ÜZLETI TERV évi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Temetkezési Vállalat. Nyíregyháza. Ikt: 85/2013. Pazonyi tér 5. e-maii:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI TERV. 2013. évi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Temetkezési Vállalat. Nyíregyháza. Ikt: 85/2013. Pazonyi tér 5. e-maii: temetkezesnyh@gmail."

Átírás

1 ~~~ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat Nyíregyháza Pazonyi tér 5. Ikt: 85/2013. e-maii: ÜZLETI TERV évi Nyíregyháza, március 25. Szekrén s rás igazgató 1

2 2013. évi gazdálkodási terv: Minden évben, amikor a gazdálkodási tervünket készítjük, igyekszünk a gazdasági körülményeket a várható tendenciákat jól felmémi. Mindig megfogalmazzuk, hogy törekszünk a hatékonyság növelésére. Tevékenységünk hatékonyságát azonban egy szinten túl már nem tudjuk növelni, mert a munka mennyiségét a halálozási esetszám határozza meg, amire nem tudunk hatással lenni. Azzal számolunk, hogyatemetésszám megközelítően annyi lesz mint évben és a fizetőképes kereslet a szolgáltatásaink iránt lényegesen nem csökken. Igyekszünk biztosítani a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Lépéseket teszünk arra, hogy szolgáltatásaink színvonalát és a megrendeléseket bővítsük, vagy szinten tartsuk. Energia megtakaritást célzunk meg azzal, hogy az üzemi épületeinken nyílászáró cseréket hajtsunk végre. Ezzel párhuzamosan az épületek szükséges javítására, festésére is sor kerül. Bízunk abban, hogy a kormány az idén elfogadja a tervezett temetkezési törvény módosítását és az a temetkezési szakma tisztulását fogja szolgálni. Temetésszoleáltatás: Tovább fog folytatódni az országban az a tendencia, hogyahamvasztásos temetések száma növekedni fog. Ez adott esetben jelentős árbevétel kieséssel járhat. Ezért szolgáltató irodát nyitunk többek között Újfehértón, hogy némileg kompenzáljuk az árbevétel kiesést. Igyekszünk jó minőségű, de olcsóbb kegyeleti kellékeket beszerezni, hogy a szolgáltatási díjak ne emelkedjenek, de az eredményes gazdálkodás biztosított legyen. Igyekszünk megtartani azt a szolgáltatási színvonalat, amelyre méltán lehetünk büszkék. Temető üzemeltetés: Nyíregyházán, Nyírtelken, Nyírpazonyban, Hodászon, Ópályiban,Nyírszőlősön Szamosszegen üzemeltetünk temetőt, összesen 13-at. és ez évtől 2

3 Igyekszünk valamennyi temetőben a törvényben meghatározott feltételeket biztosítani, közösen a fenntartókkal. Jelentősebb feladataink a Nyíregyházi temetőkben vannak: Északi temető: ~ A hűtőkamrák gépészeti részét kell kicseréltetnünk ~ Tervezzük a temető fáinak egészségügyi metszését ~ Folytatjuk az épített parcellák kialakítását ~ Szükséges lenne egy 320 méteres kerítésszakasz cseréjére, melyre céltartalékot képeznénk, ~ Próbát teszünk a szelektív hulladékgyűjtésre ~ Terveink között szerepel a koszorúk fűtésre való felhasználása, mellyel kapcsolatban megkerestük az illetékes szakhatóságot ~ Többen kerestek meg bennünket azzal a kéréssel, hogy Nyíregyházán született, de szerte az országban eltemetett elhunytak részére egy emlékhelyet alakítsunk ki a temetőben. Biztosítani kívánjuk ezt a kérést. ~ Szükséges lenne, hogy a város a temetői utak aszfaltozására forrást biztosítson. ~ Rendkívül fontos lenne, hogy készüljön egy 5-10 éves terv a temetőkben megvalósítandó feladatokról, melyeket ütemezve végre lehetne hajtani. Borbánya: Évek óta jelezzük, hogy a temető bővítését el kell végezni. Nagyon sürgős. Ha nem valósul meg, jelentős lakossági tiltakozással kell számolni. Nyírszőlős: Az üzemeltetésre átvett egyházi temetőre jelentős összeget költöttünk az elmúlt évben. Szükséges a temető park jellegeinek kialakítása, fásítása. Hősök temető je: július 28-án lesz az L világháború kitörésének 100 évfordulója. Jelentős megemlékezésre, ünnepségre lehet számtani. Szükséges lenne megvizsgálni, hogy milyen feladatok adódnak, hogy a temető létesítményei méltóak legyenek a centenáriumi megemlékezéshez. és Teljes kerítés felújításra, parkfelújításra, a síremlékek felújítására lenne szükség. 3

4 A hodászi és szamosszeei temetőkben: fásításra, melyeket ez évben el fogunk végezni. is szükség van kisebb nagyobb javításokra, A nyíregyházi temetőüzemeltetés bevételi terve: (adatok e Ft-ban) Működési támo&atás Sirgondozás árbevétele 1900 V állalkozók által fizetett díj 4900 Sírhely bevétel Ravatalhasználati díj Hűtési díi 2800 Sirásás, fagyos föld vágása 2200 Parkolási díj Rendkívüli bevétel Összesen: Nyíregyházi temetőüzemeltetés költség terve: (adatok e Ft-ban) Anyagfelhasználás 9400 Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás 400 Energia 7600 Üzemanyag 3800 Bérköltség Egyéb személyi iellegű Ertékcsökkenés Önkormányzati adók 1100 Szociális hozzájárulási adó 8800 Összesen: Eredmény:

5 Halottszállitás : Az elhasznált autókat kivonjuk a forgalomból. Egy db felvezető gépkocsit állítunk üzembe, hogy a városkörnyéki településeken is színvonalas szolgáltatást tudjuk biztosítani. A gépjárműpark alkalmas a biztonságos szolgáltatás ellátására. Sírkőüzem: Megközelítően a 2012-es évben elért árbevétellel számolunk. Változatlanul biztosítani kívánjuk, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező megrendelők igényeit is jó színvonalú sírkőtermékekkel tudjuk kielégíteni. Élővirág: A piaci túlkínálat és egyenlőtlen versenyfeltételek ellenére is eredményes tevékenységet folytatunk az élővirág és koszorú forgalmazással. Rendkívül fontos, hogyatemettetőknek teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani. Sir beültetésekhez, a temetők virágokat. parkjainak beültetéséhez évtizedek óta termelünk egynyári A biztonságos ellátáshoz jelentős közparkj ainak díszítéséhez. többletet termelünk, mely felhasználható lenne a város Amennyiben erre igény lenne, jelentős árkedvezményt tudnánk biztosítani. Beruházások: Az üzemszerű működés zavartalan biztosítása érdekében egy db halottszállító gépkocsit vásárolunk. Kisgépek és számítástechnikai eszközök pótlásáról kell gondoskodnunk. A jobb munkakörülmények biztosítása, energiatakarékosság érdekében az üzemi épületek nyílászáróinak cseréjét végeztet jük el. Céltartalék képzéssel kívánjuk biztosítani az Északi temetőben újj áépítését. egy 330 m-es kerítésszakasz Tervezett költségek: ( adatok e Ft-ban) Halottszállító gépkocsi 5300 ~yilászáró cserék 3800 Temetői kisgépek 1000 Számítástechnikai eszközök 1000 Kerítés 4iiáépítés 8500 Összesen:

6 A vállalat bevételi terve: ( adatok e Ft-ban) Temetésszolgáltatás Halottszáliitás Temető üzemeltetés Sírkő forgalmazás Elővirág forgalmazás Rendkívüli bevétel Pénzügyi bevétel 4000 Összesen A vállalat költség terve: ( adatok e Ft-ban) Anyagköltség Energia Üzemanyag Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 6800 Bér+ egyéb személyi Ertékcsökkenés Közvetített szolgáltatások Egyéb ráfordítások 1400 Önkormányzati adók 6800 Szociális hozzájárulás Pénzügyi műveletek ráfordítása 300 Összesen Bérköltség: A kötelező minimálbér megfizetésével együtt 4 %-os béremelést szeretnénk érvényesíteni. Bízunk benne, hogy temetésszolgáltatási megrendeléseink növekedni fognak, mely a személyi jellegű költségek növekedését vonja maga után. Mivel a cafetéria rendszer kötelezettségekkel jár, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan dolgozóinkat a törvény által biztosított adómentes juttatásban részesítjük melynek mértéke évi: e Ft 6

7 Tervezett bérköltsée:: ( adatok e Ft-ban) Bér Járulék 7800 Személyi jellegű Összesen Eredményterv: ( adatok e Ft-ban) Tervezett árbevétel Tervezett költségek Adózás előtti eredmény 2400 Összefoglaló: Bízunk benne, hogy olyan mértékű megvalósítását lehetetlenné teszi. nem várt eredmény nem következik be, me ly terveink Nyíregyháza, március 25. ~ra.ljol.~~:r.atmir.~reg m~e1 / Temetkezési y/' ~~)TIe~r~.~~~~= Adószám: Szekrén igazgató 7

8 MÉRLEGTERV ESZKÖZÖK: Bázis Várbató Terv 2013 (adatok e Ft-ban) Terv % bázis 2012.várb. Befektetett eszközök ,38% 92,94% Immateriális javak ,00% 0,00% Tárgyi eszközök ,31% 92,94% Befektett pü-i eszk ,59% 101,01% Forgóeszközök ,53% 100,68% Készletek ,61% 103,85% Követelések ,09% 100,31% Pénzeszközök ,99% 96,58% Aktiv időbeli elhat ,37% 108,62% Eszközök összesen ,00% 97,32% FORRÁSOK: Saját tőke ,36% 96,64% Jegyzett töke ,00% 100,00% Töke tartalék ,00% 100,00% Eredmény tartalék ,56% 106,51% Mérleg. sz. eredm ,16% 19,11% Céltartallékok ,67% Kötelezettségek ,36% 107,70% Hosszú lejáratú Rövid lejáratú ,36% 107,70% Passziv időbeli elbatárolás ,02% 89,98% Források összesen ,00% 97,32% Nyíregyháza, március 25. /''''

9 V ÁLLALA TI ÖSSZESEN: Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzemelt. Élővirág Sirkő BEVÉTELEK: vár 2013.terv. vált várt 2013.te vált 2012.vá 2013.ter vált 2012.várl 2013.terv. vált vá 2013.tef1 vált \ te vált Kegyeleti anyag. bev ,32% ,32% Tem.szolg ,68% ,68% Tem.szolg.össz ,48% ,48% Ha lottszállitás ,53% ,53% Sirhely bevétel ,56% ,56% Sirásás ,05% ,05% Sirgondozás ,69% ,69% Vállalk. ált. fiz. dijak ,95% ,95% Tem. szolg-ból üzemelt-nek átado ,99% ,99% Parkolási dij ,03% ,03% Üzemeltetés össz ,08% ,08% V ásárolt virág ,02% ,02% Sirkő tev ,30% ,30% Nettó árbevétel ,65% ,48% ,53% ,08% ,02% ,30% Akt. telj.ért ,00% ,00% Önkorm.tám ,77% ,67% Egyéb bevétel ,00% ,89% 93 0,00% Tev. bevételei össz ,92% ,15% ,38% ,54% ,02% ,62% Pü-i müv. bevét ,85% ,85% Rendkiv. bevét ,25% 223 0,00% ,16% Bevételek össz ,72% ,73% ,38% ,94% ,02% ,62%_ Nyíregyháza, március 25.

10 VÁLLALATI ÖSSZESEN Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. Élővirág Sirkő KÖLTSÉGEK 2012.várh terv. Vált várh terv. Vált 2012.várh terv. Vált várh terv Vált várh terv Vált várh terv Vált AnyagköItség ,14% ,50% ,49% ,78% ,61% A1katrJenntart.a ,96% ,82% ,12% ,40% ,86% ,98% Nyomtat. Irodasz ,56% ,44% ,90% ,61% ,46% Áramdij ,49% ,17% ,96% ,04% ,80% Fütőanyag ,98% ,76% ,66% ,35% ,96% Víz ,50% ,48% ,07% ,93% ,74% Üzemanyag ,54% ,64% ,72% ,15% ,24%' Egyéb(munkar.tiszt.szer) ,31% ,27% ,00% ,56% ,61% ,85% Anyag össz ,87% ,58% ,61% ,30% ,93% ,39% Száll. rakodás ,72% ,69% ,00% ,51% ,22% Id. végz. karbantart ,21% ,38% ,51% ,17% ,45% Igénybevett szolg \07,36% ,44% ,57% ,44% ,58% Posta, tel ,95% ,11% ,34% ,03% ,52% ,52% Hird. reklám ,50% ,52% ,49% Egyéb szolg-ok ,06% ,05% 2 0,00% ,53% ,95% Igénybevett szolg.össz ,40% ,46% ,33% ,27% ,52% ,87% Bank ktg ,28% ,28% Biztositás ,30% ,16% ,35% ,70% 15 0,00% ,64% Egyéb(h.d. vid. tem) ,04% ,91% ,23% ,00% Egyéb. szolg.össz ,12% ,91% ,51% ,98% 15 0,00% ,64% Anyagjell. I158Z ,29% ,19% ,39% ,77% ,00% ,67% Bér költség ,49% ,01% ,48% ,70% ,90% ,89% Saj. gk. haszn ,27% ,67% ,38% ,22% Repi ,43% \06,43% Betegsz.!p1/ ,01% ,24% ,15% ,46% ,82% ,29% Egyéb. szem. jell ,98% ,93% ,38% ,62% ,60% ,24% Bérjárulékok ,80% ,80% Szem. jell. Ilssz ,68% ,02% ,82% ,10% ,97% ,63% Értékcsökkenés ,42% ,76% ,59% ,42% 34 0,00% ,49% Kllltsé~k IIsszesen: ,31% ,79% ,87% ,33% ,45% ,59% Nyíregyháza, március 25. S~~~~ Temetkez:5i ~ 4400 };yire ~)báz.a, ~~~~~rás Adószám: ~a~j

11 VÁLLALATI ÖSSZESEN Ráforditások- Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzemeltetés Élővirág Sirkő Eredmények 2012.várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált. Közv.szolg ,62% ,62% Szociális ,85% ,59% ,93% ,08% ,13% ,30% Önkormányzati adók ,02% ,07% ,41% ,61% ,90% ,74% Egyéb ráford ,46% 57\ ,32% ,03% ,00% ,60% ,97% Ráfordítások össz ,51% ,27% ,97% ,20% ,17% ,87% Pü-i műv. ráford \49,25% 20\ ,25% Rendkiv. Ráford ,00% 110 0,00% Össz.ktg.+ ráford ,73% ,73% ,53% ,94% ,84% ,73% Össz. bevétel ,72% ,73% ,38% ,94% ,02% ,62% Össz. ráford ,73% ,73% ,53% ,94% ,84% ,73% Adózás előtti er ,27% ,72% ,14% ,83% ,55% ,04% Nylregyháza, március 25. ~r.aboics-s13troár t\e Temetk.e-l{~ \,61 1 :g)ház,a

12 NYIREGYHÁZA BEVÉTELEK Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh 2013.terv. vált vár 2013.terv vált várh terv vált várh 2013.terv vált 2012.vár terv vált 2012.várt 2013.terv. vált Kegy. anyag. árbo ,59% ,59% Tem. szolg ,83% ,83% Tem.szolg.össz ,69% ,69% Halottszállltás ,34% ,34% Sirhely bevét ,36% ,36% Sirásás ,32% ,32% Sirgondozás ,69% ,69% Váll.ált.fiz.dijak ,26% ,26% Szolg-ból üzemnek(kell.haszn.hütés, kellék ,09% ,09% Parkolási dij ,03% ,03% IÜzemeltetés össz ,64% ,64% V ásárolt virág ,32% ,32% Sirkő tev ,30% ,30% Nettó árbevét ,97% ,69% ,34% ,64% ,32% ,30% Akt.saj. telj.ért ,00% ,00% Önkormányzati támogatás ,00% ,00% Egyéb bevét ,00% ,00% 93 0,00% Tev. bevételei ,16% ,72% ,14% ,28% ,32% ,62% Pü-i műv. bev ,85% ,85% Rendkiv. bev ,10% 223 0,00% ,17% Bevét össz ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% -_._- ~.;--0. Adószám: l00201~2<-:> 15

13 NYIREGYHÁZA Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. üzem. tlővirág Sirkő KÖLTStGEK 2012.várh terv. vált várl 2013.ten vált várh terv vált várh terv vált 2012.vár 2013.tel"' vált 2012.várh terv vált. Anyagköltség ,27% ,10% ,74% ,05% ,61% Alkatr. fenntart ,01% ,41% ,60% ,27% ,86% ,98% Nyomtatv.irodaszer ,08% ,01% ,90% ,09% ,46% Áramdij ,54% ,22% ,04% ,04% ,80% Fütöanyag ,43% ,32% ,61% ,35% ,96% Víz ,59% ,60% ,17% ,93% ,74% Üzemanyag ,39% ,08% ,14% ,90% ,24% Egyéb (m.ruha, tiszt. sz) ,40% ,25% ,00% ,69% ,61% ,85% Anyag össz ,02% ,18% ,50% ,28% ,07% ,39% Száll, rakt ,64% ,43% 25 0,00% ,36% ,22% ld. végzett.karbantart ,18% ,41% ,94% ,83% ,45% Igénybevett szolg ,48% ,15% ,72% ,72% ,58% Posta, tel ,55% ,15% ,34% ,03% ,52% ,52% Hirdet. reklám ,15% ,57% ,04% Egyéb (m.ruha, tiszt.sz) ,17% ,30% 2 0,00% ,49% ,95% Igénybevett szolg.össz ,99% ,33% ,64% ,26% ,52% ,87% Bank költség ,28% ,28% Biztositási dij ,14% ,95% ,99% ,38% 15 0,00% ,64% Egyéb sz. (hat.d. kapcs. vid. tem) ,75% ,29% ,85% Egyéb szolg. össz ,83% ,82% ,45% ,38% 15 0,00% ,64% Anyagjell. össz ,20% ,17% ,44% ,81% ,14% ,67% Bérköltség ,86% ,04% ,61% ,91% ,71% ,89% Saját gk. használat ,14% ,64% ,24% ,89% Repi ,33% ,33% Betegszab. Tp1/ ,82% ,24% ,15% ,77% ,82% ,29% E. szem. jell ,55% ,53% ,56% ,03% ,60% ,24% Bérjáru1ékok ,18% ,18% Szem. jell.kífiz. össz ,99% ,84% ,41% ,21% ,29% ,63% Értékcsökk ,67% ,28% ,80% ,71% 34 0,00% ,490/0] Költségek össz: ,56% ,20% ,40% ,78% ,45% ,59%1 ( J.~" '.!:W',.""" m~e1 Y;11's'iM~, Pawnyi tdr&gató Adószám:

14 NYIREGYHÁZA Össz. Tem. Szolg. Halottszéllités Tem. Üzem. tlővirég Sirk6 RÁFORDlTÁSOK-EREDMtN 2012.várh terv. vélt várh 2013.terv vált várh 2013.terv vált 2012.vár~ 2013.terv vált vérb 2013.terv vált várh 2013.terv vélt. Közvetitett szolg ,54% ,54% Szocho ,56% ,61% ,73% ,50% ,96% ,30% önkonnányzati adók ,41% ,63% ,83% ,61% ,20% ,74% Egyéb ráford ,44% ,34% ,14% ,00% ,60% ,97% Ráford. össz ,70% ,93% ,92% ,32% ,71% ,87% Pü-i műv.ráf ,25% ,25% Rendkiv. ráford ,00% 110 0,00% Össz. ktg+ ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% r, Összes bevétel ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% Összes ráford. Adóz. e. eredm _ ~ ,05% 84,99% ,54% 31,59% ~O 119,09% 34,51% ,66% 25,84% ,87% 27,59% ~ '-- )] :r Nyiregyháza, március 25. '. n II ít ,73% 21,04% l

15 NYIREGYHÁZA Össz. Tem. Szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. Élővirág Sirkő RÁFORDIT ÁSOK-EREDMÉN 2012.várh terv. vált vár~ 2013.terv vált várh 2013.terv vált 2012.várt terv vált vár~ 2013.terv vált várh terv vált. Közvetített szolg ,54% ,54% Szocho ,56% ,61% ,73% ,50% ,96% ,30% önkormányzati adók ,41% ,63% ,83% ,61% ,20% ,74% Egyéb ráford ,44% ,34% ,14% ,00% ,60% ,97% Ráford. össz ,70% ,93% ,92% ,32% ,71% ,87% Pü-i műv.ráf ,25% ,25% Rendkiv. ráford ,00% 110 0,00% Össz. ktg+ ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% Összes bevétel ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% Összes ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% Adóz. e. eredm ,99% ,59% ,51% ,84% ,59% ,04% Nylregyháza, március 25. J ID...-.,,~." / ~ s7.:

16 VIDÉK Összesen Tem. szol. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő BEVÉTELEK 2012.várh terv vált 2012.várh 2013.terv. vált 2012.vár 2013.terv vált várh 201J.ter vált 2012.várh 2013.terv vált 2012.vár 201J.ter vált Kegy.anyag. árbev ,18% ,18% Tem. szolg ,96% ,96% Tem. szolg. össz ,22% ,22% Halottszállitás ,08% ,08% Sirhely bevét ,63% ,63% Sirásás ,70% ,70% Sirgondozás Vál1.ált.fiz.dijak ,25% ,25% Szolg-ból üzeml.(kellékh. hűtés, hull. száll ,14% ,14% Parkolási dij Üzemeltetés össz ,26% ,26% Vásárolt virág ,03% ,03% Sirkő tevékenység Nettó árbevét ,09% ,22% ,08% ,26% ,03% Akt. telj. ért. Önkonnányzati támogatás ,93% ,44% Egyéb bevét 9 0,00% ,11% Terv.bevételei ,80% ,59% ,08% ,38% ,03% Pü-i műv. bevét Rendkiv. bev ,00% 440 0,00% Bevételek össz ,35% ,59% ,08% ,89% ,03% - - Nyíregyháza, március 25.

17 VIDÉK KÖLTSÉGEK Anyag költség a1katr.fenntart.a. Nyomtatv.irodaszer Áramdij Ffttőanyag Viz Üzemanyag Egyéb Anyag össz. Száll, rakod. Idegen karbtart. Igénybevett szolg. Posta, telefon. Hird. reklám Egyéb Igénybevett szolg.össz. Bankktg Biztositási dij Egyéb sz.( hat.d, tag.d) Egyéb szolg. össz. Anyagjell. össz. Bérköltség Saját gk.haszn. Repi Betegszab. Tp 113 Egyéb szem. jell. Bérjárulék Szem.jell. össz. Értékcsökk. Költségek össz. Összesen Tem.szolg. HalottszlUlitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh terv. vált 2012.várh terv vált várh. 20U.terv. vált várh terv vált várh terv vált várt 2013.terv vált ,53% ,05% ,50% ,67% ,66% ,85% ,52% ,48% ,75% ,33% ,43% ,22% ,92% ,52% ,39% ,00% ,00% ,05% ,55% ,44% ,25% ,84% ,88% ,65% ,69% ,54% ,99% ,57% ,97% ,63% ,13% ,56% ,34% ,92% ,55% ,25% ,41% ,66% ,95% ,62% ,62% ,16% ,13% ,18% ,41% ,51% ,91% ,58% ,16% ,89% ,00% ,41% ,69% ,06% ,00% ,12% ,99% ,23% ,00% ,79% ,47% ,19% ,69% ,57% ,10% ,52% ,83% ,60% ,48% ,88% ,62% ,11% 9 0,00% ,14% ,84% ,94% ,38% ,23% ,23% ,78% ,61% ,47% ,04% ,48% ,24% ,80% ,72% ,59% ,03% ,31% ,05% ,03% Q:"56% /.., _!J 4400 Nyíregyháza, Pazonyi.~. Ad6~7.ám:

18 VIDÉK Összesen Tem.szolg. I HalottszlUlltb I Tem.llzem. I Élővirág I Sirkő RÁFORDITÁS- EREDMÉNY 2012.várh terv vált 2012.várh terv vált 2012.várh terv vált várh terv Ivált várh terv Ivált vár!l2013.terv Ivált Közvetített szolg Szocho ,13% ,14% ,21%1 541/ 200 l 36,97%T 541 5óT 92,59% önkormányzati adók ,17% ,11% ,52%1 1 1 l 17 1 l 0,00% Egyéb ráford ,78% ,15% ,46% RáCorditás IIssz ,57% ,39% ,80% I ,97 / ,42% Pü-i müv. ráf. Rendkivll1i ráford. Össz ktg+ rácord ,21 / ,70 / ,91% ,97% I 98,34 % Összes bevétel ,35% ,59% ,08% ,89% ,03% Összes rácord ,21 % ,70% ,91% ,97% ,34 % Adózás előtti ered ,10% ,90% ,88% ,49% I ,32% Nylregyháza, március 25. ~---.../

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságának részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2011. ÉV I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Pénzügyi,

Részletesebben

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 9024 Győr, Lajta u. 38. 2012. évi üzleti terve l. Az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására

- a Közgyűléshez. az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2008. évi üzleti tervének módosítására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 441 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-54; Fax: (42) 524-541 E-mail: nyhvagyo@nyirhalo.hu

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Budapest Tárgy: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2009. üzleti tervének elfogadására

Budapest Tárgy: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. 2009. üzleti tervének elfogadására Budapest Főváros*, kerület Kenyai ÓnhormányMilKfipviMHÍ.tcsmW ülése - 1 - Budapest,- SZIVAR VÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYÚJTÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 A

Részletesebben

A Kft. könyvvizsgálója a 2015. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet)

A Kft. könyvvizsgálója a 2015. évi üzleti tervet véleményezte. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV

BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI TERV Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Szám: 1-76/2010. BESZÁMOLÓ A PÁSZTÓI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 2010. ÉVI ÜZLETI

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2012. FŐKERT Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERV 2012. FŐKERT Nonprofit Zrt. ÜZLETI TERV 2012 FŐKERT Nonprofit Zrt. TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 I. Közszolgáltatási tevékenység, jogszabályi környezet... 8 I.1. Közszolgáltatási szerződés tevékenységi köre... 10 I. 2.

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 1993. december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben