HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT. Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték )"

Átírás

1 HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Nyerjen 1 milliót a Multiponttal! (továbbiakban: Nyereményjáték ) A Nyereményjáték szervezője a Multipont Program Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 79., továbbiakban: Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Café Reklám Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 3-5., továbbiakban: Lebonyolító ) látja el. Szervező fenntartja a jogot jelen játékszabályzat (továbbiakban: Játékszabályzat ) módosítására vagy súlyos jogsértés észlelése esetén a teljes játék törlésére. I. A Nyereményjáték időtartama A Nyereményjáték időtartama: április perc május perc II. Résztvevők A Nyereményjátékban részt vehet a jelen pontban külön felsorolt személyek kivételével - bármely magyarországi értesítési illetve tartózkodási címmel, valamint érvényes, fényképes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki meglévő aktív, vagy újonnan regisztrált Multipont Kártyával (lsd: 1. számú melléklet) rendelkezik és a Nyereményjáték időtartama alatt legalább két különböző Multipont Partnernél (lsd. 2. számú melléklet) használja (pontbeváltás és pontgyűjtés egyaránt kártyahasználatnak minősül) a Multipont Kártyáját, valamint a kártyaregisztrációs folyamat során valós, élő címet adott meg. Aki ezeknek a feltételeknek megfelel, automatikusan részt vesz a Nyereményjátékban. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: A MOL üzemanyagtöltő állomások üzemeltetői és munkavállalói; beleértve a partneri és franchise üzemeltetésben működő töltőállomások munkavállalóit is, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvben évi V. törvény (Ptk.) 8:1. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Multipont Program Zrt., és a Café Reklám Kft., a Café Next Kft tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvben évi V. törvény (Ptk.) 8:1. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A CBA Kereskedelmi Kft. és franchise partnerei, a REGIO Kft. és az Extreme Digital Zrt. munkavállalói, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvben évi V. törvény (Ptk.) 8:1. (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. III. A Nyereményjáték menete, nyeremények A Nyereményjátékban való részvételhez a Résztvevőnek a következőket kell tennie: 1. A Multipont Program két különböző partnerénél használja (pontbeváltásra vagy pontgyűjtésre) legkésőbb május 31-én* regisztrált Multipont Kártyáját a Nyereményjáték időtartama alatt, április és május között. 2. Kizárólag a május 31-ig* regisztrált Multipont kártyával rendelkező kártyabirtokosok ve- 1

2 hetnek részt a IV. pontban jelölt sorsoláson. *Papíralapú regisztrációk esetében, az érvényesen kitöltött regisztrációs lapot május 31- ig kell leadni a partneri hálózatokban 3. Regisztrált Multipont kártyának számít valamennyi OTP Multipont bankkártya, valamint az a Multipont törzsvásárlói kártya, a. amelyet a kártya birtokos online hitelesít a oldalon május 31-ig, vagy b. amelyet a kártyabirtokos online igényel a weboldalon és az címére érkező linkre kattintva hitelesít május 31-ig, vagy c. amelyet az üzletekben kihelyezett vagy pénztáros által a kártyával együtt átadott regisztrációs lap kitöltésével és aláírásával ellátva a kártyabirtokos hitelesít és lead a pénztárosnak vagy a hivatalos gyűjtődobozba helyezi május 31-ig. 4. Továbbá a Nyereményjátékban kizárólag azon regisztrált Multipont Kártya tulajdonosok vesznek részt, akik regisztrációjuk során megadták valós, élő címüket. A Szervező nem vállal felelősséget az internet kapcsolat, szerver hibájából adódóan meg nem érkezett vagy későn megérkező regisztrációkért, sem a postai úton beküldött regisztrációs lapok késedelmes beérkezéséért, valamint a postai úton beküldött regisztrációs lapok kézbesítetlenségéért. 5. A Multipont Program hivatalos partnerei a mulitpont.hu/partnerek menüpontban elérhetőek és jelen Játékszabályzat 2. számú mellékeltében megtalálhatóak. 6. A Multipont Kártya használat a Multipont Kártyával történő pontgyűjtésre és pontbeváltásra is vonatkozik. Aki a fentiek szerint a Nyereményjáték időszakában két különböző Partnernél használja április :00 perc és 2015.május 31 23:59 perc között a legkésőbb május 31-ig* regisztrált Multipont törzsvásárlói kártyáját, részt vehet a 4. pontban írt sorsoláson, melynek során a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra. *Papíralapú regisztrációk esetében, az érvényesen kitöltött regisztrációs lapot március 31-ig kell leadni a partneri hálózatokban Fődíj: 1 * 1 millió forint készpénz. A Szervező által nem forgalmazott nyeremények harmadik fél általi felajánlásból származik. Valamennyi azokkal kapcsolatos felelősség az azt rendelkezésre bocsátó harmadik felet terheli. További nyeremények: 10 db Ft-tal feltöltött Extreme Digital ajándékkártya 20 db Ft értékű MOL üzemanyagkártya 40 db Ft értékű CBA vásárlási utalvány 60 db Ft értékű REGIO Játék vásárlási utalvány 2

3 IV. Sorsolás, a nyertesek értesítése, a nyeremények átadása A Nyereményjáték időtartama alatt beérkezett érvényes tranzakciókat (kártyahasználat) a Szervező informatikai rendszerében rögzíti és azok közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján, közjegyző jelenlétében sorsolja ki a nyerteseket. Egy Résztvevő csak egyszer vehet részt a sorsoláson és csak egyszer nyerhet. A sorsolás időpontja: A sorolás nyilvános, helyszíne a Lebonyolító székhelye: 1037 Budapest, Seregély u A MOL üzemanyagkártya a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság vonatkozó általános szerződési feltételeinek megfelelően használható fel. (Általános szerződési feltételek elérhetőek a weboldalon.) A CBA vásárlási utalvány beváltható: élelmiszer, ital, kozmetikum, könyv, újság, vegyi áru és ruházati termékekre. Az utalvány készpénzre nem váltható. Az utalványból készpénz vissza nem adható. Beváltható a CBA emblémával ellátott üzletekben. REGIO Játék vásárlási utalványok a REGIO Játék magyarországi üzleteiben REGIO JÁTÉK teljes árú saját márkás termékeire használhatóak fel, az utalványokon feltüntetett időpontig. Az utalványok készpénzre nem válthatóak. Az Extreme Digital ajándékkártya a oldalon részletezett feltételek figyelembe vételével használható fel. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre nem válthatóak. A sorsolás során a fődíj esetében 5 db tartaléknyertest, az Extreme Digital vásárlási utalványok esetében 10 db, a MOL üzemanyag kártya esetében 20 db, a CBA vásárlási utalvány esetében 40 db, a Régió Játék vásárlási utalványok esetében 60db tartaléknyertes kerül meghatározásra. Szervező ezúton hívja fel a figyelmet, hogy a nyertes Résztvevő helyébe akkor léphet a kihúzásuk sorrendjében tartaléknyertes, ha a nyertes Résztvevő (vagy a sorrendben előrébb álló tartaléknyertes) nem felel meg a Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek, vagy a nyereményről történő értesítésre nem reagál, nem elérhető a Szervező, illetve Lebonyolító számára a kiértesítést követő 8 naptári napon belül. A nyertes Résztvevőt a Szervező a sorsolás időpontját követő 5 munkanapon belül útján értesíti a nyertes Résztvevő a Szervező adatbázisában szereplő aktuális elérhetőségen és ezzel egyidejűleg egyezteti vele a Nyeremény átvételének feltételeit. Amennyiben Nyertes Résztvevő nem adott meg elérhetőséget a regisztrációja során vagy a megadott elérhetőség nem valós, abban az esetben az első számú Pótnyertes lép a Nyertes Résztvevő helyébe. Amennyiben az első számú pótnyertes a kiértesítést követő 3 munkanapon belül nem reagál, vagy nem elérhető, úgy a második számú Pótnyertes lép az első számú Pótnyertes helyébe. Minden Pótnyertesnek 3 munkanap áll rendelkezésére a kiértesítést követően visszajelezni. A Nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes Résztvevő a Szervező adatbázisában szereplő személyes adatainak valóságát fényképes azonosító okmánnyal igazolja a Nyeremény átvételének alkalmával. 3

4 A fődíjat a nyertes Résztvevő veheti át a sorsolás időpontját követő 30 munkanapon belül, amennyiben visszaigazol ben a nyertes értesítő levélre, az általa megadott elérhetőségeken Szervezővel előre egyeztetett időpontban és helyen. A További nyereményeket a nyertes Résztvevő veheti át a sorsolás időpontját követő 30 munkanapon belül, amennyiben visszaigazol ben 3 munkanpon belül a nyertes értesítő levélre, az általa megadott elérhetőségeken Szervezővel előre egyeztetett időpontban és helyen. Amennyiben a személyes átvétel nem kivitelezhető, a Szervező vállalja, hogy postai úton kiküldi, a korábban a Nyertes által megadott postai címre a sorsolást követő 60 munkanapon belül. A Résztvevő köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a fenti határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A nyertes Résztvevőket a Szervező a IV. pontban írt sorsolást követően közzéteszi a weboldalon. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Résztvevő neve, értesítési címe (kizárólag a település megjelölésével) kerül közzétételre, amelyhez valamennyi Résztvevő a Nyereményjátékban való részvétellel hozzájárul. V. Személyi jövedelemadó és egyéb adókötelezettség A Nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket a Szervező viseli. A nyerteseket a Nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség, azonban a Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások őket terhelik (pl. a Nyeremény átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége, stb.). VI. Adatvédelem, tájékoztatók A Résztvevő Multipont Programba történő regisztrációjával hozzájárul, hogy a regisztráció során általa megadott személyes adatait a Multipont Programot üzemeltető, és a Nyereményjátékot szervező Multipont Program Zrt. mint adatkezelő legfeljebb öt évig kezelje az információs és önrendelkezési jogról szóló évi CXII. törvény rendelkezései szerint, hozzájárul továbbá ahhoz, hogy személyes adatait a Lebonyolító (Café Reklám Kft. székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5) részére továbbítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a Nyereményjátékban való részvételnek feltétele. Az adatkezelés elsődleges a Multipont Programhoz kapcsolódó adatbázis építése egyebekben pedig a nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása, a Nyereményjátékkal összefüggő kapcsolattartás és adminisztrációs feladatok teljesítése. Az adatfeldolgozást a Nyereményjáték időtartama alatt a Multipont Program ügyfélszolgálata végzi. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-65847/2013 A Résztvevők a regisztrációs lapon aláírásukkal, az online regisztrálók vagy pedig kártyaigénylők az ben kapott érvényesítő linkre kattintással kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szervező piackutatási és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa a Nyereményjáték lezárását követően is. Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, a hírlevélben a leiratkozás a hírlevélről linkre kattintva, vagy írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az alábbi címen: Multipont Program Zrt Budapest, Október huszonharmadika utca 14. A Szervező garantálja, hogy az információs és önrendelkezési jogról szóló évi CXII. törvényben és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes 4

5 adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: Multipont Program Zrt Budapest, Október huszonharmadika utca 14 vagy az címen. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amenynyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékból való kizáráshoz vezet, ha a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Résztvevő). Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Nyereményjáték időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Nyereményjáték szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. A Multipont Törzsvásárlói Programban való részvétellel kapcsolatos adatkezelésre a program szabályzatában foglalt adatvédelmi rendelkezések irányadóak. A szabályzat a oldalon elérhető. A Résztvevők a Nyereményjátékkal kapcsolatos észrevételeikkel, kérdéseikkel a Multipont Program Zrt.-hez fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 14., Tel: (Helyi tarifával 8-16 órában, munkanapokon, minden körzetből és mobilszámról), A Nyereményjátékról részletes információ elérhető a oldalon a Nyereményjáték időtartama alatt. Amennyiben a Nyereményjáték során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje. A Nyereményjátékban Résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. Budapest, Multipont Program Zrt. Szervező 5

6 1. sz. melléklet: Multipont kártyatípusok Multipont törzsvásárlói kártyák: 6

7 Multipont bankkártyák: 2. sz. melléklet: Nyereményjátékban résztvevő Partnereink 7

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció az Aldi-ban Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata A Duplán jó elnevezésű nyereményjáték részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. A Nyereményjáték szervezője Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1123

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585

1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585 A Kártyanaptár nyereményjátékához kapcsolódó OTP Bank Facebook oldalán elérhető alkalmazás Részvételi és Játékszabályzata (a továbbiakban: Szabályzat). 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA.

AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. AZ ALKALMAZÁST ÉS A RAJTA KERESZTÜL ELÉRHETŐ NYEREMÉNYJÁTÉKOT NEM A FACEBOOK SZERVEZI, ILLETVE AZT SEMMILYEN MÓDON NEM SZPONZORÁLJA, TÁMOGATJA. E.ON Közös nevező! Facebook aktivitáshoz kötött nyereményjáték

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben