Objektumorientált szoftverfejlesztés. Követelmények tervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Objektumorientált szoftverfejlesztés. Követelmények tervezése"

Átírás

1 Objektumorientált szoftverfejlesztés Követelmények tervezése Selmeci István, 2003

2 Tartalom Követelmény menedzsment követelmények tervezése... 3 A követelmények tervezésének jelentősége... 3 A fejlesztési projektek bukásának okai... 4 A követelmények menedzselésének lépései, eszközei... 4 A követelmények tervezése... 4 A követelmények tervezésének fázisai... 5 A követelmények tervezésének eszközei... 6 Követelmények csoportosítása... 8 Felhasználói követelmények... 8 Rendszerkövetelmények... 8 Funkcionális és nem funkcionális követelmények... 8 Példa a követelmények tervezésére A feladat A jelenlegi rendszer A folyamat pontosítása A feladat pontosítása A végleges feladatleírás A követelmények ábrázolása használati eset modellben A kazettakölcsönzési feladat használati eset modellje Következtetések Üzleti folyamatok modellezése A modell elemei Események Output Célok A folyamatok modellezésének jelentősége Hálós követelménymodell Követelmények gyűjtése, rendszerezése Szöveges követelménylista Követelmény diagram Követelmények és használati esetek Követelmények részletezése, lebontása Összefoglalás

3 Követelmény menedzsment követelmények tervezése A követelmények tervezésének jelentősége A szoftvereket emberek (felhasználók) számára készítik, akik azokat céljaik elérése érdekében használják. A felhasználói célok teljesítése a legtöbbször bonyolult, egymással összefüggésben álló tevékenységek elvégzését jelenti, melyek során részcélokat teljesítünk. A felhasználói célok, részcélok a szoftver fejlesztői felé követelményként jelentkeznek, melyeket az alkalmazásnak ki kell elégítenie. A szoftver-követelmények az összetett felhasználói céloktól a kisebb részcélok teljesítésén át a gazdasági-technikai szintű szabályokig, előírásokig terjednek. Követelmény: olyan feltétel, képesség, szolgáltatás, melynek teljesítését (vagy az annak való megfelelést) elvárjuk a tervezett alkalmazástól. Az adott szoftverrel kapcsolatos követelmények feltárása, rendszerbe foglalása döntő jelentőségű a fejlesztés szempontjából, hiszen olyan szoftvert kell készíteni, amely megfelel a felhasználók igényeinek. A fejlesztés sikerének alapvető feltétele, hogy belül maradjunk az idő- és költségvetési korlátokon, és a végtermék pontosan megfeleljen a megrendelő elvárásainak. Ez nem egyszerű, mivel a követelmények a fejlesztés ideje alatt változhatnak. A követelmények rendszerezésével, változásaik nyomon követésével és ezek folyamatos dokumentáción való átvezetésével nagymértékben elősegíthetjük projektünk sikerét. A követelmények megváltozása egyáltalán nem ritka, és azoknál a fejlesztéseknél, amelyeknél a tervezés és kódolás egy korábban véglegesen rögzített követelményrendszer alapján készül, sokszor vezet kudarchoz: az időközben megváltozott felhasználói igények, prioritások miatt már nem arra a szoftverre lenne szükség, mint ami elkészült. Ennek elkerülése érdekében a követelményeket, azok változásait a fejlesztés teljes folyamatában figyelemmel kell kísérni, a terveket és program-prototípusokat pedig folyamatosan hozzá kell igazítani ezekhez a változásokhoz. A követelmények ilyen típusú kezelését nevezzük követelmény-menedzsmentnek. Követelmény menedzsment: a követelmények feltárása, rendszerezése és dokumentálása a követelmények változásainak nyomon követése A követelmény menedzsment folyamatos tevékenység, amely végigkíséri a fejlesztés teljes folyamatát. Célja a követelmények feltárása, rendszerezése, dokumentálása. További fontos feladata a követelmények változásának nyomon követése és ezek érvényesítése a fejlesztési folyamatra. 3

4 A követelmény menedzsment sikeres alkalmazása olyan minőségi termék előállításához vezet, amely megfelel a felhasználók igényeinek, a fejlesztés időtartama és költségei pedig a tervezett értékeken belül maradnak. A fejlesztési projektek bukásának okai. A fejlesztési projektek egy jó része sikertelen; túllépik finanszírozhatóságuk határát, kicsúsznak a határidőkből, esetleg éppen félúton megszakadnak. A befejezett projektek nem kis hányadánál pedig végül kiderül, hogy a megrendelő számára értéktelen, mert a termék nem felel meg igényeinek. Felmérések szerint a bukások leggyakoribb okai a felhasználói oldal egyes problémáiból, illetve a követelmények változásainak figyelmen kívül hagyásából származnak. Ez utóbbi ok leginkább abból származik, hogy: a követelmények igen érzékenyek az idő múlására, nehéz őket számba venni és dokumentálni a tervben figyelmen kívül hagyott változások végigkísérik a fejlesztést, és a végterméket egyre inkább eltávolítják az elvárt eredménytől A sikeres követelmény menedzselés érdekében alaposan meg kell ismernünk a szakterületet, melynek számára fejlesztünk, fel kell tárnunk a folyamatok lényeges elemeit és ezek kulcsszereplőit és persze célszerű megfelelő eszközt használni, amely jól támogatja a követelmény menedzsment feladatait. A követelmények menedzselésének lépései, eszközei Az alábbiakban bemutatjuk a követelmény menedzsment fő lépéseit és eszközeit. A lépések sorrendje, alkalmazásuk száma nem kötött és egyszeri, hiszen maga a fejlesztési folyamat is iteratív. A követelmények tervezése Mint korábban láttuk, a rendszer szolgáltatásainak és az ezekkel kapcsolatos megszorításoknak a leírásait nevezzük a rendszerrel szembeni követelményeknek. A szolgáltatások és megszorítások tehát a követelmények - kitalálása, feltárása, elemzése, dokumentálása és ellenőrzése a követelménytervezés. 4

5 A követelmények tervezésének fázisai A rendszerfejlesztés folyamata egyszeri, illetve ismételt lépések (iterációk) sorozatából áll. A folyamat iterációs jellege a követelmény-menedzselési tevékenység miatt alakul így: a kezdeti követelményhalmaz alapján elkészített tervek és próba-alkalmazások a követelmények változásával módosulhatnak, így áttervezésre, majd újabb prototípusok előállítására lehet szükség. A követelmények tervezése már a rendszerfejlesztés elején, az ún. megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során megkezdődik. 1. fázis: A megvalósíthatósági tanulmány A megvalósíthatósági tanulmány az elkészítendő rendszer rövid leírása, elemzése. Ennek során el kell dönteni, hogy a megrendelők igényei egyáltalán kielégíthetők-e a rendelkezésre álló pénzügyi-technikai háttér figyelembe vételével, illetve milyen megoldási alternatívák képzelhetők el. A megvalósíthatósági tanulmánynak tehát össze kell foglalnia a legfontosabb felhasználói követelményeket. 2. fázis: A követelmények pontosítása, részletezése Ebben a szakaszban a fő követelményeket csoportosítjuk. A magas szintű, általánosan megfogalmazott követelményeket kiegészítjük az azokhoz kapcsolódó további követelményekkel. Ennek alapján felállítjuk kezdeti rendszermodellünket (például szakterületi modell formájában), és egyeztetjük azt a felhasználókkal. Ebben a fázisban célunk a rendszer pontosítása és minél jobb megértése. 3. fázis: A követelményspecifikáció elkészítése A feltárás és elemzés során összegyűjtött információkat egységes dokumentumba foglaljuk. Célunk a rendszer belső felépítésének, alrendszereinek meghatározása. A követelményspecifikáció a logikai rendszerterv alapja. 4. fázis: Ellenőrzés Az ellenőrzési szakasz célja az, hogy megállapítsuk: követelménymodellünk megfelele a valós igényeknek, nincsenek-e benne ellentmondások, és tartalmaz-e minden követelményt. Mint korábban említettük, a követelménytervezés végigkíséri a fejlesztési folyamatot, és sok esetben újragondolásra késztet terveinkkel kapcsolatban. Amennyiben gyökeres változás nem áll be a megrendelő elképzeléseiben, a fejlesztési folyamat során a fázis lépéseit hajtjuk végre rendszeresen, így biztosítva a követelmények, a tervek és a kódok naprakészségét, megfelelőségét. 5

6 A követelmények tervezésének eszközei Információk gyűjtése A feladat megismerésének, a fő felhasználói követelményeknek a feltárásához rendszerint az alábbi, széles körben ismert szervezési eszközökből válogatunk: interjúk kérdőívek követelményelemző foglalkozások brainstorming prototípus-elemzés Az összegyűjtött információk ábrázolása, dokumentálása Miután megismertük a szakterületet és feltártuk a főbb elvárásokat, készítsünk dokumentációs tervet. A dokumentációs terv elkészítése előtt döntsük el, hogy a követelmények feltárásához, elemzéséhez és rendszerezéséhez milyen technikákat fogunk alkalmazni: vagyis milyen modellezési módszereket használunk a követelmények tervezésénél. A követelmények modellezéséhez használt technikák körültekintő kiválasztása azért fontos, mert a különböző módszerek különböző lehetőségeket rejtenek magukban: például munkafolyamatok elemzéséhez nem célszerű szerkezeti összetétel bemutatásához használatos eszközt alkalmazni, és fordítva. Használati eset modell Az objektumorientált tervezés UML modellező nyelve a követelmények feltárásához, elemzéséhez kezdetben nem sok lehetőséget biztosított. A szabvány erre a célra a használati eset modellt ajánlotta, melynek segítségével leginkább a felhasználói szintű követelmények, illetve ezekből kiindulva a belső rendszerkövetelmények ábrázolhatók. A használati esetekhez kapcsolódnak a szekvencia diagramok, amelyek a követelmény teljesítéséhez szükséges erőforrásokat és műveleteket mutatják be. A folyamatok lefutását aktivitás diagramokkal is illusztrálhatjuk, illetve a feltárt objektumok belső viselkedését elemezhetjük aktivitás diagramok segítségével. Üzleti folyamat modell Nagyobb rendszerek esetében felmerül az igény egy átfogóbb modell elkészítésére is. Ezt a célt szolgálja az UML szabványhoz később csatlakozó üzleti folyamat modellezés (BPM, Business Process Model), amely az SSADM módszertanban sokszor használt adatfolyam modellekhez hasonló eszköz, de elemei az objektumorientált megközelítést 6

7 tükrözik. Az üzleti folyamat modellezés célja a létező, és/vagy a tervezett rendszer folyamatainak, anyag- és információáramlásának feltárása, bemutatása, megértetése. Hálós követelménymodell Az üzleti folyamatok modellezése leginkább a valós folyamatok feltérképezését szolgálja. A használati eset modell, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb modellek pedig a felhasználó és a szoftver kapcsolatából kiindulva közelítik meg a problémát, és már kifejezetten a szoftver kialakítására koncentrálnak. Teljes körű, részletes, de ugyanakkor áttekinthető követelménymodell egyik korábbi módszerrel sem készíthető el. Az ún. hálós követelménymodell segítségével olyan modell készíthető, amely tetszőleges bontásban ábrázolja a követelményeket és kapcsolataikat. Ez a modell nem kötődik munkafolyamatokhoz, és nem kizárólag a szoftver-használat oldaláról közelíti meg a problémát. A hálós követelménymodell segítségével a probléma teljes követelmény-szerkezete ábrázolható, amely mindenfajta követelményt tartalmaz. 7

8 Követelmények csoportosítása A követelmények hierarchikus rendszert alkotnak, a rendszer elemei pedig összefüggésben állnak egymással. Az összefüggések lehetnek közvetlen ok-okozati, származási, illetve egyéb logikai kapcsolatok. A követelményrendszer felépítéséhez célszerű a követelményeket típusokba sorolni. Felhasználói követelmények Magas szintű, gyakran absztrakt követelmények a rendszerrel szembeni legfőbb megrendelői elvárások. Ábrázolásukhoz általában diagramokkal kiegészített természetes nyelvű leírásokat használunk. A cél annak definiálása, hogy milyen szolgáltatásokat várunk el a rendszertől, és annak milyen feltételek, megszorítások mellett kell működnie. A felhasználói követelményeknek a rendszer funkcionális és nem funkcionális követelményeit kell úgy leírniuk, hogy bárki megértse azokat. Célszerűen a rendszer külső viselkedését írják le, és nem térnek ki a belső működés jellemzőire. A felhasználói követelmények leírásánál a kulcsfontosságú igényekre kell koncentrálni. A megfogalmazott követelményeket rövid magyarázó szöveggel látjuk el. Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények (a felhasználói követelmények részletezése és lebontása). A rendszerszolgáltatások és megszorítások részletes, a felhasználói követelményekhez (is) kapcsolódó leírása funkcióspecifikáció. Az egész rendszer teljes meghatározását tartalmazza, a rendszerterv kiindulási pontja lesz. Tartalmazhat objektummodelleket, adatfolyam modelleket, stb. Funkcionális és nem funkcionális követelmények A követelményeket sokszor célszerű abból a szempontból is vizsgálni, hogy a rendszer működésére vagy a működést befolyásoló egyéb követelményekre vonatkoznak-e. Ebből a szempontból megkülönböztetünk: funkcionális követelményeket: A rendszer által nyújtandó szolgáltatások ismertetése (hogyan kell reagálnia a rendszernek bizonyos eseményekre, hogyan kell viselkednie egyes szituációkban). A funkcionális követelmények a rendszertől várt funkciókat és/vagy szolgáltatásokat írják le. nem funkcionális követelményeket: A rendszer funkcióival és szolgáltatásaival kapcsolatos megszorítások (időbeli korlátozások, szabványok, hardver és szoftverkörnyezeti előírások, teljesítménykövetelmények, stb.). 8

9 Szakterületi követelmények A rendszer szakterületén alkalmazott előírások, megszorítások (számítási előírások, jogszabályok, stb.). A szakterületi követelmények természetesen lehetnek funkcionális és nem funkcionális követelmények. A követelmények jellegének meghatározása abban nyújt segítséget, hogy eldönthessük: milyen funkcionalitást, milyen felületet biztosítson a program a felhasználó felé, milyen belső funkciókat kell teljesítenie ahhoz, hogy a felhasználó igényeit kielégítse, és működése közben milyen előírásokat, szabályokat kell alkalmaznia, betartania. 9

10 Példa a követelmények tervezésére A követelmények tervezésének egyik módját egy konkrét példán keresztül mutatjuk be. A példa a demonstrációs célokat szolgáló alkalmazások között klasszikusnak számító videotéka feladat lesz. A megoldás modellezéséhez az objektumorientált fejlesztésben gyakran használt UML (Unified Modeling Language, Egységes Modellező Nyelv) technikáját, elemeit használjuk fel. A követelmények feltárása a rendszer elemzésével kezdődik. Mivel feladatunk egy már működő üzleti vállalkozás folyamatainak számítógépes támogatása, a jelenlegi rendszer analízisével kezdjük a munkát. A feladat Készítsünk számítógépes alkalmazást a videotéka kölcsönzési tevékenységének támogatására. A jelenlegi rendszer A videotéka a filmkazetták dobozait az üzlet polcain tárolja. Minden dobozhoz tartozik egy biléta, amelyen a kazetta egyedi sorszáma található. Ha a kazettadoboz mellett nem található biléta, az azt jelenti, hogy a filmet már más kikölcsönözte. Az ügyfelek a kiválasztott film bilétáját odaviszik az alkalmazotthoz, aki kikeresi a film kazettáját. Kölcsönösen meggyőződnek arról, hogy a kazettán a kívánt film van-e. Feljegyzik az ügyfél kódját, a kölcsönzött kazetta sorszámát, a kölcsönzés dátumát, és a visszahozatal tervezett időpontját. A filmet az ügyfél más időpontban is visszahozhatja (de legfeljebb 3 nap múlva), ez a kölcsönzési díjat befolyásolja majd. A kiadott kazetta bilétáját visszahozásig egy Kikölcsönzött filmek címkéjű dobozban tárolják. Visszahozatalkor a nyilvántartó füzetből kikeresik a kölcsönzésnél felvett adatokat, mellé írják a visszahozás dátumát, majd meghatározzák a fizetendő kölcsönzési díjat (jelenleg minden megkezdett nap 250 Ft). Ezután a kazetta visszakerül a szekrénybe, a bilétát pedig visszaakasztják a polcra, a doboz mellé. A kölcsönzéseket nyilvántartó füzetet időnként átvizsgálják, és ha egy ügyfél túllépte a 3 napos maximális határidőt, felszólító levelet küldenek neki. A fenti leírás a videotéka általános működését írja le. Ebből kiindulva a következőket kell elvégeznünk: A folyamat pontosítása A fogalmak tisztázása A számítógéppel támogatott tevékenységek meghatározása 10

11 A folyamat pontosítása A leírás alapján megpróbáljuk a rendszer folyamatát ábrázolni. Amennyiben ez hiánytalanul sikerül, nincs további feladatunk ez ügyben (szinte sosem fordul elő!). Már ebben a szakaszban figyelünk a fogalmak tisztázására. Kezdjük magával a feladattal. Minek a támogatására készítünk szoftvert? A fenti leírás a videotéka általános működését mutatja be. Ebben szerepelnek az üzlet eszközei, az ügyfelek és alkalmazottak, a filmek kiválasztásának módszere, a nyilvántartott adatok, stb. Határozzuk meg a minket érdeklő folyamatot! (Mivel a feladat erősen kapcsolódik egy vagy több munkafolyamathoz, a szakterület elemzéséhez üzleti folyamat modellt használunk) Definíció: A számítógépes alkalmazás feladata a kölcsönzési folyamat támogatása lesz. Ez azt jelenti, hogy nem foglalkozunk az alkalmazottak munkaügyi kérdéseivel, a filmek beszerzésével, az üzlet adóbevallásával, a házipénztár működésével, blokk kiadásával, stb. A következő lépés a folyamat kezdő és végpontjának meghatározása. Definíció: A kölcsönzési folyamat akkor kezdődik, amikor az ügyfél átadja a kívánt kazetta bilétáját az alkalmazottnak. Definíció: A kölcsönzési folyamat akkor fejeződik be, amikor a kazetta visszahozása után az alkalmazott bejegyzi ennek tényét (dátum). A fenti két definíció azt is tisztázza, hogy a fizetéssel kapcsolatos ügyekkel sem foglalkozunk: nem számítjuk ki a fizetendő összeget, nem határozunk meg kedvezményeket, vagy büntetéseket. Kérés biléta átadása Kölcsönzés «cél» Bev étel Ábra 1: A kölcsönzési folyamat Az ügyfél a Kérés eseménnyel elindítja a kölcsönzés folyamatát. A folyamat célja az ügyfél szempontjából a film megszerzése, az üzlet szempontjából pedig a bevétel növelése. Számítógépes alkalmazásunk oldaláról csak a Kölcsönzés folyamattal kell majd foglalkoznunk. 11

12 A korábbi leírást tanulmányozva, ajánlatos fogalom-gyűjteményt készítenünk, hogy: az egyes fogalmak alatt ugyanazt értsük, amit a felhasználó, a hamis fogalmakat kiszűrjük, az egyes fogalmak hatókörét tisztázzuk (Például észrevehetjük, hogy a videotéka alkalmazottainak szótárában a film és a kazetta fogalmak keverednek, szinonimaként használják ezeket) Fogalmak Kölcsönzés Kazetta Film Ügyfél Biléta Kivét Felszólítás Kölcsönzési idő Az a folyamat melynek során az ügyfél megkapja a kívánt kazettát, majd a kölcsönzési idő lejártával (vagy felszólításra), visszahozza azt. Mágneses adathordozó, amely egy vagy több filmet tárol. Az a dolog, amit az ügyfél keres, meg akar nézni. Kazettát kölcsönző ember, aki beiratkozott a videotékába. A kazetta egyedi sorszámát tartalmazó, annak kiválasztását segítő eszköz. A kölcsönzést rögzítő bejegyzés. A 3 nap maximális kölcsönzési időt túllépő ügyfelek számára készített levél. Az a napokban meghatározott időtartam, ameddig a kikölcsönzött kazetta az ügyfélnél van. A fogalmak tisztázása, megértése nem csak azt a célt szolgálja, hogy a fejlesztés során a megrendelő és fejlesztő közös nyelven beszéljen, hanem lehetővé teszi, hogy a későbbi szoftver is a szakterület kifejezéseit, fogalmait használja. 12

13 A kölcsönzés során anyagi és nem anyagi folyamatok játszódnak le. A feladatleírás alapján a kölcsönzési folyamat az alábbi input erőforrásokat igényli, illetve output eredményeket produkálja: Biléta Kazetta Ügyfél adatai biléta átadása Kérés Kölcsönzés «cél» Bev étel Biléta-doboz biléta bedobása kivét megírása, illetve érvénytelenítése Kiv ét felszólítás megírása Felszólítás Ábra 2: A kölcsönzéshez tartozó inputok és outputok A fenti modell alapján fogalmazzuk meg pontosabban a feladatot! A feladat pontosítása Készítsünk számítógépes alkalmazást a videotéka kölcsönzési tevékenységének támogatására. A program segítsen a kazetták kikölcsönzésében és visszavételében. A nyilvántartás alapján, a 3 nap maximális kölcsönzési időt túllépő ügyfelek számára felszólító levelet kell készíteni. Megvizsgálva a pontosított feladatleírást, további tisztázandó kérdést találunk: a kölcsönző ügyfél. Az ügyfél adatait szerepeltetni kell a kölcsönzésnél, de szükségünk van rá a felszólító levél kapcsán is. Ezekhez szükség van az ügyfelek nyilvántartására is, tehát követelményrendszerünk ezzel kiegészül. Ugyanígy észrevehetjük, hogy a kazetta adataira is szükség van, tehát a kazettákról is nyilvántartást kell vezetnünk. Miért? Mert az eredeti folyamatban, amikor az alkalmazott kikeresi a tényleges kazettát, ellenőrzi, hogy azon valóban a keresett film van-e. Ezt megteheti úgy, hogy beteszi egy videó készülékbe, de ez a gyakorlatban nem járható út. Vezessünk inkább megbízható kazetta - film nyilvántartást. Ha már a kazetta film témánál tartunk, további pontosításként meg kell jegyeznünk, hogy egy kazettán nem csak egy film lehet (pl. rajzfilmek). 13

14 A videotéka fő és kisegítő folyamatait egységes modellben ábrázolva megkapjuk a teljes rendszert. Kazetta adatai Ügyfél adatai Kazetták nyilvántartása Ügyfelek nyilvántartása Biléta Kazetta Ügyfél Kérés biléta átadása Kölcsönzés «cél» Bev étel felszólítás megírása biléta bedobása kivét megírása, illetve érvénytelenítése Biléta-doboz Kiv ét Felszólítás Ábra 3: A kiegészítő folyamatok A kölcsönzési folyamat időben két szakaszra oszlik: 1. a kazetta kiadása, és 2. a kazetta visszavétele Mindkét tevékenységnek megvannak a maga bemenő és kimenő adatai, illetve feltételei. A feladatot célszerű úgy ábrázolni, hogy lássuk a kölcsönzési folyamat e két összetevőjét is. 14

15 Kérés biléta átadása Kiadás kiválasztás ki vál asztás kivét megírása biléta bedobása Kazetta Ügyfél Biléta-doboz Kiv ét biléta visszaakasztása kivét kikeresése Kiv ét érvénytelenítése Kölcsönzés Visszahozatal Visszavétel Pénz Ábra 4: A kölcsönzési folyamat felbontása Foglaljuk most már össze a teljes, pontos feladatleírást. A végleges feladatleírás Készítsünk számítógépes alkalmazást a videotéka kölcsönzési tevékenységének támogatására. A program tartsa nyilván a kölcsönzésekkel kapcsolatos adatokat, melyek. a kölcsönző ügyfél kódja a kikölcsönzött kazetta sorszáma a kölcsönzés kelte a tervezett visszahozás dátuma a tényleges visszahozás dátuma A nyilvántartás alapján, a 3 nap maximális kölcsönzési időt túllépett ügyfelek számára felszólító levelet kell készíteni. Az ügyfelekről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalma: ügyfél kódja 15

16 neve címe (irányítószám, város, utca, házszám) A kazettákat és a filmeket is nyilván kell tartani: kazetta sorszáma film címe, rendező 1 film címe, rendező 2.. film cím, rendező n A rendezőt azért rögzítjük, hogy az azonos című filmek egyértelműen megkülönböztethetők legyenek. Az alkalmazás személyi számítógépen, egy munkahelyes, egy felhasználós üzemmódban fog működni. Operációs rendszer: Windows. 16

17 A követelmények ábrázolása használati eset modellben A használati eset modell azt írja le, hogy mire kívánja a felhasználó az alkalmazást használni. A modellben megjelenítjük a felhasználó és a program interakciós szintjét, illetve ha szükséges, tovább bontjuk a fő követelményeket. Itt már megjelenhetnek további, rendszerszintű követelmények is. A kazettakölcsönzési feladat használati eset modellje Az üzleti folyamat elemzéséből kiderült, hogy milyen tevékenységeket kell végezni a kölcsönzéssel kapcsolatban, illetve ezekhez milyen anyagi és információs folyamatok kapcsolódnak. Az alkalmazásnak az információs feladatokat kell támogatnia, tehát a felhasználó az ezekhez tartozó funkciókat várja el a programtól. Az alábbi használati eset modell - kiindulva a korábbi elemzésekből azokra a szolgáltatásokra koncentrál, amiket a programnak a felhasználó felé nyújtania kell. Támogató tevékenységek Fő tevékenység Filmek nyilvántartása Kazetta visszavétele Kazetta kiadása Alkalmazott «include» Kazetták nyilvántartása Karbantartási funkciók + Felvitel + Keresés + Módosítás + Törlés Felszólító levelek készítése Ügyfelek nyilvántartása Ábra 5: Használati eset diagram A fenti diagram a fő felhasználói követelményeket mutatja. Bár a kazetták, és ügyfelek nyilvántartása eredetileg nem felhasználói szinten fogalmazódik meg, de alapvető szükségességük miatt, a rendszer követelményeinek egyeztetésénél erre a szintre kerül. A későbbi implementálásnál kötelezően figyelembe kell venni: a felhasználó ezeket a funkciókat várja el a rendszertől, ezeket fogja keresni programunkban. A program elfogadásánál, átvételénél az egyik döntő szempont az, hogy az mennyire igazodik a támogatott szakterület szakmai és használati igényeihez. A felhasználói felület kialakításánál ezt maximálisan figyelembe kell majd venni. 17

18 Következtetések Mit és hogyan tudtunk meg a fenti elemzésekből? Mire használtuk a diagramokat? A követelmények feltárásánál a jól bevált emberi kommunikációs eszközök (beszéd, hang- és/vagy filmfelvételek) segítségével összegyűjtöttük 1, amit a rendszerről tudnunk kell. Nagyon fontos, hogy a követelményelemzést az illető szakterület jelen esetben a videotéka tapasztalati (helyszíni) megismerésével kezdjük. A szakterület felméréséhez jó eszköz az üzleti folyamat modell, mivel közel áll az emberi gondolkodáshoz. Segítségével feltárhatjuk, megismerhetjük a szakterület munkafolyamatait, és a munkafolyamatokhoz kapcsolódó anyagi és információs folyamatokat. Ez az elemzés azonban csak akkor használható igazán jól, ha olyan rendszert vizsgálunk, amelyben a munkafolyamatok meghatározó szerepet játszanak. Ha feladatunk például egy szövegszerkesztő program készítése, annál ezt a módszert nehezen alkalmazhatnánk. Az egész elemzés célja az, hogy a működő szakterület megismerésétől indulva tisztázzuk, hogy a tervezett alkalmazást kik, mikor, mire és hogyan kívánják használni. Az eredményeket olyan formában kell rögzítünk, hogy bárki számára bármilyen szinten megismerhető legyen a rendszer. E cél elérését szolgálhatja a használati eset modell, amely a majdani felhasználó szemszögéből próbálja a tervezett rendszert ábrázolni: használatát bemutatni. A használati eset modell a követelmények egy újabb szemszögből való megközelítése: vegyük észre, hogy a fenti példában is ugyanazt a rendszert jártuk körbe, és modelleztük különböző eszközökkel. A következő fejezetben összefoglaljuk az üzleti folyamat modellek készítésével kapcsolatos tudnivalókat, majd kitérünk egy újabb követelmény-ábrázolási lehetőségre, a hálós követelménymodellre. A használati eset modellekkel részletesebben nem foglalkozunk, az ezekre vonatkozó további ismeretek megtalálhatók tananyagunk UML diagramokkal foglalkozó részében. 1 Ne feledjük, hogy a követelmények gyűjtése, aktualizálása, felülvizsgálata a fejlesztés teljes folyamatában jelen van lásd: követelmények menedzselése. 18

19 Üzleti folyamatok modellezése (Business Process Model BPM) Az üzleti folyamatok modellezése az egyik alapvető szakasz a szoftverfejlesztésben. A folyamatok elemzése során gyűjtjük össze azokat az információkat, melyeknek alapján megismerjük, megértjük az illető szakterületet. A BPM modell mutatja meg, hogy a tervezett alkalmazásunkat hol és milyen módon illesztjük a támogatandó tevékenységekhez. A folyamatmodellezés mind a jelenlegi, mind a tervezett rendszer megismeréséhez felhasználható. Az elemzés és modellezés kezdeti szakaszában alkalmazott BPM segítségével felmérjük, összegyűjtjük az érintett tevékenységekkel kapcsolatos eseményeket, input erőforrásokat és a keletkező termékeket. A továbbiakban, a későbbi modellek elemeinek (pl. használati esetek) visszacsatolásával ellenőrizhetjük, hogy az üzleti folyamatok mindegyikét figyelembe vettük-e a tervezéskor. Bár a BPM rendszerint tágabb horizonttal rendelkezik, mint amit a szoftver fejlesztésekor figyelembe kell vennünk, talán épp ezért, kiválóan alkalmas arra, hogy meghúzzuk tervezett rendszerünk határait: mit valósítunk meg fejlesztésünk keretei között, és mit nem. A modell elemei Az üzleti folyamat modellekben általában az alábbi diagram-elemeket használjuk: a folyamat célja speciális input elemek és output elemek felhasznált erőforrások tevékenységek események Az üzleti folyamat jellemzője, hogy szervezeti keretek között zajlik, mindig valamilyen kézzelfogható célja van. A folyamat tevékenységekből áll, melyek mindegyike egy meghatározott fogyasztó, vagy piac számára állít elő végterméket. A folyamatnak mindig van egy jól meghatározható kezdete, és egy egyértelmű végpontja. Folyamat Ábra 6: A folyamat szimbóluma 19

20 A szimbólum magában foglalja a folyamatban zajló tevékenységek lefolyását (balról jobbra mutató irány). A belső folyamatok jelzésére az UML aktivitás elemeit használhatjuk. Folyamat Tevékenység 1 Tevékenység 2 Ábra 7: Belső folyamatok jelzése Inputok, erőforrások és információk Az üzleti folyamatok céljaik elérése érdekében információkat használnak fel. Az információk, ellentétben az erőforrásokkal, nem használódnak el a folyamat lezajlása során inkább a transzformációs folyamat részeinek tekinthetjük őket. Az információk származhatnak külső forrásokból, vevőktől, belső szervezeti egységektől, de más folyamatok terméke is lehet. Az erőforrások szintén a folyamat bemenő elemei, de a folyamat tevékenységei során elhasználódnak, beépülnek a termékekbe. Erőforrás Információ «input» «supply» Folyamat Ábra 8: Információk és erőforrások jelzése A <<supply>> jelzés azt mutatja, hogy az információ, vagy egyéb bejövő objektum nem használódik el a folyamat során. Például a nyomtatványok előállítását segítő sablonok akárhányszor felhasználhatók a szövegszerkesztőben. Az <<input>> jelzésű kapcsolat viszont azt jelzi, hogy az erőforrás elhasználódik a tevékenységek végzése során. 20

21 Események Az esemény egy történés, amely elindítja (esetleg megállítja) a folyamatot. Ábra 9: Folyamat indító esemény Output Egy üzleti folyamat mindig létrehoz valamilyen outputot, terméket. A létrehozott termék lehet közbenső (más folyamat inputja), vagy végtermék. Ez a termék lehet egy valóságosan létező objektum (pl. egy ipari gyártmány, vagy jelentés), illetve a bemenő erőforrások egy speciális kombinációja (pl. egy rendezett lista). A folyamat terméke lehet más folyamat elindító oka, eseménye. Erőforrás Információ «input» «supply» Esemény Folyamat «output» «output» Output Output Ábra 10: Outputok 21

22 Célok Egy üzleti folyamat mindig rendelkezik egy vagy több, jól meghatározott céllal. Ezek a célok azok, amiért a rendszer, a szervezet egyáltalán működik. Erőforrás Információ «input» «supply» Esemény Folyamat «goal» Cél «output» «output» Output Output Ábra 11: Cél A folyamatok modellezésének jelentősége Az üzleti folyamatok modellezése eredetileg nem része az UML szabványnak. Az UMLben, és a kapcsolódó fejlesztési módszertanban (UP, Unified Process, Egységesített Eljárás) a követelmények feltárása, elemzése és modellezése bizonyos szempontból mostohán kezelt terület volt. Az eredeti elképzelés szerint a szoftverekkel kapcsolatos követelményeket a használati esetek segítségével térképezzük fel. A használati esetek felhasználó-központúsága pedig biztosítja, hogy a tervezés során ne rugaszkodjunk el a valóságtól, a valós igényektől. Nagyobb, összetettebb rendszerek fejlesztése esetén ez a módszer azonban nem biztosítja a teljes rendszer megértését, illetve ábrázolását, mivel a követelményeknek csak egy részhalmazára koncentrál. Ez megfelelő lehet egy egyszerű alkalmazás tervezése során, de a teljes rendszer megismerésére, a sokféle követelmény (tevékenységek, adatok, korlátozások, környezeti feltételek, hivatalos előírások, stb.) által alkotott teljes igényrendszer gazdaságos ábrázolására nem alkalmas. Az adott szakterület szoftverrel való támogatásának alapfeltétele a szakterület alapos megismerése. Olyan esetekben, amikor az érintett területre a munkafolyamatok, tevékenységek, és az információáramlás jellemző, a folyamatmodellezés hasznos eszköz lehet. 22

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE

INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE INFORMATIKAI RENDSZEREK TERVEZÉSE Arisztotelész Az egész több mint a részek összege. Már az i.e. 384-322-ig élő Arisztotelész is foglalkozott a rendszer jelenségével, viszont utána évszázadokig senki tette

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel

Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel Dr. Pétery Kristóf Adatbázis-kezelés MS Office 2010-zel ECDL és számítógép kezelői vizsga előkészítő 5. az NJSZT Syllabus 5 alapján Mercator Stúdió 2011. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez

MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez MÓDSZERTAN az információs rendszerek kontrolljainak ellenőrzéséhez 2004. február Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatók. Módszertan az informatikai

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA

1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1 1. BEVEZETÉS AZ ADATBÁZIS KEZELŐ RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA 1.1. Ismétlő áttekintés Ismeret Adat Információ Az emberek (nem csak a gazdaság, a közigazgatás vagy egyéb tevékenységet folytató területek irányítói,

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Tartalomjegyzék SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

Tartalomjegyzék SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer i Tartalomjegyzék SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Tartalomjegyzék ii Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer Áttekintés Az

Részletesebben

Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára

Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára Útmutató az informatikai biztonság megvalósítására önkormányzatok számára Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából Standard-Média Bt. 2006. március Az útmutató elkészítésében részt

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola. Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Mûszaki Doktori Iskola Michelberger Pál Honvédelmi célú informatikai rendszerelemek kiválasztása és bevezetése Doktori (PhD) értekezés Témavezetõ: Dr. Munk

Részletesebben

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint

ADATBÁZIS-KEZELÉS. Szabó Bálint Szabó Bálint MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Szabó Bálint Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP

Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Adatbázis-kezelés Microsoft Access XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 AZ ADATBÁZIS-KEZELŐ ÁLTALÁNOS HASZNÁLATA...9 ADATBÁZIS ALAPFOGALMAI...9 ADATBÁZIS FOGALMA...9 AZ ADATBÁZIS SZERKEZETE...10 ELSŐDLEGES

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS LUKÁCS AURÉL ISTVÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2010 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A doktori Iskola vezetője:

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben