Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus"

Átírás

1 Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei augusztus

2 Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Pénzügyek...6 A pénzügyek rendbetétele...6 A vagyongazdálkodás átalakítása...7 Azonnali beavatkozást igénylő ügyek...9 Városüzemeltetés és városfejlesztés...10 Rendteremtés és átszervezés...10 Az új városüzemeltetési modell eredményei...12 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt...12 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt...12 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt Budapesti Távhőszolgáltató Zrt Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft A városüzemeltetés távlati célkitűzései...13 Távhőszolgáltatás...13 Energiagazdálkodás...14 Köztisztaság, hulladékgazdálkodás, útfelújítás...14 Gyógyfürdők...14 Egyéb közszolgáltatások (temetkezés, településtisztaság, kéményseprés)...14 Vegyes tulajdonú társaságok...14 Közlekedés...14 Fejlesztések, beruházások...16 Oktatás, kultúra, sport és turizmus...18 Az elmúlt időszak eredményei...19 Célkitűzések...21 Egészségügy...23 Konszolidáció és az intézményrendszer jövője...23 Szociális terület...24 Paradigmaváltás a hajléktalanellátásban...24 Intézményfenntartás és a szakosított ellátás újjászervezése...25

4

5 Bevezetés Tisztelt Olvasó! A évi önkormányzati választások után, hivatalba lépésünket követően késedelem nélkül munkához láttunk. A munka egyidejűleg három fő irányvonal mentén indult el: a legfontosabb feladat a rendteremtés volt, amely mint fő rendező elv a jövőben is minden területen a tevékenység zsinórmértékéül szolgál, ezzel párhuzamosan szükség volt azonban az azonnali beavatkozást igénylő problémák kezelésére a válsághelyzet elkerülése érdekében és emellett a hosszú távú kiszámítható működést biztosító tervezésre, ágazati szakmai koncepciók kidolgozására. A munka alapját A nemzet fővárosa című választási program alaptételei jelentették és jelentik ma is, de az előző városvezetés hagyatékának kezelése minden területen jelentős erőfeszítéseket igényel. Mindezek mellett a megváltozott világgazdasági környezethez is folyamatosan alkalmazkodva kell a magunk elé kitűzött célokat megvalósítani. Miközben a főváros polgárai hosszas várakozás után birtokba vehették az újjászületett Margit hidat vagy éppen végigsétálhattak a megszépült Károly körúton, és az Alstommal kötött egyezséggel mentőövet dobtunk Magyarország legnagyobb beruházásának, a háttérben kezdetét vette a kevésbé látványos, ám az elkövetkezendő évek fejlesztési és ágazati politikáit is alapjaiban meghatározó strukturális átalakítás. A Fővárosi Önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával szétválasztottuk a választott testületek és a hivatali apparátus feladatait, átrendeztük a döntéshozatali hatásköröket. Az előző városvezetés gazdálkodási tevékenységének anomáliái következtében kialakult helyzet azonnali beavatkozást igényelt. E tevékenység keretében helyreállítottuk a költségvetési fegyelmet, rendet teremtettünk a cégeink gazdálkodásában, új városüzemeltetési modellt vezettünk be, új szerződéskötési szabályokat tettünk kötelezővé. Gátat vetettünk a pazarlásnak és a korrupciónak. Mindannyiunk közös igénye és a fejlődés záloga is egyben: a rend. Az elmúlt hónapok során érkezett állampolgári visszajelzések megerősítettek minket abban, hogy helyes úton jártunk akkor, amikor a fővárost egyre inkább terhelő hajléktalanság problémáját kezeltük, valamint az aluljárókban és egyéb frekventált közterületeken tapasztalható tarthatatlan állapotokat minden szereplő számára megnyugtató módon rendeztük. Ezt a politikát kívánjuk folytatni a jövőben is. A város élhetőbbé tételét, a fővárosiak és az ide látogatók komfortérzetének növelését szolgálták többek között a közösségi közlekedés rendjével kapcsolatos szigorítások. A BKV megállóiban várakozók és az aluljárókon áthaladók szó szerint fellélegezhettek akkor, amikor ezekre a közterületekre dohányzási tilalmat vezettünk be. Fejlesztési politikánk vezérlő elvei a reális igényekhez igazodás, a gazdasági környezethez való folyamatos alkalmazkodás és a főváros egységét szem előtt tartó stratégiai gondolkodás. Az álmodozások kora lejárt, szakítottunk az öncélú presztízsberuházások gyakorlatával, valamint a soha meg nem valósuló légvárak tervezgetésével. A továbbiakban csak olyan beruházásokat valósítunk meg, amelyek gyakorlati megvalósulásukkal, nem pedig csupán azok ígéretével szolgálják a budapestiek érdekeit. Mindebben építeni kívánunk a Kormánnyal való konstruktív együttműködésre. Tarlós István főpolgármester 5

6 ZÖLD KÖNYV Pénzügyek Az önkormányzati választások után, amikor átvettük Budapest pénzügyeinek és vagyongazdálkodásának irányítását, egy helyzetkép és stratégia nélküli, rendezetlen ügyekkel és beárazatlan kockázatokkal teli, pénzügyi válsághelyzetben lévő fővárost kaptunk. Az általános problémákon túl számos nagy horderejű, jókora kockázatokat rejtő, azonnali cselekvést igénylő ügyet kellett gyorsan megismernünk és megfelelően rendeznünk. Ezeket nem hirtelen, átgondolatlan döntésekkel oldottuk meg, amelyek bizonyára gyors, de nem megfelelő válaszokat eredményeztek volna a főváros problémáira, hanem megfontolt, szakmai alapú, normatív problémakezeléssel. A legfontosabb célunk ezeken a területeken a rendteremtés volt. Átláthatatlan és rendezetlen viszonyok között képtelenség egy várost a polgárok érdekeinek megfelelően irányítani. Kiváltképp igaz ez akkor, ha Magyarország legfontosabb és legnagyobb városának, Budapestnek a pénzügyeiről van szó. A gazdasági válság előtti években ez még nem idézett elő közvetlen csődhelyzetet, de a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben kizárólag az átlátható pénzügyek, a szigorú gazdálkodási egyensúly és a biztos kezű pénzügyi irányítás nyújthat stabilitást Budapest és polgárai számára. A pénzügyek rendbetétele A pénzügyek területén a prioritások következetes érvényesítése és a gazdálkodási fegyelem helyreállítása lehetővé tette a hosszabb távra való tervezést, valamint stratégiai és koncepcionális lépések megtételét is. A 2011-es költségvetés tervezésénél, csökkenő adóbevételek mellett, egy átfogó, priorizáláson alapuló költségcsökkentési módszerrel dolgoztunk. Ezzel sikerült mérsékelni a főváros finanszírozási hiányát, miközben a legfontosabb feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat is sikerült kigazdálkodnunk. Ezt a megközelítést a főváros történetében először használtuk a költségvetés összeállítása során. Az éves költségvetés összeállítása mellett egy új, a ciklust átívelő Gazdasági Program megalkotásával keretbe foglaltuk a város pénzügyeinek rendezését, ezzel megállítjuk az adósságfelhalmozást, így hosszú távon biztosítható lesz a főváros pénzügyi egyensúlya és a tartós adósságcsökkentés. Elengedhetetlennek tartottuk a hivatali pénzügyi rendszer egyszerűsítését és centralizációját is. A Gazdasági Program mintegy előfeltétele és kerete annak, hogy az önkormányzat alapvető feladatait megvalósítsa, azaz képes legyen a finanszírozhatóság határain belül a megfelelő szolgáltatásokat nyújtani a polgárok számára. Fő célja a gazdálkodási egyensúly megteremtése, a főváros pénzügyeinek hosszú távú racionalizálása, rendezése a legsúlyosabb hiányosságokból kiindulva. Ez egyrészt a működési és fejlesztési kiadások átmeneti visszafogásával, a jövőben pedig egyensúlyi kritériumok felállításával biztosítja a város pénzügyeinek zavartalanságát. Budapest újfajta gazdálkodása a hivatali működés további korszerűsítését is megkívánta, amely az átláthatóságon és középtávon a költségek csökkentésén kívül egyben a gazdálkodási szemlélet meghonosítását is jelenti a politikai és bürokratikus szemlélet túlsúlyának rovására. A Gazdasági Program fő elemei az alábbiakban foglalhatóak össze: a főváros eladósodottsága tovább nem növelhető, ami a működés további racionalizálását, a fejlesztésekre vonatkozóan pedig szigorúbb elbírálási kritériumok bevezetését jelenti; a főváros a BKV problematikájának kezelésére csak fokozott állami szerepvállalás mellett képes; 6

7 Pénzügyek növelni kell a főváros saját jogú adóbevételeit úgy, hogy a lakosság összes adóterhelése közben nem növekedhet. A Gazdasági Program a hivatali működésre vonatkozóan a következő elvárásokat fogalmazza meg: egy eddig nem létező, nagyobb piaci vállalatok gyakorlatához hasonló központi kincstári (treasury) rendszer létrehozása és a kontrolling szemlélet meghonosítása; a pénzügyi információs rendszer használatának kiterjesztése, amely biztosítja a naprakész pénzügyi információkat a főváros vezetése számára, és lehetővé teszi a gazdálkodásban való tényleges alkalmazását; zárt költségvetés-tervezési rendszer létrehozása; kockázatkezelés bevezetése, amelynek segítségével a jelentősebb fejlesztésekről, és felújításokról is előzetes, illetve folyamatos kockázati értékelés készülhet; a közbeszerzési rendszer megújítása, előzetes részletes költségvetések elkészítése, a hivatal és intézményei, gazdasági társaságai részére központi közbeszerzés megvalósítása, árlejtések és az elektronikus közbeszerzés elindítása. A Gazdasági Program megvalósítása nehéz és többéves folyamat, melyben az új működésre, fejlődési pályára állítás az, amit ebben a választási ciklusban meg tudunk valósítani. Egyelőre ennek a folyamatnak az elején tartunk, most folyik a szükséges szervezeti átalakítás, az informatikai igények specifikálása és megrendelése, az új működés szabályainak kialakítása. A vagyongazdálkodás átalakítása A fővárosi vagyongazdálkodás kiterjedt problémakörnek bizonyult. A vagyongazdálkodás a pénzügyi területhez hasonlóan átláthatatlan és kétes ügyekkel volt tele. A fővárosi és intézményi vagyon tekintetében nem volt egységes vagyonkezelés, a különböző vagyonelemek köre nem volt pontosan meghatározható, a könyvekben szereplő vagyon értéke nem tükrözte annak valós piaci értékét, a vagyongazdálkodás irányítását és végrehajtását semmilyen koncepció vagy stratégia nem jellemezte. Ebből közvetlenül következett a fejlesztési források teljes hiánya és a felújítások elhalasztása a legvégső pillanatig. A fent említett, sürgős témák megismerésével, a helyzet áttekintésével és intézkedési tervek gyors felállításával úrrá lettünk a nehéz helyzeten. Az itt is szükséges szerkezeti átalakításoktól sok energiát vont el a halasztást nem tűrő ügyek kezelése, de időközben sikeresen kialakítottuk a Fővárosi Vagyongazdálkodási Koncepciót, amelyet a Fővárosi Közgyűlés elfogadott. Ez az alapja a hosszú távú Vagyongazdálkodási Stratégiánknak. A Vagyongazdálkodási Stratégia elemei az alábbiakban foglalhatóak össze: az önkormányzati feladatellátás elsőbbséget élvez, és a vagyongazdálkodás ezt szolgálja ki, majd utána következik a piaci típusú gazdálkodás megvalósítása; a vagyongazdálkodás fenntartható módon szolgálja az önkormányzati feladatok ellátását, mind ökológiai, mind ökonómiai, mind pedig szociológiai szempontok szerint; 7

8 ZÖLD KÖNYV a feladat-ellátáshoz nem szükséges vagyonelemekkel piaci alapú tevékenységet is folytatunk; a törzsvagyon annak felmérése és pontos meghatározása után kizárólag az önkormányzati feladatellátást szolgálja majd; a városfejlesztés tervezése és megvalósítása során egyensúly jön létre a törzsvagyon fejlesztése és az egyéb, törzsvagyoni körbe nem tartozó vagyonelemek fejlesztése között, az önkormányzati feladatellátás prioritásának megtartása mellett. A főváros kezelésében lévő vagyon lehető legjobb hasznosítása és az egységes vagyongazdálkodás érdekében létrehoztunk egy holdingot, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt-t (BFVK), amelynek feladata a közüzemi kör kivételével a Fővárosi Önkormányzat összes közvetlen és közvetett tulajdonának kezelése. Az átláthatóság biztosítására és a vagyonelemek pontos meghatározása érdekében vagyonkatasztert készítünk, amelynek közbeszerzési előkészítése folyik. Ebben megvalósul a főváros összes vagyonának és a vagyon hasznosításának felmérése, majd megtörténik a feladatellátáshoz szükséges vagyonelemek körének meghatározása. Az intézmények tevékenységéhez nem szükséges vagyont a BFVK veszi majd kezelésbe, így biztosítva a vagyongazdálkodás költséghatékonyságát. A jövőben megvalósítjuk a BFVK és a fővárosi intézmények közös ingatlanfelmérését, amellyel ezek ingatlanhiányát és túlkínálatát vizsgáljuk meg. A célnak megfelelő ingatlanok esetében a felújítási, átalakítási szükségletek felmérése történik meg, a környezettudatosság és energiahatékonyság szempontjaira is tekintettel. Az önkormányzat és intézményei céljainak nem megfelelő ingatlan esetén először a más intézmény által vagy más célra való hasznosítás mérlegelése következik, ezek után pedig a feleslegessé vált ingatlan bizonyos feltételek mellett értékesíthető. Céljaink a vagyongazdálkodás területén, hogy Budapesten: egységes szemléletű, tiszta, átlátható vagyongazdálkodás valósuljon meg valamennyi típusú vagyon esetén, szakszerű feladatmegoldással, szakmai csoportokra bontva a vagyongazdálkodást; az önkormányzat feladatellátásához szükséges vagyon rendelkezésre álljon, a változó igényekhez igazodó vagyon pedig megőrizze értékét, a feladatellátáshoz nem szükséges vagyon értéke pedig növekedjen a szakszerű piaci hasznosítással; a vagyongazdálkodási feltételrendszer bevezetésre kerüljön, az ingatlanok értéken történő használata megvalósuljon; az önkormányzat feladataihoz szükséges társasági részesedések többségi tulajdona hosszú távon megmaradjon; az önkormányzati feladatmegoldáshoz szükséges ingatlanok működési hely, a feladatmegoldás minősége és az üzemeltetés költsége szempontjából való optimalizálása megtörténjen; a vagyon összetétele, valós értéke és helye a nyilvántartásokban naprakészen rendelkezésre álljon; 8

9 Pénzügyek a vagyongazdálkodás bevételeit, költségeit, értéknövekedését és -csökkenését a költségvetésben egy helyen, egymással szembeállítva tervezzük meg; egy, a célok teljesülésének méréséhez számszerűsíthető visszacsatolási rendszer működjön, amely rendszeres és naprakész információkat biztosít; a vagyon eladása és az ebből keletkező azonnali bevételek realizálása ne legyen cél az önkormányzat forrásigényének ellenére sem. A fenti célok megvalósítása egységes, átlátható és rendezett vagyongazdálkodást eredményez majd a fővárosban, emiatt a vagyon bevételei és összértéke növekedni fog, költségei csökkennek, ezáltal jobban szolgálja Budapest polgárainak igényeit, és olyan stratégiává válik, amelyet az ország önkormányzatai mintaként követhetnek. Azonnali beavatkozást igénylő ügyek Bár legfontosabb céljaink a város pénzügyeinek és vagyongazdálkodásának rendbetétele és ezek stratégiáinak kialakítása, majd megvalósítása, az előző városvezetés több, nagy horderejű, azonnali cselekvést igénylő ügyet hagyott ránk, amelyek jelentős erőforrásokat vontak el az előbb említett célkitűzések megvalósításától. Egyik legkomplikáltabb és leginkább bizonytalan kimenetelű projekt, amelyet átvettünk a leköszönő városvezetéstől, a Közraktárak (CET) fejlesztése volt. Korábban jó ötletnek tűnt, hogy a Közraktárak elbontása helyett PPP konstrukcióban valósítsanak meg egy kereskedelmi és kulturális funkciót egyaránt betöltő épületegyüttest. A kiváló ötlet valóra váltása során viszont az eredeti előfeltételektől a főváros számára hátrányos módon tértek el. Az évekkel ezelőtt lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének (3 milliós törzstőkéjű, ismeretlen tulajdonosi hátterű cég) sikerült az akkor attraktívnak tűnő pályázata eredményét olyan szerződésekbe önteni, amelyek összességükben kizárólag a fővárosra nézve voltak hátrányosak. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy az építkezés és a majdani működtetés kockázatait a PPP konstrukció ellenére a fővárosnak kellett vállalni minden irányban. A beruházás végösszege 8,6 milliárd forint, amely minimális önrész mellett, óriási bankhitelből valósul meg. Még a mai napon sem mondható meg, hogy az átadásra mikor kerülhet sor és az üzemeltetés mikortól indulhat el. A fővárosnak a jelenlegi szerződései szerint legalább 31 milliárd forintot kell kifizetnie a 25 éves üzemeltetési időszak alatt. Az új városvezetés munkájának célja: a szerződési garanciák érvényesítése, a beruházás mielőbbi megfelelő minőségben történő átadás-átvételének kikényszerítése, hogy az eredeti szerepe szerint még 2011-ben megkezdhesse működését a főváros lakossága érdekében. Célunk, hogy a jövőben az eddig kialakult jogellenes állapotokat megszüntessük, a hasznosítás során szemponttá váljon a gazdaságos működtetés mellett az eredeti koncepciónak megfelelő igények magas szintű kielégítése és a főváros érdekeinek erőteljes érvényesülése. A Budapest Szíve Program alapvető célja az volt, hogy erősítse a történelmi belváros kulturális, kereskedelmi és igazgatási szerepét forgalomcsökkentéssel, közmű-felújításokkal és a zöldfelületek növelésével a Károly körúton és a Március 15. téren. Ezt a kiemelt fejlesztési projektet, amelyhez az Európai Unió több milliárd forintos támogatást ígért, olyan súlyos gondokkal vettük át az előző, liberális-szocialista városvezetéstől, amelyek a támogatás teljes összegének elvesztésével fenyegettek. A projekt hanyag előkészítésére vall, hogy felelős lebonyolító szervezet nem került kijelölésre, a beadott tervek elnagyoltak voltak. Mindez azt eredményezte, hogy az előző városvezetés állandó versenyfutásban volt az idővel, ami pedig tűzoltás jellegű, átgondolatlan lépésekkel és félmegoldásokkal járt együtt. A támogatási szerződés nem volt összhangban a vállalkozói szerződéssel, ráadásul mindkettő igen nagy arányban eltért a már megvalósított projekttől. Káosz, rendetlenség, fejetlenség és hibák jellemezték a projektet. 9

10 ZÖLD KÖNYV A koordináló személyeket összefogva, rendszeres egyeztetéseket tartottunk a megoldandó problémákról a kivitelezőkkel, partnerekkel és érintett felekkel, tárgyaltunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a terveinkről. Fokozatosan, feszített és végül eredményes munkával a megfelelő mederbe tereltük a folyamatokat. A projekt mára műszakilag készen áll, az ünnepélyes átadásra szeptember 2-án kerül sor. Hamarosan elindul a Budapest Szíve Program második üteme, amellyel Budapest központja tovább szépülhet, kellemes kikapcsolódást és szép látványt nyújtva a polgárok részére. A kerületi önkormányzatok lakástörvény szerinti befizetései körül is kaotikus állapot uralkodott. Az közötti időszak befizetési kötelezettségeiről a főváros még pontos kimutatással sem rendelkezett. Az új városvezetés azonnal hozzákezdett a rendteremtéshez ezen a területen is. Megállapítottuk, hogy a 23 budapesti kerület közül mindössze 5 tett maradéktalanul eleget a lakásértékesítések utáni befizetéseknek, és mindössze 3 kerületi önkormányzattal született megállapodás a tartozás rendezése érdekében. Azonnali tárgyalásokat folytattunk a 18, fizetési kötelezettségeit csak részben vagy egyáltalán nem teljesítő kerülettel. Miközben egymás után kötjük a megállapodásokat az egyes kerületekkel a tartozás ütemezett fizetése érdekében, a kerületek oldaláról felmerült jogos észrevételek figyelembevételével rendeletmódosításon dolgozunk, hogy a befizetésekből származó Városrehabilitációs Keretből azok a kerületek is pályázhassanak támogatásra, amelyek ebből eddig különböző okokból ki voltak zárva, és az elmúlt években többnyire erre hivatkozva tagadták meg a lakáseladásaikból származó befizetéseiket. Városüzemeltetés és városfejlesztés A fővárosi tulajdonban lévő közüzemi társaságok mindenféle normatív szabályrendszer nélkül működtek. A kontrollmechanizmus hiánya a gazdasági egyensúly megbomlását eredményezte, óriási károkat okozva ezzel az önkormányzat gazdálkodásában. A súlyos örökség egyik, mindenki által jól ismert példája a 4-es metró járműszállítási projektje, de említhetnénk az elmúlt években a BKV körül vagy éppen a Rác-fürdő felújítása kapcsán kirobbant botrányokat is. Rendteremtés és átszervezés október 27-én az újonnan alakult Fővárosi Közgyűlés első érdemi ülésén jóváhagytuk az új városüzemeltetési intézményrendszer koncepcióját, módosítottuk a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok alapító okiratait, a cégek élére többségében új vezetőket választottunk. Megszüntettük a városüzemeltetési feladatokat ellátó részvénytársaságok igazgatóságait, csökkentettük a felügyelőbizottságok létszámát, új felügyelőbizottságokat választottunk, bérpolitikai irányelveket fogadtunk el, melyeknek hatásaként a kifizetett béreket, illetőleg tiszteletdíjakat éves szinten 650 millió forinttal csökkentettük. Két új részvénytársaságot hoztunk létre: a közmű közszolgáltatási feladatokat végző cégekkel kapcsolatos tulajdonosi döntés-optimalizáció érdekében a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt-t és a közlekedés minden szegmensében jelentkező feladatok összehangolására, szakmai irányítására és később megrendelői feladataink ellátására is alkalmas Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t. A Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) a százszázalékosan önkormányzati tulajdonban álló közüzemi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok alkotta elismert holdingként elsősorban vagyongazdálkodási és stratégiai működtetési funkció teljesítésére alakult. A városüzemeltetés önálló, tartalmi célja a közszolgáltatások során a fogyasztói szempontok 10

11 Városüzemeltetés és városfejlesztés előtérbe helyezése és minél eredményesebb érvényesítése. A korábban önálló társaságként tulajdonosi kontroll nélkül működő Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., a FŐTÁV Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKERT Zrt., a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. az elismert vállalatcsoportban ellenőrzött társaságként működik a jövőben. A holding irányító társaságának igazgatóságába megkérdőjelezhetetlen szakmai múlttal rendelkező, nagytekintélyű bölcseket kértünk fel, Fodor István, Bienerth Gusztáv és Pap Géza személyében, a BKK igazgatóságába pedig olyan neves közlekedési szakembereket hívtunk meg, mint például Várszegi Gyula és Csanády Csaba. Szakítva a korábbi politikai hitbizománnyal, a transzparencia jegyében a cégek irányító testületében is helyet biztosítottunk az ellenzéknek. Mindkét holding felügyelőbizottságának élére Kovács Árpádot, az Állami Számvevőszék volt elnökét kértük fel. Az egyes társaságok új vezetésének közreműködésével elvégeztük a korábbi kétes szerződések felülvizsgálatát, majd megtettük a megfelelő intézkedéseket a pénzcsapok elzárása érdekében. Mindezen erőfeszítések eredményeképpen az elmúlt 10 hónapban a cégcsoport szintjén 4,5-5 milliárd forintos megtakarítást értünk el. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) életre hívását az egységes szemléletű közlekedéspolitika megvalósulásának, az uniós projektek sikeres és eredményes lebonyolításának és a közlekedési módok közötti koordináció javításának igénye indokolta. A BKK létrehozása a közlekedésszervezési feladatokon túl biztosítja, hogy a közúti ágazat bevételei a finanszírozási hiánnyal küszködő egyéb közlekedési ágazatokba átcsoportosíthatóak legyenek. A BKK az intézményrendszer átalakításáról szóló koncepció végrehajtásán túl megalakulásától kezdve közreműködik számos közlekedésszakmai irányítási feladat ellátásában is. Ennek eredményeként a budapesti tömegközlekedési eszközökön január 11. napjától a közterület-felügyelők is részt vesznek a jegyellenőrzésben, május 1-jén pedig életbe lépett a fővárosi közösségi közlekedést meghatározó, a járatok forgalmi jellemzőit tartalmazó új paraméterkönyv, melyet idén először a Budapesti Közlekedési Központ készített elő a BKV-val közösen. A Google, a BKK és a BKV együttműködésének eredményeképpen június 30-tól megjelentek a budapesti közösségi közlekedési járatok menetrendjei is a Google Térképen, sőt ezen túlmenően a kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében a korábban elhalt projektötlet, a BuBi-projekt is újraindulhat, mely a város leginkább beépített, legsűrűbben lakott területein mindenki számára könnyen hozzáférhető, alacsony díj ellenében kölcsönvehető kerékpárokat biztosít majd. Az elkövetkező időszak fontos feladata a személyszállítási közszolgáltatási struktúra átalakítása a hazai törvényi változásokkal összhangban. A BKK számos jogszabály módosítását kezdeményezte, melynek eredményeképpen megszületett a tiszta viszonyok megteremtése érdekében az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló évi XCI. törvény. A Fővárosi Közgyűlés június 22-én elfogadta a fővárosi taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló új rendeletet, melynek alapján a drosztok üzemeltetését január 1-jétől szintén a BKK végzi. A Fővárosi Közgyűlés ugyanezen ülésén döntött az FKF Zrt. közút-fenntartási ágazatának kiválásáról, valamint, a BKK Közút Zrt. megalapításáról. Ezen túlmenően folyamatos az egyeztetés a szaktárcával a személyszállítási törvény tervezetének véglegesítése érdekében is, melynek várható hatálybalépése január 1. napja. A törvény elfogadása kulcsfontosságú a BKK-val kapcsolatos átalakítási folyamat eredményes lezárásához. Az elmúlt hónapok közgyűlési döntései alapján a BKK átveszi a Főpolgármesteri Hivataltól a megvalósítás alatt álló egyes projektek menedzsment feladatait, ilyen például: a Margit híd felújítása, a csepeli gerincút, a budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, a Budapest Szíve Program, vagy a Futár projekt. A BKK átveszi továbbá több előkészítés, illetve megvalósítás alatt álló projekt lebonyolítását, ilyen például az 1-es, 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, a villamos és trolibusz járműbeszerzés, a budai észak-déli villamoshálózat projekt, a közösségi kerékpárosközlekedés-fejlesztések, a parkolási rendszer komplex fejlesztései, és az elektroni- 11

12 ZÖLD KÖNYV kus jegyrendszer lehetséges bevezetési módjainak előkészítése. A feladatok átvételének köszönhetően az észak-déli villamoshálózat projekt megvalósításáról a BKK aktív közreműködésével megállapodás született, melynek megfelelően a támogatási szerződések megkötésének előkészítése, illetve a szükséges további vizsgálatok elvégzése folyamatban van. A 2-es és a 4-es metró járműbeszerzésére a BKV Zrt. az Alstommal kötött szerződést. Az, hogy az Alstom nem tudott sem időben szállítani, sem típusengedélyt szerezni a kocsikhoz, a cég saját felelőssége. A Nemzeti Közlekedési Hatóság az előzetes típusengedélyről szóló határozatában rögzítette, hogy milyen fékrendszert szükséges a metrókocsikba beszerelni ahhoz, hogy a végleges típusengedély megszerezhető legyen. A ciklus eddig talán legjelentősebb eredményeként a 4-es metró járműszállítási projektjét a fővárosi és nemzetgazdasági érdekeknek megfelelően korrigáltuk, ennek érdekében szigorú feltételek mellett megállapodást írtunk alá a szállító Alstom céggel azzal a kikötéssel, hogy amennyiben nem tud határidőre típusengedélyt szerezni, új pályázat kiírására kerül sor. Az általunk kötött megállapodás az előzővel ellentétben lehetővé teszi, hogy 2014-ben átadjuk az ország legnagyobb beruházását a budapestieknek. Az Európai Bizottság illetékes szakmai szervezete a BKK létrehozását a legmesszebbmenőkig támogatja, és egyben Magyarország legfigyelemreméltóbb közlekedési intézményrendszer-átalakításaként aposztrofálta. Az új városüzemeltetési modell eredményei Az elmúlt 10 hónap során az új városüzemeltetési modell bevezetésének eredményeképpen a főváros cégei hatékonyabban és gazdaságosabban működnek. A megtakarítások a társaságok méretétől és tevékenységétől függően az évi néhány tízmillió forintos összegektől a milliárdos nagyságrendig terjednek. A társaságok többsége a pazarlás megszüntetése mellett bevételeit is növelni tudta. (A BKV például hosszú idő után először növelte jegybevételeit mintegy 1 milliárd forinttal.) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) Az új cégvezetés minden területen szigorú takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. Az aktív értékesítési tevékenység bevezetésével, a 2011 első negyedévi árbevétel a 2010 első negyedéves teljesítménynél közel 20%-kal, azaz több mint 190 millió forinttal kedvezőbben alakult. Sajnos azonban az idei kedvezőtlen nyári időjárás miatt kevesen látogatták a fővárosi strandokat, ennek következtében az árbevétel is elmaradt a várttól. Az üzemeltetési szerződés felmondásával a tervezett megtakarítás havi 40 millió forint, az ebből fakadó összes megtakarítás meghaladja az 1 milliárd forintot. Az új őrző-védő szolgálattal kötött szerződés révén évi millió forint megtakarítás várható, a fitnesz-szolgáltatásokkal kapcsolatos megtakarítás éves szinten megközelíti a 15 millió forintot. A cég vezetése jelenleg is több ügyben folytat tárgyalást, például a beléptető rendszer üzemeltetésének átvételéről, valamint a Rác-fürdő üzemeltetésének mielőbbi elindításáról és a korábban végveszélybe sodródott projekt megmentéséről. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI) Az új cégvezetés a korábban kötött szerződéseket teljes körűen felülvizsgálta. Az egyes bérlők és a BTI Zrt. közé beékelt cégekkel kötött szerződéseket közös megegyezéssel megszüntették. Az új bérleti szerződések eredményeként 2010-hez képest több mint 15 millió forint díjbevétel-növekedés várható 2011-ben. A beszerzési rendszer átalakításával, az alvállalkozói szerződések megszüntetésével, továbbá a biztonsági szabályrendszer bevezetésével az adózott eredmény a tavalyi évhez képest 174 millió forinttal javult. 12

13 Városüzemeltetés és városfejlesztés Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) A év végén, az átadás-átvételt követően teljes körű jogi, közbeszerzési átvilágítás történt, melynek során a társaság több mint 1500 élő szerződésének tételes felülvizsgálata valósult meg. Az elsődlegesen meghozott intézkedések nyomán, azonnal felmondott, illetve a társaság számára előnyösen módosított szerződések eredményeként közel 1,3 milliárd forint megtakarítás várható. A vállalat szervezetének átalakítását követően a szervezeti egységek összevonása, illetve alacsonyabb szintre sorolása következtében jelentősen csökkent a vezetői szintek száma, és így az ahhoz kapcsolódó személyi juttatás is. Mint az a Fehér könyv -ből már ismeretes, a korábbi cégvezetés az útszóró só beszerzése során egyoldalúan lemondott a beszállított mennyiség súlyellenőrzéséről. A szállítmányok ellenőrző mérését az új menedzsment visszaállította, majd új közbeszerzést írt ki a só beszerzésére, illetve amint erre lehetősége nyílik csatlakozik a közútkezelők által kezdeményezett országos beszerzéshez, melytől jelentős költségmegtakarítás várható. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV) A vállalat új szervezeti struktúrájának kialakítását követően, a cégnél foglalkoztatottak összlétszámának megtartása mellett a vezetők száma jelentősen lecsökkent. Az átalakítások társasági szinten évi több mint 30 millió forint személyi jellegű költségcsökkentést eredményeznek. A cégnél több beszerzést leállítottak, illetve számos előnytelen szerződés felmondásra került. A meglévő szerződések egy részénél pedig jelenleg is folynak az árcsökkentést célzó tárgyalások. Ezek eredményeként cégcsoport szinten közel 700 millió forint éves közvetlen megtakarítás jelentkezik a működési költségekben. A beszerzési rendben alapvető változás, hogy január 1-től nem csak a távhőszolgáltatással közvetlenül kapcsolatos, hanem az összes beszerzés közbeszerzés keretében valósul meg (az energiabeszerzés kivételével). Az energiabeszerzés területén 2011-ben 480 millió forint megtakarítást sikerült elérni a évi bázishoz képest, a működési költségek ez év első félévében 552 millió forinttal alacsonyabbak, mint az előző év első félévében és 243 millió forinttal kisebbek a tervezettnél. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV) A vállalat külső szolgáltatókkal és beszállító cégekkel meglévő szerződéseinek többségét átvizsgáltuk, és azon esetekben, ahol a minőségi szint megtartása vagy esetleges emelése mellett sikerült gazdaságilag megfelelőbb megoldást találni, ott szerződést módosítottunk, vagy új szerződést kötöttünk. A belső működési tartalékok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az üzembezárások révén 19 millió forint, a személyi állomány átszervezése kapcsán 68 millió forint, valamint az üzemanyag-felhasználás hatékonyságának növelése eredményeképpen 12 millió forint, összesen mintegy 100 millió forint megtakarítás érhető el. A városüzemeltetés távlati célkitűzései A közszolgálat, rend, erős város hívószavak mentén tisztább, zöldebb, biztonságosabb, rendezettebb Budapest megteremtésére törekszünk. Távhőszolgáltatás A korszerű távhőszolgáltatás fenntartásának, fejlesztésének nincs alternatívája (megszüntetése egyébként sem lehetséges). A távhőrendszer fennmaradása érdekében meg kell teremteni a távhő árának versenyképességét a direkt gázfűtéssel szemben. Ennek megoldása a hőtermelés, mellyel olcsóbb hőenergiához lehet jutni. 13

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Budapest közlekedés koncepciója

Budapest közlekedés koncepciója BUDAPEST ÚJ DIMENZIÓI Heti Válasz urbanisztika konferencia sorozat Budapest, 2011. november 29. Budapest közlekedés koncepciója Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Tartalom Budapest

Részletesebben

2011.10.06. Fenntartható közlekedés Budapesten intézményfejlesztés, projektek. Áttekintés. Budapesti Közlekedési Központ. A BKK céljai, eszközei

2011.10.06. Fenntartható közlekedés Budapesten intézményfejlesztés, projektek. Áttekintés. Budapesti Közlekedési Központ. A BKK céljai, eszközei Áttekintés Élhetőbb városok, falvak Konferencia Budapest, 2011. szeptember 29. Fenntartható közlekedés Budapesten intézményfejlesztés, projektek Somodi László Stratégiai, fejlesztési és beruházási igazgató

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

Városfejlesztő társaság létrehozása:

Városfejlesztő társaság létrehozása: VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága: Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet

Részletesebben

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Európai Mobilitási Hét Európai Autómentes Nap Záró Értekezlet Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Kerényi László Sándor Főosztályvezető BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt 1 Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

M e g h í v ó. a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére.

M e g h í v ó. a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére. M e g h í v ó a Fővárosi Közgyűlés 2013. május 29-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében, (Budapest V., Városház u. 9-11. I. emelet) tartandó ülésére. N a p i r e n d e k: 1. Javaslat

Részletesebben

3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS

3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS 3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS Az eljárásban részt vevő egyes társaságok: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVK) (székhelye: 1052 Budapest, Városház u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Tervezett indítás dátuma (negyedév) A Budapesti Fogaskerekű Vasút tervezési-előkészítési feladatainak elvégzése (keretmegállapodás szerint)

Tervezett indítás dátuma (negyedév) A Budapesti Fogaskerekű Vasút tervezési-előkészítési feladatainak elvégzése (keretmegállapodás szerint) Tárgy Szakterület Tervezett indítás dátuma (negyedév) 1 A Budapesti Fogaskerekű Vasút tervezési-előkészítési feladatainak elvégzése (keretmegállapodás szerint) II. 2 (M1 Millfav meghosszabbítása projekt

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK A szakképzési rendszer átalakításának úgy kell végbemennie, hogy

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.)

Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) Beszámoló a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft működéséről (2009. június 23-2009. december 31.) 1. A társaság megalakulása Társaságunkat a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Budapest Ösztöndíj Program 2015. Választható szakdolgozat témakörök

Budapest Ösztöndíj Program 2015. Választható szakdolgozat témakörök Budapest Ösztöndíj Program 2015. Választható szakdolgozat témakörök 1. Az önkormányzati ellenőrzés lehetőségei az önkormányzati érdekkörbe tartozó gazdasági társaságok esetében 2. Az önkormányzati belső

Részletesebben

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot.

Kialakítja és érvényre juttatja az egységes várospolitikai gyakorlatot és arculatot. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 1.) A Tisztségviselői Kabinet főbb feladatai a.) Általános feladatok: Közreműködik az önkormányzat város stratégiai feladatainak kialakításában és megvalósításában. Kialakítja

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról 2011-2014.

Jegyzőkönyvi kivonat. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról 2011-2014. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 26-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA DÁVID ILONA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA 1 TARTALOM I. ÁTALAKULÁS II. EREDMÉNYEK III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 2 I. ÁTALAKULÁS 3 I.1. A MÁV

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye

J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB: 80.080-47/2006. J a v a s l a t Miskolc, Bartók Béla köz útépítési munkák kivitelezésének többlet fedezetigénye Összeállította: Egyeztetve: Nagy László Városüzemeltetési

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről

Budai fonódó villamoshálózat. A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről Budai fonódó villamoshálózat A fővárosi önkormányzat rövid ismertetése a projektről A fejlesztés lényege az Észak- és Közép-budai villamoshálózat kapcsolatainak kiépítése, mellyel egy átjárható, fonódó

Részletesebben

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése

Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztése 2013. július 29. Befejezõdött a Debreceni közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését célzó beruházás. A DKV Zrt.

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím:

Curriculum Vitae. Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: Curriculum Vitae Név Tapasztó Sándor Születési dátum: 1976 április 21. Cím: 6720, Tisza L. krt. 36-38. I. em.1. Tel.: +36-30-8220274 E-mail: saoni76@gmail.com TANULMÁNYOK: 2005-2006 Budapesti Műszaki és

Részletesebben

Megújuló fejlesztéspolitika

Megújuló fejlesztéspolitika Megújuló fejlesztéspolitika Megújuló fejlesztéspolitika Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter 2011. január 14. Gyökeresen megújítjuk a fejlesztéspolitika

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése

6. melléklet. A Sárbogárd városközponti akcióterület. költség haszon elemzése 6. melléklet A Sárbogárd városközponti akcióterület költség haszon elemzése Városháza (polgármesteri hivatal) Ügyfélszolgálat Információs központ kialakítása, akadálymentesítéssel Pénzügyi bevételek 0

Részletesebben

Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2014. évi tevékenységéről

Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2014. évi tevékenységéről Tájékoztató az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Kuratóriumának elnöke Ó z d, 2015. június 24. 1

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára

ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára ARKCONSULTING KFT. Tájékoztató NAGYKERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK számára Sz KOCKÁZAT BIZTONSÁG SZAKÉRTELEM BEVEZETŐ Egy jól működő vállalkozás elengedhetetlen alappillére az átlátható, hatékony, és mérhető

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/182-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében

Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében Lehetne zöldebb a magyar energiarendszer? Tények és lehetőségek a hazai költségvetés tükrében Felsmann Balázs - 2010. március 10. 1 Magyarországi helyzet Válságkezelő kormányprogram vs. fenntartható energiarendszer

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

A KÖZFELADATOK KATASZTERE

A KÖZFELADATOK KATASZTERE A KÖZFELADATOK KATASZTERE A közfeladatok katasztere 2/5 1. A közfeladatok felülvizsgálata és a közfeladatok katasztere A közigazgatás korszerűsítése a világban az elmúlt másfél-két évtizedben vált központi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. október 30-i ülésére Tárgy: Döntés Zirc város részvételéről a Szociális és Munkaügyi Minisztérium helyi önkormányzatok gyermek

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

Egészségügyi beszállítók finanszírozása

Egészségügyi beszállítók finanszírozása Dr. Molnár Tamás Igazgató Speciális Vállalati Termékek Egészségügyi beszállítók finanszírozása MKB Bank ZRt. 2011. október 13. MKB Bank általában aaa Az MKB Bank Magyarország vezető vállalati bankja (1-2.

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december

A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A Közép-Európa 2020 Operatív Program Vezetői Összefoglalója 3.2. Tervezet 2013. december A CENTRAL EUROPE (KÖZÉP-EURÓPA) Transznacionális Program a 2014-2020-as programozási periódusban a közép-európai

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

Az állami vagyonpolitika kialakult irányai, eredmények dr. Tóth Ernő közigazgatási tanácsadó Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Az állami vagyonpolitika kialakult irányai, eredmények dr. Tóth Ernő közigazgatási tanácsadó Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság Az állami vagyonpolitika kialakult irányai, eredmények dr. Tóth Ernő közigazgatási tanácsadó Vagyongazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2010. évi helyzet, a kiindulási pont A kormányzati struktúrában

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a nemzeti hatáskörben nyújtott egyes erdészeti célú támogatási rendeletek módosításáról VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ikt.szám: XXIV1514/3/2010 Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2010. november 16-án ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nemzeti hatáskörben

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben