VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat"

Átírás

1 VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat KIÁLLÍTÓK: Barabás Márton és Kapitány András képzőművészek Hang-kupola supervisor: Gőz László zeneművész / kiadó (BMC) (Felvételről közreműködnek Vidovszky László, Jeney Zoltán és több fiatal kortárs zeneszerző. A Klangdom programjának irányítását Gőz László és Keresztes Szabolcs végzi, ill. részt vesz az udvaron a képzőművészekkel megvalósítandó Hangszer-szobor létrehozásában) KONCEPCIÓ: Az elmúlt 25 év velencei biennáléinak látogatójaként (egyszer vicekurátoraként) és a minap nyílt Velencei Építészeti Biennálé főkurátora által megfogalmazott Odakint: Építészet az épületen túl című kiállításán szerzett élmények / tanulságok alapján a főkurátorok és a magyar kurátorok kiállításkoncepcióinak egy hiányzó láncszemét konstatálom. Nevezetesen a vizuális művészetek és a zeneművészet, az akusztikus installációk és az ezeket összefűző elmélet hiányát érzékelem. Koncepciómat ennek az adósságnak a tudatában a művészekkel, alkalmazókkal és tudósokkal együtt alakítva fogalmazom meg. Különös tekintettel arra, hogy a Magyar Pavilon jövőre lesz 100 éves, és annak középső apszisa Maróti Géza elképzelései szerint és terveiben egykor zeneteremként működött. Ennek felidézését a méltó emlékezés kortárs kereteként klangkupel? fogalmazzuk meg, és ugyanakkor: Liszt Ferenc, Bartók Béla, Ligeti György, Kurtág György és Eötvös Péter zenéjének és a vizuális művészetek szerves kapcsolatát megteremtve, a társművészetek intermediális jövőjének szükséges és termékeny irányaként tárjuk fel. Kísérletek a hiányok kitöltésére: 12 éve, a német osztrák Peter Weibel (1944, Ogyessza) a Ludwig Múzeumban megrendezte A művészeten túl című tárlatot. Ez az osztrák vizuális nemzeti stratégia előző két évtizedének eredményeihez mellékelte az egykori társállam, Magyarország hozzájárulását a művészeti problematika és figyelem 19. századitól való karakteres eltolódásában játszott szerepét is: A festészet, miután a 19. sz.-ban feltérképezte a szín jelenségét ( ) áttért arra, hogy figyelmét a mozgásra és annak észlelésére, azok mechanizmusaira irányítsa. Ezt dokumentálják, mind a kubizmus, a futurizmus, a szuprematizmus, a konstruktivizmus, a De Stijl, mind a kísérleti fotográfia és a húszas évek művészi filmje. írta akkor Weibel. A tárlat anekdotáktól mentesen idézte fel 200 osztrák és magyar művész és kb. ennyi tudós munkásságának egymásra hatását. A szimmetriatörés, a mérhető megfigyelés, a matematika, a részecskefizika, a pszichoanalízis, a dekonstrukció beemelését a művészet főáramába. A kiállítást Grazban (1997) és Antwerpenben (1998) is bemutatták. A 19. század művészetét megújító színtől a 20. századi művészetet katalizáló mozgás áttörésében vállalt kulcsszerep negyedszázadnyi sulykolásának köszönhetően: Ausztria ma, vizuális művészeti nagyhatalom. A magyar hozzájárulás a képátvitelnek, a kibernetikának, a játékelméletnek a vizuális művészethez és a zenéhez kapcsolásában kiemelkedő. Erre kellene építenünk, és az építészet terepén az idén Velencében újra megújuló lehetőség nyílt erre, amit a Julius Gyula és a Corpora a főkurátor hívószavának jegyében részben meg is valósított. Az idei Építészeti Biennálé főkurátora, az amerikai holland Aaron Betsky (1958) nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a Művészeten túl / színen túl századi paradigmaváltását az architektúra Architektúrán / épületen túl századi eltolódásának analogikus párjaként fogalmazza meg: a tömegtől, a virtualitás felé. Betsky a Violated Perfection: Architecture and the Fragmentation od the Modern (1990) c. munkájával tört be a kortárs teóriába, és éppen a Weibelféle kiállítás egyik helyszínén, Hollandiában vezette a NAI (Holland Építészeti Intézet) munkáját között, közben a 8. Velencei Biennálén 2002-ben a holland pavilon kurátoraként Arany Oroszlán díjat is nyert. Koncepcióját Betsky így indította: az épületek rondák és szabadon idézve: nézzük meg, lehet-e valósága egy jobb építészetnek a mesterséges intelligencia által támogatott kreativitás 21. századában.

2 Túllépve a művészet határait [Peter Weibelnél/1996 ausztriai és magyarországi 20. századi tudomány felé Sz. Gy.], és az építészet határait [Aaron Betskynél/2008 az anyagbazárt épülettől a 21. század e-művészetének formái felé Sz. Gy.] bemutathatjuk a kis népek tehetségét, amely Weibelt idézve különösen a formális és absztrahálható világfelfogási módszerekben (a formális művészetekben és tudományokban) mutatkozik meg. A kultúra egy állandóan megújuló hálózathoz hasonlítható, mely túllép a geopolitika, a nemzet, az állam és a nép fogalmain, és amelynek értelmezése generációról generációra új feladatot jelent. Fentiek tudománytörténeti bázisát három további korábbi magyar tudomány- és művészettörténeti tezaurusz is szolgálja: Az Intuíció, Innováció, Invenció (Műcsarnok, 2000, kurátor Beke László és Peternák Miklós) és a Világraszóló Magyarok (Millenáris, 2001, tudományos főtanácsadók: Gazda István és Sipka László tudomány- és technikatörténészek, vezető szakértők / matematikatörténet: Filep László, geometria: Lénárt István, hang és képtechnika-hírközlés: Tihanyi Katalin. Utóbbi téma kiemelt tudósai: Mihály Dénes a hangosfilm szabadalmaztatója, Tihanyi Kálmán feltaláló / televíziós képátvitel, Goldmark Károly Péter feltaláló / mikrobarázdás hanglemez, Pulvári Károly önálló hangfelvevő kamera, Greguss Pál biofizikus / körbelátó optika, Gábor Dénes és Balogh Tibor holográfusok. A Kovács György kutatásvezető által kidolgozott informatika úttörő figurái Neumann János, Kozma László, Kalmár László, Gróf András János vagy ifj. Simonyi Károly szinte közismertek, de a fentiek összefüggésein és művészeti kimenetein további munkára, publikációkra van szükség, amelyhez egy két kötetes katalógus elméleti része alkalmas felület. A harmadik ilyen kiállítás éppen a 2004-es Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállításához Janesch Péter kurátor által szerkesztett / mellékelt tezaurusza, Július Gyula Corpora-weboldala számunkra is iránymutató példa. A KIÁLLÍTÁS: A két oldaltérben Barabás Márton és Kapitány András korábbi most egymással kommunikációba lépő munkái kerülnek. Az egykori Zeneterembe a BMC / Gőz László Klang-Dom / Hangkupolája épül be egy 24 hangszórós hanginstalláció. (lásd a mellékelt portfóliókat) A körül kiállító Barabás-Kapitány-Hangkupola eltérő műfaji kimeneteinek jól érzékelhetően egymásra nyitott szabad vegyértékeit team-munka fogja össze közös multimédia-alkotássá: a 4. tér, a feketézett, elsötétített lefedésű udvar és az előtér. Ide, a pályázat sikere esetén: az 1., 2., 3. tér kiállítóival a következő hónapokban közösen kidolgozandó projekt épül. Ez a Barabás munkáit is ötvöző, de Kapitány és Gőz korábban már közösen fejleszteni kezdett / előkészített közönségmozgással vezérelt, lézervetítés generálta Hangszer-szobor (kép és hanginstalláció fogadja majd a belépő látogatót. A mű tere üvegajtókkal érintkezik Kapitány és Barabás kiállítótereihez, illetve alagutakkal kapcsolódik a Zeneterembe épített hang-kupolához is. (lásd a mellékelt portfóliót és a katalógus tervet). Budapest, szeptember Szegő György DLA

3 Barabás Márton rövid szinopszisa Szegő György Zenén innen című munkaprogramjához Első hangzó szobrom ban készült. Egy oktávnyi billentyűzetet tartottam meg egy pianínóból. A billentyűkhöz tartozó kalapácsok fém rudakat ütnek meg. A hangszer-szobrot Kurtág György zeneszerző kapta Gőz László ajándékaként 80. születésnapjára. Az átadás a Zeneakadémia rektori dísztermében volt és Kocsis Zoltán játszott a hangszerszobron először.

4 A jövőre száz éves magyar pavilon középső apszisában van a zeneterem. Ebben a térben kapna helyet a hangkupola ( Klangkuppel ) nevű térháló, mely a Budapest Music Center interaktív zenei rendezvényeinek színtere. Ebben a plasztikailag is érdekes térben hangzanának el például Eötvös Péter zeneszerző kompozíciói. Ezek egy része eleve ebbe a speciális hangzó térbe készült. A kivételes hangzást hangszóró biztosítja. Ezek a hangszórók a hangkupola belső boltíve mentén, annak csomópontjaiban helyezkednek el. Mindkettőnk munkája ebből a térhálóból, centrális helyszínből indul el és tér oda vissza. Én a hangkupola rács egyik csomópontjából kiinduló térvonallal indítom a térfél installációját, míg Kapitány András Piero della Francesca képének virtuális parafrázisát köti ehhez a hálószerkezethez több ponton, illetve felületen.

5 Munkám három részből áll: 1. Rondó installáció korábbi plasztikám kiterjesztett továbbfejlesztése ld. az 1. ábrát A 14 fekete korong a falra kerülne. Akorongokat csillagszerű, zongorák belső mechanikájából készült alakzatok táncolják körül. A korongok közepébe kis hangszórók lesznek beépítve. Szenzorral ezek a hangszórók működtethetők,- önálló hanggal rendelkeznek. A korongok és csillag-gyűrűk harmonika-billentyűkhöz hasonlóan helyezkednek el. Az installáció másik szólamát 6 fotóállvány és a hozzájuk kapcsolódó térvonalak képeznék. Minden állvány az előzővel lenne össze-, illetve sorba- kötve. Ez a tér plasztikailag legfontosabb része. Nehezen verbalizálható: kapcsolódást, ismétlődő hullámzást modellez, sajátosan térbeli eszközökkel. A fa fotóállványok szintén kivezetnek a közvetlen jelen időből. 2. Kóló ( hangszer-installáció öt részből) Az egyik hosszú fal mentén helyezkedne el három konstrukció. Előttük a térben további kettő. Lásd a 2. tervet. A belső gyűrűk palástján helyezkedne el a billentyűzet. Mivel a külső szerkezet rögzített, a belső gyűrűnél lehetőség nyílik a forgatásra. Úgy kell elképzelni, mint egy golyóscsapágy két egymástól függetlenül forogni képes mozgását. A térben kissé széthúzott öt szerkezet elé állna például oda a Pianocircus öt muzsikusa, a további

6

7

8

9 Barabás Márton önálló kiállításai ( válogatás) 1984 Műcsarnok kamaraterme 1985 budapesti Francia Intézet 1986 Galerie Steiner, Bad Rappenau, Schloss Babstadt 1987 Galerie Elf, Bielefeld ( Várady Róberttel) Akhnaton Gallery, Kairo ( Egyiptom) 1988 Jipian Art Gallery, Knokke ( Belgium) Lábasház, Sopron (Pollacsek Kálmánnal ) 1990 Dorottya utcai kiállítóterem, Budapest 1991 Schönbrunn, Pálmaház, Bécs ( Ausztria) 1992 Vigadó Galéria, Dialog 2. (Barabás, Haverkamp, Lois, Reichert) 1994 Lyss, Contempo Galerie (Svájc) 1996Szombathelyi Képtár, Tudati ásatások (Barabás, Gellér B., Gémes, Romvári J. ) Berlin, Magyar Ház ( J. Reicherttel) Dovin Galéria, Budapest 1997 Merlin Galéria, Budapest Polgár Galéria, Bp Dovin Galéria,Bp. Rozsnyói Városi Galéria ( Kováts Alberttel) Szlovákia 2000 Budapesti Francia Intézet 2001 London, Magyar Kulturális Központ 2002 Karinthy Szalon, Bp. Pest Center Galéria, Bp. Szinyei Szalon, Bp. Brassó. Városi Művészeti Múzeum ( Románia ) Szombathelyi Képtár, Statio Savariensis Sárospatak, Református Kollégium Repozitóriuma 2002/3 Schloss Gondelsheim, Galerie Steiner ( Németország) 2003 Haus der Musik, Bécs Gefundene und Erfundene Klaviere ( Ausztria) Berlin-Schpandau, Citadella Wiener Mechanik- Klavierskulpturen 2004 Iparművészeti Múzeum,Bp. Talált és kitalált zongorák

10 2004 Csepel Galéria,Bp Delhi, Magyar Intézet (Balás Eszterrel)-India Athén, Városi Kulturális Központ,- Görögország 2006 Bad Rappenau, Galerie Steiner ( Barabás Zsófival) Római Magyar Akadémia -Olaszország 2007 Stuttgart, Haus der Ungarischer Kultur ( Peter Riekkel és Koroknai Zsolttal) Erdész Galéria, Szentendre 2008 Sepsiszentgyörgy, Gyárfás Jenő Képtár Hamilton Aulich Art Galéria, Bp. Csoportos kiállítások Marseille, Kortárs Kreatív könyvek kiállítás -Bécs, Leopold Múzeum, Von der Kunst eine Giraffe zu potrat TIEREN _Kogart Ház, Bp. Azok a nyocvanas évek _Mainz, Minipresse und Künstlerbücher Ausstellung ( a Gutenberg Múzeum szervezésében) _München, Haus der Kunst -Nagyatád, Faszobrász Triennálé -Ökogaléria, Bp. Lebegés, a Szobrász Társaság meghívott tagjainak kiállítása -Erdős Renée Ház, Bp. Átlényegülés -V. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat -Kassák Múzeum, Bp.-Hernádi Miklós gyűjteménye -XIX. Országos Kisplasztikai Biennálé Horror Vacui, Iparművészeti Múzeum Bp. -Bartók-. Mozart -A tárgyiasult zene, Bartók 32 Galéria - Box. Dobozkiállítás, Körmendi Galéria, Bp. -Mandarin, Hommage a Bartók, Nádor Galéria Bp. -Iránypontok- Válogatás Kokas Ignác tanítványainak munkáiból, Műcsarnok - Kronach, Nemzetközi faszobrász szimpozion és szabadtéri kiállítás( am Festung) -IV. Nemzetközi Művészkönyv kiállítás, Székesfehérvár, István király Múzeum -Mélység- Ökoart Galéria, a Magyar Szobrász Társaság meghívásos kiállítása -Az út Műcsarnok

11 -A mimézis jegyében- a váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményének kiállítása, a Pécsi Városi Galériában -Egymásra nézve, a szinyei társaság kiállítása a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban X-th International Book Fair, Marseille -Mainz, Minipresse und Künstlerbücher Ausstellung -Schhloss Dachau-Európai Művésztelepek ( 9 meghívott külföldi résztvevővel) Találkozások, Belvárosi Művészek Társaságának kiállítása, Nádor Galéria Bp - 6-e Triennale Intrnationale du Papier, Musée Charmey ( Svájc) -Műtermek mélyéről és gyűjtemények raktáraiból, Első Magyar Látványtár, Diszel. -Dobozvilág, Győr, Váci Péter Gyűjtemény kiállítótermében

12

13 Kapitány András Endo és nano volt annak az 1992-es Ars Electronicának a címe, melynek keretében az Otto E. Rössler nevéhez fűződő endofizikát (mint a megfigyelés és a reprezentáció új metaforáját) bedobták a művészeti világ virtuális folyójába. A fizika objektivitásának szükséges feltétele, hogy a megfigyelő az általa vizsgált fizikai világon kívül foglaljon helyet, de mivel a világ részét képezi, szükség van egy külső szemlélő feltételezésére: Istenre avagy egy titokzatos démonra. A világ csak a megfigyelő és az általa vizsgált maradék közötti interface révén határozható meg, de mivel ez az interface szükségképpen elérhetetlen a kutató számára, a világ megismerhetetlen. Rössler szerint mégis van megoldás: olyan modell-világok konstrukciója révén, amelyek magukba foglalnak egy (mikroszkopikusan leírt) belső megfigyelőt. A metaforát kitágítva: világunk a szubjektum számára feltáruló heterofenomenológiai térben felbukkanó fiktív és valóságos dolgok révén objektíve megragadható. Különbséget kell tennünk egy olyan univerzum vizsgálata között, amely az arcunkba világító komputerben van, és aközött, melynek magunk is részei vagyunk, tehát benne élünk az általunk vizsgált programban. Kapitány András Szemtanúk című alkotása révén a reneszánsz, azaz a külső megfigyelő (Isten), és a komputer-művészet, vagyis modell-világban élő belső megfigyelők perspektíváját konfrontálja egymással. A reneszánsz művész úgy tudta megragadni a közte és a világ közötti interface-t, hogy képes volt a perspektivikus ábrázolás révén Isten szemével látni és láttatni a platóni értelemben valódi realitást. Alberti ablakán keresztül lehetővé vált Platón barlangjának falára vetülő árnyékok állóképpé merevített valódi okainak megpillantása. Kapitány az endofizika szellemében a komputer által generált modellvilág révén az objektív perspektívát szubjektív nézőpontokkal cserélte fel. Pierro della Francesca Krisztus ostorozása című műve szereplőinek szemével láthatjuk az eseményeket, Krisztus glóriájából és az Istentől érkező fényekkel együtt. A külső, objektív nézőpontot képviselő isteni fényt, a modellvilágban szerkesztett én-nek szemébe villanó virtuálfény jelöli. Kapitány fotói Pierro della Francesca Krisztus ostorozása című festményének 3D-s térszerkesztő program segítségével létrehozott rekonstrukciójáról készültek. Először létrehívta a díszletnek a vizsgálódás szempontjából fontos elemeit, kisakkozta a szereplők helyét, azonosította a fényforrásokat, és azt a nézőpontot, ahonnan a kép készült. Az eredeti festményen látható alakokat természetes, szórt fény világítja meg, de a szakértők felfedeztek egy titokzatos fényforrást, amely onnan ered, ahova Krisztus segélykérőn néz, vagyis az Atyától. Kapitány az általa létrehozott tér segítségével láthatóvá tett egy harmadik fényt is, mely Krisztus glóriájából származik, s ez annyira nem triviális felfedezés, hogy a kutatók eddig nem vették észre. Ravaszul kihasználta azt, hogy a virtuális térben csak akkor létezhet valami, ha fény vetül rá, hiszen arra volt kíváncsi, hogy a természetes fény kikapcsolását követően a maradék virtuálfények mivé alakítják a jelenetet. Annak érdekében, hogy a két fény jól elkülöníthető legyen a Jézus glóriájából áradót meleg színűvé, az Atyát szimbolizálót pedig hideggé varázsolta. Piero della Francesca kívülről ábrázolja a jelenetet, úgy ahogy azt Alberti ablakán keresztül egy mozdulatlan, egyszemű mágus vagy küklopsz látná. Kapitány arra volt kíváncsi, hogy a festmény nyomán létrehozott virtuális tér szereplői mit láttak volna, ha az emberi láttáshoz inkább hasonlító nagy látószögű lencsével szimulálja a szemüket, és fellázítja őket, a metafizikai bázisát veszetett centrálperspektívával szemben. A fotósorozat az így adódó különféle nézőpontok művészi lenyomata, a reneszánsz alkotó szubsztanciális és mesterkélt nézőpontjának eltűntetésével. Kapitány művében konfrontálja egymással az elme és a realitás ezredvégi leírását a reneszánsz elme- és valóságképével, valamint az exo- és endofizikai megközelítést. A különböző nézőpontok, látószögek és a kibe kapcsolható virtuálfény révén láthatóvá teszi a reneszánsz hermetikus-mágikus tanokhoz szorosan kapcsolódó ábrázolás és a huszadik századi konstrukcionista felfogása közötti alapvető ontológiai különbséget, mely által eloszlatható az a homály, ami pl Gombrichot és James J. Gibsont arra indította, hogy a perspektivikus ábrázolást ne csak egy sikeresen működő konvencionális eljárásnak tekintsék, hanem a valóság adekvát megragadásának: olyan kitüntetett módszernek, amely a realitás kétdimenziós felületté alakításának egyetlen használható módja. A reneszánsz művész (Leonardo nyomán) az elme tükörországában élő nem fikcionális homonkulusz, az elme mágikus tükör, amely nem csupán leképez, de új,

14 korábban nem ismert világokat, lényeket és összefüggéseket tükröz. A reneszánsz művész önnön mágikus tükrében a világot és önmagát isteni perspektívából látó külső szemlélő, aki képes kilépni az általa vizsgált világból. Kapitány virtuálfénye rávilágít, hogy a mozdulatlan és egyszemű néző által látott színdarab egyetlen mozzanatának kimerevítése csupán egy lehetőség a sok közül, és a színészek nézőpontja éppen olyan izgalmas, mint a rendezőé. Kollár József The 1992 Ars Electronica Festival, entitled Endo and Nano, brought up the notion of Endophysics associated with Otto E. Rössler s name, immersing it in the virtual river of the art world as a new metaphor for observation and representation. The objectivity of physics postulates that the observer is positioned outside the physical world under examination. Since however, the observer is also part of the world, it has become inevitable to stipulate the existence of an external observer God or a mysterious demon. The world can only be defined via an interface between the observer and the rest of the world under investigation. This interface in turn, by virtue of its nature, is beyond the observer s reach, from which it follows that the world remains uncognisable. Rössler has offered a possible solution for this dilemma by construing model worlds (described in microscopic terms) that include an internal observer. By expanding on this metaphor, our world can be grasped via fictitious and real entities emerging within the hetero-phenomenological space unfolding itself to the subjectum. A distinction must be made between the examination of the universe that is within the computer glaring in front of our eyes and the examination of the universe to which we belong, i.e., we live in the program that we are examining.

15 András Kapitány, through his work entitled Eyewitnesses, confronts the Renaissance perspective the perspective of the external observer (God) with that of Computer Art the perspective of internal observers living in a model world. Renaissance artists were able to depict the interface between them and the world by perspectival rendition, which allowed them to see and make others see true reality in the Platonic sense, as if through the eyes of God. Through Alberti s window, it became possible to espy the actual causes of the shadows projected as stills onto the wall of Plato s cave. In the spirit of Endophysics, Kapitány has substituted subjective viewpoints for the objective perspective by means of a computer-generated model world. The spectator can see the events, together with the passage of light from God and Christ s halo, as if through the eyes of the characters appearing in Piero della Francesca s painting, The Flagellation. The divine light signifying the outside, i.e., the objective, viewpoint is marked with the virtual light flashing into the eyes of the personae constructed in the model world. Kapitány s photos show his reconstruction of Piero della Francesca s painting, with the assistance of a 3D editor. As a first step, he generated elements of the scenery that bore specific significance in the examination, meticulously calculating each character s position, identifying the sources of light and determining the painter s viewpoint. The figures are illuminated by natural, dispersed light in the original painting; experts, however, detected another mysterious source of light emanating from the point where Christ gazes beseechingly, to the Father. Kapitány has reconstructed the space so that a third light has become visible, coming forth from Christ s halo a light that has remained unnoticed by scholars, by virtue of its very triviality. Kapitány has made

16 cunning use of the fact that something only exists in virtual space if light is cast on it. He wanted to find out what the remaining virtual lights would do with the scene if the natural lights were blocked out. To make clear the distinction between the two lights, Kapitány transformed the one emanating from Christ s halo into a warm coloured light, and the one standing for the Father into a cool coloured light. Piero della Francesca depicted the scene from an external viewpoint, as it would have been seen through Alberti s window by a motionless, one-eyed magician or Cyclops. Kapitány wanted to explore what the characters of the virtual space, that he created based on the painting, would see if their eyes were simulated by a wide-angle lens resembling human vision, subverting the old central perspective that had lost its metaphysical foundations. The photographic series provides an artistic imprint of the various viewpoints generated, eliminating the substantial and artificial viewpoint of the Renaissance master. In his work, Kapitány sets the end-of-the-millennium description of mind and reality in contrast with that of the Renaissance, and the approaches of Exophysics with that of Endophysics. Applying diverging viewpoints and angles of vision, or virtual light that can be turned on and off, he has visually revealed the fundamental ontological difference between the Renaissance representation, with its close ties to hermetic and magic doctrines, and the constructionist approach of the twentieth century. This may allow for the clarification of the mystery that led e.g. Gombrich and James J. Gibson to regard perspectival rendition not only as a successfully functioning conventional procedure, but as the adequate depiction of reality a privileged method, the only way of depicting reality on a two-dimensional surface. The Renaissance artist (following in the wake of Leonardo) is a non-fictional homunculus living in the looking glass world of the mind, whereas the mind is a magic mirror that does not only represent the visible world, but reflects new, unknown worlds, beings and correlations. The Renaissance artist is an external observer who views the world and himself in his own magic mirror from a divine perspective, being able to step out of the world he examines. Through the virtual light employed by Kapitány, one realises that capturing a moment of the staged scene as is observed by a motionless and one-eyed spectator is only one of many possibilities, where the actors viewpoints are as exciting as that of the director.

17

18 Kapitán András Egyetemi tanulmányok: Magyar Képzőművészeti Egyetem 1995-ben Magyar Képzőművészeti Egyetem, diploma festő 1996-ban Magyar Képzőművészeti Egyetem, diploma Intermedia 1996-ban Magyar Képzőművészeti Egyetem, diploma tanár Magyar Képzőművészeti Egyetem, Posztgraduális képzés Továbbképzés, díj, ösztöndíj: Képzőművészeti Akadémia, Rouen, ösztöndíj Internationale Sommerakademie, Salzburg, ösztöndíj Stipendium, Karl-Hofer Gesellschaft, Berlin, ösztöndíj Derkovits Gyula ösztöndíj Római Magyar Akadémia, Róma, ösztöndíj Strabag festészeti díj Ateliers Pro Arts, Holography, Academy of Media Arts Cologne, ösztöndíj Egyéni kiállítások: Térképzetek, Éri Galéria, Budapest *.SR, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, Budapest Morf, Collegium Budapest, Budapest C:/kapi8/.flc, Gutmann Galéria, Budapest Alaprajz nélküli építészet, N&n Galéria, Budapest

19 Csoportos kiállítások: Áthatás/Olaj, Fészek Klub, Budapest Studentenfotogramme, Goethe-Institut Budapest Spectrum, Tűzoltó Galéria, Budapest Tér-Képzetek 2., Budapest Galéria Kiállítóháza Jövőgyűjtés, Liget Galéria, Budapest Tondo, Józsefvárosi Galéria, Budapest Berlin/Budapest, Künstlerwerkstatt Bahnhof Westend, Berlin Tér-Képzetek 4., Budapest Galéria Kiállítóháza Budapest / Berlin, Műcsarnok Palme-Ház, Budapest Tér-Képzetek 5., Budapest Galéria Kiállítóháza Art Expo, Műcsarnok, Budapest Gesztus és gesztus, Pécsi Galéria, Pécs Hálózat mint a felfedezés eszköze, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, Budapes Emlékmás, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaujváros Szép idő, Inter / Media / Művészet, Ernst Múzeum, Budapest Sehen im Gehen, Treptowers, Berlin (Maurerrel közös mű) Perspektíva, Műcsarnok, Budapest Szép idő, Contemporanea, Trieszt Derkovits díjasok, Ernst Múzeum, Budapest Tudomány-Művészet-Technika Hódolat Eschernek, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Intermadia induktív csomópont, ArtPool P60, Budapest Beyond Art, Hedendaagse Kunst, Antwerpen (Maurerrel közösen) Intermadia induktív csomópont, Galeria Medium, Bratislava Véletlen kiállítás, ArtPool P60, Budapest Leopold Bloom Nr.17, Rózsazaj, Szombathely Derkovits díjasok, Ernst Múzeum, Budapest Média Modell, Műcsarnok, Budapest Időhíd2000, MűvészetMalom, Szentendre Anteprima Bovisia-Milano Europa, Palazzo della Triennale, Milano Rend és kaland, St.art Galéria, Budapest Leopold Bloom Nr.20, Szuperinfó, Szombathely MAKOG IX., Evolúció és megismerés, Visegrád Könyv-Művész 22., Az ember olvas, Libri könyvpalota, Budapest Strabag Festészeti Díj 2004, Ludwig Múzeum, Budapest Második világ, A.P.A.! Ateliers Pro Arts, Budapest Médiagyár-Nemzetközi Kortárs Művészeti Szimpózium, Interface, Pécs Tér-képzetek, Ludwig Múzeum, Budapest XXII. Miskolci Grafikai Biennálé, Miskolci Galéria, Miskolc Menü pont, Műcsarnok projektgaléria, Budapest Valós és virtuális terek, Puskin Múzeum, Moszkva Egy:egy, Dorottya Galéria, Budapest

20

21 From the Visual Side of the Music (Installations for Creating Music and Visuality) Sketch for the competition of György Szegő curator Venice Art Biennale 2009 Exhibitors: Márton Barabás, András Kapitány artists Starting point (brief conception) Being a frequent visitor and a former vice-curator (Hungarian Pavilion, 2000) of the recent Venice Bienniale within the last 25 years, I realized there is a missing link in chain of the curator s and the exhibitor s conception. Namely, there were no projects concerned with the relations between visual arts and music, and there were no projects which has dealed with the theoretical side of music and art in a single conception. While the preferred projects are based on almost similar visual dimensions. We would like to be the missing link, an interesting part in the chain - hoping to get chance becoming on the focus of international attention. Program: My conception is based upon the fact that in 1909 the Hungarian Pavilion will be hundred years old. The central apse of the building was originally constructed by architect Géza Maróti for Music hall. In the beginnig, it has had this function. We would like to use the idea of the Music Hall by arranging a Voice Dome (cupola) in that central space. The two exhibitors can cooperate not only with eachother, creating their common and own acoustically and visually articulated installations, but they can be related to music and musicians. The music of Béla Bartók, György Ligeti, György Kurtág and Péter Eötvös can reach a special visual context by the artists s installations and it can be discribed as a fertile direction of the intermedial arts. In the recent 10 years, Márton Barabás used to create sculptures, installations, flat free and boxworks. He made several important exhibitions, one-man shows like in the House of Musik (Haus der Musik) in Vienna, in Berlin-Spandau (Zitadelle) or in Museum of Applied Arts, Budapest. The works (mainly objects and installations) have strong relationship with repetitive music. András Kapitány in his experimental installations catches the intellectual dimensions of the space for ten years, using the works of Piero della Francesca and Escher for that. As a part of the exhibitional conception over the demonstration of his space constructions, he and Barabás creates acoustical objects music-instruments, making compositions integrated the visitors as well. Main parts of the exhibition: 1. Space of Márton Barabás on the right wing of the scales. 2. Space of András Kapitány on the opposite side. 3. Space for the BMC (Budapest Music Center) and its music programm in the Voice-dome fitted into the Music Hall of the architect G. Maróti. The central construction is a geometrical wooden net that has a half-ball shape, a cupola for loudspeakers, lights and acoustical effects. 4. In the occasionally covered central courtyard there will be a light instrument. That is from 86 rays of laser (reminded and connected to the 86 sounds of the pianos). Walking through the rays, visitors can create sounds by cutting the rays by their own bodies. So the moving of the visitors and the musicians can generate a kind of musical texture.

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

BARABÁS MÁRTON, BORNEMISZA ROZI, PATAKI TIBOR

BARABÁS MÁRTON, BORNEMISZA ROZI, PATAKI TIBOR BARABÁS MÁRTON, BORNEMISZA ROZI, PATAKI TIBOR Három művész sorozat 2015. április 1 április 22. ÁBÉCÉKÖNYV, KOTTAKÖNYV, SORSKÖNYV művészkönyvek Megnyitó: 2015. április 1., szerda, 18 óra Megnyitja: Zalán

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1998-1999 University of Art and Design, Vantaa-Finnország 1994-1999 Magyar Iparművészeti Egyetem, Szőnyeg

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2006. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr Elektrográfiák és síkplasztikák K o p p á n y 2007 A borítón az Időgép című elektrogáfia látható. Hungary 1956 Koppány Attila festőművész

Részletesebben

Szikora Tamás. festő. (Nyíregyháza, 1943. november 24. )

Szikora Tamás. festő. (Nyíregyháza, 1943. november 24. ) Szikora Tamás festő (Nyíregyháza, 1943. november 24. ) 1970 1976: Magyar Képzőművészeti Főiskola, festő szak, mestere: Fónyi Géza, Sarkantyu Simon. 1977 1980: Derkovits ösztöndíj. 1985 1986: a Magyar Iparművészeti

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló)

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) P R O G R A M O K 2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) 17.00 Sajtótájékoztató 18.00 Tárlatvezetés a fősátorban 19.00 Ünnepélyes megnyitó Trailer Galéria performance 20.00

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként

Hazánkban hozzávetõleg 30-40 ezer hallássérült ember használ anyanyelvként Dialektusok a siketek jelnyelvében A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által elõterjesztett, a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényben az EU tagországai közül Finnország

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Prutkay Péter ÉLETRAJZ. 1947 március 24-én született Budapesten. 1969 kiállító művész

Prutkay Péter ÉLETRAJZ. 1947 március 24-én született Budapesten. 1969 kiállító művész Prutkay Péter ÉLETRAJZ 1947 március 24-én született Budapesten 1969 kiállító művész TAGSÁGOK 1972 Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, majd Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 1975 Magyar Képzőművészek

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet E-mail: jarosievitz@gdf.com SEK Budapest Óvoda Ált. Isk. és Gimn. (1021 Bp. Hűvösvölgyi út 131.) és Gábor Dénes Főiskola (1119 Bp., Mérnök u. 39.)

Részletesebben

2005. Egyetemi tanári kinevezés Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest. 2002. habilitáció a Magyar Iparművészeti Egyetemen, Budapest

2005. Egyetemi tanári kinevezés Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest. 2002. habilitáció a Magyar Iparművészeti Egyetemen, Budapest CURRICULUM VITAE SZIRTES János 1954. Budapest. TANULMÁNYOK, TEVÉKENYSÉG 2007. óta a Média Design Szak, majd Média Design Tanszék vezetője 2008-2010. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció

Részletesebben

graphic design portfolio click!

graphic design portfolio click! graphic design portfolio click! logo embléma web concept & design web koncepció és látvány computer graphics komputer grafika game concept & design játék koncepció és látvány multimedia design multimédia

Részletesebben

Kell egy kis energia!

Kell egy kis energia! Kell egy kis energia! Életünk része a villanykapcsolástól a meditáción át. Nem élhetünk nélküle, pedig önmagában nem is létezik. Valaminek van energiája: a környezetnek, a testnek, a szellemnek; romboló

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. január 30. E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Szolgáltató 2015. március 31. napjában határozza meg az

Részletesebben

Foreign languages: TELC English Stage 3, Intermediate (B2) Combined (C)

Foreign languages: TELC English Stage 3, Intermediate (B2) Combined (C) Tamás Opánszki painter, artist I was born on november 10, 1980 in Budapest, Hungary Address: Budapest, Kerepesi út 78/A III. 10. H-1148 Mobil phone: /00/36-30-482-16-71 Website: www.opanszkitamas.hu E-mail:

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details

Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés. Delicious in the details Catering By Budapest Marriott Rendezvényszervezés Delicious in the details Fresh ideas perfect events Everything you expect. Discover the essence of outside catering by Marriott. With us you will find

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

ABSTRACT OF PHD THESIS

ABSTRACT OF PHD THESIS ABSTRACT OF PHD THESIS László Fábián: The legendary of Anna Édes: pre- and afterlife of Dezső Kosztolányi s novel Supervisor: Dr. Attila Thimár PhD, Csc, associate professor Pázmány Péter Catholic University,

Részletesebben

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut.

Élő szolgáltatás; minden egyben ERP+CRM+projektek+folyamatok (workflow is)+csoportmunka. Minden fő, modern böngészőn fut. Az informatikus jelene és jövője a felhőből nézve, 500 céglátogatás tapasztalata alapján Avagy: mit hoz és mit visz a felhő és a SaaS az informatikusoknak? 10xONE Magyarország 10xONE kik vagyunk? Élő szolgáltatás;

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

LED BULB IL-XC 3W E27

LED BULB IL-XC 3W E27 LED LIGHTS LED BULB IL-XC E27 3W INTEGRALED offers LED Bulbs manufactured of high quality materials and LED Chips to the European and International market. The INTEGRALED LED Bulbs are suitable for a variety

Részletesebben

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF

RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF RIZIKE PUFF // MILKCAP POUF bútorok KATALÓGUS és lakáskiegészítők // CATOLOGUE furnitures 2015 and home accessories WWW.MAACRAFT.ORG MAACRAFT A SZOCIÁLIS MŰHELY A MAACRAFT egy kísérleti kezdeményezés,

Részletesebben

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes ENELFA PROJEKT (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért ELŐZMÉNYEK Igények felismerése más képzések

Részletesebben

Székely Beáta. Önéletrajz

Székely Beáta. Önéletrajz Székely Beáta Önéletrajz Gondolat töredékek Székely Beáta festészetéről A jelenségek képi értelmezése, motívumainak érzékeny költészettel átitatott groteszk felhangja, sajátos festői világot eredményez.

Részletesebben

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve

Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Sajtóközlemény: Világsiker a szentendrei temető magyar terve Közel ezerötszáz, a világ minden pontjáról beérkező építészeti alkotás közül a legjobbak közé sorolta a World Architecture Festival neves zsűrije

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom

Tervezés-Kutatás. VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom Tervezés-Kutatás 4. VÁLTOZÓ VILÁG Tipping Points az információs- digitális- és média- forradalom naponta 9 milliárd kattintás! ebből 1 milliárd mobilról! 1.China 2. facebook 3.India (1,23) 4.United States

Részletesebben

A V I V A. K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0

A V I V A. K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0 A V I V A K é p z õ m û v é s z e t i D í j 2 0 1 0 Mûcsarnok Kunsthalle Budapest H 1146 Budapest, Dózsa György út 37. www.mucsarnok.hu. info@mucsarnok.hu JELÖLTEK I NOMINEES Batykó Róbert Esterházy Marcell

Részletesebben

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március

bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest 2013 március bemutatja Sáfár Pál festőművész kamaratárlatát Budapest olajfestmények Erdei út 70x50 cm, olaj, vászon Nytsz:10333 Zempléni táj 60x80 cm; olaj, vászon Nytsz:10334 Egy este Szentendrén 55x80 cm; olaj, vászon

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás

E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Készítés időpontja: 2004. december 19. Módosítás időpontja: 2015. január 30. E. MELLÉKLET Kábeltelevízió szolgáltatásra vonatkozó csatornakiosztás Szolgáltató 2015. február 28. napjában határozza meg az

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

Retro club: Digital amnesia

Retro club: Digital amnesia Retro club: Digital amnesia or how you can get your data easily rid off Digitális amnézia, avagy hogyan szabadulhatsz meg könnyedén az adataidtól László M. Biró laszlo.biro@axelero.hu How large a bit is?

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 1982-1985: székesfehéri József Attila Gimnázium, 1986-ban bicskei Vajda János Gimnázium RÉVÉSZ EMESE 1967, Munkács Művészettörténet Tanszék, tanársegéd revart@freemail.hu reveszemese@btk.ppke.hu FOGADÓ ÓRA: hétfő, szerda KUTATÁSI TERÜLET: 19-20. századi magyar festészet; 19. századi sokszorosított

Részletesebben

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank.

Location 4-6. Szél Kálmán. tér. Batthyány tér Kossuth Lajos. tér ATTIL A ÚT. Déli Pályaudvar V Á R CITADELLA M1 M7. Bank. 4-6 FŐ UTCA Szél Kálmán tér 61 139 Batthyány tér Kossuth Lajos tér Déli Pályaudvar ATTIL A ÚT D U SZÉCHENYI LÁNCHÍD 105 Location Elhelyezkedés N A 105 61 139 ALKOTÁS UTCA MÉSZÁROS UTCA HEGYALJA ÚT B U

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

IKT a tudás és tanulás világában:

IKT a tudás és tanulás világában: IKT a tudás és tanulás világában: A kutatási program nemzetközi relevanciája Kárpáti Andrea A témák nemzetközi relevanciája 1. A kulturális örökség digitális átalakulása Közvetítők IKT műveltsége Új adathordozók

Részletesebben

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18.

Mobil webszerverek. Márton Gábor Nokia Research Center. W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. Mobil webszerverek Márton Gábor Nokia Research Center W3C Mobilweb Műhelykonferencia, Budapest 2006. október 18. 1 2006 Nokia Mobil webszerverek / 2006-10-18 / JWi, GMa Előzmények Klassz lenne, ha a mobiltelefonon

Részletesebben

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége

A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége A római limes magyarországi szakasza, a Ripa Pannonica jelentősége Visy Zsolt egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem DANUBE LIMES KONFERENCIA Tájékoztatás a világörökségi jelölésről Budapest, 2010. január

Részletesebben

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE

ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE CSAK HELY MEGHATÁROZÁSÁRA HASZNÁLT above fölött above the sofa (a kanapé fölött) across át, keresztül haladva (a felületén) across the bridge (a hídon át) along mentén along

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years

content: drawings before university 2. at university 3. projects of the first three years content: drawings projects of the first three years latest university projects before university 2. at university 3. space compositioins 4. basics of arcitecture 5. residential design 6. public buliding

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2009. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2009. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

logo arculat hirdetés kiadvány foto egyéb

logo arculat hirdetés kiadvány foto egyéb WOW! Studiónk az ezernégyszázas években alakult Budapest Székesfővárosban, elsőként nyitottunk UP-AND-Go grafikai studiot. Kezdetben Török megrendelőink voltak, de dolgoztunk Mária Teréziának is. Studiónk

Részletesebben

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Izzócsere 2013, olaj/vászon, 2x 120x50 Délutáni cocktail 2013 olaj/vászon, 140x90 Tábortűz 2013 olaj/vászon, 50x60 Épület 2014, olaj, vászon, 30c24 Hátsókert 2014, olaj,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1 A sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely egy olyan független alternatív színház, amely szellemi műhelyként teret ad a fiatal alkotók kortárs színházi kísérleteinek. A létrejövő előadásokon

Részletesebben

A kutatási program céljai és eredményei

A kutatási program céljai és eredményei This project is co-funded by the Seventh Framework Programme for Research and Technological Development of the European Union A kutatási program céljai és eredményei Tóth István János* *MTA KRTK KTI, Corruption

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 451. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-08-10 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

programterv Pályázati azonosító: NKA 3506/01862 Munkaszám: 23007 Forrás: 351 Budapest, 2014. május 21. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Tárgy: NKA pályázat, SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Szépművészeti Múzeum ában megrendezett Victor Vasarely korai rajzai és grafikai tervei a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében című kiállításához kapcsolódó kiadványra,

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Dependency preservation

Dependency preservation Adatbázis-kezelés. (4 előadás: Relácó felbontásai (dekomponálás)) 1 Getting lossless decomposition is necessary. But of course, we also want to keep dependencies, since losing a dependency means, that

Részletesebben

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában

2001-ben végze Eötvös-kollégistaként. angol nyelv és irodalom szakán, majd 2006 júliusában B y G y F v v m y b E y u m y ( m ó ) y v b y v u m y m j 20. A j m : m y v 1 ü - b ü ó, v m y v - v ó y, m y j y v - u m y ü m j m v. A y v u m y y m u m y, ó ü v, m m m u m y. J, m b m ó b. A MTA 56

Részletesebben

Monument List for the essay. 25 Vigadó / Assembly Rooms (now: Vigadó Concert Hall) GPS 47.495949, 19.049402

Monument List for the essay. 25 Vigadó / Assembly Rooms (now: Vigadó Concert Hall) GPS 47.495949, 19.049402 Monument List for the essay 24 Pékáry ház / Pékáry-house GPS 47.501702, 19.062427 25 Vigadó / Assembly Rooms (now: Vigadó Concert Hall) GPS 47.495949, 19.049402 26 Magyar Tudományos Akadémia / Hungarian

Részletesebben

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna

Analóg műsorok Teljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 M4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 M2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna nalóg műsorok eljes név Csatorna Frekvencia Kategória Nyelv 1 4 Sport C02 48,25 sportcsatorna magyar 2 2 C03 55,25 közszolgálati magyar 3 Duna C04 62,25 hír- és kulturális műsorok magyar 4 Régió Plusz

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

iroda.hu médiaajánlat

iroda.hu médiaajánlat iroda.hu médiaajánlat 2011 Az irodapiac szakértője www.iroda.hu www.raktaram.hu www.retail.hu www.hotelem.hu www.irr.hu www.iroda.tv www.raktar.tv Az IRR médiáról: Az Iroda.hu Kft. 5 éve kezdte meg működését.

Részletesebben

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144.

HUNGÁRIA IRODAHÁZ 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. ELHELYEZKEDÉS / LOCATION A Hungária Irodaház a XIV. kerületben a Hungária körút és a Thököly út sarkán fekszik, amelynek földszintjén élelmiszer-bolt (CBA), Volksbank fiók, BÁV üzlet és a Prohumán cégcsoport

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 431. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-22 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org

Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Top tippek az Euroexam nyelvvizsgákra készül diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org Mit l jó egy nyelvvizsga? Nemzetközi közegben értelmezhet követelmények Valódi autentikus

Részletesebben

SCIENTIX SZEREPE A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN

SCIENTIX SZEREPE A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN http://scientix.eu SCIENTIX, közösség a természettudományos oktatásért Európában SCIENTIX SZEREPE A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSBAN The work presented in this document is supported by the European Commission

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Ahol kinyílik a világ

Ahol kinyílik a világ 2014 2015 Ahol kinyílik a világ AZ OPERAHÁZ ÉVADKAMPÁNYA SAJTÓGYÛJTÉS MTV Ma Reggel 2014.04.14. RTL Klub Híradó 2014.04.09. RTL Klub Fókusz 2014.04.09. TV2 Tények 2014.04.09. TV2 Tények éjjel 2014.04.09.

Részletesebben

J A G A H E A T W A V E

J A G A H E A T W A V E J A G A H E A T W A V E Az ARLI Magyarország Kft. által képviselt, 1962-ben alapított belga JAGA cég formatervezői a fűtőtestek kidolgozásakor klasszikus formaelemekből táplálkozó innovatív műalkotásaikon

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben