Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához"

Átírás

1 Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve a jogszabályoknak megfelelően alakult és működő polgárőr egyesületeknek nyújthat pénzügyi támogatást működésükhöz, fejlődésükhöz és gazdálkodásukhoz. A Szövetség a költségvetéstől kapott támogatás jelentős részét az egyéb szervezetek (egyesületek) részére pályázatok útján tovább utalja, mivel ezek az egyesületek valósítják meg közvetlenül a támogatás célja szerinti feladatokat. A megalakult és működő polgárőr egyesület (társadalmi szervezet) a gazdálkodással összefüggő jogszabályok szerint egy-egy gazdasági szervezetnek felel meg. A gazdasági szervezetnek (polgárőr egyesületnek) saját magának kell megteremteni a gazdálkodás feltételeit. A GAZDÁLKODÁS ALAPFELTÉTELEI: a szervezet (polgárőr egyesület) nyilvántartásba vétele a bíróságnál, bankszámla számmal való rendelkezés, adószámmal való rendelkezés, a kötelező nyilvántartások vezetése, tárolása, a szervezet (polgárőr egyesület) könyveléséhez számviteli szakképesítéssel rendelkező szakember megbízása, a gazdálkodási jogkörök meghatározása, a pénz- és számlakezelés szabályainak rögzítése, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség. AZ ALAPFELTÉTELEK RÉSZLETES MAGYARÁZATA Az egyesület nyilvántartásba vétele: 1

2 A területileg illetékes megyei bíróság végzése alapján nyilvántartásba vett egyesület, mely az alapszabályában rögzített célok szerint működik. Az okiratban szereplő képviselő, az egyesület felelős vezetője. Célszerű beszerezni közjegyzőtől a vezető aláírási címpéldányát, mert a későbbiekben (pályázatok, bank) szükség lehet rá. A bankszámla számmal való rendelkezés: Az egyesület vezetője (a lakhely szerinti) valamely bankfióknál, vagy takarékszövetkezetnél az egyesület nevére bankszámlát nyit. A bankszámlanyitáshoz és a bankszámla feletti rendelkezéshez aláírás bejelentést kér a bank illetve takarékszövetkezet, melyhez kötelezően két személy együttes aláírása szükséges. Az egyik fő az egyesület vezetője, a másik lehet a vezető helyettes, vagy a gazdaságvezető. A fő megkötés, hogy az együttes aláírás esetében a vezető melletti aláírónak az egyesület tagjának kell lennie. Kivételt képez a pénztár kezelője a pénztáros, mert ez esetben a feladatellátásból következően összeférhetetlenség áll fenn. Adószámmal való rendelkezés: A bejegyzést követően a székhely szerint illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH) a 2011-es évtől Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) ügyfélszolgálati irodájánál 15 napon belül adószámot kell kérni. Az egyesületi változásokat (székhely, vezető személye stb.) is 15 napon belül kell bejelenteni. Ez a cégautó adó bejelentés és befizetés miatt elengedhetetlen. Az adószám megszerzése után bármely okmányirodában az ügyfélkapus ügyintézéshez regisztrálni kell (8 nap), a KSH-tól statisztikai jelzőszámot kell kérni (15 nap), az illetékes önkormányzatnál is be kell jelentkezni. A bejelentési kötelezettségek elmulasztása bírságfizetést von maga után. A kötelező nyilvántartások vezetése, tárolása: A polgárőr egyesület működése során iratok keletkeznek, melyek hivatalos dokumentumnak minősülnek, melyet az alapszabályban megjelölt székhelyen kell tárolni. A dokumentumok 5-8 évig történő megőrzéséről a vezetőnek kell gondoskodni. Ha vezető váltás történik, tételes átadás-átvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni. Hivatalos dokumentumok lehetnek: alakuló ülés és azt követő közgyűlések, küldöttgyűlések jegyzőkönyve, alapító tagok névsora, alapszabály, bejegyzésről, változásokról bírósági végzés, 2

3 APEH, bankszámla, KSH, stb. bejelentők, szerződések, aláírási címpéldány, pályázatok, megállapodások, szabályzatok, pénzügyi, számviteli bizonylatok, az egyesület számszaki és szöveges költségvetése és beszámolója. A szervezet (polgárőr egyesület) könyveléséhez szakember megbízása: Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatosan keletkezett bizonylatok, számlák elszámolását a gazdálkodási formától függően egyszeres, vagy kettős könyvvitel szabályai szerint el kell számolni, bevallást, beszámolót kell készíteni. A feladat ellátásához számviteli szakképesítéssel rendelkező személyt kell megbízni, mert ismereteire szükség van. A megbízást írásba kell rögzíteni, a feladatát az egyesületi vezető irányításával végzi, mert felelősségét nem veheti át. A gazdálkodási jogkörök meghatározása: Az egyesület alapszabályában, illetve azt kiegészítve is lehet rögzíteni, hogy a polgárőr egyesület nevében ki vállalhat kötelezettséget. Az egyesület elnöke egy személyben, vagy minden esetben az elnökségből legalább két fő együttes aláírása szükséges. Meghatározandó, hogy a kiadások elszámolásának utalványozását ki, kik és milyen formában (általában a kötelezettség vállalók köre) végzik. A bankszámla felett rendelkező személy nem lehet a pénztár kezelője, mert összeférhetetlen. Meghatározandó, hogy a pénzkezelés ellenőrzésére ki a felhatalmazott. A pénz- és számlakezelés szabályainak rögzítése: A polgárőr egyesület nagyságától és a könyvvezetés módjától függetlenül kötelező elkészíteni a számviteli törvény szerinti számviteli politikát és pénzkezelési szabályzatot. A pénz és számlakezelés szabályzatának tartalmazni kell: a pénzforgalom lebonyolításának rendjét (ki, mikor, hogyan vehet fel pénzt); a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeit, felelősségi szabályokat (ki a pénztáros, írásos megbízás); a napi készpénz záró állomány maximális mértékét (záró pénzkészlet nagysága); az ellenőrzés módját és gyakoriságát (ki látja el a pénztár ellenőri feladatot); a pénzszállítás feltételeit (biztonságos feltételek, táska); a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét (pénztár bizonylatok, pénztárkönyv stb.); valamint 3

4 a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartások szabályozását (a bevételeket időrendben vezetik a naplóban, vagy főkönyvben). Adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség A gazdálkodás jogszerűségét, a közzétételi kötelezettséget, valamint a támogatás felhasználásáról történő adatszolgáltatást az APEH (illetve MAV) jogosult ellenőrizni. Az adóhatóság a mulasztást szigorúan bünteti. Ezért valamennyi polgárőr egyesületnek javasoljuk, hogy a könyvvezetés módjának megfelelő beszámolót (egyszerűsített, vagy egyszerűsített éves beszámoló) minden évben készítse el, a közgyűlés, illetve küldöttgyűlés hagyja jóvá, fogadja el. Vagyis a közzétételi kötelezettségének, csak a beszámoló adatainak közzétételével tud eleget tenni. A támogatók felé ilyen módon is eleget tesz az elszámolási kötelezettségének. A polgárőr egyesületek bevételeiket a következő kiadásokra használhatják fel: formaruha vásárlása számlával (a Szolgálati kézikönyv melléklete szerinti fazonban, színben és megjelenítésben), üzemanyag felhasználás esetén, ha a gépkocsi az egyesület tulajdona, vagy üzemeltetésében van, az üzemanyag számlával, ha magánszemély tulajdonában van a gépkocsi, akkor a kiküldetési rendelvényen elszámolt üzemanyag költséggel (futott km x APEH üzemanyagár + 9 Ft/km); telefonszámla, csak az egyesület nevére szóló, illetve igazoltan hivatali célt szolgáló telefon költsége számlával igazolva; a gépkocsi javítása, karbantartása, ha az egyesület üzemeltetésében van a gépkocsi számlával, ha magánszemélyé nem; nyomtatvány, irodaszer költségei, az egyesület nevére szóló számlával igazolva; polgárőr járőr eszközök (tárcsa, fényvisszaverő eszközök, zseblámpa, fényhíd: a szolgálati kézikönyv melléklete szerint) vásárlása számlával; oktatás, képzés költsége (például: terembérlet, az oktatás díja)számlával. környezetvédelmi feladatok céljából elszámolható a szemetes zsákok, kesztyű, a hulladék deponálásának, szállításának költsége számla ellenében, kommunikáció és marketing költségekre, ha azok a cél szerinti feladatok ellátásához kapcsolódnak (pld: plakát készítése, helyi rádióban újságban egyegy feladat népszerűsítése: egy iskola- egy polgárőr, szemétgyűjtés, takarítás, KRESZ vetélkedő stb.) 4

5 étkezési költségek (reprezentáció) max. a bevétel 10%-ig, vagy pályázat esetén a pályázatban engedélyezett mértékig. Minden esetben részletes (létszám, adag stb.) számlával. Valamennyi felsorolt esetben a kiadások csak akkor rögzíthetők a könyvekben, ha a költségekről szóló bizonylat, számla az adott polgárőr egyesület, szövetség nevére szól. A rajta lévő dátumok, nevek, címek jól olvashatók. Egyébként a számla befogadásának kockázata a szervezet vezetőjét terheli. Megyei Szövetségek FIGYELEM! Az Országos Polgárőr Szövetség Gazdaság vezetése úgy döntött, hogy a évi Polgárőr Egyesületek részére továbbítandó támogatásokból a Megyei Szövetségek annyi összeget tarthatnak vissza, amennyi a területükön megalakítandó új Polgárőr Egyesületek létrehozásához számításaik szerint szükséges. Ebben az esetben a megvásárolt ruházatról, eszközökről, stb. a számlákat az illetékes Megyei Szövetség nevére kell kiállítani és a számlákon fel kell tüntetni, hogy melyik új Egyesület megalakításához használták fel. Amikor az új Egyesület bírósági bejegyzése megtörtént, akkor ezeket az eszközöket véglegesen a tulajdonukba kell átadni, de amíg a végleges átadás nem történik meg, addig viszont átvételi elismervényen kell igazolni, hogy az eszközök, anyagok, stb. átadásra kerültek február 05. Kolozsi József gazdasági alelnök Csehné Köteles Rozália 5

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ Jogszabályi háttér Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ

AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ Jogszabályi háttér Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai

Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai Társadalmi szervezetek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai A társadalmi szervezetek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27.

ÚTMUTATÓ. A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához. Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. ÚTMUTATÓ A Nemzeti Civil Alapprogram 2008. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Készítette: ESZA Kht. 2009. április 27. Tartalomjegyzék Az útmutató célja 4 Legfontosabb változások az előző

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Dl Kovács Ferenc polgármester

Dl Kovács Ferenc polgármester NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: GAZD/63-1/201S. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Tájékoztató ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Tájékoztató A vállalkozási formában működő egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához

Részletesebben

K I S O K O S CIVIL SZERVEZETEKNEK CIVIL SZERVEZETEK LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI JOGSZABÁLYAI. Vonatkozó jogszabályok:

K I S O K O S CIVIL SZERVEZETEKNEK CIVIL SZERVEZETEK LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI JOGSZABÁLYAI. Vonatkozó jogszabályok: K I S O K O S CIVIL SZERVEZETEKNEK E G Y E S Ü L E T E K CIVIL SZERVEZETEK LÉTESÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI JOGSZABÁLYAI Vonatkozó jogszabályok: Magyar Köztársaság Alkotmánya 1949 évi XX. (20) tv. 63.., 70/A Ptk.

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elnökség által elfogadva: 2013. január 16. Közgyűlés által elfogadva: 2013. január 21. 1 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bevezetés 1./

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

Győri Filharmonikus Zenekar

Győri Filharmonikus Zenekar Győri Filharmonikus Zenekar SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. május 3. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben