2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG. A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos,"

Átírás

1 2011 NAGYBÖJTI ÚJSÁG CSALÁD ÉVE Az idei évet a Magyar Katolikus Egyház a családnak szenteli. Nagyböjti készületünkben, önmegtagadásainkban, imádságainkban és újrakezdéseinkben is legyen ez előttünk. Nagyböjti újságunk írásaiban ehhez próbálunk segítséget nyújtani. Elsőként a böjt tágabb jelentéséről elmélkedhetünk. Majd Bíró László püspök atya levele minden családot meghív arra, hogy ajándékok legyünk egymás számára. A közös imádság nagyon sokat tud ebben segíteni. Jó lenne, ha a családok keresztútját sokszor imádkoznánk közösen. Meg lehet beszélni egyegy állomás jelentését. Olvashatunk még II. János Pál pápa közelgő boldoggá avatásáról, aktuális dolgainkról, életünk és a magyarság sors-kérdéseiről. Vezessen bennünket a Lélek ebben a szent negyven napban. (Tibor atya) A böjt A böjtöt sokan hajlamosak arra korlátozni, hogy nem esznek, vagy nem tévéznek. Ez is fontos, de van még számos módja, hogy a böjti készületünkben gyakoroljuk az önfegyelmet. 1. Adj a családodnak egy adag szeretetet minden nap! 2. Tartózkodj a dühtől és gyűlölettől! 3. Tartózkodj mások megítélésétől! Mielőtt ítélsz, emlékezz arra, hogyan tekint Jézus a mi hibáinkra. 4. Tartózkodj a csüggedéstől! Tarts ki Jézus ígérete mellett, hogy az Ő terve tökéletes a Te életedre. 5. Tartózkodj a panaszkodástól! Amikor panaszkodni készülsz, csukd be a szemed, és idézd fel azokat a szép pillanatokat, amikor Jézus örömet adott szívedbe. 6. Tartózkodj a megbántástól, elvárástól! 7. Azon legyél, hogy megbocsáss mindazoknak, akik megbántottak valamivel! Ha így próbálunk élni, megtapasztaljuk Isten áldását, Isten újjáteremtő érintését.

2 Hívom a családokat 2011-ben a család évében A CSALÁD NEM EMBERI KONST- RUKCIÓ, HANEM ISTEN AJÁN- DÉKA. A házastársak ajándékok egymásnak, a gyermekek ajándékok a szülőknek, a generációk ajándékok egymásnak. A keresztény család az életet, az örömöt, a békés gyarapodást szolgálja, ahol mindenki kölcsönösen felelős a többiekért, tiszteletben tartja a másik emberi méltóságát. A KERESZTÉNY CSALÁD A HIT TOVÁBBADÁSÁNAK ELSŐREN- DŰ ÚTJA volt mindig és ma is hatalmas lehetőségeket hordoz az evangelizáció terén. Saját otthonában bárki evangelizálhat a kölcsönös szeretettel, az imádsággal, Isten Igéjének meghallgatásával, a családi katekézissel, egymás kölcsönös támogatásával. A keresztény család a társadalmat is evangelizálja azzal, hogy erősíti a társadalmi erényeket, segíti a rászorulókat, csatlakozik a családos egyesületekhez, Ahhoz, hogy evangelizáljunk, nem elegendő csupán, hogy meg vagyunk keresztelve, még az sem, ha vasárnaponként gyakorló keresztények vagyunk, hanem KÖVETKEZETESEN EVANGÉLIUMI ÉLE- TET KELL ÉLNÜNK. Azok a kihívások és remények, amelyeket a keresztény család átél mondja II. János Pál pápa megkívánják, hogy egyre több család ültesse át a mindennapok gyakorlatába az erős családi lelkiséget (Beszéd, 1988). Az az erős lelkiség, amelyről itt a pápa szólt, úgy értendő, mint élő kapcsolat a jelenlévő Krisztussal a Szentlélek által, melyet az Ige hallgatása, az Eucharisztia vétele és a bűnbánat szentségének gyakorlása révén kell ápolni. E kapcsolatot a mindennapok gyakorlatában, tettekben kell megélni a családon belül és azon kívül, az állandó megtérés lelkületével. Ebből fakad a szeretet és egység növekedése, a nagylelkűség és a bátorság, az áldozatvállalás és a megbocsátás, az öröm és a szépség, valamint az a lángoló vágy, hogy minél többen megleljék üdvösségüket Krisztusban. A KERESZTÉNY CSALÁDOK ÉLETÜKKEL EVANGELIZÁLNAK, ők az evangelizáció magjai, azok az őrtüzek, amelyek fényt és meleget árasztanak maguk körül. Példaértékű, kreatív kisebbséget alkotnak, kezükben az Egyház és a nemzet jövője. HÍVOM A CSALÁ- DOKAT, ÉLJÉK AZ EVANGÉLIUMOT ÉS SEGÍTSENEK MÁ- SOKNAK IS AZ EVANGÉLIUM SZE- RINT ÉLNI. (Bíró László a MKPK családreferens püspöke)

3 Családok imája Mennyei Atyánk! Hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család: Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk! Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet továbbadhassák! Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája! Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében, a házasság előtt állók pedig a tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra! Növeld a házastársak között a szeretetet és a hűséget! Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges életre nyitott és örömteli házasságokért! Áldd meg nemzetünk minden családját! Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek! Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak! Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára! Szabadítsd fel szívünket szolgáló szeretetedre, a Szent Család segítségével: József és Mária közbenjárására, a te Fiad, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. Az Isten útjának állomásai Mivel a mesternek beszédes kedve volt, a tanítványok igyekeztek megtudni tőle, hogy istenkeresésének milyen szakaszain ment keresztül. Isten először kézen fogott mondta, a cselekvés földjére vezetett, és ott lakoztam néhány évig. Aztán visszatért, és a szomorúság földjére vezetett. Ott éltem mindaddig, amíg szívem meg nem tisztult minden rendetlen ragaszkodástól. Ekkor a szeretet földjén találtam magam, aminek égő tüze elpusztította belőlem mindazt, ami az énemből még megmaradt. Ez a csend földjére vitt engem, ahol csodálkozó szemeim előtt feltárultak az élet és halál misztériumai. Ez volt keresésednek az utolsó állomása? kérdezték. Nem válaszolta a mester. Egy nap Isten így szólott: Ma elviszlek téged a templom legbenső szentélyébe, magába Isten szívébe. És elvezetett a mosoly földjére. (Anthony de Mello)

4 Keresztút a családban I. Pilátus halálra ítéli Jézust. A család a legszigorúbb ítélkező hely. De melyikünk Pilátus, és melyikünk Jézus? Minden helyzetben más és más. Uram! Ha Pilátusként igazságtalanul ítélkeznék családtagjaimról, juttasd eszembe, hogy semmi hatalmam, semmi tekintélyem, semmi jogom nem lenne, ha nem kaptam volna tőled, akár a házasság szentségében, a szülői tisztségben, vagy a gyermek jogán. De ezt nem hatalmaskodó (basáskodó) uralkodásra, ítélkezésre és zsarolásra kaptam, hanem a szeretet féltő, gondoskodó és a másikkal törődő irgalmasságára. Szeretteim felemelésére, és nem lesújtására. S ha én vagyok, Jézusom, akit a család ítélete sújt, add, hogy a te türelmeddel viseljem ezt. Ne vágjak vissza, ne sértődjek vérig, ne essek kétségbe, hanem a tőled tanult alázattal fogadjam, érted és értük. II. Jézus vállára veszi a keresztet. Minden családnak van saját keresztje. Minden családtagnak is van saját keresztje. Merjük-e felvenni és egymásért hordozni? Uram! Sokszor nehezemre esik a családban a másik elfogadása, rossz szokásainak, hangulati kitöréseinek és önző viselkedésének elviselése. Mindez nehéz keresztet jelent számomra. Jobb lenne lerázni magamról és nem venni róla tudomást. Elmenekülni előle. De hát nem azért helyeztél ebbe a családba, hogy idegenül és ridegen elzárkózzam mindentől, ami számomra kellemetlen, sőt azt akarod, hogy veled együtt felvegyem családunk keresztjét. Számomra a családom elfogadása lesz az üdvösség útja, még ha sokszor keresztet is jelent. III. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt. Az élet terhe engem is földre sújt. A család néha nyomasztó teher. Én is hányszor vagyok teher családom számára. Ha mellettem elesik valamelyik családtag bűnével, gyarlóságával, vajon nem tekintek-e rá úgy, mint a farizeus: "Én bezzeg nem vagyok ilyen! Saját maga okozta, viselje is a kínját!" Meglátom-e, hogy benne te estél el Jézusom? Mert akkor nem lehetek részvétlen iránta, még ha a családi kötelék nem is indított volna együttérzésre. Amikor én esem el, mennyire várom, hogy fölsegítsenek! Vagy elfogadom-e egyáltalán, hogy segítségemre siessenek? Nem zárkózom-e magamba bűneim önérzetével, mondván: majd én magam megjavulok, majd én magamtól fölkelek? Segíts megérteni, Uram, hogy egymás nélkül nem jutunk tovább családunk keresztútján sem.

5 IV. Jézus szent anyjával találkozik. Az anyák fájdalmának állomása ez. Az anyák titkának állomása ez. Az anyák sorsának megszentelése. Az anya a szíve alatt hordott magzatot fájdalommal hozza világra. De fájdalma örömre fordul, amikor meghallja gyermeke sírását. Ez az első titka az anyáknak. Szívük aggódó fájdalommal van tele, amikor látják gyermekük betegségét, fájdalmát, lelki gyötrődését, ahogy mások bántják gyermeküket Édesanyánk úgy tud mellettünk lenni, hogy néma jelenléte is gyógyít, vigasztal. Ez az anyák másik titka. De az anyák legnagyobb fájdalma, ha elveszítik gyermeküket. Nemcsak ha meghal, hanem ha bűnben él, vagy ha hátat fordít a szülői szeretetnek. Ám az anyák még ilyenkor sem hagyják magukra gyermekeiket, lélekben utánuk mennek, és az első szóra visszafogadják őket. Ez az irgalmas, megbocsátó szeretet az ő legnagyobb titkuk. Ne éljünk vissza evvel, de ha kell, éljünk vele! V. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet. Ez a családapák állomása. Az apák áldozatának megszentelése. Itt megérthetjük az édesapák kereszthordozását. A családjáért dolgozó apa szeretete és felelőssége Isten szemében is nagy jelentőségű. Hiszen a teremtő Atya saját gondoskodó jóságát oltotta az apák szívébe. A munka fáradtságát és örömét szenteli meg, ha nemcsak családjáért teszi, hanem Jézusért is. Cirenei Simon fiai a Szentírás szerint követték apjukat a Krisztuskövetésben. Ez a nagy titka ennek az állomásnak, amelyet először még a Cirenei sem értett meg. Ezért vonakodott a kereszttől. Csak akkor kívánhatja egy szülő gyermekétől, hogy vallásos legyen, ha először ő maga jár Krisztus nyomában. Csak akkor teljesíti szülői gondoskodását, ha gyermekei legdrágább kincsével, jövőjük legfontosabb mozzanatával is törődik: a gyermekei lelkével és az örök üdvösségével. Ettől a kereszttől nem szabad vonakodnunk! VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. A kendőt nyújtó szeretet állomása ez. A leleményes szereteté. A Krisztus arcát lelkünk kendőjére másoló szereteté. Milyen eszköztelenül élt és tevékenykedett Jézus. Megmutatta, hogy nem kell sok dolog, nem kellenek drága eszközök, hogy szívünk szeretetét egymásnak kifejezzük, jelezzük. Mindig akad egy kendőnyi dolog a házban, hogy a családtagok könnyeit letöröljük, bánatát, fájdalmát enyhítsük. A szeretet leleményes, hirdeti Szent Pál a Korintusi levélben. Csak ne legyünk érzéketlenek mások iránt. Ne rejtőzzünk el önzésünk csigaházába. Ne sajnáljunk egymástól egy kendőnyi

6 időt, szeretetet, hogy Krisztus arca kirajzolódhasson lelkünk kendőjén! VII. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt. A viszonzatlan szeretet titkának állomása ez. A viszonzást nem váró szereteté. Nem a kamatozó szereteté, hanem a Pazarlóé. Hányszor nyomnak földre azok a fájdalmak, amelyeket szeretteimtől kell elszenvednem. Mert ha ellenségeim tennék ezt velem, azt még elviselném, mondja a zsoltáros is, de hogy a barátaimtól, sőt családtagjaimtól kapom, az lesújt újra. Sokszor fáj a viszonzatlan szeretet, a hálátlanság és a gyermek részéről elfelejtett sok-sok szülői áldozat. Az évtizedek együttléte után eldobott házastársi hűség. A magukra maradt idős apák és anyák reménytelensége. De Jézust is éppen azok hagyták el, akiket szeretetével legjobban kitüntetett. Ő is beleroskadt ebbe, de aztán újból felállt és továbbment, hogy megtanítson: a szeretetért sohase várj hálát és viszont szeretetet, mert a szeretetet nem kamatoztatni kell, hanem pazarolni! VIII. Jézus szól a síró asszonyoknak. A könnyek hatalmának állomása ez. A sírás titkának megfejtése hangzik el itt. Nemcsak az asszonyoknak szól Jézus szava: Sírjatok magatok és gyermekeitek miatt! Magunk miatt, mert hűtlenek voltunk Istenhez, hűtlenek voltunk társunkhoz, nem szerettük eléggé a ránk bízottakat, mert saját vágyainkat akartuk mindenáron megvalósítani, mert féltünk önmagunkat egészen odaadni. A gyermekek miatt, akiket nem vállalunk világra hozni, akiket eldobott, elhagyott az önzés vagy félelem, akiket nem vártak szeretettel a szülők, akiket most se szeretnek a családban, akiknek lelkével nem törődik senki. A könny nem szégyellni való dolog, hanem nagy titok. Az anyák könnyét még Isten is engedi maga fölé hatalmasodni. Nemcsak az anyákét IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel. A legsúlyosabb elesés állomása ez. A másokat is magával rántó zuhanás veszélye, de a legmélyebb pontról való felkelés titka is. A szenvedélyek rabságának keresztjét egyre több embertársunk és családja is hordozza. Az alkoholista, a kábítószer rabja, de az önpusztító játékszenvedély is a legfontosabb szeretetkapcsolatokat zúzza szét, és rántja magával anyagilag, sőt erkölcsileg is a családot. Ám a legreménytelenebb helyzetből is van kiút. A harmadik el-

7 esésedből való felállással biztatsz minket erre, Krisztusunk! Beléd vetett mély hittel és bizalommal, beléd kapaszkodva mi is fel tudunk állni. És adj erőt a családtagoknak is, feleségeknek, férjeknek, gyermekeknek, szülőknek, hogy ne hagyják magára a gyengét, elesettet. Ne taszítsák ki a család védő szeretetéből, hanem együtt álljanak fel. X. Jézust megfosztják ruháitól. Nemcsak a ruhátlanság megalázottsága, nemcsak az önmagunkból való kivetkőzés, de az önmagát elosztó szeretet állomása is ez. Micsoda szégyen a ruhátlanság szegénysége, a kiszolgáltatottság tehetetlensége! A divatozás által pedig éppen az ilyen elesettek iránti érzékünket veszítjük el. Milyen lelki szegénységre vall az önmagát lemeztelenítő szemérmetlenség vagy az önmagából kivetkőző erőszakosság! Csak önmagát megvalósítani akaró önzés, önteltség is megfosztja az embert önmagától, és nem marad mit adni: Semmit sem ad, aki mindent oda nem adott. Jézus mindent odaadott, még utolsó ruhadarabját is. Az igazi szeretet nem méricskél. Boldog házasság és család is ott terem, ahol mindnyájan a másikat akarják elsősorban boldoggá tenni, és nem a saját boldogságukat keresik csupán. XI. Jézust keresztre szegezik. A "nincs visszaút" állomása ez. Ez a család és minden közösségi élet alkotmányának legfőbb paragrafusa. Keresztre szegezettnek lenni annyi, mint: elkötelezettnek lenni. Véglegesen, egymáshoz szegezetten férj és feleség, mint Jézus és a kereszt. A nincs visszaút legfőbb biztonsága. A megtartó szeretet legnagyobb erőforrása. Keresztre szegezettnek lenni egyenlő azzal is, hogy családunk közös meggyőződését vállalom és megvallom, abban hűséggel kitartok akkor is, ha hátránnyal jár, akkor is, ha szembe kell menni az egész világgal, akkor is, ha lenéznek érte vagy maradinak akár bolondnak tartanak miatta. Jézus számára sem volt visszaút, mert ahogyan élete másokért való élet volt, úgy halálát is másokért, értünk vállalta. Ez a krisztusi alkotmány legfőbb paragrafusa. XII. Jézus meghal a kereszten. A halál titkának feltárulkozása ez az állomás. A szeretet erős, mint a halál, sőt annál is erősebb. A szeretteink elvesztésének fájdalmára ez az orvosság. A család szeretetének és hitének legnagyobb próbája szeretteink halála. Az idős kor, a súlyos betegség természeténél fogva könnyebbé teszi a halál elfogadását. A váratlanul vagy fiatalon elköltöző családtagok halála felháborít, mivel értelmetlennek látjuk és lázadunk. Vannak családok, akik a

8 gyermeket meg akarják óvni a halál szörnyűségétől. Vannak kultúrák, amelyek ki akarják iktatni a halál valódiságát az életükből. Mégis csak egy jó megoldás van: szembenézni vele, és felvállalni Krisztussal. Akkor nem lesz törés sem a gyermek lelkében, sem a szeretetkapcsolatban, sőt Krisztusban folytonos marad a kapcsolatunk, mely a halálnál is erősebb és tartósabb. Krisztus halála a mi feltámadásunk. XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik. A gyermekét elvesztő anya állomása ez. A természet rendjét felforgató titok. A kereszttől való megszabadulás mégsem a végső megoldás. Az élet rendje szerint úgy kellene történnie, hogy a gyermekek temetik el a szüleiket, és nem fordítva. Mégis hányszor felforgatja a kíméletlen halál ezt a rendet! Hány édesanya tartotta már karjában gyermekét Mária óta. E mérhetetlen fájdalomra nincs sem emberi magyarázat, sem földi vigasz. A halált tartani ölükben, ahonnét az élet fakad? Csak isteni magyarázat van rá: nem hal meg örökre, fiad él, fel fog támadni. Ez az isteni válasz. Sokszor megszabadulunk a kereszttől, de mit sem használ, ha a halál foglyai maradunk. Önmagában ez még nem elég. Szívünk többre vágyik! Ezt a többre vágyást ki ne oltsátok lelketekből, gyermekeitekből! XIV. Jézust sziklasírba temetik. A sírok titkának állomása ez. A földbe hulló mag bátorságának titka, az Isten hallgatásának beszédes üzenete. A sír bejárata elé még követ is gördítenek, mely elzárja a bent levő és a kint levők egymás felé vezető útját. A kő elhomályosítja a látást életünk nehéz, sötét pillanataiban, amikor szeretteink sírja fölött állunk. Erősen próbára teszi hitünket, hogy igazak-e Jézus szavai az örök életről. Legyen a családban ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe hulló mag sorsa, amely csak akkor hoz új termést, ha látszólag elpusztul, belehal, odaadja addigi életét. Szeretteink halála csak innét nézve veszteség, onnét az új élet gazdagsága. Legyen bátorságunk Krisztus ígéretére hivatkozni, hogy aki benne hisz, nem hal meg örökké. Egymás apostolai legyünk akkor is, amikor látszólag hallgat az Isten, látszólag távol van, mert valójában soha nincs olyan közel hozzánk, mint a fájdalomban, amikor soha nem tapasztalt új titkokat tár föl lelkünket átölelő hallgatásában. Ne féljetek Krisztustól, nem vesz el tőletek semmit és mindent megad nektek. (XVI. Benedek pápa)

9 II. János Pál boldoggá avatása, amelyet utóda vezet majd halálának liturgikus évfordulóján, történelmi, napjainkig példa nélküli esemény. A középkorba kell visszanyúlnunk, hogy ehhez hasonló esetet találjunk, de azok vonatkozásai nem hasonlíthatók XVI. Benedek döntéséhez. Az utóbbi tíz évszázadban egyik pápa sem emelte közvetlen elődjét az oltár tiszteletére írja vezércikkében Gian Maria Vian, a L Osservatore Romano igazgatója a lengyel pápa boldoggá avatására vonatkozóan. Karol Wojtyla Isten hiteles szolgája: ifjúkorától---- utolsó leheletéig tanúságot tett Krisztus iránti szenvedélyes szeretetéről. Sokan, katolikusok és nem keresztények ezt felismerték már példamutató élete során is. Ezt a szeretetet igazolja lelki hagyatéka, melyet pápaságának utolsó éveiben több részletben írt. Ezért történt, hogy utóda április 25-én, kevesebb, mint egy hónappal a halála után feloldotta a szentté avatási eljárás kezdetére vonatkozó előírásokat, majd úgy döntött, hogy ő maga fogja vezetni az ünnepi szertartást azért, hogy bemutassa a világnak II. János Pál életszentségének példáját. Karol Wojtyla boldoggá avatása egy nagy pápa és egy nagy ember elismerése, jól ismertem őt mondta Elio Toaff nyugalmazott római rabbi. Karol Wojtyla és Elio Toaff 1981 februárjában találkoztak először egy római plébánia lelkipásztori látogatása alkalmával, amikor a pápa és a rabbi között magánbeszélgetésre is sor került a plébánia melletti épületben. A hír közzététele az Ifjúsági Világtalálkozó előkészületén rendkívüli örömet váltott ki, melyet Stanislaw Rylko bíboros, a Világiak Pápai Tanácsának elnöke aki egykor szemtanúja volt a világtalálkozó megszületésének így foglal össze: Nagyon örülök, és meg vagyok hatódva a hírtől, főleg amiatt, hogy éppen most tudtuk meg, a következő Ifjúsági Világtalálkozó előkészülete során. Karol Wojtyla mindig a fiatalok barátjának tartotta magát, de ő igényes barát volt, és az elhatározása, hogy összehívja a fiatalokat a világ minden részéről, ma is érvényes az internet és a közösségi oldalak korszakában. A találkozó létrehozása valóban prófétai volt részéről, az árral szembe ment, és óriási gyümölcsöket hozott. Az életszentség gyümölcseit. Karol Wojtyla boldoggá avatása rendkívülien örömteli esemény lesz, mert hívők és nem hívők egyaránt nagyon szerették őt nyilatkozta José Saraiva Martins bíboros, aki a Szentté avatási Ügyek Kongregációjának prefektusa volt 1998tól II. János Pál haláláig. Főleg

10 rendkívül erős hite gyakorolt nagy hatást sokakra. A szentté avatási eljárásokban a csoda jelentőségével kapcsolatban így fogalmazott: Ha csoda történik annak közbenjárására, akit kérünk, azt jelenti, hogy az illető ember és Isten közösségben vannak, ez pedig életszentség. A bíborost sok személyes emlék fűzi Wojtyla pápához: Előfordult, hogy a munkámmal kapcsolatos dolgok miatt a pápa meghívott ebédre. Mielőtt az asztalhoz ültünk volna, vendégeivel együtt a magánkápolnájába ment. Ezekben a pillanatokban különösen mély imába tudott merülni, akár néhány rövid perce is teljesen magával tudta őt ragadni az Istennel való kapcsolata. Ez már önmagában az életszentségéről tett nyilvánvaló tanúságot. A Szent Péter téren visszhangzó kiáltás, hogy legyen szent azonnal, megfertőzte az egész világot, és ez most beteljesedik. kommentálta a boldoggá avatás hírét Salvatore Martinez, a Karizmatikus Megújulás olaszországi elnöke: Isten népe szíve mélyén már szentnek tartotta őt. Életével és szolgálatával megmutatta számunkra az életszentség útját, olyan életszentséget, mely minden ember számára lehetséges. A globalizáció korában, a két évezred határán II. János Pál rendkívüli tanúságot tett az egyház szentségéről és az egyházban való életszentségről. Majd háláját fejezte ki, amiért az egykori pápa segített megérteni, hogy a Szentlélektől kapott és minden hívőnek adott karizmák megélése nagyon jó utat jelentenek a megszentelődéshez. Hála mindenért! Hála mindenért! Hálás vagyok és köszönöm, hogy ragyogóan süt a nap, hogy érzem melegét, beragyogja gondolataimat, sugárzóbbá teszi vágyaimat! Köszönöm a hibátlanul működő, egészséges, szép testem! Köszönöm a látás, hallás, mozgás, tapintás, érzés, tudás képességét! Hálás vagyok és köszönöm minden ember létét, aki szeretettel, jósággal és nagyrabecsüléssel érez irántam! Hálás vagyok és köszönöm minden anyagi javamat! Köszönöm a munkám, amit nagy élvezettel végzek. Hálás vagyok a harmóniáért, a szépségért, a gyermekek nevetéséért, az eső langyos permetéért, a szél hangjáért, minden mosolyért, simogatásért, szeretetért! Hálás vagyok a jóságért, megértésért, a segítő kezekért, a versekért, a dalokért, a kezek, s lelkek alkotó munkájáért! Hálás vagyok a világért! Köszönöm

11 Kijavíthatjuk-e nevelési hibáinkat? A Facebookon végzett közvélemény kutatás során a szülőknek erre a kérdésre kellett felelniük: Mit csinálnék másként, ha ma újrakezdhetném? A válaszok négy fő gondolat köré csoportosíthatók: nagyobb következetesség, kevesebb aggódás, több együttlét, szeretetteljesebb megnyilvánulások. Idézünk néhányat a válaszokból. 1. Nagyobb következetesség Következetesebb lennék, és jobban ügyelnék, hogy súlya legyen annak, ha valamire nemet mondok. Megtanulnám, hogyan kell következetesnek lenni. Következetesebbnek és fegyelmezettebbnek lenni a házimunkával és a testmozgással kapcsolatban. Ha az ember nem elég következetes, abból mindig csak baj van. Szabályokat alkotnék az otthoni élethez, és ragaszkodnék hozzájuk. Sokszor csak vaktában fegyelmeztünk, és ettől eléggé következetlen lett a nevelésünk. Ügyelnék rá, hogy már a kezelendő problémák felmerülése előtt közös nevezőn legyünk a férjemmel! Az a legfontosabb hogy következetesek legyünk. Ha ez nincs meg, sok fájdalmat okoz. 2. Kevesebb aggódás Nem aggódnék annyit azon, hogy nem teszek-e esetleg rosszul valamit. Rájöttem: lehet, hogy az ember mindent jól szeretne csinálni és mégis hibázik. Jobban elengedném magam, élvezném, hogy anyuka vagyok, örülnék a gyerekeimnek olyan csodálatos kis emberek! Nem félteném annyira a legnagyobb fiamat, ha ma lenne középiskolás. Soha nem adott okot rá, hogy ne engedjem el valahová, de annyira aggódtam, nehogy valami baja essen, hogy túl sokszor mondtam neki nemet. Most már egyetemre jár, és alig látjuk, mert végre szabad. Nem aggodalmaskodnék annyit. Nem aggódnék apróságok miatt, azon, hogy minden rendben legyen Egyébként is, mi az, hogy rendben? Kevesebbet aggódnék Valaki egyszer azt mondta, hogy ha többet aggódom a tanulásuk, a jövőjük miatt, mint ők, akkor túl sokat aggódom. Rájöttem, hogy igaza volt. Lazítanék. Engednék nekik. Bíznék bennük. Élvezném őket 3. Több együttlét Többet lennénk együtt a családdal! A lányom tizenhét éves, és nem töltöttem vele kettesben elég időt, nem beszélgettünk eleget. Nagy távolság van köztünk. Remélem, a kisebb lányaimmal nem követem

12 el ugyanezt a hibát. Többet lennénk együtt a családdal a gyerekekkel külön-külön is. Többször kikapcsolnám a tévét, több olyan dolgot csinálnék, ami a gyerekeket érdekli. Több időt töltenék velük, kevesebbet lennék távol otthonról a munka miatt. Többet játszanék a lányommal, ha újra kicsi lenne: babáznék, szerepjátékot játszanék, fogócskáznék, bújócskáznék vele, és többször fognánk együtt szentjánosbogarat... Többet étkeznénk közösen. Közben beszélgetnénk... Addig is együtt vagyunk. Nem dolgoznék annyit: többet lennék otthon a családdal. 4. Szeretet és tiszteletteljesebb megnyilvánulások Többször meghallgatnám és kevesebbet oktatnám őket. Nem akarnék mindent lenyomni a torkukon, nem várnám el, hogy vakon engedelmeskedj enek, mert ez ma már nem így működik... Ha így tennénk lázadni fognak, és később ez okoz minden szenvedést! Többször kérnék bocsánatot. Ke-vesebbet kiabálnék, és jobban tisz-telném őket. Nem veszekednék a férjemmel a gyerekek előtt. Jobban engedném, hogy a gyerekek kifejezzék, amit éreznek, hogy ne kelljen elnyomniuk az érzelmeiket. Többször meghallgatnám őket, kevesebbet prédikálnék, és gyakrabban megkérdezném a véleményüket erről-arról. Kitartanék mellettük a nehézségek idején. Nem vitatkoznék velük még akkor sem, ha látszólag lételemük a vitatkozás. Áthangolnám az egész családot, hogyan kell szeretettel és normálisan kommunikálni egymással. Feltétel nélkül szeretném őket. Többször megölelném, megpuszilnám őket (kamaszkorban is). Szülőként néha olyan kínosnak érezzük ezt, hiszen már nagyok Pedig pont akkor van rá leginkább szükségük. Elgondolkodtató, hogy a kívánt a változtatások egyik kategóriában sem a gyerekek magatartásával, hanem a szülők viselkedésével, kapcsolatteremtésével, reakcióival és mulasztásaival függnek össze. De a sorok közt olvasva az is kiderül: a szülőkben valószínűleg attól ébredt lelkiismeret-furdalás, hogy hibáik következtében megromlott, és talán még most is feszült a gyermekükkel való kapcsolatuk. A válaszadók rájöttek: saját viselkedésük is hozzájárult ahhoz, hogy milyen lett a kapcsolatuk felnőtté váló gyermekeikkel, és ők miként boldogulnak ma gyermekeik az életben. /Magyar Kurír/ Morzsák: A tegnapi tévedés ma legyen számodra tanulság.

13 Magyar vagy? Gondold végig az alábbi megállapítások igazságtartalmát! Amikor több tejfölt használsz, mint ketchupöt. Amikor a paprika legalább olyan fontos, mint a só és bors. Amikor valamelyik rokonod Attila, József, János, László vagy István. Amikor szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod elmagyarázni a külföldieknek, mi az, amíg ki nem próbálták. Amikor a külföldi kérdi a gyereket: És mit hozott a Mikulás karácsonyra? Válaszod némiképp zavart, hiszen a Mikulás nálunk december 6- án ajándékoz karácsonykor viszont a kis Jézus. Amikor az eljegyzési gyűrűd a másik kezeden viseled. Amikor a vonat még el sem hagyta az állomást, de te már eszed a házi szendvicsed Amikor egy 79 km hosszú tavat (Balaton) Magyar Tengernek hívsz, aztán keresztben átúszod. Amikor a saját borod a legjobb. Amikor tudod, mi az a lecsó, pacalpörkölt, halászlé, pogácsa, mákos tészta, dobostorta, túrós csusza, kürtőskalács, főzelék, túrógombóc és a fröccs. Szereted is őket. Amikor fokhagymás-tejfölös-sajtos lángost eszel, akkor nem is kívánnál finomabb falatokat. A bő gatya, a tokaji és gyakorlatilag minden: hungarikum. Amikor tudod, hogy a fűzfán fütyülő rézangyalát igazából egy káromkodás. Amikor van névnapod, és szerte a világon senki nem érti, mire jó az. Amikor tudod: a Hortobágy, és Hollókő, Pannonhalma, Aggtelek, Tokaj-Hegyalja, a pécsi ókeresztény sírok a világörökség részei. Amikor házi rétest eszel, amit a konyhaasztalon nyújtottak és tele van tejföllel, mákkal. Amikor mindenkinek elmondod, hogy a Rubik kocka is magyar találmány. (Meg a szódavíz is ) Amikor tudod, ki írta az Anyám tyúkját. Amikor arra esküszöl, hogy a fokhagyma és a mézes tea kiűzi belőled a nyavalyát egy nap alatt. Amikor gyerekként folyton sárgarépát kellett enned, és arra a kérdésedre, hogy miért, a szüleid azt válaszolták: Hogy jobban tudj fütyülni. Amikor termálvíz vagy fürdő van a városodban, vagy ahhoz közel. Amikor ünnepelsz március 15-én, és emlékezel október 23-án. Amikor tudod, mi az a tepertős pogácsa. Amikor a Székely Himnuszt és a Himnuszt egyaránt énekeled

14 Csíksomlyótól Bajánsenyéig Amikor hiszed, ha esőben állsz, megnősz. Amikor el tudsz beszélgetni idegenekkel a buszon, vagy az orvosra várva. Amikor sörrel nem koccintasz! Amikor tudod, mi a gittegylet, és miért írták Nemecseket csupa kisbetűvel. Amikor nem jó a normál méretű párna: vagy óriásinak, vagy nagyon kicsinek kell lennie. Amikor az Óperenciás tengerről mesélsz, és a történelem jut eszedbe. Amikor egy olyan nyelvet beszélsz, amit sehol a világon nem értenek, csak a magyarok. Amikor a Himnuszt csak meghatódva tudod énekelve imádkozni. Amikor a mesék nem úgy végződnek, hogy örökké boldogan élnek, hanem hogy boldogan élnek, míg meg nem halnak. Amikor értetlen külföldinek ecseteled, hogy ne egyen görögdinnyét aug. 10-e után, mert lőrinces. Amikor a Hazám, hazám, te mindenem dallamaira könny szökik a szemedbe. Érezted-e mindezeket végigolvasva, hogy magyar vagy? Magyarnak lenni: hit. Hit a magyarság hivatásában. Hit abban, hogy az Isten akar velünk valamit, és a magyarság képes is megvalósítani ezt az isteni feladatot. Családi napközi Régi vágyunk látszik beteljesülni azzal, hogy - reményeink szerint - április elején Bárka Családi Napközi nyílik a volt mozi egy részében. Néhány testvérünk áldozatos munkájával, a Turner Ferenc Alapítvány és az Egyházközség jelentős anyagi támogatásával sikerült megszépíteni a napközi helyiségeit. Két játszószoba, egy öltöző és mosdó lett kialakítva a gyerekek részére. A bútorok és eszközök beszerzése még folyamatban van. Kettőtől hét éves korig várunk gyerekeket ide. Lehetőség lesz napközbeni ellátásra is, egy egy alkalomra, ha a szülőnek dolga van, reggel 7-től délután 5-ig. Kézműves foglalkozásokat, népi gyermekjátékokat, mozgásos tornát, énekeket, verseket, meséket, sétákat tervezünk. Nagy szükség van a családias légkörű, szeretetteljes, keresztény értékeket közvetítő nevelésre. Ezzel a keresztény napközivel kiegészíteni, illetve pótolni szeretnénk a gyermekek családban történő vallásos nevelését, és ezáltal a szülőket is bevonni mindennapjainkba. Az egyházi ünnepeket a gyermekek szintjéhez igazítva szeretnénk megünnepelni, Célunk, hogy példánkkal, nevelésünkkel Isten irgalmát, szeretetét mindennapi jelenlétét tükrözzük. (Csontosné Marika)

15 Életünkből Jezsuita novíciusok (Varga László és Elek László) két hónapos probációjukat plébániánkon töltik. A cigánytelepen dolgoznak. Bekapcsolódnak plébániai csoportjaink életébe is. Az egyik ifjúsági hittanon a szerető figyelem imáját tanították meg fiataljainknak. Hogyan tekintsünk vissza a napunkra? Talán mindannyian megfontolhatjuk tanácsaikat. Examen a nap lezárásához: Elcsendesedem és tudatosítom, hogy Isten jelenlétében vagyok. 1. Kérem a Szentlélek világosságát, hogy Isten szemével lássak. 2. Sorra veszem a nap eseményeit, külső és belső történéseit, mintha egy filmet néznék. 3.Melyek voltak azok az ajándékok a napom folyamán, amelyekért hálás lehetek Istennek? Hol működött Isten a mai napon az életemben. Hol tudtam együttműködni Vele? 4. Hol vannak azok a pillanatok, amikor nem Jézus lelkülete szerint gondolkodtam, szóltam, cselekedtem? Hol vétettem, mulasztottam? Bocsánatot kérek az Úrtól, aki végtelenül irgalmas. 5.Előre tekintek a következő napra: Mit vár tőlem Jézus? Milyen hozzáállással szeretnék jelen lenni a rám váró eseményekben? Bízom Isten segítségében, és kérem az erejét. Farsang Február utolsó hétvégéjén a Monori Művelődési Házban gyűltünk össze farsangra. Először voltunk ezen a helyszínen. Nagy ajándék volt a sok jelenet, jelmez, vidámság, tánc. Láthattunk előadást a három kismalacról, Hamupipőkéről, a didergő királyról, a teremtés történetről, Jézus Krisztus pokolra szállásáról, a kútba esett szamár történetéről stb. A színpad és a technikai berendezések sokat segítettek abban, hogy az előadások élvezhetőek legyenek. Vidám jelmezeket láthattunk: a kiscicától kezdve egészen a tücsökig, a keresztény bedolgozóktól a bohócokig. A táncház éjfélkor ért véget. Az estét egy pilóta és egy légi utaskísérő vezette. Ezúton is köszönjük ezt a nagyszerű estét. /Tibor atya/

16 Turner Ferenc Alapítvány A Turner Ferenc alapítvány 2010-ben is eredményesen működött. Közhasznú egyesületünk 2004-ben alakult. 2007től tudjuk fogadni a személyi jövedelemadó 1%-át. A közösségi házban foglalkozásokat tartunk, hetenként háromszor. A fiatalok szabadidejüket játékkal, sportolással, beszélgetéssel töltik, egymással közösségben. Harmadik éve nyári napközis tábort szervezünk ben 120 gyermek vett részt a táborban. A foglalkozások során felhasználásra kerülő anyagokat, ennivalót, teát, egyebeket alapítványunk biztosítja, ezért kérjük és várjuk a hívek támogatását, egyéni felajánlásként, illetve az SZJA 1 %-ának felajánlásával. Évenként indulunk pest megye és Monor város önkormányzatának pályázatain. A tavalyi évben a városi önkormányzattól Ft-ot nyertünk. Köszönjük a hívek támogatását, melyre továbbra is számítunk. A Turner Ferenc alapítvány adószáma: /Vadas Ferenc, a kuratórium elnöke/ Hírek Nagyböjt péntekein tól keresztúti ájtatosságot végzünk. -márc Emmausz-kurzus -márc Családok éve : A Mécs családközösség előadása -ápr Családok éve : Nagyböjti lelki nap (Nagy Károly, Bp. Thököly úti plébános) -ápr.17. Virágvasárnap - Passió -ápr.22. Nagypéntek Keresztút: Vasad, temető -ápr.24. Húsvét hajnalán - Öröm útja -máj Monorierdő - Búcsú -máj Elsőáldozás -máj Családok éve: Házas hétvége -jun.13. Pünkösdhétfő - Gyalogos zarándoklat Máriabesnyőre -jún.25. Egyházmegyei napok Szolnokon - Családos zarándoklat -Jún.26. Úrnapja : Csáki Tibor plébános ezüstmiséje -júl Jézus Szíve búcsú a Telepen -júl Jézus Szíve búcsú Vasadon Táborok: -jún Hittanos tábor Sirokon -jún.27-júl.1. Napközis tábor (Monor, Monorierdő) -júl.3-9. Bérmás tábor Badacsonylábdihegyen -júl Régiós ifi-tábor -aug.1-5. Napközis tábor Vasadon -aug Nagy ifi-tábor Mátraházán -aug Családos tábor A Katolikus Egyház techn. sz.: 0011

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele Az örökölt búzaszem Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a házból. Az bizony

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

CSOMÓ. Csak Okosan Minden Órán. A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolájának diákújságja 2011. január. Gondolatok a léleknek

CSOMÓ. Csak Okosan Minden Órán. A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolájának diákújságja 2011. január. Gondolatok a léleknek CSOMÓ Csak Okosan Minden Órán A Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolájának diákújságja 2011. január Gondolatok a léleknek A MOSOLY Valóság, hogy egy mosoly mindent képes megváltoztatni.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN N A G Y B Ö J T

MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN N A G Y B Ö J T MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JANUÁR 26. Alapítva: 2003. október. XI. évfolyam 1. szám N A G Y B Ö J T 2. OLDAL HÁZSZENTELÉS 5. OLDAL KARITÁSZ 3. OLDAL ÖKUMENIKUS IMAHÉT 6. OLDAL KERESZTÚT

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20.

Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mária Út Via Maria Cserkészvezetői konferencia Palást, 2011. november 18.-20. Mi a Mária Út? A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, melynek keletnyugati

Részletesebben

Áldott húsvétot kívánunk!

Áldott húsvétot kívánunk! XXII. évf., 1. (61.) szám 2011. húsvét Áldott húsvétot kívánunk! Vallásos iparosaink és vállalkozóink védőszentjük, Szent József ünnepén a plébániatemplomban 1/2011 TEMERINI HARANGSZÓ 3 Gerzsenyi Sándor:

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele

A Komáromi Szent András plébánia hírlevele A mai naptól kezdve a nagyböjti időben 40 napon át készülünk a húsvét ünnepére. A bűnbánattartás időszaka ez számunkra, amely lehetőséget ad, hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzük. Az Egyház három

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014

RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 RÓMAI KATOLIKUS HITTANTANMENET TANÉV: 2013/ 2014 HITOKTATÓ NEVE: Kóródiné Mikes Mónika PLÉBÁNIA: Eger Fájdalmas Anya Plébánia KOROSZTÁLY: 1. osztály AZ ÉVES CÉL: Fedezze fel a gyermek, hogy élete Isten

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Keresztút Páli Szent Vince gondolataival

Keresztút Páli Szent Vince gondolataival Keresztút Páli Szent Vince gondolataival Bevezető ima Mesterünk, életed és nyilvános működésed alatt számtalan emberrel találkoztál. Az utolsó jeruzsálemi út folyamán is sok találkozás ment végbe a keresztút

Részletesebben

És#ha#Isten#nekünk#adná#a#Szívét?#

És#ha#Isten#nekünk#adná#a#Szívét?# AzOCistGenerálisApát2014NagyböjtiLevele ÉshaIstennekünkadnáaSzívét? Jeruzsálem,Szent/sírBazilika, Krisztus/ikonaKálvárián KedvesCiszterciTestvéreim Ebben az évben Nagyböjti Levelet küldök nektek a Pünkösdi

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina

Otthonunk az Egyház. Látogassatok. Igyekszünk frissen tartani minden nap. A plébánia száma: 28/610-282. Írta: Varga Krisztina Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 2/24/2013 Elektronikus változat Írta: Varga Krisztina Ebben az évben, első alkalommal, az egyházközségi farsangi bál a Szent Erzsébet Katolikus Általános

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A kisközösség az Egyház személyes arca

A kisközösség az Egyház személyes arca A kisközösség az Egyház személyes arca H ÁLÓ E GYESÜLET 1 KÖZÖSSÉG ÉS EVANGÉLIUM Isten egy, de nem magányos mondta Szent Hiláriusz, ókori püspök. Maga az egy Isten szeretetközösség, ahol az egység nem

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Keresztút. Életrajz "Minden hivatás a szeretetben gyökerezik."

Keresztút. Életrajz Minden hivatás a szeretetben gyökerezik. Keresztút Életrajz "Minden hivatás a szeretetben gyökerezik." Zdenka nővér, Cecília Schelingová,1916. december 24-én született Kriván (Krivá) az Alsó-Kubin-i (Dolny Kubín) járásban. Diákéveit 1929-től

Részletesebben

A Cursillo Mozgalom veszélyei

A Cursillo Mozgalom veszélyei A Cursillo Mozgalom veszélyei Mindenekelőtt fontos leszögezni, a Cursillo Mozgalom célja, hogy a barátságon keresztül feltárja Isten szeretetének jó hírét azok számára, akik részt vesznek a Cursillo hétvégéjén.

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005.

Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Atya - Teremtő - Gondviselő. Az Óbudai Szentháromság Plébánián - 1032 Bp. Vörösvári u. 110. - Bérmálás - 2005. Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet. /Ter 1 1./ Két igazságot állít, Isten az aki

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam.

aki őszintén, igazán rám figyel. Aki számára fontos vagyok én magam. 2014. 11. 16. Vasárnap. Vancouver. C: Segít a Lélek 16. Krisztus keze, lába, szeme, szája, füle lenni. 1. Aki kegyelemből él. Lekció: Róma 12: 9-16 2. Akiben a kegyelem dolgozik. 3. Kegyelemhez segíteni!

Részletesebben

A FÁRADT EMBER KERESZTÚTJA. Bevezetés

A FÁRADT EMBER KERESZTÚTJA. Bevezetés A FÁRADT EMBER KERESZTÚTJA (Kollár Ferenc) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés Uram, ebben az órában gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején Te magad szenvedted végig

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Keresztút: Mindszenty József bíboros hercegprímás atyánk emlékére (Regőczi István) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés Mindenható Mennyei Atyánk, add, hogy Szent Fiad keresztútját végigjárva

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége

A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége A Szent Gellét Alapítvány 2011. évi tevékenysége Célunk: Hátrányos helyzetűek - sérültek, lelki problémákkal küzködő fiatalok, árvák, idősek, nagycsaládosok -, iskolás korúak és fiatalok szociális, kulturális,

Részletesebben