Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus"

Átírás

1 Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei augusztus

2 Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Pénzügyek...6 A pénzügyek rendbetétele...6 A vagyongazdálkodás átalakítása...7 Azonnali beavatkozást igénylő ügyek...9 Városüzemeltetés és városfejlesztés...10 Rendteremtés és átszervezés...10 Az új városüzemeltetési modell eredményei...12 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt...12 Budapesti Temetkezési Intézet Zrt...12 Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt Budapesti Távhőszolgáltató Zrt Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft A városüzemeltetés távlati célkitűzései...13 Távhőszolgáltatás...13 Energiagazdálkodás...14 Köztisztaság, hulladékgazdálkodás, útfelújítás...14 Gyógyfürdők...14 Egyéb közszolgáltatások (temetkezés, településtisztaság, kéményseprés)...14 Vegyes tulajdonú társaságok...14 Közlekedés...14 Fejlesztések, beruházások...16 Oktatás, kultúra, sport és turizmus...18 Az elmúlt időszak eredményei...19 Célkitűzések...21 Egészségügy...23 Konszolidáció és az intézményrendszer jövője...23 Szociális terület...24 Paradigmaváltás a hajléktalanellátásban...24 Intézményfenntartás és a szakosított ellátás újjászervezése...25

4

5 Bevezetés Tisztelt Olvasó! A évi önkormányzati választások után, hivatalba lépésünket követően késedelem nélkül munkához láttunk. A munka egyidejűleg három fő irányvonal mentén indult el: a legfontosabb feladat a rendteremtés volt, amely mint fő rendező elv a jövőben is minden területen a tevékenység zsinórmértékéül szolgál, ezzel párhuzamosan szükség volt azonban az azonnali beavatkozást igénylő problémák kezelésére a válsághelyzet elkerülése érdekében és emellett a hosszú távú kiszámítható működést biztosító tervezésre, ágazati szakmai koncepciók kidolgozására. A munka alapját A nemzet fővárosa című választási program alaptételei jelentették és jelentik ma is, de az előző városvezetés hagyatékának kezelése minden területen jelentős erőfeszítéseket igényel. Mindezek mellett a megváltozott világgazdasági környezethez is folyamatosan alkalmazkodva kell a magunk elé kitűzött célokat megvalósítani. Miközben a főváros polgárai hosszas várakozás után birtokba vehették az újjászületett Margit hidat vagy éppen végigsétálhattak a megszépült Károly körúton, és az Alstommal kötött egyezséggel mentőövet dobtunk Magyarország legnagyobb beruházásának, a háttérben kezdetét vette a kevésbé látványos, ám az elkövetkezendő évek fejlesztési és ágazati politikáit is alapjaiban meghatározó strukturális átalakítás. A Fővárosi Önkormányzat új szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával szétválasztottuk a választott testületek és a hivatali apparátus feladatait, átrendeztük a döntéshozatali hatásköröket. Az előző városvezetés gazdálkodási tevékenységének anomáliái következtében kialakult helyzet azonnali beavatkozást igényelt. E tevékenység keretében helyreállítottuk a költségvetési fegyelmet, rendet teremtettünk a cégeink gazdálkodásában, új városüzemeltetési modellt vezettünk be, új szerződéskötési szabályokat tettünk kötelezővé. Gátat vetettünk a pazarlásnak és a korrupciónak. Mindannyiunk közös igénye és a fejlődés záloga is egyben: a rend. Az elmúlt hónapok során érkezett állampolgári visszajelzések megerősítettek minket abban, hogy helyes úton jártunk akkor, amikor a fővárost egyre inkább terhelő hajléktalanság problémáját kezeltük, valamint az aluljárókban és egyéb frekventált közterületeken tapasztalható tarthatatlan állapotokat minden szereplő számára megnyugtató módon rendeztük. Ezt a politikát kívánjuk folytatni a jövőben is. A város élhetőbbé tételét, a fővárosiak és az ide látogatók komfortérzetének növelését szolgálták többek között a közösségi közlekedés rendjével kapcsolatos szigorítások. A BKV megállóiban várakozók és az aluljárókon áthaladók szó szerint fellélegezhettek akkor, amikor ezekre a közterületekre dohányzási tilalmat vezettünk be. Fejlesztési politikánk vezérlő elvei a reális igényekhez igazodás, a gazdasági környezethez való folyamatos alkalmazkodás és a főváros egységét szem előtt tartó stratégiai gondolkodás. Az álmodozások kora lejárt, szakítottunk az öncélú presztízsberuházások gyakorlatával, valamint a soha meg nem valósuló légvárak tervezgetésével. A továbbiakban csak olyan beruházásokat valósítunk meg, amelyek gyakorlati megvalósulásukkal, nem pedig csupán azok ígéretével szolgálják a budapestiek érdekeit. Mindebben építeni kívánunk a Kormánnyal való konstruktív együttműködésre. Tarlós István főpolgármester 5

6 ZÖLD KÖNYV Pénzügyek Az önkormányzati választások után, amikor átvettük Budapest pénzügyeinek és vagyongazdálkodásának irányítását, egy helyzetkép és stratégia nélküli, rendezetlen ügyekkel és beárazatlan kockázatokkal teli, pénzügyi válsághelyzetben lévő fővárost kaptunk. Az általános problémákon túl számos nagy horderejű, jókora kockázatokat rejtő, azonnali cselekvést igénylő ügyet kellett gyorsan megismernünk és megfelelően rendeznünk. Ezeket nem hirtelen, átgondolatlan döntésekkel oldottuk meg, amelyek bizonyára gyors, de nem megfelelő válaszokat eredményeztek volna a főváros problémáira, hanem megfontolt, szakmai alapú, normatív problémakezeléssel. A legfontosabb célunk ezeken a területeken a rendteremtés volt. Átláthatatlan és rendezetlen viszonyok között képtelenség egy várost a polgárok érdekeinek megfelelően irányítani. Kiváltképp igaz ez akkor, ha Magyarország legfontosabb és legnagyobb városának, Budapestnek a pénzügyeiről van szó. A gazdasági válság előtti években ez még nem idézett elő közvetlen csődhelyzetet, de a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzetben kizárólag az átlátható pénzügyek, a szigorú gazdálkodási egyensúly és a biztos kezű pénzügyi irányítás nyújthat stabilitást Budapest és polgárai számára. A pénzügyek rendbetétele A pénzügyek területén a prioritások következetes érvényesítése és a gazdálkodási fegyelem helyreállítása lehetővé tette a hosszabb távra való tervezést, valamint stratégiai és koncepcionális lépések megtételét is. A 2011-es költségvetés tervezésénél, csökkenő adóbevételek mellett, egy átfogó, priorizáláson alapuló költségcsökkentési módszerrel dolgoztunk. Ezzel sikerült mérsékelni a főváros finanszírozási hiányát, miközben a legfontosabb feladatok elvégzéséhez szükséges forrásokat is sikerült kigazdálkodnunk. Ezt a megközelítést a főváros történetében először használtuk a költségvetés összeállítása során. Az éves költségvetés összeállítása mellett egy új, a ciklust átívelő Gazdasági Program megalkotásával keretbe foglaltuk a város pénzügyeinek rendezését, ezzel megállítjuk az adósságfelhalmozást, így hosszú távon biztosítható lesz a főváros pénzügyi egyensúlya és a tartós adósságcsökkentés. Elengedhetetlennek tartottuk a hivatali pénzügyi rendszer egyszerűsítését és centralizációját is. A Gazdasági Program mintegy előfeltétele és kerete annak, hogy az önkormányzat alapvető feladatait megvalósítsa, azaz képes legyen a finanszírozhatóság határain belül a megfelelő szolgáltatásokat nyújtani a polgárok számára. Fő célja a gazdálkodási egyensúly megteremtése, a főváros pénzügyeinek hosszú távú racionalizálása, rendezése a legsúlyosabb hiányosságokból kiindulva. Ez egyrészt a működési és fejlesztési kiadások átmeneti visszafogásával, a jövőben pedig egyensúlyi kritériumok felállításával biztosítja a város pénzügyeinek zavartalanságát. Budapest újfajta gazdálkodása a hivatali működés további korszerűsítését is megkívánta, amely az átláthatóságon és középtávon a költségek csökkentésén kívül egyben a gazdálkodási szemlélet meghonosítását is jelenti a politikai és bürokratikus szemlélet túlsúlyának rovására. A Gazdasági Program fő elemei az alábbiakban foglalhatóak össze: a főváros eladósodottsága tovább nem növelhető, ami a működés további racionalizálását, a fejlesztésekre vonatkozóan pedig szigorúbb elbírálási kritériumok bevezetését jelenti; a főváros a BKV problematikájának kezelésére csak fokozott állami szerepvállalás mellett képes; 6

7 Pénzügyek növelni kell a főváros saját jogú adóbevételeit úgy, hogy a lakosság összes adóterhelése közben nem növekedhet. A Gazdasági Program a hivatali működésre vonatkozóan a következő elvárásokat fogalmazza meg: egy eddig nem létező, nagyobb piaci vállalatok gyakorlatához hasonló központi kincstári (treasury) rendszer létrehozása és a kontrolling szemlélet meghonosítása; a pénzügyi információs rendszer használatának kiterjesztése, amely biztosítja a naprakész pénzügyi információkat a főváros vezetése számára, és lehetővé teszi a gazdálkodásban való tényleges alkalmazását; zárt költségvetés-tervezési rendszer létrehozása; kockázatkezelés bevezetése, amelynek segítségével a jelentősebb fejlesztésekről, és felújításokról is előzetes, illetve folyamatos kockázati értékelés készülhet; a közbeszerzési rendszer megújítása, előzetes részletes költségvetések elkészítése, a hivatal és intézményei, gazdasági társaságai részére központi közbeszerzés megvalósítása, árlejtések és az elektronikus közbeszerzés elindítása. A Gazdasági Program megvalósítása nehéz és többéves folyamat, melyben az új működésre, fejlődési pályára állítás az, amit ebben a választási ciklusban meg tudunk valósítani. Egyelőre ennek a folyamatnak az elején tartunk, most folyik a szükséges szervezeti átalakítás, az informatikai igények specifikálása és megrendelése, az új működés szabályainak kialakítása. A vagyongazdálkodás átalakítása A fővárosi vagyongazdálkodás kiterjedt problémakörnek bizonyult. A vagyongazdálkodás a pénzügyi területhez hasonlóan átláthatatlan és kétes ügyekkel volt tele. A fővárosi és intézményi vagyon tekintetében nem volt egységes vagyonkezelés, a különböző vagyonelemek köre nem volt pontosan meghatározható, a könyvekben szereplő vagyon értéke nem tükrözte annak valós piaci értékét, a vagyongazdálkodás irányítását és végrehajtását semmilyen koncepció vagy stratégia nem jellemezte. Ebből közvetlenül következett a fejlesztési források teljes hiánya és a felújítások elhalasztása a legvégső pillanatig. A fent említett, sürgős témák megismerésével, a helyzet áttekintésével és intézkedési tervek gyors felállításával úrrá lettünk a nehéz helyzeten. Az itt is szükséges szerkezeti átalakításoktól sok energiát vont el a halasztást nem tűrő ügyek kezelése, de időközben sikeresen kialakítottuk a Fővárosi Vagyongazdálkodási Koncepciót, amelyet a Fővárosi Közgyűlés elfogadott. Ez az alapja a hosszú távú Vagyongazdálkodási Stratégiánknak. A Vagyongazdálkodási Stratégia elemei az alábbiakban foglalhatóak össze: az önkormányzati feladatellátás elsőbbséget élvez, és a vagyongazdálkodás ezt szolgálja ki, majd utána következik a piaci típusú gazdálkodás megvalósítása; a vagyongazdálkodás fenntartható módon szolgálja az önkormányzati feladatok ellátását, mind ökológiai, mind ökonómiai, mind pedig szociológiai szempontok szerint; 7

8 ZÖLD KÖNYV a feladat-ellátáshoz nem szükséges vagyonelemekkel piaci alapú tevékenységet is folytatunk; a törzsvagyon annak felmérése és pontos meghatározása után kizárólag az önkormányzati feladatellátást szolgálja majd; a városfejlesztés tervezése és megvalósítása során egyensúly jön létre a törzsvagyon fejlesztése és az egyéb, törzsvagyoni körbe nem tartozó vagyonelemek fejlesztése között, az önkormányzati feladatellátás prioritásának megtartása mellett. A főváros kezelésében lévő vagyon lehető legjobb hasznosítása és az egységes vagyongazdálkodás érdekében létrehoztunk egy holdingot, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt-t (BFVK), amelynek feladata a közüzemi kör kivételével a Fővárosi Önkormányzat összes közvetlen és közvetett tulajdonának kezelése. Az átláthatóság biztosítására és a vagyonelemek pontos meghatározása érdekében vagyonkatasztert készítünk, amelynek közbeszerzési előkészítése folyik. Ebben megvalósul a főváros összes vagyonának és a vagyon hasznosításának felmérése, majd megtörténik a feladatellátáshoz szükséges vagyonelemek körének meghatározása. Az intézmények tevékenységéhez nem szükséges vagyont a BFVK veszi majd kezelésbe, így biztosítva a vagyongazdálkodás költséghatékonyságát. A jövőben megvalósítjuk a BFVK és a fővárosi intézmények közös ingatlanfelmérését, amellyel ezek ingatlanhiányát és túlkínálatát vizsgáljuk meg. A célnak megfelelő ingatlanok esetében a felújítási, átalakítási szükségletek felmérése történik meg, a környezettudatosság és energiahatékonyság szempontjaira is tekintettel. Az önkormányzat és intézményei céljainak nem megfelelő ingatlan esetén először a más intézmény által vagy más célra való hasznosítás mérlegelése következik, ezek után pedig a feleslegessé vált ingatlan bizonyos feltételek mellett értékesíthető. Céljaink a vagyongazdálkodás területén, hogy Budapesten: egységes szemléletű, tiszta, átlátható vagyongazdálkodás valósuljon meg valamennyi típusú vagyon esetén, szakszerű feladatmegoldással, szakmai csoportokra bontva a vagyongazdálkodást; az önkormányzat feladatellátásához szükséges vagyon rendelkezésre álljon, a változó igényekhez igazodó vagyon pedig megőrizze értékét, a feladatellátáshoz nem szükséges vagyon értéke pedig növekedjen a szakszerű piaci hasznosítással; a vagyongazdálkodási feltételrendszer bevezetésre kerüljön, az ingatlanok értéken történő használata megvalósuljon; az önkormányzat feladataihoz szükséges társasági részesedések többségi tulajdona hosszú távon megmaradjon; az önkormányzati feladatmegoldáshoz szükséges ingatlanok működési hely, a feladatmegoldás minősége és az üzemeltetés költsége szempontjából való optimalizálása megtörténjen; a vagyon összetétele, valós értéke és helye a nyilvántartásokban naprakészen rendelkezésre álljon; 8

9 Pénzügyek a vagyongazdálkodás bevételeit, költségeit, értéknövekedését és -csökkenését a költségvetésben egy helyen, egymással szembeállítva tervezzük meg; egy, a célok teljesülésének méréséhez számszerűsíthető visszacsatolási rendszer működjön, amely rendszeres és naprakész információkat biztosít; a vagyon eladása és az ebből keletkező azonnali bevételek realizálása ne legyen cél az önkormányzat forrásigényének ellenére sem. A fenti célok megvalósítása egységes, átlátható és rendezett vagyongazdálkodást eredményez majd a fővárosban, emiatt a vagyon bevételei és összértéke növekedni fog, költségei csökkennek, ezáltal jobban szolgálja Budapest polgárainak igényeit, és olyan stratégiává válik, amelyet az ország önkormányzatai mintaként követhetnek. Azonnali beavatkozást igénylő ügyek Bár legfontosabb céljaink a város pénzügyeinek és vagyongazdálkodásának rendbetétele és ezek stratégiáinak kialakítása, majd megvalósítása, az előző városvezetés több, nagy horderejű, azonnali cselekvést igénylő ügyet hagyott ránk, amelyek jelentős erőforrásokat vontak el az előbb említett célkitűzések megvalósításától. Egyik legkomplikáltabb és leginkább bizonytalan kimenetelű projekt, amelyet átvettünk a leköszönő városvezetéstől, a Közraktárak (CET) fejlesztése volt. Korábban jó ötletnek tűnt, hogy a Közraktárak elbontása helyett PPP konstrukcióban valósítsanak meg egy kereskedelmi és kulturális funkciót egyaránt betöltő épületegyüttest. A kiváló ötlet valóra váltása során viszont az eredeti előfeltételektől a főváros számára hátrányos módon tértek el. Az évekkel ezelőtt lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének (3 milliós törzstőkéjű, ismeretlen tulajdonosi hátterű cég) sikerült az akkor attraktívnak tűnő pályázata eredményét olyan szerződésekbe önteni, amelyek összességükben kizárólag a fővárosra nézve voltak hátrányosak. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy az építkezés és a majdani működtetés kockázatait a PPP konstrukció ellenére a fővárosnak kellett vállalni minden irányban. A beruházás végösszege 8,6 milliárd forint, amely minimális önrész mellett, óriási bankhitelből valósul meg. Még a mai napon sem mondható meg, hogy az átadásra mikor kerülhet sor és az üzemeltetés mikortól indulhat el. A fővárosnak a jelenlegi szerződései szerint legalább 31 milliárd forintot kell kifizetnie a 25 éves üzemeltetési időszak alatt. Az új városvezetés munkájának célja: a szerződési garanciák érvényesítése, a beruházás mielőbbi megfelelő minőségben történő átadás-átvételének kikényszerítése, hogy az eredeti szerepe szerint még 2011-ben megkezdhesse működését a főváros lakossága érdekében. Célunk, hogy a jövőben az eddig kialakult jogellenes állapotokat megszüntessük, a hasznosítás során szemponttá váljon a gazdaságos működtetés mellett az eredeti koncepciónak megfelelő igények magas szintű kielégítése és a főváros érdekeinek erőteljes érvényesülése. A Budapest Szíve Program alapvető célja az volt, hogy erősítse a történelmi belváros kulturális, kereskedelmi és igazgatási szerepét forgalomcsökkentéssel, közmű-felújításokkal és a zöldfelületek növelésével a Károly körúton és a Március 15. téren. Ezt a kiemelt fejlesztési projektet, amelyhez az Európai Unió több milliárd forintos támogatást ígért, olyan súlyos gondokkal vettük át az előző, liberális-szocialista városvezetéstől, amelyek a támogatás teljes összegének elvesztésével fenyegettek. A projekt hanyag előkészítésére vall, hogy felelős lebonyolító szervezet nem került kijelölésre, a beadott tervek elnagyoltak voltak. Mindez azt eredményezte, hogy az előző városvezetés állandó versenyfutásban volt az idővel, ami pedig tűzoltás jellegű, átgondolatlan lépésekkel és félmegoldásokkal járt együtt. A támogatási szerződés nem volt összhangban a vállalkozói szerződéssel, ráadásul mindkettő igen nagy arányban eltért a már megvalósított projekttől. Káosz, rendetlenség, fejetlenség és hibák jellemezték a projektet. 9

10 ZÖLD KÖNYV A koordináló személyeket összefogva, rendszeres egyeztetéseket tartottunk a megoldandó problémákról a kivitelezőkkel, partnerekkel és érintett felekkel, tárgyaltunk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a terveinkről. Fokozatosan, feszített és végül eredményes munkával a megfelelő mederbe tereltük a folyamatokat. A projekt mára műszakilag készen áll, az ünnepélyes átadásra szeptember 2-án kerül sor. Hamarosan elindul a Budapest Szíve Program második üteme, amellyel Budapest központja tovább szépülhet, kellemes kikapcsolódást és szép látványt nyújtva a polgárok részére. A kerületi önkormányzatok lakástörvény szerinti befizetései körül is kaotikus állapot uralkodott. Az közötti időszak befizetési kötelezettségeiről a főváros még pontos kimutatással sem rendelkezett. Az új városvezetés azonnal hozzákezdett a rendteremtéshez ezen a területen is. Megállapítottuk, hogy a 23 budapesti kerület közül mindössze 5 tett maradéktalanul eleget a lakásértékesítések utáni befizetéseknek, és mindössze 3 kerületi önkormányzattal született megállapodás a tartozás rendezése érdekében. Azonnali tárgyalásokat folytattunk a 18, fizetési kötelezettségeit csak részben vagy egyáltalán nem teljesítő kerülettel. Miközben egymás után kötjük a megállapodásokat az egyes kerületekkel a tartozás ütemezett fizetése érdekében, a kerületek oldaláról felmerült jogos észrevételek figyelembevételével rendeletmódosításon dolgozunk, hogy a befizetésekből származó Városrehabilitációs Keretből azok a kerületek is pályázhassanak támogatásra, amelyek ebből eddig különböző okokból ki voltak zárva, és az elmúlt években többnyire erre hivatkozva tagadták meg a lakáseladásaikból származó befizetéseiket. Városüzemeltetés és városfejlesztés A fővárosi tulajdonban lévő közüzemi társaságok mindenféle normatív szabályrendszer nélkül működtek. A kontrollmechanizmus hiánya a gazdasági egyensúly megbomlását eredményezte, óriási károkat okozva ezzel az önkormányzat gazdálkodásában. A súlyos örökség egyik, mindenki által jól ismert példája a 4-es metró járműszállítási projektje, de említhetnénk az elmúlt években a BKV körül vagy éppen a Rác-fürdő felújítása kapcsán kirobbant botrányokat is. Rendteremtés és átszervezés október 27-én az újonnan alakult Fővárosi Közgyűlés első érdemi ülésén jóváhagytuk az új városüzemeltetési intézményrendszer koncepcióját, módosítottuk a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok alapító okiratait, a cégek élére többségében új vezetőket választottunk. Megszüntettük a városüzemeltetési feladatokat ellátó részvénytársaságok igazgatóságait, csökkentettük a felügyelőbizottságok létszámát, új felügyelőbizottságokat választottunk, bérpolitikai irányelveket fogadtunk el, melyeknek hatásaként a kifizetett béreket, illetőleg tiszteletdíjakat éves szinten 650 millió forinttal csökkentettük. Két új részvénytársaságot hoztunk létre: a közmű közszolgáltatási feladatokat végző cégekkel kapcsolatos tulajdonosi döntés-optimalizáció érdekében a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt-t és a közlekedés minden szegmensében jelentkező feladatok összehangolására, szakmai irányítására és később megrendelői feladataink ellátására is alkalmas Budapesti Közlekedési Központ Zrt-t. A Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK) a százszázalékosan önkormányzati tulajdonban álló közüzemi szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok alkotta elismert holdingként elsősorban vagyongazdálkodási és stratégiai működtetési funkció teljesítésére alakult. A városüzemeltetés önálló, tartalmi célja a közszolgáltatások során a fogyasztói szempontok 10

11 Városüzemeltetés és városfejlesztés előtérbe helyezése és minél eredményesebb érvényesítése. A korábban önálló társaságként tulajdonosi kontroll nélkül működő Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., a FŐTÁV Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKERT Zrt., a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. az elismert vállalatcsoportban ellenőrzött társaságként működik a jövőben. A holding irányító társaságának igazgatóságába megkérdőjelezhetetlen szakmai múlttal rendelkező, nagytekintélyű bölcseket kértünk fel, Fodor István, Bienerth Gusztáv és Pap Géza személyében, a BKK igazgatóságába pedig olyan neves közlekedési szakembereket hívtunk meg, mint például Várszegi Gyula és Csanády Csaba. Szakítva a korábbi politikai hitbizománnyal, a transzparencia jegyében a cégek irányító testületében is helyet biztosítottunk az ellenzéknek. Mindkét holding felügyelőbizottságának élére Kovács Árpádot, az Állami Számvevőszék volt elnökét kértük fel. Az egyes társaságok új vezetésének közreműködésével elvégeztük a korábbi kétes szerződések felülvizsgálatát, majd megtettük a megfelelő intézkedéseket a pénzcsapok elzárása érdekében. Mindezen erőfeszítések eredményeképpen az elmúlt 10 hónapban a cégcsoport szintjén 4,5-5 milliárd forintos megtakarítást értünk el. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) életre hívását az egységes szemléletű közlekedéspolitika megvalósulásának, az uniós projektek sikeres és eredményes lebonyolításának és a közlekedési módok közötti koordináció javításának igénye indokolta. A BKK létrehozása a közlekedésszervezési feladatokon túl biztosítja, hogy a közúti ágazat bevételei a finanszírozási hiánnyal küszködő egyéb közlekedési ágazatokba átcsoportosíthatóak legyenek. A BKK az intézményrendszer átalakításáról szóló koncepció végrehajtásán túl megalakulásától kezdve közreműködik számos közlekedésszakmai irányítási feladat ellátásában is. Ennek eredményeként a budapesti tömegközlekedési eszközökön január 11. napjától a közterület-felügyelők is részt vesznek a jegyellenőrzésben, május 1-jén pedig életbe lépett a fővárosi közösségi közlekedést meghatározó, a járatok forgalmi jellemzőit tartalmazó új paraméterkönyv, melyet idén először a Budapesti Közlekedési Központ készített elő a BKV-val közösen. A Google, a BKK és a BKV együttműködésének eredményeképpen június 30-tól megjelentek a budapesti közösségi közlekedési járatok menetrendjei is a Google Térképen, sőt ezen túlmenően a kerékpáros közlekedés fejlesztése érdekében a korábban elhalt projektötlet, a BuBi-projekt is újraindulhat, mely a város leginkább beépített, legsűrűbben lakott területein mindenki számára könnyen hozzáférhető, alacsony díj ellenében kölcsönvehető kerékpárokat biztosít majd. Az elkövetkező időszak fontos feladata a személyszállítási közszolgáltatási struktúra átalakítása a hazai törvényi változásokkal összhangban. A BKK számos jogszabály módosítását kezdeményezte, melynek eredményeképpen megszületett a tiszta viszonyok megteremtése érdekében az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló évi XCI. törvény. A Fővárosi Közgyűlés június 22-én elfogadta a fővárosi taxiállomások igénybevételének rendjéről szóló új rendeletet, melynek alapján a drosztok üzemeltetését január 1-jétől szintén a BKK végzi. A Fővárosi Közgyűlés ugyanezen ülésén döntött az FKF Zrt. közút-fenntartási ágazatának kiválásáról, valamint, a BKK Közút Zrt. megalapításáról. Ezen túlmenően folyamatos az egyeztetés a szaktárcával a személyszállítási törvény tervezetének véglegesítése érdekében is, melynek várható hatálybalépése január 1. napja. A törvény elfogadása kulcsfontosságú a BKK-val kapcsolatos átalakítási folyamat eredményes lezárásához. Az elmúlt hónapok közgyűlési döntései alapján a BKK átveszi a Főpolgármesteri Hivataltól a megvalósítás alatt álló egyes projektek menedzsment feladatait, ilyen például: a Margit híd felújítása, a csepeli gerincút, a budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, a Budapest Szíve Program, vagy a Futár projekt. A BKK átveszi továbbá több előkészítés, illetve megvalósítás alatt álló projekt lebonyolítását, ilyen például az 1-es, 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése, a villamos és trolibusz járműbeszerzés, a budai észak-déli villamoshálózat projekt, a közösségi kerékpárosközlekedés-fejlesztések, a parkolási rendszer komplex fejlesztései, és az elektroni- 11

12 ZÖLD KÖNYV kus jegyrendszer lehetséges bevezetési módjainak előkészítése. A feladatok átvételének köszönhetően az észak-déli villamoshálózat projekt megvalósításáról a BKK aktív közreműködésével megállapodás született, melynek megfelelően a támogatási szerződések megkötésének előkészítése, illetve a szükséges további vizsgálatok elvégzése folyamatban van. A 2-es és a 4-es metró járműbeszerzésére a BKV Zrt. az Alstommal kötött szerződést. Az, hogy az Alstom nem tudott sem időben szállítani, sem típusengedélyt szerezni a kocsikhoz, a cég saját felelőssége. A Nemzeti Közlekedési Hatóság az előzetes típusengedélyről szóló határozatában rögzítette, hogy milyen fékrendszert szükséges a metrókocsikba beszerelni ahhoz, hogy a végleges típusengedély megszerezhető legyen. A ciklus eddig talán legjelentősebb eredményeként a 4-es metró járműszállítási projektjét a fővárosi és nemzetgazdasági érdekeknek megfelelően korrigáltuk, ennek érdekében szigorú feltételek mellett megállapodást írtunk alá a szállító Alstom céggel azzal a kikötéssel, hogy amennyiben nem tud határidőre típusengedélyt szerezni, új pályázat kiírására kerül sor. Az általunk kötött megállapodás az előzővel ellentétben lehetővé teszi, hogy 2014-ben átadjuk az ország legnagyobb beruházását a budapestieknek. Az Európai Bizottság illetékes szakmai szervezete a BKK létrehozását a legmesszebbmenőkig támogatja, és egyben Magyarország legfigyelemreméltóbb közlekedési intézményrendszer-átalakításaként aposztrofálta. Az új városüzemeltetési modell eredményei Az elmúlt 10 hónap során az új városüzemeltetési modell bevezetésének eredményeképpen a főváros cégei hatékonyabban és gazdaságosabban működnek. A megtakarítások a társaságok méretétől és tevékenységétől függően az évi néhány tízmillió forintos összegektől a milliárdos nagyságrendig terjednek. A társaságok többsége a pazarlás megszüntetése mellett bevételeit is növelni tudta. (A BKV például hosszú idő után először növelte jegybevételeit mintegy 1 milliárd forinttal.) Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) Az új cégvezetés minden területen szigorú takarékossági intézkedéseket léptetett életbe. Az aktív értékesítési tevékenység bevezetésével, a 2011 első negyedévi árbevétel a 2010 első negyedéves teljesítménynél közel 20%-kal, azaz több mint 190 millió forinttal kedvezőbben alakult. Sajnos azonban az idei kedvezőtlen nyári időjárás miatt kevesen látogatták a fővárosi strandokat, ennek következtében az árbevétel is elmaradt a várttól. Az üzemeltetési szerződés felmondásával a tervezett megtakarítás havi 40 millió forint, az ebből fakadó összes megtakarítás meghaladja az 1 milliárd forintot. Az új őrző-védő szolgálattal kötött szerződés révén évi millió forint megtakarítás várható, a fitnesz-szolgáltatásokkal kapcsolatos megtakarítás éves szinten megközelíti a 15 millió forintot. A cég vezetése jelenleg is több ügyben folytat tárgyalást, például a beléptető rendszer üzemeltetésének átvételéről, valamint a Rác-fürdő üzemeltetésének mielőbbi elindításáról és a korábban végveszélybe sodródott projekt megmentéséről. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. (BTI) Az új cégvezetés a korábban kötött szerződéseket teljes körűen felülvizsgálta. Az egyes bérlők és a BTI Zrt. közé beékelt cégekkel kötött szerződéseket közös megegyezéssel megszüntették. Az új bérleti szerződések eredményeként 2010-hez képest több mint 15 millió forint díjbevétel-növekedés várható 2011-ben. A beszerzési rendszer átalakításával, az alvállalkozói szerződések megszüntetésével, továbbá a biztonsági szabályrendszer bevezetésével az adózott eredmény a tavalyi évhez képest 174 millió forinttal javult. 12

13 Városüzemeltetés és városfejlesztés Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) A év végén, az átadás-átvételt követően teljes körű jogi, közbeszerzési átvilágítás történt, melynek során a társaság több mint 1500 élő szerződésének tételes felülvizsgálata valósult meg. Az elsődlegesen meghozott intézkedések nyomán, azonnal felmondott, illetve a társaság számára előnyösen módosított szerződések eredményeként közel 1,3 milliárd forint megtakarítás várható. A vállalat szervezetének átalakítását követően a szervezeti egységek összevonása, illetve alacsonyabb szintre sorolása következtében jelentősen csökkent a vezetői szintek száma, és így az ahhoz kapcsolódó személyi juttatás is. Mint az a Fehér könyv -ből már ismeretes, a korábbi cégvezetés az útszóró só beszerzése során egyoldalúan lemondott a beszállított mennyiség súlyellenőrzéséről. A szállítmányok ellenőrző mérését az új menedzsment visszaállította, majd új közbeszerzést írt ki a só beszerzésére, illetve amint erre lehetősége nyílik csatlakozik a közútkezelők által kezdeményezett országos beszerzéshez, melytől jelentős költségmegtakarítás várható. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV) A vállalat új szervezeti struktúrájának kialakítását követően, a cégnél foglalkoztatottak összlétszámának megtartása mellett a vezetők száma jelentősen lecsökkent. Az átalakítások társasági szinten évi több mint 30 millió forint személyi jellegű költségcsökkentést eredményeznek. A cégnél több beszerzést leállítottak, illetve számos előnytelen szerződés felmondásra került. A meglévő szerződések egy részénél pedig jelenleg is folynak az árcsökkentést célzó tárgyalások. Ezek eredményeként cégcsoport szinten közel 700 millió forint éves közvetlen megtakarítás jelentkezik a működési költségekben. A beszerzési rendben alapvető változás, hogy január 1-től nem csak a távhőszolgáltatással közvetlenül kapcsolatos, hanem az összes beszerzés közbeszerzés keretében valósul meg (az energiabeszerzés kivételével). Az energiabeszerzés területén 2011-ben 480 millió forint megtakarítást sikerült elérni a évi bázishoz képest, a működési költségek ez év első félévében 552 millió forinttal alacsonyabbak, mint az előző év első félévében és 243 millió forinttal kisebbek a tervezettnél. Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (FTSZV) A vállalat külső szolgáltatókkal és beszállító cégekkel meglévő szerződéseinek többségét átvizsgáltuk, és azon esetekben, ahol a minőségi szint megtartása vagy esetleges emelése mellett sikerült gazdaságilag megfelelőbb megoldást találni, ott szerződést módosítottunk, vagy új szerződést kötöttünk. A belső működési tartalékok felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy az üzembezárások révén 19 millió forint, a személyi állomány átszervezése kapcsán 68 millió forint, valamint az üzemanyag-felhasználás hatékonyságának növelése eredményeképpen 12 millió forint, összesen mintegy 100 millió forint megtakarítás érhető el. A városüzemeltetés távlati célkitűzései A közszolgálat, rend, erős város hívószavak mentén tisztább, zöldebb, biztonságosabb, rendezettebb Budapest megteremtésére törekszünk. Távhőszolgáltatás A korszerű távhőszolgáltatás fenntartásának, fejlesztésének nincs alternatívája (megszüntetése egyébként sem lehetséges). A távhőrendszer fennmaradása érdekében meg kell teremteni a távhő árának versenyképességét a direkt gázfűtéssel szemben. Ennek megoldása a hőtermelés, mellyel olcsóbb hőenergiához lehet jutni. 13

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám

A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten. Kangyerka Ádám Mozdulj a jó irányba! Fenntartható Városi Közlekedési Tervek XI. Európai Mobilitási Hét előkészítő Kecskemét, 2012. május 24-25. A fenntartható városi mobilitás és városfejlesztés Budapesten Kangyerka

Részletesebben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben

Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodás a fővárosi közösségi közlekedésben Zana Tibor Vagyongazdálkodási és Portfoliómenedzsment vezető Budapesti Közlekedési Központ KKK Vagyongazdálkodási Konferencia

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 1 Tartalom A BKK létrehozásának okai és céljai A BKK feladatai

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

A BKK jövőbeli az integrált közlekedésszervezést támogató térinformatikai tervei

A BKK jövőbeli az integrált közlekedésszervezést támogató térinformatikai tervei A BKK jövőbeli az integrált közlekedésszervezést támogató térinformatikai tervei Strausz György Gábor informatikai igazgató Budapesti Közlekedési Központ HUNAGI Konferencia 2012. március 21. Tartalom Új

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról

az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról T á j é k o z t a t ó az ÓZDINVEST Kft. átvilágításával, racionalizálásával kapcsolatos intézkedések végrehajtásáról Előterjesztő: Ad hoc Bizottság elnöke Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. PH. Településfejlesztési

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Galovicz Mihály, IH vezető

Galovicz Mihály, IH vezető ÚMFT KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAMOK NFÜ Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása a versenyképesség

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében

Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Környezettudatos közlekedési módok hálózata Komárom-Esztergom megyében Fogalmak: Környezettudatosság: a bioszféra állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottság érzékenység

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért

Kormányzati lépések Székesfehérvár. fejlődéséért Kormányzati lépések Székesfehérvár A kihelyezett kormányülésen meghozott döntések értékelése 2013. augusztus 20. fejlődéséért Fűtőerőmű 2004. Az erőmű privatizálásra került 2012. A cég felszámolása megkezdődött

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12.

Célegyenesben a Bubi. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ. Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. Dalos Péter MOL Bubi Üzemeltetési Főmunkatárs Budapesti Közlekedési Központ Magyar CIVINET első találkozója 2014. június 12. 1 A Bubi előkészítésének folyamata és a kapcsolódó kerékpárosbarát fejlesztések

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly

A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly 2015.10.30. A szakképzési centrumok létrehozásának indokoltsága, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum megalakulása, bemutatása Szabó Károly főigazgató Megújuló szakképzés, megnyíló lehetőségek A 2015/2016-os

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolója és

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, 2012. május 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településf. és Vagyong. O. J a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata által Ózd város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírandó pályázati felhívás feltételeinek meghatározására

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

Budapest közlekedés koncepciója

Budapest közlekedés koncepciója BUDAPEST ÚJ DIMENZIÓI Heti Válasz urbanisztika konferencia sorozat Budapest, 2011. november 29. Budapest közlekedés koncepciója Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Tartalom Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS

3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS 3. sz. melléklet MŰSZAKI LEÍRÁS Az eljárásban részt vevő egyes társaságok: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BVK) (székhelye: 1052 Budapest, Városház u.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/151-15/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása

Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Kerékpáros program és jövőkép, a projekt általános bemutatása Berencsi Miklós osztályvezető KKK Budapest, 2014. december 2. A PROJEKT ALKOTÓELEMEI Tervezés KENYI Döntéselőkészítés EuroVelo 6 (Rajka-Bp.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban

A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 A vagyongazdálkodás helyzete, a kihívások feltárása és a fejlesztés kérdései a felsőoktatásban Schőberl Márton osztályvezető Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Felsőoktatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az ÉPIT Zrt. részvényeinek megvásárlására Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 e-mail: wintermantel.zsolt@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy:

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2006. év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez. BESZÁMOLÓ 2006. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2006. év költségvetése ez időszakban

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben