Napoleon Hill: A nehézségek nagy haszna

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napoleon Hill: A nehézségek nagy haszna"

Átírás

1 Napoleon Hill: A nehézségek nagy haszna Prológus Minden viszontagság, minden kellemetlen helyzet, minden kudarc, sőt minden testi fájdalom magában hordja valamilyen vele egyenértékű jótétemény csíráját. Ralph Waldo Emerson legnagyszerűbb esszéje, a Kompenzáció, ezt az igazságot teljes részletességgel bizonyítja; nekem pedig olyan tapasztalatokban volt részem, amelyek nem csupán bizonyítékokkal szolgálta, de megadták az eszközöket is, amelyek által emberek millióit segíthetem hozzá, hogy a testi fájdalmat saját, nem csekély hasznukat szolgáló, építő jellegű közjátékká alakítsák át. Egy fogorvosi székben ültem Los Angelesben, arra várva, hogy az utolsó kilenc fogamat is kihúzzák, hogy aztán ideiglenes műfogsorral lássanak el. Fogorvosom mind felső, mind pedig alsó állkapcsomat érzéstelenítette, majd várakozott úgy véltem arra, hogy az érzéstelenítő hasson. Mintegy percenként a számba helyezett valamilyen eszközt, látszólag azért, hogy a fogínyemet megvizsgálja. Miután ez már jó ideje folyt, megkérdeztem: Doktor úr mikor kezdi már kihúzni a fogaimat? Meglepetés tükröződött az arcán, amikor válaszolt: Ugyan miről beszél? Majd mindet kihúztam, már csak három maradt. Ott vannak ön előtt az asztalon. Megnéztem, és semmi kétség hat fogamat kihúzta anélkül, hogy észrevettem volna: már javában zajlik a műtét. Ezután egy beszélgetés következett köztem és a fogorvos között, s ennek során fogalmazódott meg bennem az egyenértékű jótétemény elve mint annak a szájműtétnek a kompenzációja, amin akkor keresztülmentem. Emberek millióinak lehet segítségére, akik történetemet elolvassák, és annak tanulságaiból erőt meríthetnek, amikor a fogorvosuknál járnak. Ennek az elvnek, amely a jelent kötet tengelyében áll, annak egyszerre terve és célja ez a beszélgetés az ihletője. Fogorvosom, miután az utolsó három fogat is eltávolította, kérdezősködni kezdett: - Hol járt maga, amikor hat fogát kihúztam? - Gondolatban odakint voltam, a KFWB rádióállomásnál feleltem. Épp a jövú vasárnapi műsoromat próbáltam. - Nocsak! kiáltott fel a fogorvosom harminc esztendeje vagyok gyakorló fogász, de soha nem volt még olyan páciensem, aki a székemben ülve, miközben a fogait húztam, erre ügyet sem vetett. Hogy az életbe tudta ezt megtenni? - Nem volt valami nehéz feleltem -, még az előtt felkészítettem az elmémet erre a műtétre, mielőtt maga hozzálátott volna. Ez a felkészülés abból állt, hogy teljesen különváltam a helyzettől, a lelkemet valami kellemes dologra összpontosítottam, ami magától a műtéttől jó messzire van. - Ember! válaszolta a fogász. Ha tudná, hogyan lehet másokat megtanítani, hogy elméjüket a fogorvosi munkára kondicionálni tudják, hogy félelmeiket a fogorvosi szobán kívül hagyják, s közzétenné egy könyvben ezt a javaslatot, ennek az országnak a fogászai segítenék, hogy egy éven belül milliónyi példányt eladjon belőle. Még aznap, mielőtt elhagytam a fogorvos rendelőjét, már előttem lebegett ez a könyv, s már tisztáztam magamban a módszert, amely a fogászati rendelőtől való félelmet egy nagyszerű közjátékká változtatja, és emberek millióinak ad kezébe eszközt egy formulát, mellyel úrrá lehetnek testi fájdalmaikon.eembermilliókat hozzásegítettem, miként tegyék alkalmassá elméjüket az anyagi fellendülésre. A formula kialakítása több mint ötven évig tartott. Akkor vette kezdetét, amikor Andrew Carnegie megbízott, fogalmazzam meg a világ első, az egyéni teljesítményeket taglaló gyakorlati filozófiáját. Ennek részletezése során Amerika több mint ötszáz, élvonalbeli vállalkozójával köthettem személyes ismeretséget, akik segítségemre voltak e filozófia tökéletesítésében.

2 Mielőtt e formulát közreadnám, elengedhetetlen, hogy az olvasó segítségére legyek, miként készítheti fel elméjét annak befogadására. Ahogyan birtokba kell venni az elemi matematika alapjait, mielőtt valaki a magasabb matematikának nekivágnak, éppúgy kell lépésről lépésre elsajátítani az elme kondicionálásának ismeretét, megtanulva az e tudáshoz tartozó alapvetően fontos tárgyköröket, ahogyan ezek kifejtésre kerülnek az egymást követő fejezetekben. Ha olyan új világára fogsz rátalálni, amiről nem is sejtetted, hogy a birtokodban van. Világos és tiszta nyelven, bárki számára érthető módon fogom leírni a formulát, amely segítségemre volt, hogy a szájsebészeti műtétet egy olyan közjátékká alakítsam át, ami teljességgel mentes a fájdalomtól. De ez még csak a kezdet! Az elme kondicionálásának a jelen könyvben feltárandó rendszere segít az embernek abban, hogy számos, általa nem kívánt életkörülmény mint amilyen a testi fájdalom, a szomorúság, a szorongás és a kétségbeesés fölött átvegye az uralmat. Arra is felkészíti, hogy olyan kívánatos dolgokat tegyen magáévá, mint a lélek nyugalma, önmaga megértése, anyagi fellendülés, és az emberi viszonylatokban megmutatkozó harmónia. Előző könyveimben (magyarul megjelent: Gondolkozz és gazdagodj! Bagolyvár, 1996.) azt mutattam meg, hogyan tegye valaki jövedelmezőbbé állását, munkáját vagy üzleti tevékenységét, s a becslések szerint könyveim emberek millióinak segítettek az anyagi fellendülésben. A jelen kötetben az a szándékom, hogy az emberek ÉLETÉT tegyem kifizetődőbbé saját döntéseiket illetően, az önfegyelem egy olyan rendszere által, amely meghökkentő előnyökkel jár, ha megbízhatóságát e kötet olvasója mérlegre teszi. Végül, e könyvet azok számára írtam, akik általuk eddig megoldhatatlannak bizonyult személyes problémáktól, vagy kezelhetetlennek tűnő életkörülményektől szenvednek, abban a reményben, hogy számottevő haszonnal jár majd mindazok számára, akik elolvassák, s visszaigazolja orvos és fogász barátaim bizalmát, akik pácienseiknek javasolják. Kezdetben csupán olyan könyvet akartam írni, amely abban segíthet az embereknek, hogy lelküket fogászati vagy műtéti beavatkozásokra felkészítsék; de amint kezdtem a könyv vázlatát kialakítani, lelki szemeim előtt az eredetinél jóval nagyratörőbb elképzelések kezdtek lebegni egy olyan célkitűzés, hogy az olvasó megismerkedhessék mindannak a több mint negyven éven át tartó kutatás gyümölcseivel, ami a siker és a kudarc, a boldogság és a boldogtalanság okaival foglalkozott; lényeges tudásanyagot halmoztam fel a Siker Tudományának megalkotása során, ami napjainkban számos különböző címszó alatt fut, s a világ minden táján olvasható. Az elkövetkező fejezetekben ismertetni fogom a gondolkodás egyik-másik csodáját, amelyeket az olvasó maga is felfedezhet, s magáévá teheti a Tizenkét Nagy Kincset is, melyek leírására majd egy későbbi fejezetben kerül sor. Azokról a módszerekről is számot fogok adni, amelyek által a félelem, a nyomorúság, a bánat és a testi fájdalom komoly haszonnal járó inspiráló erőkké változtathatók át. Olvasd nyitott lélekkel az elkövetkező fejezeteket, s fel fogod fedezni minden csodák legcsodálatosabbikát azt, amelyet le nem írhatok, mert azt csupán te magad ismerheted, s amely mindenestől a te parancsnokságod alatt áll! Ebben a csodában olyan jelszó van elrejtve, amely szabaddá tehet, és segíthet magadévá tenni az Élet Tizenkét Nagy Kincsét. Elhozhatja neked a lélek békéjét, és kiegyensúlyozott életre lelhetsz általa, amely magában foglal minden olyan körülményt, minden olyan tárgyi-anyagi feltételt, amelyre szükséged van, s amelyre vágyakozol. E kötetben a csodák leírása révén megadtam neked a jelszó egyik felét; a másik fele azonban a te birtokodban van, s azt hozzá kell kapcsolni az általam nyújtott töredékhez. Amint a fejezeteket olvasod, a jelszó nálad levő fele meg fog világosodni előtted. Mikor pedig felismered, végképp a tied lesz, s az önmagad által kialakított teljes életté fogod átalakítani.

3 Meg fogod érteni, hogy ez a kötet sokkal többről szól, minthogy miként lehet megszabadulni a fogásznál vagy a műtőben fenyegető testi fájdalom félelmétől. Így azáltal, hogy megtanultál néhány egyszerű dolgot uralni, sokkal nagyobb dolgoknak is urává leszel NAPOLEON HILL I. fejezet Mindenki képes csodákra Egy reménybeli apa fel-le baktatott a kórház szülőszobájának előterében, kíváncsian várakozva, vajon gyermeke fiú lesz-e vagy lány. Kinyílt az ajtó, és két ápolónő lépett oda a várakozó apához, anélkül, hogy ránéztek volna. Majd megérkezett az orvos, s egy pillanatig habozott, mielőtt a türelmetlen apát a bejárathoz intette volna. - Mielőtt bemegy kezdte a doktor, el kell mondanom egy riasztó hírt. A gyermek fiú, és fülek nélkül született. A füleinek még a csökevényei is hiányoznak, és persze süket marad egész életére. - Lehet, hogy fül nélkül született kiáltott fel az apa, de nem fogja süketen leélni az életét! - Ne izgassa fel magát felelte az orvos, de hozzá fog szokni a gondolathoz; ezen a körülmények nem lehet változtatni. Az orvostudomány egyéb olyan esetekről is tud, mint az ön fiáé, de hallani még egyetlen így született gyermek sem tanult meg. - Doktor úr, nagyra becsülöm az ön orvosi jártasságát, de bizonyos értelemben magam is orvos vagyok egy olyan hatékony gyógymódot fedeztem fel, ami bármely emberi szükségletet ki tud elégíteni, jóformán tetszőleges körülmények között. E gyógymód alkalmazásának első lépése, hogy semmiképpen ne tekintsünk elkerülhetetlennek olyan tényezőket, amelyeket nemkívánatosnak tartunk. Itt és most közölnöm kell önnel, hogy a fiamat ért csapást sohasem leszek hajlandó megváltoztathatatlannak tekinteni. Az orvos nem felelt, de az arckifejezésén tükröződő döbbenettől egyértelműen kiviláglott: Te szegény ördög, bármennyire is sajnállak, rá fogsz majd jönni, hogy vannak olyan életkörülmények, amelyeket az ember kénytelen elfogadni. Karon fogta az apát és bevezette a szülőszobába, ahol már várt rá az anya és a gyermek. Visszahajtotta a takarót, s csendesen állva várta, hogy az apa szemügyre vegye azt, amiről ő maga komolyan úgy gondolta, olyan ténye az életnek, amit az ember kénytelen elfogadni. Gyorsan szálltak az évek. Huszonöt évvel később egy másik orvos mosolyogva lépett ki a laboratóriumából, kezében néhány röntgen-felvétellel. Ez csoda! kiáltott fel. Megröntgeneztem ennek a fiatalembernek a fejét minden lehetséges szögből, és semmi olyasmit nem találtam, ami bármilyen hallószervre utalna. A vizsgálataim mégis azt mutatják, hogy hatvanöt százalékban normális hallása van. Az orvos New York City egyik ismert specialistája volt, s a kezében tartott röntgen-felvételek annak a fiatalembernek a fejéről készültek, aki kétségkívül süketen élte volna le az életét, ha nem lép közbe az apja, aki elutasította ezt a lehetőséget, s aki tett egyet-mást a természet e ballépésének helyrehozataláért. Mindezek igazságáért már csak azért is kezeskedhetek, mert én magam vagyok az apa, aki még egy olyan természeti csapás gyógyíthatatlanságát sem volt hajlandó elfogadni, mint a fülek kialakulásának teljes hiánya. Közel kilenc esztendőn át időm tetemes hányadát annak az erőnek az alkalmazására fordítottam, amely végül fiam normális hallásának hatvanöt százalékát helyrehozta. Ez elengedő volt számára az általános iskola, a középiskola és egy egyetem elvégzéséhez, olyan

4 osztályzatokkal, amelyek a legjobb tanulók szintjének felelt meg. S lehetővé tette, hogy normális életet éljen, mindazon kényelmetlenségektől és zavaró tényezőktől mentesen, amelyeket a legtöbb süket embernek el kell szenvednie. Miképpen volt véghez vihető ez a csoda? Ki, vagy mi vette véghez a csodát, és mi ment végbe egy hallószerv nélkül született gyermek fejének belsejében, ami lehetővé tette az elégséges hallás kialakulását, s azt, hogy kielégítő életet tudjon élni? Ugyanezeket a kérdéseket tettük fel a fül-specialistának. Íme, ezt válaszolta: Kétségtelen, hogy az apának a fiú tudatalattija felé sugárzott lélektani direktívái arra indították a természetet, hogy az valamilyen újfajta idegrendszert rögtönözzön, amely az agyvelőt összekapcsolja a koponya belső falával, s így lehetővé teszi a fiú számára, hogy csontvezetéssel halljon. Remélhető, hogy mire az olvasó e kötet végére ér, világossá válik majd annak a csodának a közelebbi természete, amely megóvott egy gyereket attól, hogy életét süketen élje le. E könyv megírásának ez a legfőbb célja. A szerzőnek sokszor volt segítségére ez a csoda azóta, hogy még egészen fiatal emberként tudomást szerzett róla. Segített úrrá lenni a félelmen, a babonaságokon, a tudatlanságon és a nyomorúságon, az emberiség e négy fő ellenségén, melyeknek csak azért adja be oly sok ember harc nélkül a derekát, mert nem tudják, hogyan utasítsák vissza a csoda révén az Élet azon ajánlatait, amelyeket nem szívesen fogadnának el. A csoda közelebbi természete olyan jellegű hogy egyik ember a másiknak aligha tudná azt leírni, amíg az nincs lelkileg felkészülve a befogadására. Ezért aztán fontos, hogy az olvasó e könyv összes elkövetkező fejezetét végigolvassa és végigelemezze, mielőtt felkészülne a csoda teljes jelentésének befogadására. A jelen fejezetben leírok néhány igen határozott támpontot, de ezek önmagukban nem elégségesek annak a legfőbb titoknak a felfedezéséhez, hogy miként utasítsák vissza sikeresen az Élet azon ajánlatait, amelyeket nem szívesen fogadnának el. Érdemes e titkot komolyan tanulmányozni, mert ez a legfőbb kulcs, amely birtokosa számára rengeteg áldásnak nyit ajtót, olyannak, mint amilyen a félelem kezelése a fogorvosi rendelőben vagy a sebészeten. A lelki beállítottság, amellyel ezt a könyvet olvasod, nagyban meghatározza, hogy mikor, s a könyv mely pontján tárul fel előtted a titok. Összpontosítsuk hát figyelmünket a POZITÍV LELKI BEÁLLÍTOTTSÁGBAN rejlő mély lehetőségekre! Ha lelki beállítottságodat kézben tudod tartani, jóformán az összes olyan körülményt kontrollálhatod, amelyek mint például a félelem vagy az aggódás életedet befolyásolják. Mennyire fontos a lelki beállítottság? Vizsgáljuk meg, milyen szerepet játszik életünkben a lelki beállítottság, és derítsük ki, hogy mennyire fontos. Lelki beállítottságod a legfőbb tényező, ami feléd vonzza az embereket, s barátaiddá teszi, vagy épp elriasztja őket, attól függően, hogy beállítottságod pozitív-e vagy negatív. Egyedül te vagy az, aki meghatározhatja, hogy melyik eset álljon fenn. A lelki beállítottság a testi egészség fenntartásának is fontos meghatározója. Minden orvos tudja, s többségük el is ismeri, hogy a páciens lelki beállítottsága minden egyéb tényezőnél fontosabb a testi bajon gyógyítása során. A lelki beállítottság meghatározó fontosságú ha ugyan nem a legfontosabb annak meghatározásában, hogy milyen eredmény várható az imádságtól. Régóta ismeretes, hogy amikor valaki félelemtől, kételytől vagy szorongástól megrendült lelkiállapotban kezd

5 imádkozni, annak csak kedvezőtlen következményei lehetnek. Kedvező eredmények csak a mélységes HIT által támogatott imádságoktól várhatók. Ha egy közúton autót vezetsz, lelki beállítottságod nagyban meghatározza, hogy biztonságos sofőr vagy-e, vagy országúti szerencsejátékos, aki önmaga és mások életét egyaránt veszélyezteti. A legtöbb autóbaleset állítólag azért következik be, mert a kocsi vezetője ittasan vezetett, illetve dühroham, feldúltság vagy szorongás lett rajta úrrá. Lelki beállítottságod azt is nagyban meghatározza, hogy életedet a lelki béke, vagy pedig a kudarc és a nyomorúság érzete jellemzi. A lelki beállítottság alkotja a fő szövedékét mindenfajta kereskedelmi tevékenységnek is tekintet nélkül arra, hogy mivel kereskedik az ember: áruval, szolgáltatással, vagy bármilyen egyéb termékkel. Akinek negatív a lelki beállítottsága, semmit sem tud eladni. Kaphat ugyan rendelést olyasvalakitől, aki vásárol tőle, de eladás nem történik. A tranzakció csupán vásárlásból áll. Talán már számos boltban megfigyelted ezt a jelenséget, ahol az eladók egyáltalán nem azzal törődtek, hogy az ügyfelek kedvére tegyenek. A lelki beállítottság révén eshet át valaki fájdalommentesen egy fogászati vagy sebészeti beavatkozáson. Hogy ez miként valósítható meg, azt az elkövetkező fejezetekben világosan ismertetem majd. Egyesek úgy vélik, az ember lelki beállítottsága amíg élete során a testében lakozik, azt is befolyásolja, ami vele a halála után történik. Ennek az elméletnek nincs egyértelmű bizonyítéka, hacsak nem az, hogy teljesen logikus. S végül, a lelki beállítottság fontossága mellett szóló legmeggyőzőbb érv a tény, hogy ez az egyetlen dolog, amely fölött bárki megkérdőjelezhetetlen és kizárólagos ellenőrzést gyakorolhat. Nem kontrollálhatjuk más emberek gondolatait vagy cselekedetit. Nem befolyásolhatjuk más emberek gondolatait vagy cselekedeteit. Nem befolyásolhatjuk a világrajövetelünket vagy az onnan való távozásunkat, de kétségbevonhatatlan előjogunk van, hogy ellenőrzésünk alá vonjunk minden bennünk megfogalmazódó gondolatot, eszmélésünk kezdeteitől fogva egészen addig, amíg életünk véget nem ér. Ez tehát a legmélyebb és leglényegesebb tény, ami egy ember életét befolyásolhatja! Logikus, hogy a Teremtő ingyenes erőforrásnak szánta, amikor minden egyes embert a saját gondolatai feletti maradéktalan ellenőrzési joggal ruházott fel, s ez csakugyan ilyen ingyenes erőforrás, hiszen az elme az egyetlen eszköz, ami által egy ember megtervezheti saját életét, és a maga döntése szerint élhet. Henley, a költő, bizonyára megértette ezt az igazságot, amikor a következő sorokat írta: én vagyok sorsom ura, s magam vagyok lelkem parancsolója. Valóban, éppen abban a mértékben válunk evilági sorsunk irányítóivá, amennyire lelkünket birtokba vesszük, és lelki beállítottságunk ellenőrzése révén meghatározott célok felé vezéreljük. A lelki beállítottság lehet negatív vagy pozitív Hétköznapi életünk viszonyai között csak a pozitív lelki beállítottság a kifizetődő lássuk tehát, miben is áll ez, hogyan tehetünk rá szert, és miként alkalmazhatjuk életünk során a dolgokért és a körülményekért vívott küzdelmünkben. A kedvező lelki beállítottságnak sok-sok vonatkozása van, és alkalmazása során számtalan kombinációban kapcsolódhat össze mindazokkal a körülményekkel, amelyek életünkre hatnak. Mindenekelőtt, a pozitív lelki beállítottság az a szilárd cél, hogy minden élmény legyen az kellemes vagy kellemetlen olyan haszonnal járjon, ami segít kiegyensúlyozni életünket mindazzal, ami lelki békénkhez vezet. Arról a szokásról van szó, hogy keressük az egyenértékű jótétemény lehetőségét, származzék az bármilyen általunk megtapasztalt kudarcból, vereségből vagy

6 kellemetlenségből, s előmozdítjuk, hogy ez a lehetőség valamilyen hasznos dologgá sarjadjon. Csak egy pozitív lelki beállítottság ismerheti fel és hasznosíthatja a feladatokat vagy az egyenértékű jótétemény lehetőségeit, amelyek az ember által megtapasztalt kellemetlenségekből fakadnak. A pozitív lelki beállítottság szokás, miszerint elménket szakadatlanul kapcsolatban tartsuk azokkal a körülményekkel és dolgokkal, amelyeket kívánunk az életben, s távol tartsuk azoktól, amelyeket nem kívánunk. Az emberek többsége félelmek, szorongások és aggodalmak által meghatározott lelki beállítottság jegyében éli le életét, olyan körülmények miatt görcsölve, amelyek valamiképpen, előbb vagy utóbb, úgyis bekövetkeznek. S az a furcsa ebben, hogy ezek az emberek gyakran másokat vádolnak a balszerencséjük miatt, amit negatív lelki beállítottságukkal maguk idéztek önmagukra. Az elme kifejezetten arra hajlik, hogy egy ember gondolataihoz e gondolatok fizikai megfelelőit rendelje. Gondolkozz a nyomor jegyében, s nyomorúságban fogsz élni. Gondolkozz a gazdagság jegyében, s a bőséget fogod magadhoz vonzani. A harmonikus vonzás örök törvényének értelmében az ember gondolatai mindig olyan anyagi öltözetet vesznek fel, amelyek saját természetükhöz illeszkednek. A pozitív lelki beállítottság szokás, miszerint az ember minden kellemetlen körülményre, amivel dolga akad, úgy tekintsen, mint lehetőségre, melynek révén tesztelheti saját képességét: vajon fölül tud-e rajta emelkedni, vajon képes-e megtalálni és működtetni az egyenértékű jótétemény lehetőségét. A pozitív lelki beállítottság szokás, miszerint valaki minden problémát értékel, s különbséget tesz azok között, amelyek fölött úrrá tud lenni, illetve amelyeket nem tud ellenőrzése alá vonni. A pozitív lelki beállítottságú ember arra vállalkozik, hogy megoldja az általa ellenőrizhető problémákat, amiket pedig nem tud kontrollálni, azokhoz úgy viszonyul, hogy azok lelki beállítottságát ne sodorják el a pozitív irányból a negatívba. A pozitív beállítottságú ember megengedőleg viszonyul mások esendőségéhez és gyengeségeihez, anélkül, hogy megbotránkozna borúlátó szemléletükön, vagy befolyásolná őt a gondolkodásmódjuk. A pozitív lelki beállítottság z a szokásunk, hogy határozott céllal cselekedjünk, és maradéktalanul higgyünk mint a cél helyénvalóságában, mind pedig abban a képességünkben, hogy el tudjuk érni. Az a szokásunk, hogy túllépjünk felelősségünk betű szerinti értelmezésén, s több és jobb szolgálatot tegyünk, mint ami a kötelességünk volna, s mindezt barátságosan és készségesen tegyük. Az a szokásunk, hogy határozott célt tűzzünk ki s annak irányában haladjunk, dicséretre és rosszallásra ügyet sem vetve. Az a szokásunk, hogy más emberekben a jó tulajdonságokat keressük, s arra számítsunk, hogy ezekre rá is fogunk találni, ugyanakkor készek legyünk észrevenni kedvezőtlen vonásainkat is, anélkül, hogy ettől magunk kedvezőtlen lelkiállapotba kerülnénk. Az a szokásunk, hogy úrrá legyünk összes érzelmünkön, alávetve ezeket az ésszerű gondolkodásnak s az akaraterő fegyelmének. Az a szokás, hogy valaki szembenézzen mindazokkal a tényekkel, amelyek életét befolyásolják, legyenek azok kellemesek vagy kellemetlenek, s tiszta fejjel tudjon gondolkodni, ha kellemetlenségek merülnek fel. A Végtelen Intelligencia egyetemes hatalmában felismerése, s a tudás, hogy az igénybe vehető, s a HIT közvetítésével meghatározott célok felé irányítható. A pozitív lelki beállítottság a legfőbb közvetítő tényező, amely által a Névtelen Alkoholisták számtalan férfit és nőt segítettek kigyógyítani az alkoholizmusból. Ugyanez az alapja a túlzott dohányzástól való megszabadulásnak.

7 Ez a közvetítője az elme bármilyen célú kondicionálásának, például a legkülönbözőbb fajta félelmek elűzésének. Minden szokás, legyen az jó vagy rossz, szándékos vagy önkéntelen, az ember lelki beállítottságán alapul. Ez az a közeg, amely által valaki a kellemetlen szokásokat vagy körülményeket valamilyen előnnyé formálhatja át. A pozitív lelki beállítottság az egyetlen közeg, ami által valaki a saját lelki élete feletti maradéktalan ellenőrzés eleve meglévő jogát gyakorolhatja, anélkül, hogy ebben bárki segítené vagy megakadályozná. S ez az az eszköz, amelynek révén az ember útjában álló akadályok az előrelépés támpontjaivá tehetők bármely hivatásban. Az egyik ember lelki beállítottsága felfedi magát a másik előtt bármilyen kimondott szó, jel vagy cselekvés nélkül, pusztán a telepátia útján. Szakadatlanul terjed tehát. Evés közben egy ember lelki beállítottsága elősegítheti vagy hátráltathatja az emésztést, a negatív lelki beállítottság pedig teljesen lebéníthatja az emésztőrendszert. Egy szónok lelki beállítottsága gyakran sokkal erőteljesebben meghatározza, hogy beszédét hogyan értelmezik, mint az általa kimondott szavak. Hasonlóképpen, egy író alkotás közben megnyilvánuló lelki beállítottsága a sorok között is eljut az olvasóhoz. A lelki beállítottság megfelelő előkészítése és ellenőrzése révén az ember felkészítheti lelkét arra, hogy bármilyen kellemetlen körülménnyel anélkül, hogy attól kiborulna meg tudjon küzdeni, még olyankor is, ha általa szeretett személyek vannak életveszélyben. A lelki beállítottság kétirányú kapu az élet ösvényén. Egyfelől megnyílhat a siker felé is, és kilenghet - a másik irányban a kudarc felé. Az a tragikus, hogy az emberek zöme rossz irányba lendíti meg a kaput. A páciens lelki beállítottsága az orvosnak a legnagyobb segítségére lehet, de lehet egy testi baj kezelésének legnagyobb akadálya is, attól függően, hogy ez a beállítottság pozitív vagy negatív. E közismert tények elmondása nyomán könnyen érthető, hogy miért hat át mindent a lelki beállítottság, minthogy befolyásol minden tapasztalatot, amivel dolgunk van, és állandóan saját ellenőrzésünk alatt áll. A mély gondolat ezúttal az a felismerés, hogy az egyetlen dolog, ami sikerre viheti pályánkat vagy kudarcba taszíthat, megáldat bennünket a lelki béke érzetével vagy nyomorúsággal verhet életünk minden napján egyszerűen az az előjogunk, hogy a lelki beállítottság révén birtokba vehetjük saját lelkünket, s azt bármilyen, általunk választott cél felé kormányozhatjuk. Hogyan ellenőrizhető a lelki beállítottság? A lelki beállítottság ellenőrzésének kiindulópontja az indíték (vagy motívum ) és a vágy. Indíték vagy indítékok nélkül soha senki nem tesz semmit, s minél erősebb az indíték, annál könnyebb a lelki beállítottságot ellenőrizni. A lelki beállítottságot számos tényező befolyásolja: 1. Eegy meghatározott cél elérése iránti ÉGETŐ VÁGY, amely az emberi törekvések mindegyikét mozgósító kilenc alapvető indíték valamelyikén alapul. (A kilenc alapvető indíték lajstroma a VII. fejezetben látható.) 2. Az elme kondicionálása arra, hogy bizonyos meghatározott célokat kiválasszon és véghezvigyen a NYOLC VEZÉRELV segítségével, vagy valamilyen egyéb technikával, amely a pozitív célokkal szakadatlanul betölti az elmét, akár alszik, akár ébren van. (A NYOLC VEZÉRELV jellemzőinek leírása a IV. fejezetben található.) 3. Szoros kapcsolat fenntartása azokkal a személyekkel, akik a pozitív célok iránti aktív elkötelezettségre és a negatív kisugárzású emberek hatásának elutasítása ösztönöznek.

8 4. Önszuggesztió, melynek során az elme folyamatosan pozitív utasításokat kap, egészen addig, amíg csupán azt vonzza magához, amiről ezek az utasítások szólnak. 5. annak mély megértése és alkalmazása, hogy az egyénnek kizárólagos előjoga saját elméjének ellenőrzése és irányítása. 6. egy olyan gépezet alkalmazása, melynek révén a tudat alatti elme alvás közben meghatározott utasításokat kap. (A IV. fejezetben dióhéjban leírok majd egy ilyen szerkezetet.) az Amerikai Életforma, a szabad vállalkozás és a személyes szabadság páratlan rendszere, amelyre oly büszkék vagyunk, nem más, mint hogy az emberek lelki beállítottsága speciális célok szerinti szerveződésre és irányultságra tesz szert. Az Amerikai Életformának az a tényezője, amely a többi közül messze kiemelkedik, azokból a törvényekből és kormányzati működésmódokból áll, amelyeket azért alkottunk meg, hogy megóvjuk az egyén szabadságát a lelki beállítottsága feletti ellenőrzés gyakorlására. A lelki beállítottság ellenőrzésének ez a szabadsága adta nekünk azokat a nagy vezetőket, akik az Amerikai Életformát és a szabad vállalkozás nagyszerű rendszerét megmintázták. S jellemző, hogy csak azok váltak vezetőkké, akik a pozitív lelki beállítottság szerint jártak el. Thonas A. Edison pozitív lelki beállítottsága egyenesben tartotta őt több mint ezer kudarc után is, és tette lehetővé számára az elektromos izzólámpa feltalálását. Ez a találmány vezette be az elektromosság nagy korszakát s azt a mesés gazdagságot, ami belőle fakadt. Henry Fordot korai küzdelmei során pozitív lelki beállítottsága tartotta a felszínen, amíg első automobilját megalkotta, s ez volt a legnagyobb és legfontosabb belső forrás, amelyből merítve hatalmas ipari birodalmát létrehozta, ami egy Krőzusnál is gazdagabbá tette őt, s közvetve vagy közvetlenül mintegy tízmillió férfinak és nőnek adott munkát. Andrew Carnegie-t pozitív lelki beállítottsága emelte ki a nyomorból és a tudatlanságból, s ez volt a fő erőforrása, amikor megteremtett egy új iparágat, mely életre hívta a nagy acélkorszakot, egész gazdasági rendszerünk máig is a legfontosabb láncszemét. Mahatma Gandhi pozitív lelki beállítottság (ő úgy nevezte: passzív ellenállás) több volt, mint az Indiát nemzedékek óta irányító angol hadsereggel való versengés. Gandhi pozitív lelki beállítottsága forrasztotta szövetségbe több mint kétszázmillió honfitársát, akik passzív ellenállásának roppant erőt adtak, s felszabadították Indiát a brit uralom alól, egyetlen puskalövés és egyetlen katona elvesztése nélkül. A fenséges Golden Gate függőhíd építőjének pozitív lelki beállítottsága tette lehetővé a világ leghosszabb egyetlen ívből álló hídjának létrejöttét, annak ellenére, hogy az első próbálkozások szerint a feladat mérnökileg megoldhatatlan. Bármikor is vezetői nagysággal vagy komoly teljesítménnyel találkozunk az élet bármely területén, akármelyik hivatás vagy foglalkozás terén, rá kell jönnünk, hogy az a pozitív lelki beállítottságon alapul. A pozitív lelki beállítottság remények, vágyak és hiedelmek teljességéből adódik össze, ha ezekből kialakul a HIT. A HIT pedig nem egyéb, mint nyitott ajtó a Végtelen Intelligencia felé, amit csak az tehet magáévá, s csak az alkalmazhat, akinek sajátja a pozitív lelki beállítottság. A pozitív lelki beállítottságot illetően pedig az a legrejtélyesebb tény, hogy mindenkinek joga van azt magáévá tenni és bármilyen célra alkalmazni, egy fillér nélkül is teljesen ingyen. Az elkövetkező fejezetekben fog fény derülni arra a titokra, amely által ez a mély igazság gazdagíthatja elmédet, s uralmat adhat a kezedbe bármilyen akadály felett, ami az életed hátralevő részében rád váró boldogságnak útjában állna. Olvasd nyitott lélekkel, s jutalmad olyan gazdagság lesz, amely elegendő a kiegyensúlyozott élethez, s szorongástól való mentességhez és a maradandó lelki békéhez. Az elkövetkező fejezetekben megismerheted a ma élő legnagyobb embert. Amikor felismered ennek a személynek a nevét, jelöld meg az oldalt, ahol e név számodra kiderült, mert új jelentést és

9 célt fedeztél fel, amelynek jegyében e bolygón vagyunk arra a néhány évre, amit Életnek neveznek. (Én MEGJEGYZÉSEM: ITT ÉS MOST: 26 OLDAL A KÖNYVBEN. ÉN) Az elkövetkező fejezetekben aprólékos utasításokat találsz azon lelki beállítottság kialakításának érdekében, amely elűzi a fogorvostól vagy a sebésztől való félelmet. Ez a lelki beállítottságokról szóló fejezet egyfajta előzetes bemutató volt, hogy felkészítsen a majdani instrukciókra, melyek a sebészet és egyéb (esetleg még előforduló) nemkívánatos helyzetek okozta kényelmetlenségen való felülemelkedést szolgálják. II. fejezet Kirándulás az élet csodáinak völgyében Nemrég hátralapoztam az Idő Nagy Könyvében, melyben élettörténetemet feljegyezték, és a Dolgok, amelyeket mellőztem, mert vagy ártalmatlannak, vagy haszontalannak véltem őket jelzésű oldalakon gazdag aranybányára leltem, amiről e kötet során be fogok számolni. Miért vártam oly sokáig ennek a mesés gazdagságnak a felfedezésével, miért vettem semmibe? A válasz nyilvánvaló lesz, amikor felfedezésem természetét leírom. Mielőtt megtehettem volna e felfedezést, szellemileg fel kellett nőnöm ; az ifjúkor örömeit fel kellett cserélnem a felnőttkor érettségével, hogy kellő bölcsességre tehessek szert, hogy felismerjem, és kellőképp értelmezi tudjam e roppant gazdagságot, hogy olyan tekintettel nézhessek rá, amit már nem homályosítanak el a hibás emberi szokások. Amint az Idő Könyvében lassan lapoztam e bámulatos feljegyzés lapjait, megdöbbenéssel fedeztem fel, hogy bármilyen körülmény, amit ember csak ismerhet, minden tévedés, minden kudarc és minden szívfájdalom roppant hasznossá válhat, ha valaki úgy viszonyul hozzájuk, hogy azok természetét és célját meg akarja érteni. S talán érthető a meglepetésem, amikor végigelemezve múltamnak azokat a körülményeit, amelyeket kellemetlennek és ártalmasnak találtam rájöttem, hogy ezek mindegyike hozzájárult azokhoz a maradandó értékekhez, amelyeket most magaménak tudhatok. Az Idő Nagy Könyvének tanulmányozása során felfedeztem egy korábban ismeretlen módszert, ami által az ember minden korábbi balsikere, tévedése és kudarcélménye az elképzelhető legbőségesebb áldássá alakítható át. E felfedezés késztetett arra, hogy megírjam ezt a kötetet - tanuljanak belőle mindazok, akik a lélek békéjét a sötétben tapogatózva keresik, ahogyan közel negyven éven át magam is vakon keresgéltem. Mielőtt átrágtam magam mindazon gondolatok és dolgok törmelékein, amelyektől korábban féltem s ezért haszontalanoknak vélve azokat, félredobtam őket, úgy véltem, a sikeres teljesítmények titka csak azoknak az embereknek a tanulmányozása révén fejhető meg, akik maguk is sikeresek voltak. Amikor Andrew Carnegie megbízott, alkossam meg a világ első, az egyéni teljesítményeket taglaló gyakorlati filozófiáját, Mr. Carnegie segítségével Amerika több mint ötszáz, a maga területén élvonalbeli vállalkozójával köthettem személyes ismeretséget. Természetesen úgy tekintettem ezekre a nagy teljesítményeket maguk mögött tudó emberekre, mint a felhasználható tudás kizárólagos forrásaira mintha csak őket volna érdemes tekintetve vennie azoknak, akik egy hevesen versengő világban akarják megtalálni a helyüket. Mostanra már elvetettem ezt a téves következtetést, mert rá kellett jönnöm, hogy a sikeres emberi teljesítmények örök törvényei a szegények és szerények számára éppúgy hozzáférhetők, mint amennyire nyitva állnak a gazdagok és büszkék előtt. Először akkor ismertem fel döbbenten ezt az alapigazságot, amikor egy Délen született feketével hozott össze a sors, aki arca verítékével kereste kenyerét. Amikor először hallottam a történetét, elkísértem, s részletesen elmondtam neki: égek a vágytól, hogy megismerhessem a valódi titkot, hogyan volt képes drámai módon és hihetetlenül rövid idő alatt újjászületni a nyomorból a gazgadságba.

10 Egy forró nyári napon ez az ember megállt a gyapotföldek tövében, kapája nyelére támaszkodott, letörölte homlokát és gyötrelmesen felkiáltott: Ó, Uram! Miért kell így dolgoznom, ha nem jut nekem semmi egyéb, csak egy kunyhó, ahol megalhatok, és némi szalonna hogy éhez ne haljak? Kiáltására válasz érkezett, s kezdetét vette egy eseménysor, amely emberek millióinak életét változtatta meg, akiket a sors arra rendelt, hogy e férfiú történetéről értesüljenek. Azért választottam e fejezet bevezetőjéül ennek az embernek a történetét, mert oly tökéletesen szemlélteti annak a tanácsnak a helyességét, amit az elkövetkező fejezetekben azok elébe fogok tárni, akik anyagi gazdagságra és lelki békére vágynak, s alaposabban meg akarják érteni, miként lehet a kellemetlen helyzeteken úrrá lenni. Születési helye és bőrszíne miatt ennek az embernek két csapást is el kellett viselnie, de pusztán szerencsés kérdésfeltevése által ráhangolódott az élet nagy titkainak egyikére, amit majd később fogok leírni, s a hírnév és jószerencse olyan állapotába juttatta magát, ami az emberek többsége számára ismeretlen, főként azok számára, akiknek nagy egyetemeinken alkalmuk volt formális oktatásban részesülni. Mindenekelőtt a férfi kérdésére kapott válasz megismertette vele a személyes siker első alapelvét, a Legfőbb Cél Meghatározottságát, s egy, annak eléréséhez szükséges körülírt tervet. Ez a cél pedig nem kevesebb volt, mint hogy régi személyiségét egy újabbra, egy sokkal nagyszerűbbre cserélje fel egy olyan személyiségre, amelyben megvan az erő, hogy bármire szert tegyen, amire vágyik, faji hovatartozásra, vallásra és bőrszínre való tekintet nélkül olyan személyiségre, amelynek eléréséhez e kötet minden olvasóját igyekszem hozzásegíteni. A kérdésre kapott válasznak megfelelően a férfi azonnal a Személyes Istenség főpapjává nevezte ki magát- ez az egyetlen igaz élő Isten a Föld minden lakója számára. Bármiként vélekedjék is valaki a férfi által Meghatározott Legfőbb Cél kiválasztásáról, aligha vádolhatja kisebbrendűségi komplexussal pedig ez a komplexus oly sokak életében meghatározó erővel bír. Nos, mielőtt bármilyen következtetésbe bocsátkoznánk arról, hogy emberünk ilyen magas posztra szemelte ki magát az életben, hadd foglaljam össze dióhéjban, meddig jutott el Legfőbb céljának elérésében. Ítéleted talán majd megenyhül iránta, s ahelyett, hogy megbotránkoznál rajta, hasznosabb lesz számodra, ha megtudsz egyet-mást azokról az erőkről, amelyeket ő alkalmazott, hogy élete során végül magas posztra jusson. Ez az ember igen impozáns névvel ruházta fel magát: ő lett Divine Atya. Követőinek tábora milliókra tehető, közöttük számos fehér ember van, az Egyesült Állomnak közel minden államában élnek, és néhány más országban is. Divine Atya hatalmas pénzösszegek felett rendelkezett ez mind önkéntes adományokból származott. Rolls Royce-on utazott, és a saját szállodáiban hált mindama városokban, amelyeket meglátogatott számára tehát soha többé nem volt kérdés, hogy hajtsa le a fejét: mindenütt a legkényelmesebb szállás várta; a színesbőrűekre vonatkozó korlátozások nem okoztak neki gondot. Kiterjedt és bonyolult üzleti szervezetet működtetett, az utcai árusoktól kezdve a ruhaüzleteken át az éttermekig ezek személyzete mind önkéntes segítőkből állt. Hogy másoknak mennyi hasznot hozott Divine Atya gazdagsága, ehelyütt érdektelen. Így utólag nyilván senkinek nem javasolnám, hogy Divine Atya nyomdokaiba lépen. A szerző mindamellett szeretné veled megismertetni annak a csodának a természetét, amire Divine Atya rábukkant még ha merő véletlenségből is, ami éppúgy megszabadította t faji hovatartozásának és bőrszínének hátrányaitól, mint a nyomorúságból és képzetlenségből fakadó hátrányoktól, és példátlanul gazdaggá tette. Ez az információ szándékaim szerint nem azért válik a hasznodra, hogy utánozd Divine Atyát, hanem hogy arra sarkalljon: az embereket szolgálva múld felül őt a magad terepén, tartozzék

11 az akár a vallás birodalmához, akár valamilyen egyéb hasznos szolgálathoz. De már akkor is elégedett lehetsz ezzel az információval, ha saját személyes életed terhein könnyíteni tudsz. Divine Atya gazdagságának titka számomra nem jelent újdonságot. E titok tanulmányozására több mint negyven esztendőt szántam, s láttam sikeresen működni e nemzet több mint ötszáz kimagasló emberének életében, akikkel együtt dolgoztam, s akik évek hosszú során át együttműködtek velem. A Siker Tudománya szervezetében olyan emberekről van szó, mint Henry Ford, Thomas A. Edison, Dr. Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson vagy William Howart Taft. A legrejtélyesebb azonban a személyes siker e legfőbb titkát illetően az a tény, hogy e kimagasló emberek közelebbi vizsgálatából kiderült: hármuk kivételével egyikük sem értette a siker forrását, illetve annak az erőnek a természetét, amely ilyen mesés sikert lehetővé tett. A nagy csodába túlnyomó többségük ugyanúgy botlott bele, mint Divine Atya. Akik a teljesítményei valódi titkára kíváncsiak, aligha tekinthetnek el attól a ténytől, hogy ha harmincmillió önkéntes követője volt vagy akár csak egymillió, rendelkeznie kellett valamilyen titokzatos vonzerővel, amellyel általában nem rendelkeznek azok, akiket a puszta kapzsiság vezérel. Ehelyütt, ahogyan a többi fejezetben is, a szerző nem győzi hangsúlyozni a tényt, hogy a pénzügyi fellendülés titka ugyanaz, mint amelynek segítségével valaki a testi fájdalmat vagy bármely egyéb kellemetlen körülményt a maga javára tud fordítani. Ebben a fejezetben, s az elkövetkezőkben is, részletesen ismertetem a Divine Atya sikeréért felelős csodát, egyszersmind ennél többre is vállalkozom. Le akarok írni néhány további csodát, amelyek a Föld minden egyes lakója számára hozzáférhetőek olyan csodákat, amelyeket csak részben szoktak észrevenni, és ritkán alkalmaznak, jóllehet tényleges ösvényt nyitnak a lelki béke és az anyagi jólét felé. Minden tízmillióból, akik esetleg elolvassák a csodák általam leírt lajstromát, egy ember kivételével nagyjából mindenki megdöbbenne és meglepődne, hogy e listán a legmagasabb rendű gazdagság lehetőségeit soroltam fel. Minden tízmillióból egy azért nem döbbenne és nem lepődne meg ezen, mert ugyanabba a csoportba tartozik, mint az Edisonok, a Fordok, és a Divine Atyák, akik rábukkantak a csodára, s alkalmazták azt, hogy sorsukat a maguk életstílusának mintái szerint alakítsák. Amint kirándulást tesztünk Az élet csodáinak völgyében, ami által Divine Atya is kiemelkedhetett a nyomor és tudatlanság legaljáról, mesés gazdagságra tehetett szert, s elegendő bölcsességre, hogy e gazdagsággal bánni tudjon, örvendezve fedezheted majd fel azt a csodát, melynek révén ez a változás végbemehetett. Ha a felfedezés ebben a fejezetben elmaradnak, sor kerülhet rá az elkövetkező fejezetekben, ahol feljegyeztem mindazt, ami a lelki békéhez és a jóléthez vezető ösvényről ismeretes. Íme, néhány támpont, melyek segítségedre lehetnek Divine Atya esetének részletes elemzésében: Újjászületésének pontos ideje, helye és körülményei teljességgel az ő elhatározásátől függtek, s az ő ellenőrzése alatt álltak. Senki nem volt a segítségére és senki nem sugallta neki a lehetőséget, hogy szabaduljon meg a tudatlanságtól és a nyomortól, s váltsa fel ezeket mesébe illő bőséggel és bölcsességgel. Ezt a körülményt azért hangsúlyozom, mert nyilvánvalóan arra utal, hogy amit egy tanulatlan ember meg tudott tenni, azt bármelyik hasonlóképpen értelmes személy megismételheti vagy meghaladhatja, bármilyen emberi vállalkozás terén. Vajon kétli-e bárki is azt, hogy a módszer, amellyel ez az ember a nyomort a roppant gazdagságra váltotta fel, arra is szolgálhat, hogy bármilyen kellemetlen körülményt valamilyen egyenértékű jótéteménnyé változtassunk át? Mi a különbség e konkrét ember és fajának más, az Egyesült Államokban élő tagjai és azok között, akiknek épp ugyanazok az előjogai, mint amelyekkel ő a sajátmaga számára szerzett?

12 Az e kérdésre adott válasz világos támpontot nyújt annak a csodának a megértéséhez, amely ezt az önjelölt messiást a legszörnyűbb nyomorban élő senkiből hatalmas bőség felett parancsnokló valakivé avatta. A Divine Atya sorsának megváltoztatásáért felelős csoda pontosan ugyanaz, mint ami Henry Fordot, Thonas A. Edisont vagy Andrew Carnegie-t a maguk területén a személyes teljesítmény fantasztikus csúcsaira emelte, s ez ugyanaz a csoda, mint amely az emberi faj által megtett bármely fejlődési lépésért felelős, akármelyik tevékenységi területen. E csoda segítségével Milo C. Jones, a Wisconsin állambeli Fort Atkinson közelében lévő kicsiny tanya gazdája milliomossá lett, miután testének mindkét oldala lebénult; s e sikert ugyanazon a farmon érte el, amely számára korábban csupán tisztes megélhetést nyújtott. E sorok írójának temérdek tanítványa van, akik e csoda segítségével üzleti vállalkozásokat lendítettek fel, megoldhatatlan problémákat oldottak meg, és lelki békére leltek. Fellelhetők jóformán minden élethivatásban, minden üzletágban, minden szakmában, a világ legkülönbözőbb tájain. A jelen kötetben nyújtott példákat tehát kellőképpen hitelesíti több mint negyven év kutatómunkája. Dr. Frank Crane egy apró chicagói templom lelkipásztora volt, amiből épp hogy meg tudott élni. A szerző tanítványaként felfedezte a csodát, s arra jutott, hogy prédikációt leközli egy több újságban megjelenő rovatban, ami évente több mint dollárt fialt. Mi köze mindezeknek ahhoz, hogy miként kezeli az ember a félelmet, a fizikai fájdalmat, a bánatot és a legkülönbözőbb kudarcélményeket, amelyek élete során érhetik? Másként fogalmazva: az az alapelv, amely embereket anyagi bőséghez juttat, miként szolgálhat arra is, hogy a fájdalmat leválasszuk a fogász fúrójáról vagy a sebész szikéjéről? Légy türelmes, olvass figyelmesen és nyitott lélekkel, s megkapod a választ ezekre a kérdésekre, s mindazon továbbiakra is, amelyek felmerülnek benned, mielőtt a csoda feltárulna előtted. Ha türelmetlenül követeled, hogy a csodára már az első fejezetben fény derüljön, válaszul a szerző elmondhat valamit, ami még kisfiú korában történt, de elméjében mély nyomot hagyott. A nagyapa kivitt némi kukoricát a tyúkólhoz, szétszórta a döngölt padlón, majd gondosan befedte szalmával. Amikor megkérdeztem, miért bajlódott ennyit, így felelt: Két oka van annak. Először: ha szalma alá rejtem a kukoricát, és a tyúkoknak kapirgálniuk kell érte, akkor mozogni fognak, és ettől egészségesek maradnak; másodszor: így örömüket lelhetik abban, ha kiderül, hogy milyen okosan, és rátaláltak a szemekre, amiket én bizonyára el akartam rejteni előlük. Most pedig itt az ideje, hogy elemezzünk néhányat a kisebb csodák közül, amelyeket meg kell érteni, tudni kell értékelni, mielőtt rátérnénk arra a nagy csodára, amely által az ember megváltoztathatja az életét. Mindeme csodák közül talán azt szokták a leggyakrabban félreérteni, amely a következő fejezetben szerepel, mert ez arról a kiindulópontról szól, ahonnan el kell rugaszkodni ahhoz, hogy a számára nem kívánatos életkörülményeket olyanokkal válthassa fel, amelyekre vágyik. III. fejezet A változás által végbemenő gyarapodás törvénye Az élet első csodája A SZAKADATLAN VÁLTOZÁS álljon az Élet Csodáit felsoroló lista élén, elsősorban nem azért, mert ez volna a legfontosabb az itt leírtak között, hanem azért, mert ez az, amit az emberiség túlnyomó többsége a legelkeseredettebben ellenez. Márpedig ez a legfőbb oka minden személyes kudarcnak és vereségnek, ha valaki épp ezt nem érti meg, s nem tud alkalmazkodni hozzá.

13 Életformánk változásai a huszadik század első felében a természetnek jóval több titkára világítottak rá, mint amennyit egész előző civilizáció során felfedeztek. Ezek közé tartozik az automobil, a telefon, a rádió, a televízió, a hangosfilm, a repülőgép, a radar vagy a drót nélküli távíró feltalálása mindezeket az emberi elme szakadatlanul változó folyamatai hozták létre. A változás az emberi haladás közvetítő tényezője a népek életében nem kevésbé, mint az egyes emberek sorsában. Az az üzleti vagy ipari vállalkozás pedig, amely nem hajlandó a változás által előre haladni, kudarcra van ítélve. A nagy amerikai életforma, amely a világon soha nem látott életszínvonalat tudott biztosítani az emberek számára, a szakadatlan változás eredménye. A Változás Törvénye a Természet kérlelhetetlen törvényeinek egyike, amely nélkül civilizáció egyáltalán nem létezhetne. A változás törvénye nélkül az emberi faj még mindig ott tartana, ahonnan elindult egy szinten állna az állatokkal s a Föld összes többi teremtményével, amelyeket ösztönös viselkedésmintázatok korlátoznak és kötnek gúzsba, melyeken nem tudnak felülemelkedni. A változás törvénye révén (amit népszerű kifejezéssel evolúciónak is neveznek) az ember lassanként eltávolodott az állatok közösségének alapszintjétől, ahol még az összes élőlény sorsa ösztönös életmintázatokhoz rögződött, s az értelem egyre magasabb és magasabb szintjeit hódította meg. Napjainkra az ember magasan fölébe nőtt annak a harmincezer ember alkotta istenségnek, melyeket hosszú és gyötrelmes felemelkedésének kezdete óta megalkotott. Az emberiség egész története, az élet bármely formájának minden maradványa egyértelműen a szakadatlan változás mintázatát jelzi. Egyetlen élőlény sem marad ugyanaz két egymást követő percben, s e változékonyság olyannyira elkerülhetetlen, hogy kéthavonta az egész emberi test teljes változáson megy keresztül, s testünk összes sejtje kicserélődik. A változás törvénye a Teremtő fortélya, aminek segítségével megkülönbözteti az embert az állatok családjának összes többi tagjától. Ahhoz is eszközt nyújt, hogy az élet örök igazságai, az emberek szokásai és gondolatai az emberi viszonylatok jobb rendszereiben alakuljanak újjá, s a harmónia és az emberek közötti jobb megértés felé haladjanak. S azoknak az eszközöknek is egyike, amelyek arra használatosak, hogy úrrá legyünk a rögzült szokásokon, amelyek a testi fájdalomtól való félelmet okozzák. A változás törvénye révén azok az emberi szokások, amelyek nincsenek összhangban a világegyetem átfogó mintázataival és céljaival, időről időre felbomlanak a háborúkban, a járványos betegségekben, az aszályokban, s a természeti erők egyéb ellenállhatatlan megnyilvánulásaiban, amelyek arra kényszerítik az embert, hogy szabaduljon meg dőreségeinek hatásaitól, és kezdjen új életet. A változásnak ugyanez a törvénye, amely egész nemzeteket igazít hozzá az univerzum átfogó tervéhez, éppennyire érvényes azokra az egyénekre is, akik tévesen értelmezik a természet törvényeit, vagy nem alkalmazkodnak azokhoz. Légy összhangban a Nagy Tervvel, vagy pusztulj! figyelmeztet a természet. Az emberek félelmei és kudarcai, az emberi kapcsolatok megrázkódtatásai és csalatkozásai mind arra valók, hogy kimozdítsák őt azokból a szokásaiból, amelyekhez oly görcsösen ragaszkodik, s magáévá tegye, befogadja és a saját hasznára fordítsa a gyarapodás derekasabb szokásait. Az egész oktatásnak az a célja vagy legalábbis az kellene hogy legyen, hogy az egyén elméjét belülről gyarapodásra és fejlődésre bírja; ahhoz kellene hozzásegíteni az elmét, hogy a gondolkodási folyamatok állandó változásai révén fejlődjön és táguljon, hogy az egyén végül fel tudja ismerni saját lehetséges erőit, s ezáltal képes legyen saját személyes problémáinak megoldására.

14 Hogy ez az elmélet összhangban áll a természet tervivel, abban a tényben leli bizonyítékát, hogy minden idők legtanultabb emberei azok, akik a NAGY POFONOK EGYETEMÉN diplomáztak. Saját tapasztalataikból kellett tanulniuk, amelyek arra késztették őket, hogy fejlesszék és alkalmazzák elméjük és lelkük erejét. A változás törvénye az oktatás és a nevelés leghatalmasabb forrása! Ha ezt az igazságot megérted, már nem fogod ellenezni a változásokat, amelyek által szélesebb látókör birtokában értheted meg önmagadat és általában a világot. Már nem fogsz ellenállni annak sem, ha a természet szétzúzza egyik-másik szokásodat, amely nem juttatott lelki békéhez vagy anyagi javakhoz. A Teremtő az emberi lényekben olyan tulajdonságokat rosszall a legnyomatékosabban, mint az igénytelenség, az önelégültség, a tunyaság, a gyávaság és az önkorlátozás. Ezek mind kemény büntetést rónak azokra, akik ilyen jellemvonásokat ápolnak magukban. Az ember a változás törvénye miatt kényszerül rá a gyarapodásra. Valahányszor egy nemzet, egy vállalat vagy egy egyén felhagy a változással és rutinszerű kerékvágásba zökken, fellép valamilyen titokzatos erő, és izzé-porrá zúzza annak szerkezetét, megtöri a régi szokásokat, s újszerű és jobb szokások alapjait veti meg. Gyarapodás mindenben és mindenkiben a szakadatlan változás által megy végbe! A személyiség rugalmassága az egyénnek az a képessége, hogy alkalmazkodjék mindazokhoz a körülményekhez, amelyek életét befolyásolják a vonzó egyéniség egyik legfőbb jellegzetessége. Éppennyire vonzó a változás által végbemenő gyarapodás törvényéhez való alkalmazkodás készsége. A Ford Autótársaság egy egyetlen csarnokból álló szerény téglagyárként indult, s ebből fejlődött a világ egyik legnagyobb ipari birodalmává, amely közvetve vagy közvetlenül több százezer embernek ad munkát. Henry Ford, az alapító, bár zseniális ipari szervező volt, legalább két alkalommal közel zátonyra futtatta az üzletet, mert rugalmassága a változásra való hajlandósága nem tartott lépést a korral. Halála után az unokája vette át az üzletet még csupán ifjú az alapító atyához képest, de igen rugalmas gondolkodású fiatalember, aki hajlandó volt követni a változás által végbemenő gyarapodás törvényét. Néhány év leforgása alatt ez a fiatalember a Ford ipari birodalmat sokkal fejlettebb intézménnyé alakította át, mint amire nagyapja egész életében képes volt. A munkaszervezésben, az ipari menedzseri munkában, az autók megtervezésében és a stílus kialakításában a fiatal Henry Ford olyan embernek bizonyult, aki maga kezdeményezi a változásokat, ahelyett hogy küzdene ellenük, és bölcsességének e használatával egyik napról a másikra az ipar varázslójává vált. Az emberi lélek mindenünnen felkiált, s valójában azt mondja: Ébresztő! Ismerj magadra, hajítsd el régi szokásaidat, mielőtt még rabszolgasorba taszítanak, s nem hagynak más lehetőséget, mint hogy mindent újra kezdj egy reinkarnáció után. Ha addig akarsz végezni a feladatoddal, amíg itt vagy, alkalmazkodnod kell a változás és a szakadatlan gyarapodás roppant törvényeihez. Az emberi lélek kiáltása figyelmeztetés, amikor azt mondja: Minden dolog és minden körülmény, ami életedet megérinti, legyen az kellemes vagy kellemetlen, gabona Életed Malmában. Fogadd be és őröld meg az általad választott életminta szerint, inkább szolgáljon téged, semmint félelmekkel és aggodalmakkal gyötörjön. Egy régi virginiai család Délnyugat-Virginia hegyei között nevelkedett, viszonylagos szegénységben. Nagy sokára odáig is kiépítették a vasutat, s a környék gazdag széntelepeit kezdték kitermelni. A család mesébe illő pénzért tudta eladni a hegyeken fekvő földjeit, a városba költöztek, s új, divatos házat vettek. Amikor a ház készen állt három fürdőszobával és minden modern berendezéssel felszerelve, a feleség nem volt hajlandó fizetni az építési vállalkozónak, mert szerinte a munka még nem volt kész.

15 - Mi hiányzik? érdeklődött a vállalkozó. - Tudja azt maga nagyon jól, hogy mi hiányzik válaszolta a feleség. Nincs árnyékszék a telken. - Nos magyarázta némi meglepetéssel a vállalkozó az árnyékszék már kiment a divatból amikor maguk a városba költöztek. Most van három gyönyörű fürdőszobájuk, ahol minden testi igényének egyedül tehet eleget a legnagyobb kényelemben. - Egész életemben a budin ülve olvasgattam a kedvenc képes újságaimat, és ebben örömömet leltem kiáltott fel az asszony. Eszem ágában sincs megválni ettől az élvezettől az én koromban. Építsék meg azt az árnyékszéket vagy nem kapnak egy vasat sem. Az árnyékszéket megépítették. Amikor az asszony megszemlélte, a következő kifogással állt elő: Ez így nem lesz jó! Csak egy luk van az ülőkéjén, és nálunk mindig két luk volt. Csináltak hát egy másik lukat is, és ráadásképpen a vállalkozó bevezette a hideg- és melegvizet, és egy telefont is. Így a gazdag idős hölgy eleget tehetett társadalmi szokásainak, és elolvashatta képes újságait az árnyékszéken. Íme, az önelégültség és a megrögzött szokások győzelme a változás és a haladás fölött. Amikor a pénztárgépeket először bevezették, a gyártóknak komoly nehézséget jelentett rávenni a kereskedőket, hogy alkalmazzák is azokat idegrohamot kaptak az új masináktól. Az áruházi eladók azért idegenkedtek ezektől a berendezésektől, mert ezek azt sugallták, hogy ők tisztességtelenek, a kis boltosok pedig azért tiltakoztak, mert az új gépek ára, plusz a kezelésükre fordított idő jövedelmük jelentős hányadát felemésztette. A változás törvénye azonban ellenállhatatlan és megkerülhetetlen! Manapság aligha akadna épeszű kereskedő, akinek a boltjában bárkinek pénztárgép nélkül kellene kezelnie a nyugtákat. Amikor az Amerikai Jegybank rendszerének működését az Egyesült Államok kongresszusa kikényszerítette, a bankárok nagy része hangosan tiltakozott. A rendszer gyökeres változást hozott, és a bankárok, csakúgy mint bárki más, elleneztek minden változást, ami megszokott üzletmenetüket megzavarná. Az Egyesült Államok Jegybank rendszere a legnagyobb biztosítékot jelentette a bankok számára, amit valaha is bevezettek, s ha ma azt javasolnák, hogy töröljék el, a bankárok valószínűleg ugyanolyan lármásan tiltakoznának a változás ellen. Felbecsülhetetlen jelentőségű a tény, hogy a Teremtő felvértezte az embert az egyetlen olyan eszközzel, amely által elszakadhatott az állatvilágtól, és spirituális rangra emelkedhetett, ahol ura lehet saját földi sorsának. Ez az eszköz a változás törvénye. Pusztán lelki beállítottságának megváltoztatása révén az ember az élet és a megélhetés tetszése szerinti mintáját vázolhatja fel maga előtt, s e mintát meg is valósíthatja. Ez az egyetlen dolog, ami fölött az ember visszavonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen és kikezdhetetlen ellenőrzést gyakorolhat olyan tény ez, amit a Teremtő minden bizonnyal az ember legfontosabb előjogának tekint. Diktátorok és reménybeli világhódítók jelennek meg és tűnnek el. Mindig el kell tűnniük, mert a világegyetem átfogó tervébe nem illik bele, hogy az embert leigázzák. Az örök mintázat azt foglalja magában, hogy minden egyes embernek szabadnak kell lennie, hogy a saját életét a maga módján élhesse, saját maga gondolatait és cselekedetit irányíthassa, hogy maga munkálja ki saját földi sorsát. A bölcselőt, aki hátratekint a múltba, hogy kiderítse, mi fog történni a megszületendő jövőben, ezért nem zaklatja fel, hogy egy Hitler vagy egy Sztálin egy ideig saját énjének fényében sütkérezik, és az emberiség szabadságát fenyegeti. Mert ezek az emberek, s az előttünk járó, fajtájukbeli többiek mind saját túlzásaikban és hiúságukban, s a szabad világ feletti uralom vágyában lelik pusztulásukat. Ráadásul meglehet, hogy ők, s az emberi szabadság megfojtására vállalkozó többiek csupán démonok, akiknek szándékaitól függetlenül az a dolguk, hogy önelégültségéből felébresszék az embert, s utat nyissanak a változásnak újabb és jobb életmódok számára.

16 A természet békésen vezeti az embert egyik változástól a másikig, ameddig az ember együttműködik vele, de forradalmi módszerekhez nyúl, ha az ember fellázad, és semmibe veszi vagy elutasítja a változás törvényét. Ilyen forradalmi módszer lehet egy szeretett személy halála vagy egy súlyos betegség is; járhat üzleti kudarccal vagy a munkahely elvesztésével, ami arra készteti az embert, hogy hivatást váltson és egészen új területen helyezkedjen el, ahol tágasabb lehetőségekre talál, amelyekről sohasem értesült volna, ha régi szokásai nem hullanak darabokra. A természet a szokások rögzülését kényszeríti ki minden, az embernél alacsonyabb szinten álló élőlényből, s éppennyire határozottan kényszeríti ki a változás törvényét az emberi szokások esetében. A természet megadja tehát az egyetlen eszközt, ami által az ember az univerzum átfogó tervében kijelölt szerepével összhangban gyarapodhat és fejlődhet. Thomas A. Edisont akkor érte az első csapás, amikor a tanára mindössze három hónap után hazaküldte az általános iskolából, jelezvén szüleinek, hogy ez a gyerek nem alkalmas arra, hogy oktassák. Soha nem tért vissza az iskolába mármint a szokványos értelemben vett iskolába ; önmagát kezdte tanítani a Nagy Pofonok Egyetemén, ahol olyan oktatásban részesült, hogy ő lett minden idők egyik legnagyobb feltalálója. Mielőtt ezen az egyetemen lediplomázott volna, egyik állásból a másik után rúgták ki, mígnem a Végzet ujja el nem vezette egy lényegi változáshoz, ami felkészítette arra, hogy nagy feltalálóvá váljon. A formális iskoláztatás talán megfosztotta volna őt attól a lehetőségtől, hogy naggyá legyen. A természet tudja, mit akar azzal, ha valamilyencsapás, testi fájdalom stressz, kudarc vagy időleges vereség ér valakit utol. Vésd ezt az emlékezetedbe, s vedd hasznát, ha legközelebb bármiféle csapás ér. S ahelyett, hogy zokogó lázadásban törnél ki vagy reszketnél a félelemtől, emeld magasra a fejed, nézz körül minden irányban, s keresd meg annak az egyenértékű jótéteménynek a csíráját, amit minden viszontagság magában hord. Én magam soha nem rémülök meg az életemben bekövetkező forradalmi változásoktól, legyenek azok akár szándékosak, akár olyan kellemetlen körülmények által rám kényszerítettek, amelyeket nem tudok ellenőrizni, mert legalább az e körülményekre adott reagálásomat irányíthatom. S ezt a jogomat nem azáltal gyakorlom, hogy panaszkodni kezdek, hanem megkeresem annak az egyenértékű jótéteménynek a csíráját, ami minden tapasztalatban benne rejlik. A könyv, amit most olvasol, szó szerint azoknak a negyven esztendőn át tartó szakadatlan, s időnként drasztikus változásoknak az eredménye, amelyeket életem során véghez kellett vinnem. Számos változás kényszerű volt; egyik-másik szándékos, de hosszú távon mind hozzájárult ahhoz, hogy felfedezzem a lelki béke és az anyagi jólét titkát. Amikor Andrew Carnegie megbízott, alakítsam ki a világ első, az egyéni teljesítményeket taglaló gyakorlati filozófiával foglalkozó szervezetét, oly kevéssé voltam felkészülve a feladatra, hogy igazából azt sem tudtam, mit jelent a filozófia szó, amíg utána nem néztem az Idegen Szavak Szótárában. Ha valaki is belevágott már olyan feladatba, amit a legelejéről kellett elkezdeni, hát én bizony ott kezdtem! Nem egyszerűen csak változás volt az, amire fel kellett készülöm, hogy Mr. Carnegie megbízását teljesítsem: ez a feladat gyakorlatilag teljesen újjáépített! Talán ez volt a szerencse, mert végül is a személyes küzdelmeim nyomás szerzett tudás vezetett el annak a legfőbb csodának a felismeréséhez, aminek bemutatása e könyv központi célja. Ez a feladat, amely új lelket öntött belém, azt is magában foglalta, hogy a kudarc saját magam kialakította szokásait a siker saját magam kialakította szokásaivá változtassam át, ami nagysokára kiegyensúlyozott életet teremtett a számomra, ami felölel mindent, amire vágyom, s amire a magam választotta életstílushoz szükségem van. Egyebek között az alábbi változásokat kellett megvalósítanom, hogy életem munkájára felkészülhessek:

17 a) Kigyógyulni abból a szokásból, hogy az önbizalom hiánya miatt gyorsan kelljen érvényesülnöm. b) Felhagyni azzal a szokással, hogy meghódoljak a hét alapvető szorongás, közöttük a betegségtől és a testi fájdalomtól való félelem előtt. c) Kiküszöbölni azt a szokást, hogy az önmagamra kényszerített korlátozások miatt ragaszkodjak a szegénységhez és a nélkülözéshez. d) Szakítani azzal a szokással, hogy elhanyagolom saját elmém birtoklását, s azt arra felhasználni, hogy elérjem vágyaimat. e) Az alázatos hála szellemében kigyógyítani magam abból a rossz szokásból, hogy kapcsolatom a szükségtől való szabadsággal mindig kudarcba fulladjon. f) Felhagyni azzal a szokásommal, hogy előre igyak a medve bőrére. (Összekeverni a SZÜKSÉGLETEIMET a JOGAIMMAL.) g) Feladni azt a téves hiedelmet, hogy a BECSÜLETESSÉG és a CÉLKITŰZÉS KOMOLYSÁGA más önmagában sikerre visz. h) Feladni azt a téves hiedelmet, hogy TANULTSÁGRA csak a felsőoktatás keretei között lehet szert tenni. i) Korrigálni azt a szokásomat, hogy elmulasztom az életvitelemet egy gyakorlatias költségvetés és időfelhasználás szerint megtervezni. j) Felhagyni azzal, hogy elmulasztom IDŐM legnagyobb részében életem Legfőbb Célját követni. k) Felhagyni a türelmetlenséggel. l) Korrigálni azt a szokásomat, hogy elmulasztok leltárt készíteni megfoghatatlan kincseimről, s kifejezni hálámat ezek miatt. m) Korrigálni azt a szokásomat, hogy igyekszem több anyagi gazdagságot felhalmozni, mint amennyit jogosan felhasználhatok. n) Korrigálni azt a hiedelmemet, hogy hasznosabb KAPNI, mint ADNI. o) Végül, de nem utolsósorban, helyrehozni azt a szokásomat, hogy elmulasztom elismerésemet kifejezni a Végtelen Intelligencia, valamint azon lehetőség iránt, hogy kapcsolatba léphetek vele, és bármilyen általam kívánt célra felhasználhatom a LEGFŐBB CSODA alkalmazása révén. Ez persze korántsem teljes listája azoknak a változásoknak, amelyeket gondolkodási és cselekvési szokásaimban meg kellett valósítanom, de a leglényegesebbek közül valók, amiben nyilvánvaló, hogy a VÁLTOZÁS TÖRVÉNYE életemben fontos szerephez jutott, s éppennyire nyilvánvaló, hogy ha ezeket a módosításokat nem vittem volna véghez, megfosztottam volna magam attól a lehetőségtől, hogy a személyes teljesítmény egy működőképes filozófiájával álljak a világ elé, ami több elismerést hozott a számomra, mint amennyit egy ember ebben az életben kívánhat. Most, hogy életem e bensőséges részleteit ilyen egyenesen eléd tártam, remélem, belátod: annak az igazságnak az elfogadására akarlak felkészíteni, hogy talán neked is változtatnod kell egyik-másik szokásodon, mielőtt azt a teljes és kiegyensúlyozott életet élvezhetnéd, amit a saját stílusod szerint alakítasz ki. Hogy milyen mértékben kell jelenlegi szokásaidon változtatnod, azt kizárólag te döntheted el, a listán azonban szerepelnie kell a hét alapvető szorongás kezelésének, ha kiegyensúlyozott életet akarsz élni, amelyben lelki békére találsz. S íme a hét alapvető szorongás: 1. Félelem a SZEGÉNYSÉGTŐL. 2. Félelem a BÍRÁLATTÓL. 3. Félelem a BETETSÉGTŐL és a TESTI FÁJDALOMTÓL. 4. A SZERETETT SZEMÉLY ELVESZTÉSE feletti szorongás. 5. A SZABADSÁG ELVESZTÉSE feletti szorongás.

18 6. Félelem az ÖREGSÉGTŐL. 7. Félelem a HALÁLTÓL. Az elkövetkező fejezetekben instrukciókat fogsz kapni mind a felsorolt, mint egyéb félelmek kezelésére, olyan új gondolkodási szokások alkalmazása által, amelyeket ki kell alakítanod a régi szokások helyett, amelyek e szorongásokat lehetővé tették. Bármilyen egyéb változásra van is szükséged egy jól formált élethez, ez a tény nem változtat azon, hogy a felsorolt hét alapvető szorongás kezelése elengedhetetlen egy újjáépítési program során. Meríts bátorságot abból az ígéretből, hogy ezek a korrekciót célzó javaslatok nem tesznek szükségessé számodra semmi olyan nehézséget vagy cselekedetet, ami ellenőrzési lehetőségeiden kívül esne. Megvan a maguk ára, de ez az ár nem haladja meg egy ép ember lehetőségeit. Napi szokásaink miatt vagyunk ott, ahol vagyunk, s vagyunk azok, amik vagyunk! Szokásaink egyéni ellenőrzésünk alatt állnak, s bármikor megváltoztathatók, nem kell hozzá más, csak a változás iránti szándék. Ez a lehetőség az egyetlen olyan előjog, amely felett az egyén maradéktalan kontrollt gyakorolhat. A szokásokat gondolkodásunk alakította ki, és gondolkodásunk az egyetlen dolog, ami fölött a Teremtő jóvoltából teljes ellenőrzi joggal rendelkezünk; s e jognak megfelelően hathatós jutalmak illetnek bennünket, ha azt gyakoroljuk, és szörnyű büntetések várnak ránk, ha e jog gyakorlását elmulasztjuk. IV. fejezet Láthatatlan útmutatóink Az élet második csodája LÁTHATATLAN ÚTMUTATÓINK, akiknek létezését csak azok bizonyíthatják, akik felismerték őket, s akik elfogadták segítségüket, születésünktől a halálunkig a szolgálatunkban állnak. E láthatatlan talizmánok velünk vannak, amikor felébredünk, és ügyelnek ránk, amikor alszunk, bár a legtöbb ember anélkül éli le életét, hogy létezésüket észrevette volna. Nem célom, hogy hosszas értekezést adjak elő e láthatatlan útmutatók létezésének bizonyítására, akik az emberi lényeknek segítséget nyújtanak, csupán fel akarom hívni rájuk azon utastársaim figyelmét, akik, midőn olyan életmód után kutatnak, amely kielégíti szükségleteiket és lelki békéhez vezet, örömest elfogadnak bármilyen forrásból származó segítséget. Ha elmaradt volna a segítség, melyet barátságos láthatatlan útmutatóimtól kaptam, sohasem tárhattam volna a világ elé a Siker Tudományát, amely most milliókat segít abban, hogy saját belső erőforrásaikat felfedezzék, és a gyakorlatban alkalmazzák. Nyolc láthatatlan útmutatómag ismertem fel, s adtam nekik olyan nevet, ami illik az általuk nyújtott szolgálat jellegéhez. Részletesen leírom majd őket, de érdemes szem előtt tartani a tényt, hogy a Nyolc Vezérelv a saját képzeletem szülötte, és bárki kedve szerint megkettőzheti őket. A Nyolc Vezérelvről úgy fogok beszélni, mintha valóságos személyek volnának, akiknek szolgálatai egész életemben a rendelkezésemre állnak. Ők pedig úgy reagálnak kéréseimre, mintha valóságos emberek volnának. Következzék tehát a Nyolc Vezérelv leírása, az általuk nyújtott szolgálatok magyarázatával együtt. 1. AZ ANYAGI FELLENDÜLÉS ELVE A Nyolc Vezérelv

19 Ennek a láthatatlan útmutatónak az egyedüli feladata, hogy kellőképpen ellásson mindazokkal az anyagi javakkal, amelyekre vágyom, vagy amelyekre szükségem van, hogy az általam kialakított életformát fenntarthassam. Pénzügyi aggodalmakat, amelyek oly sok ember lelki békéjét megzavarják élete során, én sohasem tapasztalok. Ha pénzre van szükségem, az számomra mindig a kívánt mértékben a rendelkezésemre áll, de nem számíthatok pénzre, s nem is juthatok hozzá anélkül, hogy azt valamilyen egyenértékkel ne viszonoznám ez általában valamilyen szolgálat vagy szolgáltatás, ami mások hasznára válik. 2. A TESTI EGÉSZSÉG ELVE E láthatatlan útmutató egyedüli feladata, hogy testemet mindig tökéletesen rendben tartsa, beleértve testem előkészítését a szükséges alkalmazkodási teljesítményekre is, mint amilyen például a fogászati beavatkozásra való felkészülés. Mielőtt ez az elv működésbe lépett volna, gyakran fenyegetett fejfájás, székrekedés, és időnként a fizikai kimerültség ezeket mintha elfújták volna. A Testi Egészség Elve mindig készültségben és működésben tartja minden szervemet, gondoskodik a sejtek milliárdjainak ellenállóképességéről, s megfelelő immunitást biztosít számomra minden fertőző betegséggel szemben. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy életszokásaim révén együtt szoktam működni a testi egészség elvével, vagyis megfelelőképpen étkezem, eleget alszom, s az is a szokásaim közé tartozik, hogy munkavégzésemet ugyanolyan mennyiségű játékkal ellensúlyozom. Különösen fontos, hogy elmémet a pozitív és konstruktív gondolkodás állapotában tartom, és soha nem engedem meg magamnak, hogy elmerüljek a szorongás, a babona vagy a hipochondria mocsarában. S végül, minden falat ételt és minden csöppnyi folyadékot, ami a száma kerül, kiadós imádsággal elegyítek, amelyben köszönetet mondok láthatatlan útmutatómnak, a Testi Egészség Elvének, hogy gondoskodik testem maradéktalan jólétéről. Életem során békés nyugalmat élvezek minden tevékenységemben és élményemben, de különösen ügyelek arra, hogy élelmemet a derű és vidámság légkörében vegyem magamhoz. Otthonunkban nem szánunk külön időt a családi fegyelem fenntartására, de ha volna ilyen idő, az nem az étkezés időszakára esne, ahogyan ez számos más családnál tapasztalható. Minden gondolat, amit az ember étkezés közben kifejez, részévé válik annak az energiának, ami az élelemmel együtt a vérkeringésbe jut, s ez a gondolat megtalálja a maga útját az agyhoz, ahol áldássá vagy átokká lesz aszerint, hogy pozitív vagy negatív gondolt volt-e. bizonyítja ezt az igazságot annak az anyának az esete, aki emlőjéről táplálja kicsinyét. Ha a gyermek táplálása közben bármi okból nyugtalan vagy rosszkedvű, lelkiállapota megmérgezi a tejet, s a gyereknél emésztési zavarhoz vagy hasmenéshez vezet. Az pedig jól ismert az orvosok előtt, hogy a gyomorfekély eseteinek döntő többsége a nyugtalanságból és a negatív gondolkodásból fakad. Nyilvánvaló tehát, hogy a Testi Egészség Elvének számottevő értelmes együttműködésre van szüksége, hogy testünk hatékonyan és színvonalasan működhessen. Az együttműködés fejében ez az elv jó egészséggel szolgál. 3. A LÉLEK BÉKÉJÉNEK ELVE e láthatatlan útmutató egyedüli feladata, hogy megszabadítsa az elmét az olyan zavaró hatásoktól, mint a szorongás, a babona, a mohóság, az irigység, a gyűlölet vagy a kapzsiság. A Lélek Békéjének Elve működése során szoros kapcsolatban van a Testi Egészség Elvéve. E láthatatlan útmutató munkájának segítségével az ember kikapcsolhat minden, a múlt kellemetlen körülményeire vonatkozó gondolatot, s a jövőbe vetített olyan kellemetlen élmények gondolatait is, mint egy műtét vagy egy fogászati beavatkozás. A Lélek Békéjének Elve olyannyira betölti az elmét az ember saját elhatározásainak tárgyaival, hogy benne nem marad hely a negatív természetű kóbor gondolatoknak. Ezek

20 számára a lélek kapui szorosan zárva maradnak! Ez a láthatatlan útmutató védőfalat von az ember köré, s az kívül tart mindent, ami bármilyen aggodalomhoz, félelemhez vagy szorongáshoz vezetne, eltekintve azoktól a körülményektől, amelyek a mások iránti kötelezettségek miatt valóban megfontolásra érdemesek; ezeket azonban úgy módosítja, hogy könnyűszerrel kezelhetőkké válnak. Mindig vannak olyan emberi kapcsolatok, amelyek időlegesen kellemetlenek, s amelyekre mégis oda kell figyelni, s foglalkozni kell velük mint például az üzleti menedzsment egyes részletei, egy hivatás vagy egy állás problémái, vagy a családi költségvetés s mindig vannak olyan kedvezőtlen helyzetek, amelyekkel szembe kell nézni mint például jó barátok vagy más szeretett személyek halála. A Lélek Békéjének Elve segít úgy viszonyulni ezekhez, hogy eközben az egyén lelki egyensúlya ne boruljon fel. 4. A REMÉNY ELVE 5. A HIT ELVE ezek párban működnek. E láthatatlan útmutatók kizárólagos feladata, hogy számomra a Végtelen Intelligenciához vezető kaput mindig és minden körülmények között nyitva tartsák. Ezek ketten megóvnak attól, hogy önmagamat szükségtelen korlátozásokkal hátráltassam, és segítenek terveimet úgy elrendezni, hogy azok mind a természet törvényeivel, mind pedig embertársaim jogaival összhangban legyenek. Abban is segítségemre vannak, hogy terveimet befejezett valóságként láthassam, mielőtt még működésbe hoznám azokat; s visszatartanak az olyan tervektől és céloktól, amelyek, ha valóra váltanám azokat, végromlásba döntenének engem vagy másokat. A Remény és a Hit Elvei állandó kapcsolatban tartanak azokkal a spirituális erőkkel, amelyek rajtam keresztül nyilatkoznak meg, és olyan célok felé vezérelnek, amelyek hasznára válnak azoknak, akikkel érintkezésbe lépek akár személyesen, akár írott munkáimban. Ez a magyarázata annak, hogy könyveim olvasói miért olyan sikeresek saját életük megtervezésében és megélésében. A Remény és a Hit Elvei elegendő lelkesedést öntenek belém, hogy az megóvjon a tunyaságtól. Képzelőerőmet éber és aktív állapotban tartják, amikor meg kell terveznem a munkát, melynek egész életemet szenteltem. Segítenek, hogy örömre és boldogságra leljek mindabban, amit csinálok. Segítenek megérteni a világ gonoszságait anélkül, hogy ezeket befogadnám, vagy hogy kárt tehetnének bennem. Segítenek, hogy együtt tudjak haladni minden emberrel, a szentekkel éppúgy, mint a gonosztevőkkel, s mindeközben a saját sorsom ura, saját lelkem parancsolója maradjak! Ügyelnek, hogy énem éber és aktív, ugyanakkor szerény és hálás legyek. S végül segítenek meglovagolni az emberi viszonylatok terén sebesen változó világban uralkodó káosz és zűrzavar hullámait anélkül, hogy feladnám elidegeníthetetlen jogomat saját elmém ellenőrzésére és irányítására, akármilyen célokat tűztem is ki. A remény és a Hit mint állandó útmutatóim birtokában sikeresen szembeszállhatok az élet ellenállásaival és kellemetlen körülményeivel, s ezeket pozitív erőkké alakíthatom át, amelyek által szándékaimat és céljaimat végigvihetem. E két útmutató segít abban, hogy mindaz, ami életem malmában megjelenik, a lehetőségek megőrlendő gabonájává váljék. 6. A SZERETET ELVE 7. A KALANDOSSÁG ELVE ezek is párban működnek. E láthatatlan útmutatók kizárólagos feladata, hogy testben és lélekben egyaránt fiatalos maradjak, s e feladatukat olyan jól látják el, hogy minden születésnapom megünneplésekor levonok egy évet az életkoromból! Mindez azzal az örömteli eredménnyel jár, hogy olyan módon érzek, gondolkodom, dolgozom és játszom, mintha húsz évvel fiatalabb lennék.

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása

1. Lecke: Bevezetés és a folyamat. elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása 1. Lecke: Bevezetés és a folyamat elindítása Gratulálok a döntésedhez! Kalló Melinda vagyok és üdvözöllek az első leckén! Ez egy kicsit rendhagyó tanítás lesz,

Részletesebben

Coaching & NLP Képzés és Wellness. Ibiza, Spain

Coaching & NLP Képzés és Wellness. Ibiza, Spain Ibiza, Spain Magyarországon először nálunk! 5 nap Coaching és gyakorlat, NLP, Meditáció, Hipnózis, Wellness Tölts velünk 5 csodálatos napot Ibizán! Ajándékozd meg magad egy életre szóló élménnyel, töltődj

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

- A Harley Davidson egy menedzsere

- A Harley Davidson egy menedzsere "Amit mi árulunk, az nem más, mint a lehetőség, hogy egy 43 éves könyvelő fekete bőrruhát húzzon, kis falukon motorozzon keresztül, és az ott lakókat félelemmel töltse el." - A Harley Davidson egy menedzsere

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS

AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS AZ ÚJ HYUNDAI KM KORLÁTOZÁS NÉLKÜLI GARANCIA ORSZÁGÚTI SEGÉLYSZOLGÁLAT DÍJMENTES ÁLLAPOTFELMÉRÉS Egy autó. Számtalan lehetőség. Hatással lesz Önre! Az új generációs Hyundai i20 megérkezett. Egy autó, amely

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

IDEJE vagy PÉNZE vagy ENERGIÁJA?

IDEJE vagy PÉNZE vagy ENERGIÁJA? Az Ex HR igazgató felfedi a TITKOT: HOGYAN tudja AKTIVÁLNI ELMÉJE szunnyadó 90 % kapacitását és MEGVALÓSÍTANI személyes, karrier vagy anyagi CÉLJAIT minden eddiginél GYORSABBAN és HATÉKONYABBAN! Ráadásul

Részletesebben

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED

Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED Hungarian 10 DOLOG, AMIT MA MEGTEHETSZ HOGY ÚJRA KEZEDBE VEDD AZ ÉLETED avatar Szeretnéd mélyebben megérteni az életet? A legfontosabb leckék, amiket megtanulhatsz, már ott vannak a saját tudatodban. Az

Részletesebben

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program

Finanszírozó partnerünk az: 1 Fiat Hitelcsere Program A Fiat Magyarország úgy döntött, hogy pénzügyi erőforrásainak egy részét inkább arra fordítja, hogy segítsen azoknak, akik svájci frank hitellel vásároltak autót és a nem várt árfolyam növekedés miatt,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka A siker nem a megérkezés, hanem az utazás módja. Ben Sweetland osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka 1. Célok kitűzése: bár az emberek gyakran foglalkoznak

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1/50. Teljes indukció 1. Back Close

1/50. Teljes indukció 1. Back Close 1/50 Teljes indukció 1 A teljes indukció talán a legfontosabb bizonyítási módszer a számítástudományban. Teljes indukció elve. Legyen P (n) egy állítás. Tegyük fel, hogy (1) P (0) igaz, (2) minden n N

Részletesebben

A sas és az ember. Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton

A sas és az ember. Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton A sas és az ember Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton Az ember a természettel együtt él és dolgozik. Évezredek óta műveli a földet, alakítja, formálja a környezetét. Magyarországon szinte

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat:

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat: Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását. Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

5+1 Tipp, hogyan vásárolj gyermekcipőt az interneten?

5+1 Tipp, hogyan vásárolj gyermekcipőt az interneten? 5+1 Tipp, hogyan vásárolj gyermekcipőt az interneten? Tartalom -Méret választás fontossága -Melyik anyagot részesítsd előnyben? -A hatalmas kínálat dilemmája -Mi van akkor, ha meggondoltad magad? -Garancia

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete

A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete A vevő kiszolgálása és a kiszolgálás nyelvezete A kiszolgálás alapelvei A kiszolgálás akkor marad emlékezetes, ha a vevő azt érzi: Szívesen látták az üzletben Fontosnak tartották Meghallgatták / megértették

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A felhő, amely a vállalatának készült.

A felhő, amely a vállalatának készült. A felhő, amely a vállalatának készült. Ez a Microsoft Cloud. Nincs két egyforma vállalat. Legyen szó akár az egészségügyi ellátásról, akár a kiskereskedelemről, vagy akár a feldolgozóiparról vagy a pénzügyről

Részletesebben

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!)

HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP. Egy eltűnt nap története (Az űrkutató állomás tudósainak meglepő felfedezése!) HAROLD HILL: JÓZSUÉ, ÉS A HOSSZÚ NAP Bizonyára sokan ismerik Józsué könyvéből azt a részt, amikor Józsué szavára "megállt a nap" majdnem egy napi hosszra, hogy legyen idő befejezni a csatát. Mese? Legenda?

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után.

Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Az alábbi CD-k megvásárolhatóak a jógaközpontunkban az órák előtt vagy után. Jóga Nidra 1. Streszoldó relaxáció CD Időtartam: 43 perc A mélylazítás hatásos jógatechnikája során a gyakorló elsajátíthatja

Részletesebben

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed!

Experience hotel service. Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! 1 Az élményturizmus lényegében ezt jelenti legyen élményekkel teli a pihenésed! Mi az az élményturizmus? Nyaralni, túrázni, utazni mindenki másképp szokott. Van, aki spontán indul el, van, aki alaposan

Részletesebben

I. helyezett. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Debreceni Hőszolgáltató EEM. Hewitt Inside EEM LEGJOBB MUNKAHELY KONFERENCIA 2004.

I. helyezett. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Debreceni Hőszolgáltató EEM. Hewitt Inside EEM LEGJOBB MUNKAHELY KONFERENCIA 2004. Legjobb Munkahely felmérés 2004. Kis- és középvállalati kategória I. helyezett Debreceni Hőszolgáltató Részvénytársaság Hewitt Inside I. 1 A NAGY MENETELÉS 1994.04.01.-től A padlón lévő önkormányzati vállalatból

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Pénzügyi tervezésről lesz szó a következő percekben. A pénzügyi tervezés során előre felrajzolunk egy pályát pénzügyi szempontból

Pénzügyi tervezésről lesz szó a következő percekben. A pénzügyi tervezés során előre felrajzolunk egy pályát pénzügyi szempontból Pénzügyi tervezés GR: Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel beszélgetek a stúdióban. Pénzügyi tervezésről lesz szó a következő percekben. Meglehetősen vaskos témának és nehéz témának tűnik ebben az időszakban.

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái Mi a jóga? Atma Center, 2009. 08. 21. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője.

A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. A kiteljesedett, boldog élet 7 összetevője. És ahogy őket 365 napon keresztül erősíteni tudod Hogy érzed most magad az aktuális életkerekedet látva? Örülsz, vagy néhány dolog elgondolkodtat? Esetleg egyik-másik

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába

Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába Hogyan lehetsz hírérték? Így kerülhetsz be cégeddel a médiába Miért zabáljuk az információt? Tranzakcióanalitikus szemlélet: Tudtad azt hogy napi 12 érintésre van szükséged ahhoz hogy ne legyél depressziós?

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

A változás szabadsága I.

A változás szabadsága I. Hollenda Zsolt A változás szabadsága I. www.tudatossag.hu www.tokeleteselet.hu Munkafüzet Tartalomjegyzék Miért vagyunk itt?... 3 Megéri változtatni?... 4 Sosem késő... 5 Sorsunk a saját kezünkben van!...

Részletesebben

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach Mi a coaching? A coaching angol eredetű szó, amely edzést jelent. A coaching

Részletesebben

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek

DÉLUTÁNI FOGLALKOZÁSTERVEK 3.1 Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés Elmés szerkezetek, rövid történetek 5. Mellékletek M1 1. Egy francia mérnök* szerette a környékbeli erdőben, réteken sétáltatni a kutyáját. Nem szerette viszont a sétát követő tisztálkodást, mert a ruhája és a kutya szőre is tele volt undok,

Részletesebben

CW7 ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÚJ FEJLESZTÉSEKRŐL

CW7 ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÚJ FEJLESZTÉSEKRŐL CW7 ÖSSZEFOGLALÓ AZ ÚJ FEJLESZTÉSEKRŐL A CW7 úgy döntött, hogy fejlesztéseket hajt végre a Juttatási Rendszerben, és jutalmazza Értékesítési Partnerei erőfeszítéseit, amennyire csak lehetséges. A kifizetési

Részletesebben

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek?

Gondolatok a tegnapokról. és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Gondolatok a tegnapokról és arról, hogy milyen ismérvei vannak egy jó vezetőnek? Semmi értelme azon gondolkodni, hogy a tegnap miért alakult úgy, ahogy. Azon azonban érdemes elmélkedni, hogy miképpen lehet

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít

Élethely. Egy kis hely az élethez? ...egy pici kis élet. Mert minden lélek számít Élethely Egy kis hely az élethez?...egy pici kis élet Mert minden lélek számít CSAK egy kis élet? Kora reggel láttam meg őt a szállodai szobám ablaka alatt: egy pici cicagyerek, talán ha négy hetes lehet.

Részletesebben

Hogy tűzzek ki igazán jó célokat?

Hogy tűzzek ki igazán jó célokat? Hogy tűzzek ki igazán jó célokat? Néhány idézet: A siker abból fakad, hogy kitűzünk egy célt, egy változást, amit el szeretnék érni. És amíg nem léptük át a célvonalat, addig nincs megállás. (Csernus Imre)

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben