Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak"

Átírás

1 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk össze. Szomorú kötelességünk emlékezni a világháború áldozataira, emlékezni a kényszermunkára elhurcoltakra, emlékezni a kitelepítettekre. Az 1945 januárja és 1949 novembere közötti majdnem 5 év községünk történelmének legsötétebb, legszomorúbb időszaka januárjában elindul a vonat Ukrajna felé, a vagonokban több mint 600 ceglédbercelivel. Jóvátételi munkára, malenkij robotra, ahogy az elhurcoltaknak mondják. A kicsi munka aztán elhúzódik. Van, aki 1-2 év után hazatérhet, de sokan csak 4 év után, ezen a napon érkeznek vissza otthonukba. A nehéz fizikai munka, a nélkülözés, a honvágy, a szeretteik hiánya megnyomorítja testüket-lelküket. Egyetlen halvány remény élteti őket és ad nekik erőt: hogy egyszer talán hazatérhetnek. Sokaknak, ez elhurcoltak egynegyedének azonban nem adatik meg a hazatérés lehetősége. Ők a mai napig a régi láger melletti temetőben nyugszanak. Értük gyújtunk lángot minden november 4-én és hajtunk fejet emlékük előtt. A mai napon emlékeznünk kell arra is, hogy 65 évvel ezelőtt 441 ceglédbercelit telepítettek ki Németországba. A szó kitelepítés a maga egyszerűségében is jól kifejezi a tragédiát: kényszerű megválás a szülőföldtől, a hazától, Magyarországtól! Ahogy pedig a kitelepítettek németül említik Vertreibung: magyarul elűzés, kiűzés, száműzés még jobban kifejezi, mit érezhettek, hogyan élték meg azt az időszakot. Képzeljük magunkat a kitelepítettek helyébe! Mit jelentett a kitelepítés? Elhagyni a szülőfalut, a saját kézzel felépített otthont, itthon hagyni szeretteinket. Elmenni úgy, hogy nem tudjuk, elhurcolt gyermekeink, szüleink visszatérnek-e még a kényszermunkából. Bepakolni a 100 kilónyi holmit a batyuba és minden mást hátrahagyni. Utoljára leborulni szüleink, nagyszüleink sírja előtt, tudván, hogy talán sohasem tehetjük meg újra. Az utolsó imát elmondani és könyörögni Istenhez, minél hamarabb érjen véget ez az őrültség. Várakozni a gyűjtőtáborban, majd felszállni a cserői állomáson a szerelvényre, miközben a vonat mellett ott áll könnyes szemmel szülő, testvér, gyermek. Türelmesen kivárni, hogy 2-3 hét alatt megtegye a vonat az 1000 km-es utat. Bizakodni, hogy elfogadják, befogadják őket ott, ahová tartanak, és reménykedni, hogy egyszer még újra Magyarország földjére léphetnek. A kitelepítettek azonban hamarosan szembesülnek a sors kegyetlenségével! Megérkeznek a lebombázott, mindenből kiábrándult, legyőzött Németországba. Idegenként, betolakodóként tekintenek rájuk, magyar cigányoknak hívják őket. Lágerekben laknak, vagy azoknak a gazdáknak a pajtáiban, istállóiban, akiknél kevéske pénzért embert próbáló, nehéz és megvetett munkát vállalnak. Néhányan hazaszöknek Magyarországra és akad, aki nem tud beletörődni sorsába: öngyilkos lesz. Az általuk beszélt sváb nyelvjárást szinte senki nem érti. Igyekeznek beilleszkedni, de először a nyelvi nehézségeket, aztán pedig az előítéleteket kell legyőzniük. Vallásuk gyakorlásában is korlátozva vannak, hiszen katolikus templom km-re van csak az evangélikusok lakta területeken. Nehéz évek-évtizedek telnek el, mire kemény munkával bizonyítják rátermettségüket, mire befogadják őket. A szülőföld, a haza iránti sóvárgás, a gyötrő honvágy azonban ezután sem hagyja nyugodni őket. Csak az egyre halványuló remény marad, hogy egyszer még hazatérhetnek. A szerencsésebbek, a fiatalabbak sok év után valóban hazalátogathattak, és néhányan közülük hazalátogatnak a mai napig. A mai napon ismét emlékezni gyűltünk össze. Emlékezni az áldozatokra, és emlékezni a hazatérőkre. A hazatérés reménye adott erőt az elhurcoltaknak és a kitelepítetteknek, és amikor rájuk emlékezünk, előttük tisztelgünk, idézzük fel magunkban a Falumúzeum szobáinak díszes festését! Egy keskeny, alig észrevehető, nemzetiszínű szegély futja körbe a falakat. Mi más fejezhetné ki jobban a hazához való ragaszkodást? Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök

2 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek! Ünnepelni nagyszerű dolog, de ma nem csak ünnepelni jöttünk, hanem emlékezni is. Engedjék meg nekem, hogy ma, november 4-én megosszam Önökkel azokat a gondolataimat és érzéseimet, ahogyan élem, és ahogyan megéltem az január 13-a és november 4-e közötti idők elmeséléseit, a könyvekből vett tanulságait és azokkal az emberekkel történt beszélgetéseimet, akik megélték ezen idők borzalmait. Elmesélték, hogy ők mit éreztek 66 évvel ezelőtt, január 13-án, amikor 619 fővel elindult a vonat a cserői állomásról, és január 30-án megérkezett Novidonbászba. A történelem talán leggyötrőbb és legmélyebb bosszúját dolgozta ki a politika, amikor málenkij robotra ítélt ártatlan embereket, akikről a magas politika úgy döntött, hogy ők fognak fizetni azokért a károkért, amelyeket Németor-szág okozott a Szovjetuniónak. Ezek az elhurcolt nők és férfiak embertelen körülmények kö-zött éltek nap mint nap, éheztek, fáztak, s a nap nagy részében bányában robotoltak. Ilyen embertelen körülmények között is köttetik barátság, köttetik házasság, születik gyermek, de születik gyűlölet és örök harag is. Túlélik és 1949 között érkeznek haza több csoportban. 167-en nem térnek vissza. Idegen földön, jeltelen sírokban nyugszanak. Tisztelt Jelenlévők! Vajon mi a tanulsága számunkra ennek az időszaknak? A kitartás képessége májusa újabb csapást hoz, a kitelepítést. Jobban meg sem tudnám fogalmazni, mint ahogy az Elnök Úr tette ennek a szónak a lényegét és magát a kitelepítést. Már 1945-ben sut-togták, hogy a svábokat ki fogják telepíteni. Többször elhangzik ez, többszöri összeírások történnek a német származású emberek lakta településeken. Ez az igazság 1946 májusában érik be. Falunkból 414 ember indul el kényszerítve Németországba, az új hazába. Új haza, beilleszkedés. Idegenként kell helytállni, nem vár ott új otthon, tisztaszoba; egzisztenciát kell teremteni, megélni, beilleszkedni. Nem kevés időbe telt, míg a kitelepítettek beilleszkedtek, otthont teremtettek. Sokáig olykor halálukig sóvárogva gondoltak az őshazára, Magyaror-szágra. A fiatalabbaknak eljött az idő, amikor hazalátogathattak. Mi a tanulsága mindennek ma a számunkra? Az újrakezdés képessége, tisztelt jelenlévők! november 4-én a málenkij robot megviseltjei hazaérkeznek. Ezért emlékezik és örül, ünnepel Ceglédbercel ezen a napon minden évben. Egyik szemével sír, a másikkal nevet. Ün-nepel az, akinek hozzátartozója hazaérkezett. Emlékezik az, kinek szerette vagy szerettei oda-vesztek. Akik még köztünk vannak és megjárták a poklok poklát, túlélték a megpróbáltatáso-kat, azok mindig emlékeznek, és mindig emlékeztek, amióta hazaértek. A ceglédberceliek tudják és átélik a kitelepítettek, a deportáltak számkivetett sorsát, megértik, átérzik a szlováki-ai magyarok, a szudéta németek kálváriáját, akiknek gyökereit, szétszakították. Mit tanít ez a számunkra? Az összefogás képességét. Tisztelt jelenlévők! Ezen a napon Ceglédbercel főt hajt minden elhurcolt, minden kitelepített és elvitt áldozat előtt. Most, amikor a nyugalom világában élünk, az elkövetkezendő idők munkájához merít-sünk erőt, emberi tisztességet, kitartást azoknak a honfitársainknak a példájából, akiknek a tiszteletére ma összejöttünk. A múlt eseményei bebizonyították, hogy csak saját magunkra számíthatunk, és saját magunk építkezhetünk. Segíts magadon, az Isten is megsegít! Tanul-juk meg nagyszüleinktől a kitartás, az újrakezdés, az összefogás képességétt Tisztelt Jelenlévők! Higgyék el nekem: Múlt nélkül nincsen jövő! Török József polgármester 2. Ceglédbercel község bora Önkormányzatunk immár 8. alkalommal hirdette meg a Ceglédbercel község bora című pályázatát, az Ungváry László Borrend közreműködésével október 29 én Simon Ernő nagymester szakmai segítségével került kiválasztásra a 2011-es év bora. A mintegy 25 bíráló 6 bor közül választhatta ki azt az egyet, amely egy évig viselheti a község bora címet. A zsűri a kiváló borok közül a Megyeri Fivérek 2010-es évjáratú cserszegi fűszeres borát tartotta érdemesnek a kitüntető címre. Simon Ernő nagymester az Ungváry László Borrend nevében első alkalommal ajánlott fel különdíjat Hanti Tamás részére a 2011-es évjáratú cserszegi fűszeres boráért. A vándordíj átadására november 4 i Falunapi ünnepségen került sor, Török József polgármester és Simon Ernő nagymester közreműködésével.

3 Verseci Erzsébet április 22-én született Ceglédbercelen. Érettségi után szeptemberétől 1974 augusztusáig óvónőként helyezkedett el Pilisen, eközben Június 20- án kitüntető oklevéllel átvehette diplomáját Kecskeméten augusztustól december 23-i nyugdíjazásáig Ceglédbercelen dolgozott óvónőként. A gyermekek is és a munkatársak is szerették, megbecsülték. Áradt belőle a szeretet a gyermekek és a szülők felé is. Csendes, szorgalmas, lelkiismeretes munkájával kollégái példaképévé vált. Az óvodában hosszú éveken keresztül látta el az ifjúságvédelmi feladatokat ben a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolában családvédelmi munka végzésére jogosító tanfolyamon vett részt. Nem volt kérdéses, hogy a Képviselő testület Erzsikét bízta meg a gyermekjóléti szolgálat vezetésével. Amikor a szakmai kívánalmaknak megfelelően létrejött a gyermekjóléti feladatok ellátására szolgáló társulás Albertirsa és Ceglédbercel között, Erzsike akkor már jó ideje gyermekjóléti megbízottként működött Ceglédbercelen. Az albertirsai székhelyen működő Szociális Segítőház vezetője e következő szavakkal méltatta munkáját: Ceglédberceli Híradó Ismerte a helyi adottságokat, beazonosította a problémákat, s a lehetőségeket maximálisan kihasználva, személyre szabott megoldásokat keresett gyermek és család számára egyaránt. Bár nem végzett szociális munka szakot, ízig-vérig szociális munkásként tevékenykedett. Nagy profizmus, nagy tudás, az ügyfelekhez igazodó probléma megoldás jellemezte a munkáját. Segítséget kérőt soha nem utasított el, ha ő maga nem oldotta meg a hozott problémát, valamely kolléga, társszervezett, szakember segítségét kérte, az igénybevételről tájékozódott. Mintát az empátiához, emberséghez, az őszinteséghez és a becsülethez. Mindezt úgy, hogy megőrizte önmagát. Nagy tisztesség, hogy a kollégája lehettem től2002-ig a népjóléti bizottság meghívott tagjaként segítette a munkát, majd 2002-től októberig két cikluson keresztül a bizottság külsős tagjaként tevékenykedett. Tapasztalatára, segítőkészségére mindig lehetett számítani. Köszönet érte, amit Ceglédbercelen a családokért, a gyermekekért tett óvónőként, családvédelmi és gyermekjóléti megbízottként, bizottsági tagként, és csupa nagybetűvel EMBERként. Plutzer Gábor Plutzer Gábor évtizedek óta a ceglédberceli zenei élet kiemelkedő egyénisége. A település szinte mindenki ismeri, igazából keveset tudunk róla. Ceglédbercel szülöttje, általános iskolai tanulmányait itt végezte. Az iskola nemzetiségi tánccsoportjának 8 évig volt tagja. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zenepedagógusként végzett. Az elmúlt esztendőben az egri Eszterházi Károly Főiskolán sikeresen diplomázott, mint karvezető. A kötődést igazolja, hogy a diplomamunkáját a 90 éves énekkar történetéről írta től napjainkig a Füzi Elek Vegyeskar zongorakísérője. A kórus karvezetője így jellemezte: Tőle nem tudsz olyat kérni, amit ne teljesítene. Nagyon jó zongorista. A kórus valódi kísérője. Nagyon türelmes, figyelmes, mindig van egy kedves szava mindenkihez óta budapesti lakos, de az énekkar oszlopos tagja maradt. Minden hazai és külföldi fellépésen ott van, segítve a dalárda munkáját. Közösségi rendezvényeken aktív szereplő. Plutzer Gábor nemcsak a Füzi Elek Vegyeskar tagja, segítője. A katolikus és református egyházközösség számíthat rá, és gyönyörű zongorajátékára. A ceglédberceli ifjúságot is szívesen bevezeti a művészetekbe. Támaszkodhatnak tudására, tapasztalására. Az általános iskolai zenei életbe is önzetlenül segít, ha segítségül hívják ban Az év pedagógusa címet nyerte el Üllőn, ahol 1993 óta a zeneiskola zongoratanára. Plutzer Gábor nevéhez fűződik a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár évek óta telt házzal futó rendezvénysorozata az Operett Est. Az esten a falu tehetségein kívül neves művészek neve szerepel a fellépők között. Zongoristaként és előadóművészként Magyarországon és külföldön is öregbíti Ceglédbercel hírnevét. Köszönjük Gábor!.

4 . Ceglédberceli Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete november 7-én tartotta ülését. Napirend előtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a október 3-i ülést követő legfontosabb eseményekről október 8. Szép őszi időben szép számú résztvevővel került megrendezésre a IV. Vadász- Borász Gasztronómiai rendezvény megtartásra került október 11. Pető Zsolt jegyző úrral a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban a Közlekedésért Felelős Államtitkár úrnál tettünk látogatást. Tájékoztattuk a 40-es számú főút állapotáról és segítséget kértünk a felújításra vonatkozóan október 20. Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Bizottsági ülésén vettünk részt, melyen napirendi pontként szerepelt szennyvíztelepünk működése. A bizottság javasolta a kormányrendelet alapján Ceglédbercel átsorolását október os forradalom és szabadságharcra emlékeztünk nemzeti ünnepünkön. Szeretettel meghívunk Önt és kedves családját Adventi-Karácsonyi hangversenyünkre, mely december 17-én 16 órai kezdettel kerül megrendezésre a Ceglédbercel Római Katolikus Templomban. Vendégkórus: Wetscher Nachtigallen Wemender Quartett Kodly Leánykar Szolnok MÁV Gépészeti Járműjavító Férfikar Szolnok Közreműködik: Hanák Brass Quintett Szervező: Szent X. Pius Énekkar Támogató: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Wekerle Sándor Alapítvány október 27. Az M0-ás és az M4-es autópálya építésével kapcsolatban Pető Zsolt jegyző úrral az UTIBER Kft.-nél voltunk. Az építkezés előkészítése, és az építési engedéllyel rendelkező lehatárolási tervek egyeztetése megtörtént október 29. Ceglédbercel község Önkormányzata 8. alkalommal rendezte meg a Község Bora választást társadalmi zsűri bevonásával november 4. Falunapi ünnepség, ahol átadásra került Ceglédbercelért kitüntető díj (Verseci Erzsébet, Plutzer Gábor), valamint a Község Bora vándordíj november 5. A Patkós Irma Színház Csókos Asszony címmel jótékonysági előadást tartott a Dózsa György Művelődési Házban. A bevételt a Jókai utcai játszótér felújítására ajánlották fel. A Községi Önkormányzat és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat gondoskodott a német nyelvű sírkövek felújításáról, valamint a községi temetőben emlékhely kialakításáról. A 40-es úton két helyen, a 4-es főút és a Budai út felöli bevezető utaknál a magyar nyelvű helységnévtáblák alá a település német nevét tartalmazó Berzel feliratú táblák elhelyezésre kerültek. A CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fűtéskorszerűsítése, a nyílászárók cseréje és a külső homlokzat felújítása befejeződött november 9-én 10 órakor tartjuk az ünnepélyes átadást. A belterületi csapadékvíz elvezetés építési beruházás során elkészült a Gerjénél a földmedrű befogadóárok, a betonelemek 90 %-ban elhelyezésre kerültek, kapubejárók kialakítása és a tereprendezés folyamatos. A polgármesteri beszámolót, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló írásos tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselő-testület tagjai elfogadták. Első napirendi pontban a Képviselő-testület megtárgyalta a évi költségvetés előirányzatainak módosítását, és elfogadta a 13/2011. (XI. 8.) ÖK. sz. rendelet módosítását a évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 15.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Második napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta Ceglédbercel Község Önkormányzatának I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló költségvetési beszámolóját.

5 Harmadik napirendi pontban a testület meghatározta a évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület elfogadta a 14/2011. (XI. 8.) ÖK. sz. rendeletét a helyi szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 19/2007. (XII. 10.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Ötödik napirendi pontban a testület döntött a vízműnél használt Volkswagen Caddy 1.9D gépjármű műszaki vizsgáztatásáról. Hatodik napirendi pont keretében a Képviselő-testület hozzájárult a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményében a maximális csoportlétszám 20 százalékkal történő túllépéséhez. Hetedik napirendként a testület módosította a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ pedagógiaiművelődési programját. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület módosította a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ alapító okiratát. Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület engedélyezte a Ceglédi Elefántkölykök Kosárlabda Klub Sportegyesület részére a Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ceglédbercel, Pesti út 160. szám alatti épületének telephelyként történő használatát. Egyebek napirendi pontban szó volt: a közintézmények felújításáról Megyeri István Képviselő Úr megelégedettségét fejezte ki német nyelvű sírkövek elhelyezéséről November 4-i Falunap ünnepi beszédeinek, valamint Ceglédbercelért kitüntető díjazottak méltatásainak a Ceglédberceli Híradóban való megjelentetéséről GET Energy Magyarország Kft. energia-audit ajánlatáról a belterületi csapadékvíz építési beruházásról november 10-én tartandó Márton napi lámpás felvonulásról november 11-én a Dózsa György Művelődési Házban az általános iskola projektnapjának megtartásáról november 14-én az általános iskolában16 órától az alsó tagozaton, 17 órakor a felső tagozaton fogadóóra megtartásáról november 18-án 19 órakor a művelődési házban a Patkós Irma Színház bemutatásában a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című előadás megtartásáról. Ceglédbercel, november 9. Török József s. k., polgármester Ceglédbercel Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2011. (XI. 8.) ÖK sz. rendelete a évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 15.) ÖK sz. rendelet módosítására 1. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését e Ft Bevétellel és e Ft Kiadással Ezen belül: e Ft Személyi juttatással e Ft Munkáltatót terhelő járulékkal állapítja meg. 2. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 6. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület a évi felújítási előirányzatot e Ft összegben állapítja meg. 3. A 3/2011.(II.15.) ÖK. sz. Rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a Német Nemzetiségi Önkormányzat e Ft általános tartalékát is. 4. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, november 7. Török József s.k. polgármester Pető Zsolt s.k. jegyző Záradék: A rendelet november 8-án kihirdetésre került. Pető Zsolt jegyző.

6 . Ceglédberceli Híradó Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2011.(XI. 8.) Önkormányzati rendelete a helyi szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 19/2007. (XII. 10.) ÖK sz. rendelet módosításáról 1.. (1) A megjelölés helyébe lép Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2007. (XII.10.) Önkormányzati rendelete a helyi szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról (2) A helyi szilárdhulladék közszolgáltatásról szóló 19/2007. (XII.10.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör) bevezető része helyébe lép: Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (továbbiakban: hulladékgazdálkodási törvény) 23. -ában kapott felhatalmazás alapján a helyi szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja 2.. (1) Az Ör. minden lábjegyzete törölve. (2) Az Ör. 1.. (1) bekezdésében az E rendelet mondatrész helyébe az A rendelet mondatrész lép (3) Az Ör. 1.. (3) bekezdés törölve. (4) Az Ör 1.. (4) bekezdés a.) pontja törölve. (5) Az Ör. 1.. (4) bekezdés b.) pontja helyébe lép b.) lom: a lakásban, emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozott szilárd hulladék, nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, rendeltetésszerű használatra már nem alkalmas egyéb lom. 3.. Az Ör. 2.. (2) bekezdéséből a 1. (4) bekezdés a) pontjában meghatározott mondatrész törölve (1) Az Ör. 3.. (1) bekezdése helyébe lép (1) a.) az ÖKOVÍZ Kft Cegléd, Pesti út 65. (továbbiakban: Közszolgáltató) és b.) a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft (továbbiakban: Hulladékkezelési Közszolgáltató) végzi. (2) Az Ör 3.. (5.) bekezdése helyébe lép (5) A Közszolgáltató és a Hulladékkezelési Közszolgáltató hulladékszállítási kötelezettsége csak a rendeletben meghatározott szabványos tárolóedényekben, illetve a jelzett zsákokban elhelyezett hulladékokra terjed ki. 5.. (1) Az Ör. 4.. (1) bekezdésének b.) pontjából a [3.. (10) bekezdés]; mondatrész törölve. (2) Az Ör. 4.. (4) bekezdése helyébe lép (4) Az Önkormányzat a háztartásokban keletkező lom elszállításáról a Közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján évente két alkalommal gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja (3) Az Ör. 4..(6) és (7) bekezdése helyébe lép (6) Az Önkormányzat közigazgatási területén a kötelező igénybevétel mennyiségét meghaladóan keletkezett települési szilárd hulladék és lom elhelyezésére kijelölt lerakóhely: Cegléd, külterület hrsz. 0411, 0412 alatt található Regionális Hulladéklerakó, hulladék ártalmatlanító hely (7) Az ártalmatlanító helyre csak a hulladék befogadására vonatkozó engedély birtokában lehet termelési hulladékot beszállítani. Befogadási nyilatkozatot a Hulladékkezelési Közszolgáltató adja meg. 6.. (1) Az Ör. 7. és 8. -a hatályát veszíti. 7.. Az Ör (2) bekezdése helyébe lép (2) A települési szilárd hulladék elszállítása esetében a szállítás időpontjára, gyűjtőedény közterületre történő elhelyezésére, illetve kihelyezésére, a gyűjtőedényben elhelyezhető anyagokra a 3. (3), (6), (7) és (11) bekezdésének rendelkezései értelemszerűen vonatkoznak. 8.. Az Ör 11.. (3)-(6) bekezdése törölve. 9.. (1) Az Ör. 1. számú mellékletének megnevezése helyébe lép 1. melléklet a 19/2007. (XII.10.) Önkormányzati rendelethez (2) Az Ör 2. számú mellékletének megnevezése helyébe lép 2. melléklet a 19/2007. (XII.10.) Önkormányzati rendelethez (3) Az Ör. 2. számú mellékletének Megjegyzés megnevezésű bekezdése helyébe lép Megjegyzés: A települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtését, begyűjtését, szállítását, előkezelését, tárolását, hasznosítását és ártalmatlanítását a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló jogszabály előírásait is figyelembe véve kell a szolgáltatónak elvégezni. (4) Az Ör. 3. számú mellékletének megnevezése helyébe lép 3. melléklet a 19/2007. (XII. 10.) Önkormányzati rendelethez 10. A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Ceglédbercel, november 7. Török József s.k. Pető Zsolt s.k. polgármester jegyző Záradék: A rendelet november 8-án kihirdetésre került. Pető Zsolt, jegyző

7 NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő- testülete 2011.november 2-án tartotta ülését. Első napirendi pontban a Képviselő-testület a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011.évi. előirányzatának módosítását tárgyalta és fogadta el. Második napirendi pontban a Képviselő-testület Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat évi I-III.negyedévi költségvetési beszámolóját fogadta el. Harmadik napirendi pontban a Képviselő-testület a CÁMK Eötvös József Általános Iskolájának és Alapfokú Művészetoktatási Intézményének maximális csoportlétszám meghatározásához járult hozzá. Negyedik napirendi pontban a Képviselő-testület a CÁMK alapító okiratának módosítását fogadta el. Ötödik napirendi pontban a Képviselő-testület a CÁMK Eötvös József Általános Iskolájának és Alapfokú Művészetoktatási Intézményének pedagógiai program módosítását fogadta el. Ceglédberceli Híradó Anyakönyvi hírek Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet dolgai új értelmet nyernek. Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban, új fénnyel ragyognak a világra a hárman". Október hónapban született gyermekek: Gimesi Hunor Szülők: Deák Orsolya és Gimesi Balázs Király Enna Angyalka Szülők: Árkosi Katalin és Király Géza Perjési Emese Szülők: Juhász Tatjána Eszter és Perjési Szilveszter Senkei Natália Szülők: Baranyai Judit és Senkei Csaba Hatodik napirendi pontban a Képviselő-testület Német nyelvű helységnévtáblák kihelyezésére meghatározott keretösszeg módosítását fogadta el. Hetedik napirendi pontban a Képviselő-testület az Ortsfamilienbuch családkönyvek vásárlásáról döntött. Nyolcadik napirendi pontban a Képviselő-testület a 2011.évi Márton-napi felvonulás és ünnepség megrendezésének támogatásáról döntött. Kilencedik napirendi pontban a Képviselő-testület a CÁMK Napsugár Óvoda nemzetiségi csoportjainak támogatásáról tárgyalt és döntött. Tizedik napirendi pontban a Képviselő-testület CÁMK Eötvös József Általános Iskolájának és Alapfokú Művészetoktatási Intézményének támogatását tárgyalta és fogadta el. Tizenegyedik napirendi pontban a Képviselő-testület III. Magyarországi Német Családi Zenekarok Találkozója alkalmából kottatartók vásárlásáról és azok használatba adásáról döntött. Farkas Szabolcs, CNNÖ elnök Talán az élet, munkáinkért, Nem fog fizetni semmivel, De a halál majd szemeinket Szelíd, lágy csókkal zárja be, S virágkötéllel, selyempárnán Bocsát le a föld mélyibe. Október hónapban elhunyt halottaink: Garami József 84 év, Ady E. u. 5., Varga Lajos 76 év, Aranyhegy u. 21., Breznyik János 66 év, Vasút u. 17., Harmati János 74 év, Vaspálya u. 6., Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk Gáspár Istvánné sz.: Kreisz Anna temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és bánatunkban osztoztak. A gyászoló család.

8 Óvodai Hírek Szeptemberben elkezdődött a nevelési év az óvodában és a bölcsődében is. Újból megtelt az óvoda minden helyisége gyermekzsivajjal. A kezdeti sírás is hamarosan elmaradt és csak az önfeledt játék hangjait lehetett hallani a csoportokból. A bölcsődében új udvari játékokat helyeztünk el, hogy a megnövekedett létszámnak és az előírásoknak nemcsak szűk körben ünnepeltünk, hanem az ún. Jó gyakorlat kistérségi hálózati tanulás keretében szakmai bemutatót tartottunk az érdeklődő óvodapedagógusok számára. Büszkék voltunk arra, hogy milyen elismeréssel nyilatkoztak arról, hogy milyen korszerű, gyönyörű az óvoda, és az itt folyó pedagógiai munka. Szeretném megköszönni az óvoda minden dolgozójának a munkáját, a gyerekeknek és a szülőknek a sok szép terményt, hiszen mindannyian hozzájárultak ennek a napnak a sikeréhez. Másnap a tv felvétel lázában égett az óvoda, hiszen felléptek a tánccsoportjaink is. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik az október 21-i tévéfelvételhez segítettek felöltöztetni a Schmetterling hagyományőrző tánccsoportunkat, és utána rendbe rakták a ruhákat. Alig múlt el az egyik ünnep, és máris készülődünk a következőre a Mártonnapra. Az óvodában a Márton napot az idén az óvodapedagógusaink egyéb elfoglaltsága miatt november 10-én, csütörtökön du. 5-kor tartjuk a szokásos módon. Várjuk a szülőket is, hogy együtt vonulhassunk végig a lámpásainkkal a templom körül. megfelelően biztosítani tudjunk a gyerekeknek elegendő játékeszközt és árnyékolást. Köszönjük a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak az elkészült új homokozót. A nagycsoportosok szeptemberben ellátogattak a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumba, ahol sok-sok érdekességet láthattak, játékos formában ismerkedhettek az emberi szervezettel, és az egészséges életmóddal. Szeretnénk megköszönni Scheffer Krisztinának és munkatársainak, hogy ilyen nagyszerű programot biztosítottak a nagycsoportosaink számára. A program hivatalos címe: Életmódszertár, amelyhez a fedezetet az Európai Unió Szociális Alapja és a Magyar Állam biztosította a TÁMOP /10-1/KMR pályázati konstrukció keretein belül, így volt lehetséges, hogy a budapesti kirándulás összes költsége csak a monori Katica Játszóház belépője volt, ahol kedvükre kijátszhatták magukat a gyerekek. Október 15-én, szombaton a Négy évszak énekversenyen részt vett az óvodánk magyar néptánccsoportja. Büszkék vagyunk arra, hogy a kicsik II. helyezést értek el. Gratulálunk nekik és a felkészítő óvodapedagógusainknak: Gaálné Kecskeméti Juditnak, Királyné Hideghéty Anitának és Tóth Ferencnek. Október 20-án tartottuk meg óvodánkban az Erntedakfestet. Sok készülődés előzte meg ezt a napot, mert Továbbra is igyekszünk a gyerekeknek változatos programokat biztosítani. A nagyobbakkal rendszeresen járunk színházba, működik a Schmetterling hagyományőrző tánccsoportunk, valamint a magyar néptánccsoportunk is. Délután a szülői igényeknek megfelelőn hittanon, játékos angol, ill. kézműves foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, melyre szeretettel várjuk a szülőket is. Az óvoda életéről részletesen is olvashatnak, képeket nézegethetnek honlapunkon, ahol a legfontosabb dokumentumaink is megtalá lhatják: Alapítványi Hírek Jaczina Zoltánné intézményegység vezető Kedves Szülők, Nagyszülők! Köszönjük mindazoknak akik az idén is a Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány számlájára utalták adójuk 1%-át. A tavaly befolyt összegből a csoportszobák árnyékolását oldottuk meg. Karnisokat és árnyékoló függönyöket vásároltunk. Kérjük, hogy amennyiben módjukban áll minél többen utalják az adójuk 1%-t alapítványunkra, mert szeretnénk az udvaron is megoldani az árnyékolást, hogy a gyerekek minél több időt tölthessenek a szabadban. A Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány segítségével készül a Jókai utcai játszótér. Amit a szülők eddig az óvoda alapítványának számlájára befizettek, az érintetlen maradt. Külön elkülönített számlára lehet azt a pénzt utalni, amit a játszótér felújítására szánnak. Köszönjük támogatásukat! A Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány kuratóriuma 8.

9 Szakmai rendezvényre gyűltek össze a Ceglédi Kistérség polgármesteri és jegyzői Ceglédbercelen. A napokban került a parlament elé a helyi önkormányzatokról szóló új törvénytervezet, amely elfogadását követően szigorúbb kereteket kap a helyhatóságok működése, illetve jelentősen átalakul feladatrendszere és finanszírozása. Az önkormányzati vezetők természetszerűleg nagy érdeklődéssel hallgatták Földi László országgyűlési képviselő tájékoztatóját, majd aktív részvétellel hangot adtak véleményüknek, javaslataiknak. A jelenlévők egyhangúlag Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a november havi segélyek, valamint az egyszeri rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kifizetése december 1. (csütörtök) 10 órától 15 óráig a Polgármesteri Hivatal házipénztárában. Polgármesteri Hivatal Tisztelt Ceglédberceli lakosság! Dr. Mike József fogszakorvos rendel Ceglédbercelen, a Vasút utca 2.-alatt az egészségházban a fogorvosi rendelőben. egyetértettek abban, hogy az önkormányzati rendszer a rendszerváltás legnagyobb vívmánya és a demokratikus rendszer legmeghatározóbb alappillére. Ennek megfelelően kérték az értékek megőrzésének szem előtt tartását az új törvény megalkotása során. A résztvevők megállapodtak abban, hogy közös véleményt, illetve javaslatot fogalmaznak meg, melynek felterjesztésére Földi László képviselő urat kérték fel. A rendezvény csak első állomásnak bizonyult, mivel a jelenlévő jegyzők megállapodtak abban, hogy november 15-én ceglédberceli műhelymegbeszélésen folytatják a jogszabály értelmezését. Pető Zsolt, jegyző EÖTVÖS HÍREK Az elmúlt hónap eseményeiről, röviden: Október 5-én este fáklyás megemlékezést tartottak az iskola tanulói, szülők és pedagógusok a Kossuth téri haranglábnál az aradi vértanúk tiszteletére. Október 6-én papírgyűjtést rendeztek a diákok és segítőik a diákönkormányzat javára. Október 7-én lezajlott az iskolai labdarúgó bajnokság őszi fordulója a felső tagozatosok részvételével, a KSE rendezésében. Október 13-án az iskola tanulói részt vettek a Schirilla György által szervezett jótékonysági futásban. Október 15-én csoportos, szóló és duett formációkban sikerrel léptek fel az iskolások a Négy évszak dalversenyen. Október 23-án elindítottuk a pontgyűjtő akció -t (lsd. később). Október 26-án volt az első Iskolába csalogató foglalkozás az iskolába készülő ovisoknak és szüleiknek. A rendelés időpontjai: Hétfő: 8h-14h-ig Kedd: 13h-19h-ig Szerda: 8h-14h-ig Csütörtök: 13h-19h-ig Péntek: 8h-14h-ig Elérhetőség: 06 53/ (rendelési időben), 06 20/ (rendelési időn kívül). Dr. Mike József fogszakorvos Fogdinasztia Kft. Október án Zalaegerszegen országos trombitaversenyen vett részt Hadas Patrick, iskolánk egyik tanulója. November 4-én részt vettünk a falu napi megemlékezésen és műsoron. November 7-én karate foglalkozások indultak az iskola tornatermében. Érdeklődni lehet a helyszínen. November 9-én az iskola felújításának befejezéseként ünnepélyes avató és átadás volt a központi épületben. November 10-én a nyolcadik osztályosok, osztályfőnökeik vezetésével pályaválasztási kiállításon vettek részt Cegléden. November 10-én az óvodások és iskolások közös Márton-napi lampionos felvonuláson vettek részt. November 11-én projekt-nap keretében mutatták be az egyes évfolyamok, milyen eredmény született meg két hónapos munkájuk eredményeként. Délelőtt az iskolások nézhetik meg egymás előadásait, kiállításait az ŐSZ témakörben, este pedig a szülőknek is bemutatjuk a produktumokat és prezentációkat..

10 November 14-én fogadóórát tartottak az iskola pedagógusai. A közeljövő várható eseményei: Pályaválasztási szülői értekezlet lesz november 17-én 18 órakor a nyolcadik osztályosoknak és szüleiknek. Itt ismertetőt tartanak a környező középiskolák képviselői, ezzel segítve az iskolaválasztást. Az Iskolába csalogató 2. foglalkozását tartják Mátrai Tamásné és Vándorné Vígh Mária tanárnők november 23-án, szerdán, kor, a Pesti úti épületben. A harmadik foglalkozás az óvoda tornatermében lesz, december 7-én, szerdán, kor. A zenei témájú interaktív, játékos bemutatóra szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodások szülőit is. Őszi hangverseny sorozaton tekinthetik meg az érdeklődők a zeneiskolás diákok produkcióit. A hangversenyeket a művelődési ház nagytermében tartjuk a következő időpontokban: - november 21-e hétfő, óra, Orosz tanár úr és Illés tanárnő tanítványai; - november 30-a, szerda, óra, Márki tanár úr és Kis Nelli tanárnő tanítványai; - december 5-e, hétfő, óra, Kápolnási tanárnő és Orosz tanár úr tanítványai láthatók majd. Mindenkit szeretettel várunk! KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönjük Mazalán Gyulánénak és Koncz Antalnak, hogy az október 6-ai műsorhoz és a próbákhoz biztosították az áramszolgáltatást. Köszönetet mondunk a szülői munkaközösség vezetőinek és aktív tagjainak, akik hétvégi munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az iskola-felújítás átadó ünnepségére az épület tisztán, teljes szépségében álljon készen: Sebestyén Mártonné, Galambosné Bordás Ágnes, Czinegéné Pataki Hajnalka, Baumanné Méder Melinda, Zsuzsandorné Szpin Ildikó, Banai Mária, Pálfiné Falusi Szilvia, ifj. Sebestyén Márton, Szilágyi Zsuzsanna, Malik Lászlóné, Doboziné Német Andrea. Köszönjük a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatását a Márton napi felvonulás megrendezéséhez. A gyermekeket citromos teával és liba formájú kelt kaláccsal vendégelhettük meg jóvoltukból. ORSZÁGOS TROMBITAVERSENY október án rendezték meg Zalaegerszegen az országos trombitaversenyt. Ezt a versenyt a NEF- MI írta ki, a legmagasabb rangú hivatalos szakmai fórum. Ezen a versenyen Pest megyéből összesen két tanuló vehetett részt az I. korcsoportban, Ebből az egyik a mi diákunk, Hadas Patrick 5. osztályos tanuló volt. A fellépést azzal érdemelte ki, hogy a Pest megyei fordulón kimagasló eredményt ért el. A többnapos verseny Patrick részéről igen jól sikerült, kezdő versenyző létére nagyszerűen helytállt, szépen szerepelt. Óriási dolog, hogy az ország legnagyobb megyéjét kis községünk zeneiskolájának egyik kiváló tanulója képviselhette és ezt méltó módon meg is tette. Büszkék vagyunk rá! Ez elsősorban Patrick tehetségének, szorgalmának és kitartásának köszönhető, de sok támogatás van mögötte. Gratulálunk felkészítő tanárának, Márki Sándornak. Köszönjük a szülők és a nagyszülők állhatatos segítségét, nélkülük nem jutott volna Patrick idáig. Köszönjük a fenntartónak és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy biztosította a versenyen való részvétel anyagi hátterét. Köszönjük a kísérő tanár, Kápolnási Beáta segítségét. Hadas Patricknak további sok sikert kívánunk. -iskolavezetés- 10. MEGSZÉPÜLT AZ ISKOLA november 9-én került sor az általános iskolát érintő energetikai fejlesztési projekt befejezését jelentő átadó ünnepségre. Az ünnepélyen kilenc önkormányzat polgármesterei és jegyzői, valamint a helyi képviselőtestület tagjai képviselték a kistérséget. Meghívott vendégként jelen voltak a tervező, a kivitelezők és a műszaki felügyeletet ellátók vezetői, a beruházást segítők, és az iskolai lakói diákok és pedagógusok. Az ünnepélyes műsor keretében Földi László országgyűlési képviselő, Cegléd város polgármestere és Török József, községünk vezetője

11 vágta át az avatást jelző nemzetiszínű szalagot. Valamennyi iskolalátogató nagy örömére szolgál, hogy intézményünk is megújult a KEOP 5.3.0/A/ jelű energetikai fejlesztési projekt keretében. Köszönet illeti a fenntartót, Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselőtestületét és polgármesterét a sikeres pályázatért. A munkálatok október közepéig folytak. Köszönjük a tervező és a kivitelezők összehangolt, fegyelmezett, kiváló munkáját, hiszen az oktatást nevelést nem befolyásolta a felújítás, az eredmény pedig csodálatos lett. Az épület kívülről 10cm-es nikecell borítást kapott, minden nyílászárót jól szigetelő újra cseréltek. A több helyen is beázó lapostetőket korszerű, vízbiztos szigetelés borítja. A régi, sűrűn meghibásodó kazánokat modern, energiatakarékos készülékek váltották fel. Az épület- együttes külseje a berceli színeket idézi: a falakat a sárga egymással harmonizáló árnyalataira, a nyílászárókat és csatornát pedig sötétkékre festették. A főbejárat melletti tűzfalon a tudás fája látható. Az itt dolgozók és tanulók igyekszünk vigyázni a szép külcsínre, és kihasználni az energetikai fejlesztésből adódó takarékossági lehetőségeket. Valamennyien jobb érzésekkel lépünk be a megújult épület kapuján és örülünk, hogy iskolánk egy újabb láncszeme lett Ceglédbercel fejlődésének. 162 év távlatából A magyar nemzeti emlékezet számára legfontosabb alkalmak közé tartozik az aradi vértanúkra, és egyben az 1848/49-es magyar szabadság minden hősére való emlékezés napja. A szabadságharc leverését követően, a szabadságharc miniszterelnökének és tizenhárom tábornokának kivégzése jelentette a kezdetét annak a megtorlásnak, amellyel a magyarságnak szembe kellett néznie. Az iskolai hagyományoknak megfelelően a ceglédberceli megemlékezés műsorát az általános iskola ötödik osztályos évfolyamának tanulói adták (felkészítő tanáraik: Novák Károly és Vas Viktor). Az ünnepi műsor október ötödikén este az általános iskolások fáklyás felvonulásával vette kezdetét, majd a Himnusz közös eléneklését követően Török József polgármester, dr. Nagy Gáborné a ceglédberceli ÁMK igazgatónője, a Diákönkormányzatot képviselő tanulók, illetve a Jobbik képviselői a Kossuth utcai Haranglábnál elhelyezték koszorúikat. A műsorban a tanulók versekkel és a 162 éve történt eseményeket felidéző gondolatokkal emlékeztek a szabadságharc hőseire. A csendes őszi estén a műsor zárásaként az iskola tanulói osztályonként gyújtották meg a megemlékezés gyertyáit, méltó módon emlékezve október hatodikára. Ezúton is köszönet a megemlékezés összes résztvevőjének, minden megjelent vendégnek. -vv- Iskolába csalogató Október 26-án, szerda délután megtartottuk az első foglalkozásukat az iskola cserői épületében. Nagy izgalommal és várakozással érkeztek a leendő elsősök és szüleik. A gyerekek megkapták a névre szóló kis könyvecskéjükbe a nyomdát, hogy jelen vannak az első találkozásunkon. A gyülekező után közösen vonultunk át a felújított, szép, nagy tornaterembe, ahol sportos foglalkozáson mutatkozhattunk be egymásnak. Az apróságok lelkesen és figyelmesen követték kéréseinket, így vidám hangulatban, gyorsan elszállt a 45 perc. A szülők fotóztak, s az elkészült képek megtekinthetők iskolánk honlapján, a következő címen: Legközelebb november 23-án (szerda) fél 4-kor találkozunk újra, ugyanitt! Szeretettel várjuk azokat a nagycsoportosokat is, akik még szeretnének bekapcsolódni a foglalkozásainkba! Vándorné Vígh Mária és Mátrai Tamásné tanító nénik 11.

12 Papírgyűjtés október 6-án délután az iskola tanulói a szülők segítségével papírgyűjtést végeztek. Az eredmények itt láthatók: 1. a 1364 kg 1. b 1710 kg 2. a 1916 kg 2. b 1196 kg 3. a 1758 kg 3. b 1458 kg 4. a 1275 kg 4. b 1404 kg 5. a 1403 kg 5. b 1897 kg 6. a 1085 kg 6. b 962 kg kg 8. a 761 kg 8. b 1305 kg Össz.: kg A helyezéseket az 1 főre jutó papírtömeg alapján számoltuk. Alsó tagozatos helyezések és jutalmazás I. 3.a Ft = Ft II. 1.b Ft = Ft III. 2.a Ft = Ft Felső tagozatos helyezések és jutalmazás I. 5.b Ft = Ft II. 5.a Ft = Ft III Ft = Ft A papírért kapott összeg a jutalmak kifizetése után a diákönkormányzat kasszáját gyarapítja, amiből a diákprogramokat támogatja a DÖK. A gyűjtés nagyon szép eredményt hozott. Köszönjük a diákok lelkesedését és a szülők segítségét. MINDENKI KARÁCSONYA Ceglédbercel Község Önkormányzata december 21-én 16 órától tartja hagyományos karácsonyi ünnepségét, melyre SZERETETTEL Várjuk a község minden lakosát! Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár 16 órától Kézműves vásár 18 órától Karácsonyi műsor Meghívó a Ceglédberceli Alkotók kiállítására A kiállítás megtekinthető november 14-től november 25-ig a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban Ez idő alatt forralt borral, forró teával és bejglivel kínáljuk kedves vendégeinket. Ceglédbercel Község Önkormányzata 12.

13 VIVÁT BERCEL! Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját november 27-én 15 órára a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár nagytermébe ahol a már szokásos zenés összejövetelünket tartjuk. Közreműködnek: Ceglédberceli Német Nemzetiségi Fúvószenekar, Schmidt Zoltán,Füzi Elek Vegyeskar, Freude Kapelle RETRO disco Szeretettel várunk Mindenkit a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében óra A nosztalgiázást nem hagyjuk abba, és belevágunk a retroba! S aki kézen fog minket és elrepít a 80-as 90-es évek legnagyobb slágereivel a múltba az Balatoni Róbert. A támogatójegyek vásárlásával, és a rendezvényen való részvétellel, a Jókai utcai játszótér megvalósítását segíthetjük együtt. A támogatójegyek elővételben 1000,- Ft, a rendezvény napján 1500,- Ft értékben a helyszínen vásárolhatók. A belépés ingyenes! A rendezvény fővédnöke: a Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány Jelige Rozmaring Énekkari krónika Minden év egyik legsikeresebb rendezvénysorozata a NÉGY ÉVSZAK ÉNEKVERSENY! Immár ötödik éve rendezi a Füzi Elek Énekkar a Négy Évszak Énekversenyt. Öt évvel ezelőtt az ötletgazda Megyeri Katalin az énekkarral karöltve aggodalommal készült az első énekversenyre. Most már kijelenthetem, hogy mi a sikeres recept titka. Kiderült, hogy a falu apraja-nagyja szeret énekelni, és nem utolsósorban tud is! Sőt, felhívásunkra már a környező és távolabbi településekről is jelentkeztek szereplők (Cegléd, Budapest). Tudatosan készülnek a fellépők erre a megmérettetésre felkészítő óvónénik, tanítónénik, karmesterek, énektanárok segítségével. A zsúfolásig megtelt teremben a nézők, szülők, nagyszülők arcán örömöt és büszkeséget láttam. Ez a verseny tulajdonképpen egy nagy játék. Az a jó, hogy vesztese nincs, csak nyertese. Mindannyian, szereplők és nézők egyaránt nyertünk egy szép estét. Köszönjük. Nem is volt könnyű a zsűri dolga! A zsűri tagjai voltak: Bogyay Istvánné (a zsűri elnöke), Kápolnási Beáta (zongoratanár, karvezető) és Plutzer Gábor (zongoratanár, ének-zene tanár, karvezető) Az eredmények: Egyéni: Arany Dalos Pacsirta Díj: Simon Vivien (Ceglédbercel) Ezüst Dalos Pacsirta Díj: Medgyes Janka (Cegléd) Bronz Dalos Pacsirta Díj: Jenei Patrícia (Ceglédbercel) és Bán Richárd (Cegléd) Duó: Arany Dalos Pacsirta Díj: Kövesdi Alice és Stiffl Adrienn (Ceglédbercel) Ezüst Dalos Pacsirta Díj: Nagy Dóra és Várhegyi Kinga (Ceglédbercel) Bronz Dalos Pacsirta Díj: Kibédi Erzsébet Angyalka és Ligeti Enéh (Ceglédbercel) Gyermek kórus: Arany Karmesteri Pálca: 4. a és 4. b osztály Ezüst Karmesteri Pálca: Napsugár Óvoda Magyar Tánccsoportja Bronz Karmesteri Pálca: 2. b osztály Ifjúsági kórus: Arany Karmesteri Pálca: Vackor népi együttes citerásai (Cegléd) Ezüst Karmesteri Pálca: Vackor népi együttes leányai és a Vackor moldvai zenekara (Cegléd) Bronz Karmesteri Pálca: X. Szent Pius énekkar 13.

14 Az összes fellépőnek a következő gondolatokat üzenem: Ha kiemelkedsz a tömegből, akkor bírálni fognak. Szokd meg a gondolatot. Cselekedj úgy, ahogy a szíved mélyén helyesnek érzed. (Roosevelt) Köszönjük támogatóinknak, hogy létrejöhetett a rendezvény! Ceglédberceli Községi Önkormányzata, Városi Zoltán, Bogyay Istvánné, Bogyay Katalin, Túri Alfréd, Illésné Klementisz Angéla, Rábenspeckné Lőrincz Anna, Kibédi Árpád, Ligeti Márton, Molnár Csaba. Együtt futottunk a Környezettudatos Életért! 2011.október 10. és 14. között megrendezésre került Szeged Budapest közötti ötnapos futással a Környezettudatos Életre hívta fel a figyelmet Schirilla György. A több napos rendezvény alatt 40 városon és lakott területen futott keresztül a Nemzet Rozmárja, ki október 13-án községünkbe is eljutott. 14. ZENÉS ÁHÍTAT A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN Evangélikus, református, katolikus hívek hallgatták a komolyzenei jótékonysági koncertet november 6-án, igehirdetéssel egybekötve. Uherkovichné Perge Tímea lelkész asszony és Erdélyi Csaba lelkész úr révén ismét bebizonyosodott, hogy a különböző felekezetetek egymáshoz való közeledése a szeretet és az imádság révén csodákra képes. A zenés istentiszteleten a tehetséges zongorista Kápolnási Beáta és Plajner Ilus fuvolaművész, valamint Plutzer Gábor zongorajátékával magaslatokba emelte a híveket. A Füzi Elek Énekkar Kövesdiné Szilveszter Alice vezetésével egyházi műveket énekelt kimagasló színvonalon. Köszönjük az egyháznak és lelkészeinek a lehetőséget, hogy részesei lehettünk az istentiszteletnek, valamint Megyeri Katalinnak, aki megszervezte e csodás délutánt. -vári- Énekversenyen voltunk Amióta iskolás vagyok, minden ősszel voltunk az osztállyal a Négy Évszak Énekversenyen. Eddig minden énekversenyt megnyertünk. Most is izgultunk, hogy miénk lesz-e a kupa, mert ha megnyerjük, akkor örökre nálunk marad. Őszi dalokkal és egy kánonnal készültünk, és rengeteget gyakoroltunk. A sok munka meg is termette gyümölcsét. Arany karmesteri pálcát nyertünk és a kupát. Szeretnénk jövőre is indulni az énekversenyen! Ligeti Sebestyén Bendegúz 4.b A falu Cegléd felőli határában falunk polgármestere, Török József Úr, és jegyzője, Pető Zsolt Úr fogadta a sportolót, az CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak gyűrűjében. A tanulók közül Scheffer Annát érte a megtiszteltetés, hogy a falu emlékszalagját felköthette a vándor kopjafára, a kopjafát pedig Orsányi Martin vihette végig a falun. Schirilla Györgyhöz több ponton csatlakoztak a gyerekek a Pest úton, és kísérték őt végig futva a településen. Útja során az iskolások és a CÁMK Napsugár Óvoda óvodásai több ponton tapsolva és integetve bíztatták őt. A falu határában elbúcsúztunk a sportolótól, és további kitartást kívántunk neki. Ő boldogan köszönte meg a szervezők és a gyerekek együttműködését, és elmondása szerint ilyen szervezett, és lelkes csapattal útja során nem találkozott. Ezúton szeretnénk megköszönni a CÁMK Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusainak, és diákjainak, a CÁMK Napsugár Óvoda óvodapedagógusaink, és óvodásainak a részvételt és segítséget. Bogyay Katalin Művelődésszervező

15 Virág Ilona Emlékezzünk! Imáimat könnyek közt rebegem, S ezt milliók nevében teszem, Szeretteinktől búcsúzni Mindenkinek úgy fáj, mint nekem. A szomorú emlékezés napja ez, Mély fájdalommal hajtunk fejet. Szülők, gyermekek, testvére, szeretők Csillag hull alá az Égről, Száz gyertya világítja meg a temetőt. A szeretet virágaitól roskad a sír, Sajogva, szorongva dobban a szív. Könnycsepp gördül le az arcokon, Lelkünket marja keserű fájdalom. Értük zendül a hajnali harangszó, Csendes imánk az Úrhoz Értük szól. Örök nyugalmat az elhunyt lelkeknek, Békességet a Földön az igaz embernek. De kinek testét rideg sír takarja Ő is itt van velünk, Mert nem hal meg kit igazán szeretünk, S nem csupán a földbe, szívünkbe temetünk. Egyesületi Hírek! október 08. Ceglédbercel adott otthont a IV. Gerje-menti Vadász- Borász Gasztronómiai nap nevezetű rendezvénynek. A délután folyamán a ceglédberceli hagyományőrző csoportok mutathatták be műsoraikat, többek közt az Örömcsapat is október 15. A pesterzsébeti Oktoberfest zárórendezvénye volt a CSILI Művelődési Központban rendezett Svábbál, ahol ünnepélyes keretek között a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Kisebbségi Önkormányzat Pesterzsébet képviselői együttműködési megállapodást írtak alá. A bált az Örömcsapat műsora nyitotta meg, ami nagy tetszést aratott a résztvevők között. A este folyamán még felléptek a Dunharaszti Német Nemzetiségi Tánccsoport és a Soroksári Favágók. A jó hangulatról a taksonyi Szigeti Fiúk zenekar gondoskodott. A Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár klubjai és foglalkozásai Hétfő: Mazsola Muzsika minden hétfőn 16:30 17:00 (alkalmanként Ft) Baba- Mama klub minden második hétfőn 17:00 17:30 (a részvétel ingyenes) Nyugdíjas klub minden hétfőn 17:00-18:00 Club For Dance társas tánc minden hétfőn 18:30-20:00 (a részvétel ingyenes) Kedd: Jóga minden kedden 18:00-20:00 Szerda: Füzi Elek vegyeskar minden szerdán és pénteken 18:00-20:00 (a részvétel ingyenes) Csütörtök: Táncoló talpak minden csütörtökön 17:30 18:30 (a részvétel ingyenes) Kézimunka kör minden második csütörtökön 17:30 19:30 (a részvétel ingyenes) Síva Hastánc minden csütörtökön (alkalmanként Ft) Felnőtt csoport: 19:00 20:00 Péntek: Frohe Kinder gyermek nemzetiségi tánc minden pénteken 14:00-15:00 Foltvarró klub havonta egyszer (a részvétel ingyenes) 2 havonta egy alkalommal szombatonként: Kézműves klub 14:00 16:00 ( alkalmanként Ft) További információk a honlapon, vagy a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban Ceglédbercel Pesti út 96., Tel:

16 16. Ceglédberceli Híradó Mozgást alkalmazó oktatás EDU-KINESZTÉTIKA /magyarul mozgást alkalmazó oktatás/ az a módszer, mely a tanulóknak lehetővé teszi, hogy a testükben rejtetten meglévő képességeket felszínre hozzák. Az EDU-K megalapítója Dr Paul E. Dennison kandidátus a modern neurológiai kutatásokra támaszkodva dolgozta ki a tanulást minden szinten segítő gyakorlatsorokat. Az agykutatás eredményeinek felhasználása lehetővé teszi, hogy a gyerekek olvasási nehézségei megszűnjenek, szívesen tanuljanak ezentúl akár matematikát is, hogy javuljon a memóriájuk. Tehát minden vonatkozásban jobban működjön az agy. Mindez meglepően egyszerű, kevés időt igénylő mozgás segítségével érhető el. Gyakran előfordul, hogy a gyerekek túl erősen akarnak így a két agyfél tevékenységét összehangoló mechanizmus egyszerűen kikapcsol. Így leblokkolnak, kifejezés képtelenné válnak, ami sikertelenség szindrómát okoz. Erre fejlesztette ki az Edu-Kinesztétika az AGY- TORNA gyakorlatokat, melyek segítségével könnyen elsajátítható a teljes aggyal tanulás, vagyis a két agyfélteke összekapcsolása. Az AGYTORNA gyakorlatok: - természetes - egyszerű - veszélytelen mozgássorok. Ezek a gyakorlatok eredményesnek bizonyultak a két szem, két fül és általában az egész test összehangolásában, amivel együtt jár az írás-olvasáskészség fejlődése. Valójában nem csak az iskolai tantárgyakban, hanem minden tevékenységünkben haladást tudunk elérni a gyakorlatokkal. Miközben a gyerekek mindkét agyféltekéjüket használják a tanuláshoz, egyre nyitottabbá, egyre fogékonyabbá válnak, könnyebben fejezik ki gondolataikat. Az AGYTORNA hatással van a viselkedésre. Minden gyermek viselkedését alapvetően meghatározzák testének mozgásai, vagy éppen a mozgás hiánya. Az ilyen magatartás problémákat is korrigálni lehet néhány gyakorlat elsajátításával. A gyerekeket sok oldalról érik stressz hatások mire iskolába kerülnek. A tv, számítógépes játékok, helytelen étkezés, rockzenék stb. Ezek a hatások túlzottan stimulálják őket, képtelenek alkalmazkodni az iskolai légkörhöz. A tanulás világába való átmenetet meglepő módon megkönnyíti egy- egy gyakorlat. Ez az amerikai módszer világszerte beváltotta a hozzáfűzött reményeket, érdemes tehát nekünk is alkalmazni. A gyakorlatok néhány óra alatt elsajátíthatók. Érdeklődni lehet: 06-20/ számon, vagy címen Szeretettel várom az érdeklődőket! Hontiné Kogler Györgyi tanfolyamvezető pedagógus Szilveszteri bál december 31-én Szilveszteri bált rendezünk a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban. Aki szeretne a mulatságon részt venni az november 28-ig jelentkezhet helyben vagy az 53/ as telefonszámon. A rendezvény kellő számú jelentkező esetén kerül megrendezésre. Jótékonysági Bababörze a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtárban órától 12 óráig Asztaljegy: 1500,- Ft Belépőjegy felnőttek számára: 200,- Ft Minden ami babával kapcsolatos! Várunk mindenkit aki szeretné gyermekei régi játékait és ruháit eladni, valamint azokat kik szeretnék gyermekeik ruhatárát, játékkészletét megújítani! A börzéből származó bevételt a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár a Ceglédberceli Jókai utcai játszórét felújítására ajánlja fel! Információk a helyszínen, vagy a as telefonszámon Várunk szeretettel Minden Érdeklődőt!

17 ÉPÍTSÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET! Örömmel tudatjuk, hogy a Jókai utcai játszótér felújítási munkálatai megkezdődtek. Amikor kitaláltuk, hogy a berceliek adakozó kedvére és segítőkészségére alapozva kezdjük el rendbe hozni ezt a játszóteret, nem is gondoltuk, hogy ilyen sok szimpatizánsra talál a program. Az adományokból (jótékonysági koncertek, vasgyűjtés, játékvásár, egyéni adományok) eddig befolyt összeg: Ft Ebből elköltöttünk: Ft-ot (hivatalos felmérés, gyöngykavics, ágyásszegély). Október 8-án és 9-én társadalmi munkát szerveztünk. Átalakítottuk és lefestettük a 4 db hintaállványt és a két mérleghintát. A hinták alatt gyöngykavics ágy van, a leesésvédelem biztosítására. Kialakítottuk a focipálya területét és építettünk egy dombot a csúszdáknak. Az állványokra a hintákat, függeszkedőket tavasszal szeretnénk fölszerelni, és ekkor épül meg majd a mászóka is. A vasgyűjtés különösen sikeres volt, Ft gyűlt össze! Köszönjük az ötletet és a kivitelezést Horváth Gábornak. A sikeren felbuzdulva úgy gondoltuk, hogy tavasszal megismételjük ezt az akciót. Köszönjük minden felajánlónak a közreműködését jótékonysági rendezvényeinken! BORI GYÖRGY ÉS KULIMA JÁNOS GERJE-PARTY FÚVÓSEGYLET CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI FÚVÓSZENEKAR FREUDE KAPELLE CÁMK IFJÚSÁGI ZENEKARA BARNA MELINDA RÉCZKAI ENIKŐ TÓTH VIKTOR GRÍZ EGYÜTTES PATKÓS IRMA SZÍNHÁZ KÁPOLNÁSI BEÁTA ÉS PLAJNER ILUS PLUTZER GÁBOR FÜZI ELEK ÉNEKKAR Megyeri Katalin Ceglédberceli Híradó Szigorúan szakmai számadás a Jókai játszótér jókedvű megújítási munkálatairól. Néhány helybéli fejében, Megfogant a gondolat: Felújítjuk játszóterünk, Tűnjön el a sok kacat! Megindult a tervezgetés, Méricskélés, rajzolás, A felmérést cég végezte, A munkát sok civil ász. Adomány is gyűlt ám szépen, Számlára és urnákban, Rendezvények bevétele Landolt már a bukszában. Izzadságos munka startolt, Lekerült ott sok sapka, Gyöngykavicsot markolászta Horváth Zsolt és Bob macska. Flexszel csiszolt Judit néni, Csigabigás óvónő, A szomszédban ebéd készült Persze, nem szalontüdő. Kávé, tea akadt bőven, Szervírozták helyiek, A felnőttek lapátoltak S gereblyéztek gyermekek. Kati, Marci, Ricsi, Laci, Margit és a többiek, Megfogták a munka végét, Egyikük sem volt ijedt. Így állnak hát most a dolgok, Folytatásuk várható, Kérünk, hogyha módodban áll, Segíts Te is, Olvasó! Polónyi Péter 17.

18 Meghívó Szülők Báljára Időpont: január 14. (szombat) 19:00 Helyszín: Dózsa György Művelődési Ház Jegyek elővételben kaphatóak (2011. decembertől): Sebestyénné Edit Galambosné Bordás Ágnes A talpalávalót a Nosztalgia Duó biztosítja. A belépőjegy ára vacsorával együtt 3.000,- Ft. Beszámoló a szemétszedésről én a Cb. Önkormányzat és a Cb. Faluvédő és Szépítő Alapítvány szemétszedést hirdetett. Reggel 9 00 órakor gyülekeztünk az önkormányzatnál ahol Török József polgármester úrral finom kávéval, teával és szendvicsekkel vártuk az önkénteseket. Nagyon nagy öröm volt látni, hogy a kisiskolástól a nyugdíjasig minden korosztály képviseltette magát, fontosnak érezte, hogy tiszta legyen a falunk és a homokrész. Hiszen a homokrészről is érkeztek önkéntesek. Rövid időn belül hegyekben állt a szemét a gyűjtőponton. Igazán mindenki szívből és nagy lendülettel végezte a feladatot. Az egyik csapat, a falu határában FELHÍVÁS!!! A Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói részére PONTGYŰJTŐ VERSENYT hirdettünk október 23-tól. A községi és a művelődési ház rendezvényein való részvételért lehet matricát kapni. A matricákat az osztályfőnököknek kell leadni a rendezvény után, ők gyűjtik össze. A Pontgyűjtő Programokat előre meghirdetjük. A legtöbb matricát gyűjtő osztályok alsó és felső tagozaton év végén egy osztálykirándulás árát kapják jutalmul. Hogyan lehet matricákat gyűjteni? A meghirdetett programokon osztjuk, az adott alkalomra készített matricát a PONTGYŰJTŐ HELY -en. Minden tanuló annyi matricát kap, ahányan a családból vele együtt jelen vannak. Egy szülő egy matricát kap, függetlenül attól, hány gyermeket kísért el a rendezvényre. Tanuló nélkül a családtag nem kaphat matricát. Az elvesztett matrica pótlására nincs lehetőség. A verseny április 30-ig tart. A verseny támogatói: - Ceglédbercel Község Önkormányzata - Ceglédberceli Iskoláért Alapítvány Mindenkinek jó versenyzést és közben jó szórakozást kívánunk: Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai szemetétől éppen megszabadulni kívánó falubeli lakosra lett figyelmes, akivel visszapakoltatták a szemetét és megkérték, hogy a gyűjtőponton helyezze el, de nem élt ezzel a lehetőséggel. Ezek után bízunk benne, hogy nem a falu másik végén szabadult meg a szeméttől. Nagyon szépen köszönjük minden résztvevőnek, hogy eljött és erősítette a csapatot. Akciónkat tavasszal is megismételjük bízva abban, hogy még többen ismerjük fel azt, hogy tiszta környezetben lehet csak egészségesen élni és reméljük, egyre kevesebben fogják a természetet szemétlerakónak használni. Ceglédberceli Faluvédő és Szépítő Alapítvány Dr. BÍRÓ ANDRÁS ZSOLT antropológus, a Kurultaj főszervezője tart előadást Ceglédbercelen. Az est témája: a Honfoglalás kora. Helyszín a Művelődési Ház nagyterme. Időpont: december 1. csütörtök, 18 óra. A belépés ingyenes. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 18.

19 CKSE hírek Iskolabajnokság Ismét megrendezésre került a CKSE keretein belül a 2011/2012-es iskolabajnokság őszi fordulója! án lett megtartva egy szép napos péntek délután az alsó tagozatosok fordulója! A felső tagozatosok én játszották le mérkőzéseiket egy hűvösebb,ősziesebb napon! A gyerekek küzdöttek hajtottak és mindent megtettek, hogy osztályuk minnél jobb eredményt érjen el! Eredmények: 1. korcsoport eredményei: Góllövőlista: 1a-1b Törőcsik Olivér (2b) 7 gól 1a-2b Hóra Norbert (2a) 6 gól 1a-2a Tordai Kevin (2a), Ságodi Levente (1a) 4 gól 1b-2a Rózsás Dávid (2a) 3 gól 1b-2b Ligeti Kadosa (2b) 2 gól 2a-2b Sánta Gergő (1b), Tóth Mihály (2b), 1 gól Bernhardt Benjámin (2a) 2. korcsoport eredményei: 3a-3b 0-1 3a-4b 2-1 3a-4a 5-0 3b-4a 4-0 3b-4b 0-1 4a-4b Pálfi Tamás (4b), Dudás Gergő (3b) 2. Hargitai Márton (3a), Batár Benjámin (4b) Ficsúr Réka (3a), Forgó Márk (3a) 3. Boskó Richárd (4b), Pataki Balázs (4a), Schmidt János (4b), Pusztai Márk (3b) Góllövőlista: 4 gól 2 gól 1 gól 3. korcsoport eredményei: Góllövőlista: 5a-5b Kiss Renátó (6b) 8 gól 5a-6a Szalai Péter (6b) 4 gól 5a-6b Pintér Norbert (5a) 3 gól 5b-6b Orsányi Martin (5a) 2 gól 5b-6a Bökönyi Balázs (6a), Koska Zsolt (6a) 1 gól 5a-6a korcsoport eredményei: 7.osztály-8.osztály 0-4 Gól:Schmidt Balázs 2x (8.oszt.), Steiner Mihály Ákos (8.oszt.), öngól Gratulálunk az iskolásoknak az eredményhez és köszönjük a részvételt! Ceglédberceli Híradó Köszönjük azoknak a pedagógusoknak és szülőknek akik kikísérték a gyerekeket és buzdították őket! CKSE Felnőtt csapat! Folytatva szereplését a bajnokságba a 7. fordulóban Újszilvás együttesét fogadta a berceli csapat és egy nagyon kellemetlen ellenfél ellen vereséget szenvedett!a következő fordulóba Tápióbicskére ment a az együttes és egy nagyon szoros meccsen a 88.percben lőtt győztes góllal elhozták a 3 pontot! További eredmények: 7.forduló Ceglédbercel KSE-Újszilvás KSE 1-4 (g:sárfi M.) 8.forduló Tápióbicske KSK-Ceglédbercel KSE 2-3 g:czinege Márk,Détári T.,Kabai R. 9.forduló Ceglédbercel KSE-NK Kinizsi TL FC II. 2-4 g:détári T.,Sárfi M. 10.forduló Ceglédbercel KSE-Mende LSE 1-3 g:hochrein A. Bajnokság állása: Hely Csapat M GY D V LG KG GK P 1. Nagykőrösi Kinizsi FC II Mende LSE Aranyszarvas SE Sülysáp KSK II Pánd KSK Úri SK Újszilvás KSE Tápióbicske KSK Ceglédbercel KSE Kóka KSK Soron következő bajnoki mérkőzések: 11.forduló :30 Úri KSK-Ceglédbercel KSE 12.forduló :00 Pánd KSK-Ceglédbercel KSE 13.forduló Ceglédbercel KSE-Aranyszarvas SE Sok szeretettel várjuk a szurkolni vágyó kedves nézőket! HAJRÁ BERCEL! 19.

20 Szüreti felvonulás Október első szombatján, egy hideg szeles reggelen indultunk útnak a Táncoló Talpakkal Dánszentmiklósra szüreti felvonulásra. Immár második évben hívták meg kis csoportunkat erre a napra, hogy legyünk részesei Mi is az ő ünnepüknek. A gyerekek szépen felöltözve táncos ruhájukba érkeztek a megbeszélt helyre, ahonnan indult a buszunk. Dánoson már várt minket Szeleczkiné Halgas Csilla néni és az Aktív Szülők csapata.megérkezésünkkor sorakoztak már a lovaskocsik, hintók, magyar ruhába öltözött lányok és fiúk, a bírópár és a polgármester. A falu kulcsának szimbolikus átadása és a sokadalom és felvonulás megkezdése után a falu legelső bírónéját mutatták be ben volt az első szüreti felvonulás a faluban, aminek érdekessége még, hogy a mostani években is ugyan onnan indul a felvonulás, mint a legelső évben.a zenekar a behangolás után "elhúzta az első nótát", majd elindultunk a falun keresztül, hogy megmutassuk a bírópárt, a táncosokat, megnézzük a házakhoz kiállított szalmabábukat. Utunk során több helyen vártak minket, ezeken a helyeken leszálltunk a lovaskocsikról és tánccal szórakoztattuk a kíváncsiskodókat.sütikkel, üdítőkkel, a felnőtteket "melegítőkkel" jutalmazták bemutatóinkat. Utolsó állomásunktól gyalogosan vonultunk a célba, ahol finom ebéddel várták a fáradt lábú táncosokat és kísérőiket, valamint a lovaskocsit hajtókat, a lovasokat, huszárokat. A vásártéren felállított színpadon először az ovisok léptek fel nagyon aranyos szüreti táncukkal, amit a betanító óvónénik segítségével adtak elő. Ezután következett a mi kis csapatunk. Kölün köszönetet mondtak az egy szem fiú táncosunknak, aki a körülötte álló 14 lány között sem "veszett el", és a bottal amit pörgetett még csak meg sem legyintette a lányok szoknyáját. Utánunk következett Molnár Marika, Mimi néni és csoportja.ők olyan sokan voltak, hogy a szervezők meg is lepődtek, amiért nem fértek el a színpadon, ezért előtte táncoltak.a tánc után Mimi néni bemutatta a falunk népviseletét a nézők nagy örömére.sokan meglepődtek, hogy ennyi szoknyában is milyen könnyedén táncoltak ezek a csöpp lányok. A táncok között a zsűri értékelte és díjazta a házakhoz kiállított szalmabábukat, a felvonuláson viselt jelmezeket valamint a falu ügyes kezű asszonyai -lányai által sütött több mint 30 féle süteményt, amit aztán ki is osztottak a táncosok között. Az utolsó fellépő profi néptáncos párok érdekes bemutatóját nézve eldöntöttük, jövőre ( mivel ismét meghívták és számítanak a csoportunkra a jövő évi szüretin ) még ügyesebbek, még jobbak leszünk. Sajnos az idő nem kedvezett nekünk, hiszen végig hideg és szeles volt, de azt hiszem mindenki nevében írhatom/mondhatom, jól éreztük magunkat Dánoson. Köszönöm a lányoknak, hogy kibírták a hideg napot a szoknyában, az egy szem fiúnak, hogy kitartott a lányok között.köszönöm a Ceglédberceli Önkormányzatnak, Polgármester Úrnak, hogy segítettek utazásunk során minket. A próbáink ezután is folytatódnak, készülünk a karácsonyra, a farsangra, és a többi fellépésre, amikre ígérünk új és régi táncokat is az arra kíváncsiaknak. Heim Mónika Táncos hírek Ceglédi családi nap szeptember 24-én Cegléden a református közösségi házban tartottak családi napot, melyre meghívták a Ceglédberceli ÁMK Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár tánccsoportját is. Délután autókkal indultunk Ceglédre, ahol a fellépés előtt a ceglédi református egyházról láthattunk bemutatót, majd egy kisebb technikai akadály leküzdése után mutathatták meg táncosaink tudásukat. A fellépés nagyon jól sikerült a lelkes közönség nagy tapssal jutalmazta a produkciónkat. Köszönjük a meghívásban a közreműködést Szabó Lászlónénak! ABBA sláger - kicsit másképp A szeptemberi és októberi táncos fellépések után a Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár ifjúsági nemzetiségi tánccsoportjával izgatottan készültünk a Füzi Elek Vegyeskar által rendezett Négy Évszak Énekversenyre. Itt bár az éneklésen volt a hangsúly tánccsoportunk nem hazudtolta meg magát, és táncra is perdült a produkció közben. Előadásunkban a 80-as évek ABBA zenekarának nagysikerű Money, Money, Money című slágerét láthatták és hallhatták a nézők, de egy kicsit másképp. Megpróbáltuk a 80-as évek diszkó korszakát visszahozni még ha csak néhány percre is mind a ruházatunkkal, mind a táncunkkal. (Még diszkógömböt is szereltünk a színpadra). A szöveg sem a szokványos volt, ugyanis Polónyi Péter segítségével a suliról (melybe kénytelenek vagyunk járni) és a buliról (melybe szívesen mennénk) énekeltünk. A zsűri is értékelte előadásmódunkat, ugyanis különdíjjal jutalmazott minket. Nemsokára az Ifjúsági Egyesület honlapján a látható lesz a videó. Köszönjük Ligeti Mártonnak a diszkógömb fel-és leszerelésében nyújtott segítségét! 20.

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

56-ról ötvenhatodszor

56-ról ötvenhatodszor XXVIII. évfolyam 10. szám V I S E G R Á D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A 2012. október 56-ról ötvenhatodszor Tollas Tibor: Október 23. Rian a föld, a falak dőlnek, Kék harsonákkal

Részletesebben

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával!

Október 23. Gyermekeinké a jövő! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk! Kérjük, egy szál gyertyát hozzon magával! INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXII. évfolyam 8. szám 2013 OKTÓBER Gyermekeinké a jövő! Bővebben: 6-7. oldal Fotó: Szikura Tamás, Tóth Anita Október 23. Tura Város Önkormányzata az 1956. évi forradalom és szabadságharc

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN,

A tartalomból: Évfordulók LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN, ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM A tartalomból: Így készült 2 Sporttelep megnyitó 3 Nálunk történt 4-7 Megemlékezés 8 Közérdekû 9 Az ülésterembõl jelentjük 10 Fejlesztések

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù

Üllői. Egész napos rendőri jelenlét. Jobb lesz-e a közbiztonság. Olvasni jó! a könyvtár hírei. Fehér László: Üllő története. XIII. Amatőr Sakk Kupa Ù Új évi fejlesztések Boldog új évet kíván Üllő város vezetése! Az új esztendő beköszöntével számos, a lakóközösség életét jobbító változást üdvözölhetünk. Megújul a bölcsőde, lesz ivóvízminőségjavítóprogram,

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. ÁPRILIS havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK!

TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Deszk Község Önkormányzatának Lapja www.deszk.hu I. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. FEBRUÁR TISZTELT OLVASÓ, KEDVES DESZKIEK! Polgármesterségem első ciklusának új éve új irányt hozott a Deszki Hírnök életében.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos

BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER. XXI. évf. 2012. június. http://hirmondo.budakeszi.hu. Új BKV. Aranyeső. Pitypangos Kolompos XXI. évf. 2012. június BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ Új BKV menetrend Elballagtak Babaszépségverseny Aranyeső Bölények Lengyelországból http://hirmondo.budakeszi.hu Rejtvény Pitypangos

Részletesebben

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk?

2014 FEBRUÁR. Díjátadások a Magyar kultúra napján. A korábbi ingatlanfejlesztések után talán sportcsarnokot is hozhat. Miért baj, hogy enyhe a telünk? 2014 FEBRUÁR VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 25. ÉVFOLYAM 2. SZÁM HTTP://WWW.GODITEMAK.HU Díjátadások a Magyar kultúra napján közélet 12. oldal Miért baj, hogy enyhe a telünk? környezet 20. oldal A korábbi ingatlanfejlesztések

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

Égnek az adventi gyertyáink

Égnek az adventi gyertyáink S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XIX. évfolyam 11. szám 2013. december Égnek az adventi gyertyáink Sárga helyett kék lesz januártól a Soroksár-busz Hosszas egyeztető tárgyalások

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

KöSzöntjüK Az édesanyákat

KöSzöntjüK Az édesanyákat Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 4. (282.) szám 2014 április A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa KöSzöntjüK Az édesanyákat Szénási Sándor István: Anyák napjára Kezeidben nyílt a létem minden

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben