SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR"

Átírás

1 SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR 2004

2 Székesfehérvári Civiltár 2004 Készült a székesfehérvári civil szervezetek közremûködésével, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kommunikációs és Civilkapcsolatok Irodája gondozásában Szerkesztõ: Angyal Szabolcs Kiadvány és borítóterv: Ivanics Zsolt Nyomda: Kotsis és Társa Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítették a Civiltár létrejöttét! A Civiltár a szervezetek által október végéig eljuttatott adatokat tartalmazza. Új adatokat, módosítást a következõ címen fogadunk:

3 Kedves Olvasó! Székesfehérváron örvendetesen nõ a civil szervezetek száma, gyakran változnak adataik is. Ezeket a változásokat nem könnyû követni, ezért fontos, hogy idõközönként új nyomtatott Civiltár segítse a tájékozódást, az egymásra találást. A civilek szervezeti formája is változatos. A nem bejegyzett klubok, baráti társaságok nem is tartják fontosnak a formalizált mûködést. Az egyesületek a demokrácia alappillérei. Érzékenyen tapogatják le a közösségekben megjelenõ problémákat, és nagyon rugalmasan képesek megoldási alternatívákat kínálni. Az alapítványok intézményeink mûködésének ma már nélkülözhetetlen kiegészítõi. A civil szervezetek adatai a Civiltár révén az Internetre is felkerülnek, ahol a változásokat folyamatosan megjeleníthetjük. Az adatfrissítés az egyes szervezetek felelõssége, melyhez önkormányzatunk továbbra is segítséget nyújt. Kérem, ismerjék meg civil szervezeteinket, vegyék fel a kapcsolatot velük. Tartalmas együttmûködéseket és sok közös programot kívánok, mellyel városunk, Székesfehérvár gazdagodik. Warvasovszky Tihamér polgármester

4

5 F KÖZALAPÍTVÁNYOK FEJÉR MEGYEI CIGÁNYOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21. Képviselõje (vezetõje): Horváth Gábor Telefon: (20) Szervezet célja: a romák képzettségének magasabb szintre való emelése Fejér megyében Tevékenysége: roma fiatalok tanulmányainak támogatása, kollégiumi díjak térítése, tanszervásárlási támogatás, útiköltség-térítés pályázat útján FEJÉR MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Berecz Botond Szervezet célja: Fejér megye területén élõ gyermekek és fiatalok egyéni aktivitásának támogatása, érdekükben és értük cselekvõ együttmûködésének szolgálata, a cselekvési lehetõségek feltételeinek bõvítése, a felnõtt felelõs állampolgárhoz méltó készségek elsajátítása érdekében Tevékenysége: fiatal korosztályok szabadidõ eltöltéséhez jobb feltételek megteremtése; a kedvezményes ifjúsági turizmus, a nemzetközi, szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok ösztönzése; gyermek és ifjúsági korosztály szervezett, kedvezményes üdültetésének biztosítása 7

6 F L N FEJÉR MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon, fax: (22) /178 Képviselõje (vezetõje): Pleiczer Lajos Szervezet célja: Fejér megye közoktatási intézményeinek fejlesztése Tevékenysége: pályáztatás LÁNCZOS KORNÉL-SZEKFÛ GYULA ÖSZTÖNDÍJ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Banizs Károly kuratóriumi elnök Szervezet célja: kiemelkedõ szellemi értéket teremtõ, tartalmazó alkotások létrehozásának támogatása Tevékenysége: ösztöndíj támogatás NEMZETI EMLÉKHELY KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Képviselõje (vezetõje): Dr. Szili Katalin kuratóriumi elnök és Tatár Dezsõ titkár Telefon, fax: (22) Szervezet célja: olyan Nemzeti Emlékhely kialakításának támogatása, mely méltó módon reprezentálja Székesfehérvárnak a magyar történelemben játszott kiemelkedõ szerepét, bemutatja a koronázóváros múltját Tevékenysége: a cél megvalósítása érdekében együttmûködést keres minden, a célt támogató állami, társadalmi, egyházi szervezettel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, valamint magánszemélyekkel 8

7 Ö SZ T ÖNÁLLÓ FÕISKOLAI KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) ; Fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Hermann Róbert elnök és Szabó Péter titkár Szervezet célja: önálló idegen nyelvi fõiskola és szakközépiskola létrehozása, fenntartása és mûködtetése, folyamatos fejlesztése Tevékenysége: a Kodolányi János Fõiskola és a Kodolányi János Középiskola oktató, nevelõ munkájának biztosítása SZÉKESFEHÉRVÁR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 8 Telefon, fax: (22) , (20) Képviselõje (vezetõje): dr. Tóth József Szervezet célja: Székesfehérvár egészségügyi ellátásának fejlesztése Tevékenysége: intézmények pályázat útján történõ támogatása TÓTH ISTVÁN ÉS TÓTH TERÉZIA ÖSZTÖNDÍJ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Lõrinczy Attila Szervezet célja: tanulmányi támogatás a jól tanuló, szociálisan rászoruló diákok részére Tevékenysége: ösztöndíjak pályázatok útján történõ folyósítása 9

8 V VÁLLALKOZÓI KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. Telefon: (22) , Fax: (22) , honlap: honlap: Képviselõje (vezetõje): Vida József kuratóriumi elnök és Annus István igazgató Szervezet célja: segíti, támogatja Székesfehérvár városát foglalkoztatási gondjainak, nehézségeinek leküzdésében Tevékenysége: kezdõ vállalkozók segítése céljából inkubátorház mûködtetése, munkanélküliek oktatása, képzése; interaktív információs portál mûködtetése VIDEOTON LABDARÚGÓ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Tóth Tibor Szervezet célja: a labdarugó sport utánpótlásának biztosítása Tevékenysége: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, egészséges életmódra nevelés 10

9 A ALAPÍTVÁNYOK A JÖVÕ NEMZEDÉKÉÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 34. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Pusztai Károlyné Szervezet célja: az egészségkárosodott, fogyatékos gyermekek segítése Tevékenysége: összefogja, támogatja és menedzseli mindazokat a szellemi, gazdasági és társadalmi erõket, amelyek készek anyagi, technikai eszközökkel, szellemi tõkével és tapasztalatokkal segíteni az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyeket nevelõ és gondozó A SZERETET SZOLGÁLATÁBAN ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Széna tér 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Ábrahám Istvánné Szervezet célja: értelmi fogyatékos és halmozottan sérült embertársaink életkörülményeinek javítása, társadalmi integrációjuk segítése A TUDÁS KULCSA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 66. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Máté Imre Telefon: (20) Szervezet célja: oktatás; általános- és szakiskola létrehozása, tanulási módszerek elterjedésének segítése Tevékenysége: tanulási tanfolyamok, magántanulók oktatása 11

10 A ALAPÍTVÁNY A HUNYADIS DIÁKOKÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 35. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Walter Mária Telefon, fax: (22) Szervezet célja: az iskola kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ és példamutató magatartású tanulóinak jutalmazása Tevékenysége: az alapítványi hozzájárulások összegét tartósan lekötött betétként kezeljük, tanév végén a képzõdött hozamot takarékbetétkönyvben elhelyezve adjuk át az arra kijelölt diákoknak ALAPÍTVÁNY A TEHETSÉGES TÓPARTIS TANULÓKÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Fürdõsor 5. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Dr. Vizi László Tamás Szervezet célja: a tehetséges tanulók támogatása Tevékenysége: a kiemelkedõ tanulmányi munkát végzõ tanulók anyagi juttatása, a kiemelkedõ sporttevékenységet végzõ tanulók támogatása, a mûvészeti szakképzés pártolása, az oktatás hatékonyságának növelése ALAPÍTVÁNY AZ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK EGÉSZSÉGES TESTI-LELKI FEJLÕDÉSÉÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagyné Cseterics Éva Szervezet célja: azon feltételek megteremtése, amelyekkel elérhetõ a Szivárvány Óvoda gyermekeinek egészséges fejlesztése 12

11 A ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A; Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagy Lajosné Szervezet célja: szociális és karitatív tevékenység Tevékenysége: szegénygondozás, hajléktalanok ellátása, nagycsaládosok, munkanélküliek, szenvedélybetegek segítése, lelki-anyagi segítségnyújtás ALBA RÉGIA MENEDÉK ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 60. Képviselõje (vezetõje): Tûzkõ József Szervezet célja: szenvedélybetegek rehabilitációja, reszocializációja Tevékenysége: lelkigyakorlatok szervezése szenvedélybeteg családok részére; szenvedélybeteg találkozó AMARO TRAJO SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 4/4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Oláh József Szervezet célja: szociális és kulturális tevékenység Tevékenysége: hátrányos helyzetû cigánycsaládok segítése, táboroztatás 13

12 A Á ARANYESÕ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZSÉGES EMBERÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 80. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Horváth Miklós Telefon: (20) Szervezet célja: egészségmegõrzés, betegség megelõzés; szociális tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás; nevelõ-oktató tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, drog-prevenció Tevékenysége: a Hétpettyes Ovi mûködtetése, kiadványok, rendezvények ÁRGUS IRODALMI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. Telefon, fax: (22) Honlap: Képviselõje (vezetõje): Tódor János (fõszerkesztõ) Tevékenysége: Árgus címû irodalmi, mûvészeti, valóság-folyóirat kiadása és könyvkiadói tevékenység ÁRPÁD IPARISKOLAI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 182. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Põcze Attiláné Szervezet célja: Árpád Szakképzõ Iskola és Kollégium tanulóinak ösztönzése Tevékenysége: ösztöndíjak, jutalmak stb. odaítélése 14

13 A B ARÉV NYUGDÍJAS ÉS NAGYCSALÁDOS ALAPÍTVÁNY Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Fertõ Imre Szervezet célja: saját vállalati nyugdíjasokkal kapcsolattartás, valamint a nagycsaládosokkal is Tevékenysége: rászoruló nyugdíjasok támogatása segélyezéssel, nagycsaládosok anyagi támogatása, nyugdíjas rendezvények BELBETEGEK JOBB ELLÁTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) / Képviselõje (vezetõje): dr. Ódor Sándor Telefon, fax: (22) Szervezet célja: anyagi fedezet biztosítása a betegellátó egység profiljába tartozó, a betegellátáshoz tartozó preventív és egészségmegõrzõ célok továbbképzõ szakmai fórumok szervezéséhez Tevékenysége: a betegség megelõzésére irányuló felvilágosító tevékenység, a már kialakult betegség esetén az állapotromlás és visszaesés elkerülése BOCS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Simonyi Gyula Telefon, fax: (22) Szervezet célja: környezetvédelem, békemozgalom, fenntartható fejlõdés Tevékenysége: fordítások, kiadványok, internet, elõadások, képzések, táborok, környezõ magyarság, EU csatlakozás 15

14 B D BORY-VÁR ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi u. 54. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Borka Gyula Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a Bory-vár alkotóinak - Bory Jenõ építészmérnök, szobrászmûvész és Bory Jenõné festõmûvész végakaratának végrehajtása Tevékenysége: a Bory-vár fenntartása és bemutatása az érdeklõdõknek BRUNSZVIK TERÉZ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Engyel Antalné Szervezet célja: gyermekek környezetének szebbé tétele, játékok vásárlása, német nyelvû nevelés segítése, udvar szebbé tétele, eszközvásárlás ; DEÁK DÉNES ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): dr. Gelencsér József Szervezet célja: Székesfehérvár város érdekében végzett kiemelkedõ tudományos, mûvészeti, kulturális vagy városcsinosító tevékenység elismerése; Deák Dénes hagyatékának kezelése Tevékenysége: évente Deák Dénes Díj és Deák Dénes Ösztöndíj kiadása 16

15 D DON-KANYAR EMLÉKKÁPOLNA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Bobory Zoltán Szervezet célja: a Doni áttörés 50. évfordulójára épített emlékkápolna fenntartása, mûködtetése, a köré szervezõdõ kulturális tevékenység bemutatása, népszerûsítése. Ismeretterjesztés a széles nagyközönség számára. Illeszkedés a régiós turizmus rendszeréhez Tevékenysége: minden évben: január 12-én 18 órakor emléktûz gyújtás a doni áttörés évfordulóján; május utolsó vasárnapján Hõsök napi szabadtéri szentmise, megemlékezések, mûsoros estek DUM SPIRO SPERO A LÉGZÕSZERVI BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Kuchár Ferenc Szervezet célja: Fejér megye légzõszervi betegeinek korszerû diagnosztikájához szükséges eszközök beszerzése, és ezáltal a betegek gyógyulási esélyeinek növelése Tevékenysége: gyógyászati eszközök vásárlása a meglevõ eszközök karbantartása, javítása; az intézet orvosainak, asszisztenseinek továbbképzése, szakkönyvek vásárlása 17

16 E EGÉSZSÉGES NEMZEDÉKET AZ ATLÉTIKÁVAL ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Õze Gábor Szervezet célja: öntevékeny testedzési formák kialakítása, diák- és szabadidõsport szervezése, ill. ezek által is az egészséges életmódra való nevelés Tevékenysége: futófesztivál rendezése, Kismaratoni Országos Bajnokság, Streetball fesztivál, nyári táboroztatás hátrányos helyzetû gyermekek részére EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3., Lakatos u. 8., Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Lõrincz Zsuzsanna Szervezet célja: családi életre és együttszülésre felkészítõ program, pszichológiai tanácsadások, káros szenvedély megszüntetése Tevékenysége: családi életre és együttszülésre felkészítõ tanfolyamok folyamatosan, egyéni és csoportos szakpszichoterápiák ESÉLYEGYENLÕSÉG ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Gulyásné Cselovszki Júlia Szervezet célja: középsúlyos értelmi fogyatékos óvodai, iskolai és munkára felkészítõ csoportok megfelelõ környezetbe helyezése, hátrányos helyzetû tanulók segítése, iskolák tárgyi feltételeinek javítása Tevékenysége: kirándulás, táborozás, sportrendezvény, gyógytorna, eszköz ellátás támogatása 18

17 F FALZETT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Mancz János 12. Képviselõje (vezetõje): dr. Lórodi László Telefon: (20) Szervezet célja: mûvészek és a mûvészeti tevékenységgel foglalkozó közösségek bemutatkozási lehetõségeinek biztosítása Tevékenysége: táborok, rendezvények szervezése FÁKLYA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla 30/a. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Hargitainé Õri Katalin Telefon: (30) Szervezet célja: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretszerzés elõsegítése; egészségmegõrzésével kapcsolatos tevékenysége; kulturális tevékenységek támogatása Tevékenysége: iskolai játszóházak megvalósításának támogatása, iskola számítógéppark fejlesztése, játszótér kialakításának támogatása, finn testvérvárosból (Kemi) érkezõ küldöttség programjainak lebonyolítása, iskolai túranap támogatása, tornatermi eszközfelújítás FEJÉR MEGYE GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Képviselõje (vezetõje): dr. Simon Gábor Telefon: (20) Szervezet célja: a Fejér Megyei gyermekgyógyászati ellátás színvonalának további emelése Tevékenysége: új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, gyógyítás célját szolgáló kutatások támogatása, kórházi környezet otthonossá tétele, képzések, továbbképzések, kongresszusok szervezése, tanulmányutakon való részvételek finanszírozása, szakkönyvek és mûszerek vásárlása 19

18 F FEJÉR MEGYEI STOMÁSOK INKONTINENS BETEGEK ALAPÍTVÁNYA Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Selyem u. 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kovács József Szervezet célja: stomás betegek rehabilitása Tevékenysége: stoma eszközök biztosítása, calostoma, urostomások részére vényre, hónap végén teadélutánok lebonyolítása, stomás nõvér Budapestrõl, stomások problémái, tanácsadás GÓLYFÉSZEK NÕK MUNKÁBA ÁLLÁSÁT TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Címe: 8000 Székesfehérvár, Petõfi S. u Képviselõje (vezetõje): Solymossyné Vagyocki Anita Telefon: (70) Szervezet célja: a nõk foglalkoztatottságának folyamatos növelése FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ SZEMÉSZETI OSZTÁLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Tóth Jenõ Szervezet célja: a Szemészeti Osztály szakmai, technikai, mûszaki és tudományos-kulturális fejlesztésének elõsegítése; a dolgozók szakmai, tudományos képzésének elõsegítése Tevékenysége: egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás 20

19 F GY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI GYÓGYÍTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 10. III/12., Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) , (22) Szervezet célja: a fül-orr-gégészeti vizsgálatok és a gyógyító tevékenység hatékonyságának elõmozdítása, elsõdlegesen gyógyászati mûszerfejlesztések útján Tevékenysége: egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység GYERMEKEKÉRT ALBAFI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sütõ u. 16. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Dorth Borbála Telefon, fax: (22) Szervezet célja: hátrányos helyzetû kulcsos gyermekek és családjaik segítése, hasznos szabadidõ szervezésével, sport- és kulturális események rendezésével Tevékenysége: szünidei programok, táborok, játszóházak, vetélkedõk, ünnepi rendezvények GYERMEKEKÉRT HOLLÓFI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sütõ u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Hollósi Sarolta Szervezet célja: hátrányos helyzetû és veszélyeztetett gyermekekkel és fiatal felnõttekkel való foglalkozás Tevékenysége: táborozás, kulturális programok szervezése 21

20 GY H GYÖNGYVIRÁG ÓVODA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Berényi u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Lévainé dr. Szíjártó Mariann Szervezet célja: székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda külsõ-belsõ környezetének fejlesztése, felújítása, alapellátáson felüli programok támogatása a szociálisan rászoruló gyermekeknél, szakmai innováció támogatása HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kugyela János Telefon, fax: (22) Szervezet célja: hatékony tanulási módszerek kidolgozása, elterjesztése Tevékenysége: tanulási, mozgás-, beszédzavarban szenvedõk segítése; mentális energia szintfelmérése, növelése; a mentális computer technika oktatása, tanulási hatékonyság növelése az idegennyelv-oktatásban is HAVRANEK JÓZSEF TÛZVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. Telefon, fax: (22) , (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Katczer László Telefon, fax: (22) Szervezet célja: az állampolgárok tûzvédelmi ismeretszintjének növelése, kulturális örökség megóvása Tevékenysége: elõsegíti a megelõzõ tûzvédelmi tevékenységet, koncentrálja a helyi anyagi erõforrásokat, a propaganda és felvilágosító tevékenység hatékonyságának növelésére módszereket dolgoz ki, tûzvédelmi vetélkedõket, kiállításokat szervez 22

21 GY I HÉTVEZÉR ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Varga Zsuzsanna Szervezet célja: a Hétvezér Általános Iskolába járó tanulók jutalmazása az anyanyelv területén elért eredmények alapján, a szakmai munka segítése I. ISTVÁN ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 31. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sárvári Miklósné Szervezet célja: tanulók segítése, szabadidõs sportok és oktatás Tevékenysége: nyári táborok, ösztöndíj IKARUS SZÉKESFEHÉRVÁRI GYÁRA A NYUGDÍJASOKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Repülõtér Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Lukács Andrásné Szervezet célja: nyugdíjba került dolgozók életkörülményeinek figyelemmel kisérése; segíti és támogatja azon fiatalabb korúakat, akik az üzemi munka során rokkantak meg, kerülnek idõ elõtt nyugdíjba Tevékenysége: a rászorulók rendszeres vagy eseti támogatása 23

22 I J ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kusicza Antalné Szervezet célja: a rászoruló diákok támogatása Tevékenysége: táborozások, kirándulások, különbözõ gyermekprogramok támogatása ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM MAROSI ARNOLD ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Fõ u. 6. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Fülöp Gyula elnök Szervezet célja: régészeti, néprajzi, történeti kutatások feltételeinek támogatása Tevékenysége: kulturális tevékenység JÁKY ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Várkonyi Gáborné Szervezet célja: a Jáky József Mûszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelõ munka és szakmai képzés minõségi fejlesztésének támogatása 24

23 J K JÖVÕNKÉRT TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLAI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. Iskola tér 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagy Tamásné Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a Tóvárosi Általános Iskola oktató-nevelõ munkájának elõsegítése és anyagi támogatása Tevékenysége: iskolánkban a számítástechnika, informatika oktatás feltételeinek megteremtése, diáksportkör támogatása, idegen nyelv oktatásának fejlesztése KAPASZKODÓ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Selmeci u. 18. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Szentgáli Tamás Szervezet célja: egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Fejér megye területén élõ fogyatékos emberek sportolásának, táboroztatásának, versenyeztetésének elõsegítése Tevékenysége: gyógylovaglás, versenyek szervezése, lebonyolítása; táboroztatás KISGYÓNÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u , Lõcsei u. 27. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sûdy Péter Szervezet célja: Kisgyónbánya természet- és környezetvédelme, karbantartás, fejlesztés Tevékenysége: környezetvédelmi tevékenységek szervezése, támogatása 25

24 K KODÁLY ZOLTÁN ISKOLA ÉS MÛVÉSZETI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sepseiné Nagy Aranka Szervezet célja: az iskolai oktató-nevelõ munka segítése, forrásgyûjtés Tevékenysége: kirándulások, rendezvények támogatása, kulturális és sporttevékenység segítése, nehéz sorsú tehetséges gyerekek segítése KOLLÉGIUM A DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Dorgai József Szervezet célja: a székesfehérvári József Attila Középiskola Kollégium hátrányos helyzetû, jó tanulmányi eredményt elérõ, ill. a kollégium hírnevét öregbítõ tanulók anyagi támogatása KORONA FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Bokor Lászlóné Szervezet célja: segítségnyújtás; gazdálkodó és egyéb szervezetek csatlakozásával a régió számára támogatást nyújt a gazdasági átalakulás idõszakában Tevékenysége: a kereskedelmi ágazatba tartozó munkavállalók és nyugdíjasok, valamint hozzátartozóik szociális támogatása, foglalkoztatási lehetõségek megteremtésében való közremûködés 26

25 K L KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Németh István Telefon: (30) Szervezet célja: tömegsport, közösségi rendezvények támogatása, szociális támogatás, családsegítés, tanulmányi utak ösztönzése, segítése, egészségmegõrzés, kulturális örökség megóvása Tevékenysége: a Magyar Honvédség pénzügyi és számviteli szolgálatában dolgozók szociális problémáinak enyhítése, a szakmai utánpótlás elõsegítése, a tudományos és kulturális kezdeményezések, a tömegsport támogatása; a drog elleni küzdelem támogatása KULTURÁLT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Zilahi Sándorné Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a kollégisták hatékony tanulásának, mûvelõdésének elõsegítése, tehetségük, képességük kibontakoztatása, szabadidejük kulturált, hasznos eltöltésének elõmozdítása Tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés LUANDAE ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Piactér 2. Képviselõje (vezetõje): Imre Róbert Telefon: (70) Szervezet célja: a Capueira Afro-Brazil harcmûvészet országos hálózatának kiépítése, oktatása, támogatása 27

26 L M LUMBÁGÓ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Varjú u. 51. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Kardos Ottó Szervezet célja: mozgássérült, mozgáskorlátozott betegek térítésmentes kezelése a beteg otthonában (fizikoterápia) Tevékenysége: a járóbeteg-ellátásra a tevékenység kibõvítése MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLÕSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 302. Képviselõje (vezetõje): László Tibor Telefon: (20) Szervezet célja: idõsek, fiatalkorúak és más hátrányos helyzetûek esélyegyenlõségének javítása, testi és lelki segítõszolgálat létrehozása; hátrányos helyzetû gyermekek tanulási feltételeinek és hasznos szabadidõ eltöltésének biztosításában segít Tevékenysége: közösségi, kulturális, egészségügyi és szociális rendezvények szervezése; rászorulók számára intézményi férõhelyek létrehozása, részt vállal nevelés és oktatás, képesség és ismeretterjesztés területén, kiadványok létrehozásában 28

27 M MÁS FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 52. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Mahlerné Köfner Anikó Szervezet célja: autista tanulási és viselkedési zavarban szenvedõ fiatalok segítése, önálló életvitelük kialakításában való közremûködés Tevékenysége: korai fejlesztés, családi nevelés támogatása, szülõk képzése, gyermekfelügyelet szervezése, egyéni képességek speciális fejlesztése, kirándulások, táborozások támogatása, szabadidõs tevékenységek szervezése MENEDÉK ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 60. Képviselõje (vezetõje): dr. Kovács János Telefon: (20) Szervezet célja: szenvedélybetegek és családjaik szociális és lelki segítése Tevékenysége: táborok, lelkigyakorlatok, tréningek szervezése és megvalósítása MINÕSÉG ÉS PEDAGÓGIA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, György O. tér 3. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Péterfalvi Ildikó Szervezet célja: tanulók képességeinek kibontakoztatása (egészséges személyiség) a minõségi oktató-nevelõ munka támogatása Tevékenysége: anyagi támogatás megszerzése külsõ támogatástól a cél érdekében 29

28 M O MOSOLY IFJÚSÁGNEVELÉSI ÉS SZABADIDÕS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi utca Képviselõje (vezetõje): Hada Tibor Telefon: (30) Szervezet célja: ifjúság nevelés a cserkészettel együtt MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA REHABILITÁCIÓS ALAPÍTVÁNYA Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Perjés Kornél Szervezet célja: a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ beruházási munkáinak és mûködtetésének segítése Tevékenysége: pénzgyûjtés, majd fejlesztések, eszközbeszerzések OBJEKTÍV OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kiss Lászlóné Szervezet célja: szakmunkás képzés segítése Tevékenysége: technikai eszközök biztosítása OKTATÁSFEJLESZTÕ SZÉCHENYI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Dévényi Györgyné Szervezet célja: tanulás, sport, szociális támogatás, tanulmányi utak támogatása Tevékenysége: a tanulók és tanárok teljes körének támogatása minden, a célokban megjelölt területen 30

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29

Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.09.22 20.10.29 Kitöltő verzió:2.66.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében. Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület szerepe a társadalmi integráció elérésében Készítette: Bergmann Károly Áron Kócziánné Szalai Teréz Vajda Viktória Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület bemutatása A Figyelj

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 11275/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város középtávú gyermek és ifjúsági koncepciójában foglaltak rövid távú megvalósítása érdekében a 2015-2016.

Részletesebben

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12.

Szolgáltató neve Szolgáltató székhelye Engedélyezett szolgáltatási tevékenység SZIFIGYET Közhasznú Nonprofit Kft. 2476 Kápolnásnyék, Búzavirág u. 12. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 30. (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás A Szociális és Gyámhivatal által Fejér

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Z-Ff.. számú előterjesztés

Z-Ff.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Z-Ff.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

Részletesebben

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.-

Jogcímek. Tartósan beteg gyermekek támogatására: 400.000.-, Lovasterápia: 100.000.- Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évre az önszerveződő közösségeknek nyújtott a Szociális és Népjóléti Bizottság Eszközbeszerzésre Medicopter Alapítvány 20 000 Nagykállói Beteg Gyerekekért Alapítvány

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188

Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a 2007-2013-as programozási

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. Tartalom

Éves beszámoló 2013. Tartalom Éves beszámoló 2013 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2013. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok:

Magyar Államtulajdonában- PMIK fenntartásában levő Közalapítványok, alapítványok: A kormány 258/2011 (XII.7) Kormányrendelete meghatározza a megyei intézményfenntartó központ feladat- és hatásköreit, mindezek értelmében 10. (1) A megyei intézményfenntartó központ ellátja az egyes ágazati

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke

az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) számú rendelet függeléke 1 az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2009. (X.30.) ú rendelet függeléke K I M U T A T Á S FÖLDESEN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEKRŐL, EGYESÜLETEKRŐL,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök

Érdekeltségi viszony. Civil szervezet címe Budapest József A. út 12. elnök, alapító Szeged, Brüsszel krt. 18/B kuratóriumi elnök Alföldi Andrea "Nebántsvirág" Gyermek- és Ifjúságvédő Közhasznú Egyesület 1051 Budapest József A. út 12. elnök, alapító - 00016/23/2005. 00019/23/2005 szerepvállalásának segítése - 00058/01/2005 3 490

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének gyermekvédelmi vonatkozásai Gesztelyi Tamás Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Debreceni KEF bemutatása KEF szakmai fórum 2003. óta működik Debrecenben

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Fejér megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Fejér megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Fejér megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Fejér egyei

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft

Határozati javaslat. összköltsége/ Önrész: kp. Önrész: társ.munka 500.000 Ft 100.000 Ft 100.000 FT 252.000 Ft 54.000 Ft 30.000 Ft Határozati javaslat Tárgy : Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására I. Ssz. 1. VI.363/2014 Alisca Nyilai Íjász 2. VI.368/2014 Alisca Taekwondo Klub 3. VI.362/2014 A Keresztény Nevelésért 4.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Kaposvár 2011. május 11. Kristófné Kiss Emese elnök Tartalom: Adatok 1. Számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

fogadható fő b. nyári gyermek-és ifjúsági felügyelői, szervezési feladatok megvalósítása, c. közösségi munkavállalás (pl. szórólapozás).

fogadható fő b. nyári gyermek-és ifjúsági felügyelői, szervezési feladatok megvalósítása, c. közösségi munkavállalás (pl. szórólapozás). 1.Kunszentmi klós Város Önkormányzata dr. Kelemen Henrietta jegyző a. Kunszentmiklós Város által szervezett szervezésében, lebonyolításában, b. nyári gyermek-és ifjúsági táborokban segítői, felügyelői,

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben