SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR"

Átírás

1 SZÉKESFEHÉRVÁRI CIVILTÁR 2004

2 Székesfehérvári Civiltár 2004 Készült a székesfehérvári civil szervezetek közremûködésével, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Kommunikációs és Civilkapcsolatok Irodája gondozásában Szerkesztõ: Angyal Szabolcs Kiadvány és borítóterv: Ivanics Zsolt Nyomda: Kotsis és Társa Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítették a Civiltár létrejöttét! A Civiltár a szervezetek által október végéig eljuttatott adatokat tartalmazza. Új adatokat, módosítást a következõ címen fogadunk:

3 Kedves Olvasó! Székesfehérváron örvendetesen nõ a civil szervezetek száma, gyakran változnak adataik is. Ezeket a változásokat nem könnyû követni, ezért fontos, hogy idõközönként új nyomtatott Civiltár segítse a tájékozódást, az egymásra találást. A civilek szervezeti formája is változatos. A nem bejegyzett klubok, baráti társaságok nem is tartják fontosnak a formalizált mûködést. Az egyesületek a demokrácia alappillérei. Érzékenyen tapogatják le a közösségekben megjelenõ problémákat, és nagyon rugalmasan képesek megoldási alternatívákat kínálni. Az alapítványok intézményeink mûködésének ma már nélkülözhetetlen kiegészítõi. A civil szervezetek adatai a Civiltár révén az Internetre is felkerülnek, ahol a változásokat folyamatosan megjeleníthetjük. Az adatfrissítés az egyes szervezetek felelõssége, melyhez önkormányzatunk továbbra is segítséget nyújt. Kérem, ismerjék meg civil szervezeteinket, vegyék fel a kapcsolatot velük. Tartalmas együttmûködéseket és sok közös programot kívánok, mellyel városunk, Székesfehérvár gazdagodik. Warvasovszky Tihamér polgármester

4

5 F KÖZALAPÍTVÁNYOK FEJÉR MEGYEI CIGÁNYOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 21. Képviselõje (vezetõje): Horváth Gábor Telefon: (20) Szervezet célja: a romák képzettségének magasabb szintre való emelése Fejér megyében Tevékenysége: roma fiatalok tanulmányainak támogatása, kollégiumi díjak térítése, tanszervásárlási támogatás, útiköltség-térítés pályázat útján FEJÉR MEGYEI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Berecz Botond Szervezet célja: Fejér megye területén élõ gyermekek és fiatalok egyéni aktivitásának támogatása, érdekükben és értük cselekvõ együttmûködésének szolgálata, a cselekvési lehetõségek feltételeinek bõvítése, a felnõtt felelõs állampolgárhoz méltó készségek elsajátítása érdekében Tevékenysége: fiatal korosztályok szabadidõ eltöltéséhez jobb feltételek megteremtése; a kedvezményes ifjúsági turizmus, a nemzetközi, szakmai és jószolgálati cserekapcsolatok ösztönzése; gyermek és ifjúsági korosztály szervezett, kedvezményes üdültetésének biztosítása 7

6 F L N FEJÉR MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon, fax: (22) /178 Képviselõje (vezetõje): Pleiczer Lajos Szervezet célja: Fejér megye közoktatási intézményeinek fejlesztése Tevékenysége: pályáztatás LÁNCZOS KORNÉL-SZEKFÛ GYULA ÖSZTÖNDÍJ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Banizs Károly kuratóriumi elnök Szervezet célja: kiemelkedõ szellemi értéket teremtõ, tartalmazó alkotások létrehozásának támogatása Tevékenysége: ösztöndíj támogatás NEMZETI EMLÉKHELY KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Képviselõje (vezetõje): Dr. Szili Katalin kuratóriumi elnök és Tatár Dezsõ titkár Telefon, fax: (22) Szervezet célja: olyan Nemzeti Emlékhely kialakításának támogatása, mely méltó módon reprezentálja Székesfehérvárnak a magyar történelemben játszott kiemelkedõ szerepét, bemutatja a koronázóváros múltját Tevékenysége: a cél megvalósítása érdekében együttmûködést keres minden, a célt támogató állami, társadalmi, egyházi szervezettel, nemzetközi és külföldi intézményekkel, valamint magánszemélyekkel 8

7 Ö SZ T ÖNÁLLÓ FÕISKOLAI KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) ; Fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Hermann Róbert elnök és Szabó Péter titkár Szervezet célja: önálló idegen nyelvi fõiskola és szakközépiskola létrehozása, fenntartása és mûködtetése, folyamatos fejlesztése Tevékenysége: a Kodolányi János Fõiskola és a Kodolányi János Középiskola oktató, nevelõ munkájának biztosítása SZÉKESFEHÉRVÁR EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 8 Telefon, fax: (22) , (20) Képviselõje (vezetõje): dr. Tóth József Szervezet célja: Székesfehérvár egészségügyi ellátásának fejlesztése Tevékenysége: intézmények pályázat útján történõ támogatása TÓTH ISTVÁN ÉS TÓTH TERÉZIA ÖSZTÖNDÍJ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Lõrinczy Attila Szervezet célja: tanulmányi támogatás a jól tanuló, szociálisan rászoruló diákok részére Tevékenysége: ösztöndíjak pályázatok útján történõ folyósítása 9

8 V VÁLLALKOZÓI KÖZPONT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113. Telefon: (22) , Fax: (22) , honlap: honlap: Képviselõje (vezetõje): Vida József kuratóriumi elnök és Annus István igazgató Szervezet célja: segíti, támogatja Székesfehérvár városát foglalkoztatási gondjainak, nehézségeinek leküzdésében Tevékenysége: kezdõ vállalkozók segítése céljából inkubátorház mûködtetése, munkanélküliek oktatása, képzése; interaktív információs portál mûködtetése VIDEOTON LABDARÚGÓ KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári u. 10. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Tóth Tibor Szervezet célja: a labdarugó sport utánpótlásának biztosítása Tevékenysége: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, egészséges életmódra nevelés 10

9 A ALAPÍTVÁNYOK A JÖVÕ NEMZEDÉKÉÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, József Attila u. 34. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Pusztai Károlyné Szervezet célja: az egészségkárosodott, fogyatékos gyermekek segítése Tevékenysége: összefogja, támogatja és menedzseli mindazokat a szellemi, gazdasági és társadalmi erõket, amelyek készek anyagi, technikai eszközökkel, szellemi tõkével és tapasztalatokkal segíteni az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyeket nevelõ és gondozó A SZERETET SZOLGÁLATÁBAN ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Széna tér 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Ábrahám Istvánné Szervezet célja: értelmi fogyatékos és halmozottan sérült embertársaink életkörülményeinek javítása, társadalmi integrációjuk segítése A TUDÁS KULCSA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 66. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Máté Imre Telefon: (20) Szervezet célja: oktatás; általános- és szakiskola létrehozása, tanulási módszerek elterjedésének segítése Tevékenysége: tanulási tanfolyamok, magántanulók oktatása 11

10 A ALAPÍTVÁNY A HUNYADIS DIÁKOKÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 35. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Walter Mária Telefon, fax: (22) Szervezet célja: az iskola kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ és példamutató magatartású tanulóinak jutalmazása Tevékenysége: az alapítványi hozzájárulások összegét tartósan lekötött betétként kezeljük, tanév végén a képzõdött hozamot takarékbetétkönyvben elhelyezve adjuk át az arra kijelölt diákoknak ALAPÍTVÁNY A TEHETSÉGES TÓPARTIS TANULÓKÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Fürdõsor 5. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Dr. Vizi László Tamás Szervezet célja: a tehetséges tanulók támogatása Tevékenysége: a kiemelkedõ tanulmányi munkát végzõ tanulók anyagi juttatása, a kiemelkedõ sporttevékenységet végzõ tanulók támogatása, a mûvészeti szakképzés pártolása, az oktatás hatékonyságának növelése ALAPÍTVÁNY AZ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK EGÉSZSÉGES TESTI-LELKI FEJLÕDÉSÉÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 19. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagyné Cseterics Éva Szervezet célja: azon feltételek megteremtése, amelyekkel elérhetõ a Szivárvány Óvoda gyermekeinek egészséges fejlesztése 12

11 A ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 28/A; Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagy Lajosné Szervezet célja: szociális és karitatív tevékenység Tevékenysége: szegénygondozás, hajléktalanok ellátása, nagycsaládosok, munkanélküliek, szenvedélybetegek segítése, lelki-anyagi segítségnyújtás ALBA RÉGIA MENEDÉK ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 60. Képviselõje (vezetõje): Tûzkõ József Szervezet célja: szenvedélybetegek rehabilitációja, reszocializációja Tevékenysége: lelkigyakorlatok szervezése szenvedélybeteg családok részére; szenvedélybeteg találkozó AMARO TRAJO SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Cserepes köz 4/4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Oláh József Szervezet célja: szociális és kulturális tevékenység Tevékenysége: hátrányos helyzetû cigánycsaládok segítése, táboroztatás 13

12 A Á ARANYESÕ ALAPÍTVÁNY AZ EGÉSZSÉGES EMBERÉRT Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 80. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Horváth Miklós Telefon: (20) Szervezet célja: egészségmegõrzés, betegség megelõzés; szociális tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás; nevelõ-oktató tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, drog-prevenció Tevékenysége: a Hétpettyes Ovi mûködtetése, kiadványok, rendezvények ÁRGUS IRODALMI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. Telefon, fax: (22) Honlap: Képviselõje (vezetõje): Tódor János (fõszerkesztõ) Tevékenysége: Árgus címû irodalmi, mûvészeti, valóság-folyóirat kiadása és könyvkiadói tevékenység ÁRPÁD IPARISKOLAI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 182. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Põcze Attiláné Szervezet célja: Árpád Szakképzõ Iskola és Kollégium tanulóinak ösztönzése Tevékenysége: ösztöndíjak, jutalmak stb. odaítélése 14

13 A B ARÉV NYUGDÍJAS ÉS NAGYCSALÁDOS ALAPÍTVÁNY Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady E. u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Fertõ Imre Szervezet célja: saját vállalati nyugdíjasokkal kapcsolattartás, valamint a nagycsaládosokkal is Tevékenysége: rászoruló nyugdíjasok támogatása segélyezéssel, nagycsaládosok anyagi támogatása, nyugdíjas rendezvények BELBETEGEK JOBB ELLÁTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) / Képviselõje (vezetõje): dr. Ódor Sándor Telefon, fax: (22) Szervezet célja: anyagi fedezet biztosítása a betegellátó egység profiljába tartozó, a betegellátáshoz tartozó preventív és egészségmegõrzõ célok továbbképzõ szakmai fórumok szervezéséhez Tevékenysége: a betegség megelõzésére irányuló felvilágosító tevékenység, a már kialakult betegség esetén az állapotromlás és visszaesés elkerülése BOCS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Jókai u. 18. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Simonyi Gyula Telefon, fax: (22) Szervezet célja: környezetvédelem, békemozgalom, fenntartható fejlõdés Tevékenysége: fordítások, kiadványok, internet, elõadások, képzések, táborok, környezõ magyarság, EU csatlakozás 15

14 B D BORY-VÁR ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Máriavölgyi u. 54. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Borka Gyula Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a Bory-vár alkotóinak - Bory Jenõ építészmérnök, szobrászmûvész és Bory Jenõné festõmûvész végakaratának végrehajtása Tevékenysége: a Bory-vár fenntartása és bemutatása az érdeklõdõknek BRUNSZVIK TERÉZ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Engyel Antalné Szervezet célja: gyermekek környezetének szebbé tétele, játékok vásárlása, német nyelvû nevelés segítése, udvar szebbé tétele, eszközvásárlás ; DEÁK DÉNES ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): dr. Gelencsér József Szervezet célja: Székesfehérvár város érdekében végzett kiemelkedõ tudományos, mûvészeti, kulturális vagy városcsinosító tevékenység elismerése; Deák Dénes hagyatékának kezelése Tevékenysége: évente Deák Dénes Díj és Deák Dénes Ösztöndíj kiadása 16

15 D DON-KANYAR EMLÉKKÁPOLNA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Bobory Zoltán Szervezet célja: a Doni áttörés 50. évfordulójára épített emlékkápolna fenntartása, mûködtetése, a köré szervezõdõ kulturális tevékenység bemutatása, népszerûsítése. Ismeretterjesztés a széles nagyközönség számára. Illeszkedés a régiós turizmus rendszeréhez Tevékenysége: minden évben: január 12-én 18 órakor emléktûz gyújtás a doni áttörés évfordulóján; május utolsó vasárnapján Hõsök napi szabadtéri szentmise, megemlékezések, mûsoros estek DUM SPIRO SPERO A LÉGZÕSZERVI BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Semmelweis u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Kuchár Ferenc Szervezet célja: Fejér megye légzõszervi betegeinek korszerû diagnosztikájához szükséges eszközök beszerzése, és ezáltal a betegek gyógyulási esélyeinek növelése Tevékenysége: gyógyászati eszközök vásárlása a meglevõ eszközök karbantartása, javítása; az intézet orvosainak, asszisztenseinek továbbképzése, szakkönyvek vásárlása 17

16 E EGÉSZSÉGES NEMZEDÉKET AZ ATLÉTIKÁVAL ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 47. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Õze Gábor Szervezet célja: öntevékeny testedzési formák kialakítása, diák- és szabadidõsport szervezése, ill. ezek által is az egészséges életmódra való nevelés Tevékenysége: futófesztivál rendezése, Kismaratoni Országos Bajnokság, Streetball fesztivál, nyári táboroztatás hátrányos helyzetû gyermekek részére EGYENSÚLYUNKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3., Lakatos u. 8., Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Lõrincz Zsuzsanna Szervezet célja: családi életre és együttszülésre felkészítõ program, pszichológiai tanácsadások, káros szenvedély megszüntetése Tevékenysége: családi életre és együttszülésre felkészítõ tanfolyamok folyamatosan, egyéni és csoportos szakpszichoterápiák ESÉLYEGYENLÕSÉG ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Havranek József u. 4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Gulyásné Cselovszki Júlia Szervezet célja: középsúlyos értelmi fogyatékos óvodai, iskolai és munkára felkészítõ csoportok megfelelõ környezetbe helyezése, hátrányos helyzetû tanulók segítése, iskolák tárgyi feltételeinek javítása Tevékenysége: kirándulás, táborozás, sportrendezvény, gyógytorna, eszköz ellátás támogatása 18

17 F FALZETT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Mancz János 12. Képviselõje (vezetõje): dr. Lórodi László Telefon: (20) Szervezet célja: mûvészek és a mûvészeti tevékenységgel foglalkozó közösségek bemutatkozási lehetõségeinek biztosítása Tevékenysége: táborok, rendezvények szervezése FÁKLYA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla 30/a. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Hargitainé Õri Katalin Telefon: (30) Szervezet célja: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretszerzés elõsegítése; egészségmegõrzésével kapcsolatos tevékenysége; kulturális tevékenységek támogatása Tevékenysége: iskolai játszóházak megvalósításának támogatása, iskola számítógéppark fejlesztése, játszótér kialakításának támogatása, finn testvérvárosból (Kemi) érkezõ küldöttség programjainak lebonyolítása, iskolai túranap támogatása, tornatermi eszközfelújítás FEJÉR MEGYE GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Képviselõje (vezetõje): dr. Simon Gábor Telefon: (20) Szervezet célja: a Fejér Megyei gyermekgyógyászati ellátás színvonalának további emelése Tevékenysége: új diagnosztikai és terápiás eljárások bevezetése, gyógyítás célját szolgáló kutatások támogatása, kórházi környezet otthonossá tétele, képzések, továbbképzések, kongresszusok szervezése, tanulmányutakon való részvételek finanszírozása, szakkönyvek és mûszerek vásárlása 19

18 F FEJÉR MEGYEI STOMÁSOK INKONTINENS BETEGEK ALAPÍTVÁNYA Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Selyem u. 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kovács József Szervezet célja: stomás betegek rehabilitása Tevékenysége: stoma eszközök biztosítása, calostoma, urostomások részére vényre, hónap végén teadélutánok lebonyolítása, stomás nõvér Budapestrõl, stomások problémái, tanácsadás GÓLYFÉSZEK NÕK MUNKÁBA ÁLLÁSÁT TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Címe: 8000 Székesfehérvár, Petõfi S. u Képviselõje (vezetõje): Solymossyné Vagyocki Anita Telefon: (70) Szervezet célja: a nõk foglalkoztatottságának folyamatos növelése FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ SZEMÉSZETI OSZTÁLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Tóth Jenõ Szervezet célja: a Szemészeti Osztály szakmai, technikai, mûszaki és tudományos-kulturális fejlesztésének elõsegítése; a dolgozók szakmai, tudományos képzésének elõsegítése Tevékenysége: egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; tudományos tevékenység, kutatás 20

19 F GY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI GYÓGYÍTÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Lövölde u. 10. III/12., Seregélyesi u. 3. Telefon, fax: (22) , (22) Szervezet célja: a fül-orr-gégészeti vizsgálatok és a gyógyító tevékenység hatékonyságának elõmozdítása, elsõdlegesen gyógyászati mûszerfejlesztések útján Tevékenysége: egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység GYERMEKEKÉRT ALBAFI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sütõ u. 16. Telefon, fax: (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Dorth Borbála Telefon, fax: (22) Szervezet célja: hátrányos helyzetû kulcsos gyermekek és családjaik segítése, hasznos szabadidõ szervezésével, sport- és kulturális események rendezésével Tevékenysége: szünidei programok, táborok, játszóházak, vetélkedõk, ünnepi rendezvények GYERMEKEKÉRT HOLLÓFI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Sütõ u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Hollósi Sarolta Szervezet célja: hátrányos helyzetû és veszélyeztetett gyermekekkel és fiatal felnõttekkel való foglalkozás Tevékenysége: táborozás, kulturális programok szervezése 21

20 GY H GYÖNGYVIRÁG ÓVODA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Berényi u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Lévainé dr. Szíjártó Mariann Szervezet célja: székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda külsõ-belsõ környezetének fejlesztése, felújítása, alapellátáson felüli programok támogatása a szociálisan rászoruló gyermekeknél, szakmai innováció támogatása HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES TANULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kugyela János Telefon, fax: (22) Szervezet célja: hatékony tanulási módszerek kidolgozása, elterjesztése Tevékenysége: tanulási, mozgás-, beszédzavarban szenvedõk segítése; mentális energia szintfelmérése, növelése; a mentális computer technika oktatása, tanulási hatékonyság növelése az idegennyelv-oktatásban is HAVRANEK JÓZSEF TÛZVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2. Telefon, fax: (22) , (22) honlap: Képviselõje (vezetõje): Katczer László Telefon, fax: (22) Szervezet célja: az állampolgárok tûzvédelmi ismeretszintjének növelése, kulturális örökség megóvása Tevékenysége: elõsegíti a megelõzõ tûzvédelmi tevékenységet, koncentrálja a helyi anyagi erõforrásokat, a propaganda és felvilágosító tevékenység hatékonyságának növelésére módszereket dolgoz ki, tûzvédelmi vetélkedõket, kiállításokat szervez 22

21 GY I HÉTVEZÉR ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Hétvezér tér Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Varga Zsuzsanna Szervezet célja: a Hétvezér Általános Iskolába járó tanulók jutalmazása az anyanyelv területén elért eredmények alapján, a szakmai munka segítése I. ISTVÁN ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 31. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sárvári Miklósné Szervezet célja: tanulók segítése, szabadidõs sportok és oktatás Tevékenysége: nyári táborok, ösztöndíj IKARUS SZÉKESFEHÉRVÁRI GYÁRA A NYUGDÍJASOKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Repülõtér Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Lukács Andrásné Szervezet célja: nyugdíjba került dolgozók életkörülményeinek figyelemmel kisérése; segíti és támogatja azon fiatalabb korúakat, akik az üzemi munka során rokkantak meg, kerülnek idõ elõtt nyugdíjba Tevékenysége: a rászorulók rendszeres vagy eseti támogatása 23

22 I J ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kusicza Antalné Szervezet célja: a rászoruló diákok támogatása Tevékenysége: táborozások, kirándulások, különbözõ gyermekprogramok támogatása ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM MAROSI ARNOLD ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Fõ u. 6. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Fülöp Gyula elnök Szervezet célja: régészeti, néprajzi, történeti kutatások feltételeinek támogatása Tevékenysége: kulturális tevékenység JÁKY ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 11. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Várkonyi Gáborné Szervezet célja: a Jáky József Mûszaki Szakközépiskolában folyó oktató-nevelõ munka és szakmai képzés minõségi fejlesztésének támogatása 24

23 J K JÖVÕNKÉRT TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLAI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Tóvárosi ln. Iskola tér 1. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Nagy Tamásné Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a Tóvárosi Általános Iskola oktató-nevelõ munkájának elõsegítése és anyagi támogatása Tevékenysége: iskolánkban a számítástechnika, informatika oktatás feltételeinek megteremtése, diáksportkör támogatása, idegen nyelv oktatásának fejlesztése KAPASZKODÓ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Selmeci u. 18. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Szentgáli Tamás Szervezet célja: egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Fejér megye területén élõ fogyatékos emberek sportolásának, táboroztatásának, versenyeztetésének elõsegítése Tevékenysége: gyógylovaglás, versenyek szervezése, lebonyolítása; táboroztatás KISGYÓNÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Ady Endre u , Lõcsei u. 27. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sûdy Péter Szervezet célja: Kisgyónbánya természet- és környezetvédelme, karbantartás, fejlesztés Tevékenysége: környezetvédelmi tevékenységek szervezése, támogatása 25

24 K KODÁLY ZOLTÁN ISKOLA ÉS MÛVÉSZETI KÖZPONT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Béke tér 4. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Sepseiné Nagy Aranka Szervezet célja: az iskolai oktató-nevelõ munka segítése, forrásgyûjtés Tevékenysége: kirándulások, rendezvények támogatása, kulturális és sporttevékenység segítése, nehéz sorsú tehetséges gyerekek segítése KOLLÉGIUM A DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Dorgai József Szervezet célja: a székesfehérvári József Attila Középiskola Kollégium hátrányos helyzetû, jó tanulmányi eredményt elérõ, ill. a kollégium hírnevét öregbítõ tanulók anyagi támogatása KORONA FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Várkörút Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Bokor Lászlóné Szervezet célja: segítségnyújtás; gazdálkodó és egyéb szervezetek csatlakozásával a régió számára támogatást nyújt a gazdasági átalakulás idõszakában Tevékenysége: a kereskedelmi ágazatba tartozó munkavállalók és nyugdíjasok, valamint hozzátartozóik szociális támogatása, foglalkoztatási lehetõségek megteremtésében való közremûködés 26

25 K L KRAJCZÁROS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 2. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Németh István Telefon: (30) Szervezet célja: tömegsport, közösségi rendezvények támogatása, szociális támogatás, családsegítés, tanulmányi utak ösztönzése, segítése, egészségmegõrzés, kulturális örökség megóvása Tevékenysége: a Magyar Honvédség pénzügyi és számviteli szolgálatában dolgozók szociális problémáinak enyhítése, a szakmai utánpótlás elõsegítése, a tudományos és kulturális kezdeményezések, a tömegsport támogatása; a drog elleni küzdelem támogatása KULTURÁLT IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Zilahi Sándorné Telefon, fax: (22) Szervezet célja: a kollégisták hatékony tanulásának, mûvelõdésének elõsegítése, tehetségük, képességük kibontakoztatása, szabadidejük kulturált, hasznos eltöltésének elõmozdítása Tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés LUANDAE ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Piactér 2. Képviselõje (vezetõje): Imre Róbert Telefon: (70) Szervezet célja: a Capueira Afro-Brazil harcmûvészet országos hálózatának kiépítése, oktatása, támogatása 27

26 L M LUMBÁGÓ ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Varjú u. 51. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Kardos Ottó Szervezet célja: mozgássérült, mozgáskorlátozott betegek térítésmentes kezelése a beteg otthonában (fizikoterápia) Tevékenysége: a járóbeteg-ellátásra a tevékenység kibõvítése MARKÓ S. MÁRIA EMLÉKALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEGYENLÕSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai út 302. Képviselõje (vezetõje): László Tibor Telefon: (20) Szervezet célja: idõsek, fiatalkorúak és más hátrányos helyzetûek esélyegyenlõségének javítása, testi és lelki segítõszolgálat létrehozása; hátrányos helyzetû gyermekek tanulási feltételeinek és hasznos szabadidõ eltöltésének biztosításában segít Tevékenysége: közösségi, kulturális, egészségügyi és szociális rendezvények szervezése; rászorulók számára intézményi férõhelyek létrehozása, részt vállal nevelés és oktatás, képesség és ismeretterjesztés területén, kiadványok létrehozásában 28

27 M MÁS FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 52. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Mahlerné Köfner Anikó Szervezet célja: autista tanulási és viselkedési zavarban szenvedõ fiatalok segítése, önálló életvitelük kialakításában való közremûködés Tevékenysége: korai fejlesztés, családi nevelés támogatása, szülõk képzése, gyermekfelügyelet szervezése, egyéni képességek speciális fejlesztése, kirándulások, táborozások támogatása, szabadidõs tevékenységek szervezése MENEDÉK ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Poprádi u. 60. Képviselõje (vezetõje): dr. Kovács János Telefon: (20) Szervezet célja: szenvedélybetegek és családjaik szociális és lelki segítése Tevékenysége: táborok, lelkigyakorlatok, tréningek szervezése és megvalósítása MINÕSÉG ÉS PEDAGÓGIA ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, György O. tér 3. Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Péterfalvi Ildikó Szervezet célja: tanulók képességeinek kibontakoztatása (egészséges személyiség) a minõségi oktató-nevelõ munka támogatása Tevékenysége: anyagi támogatás megszerzése külsõ támogatástól a cél érdekében 29

28 M O MOSOLY IFJÚSÁGNEVELÉSI ÉS SZABADIDÕS ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Börgöndi utca Képviselõje (vezetõje): Hada Tibor Telefon: (30) Szervezet célja: ifjúság nevelés a cserkészettel együtt MOZGÁSSÉRÜLTEK VIKTÓRIA REHABILITÁCIÓS ALAPÍTVÁNYA Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 20. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): dr. Perjés Kornél Szervezet célja: a székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ beruházási munkáinak és mûködtetésének segítése Tevékenysége: pénzgyûjtés, majd fejlesztések, eszközbeszerzések OBJEKTÍV OKTATÁSI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Tolnai u Telefon, fax: (22) Képviselõje (vezetõje): Kiss Lászlóné Szervezet célja: szakmunkás képzés segítése Tevékenysége: technikai eszközök biztosítása OKTATÁSFEJLESZTÕ SZÉCHENYI ALAPÍTVÁNY Adószáma: Címe: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 45. Telefon, fax: (22) , (22) Képviselõje (vezetõje): Dévényi Györgyné Szervezet célja: tanulás, sport, szociális támogatás, tanulmányi utak támogatása Tevékenysége: a tanulók és tanárok teljes körének támogatása minden, a célokban megjelölt területen 30

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK ÉRDEN 1. a gyermekek egészséges neveléséért 2. Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete (NOÉ) 3. az idős és sérült állatokért 4. Aranyősz Érdi Nyugdíjas Klubok Szövetsége (Arany Ősz Társaság) CIVIL SZERVEZETEK,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 54/2006. (III. 29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 54/2006. (III. 29.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról A Közgyűlés a mellékletben

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban

Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban Hatékonyan működő és együttműködő civil szervezetek a Dél-Dunántúli Régióban A programban résztvevő szervezetek bemutatása A program a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósult meg Pécs, 2010

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÚJBUDAI SPECIÁLIS SZAKISKOLA NEVELÉSI ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: A Budai Speciális Szakiskola Nevelőtestülete (2004) Módosította (2007) Az Újbudai Speciális Szakiskola Nevelőtestülete 1119 Budapest

Részletesebben

Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 1 2 Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 Civil értékteremtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Szerkeszte e: Napfelkelte Alapítvány ISBN

Részletesebben

Röviden a szervezetről:

Röviden a szervezetről: Civil szervezet neve: CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Címe: 1156 Budapest Páskomliget u. 63. X. 40. Telefonszáma: 06 30 9 246 613 E-mail címe: kulcsar@axelero.hu Alakulás éve: 1991

Részletesebben

I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM. /Dr. Rómer Flóris: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata/

I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM. /Dr. Rómer Flóris: A Bakony természetrajzi és régészeti vázlata/ 1 I. FEJEZET NEVELÉSI PROGRAM Helyzetelemzés Iskolánk 1962-ben kezdte meg tevékenységét, először az általános iskolában, később a zirci Apátság épületében, 1969-től az e célra épített épületben működik.

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kecskemét, 2008. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalom... Oldal Bevezető 3 1. Intézményünk bemutatása

Részletesebben

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. 2014. november 03. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 10 INTÉZMÉNYÜNK KÜLDETÉSE... 11 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 11 2. AZ OKTATÁSI SZERKEZET...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben