Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus"

Átírás

1 Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei augusztus

2 Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Pénzügyek...6 A pénzügyek rendbetétele...6 A vagyongazdálkodás átalakítása...7 Azonnali beavatkozást igénylő ügyek...9 Városüzemeltetés és városfejlesztés...10 Rendteremtés és átszervezés...10 Az új városüzemeltetési modell eredményei...12 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt...12 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt...12 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt Budapesti Távhőszolgáltató Zrt Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft A városüzemeltetés távlati célkitűzései...13 Távhőszolgáltatás...13 Energiagazdálkodás...14 Köztisztaság, hulladékgazdálkodás, útfelújítás...14 Gyógyfürdők...14 Egyéb közszolgáltatások (temetkezés, településtisztaság, kéményseprés)...14 Vegyes tulajdonú társaságok...14 Közlekedés...14 Fejlesztések, beruházások...16 Oktatás, kultúra, sport és turizmus...18 Az elmúlt időszak eredményei...19 Célkitűzések...21 Egészségügy...23 Konszolidáció és az intézményrendszer jövője...23 Szociális terület...24 Paradigmaváltás a hajléktalanellátásban...24 Intézményfenntartás és a szakosított ellátás újjászervezése...25

4

5 Bevezetés Tisztelt Olvasó! A évi önkormányzati választások után, hivatalba lépésünket követően késedelem nélkül munkához láttunk. A munka egyidejűleg három fő irányvonal mentén indult el: a legfontosabb feladat a rendteremtés volt, amely mint fő rendező elv a jövőben is minden területen a tevékenység zsinórmértékéül szolgál, ezzel párhuzamosan szükség volt azonban az azonnali beavatkozást igénylő problémák kezelésére a válsághelyzet elkerülése érdekében és emellett a hosszú távú kiszámítható működést biztosító tervezésre, ágazati szakmai koncepciók kidolgozására. A munka alapját A nemzet fővárosa című választási program alaptételei jelentették és jelentik ma is, de az előző városvezetés hagyatékának kezelése minden területen jelentős erőfeszítéseket igényel. Mindezek mellett a megváltozott világgazdasági környezethez is folyamatosan alkalmazkodva kell a magunk elé kitűzött célokat megvalósítani. Miközben a főváros polgárai hosszas várakozás után birtokba vehették az újjászületett Margit hidat vagy éppen végigsétálhattak a megszépült Károly körúton, és az Alstommal kötött egyezséggel mentőövet dobtunk Magyarország legnagyobb beruházásának, a háttérben kezdetét vette a kevésbé látványos, ám az elkövetkezendő évek fejlesztési és ágazati politikáit is alapjaiban meghatározó strukturális átalakítás. A Fővárosi Önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával szétválasztottuk a választott testületek és a hivatali apparátus feladatait, átrendeztük a döntéshozatali hatásköröket. Az előző városvezetés gazdálkodási tevékenységének anomáliái következtében kialakult helyzet azonnali beavatkozást igényelt. E tevékenység keretében helyreállítottuk a költségvetési fegyelmet, rendet teremtettünk a cégeink gazdálkodásában, új városüzemeltetési modellt vezettünk be, új szerződéskötési szabályokat tettünk kötelezővé. Gátat vetettünk a pazarlásnak és a korrupciónak. Mindannyiunk közös igénye és a fejlődés záloga is egyben: a rend. Az elmúlt hónapok során érkezett állampolgári visszajelzések megerősítettek minket abban, hogy helyes úton jártunk akkor, amikor a fővárost egyre inkább terhelő hajléktalanság problémáját kezeltük, valamint az aluljárókban és egyéb frekventált közterületeken tapasztalható tarthatatlan állapotokat minden szereplő számára megnyugtató módon rendeztük. Ezt a politikát kívánjuk folytatni a jövőben is. A város élhetőbbé tételét, a fővárosiak és az ide látogatók komfortérzetének növelését szolgálták többek között a közösségi közlekedés rendjével kapcsolatos szigorítások. A BKV megállóiban várakozók és az aluljárókon áthaladók szó szerint fellélegezhettek akkor, amikor ezekre a közterületekre dohányzási tilalmat vezettünk be. Fejlesztési politikánk vezérlő elvei a reális igényekhez igazodás, a gazdasági környezethez való folyamatos alkalmazkodás és a főváros egységét szem előtt tartó stratégiai gondolkodás. Az álmodozások kora lejárt, szakítottunk az öncélú presztízsberuházások gyakorlatával, valamint a soha meg nem valósuló légvárak tervezgetésével. A továbbiakban csak olyan beruházásokat valósítunk meg, amelyek gyakorlati megvalósulásukkal, nem pedig csupán azok ígéretével szolgálják a budapestiek érdekeit. Mindebben építeni kívánunk a Kormánnyal való konstruktív együttműködésre. Tarlós István főpolgármester 5

6 ZÖLD KÖNYV Pénzügyek Az önkormányzati választások után, amikor átvettük Budapest pénzügyeinek és vagyongazdálkodásának irányítását, egy helyzetkép és stratégia nélküli, rendezetlen ügyekkel és beárazatlan kockázatokkal teli, pénzügyi válsághelyzetben lévő fővárost kaptunk. Az általános problémákon túl számos nagy horderejű, jókora kockázatokat rejtő, azonnali cselekvést igénylő ügyet kellett gyorsan megismernünk és megfelelően rendeznünk. Ezeket nem hirtelen, átgondolatlan döntésekkel oldottuk meg, amelyek bizonyára gyors, de nem megfelelő válaszokat eredményeztek volna a főváros problémáira, hanem megfontolt, szakmai alapú, normatív problémakezeléssel. A legfontosabb célunk ezeken a területeken a rendteremtés volt. Átláthatatlan és rendezetlen viszonyok között képtelenség egy várost a polgárok érdekeinek megfelelően irányítani. Kiváltképp igaz ez akkor, ha Magyarország legfontosabb és legnagyobb városának, Budapestnek a pénzügyeiről van szó. A gazdasági válság előtti években ez még nem idézett elő közvetlen csődhelyzetet, de a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben kizárólag az átlátható pénzügyek, a szigorú gazdálkodási egyensúly és a biztos kezű pénzügyi irányítás nyújthat stabilitást Budapest és polgárai számára. A pénzügyek rendbetétele A pénzügyek területén a prioritások következetes érvényesítése és a gazdálkodási fegyelem helyreállítása lehetővé tette a hosszabb távra való tervezést, valamint stratégiai és koncepcionális lépések megtételét is. A 2011-es költségvetés tervezésénél, csökkenő adóbevételek mellett, egy átfogó, priorizáláson alapuló költségcsökkentési módszerrel dolgoztunk. Ezzel sikerült mérsékelni a főváros finanszírozási hiányát, miközben a legfontosabb feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat is sikerült kigazdálkodnunk. Ezt a megközelítést a főváros történetében először használtuk a költségvetés összeállítása során. Az éves költségvetés összeállítása mellett egy új, a ciklust átívelő Gazdasági Program megalkotásával keretbe foglaltuk a város pénzügyeinek rendezését, ezzel megállítjuk az adósságfelhalmozást, így hosszú távon biztosítható lesz a főváros pénzügyi egyensúlya és a tartós adósságcsökkentés. Elengedhetetlennek tartottuk a hivatali pénzügyi rendszer egyszerűsítését és centralizációját is. A Gazdasági Program mintegy előfeltétele és kerete annak, hogy az önkormányzat alapvető feladatait megvalósítsa, azaz képes legyen a finanszírozhatóság határain belül a megfelelő szolgáltatásokat nyújtani a polgárok számára. Fő célja a gazdálkodási egyensúly megteremtése, a főváros pénzügyeinek hosszú távú racionalizálása, rendezése a legsúlyosabb hiányosságokból kiindulva. Ez egyrészt a működési és fejlesztési kiadások átmeneti visszafogásával, a jövőben pedig egyensúlyi kritériumok felállításával biztosítja a város pénzügyeinek zavartalanságát. Budapest újfajta gazdálkodása a hivatali működés további korszerűsítését is megkívánta, amely az átláthatóságon és középtávon a költségek csökkentésén kívül egyben a gazdálkodási szemlélet meghonosítását is jelenti a politikai és bürokratikus szemlélet túlsúlyának rovására. A Gazdasági Program fő elemei az alábbiakban foglalhatóak össze: a főváros eladósodottsága tovább nem növelhető, ami a működés további racionalizálását, a fejlesztésekre vonatkozóan pedig szigorúbb elbírálási kritériumok bevezetését jelenti; a főváros a BKV problematikájának kezelésére csak fokozott állami szerepvállalás mellett képes; 6

7 Pénzügyek növelni kell a főváros saját jogú adóbevételeit úgy, hogy a lakosság összes adóterhelése közben nem növekedhet. A Gazdasági Program a hivatali működésre vonatkozóan a következő elvárásokat fogalmazza meg: egy eddig nem létező, nagyobb piaci vállalatok gyakorlatához hasonló központi kincstári (treasury) rendszer létrehozása és a kontrolling szemlélet meghonosítása; a pénzügyi információs rendszer használatának kiterjesztése, amely biztosítja a naprakész pénzügyi információkat a főváros vezetése számára, és lehetővé teszi a gazdálkodásban való tényleges alkalmazását; zárt költségvetés-tervezési rendszer létrehozása; kockázatkezelés bevezetése, amelynek segítségével a jelentősebb fejlesztésekről, és felújításokról is előzetes, illetve folyamatos kockázati értékelés készülhet; a közbeszerzési rendszer megújítása, előzetes részletes költségvetések elkészítése, a hivatal és intézményei, gazdasági társaságai részére központi közbeszerzés megvalósítása, árlejtések és az elektronikus közbeszerzés elindítása. A Gazdasági Program megvalósítása nehéz és többéves folyamat, melyben az új működésre, fejlődési pályára állítás az, amit ebben a választási ciklusban meg tudunk valósítani. Egyelőre ennek a folyamatnak az elején tartunk, most folyik a szükséges szervezeti átalakítás, az informatikai igények specifikálása és megrendelése, az új működés szabályainak kialakítása. A vagyongazdálkodás átalakítása A fővárosi vagyongazdálkodás kiterjedt problémakörnek bizonyult. A vagyongazdálkodás a pénzügyi területhez hasonlóan átláthatatlan és kétes ügyekkel volt tele. A fővárosi és intézményi vagyon tekintetében nem volt egységes vagyonkezelés, a különböző vagyonelemek köre nem volt pontosan meghatározható, a könyvekben szereplő vagyon értéke nem tükrözte annak valós piaci értékét, a vagyongazdálkodás irányítását és végrehajtását semmilyen koncepció vagy stratégia nem jellemezte. Ebből közvetlenül következett a fejlesztési források teljes hiánya és a felújítások elhalasztása a legvégső pillanatig. A fent említett, sürgős témák megismerésével, a helyzet áttekintésével és intézkedési tervek gyors felállításával úrrá lettünk a nehéz helyzeten. Az itt is szükséges szerkezeti átalakításoktól sok energiát vont el a halasztást nem tűrő ügyek kezelése, de időközben sikeresen kialakítottuk a Fővárosi Vagyongazdálkodási Koncepciót, amelyet a Fővárosi Közgyűlés elfogadott. Ez az alapja a hosszú távú Vagyongazdálkodási Stratégiánknak. A Vagyongazdálkodási Stratégia elemei az alábbiakban foglalhatóak össze: az önkormányzati feladatellátás elsőbbséget élvez, és a vagyongazdálkodás ezt szolgálja ki, majd utána következik a piaci típusú gazdálkodás megvalósítása; a vagyongazdálkodás fenntartható módon szolgálja az önkormányzati feladatok ellátását, mind ökológiai, mind ökonómiai, mind pedig szociológiai szempontok szerint; 7

8 ZÖLD KÖNYV a feladat-ellátáshoz nem szükséges vagyonelemekkel piaci alapú tevékenységet is folytatunk; a törzsvagyon annak felmérése és pontos meghatározása után kizárólag az önkormányzati feladatellátást szolgálja majd; a városfejlesztés tervezése és megvalósítása során egyensúly jön létre a törzsvagyon fejlesztése és az egyéb, törzsvagyoni körbe nem tartozó vagyonelemek fejlesztése között, az önkormányzati feladatellátás prioritásának megtartása mellett. A főváros kezelésében lévő vagyon lehető legjobb hasznosítása és az egységes vagyongazdálkodás érdekében létrehoztunk egy holdingot, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt-t (BFVK), amelynek feladata a közüzemi kör kivételével a Fővárosi Önkormányzat összes közvetlen és közvetett tulajdonának kezelése. Az átláthatóság biztosítására és a vagyonelemek pontos meghatározása érdekében vagyonkatasztert készítünk, amelynek közbeszerzési előkészítése folyik. Ebben megvalósul a főváros összes vagyonának és a vagyon hasznosításának felmérése, majd megtörténik a feladatellátáshoz szükséges vagyonelemek körének meghatározása. Az intézmények tevékenységéhez nem szükséges vagyont a BFVK veszi majd kezelésbe, így biztosítva a vagyongazdálkodás költséghatékonyságát. A jövőben megvalósítjuk a BFVK és a fővárosi intézmények közös ingatlanfelmérését, amellyel ezek ingatlanhiányát és túlkínálatát vizsgáljuk meg. A célnak megfelelő ingatlanok esetében a felújítási, átalakítási szükségletek felmérése történik meg, a környezettudatosság és energiahatékonyság szempontjaira is tekintettel. Az önkormányzat és intézményei céljainak nem megfelelő ingatlan esetén először a más intézmény által vagy más célra való hasznosítás mérlegelése következik, ezek után pedig a feleslegessé vált ingatlan bizonyos feltételek mellett értékesíthető. Céljaink a vagyongazdálkodás területén, hogy Budapesten: egységes szemléletű, tiszta, átlátható vagyongazdálkodás valósuljon meg valamennyi típusú vagyon esetén, szakszerű feladatmegoldással, szakmai csoportokra bontva a vagyongazdálkodást; az önkormányzat feladatellátásához szükséges vagyon rendelkezésre álljon, a változó igényekhez igazodó vagyon pedig megőrizze értékét, a feladatellátáshoz nem szükséges vagyon értéke pedig növekedjen a szakszerű piaci hasznosítással; a vagyongazdálkodási feltételrendszer bevezetésre kerüljön, az ingatlanok értéken történő használata megvalósuljon; az önkormányzat feladataihoz szükséges társasági részesedések többségi tulajdona hosszú távon megmaradjon; az önkormányzati feladatmegoldáshoz szükséges ingatlanok működési hely, a feladatmegoldás minősége és az üzemeltetés költsége szempontjából való optimalizálása megtörténjen; a vagyon összetétele, valós értéke és helye a nyilvántartásokban naprakészen rendelkezésre álljon; 8

9 Pénzügyek a vagyongazdálkodás bevételeit, költségeit, értéknövekedését és -csökkenését a költségvetésben egy helyen, egymással szembeállítva tervezzük meg; egy, a célok teljesülésének méréséhez számszerűsíthető visszacsatolási rendszer működjön, amely rendszeres és naprakész információkat biztosít; a vagyon eladása és az ebből keletkező azonnali bevételek realizálása ne legyen cél az önkormányzat forrásigényének ellenére sem. A fenti célok megvalósítása egységes, átlátható és rendezett vagyongazdálkodást eredményez majd a fővárosban, emiatt a vagyon bevételei és összértéke növekedni fog, költségei csökkennek, ezáltal jobban szolgálja Budapest polgárainak igényeit, és olyan stratégiává válik, amelyet az ország önkormányzatai mintaként követhetnek. Azonnali beavatkozást igénylő ügyek Bár legfontosabb céljaink a város pénzügyeinek és vagyongazdálkodásának rendbetétele és ezek stratégiáinak kialakítása, majd megvalósítása, az előző városvezetés több, nagy horderejű, azonnali cselekvést igénylő ügyet hagyott ránk, amelyek jelentős erőforrásokat vontak el az előbb említett célkitűzések megvalósításától. Egyik legkomplikáltabb és leginkább bizonytalan kimenetelű projekt, amelyet átvettünk a leköszönő városvezetéstől, a Közraktárak (CET) fejlesztése volt. Korábban jó ötletnek tűnt, hogy a Közraktárak elbontása helyett PPP konstrukcióban valósítsanak meg egy kereskedelmi és kulturális funkciót egyaránt betöltő épületegyüttest. A kiváló ötlet valóra váltása során viszont az eredeti előfeltételektől a főváros számára hátrányos módon tértek el. Az évekkel ezelőtt lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének (3 milliós törzstőkéjű, ismeretlen tulajdonosi hátterű cég) sikerült az akkor attraktívnak tűnő pályázata eredményét olyan szerződésekbe önteni, amelyek összességükben kizárólag a fővárosra nézve voltak hátrányosak. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy az építkezés és a majdani működtetés kockázatait a PPP konstrukció ellenére a fővárosnak kellett vállalni minden irányban. A beruházás végösszege 8,6 milliárd forint, amely minimális önrész mellett, óriási bankhitelből valósul meg. Még a mai napon sem mondható meg, hogy az átadásra mikor kerülhet sor és az üzemeltetés mikortól indulhat el. A fővárosnak a jelenlegi szerződései szerint legalább 31 milliárd forintot kell kifizetnie a 25 éves üzemeltetési időszak alatt. Az új városvezetés munkájának célja: a szerződési garanciák érvényesítése, a beruházás mielőbbi megfelelő minőségben történő átadás-átvételének kikényszerítése, hogy az eredeti szerepe szerint még 2011-ben megkezdhesse működését a főváros lakossága érdekében. Célunk, hogy a jövőben az eddig kialakult jogellenes állapotokat megszüntessük, a hasznosítás során szemponttá váljon a gazdaságos működtetés mellett az eredeti koncepciónak megfelelő igények magas szintű kielégítése és a főváros érdekeinek erőteljes érvényesülése. A Budapest Szíve Program alapvető célja az volt, hogy erősítse a történelmi belváros kulturális, kereskedelmi és igazgatási szerepét forgalomcsökkentéssel, közmű-felújításokkal és a zöldfelületek növelésével a Károly körúton és a Március 15. téren. Ezt a kiemelt fejlesztési projektet, amelyhez az Európai Unió több milliárd forintos támogatást ígért, olyan súlyos gondokkal vettük át az előző, liberális-szocialista városvezetéstől, amelyek a támogatás teljes összegének elvesztésével fenyegettek. A projekt hanyag előkészítésére vall, hogy felelős lebonyolító szervezet nem került kijelölésre, a beadott tervek elnagyoltak voltak. Mindez azt eredményezte, hogy az előző városvezetés állandó versenyfutásban volt az idővel, ami pedig tűzoltás jellegű, átgondolatlan lépésekkel és félmegoldásokkal járt együtt. A támogatási szerződés nem volt összhangban a vállalkozói szerződéssel, ráadásul mindkettő igen nagy arányban eltért a már megvalósított projekttől. Káosz, rendetlenség, fejetlenség és hibák jellemezték a projektet. 9

10 ZÖLD KÖNYV A koordináló személyeket összefogva, rendszeres egyeztetéseket tartottunk a megoldandó problémákról a kivitelezőkkel, partnerekkel és érintett felekkel, tárgyaltunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a terveinkről. Fokozatosan, feszített és végül eredményes munkával a megfelelő mederbe tereltük a folyamatokat. A projekt mára műszakilag készen áll, az ünnepélyes átadásra szeptember 2-án kerül sor. Hamarosan elindul a Budapest Szíve Program második üteme, amellyel Budapest központja tovább szépülhet, kellemes kikapcsolódást és szép látványt nyújtva a polgárok részére. A kerületi önkormányzatok lakástörvény szerinti befizetései körül is kaotikus állapot uralkodott. Az közötti időszak befizetési kötelezettségeiről a főváros még pontos kimutatással sem rendelkezett. Az új városvezetés azonnal hozzákezdett a rendteremtéshez ezen a területen is. Megállapítottuk, hogy a 23 budapesti kerület közül mindössze 5 tett maradéktalanul eleget a lakásértékesítések utáni befizetéseknek, és mindössze 3 kerületi önkormányzattal született megállapodás a tartozás rendezése érdekében. Azonnali tárgyalásokat folytattunk a 18, fizetési kötelezettségeit csak részben vagy egyáltalán nem teljesítő kerülettel. Miközben egymás után kötjük a megállapodásokat az egyes kerületekkel a tartozás ütemezett fizetése érdekében, a kerületek oldaláról felmerült jogos észrevételek figyelembevételével rendeletmódosításon dolgozunk, hogy a befizetésekből származó Városrehabilitációs Keretből azok a kerületek is pályázhassanak támogatásra, amelyek ebből eddig különböző okokból ki voltak zárva, és az elmúlt években többnyire erre hivatkozva tagadták meg a lakáseladásaikból származó befizetéseiket. Városüzemeltetés és városfejlesztés A fővárosi tulajdonban lévő közüzemi társaságok mindenféle normatív szabályrendszer nélkül működtek. A kontrollmechanizmus hiánya a gazdasági egyensúly megbomlását eredményezte, óriási károkat okozva ezzel az önkormányzat gazdálkodásában. A súlyos örökség egyik, mindenki által jól ismert példája a 4-es metró járműszállítási projektje, de említhetnénk az elmúlt években a BKV körül vagy éppen a Rác-fürdő felújítása kapcsán kirobbant botrányokat is. Rendteremtés és átszervezés október 27-én az újonnan alakult Fővárosi Közgyűlés első érdemi ülésén jóváhagytuk az új városüzemeltetési intézményrendszer koncepcióját, módosítottuk a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok alapító okiratait, a cégek élére többségében új vezetőket választottunk. Megszüntettük a városüzemeltetési feladatokat ellátó részvénytársaságok igazgatóságait, csökkentettük a felügyelőbizottságok létszámát, új felügyelőbizottságokat választottunk, bérpolitikai irányelveket fogadtunk el, melyeknek hatásaként a kifizetett béreket, illetőleg tiszteletdíjakat éves szinten 650 millió forinttal csökkentettük. Két új részvénytársaságot hoztunk létre: a közmű közszolgáltatási feladatokat végző cégekkel kapcsolatos tulajdonosi döntés-optimalizáció érdekében a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt-t és a közlekedés minden szegmensében jelentkező feladatok összehangolására, szakmai irányítására és később megrendelői feladataink ellátására is alkalmas Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t. A Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) a százszázalékosan önkormányzati tulajdonban álló közüzemi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok alkotta elismert holdingként elsősorban vagyongazdálkodási és stratégiai működtetési funkció teljesítésére alakult. A városüzemeltetés önálló, tartalmi célja a közszolgáltatások során a fogyasztói szempontok 10

11 Városüzemeltetés és városfejlesztés előtérbe helyezése és minél eredményesebb érvényesítése. A korábban önálló társaságként tulajdonosi kontroll nélkül működő Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., a FŐTÁV Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKERT Zrt., a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. az elismert vállalatcsoportban ellenőrzött társaságként működik a jövőben. A holding irányító társaságának igazgatóságába megkérdőjelezhetetlen szakmai múlttal rendelkező, nagytekintélyű bölcseket kértünk fel, Fodor István, Bienerth Gusztáv és Pap Géza személyében, a BKK igazgatóságába pedig olyan neves közlekedési szakembereket hívtunk meg, mint például Várszegi Gyula és Csanády Csaba. Szakítva a korábbi politikai hitbizománnyal, a transzparencia jegyében a cégek irányító testületében is helyet biztosítottunk az ellenzéknek. Mindkét holding felügyelőbizottságának élére Kovács Árpádot, az Állami Számvevőszék volt elnökét kértük fel. Az egyes társaságok új vezetésének közreműködésével elvégeztük a korábbi kétes szerződések felülvizsgálatát, majd megtettük a megfelelő intézkedéseket a pénzcsapok elzárása érdekében. Mindezen erőfeszítések eredményeképpen az elmúlt 10 hónapban a cégcsoport szintjén 4,5-5 milliárd forintos megtakarítást értünk el. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) életre hívását az egységes szemléletű közlekedéspolitika megvalósulásának, az uniós projektek sikeres és eredményes lebonyolításának és a közlekedési módok közötti koordináció javításának igénye indokolta. A BKK létrehozása a közlekedésszervezési feladatokon túl biztosítja, hogy a közúti ágazat bevételei a finanszírozási hiánnyal küszködő egyéb közlekedési ágazatokba átcsoportosíthatóak legyenek. A BKK az intézményrendszer átalakításáról szóló koncepció végrehajtásán túl megalakulásától kezdve közreműködik számos közlekedésszakmai irányítási feladat ellátásában is. Ennek eredményeként a budapesti tömegközlekedési eszközökön január 11. napjától a közterület-felügyelők is részt vesznek a jegyellenőrzésben, május 1-jén pedig életbe lépett a fővárosi közösségi közlekedést meghatározó, a járatok forgalmi jellemzőit tartalmazó új paraméterkönyv, melyet idén először a Budapesti Közlekedési Központ készített elő a BKV-val közösen. A Google, a BKK és a BKV együttműködésének eredményeképpen június 30-tól megjelentek a budapesti közösségi közlekedési járatok menetrendjei is a Google Térképen, sőt ezen túlmenően a kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében a korábban elhalt projektötlet, a BuBi-projekt is újraindulhat, mely a város leginkább beépített, legsűrűbben lakott területein mindenki számára könnyen hozzáférhető, alacsony díj ellenében kölcsönvehető kerékpárokat biztosít majd. Az elkövetkező időszak fontos feladata a személyszállítási közszolgáltatási struktúra átalakítása a hazai törvényi változásokkal összhangban. A BKK számos jogszabály módosítását kezdeményezte, melynek eredményeképpen megszületett a tiszta viszonyok megteremtése érdekében az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló évi XCI. törvény. A Fővárosi Közgyűlés június 22-én elfogadta a fővárosi taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló új rendeletet, melynek alapján a drosztok üzemeltetését január 1-jétől szintén a BKK végzi. A Fővárosi Közgyűlés ugyanezen ülésén döntött az FKF Zrt. közút-fenntartási ágazatának kiválásáról, valamint, a BKK Közút Zrt. megalapításáról. Ezen túlmenően folyamatos az egyeztetés a szaktárcával a személyszállítási törvény tervezetének véglegesítése érdekében is, melynek várható hatálybalépése január 1. napja. A törvény elfogadása kulcsfontosságú a BKK-val kapcsolatos átalakítási folyamat eredményes lezárásához. Az elmúlt hónapok közgyűlési döntései alapján a BKK átveszi a Főpolgármesteri Hivataltól a megvalósítás alatt álló egyes projektek menedzsment feladatait, ilyen például: a Margit híd felújítása, a csepeli gerincút, a budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, a Budapest Szíve Program, vagy a Futár projekt. A BKK átveszi továbbá több előkészítés, illetve megvalósítás alatt álló projekt lebonyolítását, ilyen például az 1-es, 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, a villamos és trolibusz járműbeszerzés, a budai észak-déli villamoshálózat projekt, a közösségi kerékpárosközlekedés-fejlesztések, a parkolási rendszer komplex fejlesztései, és az elektroni- 11

12 ZÖLD KÖNYV kus jegyrendszer lehetséges bevezetési módjainak előkészítése. A feladatok átvételének köszönhetően az észak-déli villamoshálózat projekt megvalósításáról a BKK aktív közreműködésével megállapodás született, melynek megfelelően a támogatási szerződések megkötésének előkészítése, illetve a szükséges további vizsgálatok elvégzése folyamatban van. A 2-es és a 4-es metró járműbeszerzésére a BKV Zrt. az Alstommal kötött szerződést. Az, hogy az Alstom nem tudott sem időben szállítani, sem típusengedélyt szerezni a kocsikhoz, a cég saját felelőssége. A Nemzeti Közlekedési Hatóság az előzetes típusengedélyről szóló határozatában rögzítette, hogy milyen fékrendszert szükséges a metrókocsikba beszerelni ahhoz, hogy a végleges típusengedély megszerezhető legyen. A ciklus eddig talán legjelentősebb eredményeként a 4-es metró járműszállítási projektjét a fővárosi és nemzetgazdasági érdekeknek megfelelően korrigáltuk, ennek érdekében szigorú feltételek mellett megállapodást írtunk alá a szállító Alstom céggel azzal a kikötéssel, hogy amennyiben nem tud határidőre típusengedélyt szerezni, új pályázat kiírására kerül sor. Az általunk kötött megállapodás az előzővel ellentétben lehetővé teszi, hogy 2014-ben átadjuk az ország legnagyobb beruházását a budapestieknek. Az Európai Bizottság illetékes szakmai szervezete a BKK létrehozását a legmesszebbmenőkig támogatja, és egyben Magyarország legfigyelemreméltóbb közlekedési intézményrendszer-átalakításaként aposztrofálta. Az új városüzemeltetési modell eredményei Az elmúlt 10 hónap során az új városüzemeltetési modell bevezetésének eredményeképpen a főváros cégei hatékonyabban és gazdaságosabban működnek. A megtakarítások a társaságok méretétől és tevékenységétől függően az évi néhány tízmillió forintos összegektől a milliárdos nagyságrendig terjednek. A társaságok többsége a pazarlás megszüntetése mellett bevételeit is növelni tudta. (A BKV például hosszú idő után először növelte jegybevételeit mintegy 1 milliárd forinttal.) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) Az új cégvezetés minden területen szigorú takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. Az aktív értékesítési tevékenység bevezetésével, a 2011 első negyedévi árbevétel a 2010 első negyedéves teljesítménynél közel 20%-kal, azaz több mint 190 millió forinttal kedvezőbben alakult. Sajnos azonban az idei kedvezőtlen nyári időjárás miatt kevesen látogatták a fővárosi strandokat, ennek következtében az árbevétel is elmaradt a várttól. Az üzemeltetési szerződés felmondásával a tervezett megtakarítás havi 40 millió forint, az ebből fakadó összes megtakarítás meghaladja az 1 milliárd forintot. Az új őrző-védő szolgálattal kötött szerződés révén évi millió forint megtakarítás várható, a fitnesz-szolgáltatásokkal kapcsolatos megtakarítás éves szinten megközelíti a 15 millió forintot. A cég vezetése jelenleg is több ügyben folytat tárgyalást, például a beléptető rendszer üzemeltetésének átvételéről, valamint a Rác-fürdő üzemeltetésének mielőbbi elindításáról és a korábban végveszélybe sodródott projekt megmentéséről. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI) Az új cégvezetés a korábban kötött szerződéseket teljes körűen felülvizsgálta. Az egyes bérlők és a BTI Zrt. közé beékelt cégekkel kötött szerződéseket közös megegyezéssel megszüntették. Az új bérleti szerződések eredményeként 2010-hez képest több mint 15 millió forint díjbevétel-növekedés várható 2011-ben. A beszerzési rendszer átalakításával, az alvállalkozói szerződések megszüntetésével, továbbá a biztonsági szabályrendszer bevezetésével az adózott eredmény a tavalyi évhez képest 174 millió forinttal javult. 12

13 Városüzemeltetés és városfejlesztés Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) A év végén, az átadás-átvételt követően teljes körű jogi, közbeszerzési átvilágítás történt, melynek során a társaság több mint 1500 élő szerződésének tételes felülvizsgálata valósult meg. Az elsődlegesen meghozott intézkedések nyomán, azonnal felmondott, illetve a társaság számára előnyösen módosított szerződések eredményeként közel 1,3 milliárd forint megtakarítás várható. A vállalat szervezetének átalakítását követően a szervezeti egységek összevonása, illetve alacsonyabb szintre sorolása következtében jelentősen csökkent a vezetői szintek száma, és így az ahhoz kapcsolódó személyi juttatás is. Mint az a Fehér könyv -ből már ismeretes, a korábbi cégvezetés az útszóró só beszerzése során egyoldalúan lemondott a beszállított mennyiség súlyellenőrzéséről. A szállítmányok ellenőrző mérését az új menedzsment visszaállította, majd új közbeszerzést írt ki a só beszerzésére, illetve amint erre lehetősége nyílik csatlakozik a közútkezelők által kezdeményezett országos beszerzéshez, melytől jelentős költségmegtakarítás várható. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV) A vállalat új szervezeti struktúrájának kialakítását követően, a cégnél foglalkoztatottak összlétszámának megtartása mellett a vezetők száma jelentősen lecsökkent. Az átalakítások társasági szinten évi több mint 30 millió forint személyi jellegű költségcsökkentést eredményeznek. A cégnél több beszerzést leállítottak, illetve számos előnytelen szerződés felmondásra került. A meglévő szerződések egy részénél pedig jelenleg is folynak az árcsökkentést célzó tárgyalások. Ezek eredményeként cégcsoport szinten közel 700 millió forint éves közvetlen megtakarítás jelentkezik a működési költségekben. A beszerzési rendben alapvető változás, hogy január 1-től nem csak a távhőszolgáltatással közvetlenül kapcsolatos, hanem az összes beszerzés közbeszerzés keretében valósul meg (az energiabeszerzés kivételével). Az energiabeszerzés területén 2011-ben 480 millió forint megtakarítást sikerült elérni a évi bázishoz képest, a működési költségek ez év első félévében 552 millió forinttal alacsonyabbak, mint az előző év első félévében és 243 millió forinttal kisebbek a tervezettnél. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV) A vállalat külső szolgáltatókkal és beszállító cégekkel meglévő szerződéseinek többségét átvizsgáltuk, és azon esetekben, ahol a minőségi szint megtartása vagy esetleges emelése mellett sikerült gazdaságilag megfelelőbb megoldást találni, ott szerződést módosítottunk, vagy új szerződést kötöttünk. A belső működési tartalékok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az üzembezárások révén 19 millió forint, a személyi állomány átszervezése kapcsán 68 millió forint, valamint az üzemanyag-felhasználás hatékonyságának növelése eredményeképpen 12 millió forint, összesen mintegy 100 millió forint megtakarítás érhető el. A városüzemeltetés távlati célkitűzései A közszolgálat, rend, erős város hívószavak mentén tisztább, zöldebb, biztonságosabb, rendezettebb Budapest megteremtésére törekszünk. Távhőszolgáltatás A korszerű távhőszolgáltatás fenntartásának, fejlesztésének nincs alternatívája (megszüntetése egyébként sem lehetséges). A távhőrendszer fennmaradása érdekében meg kell teremteni a távhő árának versenyképességét a direkt gázfűtéssel szemben. Ennek megoldása a hőtermelés, mellyel olcsóbb hőenergiához lehet jutni. 13

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója 1 Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója (2015-ig) Készült 2007. őszén 2 Tartalomjegyzék Előszó 1. Helyzetértékelés 2. Jövőkép 2015-re 3. Megvalósítható célok 2015-re. 4. Stratégia 5. Szakpolitikai

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve

Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Az Állami Számvevőszék 2012. első félévi ellenőrzési terve Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a www.asz.hu címen is olvashatóak. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR

NAGY REFORMKÖNYV. A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012. FEBRUÁR NAGY REFORMKÖNYV A fenntartható fejlődéshez vezető növekedés és foglalkoztatás magyar útja 2012.

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza

A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Mártonfi György, OFI - KKEK A TISZK rendszer kiépítésének első szakasza Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. Holland és német előképek és hivatkozási alapok... 3 3. A TISZK-ekkel kapcsolatos eredeti elképzelések

Részletesebben

Az elmúlt három év az eredmények tükrében

Az elmúlt három év az eredmények tükrében Az elmúlt három év az eredmények tükrében 2013 Tisztelt Budapestiek! Budapestet 20 évig lehetett ugyanannak a társulatnak vezetni koncepciók és megvalósítható elképzelések nélkül. Lehetett közpénzből

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára

Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Gazdaságos és hiánypótló több szintes ellátási forma a krízishelyzetben lévők számára Lacziné Kása Zsuzsa Mottó:. 6. A szociális munka célja, hogy megelőzze, enyhítse és lehetőleg akadályozza meg az egyének,

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója?

Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója? Voszka Éva Erős állam: a verseny feltétele vagy torzítója? A válság nyomán ismét előtérbe került az állam és a piac viszonyának újraértelmezése. A gazdaságpolitikai indíttatású, normatív megközelítések

Részletesebben

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi.

2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció. Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. 2011 ver. 10. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Munkaanyag. A Kormány álláspontját nem tükrözi. Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011 2020 Készítette: Czibere Károly Sziklai István Mester

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben