ÜZLETI TERV évi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Temetkezési Vállalat. Nyíregyháza. Ikt: 85/2013. Pazonyi tér 5. e-maii:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI TERV. 2013. évi. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei. Temetkezési Vállalat. Nyíregyháza. Ikt: 85/2013. Pazonyi tér 5. e-maii: temetkezesnyh@gmail."

Átírás

1 ~~~ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat Nyíregyháza Pazonyi tér 5. Ikt: 85/2013. e-maii: ÜZLETI TERV évi Nyíregyháza, március 25. Szekrén s rás igazgató 1

2 2013. évi gazdálkodási terv: Minden évben, amikor a gazdálkodási tervünket készítjük, igyekszünk a gazdasági körülményeket a várható tendenciákat jól felmémi. Mindig megfogalmazzuk, hogy törekszünk a hatékonyság növelésére. Tevékenységünk hatékonyságát azonban egy szinten túl már nem tudjuk növelni, mert a munka mennyiségét a halálozási esetszám határozza meg, amire nem tudunk hatással lenni. Azzal számolunk, hogyatemetésszám megközelítően annyi lesz mint évben és a fizetőképes kereslet a szolgáltatásaink iránt lényegesen nem csökken. Igyekszünk biztosítani a szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Lépéseket teszünk arra, hogy szolgáltatásaink színvonalát és a megrendeléseket bővítsük, vagy szinten tartsuk. Energia megtakaritást célzunk meg azzal, hogy az üzemi épületeinken nyílászáró cseréket hajtsunk végre. Ezzel párhuzamosan az épületek szükséges javítására, festésére is sor kerül. Bízunk abban, hogy a kormány az idén elfogadja a tervezett temetkezési törvény módosítását és az a temetkezési szakma tisztulását fogja szolgálni. Temetésszoleáltatás: Tovább fog folytatódni az országban az a tendencia, hogyahamvasztásos temetések száma növekedni fog. Ez adott esetben jelentős árbevétel kieséssel járhat. Ezért szolgáltató irodát nyitunk többek között Újfehértón, hogy némileg kompenzáljuk az árbevétel kiesést. Igyekszünk jó minőségű, de olcsóbb kegyeleti kellékeket beszerezni, hogy a szolgáltatási díjak ne emelkedjenek, de az eredményes gazdálkodás biztosított legyen. Igyekszünk megtartani azt a szolgáltatási színvonalat, amelyre méltán lehetünk büszkék. Temető üzemeltetés: Nyíregyházán, Nyírtelken, Nyírpazonyban, Hodászon, Ópályiban,Nyírszőlősön Szamosszegen üzemeltetünk temetőt, összesen 13-at. és ez évtől 2

3 Igyekszünk valamennyi temetőben a törvényben meghatározott feltételeket biztosítani, közösen a fenntartókkal. Jelentősebb feladataink a Nyíregyházi temetőkben vannak: Északi temető: ~ A hűtőkamrák gépészeti részét kell kicseréltetnünk ~ Tervezzük a temető fáinak egészségügyi metszését ~ Folytatjuk az épített parcellák kialakítását ~ Szükséges lenne egy 320 méteres kerítésszakasz cseréjére, melyre céltartalékot képeznénk, ~ Próbát teszünk a szelektív hulladékgyűjtésre ~ Terveink között szerepel a koszorúk fűtésre való felhasználása, mellyel kapcsolatban megkerestük az illetékes szakhatóságot ~ Többen kerestek meg bennünket azzal a kéréssel, hogy Nyíregyházán született, de szerte az országban eltemetett elhunytak részére egy emlékhelyet alakítsunk ki a temetőben. Biztosítani kívánjuk ezt a kérést. ~ Szükséges lenne, hogy a város a temetői utak aszfaltozására forrást biztosítson. ~ Rendkívül fontos lenne, hogy készüljön egy 5-10 éves terv a temetőkben megvalósítandó feladatokról, melyeket ütemezve végre lehetne hajtani. Borbánya: Évek óta jelezzük, hogy a temető bővítését el kell végezni. Nagyon sürgős. Ha nem valósul meg, jelentős lakossági tiltakozással kell számolni. Nyírszőlős: Az üzemeltetésre átvett egyházi temetőre jelentős összeget költöttünk az elmúlt évben. Szükséges a temető park jellegeinek kialakítása, fásítása. Hősök temető je: július 28-án lesz az L világháború kitörésének 100 évfordulója. Jelentős megemlékezésre, ünnepségre lehet számtani. Szükséges lenne megvizsgálni, hogy milyen feladatok adódnak, hogy a temető létesítményei méltóak legyenek a centenáriumi megemlékezéshez. és Teljes kerítés felújításra, parkfelújításra, a síremlékek felújítására lenne szükség. 3

4 A hodászi és szamosszeei temetőkben: fásításra, melyeket ez évben el fogunk végezni. is szükség van kisebb nagyobb javításokra, A nyíregyházi temetőüzemeltetés bevételi terve: (adatok e Ft-ban) Működési támo&atás Sirgondozás árbevétele 1900 V állalkozók által fizetett díj 4900 Sírhely bevétel Ravatalhasználati díj Hűtési díi 2800 Sirásás, fagyos föld vágása 2200 Parkolási díj Rendkívüli bevétel Összesen: Nyíregyházi temetőüzemeltetés költség terve: (adatok e Ft-ban) Anyagfelhasználás 9400 Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás 400 Energia 7600 Üzemanyag 3800 Bérköltség Egyéb személyi iellegű Ertékcsökkenés Önkormányzati adók 1100 Szociális hozzájárulási adó 8800 Összesen: Eredmény:

5 Halottszállitás : Az elhasznált autókat kivonjuk a forgalomból. Egy db felvezető gépkocsit állítunk üzembe, hogy a városkörnyéki településeken is színvonalas szolgáltatást tudjuk biztosítani. A gépjárműpark alkalmas a biztonságos szolgáltatás ellátására. Sírkőüzem: Megközelítően a 2012-es évben elért árbevétellel számolunk. Változatlanul biztosítani kívánjuk, hogy az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező megrendelők igényeit is jó színvonalú sírkőtermékekkel tudjuk kielégíteni. Élővirág: A piaci túlkínálat és egyenlőtlen versenyfeltételek ellenére is eredményes tevékenységet folytatunk az élővirág és koszorú forgalmazással. Rendkívül fontos, hogyatemettetőknek teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani. Sir beültetésekhez, a temetők virágokat. parkjainak beültetéséhez évtizedek óta termelünk egynyári A biztonságos ellátáshoz jelentős közparkj ainak díszítéséhez. többletet termelünk, mely felhasználható lenne a város Amennyiben erre igény lenne, jelentős árkedvezményt tudnánk biztosítani. Beruházások: Az üzemszerű működés zavartalan biztosítása érdekében egy db halottszállító gépkocsit vásárolunk. Kisgépek és számítástechnikai eszközök pótlásáról kell gondoskodnunk. A jobb munkakörülmények biztosítása, energiatakarékosság érdekében az üzemi épületek nyílászáróinak cseréjét végeztet jük el. Céltartalék képzéssel kívánjuk biztosítani az Északi temetőben újj áépítését. egy 330 m-es kerítésszakasz Tervezett költségek: ( adatok e Ft-ban) Halottszállító gépkocsi 5300 ~yilászáró cserék 3800 Temetői kisgépek 1000 Számítástechnikai eszközök 1000 Kerítés 4iiáépítés 8500 Összesen:

6 A vállalat bevételi terve: ( adatok e Ft-ban) Temetésszolgáltatás Halottszáliitás Temető üzemeltetés Sírkő forgalmazás Elővirág forgalmazás Rendkívüli bevétel Pénzügyi bevétel 4000 Összesen A vállalat költség terve: ( adatok e Ft-ban) Anyagköltség Energia Üzemanyag Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 6800 Bér+ egyéb személyi Ertékcsökkenés Közvetített szolgáltatások Egyéb ráfordítások 1400 Önkormányzati adók 6800 Szociális hozzájárulás Pénzügyi műveletek ráfordítása 300 Összesen Bérköltség: A kötelező minimálbér megfizetésével együtt 4 %-os béremelést szeretnénk érvényesíteni. Bízunk benne, hogy temetésszolgáltatási megrendeléseink növekedni fognak, mely a személyi jellegű költségek növekedését vonja maga után. Mivel a cafetéria rendszer kötelezettségekkel jár, ezért az elmúlt évekhez hasonlóan dolgozóinkat a törvény által biztosított adómentes juttatásban részesítjük melynek mértéke évi: e Ft 6

7 Tervezett bérköltsée:: ( adatok e Ft-ban) Bér Járulék 7800 Személyi jellegű Összesen Eredményterv: ( adatok e Ft-ban) Tervezett árbevétel Tervezett költségek Adózás előtti eredmény 2400 Összefoglaló: Bízunk benne, hogy olyan mértékű megvalósítását lehetetlenné teszi. nem várt eredmény nem következik be, me ly terveink Nyíregyháza, március 25. ~ra.ljol.~~:r.atmir.~reg m~e1 / Temetkezési y/' ~~)TIe~r~.~~~~= Adószám: Szekrén igazgató 7

8 MÉRLEGTERV ESZKÖZÖK: Bázis Várbató Terv 2013 (adatok e Ft-ban) Terv % bázis 2012.várb. Befektetett eszközök ,38% 92,94% Immateriális javak ,00% 0,00% Tárgyi eszközök ,31% 92,94% Befektett pü-i eszk ,59% 101,01% Forgóeszközök ,53% 100,68% Készletek ,61% 103,85% Követelések ,09% 100,31% Pénzeszközök ,99% 96,58% Aktiv időbeli elhat ,37% 108,62% Eszközök összesen ,00% 97,32% FORRÁSOK: Saját tőke ,36% 96,64% Jegyzett töke ,00% 100,00% Töke tartalék ,00% 100,00% Eredmény tartalék ,56% 106,51% Mérleg. sz. eredm ,16% 19,11% Céltartallékok ,67% Kötelezettségek ,36% 107,70% Hosszú lejáratú Rövid lejáratú ,36% 107,70% Passziv időbeli elbatárolás ,02% 89,98% Források összesen ,00% 97,32% Nyíregyháza, március 25. /''''

9 V ÁLLALA TI ÖSSZESEN: Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzemelt. Élővirág Sirkő BEVÉTELEK: vár 2013.terv. vált várt 2013.te vált 2012.vá 2013.ter vált 2012.várl 2013.terv. vált vá 2013.tef1 vált \ te vált Kegyeleti anyag. bev ,32% ,32% Tem.szolg ,68% ,68% Tem.szolg.össz ,48% ,48% Ha lottszállitás ,53% ,53% Sirhely bevétel ,56% ,56% Sirásás ,05% ,05% Sirgondozás ,69% ,69% Vállalk. ált. fiz. dijak ,95% ,95% Tem. szolg-ból üzemelt-nek átado ,99% ,99% Parkolási dij ,03% ,03% Üzemeltetés össz ,08% ,08% V ásárolt virág ,02% ,02% Sirkő tev ,30% ,30% Nettó árbevétel ,65% ,48% ,53% ,08% ,02% ,30% Akt. telj.ért ,00% ,00% Önkorm.tám ,77% ,67% Egyéb bevétel ,00% ,89% 93 0,00% Tev. bevételei össz ,92% ,15% ,38% ,54% ,02% ,62% Pü-i müv. bevét ,85% ,85% Rendkiv. bevét ,25% 223 0,00% ,16% Bevételek össz ,72% ,73% ,38% ,94% ,02% ,62%_ Nyíregyháza, március 25.

10 VÁLLALATI ÖSSZESEN Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. Élővirág Sirkő KÖLTSÉGEK 2012.várh terv. Vált várh terv. Vált 2012.várh terv. Vált várh terv Vált várh terv Vált várh terv Vált AnyagköItség ,14% ,50% ,49% ,78% ,61% A1katrJenntart.a ,96% ,82% ,12% ,40% ,86% ,98% Nyomtat. Irodasz ,56% ,44% ,90% ,61% ,46% Áramdij ,49% ,17% ,96% ,04% ,80% Fütőanyag ,98% ,76% ,66% ,35% ,96% Víz ,50% ,48% ,07% ,93% ,74% Üzemanyag ,54% ,64% ,72% ,15% ,24%' Egyéb(munkar.tiszt.szer) ,31% ,27% ,00% ,56% ,61% ,85% Anyag össz ,87% ,58% ,61% ,30% ,93% ,39% Száll. rakodás ,72% ,69% ,00% ,51% ,22% Id. végz. karbantart ,21% ,38% ,51% ,17% ,45% Igénybevett szolg \07,36% ,44% ,57% ,44% ,58% Posta, tel ,95% ,11% ,34% ,03% ,52% ,52% Hird. reklám ,50% ,52% ,49% Egyéb szolg-ok ,06% ,05% 2 0,00% ,53% ,95% Igénybevett szolg.össz ,40% ,46% ,33% ,27% ,52% ,87% Bank ktg ,28% ,28% Biztositás ,30% ,16% ,35% ,70% 15 0,00% ,64% Egyéb(h.d. vid. tem) ,04% ,91% ,23% ,00% Egyéb. szolg.össz ,12% ,91% ,51% ,98% 15 0,00% ,64% Anyagjell. I158Z ,29% ,19% ,39% ,77% ,00% ,67% Bér költség ,49% ,01% ,48% ,70% ,90% ,89% Saj. gk. haszn ,27% ,67% ,38% ,22% Repi ,43% \06,43% Betegsz.!p1/ ,01% ,24% ,15% ,46% ,82% ,29% Egyéb. szem. jell ,98% ,93% ,38% ,62% ,60% ,24% Bérjárulékok ,80% ,80% Szem. jell. Ilssz ,68% ,02% ,82% ,10% ,97% ,63% Értékcsökkenés ,42% ,76% ,59% ,42% 34 0,00% ,49% Kllltsé~k IIsszesen: ,31% ,79% ,87% ,33% ,45% ,59% Nyíregyháza, március 25. S~~~~ Temetkez:5i ~ 4400 };yire ~)báz.a, ~~~~~rás Adószám: ~a~j

11 VÁLLALATI ÖSSZESEN Ráforditások- Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. Üzemeltetés Élővirág Sirkő Eredmények 2012.várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált várh terv. vált. Közv.szolg ,62% ,62% Szociális ,85% ,59% ,93% ,08% ,13% ,30% Önkormányzati adók ,02% ,07% ,41% ,61% ,90% ,74% Egyéb ráford ,46% 57\ ,32% ,03% ,00% ,60% ,97% Ráfordítások össz ,51% ,27% ,97% ,20% ,17% ,87% Pü-i műv. ráford \49,25% 20\ ,25% Rendkiv. Ráford ,00% 110 0,00% Össz.ktg.+ ráford ,73% ,73% ,53% ,94% ,84% ,73% Össz. bevétel ,72% ,73% ,38% ,94% ,02% ,62% Össz. ráford ,73% ,73% ,53% ,94% ,84% ,73% Adózás előtti er ,27% ,72% ,14% ,83% ,55% ,04% Nylregyháza, március 25. ~r.aboics-s13troár t\e Temetk.e-l{~ \,61 1 :g)ház,a

12 NYIREGYHÁZA BEVÉTELEK Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh 2013.terv. vált vár 2013.terv vált várh terv vált várh 2013.terv vált 2012.vár terv vált 2012.várt 2013.terv. vált Kegy. anyag. árbo ,59% ,59% Tem. szolg ,83% ,83% Tem.szolg.össz ,69% ,69% Halottszállltás ,34% ,34% Sirhely bevét ,36% ,36% Sirásás ,32% ,32% Sirgondozás ,69% ,69% Váll.ált.fiz.dijak ,26% ,26% Szolg-ból üzemnek(kell.haszn.hütés, kellék ,09% ,09% Parkolási dij ,03% ,03% IÜzemeltetés össz ,64% ,64% V ásárolt virág ,32% ,32% Sirkő tev ,30% ,30% Nettó árbevét ,97% ,69% ,34% ,64% ,32% ,30% Akt.saj. telj.ért ,00% ,00% Önkormányzati támogatás ,00% ,00% Egyéb bevét ,00% ,00% 93 0,00% Tev. bevételei ,16% ,72% ,14% ,28% ,32% ,62% Pü-i műv. bev ,85% ,85% Rendkiv. bev ,10% 223 0,00% ,17% Bevét össz ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% -_._- ~.;--0. Adószám: l00201~2<-:> 15

13 NYIREGYHÁZA Összesen Tem.szolg. Halottszállitás Tem. üzem. tlővirág Sirkő KÖLTStGEK 2012.várh terv. vált várl 2013.ten vált várh terv vált várh terv vált 2012.vár 2013.tel"' vált 2012.várh terv vált. Anyagköltség ,27% ,10% ,74% ,05% ,61% Alkatr. fenntart ,01% ,41% ,60% ,27% ,86% ,98% Nyomtatv.irodaszer ,08% ,01% ,90% ,09% ,46% Áramdij ,54% ,22% ,04% ,04% ,80% Fütöanyag ,43% ,32% ,61% ,35% ,96% Víz ,59% ,60% ,17% ,93% ,74% Üzemanyag ,39% ,08% ,14% ,90% ,24% Egyéb (m.ruha, tiszt. sz) ,40% ,25% ,00% ,69% ,61% ,85% Anyag össz ,02% ,18% ,50% ,28% ,07% ,39% Száll, rakt ,64% ,43% 25 0,00% ,36% ,22% ld. végzett.karbantart ,18% ,41% ,94% ,83% ,45% Igénybevett szolg ,48% ,15% ,72% ,72% ,58% Posta, tel ,55% ,15% ,34% ,03% ,52% ,52% Hirdet. reklám ,15% ,57% ,04% Egyéb (m.ruha, tiszt.sz) ,17% ,30% 2 0,00% ,49% ,95% Igénybevett szolg.össz ,99% ,33% ,64% ,26% ,52% ,87% Bank költség ,28% ,28% Biztositási dij ,14% ,95% ,99% ,38% 15 0,00% ,64% Egyéb sz. (hat.d. kapcs. vid. tem) ,75% ,29% ,85% Egyéb szolg. össz ,83% ,82% ,45% ,38% 15 0,00% ,64% Anyagjell. össz ,20% ,17% ,44% ,81% ,14% ,67% Bérköltség ,86% ,04% ,61% ,91% ,71% ,89% Saját gk. használat ,14% ,64% ,24% ,89% Repi ,33% ,33% Betegszab. Tp1/ ,82% ,24% ,15% ,77% ,82% ,29% E. szem. jell ,55% ,53% ,56% ,03% ,60% ,24% Bérjáru1ékok ,18% ,18% Szem. jell.kífiz. össz ,99% ,84% ,41% ,21% ,29% ,63% Értékcsökk ,67% ,28% ,80% ,71% 34 0,00% ,490/0] Költségek össz: ,56% ,20% ,40% ,78% ,45% ,59%1 ( J.~" '.!:W',.""" m~e1 Y;11's'iM~, Pawnyi tdr&gató Adószám:

14 NYIREGYHÁZA Össz. Tem. Szolg. Halottszéllités Tem. Üzem. tlővirég Sirk6 RÁFORDlTÁSOK-EREDMtN 2012.várh terv. vélt várh 2013.terv vált várh 2013.terv vált 2012.vár~ 2013.terv vált vérb 2013.terv vált várh 2013.terv vélt. Közvetitett szolg ,54% ,54% Szocho ,56% ,61% ,73% ,50% ,96% ,30% önkonnányzati adók ,41% ,63% ,83% ,61% ,20% ,74% Egyéb ráford ,44% ,34% ,14% ,00% ,60% ,97% Ráford. össz ,70% ,93% ,92% ,32% ,71% ,87% Pü-i műv.ráf ,25% ,25% Rendkiv. ráford ,00% 110 0,00% Össz. ktg+ ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% r, Összes bevétel ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% Összes ráford. Adóz. e. eredm _ ~ ,05% 84,99% ,54% 31,59% ~O 119,09% 34,51% ,66% 25,84% ,87% 27,59% ~ '-- )] :r Nyiregyháza, március 25. '. n II ít ,73% 21,04% l

15 NYIREGYHÁZA Össz. Tem. Szolg. Halottszállitás Tem. Üzem. Élővirág Sirkő RÁFORDIT ÁSOK-EREDMÉN 2012.várh terv. vált vár~ 2013.terv vált várh 2013.terv vált 2012.várt terv vált vár~ 2013.terv vált várh terv vált. Közvetített szolg ,54% ,54% Szocho ,56% ,61% ,73% ,50% ,96% ,30% önkormányzati adók ,41% ,63% ,83% ,61% ,20% ,74% Egyéb ráford ,44% ,34% ,14% ,00% ,60% ,97% Ráford. össz ,70% ,93% ,92% ,32% ,71% ,87% Pü-i műv.ráf ,25% ,25% Rendkiv. ráford ,00% 110 0,00% Össz. ktg+ ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% Összes bevétel ,00% ,14% ,14% ,18% ,32% ,62% Összes ráford ,05% ,54% ,09% ,66% ,87% ,73% Adóz. e. eredm ,99% ,59% ,51% ,84% ,59% ,04% Nylregyháza, március 25. J ID...-.,,~." / ~ s7.:

16 VIDÉK Összesen Tem. szol. Halottszállitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő BEVÉTELEK 2012.várh terv vált 2012.várh 2013.terv. vált 2012.vár 2013.terv vált várh 201J.ter vált 2012.várh 2013.terv vált 2012.vár 201J.ter vált Kegy.anyag. árbev ,18% ,18% Tem. szolg ,96% ,96% Tem. szolg. össz ,22% ,22% Halottszállitás ,08% ,08% Sirhely bevét ,63% ,63% Sirásás ,70% ,70% Sirgondozás Vál1.ált.fiz.dijak ,25% ,25% Szolg-ból üzeml.(kellékh. hűtés, hull. száll ,14% ,14% Parkolási dij Üzemeltetés össz ,26% ,26% Vásárolt virág ,03% ,03% Sirkő tevékenység Nettó árbevét ,09% ,22% ,08% ,26% ,03% Akt. telj. ért. Önkonnányzati támogatás ,93% ,44% Egyéb bevét 9 0,00% ,11% Terv.bevételei ,80% ,59% ,08% ,38% ,03% Pü-i műv. bevét Rendkiv. bev ,00% 440 0,00% Bevételek össz ,35% ,59% ,08% ,89% ,03% - - Nyíregyháza, március 25.

17 VIDÉK KÖLTSÉGEK Anyag költség a1katr.fenntart.a. Nyomtatv.irodaszer Áramdij Ffttőanyag Viz Üzemanyag Egyéb Anyag össz. Száll, rakod. Idegen karbtart. Igénybevett szolg. Posta, telefon. Hird. reklám Egyéb Igénybevett szolg.össz. Bankktg Biztositási dij Egyéb sz.( hat.d, tag.d) Egyéb szolg. össz. Anyagjell. össz. Bérköltség Saját gk.haszn. Repi Betegszab. Tp 113 Egyéb szem. jell. Bérjárulék Szem.jell. össz. Értékcsökk. Költségek össz. Összesen Tem.szolg. HalottszlUlitás Tem.üzem. Élővirág Sirkő 2012.várh terv. vált 2012.várh terv vált várh. 20U.terv. vált várh terv vált várh terv vált várt 2013.terv vált ,53% ,05% ,50% ,67% ,66% ,85% ,52% ,48% ,75% ,33% ,43% ,22% ,92% ,52% ,39% ,00% ,00% ,05% ,55% ,44% ,25% ,84% ,88% ,65% ,69% ,54% ,99% ,57% ,97% ,63% ,13% ,56% ,34% ,92% ,55% ,25% ,41% ,66% ,95% ,62% ,62% ,16% ,13% ,18% ,41% ,51% ,91% ,58% ,16% ,89% ,00% ,41% ,69% ,06% ,00% ,12% ,99% ,23% ,00% ,79% ,47% ,19% ,69% ,57% ,10% ,52% ,83% ,60% ,48% ,88% ,62% ,11% 9 0,00% ,14% ,84% ,94% ,38% ,23% ,23% ,78% ,61% ,47% ,04% ,48% ,24% ,80% ,72% ,59% ,03% ,31% ,05% ,03% Q:"56% /.., _!J 4400 Nyíregyháza, Pazonyi.~. Ad6~7.ám:

18 VIDÉK Összesen Tem.szolg. I HalottszlUlltb I Tem.llzem. I Élővirág I Sirkő RÁFORDITÁS- EREDMÉNY 2012.várh terv vált 2012.várh terv vált 2012.várh terv vált várh terv Ivált várh terv Ivált vár!l2013.terv Ivált Közvetített szolg Szocho ,13% ,14% ,21%1 541/ 200 l 36,97%T 541 5óT 92,59% önkormányzati adók ,17% ,11% ,52%1 1 1 l 17 1 l 0,00% Egyéb ráford ,78% ,15% ,46% RáCorditás IIssz ,57% ,39% ,80% I ,97 / ,42% Pü-i müv. ráf. Rendkivll1i ráford. Össz ktg+ rácord ,21 / ,70 / ,91% ,97% I 98,34 % Összes bevétel ,35% ,59% ,08% ,89% ,03% Összes rácord ,21 % ,70% ,91% ,97% ,34 % Adózás előtti ered ,10% ,90% ,88% ,49% I ,32% Nylregyháza, március 25. ~---.../

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 2014 üzleti évről. 2 1 1 7 1 9 4 1 9 0 0 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 2 1 1 7 1 9 4 1 9 4 5 7 2 0 4 Statisztikai számjel 04-09-009076 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe, telefonszáma: 5900 Orosháza, Kossuth

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954

francia vendégtanárok alkalmazásának támogatása 11 807 17 954 MAGYAR-FRANCIA IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁM: 18041909-1-41 1054 Budapest, Báthori u. 10. KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Szám Kszt. 19. (3.) bek. e pontja szerint Támogató megnevezése Támogatott

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. 2 2 2 6 5 4 3 4 3 2 4 0 5 9 9 0 2 0 2 0 9 0 7 4 1 4 3 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás címe: 7300 Komló, Juhász Gy. u. 2. - Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: Komló, 2010. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

1.Értékesítés nettó árbevétele 16920 16920 17798 17798. 3.Egyéb bevételek 57 57 256 256. 6.Anyagjellegű ráfordítások 6918 69H 7562 756;;

1.Értékesítés nettó árbevétele 16920 16920 17798 17798. 3.Egyéb bevételek 57 57 256 256. 6.Anyagjellegű ráfordítások 6918 69H 7562 756;; adószáma 18083550-1-43 megnevezése MAGYARIGAZSÁGÜGYISZAKÉRTÖIKAMARA címe 1027 Budapest, Fö utca 70-78. Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2012. évre Ezer Forínt Tétel megnevezése Elözö

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV. HUNGARNET Egyesület A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2010. ÉV Dr. Zombory László a Hungarnet Egyesület elnöke P.H. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2010.

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT. 6900 Makó Széchenyi tér 10. KÖZHASZNÚ JELENTÉS MAKÓ ÉS TÉRSÉGE FEJLESZTÉSI KHT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Makó, 2006. április 30. Kristóf Gabriella s. k. ügyvezető Közhasznú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013

GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. Közhasznúsági jelentés 2013 Adószám: 21904428-1-04 Cégbíróság: Gyula Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 04-14-000053 GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT KFT. 5502. GYOMAENDRŐD, SUGÁR ÚT 53/1. 2013 Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET

BEA ICE DANCE TEAM SPORTEGYESÜLET 1 8 2 0 1 9 1 4-9 3 1 2-5 6 9-0 1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. Kelt Budapest, 2012. május 24. P. H. A vállakozás beszámolóját

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000 31. Feladat Egy jégkrémgyártó kft. pálcikás és poharas jégkrémeket állít elő. A vállalkozás két üzemében (adagoló és fagyasztó üzem) mindkét termékcsoport termelése folyik. 20X1. január havi nyitó mérlege

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 2 4 3 9 3 1 4 6 8 3 2 5 7 2 1 3 Statisztikai számjel 1 3-9 - 1 6 4 7 1 8 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009.

Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2009. Egyesület címe: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 97. 3/7 Egyesület adószáma: 18474660-1-06 Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.év

Közhasznúsági jelentés 2008.év EuropTec-Zalavíz Zalaegerszegi Úszó Klub 8900 Zalaegerszeg, Égerfa utca 9. Közhasznúsági jelentés 2008.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló I.A Mérleg I.B Közhasznú eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Az Új Magyar Zene Egyesülete. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 181899 9499 29 1 Az Új Magyar Zene Egyesülete 167 Budapest, Podmaniczky u. 31. Közhasznú társadalmi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér!

Közhasznúsági Jelentés. Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 1095 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 2009. évi tevékenységér! Közhasznúsági Jelentés Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú Technológiáért Alapítvány 195 Budapest, Soroksári út 48. 14 ép. 29. évi tevékenységér!l 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Tudásmenedzsmentért, Tudás alapú

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek

1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelıberendezések egyedi kéményeinek 1. sz. melléklet 1. oldal Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlés kötelezı kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 37/1996. (XII.19.) Kgy. rendeletéhez kéményseprı-ipari közszolgáltatások 2012. évi tervezett

Részletesebben

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011.

Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. Martfűi Városi Sportegyesület 5435 Martfű, Strand út 3. Adószám: 19866358-1-16 Közhasznú jelentés és pénzügyi beszámoló 2011. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL Juttatás megnevezése

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül

Pénzügyi terv. EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül Pénzügyi terv EMVA támogatáshoz kapcsolódó gyakorlati példán keresztül PÉNZÜGYI TERV Az egyik legfontosabb része az üzleti tervnek Legyen összhangban a szöveges üzleti tervvel - termelt termék menny. értékesített

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 9 6 7 5 9 1 9 9 5 2 9 1 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 1 3 egyéb szervezet megnevezése 125 Budapest

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló

2013 évi egyszerűsített éves beszámoló 213 évi egyszerűsített éves beszoló Fordulónap: 213-12-31 Huninet Egyesület Egyesület Pulai Gábor elnök Beszolókészítés 214-5-31 Bejegyzési sz: 1/ PK/ 6 4 7 1 / 1 9 9 / 18 Cím: 111 Budapest, Hungária krt.

Részletesebben

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom

KERESZTÚRI REFORMÁTUS MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Székhely: 1173. BUDAPEST, Pesti út 31 Adószám: 18195998-1-42 Közhasznúsági fokozat: közhasznú alapítvány Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról 2014.07.12 18:36:31 SZÁMADÓ-FKV18 / Lap=1 Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról Cég neve: HUN MINING ÉRC- ÉS ÁSV.FEDOLG. BEFEKT.NYRT Adószáma: 10181678-2-42 Időszak: 2014.01.01-2014.06.30 Számla

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43

Főkönyvi kivonat. 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF. In Gold Invest 22617271-2-43 In Gold Invest 22617271-2-43 Főkönyvi kivonat 2012.09.10. 13:45:19 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 439 595 151 459 1 186 219 151 459 1 186 219 151 459 1 034 760 T 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK,

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 1 9 2 5 5 5 7-1 - 1 9 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 211. év MOZGÁSSÉRÜLTEK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE egyéb szervezet megnevezése 82 VESZRPÉM BUDAPEST

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31 SZÉF Széf Színházi és Filmművészeti Alapítvány Adószám: 18982576-1-08 Nyilvántartási száma: Pk.60105/2005/2/I, 2005.06.06. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31 A SZÉF Alapítvány elsőrendű

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Közhasznúsági jelentés 2008. I. Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény levezetés) II. Kimutatás a vagyon felhasználásáról III. Kimutatás a kapott támogatásokról IV. Beszámolás a közhasznú tevékenységről

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

11401 Könyvelési program 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 11901 Könyvelési program écs. 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00

11401 Könyvelési program 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 11901 Könyvelési program écs. 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 TenSoft KFT ÉV:2014 HO:00-05 Lapszám: 1 11401 Könyvelési program 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 11901 Könyvelési program écs. 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 11 IMMATERIÁLIS JAVAK összesen: 68,000.00 68,000.00

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 18277085-1-43 Adószáma: 18277085-9499-569-01 Statisztikai számjel Fővárosi Bíróság 12.Pk.60783/201113. Közhasznúsági végzés száma: Szenvedéllyel a Gyermekekért Európai Alapítvány 1211.Budapest, Károli

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2012.

Közhasznúsági jelentés 2012. Adószám: 18181256-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: nyilvántartási szám: 8949 MAGYAR KARDIOLÓGUSOK TÁRSASÁGÁNAK SZÍVALAPÍTVÁNYA 1146.BUDAPEST. CHÁZÁR ANDRÁS ÚT 19. 2012. Fordulónap:

Részletesebben