SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR"

Átírás

1 SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR 2004

2 Székesfehérvári Civiltár 2004 Készült a székesfehérvári civil szervezetek közremûködésével, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kommunikációs és Civilkapcsolatok Irodája gondozásában Szerkesztõ: Angyal Szabolcs Kiadvány és borítóterv: Ivanics Zsolt Nyomda: Kotsis és Társa Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítették a Civiltár létrejöttét! A Civiltár a szervezetek által október végéig eljuttatott adatokat tartalmazza. Új adatokat, módosítást a következõ címen fogadunk:

3 Kedves Olvasó! Székesfehérváron örvendetesen nõ a civil szervezetek száma, gyakran változnak adataik is. Ezeket a változásokat nem könnyû követni, ezért fontos, hogy idõközönként új nyomtatott Civiltár segítse a tájékozódást, az egymásra találást. A civilek szervezeti formája is változatos. A nem bejegyzett klubok, baráti társaságok nem is tartják fontosnak a formalizált mûködést. Az egyesületek a demokrácia alappillérei. Érzékenyen tapogatják le a közösségekben megjelenõ problémákat, és nagyon rugalmasan képesek megoldási alternatívákat kínálni. Az alapítványok intézményeink mûködésének ma már nélkülözhetetlen kiegészítõi. A civil szervezetek adatai a Civiltár révén az Internetre is felkerülnek, ahol a változásokat folyamatosan megjeleníthetjük. Az adatfrissítés az egyes szervezetek felelõssége, melyhez önkormányzatunk továbbra is segítséget nyújt. Kérem, ismerjék meg civil szervezeteinket, vegyék fel a kapcsolatot velük. Tartalmas együttmûködéseket és sok közös programot kívánok, mellyel városunk, Székesfehérvár gazdagodik. Warvasovszky Tihamér polgármester

4

5 F KÖZALAPÍTVÁNYOK FEJÉR MEGYEI CIGÁNYOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21. Képviselõje (vezetõje): Horváth Gábor Telefon: (20) Szervezet célja: a romák képzettségének magasabb szintre való emelése Fejér megyében Tevékenysége: roma fiatalok tanulmányainak támogatása, kollégiumi díjak térítése, tanszervásárlási támogatás, útiköltség-térítés pályázat útján FEJÉR MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Berecz Botond Szervezet célja: Fejér megye területén élõ gyermekek és fiatalok egyéni aktivitásának támogatása, érdekükben és értük cselekvõ együttmûködésének szolgálata, a cselekvési lehetõségek feltételeinek bõvítése, a felnõtt felelõs állampolgárhoz méltó készségek elsajátítása érdekében Tevékenysége: fiatal korosztályok szabadidõ eltöltéséhez jobb feltételek megteremtése; a kedvezményes ifjúsági turizmus, a nemzetközi, szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok ösztönzése; gyermek és ifjúsági korosztály szervezett, kedvezményes üdültetésének biztosítása 7

6 F L N FEJÉR MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon, fax: (22) /178 Képviselõje (vezetõje): Pleiczer Lajos Szervezet célja: Fejér megye közoktatási intézményeinek fejlesztése Tevékenysége: pályáztatás LÁNCZOS KORNÉL-SZEKFÛ GYULA ÖSZTÖNDÍJ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Banizs Károly kuratóriumi elnök Szervezet célja: kiemelkedõ szellemi értéket teremtõ, tartalmazó alkotások létrehozásának támogatása Tevékenysége: ösztöndíj támogatás NEMZETI EMLÉKHELY KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Képviselõje (vezetõje): Dr. Szili Katalin kuratóriumi elnök és Tatár Dezsõ titkár Telefon, fax: (22) Szervezet célja: olyan Nemzeti Emlékhely kialakításának támogatása, mely méltó módon reprezentálja Székesfehérvárnak a magyar történelemben játszott kiemelkedõ szerepét, bemutatja a koronázóváros múltját Tevékenysége: a cél megvalósítása érdekében együttmûködést keres minden, a célt támogató állami, társadalmi, egyházi szervezettel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, valamint magánszemélyekkel 8

7 Ö SZ T ÖNÁLLÓ FÕISKOLAI KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) ; Fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Hermann Róbert elnök és Szabó Péter titkár Szervezet célja: önálló idegen nyelvi fõiskola és szakközépiskola létrehozása, fenntartása és mûködtetése, folyamatos fejlesztése Tevékenysége: a Kodolányi János Fõiskola és a Kodolányi János Középiskola oktató, nevelõ munkájának biztosítása SZÉKESFEHÉRVÁR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 8 Telefon, fax: (22) , (20) Képviselõje (vezetõje): dr. Tóth József Szervezet célja: Székesfehérvár egészségügyi ellátásának fejlesztése Tevékenysége: intézmények pályázat útján történõ támogatása TÓTH ISTVÁN ÉS TÓTH TERÉZIA ÖSZTÖNDÍJ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Lõrinczy Attila Szervezet célja: tanulmányi támogatás a jól tanuló, szociálisan rászoruló diákok részére Tevékenysége: ösztöndíjak pályázatok útján történõ folyósítása 9

8 V VÁLLALKOZÓI KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. Telefon: (22) , Fax: (22) , honlap: honlap: Képviselõje (vezetõje): Vida József kuratóriumi elnök és Annus István igazgató Szervezet célja: segíti, támogatja Székesfehérvár városát foglalkoztatási gondjainak, nehézségeinek leküzdésében Tevékenysége: kezdõ vállalkozók segítése céljából inkubátorház mûködtetése, munkanélküliek oktatása, képzése; interaktív információs portál mûködtetése VIDEOTON LABDARÚGÓ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Tóth Tibor Szervezet célja: a labdarugó sport utánpótlásának biztosítása Tevékenysége: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, egészséges életmódra nevelés 10

9 A ALAPÍTVÁNYOK A JÖVÕ NEMZEDÉKÉÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 34. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Pusztai Károlyné Szervezet célja: az egészségkárosodott, fogyatékos gyermekek segítése Tevékenysége: összefogja, támogatja és menedzseli mindazokat a szellemi, gazdasági és társadalmi erõket, amelyek készek anyagi, technikai eszközökkel, szellemi tõkével és tapasztalatokkal segíteni az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyeket nevelõ és gondozó A SZERETET SZOLGÁLATÁBAN ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Széna tér 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Ábrahám Istvánné Szervezet célja: értelmi fogyatékos és halmozottan sérült embertársaink életkörülményeinek javítása, társadalmi integrációjuk segítése A TUDÁS KULCSA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 66. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Máté Imre Telefon: (20) Szervezet célja: oktatás; általános- és szakiskola létrehozása, tanulási módszerek elterjedésének segítése Tevékenysége: tanulási tanfolyamok, magántanulók oktatása 11

10 A ALAPÍTVÁNY A HUNYADIS DIÁKOKÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 35. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Walter Mária Telefon, fax: (22) Szervezet célja: az iskola kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ és példamutató magatartású tanulóinak jutalmazása Tevékenysége: az alapítványi hozzájárulások összegét tartósan lekötött betétként kezeljük, tanév végén a képzõdött hozamot takarékbetétkönyvben elhelyezve adjuk át az arra kijelölt diákoknak ALAPÍTVÁNY A TEHETSÉGES TÓPARTIS TANULÓKÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Fürdõsor 5. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Dr. Vizi László Tamás Szervezet célja: a tehetséges tanulók támogatása Tevékenysége: a kiemelkedõ tanulmányi munkát végzõ tanulók anyagi juttatása, a kiemelkedõ sporttevékenységet végzõ tanulók támogatása, a mûvészeti szakképzés pártolása, az oktatás hatékonyságának növelése ALAPÍTVÁNY AZ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK EGÉSZSÉGES TESTI-LELKI FEJLÕDÉSÉÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagyné Cseterics Éva Szervezet célja: azon feltételek megteremtése, amelyekkel elérhetõ a Szivárvány Óvoda gyermekeinek egészséges fejlesztése 12

11 A ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A; Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagy Lajosné Szervezet célja: szociális és karitatív tevékenység Tevékenysége: szegénygondozás, hajléktalanok ellátása, nagycsaládosok, munkanélküliek, szenvedélybetegek segítése, lelki-anyagi segítségnyújtás ALBA RÉGIA MENEDÉK ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 60. Képviselõje (vezetõje): Tûzkõ József Szervezet célja: szenvedélybetegek rehabilitációja, reszocializációja Tevékenysége: lelkigyakorlatok szervezése szenvedélybeteg családok részére; szenvedélybeteg találkozó AMARO TRAJO SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 4/4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Oláh József Szervezet célja: szociális és kulturális tevékenység Tevékenysége: hátrányos helyzetû cigánycsaládok segítése, táboroztatás 13

12 A Á ARANYESÕ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZSÉGES EMBERÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 80. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Horváth Miklós Telefon: (20) Szervezet célja: egészségmegõrzés, betegség megelõzés; szociális tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás; nevelõ-oktató tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, drog-prevenció Tevékenysége: a Hétpettyes Ovi mûködtetése, kiadványok, rendezvények ÁRGUS IRODALMI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. Telefon, fax: (22) Honlap: Képviselõje (vezetõje): Tódor János (fõszerkesztõ) Tevékenysége: Árgus címû irodalmi, mûvészeti, valóság-folyóirat kiadása és könyvkiadói tevékenység ÁRPÁD IPARISKOLAI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 182. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Põcze Attiláné Szervezet célja: Árpád Szakképzõ Iskola és Kollégium tanulóinak ösztönzése Tevékenysége: ösztöndíjak, jutalmak stb. odaítélése 14

13 A B ARÉV NYUGDÍJAS ÉS NAGYCSALÁDOS ALAPÍTVÁNY Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Fertõ Imre Szervezet célja: saját vállalati nyugdíjasokkal kapcsolattartás, valamint a nagycsaládosokkal is Tevékenysége: rászoruló nyugdíjasok támogatása segélyezéssel, nagycsaládosok anyagi támogatása, nyugdíjas rendezvények BELBETEGEK JOBB ELLÁTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) / Képviselõje (vezetõje): dr. Ódor Sándor Telefon, fax: (22) Szervezet célja: anyagi fedezet biztosítása a betegellátó egység profiljába tartozó, a betegellátáshoz tartozó preventív és egészségmegõrzõ célok továbbképzõ szakmai fórumok szervezéséhez Tevékenysége: a betegség megelõzésére irányuló felvilágosító tevékenység, a már kialakult betegség esetén az állapotromlás és visszaesés elkerülése BOCS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Simonyi Gyula Telefon, fax: (22) Szervezet célja: környezetvédelem, békemozgalom, fenntartható fejlõdés Tevékenysége: fordítások, kiadványok, internet, elõadások, képzések, táborok, környezõ magyarság, EU csatlakozás 15

14 B D BORY-VÁR ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi u. 54. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Borka Gyula Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a Bory-vár alkotóinak - Bory Jenõ építészmérnök, szobrászmûvész és Bory Jenõné festõmûvész végakaratának végrehajtása Tevékenysége: a Bory-vár fenntartása és bemutatása az érdeklõdõknek BRUNSZVIK TERÉZ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Engyel Antalné Szervezet célja: gyermekek környezetének szebbé tétele, játékok vásárlása, német nyelvû nevelés segítése, udvar szebbé tétele, eszközvásárlás ; DEÁK DÉNES ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): dr. Gelencsér József Szervezet célja: Székesfehérvár város érdekében végzett kiemelkedõ tudományos, mûvészeti, kulturális vagy városcsinosító tevékenység elismerése; Deák Dénes hagyatékának kezelése Tevékenysége: évente Deák Dénes Díj és Deák Dénes Ösztöndíj kiadása 16

15 D DON-KANYAR EMLÉKKÁPOLNA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Bobory Zoltán Szervezet célja: a Doni áttörés 50. évfordulójára épített emlékkápolna fenntartása, mûködtetése, a köré szervezõdõ kulturális tevékenység bemutatása, népszerûsítése. Ismeretterjesztés a széles nagyközönség számára. Illeszkedés a régiós turizmus rendszeréhez Tevékenysége: minden évben: január 12-én 18 órakor emléktûz gyújtás a doni áttörés évfordulóján; május utolsó vasárnapján Hõsök napi szabadtéri szentmise, megemlékezések, mûsoros estek DUM SPIRO SPERO A LÉGZÕSZERVI BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Kuchár Ferenc Szervezet célja: Fejér megye légzõszervi betegeinek korszerû diagnosztikájához szükséges eszközök beszerzése, és ezáltal a betegek gyógyulási esélyeinek növelése Tevékenysége: gyógyászati eszközök vásárlása a meglevõ eszközök karbantartása, javítása; az intézet orvosainak, asszisztenseinek továbbképzése, szakkönyvek vásárlása 17

16 E EGÉSZSÉGES NEMZEDÉKET AZ ATLÉTIKÁVAL ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Õze Gábor Szervezet célja: öntevékeny testedzési formák kialakítása, diák- és szabadidõsport szervezése, ill. ezek által is az egészséges életmódra való nevelés Tevékenysége: futófesztivál rendezése, Kismaratoni Országos Bajnokság, Streetball fesztivál, nyári táboroztatás hátrányos helyzetû gyermekek részére EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3., Lakatos u. 8., Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Lõrincz Zsuzsanna Szervezet célja: családi életre és együttszülésre felkészítõ program, pszichológiai tanácsadások, káros szenvedély megszüntetése Tevékenysége: családi életre és együttszülésre felkészítõ tanfolyamok folyamatosan, egyéni és csoportos szakpszichoterápiák ESÉLYEGYENLÕSÉG ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Gulyásné Cselovszki Júlia Szervezet célja: középsúlyos értelmi fogyatékos óvodai, iskolai és munkára felkészítõ csoportok megfelelõ környezetbe helyezése, hátrányos helyzetû tanulók segítése, iskolák tárgyi feltételeinek javítása Tevékenysége: kirándulás, táborozás, sportrendezvény, gyógytorna, eszköz ellátás támogatása 18

17 F FALZETT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Mancz János 12. Képviselõje (vezetõje): dr. Lórodi László Telefon: (20) Szervezet célja: mûvészek és a mûvészeti tevékenységgel foglalkozó közösségek bemutatkozási lehetõségeinek biztosítása Tevékenysége: táborok, rendezvények szervezése FÁKLYA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla 30/a. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Hargitainé Õri Katalin Telefon: (30) Szervezet célja: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretszerzés elõsegítése; egészségmegõrzésével kapcsolatos tevékenysége; kulturális tevékenységek támogatása Tevékenysége: iskolai játszóházak megvalósításának támogatása, iskola számítógéppark fejlesztése, játszótér kialakításának támogatása, finn testvérvárosból (Kemi) érkezõ küldöttség programjainak lebonyolítása, iskolai túranap támogatása, tornatermi eszközfelújítás FEJÉR MEGYE GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Képviselõje (vezetõje): dr. Simon Gábor Telefon: (20) Szervezet célja: a Fejér Megyei gyermekgyógyászati ellátás színvonalának további emelése Tevékenysége: új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, gyógyítás célját szolgáló kutatások támogatása, kórházi környezet otthonossá tétele, képzések, továbbképzések, kongresszusok szervezése, tanulmányutakon való részvételek finanszírozása, szakkönyvek és mûszerek vásárlása 19

18 F FEJÉR MEGYEI STOMÁSOK INKONTINENS BETEGEK ALAPÍTVÁNYA Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Selyem u. 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kovács József Szervezet célja: stomás betegek rehabilitása Tevékenysége: stoma eszközök biztosítása, calostoma, urostomások részére vényre, hónap végén teadélutánok lebonyolítása, stomás nõvér Budapestrõl, stomások problémái, tanácsadás GÓLYFÉSZEK NÕK MUNKÁBA ÁLLÁSÁT TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Címe: 8000 Székesfehérvár, Petõfi S. u Képviselõje (vezetõje): Solymossyné Vagyocki Anita Telefon: (70) Szervezet célja: a nõk foglalkoztatottságának folyamatos növelése FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ SZEMÉSZETI OSZTÁLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Tóth Jenõ Szervezet célja: a Szemészeti Osztály szakmai, technikai, mûszaki és tudományos-kulturális fejlesztésének elõsegítése; a dolgozók szakmai, tudományos képzésének elõsegítése Tevékenysége: egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás 20

19 F GY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI GYÓGYÍTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 10. III/12., Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) , (22) Szervezet célja: a fül-orr-gégészeti vizsgálatok és a gyógyító tevékenység hatékonyságának elõmozdítása, elsõdlegesen gyógyászati mûszerfejlesztések útján Tevékenysége: egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység GYERMEKEKÉRT ALBAFI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sütõ u. 16. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Dorth Borbála Telefon, fax: (22) Szervezet célja: hátrányos helyzetû kulcsos gyermekek és családjaik segítése, hasznos szabadidõ szervezésével, sport- és kulturális események rendezésével Tevékenysége: szünidei programok, táborok, játszóházak, vetélkedõk, ünnepi rendezvények GYERMEKEKÉRT HOLLÓFI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sütõ u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Hollósi Sarolta Szervezet célja: hátrányos helyzetû és veszélyeztetett gyermekekkel és fiatal felnõttekkel való foglalkozás Tevékenysége: táborozás, kulturális programok szervezése 21

20 GY H GYÖNGYVIRÁG ÓVODA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Berényi u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Lévainé dr. Szíjártó Mariann Szervezet célja: székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda külsõ-belsõ környezetének fejlesztése, felújítása, alapellátáson felüli programok támogatása a szociálisan rászoruló gyermekeknél, szakmai innováció támogatása HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kugyela János Telefon, fax: (22) Szervezet célja: hatékony tanulási módszerek kidolgozása, elterjesztése Tevékenysége: tanulási, mozgás-, beszédzavarban szenvedõk segítése; mentális energia szintfelmérése, növelése; a mentális computer technika oktatása, tanulási hatékonyság növelése az idegennyelv-oktatásban is HAVRANEK JÓZSEF TÛZVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. Telefon, fax: (22) , (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Katczer László Telefon, fax: (22) Szervezet célja: az állampolgárok tûzvédelmi ismeretszintjének növelése, kulturális örökség megóvása Tevékenysége: elõsegíti a megelõzõ tûzvédelmi tevékenységet, koncentrálja a helyi anyagi erõforrásokat, a propaganda és felvilágosító tevékenység hatékonyságának növelésére módszereket dolgoz ki, tûzvédelmi vetélkedõket, kiállításokat szervez 22

21 GY I HÉTVEZÉR ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Varga Zsuzsanna Szervezet célja: a Hétvezér Általános Iskolába járó tanulók jutalmazása az anyanyelv területén elért eredmények alapján, a szakmai munka segítése I. ISTVÁN ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 31. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sárvári Miklósné Szervezet célja: tanulók segítése, szabadidõs sportok és oktatás Tevékenysége: nyári táborok, ösztöndíj IKARUS SZÉKESFEHÉRVÁRI GYÁRA A NYUGDÍJASOKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Repülõtér Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Lukács Andrásné Szervezet célja: nyugdíjba került dolgozók életkörülményeinek figyelemmel kisérése; segíti és támogatja azon fiatalabb korúakat, akik az üzemi munka során rokkantak meg, kerülnek idõ elõtt nyugdíjba Tevékenysége: a rászorulók rendszeres vagy eseti támogatása 23

22 I J ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kusicza Antalné Szervezet célja: a rászoruló diákok támogatása Tevékenysége: táborozások, kirándulások, különbözõ gyermekprogramok támogatása ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM MAROSI ARNOLD ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Fõ u. 6. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Fülöp Gyula elnök Szervezet célja: régészeti, néprajzi, történeti kutatások feltételeinek támogatása Tevékenysége: kulturális tevékenység JÁKY ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Várkonyi Gáborné Szervezet célja: a Jáky József Mûszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelõ munka és szakmai képzés minõségi fejlesztésének támogatása 24

23 J K JÖVÕNKÉRT TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLAI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. Iskola tér 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagy Tamásné Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a Tóvárosi Általános Iskola oktató-nevelõ munkájának elõsegítése és anyagi támogatása Tevékenysége: iskolánkban a számítástechnika, informatika oktatás feltételeinek megteremtése, diáksportkör támogatása, idegen nyelv oktatásának fejlesztése KAPASZKODÓ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Selmeci u. 18. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Szentgáli Tamás Szervezet célja: egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Fejér megye területén élõ fogyatékos emberek sportolásának, táboroztatásának, versenyeztetésének elõsegítése Tevékenysége: gyógylovaglás, versenyek szervezése, lebonyolítása; táboroztatás KISGYÓNÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u , Lõcsei u. 27. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sûdy Péter Szervezet célja: Kisgyónbánya természet- és környezetvédelme, karbantartás, fejlesztés Tevékenysége: környezetvédelmi tevékenységek szervezése, támogatása 25

24 K KODÁLY ZOLTÁN ISKOLA ÉS MÛVÉSZETI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sepseiné Nagy Aranka Szervezet célja: az iskolai oktató-nevelõ munka segítése, forrásgyûjtés Tevékenysége: kirándulások, rendezvények támogatása, kulturális és sporttevékenység segítése, nehéz sorsú tehetséges gyerekek segítése KOLLÉGIUM A DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Dorgai József Szervezet célja: a székesfehérvári József Attila Középiskola Kollégium hátrányos helyzetû, jó tanulmányi eredményt elérõ, ill. a kollégium hírnevét öregbítõ tanulók anyagi támogatása KORONA FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Bokor Lászlóné Szervezet célja: segítségnyújtás; gazdálkodó és egyéb szervezetek csatlakozásával a régió számára támogatást nyújt a gazdasági átalakulás idõszakában Tevékenysége: a kereskedelmi ágazatba tartozó munkavállalók és nyugdíjasok, valamint hozzátartozóik szociális támogatása, foglalkoztatási lehetõségek megteremtésében való közremûködés 26

25 K L KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Németh István Telefon: (30) Szervezet célja: tömegsport, közösségi rendezvények támogatása, szociális támogatás, családsegítés, tanulmányi utak ösztönzése, segítése, egészségmegõrzés, kulturális örökség megóvása Tevékenysége: a Magyar Honvédség pénzügyi és számviteli szolgálatában dolgozók szociális problémáinak enyhítése, a szakmai utánpótlás elõsegítése, a tudományos és kulturális kezdeményezések, a tömegsport támogatása; a drog elleni küzdelem támogatása KULTURÁLT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Zilahi Sándorné Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a kollégisták hatékony tanulásának, mûvelõdésének elõsegítése, tehetségük, képességük kibontakoztatása, szabadidejük kulturált, hasznos eltöltésének elõmozdítása Tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés LUANDAE ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Piactér 2. Képviselõje (vezetõje): Imre Róbert Telefon: (70) Szervezet célja: a Capueira Afro-Brazil harcmûvészet országos hálózatának kiépítése, oktatása, támogatása 27

26 L M LUMBÁGÓ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Varjú u. 51. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Kardos Ottó Szervezet célja: mozgássérült, mozgáskorlátozott betegek térítésmentes kezelése a beteg otthonában (fizikoterápia) Tevékenysége: a járóbeteg-ellátásra a tevékenység kibõvítése MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLÕSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 302. Képviselõje (vezetõje): László Tibor Telefon: (20) Szervezet célja: idõsek, fiatalkorúak és más hátrányos helyzetûek esélyegyenlõségének javítása, testi és lelki segítõszolgálat létrehozása; hátrányos helyzetû gyermekek tanulási feltételeinek és hasznos szabadidõ eltöltésének biztosításában segít Tevékenysége: közösségi, kulturális, egészségügyi és szociális rendezvények szervezése; rászorulók számára intézményi férõhelyek létrehozása, részt vállal nevelés és oktatás, képesség és ismeretterjesztés területén, kiadványok létrehozásában 28

27 M MÁS FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 52. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Mahlerné Köfner Anikó Szervezet célja: autista tanulási és viselkedési zavarban szenvedõ fiatalok segítése, önálló életvitelük kialakításában való közremûködés Tevékenysége: korai fejlesztés, családi nevelés támogatása, szülõk képzése, gyermekfelügyelet szervezése, egyéni képességek speciális fejlesztése, kirándulások, táborozások támogatása, szabadidõs tevékenységek szervezése MENEDÉK ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 60. Képviselõje (vezetõje): dr. Kovács János Telefon: (20) Szervezet célja: szenvedélybetegek és családjaik szociális és lelki segítése Tevékenysége: táborok, lelkigyakorlatok, tréningek szervezése és megvalósítása MINÕSÉG ÉS PEDAGÓGIA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, György O. tér 3. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Péterfalvi Ildikó Szervezet célja: tanulók képességeinek kibontakoztatása (egészséges személyiség) a minõségi oktató-nevelõ munka támogatása Tevékenysége: anyagi támogatás megszerzése külsõ támogatástól a cél érdekében 29

28 M O MOSOLY IFJÚSÁGNEVELÉSI ÉS SZABADIDÕS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi utca Képviselõje (vezetõje): Hada Tibor Telefon: (30) Szervezet célja: ifjúság nevelés a cserkészettel együtt MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA REHABILITÁCIÓS ALAPÍTVÁNYA Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Perjés Kornél Szervezet célja: a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ beruházási munkáinak és mûködtetésének segítése Tevékenysége: pénzgyûjtés, majd fejlesztések, eszközbeszerzések OBJEKTÍV OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kiss Lászlóné Szervezet célja: szakmunkás képzés segítése Tevékenysége: technikai eszközök biztosítása OKTATÁSFEJLESZTÕ SZÉCHENYI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Dévényi Györgyné Szervezet célja: tanulás, sport, szociális támogatás, tanulmányi utak támogatása Tevékenysége: a tanulók és tanárok teljes körének támogatása minden, a célokban megjelölt területen 30

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Z-Ff.. számú előterjesztés

Z-Ff.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Z-Ff.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012.

Dabas és Térsége Kézműves Egyesület. Közhasznúsági jelentés 2012. Dabas és Térsége Kézműves Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012. 1. AZ EGYESÜLET ADATAINAK ISMERTETÉSE Az egyesület neve: Dabas és Térsége Kézműves Egyesület A egyesület közhasznú fokozata: közhasznú A

Részletesebben

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont)

Képviselői Keret képzése előirányzat terhére (6/a számú melléklet 15. pont) 130/2007. (VI. 28.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év

KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Srsz. Név Alapdiploma Egyéb végzettség 1. Angel Andrásné 2. Ariné Mikó Mária 3. Balla Erika 4. Baracsiné Magyar Csilla 5. Baracsiné Tardi Nóra tanító/ember

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. A támogatás összege. Finanszírozás teljesítésének időpontja

Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. A támogatás összege. Finanszírozás teljesítésének időpontja Támogatási szerződések nyilvántartása 2013. év. Támogatási sz. 2. sz. melléklet Sorsz ám Döntés Döntéshozó száma A kedvezményez ettje A célja megvalósítás helye A összege Finanszírozás teljesítésének időpontja

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE. Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 5. fszt. 6.

Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE. Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 5. fszt. 6. SZKLERÓZIS MULTIPLEXES BETEGEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (SMBOE) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. ÉV ALAPADATOK Név: Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE Alapítás: 2001. január 31. Bejegyzés

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Ikt.sz.: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása Az előterjesztést készítette: dr. Budavári Zsuzsanna Közgyűlési, Szervezési

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál

XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál XXXII. Stromfeld napok programjai 2011. április 7. GÉPÉSZ PROGRAMOK 8.00 Ünnepélyes megnyitó Koszorúzás az iskola névadójának szobránál Építs hidat magad felé - tréning diákoknak aula Filmvetítés - Modern

Részletesebben

felhasználás célja Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc: - Csopaki Erdei Iskola működési költségeihez hozzájárulás

felhasználás célja Reguly Iskoláért Alapítvány, Zirc: - Csopaki Erdei Iskola működési költségeihez hozzájárulás 103/2009. (VI. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: Képviselői Keret

Részletesebben

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink

Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Tagintézménye. Partnereink Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Paksi Partnereink 2014/2015 1 Paksi Benedek Elek Óvoda Ifjúság út 1/b 75/510 917 nincs benedekelek@paks.hu Bosnyák Zoltánné Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág Tagóvodája

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés színterei és tényezői. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei és tényezői Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés színterei A nevelés színterei azok az egymással szoros kapcsolatban álló területek, amelyeken a nevelés célja által meghatározott feladatok

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Kimutatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatokról

Kimutatás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására benyújtott pályázatokról Tájékoztatás A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) VKT rendelet 16 (1) bekezdése értelmében tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület a 126/2008.(V.23.)

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18817155-1-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 22 Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület 4535 Nyíribrony, Dózsa György út 3 (2012. 01. 17.-től jogerősen Nyírségi

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból

TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból TANULMANYOK A GYERMEKJOLET KÖRÉBŐL III. Válogatás szociálpedagógus szakos hallgatók szakdolgozataiból Szöveggyűjtemény szociális képzésben résztvevő hallgatók számára Összeállította és szerkesztette: KÖVÉR

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31.

A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 548 800. 2009.június 1. 2010.május 31. 8 689 200. 2009.június 1. 2010.május 31. A SZERZŐDÉS SZÁMA A SZERZŐDŐ FÉL MEGNEVEZÉSE A SZERZŐDÉS KEZDETE A SZERZŐDÉS ZÁRÁSA BRUTTÓ ÉRTÉK A SZERZŐDÉS TÁRGYA K-4809/09 Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete (TOSINA Egyesület) 2009.június

Részletesebben