VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat"

Átírás

1 VELENCEI KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ 2009 ZENÉN INNEN /MUNKACÍM/ Szegő György, kurátori pályázatvázlat KIÁLLÍTÓK: Barabás Márton és Kapitány András képzőművészek Hang-kupola supervisor: Gőz László zeneművész / kiadó (BMC) (Felvételről közreműködnek Vidovszky László, Jeney Zoltán és több fiatal kortárs zeneszerző. A Klangdom programjának irányítását Gőz László és Keresztes Szabolcs végzi, ill. részt vesz az udvaron a képzőművészekkel megvalósítandó Hangszer-szobor létrehozásában) KONCEPCIÓ: Az elmúlt 25 év velencei biennáléinak látogatójaként (egyszer vicekurátoraként) és a minap nyílt Velencei Építészeti Biennálé főkurátora által megfogalmazott Odakint: Építészet az épületen túl című kiállításán szerzett élmények / tanulságok alapján a főkurátorok és a magyar kurátorok kiállításkoncepcióinak egy hiányzó láncszemét konstatálom. Nevezetesen a vizuális művészetek és a zeneművészet, az akusztikus installációk és az ezeket összefűző elmélet hiányát érzékelem. Koncepciómat ennek az adósságnak a tudatában a művészekkel, alkalmazókkal és tudósokkal együtt alakítva fogalmazom meg. Különös tekintettel arra, hogy a Magyar Pavilon jövőre lesz 100 éves, és annak középső apszisa Maróti Géza elképzelései szerint és terveiben egykor zeneteremként működött. Ennek felidézését a méltó emlékezés kortárs kereteként klangkupel? fogalmazzuk meg, és ugyanakkor: Liszt Ferenc, Bartók Béla, Ligeti György, Kurtág György és Eötvös Péter zenéjének és a vizuális művészetek szerves kapcsolatát megteremtve, a társművészetek intermediális jövőjének szükséges és termékeny irányaként tárjuk fel. Kísérletek a hiányok kitöltésére: 12 éve, a német osztrák Peter Weibel (1944, Ogyessza) a Ludwig Múzeumban megrendezte A művészeten túl című tárlatot. Ez az osztrák vizuális nemzeti stratégia előző két évtizedének eredményeihez mellékelte az egykori társállam, Magyarország hozzájárulását a művészeti problematika és figyelem 19. századitól való karakteres eltolódásában játszott szerepét is: A festészet, miután a 19. sz.-ban feltérképezte a szín jelenségét ( ) áttért arra, hogy figyelmét a mozgásra és annak észlelésére, azok mechanizmusaira irányítsa. Ezt dokumentálják, mind a kubizmus, a futurizmus, a szuprematizmus, a konstruktivizmus, a De Stijl, mind a kísérleti fotográfia és a húszas évek művészi filmje. írta akkor Weibel. A tárlat anekdotáktól mentesen idézte fel 200 osztrák és magyar művész és kb. ennyi tudós munkásságának egymásra hatását. A szimmetriatörés, a mérhető megfigyelés, a matematika, a részecskefizika, a pszichoanalízis, a dekonstrukció beemelését a művészet főáramába. A kiállítást Grazban (1997) és Antwerpenben (1998) is bemutatták. A 19. század művészetét megújító színtől a 20. századi művészetet katalizáló mozgás áttörésében vállalt kulcsszerep negyedszázadnyi sulykolásának köszönhetően: Ausztria ma, vizuális művészeti nagyhatalom. A magyar hozzájárulás a képátvitelnek, a kibernetikának, a játékelméletnek a vizuális művészethez és a zenéhez kapcsolásában kiemelkedő. Erre kellene építenünk, és az építészet terepén az idén Velencében újra megújuló lehetőség nyílt erre, amit a Julius Gyula és a Corpora a főkurátor hívószavának jegyében részben meg is valósított. Az idei Építészeti Biennálé főkurátora, az amerikai holland Aaron Betsky (1958) nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy a Művészeten túl / színen túl századi paradigmaváltását az architektúra Architektúrán / épületen túl századi eltolódásának analogikus párjaként fogalmazza meg: a tömegtől, a virtualitás felé. Betsky a Violated Perfection: Architecture and the Fragmentation od the Modern (1990) c. munkájával tört be a kortárs teóriába, és éppen a Weibelféle kiállítás egyik helyszínén, Hollandiában vezette a NAI (Holland Építészeti Intézet) munkáját között, közben a 8. Velencei Biennálén 2002-ben a holland pavilon kurátoraként Arany Oroszlán díjat is nyert. Koncepcióját Betsky így indította: az épületek rondák és szabadon idézve: nézzük meg, lehet-e valósága egy jobb építészetnek a mesterséges intelligencia által támogatott kreativitás 21. századában.

2 Túllépve a művészet határait [Peter Weibelnél/1996 ausztriai és magyarországi 20. századi tudomány felé Sz. Gy.], és az építészet határait [Aaron Betskynél/2008 az anyagbazárt épülettől a 21. század e-művészetének formái felé Sz. Gy.] bemutathatjuk a kis népek tehetségét, amely Weibelt idézve különösen a formális és absztrahálható világfelfogási módszerekben (a formális művészetekben és tudományokban) mutatkozik meg. A kultúra egy állandóan megújuló hálózathoz hasonlítható, mely túllép a geopolitika, a nemzet, az állam és a nép fogalmain, és amelynek értelmezése generációról generációra új feladatot jelent. Fentiek tudománytörténeti bázisát három további korábbi magyar tudomány- és művészettörténeti tezaurusz is szolgálja: Az Intuíció, Innováció, Invenció (Műcsarnok, 2000, kurátor Beke László és Peternák Miklós) és a Világraszóló Magyarok (Millenáris, 2001, tudományos főtanácsadók: Gazda István és Sipka László tudomány- és technikatörténészek, vezető szakértők / matematikatörténet: Filep László, geometria: Lénárt István, hang és képtechnika-hírközlés: Tihanyi Katalin. Utóbbi téma kiemelt tudósai: Mihály Dénes a hangosfilm szabadalmaztatója, Tihanyi Kálmán feltaláló / televíziós képátvitel, Goldmark Károly Péter feltaláló / mikrobarázdás hanglemez, Pulvári Károly önálló hangfelvevő kamera, Greguss Pál biofizikus / körbelátó optika, Gábor Dénes és Balogh Tibor holográfusok. A Kovács György kutatásvezető által kidolgozott informatika úttörő figurái Neumann János, Kozma László, Kalmár László, Gróf András János vagy ifj. Simonyi Károly szinte közismertek, de a fentiek összefüggésein és művészeti kimenetein további munkára, publikációkra van szükség, amelyhez egy két kötetes katalógus elméleti része alkalmas felület. A harmadik ilyen kiállítás éppen a 2004-es Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállításához Janesch Péter kurátor által szerkesztett / mellékelt tezaurusza, Július Gyula Corpora-weboldala számunkra is iránymutató példa. A KIÁLLÍTÁS: A két oldaltérben Barabás Márton és Kapitány András korábbi most egymással kommunikációba lépő munkái kerülnek. Az egykori Zeneterembe a BMC / Gőz László Klang-Dom / Hangkupolája épül be egy 24 hangszórós hanginstalláció. (lásd a mellékelt portfóliókat) A körül kiállító Barabás-Kapitány-Hangkupola eltérő műfaji kimeneteinek jól érzékelhetően egymásra nyitott szabad vegyértékeit team-munka fogja össze közös multimédia-alkotássá: a 4. tér, a feketézett, elsötétített lefedésű udvar és az előtér. Ide, a pályázat sikere esetén: az 1., 2., 3. tér kiállítóival a következő hónapokban közösen kidolgozandó projekt épül. Ez a Barabás munkáit is ötvöző, de Kapitány és Gőz korábban már közösen fejleszteni kezdett / előkészített közönségmozgással vezérelt, lézervetítés generálta Hangszer-szobor (kép és hanginstalláció fogadja majd a belépő látogatót. A mű tere üvegajtókkal érintkezik Kapitány és Barabás kiállítótereihez, illetve alagutakkal kapcsolódik a Zeneterembe épített hang-kupolához is. (lásd a mellékelt portfóliót és a katalógus tervet). Budapest, szeptember Szegő György DLA

3 Barabás Márton rövid szinopszisa Szegő György Zenén innen című munkaprogramjához Első hangzó szobrom ban készült. Egy oktávnyi billentyűzetet tartottam meg egy pianínóból. A billentyűkhöz tartozó kalapácsok fém rudakat ütnek meg. A hangszer-szobrot Kurtág György zeneszerző kapta Gőz László ajándékaként 80. születésnapjára. Az átadás a Zeneakadémia rektori dísztermében volt és Kocsis Zoltán játszott a hangszerszobron először.

4 A jövőre száz éves magyar pavilon középső apszisában van a zeneterem. Ebben a térben kapna helyet a hangkupola ( Klangkuppel ) nevű térháló, mely a Budapest Music Center interaktív zenei rendezvényeinek színtere. Ebben a plasztikailag is érdekes térben hangzanának el például Eötvös Péter zeneszerző kompozíciói. Ezek egy része eleve ebbe a speciális hangzó térbe készült. A kivételes hangzást hangszóró biztosítja. Ezek a hangszórók a hangkupola belső boltíve mentén, annak csomópontjaiban helyezkednek el. Mindkettőnk munkája ebből a térhálóból, centrális helyszínből indul el és tér oda vissza. Én a hangkupola rács egyik csomópontjából kiinduló térvonallal indítom a térfél installációját, míg Kapitány András Piero della Francesca képének virtuális parafrázisát köti ehhez a hálószerkezethez több ponton, illetve felületen.

5 Munkám három részből áll: 1. Rondó installáció korábbi plasztikám kiterjesztett továbbfejlesztése ld. az 1. ábrát A 14 fekete korong a falra kerülne. Akorongokat csillagszerű, zongorák belső mechanikájából készült alakzatok táncolják körül. A korongok közepébe kis hangszórók lesznek beépítve. Szenzorral ezek a hangszórók működtethetők,- önálló hanggal rendelkeznek. A korongok és csillag-gyűrűk harmonika-billentyűkhöz hasonlóan helyezkednek el. Az installáció másik szólamát 6 fotóállvány és a hozzájuk kapcsolódó térvonalak képeznék. Minden állvány az előzővel lenne össze-, illetve sorba- kötve. Ez a tér plasztikailag legfontosabb része. Nehezen verbalizálható: kapcsolódást, ismétlődő hullámzást modellez, sajátosan térbeli eszközökkel. A fa fotóállványok szintén kivezetnek a közvetlen jelen időből. 2. Kóló ( hangszer-installáció öt részből) Az egyik hosszú fal mentén helyezkedne el három konstrukció. Előttük a térben további kettő. Lásd a 2. tervet. A belső gyűrűk palástján helyezkedne el a billentyűzet. Mivel a külső szerkezet rögzített, a belső gyűrűnél lehetőség nyílik a forgatásra. Úgy kell elképzelni, mint egy golyóscsapágy két egymástól függetlenül forogni képes mozgását. A térben kissé széthúzott öt szerkezet elé állna például oda a Pianocircus öt muzsikusa, a további

6

7

8

9 Barabás Márton önálló kiállításai ( válogatás) 1984 Műcsarnok kamaraterme 1985 budapesti Francia Intézet 1986 Galerie Steiner, Bad Rappenau, Schloss Babstadt 1987 Galerie Elf, Bielefeld ( Várady Róberttel) Akhnaton Gallery, Kairo ( Egyiptom) 1988 Jipian Art Gallery, Knokke ( Belgium) Lábasház, Sopron (Pollacsek Kálmánnal ) 1990 Dorottya utcai kiállítóterem, Budapest 1991 Schönbrunn, Pálmaház, Bécs ( Ausztria) 1992 Vigadó Galéria, Dialog 2. (Barabás, Haverkamp, Lois, Reichert) 1994 Lyss, Contempo Galerie (Svájc) 1996Szombathelyi Képtár, Tudati ásatások (Barabás, Gellér B., Gémes, Romvári J. ) Berlin, Magyar Ház ( J. Reicherttel) Dovin Galéria, Budapest 1997 Merlin Galéria, Budapest Polgár Galéria, Bp Dovin Galéria,Bp. Rozsnyói Városi Galéria ( Kováts Alberttel) Szlovákia 2000 Budapesti Francia Intézet 2001 London, Magyar Kulturális Központ 2002 Karinthy Szalon, Bp. Pest Center Galéria, Bp. Szinyei Szalon, Bp. Brassó. Városi Művészeti Múzeum ( Románia ) Szombathelyi Képtár, Statio Savariensis Sárospatak, Református Kollégium Repozitóriuma 2002/3 Schloss Gondelsheim, Galerie Steiner ( Németország) 2003 Haus der Musik, Bécs Gefundene und Erfundene Klaviere ( Ausztria) Berlin-Schpandau, Citadella Wiener Mechanik- Klavierskulpturen 2004 Iparművészeti Múzeum,Bp. Talált és kitalált zongorák

10 2004 Csepel Galéria,Bp Delhi, Magyar Intézet (Balás Eszterrel)-India Athén, Városi Kulturális Központ,- Görögország 2006 Bad Rappenau, Galerie Steiner ( Barabás Zsófival) Római Magyar Akadémia -Olaszország 2007 Stuttgart, Haus der Ungarischer Kultur ( Peter Riekkel és Koroknai Zsolttal) Erdész Galéria, Szentendre 2008 Sepsiszentgyörgy, Gyárfás Jenő Képtár Hamilton Aulich Art Galéria, Bp. Csoportos kiállítások Marseille, Kortárs Kreatív könyvek kiállítás -Bécs, Leopold Múzeum, Von der Kunst eine Giraffe zu potrat TIEREN _Kogart Ház, Bp. Azok a nyocvanas évek _Mainz, Minipresse und Künstlerbücher Ausstellung ( a Gutenberg Múzeum szervezésében) _München, Haus der Kunst -Nagyatád, Faszobrász Triennálé -Ökogaléria, Bp. Lebegés, a Szobrász Társaság meghívott tagjainak kiállítása -Erdős Renée Ház, Bp. Átlényegülés -V. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat -Kassák Múzeum, Bp.-Hernádi Miklós gyűjteménye -XIX. Országos Kisplasztikai Biennálé Horror Vacui, Iparművészeti Múzeum Bp. -Bartók-. Mozart -A tárgyiasult zene, Bartók 32 Galéria - Box. Dobozkiállítás, Körmendi Galéria, Bp. -Mandarin, Hommage a Bartók, Nádor Galéria Bp. -Iránypontok- Válogatás Kokas Ignác tanítványainak munkáiból, Műcsarnok - Kronach, Nemzetközi faszobrász szimpozion és szabadtéri kiállítás( am Festung) -IV. Nemzetközi Művészkönyv kiállítás, Székesfehérvár, István király Múzeum -Mélység- Ökoart Galéria, a Magyar Szobrász Társaság meghívásos kiállítása -Az út Műcsarnok

11 -A mimézis jegyében- a váci Tragor Ignác Múzeum gyűjteményének kiállítása, a Pécsi Városi Galériában -Egymásra nézve, a szinyei társaság kiállítása a kolozsvári Szépművészeti Múzeumban X-th International Book Fair, Marseille -Mainz, Minipresse und Künstlerbücher Ausstellung -Schhloss Dachau-Európai Művésztelepek ( 9 meghívott külföldi résztvevővel) Találkozások, Belvárosi Művészek Társaságának kiállítása, Nádor Galéria Bp - 6-e Triennale Intrnationale du Papier, Musée Charmey ( Svájc) -Műtermek mélyéről és gyűjtemények raktáraiból, Első Magyar Látványtár, Diszel. -Dobozvilág, Győr, Váci Péter Gyűjtemény kiállítótermében

12

13 Kapitány András Endo és nano volt annak az 1992-es Ars Electronicának a címe, melynek keretében az Otto E. Rössler nevéhez fűződő endofizikát (mint a megfigyelés és a reprezentáció új metaforáját) bedobták a művészeti világ virtuális folyójába. A fizika objektivitásának szükséges feltétele, hogy a megfigyelő az általa vizsgált fizikai világon kívül foglaljon helyet, de mivel a világ részét képezi, szükség van egy külső szemlélő feltételezésére: Istenre avagy egy titokzatos démonra. A világ csak a megfigyelő és az általa vizsgált maradék közötti interface révén határozható meg, de mivel ez az interface szükségképpen elérhetetlen a kutató számára, a világ megismerhetetlen. Rössler szerint mégis van megoldás: olyan modell-világok konstrukciója révén, amelyek magukba foglalnak egy (mikroszkopikusan leírt) belső megfigyelőt. A metaforát kitágítva: világunk a szubjektum számára feltáruló heterofenomenológiai térben felbukkanó fiktív és valóságos dolgok révén objektíve megragadható. Különbséget kell tennünk egy olyan univerzum vizsgálata között, amely az arcunkba világító komputerben van, és aközött, melynek magunk is részei vagyunk, tehát benne élünk az általunk vizsgált programban. Kapitány András Szemtanúk című alkotása révén a reneszánsz, azaz a külső megfigyelő (Isten), és a komputer-művészet, vagyis modell-világban élő belső megfigyelők perspektíváját konfrontálja egymással. A reneszánsz művész úgy tudta megragadni a közte és a világ közötti interface-t, hogy képes volt a perspektivikus ábrázolás révén Isten szemével látni és láttatni a platóni értelemben valódi realitást. Alberti ablakán keresztül lehetővé vált Platón barlangjának falára vetülő árnyékok állóképpé merevített valódi okainak megpillantása. Kapitány az endofizika szellemében a komputer által generált modellvilág révén az objektív perspektívát szubjektív nézőpontokkal cserélte fel. Pierro della Francesca Krisztus ostorozása című műve szereplőinek szemével láthatjuk az eseményeket, Krisztus glóriájából és az Istentől érkező fényekkel együtt. A külső, objektív nézőpontot képviselő isteni fényt, a modellvilágban szerkesztett én-nek szemébe villanó virtuálfény jelöli. Kapitány fotói Pierro della Francesca Krisztus ostorozása című festményének 3D-s térszerkesztő program segítségével létrehozott rekonstrukciójáról készültek. Először létrehívta a díszletnek a vizsgálódás szempontjából fontos elemeit, kisakkozta a szereplők helyét, azonosította a fényforrásokat, és azt a nézőpontot, ahonnan a kép készült. Az eredeti festményen látható alakokat természetes, szórt fény világítja meg, de a szakértők felfedeztek egy titokzatos fényforrást, amely onnan ered, ahova Krisztus segélykérőn néz, vagyis az Atyától. Kapitány az általa létrehozott tér segítségével láthatóvá tett egy harmadik fényt is, mely Krisztus glóriájából származik, s ez annyira nem triviális felfedezés, hogy a kutatók eddig nem vették észre. Ravaszul kihasználta azt, hogy a virtuális térben csak akkor létezhet valami, ha fény vetül rá, hiszen arra volt kíváncsi, hogy a természetes fény kikapcsolását követően a maradék virtuálfények mivé alakítják a jelenetet. Annak érdekében, hogy a két fény jól elkülöníthető legyen a Jézus glóriájából áradót meleg színűvé, az Atyát szimbolizálót pedig hideggé varázsolta. Piero della Francesca kívülről ábrázolja a jelenetet, úgy ahogy azt Alberti ablakán keresztül egy mozdulatlan, egyszemű mágus vagy küklopsz látná. Kapitány arra volt kíváncsi, hogy a festmény nyomán létrehozott virtuális tér szereplői mit láttak volna, ha az emberi láttáshoz inkább hasonlító nagy látószögű lencsével szimulálja a szemüket, és fellázítja őket, a metafizikai bázisát veszetett centrálperspektívával szemben. A fotósorozat az így adódó különféle nézőpontok művészi lenyomata, a reneszánsz alkotó szubsztanciális és mesterkélt nézőpontjának eltűntetésével. Kapitány művében konfrontálja egymással az elme és a realitás ezredvégi leírását a reneszánsz elme- és valóságképével, valamint az exo- és endofizikai megközelítést. A különböző nézőpontok, látószögek és a kibe kapcsolható virtuálfény révén láthatóvá teszi a reneszánsz hermetikus-mágikus tanokhoz szorosan kapcsolódó ábrázolás és a huszadik századi konstrukcionista felfogása közötti alapvető ontológiai különbséget, mely által eloszlatható az a homály, ami pl Gombrichot és James J. Gibsont arra indította, hogy a perspektivikus ábrázolást ne csak egy sikeresen működő konvencionális eljárásnak tekintsék, hanem a valóság adekvát megragadásának: olyan kitüntetett módszernek, amely a realitás kétdimenziós felületté alakításának egyetlen használható módja. A reneszánsz művész (Leonardo nyomán) az elme tükörországában élő nem fikcionális homonkulusz, az elme mágikus tükör, amely nem csupán leképez, de új,

14 korábban nem ismert világokat, lényeket és összefüggéseket tükröz. A reneszánsz művész önnön mágikus tükrében a világot és önmagát isteni perspektívából látó külső szemlélő, aki képes kilépni az általa vizsgált világból. Kapitány virtuálfénye rávilágít, hogy a mozdulatlan és egyszemű néző által látott színdarab egyetlen mozzanatának kimerevítése csupán egy lehetőség a sok közül, és a színészek nézőpontja éppen olyan izgalmas, mint a rendezőé. Kollár József The 1992 Ars Electronica Festival, entitled Endo and Nano, brought up the notion of Endophysics associated with Otto E. Rössler s name, immersing it in the virtual river of the art world as a new metaphor for observation and representation. The objectivity of physics postulates that the observer is positioned outside the physical world under examination. Since however, the observer is also part of the world, it has become inevitable to stipulate the existence of an external observer God or a mysterious demon. The world can only be defined via an interface between the observer and the rest of the world under investigation. This interface in turn, by virtue of its nature, is beyond the observer s reach, from which it follows that the world remains uncognisable. Rössler has offered a possible solution for this dilemma by construing model worlds (described in microscopic terms) that include an internal observer. By expanding on this metaphor, our world can be grasped via fictitious and real entities emerging within the hetero-phenomenological space unfolding itself to the subjectum. A distinction must be made between the examination of the universe that is within the computer glaring in front of our eyes and the examination of the universe to which we belong, i.e., we live in the program that we are examining.

15 András Kapitány, through his work entitled Eyewitnesses, confronts the Renaissance perspective the perspective of the external observer (God) with that of Computer Art the perspective of internal observers living in a model world. Renaissance artists were able to depict the interface between them and the world by perspectival rendition, which allowed them to see and make others see true reality in the Platonic sense, as if through the eyes of God. Through Alberti s window, it became possible to espy the actual causes of the shadows projected as stills onto the wall of Plato s cave. In the spirit of Endophysics, Kapitány has substituted subjective viewpoints for the objective perspective by means of a computer-generated model world. The spectator can see the events, together with the passage of light from God and Christ s halo, as if through the eyes of the characters appearing in Piero della Francesca s painting, The Flagellation. The divine light signifying the outside, i.e., the objective, viewpoint is marked with the virtual light flashing into the eyes of the personae constructed in the model world. Kapitány s photos show his reconstruction of Piero della Francesca s painting, with the assistance of a 3D editor. As a first step, he generated elements of the scenery that bore specific significance in the examination, meticulously calculating each character s position, identifying the sources of light and determining the painter s viewpoint. The figures are illuminated by natural, dispersed light in the original painting; experts, however, detected another mysterious source of light emanating from the point where Christ gazes beseechingly, to the Father. Kapitány has reconstructed the space so that a third light has become visible, coming forth from Christ s halo a light that has remained unnoticed by scholars, by virtue of its very triviality. Kapitány has made

16 cunning use of the fact that something only exists in virtual space if light is cast on it. He wanted to find out what the remaining virtual lights would do with the scene if the natural lights were blocked out. To make clear the distinction between the two lights, Kapitány transformed the one emanating from Christ s halo into a warm coloured light, and the one standing for the Father into a cool coloured light. Piero della Francesca depicted the scene from an external viewpoint, as it would have been seen through Alberti s window by a motionless, one-eyed magician or Cyclops. Kapitány wanted to explore what the characters of the virtual space, that he created based on the painting, would see if their eyes were simulated by a wide-angle lens resembling human vision, subverting the old central perspective that had lost its metaphysical foundations. The photographic series provides an artistic imprint of the various viewpoints generated, eliminating the substantial and artificial viewpoint of the Renaissance master. In his work, Kapitány sets the end-of-the-millennium description of mind and reality in contrast with that of the Renaissance, and the approaches of Exophysics with that of Endophysics. Applying diverging viewpoints and angles of vision, or virtual light that can be turned on and off, he has visually revealed the fundamental ontological difference between the Renaissance representation, with its close ties to hermetic and magic doctrines, and the constructionist approach of the twentieth century. This may allow for the clarification of the mystery that led e.g. Gombrich and James J. Gibson to regard perspectival rendition not only as a successfully functioning conventional procedure, but as the adequate depiction of reality a privileged method, the only way of depicting reality on a two-dimensional surface. The Renaissance artist (following in the wake of Leonardo) is a non-fictional homunculus living in the looking glass world of the mind, whereas the mind is a magic mirror that does not only represent the visible world, but reflects new, unknown worlds, beings and correlations. The Renaissance artist is an external observer who views the world and himself in his own magic mirror from a divine perspective, being able to step out of the world he examines. Through the virtual light employed by Kapitány, one realises that capturing a moment of the staged scene as is observed by a motionless and one-eyed spectator is only one of many possibilities, where the actors viewpoints are as exciting as that of the director.

17

18 Kapitán András Egyetemi tanulmányok: Magyar Képzőművészeti Egyetem 1995-ben Magyar Képzőművészeti Egyetem, diploma festő 1996-ban Magyar Képzőművészeti Egyetem, diploma Intermedia 1996-ban Magyar Képzőművészeti Egyetem, diploma tanár Magyar Képzőművészeti Egyetem, Posztgraduális képzés Továbbképzés, díj, ösztöndíj: Képzőművészeti Akadémia, Rouen, ösztöndíj Internationale Sommerakademie, Salzburg, ösztöndíj Stipendium, Karl-Hofer Gesellschaft, Berlin, ösztöndíj Derkovits Gyula ösztöndíj Római Magyar Akadémia, Róma, ösztöndíj Strabag festészeti díj Ateliers Pro Arts, Holography, Academy of Media Arts Cologne, ösztöndíj Egyéni kiállítások: Térképzetek, Éri Galéria, Budapest *.SR, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, Budapest Morf, Collegium Budapest, Budapest C:/kapi8/.flc, Gutmann Galéria, Budapest Alaprajz nélküli építészet, N&n Galéria, Budapest

19 Csoportos kiállítások: Áthatás/Olaj, Fészek Klub, Budapest Studentenfotogramme, Goethe-Institut Budapest Spectrum, Tűzoltó Galéria, Budapest Tér-Képzetek 2., Budapest Galéria Kiállítóháza Jövőgyűjtés, Liget Galéria, Budapest Tondo, Józsefvárosi Galéria, Budapest Berlin/Budapest, Künstlerwerkstatt Bahnhof Westend, Berlin Tér-Képzetek 4., Budapest Galéria Kiállítóháza Budapest / Berlin, Műcsarnok Palme-Ház, Budapest Tér-Képzetek 5., Budapest Galéria Kiállítóháza Art Expo, Műcsarnok, Budapest Gesztus és gesztus, Pécsi Galéria, Pécs Hálózat mint a felfedezés eszköze, C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, Budapes Emlékmás, Kortárs Művészeti Intézet, Dunaujváros Szép idő, Inter / Media / Művészet, Ernst Múzeum, Budapest Sehen im Gehen, Treptowers, Berlin (Maurerrel közös mű) Perspektíva, Műcsarnok, Budapest Szép idő, Contemporanea, Trieszt Derkovits díjasok, Ernst Múzeum, Budapest Tudomány-Művészet-Technika Hódolat Eschernek, Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Intermadia induktív csomópont, ArtPool P60, Budapest Beyond Art, Hedendaagse Kunst, Antwerpen (Maurerrel közösen) Intermadia induktív csomópont, Galeria Medium, Bratislava Véletlen kiállítás, ArtPool P60, Budapest Leopold Bloom Nr.17, Rózsazaj, Szombathely Derkovits díjasok, Ernst Múzeum, Budapest Média Modell, Műcsarnok, Budapest Időhíd2000, MűvészetMalom, Szentendre Anteprima Bovisia-Milano Europa, Palazzo della Triennale, Milano Rend és kaland, St.art Galéria, Budapest Leopold Bloom Nr.20, Szuperinfó, Szombathely MAKOG IX., Evolúció és megismerés, Visegrád Könyv-Művész 22., Az ember olvas, Libri könyvpalota, Budapest Strabag Festészeti Díj 2004, Ludwig Múzeum, Budapest Második világ, A.P.A.! Ateliers Pro Arts, Budapest Médiagyár-Nemzetközi Kortárs Művészeti Szimpózium, Interface, Pécs Tér-képzetek, Ludwig Múzeum, Budapest XXII. Miskolci Grafikai Biennálé, Miskolci Galéria, Miskolc Menü pont, Műcsarnok projektgaléria, Budapest Valós és virtuális terek, Puskin Múzeum, Moszkva Egy:egy, Dorottya Galéria, Budapest

20

21 From the Visual Side of the Music (Installations for Creating Music and Visuality) Sketch for the competition of György Szegő curator Venice Art Biennale 2009 Exhibitors: Márton Barabás, András Kapitány artists Starting point (brief conception) Being a frequent visitor and a former vice-curator (Hungarian Pavilion, 2000) of the recent Venice Bienniale within the last 25 years, I realized there is a missing link in chain of the curator s and the exhibitor s conception. Namely, there were no projects concerned with the relations between visual arts and music, and there were no projects which has dealed with the theoretical side of music and art in a single conception. While the preferred projects are based on almost similar visual dimensions. We would like to be the missing link, an interesting part in the chain - hoping to get chance becoming on the focus of international attention. Program: My conception is based upon the fact that in 1909 the Hungarian Pavilion will be hundred years old. The central apse of the building was originally constructed by architect Géza Maróti for Music hall. In the beginnig, it has had this function. We would like to use the idea of the Music Hall by arranging a Voice Dome (cupola) in that central space. The two exhibitors can cooperate not only with eachother, creating their common and own acoustically and visually articulated installations, but they can be related to music and musicians. The music of Béla Bartók, György Ligeti, György Kurtág and Péter Eötvös can reach a special visual context by the artists s installations and it can be discribed as a fertile direction of the intermedial arts. In the recent 10 years, Márton Barabás used to create sculptures, installations, flat free and boxworks. He made several important exhibitions, one-man shows like in the House of Musik (Haus der Musik) in Vienna, in Berlin-Spandau (Zitadelle) or in Museum of Applied Arts, Budapest. The works (mainly objects and installations) have strong relationship with repetitive music. András Kapitány in his experimental installations catches the intellectual dimensions of the space for ten years, using the works of Piero della Francesca and Escher for that. As a part of the exhibitional conception over the demonstration of his space constructions, he and Barabás creates acoustical objects music-instruments, making compositions integrated the visitors as well. Main parts of the exhibition: 1. Space of Márton Barabás on the right wing of the scales. 2. Space of András Kapitány on the opposite side. 3. Space for the BMC (Budapest Music Center) and its music programm in the Voice-dome fitted into the Music Hall of the architect G. Maróti. The central construction is a geometrical wooden net that has a half-ball shape, a cupola for loudspeakers, lights and acoustical effects. 4. In the occasionally covered central courtyard there will be a light instrument. That is from 86 rays of laser (reminded and connected to the 86 sounds of the pianos). Walking through the rays, visitors can create sounds by cutting the rays by their own bodies. So the moving of the visitors and the musicians can generate a kind of musical texture.

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with

In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with UNDER CONSTRUCTION In the beginning of this project I started to collect unused spaces stuck in transition. Later I continued transforming and completing them with different motifs. I found a lot of abandoned

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

20 éves a Térinformatika Tanszék

20 éves a Térinformatika Tanszék 20 éves a Térinformatika Tanszék Tabló 2 Program 3 Program 4 Pillanatképek: földön és weben 5 Kiadvány - GEO 6 Kiadvány - DIÁKJAINK 7 Kiadvány - PARTNEREINK 8 Szponzoraink 9 Térinformatika: földről a felhőbe?

Részletesebben

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke

A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásának változási és hibajegyzéke A dokumentum A vitorlázás versenyszabályai a 2013-2016. évekre angol-magyar nyelvű kiadásában

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26.

VILTIN. TIBOR Zsolt. aminek jönnie kell / let the chips fall where they may. 2014. március 26 április 26. VILTIN aminek jönnie kell / let the chips fall where they may TIBOR Zsolt 2014. március 26 április 26. TIBOR Zsolt / aminek jönnie kell Zsolt TIBOR / let the chips fall where they may A kiállítás központi

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Magyar változat: 2-3. oldal. English version: page 4-5

Magyar változat: 2-3. oldal. English version: page 4-5 Magyar változat: 2-3. oldal English version: page 4-5 [2010. május 22. szeptember 5.] T Á G U L Ó Két világ határán Bátorfi Andrea fotó-grafikai installációja és fotó-animációs filmje Helyszín: Millenáris,

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2

DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 Szolnoki Tudományos Közlemények XIII. Szolnok, 2009. DR. SZABÓ LÁSZLÓ 1 DOBOS GÁBOR 2 JAK-52 OKTATÓ REPÜLŐGÉP EGY KONSTRUKCIÓS PROBLÉMÁJÁNAK MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEI FESTO FLUIDSIM SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁVAL

Részletesebben

Ádám Zoltán. honlap. Ádám Zoltán Szakmai önéletrajz. Születési év: 1959, Budapest 1980-1984. Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola diploma 1986-1987

Ádám Zoltán. honlap. Ádám Zoltán Szakmai önéletrajz. Születési év: 1959, Budapest 1980-1984. Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola diploma 1986-1987 Ádám Zoltán honlap Ádám Zoltán Szakmai önéletrajz Születési év: 1959, Budapest 1980-1984 Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola diploma 1986-1987 tanár a Gyík Mûhelyben, a Ferenczy István Szakkörben, a Magyar

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu

ÖNÉLETRAJZ. Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu ÖNÉLETRAJZ Páger Bernadett művésztanár e-mail cím: bpager@bkf.hu Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 1998-1999 University of Art and Design, Vantaa-Finnország 1994-1999 Magyar Iparművészeti Egyetem, Szőnyeg

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA

2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet, Témavezető mestereim: Keserű Ilona Professzor Emeritusz és Hegyi Csaba DLA Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t oteszka@yahoo.de www.nagy-otilia.hu T a n u l m á n y o k 2008-2011 Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar DLA képzés, festészet,

Részletesebben

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet

Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet Dr. Jarosievitz Beáta Főiskolai tanár Scientix nagykövet E-mail: jarosievitz@gdf.com SEK Budapest Óvoda Ált. Isk. és Gimn. (1021 Bp. Hűvösvölgyi út 131.) és Gábor Dénes Főiskola (1119 Bp., Mérnök u. 39.)

Részletesebben

BARABÁS MÁRTON, BORNEMISZA ROZI, PATAKI TIBOR

BARABÁS MÁRTON, BORNEMISZA ROZI, PATAKI TIBOR BARABÁS MÁRTON, BORNEMISZA ROZI, PATAKI TIBOR Három művész sorozat 2015. április 1 április 22. ÁBÉCÉKÖNYV, KOTTAKÖNYV, SORSKÖNYV művészkönyvek Megnyitó: 2015. április 1., szerda, 18 óra Megnyitja: Zalán

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014

bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 bemutatja Turcsányi Antal festőművész kamaratárlatát Budapest 2014 Turcsányi Antal festőművész 2014 Benedek Elek meseillusztráció I. 16x22 cm papír, ceruza Turcsányi Antal festőművézs 2014 Benedek Elek

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Festmények, szobrok, grafikák

Festmények, szobrok, grafikák VÍZIVÁROSI GALÉRIA 1027 Budapest II. Kapás utca 55. Telefon: 201 6925 PLAY ART 2007. május 15 június 22. Festmények, szobrok, grafikák Megnyitó: 2007. május 15-én, kedden, 18 órakor Megnyitja: Sturcz János

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt

PORTFÓLIÓ. Készítette: Halmi Zsolt PORTFÓLIÓ Készítette: Halmi Zsolt ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név: Halmi Zsolt Cím: 5340 Kunhegyes, Lejtő u. 40. Telefon: 06304708484 E-mail: herrysheldon@gmail.com Weboldal: www.halmi.eoldal.hu TANULMÁNYOK

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szundikáló macska Sleeping kitty

Szundikáló macska Sleeping kitty Model: Peter Budai 999. Diagrams: Peter Budai 999.. Oda-visszahajtás átlósan. Fold and unfold diagonally. 2. Behajtunk középre. Fold to the center. 3. Oda-visszahajtások derékszögben. Fold and unfold at

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Absztrakt / Konkrét fotográfiák Barbárok bejövetele (New York City), camera obscura felvétel színes negatívra, 3/12x18 cm, 1999 Entrópia I-II., szendvicskép, színes fotográfia, 2/47x60 cm, 1999 Perforáció,

Részletesebben

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL

VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL BUDAPEST RÉGISÉGEI XXXVII. 2003. ZÁDOR JUDIT VELENCEI ÜVEG TÁL A KÁROLYI PALOTA UDVARÁN FELTÁRT TÖRÖK TÁROLÓBÓL A Károlyi palota (Budapest, V Károlyi Mihály utca 16.) udvarán 1997 őszén rövid szondázó

Részletesebben

http://youtu.be/qnwuckcx76i

http://youtu.be/qnwuckcx76i KERKLECZ MÉDEA SÜMEGI ÉVA COSOVAN TAMÁS FENYVESI BORI HOSSZÚ GERGELY NAGY RICHÁRD KAVALECZ ESZTER WWW.... a nyitottság az emberi szabadság záloga, a szabadság pedig az együttműködés alapja. cosovan attila

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04

Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 Öt évfolyamos képzés nyelvi előkészítő angol német - reál Kód: 04 A XXI. században senkinek sem kell magyarázni az idegen nyelvek és az informatika fontosságát. Ebben a nyelvi előkészítő osztályban elsőbbséget

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája

Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája Simon Zsuzsa műveinek bibliográfiája 1979 Eskulits Tamás: Ehnaton Múzeum. Mozgó Világ, 5. évf. 4. sz. 1979. 118 122. 1980 Kényszerteória. Tanulmány fiatal képzőművészekről. Mozgó Világ, 6. évf. 6. sz.

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5.

ÉLETRAJZ. Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. ÉLETRAJZ Koppány Attila festőművész (Enying, 1947. február 25.) Honlap: www.art-koppany.sze.hu Lakcím: 9021 Győr, Király u. 5. Tanulmányok 1961-1970 Derkovits Képzőművészeti Kör, Székesfehérvár. Mestere:

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

graphic design portfolio click!

graphic design portfolio click! graphic design portfolio click! logo embléma web concept & design web koncepció és látvány computer graphics komputer grafika game concept & design játék koncepció és látvány multimedia design multimédia

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban

Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban 1. szint December Angelina Jolie a legnépszerűbb(1) az Egyesült Államokban Angelina Jolie-val szilveszterezne(2) a legtöbb(3) amerikai férfi. A 28 éves Angelina Jolie a Tomb Rider hősnőjét(4), Lara Croftot

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

A FRIEDRICH OTTO SCHMIDT LAKBERENDEZŐ HÁZ TÖRTÉNETE

A FRIEDRICH OTTO SCHMIDT LAKBERENDEZŐ HÁZ TÖRTÉNETE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Tézisek ROSTÁS PÉTER A FRIEDRICH OTTO SCHMIDT LAKBERENDEZŐ HÁZ TÖRTÉNETE (1858 1918) Budapest, 2009. 1. A F. Schmidt & Sugg cég

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria

KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat. Szerkeszti: a szerkesztõbizottság. A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria LIII. évfolyam 3. szám 2013 KORRÓZIÓS FIGYELÕ korrózióvédelmi mûszaki tudományos folyóirat Szerkeszti: a szerkesztõbizottság A szerkesztõbizottság elnöke: Zanathy Valéria Dalmay Gábor Dr. Haskó Ferenc

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

SZTEREOTÍPIÁK GÖRBE TÜKRE SZŐKE JÚLIA 1

SZTEREOTÍPIÁK GÖRBE TÜKRE SZŐKE JÚLIA 1 SZTEREOTÍPIÁK GÖRBE TÜKRE SZŐKE JÚLIA 1 Összefoglalás: A sztereotípiákról sokszor sokféleképpen hallunk és beszélünk, jelentőségükkel, a viselkedésünkre gyakorolt hatásukkal azonban sok esetben nem vagyunk

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO

SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO Mojzer Tamás Képzőművész SZAKMAI ÉLETRAJZ PORTFOLIO Név: Mojzer Tamás Műfaj: Képzőművész (eseményművészetek és videó-festészet) Születési adatok: Siófok, 1976. Július 12. Lakcím: 7400 Kaposvár, Béke u.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Szakmai beszámoló. Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium 2011. évi pályázata 1. témakör Kiállítás megvalósítására Pályázati azonosító: 1606/5592 Szakmai beszámoló Jószay Zsolt szobrászművész kiállításának megvalósításáról

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces

Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Société Réaliste / 2012.06.05. Ocular Braces Az Ocular Braces ( Szem-támaszok ) egy tipográfiai munka két tárgyi következménnyel: egyrészről vállalati emblémaként szolgál az insurart-nak, másrészről egy

Részletesebben

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y

Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr. Elektrográfiák és síkplasztikák. K o p p á n y Városi Művészeti Múzeum Váczy Péter Gyűjtemény Cziráki Terem Győr Elektrográfiák és síkplasztikák K o p p á n y 2007 A borítón az Időgép című elektrogáfia látható. Hungary 1956 Koppány Attila festőművész

Részletesebben

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban

HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban HORVÁTH GÉZÁNÉ * A hazai készletmodellezés lehetőségei az Európai Unióban Possibilities of Hungarian Inventory Modelling in European Union The Economic Order Quantity (EOQ) Model was the first inventory

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke

Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Dr. habil. Molnár László publikációs jegyzéke Hazai kiadású tanulmánykötet: 1. Jelentés a dialógus nyomán (Tanulmányok a fiatal Fülep Lajos művészeti írásairól) Argumentum Kiadó, Budapest, 2001. 150 p.

Részletesebben

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes

ENELFA PROJEKT. (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes ENELFA PROJEKT (Entrepreneurship by E-Learning For Adults) Dr. PUCSEK JÓZSEF BGF Tanszékvezető-helyettes Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért ELŐZMÉNYEK Igények felismerése más képzések

Részletesebben

Horváth Dániel - Homo Passanger

Horváth Dániel - Homo Passanger Horváth Dániel - Homo Passanger Horváth Dániel: HOMO PASSANGER Be fogsz pakolni szépen, s csak akkor látod majd, hogy üres a kofferod, amikor ott felnyitod. Üresek vagyunk, Lojzikám, kivéreztünk, innen

Részletesebben

2005. Egyetemi tanári kinevezés Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest. 2002. habilitáció a Magyar Iparművészeti Egyetemen, Budapest

2005. Egyetemi tanári kinevezés Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest. 2002. habilitáció a Magyar Iparművészeti Egyetemen, Budapest CURRICULUM VITAE SZIRTES János 1954. Budapest. TANULMÁNYOK, TEVÉKENYSÉG 2007. óta a Média Design Szak, majd Média Design Tanszék vezetője 2008-2010. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László

Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László Tudomány és kultúra Szerkesztik: ifj. Barta János főszerkesztő Kovách Ádám főszerkesztő-h. Angi János Kerepeszki Róbert Pallai László A szerkesztőség címe: Debreceni Szemle, Szerkesztőségi titkárság Debrecen,

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat 392. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2011-06-09 ************************************************************************** Nemzetközi kulturális hírek A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele hirlevel@kulturpont.hu

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE

RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE RENDEZVÉNYTERMEK / EVENT VENUE A tökéletes választás rendezvények, csapatépítő tréningek, konferenciák és üzleti találkozók számára. Az épület a város szívében helyezkedik el kiváló tömegközlekedési csatlakozással,

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2006. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2006. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN. Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt.

A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN. Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt. A PROBLÉMAMEGOLDÓ GONDOLKODÁS HELYE AZ ADATBÁZISKEZELÉS OKTATÁSÁBAN THE POSITION OF PROBLEM-SOLVING THINKING IN THE TEACHING OF DATABASE MANAGEMENT Kupcsikné Fitus Ilona, Selmeci István SZÁMALK Zrt. Összefoglaló

Részletesebben

Digitális csatornakiosztas

Digitális csatornakiosztas Digitális csatornakiosztas Csatorna Frekvencia Program Jelleg, profil Nyelv S24 330 MHz Parlament TV politikai és gazdasági információs csatorna QAM256 SYm:6000 d1 TV kulturális műsorok M1 HD közszolgálati

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet

VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését

Részletesebben

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló)

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) P R O G R A M O K 2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) 17.00 Sajtótájékoztató 18.00 Tárlatvezetés a fősátorban 19.00 Ünnepélyes megnyitó Trailer Galéria performance 20.00

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate

Calendar. Ecuador, egy életre szóló élmény. Subscribe Share Past Issues Translate Subscribe Share Past Issues Translate 2015/16 Issue 20 Calendar 24 May Field trip to Polaris Observatory for Grade 4 27 May End of Term Festival 30 May Dragon boating at Lake Velence for Grade 5 1 June

Részletesebben

Nemzetközi Kenguru Matematikatábor

Nemzetközi Kenguru Matematikatábor Nemzetközi Kenguru Matematikatábor 2011. augusztus 19-27., Werbellinsee, Németország BESZÁMOLÓ Bevezető Idén hetedik alkalommal került megrendezére a Nemzetközi Kenguru Matematikatábor (7. Internationale

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez?

Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? Milyen végzettség, jogosultság szükséges a pályázaton való részvételhez? What kind of qualification is necessary as a certain condition to participate on the competition? A pályázaton való részvételhez

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben