Objektumorientált szoftverfejlesztés. Követelmények tervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Objektumorientált szoftverfejlesztés. Követelmények tervezése"

Átírás

1 Objektumorientált szoftverfejlesztés Követelmények tervezése Selmeci István, 2003

2 Tartalom Követelmény menedzsment követelmények tervezése... 3 A követelmények tervezésének jelentősége... 3 A fejlesztési projektek bukásának okai... 4 A követelmények menedzselésének lépései, eszközei... 4 A követelmények tervezése... 4 A követelmények tervezésének fázisai... 5 A követelmények tervezésének eszközei... 6 Követelmények csoportosítása... 8 Felhasználói követelmények... 8 Rendszerkövetelmények... 8 Funkcionális és nem funkcionális követelmények... 8 Példa a követelmények tervezésére A feladat A jelenlegi rendszer A folyamat pontosítása A feladat pontosítása A végleges feladatleírás A követelmények ábrázolása használati eset modellben A kazettakölcsönzési feladat használati eset modellje Következtetések Üzleti folyamatok modellezése A modell elemei Események Output Célok A folyamatok modellezésének jelentősége Hálós követelménymodell Követelmények gyűjtése, rendszerezése Szöveges követelménylista Követelmény diagram Követelmények és használati esetek Követelmények részletezése, lebontása Összefoglalás

3 Követelmény menedzsment követelmények tervezése A követelmények tervezésének jelentősége A szoftvereket emberek (felhasználók) számára készítik, akik azokat céljaik elérése érdekében használják. A felhasználói célok teljesítése a legtöbbször bonyolult, egymással összefüggésben álló tevékenységek elvégzését jelenti, melyek során részcélokat teljesítünk. A felhasználói célok, részcélok a szoftver fejlesztői felé követelményként jelentkeznek, melyeket az alkalmazásnak ki kell elégítenie. A szoftver-követelmények az összetett felhasználói céloktól a kisebb részcélok teljesítésén át a gazdasági-technikai szintű szabályokig, előírásokig terjednek. Követelmény: olyan feltétel, képesség, szolgáltatás, melynek teljesítését (vagy az annak való megfelelést) elvárjuk a tervezett alkalmazástól. Az adott szoftverrel kapcsolatos követelmények feltárása, rendszerbe foglalása döntő jelentőségű a fejlesztés szempontjából, hiszen olyan szoftvert kell készíteni, amely megfelel a felhasználók igényeinek. A fejlesztés sikerének alapvető feltétele, hogy belül maradjunk az idő- és költségvetési korlátokon, és a végtermék pontosan megfeleljen a megrendelő elvárásainak. Ez nem egyszerű, mivel a követelmények a fejlesztés ideje alatt változhatnak. A követelmények rendszerezésével, változásaik nyomon követésével és ezek folyamatos dokumentáción való átvezetésével nagymértékben elősegíthetjük projektünk sikerét. A követelmények megváltozása egyáltalán nem ritka, és azoknál a fejlesztéseknél, amelyeknél a tervezés és kódolás egy korábban véglegesen rögzített követelményrendszer alapján készül, sokszor vezet kudarchoz: az időközben megváltozott felhasználói igények, prioritások miatt már nem arra a szoftverre lenne szükség, mint ami elkészült. Ennek elkerülése érdekében a követelményeket, azok változásait a fejlesztés teljes folyamatában figyelemmel kell kísérni, a terveket és program-prototípusokat pedig folyamatosan hozzá kell igazítani ezekhez a változásokhoz. A követelmények ilyen típusú kezelését nevezzük követelmény-menedzsmentnek. Követelmény menedzsment: a követelmények feltárása, rendszerezése és dokumentálása a követelmények változásainak nyomon követése A követelmény menedzsment folyamatos tevékenység, amely végigkíséri a fejlesztés teljes folyamatát. Célja a követelmények feltárása, rendszerezése, dokumentálása. További fontos feladata a követelmények változásának nyomon követése és ezek érvényesítése a fejlesztési folyamatra. 3

4 A követelmény menedzsment sikeres alkalmazása olyan minőségi termék előállításához vezet, amely megfelel a felhasználók igényeinek, a fejlesztés időtartama és költségei pedig a tervezett értékeken belül maradnak. A fejlesztési projektek bukásának okai. A fejlesztési projektek egy jó része sikertelen; túllépik finanszírozhatóságuk határát, kicsúsznak a határidőkből, esetleg éppen félúton megszakadnak. A befejezett projektek nem kis hányadánál pedig végül kiderül, hogy a megrendelő számára értéktelen, mert a termék nem felel meg igényeinek. Felmérések szerint a bukások leggyakoribb okai a felhasználói oldal egyes problémáiból, illetve a követelmények változásainak figyelmen kívül hagyásából származnak. Ez utóbbi ok leginkább abból származik, hogy: a követelmények igen érzékenyek az idő múlására, nehéz őket számba venni és dokumentálni a tervben figyelmen kívül hagyott változások végigkísérik a fejlesztést, és a végterméket egyre inkább eltávolítják az elvárt eredménytől A sikeres követelmény menedzselés érdekében alaposan meg kell ismernünk a szakterületet, melynek számára fejlesztünk, fel kell tárnunk a folyamatok lényeges elemeit és ezek kulcsszereplőit és persze célszerű megfelelő eszközt használni, amely jól támogatja a követelmény menedzsment feladatait. A követelmények menedzselésének lépései, eszközei Az alábbiakban bemutatjuk a követelmény menedzsment fő lépéseit és eszközeit. A lépések sorrendje, alkalmazásuk száma nem kötött és egyszeri, hiszen maga a fejlesztési folyamat is iteratív. A követelmények tervezése Mint korábban láttuk, a rendszer szolgáltatásainak és az ezekkel kapcsolatos megszorításoknak a leírásait nevezzük a rendszerrel szembeni követelményeknek. A szolgáltatások és megszorítások tehát a követelmények - kitalálása, feltárása, elemzése, dokumentálása és ellenőrzése a követelménytervezés. 4

5 A követelmények tervezésének fázisai A rendszerfejlesztés folyamata egyszeri, illetve ismételt lépések (iterációk) sorozatából áll. A folyamat iterációs jellege a követelmény-menedzselési tevékenység miatt alakul így: a kezdeti követelményhalmaz alapján elkészített tervek és próba-alkalmazások a követelmények változásával módosulhatnak, így áttervezésre, majd újabb prototípusok előállítására lehet szükség. A követelmények tervezése már a rendszerfejlesztés elején, az ún. megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során megkezdődik. 1. fázis: A megvalósíthatósági tanulmány A megvalósíthatósági tanulmány az elkészítendő rendszer rövid leírása, elemzése. Ennek során el kell dönteni, hogy a megrendelők igényei egyáltalán kielégíthetők-e a rendelkezésre álló pénzügyi-technikai háttér figyelembe vételével, illetve milyen megoldási alternatívák képzelhetők el. A megvalósíthatósági tanulmánynak tehát össze kell foglalnia a legfontosabb felhasználói követelményeket. 2. fázis: A követelmények pontosítása, részletezése Ebben a szakaszban a fő követelményeket csoportosítjuk. A magas szintű, általánosan megfogalmazott követelményeket kiegészítjük az azokhoz kapcsolódó további követelményekkel. Ennek alapján felállítjuk kezdeti rendszermodellünket (például szakterületi modell formájában), és egyeztetjük azt a felhasználókkal. Ebben a fázisban célunk a rendszer pontosítása és minél jobb megértése. 3. fázis: A követelményspecifikáció elkészítése A feltárás és elemzés során összegyűjtött információkat egységes dokumentumba foglaljuk. Célunk a rendszer belső felépítésének, alrendszereinek meghatározása. A követelményspecifikáció a logikai rendszerterv alapja. 4. fázis: Ellenőrzés Az ellenőrzési szakasz célja az, hogy megállapítsuk: követelménymodellünk megfelele a valós igényeknek, nincsenek-e benne ellentmondások, és tartalmaz-e minden követelményt. Mint korábban említettük, a követelménytervezés végigkíséri a fejlesztési folyamatot, és sok esetben újragondolásra késztet terveinkkel kapcsolatban. Amennyiben gyökeres változás nem áll be a megrendelő elképzeléseiben, a fejlesztési folyamat során a fázis lépéseit hajtjuk végre rendszeresen, így biztosítva a követelmények, a tervek és a kódok naprakészségét, megfelelőségét. 5

6 A követelmények tervezésének eszközei Információk gyűjtése A feladat megismerésének, a fő felhasználói követelményeknek a feltárásához rendszerint az alábbi, széles körben ismert szervezési eszközökből válogatunk: interjúk kérdőívek követelményelemző foglalkozások brainstorming prototípus-elemzés Az összegyűjtött információk ábrázolása, dokumentálása Miután megismertük a szakterületet és feltártuk a főbb elvárásokat, készítsünk dokumentációs tervet. A dokumentációs terv elkészítése előtt döntsük el, hogy a követelmények feltárásához, elemzéséhez és rendszerezéséhez milyen technikákat fogunk alkalmazni: vagyis milyen modellezési módszereket használunk a követelmények tervezésénél. A követelmények modellezéséhez használt technikák körültekintő kiválasztása azért fontos, mert a különböző módszerek különböző lehetőségeket rejtenek magukban: például munkafolyamatok elemzéséhez nem célszerű szerkezeti összetétel bemutatásához használatos eszközt alkalmazni, és fordítva. Használati eset modell Az objektumorientált tervezés UML modellező nyelve a követelmények feltárásához, elemzéséhez kezdetben nem sok lehetőséget biztosított. A szabvány erre a célra a használati eset modellt ajánlotta, melynek segítségével leginkább a felhasználói szintű követelmények, illetve ezekből kiindulva a belső rendszerkövetelmények ábrázolhatók. A használati esetekhez kapcsolódnak a szekvencia diagramok, amelyek a követelmény teljesítéséhez szükséges erőforrásokat és műveleteket mutatják be. A folyamatok lefutását aktivitás diagramokkal is illusztrálhatjuk, illetve a feltárt objektumok belső viselkedését elemezhetjük aktivitás diagramok segítségével. Üzleti folyamat modell Nagyobb rendszerek esetében felmerül az igény egy átfogóbb modell elkészítésére is. Ezt a célt szolgálja az UML szabványhoz később csatlakozó üzleti folyamat modellezés (BPM, Business Process Model), amely az SSADM módszertanban sokszor használt adatfolyam modellekhez hasonló eszköz, de elemei az objektumorientált megközelítést 6

7 tükrözik. Az üzleti folyamat modellezés célja a létező, és/vagy a tervezett rendszer folyamatainak, anyag- és információáramlásának feltárása, bemutatása, megértetése. Hálós követelménymodell Az üzleti folyamatok modellezése leginkább a valós folyamatok feltérképezését szolgálja. A használati eset modell, illetve a hozzá kapcsolódó egyéb modellek pedig a felhasználó és a szoftver kapcsolatából kiindulva közelítik meg a problémát, és már kifejezetten a szoftver kialakítására koncentrálnak. Teljes körű, részletes, de ugyanakkor áttekinthető követelménymodell egyik korábbi módszerrel sem készíthető el. Az ún. hálós követelménymodell segítségével olyan modell készíthető, amely tetszőleges bontásban ábrázolja a követelményeket és kapcsolataikat. Ez a modell nem kötődik munkafolyamatokhoz, és nem kizárólag a szoftver-használat oldaláról közelíti meg a problémát. A hálós követelménymodell segítségével a probléma teljes követelmény-szerkezete ábrázolható, amely mindenfajta követelményt tartalmaz. 7

8 Követelmények csoportosítása A követelmények hierarchikus rendszert alkotnak, a rendszer elemei pedig összefüggésben állnak egymással. Az összefüggések lehetnek közvetlen ok-okozati, származási, illetve egyéb logikai kapcsolatok. A követelményrendszer felépítéséhez célszerű a követelményeket típusokba sorolni. Felhasználói követelmények Magas szintű, gyakran absztrakt követelmények a rendszerrel szembeni legfőbb megrendelői elvárások. Ábrázolásukhoz általában diagramokkal kiegészített természetes nyelvű leírásokat használunk. A cél annak definiálása, hogy milyen szolgáltatásokat várunk el a rendszertől, és annak milyen feltételek, megszorítások mellett kell működnie. A felhasználói követelményeknek a rendszer funkcionális és nem funkcionális követelményeit kell úgy leírniuk, hogy bárki megértse azokat. Célszerűen a rendszer külső viselkedését írják le, és nem térnek ki a belső működés jellemzőire. A felhasználói követelmények leírásánál a kulcsfontosságú igényekre kell koncentrálni. A megfogalmazott követelményeket rövid magyarázó szöveggel látjuk el. Rendszerkövetelmények Rendszerkövetelmények (a felhasználói követelmények részletezése és lebontása). A rendszerszolgáltatások és megszorítások részletes, a felhasználói követelményekhez (is) kapcsolódó leírása funkcióspecifikáció. Az egész rendszer teljes meghatározását tartalmazza, a rendszerterv kiindulási pontja lesz. Tartalmazhat objektummodelleket, adatfolyam modelleket, stb. Funkcionális és nem funkcionális követelmények A követelményeket sokszor célszerű abból a szempontból is vizsgálni, hogy a rendszer működésére vagy a működést befolyásoló egyéb követelményekre vonatkoznak-e. Ebből a szempontból megkülönböztetünk: funkcionális követelményeket: A rendszer által nyújtandó szolgáltatások ismertetése (hogyan kell reagálnia a rendszernek bizonyos eseményekre, hogyan kell viselkednie egyes szituációkban). A funkcionális követelmények a rendszertől várt funkciókat és/vagy szolgáltatásokat írják le. nem funkcionális követelményeket: A rendszer funkcióival és szolgáltatásaival kapcsolatos megszorítások (időbeli korlátozások, szabványok, hardver és szoftverkörnyezeti előírások, teljesítménykövetelmények, stb.). 8

9 Szakterületi követelmények A rendszer szakterületén alkalmazott előírások, megszorítások (számítási előírások, jogszabályok, stb.). A szakterületi követelmények természetesen lehetnek funkcionális és nem funkcionális követelmények. A követelmények jellegének meghatározása abban nyújt segítséget, hogy eldönthessük: milyen funkcionalitást, milyen felületet biztosítson a program a felhasználó felé, milyen belső funkciókat kell teljesítenie ahhoz, hogy a felhasználó igényeit kielégítse, és működése közben milyen előírásokat, szabályokat kell alkalmaznia, betartania. 9

10 Példa a követelmények tervezésére A követelmények tervezésének egyik módját egy konkrét példán keresztül mutatjuk be. A példa a demonstrációs célokat szolgáló alkalmazások között klasszikusnak számító videotéka feladat lesz. A megoldás modellezéséhez az objektumorientált fejlesztésben gyakran használt UML (Unified Modeling Language, Egységes Modellező Nyelv) technikáját, elemeit használjuk fel. A követelmények feltárása a rendszer elemzésével kezdődik. Mivel feladatunk egy már működő üzleti vállalkozás folyamatainak számítógépes támogatása, a jelenlegi rendszer analízisével kezdjük a munkát. A feladat Készítsünk számítógépes alkalmazást a videotéka kölcsönzési tevékenységének támogatására. A jelenlegi rendszer A videotéka a filmkazetták dobozait az üzlet polcain tárolja. Minden dobozhoz tartozik egy biléta, amelyen a kazetta egyedi sorszáma található. Ha a kazettadoboz mellett nem található biléta, az azt jelenti, hogy a filmet már más kikölcsönözte. Az ügyfelek a kiválasztott film bilétáját odaviszik az alkalmazotthoz, aki kikeresi a film kazettáját. Kölcsönösen meggyőződnek arról, hogy a kazettán a kívánt film van-e. Feljegyzik az ügyfél kódját, a kölcsönzött kazetta sorszámát, a kölcsönzés dátumát, és a visszahozatal tervezett időpontját. A filmet az ügyfél más időpontban is visszahozhatja (de legfeljebb 3 nap múlva), ez a kölcsönzési díjat befolyásolja majd. A kiadott kazetta bilétáját visszahozásig egy Kikölcsönzött filmek címkéjű dobozban tárolják. Visszahozatalkor a nyilvántartó füzetből kikeresik a kölcsönzésnél felvett adatokat, mellé írják a visszahozás dátumát, majd meghatározzák a fizetendő kölcsönzési díjat (jelenleg minden megkezdett nap 250 Ft). Ezután a kazetta visszakerül a szekrénybe, a bilétát pedig visszaakasztják a polcra, a doboz mellé. A kölcsönzéseket nyilvántartó füzetet időnként átvizsgálják, és ha egy ügyfél túllépte a 3 napos maximális határidőt, felszólító levelet küldenek neki. A fenti leírás a videotéka általános működését írja le. Ebből kiindulva a következőket kell elvégeznünk: A folyamat pontosítása A fogalmak tisztázása A számítógéppel támogatott tevékenységek meghatározása 10

11 A folyamat pontosítása A leírás alapján megpróbáljuk a rendszer folyamatát ábrázolni. Amennyiben ez hiánytalanul sikerül, nincs további feladatunk ez ügyben (szinte sosem fordul elő!). Már ebben a szakaszban figyelünk a fogalmak tisztázására. Kezdjük magával a feladattal. Minek a támogatására készítünk szoftvert? A fenti leírás a videotéka általános működését mutatja be. Ebben szerepelnek az üzlet eszközei, az ügyfelek és alkalmazottak, a filmek kiválasztásának módszere, a nyilvántartott adatok, stb. Határozzuk meg a minket érdeklő folyamatot! (Mivel a feladat erősen kapcsolódik egy vagy több munkafolyamathoz, a szakterület elemzéséhez üzleti folyamat modellt használunk) Definíció: A számítógépes alkalmazás feladata a kölcsönzési folyamat támogatása lesz. Ez azt jelenti, hogy nem foglalkozunk az alkalmazottak munkaügyi kérdéseivel, a filmek beszerzésével, az üzlet adóbevallásával, a házipénztár működésével, blokk kiadásával, stb. A következő lépés a folyamat kezdő és végpontjának meghatározása. Definíció: A kölcsönzési folyamat akkor kezdődik, amikor az ügyfél átadja a kívánt kazetta bilétáját az alkalmazottnak. Definíció: A kölcsönzési folyamat akkor fejeződik be, amikor a kazetta visszahozása után az alkalmazott bejegyzi ennek tényét (dátum). A fenti két definíció azt is tisztázza, hogy a fizetéssel kapcsolatos ügyekkel sem foglalkozunk: nem számítjuk ki a fizetendő összeget, nem határozunk meg kedvezményeket, vagy büntetéseket. Kérés biléta átadása Kölcsönzés «cél» Bev étel Ábra 1: A kölcsönzési folyamat Az ügyfél a Kérés eseménnyel elindítja a kölcsönzés folyamatát. A folyamat célja az ügyfél szempontjából a film megszerzése, az üzlet szempontjából pedig a bevétel növelése. Számítógépes alkalmazásunk oldaláról csak a Kölcsönzés folyamattal kell majd foglalkoznunk. 11

12 A korábbi leírást tanulmányozva, ajánlatos fogalom-gyűjteményt készítenünk, hogy: az egyes fogalmak alatt ugyanazt értsük, amit a felhasználó, a hamis fogalmakat kiszűrjük, az egyes fogalmak hatókörét tisztázzuk (Például észrevehetjük, hogy a videotéka alkalmazottainak szótárában a film és a kazetta fogalmak keverednek, szinonimaként használják ezeket) Fogalmak Kölcsönzés Kazetta Film Ügyfél Biléta Kivét Felszólítás Kölcsönzési idő Az a folyamat melynek során az ügyfél megkapja a kívánt kazettát, majd a kölcsönzési idő lejártával (vagy felszólításra), visszahozza azt. Mágneses adathordozó, amely egy vagy több filmet tárol. Az a dolog, amit az ügyfél keres, meg akar nézni. Kazettát kölcsönző ember, aki beiratkozott a videotékába. A kazetta egyedi sorszámát tartalmazó, annak kiválasztását segítő eszköz. A kölcsönzést rögzítő bejegyzés. A 3 nap maximális kölcsönzési időt túllépő ügyfelek számára készített levél. Az a napokban meghatározott időtartam, ameddig a kikölcsönzött kazetta az ügyfélnél van. A fogalmak tisztázása, megértése nem csak azt a célt szolgálja, hogy a fejlesztés során a megrendelő és fejlesztő közös nyelven beszéljen, hanem lehetővé teszi, hogy a későbbi szoftver is a szakterület kifejezéseit, fogalmait használja. 12

13 A kölcsönzés során anyagi és nem anyagi folyamatok játszódnak le. A feladatleírás alapján a kölcsönzési folyamat az alábbi input erőforrásokat igényli, illetve output eredményeket produkálja: Biléta Kazetta Ügyfél adatai biléta átadása Kérés Kölcsönzés «cél» Bev étel Biléta-doboz biléta bedobása kivét megírása, illetve érvénytelenítése Kiv ét felszólítás megírása Felszólítás Ábra 2: A kölcsönzéshez tartozó inputok és outputok A fenti modell alapján fogalmazzuk meg pontosabban a feladatot! A feladat pontosítása Készítsünk számítógépes alkalmazást a videotéka kölcsönzési tevékenységének támogatására. A program segítsen a kazetták kikölcsönzésében és visszavételében. A nyilvántartás alapján, a 3 nap maximális kölcsönzési időt túllépő ügyfelek számára felszólító levelet kell készíteni. Megvizsgálva a pontosított feladatleírást, további tisztázandó kérdést találunk: a kölcsönző ügyfél. Az ügyfél adatait szerepeltetni kell a kölcsönzésnél, de szükségünk van rá a felszólító levél kapcsán is. Ezekhez szükség van az ügyfelek nyilvántartására is, tehát követelményrendszerünk ezzel kiegészül. Ugyanígy észrevehetjük, hogy a kazetta adataira is szükség van, tehát a kazettákról is nyilvántartást kell vezetnünk. Miért? Mert az eredeti folyamatban, amikor az alkalmazott kikeresi a tényleges kazettát, ellenőrzi, hogy azon valóban a keresett film van-e. Ezt megteheti úgy, hogy beteszi egy videó készülékbe, de ez a gyakorlatban nem járható út. Vezessünk inkább megbízható kazetta - film nyilvántartást. Ha már a kazetta film témánál tartunk, további pontosításként meg kell jegyeznünk, hogy egy kazettán nem csak egy film lehet (pl. rajzfilmek). 13

14 A videotéka fő és kisegítő folyamatait egységes modellben ábrázolva megkapjuk a teljes rendszert. Kazetta adatai Ügyfél adatai Kazetták nyilvántartása Ügyfelek nyilvántartása Biléta Kazetta Ügyfél Kérés biléta átadása Kölcsönzés «cél» Bev étel felszólítás megírása biléta bedobása kivét megírása, illetve érvénytelenítése Biléta-doboz Kiv ét Felszólítás Ábra 3: A kiegészítő folyamatok A kölcsönzési folyamat időben két szakaszra oszlik: 1. a kazetta kiadása, és 2. a kazetta visszavétele Mindkét tevékenységnek megvannak a maga bemenő és kimenő adatai, illetve feltételei. A feladatot célszerű úgy ábrázolni, hogy lássuk a kölcsönzési folyamat e két összetevőjét is. 14

15 Kérés biléta átadása Kiadás kiválasztás ki vál asztás kivét megírása biléta bedobása Kazetta Ügyfél Biléta-doboz Kiv ét biléta visszaakasztása kivét kikeresése Kiv ét érvénytelenítése Kölcsönzés Visszahozatal Visszavétel Pénz Ábra 4: A kölcsönzési folyamat felbontása Foglaljuk most már össze a teljes, pontos feladatleírást. A végleges feladatleírás Készítsünk számítógépes alkalmazást a videotéka kölcsönzési tevékenységének támogatására. A program tartsa nyilván a kölcsönzésekkel kapcsolatos adatokat, melyek. a kölcsönző ügyfél kódja a kikölcsönzött kazetta sorszáma a kölcsönzés kelte a tervezett visszahozás dátuma a tényleges visszahozás dátuma A nyilvántartás alapján, a 3 nap maximális kölcsönzési időt túllépett ügyfelek számára felszólító levelet kell készíteni. Az ügyfelekről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalma: ügyfél kódja 15

16 neve címe (irányítószám, város, utca, házszám) A kazettákat és a filmeket is nyilván kell tartani: kazetta sorszáma film címe, rendező 1 film címe, rendező 2.. film cím, rendező n A rendezőt azért rögzítjük, hogy az azonos című filmek egyértelműen megkülönböztethetők legyenek. Az alkalmazás személyi számítógépen, egy munkahelyes, egy felhasználós üzemmódban fog működni. Operációs rendszer: Windows. 16

17 A követelmények ábrázolása használati eset modellben A használati eset modell azt írja le, hogy mire kívánja a felhasználó az alkalmazást használni. A modellben megjelenítjük a felhasználó és a program interakciós szintjét, illetve ha szükséges, tovább bontjuk a fő követelményeket. Itt már megjelenhetnek további, rendszerszintű követelmények is. A kazettakölcsönzési feladat használati eset modellje Az üzleti folyamat elemzéséből kiderült, hogy milyen tevékenységeket kell végezni a kölcsönzéssel kapcsolatban, illetve ezekhez milyen anyagi és információs folyamatok kapcsolódnak. Az alkalmazásnak az információs feladatokat kell támogatnia, tehát a felhasználó az ezekhez tartozó funkciókat várja el a programtól. Az alábbi használati eset modell - kiindulva a korábbi elemzésekből azokra a szolgáltatásokra koncentrál, amiket a programnak a felhasználó felé nyújtania kell. Támogató tevékenységek Fő tevékenység Filmek nyilvántartása Kazetta visszavétele Kazetta kiadása Alkalmazott «include» Kazetták nyilvántartása Karbantartási funkciók + Felvitel + Keresés + Módosítás + Törlés Felszólító levelek készítése Ügyfelek nyilvántartása Ábra 5: Használati eset diagram A fenti diagram a fő felhasználói követelményeket mutatja. Bár a kazetták, és ügyfelek nyilvántartása eredetileg nem felhasználói szinten fogalmazódik meg, de alapvető szükségességük miatt, a rendszer követelményeinek egyeztetésénél erre a szintre kerül. A későbbi implementálásnál kötelezően figyelembe kell venni: a felhasználó ezeket a funkciókat várja el a rendszertől, ezeket fogja keresni programunkban. A program elfogadásánál, átvételénél az egyik döntő szempont az, hogy az mennyire igazodik a támogatott szakterület szakmai és használati igényeihez. A felhasználói felület kialakításánál ezt maximálisan figyelembe kell majd venni. 17

18 Következtetések Mit és hogyan tudtunk meg a fenti elemzésekből? Mire használtuk a diagramokat? A követelmények feltárásánál a jól bevált emberi kommunikációs eszközök (beszéd, hang- és/vagy filmfelvételek) segítségével összegyűjtöttük 1, amit a rendszerről tudnunk kell. Nagyon fontos, hogy a követelményelemzést az illető szakterület jelen esetben a videotéka tapasztalati (helyszíni) megismerésével kezdjük. A szakterület felméréséhez jó eszköz az üzleti folyamat modell, mivel közel áll az emberi gondolkodáshoz. Segítségével feltárhatjuk, megismerhetjük a szakterület munkafolyamatait, és a munkafolyamatokhoz kapcsolódó anyagi és információs folyamatokat. Ez az elemzés azonban csak akkor használható igazán jól, ha olyan rendszert vizsgálunk, amelyben a munkafolyamatok meghatározó szerepet játszanak. Ha feladatunk például egy szövegszerkesztő program készítése, annál ezt a módszert nehezen alkalmazhatnánk. Az egész elemzés célja az, hogy a működő szakterület megismerésétől indulva tisztázzuk, hogy a tervezett alkalmazást kik, mikor, mire és hogyan kívánják használni. Az eredményeket olyan formában kell rögzítünk, hogy bárki számára bármilyen szinten megismerhető legyen a rendszer. E cél elérését szolgálhatja a használati eset modell, amely a majdani felhasználó szemszögéből próbálja a tervezett rendszert ábrázolni: használatát bemutatni. A használati eset modell a követelmények egy újabb szemszögből való megközelítése: vegyük észre, hogy a fenti példában is ugyanazt a rendszert jártuk körbe, és modelleztük különböző eszközökkel. A következő fejezetben összefoglaljuk az üzleti folyamat modellek készítésével kapcsolatos tudnivalókat, majd kitérünk egy újabb követelmény-ábrázolási lehetőségre, a hálós követelménymodellre. A használati eset modellekkel részletesebben nem foglalkozunk, az ezekre vonatkozó további ismeretek megtalálhatók tananyagunk UML diagramokkal foglalkozó részében. 1 Ne feledjük, hogy a követelmények gyűjtése, aktualizálása, felülvizsgálata a fejlesztés teljes folyamatában jelen van lásd: követelmények menedzselése. 18

19 Üzleti folyamatok modellezése (Business Process Model BPM) Az üzleti folyamatok modellezése az egyik alapvető szakasz a szoftverfejlesztésben. A folyamatok elemzése során gyűjtjük össze azokat az információkat, melyeknek alapján megismerjük, megértjük az illető szakterületet. A BPM modell mutatja meg, hogy a tervezett alkalmazásunkat hol és milyen módon illesztjük a támogatandó tevékenységekhez. A folyamatmodellezés mind a jelenlegi, mind a tervezett rendszer megismeréséhez felhasználható. Az elemzés és modellezés kezdeti szakaszában alkalmazott BPM segítségével felmérjük, összegyűjtjük az érintett tevékenységekkel kapcsolatos eseményeket, input erőforrásokat és a keletkező termékeket. A továbbiakban, a későbbi modellek elemeinek (pl. használati esetek) visszacsatolásával ellenőrizhetjük, hogy az üzleti folyamatok mindegyikét figyelembe vettük-e a tervezéskor. Bár a BPM rendszerint tágabb horizonttal rendelkezik, mint amit a szoftver fejlesztésekor figyelembe kell vennünk, talán épp ezért, kiválóan alkalmas arra, hogy meghúzzuk tervezett rendszerünk határait: mit valósítunk meg fejlesztésünk keretei között, és mit nem. A modell elemei Az üzleti folyamat modellekben általában az alábbi diagram-elemeket használjuk: a folyamat célja speciális input elemek és output elemek felhasznált erőforrások tevékenységek események Az üzleti folyamat jellemzője, hogy szervezeti keretek között zajlik, mindig valamilyen kézzelfogható célja van. A folyamat tevékenységekből áll, melyek mindegyike egy meghatározott fogyasztó, vagy piac számára állít elő végterméket. A folyamatnak mindig van egy jól meghatározható kezdete, és egy egyértelmű végpontja. Folyamat Ábra 6: A folyamat szimbóluma 19

20 A szimbólum magában foglalja a folyamatban zajló tevékenységek lefolyását (balról jobbra mutató irány). A belső folyamatok jelzésére az UML aktivitás elemeit használhatjuk. Folyamat Tevékenység 1 Tevékenység 2 Ábra 7: Belső folyamatok jelzése Inputok, erőforrások és információk Az üzleti folyamatok céljaik elérése érdekében információkat használnak fel. Az információk, ellentétben az erőforrásokkal, nem használódnak el a folyamat lezajlása során inkább a transzformációs folyamat részeinek tekinthetjük őket. Az információk származhatnak külső forrásokból, vevőktől, belső szervezeti egységektől, de más folyamatok terméke is lehet. Az erőforrások szintén a folyamat bemenő elemei, de a folyamat tevékenységei során elhasználódnak, beépülnek a termékekbe. Erőforrás Információ «input» «supply» Folyamat Ábra 8: Információk és erőforrások jelzése A <<supply>> jelzés azt mutatja, hogy az információ, vagy egyéb bejövő objektum nem használódik el a folyamat során. Például a nyomtatványok előállítását segítő sablonok akárhányszor felhasználhatók a szövegszerkesztőben. Az <<input>> jelzésű kapcsolat viszont azt jelzi, hogy az erőforrás elhasználódik a tevékenységek végzése során. 20

21 Események Az esemény egy történés, amely elindítja (esetleg megállítja) a folyamatot. Ábra 9: Folyamat indító esemény Output Egy üzleti folyamat mindig létrehoz valamilyen outputot, terméket. A létrehozott termék lehet közbenső (más folyamat inputja), vagy végtermék. Ez a termék lehet egy valóságosan létező objektum (pl. egy ipari gyártmány, vagy jelentés), illetve a bemenő erőforrások egy speciális kombinációja (pl. egy rendezett lista). A folyamat terméke lehet más folyamat elindító oka, eseménye. Erőforrás Információ «input» «supply» Esemény Folyamat «output» «output» Output Output Ábra 10: Outputok 21

22 Célok Egy üzleti folyamat mindig rendelkezik egy vagy több, jól meghatározott céllal. Ezek a célok azok, amiért a rendszer, a szervezet egyáltalán működik. Erőforrás Információ «input» «supply» Esemény Folyamat «goal» Cél «output» «output» Output Output Ábra 11: Cél A folyamatok modellezésének jelentősége Az üzleti folyamatok modellezése eredetileg nem része az UML szabványnak. Az UMLben, és a kapcsolódó fejlesztési módszertanban (UP, Unified Process, Egységesített Eljárás) a követelmények feltárása, elemzése és modellezése bizonyos szempontból mostohán kezelt terület volt. Az eredeti elképzelés szerint a szoftverekkel kapcsolatos követelményeket a használati esetek segítségével térképezzük fel. A használati esetek felhasználó-központúsága pedig biztosítja, hogy a tervezés során ne rugaszkodjunk el a valóságtól, a valós igényektől. Nagyobb, összetettebb rendszerek fejlesztése esetén ez a módszer azonban nem biztosítja a teljes rendszer megértését, illetve ábrázolását, mivel a követelményeknek csak egy részhalmazára koncentrál. Ez megfelelő lehet egy egyszerű alkalmazás tervezése során, de a teljes rendszer megismerésére, a sokféle követelmény (tevékenységek, adatok, korlátozások, környezeti feltételek, hivatalos előírások, stb.) által alkotott teljes igényrendszer gazdaságos ábrázolására nem alkalmas. Az adott szakterület szoftverrel való támogatásának alapfeltétele a szakterület alapos megismerése. Olyan esetekben, amikor az érintett területre a munkafolyamatok, tevékenységek, és az információáramlás jellemző, a folyamatmodellezés hasznos eszköz lehet. 22

A dokumentáció felépítése

A dokumentáció felépítése A dokumentáció felépítése Készítette: Keszthelyi Zsolt, 2010. szeptember A szoftver dokumentációját az itt megadott szakaszok szerint kell elkészíteni. A szoftvert az Egységesített Eljárás (Unified Process)

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

Projectvezetők képességei

Projectvezetők képességei Projectvezetők képességei MOI modell Motivation ösztönzés Organisation szervezés Ideas or Innovation ötletek vagy újítás Más felosztás Probléma megoldás Vezetői öntudat Teljesítmény Befolyás, team képzés

Részletesebben

2. Követelmények (Requirements)

2. Követelmények (Requirements) 2. Követelmények (Requirements) A szoftverfejlesztés első lépése a specifikáció, vagy más néven a követelménytervezés, amelynek célja, hogy meghatározzuk milyen szolgáltatásokat követelünk meg a rendszertől,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 4. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Fizikai terv. A fizikai tervezés részei: Adatterv Adatvédelmi terv A rendszer működésének terve Funkciók terve (programspecifikációk) I/O tervek

Fizikai terv. A fizikai tervezés részei: Adatterv Adatvédelmi terv A rendszer működésének terve Funkciók terve (programspecifikációk) I/O tervek Fizikai terv A fizikai tervezés részei: Adatterv Adatvédelmi terv A rendszer működésének terve Funkciók terve (programspecifikációk) I/O tervek Készítsük el a Hallgatói adatok kezelésének Dialógus tervét!

Részletesebben

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment

Részletes ismertetô. Projektmenedzsment Részletes ismertetô Projektmenedzsment proalpha - Projektmenedzsment A proalpha projektmenedzsment modul egy olyan eszköz, amellyel minden, a projekttel kapcsolatban felmerülô feladat kezelhetô. A többfelhasználós

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

Programtervezés. Dr. Iványi Péter

Programtervezés. Dr. Iványi Péter Programtervezés Dr. Iványi Péter 1 A programozás lépései 2 Feladat meghatározás Feladat kiírás Mik az input adatok A megoldáshoz szükséges idő és költség Gyorsan, jót, olcsón 3 Feladat megfogalmazása Egyértelmű

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I.

Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Magas szintű adatmodellek Egyed/kapcsolat modell I. Ullman-Widom: Adatbázisrendszerek. Alapvetés. 4.fejezet Magas szintű adatmodellek (4.1-4.3.fej.) (köv.héten folyt.köv. 4.4-4.6.fej.) Az adatbázis modellezés

Részletesebben

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer)

vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) vbar (Vemsoft banki BAR rendszer) BAR bemutatása 1994. július 1-jétől kezdte meg működését a Központi Adós- és Hitelinformációs Rendszer, azóta is használt rövidített nevén a BAR, amely kezdetben kizárólag

Részletesebben

Tamagocsi Projektterv

Tamagocsi Projektterv Tamagocsi Projektterv Csapat: CamelCase { Laczik Sándor János; Szőke Gábor; Vasas Szabolcs; } Évfolyam: PTI MSc II. 2011/2012 1. Összefoglaló A feladat egy PC-n futtatható tamagocsi játék fejlesztése.

Részletesebben

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások

NETinv. Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások Új generációs informatikai és kommunikációs megoldások NETinv távközlési hálózatok informatikai hálózatok kutatás és fejlesztés gazdaságos üzemeltetés NETinv 1.4.2 Távközlési szolgáltatók és nagyvállatok

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T A COM for Web internetes számlázó alkalmazás (https://konyveles.multienergie.hu) számlázási rendjéről. 1. A számlák iktatószámainak felépítése: 1.1. Az iktatószám felépítése kimenő

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

Funkcionális modellek leképezése. Dialógusok meghatározása

Funkcionális modellek leképezése. Dialógusok meghatározása III.rész Funkcionális modellek leképezése A felhasználói interfész Elemei: Dialógusok Menük Képerny k/ablakok Nyomtatványok/nyomtatott táblázatok Az on-line folyamatok szétválasztása Off-line folyamatok

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

A PC Connect számlázó program kezelése.

A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program kezelése. A PC Connect számlázó program egy kifejezetten kis vállalatok számára kifejlesztett számlázó program. A számlázót az asztalon található PC Connect számlázó ikonnal

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára

PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program Mérlegelés több cég számára METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1188-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

SW-project management

SW-project management SW-project management 1 PM tárgya tervezés megfigyelés ellenőrzés emberek folyamat események 4P People (emberek) Product (termék) Process (folyamat) Project PM szintjei 3 SW előállítási folyamat bizonytalansága

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge

Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Telepítési útmutató a Solid Edge ST7-es verziójához Solid Edge Tartalomjegyzék Bevezetés 2 Szükséges hardver és szoftver konfiguráció 3 Testreszabások lementése előző Solid Edge verzióból 4 Előző Solid

Részletesebben

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek...

PartSoft Informatikai Kft. KÖNNY felhasználói kézikönyv 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 1 Általános információk... 2 1.1 Számítástechnikai alapok... 2 1.2 Felhasználói ismeretek... 2 2 Ügyfélcsoport... 2 3 Ügyfelek... 3 3.1 Váltás ügyfelek között... 4 4 Bevallások... 4 4.1 Létrehozás... 4

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

Szakterület modell. Bővítés attribútumokkal. BCE, Információrendszer tanszék, Dr. Molnár Bálint, egyetemi

Szakterület modell. Bővítés attribútumokkal. BCE, Információrendszer tanszék, Dr. Molnár Bálint, egyetemi Szakterület modell Bővítés attribútumokkal Előadás célja A szakterületi modellen belül az attribútumok felismerése és leírása, meghatározása (specifikálása). Az attribútumok elkülönítésének korrekt eljárása

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Szoftverdokumentáció

Szoftverdokumentáció Szoftverdokumentáció Minden emberi használatra előállított terméket dokumentálni kell. Definíció: A dokumentum tényeket (adatokat) és/vagy szabályokat (eljárásokat, utasításokat, relációkat) tartalmazó,

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 06 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal beszerzésekkel kapcsolatos folyamatainak minőségügyi szabályozása. Az eljárás rögzíti a beszerzésekkel

Részletesebben

Szerepjáték Project Story of my life

Szerepjáték Project Story of my life Szerepjáték Project Story of my life Leírás A feladat egy konzol felületű játék elkészítése, amely betekintést kíván adni egy egyetemista életébe. A játék felépítését tekintve szerepjáték, de nem a szokásos

Részletesebben

Alapok (a K2D rendszer alapjai)

Alapok (a K2D rendszer alapjai) Alapok (a K2D rendszer alapjai) 1 1. Bevezetés... 3 2. Fastruktúra... 3 2.1. Nyitása, zárása... 3 2.2. Fülek... 5 2.3. Licence kulcs érvényesítése... 9 2.4. Új elem felvitele... 10 2.5. Elem törlése...

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2. Kézikönyv Szelekciós jegyzék 2. Tartalomjegyzék 1 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 4 2 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 PARANCS KERESÉSE...

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása]

WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] WinSarc Irodai Vezérlőpult: - [Ügyfelek nyilvántartása] A programot elsősorban a könyvelőirodák tudják hatékonyan alkalmazni a nagy tömegben, ismétlődően végzendő feladatok ellátására. A program a WinSarc

Részletesebben

Egymástól tanulni a TMMK-ról. V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár 2015. február 4-5. Mire jó a TMMK? Előzmények-tapasztalatok

Egymástól tanulni a TMMK-ról. V. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár 2015. február 4-5. Mire jó a TMMK? Előzmények-tapasztalatok Balatonföldvár 2015. február 4-5. Mire jó a TMMK? Előzmények-tapasztalatok Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ

Részletesebben

A P-touch Transfer Manager használata

A P-touch Transfer Manager használata A P-touch Transfer Manager használata Verzió 0 HUN Bevezetés Fontos megjegyzés A dokumentum tartalma és a termék műszaki adatai értesítés nélkül módosulhatnak. A Brother fenntartja a jogot, hogy értesítés

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Szerződés odaítélése 1/5 HU-Békéscsaba: Szoftvercsomag és információs rendszerek 2009/S 96-137736 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békés

Részletesebben

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével

A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével A beszámoló készítés lépéseinek bemutatása egy mintacég Egyszerű Kft. segítségével 1. A vizsgált cég állományának létrehozása (II.1.2) Egyszerű Kft. 2010. évi állományának létrehozása: DigitAudit főmenü

Részletesebben

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés.

Tárgyszavak: vevőkapcsolatok; CRM; szoftverértékelés. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI CRM-rendszerek értékelése és felépítése Bármerre tekintünk a verseny egyre élesebb. A vállalatok nagy feladat előtt állnak: régi ügyfeleiket meg kell tartaniuk, és újakat

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Oktatási dokumentáció

Oktatási dokumentáció EKOP 2.1.25-2012-2012-0001 kódszámú Az Önkormányzati ASP központ felállítása tárgyú projekt megvalósításához kapcsolódó ASP központ IPARKER rendszer moduljai Oktatási dokumentáció 1/17 Dokumentum információ

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

epraxis Tekintsük át pontról pontra ezeket!

epraxis Tekintsük át pontról pontra ezeket! epraxis Az epraxis program egyéni ügyvédek, kisebb irodák mindennapi tevékenységét segítő eszközként szolgál. Leegyszerűsíti az ügyvédi (asszisztensi, titkárnői) munkavégzést azokon a területeken, melyeken

Részletesebben

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz

Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5. Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz Minták és ismertetők változat 7 alváltozat 5 Munkaerő-felvételi példa oktatóanyag az IBM Process Designer alkalmazáshoz ii Munkaerő-felvételi példa PDF-könyvek és az információközpont A PDF-könyveket nyomtatásra

Részletesebben

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0

DuneHD.hu. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD Center Dune BD Prime Dune HD Base 2.0 Dune HD Base 3.0 Dune BD Prime 3.0 A Zappiti egy donationware, vagyis ingyenes program, mellyel kibővítheted Dune médialejátszód képességeit. A leírás a Zappiti 1.2.1 Beta változata alapján készült. Kompatibilis médialejátszók: Dune HD

Részletesebben

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés

Kézikönyv. Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Kézikönyv Határozott idejű számla könyvelése - értékesítés Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [76372 PARTNER PARTNER KERESKEDŐHÁZ KFT] 7 4 ABAS-ERP

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter

Programozási tételek. Dr. Iványi Péter Programozási tételek Dr. Iványi Péter 1 Programozási tételek A programozási tételek olyan általános algoritmusok, melyekkel programozás során gyakran találkozunk. Az algoritmusok általában számsorozatokkal,

Részletesebben

ETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként

ETA tárgyfelelős. Munka az ETA-ban tárgyfelelősként ETA tárgyfelelős Munka az ETA-ban tárgyfelelősként Tartalomjegyzék Angol nyelvű tárgy létrehozása... 2 Saját tárgyak szerkesztése (idegen-nyelvű is)... 5 Nyelvi habilitáció jelölése... 8 Angol nyelvű tárgy

Részletesebben

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás

Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Kiskunmajsa és környéke turisztikai térinformatikai alkalmazás Tartalomjegyzék 1. A RENDSZER RÖVID LEÍRÁSA...3 1.1. Elvárt funkciók:...3 1.2. Specifikáció...3 1.3. Funkciók ismertetése...3 2. RÉSZLETES

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20

Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Számítógéppel segített folyamatmodellezés Piglerné Lakner Rozália Számítástudomány Alkalmazása Tanszék Pannon Egyetem Számítógéppel segített folyamatmodellezés p. 1/20 Tartalom Modellező rendszerektől

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL

1. JELENTKEZŐ ADATBÁZIS MODUL A toborzást-kiválasztást támogató humáninformatikai megoldásunk, a nexonjob, rugalmasan a vállalati egyedi igények alapján testre szabható. A rendszer webes felületén keresztül jelentkezhetnek a pályázók

Részletesebben

Országos Rendezési Tervkataszter

Országos Rendezési Tervkataszter TeIR Országos Rendezési Tervkataszter Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 3 2. LEKÉRDEZÉSEK... 3 2.1 TERV ELLÁTOTTSÁG LEKÉRDEZÉS... 4 2.1.1. Kördiagram... 5 2.1.2.

Részletesebben

HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM)

HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM) HASZNÁLATI ESET DIAGRAM (USE CASE DIAGRAM) Célja: A követelményrögzítés (a szoftverfejlesztés els fázisaiban, pl. a követelménydefiníciós fázisban használatos). Funkcionális diagram: középpontban a rendszer

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni.

A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést, kizárólag kötelezettséget tud lekérdezni. Leírás a Kompakt ZOLL v5 vámszoftverben elérhető környezetvédelmi termékdíj jelentéshez tartozó modulról. A program jelenleg az import illetve az intrastat adatok alapján tudja elkészíteni a jelentést,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE

DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE DLM PULSE - PREDIKTÍV TÁRGYALÁS TÁMOGATÓ ALKALMAZÁS DLM PULSE A DLM Pulse innovatív testbeszéd kiértékelő megoldás virtuális tanácsadóként segíti az értékesítő munkáját az üzleti tárgyalás során. Könnyen

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

A kiválasztás nehézségei

A kiválasztás nehézségei A kiválasztás nehézségei Bizonyára ismerik azt a viccet, melyben egy egészséges férfi testtartását addig torzítják a ruhabolt eladói, amíg elfogadhatóan nem áll rajta egy hétköznapi konfekcióöltöny. Kint

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot.

2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása. Kitöltési útmutató. A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. 2010. évi fejlesztési támogatás elszámolása Kitöltési útmutató A segédprogram letöltése után válassza az adatszolgáltatás készítése ablakot. Intézményi adatok felvitele: Besorolás: a legördülő ablak segítségével

Részletesebben

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv:

5. Gyakorlat. 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része. NDQL, hálós lekérdező nyelv: 5. Gyakorlat 5.1 Hálós adatbázis modell műveleti része NDQL, hálós lekérdező nyelv: A lekérdezés navigációs jellegű, vagyis a lekérdezés megfogalmazása során azt kell meghatározni, hogy milyen irányban

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén VBA makrók aláírása Office 2007 esetén Windows tanúsítványtárban és/vagy kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office 2007 alkalmazással 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Recept-Tár V2.0.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Étel Recept Nyilvántartó Program

Recept-Tár V2.0.0.0. Bemutató Verzió. Felhasználói Kézikönyv. Étel Recept Nyilvántartó Program Recept-Tár Étel Recept Nyilvántartó Program V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail:

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Megoldási útmutató I.

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER

ALKALMAZÁS KERETRENDSZER JUDO ALKALMAZÁS KERETRENDSZER 2014 1 FELHASZNÁLÓK A cégvezetők többsége a dobozos termékek bevezetésével összehasonlítva az egyedi informatikai alkalmazások kialakítását költséges és időigényes beruházásnak

Részletesebben

Dobozos vagy egyedi szoftver

Dobozos vagy egyedi szoftver Konstantinusz Kft. 2011 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 Mit értünk dobozos vagy egyedi rendszeren... 4 3.1 Dobozos rendszer:... 4 3.2 Egyedi rendszer:... 4 4 A megrendelő szempontjából...

Részletesebben

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció

CCS Hungary, 2000 szeptember. Handling rendszer technikai specifikáció CCS Hungary, 2000 szeptember Handling rendszer technikai specifikáció Hálózati architektúra SITA Hálózat/ Vám/ Internet/... CodecServer üzenet központ DB LA N Laptop computer RAS elérés Adatbázis szerver

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

Temporális adatbázisok. Kunok Balázs szakdolgozata alapján

Temporális adatbázisok. Kunok Balázs szakdolgozata alapján Temporális adatbázisok Kunok Balázs szakdolgozata alapján Miért? Döntéshozatalok körülményeinek meghatározása. Nem csak az a lényeges, hogy hogyan változott az adat, hanem az is, hogy miért. Adatok helyreállíthatók

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapfogalmak 1.1. Felhasználó: mindenki aki Rendszerünket használja, akár Vendégként, Ügyfélként vagy Szolgáltatóként. 1.2. Vendég: olyan Felhasználó, akinek (még) nincs

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Rendszerjavaslat mintapélda

Rendszerjavaslat mintapélda Rendszerjavaslat mintapélda Rendszerjavaslat A helyzetelemzés és a helyzetfelmérés alapján az új rendszer kialakítására elkészítettük az I. számú javaslatot. Az új rendszer kialakítását szükségessé tette

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben