TARTALOMJEGYZÉK KOZMETIKUS... 1 FODRÁSZ... 42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK KOZMETIKUS... 1 FODRÁSZ... 42"

Átírás

1 TARTALOMJEGYZÉK KOZMETIKUS... 1 Bőrtípusok és rendellenességek... 5 Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések FODRÁSZ Alaphajvágások Frizurakészítés megnevezésű... 66

2 F) Szakmai helyi tanterv-r{épülés SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV a(z) KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény, valamint az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet, az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet, a(z) Kozmetikus szakképesítés-r{épülés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapj{n készült. II. A szakképesítés-r{épülés alapadatai A szakképesítés-r{épülés azonosító sz{ma: A szakképesítés-r{épülés megnevezése: Kozmetikus A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 19. Egyéb szolg{ltat{sok [gazati besorol{s sz{ma és megnevezése:. Szépészeti Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 1 Elméleti képzési idő ar{nya: 20% Gyakorlati képzési idő ar{nya: 80% 1

3 III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: - - Bemeneti kompetenci{k: - Szakmai előképzettség: Gyakorló kozmetikus Előírt gyakorlat: - Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: szükségesek P{lyaalkalmass{gi követelmények: szükségesek IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: Tant{rgy - - Szakképesítés/Szakképzettség T{rgyi feltételek A szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges eszközök és felszerelések felsorol{s{t a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek tov{bbi részletei az al{bbiak: Aj{nl{s a szakmai képzés lebonyolít{s{hoz szükséges tov{bbi eszközökre és felszerelésekre: Nincs. V. A szakképesítés-r{épülés óraterve nappali rendszerű oktat{sra A szakképző iskolai képzés összes szakmai órasz{ma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120 óra (32 hét x 35 óra) 7 óra elmélet, 28 óra gyakorlat A szakképző iskolai képzés összes szakmai órasz{ma szabads{v nélkül 1 évfolyamos képzés esetén: 1008 óra (32 hét x 31,5 óra) 6,5 elmélet, 25 gyakorlat 2

4 3

5 1. sz{mú t{bl{zat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma Szakmai követelménymodulok Bőrtípusok és rendellenességek Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések Speci{lis kozmetikai elj{r{sok Tant{rgyak Elméleti heti órasz{m Gyakorlati heti órasz{m Kozmetikus szakmai gyakorlat Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia 3 Kozmetikus anyagismeret 2 Elektrokozmetika gyakorlat 7 Elektrokozmetika elmélet 1 Kozmetikus szakmai gyakorlat 2. 5 Speci{lis kozmetikus ismeretek 1 Összes óra 7 27 Összes óra 34 4

6 A azonosító sz{mú Bőrtípusok és rendellenességek megnevezésű szakmai követelménymodul tant{rgyai, témakörei 5

7 Diagnosztikai gyakorlat Bőrtípusok és kezelésük Kozmetikai rendellenességek kezelése Szervrendszerek és biokémia Bőrtípusok jellemzése és kezelésük Rendellenességek Kozmetikumok összetevői Kozmetikumok anyagai A azonosító sz{mú Bőrtípusok és rendellenességek megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k Kozmetikus szakmai gyakorlat 1. Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia Kozmetikus anyagismeret Szakmai követelménymodul azonosító sz{ma és megnevezése FELADATOK Oszt{lyozza a szépséghib{kat kezelhetőség szerint Név szerinti diagnosztikai lapot készít a vendégről Felismeri a kozmetikus {ltal kezelhető és nem kezelhető elv{ltoz{sokat Felpuhít{st végez: kozmetikummal, borogat{ssal vagy elektrokozmetikai készülékekkel A kezelendő felületen elvégzi a szükséges tisztít{st Fertőtlenítést végez kozmetikummal és/vagy eszközzel Helyspecifikusan összehúzó, nyugtató és/vagy t{pl{ló pakol{st alkalmaz Kezelési tervet készít különböző bőrtípusokra Felismeri a rendellenességeket és a kezelési tervben rögzíti Kémiai sz{mít{sokat végez Vizsg{lja kozmetikumok összetételét Különböző receptúr{k alapj{n megkülönbözteti az egyes kozmetikumokat Kiv{lasztja a kozmetikumok megfelelő alapanyagait receptúra alapj{n Kiv{lasztja a kozmetikumok megfelelő hatóanyagait receptúra alapj{n Kiv{lasztja a kozmetikumok adalékanyagait és jellemzi azokat Kiv{lasztja a megfelelő kozmetikumot a receptúr{k alapj{n a különböző bőrtípusokra SZAKMAI ISMERETEK Szervek és szervrendszerek {ltal{nos jellemzése Biokémia Elemi elv{ltoz{sok Rendellenességek Bőrtípusok jellemzői, kezelésük Tan{csad{s alap-kezelésekkel, h{zi {pol{ssal kapcsolatban Aknék fajt{i és kezelésük 6

8 Gyullad{sra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése, és szederjességre hajlamos bőrök jellemzése, kezelése Különböző bőrrendellenességek és kezelésük Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hib{k Szövetszaporulatok fajt{i, megjelenési form{i Évszakok kozmetikai problém{i Szerves kémia Szerves kozmetikai anyagok Kozmetikai készítmények és alapanyagai Kozmetikai készítmények hatóanyagai Fertőtlenítőszerek Kozmetikumok összetételének ismerete SZAKMAI KÉSZSÉGEK Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvű ír{skészség, fogalmaz{s ír{sban Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Szakmai nyelvű beszédkészség Kozmetik{ban haszn{latos eszközök és berendezések haszn{lata SZEMÉLYES KOMPETENCI[K Ön{llós{g Precizit{s Felelősségtudat T[RSAS KOMPETENCI[K Empatikus készség Visszacsatol{si készség Kapcsolatteremtő készség MÓDSZERKOMPETENCI[K Logikus gondolkod{s Felfogóképesség Módszeres munkavégzés 7

9 1. Kozmetikus szakmai gyakorlat 1. Évfolyam Kerettanterv Heti Összesen A tant{rgy tanít{s{nak célja Diagnosztiz{l{s elsaj{tít{sa, bőrtípusok, valamint a kozmetikus {ltal kezelhető rendellenességek kezelése, tan{csad{s Kapcsolódó szakmai tartalmak Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia Kozmetikus anyagismeret Elektrokozmetika elmélet Elektrokozmetika gyakorlat 1.3. Témakörök Diagnosztikai gyakorlat Évfolyam Kerettanterv Összesen Alapvető kommunik{ciós ismeretek és szab{lyok a kozmetikus szalonban: - telefonos etikett - szalon etikett Vendégtípusok, személyiségtípusok {ttekintése Inform{ció kérés a szolg{ltat{s saj{toss{gainak figyelembe vételével Diagnosztiz{l{s (arc--, nyak-, dekolt{zs) az eddig tanult ismeretek felhaszn{l{s{val - kiz{ró okok a szolg{ltat{s elvégzésével kapcsolatban - alap-bőrtípus meghat{roz{sa, - elv{ltoz{sok (elemi elv{ltoz{sok, különböző szövetszaporulatok a bőrön, fertőző elv{ltoz{sok, {llat élősködők okozta elv{ltoz{sok stb.) - lanugosz{lak, szőr vizsg{lata, {llapota, jellemzője stb. Fertőtlenítés (bőr-, eszköz-, textíli{k fertőtlenítése; fizikai és kémiai fertőtlenítési módok) 8

10 Baleset- és munkavédelmi ismeretek Helyes eszköz, és anyag kiv{laszt{s Diagnosztikai napló (munkanapló) vezetésének szab{lyai, elsősegélynyújt{s, munkavédelem a gyakorlati műveletek sor{n, személyes higiénia és az üzlet higiéni{ja A bőrtípusok és rendellenességek kezelésének különböző munkafolyamataihoz szükséges eszközök megismerése A bőrtípusok és rendellenességek kezelésének különböző munkafolyamataihoz szükséges anyagok megismerése Vendégfogad{s, a vendég beöltöztetése a kezeléshez, a környezet előkészítése a zavartalan munkavégzéshez Vendégk{rtya készítése: személyes adatok, elérhetőségek, előzetes kórkép meg{llapít{sa kikérdezéssel, bőrpróba, allergia teszt, az elvégzett kezelések, otthonra adott termékek rögzítése Különböző bőrtípusok kozmetikai kezelésének ismérvei, kezelési lépések Kozmetikus alapműveletek bemutat{sa a diagnosztikai ismeretek alkalmaz{s{val Kezelhető és nem kezelhető elv{ltoz{sok felismerése képről Elemi elv{ltoz{sok felismerése képről Szövetszaporulatok felismerése képről Bőrtípusok és kezelésük Évfolyam Kerettanterv Összesen Kezelhető és nem kezelhető elv{ltoz{sok felismerése élő modellen Elemi elv{ltoz{sok felismerése élő modellen Szövetszaporulatok felismerése élő modellen Diagnosztiz{l{s objektív és szubjektív tünetek alapj{n, (a bőr színe, fénye, tapint{sa, rugalmass{ga, pórusai, komedói) faggyútermelés, szaruképzés, hidrat{ció, pigment rendellenességek. A kezelés célj{nak, alapelveinek, a műveletek optim{lis sorrendjének meghat{roz{sa Norm{l bőrtípus kozmetikai kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra vonatkozóan Szeborre{s bőrtípusok kozmetikai kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra vonatkozóan Alipikus bőrtípusok kozmetikai kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra vonatkozóan Dehidrat{lt bőrtípusok kozmetikai kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra vonatkozóan Hiperhidrat{lt bőrtípus kozmetikai kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra vonatkozóan Kombin{lt bőrtípusok kozmetikai kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra vonatkozóan Vendégek diagnosztiz{l{sa szóban és ír{sban, kezelési tervek kitöltése 9

11 Letisztít{s, peelingezés, toniz{l{s, massz{zs, felpuhít{s, tisztít{s, fertőtlenítés, nyugtató, összehúzó- és t{pl{ló pakol{sok felhelyezése helyspecifikusan különböző bőrtípusokra Kozmetikai rendellenességek kezelése Évfolyam Kerettanterv Összesen Szaruképzései rendellenességek fogalma, fajt{i, felismerésük, a kozmetikus {ltal kezelhető rendellenességek kezelése, tan{csad{s a megelőzéssel, otthoni {pol{ssal kapcsolatban Pigment-rendellenességek fogalma, fajt{i, felismerésük, a kozmetikus {ltal kezelhető rendellenességek kezelése, tan{csad{s a megelőzéssel, otthoni {pol{ssal kapcsolatban Hajas fejbőr és hajsz{l-rendellenességek felismerése és tan{csad{s velük kapcsolatban Verejtékrendellenességek fogalma, fajt{i, felismerésük, a kozmetikus {ltal kezelhető rendellenességek kezelése, tan{csad{s a megelőzéssel, otthoni {pol{ssal kapcsolatban Szervrendszerek zavarai {ltal keletkező kozmetikai hib{k felismerése, a kozmetikus {ltal kezelhetők kezelése, tan{csad{s Aknék fogalma, fajt{i, kozmetikus {ltal kezelhető aknék kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra és életmódra vonatkozóan Gyullad{sra hajlamos, érzékeny bőrök jellemzése, kozmetikai kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra vonatkozóan. Szederjességre hajlamos bőrök jellemzése, kozmetikai kezelése, tan{csad{s otthoni {pol{sra vonatkozóan Kozmetikus {ltal kezelhető bőrrendellenességek felismerése, kezelése, tan{csad{s megelőzésre, otthoni {pol{sra vonatkozóan Évszakok kozmetikai problém{inak kezelése, tan{csad{s 1.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Alkalmazott oktat{si módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport oszt{ly Alkalmazandó eszköz 10

12 Egyéni Csoportbont{s Oszt{lykeret 1.1 magyar{zat 1.4. megbeszélés 1.5. vita 1.6. szemléltetés 1.9. szimul{ció egyéb A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebont{sa, pontosít{sa) 1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése 1.7. Inform{ciók feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmaz{si gyakorló tevékenységek, feladatok 2.1. Ír{sos elemzések készítése 2.2. Leír{s készítése 2.7. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 3. Képi inform{ciók körében 3.1. Elv{ltoz{sok, rendellenességek, szövetszaporulatok felismerése 4. Komplex inform{ciók körében 4.1. Esetleír{s készítése 4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról 5. Csoportos munkaform{k körében 5.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés ir{nyít{ssal 6. Gyakorlati munkavégzés körében 6.2. Műveletek gyakorl{sa 6.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapj{n 9. Szolg{ltat{si tevékenységek körében 9.2. Szolg{ltat{si napló vezetése 9.3. Ön{lló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 9.4. Ön{lló szakmai munkavégzés 11

13 közvetlen ir{nyít{ssal 1.6. A tant{rgy értékelésének módja Szaruképzései rendellenességek fogalma, fajt{i, felismerésük. Pigmentrendellenességek fogalma, fajt{i, felismerésük. Verejtékrendellenességek fogalma, fajt{i, felismerésük. Aknék fogalma, fajt{i, kozmetikus {ltal kezelhető aknék kezelése. Kozmetikus {ltal kezelhető bőrrendellenességek felismerése, kezelése. Elemi elv{ltoz{sok felismerése élő modellen. Diagnosztiz{l{s objektív és szubjektív tünetek alapj{n. 2. Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia Évfolyam Kerettanterv Heti Összesen A tant{rgy tanít{s{nak célja A kozmetikai alapműveletek sor{n megtanult ismeretek elmélyítése, kiegészítése, valamint a kozmetikus modulok szakmai ismeretek tananyag{nak, valamint a megértéséhez szükséges biológiai ismeretek elsaj{tít{sa Kapcsolódó szakmai tartalmak Kozmetikus szakmai gyakorlat 1. Kozmetikus anyagismeret 2.3. Témakörök Szervrendszerek és biokémia Évfolyam Kerettanterv Összesen Az ember szervrendszereinek ismétlése: A mozg{s szervrendszerei: csont- és izomrendszer 12

14 Az anyagcsere szervrendszerei: keringés szervrendszerének részletes, emésztés, kiv{laszt{s és légzés szervrendszereinek rövid jellemzése A szaporod{s szervrendszere röviden A szervező szervrendszer: idegrendszer, érzékszervek, hormonrendszer, kozmetikai szempontból fontos endokrin mirigyek és hormonjaik A víz és az {sv{nyi sók jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük Aminosavak, fehérjék, nukleinsavak és sz{rmazékai jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük Szénhidr{tok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük Zsírok és zsírszerű anyagok jellemzése biokémiai szempontból, élettani és kozmetikai szerepük A vitaminok, a kozmetikai szempontból fontos vitaminok jellemzése, élettani és kozmetikai szerepük Bőrtípusok jellemzése és kezelésük Évfolyam Kerettanterv Összesen A bőrtípusok {ltal{nos jellemzése, a diagnosztiz{l{s fogalma, célja, fajt{i, eszközei Objektív és szubjektív tünetek fogalma, meg{llapít{s{nak módjai A bőrön tal{lható elemi elv{ltoz{sok fogalma, fajt{i, felismerésük sematikus {bra és kép segítségével Szövetszaporulatok fogalma, fajt{i: daganatok, anyajegyek, megjelenésük a bőr különböző rétegeiben Szövetszaporulatok jellemzése, felismerésük kép alapj{n Mikroorganizmusok okozta bőrelv{ltoz{sok jellemzése, felismerésük kép alapj{n. A bőr öregedésével j{ró elv{ltoz{sok röviden A norm{l bőr és a bőrtípusok oszt{lyoz{sa a norm{l bőrtől való eltérések (különös tekintettel a zsír-, és víztartalom) alapj{n, a bőr funkciói Az alipikus (zsírhi{nyos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük A szeborre{s (zsíros) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük A dehidrat{lt (mélyrétegi vízhi{nyos) bőrtípusok és kozmetikai kezelésük A hiperhidrat{lt (túlzott víztartalmú) bőrtípus és kozmetikai kezelése Kombin{lt bőrtípusok és kozmetikai kezelésük alapelvei Férfi kozmetikai kezelések alapelvei Komplementer kozmetikai elj{r{sok Mélyh{mlaszt{si technológi{k a kozmetik{ban 13

15 Henna alkalmaz{sa a kozmetikai gyakorlatban Rendellenességek Évfolyam Kerettanterv Összesen A szaruképzési rendellenességek fogalma, fajt{i, kozmetikus {ltal kezelhető fajt{inak kezelése A pigment-rendellenességek fogalma, fajt{i, kozmetikus {ltal kezelhető fajt{inak kezelése A verejtékrendellenességek fogalma, fajt{i, kozmetikus {ltal kezelhető fajt{inak kezelése Hajas fejbőr és hajsz{l-rendellenességek fogalma, fajt{i és tan{csad{s velük kapcsolatban Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hib{k: a keringés szervrendszerének, az emésztő szervrendszernek, az ideg-, és hormonrendszernek zavaraiból eredő kozmetikai hib{k Szervrendszerek zavaraiból eredő, kozmetikus {ltal kezelhető hib{k kezelése Az érzékeny, valamint a gyullad{sra hajlamos, érzékeny bőrök kozmetikai kezelése A pubert{s fogalma, élettani h{ttere és kozmetikai problém{i és azok kezelése a kozmetikai gyakorlatban Az akné fogalma, fajt{i, a kozmetikus {ltal kezelhető aknés bőr kezelése A klimax fogalma, élettani h{ttere és kozmetikai problém{i és azok kezelése a kozmetikai gyakorlatban Az idősödő bőrök kozmetikai kezelése, regener{ló és r{nckezelések, kozmetikai újdons{gok az öregedés ellen (legújabb hatóanyagok, készmaszkok és egyéb újdons{gok) 2.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Alkalmazott oktat{si módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport oszt{ly Alkalmazandó eszköz 14

16 Egyéni Csoport - bont{s Oszt{ly - keret 1.1 magyar{zat 1.2. elbeszélés 1.3. kiselőad{s 1.6. szemléltetés projektor 1.7. projekt 1.8. kooperatív tanul{s h{zi feladat egyéb: kísérlet A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebont{sa, pontosít{sa) 1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek 1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.3. Olvasott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.4. Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése 1.7. Inform{ciók feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmaz{si gyakorló tevékenységek, feladatok 2.3. V{laszol{s ír{sban mondatszintű kérdésekre 2.4. Tesztfeladat megold{sa 2.5. Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel 2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 3. Képi inform{ciók körében 3.1. Elv{ltoz{sok, rendellenességek, szövetszaporulatok felismerése 5. Csoportos munkaform{k körében 5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgoz{s 15

17 5.2. Inform{ciók rendszerezése mozaikfeladattal 2.6. A tant{rgy értékelésének módja Szervrendszerek zavarai okozta kozmetikai hib{k. A pubert{s fogalma, élettani h{ttere és kozmetikai problém{i és azok kezelése a kozmetikai gyakorlatban. A klimax fogalma, élettani h{ttere és kozmetikai problém{i és azok kezelése a kozmetikai gyakorlatban. A bőr öregedésével j{ró elv{ltoz{sok röviden. Alap bőrtípusok felismerése, kezelése. 3. Kozmetikus anyagismeret Évfolyam Kerettanterv Heti Összesen A tant{rgy tanít{s{nak célja A kozmetikai alapműveletek sor{n megtanult ismeretek elmélyítése, kiegészítése, valamint a kozmetikus modulok anyagismeret tananyag{nak, valamint a megértéséhez szükséges kémiai ismeretek elsaj{tít{sa Kapcsolódó szakmai tartalmak Kozmetikus szakmai gyakorlat 1. Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia 3.3. Témakörök Kozmetikumok összetevői Évfolyam Kerettanterv Összesen Kozmetikai anyagok csoportosít{sa Szervetlen kozmetikai anyagok ismétlése: a hidrogén és oxigén kozmetik{ban haszn{latos vegyületei, kén és sz{rmazékai, savak, b{zisok, sók, oxidok 16

18 Púder-alapanyagok, púderek fajt{i Szerves kémiai alapismeretek Az alk{nok kozmetikai szempontból fontos tulajdons{gai és a kozmetik{ban alkalmazott képviselőik jellemzése Az alkoholok kozmetikai szempontból fontos tulajdons{gai és a kozmetik{ban alkalmazott képviselőik jellemzése Az oxo-vegyületek kozmetikai szempontból fontos tulajdons{gai és a kozmetik{ban alkalmazott képviselőik jellemzése A karbonsavak, és sz{rmazékaik, a szappanok kozmetikai szempontból fontos tulajdons{gai és a kozmetik{ban alkalmazott képviselőik jellemzése Az aminok kozmetikai szempontból fontos tulajdons{gai és a kozmetik{ban alkalmazott képviselőik jellemzése Az észterek kozmetikai szempontból fontos tulajdons{gai és a kozmetik{ban alkalmazott képviselőik jellemzése A mesterséges krémalapanyagok és kozmetikai szerepük Biológiailag aktív anyagok, fehérjék, fehérje-sz{rmazékok, peptidek, szénhidr{tok, nukleinsavak és nukleinsav-sz{rmazékok kozmetikai szerepe Tenzidek a kozmetik{ban, tisztító-, és emulge{lószerek, ny{kanyagok Konzerv{lószerek, fertőtlenítőszerek Illatosító anyagok, illóolajok Kozmetikumok anyagai Évfolyam Kerettanterv Összesen Magas tenzid tartalmú kozmetikumok, folyékony szappanok, szappanok, arclemosó gélek, arclemosó habok jellemzése, legfontosabb összetevőik és azok bőrre gyakorolt hat{sai Tisztító kozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként Arcvizek, arcszeszek, r{zókeverékek jellemzése, legfontosabb összetevőik és azok bőrre gyakorolt hat{sai Arcvizek, arcszeszek hatóanyagai bőrtípusonként Peelingek jellemzése, legfontosabb összetevőik és azok bőrre gyakorolt hat{sai Különböző peeling-fajt{k alkalmazhatós{ga bőrtípusonként Kozmetikai krémek, sz{raz (hidrofil) krémek, zsíros- és félzsíros krémek, hatóanyagos krémek, zselékrémek jellemzése, legfontosabb összetevőik és azok bőrre gyakorolt hat{sai, kozmetikai alkalmaz{sai 17

19 Egyéni Csoportbont{s Oszt{lykeret Összehúzó, nyugtató, t{pl{ló pakol{sok különböző bőrtípusokra, pakol{sok fajt{i gy{rt{si módok és felhaszn{lhatós{g alapj{n Emulziók, szuszpenziók, paszt{k készítése, vizsg{lata Krémek, pakol{sok, folyékony kozmetikumok készítése, vizsg{lata, receptjeik megismerése Receptfelismerés gyakorl{sa és receptek elemzése Oldatok összetételének kifejezése, kémiai sz{mít{sok: tömeg-, térfogat-, vegyessz{zalék, hígít{si képlet, keverési képlet 3.4. A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Alkalmazott oktat{si módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete Sorsz{m egyéni csoport oszt{ly 1.1 magyar{zat 1.2. elbeszélés 1.3. kiselőad{s 1.6. szemléltetés projektor 1.7. projekt 1.8. kooperatív tanul{s h{zi feladat egyéb: kísérlet Alkalmazandó eszköz A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebont{sa, pontosít{sa) Inform{ció feldolgozó tevékenységek Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa Olvasott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 18

20 1.4. Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése 1.7. Inform{ciók feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmaz{si gyakorló tevékenységek, feladatok 2.3. V{laszol{s ír{sban mondatszintű kérdésekre 2.4. Tesztfeladat megold{sa 2.5. Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel 2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5. Csoportos munkaform{k körében 5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgoz{s 5.2. Inform{ciók rendszerezése mozaikfeladattal 3.6. A tant{rgy értékelésének módja Kozmetikai krémek, sz{raz (hidrofil) krémek, zsíros- és félzsíros krémek, hatóanyagos krémek, zselékrémek jellemzése, legfontosabb összetevőik és azok bőrre gyakorolt hat{sai, kozmetikai alkalmaz{sai. Tisztító kozmetikumok hatóanyagai bőrtípusonként. Arcvizek, arcszeszek, r{zókeverékek jellemzése, legfontosabb összetevőik és azok bőrre gyakorolt hat{sai. Különböző peeling-fajt{k alkalmazhatós{ga bőrtípusonként. Púder-alapanyagok, púderek fajt{i Szerves kémiai alapismeretek 19

21 A azonosító sz{mú Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések megnevezésű szakmai követelménymodul tant{rgyai, témakörei 20

22 Munka-, és balesetvédelem, bevezetés Indirekt elektrokozmetikai készülékek Direkt elektrokozmetikai készülékek Elektrokozmetikai alapismeretek Indirekt elektrokozmetikai elj{r{sok Direkt elektrokozmetikai elj{r{sok A azonosító sz{mú Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k Elektrokozmetika gyakorlat Elektrokozmetika elmélet Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések Diagnosztiz{lja a kezelendő felületet, lehetőség szerint diagnosztikai berendezések segítségével FELADATOK Az elektrokozmetikai kezelés előtt a vendégnek szóban vagy ír{sban feltett kérdésekkel kiz{rja a kontraindik{ciók lehetőségét, t{jékoztatja a vendéget a speci{lis arc- és testkezelés menetéről, és ír{sban nyilatkoztatja a kezelések lehetséges mellékhat{sairól és az ellenjavallatokról, dokument{lja az elvégzett kezeléseket Előkészíti a kezelendő testrészt, letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét Frim{tort alkalmaz a kezelendő bőrfelületen Gyanta-melegítő készüléket alkalmaz ideiglenes szőrtelenítéshez Iontoforézis készüléket alkalmaz többféle műveletben: hidrat{l{s, dezinkruszt{ció Ultrahang készüléket alkalmaz különböző testt{jakon Termoter{pi{s készülékeket alkalmaz Mikrodermabr{ziós/vagy hidroabr{ziós készüléket alkalmaz különböző bőrtípusokn{l Vio-t alkalmaz a kozmetikai kezelések sor{n Megtervezi az {ltala ismert készülékekkel a cellulit kezelést Alakform{l{sra alkalmas szelektív inger{rammal működő készüléket/vagy interferencia {rammal működő készüléket alkalmaz V{kuum készüléket haszn{l Eszköztisztító és fertőtlenítő készülékeket alkalmaz: UV boksz Tan{csot ad az infrasug{rral működő készülék és az infrakabin haszn{lat{hoz Tan{csot ad a szol{rium és a fényter{pia alkalmaz{s{val kapcsolatban Tan{csot ad a soft-lézer készülékekkel kapcsolatban: lézer ceruza, lézer zuhany Tan{csot ad direkt és indirekt epil{ciós módszerekkel kapcsolatban Direkt epil{ciós készüléket alkalmaz 21

23 SZAKMAI ISMERETEK Tan{csad{s kozmetikai kezelésekkel, h{zi {pol{ssal kapcsolatban Elektrokozmetikai készülékkel kapcsolatos magyar és EU-s előír{sok ismerete Elektrokozmetikai gépek feloszt{sa, alkalmaz{s{hoz szükséges alapismeretek: {ram fogalma, fajt{i, jellemzői, mértékegységei: {ramerősség, feszültség, teljesítmény, frekvencia, elektronvezetők, ionvezetők jellemzői Indirekt és direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajt{i Termoter{pi{s készülékek fajt{i, működése, javallatai, ellenjavallatai Mikrodermabr{zió készülékek fajt{i, működése, javallatai, ellenjavallatai Arcgőzölők, vapozonok működése, javallatai, ellenjavallatai Iontoforézis kozmetikai alkalmaz{s{nak menete, javallatai, ellenjavallatai, ionv{ndorl{s, polarit{s fogalma, kozmetikai jelentősége, elektroozmózis, elektrolízis Elektroporézis fogalma, alkalmaz{s{nak lehetőségei a kozmetik{ban Alkalmazott elektród{k, elektród{k szab{lyos felhelyezési módja Hatóanyag megfelelő polarit{s{nak kiv{laszt{sa, hatóanyag bőrbejuttat{s{nak akad{lyai és lehetőségei UH fizikai, kémiai, biológiai tulajdons{gai, UH és hidroabr{ziós készülék működése, kozmetikai alkalmaz{s{nak javallatai, ellenjavallatai V{kuum fogalma, hat{sai Cellulit fogalma, kialakul{s{nak okai, kezelése, st{diumai, nyirokkeringés, nyirok összetétele A napfény (természetes fény) feloszt{sa sug{rtartom{ny szerint, dózis fogalma és fajt{i L{tható fény színei, kozmetikai hat{sa, alkalmaz{si területei Ultraviola fény feloszt{sa, hat{sai, szol{rium javallatai, ellenjavallatai, higiéni{ja Polariz{lt fénnyel működő készülékek működése, haszn{latuk javallatai A fototermolízis lényege, alkalmaz{si lehetőségei a kozmetik{ban, az IPL készülékek működése, IPL készülékkel történő szőrtelenítés javallatai, ellenjavallatai, a szőrnövekedés f{zisai, Fitzpatrick t{bl{zat és alkalmaz{si területei Direkt epil{ló készülékek fajt{i, működése, direkt epil{l{s menete, javallatai, ellenjavallatai Infrasugarak feloszt{sa, hat{sai, infrasugarakkal működő elektrokozmetikai készülékek: infral{mpa, infraszauna működése, javallatai, ellenjavallatai 22

24 Lézerek kozmetikai felhaszn{l{sa, működése, javallatai, ellenjavallatai Szelektív inger{ram jellemzői kozmetikai alkalmaz{s{nak módja, javallatai, ellenjavallatai, elektród{k felhelyezési szab{lyai a szelektív inger{ramú készülékeknél Interferencia {ram kozmetikai alkalmaz{s{nak módja, javallatai, ellenjavallatai, elektród{k felhelyezési szab{lyai az interferenci{s {ramú készülékeknél VIO működése, javallatai, ellenjavallatai SZAKMAI KÉSZSÉGEK Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Szakmai nyelvű beszédkészség Kozmetik{ban haszn{latos elektromos berendezések haszn{lata Kozmetik{ban haszn{latos kézi eszközök haszn{lata SZEMÉLYES KOMPETENCI[K Fejlődőképesség, önfejlesztés Felelősségtudat Precizit{s T[RSAS KOMPETENCI[K Hat{rozotts{g Kezdeményezőkészség Hatékony kérdezés készsége MÓDSZERKOMPETENCI[K Körültekintés, elővigy{zatoss{g Tervezés Okok felt{r{sa 4. Elektrokozmetika gyakorlat Évfolyam Kerettanterv Heti Összesen A tant{rgy tanít{s{nak célja Elektrokozmetikai alapismeretek elsaj{tít{sa, munka-, és balesetvédelem a készülékek haszn{lata sor{n, a kozmetik{ban haszn{latos gépek gyakorlati alkalmaz{sa. 4.2.Kapcsolódó szakmai tartalmak Elektrokozmetikai elmélet Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia 23

25 Kozmetikus szakmai gyakorlat Témakörök Munka-, és balesetvédelem, bevezetés Évfolyam Kerettanterv Összesen Munkavédelmi feladatok az elektrokozmetikai készülékek alkalmaz{sa sor{n. Balesetelh{rít{s, valamint balesetvédelem a gépek haszn{lata közben Az érintésvédelem fogalma, jelentősége a gyakorlatban Az elektrokozmetikai készülékek biztons{gos, balesetmentes alkalmaz{s{nak szab{lyai A biztons{gos munkavégzés személyi és t{rgyi feltételei A készülékek alkalmaz{sa közben lehetséges veszélyforr{sok ismerete Elektrokozmetikai készülékekkel kapcsolatos magyar és Európai Uniós előír{sok Egyéni védőfelszerelések az elektrokozmetikai készülékek alkalmaz{sa közben A kozmetikus és a vendég védelme Elsősegélynyújt{s elektromos {ram okozta sérülés esetén Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések dokument{l{sa: gépekkel kapcsolatos dokument{ció, vendégek kezelésével kapcsolatos dokument{ció Direkt és indirekt elektrokozmetikai elj{r{sok elkülönítése, a különböző módon működő gépek megkülönböztetése Nyilatkozat készítése és alkalmaz{sa a különleges és az elektrokozmetikai kezelésekhez Indirekt elektrokozmetikai készülékek Évfolyam Kerettanterv Összesen Indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajt{i Frimator alkalmaz{sa, vibr{ciós masszírozók alkalmaz{s{nak ismerete, indik{ciók és kontraindik{ciók Diagnosztikai készülékek működésének ismerete, legal{bb egy diagnosztikai berendezés alkalmaz{sa 24

26 Abr{ziós készülékek működésének lényege, kozmetikai alkalmaz{suk, mikrodermabr{zió, vagy hidroabr{zió alkalmaz{sa, indik{ciók, kontraindik{ciók Indirekt epil{l{s: fototer{pi{val történő epil{l{s, fototermolízis, a kezelés menete, javallatai, ellenjavallatai, utókezelés Gyantamelegítők, paraffinmelegítők alkalmaz{sa a kozmetik{ban Gőzölők, vaposonok alkalmaz{sa a kozmetik{ban Ultrahang gépek alkalmaz{sa, működésük elvei, hat{sai, indik{ciók, kontraindik{ciók Bioptron és Active light l{mpa alkalmaz{s{nak lehetőségei a kozmetik{ban Lézerfénnyel működő gépek alkalmaz{sa a kozmetik{ban (soft lézer, hideg lézer) Egyéb fototer{pi{s gépek alkalmaz{sa a kozmetik{ban: szol{rium, steriliz{ló boksz, PUVA, IPL Infrasugarakkal működő elektrokozmetikai berendezések kozmetikai alkalmaz{sa Szaun{k működésének elvei, mélymeleg ter{pia kozmetikai alkalmaz{sa Direkt elektrokozmetikai készülékek Évfolyam Kerettanterv Összesen Direkt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajt{i Epil{ló gépek működésének ismerete, direkt epil{ló készülékek fajt{i, működésének elvei, hat{sai, indik{ciók, kontraindik{ciók A direkt epil{l{s menete, pontos dokument{ció készítése a kezelésekről Iontoforézis kozmetikai alkalmaz{s{nak menete, működésének elvei, hat{sai, indik{ciók, kontraindik{ciók Alkalmazott elektród{k, az elektród{k szab{lyos felhelyezésének módja Iontoforézis sor{n alkalmazható hatóanyagok, megfelelő polarit{suk kiv{laszt{sa, a hatóanyag bőrbejuttat{s{nak akad{lyai és lehetőségei VIO működésének elve, indik{ciói, kontraindik{ciói, alkalmaz{sa a kozmetik{ban Interferencia {ram kozmetikai alkalmaz{s{nak módjai, indik{ciói, kontraindik{ciói Az elektród{k felhelyezésének szab{lyai interferenci{s készülék alkalmaz{sa sor{n Szelektív inger{ram jellemzői, kozmetikai alkalmaz{s{nak módjai, indik{ciói, kontraindik{ciói Az elektród{k felhelyezésének szab{lyai szelektív inger{rammal működő készülék alkalmaz{sa sor{n 4.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) Tanműhely vagy elektrokozmetikai készülékeket gy{rtó/forgalmazó cég vagy gazd{lkodó szervezet 25

27 Egyéni Csoportbont{s Oszt{lykeret Sorsz{m 4.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Alkalmazott oktat{si módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport oszt{ly 1.1 magyar{zat 1.4. megbeszélés 1.6. szemléltetés 1.9. szimul{ció egyéb Alkalmazandó eszköz A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebont{sa, pontosít{sa) 1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.7. Inform{ciók feladattal vezetett rendszerezése 6. Gyakorlati munkavégzés körében 6.2. Műveletek gyakorl{sa 6.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapj{n 7. Üzemeltetési tevékenységek körében 7.1. Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapj{n 9. Szolg{ltat{si tevékenységek körében 9.2. Szolg{ltat{si napló vezetése 9.3. Ön{lló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 9.4. Ön{lló szakmai munkavégzés közvetlen ir{nyít{ssal 4.6.A tant{rgy értékelésének módja 26

28 Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajt{i. Ultrahang gépek alkalmaz{sa, működésük elvei, hat{sai, indik{ciók, kontraindik{ciók. Elsősegélynyújt{s elektromos {ram okozta sérülés esetén Elektrokozmetikai alapismeretek elsaj{tít{sa, munka-, és balesetvédelem a készülékek haszn{lata sor{n, a kozmetik{ban haszn{latos gépek gyakorlati alkalmaz{sa. 5. Elektrokozmetika elmélet Évfolyam Kerettanterv Heti Összesen A tant{rgy tanít{s{nak célja Az elektrokozmetikai készülékek alkalmaz{s{hoz szükséges elméleti ismeretek elsaj{tít{sa. 5.2.Kapcsolódó szakmai tartalmak Elektrokozmetika gyakorlat Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia Kozmetikus szakmai gyakorlat Témakörök Elektrokozmetikai alapismeretek Évfolyam Kerettanterv Összesen 4-4 Fizikai és kémiai alapismeretek: atom fogalma, felépítése, elektromoss{gtan, az elektrolitos disszoci{ció, kovalens kötés, a kovalens kötés polarit{sa, különböző polarit{sú anyagok jellemzői A víz fizikai és kémiai jellemzése, jelentősége az elektrokozmetikai kezelések sor{n Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, {ram, {ramkör, pólus, vezetők, félvezetők, szigetelők, feszültség, {ramerősség, ellen{ll{s, egyen{ram, v{ltó{ram, frekvencia, periódus, koherens-inkoherens, monokromatikuspolikromatikus Elektród{k fogalma, fajt{i 27

29 A napfény kozmetikai alkalmaz{s{nak lehetőségei, m{gnes ter{pi{s készülék, valamint fényter{pia alkalmaz{s{nak elméleti vonatkoz{sai A napfény (természetes fény) feloszt{sa sug{rtartom{ny szerint, dózis fogalma és fajt{i L{tható fény színei, kozmetikai hat{sa, alkalmaz{si területei Elektrokozmetikai gépek feloszt{sa Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek csoportosít{sa Elektrokozmetikai készülékekkel végzett testkezelések: a cellulit fogalma, kialakul{s{nak okai, kezelése, st{diumai, nyirokkeringés, a nyirok összetétele Indirekt elektrokozmetikai elj{r{sok Évfolyam Kerettanterv Összesen Mechanikai energi{val működő készülékek: vibr{ciós masszírozók, oxigén gépek, részletesen a frim{tor működése, javallatai, ellenjavallatai A víz külső hat{sai: fizikai, kémiai, biológiai Hidroter{pia (gőzölők,vapozonok, zuhanyok, fürdők, szauna, vízsug{r massz{zs) Diagnosztikai eszközök, készülékek működése (alfa-kamera, wood l{mpa stb), alkalmaz{sa, röviden az UV-sug{rzókról, UV-fény feloszt{sa, hat{sai, dózis fogalma, Fitzpatrick t{bl{zat és alkalmaz{si területei Fototer{pia: Bioptron l{mpa, lézerfény felhaszn{l{sa a tartós szőrtelenítésen kívül (hideg lézer) Fototer{pia: Az IPL készülék működése, kozmetikai javallatai, ellenjavallatai Fototer{pia: szol{rium, steriliz{ló boksz, PUVA, Wood-l{mpa Fototer{pia: Infrasugarakkal működő gépek (infra kabin, mélymeleg ter{pia) Fonoter{pia: ultrahang fogalma, jellemzői, élettani szerepe, kozmetikai felhaszn{l{sa, ultrahang készülékek csoportosít{sa, fajt{i Abr{ziós készülékek fajt{i, működésük, haszn{latuk javallatai, ellenjavallatai Pulz{ló gépi v{kuum massz{zs hat{sai, alkalmaz{sa a kozmetik{ban Thermoter{pia: termo{larc, kesztyűk, l{bzs{kok, hőpaplan, hővasaló, paraffinmelegítő, gyantamelegítő Thermoter{pia: szaun{k, mélymeleg ter{pia Krioter{pia: hidegvasaló, krioter{pi{s készülékek, fagyaszt{s Direkt elektrokozmetikai elj{r{sok Évfolyam Kerettanterv 28

30 Összesen Az epil{l{s elméleti alapjai: A szőrsz{lak növekedésének szakaszai, és ennek jelentősége a tartós szőrtelenítő elj{r{sok sor{n A tűs epil{ló készülékek működési elve, hat{smechanizmusuk A tűs epil{ló készülékek fajt{i, kiemelten a diatermi{s epil{ló gépek, az epil{l{s menete, az elő és utókezelés jelentősége, javallatai, ellenjavallatai Kis-, és középfrekvenci{n működő direkt elektrokozmetikai gépek: a galv{n {ram és a galv{n készülékek működési elve, hat{smechanizmusa Galv{nkészülékek kozmetikai alkalmaz{s{nak lehetőségei, célja, szervezetünkre, kiemelten a bőrre gyakorolt hat{sai Az elektród{k típusai, tulajdons{gai, a köztianyag jelentősége a kezelés sor{n Az iontoforézis sor{n zajló biofizikai és biokémiai jelenségek: ionv{ndorl{s,elektroforézis, elektroozmózis Az iontoforézis javallatai és ellenjavallatai A dezinkruszt{ció fogalma, alkalmaz{si területe, javallatai és ellenjavallatai, a kezelés menete A dezinkruszt{l{shoz haszn{lható oldatok Az interferencia és a lebegő {ram fogalma Az elektród{k felhelyezésének szab{lyai A különböző frekvenciatratom{nyok izmokra gyakorolt hat{sai Az interferenci{s kezelések előnyei és h{tr{nyai, a kezelés menete, javallatai és ellenjavallatai Az inger{ram és szelektív inger{ram fogalma Szelektív inger{ram jellemzői, kozmetikai hat{sai, interferencia alkalmaz{s{nak előnyei Az elektród{k felhelyezésének szab{lyai A szelektív inger{rammal végzett kezelések előnyei és h{tr{nyai, a kezelés menete Az interferenci{val és a szelektív inger{rammal végzett kezelések összehasonlít{sa A kezelési idő betart{s{nak jelentősége a kezelés eredményessége szempontj{ból Nagy frekvenci{n működő gépek: a VIO működési elve, hat{smechanizmusa, bőrre gyakorolt hat{sa, alkalmaz{sa A VIO javallatai, ellenjavallatai Egyéb nagyfrekvenci{s gépek: Diatermi{s epil{ló gépek, tűs epil{ló készülékek fajt{i, az epil{l{s menete, javallatai, ellenjavallatai Az illesztékek és elektród{k t{rol{s{nak, tiszt{n tart{s{nak és fertőtlenítésének szab{lyai 5.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 29

31 Egyéni Csoportbont{s Oszt{lykeret 5.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Alkalmazott oktat{si módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete Sorsz{m Egyéni csoport oszt{ly 1.1 magyar{zat 1.2. elbeszélés 1.3. kiselőad{s 1.6. szemléltetés projektor 1.7. projekt 1.8. kooperatív tanul{s h{zi feladat egyéb: kísérlet Alkalmazandó eszköz A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebont{sa, pontosít{sa) 1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek 1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.3. Olvasott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.4. Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése 1.7. Inform{ciók feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmaz{si gyakorló tevékenységek, feladatok 2.3. V{laszol{s ír{sban mondatszintű kérdésekre 30

32 2.4. Tesztfeladat megold{sa 2.5. Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel 2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 5. Csoportos munkaform{k körében 5.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgoz{s 5.2. Inform{ciók rendszerezése mozaikfeladattal 5.6.A tant{rgy értékelésének módja Fizikai és kémiai alapismeretek: atom fogalma, felépítése, elektromoss{gtan, az elektrolitos disszoci{ció, kovalens kötés, a kovalens kötés polarit{sa, különböző polarit{sú anyagok jellemzői A víz fizikai és kémiai jellemzése, jelentősége az elektrokozmetikai kezelések sor{n Elektrokozmetikai alapfogalmak: töltés, elektron, ion, elektrolit, {ram, {ramkör, pólus, vezetők, félvezetők, szigetelők, feszültség, {ramerősség, ellen{ll{s, egyen{ram, v{ltó{ram, frekvencia, periódus, koherens-inkoherens, monokromatikuspolikromatikus Direkt és indirekt elektrokozmetikai készülékek jellemzői és fajt{i. Ultrahang gépek alkalmaz{sa, működésük elvei, hat{sai, indik{ciók, kontraindik{ciók. 31

33 A azonosító sz{mú Speci{lis kozmetikai elj{r{sok megnevezésű szakmai követelménymodul tant{rgyai, témakörei 32

34 Arc-, és testkezelések Speci{lis elektrokozmetikai kezelések Szakmai ismeretek Anyagismeret Speci{lis elektrokozmetikai ismeretek A azonosító sz{mú Speci{lis kozmetikai elj{r{sok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k Kozmetikus szakmai gyakorlat 2. Speci{lis kozmetikai ismeretek Speci{lis kozmetikai elj{r{sok FELADATOK Regener{ló kezelést, hidrat{ló kezelést, r{nc-kisimító kezelést végez arcon és az egész testen, szemkörnyék {pol{st, nyak és dekolt{zskezelést végez Tan{csot ad a bőrhalv{nyító kezelésekkel kapcsolatban, kozmetikai h{mlasztó kezelést végez peelinggel és tan{csot ad egyéb h{mlasztó kezelésekkel kapcsolatban Arc- és testszépítő kúr{kat {llít össze, kezeléssorozatokat tervez meg, aj{nl és kivitelez, kozmetikai frissítő, relax{ló, szépítő massz{zsokat végez, face lifting elj{r{sokat alkalmaz, tan{csot ad h{zi {pol{s{ra Előkészíti a kezelendő testrészt, letisztítja a kezelendő testrész bőrfelületét Tan{csot ad r{diófrekvenci{s készülék kozmetikai alkalmaz{s{val kapcsolatban T{jékoztat{st nyújt vendégének a tartós sminkkészítéssel kapcsolatban Arcform{nak megfelelő szemöldökvonalat rajzol, megrajzolja az alsó és felső szemkontúrt, valamint sz{jkontúrt Előkészíti a tetov{lógépet, fertőtleníti, tartós sminket készít géppel plasztikon A feladatnak megfelelő technik{t alkalmaz: péld{ul sz{laz{s, satíroz{s Szükség esetén polariz{lt fényt alkalmaz Felméri a vendég re{lis igényeit, t{jékoztatja a vendéget a testkezelés menetéről T{jékoztatja és ír{sban nyilatkoztatja a vendéget a testkezelés lehetséges mellékhat{sairól és ellenjavallatairól, dokument{lja az elvégzett kezeléseket Kézi nyirokmassz{zst végez, teljes testen svédmassz{zst végez, l{vaköves massz{zst alkalmaz, kötőszöveti massz{zst alkalmaz, féldr{gaköves és m{rv{ny golyókkal massz{zst végez Differenci{lt cellulit kezelést végez, a legújabb technik{k alkalmaz{s{val testkezelést végez 33

35 R{diófrekcenci{s készülékkel fogyasztó kezelést alkalmaz, feszesít arcon, testen r{diófrekvenci{s készülékkel SPA kezelést, wellnes kezelést végez Relax{ló gépi massz{zst végez Parafangó kezelés alkalmaz Aromater{pi{s tekercselést alkalmaz Tan{csot ad az egészséges életmódhoz, t{pl{lkoz{si tan{csot ad Oxigénter{pi{s kezelést végez M{gnes-ter{pi{s kezelést alkalmaz Hideglézer készülékkel kezelést végez IPL készülékkel szőrtelenítést végez, melyről pontos dokument{ciót vezet Hull{mmassz{zs készülékkel kezelést végez SZAKMAI ISMERETEK Korszerű elj{r{sok ismerete, különleges kezelőelj{r{sok A bőr életkorral j{ró v{ltoz{sai Legújabb hatóanyagok a kozmetik{ban R{diófrekvencia fogalma, kozmetikai jelentősége, javallatai, ellenjavallatai Sminktetov{l{s javallatai, ellenjavallatai Színelmélet Permanent make-up gépek működési elve Sminktetov{l{s anyagai SZAKMAI KÉSZSÉGEK Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Szakmai nyelvű beszédkészség Kozmetik{ban haszn{latos elektromos berendezések haszn{lata Kozmetik{ban haszn{latos kézi eszközök haszn{lata SZEMÉLYES KOMPETENCI[K Fejlődőképesség, önfejlesztés Felelősségtudat Precizit{s T[RSAS KOMPETENCI[K Hat{rozotts{g Kezdeményezőkészség Hatékony kérdezés készsége MÓDSZERKOMPETENCI[K Körültekintés, elővigy{zatoss{g Tervezés Okok felt{r{sa 34

36 6. Kozmetikus szakmai gyakorlat 2. Évfolyam Kerettanterv Heti Összesen A tant{rgy tanít{s{nak célja A kozmetikai tevékenység sor{n alkalmazott legújabb elj{r{sok, módszerek, anyagok alkalmaz{sa a gyakorlatban Kapcsolódó szakmai tartalmak Speci{lis kozmetikai ismeretek Elektrokozmetika gyakorlat Elektrokozmetika elmélet Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia Kozmetikus anyagismeret 6.3.Témakörök Arc-, és testkezelések Évfolyam Kerettanterv Összesen Regener{ló, hidrat{ló, r{ncfeltöltő és kisimító kezelések arcon és testen, különleges pakol{sok alkalmaz{sa, tan{csad{s Szemkörnyék {poló kezelések Nyak-dekolt{zs speci{lis kezelések Korszerű tartós szőrtelenítési elj{r{sok Kozmetikai h{mlasztó kezelésekre vonatkozó tan{csad{s Bőrhalv{nyító kezelések, tan{csad{s Kozmetikai szépítő, frissítő, relax{ló massz{zsok A bodywrapping (testtekercselés) alkalmaz{sa a kozmetik{ban, technológi{ja, kivitelezése Hatóanyag-bevitel segítése kézi massz{zzsal, vagy gépi módszerekkel a testtekercselés sor{n Testmassz{zs, svédmassz{zs, nyirokmassz{zs alkalmaz{s{nak lehetőségei a kozmetik{ban 35

37 A bőr letisztít{sa, előkészítése a testkezeléshez, diagnosztiz{lja a cellulit st{dium{t, elvégzi az előzetesen megtervezett cellulit kezelést az {ltala ismert készülékekkel különböző testt{jakon Arc- és testszépítő kúr{k össze{llít{sa, kivitelezése Tan{csad{s a helyes életmódra vonatkozóan Tan{csad{s arc és test h{zi {pol{s{ra [rkalkul{ció készítése Speci{lis kezelések férfiaknak Aromater{pi{s kezelések Különleges kezelések a kozmetik{ban: ayurvéda, sókezelés stb. Kéz és l{b kozmetikai frissítő-, szépítő kezelése Speci{lis elektrokozmetikai kezelések Évfolyam Kerettanterv Összesen Elektrokozmetikai kezelésekhez szükséges előkészítési műveletek elvégzése Relax{ló gépi massz{zs, valamint hull{mmassz{zs alkalmaz{sa a testkezelések sor{n Parafangó kezelés menete Oxigénter{pi{s, m{gnes-ter{pi{s kezelések ismerete Tartós szőrelt{volít{s IPL készülék alkalmaz{s{val, pontos dokument{ció készítése Hideglézer készülékkel végzett arckezelés Kryoter{pia alkalmaz{s{nak lehetőségei a kozmetik{ban R{diófrekvenci{s készülék kozmetikai alkalmaz{s{nak fajt{i, indik{ciói, kontraindik{ciói, a kezelések egym{ssal való kombin{l{s{nak előnyei, életmód tan{csad{s az elért kozmetikai hat{sok megtart{sa érdekében R{diófrekvenci{s készülékek gyakorlati alkalmaz{sa arcon és testen Feszesítés, fogyaszt{s Fotorejuven{ció, ELOS technológia elméleti vonatkoz{sai Tű nélküli mezoter{pia: mesosense működésének elméleti vonatkoz{sai Face lifting elj{r{sok a kozmetik{ban Tartós smink készítéssel kapcsolatos tan{csad{s Előkészületek a tartós smink elvégzéséhez: előrajzol{s (szemöldökvonal, alsó és felső szemkontúr, sz{jkontúr rajzol{sa), a tetov{lógép előkészítése, fertőtlenítése Tartós smink elkészítése plasztikon géppel, különböző technik{k alkalmaz{s{val T{jékoztat{s, tan{csad{s a kezelésekkel kapcsolatban 6.4.A képzés javasolt helyszíne (aj{nl{s) 36

38 Egyéni Csoportbont{s Oszt{lykeret Tanműhely vagy elektrokozmetikai készülékeket gy{rtó/forgalmazó cég vagy gazd{lkodó szervezet 6.5.A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Sorsz{m A tanulói tevékenység Alkalmazott oktat{si szervezeti kerete módszer neve egyéni csoport oszt{ly 1.1 magyar{zat 1.4. megbeszélés 1.6. szemléltetés 1.9. szimul{ció egyéb Alkalmazandó eszköz A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebont{sa, pontosít{sa) 1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.7. Inform{ciók feladattal vezetett rendszerezése 6. Gyakorlati munkavégzés körében 6.2. Műveletek gyakorl{sa 6.3. Munkamegfigyelés adott szempontok alapj{n 7. Üzemeltetési tevékenységek körében 7.1. Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapj{n 9. Szolg{ltat{si tevékenységek körében 9.2. Szolg{ltat{si napló vezetése 9.3. Ön{lló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 9.4. Ön{lló szakmai munkavégzés közvetlen ir{nyít{ssal R{diofrekvenci{s készülék 37

39 6.6.A tant{rgy értékelésének módja Szemkörnyék {poló kezelések. Nyak-dekolt{zs speci{lis kezelések. A bodywrapping (testtekercselés) alkalmaz{sa a kozmetik{ban, technológi{ja, kivitelezése. Feszesítés, fogyaszt{s. 7. Speci{lis kozmetikai ismeretek Évfolyam Kerettanterv Heti Összesen A tant{rgy tanít{s{nak célja A kozmetikai tevékenység sor{n alkalmazott legújabb elj{r{sok, módszerek, anyagok ismerete. 7.2.Kapcsolódó szakmai tartalmak Kozmetikus szakmai gyakorlat 2. Kozmetikus szakmai ismeretek és biológia Kozmetikus anyagismeret Elektrokozmetika elmélet 7.3.Témakörök Szakmai ismeretek Évfolyam Kerettanterv Összesen A bőr életkorral j{ró v{ltoz{sai Gerontológia A bőr öregedésével kapcsolatos elméletek, a szabad gyökök fogalma, hat{sai a bőrre A szervezet védekezése a szabad gyökökkel és a k{ros anyagokkal szemben A klimax kor jellemzői, kozmetikai problém{i, legújabb elj{r{sok a problém{k kezelésére Regener{ló és r{nctalanító kúr{k össze{llít{s{nak ismérvei, szempontjai R{ncfeltöltési elj{r{sok a kozmetik{ban Hidrat{ló kezelések a kozmetik{ban 38

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kozmetikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 55 15 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

A Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

A Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma A Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZAKMAI TANTÁRGYAINAK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2015. 55 815 02 KOZMETIKUS SZAKMA Tartalom KOZMETIKUS SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény,

Részletesebben

Marketing alapjai (németül) helyi programja

Marketing alapjai (németül) helyi programja Marketing alapjai (németül) tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. 1 A tant{rgy tanít{s{nak célja A Marketing alapjai tant{rgy oktat{s{nak célja, hogy közvetítse és

Részletesebben

3.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.37. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ

FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai

Részletesebben

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ HELYI TANTERV a XXXVIII. Rendészet [GAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 10 SZÁRAZÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szárazépítő szakképesítés (34 582 10) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.) NGM rendelettel

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 6. melléklet a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelethez 5.1. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 31 542 04 FONÓ RÉSZSZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az. Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 346 02 Ügyviteli titk{r ÉRETTSÉGI UT[NI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ K[ROLYI MIH[LY KÉT TANÍT[SI NYELVŰ KÖZGAZDAS[GI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I. A szakképzés jogi

Részletesebben

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére

Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére Tájékoztatás a Gyakorlati Képzőhelyek részére A 10250-12 azonosító számú Kézápolás megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Vendégfogadás, diagnosztizálás, kézápolás Manikűr 1. Manikűr

Részletesebben

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 542 06 NŐI SZABÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KOZMETIKUS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kozmetikus mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kozmetikus mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

HÍD - II Szakmai tantárgyainak képzése

HÍD - II Szakmai tantárgyainak képzése Ikt.sz: 11/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Marketing alapjai tantárgy

Marketing alapjai tantárgy Marketing alapjai tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS...

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... Tartalom INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA... 1 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS... 113 RUHAIPARI TECHNIKUS... 243 2.56. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KOZMETIKUS SZKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRMJ I. szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. szakképesítés adatai szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 1000 00

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 02 KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KOZMETIKUS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

A 129. sorszámú Kozmetikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 129. sorszámú Kozmetikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 129. sorszámú Kozmetikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 815 02 1.2.

Részletesebben

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 521 10 SZERSZÁMKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A Szerszámkészítő szakképesítés (34 521 10) helyi tanterve a 14/2013.

Részletesebben

HELYI TANTERV. az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 12 VÍZ-, CSATORNA- ÉS KÖZMŰ- RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő szakképesítés

Részletesebben

HELYI TANTERV. az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITK[R SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint az XXV. ÜGYVITEL [GAZATHOZ 2015. 1 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA XXX. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Vizsgáztatási követelmények

Vizsgáztatási követelmények B é k é s c s a b a i K ö z p o n t i S z a k k é p z ő I s k o l a é s K o l l é g i u m Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája 5600 Békéscsaba, Baross u. 1-3. Tanműhely: tel.: +36 (66)

Részletesebben

KOZMETIKUS. alapján készült.

KOZMETIKUS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A Karosszérialakatos szakképesítés (34 525 06) helyi tanterve a 14/2013.

Részletesebben

Szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a baleset fogalmát és fajtáit! Sorolja fel a kozmetikában előforduló baleseteket!

Szakmai ismeretek. 1. Ismertesse a baleset fogalmát és fajtáit! Sorolja fel a kozmetikában előforduló baleseteket! 2 Szakmai ismeretek 1. Ismertesse a baleset fogalmát és fajtáit! Sorolja fel a kozmetikában előforduló baleseteket! Ismertesse a bőr anatómiai felépítését! Részletesen beszéljen a hámrétegről és a benne

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőműves és hidegburkoló szakképesítés (34 582 08) helyi tanterve a

Részletesebben

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve. a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium szakiskolai helyi tanterve a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Ipari gépész szakképesítés (34 521 04) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.)

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

HELYI TANTERV. az 54 521 03 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. az 54 521 03 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET [GAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 521 03 GÉPGY[RT[STECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET [GAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az PÉNZÜGYI SZ[MVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIV.

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az PÉNZÜGYI SZ[MVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIV. Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZ[MVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a IV. KÖZGAZDAS[G [GAZATHOZ 2015. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344

Részletesebben

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kozmetikus

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakközépiskolai helyi tanterve 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakközépiskolai helyi tanterve 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakközépiskolai helyi tanterve 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Épületgépész technikus (54 582 01) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.)

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI,- VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZA

VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI,- VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZA VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI,- VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA NYÍREGYHÁZA MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS SZAK HELYI TANTERV ÉS SZAKMAI PROGRAM OKJ SZÁMA: 54 582 04 Érvényes: a 2013-2014 tanévtől Nyíregyháza,

Részletesebben

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve A 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve A 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve A 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A járműfényező szakképesítés (34 525 03) helyi tanterve a 14/2013. (IV.5.)

Részletesebben

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ

2.94.5. KERETTANTERV. a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ 2.94.5. KERETTANTERV a XXXVIII. Rendészet ÁGAZATHOZ A kerettanterv a 9-12. középiskolai évfolyamokra előírt tartalommal a Rendészet {gazatra egységesen vonatkozik: Megnevezés: Fegyveres szervek és vagyonvédelmi

Részletesebben

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése

Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2012 A tantárgy tanításának célja Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tantárgy oktatásának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGZDSÁGI MINISZTÉRIUM 6290- Kiegészítő kezelések 6290-/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc /07. (V. 2.) SZMM rendelet 23.. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGZDSÁGI MINISZTÉRIUM 6289- lap-bőrtípusok és rendellenességek 6289-/2 Receptgyűjtemény. kozmetikában különböző bőrtípusokra használt kozmetikumok elemzése. Rendellenességek. Hám és kötőszövet eredetű,

Részletesebben

2/42. 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus

2/42. 52 815 01 1000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA [GAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA [GAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA [GAZATHOZ A helyi tanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KOZMETIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kozmetikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a VIII. TURISZTIKA [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015.

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015. Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 02 V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint

Részletesebben

HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az. I. Egészségügy [GAZATHOZ

HELYI TANTERV EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az. I. Egészségügy [GAZATHOZ HELYI TANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy [GAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra,

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 811 02 MEZŐGAZDAS[GI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGL[TÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 811 02 MEZŐGAZDAS[GI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGL[TÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 811 02 MEZŐGAZDAS[GI GAZDAASSZONY, FALUSI VENDÉGL[TÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 04 IPARI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

Részletesebben

HELYI TANTERV MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 521 08 MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KOZMETIKUS SZKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRMJ I. szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. szakképesítés adatai szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 1000 00

Részletesebben

Kozmetikus alapműveletek elmélete Szóbeli tételsor

Kozmetikus alapműveletek elmélete Szóbeli tételsor Kozmetikus alapműveletek elmélete Szóbeli tételsor 1. Egy vendég arckezelésre jön lányával a kozmetikába. Kezelés közben a munkahelyi problémákról beszélnek, és szóba kerül, hogy vendége főnöke minden

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ Levelezési Gyakorlat 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A 10063-12 azonosító számú, Ügyviteli folyamatok

Részletesebben

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam esti képzés

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam esti képzés Ikt.sz: 08/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM [GAZATHOZ A szakképzési tantervi aj{nl{s kiz{rólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő szakképzési

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek,

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, A 10044-12 azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy 1 1. A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer,

Részletesebben

HELYI TANTERV. a 34 762 01 Szoci{lis gondozó és {poló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV. a 34 762 01 Szoci{lis gondozó és {poló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 34 762 01 Szoci{lis gondozó és {poló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KOZMETIKUS. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete

KOZMETIKUS. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai. II. A szakképesítés munkaterülete KOZMETIKUS I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: 51 7812 01 2. Szakképesítés megnevezése: Kozmetikus II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel

Részletesebben

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOZMETIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Kozmetikus 3. Szakképesítések

Részletesebben

A tételsor végén található a kötelező receptlista, az ajánlott recept-gyűjtemény, illetve a kötelező rendellenesség-lista (43-51.

A tételsor végén található a kötelező receptlista, az ajánlott recept-gyűjtemény, illetve a kötelező rendellenesség-lista (43-51. 628911 lapbőrtípusok és rendellenességek Receptgyűjtemény. kozmetikában különböző bőrtípusokra használt kozmetikumok elemzése. Rendellenességek. Hám és kötőszövet eredetű, jó és z Országos Képzési Jegyzékről

Részletesebben

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 345 02 KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

KOZMETIKUS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KOZMETIKUS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KOZMETIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Kozmetikus Kozmetikus 2/42

Kozmetikus Kozmetikus 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 525 03 JÁRMŰFÉNYEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2823-09 Elektrokozmetika Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 2823-09/1 Kozmetikában alkalmazott

Részletesebben

33 815 02 0010 33 01 Kézápoló és műkörömépítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő

33 815 02 0010 33 01 Kézápoló és műkörömépítő Kéz- és lábápoló, műkörömépítő A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a(z) SZÍNPADI FÉNYTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

a(z) SZÍNPADI FÉNYTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 55 521 02 SZÍNPADI FÉNYTERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ

2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ 2.26. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 01 FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. Sport ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz tartozó 54 815 01 FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXX.. SZÉPÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: Férfi fodrász-borbély Fodrász Szépségtanácsadó

Részletesebben

Az elektroporáció és a rádiófrekvencia elvén működő készülékek felsorolása, ismertetése Elektroporáció elve: Ellenjavallatok

Az elektroporáció és a rádiófrekvencia elvén működő készülékek felsorolása, ismertetése Elektroporáció elve: Ellenjavallatok 1. A bőrtípusnak megfelelő kezelési terv elkészítése (öregedő bőr), felhasználható anyagok, készítmények, hatóanyagok. Az elektroporáció és a rádiófrekvencia elvén működő készülékek felsorolása, ismertetése

Részletesebben

3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.20. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 55 724 01 FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján

Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján Áruforgalom tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2012 1. A tantárgy tanításának célja: Az áruforgalom tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az árurendszereket,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gyakorló kozmetikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 52 815 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGZDSÁGI MINISZTÉRIUM 6288- Kozmetikai alapműveletek 6288-/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 5 perc /07. (V. 2.) SZMM rendelet 23.. bekezdésében foglaltak alapján a

Részletesebben

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma

Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Ikt.sz: 26. számú melléklet Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Gyula Szent István út 38. HÍD - II szakmai képzés szakmai tantárgyainak felnőtt oktatás esti képzésben

Részletesebben

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz

T[JÉKOZTATÓ. nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz T[JÉKOZTATÓ nyelvi programkövetelmény nyilv{ntart{sba vételére vonatkozó javaslat benyújt{s{hoz A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 19. (3) bekezdése értelmében nyelvi programkövetelmények

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34-524-02 VEGYIPARI RENDSZERKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-R[ÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-R[ÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 03 HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-R[ÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 346 01 GÉP- ÉS GYORSÍRÓ, SZÖVEGSZERKESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához az 54 346 01 Irodai asszisztens szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

HELYI TANTERV. az GYAKORLÓ FODR[SZ. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET [GAZATHOZ

HELYI TANTERV. az GYAKORLÓ FODR[SZ. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET [GAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 815 01 GYAKORLÓ FODR[SZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a. SZÉPÉSZET [GAZATHOZ A szakképzési kerettanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz

Részletesebben

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus

52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus Kozmetikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 521 05 GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kozmetikus

Részletesebben

Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája

Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolája KOZMETIKUS TANULÓK FÉLÉVI SZÁMONKÉRÉS LEÍRÁSA A 2011/12-ES TANÉVBEN 2/14. ÉVFOLYAM Készítette: A BéKSZI Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskolájának Szolgáltatóipari Munkaközössége. A kiírást

Részletesebben

HELYI TANTERV CNC GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV CNC GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV a 35 521 01 CNC GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 762 01 SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 723 02 CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény,

Részletesebben

A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS

A CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS A 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) ELEKTRONIKUS HOZZÁFÉRÉSI ÉS MAGÁNHÁLÓZATI RENDSZERÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) ELEKTRONIKUS HOZZÁFÉRÉSI ÉS MAGÁNHÁLÓZATI RENDSZERÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 523 01 ELEKTRONIKUS HOZZÁFÉRÉSI ÉS MAGÁNHÁLÓZATI RENDSZERÜZEMELTETŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben