TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ ÉS MINTA Házasság felbontása iránti keresetlevél benyújtásához A mellékelt minta szerint benyújtott keresetlevélben kérheti a bíróságtól házasságának felbontását. Hogyan készítse el a keresetlevelet? három egyező példányban kézzel írva és aláírva három egyező példányban géppel kitöltve és aláírását 2 tanúval hitelesítve Milyen mellékleteket csatoljon? eredeti házassági anyakönyvi kivonatot a gyermekek születési anyakönyvi kivonatát másolatban (ha a házasságból közös kiskorú gyermek származott) amennyiben jövedelme nem haladja meg a Ft-ot és vagyona nincs vagy egyéb körülményei miatt létfenntartása veszélyeztetett, csatoljon költségmentességi nyomtatványt (melyet a bíróságok polgári irodáján beszerezhet) költségmentességi kérelem hiányában csatoljon illetékbélyeget Ft összegben Hol nyújthatja be a keresetlevelet? Az alperes lakóhelye, vagy a házastársak utolsó közös lakhelye szerinti járásbíróságon. Hogyan nyújthatja be a keresetlevelet? Beadhatja a bíróság polgári irodájában személyesen, vagy elhelyezheti a bíróság gyűjtőládájában munkaidőben, vagy feladhatja postán a bíróság címére ajánlott küldeményként.

2 M I N T A /A BONTÓPERI KERESETLEVÉLRE ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ BEADVÁNYRA/ Tisztelt. Járásbíróság! Alulírott felperes.. (név, szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme,sz.ig.sz., foglalkozása, jövedelme) alperes (név,szül. hely, idő, anyja neve, lakcíme, sz.ig.sz., foglalkozása, jövedelme) ellen házasság felbontása iránt KERESETET terjesztek elő az alábbiak szerint. Alperessel(mikor).napján(hol). kötöttem házasságot,melyet a (melyik) Anyakönyvi Hivatal. (anyakönyvi kivonat sorszáma) szám alatt anyakönyvezett. Csatolom az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot. Utolsó közös lakóhelyünk a. (hol) szám alatt volt, amely.. (peres felek vagy más

3 személy) tulajdonát (vagy bérletét) képezi, avagy szívességi vagy egyéb jogcímen használtuk. Az életközösség közöttünk..(mikor) napján szakadt meg. Házasságunkból. közös gyermek származott: - (neve), aki.. napján - (neve), aki. napján -..(neve), aki...napján -.(neve), aki..napján A gyermek (ek) születési anyakönyvi kivonatát másolatban csatolom. Házasságunk teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott, viszont alperessel a járulékos kérdések tekintetében sikerült megegyezésre jutnunk. Tekintettel arra, hogy házasságunk felbontását egyező akaratnyilvánítással kérjük, a megromláshoz vezető okokat nem kívánom feltárni. Miben kell megállapodni az egyező akaratnyilvánítással történő házasság felbontásához március hó 15-e után indult ügyekben? A megegyezéses bontás szabályai megváltoztak. A feleknek a bíróság előtt egyezséget kell kötniük az alább felsorolt kérdésekben: A.) A szülői felügyelet (korábban gyermekelhelyezés) kérdésében. Lehet: A/1. Közös szülői felügyelet (annak minden részjogosítványát a szülők közösen gyakorolják: nevelés, gondozás, gyermek nevének meghatározása, tartózkodási helyének meghatározása, vagyonának kezelése, törvényes képviselete, gyámnevezés, valamint gyámságból való kizárás jogosultsága). - Ha a házastársak közös szülői felügyeletben állapodnak meg, úgy a kapcsolattartás kérdésében nem kell megegyezniük, a gyermek lakóhelyét azonban meg kell határozni.

4 A/2. Nem közös szülői felügyelet (valamelyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot kizárólagosan avagy egyes részjogosítványokat a különélő szülő is gyakorolja a felek megállapodása szerint). B.) Meg kell állapodni a kapcsolattartás kérdésében a különélő szülő és a gyermek (ek) között. - Közös szülői felügyelet esetén a kapcsolattartás kérdésében megállapodni nem kell. - A kapcsolattartás formájára, módjára és gyakoriságára elsődlegesen a felek megállapodása az irányadó. - Megállapodásuknak ki kell terjednie a folyamatos (rendszeres) kapcsolattartásra valamint az időszakos kapcsolattartás időpontjára (nyári szünet, páros ünnepek). C.) Meg kell állapodni a kiskorú gyermek tartásáról. - A gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti (fő szabály). - Mindkét szülő vállalhat természetbeni tartási kötelezettséget. - A gyermektartásdíj mértéke és megfizetésének módja tekintetében elsősorban a szülők megállapodása az irányadó. - A szülők megállapodhatnak abban is, hogy a gyermekétől különélő szülő a tartási kötelezettségének megfelelő vagyontárgy vagy pénzösszeg egyszeri juttatásával tesz eleget. A megállapodás akkor érvényes, ha abban meghatározzák azt az időszakot, amelynek tartamára a juttatás a tartást fedezi, és azt a gyámhatóság vagy perbeli egyezség esetén a bíróság jóváhagyja. - A tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének 15-25%-ában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni. D.) Meg kell állapodni a házastársi közös lakás használata kérdésében (valamelyik fél kizárólagos használatában, avagy az utolsó közös lakás osztott használatában, ez esetben részletezni kell a helyiségek megosztásának módját) E.) Házastársi tartás kérdésében ez irányú igény szerint.

5 Az új szabályok értelmében házastársi közös ingóvagyon megosztásában való megállapodás nem feltétele az egyező akaratnyilvánításon alapuló házasság felbontásának. A felek megállapodása önmagában nem elegendő az egyező akaratnyilvánítással történő bontáshoz. Szükséges, hogy perbeli egyezségüket a bíróság jóváhagyja. A házasság felbontásánál a közös gyermek érdekét figyelembe kell venni. A szülői felügyelet gyakorlásának, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásnak és a gyermek tartásának rendezése során a gyermek érdekének kell elsődlegesen érvényesülnie. E szabályok figyelembevételével dönt a bíróság a felek megállapodásáról, egyezségének jóváhagyásáról. A fentieknek megfelelően megállapodásunk a következő: A.) A szülői felügyelet kérdésében: B.) A kapcsolattartás kérdésében: C.) A gyermektartás kérdésében:

6 D.) A közös lakás használata kérdésében: E.) A házastársi tartás kérdésében: A fent előadottakra tekintettel kérem, hogy a bíróság a.. napján megkötött és a...anyakönyvi Hivatal által folyószám alatt bejegyzett házasságunkat bontsa fel. Kérjük az egyezség jóváhagyását. A keresetlevélre lerovok (jelenleg: forint) eljárási illetéket illetékbélyeg formájában. Vagy: Kérem, hogy a bíróság részemre teljes vagy részleges személyes költségmentességet engedélyezzen. Csatolom a mellékelten kitöltött költségmentességi nyilatkozatot. A bíróság illetékessége az alperes lakóhelyén (vagy a házastársak utolsó közös lakóhelyén) alapul. Közöttünk közvetítői eljárás nem volt folyamatban. Egyéb előadnivaló:

7 Miskolc, 20. év hó napján felperes tanú 1 tanú 2..