Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015."

Átírás

1 Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az V[LLALKOZ[SI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a 2015.

2 SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a [GAZATHOZ I. A szakképzés jogi h{ttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény, a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény, valamint az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet, az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm{nyrendelet a nemzetgazdas{gi miniszter hat{skörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapj{n készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés azonosító sz{ma: A szakképesítés megnevezése: V{llalkoz{si és bérügyintéző 2

3 A szakmacsoport sz{ma és megnevezése: 15. Közgazdas{g [gazati besorol{s sz{ma és megnevezése: IV. Közgazdas{g Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 2 Elméleti képzési idő ar{nya: 70% Gyakorlati képzési idő ar{nya: 30% Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban Bemeneti kompetenci{k: - Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: - P{lyaalkalmass{gi követelmények: - IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény előír{sainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Ezen túl az al{bbi tant{rgyak oktat{s{ra az al{bbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: Tant{rgy Szakképesítés/Szakképzettség - - 3

4 T{rgyi feltételek V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktat{sra - 4

5 - - 5

6 Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztons{g Foglalkoztat{s II. 1. sz{mú t{bl{zat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma évfolyamonként Tantárgyak Munkahelyi egészség és biztons{g Foglalkoztat{s II. Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítésspecifikus utolsó évf /13 5/13 és 2/14. heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám heti óraszám ögy ögy ögy ögy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 0,5 0,5 0, Foglalkoztat{s I. (érettségire épülő képzések esetén) Szakmai idegen nyelv Foglalkoztat{s I Gazd{lkod{si alaptevékenység ell{t{sa Gazdas{gi és jogi alapismeretek 2,5 (2) 4(3,5) Ügyviteli gyakorlatok 6,5 (5,5) 3(2,5) 3(2,5) 1 7(6) [ltal{nos statisztika Statisztika gyakorlat

7 Pénzügyi alapismeretek 2,5(2) 2,5(2) 5(4) Pénzügy gyakorlat 1 1 Adóz{si alapismeretek 1 1,5 Adóz{s gyakorlat Sz{mviteli alapismeretek 2,5(2) 2,5 (2) 1 1 5,5 (4,5) Kis- és középv{llalkoz{sok gazd{lkod{si feladatai Sz{mvitel gyakorlat Kis- és középv{llalkoz{sok gazd{lkod{sa Üzleti terv készítés gyakorlata 1 1 2,5 2,5(2) Könyvvezetési feladatok Könyvvezetés 4 Pénzforgalmi könyvvitel gyakorlat 2,5(2) 2,5(2) V{llalkoz{sfinanszír oz{si és adóz{si feladatok V{llalkoz{sfinanszíroz{s V{llalkoz{sfinanszíroz{s gyakorlat Adóz{s 3 Elektronikus adóbevall{s gyakorlata 1 2(1) 7

8 Bérügyi szakfeladatok ell{t{sa T{rsadalombiztosít{ si szakfeladatok ell{t{sa Munkaerőgazd{lkod{s Munkaerőgazd{lkod{s Bérsz{mfejtési gyakorlat Bérügyi feladatok 2,5(2) Bérügyi gyakorlat 1 T{rsadalom-biztosít{s 2,5(2) TB gyakorlat 1 összes óra összes óra Szabad s{v Heti órasz{m szabads{vval ,5(3)

9 Foglalkoztat{ s II Munkahelyi egészség és biztons{g Szakmai követelménymodul Tant{rgyak, témakörök Munkahelyi egészség és biztons{g Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakít{sa Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztons{ga Munkakörnyezeti hat{sok Munkavédelmi jogi ismeretek Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismereti oktatással párhuzamosan [gazati szakközépis kolai képzés összes órasz{ma évfolyam Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a közismeret nélkül /13. e gy ögy e gy ög y Szakképesít ésspecifikus szakképzés órasz{ma 5/13. és 2/14. e gy ögy e gy e gy ögy e gy A szakképzés összes órasz{ma Foglalkoztat{s II Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése

10 Gazd{lkod{si alaptevékenység ell{t{sa Foglalkoztat{s I. (érettségire épülő képzések esetén) [ll{skeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Szakmai idegen nyelv* 72* 72 Foglalkoztat{s I Nyelvtani rendszerzés 1 Nyelvtani rendszerezés Nyelvi készségfejlesztés Munkav{llalói szókincs Gazdas{gi és jogi alapismeretek Mikrogazdas{gi alapok A fogyasztói magatart{s és a kereslet A v{llalat termelői magatart{sa és a, kín{lat A v{llalkoz{sok alapít{sa, működése A gazdas{gi élet szereplői, az {llam feladatai A nemzetgazdas{g {gazati rendszere A marketing alapjai Jogi alapismeretek Tulajdonjog 90 (72) 14 (10) 22 (18) 25 (20) 29 (24) 144 (126) 234(198) 25 (22) 32 (28) 18 (16) 23 (20) 14 (12) 14(10) 22(18) 25(20) 29(24) 25(22) 32(28) 18(16) 23(20) 14 (12) 234 (198) 14 (10) 22 (18) 25 (20) 29 (24) 25 (20) 32 (28) 18 (16) 23 (20) 14 (12) 234(198) 14(10) 22(18) 25(20) 29(24) 25(20) 32(28) 18(16) 23(20) 14(12) 10

11 A kötelmi jog Ügyviteli gyakorlatok Tízujjas vakír{s Szövegform{z{s Levelezés és iratkezelés 108 (90) 108 (90) 32 (28) 10 8 (90 ) 22 (18 ) 86 (72 ) 32 (28) (216) 108(90) Üzleti kommunik{ció [ltal{nos statisztika A statisztika alapfogalmai Az inform{ciósűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei Fő{tlagok, összetett intenzit{si viszonysz{mok összehasonlít{sa Az érték, {r,és volumeninde 22(18) 86(72) 32 (28) 252 (216) 108 (90) 22 (18) 86 (72) 32(28) 252(216) 108(90) (18) 86(72) A grafikus {br{zol{s Statisztika gyakorlat Az inform{ciósűrítés legjellemzőbb

12 módszerei, eszközei Fő{tlagok, összetett intenzit{si viszonysz{mok összehasonlít{sa Az érték, {r,és volumeninde Esettanulm{ny Pénzügyi alapismeretek Pénzügyi szektor alapvetései Pénzügyi intézményrendszer A pénzforgalom A pénzügyi piac és termékei Biztosít{si alapismeretek 90 (72) 80 (64) 170(136) 180 (144) 180 (144) 6(4) 6(4) 6(4) 6(4) 42 (34) 42 (34) Pénzügy gyakorlat A pénz időértéke Értékpapírok értékelése Valuta, deviza- {rfolyama 67 (54) 13 (10) 42(34) 42(34) 67(54) 13(10) 42 (34) 42 (34) 75 (60) 15 (12) 42(34) 42(34) 75(60) 15(12) Adóz{si alapismeretek Az {llamh{ztart{s rendszere Adóz{si alapfogalmak

13 Kiemelt adónemek Adóz{s gyakorlat Személyi jövedelemadó Által{nos forgalmi adó Helyi adók Sz{mviteli alapismeretek A sz{mviteli törvény A v{llalkoz{s vagyona A könyvelési tételek szerkesztése, a sz{mlakeret T{rgyi eszközök elsz{mol{sa A v{s{rolt készletek elsz{mol{sa A jövedelem elsz{mol{s A saj{t termelésű készletek elsz{mol{sa Termékértékesítés elsz{mol{sa 90 (72) 20 (16) 25 (20) 20 (16) 25 (20) 80 (64) 29 (24) 20 (16) 18 (14) 13 (10) 170(136) Sz{mvitel gyakorlat A pénzkezeléshez kapcsolódó bizonylatok A t{rgyi eszközök nyilv{ntart{sa 20(16) 25(20) 20(16) 25 (20) 29(24) 20(16) 18(14) 13(10) 198 (162) 24 (20) 29 (24) 24 (20) 29 (24) 35 (29) 22 (18) 20 (16) 15 (12) 198(162) 24(20) 29(24) 24(20) 29(24) 35(29) 22(18) 20(16) 15(12)

14 Könyvvez etési feladatok Kis-és középv{llalkoz{sok gazd{lkod{si feladatai A v{s{rolt készletek bizonylatai Pénzügyi analitika sz{mítógépen Kis- és középv{llalkoz{sok gazd{lkod{s A v{llalkoz{sok működése és megszűnése A v{llalkoz{si stratégia és a marketing v{llalati működése Az üzleti terv fejezetei Üzleti tervkészítés gyakorlata (64) 80 (64) Az üzleti terv felépítése és elkészítése 5 (4) 5 (4) Az üzleti tervfejezetek kidolgoz{sa Az üzleti tervfejezetek bemutat{sa 69 (55) 69 (55) 6(5) 6(5) Könyvvezetés Pénzforgalmi könyvviteli alapok

15 Kettős könyvviteli alapok, bérelsz{mol{s Befektetett eszközök V{s{rolt készletek Saj{t termelésű készletek Pénzügyi és hitelműveletek, költségvetési kapcsolatok Z{r{s, besz{molókészítés Pénzforgalmi könyvviteli gyakorlat Könyvelés naplófőkönyvben Könyvelés pénzt{rkönyvben Bevételi nyilv{ntart{sok Részletező nyilv{ntart{sok (64) 80(64) 34 (28) 34(28) 28 (22) 28(22) 8(6) 8(6) 10(8) 10(8) 15

16 V{llalkoz{sfinanszíroz{si és adóz{si feladatok 80 (64) 80 (64) A v{llalkoz{s pénzügyi döntései 2 2 A beruh{z{sok értékelése A forgóeszköz-ell{t{s A finanszíroz{s gyakorlata 33 (26) 20 (16) 18 (14) 33 (26) 20 (16) 18 (14) A v{llalkoz{sok pénzügyi teljesítményének mérése V{llalkoz{sfinanszíroz{s V{llalkoz{sfinanszíroz{si gyakorlat A beruh{z{sok pénzügyi döntései Forgóeszköz-szükséglet meg{llapít{sa A finanszíroz{s gyakorlata 7 (6) 7 (6)

17 Munka erőgazd{l kod{s A pénzügyi teljesítmények mérése 3 3 Adóz{s Az adóz{s rendje 4 4 Személyi jövedelemadóz{s és bért terhelő j{rulékok Egyéni v{llalkozó jövedelemadóz{si form{i T{rsas{gok jövedelemadóz{sa Által{nos forgalmi adó Helyi adók Elektronikus adóbevall{s gyakorlata 64 (32) 64(32) Gyakorlati előkészítés 4(2) 4(2) Elektronikus bevall{s gyakorlata 56 (28) 56(28) A bevall{sok ellenőrzése Munkaerőgazd{lkod{s 128 (96) 4(2) 4(2) 128(96) 17

18 Bérügyi szakfeladatok ell{t{sa Munkajog és munkaügyi alapok A munka díjaz{sa T{rsadalom-biztosít{s fedezete Bérsz{mfejtési gyakorlat Bérsz{mfejtés előkészítése 40 (30) 35 (26) 53 (40) 40(30) 35(26) 53(40) Bérsz{mfejtés Egyéb feladatok 6 6 Bérügyi feladatok 96 (64) 96(64) Mt. bérsz{mfejtési előír{sai Jogviszonyok Bérügyi egyéb ismeretek Bérügyi gyakorlat Havi feladatok Éves feladatok (18) 30 (20) 38 (26) 28(18) 30(20) 38(26) 18

19 T{rsadalombiztosít{si szakfeladatok ell{t{sa Ellenőrzési, javít{si feladatok T{rsadalombiztosít{s 80 (64) (64) T{rsadalom-biztosít{s története 4 (3) 4 (3) Egészség-biztosít{s Nyugell{t{s Csal{dt{mogat{s TB gyakorlat Egészség-biztosít{s Nyugell{t{s 4 4 Csal{dt{mogat{s Összesen Összesen Elméleti órasz{mok/ar{nya 1560 (ötévfolyamos képzésben: 1424) 65,6%/(ötévfolyamos képzésben: 64%) Gyakorlati órasz{mok/ar{nya 816 (ötévfolyamos képzésben 800) 34,4% / (ötévfolyamos képzésben: 36% 30 (24) 21 (17) 25 (20) 30 (24) 21 (17) 25 (20) - 19

20 20

21 A azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű szakmai követelménymodul tant{rgyai, témakörei 21

22 Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakít{sa Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztons{ga Munkakörnyezeti hat{sok Munkavédelmi jogi ismeretek A azonosító sz{mú Munkahelyi egészség és biztons{g megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k Munkahelyi egészség és biztons{g Munkahelyi egészség és biztons{g FELADATOK Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztons{g jelentőségét Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket Betartja és betartatja a munkavégzés t{rgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ell{t{s{ban SZAKMAI ISMERETEK A munkahelyi egészség és biztons{g, mint érték A munkabalesetek és foglalkoz{si megbetegedések h{tr{nyos következményei A munkavédelem fogalomrendszere, szab{lyoz{sa Munkahelyek kialakít{s{nak alapvető szab{lyai A munkavégzés {ltal{nos személyi és szervezési feltételei Munkaeszközök a munkahelyeken Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken Munkavédelmi szakemberek és feladataik a munkahelyeken A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet SZAKMAI KÉSZSÉGEK 22 Inform{cióforr{sok kezelése Biztons{gi szín- és alakjelek Olvasott szakmai szöveg megértése SZEMÉLYES KOMPETENCI[K Felelősségtudat

23 Szab{lykövetés Döntésképesség T[RSAS KOMPETENCI[K Visszacsatol{si készség Ir{nyíthatós{g Ir{nyít{si készség MÓDSZERKOMPETENCI[K Rendszerező képesség Körültekintés, elővigy{zatoss{g Helyzetfelismerés 23

24 1. Munkahelyi egészség és biztons{g tant{rgy 18 óra/18 óra* * évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 1.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja A tanuló {ltal{nos felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzésre, a biztons{gos munkav{llalói magatart{shoz szükséges kompetenci{k elsaj{títtat{sa. Nincsen előtanulm{nyi követelmény Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 1.3. Témakörök Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra A munkahelyi egészség és biztons{g jelentősége Történeti {ttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztons{gi és munkaegészségügyi követelmények, tov{bb{ ennek megvalósít{s{ra szolg{ló törvénykezési, szervezési, intézményi előír{sok jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés személyi, t{rgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése. A munkakörnyezet és a munkavégzés hat{sa a munk{t végző ember egészségére és testi épségére A munkav{lallók egészségét és biztons{g{t veszélyeztető kock{zatok, a munkakörülmények hat{sai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. A megelőzés fontoss{ga és lehetőségei A munkav{llalók egészségének, munkavégző képességének megóv{sa és a munkakörülmények humaniz{l{sa érdekében szükséges előír{sok jelentősége a munkabalesetek és a foglalkoz{ssal összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A müszaki megelőzés, z{rt technológia, a biztons{gi berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajt{i, és rendeltetésük. Munkavédelem, mint komple fogalom (munkabiztons{g-munkaegészségügy) Veszélyes és {rtalmas termelési tényezők A munkavédelem fogalomrendszere, forr{sok A munkavédelemről szóló évi CIII törvény fogalommeghat{roz{sai Munkahelyek kialakít{sa 4 óra/4 óra Munkahelyek kialakít{s{nak {ltal{nos szab{lyai A létesítés {ltal{nos követelményei, a hat{sos védelem módjai, priorit{sok. 24

25 Szoci{lis létesítmények Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tiszt{lkodó- és mellékhelyiségek biztosít{sa, megfelelősége. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések Közlekedési útvonalak, menekülési utak,, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akad{lymentes közlekedés, jelölések. Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantart{s, javít{s és felülvizsg{lat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés ad{sa, fogad{sa, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint t{vfelügyelet. Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. Anyagmozgat{s Anyagmozgat{s a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgat{s fajt{i. A kézi anyagmozgat{s szab{lyai, h{tsérülések megelőzése Rakt{roz{s [ruk fajt{i, rakt{roz{s típusai Munkahelyi rend és hulladékkezelés Jelzések, feliratok, biztons{gi szín-és alakjelek. Hulladékgazd{lkod{s, környezetvédelem célja, eszközei Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztat{s, munkaköri alkalmass{g orvosi vizsg{lata, foglalkoztat{si tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, ir{nyít{s szükségessége. Egyéni védőeszközök juttat{s{nak szab{lyai Munkaeszközök biztons{ga 2 óra/2 óra Munkaeszközök halmazai Szersz{m, készülék, gép, berendezés fogalommeghat{roz{sa. Munkaeszközök dokument{ciói Munkaeszköz üzembe helyezésének, haszn{latba vételének dokument{ciós követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghat{rozott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. Munkaeszközök veszélyessége, elj{r{sok Biztons{gtechnika alapelvei, veszélyforr{sok típusai, megbízhatós{g, meghib{sod{s, biztons{g. A biztons{gtechnika jellemzői, kialakít{s követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési elj{r{s. Munkaeszközök üzemeltetésének, haszn{lat{nak feltételei 25

26 Feltétlenül és feltételesen ható biztons{gtecshnika, konstukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. [ltal{nos üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények Munkakörnyezeti hat{sok 2 óra/2 óra Veszélyforr{sok, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) Fizikai, biológiai és kémiai hat{sok a dolgozókra, főbb veszélyforr{sok valamint a veszélyforr{sok felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei. A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. A kock{zat fogalma, felmérése és kezelése A kock{zatok azonosít{s{nak, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkavégzés feltételeinek biztosít{s{ban, a munkahelyi balesetek és foglalkoz{si megbetegedések megelőzésben. A munkav{llalók részvételének jelentősége Munkavédelmi jogi ismeretek 4 óra/4 óra A munkavédelem szab{lyrendszere, jogok és kötelezettségek Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztons{got és méltós{got tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló évi CIII. törvényben meghat{rozottak szerint a munkavédelem alapvető szab{lyai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők ({llam, munk{ltatók, munkav{llalók) főbb feladatai. A kémiai biztons{gról szóló évi V. törvény, illetve a Korm{ny, illetve az {gazati miniszterek rendeleteinek szab{lyoz{si területei a tov{bbi részletes követelményekről. A szabv{nyok, illetve a munk{ltatók helyi előír{sainak szerepe. Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken A munk{ltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztons{gos munkakörülmények biztosít{sa érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkav{llalók feladatai a munkavégzés sor{n. Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken Munkabiztons{gi és munkaegészségügyi szaktevékenség keretében ell{tandó feladatok. Foglalkoz{s-egészségügyi feladatok Balesetek és foglalkoz{si megbetegedések Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkoz{si megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsg{l{s mint a megelőzés eszköze Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen A munkav{llalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A v{lasztott képviselők szerepe, feladatai, jogai. 26

27 Egyéni Csoportbont{s Oszt{lykeret 1.4. A képzés javasolt helyszíne Tanterem Sorsz{m 1.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések Inform{ció feldolgozó tevékenységek Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel Ismeretalkalmaz{si gyakorló tevékenységek, feladatok Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel A tanult (vagy egy v{lasztott) szakma szab{lyainak veszélyei, {rtalmai Sorsz{m A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Alkalmazott oktat{si módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport oszt{ly Alkalmazandó eszközök és felszerelések 1.1 magyar{zat Szakkönyvek, munkavédelmi t{rgyú jogszab{lyok 1.2. megbeszélés Munkabaleset, foglalkoz{si megbetegedés elemzése 1.3. szemléltetés Oktatófilmek (pl. NAPO) 1.4. h{zi feladat 1.5. teszt 1.6. A tant{rgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény. 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 27

28 A azonosító sz{mú Foglalkoztat{s II. megnevezésű 28

29 Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése [ll{skeresés Munkanélküliség - azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s II. megnevezésű szakmai követelmény Foglalkoztat{s II Foglalkoztat{s II. FELADATOK Munkaviszonyt létesít Alkalmazza a munkaerőpiaci technik{kat Feltérképezi a karrierlehetőségeket V{llalkoz{st hoz létre és működtet Motiv{ciós levelet és önéletrajzot készít Di{kmunk{t végez SZAKMAI ISMERETEK Munkav{llaló jogai, munkav{llaló kötelezettségei, munkav{llaló felelőssége Munkajogi alapok, foglalkoztat{si form{k Speci{lis jogviszonyok (önkéntes munka, di{kmunka) [ll{skeresési módszerek V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése Munkaügyi szervezetek Munkav{llal{shoz szükséges iratok Munkaviszony létrejötte A munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si összefüggései A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei A munkaerőpiac saj{toss{gai ({ll{sbörzék és p{lyav{laszt{si tan{csad{s) SZAKMAI KÉSZSÉGEK Köznyelvi olvasott szöveg megértése Köznyelvi szöveg fogalmaz{sa ír{sban Elemi szintű sz{mítógéphaszn{lat Inform{cióforr{sok kezelése Köznyelvi beszédkészség SZEMÉLYES KOMPETENCI[K Önfejlesztés Szervezőkészség T[RSAS KOMPETENCI[K Kapcsolatteremtő készség Hat{rozotts{g 29

30 MÓDSZERKOMPETENCI[K Logikus gondolkod{s Inform{ciógyűjtés 30

31 2. 16 óra 2.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja A tanuló {ltal{nos felkészítése az {ll{skeresés módszereire, technik{ira, valamint a munkav{llal{shoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsaj{tít{s{ra Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Témakörök Munkajogi alapismeretek 4 óra ) óra Munkaviszony létrejötte, fajt{i: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, hat{rozott és hat{rozatlan munkaviszony, minim{lbér és garant{lt bérminimum, képviselet szab{lyai, el{ll{s szab{lyai, próbaidő. Munkav{llal{shoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munk{ltató {ltal kiadandó dokumentumok. Munkaviszony adóz{si, biztosít{si, egészség- és nyugdíjbiztosít{si összefüggései: munkaadó j{rulékfizetési kötelezettségei, munkav{llaló adó- és j{rulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosít{si ell{t{sok fajt{i (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 31

32 óra óra A munkanélküli ({ll{skereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: {ll{skeresőként történő nyilv{ntart{sba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilv{ntart{s szünetelése, nyilv{ntart{sból való törlés; munkaügyi szervezet {ltal nyújtott szolg{ltat{sok, kiemelten a munkaközvetítés. [ll{skeresési ell{t{sok ( passzív eszközök ): {ll{skeresési j{radék és nyugdíj előtti {ll{skeresési segély. Utaz{si költségtérítés. Foglalkoztat{st helyettesítő t{mogat{s. Közfoglalkoztat{s: közfoglalkoztat{s célja, közfoglalkozat{s célcsoportja, közfoglalkozat{s főbb szab{lyai Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztat{si Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az {ll{skeresők részére nyújtott t{mogat{sok ( aktív eszközök ): önfoglalkoztat{s t{mogat{sa, foglalkoztat{st elősegítő t{mogat{sok (képzések, béralapú t{mogat{sok, mobilit{si t{mogat{sok). V{llalkoz{sok létrehoz{sa és működtetése: t{rsas v{llalkoz{si form{k, egyéni v{llalkoz{s, mezőgazdas{gi őstermelő, nyilv{ntart{sba vétel, működés, v{llalkoz{s megszűnésének, megszüntetésének szab{lyai. A munkaerőpiac saj{toss{gai, NFSZ szolg{ltat{sai: p{lyav{laszt{si tan{csad{s, munka- és p{lyatan{csad{s, {ll{skeresési tan{csad{s, {ll{skereső klub, pszichológiai tan{csad{s. 32

33 Egyéni Csoportbont{s Oszt{lykeret 2.4. A képzés javasolt helyszíne 2.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések 1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek 1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa 1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.3. Olvasott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.4. Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése 1.7. Inform{ciók feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmaz{si gyakorló tevékenységek, feladatok 2.2. Leír{s készítése 2.3. V{laszol{s ír{sban mondatszintű kérdésekre 2.4. Tesztfeladat megold{sa A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Alkalmazott oktat{si módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete Sorsz{m egyéni csoport oszt{ly 1.1 magyar{zat 1.4. megbeszélés 1.5. vita 1.6. szemléltetés szerepj{ték h{zi feladat Alkalmazandó eszközök és felszerelések 33

34 2.6. A tant{rgy értékelésének módja A nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény. 54. (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 34

35 A azonosító sz{mú Foglalkoztat{s I. (5-ös szint) megnevezésű 35

36 Üzleti kommunik{ció idegen nyelven Nyelvtani rendszerzés 1 Nyelvtani rendszerzés 2 Nyelvi készségfejlesztés Munkav{llalói szókincs - azonosító sz{mú, Foglalkoztat{s I. (5-ös szint) megnevezésű szakmai követelmény Szakmai idegen nyelv 1/13. évfolyam Elhelyezkedéstmunkav{llal{st segítő idegen nyelv 2/14. évfolyam Foglalkoztat{s I. (5-as szint) FELADATOK Alapszintű idegen nyelven kommunik{l munkahelyzetekben Szakm{ra jellemző munkafolyamatok szakkifejezéseit szóban és ír{sban munkahelyzetekben alkalmazza Szakmai szöveget fordít magyarról idegen nyelvre Szakmai szöveget fordít idegen nyelvről magyarra Alapszintű szakmai idegen nyelven telefon{l Munkafolyamatokat alapfokú szakmai idegen nyelven értelmez Szakképesítéséhez szükséges alapszintű szakmai idegen nyelvű feliratokat értelmez SZAKMAI ISMERETEK Alapszintű idegen nyelvű kommunik{ció, olvas{s, ír{s, fordít{s Alapszintű idegen nyelven szakmaspecifikus kifejezések Alapszintű szakmai idegen nyelv nyelvtana SZAKMAI KÉSZSÉGEK Alapszintű szakmai idegen nyelvű beszédkészség Alapszintű szakmai idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése Alapszintű szakmai idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése Alapszintű szakmai idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok értelmezése, megértése Elemi sz{mol{si készség alapszintű szakmai idegen nyelven 36

37 Szorgalom, igyekezet Fejlődőképesség, önfejlesztés Hat{rozotts{g Kapcsolatteremtő készség Logikus gondolkod{s Gyakorlatias feladatértelmezés SZEMÉLYES KOMPETENCI[K T[RSAS KOMPETENCI[K Idegen nyelven: Bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkoz{ssal) Alapadatokat tartalmazó formanyomtatv{nyt kitölt Szakmai önéletrajzot és motiv{ciós levelet ír [ll{sinterjún részt vesz Munkakörülményekről, karrier lehetőségekről t{jékozódik Idegen nyelvű szakmai ir{nyít{s, együttműködés melletti munk{t végez Munk{val, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, haszn{lata Idegen nyelven: Szakmai önéletrajz és motiv{ciós levél tartalma, felépítése Egy szakmai {ll{sinterjú lehetséges kérdései, illetve v{laszai Közvetlen szakm{j{ra vonatkozó gyakran haszn{lt egyszerű szavak, szókapcsolatok A munkakör alapkifejezései MÓDSZERKOMPETENCI[K FELADATOK SZAKMAI ISMERETEK SZAKMAI KÉSZSÉGEK Egyszerű formanyomtatv{nyok kitöltése idegen nyelven Szakmai {ll{sinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések megértése, illetve azokra való reag{l{s értelmező, összetett mondatokban SZEMÉLYES KOMPETENCI[K Fejlődőképesség, önfejlesztés T[RSAS KOMPETENCI[K Nyelvi magabiztoss{g Kapcsolatteremtő készség MÓDSZERKOMPETENCI[K Inform{ciógyűjtés 37

38 Analitikus gondolkod{s Deduktív gondolkod{s 3. Szakmai idegen nyelv tant{rgy 72 óra * évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 3.1. A tant{rgy tanít{s{nak célja Az ügyintézői munkaterületen a szakmai ismeretek mellett kiemelkedő fontoss{gú a szakmai nyelv alapvető ismerete. Az ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatos napi idegen nyelvi kommunik{ció mellett a multinacion{lis v{llalatokn{l napi munkamenet is megkív{nja a szakmai nyelv ismeretét. A t{rgy a munkavégzéshez szükséges szakmai nyelvismerettel prób{lja a tanulókat felvértezni Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelv: - nyelvtani alapok - munk{hoz, levelezéshez kapcsolódó témakörök 3.3. Témakörök Az adott szakma igényeinek megfelelően kialakított tartalommal a megadott órasz{m figyelembevételével és összhangban a Foglalkoztat{s I. modul tartalm{ra, mintegy azon tartalmakat megalapozó ismeretanyag és szakmai nyelvi kompetenci{k kialakít{s{ra szolg{l A képzés javasolt helyszíne Tanterem, taniroda, nyelvi labor 3.5. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek, tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Sorsz{m A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható saj{tos módszerek (aj{nl{s) Alkalmazott oktat{si módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport oszt{ly 1.1 magyar{zat 38 Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebont{sa, pontosít{sa)

39 Egyéni Csoportbont{s Oszt{lykeret 1.2. kiselőad{s 1.3. megbeszélés 1.4. szemléltetés 1.5. projekt 1.6. szerepj{ték 1.7. h{zi feladat Sorsz{m A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazható tanulói tevékenységform{k (aj{nl{s) Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenci{l{si módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések (SZVK 6. pont lebont{sa, pontosít{sa) 1. Inform{ció feldolgozó tevékenységek 1.1. Olvasott szöveg ön{lló feldolgoz{sa 1.2. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.3. Olvasott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.4. Hallott szöveg feldolgoz{sa jegyzeteléssel 1.5. Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgoz{sa 1.6. Inform{ciók ön{lló rendszerezése 1.7. Inform{ciók feladattal vezetett rendszerezése 2. Ismeretalkalmaz{si gyakorló tevékenységek, feladatok 2.1. V{laszol{s ír{sban mondatszintű kérdésekre 2.2. Tesztfeladat megold{sa 2.3. Szöveges előad{s egyéni felkészüléssel 3. Csoportos munkaform{k körében 3.1. Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgoz{s 3.2. Inform{ciók rendszerezése mozaikfeladattal 3.3. Kiscsoportos szakmai munkavégzés ir{nyít{ssal 3.4. Csoportos helyzetgyakorlat 3.6. A tant{rgy értékelésének módja 39

2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA [GAZATHOZ

2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az. 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XIII. INFORMATIKA [GAZATHOZ 2.56. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) III. INFORMATIKA [GAZATHOZ A helyi tanterv {gazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV Közgazdaság ágazati képzés Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 344 01 Érvényes: 2013. szeptember 1-től 1 SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 344 03 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.91. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ. 2013. január

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ. 2013. január SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2013. január Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.112. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ

2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ 2.57. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 346 01 Irodai asszisztens szak, valamint a XXV. Ügyvitel ágazat tanterve Sátoraljaújhely,

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXX. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.44. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 52 815 02 GYAKORLÓ KOZMETIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a. SZÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ

2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXVIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ 2.110. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 812 03 TURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a VIII. TURISZTIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2013 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS 2.66. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 850 01 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az XXIII KÖRNYEZETVÉDELEM - VÍZGAZDÁLKODÁS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része

Részletesebben

2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII.

2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXXVII. 2.98. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 813 02 SPORTEDZŐ (a sportág megjelölésével) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXXVII. SPORT ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az. 54 762 03 Szociális szakgondozó. SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.103. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 03 Szociális szakgondozó SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ

2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ 2.102. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 02 SZOCIÁLIS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. Szociális ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.29. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 724 01 FOGTECHNIKUS GYAKORNOK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. Egészségügyi technika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ

2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ 2.93. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 762 01 REHABILITÁCIÓS NEVELŐ, SEGÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.32. SZAKKÉPZÉSIKERETTANTERV az 54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben