbbképzéshez kötött szakértői jogosultságok változása Parragh Dénes Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Építésüggyel összefüggő tervezés-szakértés 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi

Részletesebben