BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE..."

Átírás

1 2015./2. Czibere Károly államtitkár: BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE... Sajtótájékoz tató Társaságunk nagyszabású gépberuházásáról

2 Képüzenet Tartalom Bravó Szakmailag felvértezett csoportvezetők 3 Szakmailag felvértezett csoportvezetők Az ügyvezető számít rájuk a termelékenység javításában 4 Az ügyvezető számít rájuk a termelékenység javításában j keretet kapott Ú agrárágazatunk Személyi változások 5 Bővülhet a termelőmunka a Delphi üzemben Termelékenységi verseny Eredményhirdetés 6 7 A Hónap dolgozói Eredményhirdetés 8 Ide még visszajövünk Bill Martonvásáron Címlapon: Február 23-i sajtótájékoztatónk képei. Fent: Czibere Károly államtitkár Impresszum FŐKEFE HÍRMONDÓ 2 A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. lapja Kiadja a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. H-1145 Budapest, Laky Adolf u Telefon: +36/ Felelős kiadó: S zabó György ügyvezető igazgató Főszerkesztő: Joó István Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Káldor Gábor Nyomdai munkák: F MB Kft., Nyomdaipari Üzletág Képünkön Szőke Imréné Terikét, a csavartkefe üzem csoportvezetőjét interjúvolják a tévések Eszközfejlesztéssel a munkahelymegtartás biztonságáért Házhoz jött a média A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. eszközbeszerzései, gépparkfejlesztése volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, amelyet Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért fe lelős államtitkár (EMMI), Pál Ákos Bertalan társaságokért felelős igazgató (MNV Zrt.) és Szabó György ügyvezető (FŐKEFE) tartott február 23-án a Társaság zuglói központjában. Az eseményről tudósított többek között a Magyar Távirati Iroda, a Magyar Televízió, a HírTV, a Kossuth Rádió és a Zuglói Médiaszolgáltató. A nyilatkozatokra üzemterületen, méghozzá a már termelésbe állított új csa vartkefe-gyártógép tőszomszédságában került sor. A szóban for gó gépegyüttest is abból a 94 millió forintos összegből vásárolták, amely még a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 2013as Munkahelyteremtés a megváltozott munkaképességűekért pá lyázat elnyeréséből származott. Szabó György FŐKEFE-ügyvezető elmondta, Budapesten a kefe-seprűgyártás, Komlón az irodaipapírárugyártás, Jászapátin a munkaruhavarrás hatékonyabbá tételét szolgálta az eszközfejlesztés. Közölte, mindez enyhített a Társaság alulgépesítettségén. Az új gépvagyon nagyban szolgálja a munkahelyteremtést-megtartást, hiszen a pályázatban a megváltozott munkaképességű létszám 50 fős bő vítését vállalták. Pál Ákos Bertalan (MNV Zrt.) a mondottakhoz azzal a bejelentéssel kapcsolódott, hogy 2014-ben a FŐKEFE részére, például eszközberuházásra 450 millió forintos tőkeemelést végeztek el, ami az új mezőgazdasági üzletág beindítását is lehetővé tette Társaságunknál. Feladatunk, hogy a portfóliónkba tartozó társaságok gazdaságos működését támogassuk, eredményességét növeljük. Ezen belül cél az is, hogy a rehabilitációs társaságok minél hatékonyabban és sikeresebben tudjanak működni magyarázta az MNV nevezett igazgatója. Czibere Károly államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma) tágabb összefüggésbe helyezte a történteket. Hangsúlyozta: a kormány stratégiai szövetségese és partnere a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeknek, mert azok esélyt adnak az embereknek arra, hogy ne szociális támogatásokból, hanem a saját erejükből tudjanak megélni. Felidézte: tavaly év végén a Kormány összesen 2,67 milliárd forintos fejlesztési-beruházási csomaggal támogatta az érintett akkreditált cégeket, amelyből gépeket lehet vásárolni-átalakítani, illetve amelyből a munkakörülményeken lehet javítani. A beruházási tervek szakhatósági véleményeztetésen vannak. Csoportvezető-képzés el vég zé séről szóló tanúsítványokat adott át Szabó György ügy vezető igazgató a FŐKEFE Laky Adolf utcai központjában. Társaságunk első számú vezetője hangsúlyozta: most, az új terme lési modell kialakításának idején különösen fontos szerep hárul a csoportvezetőkre. Az előzmények: a Rehabilitáció Ér ték Változás (RÉV) elnevezésű TÁMOP program második üte mé ben, más tanfolyamok mellett cégünknél 39 csoportvezetőt ké peztek három helyszínen: Buda pesten, Szombathelyen és Tisza nánán. A képzések tavaly szep tembertől decemberig zajlot tak le 96 tanfolyamórában. Ez heti egy vagy két napon öt óra el foglaltságot jelentett azoknak, akiket vezetőik javasoltak erre a tréningre. Egytől-egyig megváltozott munkaképességűek, többnyire már csoportvezetőként, művezetőként ér keztek, de többen közülük még nem azok, bár a képzés által beléptek a tartalékos állományba. Az oktatókat, trénereket és a tan anyagot egy arra jogosult profi képzőcég biztosította. Szabó György az zal buzdította a budapesti meg jelenteket és azokat, akik nem le hettek ott, mert szerte az ország FŐKEFÉ-s telephelyein dolgoznak: igen fontos szerep hárul a végrehajtásban a csoportvezetőkre, különösen most, az új termelési modell kialakításakor. Megfelelő teljesítményt és munkát csak akkor várhatunk el, ha a közvetlen vezetők kellő szakmai tudással vannak fel vértezve mondta az ügyvezető igazgató. Hozzátette: küszöbön áll egy új vállalatirányítási rendszer bevezetése, amely a normák és az érdekeltség kérdéseire is kiterjed. Az Elzett-műhely dolgozója, Fehér Csilla (alsó képünkön) egyike volt an nak a nyolc kollégának, aki Szabó György ügyvezető kezéből vehette át bizonyítványát és Kun László vezető oktatásszervezővel is ke zet rázhatott. Ez a hölgy nem cso portvezető még, de tanúsítványa és főleg megszerzett kompetenciái birtokában esélyes arra, hogy valahol házon belül azzá váljon. A Hírmondónak arról számolt be, hogy megtalálta magát a képzés alatt. Hiszen a képzés, ahogy más résztvevőkben, úgy őbenne is tudatosította saját értékeit. Erő södött az önbizalma, felvértezték azzal a képességgel, hogy adott esetben beleértve a cég érdekeiért vállalt vezetői felelősséget mer jen kellő határozottsággal irá nyí ta ni, ugyanakkor kezelni-csil la pí tani is tudja a konfliktusokat. Oktatója meggyőzte arról, hogy lá tássérültsége ellenére képes el lát ni a közvetlen termelés-irá nyí tá si feladatot megváltozott mun ka képességűek körében. A hölgy arról is beszámolt, hogy megtanították őket a he lyes kommunikációra, illetve a be osztottak motiválására is. Merthogy a központi vezetés el várásainak a végrehajtatása nem csak akaratérvényesítésen ke resz tül történik. Fehér Csilla végül arról számolt be lelkesen, hogy felejthetetlen marad számára a bő pszichológiai ismeret, a sok cso portos helyzetgyakorlat, vala mint a képzés résztvevőinek kez dettől meglévő csapatszelleme, szeretetteljes derűje. Ezúton kö szöni a menedzsmentnek, hogy ilyen tréninget is szerveztek. 3

3 Bővülhet a termelőmunka Fejlesztették és átalakították a szombathelyi Delphi üzemet J Új kereteket kapott agrárágazatunk Kiss Róbertné már új eszközökkel dolgozik Kóser brokkolira és karfiolra szakosodik a leányvállalat Felvételünk a leányvállalat-alapítás karácsondi bejelentésekor, tavaly májusban készült. Magasabb szintre helyeződött a FŐKEFE agrártevékenysége. Amint arról már korábban hírt adtunk, a Társaság mezőgazdasági alosztálya helyett a hatékonyság érdekében leányvállalatot alakítottak ki. Az Agro Rehab Nonprofit Kft. idén februártól tölti be hivatását. Mivel a szóban forgó új cégnek, az Agro Rehabnak száz százalékban a FŐKEFE a tulajdonosa, a leányvállalat ügyvezetője ugyancsak Szabó György lett. Az ügyvezető igazgató általános igazgatónak Wilhelm Péter kandidátust, az LM Ericsson svéd multi telekommunikációs cég egykori alelnökét nyerte meg. A fő tevékenység a kóser élelmiszernövények termesztése és terjesztése lesz, Karácsond központtal. Az Agro Rehab már az induláskor 200 millió forintos támogatást kapott a Miniszterelnökségtől. Ebből olyan speciális melegházakat létesíthet az Autista Majorság területén, amelyek alkalmasak a kóser növénytermesztésre. Kérdésünkre, miért ez utóbbi lett a fő tevékenyégi irányvonal, Wilhelm Péter úgy érvelt: mindez egybevág a magyar vidékfejlesztési politikával. Annak ugyanis a kertészeti gazdálkodás ösztönzése mellett az is fontos szempontja, hogy minél nagyobb arányban hozzáadott értékkel bíró termékek, illetve késztermékek keletkezzenek az agráriumban, vagyis ne pusztán bázistermékek. A munkaigényes és fokozottan tiszta kóser zöldség idetartozik, ráadásul kiterjedt és egyre bővülő nemzetközi piaca van. Zsidó és arab 4 vallású, valamint bio -szemléletű emberek körében egyre keresettebb élelmiszerről van szó. Wilhelm Péter elmondta még, első körben brokkolit termesztenek kóser követelményeknek eleget téve, majd emellé belép a karfioltermesztés is. Személyi változások Társaságunk kereskedelmi főosztályának veze tője a továbbiakban Varga-Nagy Krisztina. Az új főosztályvezető legutóbb az IKEA regionális marketingigazgató-helyettese volt, az előtt a Nemzetközi Reklámügynökségen te vékenykedett. A FŐKEFE eddigi kereskedelmi főosztályvezetője, Prohászka Csaba a termelési és logisztikai főosztály vezetője lett. Kis Zoltán eddigi agrárportfolió-menedzser az Agro Rehab Nonprofit Kft. létrejötte, illetve a mezőgazdasági alosztály megszűnése után az ügyvezető igazgató tanácsadójaként folytatja, többek között a kóserkertészettel összefüggő közfoglalkoztatási mintaprogram kidolgozására, illetve a Belügyminisztériummal közös lebonyo lítására vonatkozóan. Az új szerelőállomások további megrendeléseket vonzanak elentékeny fejlesztésen ment keresztül a szombathelyi Rumi úti termelési központunkban található Delphi üzem. Az üzemnek a Delphi Austria és a Delphi Hungary ad munka-megrendeléseket. Az utóbbi most a partneri együttműködés jó tapasztalatai jegyében több tízmillió forintos infrastrukturális fejlesztést hajtott végre 10 komplett szerelőállomás idetelepítésével. A Delphi Hungary fejlesztése le he tővé teszi, hogy immár 125 autóvillamossági alkatrésztípust szereljünk össze a Rumi úton. Ezzel mintegy megduplázódott a típusszám, ráadásul számos összetettebb terméktípus is a FŐKEFÉ-hez került. A várakozás szerint akár másfélszeresére is növekedhet Társaságunk Delphi-munkákból szár mazó árbevétele. A fejlesztéshez mi is hozzáadtuk a magunkét. A nagyobb arányú és bonyolultabb műveleteket is igénylő megrendeléseknek a korábbi, 200 négyezetméteres üzemterületen ugyanis nem lehetett volna eleget tenni, tudtuk meg Horváth Roland üzemvezetőtől. Cégünk ezért a termelőcsarnok eddigi két részének funkcióját megcserélte. Az említett csarnokrész lett a raktár, az eddigi 400 négyzetméteres raktárterületből pedig ahol a raktározás mellett bizonyos nem Delphi-s bérmunkák is folytak lett az új termelőterület, ami a kétszerese az eddiginek! (Az említett egyéb bérmunkák, a műanyagkupak-lyukasztástól a papírüzemi szitázáson át a habfólia-vágásig, kikerültek a csarnokból.) Tár saságunk beruházásokat is végrehajtott a közös cél, a termelés felpörgetése érdekében. Többek között levegőkompresszort helyezett el, léghálózatot és villanyhálózatot alakított ki az új üzemterületen. További következmény, hogy a Delphi üzem dolgozói létszáma, főleg korábbi lámpaüzemi dolgozók idecsoportosítása által 50-ről 80 fő körülire nőtt. Sífelszerelési nagyhatalom lettünk írta a Napi.hu Immár huzamos ideje stratégiai ágazatunk a síkötésgyártás, multinacionális megrendelőpartner számá ra. Egy mértékadó gazdasági portál, a Napi. hu január 23-i cikke kifejezetten a FŐKEFE idevágó sikereivel foglalkozik. Alább ennek részletét adjuk közre: Néhány év alatt a világ egyik jelentős sífelszerelésgyártójává nőtte ki magát a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. A főleg megváltozott munkaképességű embereket al kalmazó cég budapesti üzemében idén már 440 ezer síkötést készítenek. Jelentős sportszergyártó céggé lett a Főkefe Kft. A világ második legnagyobb sífelszerelésgyártó-vállalkozásának megrendelésére a tavalyi 340 ezer után, idén már 440 ezer síkötést készítenek a cég budapesti üze mében. A megrendelő Távol-Keletről hozta Budapestre a termelést, és a síkötések mellett snowboard kötéseket és síruhát is készítenek majd bérmunkában. A főleg megváltozott munkaképességű embereket alkalmazó cég - amely tavaly 4 milliárdos árbevételt ért el, melyből 50 millió forintot tesz ki a kötések szerelése - így munkahelyet tudott teremteni és megtartani. A sífelszerelési ágazat a világban a válság utáni lassú fellendülés időszakát éli. ( ) Síkötésekből a kilencvenes években közel hatmillió darabot gyártottak, ami tíz év alatt a felére olvadt. Majd 2013-ban ugyanakkor már szerény növekedést regisztráltak: 3,3 millió pár került a boltokba. ( ) 5

4 Premier plán A Hónap dolgozója Termelékenységi verseny A Hónap telephelye Legjobban fejlődő telephely Nemti november Budakalász IV. negyedév A jelenleg 28 fős telephely évek óta dísztasakokat gyárt, méghozzá két cégnek. Így aztán folyamatos a bérmunkaellátottság. Itt is érvényesül a papírforma: mivel azo nos típusú késztermékeket gyártanak, ugyanazon műveletsorokkal, ezért hatékonyabban tudják a munkát elvégezni. Nem csoda, hogy a festői nógrádi település főkefés munkavállalói azt szeretnék, hogy a Társaság megtarthassa ezeket a bérmunkákat a termelékenység további egyenletes színvonala érdekében. Takács Zsuzsanna telephelyvezető azt mondja, jó kis csapat van Nemtin, rég összekovácsolódott gárda. Magáról a telephelyvezetőről pedig úgy szól a fáma amit Túró Tamás, a Keleti régió üzemvezetője is megerősít : Zsuzsa jól összefogja a munkaközösséget, együtt lé legzik a termeléssel, következetes irányító. A tavalyi utolsó negyedévben befutó adatok egybevetéséből a 25 fős budakalászi telephely került ki győztesen. Korábbi magukhoz képest tehát ők fejlődtek a legkiugróbban. Dürgő Debóra, a Budapest-régió üzem vezetője két okát is látja a sikernek. Az egyik, hogy az adott időszakban már nem különféle, folyton változó bérmunkákat (például címke- és matricaragasztást) kellett végezni, hiszen ezeket felváltotta a folyamatos, kiegyensúlyozott tevékenységet biztosító, nagyobb ár bevételű gyorsfűző- és iratgyűjtő-készítés. A győzelem másik oka az üzemvezető szerint az, hogy jó képességű emberekről van szó, akik ráadásul megfelelő mun kamorállal és közösségi szellemmel rendelkeznek. Dürgő Debóra arra is rámutatott, hogy a budakalászi kollégák a tevékenységi váltás óta érzik magukat a ko rábbinál sokkal hasznosabbaknak. Tegyük hozzá: A legjobban fejlődő telephely cím ennek az új köz érzetnek a visszaigazoló pecsétje Egy vagyonvédelmis kollégánk rendhagyó témájú verssel kereste meg Szerkesztőségünket. Mi vel a téma nagyon eredeti és Tár saságunkhoz alapvető köze van valószínűleg még soha senki nem verselte meg a seprű készítést ez egyszer eltérünk attól a hagyományunktól, hogy nem közlünk amatőr irodalmi kísérleteket. Annál is inkább, mivel Krak Miklós kollégánk cél ja nem volt fellengzős: első sor ban szórakoztatni akart, ol dott formában tolmácsolni, ahogy ő értette meg a cirok útját a termőföldtől a háztartásokig. Szerintünk sikerült. Íme a mű: (folytatás a következő oldalon) 6 február Ormosi György Budapest, Laky Adolf u. Csécseiné Gacsal Edit Tiszafüred Huszár Péterné Rosenacker Rita Körmend Ez a fiatalember az általános iskola után szakmát akart tanulni, egyúttal olyan helyet keresett, ahol figyelembe veszik látássérültségét. Így került 1992-ben a FŐKEFÉ-hez, amely egy 2004es képzésével hozzá is segítette egy kefe- és seprűkészítői szakmunkásbizonyítványhoz. Kezdetben kefekötő volt, majd cirokválogató. Ám az Ormosi Gyuri márkanév már rég azt jelenti, hogy valaki a munkaigényesebb seprűket is a legjobb mennyiségben és minőségben varrja. Egyéb erényei: saját gépét karban tartja, és szinte sosem hiányzik. Harminc kollégájával jó kapcsolatot ápol. Holló Ferenc, a Seprűüzem új vezetője föleleveníti: ideérkezése után Gyuri készségesen segített eligazodnia a helyi viszonyok között, hogy teljesíthesse a Társaság vezetőségének tett vállalásait. Dolgo zónk a kemény munka mellett egy számítógép-kezelői tanfolyamot is elvégzett, sőt, estin leérettségizett. A tiszafüredi FŐKEFE legutóbb a Hó nap telephelye volt, de máris akad újabb ünnepelnivalója a kollektívának. Hiszen most Csécseiné Gacsal Edit a Hónap dolgozója az egykori Dosszié gyáregység területéről. Edit a kezdetek óta ugyanott dolgozik, jelenleg mi nőségellenőr. A körülötte dolgozók munkáját nagy figyelemmel kíséri, miközben jogos elvárásaival senkit sem irritál. Úgy szókimondó, hogy soha senkit nem bántana meg, és derű árad belőle. A munkafolyamat alatt felmerülő problémákat sikeresen ártalmatlanítja. Például praktikus tanácsokat ad annak, akinek épp az a kérdése, miként lehet a dísztasakgyártás egy-egy műveletét a legegyszerűbben elvégezni. Nem csoda, hogy őszinte szeretet övezi. Kitartó gyorsasággal és szorgalmasan dolgozik, ami nélkülözhetetlen: másod magával nézi át 58 fizikai dolgozó napi több ezer termékét. Szabadidejében sokat törődik családjával. Csaknem hét éve erősíti a körmendi telephely csapatát. Kétkezi mun kásként kezdte, de kitartásának és munkabírásának köszönhetően rövid időn belül csoportvezető-helyettes, majd csoportvezető lett. Jelenleg a 60 fős infuziószerelék-gyártó műhelyben 20 embert irányít. Nem kis teher van tehát rajta, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy minden csütörtöktől a következő keddig több százezer tételt kell leadni a megrendelőnek. De Rita mindenhol ott van, mondhatni, betölti a termet pozitív szellemiségével, határozottságával. Jól ért az emberek nyelvén, igyekszik mindenki számára a legjobbat kihozni az adott helyzetből, miközben munkát szervez és tanít be (ha egyszer elsajátította a gyártás csínját-bínját), illetve részt vesz a minőségellenőrzésben. Munkatársai remélik: egészsége megengedi, hogy még sokáig élvezhessék társaságát. A cirok útja Vers a cirokfeldolgozásról A Főkefénél gyártott ciroktermékeket igen sokan kedvelik, Hozzánk a cirok Erdélyből és a Vajdaságból érkezik. Az égi áldás befolyásolja a színét, rövidségét és a hosszát. Augusztusban levágják, tárolják és intézik a sorsát. Először a méretre válogatás, majd a magvazás történik. Utána a minősítés esztétikailag és színre végződik. A folyamatot ötven fokos melegvizes áztatás követi, Amely kopásállóságot és puhaságot ad neki. A szárítás a forró levegőn azért történik, Hogy ne maradjon nedvesen a kikészítésig. A cirokseprűt ötszörös vagy nyolcszoros varrás rögzíti, A végleges méretre vágást a kötegelés követi. Tízdarabos kötegekben a seprű értékesítésre kerül, Különféle nagyáruházakban a vásárlók elé terül. A nagykereskedők és a viszonteladók a Főkefénél is vásárol hatnak, Újabb vevőket elfogadható áron toborozhatnak. Kívánjuk, hogy a ciroktermék kerüljön el minden házhoz, Ezáltal minél több dolgozó juthasson munkához. A ciroktermék a megváltozott munkaképességű dolgozók gyümölcse, Kérjük Isten áldását, hogy a műhelyt minél több dolgozó betöltse! Krak Miklós 7

5 színező színező Ide még visszajövünk! N Bill Martonvásáron em nagyképű! A földön jár, még ha egy lába van is! kiáltott fel lelkesülten egy martonvásári dolgozónk Deák Bill Gyula üzemi látogatásának végén. A bő negyven fős kollektíva láthatólag eddig is tisztában volt a magyar blues király művészi értékével, de új élmény keletkezett mindenkiben, amikor személyesen vallott életéről, pályájáról és fogyatékosságáról (így mondta). Cégünk arca, Bill minden főkefést el kápráztatott humorával, mi több, gyöngéd szeretetével és közvetlenségével. Az élőinterjúból kiderült, a Király nagyon fel van dobva amiatt, hogy ismét szerepelhet az István, a király-ban a táltos szerepében. Hiszen tudvalevő, hogy augusztusban megidézik a Szörényi-Bródy rockoperát az eredeti helyszínen, a Királydombon, sok eredeti szereplővel. Az egész martonvásári telephely tanúsíthatja, hogy Bill csodálatosan felépült a pár évvel ezelőtti infarktusából. Nincs többé cigi, és visszavettem a kajából, huszonkét kilót lefogytam, így aztán jobban érzem magam, mint bármikor mondta. Azért csipegetett a házi süteményekből. Meg kell hagyni, sok FŐKEFEtelephelyen megfordult már Bill, de ennyi és ilyen finom süteménnyel még sehol sem várták. (Nevesítsük legalább a fenséges feketeerdő-szelet sütőjét: Patkó Jánosné Katika.) Nem véletlen tehát, hogy az énekes sztár mókásan rákacsintott e sorok írójára: Ide még visszajövünk, mert itt jól tartanak minket! (JI)

Huszonegy ezer m -es vándorfóliaház épült karácsondi majorságunkban

Huszonegy ezer m -es vándorfóliaház épült karácsondi majorságunkban 2015./2. 2015./6. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. Huszonegy ezer m -es vándorfóliaház épült karácsondi majorságunkban 2 Dolgozói zöldségvásár Tar talom 3 Alkalmazkodni

Részletesebben

Címlapsztori. Gratulálunk a csapatmunkához! Egy söprű, az söpörjön Beszélgetés Prohászka Csaba kereskedelmi főosztályvezetővel

Címlapsztori. Gratulálunk a csapatmunkához! Egy söprű, az söpörjön Beszélgetés Prohászka Csaba kereskedelmi főosztályvezetővel 2013. április Tartalom Köszöntő 3 4 5 6 7 8 Egy söprű, az söpörjön Beszélgetés Prohászka Csaba kereskedelmi főosztályvezetővel Máris népszerű az alapvető képzés Munkavállalóink megkedvelték a TÁMOP-csoportfoglalkozásokat

Részletesebben

Boldog ünnepeket, áldott új évet kívánunk minden kedves FŐKEFE-munkavállalónak! 2015./7. 2015./2.

Boldog ünnepeket, áldott új évet kívánunk minden kedves FŐKEFE-munkavállalónak! 2015./7. 2015./2. 2015./2. 2015./7. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. Boldog ünnepeket, áldott új évet kívánunk minden kedves FŐKEFE-munkavállalónak! Tar talom 3 Kétezer-tizenöt a fejlesztések

Részletesebben

Medint Group Debrecen

Medint Group Debrecen Medint Group Debrecen Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató csoport http://medint-group.hu Debrecen, Vármegyeháza u. 11. dr. Magyari László ügyvezető igazgató A cégcsoport tagjai - jelenlegi

Részletesebben

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV. Megvalósítás

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV. Megvalósítás TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV Megvalósítás A Főkefe Nonprofit Kft. Budapest, 2014. június 11. Küldetés A Főkefe küldetése, 100%-ban állami tulajdonú, nonprofit cégként, munkalehetőséget és rehabilitációt biztosítani

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ERFO Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program NYITÓKONFERENCIA 2013. december 11.

ERFO Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program NYITÓKONFERENCIA 2013. december 11. TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program NYITÓKONFERENCIA 2013. december 11. Képzés, kompetenciafejlesztés védett munkáltatóknál Háttér: A fejlesztés hátterét a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-001 projekt

Részletesebben

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Ezúttal egyes társadalombiztosítási ellátások (nyug- díj, gyermekgondozási díj), illetve a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció

Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció Orbán Péter SEED - konferencia 2008. június 26. A Napra Forgó Rehabilitációs Kht. Alapítva: 2000. január 03. Tulajdonosok: hat magánszemély és a Szép

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Tartalom ház lakás lakberendezés egészség szépségápolás divat ruházat állatok Közérdekű telefonszámok autó közlekedés Térkép élelmiszer vendéglátás turizmus sport 7-14 15-24 25-28 29-30 31-34 34 35-39

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődnek cégünk iránt.

Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődnek cégünk iránt. Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődnek cégünk iránt. 2 A Signal-Print Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft-t 1998-ban hoz tuk létre többéves nyomdai tapasztalatunkra alapozva. Akkoriban az ofszet technológiai

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld A. u. 9/E 5/13 Veszprém, 2011. március

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL. MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. BESZÁMOLÓ A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Veszprém, Stromfeld Aurél utca 9/E V.l13. Veszprém, 2012.

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Négy művésznő pólót árult

Négy művésznő pólót árult Póló 2010 Médium: Életforma Dátum: 2010.03.14. Négy művésznő pólót árult Március 8-án, 15.00 órától 18.00 óráig az Összefogás támogató művészei és arcai, Sebestyén Márta, énekesnő, Oroszlán Szonja, Tallós

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Alkalmazhatóság. Elõnyei. Szerelés KÖTÉSTECHNIKA. A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 3. Automata kötélbilincs WIC. Automata kötélbilincs

Alkalmazhatóság. Elõnyei. Szerelés KÖTÉSTECHNIKA. A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 3. Automata kötélbilincs WIC. Automata kötélbilincs Automata kötélbilincs WIC A rögzítés új formája. Automata kötélbilincs WIC 2 Automata kötélbilincs WIC 3 Automata kötélbilincs WIC 4 A fischer automata kötélbilincs rendszerrel gyorsan és megbízhatóan

Részletesebben

Valószínűség-számítás II.

Valószínűség-számítás II. Valószínűség-számítás II. Geometriai valószínűség: Ha egy valószínűségi kísérletben az események valamilyen geometriai alakzat részhalmazainak felelnek meg úgy, hogy az egyes események valószínűsége az

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél

Mi újság. a PADOSZ - nál? Eredményes az üzemi tanács és munkavédelmi képviselő választás a Partner Kft-nél Mi újság 2016. január P A K S I A T O M E R Ő M Ű D O L G O Z Ó I N A K S Z A K S Z E R V E Z E T E a PADOSZ - nál? X X. É V F O L Y A M 1. S Z Á M I N F O R M Á C I Ó S K I A D V Á N Y Legalább egymilliárd

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága

A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága II. évfolyam 10. szám 2007. JÚNIUS A Bálint Márton Általános- és Középiskola Újsága Előszó Itt az év vége! Mindannyian elfáradtunk. A vizsgák, küzdelmek a jobb jegyért lekötötték minden energiánkat. Ezért

Részletesebben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben

1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 1. http://www.minap.hu/news.php?extend.65166.2 2. 3. Miskolci cég munkája az űrben 2013-03-05 21:20 Négy éves munka zárását ünnepelte az Admatis Kft. partnerei és a sajtó képviseletében. A miskolci cég

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL B E S Z Á M O L Ó A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS SZAKMAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL MOVE Béta Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Pápa, Kürt u. 1. Pápa, 2010. március 12. Glück Erika

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÉPZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK Nagy Péter Tender Európa Kft. VII. Országos Hálózati Találkozó 2015. szeptember 28. TENDER EURÓPA KFT. BEMUTATKOZÁSA

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2007. I. negyedév 1 2007. I. negyedévében az állampapírpiacon kismértékben megnőtt a forgalomban lévő államkötvények piaci értékes állománya. A megfigyelt időszakban

Részletesebben

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta.

Összefoglaló. Megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 4 igen egyhangú szavazattal a módosított napirendi sort elfogadta. 03-3/10-1/2013. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2013. január 22-én, a Városháza II. emelet 203. számú helyiségében megtartott soron következő üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes,

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015

A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 A Vállalati információs nap a felsőfokú duális képzésről 2015 Agrár szakbizottság Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid Budapest, 2015. november 10. Alapképzésben az alábbi képzési szakok közül választhat a hallgató

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei

A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei Keszi Roland A célszervezetek körében készült kérdőíves felmérés eredményei www.krolify.hu Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Kisterem 2005.április 22. A célszervezetek számának időbeli változása (N)

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia

Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Együttműködési Fórum Osztrák-Magyar Munkaügyi Konferencia Tapasztalat és rutin ellenére esély nélkül? Intézkedések az idősebb munkavállalók foglalkoztatásának növelésére A 2012-es év az Aktív idősödés

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja

Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációja Előadó: Kovács Ibolya igazgató Budapest

Részletesebben

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ. " Igy váltod a multat jelenné, hogy itt se légy és megmaradj, a végeset is végtelenné és bárhová nézzek, te vagy.

KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ.  Igy váltod a multat jelenné, hogy itt se légy és megmaradj, a végeset is végtelenné és bárhová nézzek, te vagy. Kosztolányi Dezső Céltársulás 2016. január 31. II. évf./1. KOSZTOLÁNYI HÍRADÓ " Igy váltod a multat jelenné, hogy itt se légy és megmaradj, a végeset is végtelenné és bárhová nézzek, te vagy. Kosztolányi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási

A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási A megváltozott munkaképességű személyek megújult foglalkoztatástámogatási rendszere Előadó: Boros Attila Főosztályvezető Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Tisztelt Jászkisériek!

Tisztelt Jászkisériek! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XV. évfolyam 2. szám Tisztelt Jászkisériek! Az év vége felé közeledve, az adventi idõszakban járva engedjék meg, hogy polgármesterükként én is számot adjak néhány

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében

ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS. Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében ÁTLÁTHATÓSÁGI JELENTÉS Nagy Györgyi bejegyzett könyvvizsgáló tekintetében A jelentés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2006. III. negyedév 1 Budapest, 2006. november 21. 2006. szeptember végére a forintban denominált állampapírok piaci értékes állománya átlépte a 10 ezer milliárd

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról

Szakmai beszámoló a november 29-i tanulmányútról TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 azonosító számú A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása című projekt keretében megvalósítandó tanulmányút (képzési program) Szakmai beszámoló a 2012.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában

A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában A fémipar és feldolgozóipar szerepe Heves megye gazdaságában Fülöp László, HKIK ipari alelnök Mezőkövesd, 2015. november 13. 1 Heves megye gazdaságának főbb pillérei Bányászat / villamosenergia termelés

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Központi szociális információs fejlesztések

Központi szociális információs fejlesztések TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt Központi szociális információs fejlesztések Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal AZ NRSZH FELADATAI A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának

Részletesebben

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia

III. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia a tavalyi, II. Országos Nagykereskedelmi és Gyártói Konferencia Mutassa be cégét és termékeit fejlett nagykereskedő és gyártó cégek vezetőinek és legyen a III. Országos Nagykereskedői és Gyártói Konferencia

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Két éves leányvállalatunk, az Agro Rehab Nonprofit Kft.

Két éves leányvállalatunk, az Agro Rehab Nonprofit Kft. 2016./2. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. Két éves leányvállalatunk, az Agro Rehab Nonprofit Kft. Tar talom 3-4 Föl kell zárkózni a piaci feltételekhez Beszélgetés Fullér

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Logisztikai szimulációs módszerek

Logisztikai szimulációs módszerek Üzemszervezés Logisztikai szimulációs módszerek Dr. Juhász János Integrált, rugalmas gyártórendszerek tervezésénél használatos szimulációs módszerek A sztochasztikus külső-belső tényezőknek kitett folyamatok

Részletesebben

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek

erôsítésére. Mindkettô helyes cél, csak az a kérdés, hogy melyiknek Készült az Európai Unió társfinanszírozásával a ROP 3.4.1 központi program keretében 2007. NOVEMBER A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁGI LAPJA REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÜLÖNSZÁM

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája

Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont TÁMOP 5.3.8.A3-12/1 Fordulópont Program nyitó konferenciája A Baranya megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve tapasztalatai a komplex rehabilitációban

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15.

Horacél Kft. csődeljárás alatt. Fizetőképességet helyreállító program. Táborfalva, 2015. május 15. Horacél Kft. csődeljárás alatt Fizetőképességet helyreállító program Táborfalva, 2015. május 15. 1. Cégtörténet A Horacél Kft. egy 1999. évben alapított családi vállalkozás. A társaság alapítója, Horváth

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter. Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bajor Péter Cím(ek) Telefonszám(ok) Fax(ok) - E-mail(ek) bajor.peter@tehetsegpont.hu; Állampolgárság magyar Születési dátum Budapest, 1965. április

Részletesebben

diplomás pályakövetés II.

diplomás pályakövetés II. diplomás pályakövetés II. elhelyezkedés, alumni, jó gyakorlatok Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 2009. július Készült

Részletesebben

A es tanév programterve fizikából

A es tanév programterve fizikából Póta Mária A 2009-2010-es tanév programterve fizikából 2009.09.16. Szaktanácsadók: Szaktanácsadás Horváth Gábor Kiss Jolán Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Takács Lajos 2009.09.16. 2 Az MFPI szempontrendszere

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható! Dunaújvárosi Főiskola I 2014. május 26.

A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható! Dunaújvárosi Főiskola I 2014. május 26. A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem hozható! Dunaújvárosi Főiskola I 2014. május 26. Esélyegyenlőségi Konferencia Esélyegyenlőségi Konferencia A TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0051 számú, Tudományos eredmények

Részletesebben

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket

Átadták a évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket Átadták a 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat és európai elismeréseket A 2009. évi Nemzeti Minőségi Díjakat, az oklevelet és a kisplasztikát, Dr. Molnár Csaba Minisztere Az NFGM megbízásából 16 a Szövetség

Részletesebben

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik

Bemutatkozás. Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Bemutatkozó anyag Bemutatkozás 100%-ban magyar tulajdonú cégcsoport Ügyvezető igazgató és tulajdonos: Keszthelyi Erik, aki több mint 10 éves biztosítás szakmai tapasztalattal rendelkezik Több mint 20 Mrd

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2008 Budapest, 2009.május 22. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója. A Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kft. a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Cg.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben