Megújuló energia felmérés A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megújuló energia felmérés 2013. A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata"

Átírás

1 Megújuló energia felmérés 2013 A megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálata 1

2 Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék és az E.ON Hungária Zrt. megbízásából 2013 Írta és szerkesztette : Tabi Andrea Közreműködtek: Fotók: Kerekes Sándor Csutora Mária Rolf Wüstenhagen Konrad Wetzker Köő Zsolt Partnerek: 2

3 Tartalomjegyzék A kutatás módszertana 4 Összefoglalás 5 Megújuló energiaforrások ismerete, értékelése 6 Megújuló enrgiatechnológiák társadalmi elfogadottsága 8 Energiafogyasztás 9 Villamosenergia-számla információk 10 Kívánság energiamix 11 Smart Metering avagy Okos mérés 12 Környezetvédelmi akciók 14 Energiafogyasztás és a környezetterhelés csökkentése 15 A környezettudatosság önértékelése 17 Enrgiahatékonysági beruházások 18 Megújuló energia-beruházások 20 Információforrások zöld beruházásokhoz 21 Megújuló energiatechnológiák: előnyök és hátrányok 22 Preferált pénzügyi támogatás 23 Fizetési hajlandóság vizsgálat 24 Napelem termékjellemzők 25 Napelem beruházási hajlandóság 26 Szociodemográfiai jellemzők 28 3

4 A kutatás módszertana Kutatásunk során a magyar lakosság energia fogyasztási szokásainak és a megújuló energitechnológiák ismeretének és elfogadottságának vizsgálatát tűztük ki célul. A kutatáshoz szükséges adatok biztosítása érdekében folyamán országos, nagy mintás, reprezentatív adatfelvételt hajtottunk végre. Az adatfelvétel megtervezését A Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszéke végezte. A projektet az E.ON Hungária Zrt. finanszírozta. Az adatfelvételt a Társadalomkutatási Intézet (TÁRKI) a február között Magyarország teljes területén végezte el, összesen 1012 fős mintán. Alkalmazott mintavételi eljárás valószínűségi minta, tehát minden felnőtt magyar lakos azonos eséllyel került be a mintába. Így a minta segítségével begyűjtött adatokból levont következtetések általánosíthatóak a teljes magyar populációra. A minta elkészítéséhez többlépcsős, arányosan rétegzett, valószínűségi mintavételi eljárást került alkalmazásra. A rétegzés első lépcsőjében minden megyéből kiválasztották azokat a településeket, amelyek a mintába kerültek. Ennek során általános szabályként azt az elvet követték, hogy Budapest, és a megyeszékhelyek szerepeljenek a mintában. Ezt követően meghatározták, hogy az egyes megyékből, és ezen belül az egyes településtípusokból (megyeszékhely, város, község) hány személynek kellett szerepelnie a mintában. A konkrét elemszámok kialakítása következőképpen történt: minden megye minden településtípusából akkora arányban kerültek a mintába kérdezettek, amekkora az alapsokaság (felnőtt lakossági minta esetén a 18 éven felüli lakosok) aránya a teljes népességen belül, megyére, és megyén belüli településtípus lakosságarányra lebontva. Az adatfelvétel 80 településen és Budapesten (minden kerületében) zajlott, összesen 220 kiindulási pontról. A rétegenként lekérdezendő személyek számának meghatározását követően a minta konkrét kialakításához véletlen sétás módszer került alkalmazásra. A módszer lényege, hogy a kérdező nem neveket, címeket kap, csupán egy kiindulópontot, egy bejárandó útvonalat, és az útvonalon a mintába bekerülő lakások kiválasztásának algoritmusát határozzák meg számára a mintába bekerült településen. A mintába került személyeket a kérdezőbiztosok személyesen keresték meg. Fontos szempont volt számunkra, hogy a mintába bekerülő személyek az energiaügyekben döntéshozó háztartástagok legyenek. Ezért a év közötti korosztály alulreprezentált a mintában. A nem, iskolázottság és háztartási havi nettó jövedelem szerinti megoszlások a mintán belül viszont nagyjából megfelelnek az országos eloszlásnak. A kérdőív több modulból tevődött össze, melyek a megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottságának vizsgálatát járták körbe; energia fogyasztási szokások, a megújuló energiákkal kapcsolatos általános ismeret, környezeti attitűdök vizsgálata, energiatakarékossági szokások felmérése, környezettudatosság önértékelése, fizetési és befektetési hajlandóság vizsgálat megújuló enrgiatechnológiákba és szociodemográfiai adatok. 4

5 Összefoglalás 2013 februárjában az egész országra kiterjedő reprezentatív lekérdezés során 1012 háztartásban végeztünk vizsgálatot a megújuló energiatechnológiákkal és egyéb energiahatékonysági beruházásokkal kapcsolatosan. A tanulmány célja a magyar lakosság megújuló energiatechnológiákkal (MET) és energiahatékonysággal kapcsolatos ismereteinek feltárása, beruházási és fizetési hajlandóságuk, illetve a magyar lakosság általános környezeti attitűdjének megismerése. Az eredmények azt mutatják, hogy a magyar lakosság pozitívan fogadná a megújuló energiatechnológiák jelenlétét és használatát a közvetlen környezetükben. Különösen a nap-és szélenergia hasznosításának hatalmas a társadalmi elfogadottsága, a megkérdezettek majdnem 80%-a beleegyezne abba, hogy szélturbinák építsenek a lakóhelye környékén. Mindezek ellenére, jelenleg a magyar háztartások elenyésző hányada használ megújuló energiatechnológiákat otthonukban. A tűzifa használata viszont rendkívül elterjedt (44 %), melyet az EU előírásai alapján megújuló energiaforrásnak tekinthetünk, viszont hazánkban az illegális fakitermelés miatt ez az energiaforrás komoly ökológiai és anyagi károkat is jelenthet. Az energia megtakarítás másik módja energiahatékonysági beruházásokkal érhető el. Az ilyen jellegű passzív beruházások már sokkal elterjedtebbek, a háztartások %-ában történt hőszigetelés és ablakcsere az elmúlt 4 év során, melyek a legelterjedtebb beruházásoknak tekinthetők. A kazán-és bojlercsere, radiátorok cseréje kisebb százalékban valósult meg. Egyelőre a különböző megújuló energiatechnológiák beruházási hajlandósága rendkívül alacsony, 2-4 % körül mozog azoknak az aránya, aki tervez és a válaszadók fele egyáltalán nem akar a jövőben ilyen jellegű beruházást végrehajtani. Ennek oka a megfelelő támogatási rendszer hiánya. Jelenleg magánszemélyek egyáltalán nem tudnak beruházási támogatásra pályázni, illetve a napelem támogatásra külföldön már nagy sikerrel alkalmazott betáplálási támogatási (Feed-in-Tariff, FiT) rendszer sincs megfelelően kialakítva. A 287/2008 (XI.28.) kormányrendelet nálunk is kötelezi az áramszolgáltatókat a visszatáplált zöldáram átvételére, viszont a többi országgal ellentétben, a hálózati áram áránál alacsonyabb árat határoztak meg, ami ebben a formában nem hat ösztönzően a napelem piacra. A válaszadók fele a MET környezetkímélő tulajdonsága mellett felismerte a az energiabiztonság növekedésére vonatkozó pozitív hatását. A válaszadók 45 %-a a saját otthonukban történő energia előállítását is kiemelte, mellyel mérsékelhető a fosszilis energiaforrások piaci árától való függés és az energiaszolgáltatóval szembeni kiszolgáltatottság. A MET beszerzésének akadályai között a válaszadók 75 %-a a pénzügyi lehetőségek hiányát jelölte meg, a második és harmadik helyen a befektetés megtérülésének lassúsága és a hitelfelvétel szükségessége áll. A megkérdezettek többsége (75%) vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulást részesítene előnyben egy esetleges MET beruházás esetén. 5

6 Megújuló energiaforrások ismerete, értékelése A kérdőív elején a válaszadókat arra kértük, hogy sorolják fel, milyen megújuló energiaforrásokat ismernek. Első említésre a válaszadók 54 %-a a napenergiát és 25 %-a a szélenergiát említette, míg a vízenergia, geotermikus/geotermális és a biomassza nagyon kis arányban jelentek meg. Második említésnél a válaszadók 34 %-a említette a szélenergiát, 21 %-a a napenergiát és 7 %-a a vízenergiát. A válaszadók 25 %-a csak egy megújuló energia típust mondott. Harmadik említésre csupán a megkérdezettek 42%-a adott választ. Az első említésnél az egyéb kategóriában 54 válaszadó említette az atomenergiát, mint megújuló energiaforrást, mely a minta 5%-át jelenti. További említések között a kérdést félreértelmező megoldások szerepeltek. 100% Ön milyen megújuló energiaforrásokat ismer? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Nincs további említés Egyéb Bioüzemanyagok Biomassza Geotermikus/ geotermális Víz Szél Nap 0% Első említés Második említés Harmadik említés 6

7 Milyen érzéseket, gondolatokat váltanak ki Önből a következő fogalmak? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% negatív inkább negatív közömbös inkább pozitív pozitív 10% 0% Napenergia Szélenergia Atomenergia Ennél a kérdésnél a válaszadókat arra kértük, hogy jelöljék, meg, hogy a napenergia, szélenergia, illetve az atomenergia milyen típusú érzéseket, gondolatokat váltanak ki. A napenergiát a válaszadók 90%-a, a szélenergiát 83%-a és az atomenergiát 37%-a értékelte inkább pozitívan. 7

8 Megújuló energiatechnológiák társadalmi elfogadottsága A megújuló energia-beruházásokkal kapcsolatos irodalomban elterjedt és a gyakorlatban is előforduló NIMBY jelenség (not in my backyard - ne az én kertem végébe ) létezését a jelen tanulmány szerencsére nem támasztja alá. A megkérdezettek 78%- a beleegyezne abba ( mindenképpen vagy inkább igen ), hogy a lakóhelye környékén szélturbinát építsenek. A napelemek középületeken való elhelyezésébe a válaszadók 92 %-a egyezne bele. Érdekes eredmény, hogy a jelenleg sok helyen épülő biomaszsza erőművek társadalmi elfogadottsága a legalacsonyabb. A megkérdezettek 58 %-a fogadná pozitívan, viszont 19 %-a inkább nem és 15 %-uk egyáltalán nem egyezne bele egy ilyen beruházásba. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ön beleegyezne-e abba, hogy... lakóhelye környékén lakóhelye környékén szélturbinát építsenek? napelemeket (PV) helyezzenek el középületek tetején? lakóhelye környékén biomassza erőművet építsenek? Nem tudja Semmiképpen Inkább nem Inkább igen Mindenképpen 8

9 Energiafogyasztás A mintában szereplő háztartások jelentős hányada (63 %) vezetékes gázt használ otthonában. A második legelterjedtebb fűtési forma a tűzifa használata (44 %). A tűzifa és a vezetékes gáz együttes használata a megkérdezettek egyötödénél fordult elő. A távfűtést a válaszadók 15 %-a jelölte meg, jellemzően a lakótelepi panellakásokban fordul elő. A szén használata egyre kevésbé elterjedt, a háztartások 5 %-ára jellemző. A villanyfűtést a hazai háztartások mindössze 3 %-a használja, de nem jellemző a megújuló energiaforrások használata sem. A megkérdezett háztartások közül 3 használ napenergiát fűtéshez, csak négy fűt fapellettel és egy háztartásban találtunk hőszivattyút. Ön milyen energiaforrásokat használ fűtésre? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nem tudja Nem használ Használ 9

10 Villamosenergia-számla információk A válaszadók 35 %-a az elektromos készülékek fogyasztásának pontos adatait látná a legszívesebben a villamosenergia-számláján. Nem sokkal lemaradva szerepeltek az éves összfogyasztás, az előző évi fogyasztás összehasonlítása, az éves összköltség és a napszaki fogyasztás/költségek feltüntetése szerepelt, a válaszadók több mint 25%- a jelölte meg. A fogyasztás költségeinek grafikus feltüntetése, az összehasonlítás a környékbeliek fogyasztásával a legkevésbé kívánatos és a CO 2 -kibocsátás feltüntetése a legutolsó helyen végzett a preferencia listán, csupán a válaszadók 7 %-a érdeklődne ez iránt. Az elektromos készülékek fogyasztási adataira vonatkozó érdeklődés, a Smart Grid rendszer egyelőre még távolinak tűnő létrejöttének kedvez. A jelenlegi villamosenergia-számlákon a következő információk találhatók: az adott fogyasztási időszakra vonatkozó különböző díjtételek (energiadíj, rendszerhasználati díj, rendszerirányítónak fizetendő díjtételek), a számlával és a fizetéssel kapcsolatos infromációk és az időszaki fogyasztás (kwh). A díjtételek részletes leírása teszi ki a számlák jelentős részét, melyet a fogyasztók egy része túl bonyolultnak talál, az egyéb kategóriában levő megjegyzések is szinte mind erre vonatkoztak. Újabban megtakarítási információkat is megjelenítenek a számlákon, melyet az adott elszámolási időszak és a tárgyév január 1-je óta elszámolt értékek bruttó különbözeteként határoznak meg. Milyen plusz információkat látna szívesen a villamosenergiaszámláján? Elektromos készülékek fogyasztási adatai Éves összfogyasztás Összehasonlítás az előző évvel Éves összköltség Napszaki fogyasztás/költségek feltüntetése A fogyasztásom és költségeim grafikus megjelenítése Összehasonlítás a környékbeliek fogyasztásával CO2-kibocsátás Egyéb 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Válaszadók %-ban 10

11 Kívánság energiamix Hogyan nézne ki az ország villamosenergia mixe, ha a fogyasztók kívánsága szerint állatanák össze? Ezt a kérdést tettük fel a válaszadóknak és az eredmény a jelenleginél sokkal diverzebb kínálat, melynek majdnem 60 %-át megújuló energiaforrások tennék ki. Annak ellenére, hogy a válaszadók 90 %-ában a napenergia kelt pozitív érzéseket, gondolatokat, ennél a kérdésnél mégis az atomenergia (18%) került az első helyre. A második helyen végzett a napenergia, ugyan nem sokkal lemaradva, 17 %-os részesedéssel. A többi megújuló energiaforrás közel hasonló aránnyal került az energiamixbe. Meglepő a biomassza alacsony aránya, csupán 8%-os részesedést szavaztak meg neki. A fosszilis energiahordozók közül a szén és a földgáz közel hansonlóan alacsony arányban szerepeltek. Ha a jelenlegi villamosenergia termelésre vetünk egy pillantást, a két legjelentősebb villamosenergia-forrásunk az atomenergia és a földgáz. Az eredmények azt mutatják, hogy jelenleg az atomenergia jelentősen nagyobb népszerűségnek örvend a fogyasztók körében, mint a földgáz, ami mögött valószínűleg energiabiztonsági indokok is meghúzódhatnak. Az atomenergia iránt érzett negatív gondolatokat, úgy tűnik, hogy egyéb pozitív tulajdonságai, mint például a hazai termelés, mégis felülírhatja. Összességében tehát nem tapasztalható a társadalom körében atomenergia-ellenesség, viszont pozitív hír, hogy erős társadalmi igény van a megújuló energiaforrások iránt ben a megújuló energiák részesedése villamosenergia termelésből 8,1 % volt, melynek 67,5%-át biomassza, 17,7 %-át szélenergia, 6,2%-át vízenergia tette ki, a fennmaradó rész kommunális hulladékégetésből és biogázból származott. A megújuló és a nem megújuló energiatechnológiák közül Ön szerint az ország villamosenergia ellátását melyeknek kellene biztosítaniuk? Villamosenergia termelés (GWh) 2008 Napenergia Geotermikus energia Vízenergia Atomenergia Szélenergia Biomassza Földgáz Szén Szén Fűtőolaj Földgáz Szélenergia Vízenergia Biomassza Egyéb megújuló Atomenergia 11% 17% 17% 1% 18% 13% 37% 12% 11% 8% 10% 1% 1% 5% 0% 38% 11

12 Smart Metering avagy Okos mérés A Smart Metering avagy Okos mérés fogalma úgy tűnik, hogy nem teljesen ismeretlen a magyar lakosság körében. Először azt kérdéztük meg a válaszadóktól, hogy hallottak-e már a Smart Meteringről vagy Okos mérésről. A megkérdezettek majdnem egyötöde már hallotta ezt a fogalmat, sőt majdnem 3%-uk saját bevallásuk szerint teljes mértékben ismeri a technológiát. A következő kérdés előtt egy rövid ismertetőt olvastak fel a kérdezőbiztosok a Smart Metering fogalmáról és működéséről: A Smart Meter egy olyan elektromos mérőeszköz, mellyel a fogyasztó folyamatosan informálódhat arról, hogy mikor mennyi energiát fogyasztott el. A Smart Meter elősegíti a fogyasztó számára az energiafogyasztás rendszeres nyomon követését a kijelzőn és az interneten is, így energiamegtakarítás vagy az olcsóbb energiafogyasztás érhető el. A Smart Meter táv-leolvasható egy mérési központból, több számlálóval rendelkezik, ezáltal több tarifa elszámolására képes, negyedórás adatokat is tud tárolni és a nem fizető fogyasztók egy beépített kapcsolóval ki- és visszakapcsolhatók a központból. A Smart Metering (az Okos mérés) a villany gáz, és a víz mérését is fogja érinteni. A Smart Meteringgel (Okos méréssel) folyamatosan nyomon lehet követni a pontos fogyasztást, a fogyasztásnak megfelelő kiadásokat, a CO 2 - kibocsátást, így a takarékoskodás könnyebben megvalósítható. Az okos mérők képesek lesznek a háztartási berendezések, eszközök (pl. hűtőszekrény, mosogatógép) működésének vezérlésére is. Mindezen ismeretek fényében tettük fel a további kérdéseket a Smart Meteringgel kapcsolatosan. Alapvetően pozitív attitűd jellemezi az okos mérés használatát, a válaszadók 10%-a mindenképpen, míg 32%-a az ár függvényében szintén beruházna egy ilyen mérőeszközbe. Csupán a megkérdezettek 27%-a állította határozottan, hogy nem érdekelné a Smart Meter beszereltetése az otthonába. A válaszadók többsége egyértelműen előnyösnek ítélte meg a Smart Meter használatát. Különösen a villanyóra leolvasás megszűnését emelték ki. Legkevésbé a CO 2 kibocsátás nyomonkövetését értékelték pozitívan a Smart Meter funkciói közül. Hozzá kell tenni, hogy az itt kapott eredményeket óvatosan kell kezelnünk, hiszen a válaszadók több mint 80%-a akkor hallott először a Smart Meteringről. 12

13 Hallott már a Smart Meteringről, azaz "okos mérés"-ről? Nem, eddig nem hallottam róla Igen, már hallottam róla Teljes mértékben ismerem Nem tudja 2,68% 0,50% A hallottak alapján és ha lehetősége nyílna rá, akkor beszereltetne Smart Metert az otthonába? Igen, mindenképpen Igen, de számomra beszerelés teljes mértékben árfüggő Nem annyira érdekel Egyáltalán nem érdekel 5,26% 9,93% 16,57% 26,61% 31,78% 80,26% 26,42% A Smart Meter előnyös számomra, mert... lehetőség nyílik csökkenteni a villanyszámlámat kényelmes, hogy a háztartási eszközeim ki-be kapcsolhatók vagy távolról is az áramfogyasztás időbeli rögzítése jobb ellenőrzést tesz lehetővé a CO2(széndioxid) -kibocsátásom kijelzésével a fogyasztásom nem kell időpontot egyeztetni a villanyóra leolvasásához használatával a villamosenergiával könnyebben tudok takarékoskodni, ami Teljes mértékben egyetért Inkább egyetért Inkább nem ért egyet Egyáltalán nem ért egyet Nem tudja részletesebb és informatívabb számlázással megkönnyíti a fogyasztás 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 Környezetvédelmi akciók A környezetvédelmi akciók közül különösen az energiamegtakarításra vonatkozóak a fontosak, mert pénzmegtakarítást és a környezettudatos magatartás megnyilvánulását jelentik a fogyasztók számára. Az, hogy mi az elsődleges motiváció az ilyen jellegű akcióknál nem jelenthető ki egyértelműen, ez a fogyasztó saját értékrendjétől, attitűdjétől, szociodemográfiai státuszától függ. Éppen ezért kértük meg a válaszadókat arra, hogy jelöljék meg az akció mellett azt is, hogy pusztán környezetvédelmi vagy más megfontolásból tették-e azt. A szelektív hulladékgyűjtés kivételével minden felsorolt környezetvédelmi akciót nem környezetvédelmi megfontolásból végezte el a válaszadók többsége. A legnépszerűbb környezeti akciók a szelektív hulladékgyűjtés után, az energiahatékony égők vásárlása, a környezetbarát közlekedés és a vízfogyasztás csökkentése. Ezek közül a környezetbarát közlekedés rendelkezik jelentős környezeti hatással, a másik kettő csupán marginális pénzbeli és környezeti megtakarításokat jelent. Kérem, mondja meg, hogy az elmúlt félévben tett-e valamit a következők közül? Ha van autója, akkor kevesebbet használta azt Helyi terméket választott vagy helyi kis üzletben vásárolt Vásárolt energiahatékony eszközöket ( A vagy magasabb kategória) Energiahatékony égőket vásárolt Nem hagyja készenléti módban készülékeit pl. laptop, TV stb. Alacsonyabb hűtőfokozat nyáron a légkondicionálón Alacsonyabb fűtési fokozat télen Csökkentette vízfogyasztását (pl. nem folyóvízben mosogat, zuhanyozik fürdés helyett) Szelektíven gyűjtötte a hulladékok többségét (legalább a PET palackokat és a papírt) Kevesebb egyszer használatos árucikket vásárolt (pl. eldobható műanyag pohár) Környezetbarát módon közlekedett (gyalog, kerékpárral, tömegközlekedéssel) Más megfontolásból Környezetvédelmi megfontolásból 14

15 Energiafogyasztás és a környezetterhelés csökkentése Az eredmények alapján a válaszadók öszszességében a világítás csökkentését (48 %) tartják a leghatékonyabb energiacsökkentő módszernek. A következő helyeken sorrendben a háztartási hulladék csökkentése (39 %), a környezetbarát közlekedés (37 %) és a szelektív hulladékgyűjtés (32 %) szerepelnek. Az első említésnél egyértelműen a környezetbarát közlekedést (32 %) és a szelektív hulladékgyűjtést (26 %) jelölték meg a legtöbben. A brit DEFRA kutatóintézet elemzése alapján CO 2 -kibocsátással kifejezve a legnagyobb hatást a környezetbarát közlekedéssel érhető el; a repülés elkerülésével, illetve az autóhasználat csökkentésével. A háztartási hulladék csökkentése, és a szelektív hulladékgyűjtés közepes hatású akcióknak tekinthetők. A világítás csökkentése, az energiatakarékos égők használata, készülékek készenléti módjának kikapcsolása csupán marginális hatást gyakorol környezetünk védelmére. Az állati eredetű termékek fogyasztásának csökkentésével szintén jelentősen hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez, az állatvédelemhez és egészséges életmódhoz is. Ön szerint a következők közül melyik az a három módszer, mellyel a mindennapi életben a leghatékonyabban csökkenthetnénk az energiafogyasztásunkat és ezáltal a környezetünk terhelését? Első említés Második említés Harmadik említés 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Környezetbarát közlekedés (gyalog, kerékpár, tömegközlekedés) Helyi (vagy belföldi) termék vásárlása Szelektív hulladékgyűjtés Kevesebb állati eredetű termék fogyasztása Háztartási hulladék csökkentése (túlcsomagolt termékek vásárlásának elkerülés) Világítás csökkentése, villany lekapcsolása az épp nem használt helyiségekben Télen a fűtési fokozat lejjebb állítása (inkább melegebb öltözék használata) Nem hagyja készenléti módban a készülékeket Teljes kapacitással használja a mosógépet (nem csak 1-2 ruhadarabot mos egyszerre) Új készülék vásárlásakor figyelembe veszi annak energiafogyasztását Nem tudja 15

16 A válaszadók többsége leginkább a fűtését csökkentené, a háztartási berendezéseket energiahatékony gépekre cserélné, illetve szigeteléssel csökkentené az energiafogyasztását. A húsfogyasztásról mondanánk le a legkevésbé és a megújuló energia használata is az utolsó előtti helyen szerepel. A legnagyobb energiamegtakarításhoz a fűtési rendszer felújításával, többek között utólagos hőszigeteléssel érhető el (akár 50-70%-os megtakarítás), illetve megújuló energiaforrások használatával. A fűtési illetve hűtési fokozatok levételével is jelentős előnyökhöz juthatunk, ha a hőmérsékletet 1 C-kal csökkentjük, átlagosan 6-8%-os megtakarítást érthetünk el. Energiafogyasztásunk és CO 2 -kibocsátásunk jelentős része a közlekedésből származik. Az autóval és repülővel történő utazások csökkentésével nagymértékű CO 2 csökkentés érhető el. Biztató hír, hogy a válaszadók 49 %-a hajlandó lenne csökkenteni az autó használatot a jövőben. Mennyire valószínű, hogy a következőkön változtatni kíván a közeljövőben? Nyaralásai során kevesebb repülőgépes utazást venne igénybe, közelebbi úti célt választana A háztartási berendezéseit lecserélné A vagy jobb energiahatékonyságú gépekre. Napenergia vagy megújuló energiaforrás biztosítaná otthona energiaszükségletének egy részét Autóval történő utazásait csökkentené, többet tömegközlekedne Lejjebb csavarná a fűtést vagy csökkentené a légkondicionálást Szigetelné lakását, otthonát Főként hazai terméket vásárolna Teljesen biztosan Inkább igen Inkább nem Egyáltalán nem Nem tudja Kevesebb állati terméket fogyasztana 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 16

17 A környezettudatosság önértékelése A környezetvédelem egyik általános problémája, hogy a fogyasztók saját környezeti problémákkal kapcsolatos ismereteiket illetve környezettudatosságukat túlbecsülik. Mindhárom kérdés esetén a válaszadók kétharmada inkább igen -nel válaszolt az alábbi kérdésekre. Kis hányad merte bevallani, hogy nem, illetve egyáltalán nem jól informált és még kevesebben azt, hogy nem környezettudatosak. A környezettudatosság explicit mérése természetesen sosem a valós képet mutatja, de tájékoztatást ad arról, hogy a fogyasztók hogyan értékelik, érzékelik saját környezeti teljesítményüket. A szakadék a valós és a vélt környezettudatosság között igen jelentős. 100% Környezettudatossági önértékelés... 90% 80% 70% 60% 50% Nem tudja Teljesen mértékben Inkább igen Inkább nem Egyáltalán nem 40% 30% 20% 10% 0% Általánosságban, mennyire tartja magát jól informáltnak a környezetvédelmi problémákkal kapcsolatban? Mennyire tartja magát környezettudatosnak? A környezetéhez képest mennyire tartja magát környezettudatosnak? 17

18 Energiahatékonysági beruházások Az energia megtakarítást elősegítő passzív, vagyis energiát nem igénylő megoldások egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a lakosság körében, de egyelőre csak a lakóépületek kis százalékában történtek korszerűsítések. Az energiahatékonysági beruházások jelentős hányada az elmúlt 4 év során valósult meg, kisebb részük az elmúlt 5-10 évben. Ennél régebbi beruházás nem annyira jellemző. Összességében a leggyakoribb beruházás a hőszigetelés (23 %) és az ablakcsere (28 %). Az utóbbi 4 év során a válaszadók 14 %-a hőszigetelést, 17 %-a ablakcserét hajtott végre. A többi beruházás, mint a kazánés bojlercsere a háztartások mindössze 12 %-ánál valósult meg. A radiátorokat a háztartások 10 %-ában cserélték ki, míg a szellőzőrendszerek cseréje csupán a háztartások 3 %-ánál valósult meg. Érdekes, hogy a szellőzőrendszerek cseréje ilyen alacsony százalékban jelenik meg az energiatakarékossági beruházásoknál. A lakóházak hőszigetelésével és az ablakok cseréjével ugyan nagyobb energiahatékonyságot és zajszűrést érhetünk el, viszont romlik a lakások szellőzése is egyben. Szellőzés hiányában a penészgombák spórái könnyen megtelepednek és elszaporodnak, melyek komoly egészségügyi gondokat okozhatnak. A lekérdezés alapján a háztartások legnagyobb része, 58 %-a egy- vagy többszintes családi házakban, 15 %-a lakótelepi panelházakban, 17 %-a többlakásos, jellemzően téglából épült társasházban és a maradék, kb %-a hagyományos építésű parasztházakban, illetve tanyákon él. Ez nagyjából megfelel az egész országra vonatkozó aránynak. Hőszigetelés a lakótelepi házak, a többlakásos zöldövezeti házak és a családi házak egyötödében valósult meg, a többi háztípusban ez jelentősen alacsonyabb százalékban fordult elő. Ugyanez a helyzet az ablakcserével is; lakótelepi épületek és a családi házak 25-27%-a messze vezeti listát, míg a többlakásos társasházakban és hagyományos építésű parasztházakra kevésbe jellemző. A radiátorcsere szintén a lakótelepi házakban vezeti a listát 14%-kal, a többlakásos társasházakban 10%, míg a családi házakban 7%. A kazán-és bojlercsere inkább a jellemzően téglaépítésű többlakásos társasházakra (11-12%) volt jellemző. 18

19 Az alábbi beruházások közül melyeket valósította meg és mikor? Hőszigetelés Kazáncsere 1-2 év 3-4 év Bojlercsere Radiátorok cseréje Ablakok cseréje 5-10 év > 11 év Szellőzőrendszer cseréje Nem valósította meg 0% 20% 40% 60% 80% 100% Energiahatékonysági beruházások épület típusok szerint Lakótelepi épület (N=154) Szellőzőrendszer cseréje Többlakásos zöldövezeti (N=70) Ablakok cseréje Többlakásos nem zöldövezeti (N=100) Egy-vagy többszintes iker- vagy családi ház (N=581) Hagyományos építésű parasztház, tanya (N=91) Radiátorok cseréje Bojlercsere Kazáncsere Hőszigetelés 0% 20% 40% 60% 80% 100% 19

20 Megújuló energia-beruházások Magyarországon egyelőre nem jellemző a háztartásokra a megújuló energiaforrások hasznosítása háztartásból mindössze 3 rendelkezik napkollektorral, 4 használ fapelletet, 1 háztartás hőszivattyút, illetve 3 egyéb megoldásokat (mezőgazdasági hulladék égetése, kerti vízmelegítő és naphőtároló). A válaszadók tetemes hányada (36 %) használ tűzifát. Továbbá megkérdeztük, hogy a jövőben fontolóra vennének-e megújuló energiatechnológia beszerzését az otthonokba. A beruházási hajlandóság elég alacsony, a megkérdezettek 3 %-a tervezi napelem illetve napkollektor, 1 %-a hőszivattyú beszerzését és 2-4 % tervezi a fapellet, illetve tűzifa használatát. A gondolkoztam rajta, de még nem határoztam el magam kategóriát napelem és napkollektor esetén a válaszadók 9-8 %-a jelölte meg. A megkérdezettek jelentős része, kb. 50 %-a egyáltalán nem szándékozik semmilyen beruházásba belefogni. Hasonlóan magas arány, kb 40 % viszont még nem gondolkozott megújuló energiatechnológia beszerzésen, amelynek egyik lehetséges oka a lakossági pályázatok hiánya. Tervez Ön megújuló energiaforrás/energiatechnológia beszerzését az otthonába? Hőszivattyú Tűzifa Már rendelkezik vele Igen, tervezek Fapellet Gondolkoztam rajta, de még nem határoztam el magam Nem, egyáltalán nem akarok Napelem (PV) Még nem gondolkoztam rajta Nem tudja Napkollektor 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20

21 Információforrások zöld beruházásokhoz A válaszadók több mint fele szakemberekhez fordulna elsősorban egy energiahatékonysági vagy egy megújuló energia-beruházás előtt. A megkérdezettek 16 %-a elsősorban újságokból, magazinokból, 13 %-a TV-ből, rádióból tájékozódna. A maradék forrást viszonylag alacsony arányban említették első helyen. Érdekes, hogy az internetről való információ szerzés inkább második és harmadik helyen szerepelt a rangsorban, amely a válaszadók 12 %-át illetve 21%-át jelenti. A tudományos publikációk, kiadványok is csupán a harmadik helyen jelentek meg 5 %-os aránnyal. A rokonoktól, barátoktól, szomszédoktól, kollégáktól való információszerzés is szintén csak a második (19 %) és harmadik (15 %) említésénél jelent meg. Úgy tűnik, hogy a válaszadók jelentős része az információszerzési források közül a legmegbízhatóbbnak a szakemberek véleményét és a média által közölt információkat tartják. Csak másodsorban merült fel az interneten való utánajárás vagy az ismerősök, rokonok véleménye, tapasztalata. Első említés Az Ön számára melyik a három legfontosabb információforrás egy energiahatékonysági vagy egy megújuló energiatechnológiai saját beruházás előtt? Második említés Harmadik említés 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Szakemberek Újságok, magazinok TV, rádió Rokonoktól/ barátoktól/ szomszédoktól/ kollégáktól Szakkönyvek Internet Tudományos publikációk/ kiadványok Események (konferenciák, kiállítások, fesztiválok stb.) Egyéb Nem érdekelnek ilyen jellegű beruházások Nem tudja 21

22 Megújuló energiatechnológiák: előnyök és hátrányok A megújuló energiákkal kapcsolatos kommunikáció hatására a válaszadók 66 %-a a környezetre gyakorolt pozitív, klímavédelmet elősegítő hatást emelte ki. A második helyen az energiaellátás biztonságának növekedése (50 %) és a saját házban történő energia előállítása áll (45 %). A két utolsó helyen a kisebb fosszilis energiafüggés (24 %) és a fosszilis energia drágulás (19 %) áll. A saját, otthon történő energiatermelés fontossága kedvező hír, különösen a napelemek (PV) elterjedési esélyének kedvez. A megújuló energia-beruházások nehézségei között magasan vezet a pénzügyi lehetőségek hiánya, a válaszadók 75%-a jelölte ezt meg, míg a következő helyeken a befektetés megtérülésének lassúsága (43%) és a hitel felvételének szükségessége (34%) állnak. Egyértelműen pénzügyi akadályok jelentik a legnagyobb problémát, a többi tényező, mint a az építési és műszaki problémák valamint a technológiai szkepticizmus kevésbé jellemző. Első említés Második említés Harmadik említés Ön szerint melyek azok az érvek, amelyek leginkább a megújuló energia használata mellett szólnak? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Környezetbarát, a klímavédelmet szolgálja Kisebb fosszilis energiafüggés Az energiaellátás biztonságának növekedése A saját házamban tudok energiát előállítani A fosszilis energia drágulása miatt jó befektetés Egyéb Nem tudja Második említés Harmadik említés Ön miért nem választana további megújuló energiatechnológiát, ill. Ön szerint milyen tényezők nehezítik meg ezt a lépést? Első említés 0% 20% 40% 60% 80% 100% Lassan megtérülő befektetés Pénzügyi lehetőségek hiánya (pl. tőkehiány a berendezés megvételéhez) Építési, műszaki problémák (pl. műemlékvédelem, helyhiány, kedvezőtlen helyszín) Hitel felvétel szükségessége A technológia még nem eléggé kiforrott Egyéb Nem tudja 22

Lakossági Földgázhasználati Felmérés

Lakossági Földgázhasználati Felmérés Lakossági Földgázhasználati Felmérés 41. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás - 2009. október 28. A kutatás módszertana 2 Elemszám: Minta jellege: Kvótázási szempontok: Az adatok reprezentativitása:

Részletesebben

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26.

A 15-29 éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára. 2010. május 26. A 1- éves fiatalok véleménye a környezettudatosság anyagi hatásairól Kutatás a Lélegzet Alapítvány számára 2010. május 26. A fiatalok véleménye a környezetvédelem jelentőségéről százalék A környezetvédelem

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET

Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET Zsolt Péter MEGÉRTENI A ZÖLDHÍREKET A százalékok azt mutatják, hányan ismerték fel a logót. 21% 6% 18% A megértés első lépcsője A megértés első lépcsője az észlelés, s mindig azt észleljük, amire amúgy

Részletesebben

Bud apes 2011 . március 22

Bud apes 2011 . március 22 Modern technológiák az energiagazdálkodásban Okos hálózatok, okos mérés éé Haddad Richárd MAGYAR REGULA Budapest t2011. március 22. Témák Bevezetés, háttér ismeretek a Smart technológiák terjedésének motivációiról

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek

Alba Radar. 22. hullám. Nyaralási tervek Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 22. hullám Nyaralási tervek 201. július 03. Készítette: Bokros Hajnalka bokros.hajnalka@echomail.hu www.echoinn.hu 1 A kutatás háttere

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010

Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 2010 Tudományos és Művészeti Diákköri Konferencia 1 Energiatakarékossági lehetőségeink a háztartási mérések tükrében Kecskeméti Református Gimnázium Szerző: Fejszés Andrea tanuló Vezető: Sikó Dezső tanár ~

Részletesebben

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei

A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei A zöldgazdaság-fejlesztés lehetőségei dr. Nemes Csaba főosztályvezető Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Budapest, 2015. Október 15. Az előadás tartalma I. A klíma- és energiapolitika stratégiai keretrendszere

Részletesebben

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft.

Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Készítette: Sojnoczki József Credithungary Kft. Lakáshitelek Lakástakarékpénztár Kamattámogatott lakáshitel Zöld hitelek Zöld hitel - K&H Energia takarékos finanszírozás Erste Ökohitel UniCredit Új Széchenyi-terv

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás!

Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás! Az épületenergetikai tanúsítvány és értelme Küszöbön a felújítás! Előadó: Kozma Hilda Tartalom 1. Épületek energetikai tanúsítása 2. Épületenergetikai korszerűsítés projekt menedzsment Csak egy újabb papír?

Részletesebben

Energiahatékonyság és költségoptimalizálás a KKV szektorban. Pénzes László műszaki támogatási osztályvezető

Energiahatékonyság és költségoptimalizálás a KKV szektorban. Pénzes László műszaki támogatási osztályvezető Energiahatékonyság és költségoptimalizálás a KKV szektorban Pénzes László műszaki támogatási osztályvezető Az energiatudatosságról Dekarbonizáció és abban jelentősek: Villamos- és hőenergiatermelés Fűtés

Részletesebben

Alapítva 2010. Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök

Alapítva 2010. Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök Alapítva 2010 Köszöntjük ö a HKVSZ Szakmai előadássorozat vendégeit Pécsi Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 2014.12.0212 02 Előadó: Kiss Ernő MNNSZ elnök Napelem és hőszivattyú szimbiózisa 1.

Részletesebben

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4.

Hőszivattyús rendszerek. HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Hőszivattyús rendszerek HKVSZ, Keszthely 2010. november 4. Tartalom Telepítési lehetőségek, cél a legjobb rendszer kiválasztása Gazdaságosság üzemeltetési költségek, tarifák, beruházás, piacképesség Környezetvédelem,

Részletesebben

NEGAJOULE - 2020 A magyar lakóépületekben rejlő energia-megtakarítási lehetőségek Induljunk a kályhától! --------------------------------- Ámon Ada ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/B Adatszolgáltatás időszaka 2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép

Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Megújuló energetikai és energiahatékonysági helyzetkép Országos Önkormányzati és Közigazgatási Konferencia 2014 Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

Energiahatékonyság Nemzetgazdasági kitörési pont a 2014-2020- as időszakban

Energiahatékonyság Nemzetgazdasági kitörési pont a 2014-2020- as időszakban Energiahatékonyság Nemzetgazdasági kitörési pont a 2014-2020- as időszakban dr. Bart István Igazgató Magyar Energiahatékonysági Intézet Gyula, Kétezer-tizenháromszeptemberhuszonhét A Magyar Energiahatékonysági

Részletesebben

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje 2015.04.30 Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe Energiafelhasználási beszámoló Adatszolgáltatás száma OSAP 1335a Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL EGY VÍZSZINTES TALAJKOLLEKTOROS HŐSZIVATTYÚS RENDSZER TERVEZÉSE IRODALMI ÉS MONITORING ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Mayer Petra Környezettudomány M.Sc. Környezetfizika Témavezetők: Mádlné Szőnyi Judit Tóth

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a

2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a 2. sz. melléklet Számítások - szociális otthon/a Szociális otthon díj 1 díj 2 díj 3 díj 4 2. gázmotor 1. gázmotor Hőenergia díj 12,7118644 max teljes. max teljes. Elektromos névleges 30 117,6 25 34,74

Részletesebben

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól Budapest, 0. április 4. KÖZVÉLEMÉNY- ÉS PIACKUTATÓ INTÉZET POB, BUDAPEST, H- TELEFON: 0 4 FAX: 0 44 E MAIL: median@median.hu WEB: http://www.median.hu A közvélemény a szintetikus anyagok egészségügyi hatásairól

Részletesebben

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.

Az ENERGIA. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért. Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv. FMKIK Energia Klub: Az élhető holnapért Mi a közeljövő legnagyobb kihívása? Az ENERGIA 2011. április 14. Nagy István klub elnöke istvan.nagy@adaptiv.eu Tartalom: 1. Miért alakult? 2. Kik a tagjai? 3. Hogyan

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS

BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI ÉS GYERMEKJOGI KUTATÁS Készült a Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ megbízásából a Kutatópont műhelyében A kutatás elvégzésére a TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

ismeret és elfogadottság

ismeret és elfogadottság A fenntartható fejlődés ismeret és elfogadottság 2010 június 21. Nobody s Unpredictable Percepciók a fenntarthatóságról 2 Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés de mit is jelent a fogalom? A fenntarthatóság

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

Fogyasztásváltozás-vizsgálat tapasztalatai a hazai okosmérés mintaprojekt alapján. 2015. szeptember

Fogyasztásváltozás-vizsgálat tapasztalatai a hazai okosmérés mintaprojekt alapján. 2015. szeptember Fogyasztásváltozás-vizsgálat tapasztalatai a hazai okosmérés mintaprojekt alapján 2015. szeptember Az attitűdváltozás vizsgálat főbb kérdései Az fogyasztói attitűdök változásai A szolgáltatók kommunikációs

Részletesebben

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés

Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 1 Beruházás típusa: Homlokzati szigetelés 10cm-es polisztirol homlokzati szigetelés felhelyezése a teljes homlokzatra (1320m2). Indoklás: Az épület hőveszteségének kb. 30%-a az oldal falakon keresztül

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan

Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan Fenntartható építészet Égetett kerámia építőanyagok a korszakváltás küszöbén Régi és új kihívások Jogszabály változások az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan 1 Új súlypontok az épületek energiahatékonyságának

Részletesebben

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak!

Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! Adjon zöld utat irodai megtakarításainak! - Zöld Iroda Program - Lontayné Gulyás Mónika Green IT konferencia 2010. szeptember 22. A KÖVET dióhéjban Kiemelkedően közhasznú egyesület Tudatformálás: képzések,

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006

LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 LAKOSSÁGI INTERNET-HASZNÁLAT 2006 A felmérés módszertana adatfelvétel november 25-e és december 8-a között személyes interjúkkal a válaszadók lakásán Az adatfelvételt a Medián kft. kérdezőbiztosai végezték

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

ALTERNATÍV V ENERGIÁK

ALTERNATÍV V ENERGIÁK ALTERNATÍV V ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK NAK LEHETŐSÉGEI AZ ÖNKORMÁNYZATI NYZATI SZFÉRÁBAN ZÖLD ENERGIA KONFERENCIA 2011-10 10-26. Juhász János J villamosmérn rnök CÉGÜNK TEVÉKENYS KENYSÉGI KÖREK Alternatív

Részletesebben

Közbiztonság Budapesten

Közbiztonság Budapesten Közbiztonság Budapesten Budapesti adatok Készítette: ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpont Módszertan A kutatást végezte: BellResearch Adatgyűjtés ideje: 2014. március 21. 2014. április

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL

KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS CIVIL SZEKTOR KÉRDŐÍVES KUTATÓMUNKA A FIATALOK MEGÚJULÓ ENERGIÁKKAL 3.1-ES IFJÚSÁGI CSERE KERETÉN BELÜL EÉŐZETES EREDMÉNYEK 1. A válaszadók lakhelye Település Noszvaj 83 Bogács 63 Cserépfalu

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20

KUTATÁSI JELENTÉS. CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 KUTATÁSI JELENTÉS CommOnline 2008. topline jelentés 2008.05.20 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 2. Kutatás leírása 5 A kutatás háttere 5 A kutatás módszertana 5 A topline jelentés szerkezete,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla

Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány, földtudományi szakirány 2010. Témavezető: Dr. Munkácsy Béla BIOGÁZ MINT MEGÚJULÓ ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGBAN ÉS AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN A PÁLHALMAI BIOGÁZÜZEM PÉLDÁJÁN SZEMLÉLTETVE Küzdi Gyöngyi Ágnes ELTE TTK Környezettudomány,

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyavilág 2020 Szentkirály, 2015. 03. 11. Amiről szó lesz 1. Megújuló energiaforrások

Részletesebben

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában

A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Megújulók szerepe az épületenergetikában CEU Auditorium A Nemzeti Épületenergetikai Stratégia Bemutatása Dr. Ádám Béla Megújuló Energia Platform elnökségi tag, Budapest Tartalom A Megújuló Energia Platform (MEP) bemutatása: alapelvek, céljai,

Részletesebben

SKANSKA OFFICE INDEX 2008 Magyarország Tartalom 1 A cél és a folyamat 2 Összegzés 3 Eredmények 1 A cél és a folyamat A cél 4 A kutatás lényege információgyűjtés az irodapiaci szükségletekről, az elvárásokról

Részletesebben

Energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beszerzések a gyakorlatban

Energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beszerzések a gyakorlatban Energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beszerzések a gyakorlatban Farkas Zénó szerkesztő Zöldtech magazin és piactér www.zoldtech.hu Energiahatékonyság lendületben energetikai zöld

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

Energy Saving Environmental Program 1

Energy Saving Environmental Program 1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁBAN ENERGIAKÖZÖSSÉGEK NYITÓRENDEZVÉNY 2011 November 25 GÖDÖLLŐ Quirin Andrásné GREEN DEPENDENT INDEPENDENT Ha energiafüggő vagyok és odafigyelek

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai Adatszolgáltatás címe ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka 2014. Év Az adatszolgáltatás

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Passzívházak, autonóm települések. Ertsey Attila

Passzívházak, autonóm települések. Ertsey Attila Passzívházak, autonóm települések Ertsey Attila TOSICS IVÁN - VÁROSKUTATÁS KFT. Fenntartható védekezés a klímaváltozás ellen CO 2 emisszió kiváltása: energiatakarékosság átállás megújuló energiaforrásokra,

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA Dr. Szerdahelyi György Főosztályvezető-helyettes Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Megújuló energiahordozó felhasználás növelés szükségességének

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus Főbb megállapítások 1 A

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG

NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG NyMTIT KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2015 NYUGAT-MECSEKI TÉRSÉG Kutatási alapadatok Minta 2007: 800 fő megkérdezése 2009: 801 fő megkérdezése 2011: 804 fő megkérdezése 2013: 1001 fő megkérdezése 2015: 1003 fő megkérdezése

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monori ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése (KEOP-7.1.0/11-2011-0026) KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS KIÉRTÉKELÉSE Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80. TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉRDŐÍV...

Részletesebben

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT!

ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! ÓVJUK MEG A TERMÉSZETBEN KIALAKULT EGYENSÚLYT! 24. Távhő Vándorgyűlés Épület-felújítások üzemviteli tapasztalatai dr. Zsebik Albin zsebik@energia.bme.hu BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék NYÍREGYHÁZA,

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Kor szerinti megoszlás

Kor szerinti megoszlás Bevezető A HWSW a Microsoft Magyarországgal közösen egy kérdőíves felmérést készített a hazai szoftverfejlesztői társadalomról. Az adatfelvétel 2014 nyarán folyt, a válaszadók a meghatározó hazai IT médiumokban,

Részletesebben

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése

Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája. Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Élő Energia 2009-2012 rendezvénysorozat jubileumi (25.) konferenciája Zöld Zugló Energetikai Program ismertetése Ádám Béla HGD Kft., ügyvezető 2012. május 22. : 1141 Bp., Zsigárd u. 21. : (36-1) 221-1458;

Részletesebben

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában

Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában Településenergetikai fejlesztési lehetőségek az EU 2014-2020 időszakában CONSTRUMA 33. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás 2014. április 2-6. Előadó: Hizó Ferenc Zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben