ÜZLETI TERV évi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Temetkezési Vállalat. Nyíregyháza. Ikt: 85/2013. Pazonyi tér 5. e-maii:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI TERV. 2013. évi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Temetkezési Vállalat. Nyíregyháza. Ikt: 85/2013. Pazonyi tér 5. e-maii: temetkezesnyh@gmail."

Átírás

1 ~~~ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat Nyíregyháza Pazonyi tér 5. Ikt: 85/2013. e-maii: ÜZLETI TERV évi Nyíregyháza, március 25. Szekrén s rás igazgató 1

2 2013. évi gazdálkodási terv: Minden évben, amikor a gazdálkodási tervünket készítjük, igyekszünk a gazdasági körülményeket a várható tendenciákat jól felmémi. Mindig megfogalmazzuk, hogy törekszünk a hatékonyság növelésére. Tevékenységünk hatékonyságát azonban egy szinten túl már nem tudjuk növelni, mert a munka mennyiségét a halálozási esetszám határozza meg, amire nem tudunk hatással lenni. Azzal számolunk, hogyatemetésszám megközelítően annyi lesz mint évben és a fizetőképes kereslet a szolgáltatásaink iránt lényegesen nem csökken. Igyekszünk biztosítani a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Lépéseket teszünk arra, hogy szolgáltatásaink színvonalát és a megrendeléseket bővítsük, vagy szinten tartsuk. Energia megtakaritást célzunk meg azzal, hogy az üzemi épületeinken nyílászáró cseréket hajtsunk végre. Ezzel párhuzamosan az épületek szükséges javítására, festésére is sor kerül. Bízunk abban, hogy a kormány az idén elfogadja a tervezett temetkezési törvény módosítását és az a temetkezési szakma tisztulását fogja szolgálni. Temetésszoleáltatás: Tovább fog folytatódni az országban az a tendencia, hogyahamvasztásos temetések száma növekedni fog. Ez adott esetben jelentős árbevétel kieséssel járhat. Ezért szolgáltató irodát nyitunk többek között Újfehértón, hogy némileg kompenzáljuk az árbevétel kiesést. Igyekszünk jó minőségű, de olcsóbb kegyeleti kellékeket beszerezni, hogy a szolgáltatási díjak ne emelkedjenek, de az eredményes gazdálkodás biztosított legyen. Igyekszünk megtartani azt a szolgáltatási színvonalat, amelyre méltán lehetünk büszkék. Temető üzemeltetés: Nyíregyházán, Nyírtelken, Nyírpazonyban, Hodászon, Ópályiban,Nyírszőlősön Szamosszegen üzemeltetünk temetőt, összesen 13-at. és ez évtől 2

3 Igyekszünk valamennyi temetőben a törvényben meghatározott feltételeket biztosítani, közösen a fenntartókkal. Jelentősebb feladataink a Nyíregyházi temetőkben vannak: Északi temető: ~ A hűtőkamrák gépészeti részét kell kicseréltetnünk ~ Tervezzük a temető fáinak egészségügyi metszését ~ Folytatjuk az épített parcellák kialakítását ~ Szükséges lenne egy 320 méteres kerítésszakasz cseréjére, melyre céltartalékot képeznénk, ~ Próbát teszünk a szelektív hulladékgyűjtésre ~ Terveink között szerepel a koszorúk fűtésre való felhasználása, mellyel kapcsolatban megkerestük az illetékes szakhatóságot ~ Többen kerestek meg bennünket azzal a kéréssel, hogy Nyíregyházán született, de szerte az országban eltemetett elhunytak részére egy emlékhelyet alakítsunk ki a temetőben. Biztosítani kívánjuk ezt a kérést. ~ Szükséges lenne, hogy a város a temetői utak aszfaltozására forrást biztosítson. ~ Rendkívül fontos lenne, hogy készüljön egy 5-10 éves terv a temetőkben megvalósítandó feladatokról, melyeket ütemezve végre lehetne hajtani. Borbánya: Évek óta jelezzük, hogy a temető bővítését el kell végezni. Nagyon sürgős. Ha nem valósul meg, jelentős lakossági tiltakozással kell számolni. Nyírszőlős: Az üzemeltetésre átvett egyházi temetőre jelentős összeget költöttünk az elmúlt évben. Szükséges a temető park jellegeinek kialakítása, fásítása. Hősök temető je: július 28-án lesz az L világháború kitörésének 100 évfordulója. Jelentős megemlékezésre, ünnepségre lehet számtani. Szükséges lenne megvizsgálni, hogy milyen feladatok adódnak, hogy a temető létesítményei méltóak legyenek a centenáriumi megemlékezéshez. és Teljes kerítés felújításra, parkfelújításra, a síremlékek felújítására lenne szükség. 3

4 A hodászi és szamosszeei temetőkben: fásításra, melyeket ez évben el fogunk végezni. is szükség van kisebb nagyobb javításokra, A nyíregyházi temetőüzemeltetés bevételi terve: (adatok e Ft-ban) Működési támo&atás Sirgondozás árbevétele 1900 V állalkozók által fizetett díj 4900 Sírhely bevétel Ravatalhasználati díj Hűtési díi 2800 Sirásás, fagyos föld vágása 2200 Parkolási díj Rendkívüli bevétel Összesen: Nyíregyházi temetőüzemeltetés költség terve: (adatok e Ft-ban) Anyagfelhasználás 9400 Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás 400 Energia 7600 Üzemanyag 3800 Bérköltség Egyéb személyi iellegű Ertékcsökkenés Önkormányzati adók 1100 Szociális hozzájárulási adó 8800 Összesen: Eredmény:

5 Halottszállitás : Az elhasznált autókat kivonjuk a forgalomból. Egy db felvezető gépkocsit állítunk üzembe, hogy a városkörnyéki településeken is színvonalas szolgáltatást tudjuk biztosítani. A gépjárműpark alkalmas a biztonságos szolgáltatás ellátására. Sírkőüzem: Megközelítően a 2012-es évben elért árbevétellel számolunk. Változatlanul biztosítani kívánjuk, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező megrendelők igényeit is jó színvonalú sírkőtermékekkel tudjuk kielégíteni. Élővirág: A piaci túlkínálat és egyenlőtlen versenyfeltételek ellenére is eredményes tevékenységet folytatunk az élővirág és koszorú forgalmazással. Rendkívül fontos, hogyatemettetőknek teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani. Sir beültetésekhez, a temetők virágokat. parkjainak beültetéséhez évtizedek óta termelünk egynyári A biztonságos ellátáshoz jelentős közparkj ainak díszítéséhez. többletet termelünk, mely felhasználható lenne a város Amennyiben erre igény lenne, jelentős árkedvezményt tudnánk biztosítani. Beruházások: Az üzemszerű működés zavartalan biztosítása érdekében egy db halottszállító gépkocsit vásárolunk. Kisgépek és számítástechnikai eszközök pótlásáról kell gondoskodnunk. A jobb munkakörülmények biztosítása, energiatakarékosság érdekében az üzemi épületek nyílászáróinak cseréjét végeztet jük el. Céltartalék képzéssel kívánjuk biztosítani az Északi temetőben újj áépítését. egy 330 m-es kerítésszakasz Tervezett költségek: ( adatok e Ft-ban) Halottszállító gépkocsi 5300 ~yilászáró cserék 3800 Temetői kisgépek 1000 Számítástechnikai eszközök 1000 Kerítés 4iiáépítés 8500 Összesen:

6 A vállalat bevételi terve: ( adatok e Ft-ban) Temetésszolgáltatás Halottszáliitás Temető üzemeltetés Sírkő forgalmazás Elővirág forgalmazás Rendkívüli bevétel Pénzügyi bevétel 4000 Összesen A vállalat költség terve: ( adatok e Ft-ban) Anyagköltség Energia Üzemanyag Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 6800 Bér+ egyéb személyi Ertékcsökkenés Közvetített szolgáltatások Egyéb ráfordítások 1400 Önkormányzati adók 6800 Szociális hozzájárulás Pénzügyi műveletek ráfordítása 300 Összesen Bérköltség: A kötelező minimálbér megfizetésével együtt 4 %-os béremelést szeretnénk érvényesíteni. Bízunk benne, hogy temetésszolgáltatási megrendeléseink növekedni fognak, mely a személyi jellegű költségek növekedését vonja maga után. Mivel a cafetéria rendszer kötelezettségekkel jár, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan dolgozóinkat a törvény által biztosított adómentes juttatásban részesítjük melynek mértéke évi: e Ft 6

7 Tervezett bérköltsée:: ( adatok e Ft-ban) Bér Járulék 7800 Személyi jellegű Összesen Eredményterv: ( adatok e Ft-ban) Tervezett árbevétel Tervezett költségek Adózás előtti eredmény 2400 Összefoglaló: Bízunk benne, hogy olyan mértékű megvalósítását lehetetlenné teszi. nem várt eredmény nem következik be, me ly terveink Nyíregyháza, március 25. ~ra.ljol.~~:r.atmir.~reg m~e1 / Temetkezési y/' ~~)TIe~r~.~~~~= Adószám: Szekrén igazgató 7

8 MÉRLEGTERV ESZKÖZÖK: Bázis Várbató Terv 2013 (adatok e Ft-ban) Terv % bázis 2012.várb. Befektetett eszközök ,38% 92,94% Immateriális javak ,00% 0,00% Tárgyi eszközök ,31% 92,94% Befektett pü-i eszk ,59% 101,01% Forgóeszközök ,53% 100,68% Készletek ,61% 103,85% Követelések ,09% 100,31% Pénzeszközök ,99% 96,58% Aktiv időbeli elhat ,37% 108,62% Eszközök összesen ,00% 97,32% FORRÁSOK: Saját tőke ,36% 96,64% Jegyzett töke ,00% 100,00% Töke tartalék ,00% 100,00% Eredmény tartalék ,56% 106,51% Mérleg. sz. eredm ,16% 19,11% Céltartallékok ,67% Kötelezettségek ,36% 107,70% Hosszú lejáratú Rövid lejáratú ,36% 107,70% Passziv időbeli elbatárolás ,02% 89,98% Források összesen ,00% 97,32% Nyíregyháza, március 25. /''''

9 V ÁLLALA TI ÖSSZESEN: Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzemelt. Élővirág Sirkő BEVÉTELEK: vár 2013.terv. vált várt 2013.te vált 2012.vá 2013.ter vált 2012.várl 2013.terv. vált vá 2013.tef1 vált \ te vált Kegyeleti anyag. bev ,32% ,32% Tem.szolg ,68% ,68% Tem.szolg.össz ,48% ,48% Ha lottszállitás ,53% ,53% Sirhely bevétel ,56% ,56% Sirásás ,05% ,05% Sirgondozás ,69% ,69% Vállalk. ált. fiz. dijak ,95% ,95% Tem. szolg-ból üzemelt-nek átado ,99% ,99% Parkolási dij ,03% ,03% Üzemeltetés össz ,08% ,08% V ásárolt virág ,02% ,02% Sirkő tev ,30% ,30% Nettó árbevétel ,65% ,48% ,53% ,08% ,02% ,30% Akt. telj.ért ,00% ,00% Önkorm.tám ,77% ,67% Egyéb bevétel ,00% ,89% 93 0,00% Tev. bevételei össz ,92% ,15% ,38% ,54% ,02% ,62% Pü-i müv. bevét ,85% ,85% Rendkiv. bevét ,25% 223 0,00% ,16% Bevételek össz ,72% ,73% ,38% ,94% ,02% ,62%_ Nyíregyháza, március 25.

10 VÁLLALATI ÖSSZESEN Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. Élővirág Sirkő KÖLTSÉGEK 2012.várh terv. Vált várh terv. Vált 2012.várh terv. Vált várh terv Vált várh terv Vált várh terv Vált AnyagköItség ,14% ,50% ,49% ,78% ,61% A1katrJenntart.a ,96% ,82% ,12% ,40% ,86% ,98% Nyomtat. Irodasz ,56% ,44% ,90% ,61% ,46% Áramdij ,49% ,17% ,96% ,04% ,80% Fütőanyag ,98% ,76% ,66% ,35% ,96% Víz ,50% ,48% ,07% ,93% ,74% Üzemanyag ,54% ,64% ,72% ,15% ,24%' Egyéb(munkar.tiszt.szer) ,31% ,27% ,00% ,56% ,61% ,85% Anyag össz ,87% ,58% ,61% ,30% ,93% ,39% Száll. rakodás ,72% ,69% ,00% ,51% ,22% Id. végz. karbantart ,21% ,38% ,51% ,17% ,45% Igénybevett szolg \07,36% ,44% ,57% ,44% ,58% Posta, tel ,95% ,11% ,34% ,03% ,52% ,52% Hird. reklám ,50% ,52% ,49% Egyéb szolg-ok ,06% ,05% 2 0,00% ,53% ,95% Igénybevett szolg.össz ,40% ,46% ,33% ,27% ,52% ,87% Bank ktg ,28% ,28% Biztositás ,30% ,16% ,35% ,70% 15 0,00% ,64% Egyéb(h.d. vid. tem) ,04% ,91% ,23% ,00% Egyéb. szolg.össz ,12% ,91% ,51% ,98% 15 0,00% ,64% Anyagjell. I158Z ,29% ,19% ,39% ,77% ,00% ,67% Bér költség ,49% ,01% ,48% ,70% ,90% ,89% Saj. gk. haszn ,27% ,67% ,38% ,22% Repi ,43% \06,43% Betegsz.!p1/ ,01% ,24% ,15% ,46% ,82% ,29% Egyéb. szem. jell ,98% ,93% ,38% ,62% ,60% ,24% Bérjárulékok ,80% ,80% Szem. jell. Ilssz ,68% ,02% ,82% ,10% ,97% ,63% Értékcsökkenés ,42% ,76% ,59% ,42% 34 0,00% ,49% Kllltsé~k IIsszesen: ,31% ,79% ,87% ,33% ,45% ,59% Nyíregyháza, március 25. S~~~~ Temetkez:5i ~ 4400 };yire ~)báz.a, ~~~~~rás Adószám: ~a~j

11 VÁLLALATI ÖSSZESEN Ráforditások- Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzemeltetés Élővirág Sirkő Eredmények 2012.várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált. Közv.szolg ,62% ,62% Szociális ,85% ,59% ,93% ,08% ,13% ,30% Önkormányzati adók ,02% ,07% ,41% ,61% ,90% ,74% Egyéb ráford ,46% 57\ ,32% ,03% ,00% ,60% ,97% Ráfordítások össz ,51% ,27% ,97% ,20% ,17% ,87% Pü-i műv. ráford \49,25% 20\ ,25% Rendkiv. Ráford ,00% 110 0,00% Össz.ktg.+ ráford ,73% ,73% ,53% ,94% ,84% ,73% Össz. bevétel ,72% ,73% ,38% ,94% ,02% ,62% Össz. ráford ,73% ,73% ,53% ,94% ,84% ,73% Adózás előtti er ,27% ,72% ,14% ,83% ,55% ,04% Nylregyháza, március 25. ~r.aboics-s13troár t\e Temetk.e-l{~ \,61 1 :g)ház,a

12 NYIREGYHÁZA BEVÉTELEK Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh 2013.terv. vált vár 2013.terv vált várh terv vált várh 2013.terv vált 2012.vár terv vált 2012.várt 2013.terv. vált Kegy. anyag. árbo ,59% ,59% Tem. szolg ,83% ,83% Tem.szolg.össz ,69% ,69% Halottszállltás ,34% ,34% Sirhely bevét ,36% ,36% Sirásás ,32% ,32% Sirgondozás ,69% ,69% Váll.ált.fiz.dijak ,26% ,26% Szolg-ból üzemnek(kell.haszn.hütés, kellék ,09% ,09% Parkolási dij ,03% ,03% IÜzemeltetés össz ,64% ,64% V ásárolt virág ,32% ,32% Sirkő tev ,30% ,30% Nettó árbevét ,97% ,69% ,34% ,64% ,32% ,30% Akt.saj. telj.ért ,00% ,00% Önkormányzati támogatás ,00% ,00% Egyéb bevét ,00% ,00% 93 0,00% Tev. bevételei ,16% ,72% ,14% ,28% ,32% ,62% Pü-i műv. bev ,85% ,85% Rendkiv. bev ,10% 223 0,00% ,17% Bevét össz ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% -_._- ~.;--0. Adószám: l00201~2<-:> 15

13 NYIREGYHÁZA Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. üzem. tlővirág Sirkő KÖLTStGEK 2012.várh terv. vált várl 2013.ten vált várh terv vált várh terv vált 2012.vár 2013.tel"' vált 2012.várh terv vált. Anyagköltség ,27% ,10% ,74% ,05% ,61% Alkatr. fenntart ,01% ,41% ,60% ,27% ,86% ,98% Nyomtatv.irodaszer ,08% ,01% ,90% ,09% ,46% Áramdij ,54% ,22% ,04% ,04% ,80% Fütöanyag ,43% ,32% ,61% ,35% ,96% Víz ,59% ,60% ,17% ,93% ,74% Üzemanyag ,39% ,08% ,14% ,90% ,24% Egyéb (m.ruha, tiszt. sz) ,40% ,25% ,00% ,69% ,61% ,85% Anyag össz ,02% ,18% ,50% ,28% ,07% ,39% Száll, rakt ,64% ,43% 25 0,00% ,36% ,22% ld. végzett.karbantart ,18% ,41% ,94% ,83% ,45% Igénybevett szolg ,48% ,15% ,72% ,72% ,58% Posta, tel ,55% ,15% ,34% ,03% ,52% ,52% Hirdet. reklám ,15% ,57% ,04% Egyéb (m.ruha, tiszt.sz) ,17% ,30% 2 0,00% ,49% ,95% Igénybevett szolg.össz ,99% ,33% ,64% ,26% ,52% ,87% Bank költség ,28% ,28% Biztositási dij ,14% ,95% ,99% ,38% 15 0,00% ,64% Egyéb sz. (hat.d. kapcs. vid. tem) ,75% ,29% ,85% Egyéb szolg. össz ,83% ,82% ,45% ,38% 15 0,00% ,64% Anyagjell. össz ,20% ,17% ,44% ,81% ,14% ,67% Bérköltség ,86% ,04% ,61% ,91% ,71% ,89% Saját gk. használat ,14% ,64% ,24% ,89% Repi ,33% ,33% Betegszab. Tp1/ ,82% ,24% ,15% ,77% ,82% ,29% E. szem. jell ,55% ,53% ,56% ,03% ,60% ,24% Bérjáru1ékok ,18% ,18% Szem. jell.kífiz. össz ,99% ,84% ,41% ,21% ,29% ,63% Értékcsökk ,67% ,28% ,80% ,71% 34 0,00% ,490/0] Költségek össz: ,56% ,20% ,40% ,78% ,45% ,59%1 ( J.~" '.!:W',.""" m~e1 Y;11's'iM~, Pawnyi tdr&gató Adószám:

14 NYIREGYHÁZA Össz. Tem. Szolg. Halottszéllités Tem. Üzem. tlővirég Sirk6 RÁFORDlTÁSOK-EREDMtN 2012.várh terv. vélt várh 2013.terv vált várh 2013.terv vált 2012.vár~ 2013.terv vált vérb 2013.terv vált várh 2013.terv vélt. Közvetitett szolg ,54% ,54% Szocho ,56% ,61% ,73% ,50% ,96% ,30% önkonnányzati adók ,41% ,63% ,83% ,61% ,20% ,74% Egyéb ráford ,44% ,34% ,14% ,00% ,60% ,97% Ráford. össz ,70% ,93% ,92% ,32% ,71% ,87% Pü-i műv.ráf ,25% ,25% Rendkiv. ráford ,00% 110 0,00% Össz. ktg+ ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% r, Összes bevétel ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% Összes ráford. Adóz. e. eredm _ ~ ,05% 84,99% ,54% 31,59% ~O 119,09% 34,51% ,66% 25,84% ,87% 27,59% ~ '-- )] :r Nyiregyháza, március 25. '. n II ít ,73% 21,04% l

15 NYIREGYHÁZA Össz. Tem. Szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. Élővirág Sirkő RÁFORDIT ÁSOK-EREDMÉN 2012.várh terv. vált vár~ 2013.terv vált várh 2013.terv vált 2012.várt terv vált vár~ 2013.terv vált várh terv vált. Közvetített szolg ,54% ,54% Szocho ,56% ,61% ,73% ,50% ,96% ,30% önkormányzati adók ,41% ,63% ,83% ,61% ,20% ,74% Egyéb ráford ,44% ,34% ,14% ,00% ,60% ,97% Ráford. össz ,70% ,93% ,92% ,32% ,71% ,87% Pü-i műv.ráf ,25% ,25% Rendkiv. ráford ,00% 110 0,00% Össz. ktg+ ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% Összes bevétel ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% Összes ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% Adóz. e. eredm ,99% ,59% ,51% ,84% ,59% ,04% Nylregyháza, március 25. J ID...-.,,~." / ~ s7.:

16 VIDÉK Összesen Tem. szol. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő BEVÉTELEK 2012.várh terv vált 2012.várh 2013.terv. vált 2012.vár 2013.terv vált várh 201J.ter vált 2012.várh 2013.terv vált 2012.vár 201J.ter vált Kegy.anyag. árbev ,18% ,18% Tem. szolg ,96% ,96% Tem. szolg. össz ,22% ,22% Halottszállitás ,08% ,08% Sirhely bevét ,63% ,63% Sirásás ,70% ,70% Sirgondozás Vál1.ált.fiz.dijak ,25% ,25% Szolg-ból üzeml.(kellékh. hűtés, hull. száll ,14% ,14% Parkolási dij Üzemeltetés össz ,26% ,26% Vásárolt virág ,03% ,03% Sirkő tevékenység Nettó árbevét ,09% ,22% ,08% ,26% ,03% Akt. telj. ért. Önkonnányzati támogatás ,93% ,44% Egyéb bevét 9 0,00% ,11% Terv.bevételei ,80% ,59% ,08% ,38% ,03% Pü-i műv. bevét Rendkiv. bev ,00% 440 0,00% Bevételek össz ,35% ,59% ,08% ,89% ,03% - - Nyíregyháza, március 25.

17 VIDÉK KÖLTSÉGEK Anyag költség a1katr.fenntart.a. Nyomtatv.irodaszer Áramdij Ffttőanyag Viz Üzemanyag Egyéb Anyag össz. Száll, rakod. Idegen karbtart. Igénybevett szolg. Posta, telefon. Hird. reklám Egyéb Igénybevett szolg.össz. Bankktg Biztositási dij Egyéb sz.( hat.d, tag.d) Egyéb szolg. össz. Anyagjell. össz. Bérköltség Saját gk.haszn. Repi Betegszab. Tp 113 Egyéb szem. jell. Bérjárulék Szem.jell. össz. Értékcsökk. Költségek össz. Összesen Tem.szolg. HalottszlUlitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh terv. vált 2012.várh terv vált várh. 20U.terv. vált várh terv vált várh terv vált várt 2013.terv vált ,53% ,05% ,50% ,67% ,66% ,85% ,52% ,48% ,75% ,33% ,43% ,22% ,92% ,52% ,39% ,00% ,00% ,05% ,55% ,44% ,25% ,84% ,88% ,65% ,69% ,54% ,99% ,57% ,97% ,63% ,13% ,56% ,34% ,92% ,55% ,25% ,41% ,66% ,95% ,62% ,62% ,16% ,13% ,18% ,41% ,51% ,91% ,58% ,16% ,89% ,00% ,41% ,69% ,06% ,00% ,12% ,99% ,23% ,00% ,79% ,47% ,19% ,69% ,57% ,10% ,52% ,83% ,60% ,48% ,88% ,62% ,11% 9 0,00% ,14% ,84% ,94% ,38% ,23% ,23% ,78% ,61% ,47% ,04% ,48% ,24% ,80% ,72% ,59% ,03% ,31% ,05% ,03% Q:"56% /.., _!J 4400 Nyíregyháza, Pazonyi.~. Ad6~7.ám:

18 VIDÉK Összesen Tem.szolg. I HalottszlUlltb I Tem.llzem. I Élővirág I Sirkő RÁFORDITÁS- EREDMÉNY 2012.várh terv vált 2012.várh terv vált 2012.várh terv vált várh terv Ivált várh terv Ivált vár!l2013.terv Ivált Közvetített szolg Szocho ,13% ,14% ,21%1 541/ 200 l 36,97%T 541 5óT 92,59% önkormányzati adók ,17% ,11% ,52%1 1 1 l 17 1 l 0,00% Egyéb ráford ,78% ,15% ,46% RáCorditás IIssz ,57% ,39% ,80% I ,97 / ,42% Pü-i müv. ráf. Rendkivll1i ráford. Össz ktg+ rácord ,21 / ,70 / ,91% ,97% I 98,34 % Összes bevétel ,35% ,59% ,08% ,89% ,03% Összes rácord ,21 % ,70% ,91% ,97% ,34 % Adózás előtti ered ,10% ,90% ,88% ,49% I ,32% Nylregyháza, március 25. ~---.../

NvíREGVHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500

NvíREGVHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 NvíREGVHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGVEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU POLGÁRM ESTERE Ügyiratszám: VAGY..../2014. Ügyintéző:

Részletesebben

2013. évi mérlegadatok (adatok E Ftban) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

2013. évi mérlegadatok (adatok E Ftban) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 2013. évi mérlegadatok 2012. év 2013. év A) Befektetett eszközök 69 327 133 68 870 199 I. Immateriális javak 801 605 748 749 II. Tárgyi eszközök 68 364 887 68 062 800 III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2.

ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. ELŐTERJESZTÉS A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet taggyűlése részére (2014. március 28-i 2. napirendi pont) Tárgy: A MKVK Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 2013. évi

Részletesebben

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján Prof. Dr. Lett Béla 1. Az erdészeti társas vállalkozások gazdasági helyzete és teljesítménye 1.1. Erdészeti vállalkozások (kettős

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA 7.Pk.60.080/2009/2. A vállalkozás megnevezése 1021 Budapest, Szerb Antal utca 8. A vállalkozás címe, telefonszáma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉS

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 6 4 7 1 4 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 1 év egyéb szervezet megnevezése címe Keltezés:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL TOVÁBBI TARTALMI ELEMEK: II. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ AZ EGYESÜLET 2013 ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2013 ÉV. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013 ÉV III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 18261774-9499-569-1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 27. év Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány egyéb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

1.Értékesítés nettó árbevétele 16920 16920 17798 17798. 3.Egyéb bevételek 57 57 256 256. 6.Anyagjellegű ráfordítások 6918 69H 7562 756;;

1.Értékesítés nettó árbevétele 16920 16920 17798 17798. 3.Egyéb bevételek 57 57 256 256. 6.Anyagjellegű ráfordítások 6918 69H 7562 756;; adószáma 18083550-1-43 megnevezése MAGYARIGAZSÁGÜGYISZAKÉRTÖIKAMARA címe 1027 Budapest, Fö utca 70-78. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2012. évre Ezer Forínt Tétel megnevezése Elözö

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08 OM-azonosító: 101503 9027 Győr, Madách u. 10. tel.: 96/322-469 2011. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, 2012. május Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

Részletes Árbevétel-terv SUM

Részletes Árbevétel-terv SUM Részletes Árbevétel-terv ###### ###### ####### ####### ####### ####### 67% 61% 60% 59% 57% 56% 63% 49% 48% 57% 59% ###### ###### ####### ####### ####### ####### 19% 22% 23% 24% 24% 25% 21% 29% 30% 25%

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010. Sorszám EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Előző év adatok E Ft-ban a B c 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 63 831 86 957 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 190 18 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 7 741 21

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET

PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb szervezetnél Eszközök

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2012.évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 9 8 0 6 0 7 9 9 2 6 2 5 2 1 0 1 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE a egyéb szervezet megnevezése 1123 Budapest, Alkotás u. 44. az egyéb szervezet címe 2012.évi A számviteli törvény szerinti

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S ŐCSÉNYI REPÜLŐKLUB SE K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010 TARTALOM 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: -

Főkönyvi kivonat Év: 2010; főkönyvi számla intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - Év: 2010; főkönyvi intervallum: teljes; bizonylat napló típus: normál; bizonylat napló jelleg: tény; feldolgozás dátuma: - 1131 Licencek 59 467,00 0,00 59 467,00 1141 Szoftverek 160 200,00 0,00 160 200,00

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2014 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. 01.01. - 2014 12.31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Bérterv. HATÁRTALANUL! projekt BGA-11-HA Számítások az üzleti tervhez. adatok forintban

Bérterv. HATÁRTALANUL! projekt BGA-11-HA Számítások az üzleti tervhez. adatok forintban Bérterv 2011-2017 adatok forintban 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Alkalmazottak Alapbérek Összesen ügyvezető 500 000 6 000 000 6 120 000 6 242 400 6 367 248 6 494 593 6 624 485 6 756 975 44 605 700

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben