Új fajok és ritkaságok Magyarország terresztris ászkafaunájában (Isopoda: Oniscidea, Crustacea) VILISICS FERENC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új fajok és ritkaságok Magyarország terresztris ászkafaunájában (Isopoda: Oniscidea, Crustacea) VILISICS FERENC"

Átírás

1 IV. Kárpát-medencei Biológiai Szimpozium, Budapest, okt Új fajok és ritkaságok Magyarország terresztris ászkafaunájában (Isopoda: Oniscidea, Crustacea) VILISICS FERENC Szent István Egyetem, ÁOTK, Zoológiai Intézet, Ökológiai Tanszék Abstract: Vilisics, F.: New and rare species in the terrestrial terrestrial isopod fauna of Hungary. New and rare Isopod species for the Hungarian fauna were found as a result of samplings during the last two years in several geographical regions, in the capital and other settlements of Hungary. In the present paper I give the list of 13 new and rare species out of the 30 have been found. Species new to the Hungarian fauna are: Trichoniscus bosniensis, T. crassipes, T. steinboecki, Cordioniscus stebbingi, Chaetophiloscia cellaria, Agabiformius lentus, Paraschizidium coeculum. Species considered to be rare are: Haplophthalmus montivagus, Tachysoniscus austriacus, Buddelundiella cataractae, Oniscus asellus, Lepidoniscus minutus, Platyarthrus schoblii. The low number of field samplings, the inappropriate sampling methods, the special habitat requirements of the species and previous misidentifications could explain the rarity of isopod species mentioned above. New data of Isopod species (T. steinboecki, Tachysonicus austriacus, Porcellium sp., Lepidonisdcus minutus) have been found by the revision of the Trichoniscus noricus, T. plitvicensis and Philoscia muscorum material stored in the Crustacea Collection of the Natural History Museum of Hungary. The sampling sites can be divided into three main types as semi-natural, synanthropic and greenhouse ones. Species found in semi-natural habitats are of various origins (the Alps, the Balkans and central-eastern Europe), however their occurrence is possibly a result of natural dispersal. According to the results, some species (e.g. Lepidoniscus minutus) are likely to be more common than it have been presumed so far. Besides the Isopods previously known from Hungary, new and rare species (introduced and pigmy native species as well) were proved from habitats that had been previously investigated. Thus our results suggest that subsequent samplings in areas considered as well known would be highly needed and might give a better knowledge of the Hungarian fauna. Keywords: Isopoda, faunistics, new species records, Hungary Bevezetés Magyarország szárazföldi ászka faunája az elmúlt hét év alatt 42 fajról (Forró & Farkas 1998) 50-re bővült (Kontschán, 2004). Az ezen időszak alatt előkerült nyolc fajból hatot szinantróp élőhelyen találtak, és ez a tény lakott területeink faunájára hívja fel a figyelmet. Emellett azonban korántsem állíthatjuk, hogy hazánk természetközeli élőhelyeinek ászkafaunájáról pontos képünk lenne. Adott fajok látszólagos ritkasága négy fő okra vezethető vissza. Ezek a kutatottság hiánya, az alkalmazott mintavételi módszerek és a határozás pontatlansága, valamint esetenként az egyes fajok szűk elterjedése. Éppen ezért a vizsgálatok során igyekeztem a lehető legtöbb tájegységben gyűjtéseket végezni, a gyűjtésekre, és később a határozásra kellő időt szánva. 479

2 Megfigyeléseim kiterjedtek hazánk nyolc nagyobb tájegységére, a fővárosra, illetve kisebb településekre, szinantróp és természetközeli élőhelyeken egyaránt. Ehelyütt a kimutatott hét, hazánkra nézve új, illetve a hat ritkának tartott ászkafaj előfordulási adatait közlöm A Magyar Természettudományi Múzeum Crustacea Gyűjteményének a Magyarországon gyűjtött Trichoniscus noricus, T. plitvicensis és Philoscia muscorum példányok revíziója soránl igazoltam, hogy a fajok ismert elterjedési adatai esetenként jelentősen változhat a gyűjteményi anyagok újrahatározásával. Anyag és módszer A gyűjtéseket 2003-tól 2005 tavaszáig Magyarország hét tájegységén (Bakony, Budai-hg., Kőszegi-hg., Mecsek, Pilis, Soproni-hg., Visegrádi-hg.) Budapesten, illetve több kisebbnagyobb településen végeztük (1. táblázat). Terepi felvételezéseink során egyelő gyűjtést használtunk. A revízió során felhasznált múzeumi mintákat a 2. táblázatban tűntettük fel. A meghatározott egyedek 70%-os etanollal töltött, felcímkézett fiolákba kerültek, és a SZIE ÁOTK Ökológiai Tanszékén, az MTM Crustacea Gyűjteményben, a Kaposvári Egyetemen és a Stuttgarti Természettudományi Múzeum Isopoda Gyűjteményében lettek elhelyezve. Eredmények Gyűjtéseink során hét hazánkra nézve új, és hat, a korábbi előfordulási adatok alapján ritkának tartott ászkafajt mutattunk ki (1. táblázat). A faunára új fajok közül három (T. bosniensis, T. crassipes, T. steinboecki) természetközeli,míg négy (C. stebbingi, C. cellaria, A. lentus, P. coeculum) szinantróp élőhelyekről került elő. Az MTM Crustacea Gyűjtemény Trichoniscus noricus és T. plitvicensis anyagának revíziója során a T. noricus faj példányai mellett T. steinboecki, Tachysoniscus austriacus és Porcellium sp. fajokat találtam. A hazánkban gyűjtött, Philoscia muscorum néven katalogizált példányok Lepidoniscus minutus fajhoz tartozónak bizonyultak. (1. tábl). A ritkának tartott fajok közül három szinantróp (B. cataractae, O. asellus, P. schoblii), további három (H. montivagus, T. austriacus, L. minutus) faj példányai pedig természetközeli élőhelyről származtak. Hazánk faunájának új ászkafajai (a fajok gyűjtési adatai az 1. táblázatban találhatók): Cordioniscus stebbingi (Patience, 1907) Ez a sárgásfehér színű ászkafaj eredetileg kelet-spanyolországi eredetű, amely Európában üvegházakban és szinantróp élőhelyeken széles körben elterjedt. Magyarországon az ELTE Füvészkert pálmaházából kerültek elő hím és nőstény példányai is. Trichoniscus bosniensis Verhoeff, 1901 A faj elterjedési adatai Horvátországból, Bosznia-Hercegovinából, Szerbia és Montenegróból, valamint Romániából ismertek (Karaman 1966, Radu 1977). A horvátországi és boszniai adatok zömmel a Dinári-hegységhez tartozó hegyvonulatokhoz, illetve a területükön található egyes folyóvölgyekhez kapcsolódnak. Trichoniscus crassipes Verhoeff, 1939 Új faj Magyarországon, melynek elterjedése korábban Dél- és Kelet Ausztriára korlátozódott (Schmalfuss, 2003), ahol átfedést mutat a T. steinboecki faj elterjedési területével. A mecseki 480

3 lelőhelyén fogott T. steinboecki példányoktól a hímek I. potrohlábának exopoditja különbözteti meg (Strouhal 1947a, 1947b, 1953) (1. ábra) a b 1. ábra. Trichoniscus crassipes, Mecsek, Hideg-árok, a, pereiopodit 7. b, pleopod-exopodit I. leg et. det. Vilisics F. Trichoniscus steinboecki Verhoeff, 1931 (2. ábra) Hazánk új ászkafaja, amely az elmúlt egy év során először a Mecsekből, majd a Kőszegi-hegységből és a Bakonyból is előkerült. Többszöri hazai felbukkanása azért is érdekes, mert ismert elterjedési területe korábban kizárólag Kelet-Ausztriára korlátozódott (Schmölzer 1974). a b 2. ábra. Trichoniscus steinboecki, Kőszegi-hg., Cíklámen-forrás, , leg. et det. Kesselyák A., rev. Vilisics F. a, pereiopodit 7. b, pleopod-exopodit I. Chaetophiloscia cellaria (Dollfus, 1884) Ez a fürge, nyugat-mediterrán eredetű faj elsősorban a Földközi-tenger északi partvidékén (Schmalfuss 1986), Görögországban, az Appennini-félszigeten (Taiti & Ferrara 1996) és Szlovéniában ismert (Potocnik 1979), de vannak adatai Libanonból (Schmalfuss 1986) is. Agabiformius lentus (Budde-Lund, 1885) Expanzív, mediterrán faj. Széles körben elterjedt a Földközi-tenger vidékén, de adventív fajként több újvilági adata ismert (Bermuda, Haiti, Mexikó, Venezuela) (Schmalfuss 2003; Schultz 1972). Egyetlen eddigi hazai lelőhelye egy gyepesített garázstető a budapesti Várnegyedben. Paraschizidium coeculum (Silvestri, 1897) A P. coeculum 1-2 mm hosszú, sárgásfehér, összegömbölyödésre képes, vak ászkafaj, amelynek természetes elterjedése Dél-Franciaországra, Menorcára, az Appenninekre és Észak- Horvátországra tehető (Schmalfuss 2003). Az Alpoktól északra egy prágai kertből (Manicastri & Taiti 1994) vannak előfordulási adatai. A cseh előforduláshoz hasonlatosan a faj hazai felbukkanása is egy fővárosi magánkertből származik. Megvitatásuk 481

4 2003 és 2005 között hét, a magyar faunára új ászkafajt sikerült kimutatnunk, amivel a hazai ismert terresztris Isopoda fauna 57-re bővült, de múzeumi minták revíziója során ezt a számot 56-ra módosítottuk. A mintavételi helyek közül kiemelendő a mecseki Hideg-árok, amelyben a kimutatott új fajok közül három (T. bosniensis és T. steinboecki, T. crassipes) került elő, de ugyanerről az élőhelyről több más Synochaeta fajt (Hyloniscus riparius, Trichoniscus noricus) is sikerült kimutatnunk. A ritkának tartott fajok közül eddig a L. minutus faj hazai elterjedéséről csak szórványos adatokkal rendelkeztünk, és ezidáig a ritka fajok között tartottuk számon. Ez a faj az elmúlt egy évben a Dunántúl több régiójában is nagy egyedszámban került elő (Farkas, 2004, ill. jelen dolgozat). A Philoscia muscorum hazai példányainak újrahatározása során minden példányt a L. minutus fajba soroltunk. Ez alapján kijelenthetjük, hogy hazai elterjedésében nem teljesen tisztázott, de semmiképpen sem ritka fajról van szó, míg a P. muscorum faj a korábban közölt (Kontschán, 2001) adatokkal szemben nem tagja a hazai faunának. Az MTM Crustacea Gyűjteményben őrzött hím Trichoniscus noricus, T. plitvicensis néven katalogizált példányok revíziójával további adatokat nyertünk a T. steinboecki, T. noricus, Tachysoniscus austriacus fajok hazai elterjedéséről. Ezáltal a Kőszegi-hegységről készült korábbi fajlista (Kesselyák, 1937) kiegészíthető. Gyűjtéseink során a hazánk faunájára új T. steinboecki faj a Dunántúl több középhegységi régiójából is előkerült, és ez alapján hazánk természetes faunaelemének tekinthetjük. A T. austriacus faj hazai ritkasága abból fakad, hogy a Kárpát-medence a faj areájának perifériáját jelenti. Ennek következtében hazai adatai meglehetősen marginálisan, egy szűk földrajzi régióhoz kötődnek. Saját, és irodalmi adatok (Forró & Farkas, 1998) alapján állíthatjuk, hogy a T. austriacus hazánk egészére nézve ritka, de az Alpokalja területén jellemző faj, amelynek jelenlétével számolni lehet a nyugati határszél természetközeli erdeiben. A szünantróp élőhelyekről gyűjtött egzotikus fajok az ember általi behurcolás jelentőségét jelzik, ami miatt nagy az esély, hogy a hazai fauna a jövőben további fajokkal fog bővülni. Irodalom Farkas, S data to the knowledge of the terrestrial isopod (Isopoda:Oniscidea) fauna of Somogy county (Hungary: South Transdanubia). Somogyi Múzeumok Közleményei XVI Forró, L. Farkas, S Checklist, preliminary distribution maps, and bibliography of woodlice in Hungary. Miscellanea zoologica hungarica, 12, Kesselyák, A A kőszegi hegység szárazföldi ászkarákfaunája. Vasi Szemle 4, Karaman, M Kopneni izopodi (Isopoda terrestria) Jugoslavije. Zbornik filozofskog Fakulteta u Prištini, 3, Kontschán, J. Dányi, L. Murányi, D A Vértes hegység védett területeinek talajfaunája a természetvédelem tükrében. Absztrakt, I. Magyar Természetvédelmi Biológia Konferencia, Sopron, Kontchán, J A Bakonyvidék ászka (Crustacea: Isopoda: Oniscidea) faunájára új fajok. Folia Musei historico-naturalis bakonyiensis 18, Kontschán,J Reductoniscus costulatus Kesselyák, 1930, a new isopod species from Hungary. Folia historico naturalia Musei matraensis 28, Manicastri, C. Taiti, S Gli isopodi terrestri dell Appennino umbro marchigiano (Crustacea, Oniscidea). Biogeographia (Bologna), 17,

5 Potočnik, F Prispevek k poznavanju favne mokric (Isopoda terrestria) Slovenije. Biološki Vĕstník (Ljubljana), 27, Radu, V. G Nouvelles espèces de trichoniscides dans la faune de la Roumanie. Studia Univeritatis Babeş-Bolyai, Biologia, 22, Schmalfuss, H. 1986: Die Land-Isopoden (Oniscidea) Syriens und des Libanon. Teil I. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A, 391, Schmalfuss, H World catalog of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea). Stuttg. Beitr. Naturk. (Ser. A), Stuttgart, 654, Schmölzer, K Catalogus Faunae Austriae. Teil 8e, Isopoda, Vienna. Schultz, G Ecology and systematics of terrestrial isopod crustaceans from Bermuda (Oniscoidea). Crustaceana, Supplement 3, Strouhal, H Trichoniscus ostarrichius, eine neue Zwergassel aus dem nordöstlichen Österreich. Sitzungsberichte der österreichischen Akademie der Wissenschaften, mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung I, 155, Strouhal, H Die österreichischen Zwergasseln der Untergattung Trichoniscus s. str. Verh. Mikroskopie (Vienna), 2, Strouhal, H Bemerkungen zu einigen österreichischen Trichonscus-Arten (Isop. terr.). Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft, Wien, 93, Taiti, S. Ferrara, F The terrestrial Isopoda of Corsica (Crustacea, Oniscidea). Bulletin du Muséum national d Histoire naturelle (Paris), 4e Série, 18, Verhoeff K Grundlagen zur Beurteilung der geographischen Verbreitung der Landisopoden und über deren Fauna im westnordischen Gau. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 37,

6 1. táblázat. Gyűjtéseim során előkerült, a hazai faunára új, vagy ritka ászkafajok listája Faj Lelőhely Dátum * Trichoniscus crassipes Mecsek, Hideg-árok Gyűjtötte és feldolgozta Leg. et det. Vilisics * Trichoniscus Mecsek, Hideg-árok , Leg. et det. Vilisics, bosniensis rev. Schmalfuss , leg. et det. Vilisics, Mecsek, Hideg-árok , rev. Schmalfuss , Trichoniscus Mecsek, Kandina Leg. et det. Vilisics steinboecki leg. et det. Vilisics, Kőszegi-hg, Hétvezér-f rev. Schmalfuss Bakony, Nagy-Köves Leg. et det. Vilisics bg. és Fenyves víznyelő Tachysoniscus Soproni-hg., Hidegvízvölgy Cordioniscus Leg. et det. Vilisics austriacus ELTE Füvészkert Leg. et det. Vilisics stebbingi Buddelundiella Balatonberény Leg. et det. Vilisics cataractae Budapest, Vár, Lovas u Leg. et det. Vilisics Haplophthalmus Mecsek, Máza alatt Leg. et det. Vilisics montivagus Chaetophiloscia , Székesfehérvár, belváros Leg. et det. Vilisics cellaria Oniscus asellus Mecsek, Óbánya Leg. et det. Vilisics Kőszegi-hg., Hétvezér f Leg. et det. Vilisics Soproni-hg., Asztalfő Leg. et det. Vilisics Bakony, Nagy-Köves Leg. et det. Vilisics bg. Lepidoniscus minutus Pilis, Ördöglyuk-bg Leg. et det.vilisics Pilis, Vaskapu völgy Leg. et det.vilisics Pilis, Nagy Szoplák-h Leg. et det.vilisics Visegrádi-hg., Magda-f Leg. et det.vilisics Platyarthrus schobli Esztergom, Sissay-köz, Leg. et det.vilisics Leg. Vilisics, det. Agabiformius lentus Budapest, Vár, Lovas u Schmalfuss Paraschizidium Budapest, II. Csalán u Leg. Vilisics det. Taiti coeculum Pilis, Holdvilág-árok Leg. et det.vilisics Pilis, Kakas-hegy Leg. et det.vilisics * Magyarországon új faj 484

7 2. táblázat. Az MTM Állatár Crustacea Gyűjteménye Philoscia muscorum, Triconiscus noricus és T. plitvicensis mintáinak revíziója No. + Gyűjtés helye Dátum 2500 Bakonybél, Tisztavíz-forrás Zirc-Akli, Szarvas-kút Bakony, Ménesjárás, Hódos-ér Velem Gerecse, Tardos, Bikol part Őrség, Ivánc, bükkös Vérteskozma Gerecse, Tardos, Bikol part Vérteskozma, Nagy Vásár-hegy Kőszegi-hg., Ciklámen-forrás Bakony, Tisztavíz-forrás Fajnév revízió előtt Philoscia muscorum 1528 Kőszegi-hg., Stájer forrás 19?? T. noricus 1533 Hosszúhuta T. noricus Fajnév revízió után Lepidoniscus minutus Tachysoniscus austriacus Trichoniscus sp. Porcellium sp. Tachysoniscus 1534 Kercsalkúti forrás 19??, T. noricus austriacus Porcellium sp Kőszegi-hg. Ciklámen f T. plitvicensis T. steinboecki 5416 Gösssbach-völgy, Kőszegi hg T. plitvicensis T. steinboecki + MTM Állattár Crustacea Gyűjtemény katalógusszáma 485

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése

A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK (2013) 98(1 2): 111 119. A magyarországi vakbolharákfajok (Amphipoda: Niphargus spp.) értékelı irodalmi áttekintése BALÁZS GERGELY 1 és ANGYAL DOROTTYA 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben

A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben Ornis 2002-bak_uj.qxd 2005-01-27 9:33 Page 79 Ornis Hungarica 10: 79-85. 2000 A kis légykapó (Ficedula parva) élõhelyválasztása a Kõszegi-hegységben Németh Csaba Németh, C. 2000. Habitat selection of the

Részletesebben

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN

A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS. Címlap: CSONT ISTVÁN 2008 32 2008 32 A kötet a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Hortobágyi Nemzeti Park támogatásával készült. Szerkesztõ: VARGA ANDRÁS Címlap: CSONT ISTVÁN Lektorok: DR. FÛKÖH LEVENTE DR. KORSÓS ZOLTÁN

Részletesebben

Microlepidoptera.hu 7: 9 26. (2014) 9. Buschmann Ferenc, Ignác Richter & Pastorális Gábor. Bevezetés Introduction

Microlepidoptera.hu 7: 9 26. (2014) 9. Buschmann Ferenc, Ignác Richter & Pastorális Gábor. Bevezetés Introduction Microlepidoptera.hu 7: 9 26. (2014) 9 A Coleophora frischella fajcsoport újabb képviselői Magyarországon New species of Coleophora in the frischella group from Hungary (Lepidoptera: Coleophoridae) Buschmann

Részletesebben

Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae)

Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae) FOLIA HISTORICO-NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2014 38: 133 138 Vizsgálatok a Badacsonytomaj Keszthely partszakasz és a Kis-Balaton csípõszúnyog-faunáján (Culicidae) SÁRINGER-KENYERES MARCELL & KENYERES ZOLTÁN

Részletesebben

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei

A rákosi vipera védelme. Conservation of the Hungarian Meadow Viper ROSALIA. 3. kötet. A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993 óta foglalkozik kiemelt programként a rákosi vipera védelmével. Ez a faj a 20. század során folyamatosan tűnt el ismert előfordulási helyeiről. Felismerve

Részletesebben

A kuvik (Athene noctua) táplálék-összetétele egy Somogy megyei külvárosi élõhelyen

A kuvik (Athene noctua) táplálék-összetétele egy Somogy megyei külvárosi élõhelyen Natura Somogyiensis 9 315-324 Kaposvár, 2006 A kuvik (Athene noctua) táplálék-összetétele egy Somogy megyei külvárosi élõhelyen LANSZKI JÓZSEF Kaposvári Egyetem, Ökológiai Munkacsoport, H-7401 Kaposvár,

Részletesebben

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET)

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET) Debreceni Egyetem AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK PISCES HUNGARICI I. I. MAGYAR HALTANI KONFERENCIA (SUPPLEMENT KÖTET) MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG Debrecen, 2007 Szerkesztők: szakmai szerkesztő: Dr. Juhász Lajos

Részletesebben

Christa FRANK: Plio-pleistozäne und holozäne Mollusken Österreich Teil 1 2.

Christa FRANK: Plio-pleistozäne und holozäne Mollusken Österreich Teil 1 2. FOLIA HISTORICO NATURALIA MUSEI MATRAENSIS 2007 31: 183 188 Könyvajánló Christa FRANK: Plio-pleistozäne und holozäne Mollusken Österreich Teil 1 2. Kiadó: Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Austrian

Részletesebben

Contributions to the ground-dwelling spider fauna (Araneae)

Contributions to the ground-dwelling spider fauna (Araneae) Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 301 312 Kaposvár, 2004 Contributions to the ground-dwelling spider fauna (Araneae) of Villányi Hills 1 LAJOS LILLA 2 VADKERTI EDIT 1 Department of Zootaxonomy and Synzoology,

Részletesebben

AZ ÉSZA KI SZÖCS KE EGÉR (SICISTA BETULINA; RODENTIA: DIPODIDAE) ÚJABB JEL ZÉ SE RO MÁ NI Á BÓL

AZ ÉSZA KI SZÖCS KE EGÉR (SICISTA BETULINA; RODENTIA: DIPODIDAE) ÚJABB JEL ZÉ SE RO MÁ NI Á BÓL Hegyeli Zsolt Acta Siculica 2008, 115 120 AZ ÉSZA KI SZÖCS KE EGÉR (SICISTA BETULINA; RODENTIA: DIPODIDAE) ÚJABB JEL ZÉ SE RO MÁ NI Á BÓL E lt erjedé s -k u t a t á si át t e k i n t é s Az észa ki szöcs

Részletesebben

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek

Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek A kismarosi Duna-part és holtág (Kis-Duna) természeti értékeinek megőrzése Hidrobiológiai vizsgálatok a Kis-Duna (Kismaros) területén vízi gerinctelen szervezetek Csabai Zoltán 1 Móra Arnold 2 Kálmán Zoltán

Részletesebben

Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához

Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához Natura Somogyiensis 24 279-286 Ka pos vár, 2014 Adatok a dél-balatoni berekterületek halfaunájához Ferincz Árpád 1,5, Staszny Ádám 2, Weiperth András 3, Sütő Szandra 1, Soczó Gábor 4, Ács András 1,5, Kováts

Részletesebben

PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II

PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II PISCES HUNGARICI A MAGYAR HALTANI TÁRSASÁG IDŐSZAKOS KIADVÁNYA TOMUS II Magyar Haltani Társaság Debrecen Tiszafüred 2007 Pisces Hungarici a Magyar Haltani Társaság időszakos kiadványa ISSN 1789-1329 Pisces

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT BIOLÓGIAI INTÉZET KANITZIA 19 B O T A N I K A I F O L Y Ó I R A T S Z E R K E S Z T I : KOVÁCS J. ATTILA S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 2 Reviewed/Lektorálta

Részletesebben

14. szám 2009. szeptember

14. szám 2009. szeptember 14. szám 2009. szeptember 14 Az I. Gyor-Moson-Sopron Megyei Madártani Kongresszus eloadásai Szélkiáltó 14 KISALFÖLDI REGIONÁLIS MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT 2009. szeptember E-mail: pellinger@freemail.hu

Részletesebben

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts

Kivonatfüzet. 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days. Kolozsvár Cluj-Napoca. 2012 március 30 31. Abstracts Kivonatfüzet Abstracts 13. Kolozsvári Biológus Napok 13 th Biology Days Kolozsvár Cluj-Napoca 2012 március 30 31. Kivonatfüzet Kolozsvár 2012 március 30 31. Szervezők: Babeş-Bolyai TE, Magyar Biológiai

Részletesebben

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K

KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K LATE QUATERNARY QUNATITATIVE ENVIRONMENTAL AND CLIMATE RECONSTRUCTIONS IN THE SOUTH CARPATHIANS KE SO NEGYEDKORI KVANTITATI V KO RNYEZETI E S KLI MAREKONSTRUKCIO K A DE LI KA RPA TOKBAN PROLONG PROJEKT

Részletesebben

A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása)

A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása) Tájökológiai Lapok 8 (1): 207 219. (2010) 207 A világ természetvédelmének története 1961 és 1965 között (védett területek alapítása) Centeri Csaba 1, Pottyondy Ákos 1, Gyulai Ferenc 2 1 SzIE-Gödöllő, Környezet-

Részletesebben

PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN

PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN 5 A KÖRÖS-KULTÚRA ÉSZAKI ELTERJEDÉSI HATÁRÁNAK PROBLEMATIKÁJA A TISZASZŐLŐS DOMAHÁZA-PUSZTÁN VÉGZETT ÁSATÁS EREDMÉNYEINEK FÉNYÉBEN 1 Abstract DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ Eger, Dobó István Vármúzeum E-mail: domboroczki@div.iif.hu

Részletesebben

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M

4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M NÖVÉNYVÉDELEM 4 3. É V F O L Y A M * 2 0 0 7. S Z E P T E M B E R * 9. S Z Á M 35 ÉVES A KESZTHELYI NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET N Ö V É N Y V É D E L E M PL A N T P R O T E C T I ON Az FVM Élelmiszerlánc-biztonsági

Részletesebben

Magyar Tudomány. MODERN IRÁNYZATOK A ZOOTAXONÓMIÁBAN MAHUNKA SÁNDOR EMLÉKÜLÉS vendégszerkesztő: Varga Zoltán

Magyar Tudomány. MODERN IRÁNYZATOK A ZOOTAXONÓMIÁBAN MAHUNKA SÁNDOR EMLÉKÜLÉS vendégszerkesztő: Varga Zoltán Magyar Tudomány MODERN IRÁNYZATOK A ZOOTAXONÓMIÁBAN MAHUNKA SÁNDOR EMLÉKÜLÉS vendégszerkesztő: Varga Zoltán Tudományos-e a tudománymérés? A herbáriumok jelentősége Elnökjelöltek 2014 2014 4 511 A Magyar

Részletesebben

III. Herpetológiai Előadóülés

III. Herpetológiai Előadóülés A Magyar Természettudományi Múzeum, a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya szervezésében III. Herpetológiai

Részletesebben

Pisces Hungarici 6 (2012) ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE

Pisces Hungarici 6 (2012) ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE ÁRVIZEK HATÁSA EGY KIS FOLYÓ, A TARNA HALKÖZÖSSÉGÉRE EFFECT OF FLOODING ON THE FISH COMMUNITY OF A SMALL RIVER (TARNA RIVER, TISZA BASIN, HUNGARY) SZEPESI Zs. 1, HARKA Á. 2 1 Omega-Audit Kft., Eger 2 Magyar

Részletesebben

Madárfajok előfordulásának modellezése a Fontos Madárélőhelyek és a CORINE Felszínborítás 50 000 alapján előzetes eredmények

Madárfajok előfordulásának modellezése a Fontos Madárélőhelyek és a CORINE Felszínborítás 50 000 alapján előzetes eredmények Természetvédelmi Közlemények 11, pp. 439 447, 2004 Madárfajok előfordulásának modellezése a Fontos Madárélőhelyek és a CORINE Felszínborítás 50 000 alapján előzetes eredmények Báldi András 1, Nagy Károly

Részletesebben

Fészkelő madárállományok monitoringja erdősávokban

Fészkelő madárállományok monitoringja erdősávokban Ornis Hungarica (2011) 19: 125 132. Fészkelő madárállományok monitoringja erdősávokban Jánoska Ferenc Jánoska Ferenc 2011. Monitoring of breeding bird communities of windbreaks Ornis Hungarica 19: 125

Részletesebben

HORVÁT ÉS BOSNYÁK RÉGÉSZETI LELŐHELYEKRŐL SZÁRMAZÓ OBSZIDIÁN ESZKÖZÖK EREDETVIZSGÁLATA PGAA-VAL

HORVÁT ÉS BOSNYÁK RÉGÉSZETI LELŐHELYEKRŐL SZÁRMAZÓ OBSZIDIÁN ESZKÖZÖK EREDETVIZSGÁLATA PGAA-VAL 5 HORVÁT ÉS BOSNYÁK RÉGÉSZETI LELŐHELYEKRŐL SZÁRMAZÓ OBSZIDIÁN ESZKÖZÖK EREDETVIZSGÁLATA PGAA-VAL PROVENANCE STUDY OF CROATIAN AND BOSNIAN ARCHAEOLOGICAL OBSIDIAN ARTEFACTS BY PGAA KASZTOVSZKY ZS. 1, SZILÁGYI

Részletesebben

MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA

MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA Tájökológiai Lapok 5 (1): 161 172. (2007) 161 MEZÔGAZDASÁGI TERÜLETEK FELSZÍNBORÍTÁSÁNAK ÉS TÁJSZERKEZETÉNEK HATÁSA HÁROM MADÁRFAJ GYAKORISÁGÁRA ERDÔS SAROLTA 1, SZÉP TIBOR 2, BÁLDI ANDRÁS 3, NAGY KÁROLY

Részletesebben

A Maculinea boglárkalepkék Kárpát-medencéből ismert hangyagazdái, parazitoidjai és a hangyagazdák egyéb szociálparazitái

A Maculinea boglárkalepkék Kárpát-medencéből ismert hangyagazdái, parazitoidjai és a hangyagazdák egyéb szociálparazitái Természetvédelmi Közlemények 15, pp. 23-34, 2009 A Maculinea boglárkalepkék Kárpát-medencéből ismert hangyagazdái, parazitoidjai és a hangyagazdák egyéb szociálparazitái Debreceni Egyetem, Evolúciós Állattani

Részletesebben

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében

Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében historic roof structures BOTÁR István GRYNAEUS András TÓTH Boglárka 1 Dendrokronológiai vizsgálatok és építéstörténeti megfigyelések a székelyderzsi unitárius templom épületegyüttesében Dendrochronological

Részletesebben