Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Olaszországban

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 Finanszírozás... 6 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 9 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 9 Finanszírozott ellátások... 9 Az egészségügyi ellátások igénybevétele...10 III. fejezet: Táppénz...12 Mikor jogosult táppénzre?...12 Finanszírozott ellátások...12 A táppénz igénybevétele...12 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...13 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...13 Finanszírozott ellátások...13 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele...14 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...15 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...15 Finanszírozott ellátások...15 A rokkantsági ellátások igénybevétele...16 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...17 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...17 Finanszírozott ellátások...18 Az öregségi ellátások igénybevétele...19 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...20 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...20 Finanszírozott ellátások...20 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...20 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...21 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...21 Finanszírozott ellátások...21 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...23 IX. fejezet: Családi ellátások...24 Mikor jogosult családi ellátásokra?...24 Finanszírozott ellátások...24 A családi ellátások igénybevétele...24 X. fejezet: Munkanélküliség...25 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...25 Finanszírozott ellátások...25 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...27 XI. fejezet: Minimumjövedelem...28 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...28 Finanszírozott ellátások...28 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...28 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...29 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...29 Finanszírozott ellátások...29 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele július 3

4 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók Az olasz jogszabályok az alábbi szociális biztonsági ágak fedezetéről rendelkeznek: öregség, rokkantság, hátramaradottak, betegség, munkanélküliség, előrehozott nyugdíj, családi, anyasági és megfelelő apasági ellátások, valamint a munkahelyi sérülések és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások. Az Olaszország területén keresőtevékenységet végző valamennyi munkavállaló kötelező társadalombiztosítási fedezettel rendelkezik. A magánszférában dolgozó munkavállalók és az önálló vállalkozók egyaránt kötelesek nyilvántartásba vetetni magukat az általános kötelező biztosítási rendszerben (AGO, azaz Assicurazione Generale Obbligatoria ). Az általános kötelező biztosítási rendszer irányítása alá tartozó fenti ellátások többségét az alábbi munkavállalói csoportok részére biztosítják: az INPS-nél (Nemzeti Szociális Biztonsági Intézetnél) tagsággal rendelkező magánszférában dolgozó munkavállalók, önálló vállalkozók többek között kereskedők, kézművesek, részes bérlők, mezőgazdasági őstermelők és földbérlők, valamint részben önálló vállalkozók és nem hivatalos munkavállalók. A közelmúltig a korábbi INPDAP-nél regisztrált köztisztviselők, valamint a közelmúltig a korábbi ENPALS-nél regisztrált művészek és sportolók 2012 januárjától szintén az INPS-nél biztosítottak. Emellett az INPS látja el több, egyes munkavállalói csoportokat célzó különleges biztosítópénztárak irányítását is, ideértve a vasutasokat, a villamosvasúti alkalmazottakat, az adóhatósági alkalmazottakat, az engedélyezéssel foglalkozó alkalmazottakat, a telefontársaságok és magán-gázszolgáltatók dolgozóit, az egyházi dolgozókat és a polgári repülőgépek személyzetét. Más különleges nyugdíjprogramok/-alapok a következő munkavállalói csoportoktól gyűjtenek hozzájárulásokat és nyújtanak részükre ellátást: újságírók (az INPGI tagjaiként); szellemi foglalkozásúak, úgymint ügyvédek, orvosok, mérnökök, építészek, saját különleges programjuk vagy nyugdíjpénztáruk tagjaiként. A foglalkozási megbetegedésre, munkahelyi sérülésre vagy halálesetre fedezetet nyújtó, munkáltatói járulékokból finanszírozott biztosítási rendszer az INAIL (Nemzeti Munkahelyi Baleseti Biztosítóintézet) felügyelete alatt áll, és tartós rokkantság esetén ideiglenes ellátást vagy életjáradékot, illetve haláleseti juttatásokat biztosít. A rendszer ezenfelül anyagi helyzettől függő jövedelemtámogatást és tartós ápolásgondozási ellátást biztosít olyan családok vagy személyek részére, akik öregség, alacsony jövedelem vagy testi fogyatékosság címén arra rászorulnak. E rászorultsági alapon járó ellátásokat az általános adóbevételekből finanszírozzák, és azokat az INPS vagy az illetékes önkormányzatok folyósítják. A természetbeni egészségügyi ellátásokat a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (Servizio Sanitario Nazionale) biztosítja, finanszírozásuk az általános adóbevételekből, igazgatásuk pedig regionális szinten történik. Mivel az INPS irányítása alatt álló általános kötelező biztosítási rendszer az olasz szociális biztonsági jogszabályok értelmében biztosítással rendelkező lakosság közel július 5

6 90%-a számára nyújt társadalombiztosítási fedezetet, az említett rendszer fő tevékenységeire kiemelt figyelmet fordítunk, míg a többi programról általános tájékoztatást nyújtunk: további információkért látogasson el az érintett intézmények weboldalára. A szociális védelem szerkezete A fent említett szociális biztonsági intézmények és foglalkoztatási nyugdíjpénztárak egyaránt felelnek a járulékok beszedéséért és az ellátások nyújtásáért. A szociális biztonsági rendelkezések végrehajtása során tevékenységüket az illetékes minisztériumi hatóságok utasításai szerint és azok felügyelete alatt végzik; ezek: a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium (Ministero del Lavoro e delle Poitiche Sociali), a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium (Ministero dell Economia e Finanza) és az Egészségügyi Minisztérium (Ministero della Salute). Kifejezetten az Egészségügyi Minisztérium (Ministero della Salute) hatáskörébe tartozik az egészségügyi és betegbiztosítási ellátások nyújtása, amely kezeli a forrásokat és azokat az ellátások biztosításáért felelős helyi egészségügyi központokon (Azienda sanitaria locale) keresztül elosztja a régiók és önkormányzati hatóságok között, gondoskodva ezáltal a minimális ellátások, vagyis az egészségügyi ellátás alapvető színvonalának/szintjének (úgynevezett LEA, azaz Livelli Essenziali di Assistenza ) biztosításáról. Finanszírozás Az olasz szociális biztonsági rendszert a munkavállalók és a munkáltatók által befizetett társadalombiztosítási járulékokból és az általános adóbevételekből finanszírozzák. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (Servizio Sanitario Nazionale) finanszírozása az Olaszország területén lakóhellyel rendelkező személyektől származó általános adóbevételekből történik. Csatlakozás a kötelező társadalombiztosítási rendszerhez Ha Ön munkavállaló, munkáltatója elvégzi az összes szükséges formaságot. Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, regisztrálnia kell magát az illetékes társadalombiztosítási intézetben. Kötelező járulékok A munkavállalók járulékainak kiszámításánál az egyes időszakok során szerzett keresetre a jogszabályban rögzített járulékkulcsokat alkalmazzák. A járulékok esedékességét törvényi rendelkezések rögzítik. E kulcs a vállalkozás tevékenységi területe (ipar, kereskedelem, kézművesség, hitel, biztosítás stb.), valamint a foglalkoztatottak képzettsége, száma, a vállalkozás helye stb. függvényében változik. A járulékok kiszámításához használt járulékalap meghatározásánál keresetként vesznek figyelembe minden olyan (levonások előtti) pénzbeli vagy természetbeni juttatást, amelyben a munkavállaló a munkáltatótól a munkaviszony következményeképpen részesül. Ez alól csak azon tételek kivételek, amelyek mentességéről jogszabály rendelkezik. Az időegységenkénti (a munkaviszony jellege szerint óránkénti, napi vagy havi) kereset nem lehet alacsonyabb az azon kategória vonatkozásában megállapított küszöbnél, amelybe a munkavállaló tartozik. A járulékokat a munkáltató fizeti meg az illetékes társadalombiztosítási intézetnek. A járulékokat a vállalkozásoknak általában havonta kell megfizetniük július 6

7 Az önálló vállalkozók járulékát az adott járulék tárgyéve vonatkozásában a természetes személyek jövedelemadó-bevallásában feltüntetett összes szakmai jövedelemből számítják. Az önálló vállalkozók egyes csoportjaira különleges rendelkezések vonatkoznak: az önálló vállalkozó keresőtevékenységben aktívan részt vevő családtagjai (21 év alatt csökkentett mértékű járulékot fizetnek); mezőgazdasági őstermelők, részes bérlők és földbérlők (járulékfizetés az adóköteles átlagkereset évente törvényben megállapított arányában). Önkéntes hozzájárulások Szociális biztonsági járulék önkéntes alapon is fizethető. A munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységüket szüneteltető vagy megszakító biztosítottak a kötelező járulékfizetéssel egyenértékűnek tekintett önkéntes járulékfizetés útján tarthatják fenn, illetve javíthatják nyugdíjjogosultságaikat. Ennek engedélyezéséhez a teljes szakmai pályafutás során legalább ötévi, vagy az önkéntes vagy választható folyamatos biztosításra vonatkozó igénylést megelőző öt év során legalább háromévi foglalkoztatási járulékfizetés szükséges. Néhány munkavállalói kategória (szezonális vagy részmunkaidős munkát végzők, parasubordinati ) tekintetében az igénylést megelőző öt év során teljesített legalább egyévi járulékfizetés az előírás. A járulékfizetés tekintetében előírt feltételek a munkavállalóként és önálló vállalkozóként megfizetett járulékok összevonásával is teljesíthetők. A parasubordinati munkavállalók számára engedélyezhető az azon időszakok alatti folyamatos önkéntes járulékfizetés saját különleges nyugdíjpénztárukba (úgynevezett gestione separata : arra utal, hogy a jogosultság megszerzésére vonatkozóan saját feltételeket alkalmaz), amelyek során nem végeznek keresőtevékenységet. Ezenkívül a következő esetekben kérelmezhető önkéntes járulékfizetés a biztosítási jogosultság megszerzéséhez előírt feltételek teljesítése érdekében: Szülői szabadság (a munkavégzésüket három- és ötéves kor közötti gyermekük nevelése miatt felfüggesztő szülők); Szabadság olyan szülők számára, akik beteg csecsemő vagy gyermek gondozása miatt vannak távol. A fizetendő járulék összegét az engedély kiadását megelőző évben szerzett átlagos kereset alapján határozzák meg; annak minimális megállapítható összege a nyugdíj adott év január 1-jén jogszabályban kiigazított minimális összege 40%-ának felel meg. A besorolás szerinti osztálynál alacsonyabb osztálynak megfelelő befizetések a biztosított teljesített járulékfizetési heteinek arányos csökkentését vonják maguk után. A járulékokat negyedévente kell megfizetni. Biztosítással nem fedezett időszakok visszafizetése Bizonyos körülmények között egyes olyan időszakok tekintetében, amikor Ön nem volt biztosított, dönthet úgy, hogy visszavásárlási járulékot fizet. Ez a lehetőség például a folyamatban lévő egyetemi tanulmányok vagy Olaszországgal szociális biztonsági egyezményt nem kötött országokban gyakorolt külföldi munkavégzés időszakára áll fenn. Ha Ön már legalább öt évi járulékfizetést teljesített, megválthatja az olyan időszakokat, amelyeket gyermeknevelés vagy fogyatékkal élő családtagok gondozása miatt nem fedez biztosítás július 7

8 Fiktív járulékfizetés Bizonyos körülmények között egyes tényleges fizetéssel nem fedezett időszakok is biztosítási időszaknak tekinthetők. A fiktív járulékfizetés a valamely ellátásra való jogosultság megszerzése, valamint az ellátás összegének növelése érdekében egyaránt figyelembe vehető. Ezzel szemben az előrehozott nyugellátás igénybevételére jogosító feltételek növeléséhez nem vehetők figyelembe azok az időszakok, amelyek során az érintett betegségi és/vagy munkanélküli-támogatásban részesült. Fiktív járulék az alábbiak tekintetében írható jóvá: sorkatonai szolgálat és áthelyezés; - politikai vagy faji üldöztetés; betegség és munkahelyi baleset; Munkanélküliség; betegség; tuberkulózis; terhesség és szülés; szülői szabadság; természeti katasztrófák; csökkent keresőképességű munkavállalók járulékainak beszámítása, súlyos fogyatékkal élő családtag gondozása; szolidaritási szerződések; önkéntes véradás; közérdekű vagy szakszervezeti tevékenységre adott különleges szabadság; társadalmi és közmunka július 8

9 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? Az egészségügyi rendszer lakhelyhez kötött. Az egészségügyi szolgáltatásokra a lakóhelyük szerinti ASL-nél (Azienda sanitaria locale) bejelentkezett, valamint a hatályos nemzeti és közösségi jogszabályok értelmében azokra jogosult személyek tarthatnak igényt. Minden Olaszországban élő olasz állampolgár, valamint minden olyan Olaszországban dolgozó személy (és az általa eltartott személyek), aki egy másik európai uniós tagállam egészségügyi szolgáltatási vagy betegbiztosítási rendszerében biztosított, jogosult egészségügyi ellátásra. Finanszírozott ellátások Az ellátásokat vagy a gyógyszereket a helyi egészségügyi központ (ASL) vagy a szerződött orvosok, illetve gyógyszertárak vagy ingyen nyújtják, vagy a beteg kifizeti a nyújtott ellátások költségeit, majd azokat megtérítik neki. A gyógyszerek legnagyobb része szerepel a támogatott gyógyszerészeti termékek jegyzékében, amely két kategóriába tartozó gyógyszereket tartalmaz. Az első, teljesen ingyenes kategória sürgősségi helyzetek, magas kockázatú betegségek és rokkantságot okozó vagy krónikus kórképek kezelésére szolgáló gyógyszereket tartalmaz. A második kategória esetében Önnek önrészt kell fizetnie a gyógyszerek árából: ezt a gyógyszer vásárlásakor, közvetlenül a gyógyszertárban kell megtennie. Az orvos által kiadott minden rendelvény után Önnek fizetnie kell egy bizonyos összeget. Ha az orvos olyan gyógyszert ír fel Önnek, amely nem szerepel a támogatott gyógyszerek jegyzékében, annak a teljes árát ki kell fizetnie. A diagnosztikai és laborvizsgálatok esetében a biztosított bizonyos hozzájárulást fizet. Mindamellett a kórházi ellátást a közkórházakban és magánklinikákon ingyen nyújtják, feltéve, hogy azoknak szerződésük van a Servizio Sanitario Nazionale (SSN) szolgálattal. A sürgősségi esetek kivételével a kórházi ápolást orvosi beutalóval lehet igénybe venni. A szerződött egészségügyi intézményekbe történő beutalást előzetesen engedélyeztetni kell az Ön helyi egészségügyi központjával. A kórházi ápolás ingyenes. Mindamellett, ha különleges kényelmi szolgáltatásokat óhajt igénybe venni (külön szoba, telefon, televízió), a felárat Önnek kell fizetnie. Különösen az anyasági ellátások tekintetében az általános szülészeti ellátást, köztük valamennyi fogantatás előtti és szülés előtti vizsgálatot a helyi egészségügyi központok ellátóintézményeiben közvetlenül és ingyenesen nyújtják. Ezen ellátást a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) szerződött szülésznő a beteg otthonában is nyújthatja. Ha a család éves jövedelme nem halad meg egy meghatározott összeget, az anyák és a hat éves kor alatti gyermekek orvosi vizsgálata és laboratóriumi vizsgálatai szintén ingyenesek. Bár az ország teljes területén garantált egy bizonyos minimális szintű egyforma ellátás, tekintve, hogy az olasz régiók az egészségügyi ellátás terén igen jelentős autonómiával rendelkeznek az államhoz képest, a régiók között kisebb eltérések lehetnek az orvosi, gyógyszerészeti és kiegészítő ellátások folyósításával kapcsolatos feltételek és követelmények tekintetében július 9

10 Az igénybe vehető orvosi ellátás körébe tartoznak az alábbiak: a beteg otthonában vagy orvosi rendelőben nyújtott általános orvosi ellátás; gyermekgyógyászati, szülészeti és nőgyógyászati ellátás; állami, valamint a nemzeti egészségügyi szolgálattal szerződött magánegészségügyi központokban nyújtott szakorvosi ellátás (ideértve a fogászati ellátást is); kórházi ápolás (szülés esetén is) az állami és a nemzeti egészségügyi szolgálattal szerződött magán-egészségügyi központokban (kórházakban, klinikákon stb.); gyógyszerek és gyógyszerkészítmények, amelyeket a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat által alkalmazott vagy akkreditált családorvos vagy szakorvos ír fel. Ellátások tuberkulózisban szenvedők részére Különleges rendszer fedezi a tuberkulózisban szenvedő személyeket. E személyek a betegbiztosítási és anyasági biztosítási rendszer keretében is biztosítottak. A különleges rendszer orvosi és pénzbeli ellátásokat foglal magában. A pénzbeli ellátásokat tuberkulózisban szenvedő foglalkoztatottaknak és családtagjaiknak folyósítják bizonyos feltételek mellett, és amennyiben a biztosított teljes szakmai pályafutása során legalább egyévi járulékfizetést tud igazolni. Egyéb kiegészítő ellátások A nemzeti egészségügyi rendszer különleges kiegészítő ellátásokat is nyújt. A kiegészítő ellátások általában közvetettek, és azok költségeinek csak egy részét térítik. A gyermekgyógyászati ellátásokat tizenkét éves korig nyújtják. Kizárólag fürdőkúrákról, különleges ortopédiai ellátásról, protézisekről és bizonyos instrumentális diagnosztikai ellátásokról van szó. A kiegészítő ellátások igénybevételéhez a helyi egészségügyi központhoz kell benyújtani a kezelőorvos szakvéleményével kísért igénylést. Az egészségügyi ellátások igénybevétele Az egészségügyi (orvosi) ellátásokat a lakóhelye szerinti egészségügyi központ (Azienda sanitaria locale). Az ASL a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) része. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálatba történő felvételhez el kell látogatnia a helyi egészségügyi központba és ki kell váltania az egészségbiztosítási kártyát (Tessera Sanitaria). A munkavállalók vagy az önálló vállalkozók akkor kérhetik felvételüket, ha a járulékokat az Olasz Nemzeti Biztosítási Rendszernek megfizették. A bejelentkezéskor szabadon választhat kezelőorvost a régiójából a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal szerződött orvosok jegyzékéből. Az általános orvosi ellátást közvetlenül a helyi egészségügyi központban, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálathoz tartozó orvosai rendelőjében vagy az SSN által akkreditált struktúrákban nyújtják. Kizárólag az Ön által választott orvoshoz, illetve távollétében a helyettesítésére kijelölt orvoshoz fordulhat. Ha lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől ideiglenesen távol tartózkodik, sürgős esetben bármely, az egészségügyi szolgálattal szerződött orvoshoz fordulhat. Ilyen esetben közvetlenül meg kell fizetnie az ellátás költségeit, amelyeket később a rögzített díjak határain belül megtérítenek Önnek. Orvosi ügyeleti szolgálat működik az éjszakai, vasárnapi és ünnepnapi sürgősségi esetek ellátására július 10

11 Minden lakóhely-változtatás alkalmával be kell jelentkeznie az új lakóhelye szerinti ASL-hez. Ha Ön a tengerészet kötelékébe tartozik vagy pilóta a polgári repülés kötelékében, az egészségügyi ellátásokat az Egészségügyi Minisztérium különleges szolgálata (Ufficio di sanità marittima ed aerea) működteti. A helyi egészségügyi központ irodáit és a kapcsolattartási adatokat megtalálja az Egészségügyi Minisztérium honlapján a következő címen: július 11

12 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? A táppénz a betegség miatt elmaradó díjazást helyettesítő napi juttatás. Az ellátást az esemény bekövetkeztét követő negyedik naptól és évente maximum 180 napig folyósítják a foglalkoztatottaknak (az első három nap tehát nem támogatható, kivéve visszaesés esetén). A határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókra eltérő feltételek vonatkoznak. Finanszírozott ellátások Egyes munkavállalói kategóriák kivételével a járadékot közvetlenül a munkáltató folyósítja, majd azt levonja a járulék címén a Nemzeti Szociális Biztonsági Intézetnek (Instituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS) fizetendő összegből. Az ellátás összege általában a kereset 50%-ának felel meg a betegség első húsz napjára, majd a huszadik napot követően 66,66%-ra nő. Tuberkulózis esetén a kezelés alatt nincs időkorlát, de a szanatóriumi kezelés utáni juttatás legfeljebb két évig, a kezelési juttatás pedig két évig jár (amely kétévente megújítható). A táppénz igénybevétele Az orvosnak az igazolást elektronikus úton el kell küldenie az INPS-hez, egy másolatot pedig a munkavállalónak kell adnia. A munkáltató a munkavállaló kórjóslatáról csak a személyre szóló PIN-kóddal bejelentkezve kaphat információt. Amennyiben a foglalkoztatott igazolatlanul távol marad a felülvizsgálatról, tíz napra elveszítheti a teljes táppénzt, ha pedig másodszor is így tesz, a fennmaradó időszakra a táppénz összegét 50%-kal csökkentik. A táppénzt az orvosi igazolás továbbítása késedelmének napjaira sem folyósítják július 12

13 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? A munkaviszonnyal rendelkező anyák vagy szükség esetén apák (lásd alább) törvényi kötelessége/joga a szülés előtt és után fizetett anyasági (apasági) szabadság igénybevétele, amelynek időtartama öt hónap. Finanszírozott ellátások Az anyasági ellátások alapvetően azon fizetett szabadságra nyújtanak fedezetet, amelyre a várandós női munkavállalók jogosultak. A várandós nők valójában a szülés várható időpontját megelőző két hónapra és a szülés valós időpontját követő három hónapra kötelesek felfüggeszteni a tevékenységüket. Orvosi beleegyezéssel dönthetnek úgy is, hogy a szülés előtt egy hónapra, a szülés után pedig négy hónapra függesztik fel munkatevékenységüket. A támogatás különleges esetekben az anya helyett a gyermeket gondozó apának jár (az anya halála vagy súlyos betegsége, elhagyás stb.). Az önálló vállalkozó, szabadfoglalkozású, valamint nem hagyományos, határozott idejű munkaszerződés alapján foglalkoztatott és az INPS önálló nyugdíjrendszerébe bejelentkezett nőknek nem kell megszakítaniuk tevékenységüket. Legfeljebb háromhavi időtartamra támogatásban részesülhetnek azok a foglalkoztatott nők, akik hat év alatti gyermeket fogadnak örökbe vagy vesznek nevelésbe (tizennyolc év a korhatár nemzetközi örökbefogadás vagy örökbefogadást célzó elhelyezés esetén). A kötelező távollét időszakára a támogatás a kereset 80%-ának felel meg. Az INPS ezenfelül az önálló vállalkozó nőknek (mezőgazdasági termelők, részes bérlők, kézművesek és kereskedelmi tevékenységet folytató foglalkoztatottak) közvetlenül folyósít napi anyasági ellátást a szülés várható időpontját megelőző két hónapra és a szülés valós időpontját követő három hónapra. A fenti ellátást általában közvetlenül a munkáltató folyósítja, majd azt levonja járulék címén a Nemzeti Szociális Biztosítási Intézetnek (Instituto Nazionale della Previdenza, INPS) fizetendő összegből. Ami a szülői szabadságot illeti, a gyermek első nyolc életéve alatt a munkavállaló anya és apa akár egyidejűleg is, de együttesen legfeljebb tizenegy hónap időtartamra jogosult a munkától való távollétre. Ez örökbefogadás vagy tartós nevelésbe vétel esetén is érvényes. Az apa az anya kötelező szabadsága vagy szoptatási szabadsága alatt is igénybe veheti a szabadságot. Az önálló vállalkozó nők is igénybe vehetnek szülői szabadságot, de csak háromhavi időtartamra a gyermek első életéve alatt, és ez idő alatt nem dolgozhatnak. A szülői szabadság idejére a fizetés vagy szokásos kereset 30%-ának megfelelő összegű támogatást folyósítanak, mindkét szülő esetében együttvéve legfeljebb hat hónapra a gyermek első három életéve során (örökbefogadás vagy tartós nevelésbe vétel esetén a gyermek családba történő érkezését követő első három évben). A hat hónap elteltét követően (a gyermek nyolcéves koráig) a támogatás csak azzal a július 13

14 feltétellel jár, ha az igénylő szülő személyi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj adott időpontban hatályos minimális összegének két és félszeresét. Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele A szülési és apasági szabadság iránti igényléseket a munkáltatóhoz és az INPS-hez egyaránt be kell nyújtani. Ha az ellátásigénylés gondozási szabadságra vonatkozik, azt csak a munkáltatóhoz kell benyújtani, mellékelve hozzá a gyermekorvos által kiállított megfelelő igazolást és egy saját felelősségen alapuló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a másik szülő egyidejűleg nem vesz igénybe ilyen jellegű szabadságot július 14

15 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? Minden munkavállaló, valamint bizonyos kategóriákba tartozó önálló vállalkozók (mezőgazdasági őstermelők, bérlők és részes bérlők, kézművesek, kereskedők) biztosítottak a rokkantság kockázata ellen. Ha Ön szabadfoglalkozású (orvos stb.), szintén jogosult munkaképtelenségi nyugdíjra, a szabályok azonban nagymértékben változnak a biztosítotti kategóriák függvényében. Rokkantsági járadék Azok a biztosított munkavállalók, akiknek keresőképessége tartósan több mint kétharmadával csökkent, és akik legalább ötévi járulékfizetést teljesítettek, ezen belül három évet az igénylés benyújtását megelőző öt évben, rokkantsági járadékra lehetnek jogosultak. Ezt az ellátást legfeljebb három évig nyújtják, de további három évre meghosszabbítható. Miután a jogosultságot a kedvezményezett kérésére három orvosi vizsgálat alkalmával felülvizsgálták, és ezért a támogatást két egymást követő alkalommal meghosszabbították, az határozatlan időre megítélhető. A rokkantsági járadék esetében tehát a rokkant munkavállalót hosszú időn keresztül megfigyelik, hogy kiderüljön, van-e lehetőség a felépülésre. Ezenfelül a támogatás túlélő hozzátartozókra nem száll át. Munkaképtelenségi nyugdíj Ha egy betegsége vagy fizikai vagy szellemi fogyatékossága teljes mértékben és állandó jelleggel kizárja bármiféle szakmai tevékenység végzésének lehetőségét, a biztosított munkaképtelenségi nyugdíjban részesülhet. A nyugdíj igénybevételéhez ötévi járulékfizetési időszakkal kell rendelkeznie; ez utóbbin belül háromévi járulékfizetést a vonatkozó igénylés benyújtását megelőző öt évben kell teljesíteni. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy az érintett más, többek között önálló vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel nem rendelkezik és nem részesül munkanélküli-ellátásban. A munkaképtelenségi nyugdíj átszállhat az elhunyt nyugdíjas túlélő hozzátartozóira és azt a nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíj váltja fel. Finanszírozott ellátások A fent ismertetett jogosultsági feltételek alapján a rokkantság és a fogyatékosság támogatható. Érdemes megjegyezni, hogy amikor: Ön eléri az öregségi nyugdíjra való jogosultság tekintetében előírt korhatárt, a rokkantsági járadék öregségi nyugdíjjá alakul, ha a) Ön megfelel a biztosítással és járulékfizetéssel kapcsolatos feltételeknek, és b) feltéve, hogy munkaviszonya megszűnik (amennyiben ezt megelőzően munkavállalóként dolgozott). Az ellátás folyósításának azon időszakait, amelyek során nem végzett jövedelemszerző tevékenységet, a jogosultság megnyílása szempontjából figyelembe veszik, a járadék összegének megállapítása tekintetében azonban nem; július 15

16 A munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében folyósított munkaképtelenségi járadék magának az életjáradéknak az összegéig nem halmozható az ugyanezen rokkantságot okozó eseményre tekintettel folyósított életjáradékkal. A nyugdíjrendszerek reformjáról szóló szeptemberi törvényt megelőzően hatályos korábbi kedvezőbb rendelkezések hatályban maradnak, és azokat a megélhetési költségek jövőbeni törvényi kiigazításai során folyamatosan megszüntetik. Ezenfelül az említett törvény végrehajtási napjától kezdve a rokkantsági járadék munkavállalói, önálló vállalkozói vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel történő, bizonyos felső határt elérő halmozása esetén a járadék összegét 25 50%-kal csökkentik. Az szeptember 1. előtti, kedvezőbb rendelkezések ebben az esetben is hatályban maradnak, és azokat a megélhetési költségek jövőbeni törvényi kiigazításai során folyamatosan megszüntetik. a munkaképtelenségi nyugdíjat a munkaképtelenségi járadék összege és azon járulékfizetési évek számával arányos többlet alapján számítják, amelyet Ön akkor teljesített volna, ha a nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozott volna. Ez a nyugdíj összeegyeztethetetlen a munkavállalói vagy önálló tevékenységből származó jövedelemmel, a munkanélküli-ellátással és más jövedelemhelyettesítő vagy - kiegészítő támogatásokkal. azok a munkaképtelenségi nyugdíjban részesülők, akik munkahelyi baleset következtében képtelenné válnak önállóan mozogni vagy mindennapi tevékenységeiket elvégezni, szintén havi rendszerességű személyes segítségnyújtási járadékban (assegno di assistenza personale e continuativa) részesülhetnek, amelynek összegét a Nemzeti Munkahelyi Baleseti Biztosítóintézet (INAIL) által igazgatott munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések elleni kötelező biztosítási rendszer keretében határozzák meg. Az igényléshez csatolni kell az igénylő egészségi állapotára vonatkozó igazoló okiratokat. Ez egy kötelező ellátás, és nem halmozható az INPS által folyósított, rászorultsági alapú támogatással. A rokkantsági ellátások igénybevétele A rokkantsági és munkaképtelenségi ellátások iránti igénylését az illetékes intézményhez kell benyújtani. Az űrlapok elérhetők az illetékes intézet weboldalán, és az igényléseket elektronikusan kell benyújtani. Ingyenesen igénybe veheti a Patronati dolgozóinak segítségét. A rokkantsági járadékokat és a munkaképtelenségi nyugdíjat az igénylés benyújtásának, illetve a baleset vagy megbetegedés bekövetkezésének hónapját követő hónap első napjától folyósítják július 16

17 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? A nyugdíjreformról szóló december 22-i 214. sz. törvény két esetet határoz meg a nyugdíjjogosultság megszerzésére: öregségi nyugdíj és korai nyugdíj. Az új törvény rendelkezései szerinti módosítások: emelkedik az öregségi nyugdíj korhatára, és a várható élettartam változásai miatt később tovább emelkedhet; rugalmasabbá válik a korai nyugdíjra való jogosultság megszerzése január 1-jétől a férfiak (magánszektorban alkalmazottak, köztisztviselők és önálló vállalkozók), valamint a női köztisztviselők legalacsonyabb nyugdíjkorhatára 66 év. A magánszektorban alkalmazott nők esetében a korhatárt 62 évben (az önálló női vállalkozók esetében 63 év és 6 hónapban) állapították meg, de fokozatosan emelni fogják, míg 2018-ban el nem éri a 66 évet. A korábbi előrehozott nyugdíjat és öregségi nyugdíjat ez utóbbit a kvótarendszer (járulékok + életkor) szerint folyósítják, és a kifizetést elhalaszthatják a meghatározott halasztási rend (az úgynevezett ablakok ) szerint megszüntették, és bevezették helyettük a korai nyugdíjat, amely szintén biztosít egy rugalmas életkorintervallumot, korlátozva a korai nyugdíjjogosultság megszerzését (ez az életkorintervallum 66 nők esetén 62 éves kortól 70 éves korig tart, amely alatt a munkavállaló eldöntheti, hogy abbahagyja-e a munkát vagy sem). Az aktív öregedés elősegítésére életkortól függő, az ellátás számításánál alkalmazandó új transzformációs együtthatókat alakítottak ki (minél idősebb valaki, annál magasabb a nyugdíj összege). A nyugdíjba vonulás életkortól függetlenül a korai nyugdíj esetén továbbra is lehetséges, amennyiben az érintett rendelkezik a szükséges minimális biztosítotti jogviszonnyal, amely férfiak esetében 42 év és 1 hónap, nők esetében pedig 41 év és 1 hónap. A jogosultsági feltételként megszabott időtartamok a várható élettartam változásai miatt később tovább emelkedhetnek. Emellett a nyugdíj összege, mintegy büntetésként, csökkenhet, amennyiben a korai nyugdíjat 62 éves életkor előtt kérelmezik. A várható élettartamhoz való említett hozzáigazítást amely mind a járulékok, mind az életkor szerinti jogosultsági feltétel esetén alkalmazandó 2018-ig háromévenként, majd 2019-től kétévenként felül kell vizsgálni. A kizárólag a járulékalapú nyugdíjrendszerben biztosított munkavállalók (vagyis azok, akik nem fizettek járulékot december 31. előtt) 63 éves korban jogosulttá válhatnak korai nyugdíjra, amennyiben legalább 20 évig járulékfizetők voltak, és amennyiben az ellátás, amelyre jogosulttá válnának, legalább az adott évre érvényes szociális támogatás 1,5-szerese. A járulékalapú számítási rendszer január 1-jétől a járulékalapú számítási rendszer vonatkozik minden biztosított munkavállalóra és minden 2012 januárjától gyűjtött biztosítási időszakra. A rendszer biztosítja a korábbi járulékoknak a transzformációs együtthatók segítségével nyugdíjba való átszámítását. Az együtthatókat a nyugdíjba vonuló személy életkora és várható életkora alapján határozták meg, pontosabban mondva a transzformációs július 17

18 együtthatók 6,38% és 8,41% között változnak (minél idősebb az igénylő, annál nagyobb a folyósított nyugdíj összege). Ezt a számítási módszert (az úgynevezett Sistema Contributivo, amely a járulékok figyelembe vételével számítja ki az öregségi nyugdíjat) először az évi 335. sz. törvény említi, és már alkalmazták azon munkavállalókra, akiknek első biztosítotti jogviszonya január 1-jén vagy azt követően kezdődött. Ebben a típusú számítási rendszerben a munkavállaló kategóriájának függvényében meghatározott arány alapján beszedett járulékokat az egyes munkavállalók biztosítási számlájára fizetik. A munkát terhelő járulékokból beszedett bevételeket az átlagos ötéves GDP-változás alapján évente kiigazítják, mely változást az ISTAT (az olasz statisztikai hivatal) számít ki a kiigazítás évét megelőző öt évre vonatkoztatva. Az így kapott összeget (felértékelt befizetett tőke: az úgynevezett montante contributivo) megszorozzák a munkavállalónak a nyugdíj első igénylésekor fennálló életkorához tartozó transzformációs együtthatóval. Az ebben a rendszerben fizetett nyugdíjak nem növelhetők a minimális nyugdíjkiegészítéssel (lásd lejjebb). Finanszírozott ellátások Minden munkavállaló, önálló vállalkozó (mezőgazdasági őstermelők, bérlők és részes bérlők, kézművesek, kereskedők) és szabadfoglalkozású személy biztosított az életkorból adódó esetleges munkaképtelenség esetére, és megítélhetik nekik a korai nyugdíjat vagy az öregségi nyugdíjat, amennyiben teljesítenek bizonyos jogosultsági feltételeket, melyeket fokozatosan harmonizálni fognak, hogy megszüntessék a nemek és a munkavégzési szektorok közötti különbségeket (pl.: 2018-ra minden biztosított munkavállalóra vonatkozni fog a 66 éves életkor az öregségi nyugdíjra való jogosultságnál). Mivel a járulékalapú számítási rendszer alkalmazása alacsonyabb nyugdíjösszegeket eredményez, amelyeket nem egészítenek ki a minimálnyugdíjra, ezért az öregségi nyugdíjat azzal a feltétellel kell folyósítani, hogy az aktuális szociális támogatás legalább 1,5-szeresének megfelelő határösszeg folyósítható; a korai nyugdíj ugyanakkor csak azzal a feltétellel folyósítható, ha a minimális jogosultsági feltételt teljesítették, ami húsz év járulékfizetés, valamint a szociális támogatás legalább 2,8- szorosának megfelelő nyugdíj- határösszeg. Nyugdíjminimum Nem biztosított törvényes minimálnyugdíj, amennyiben a munkavállalók első biztosítotti jogviszonyának kezdete január 1-je utáni: ezért csak a jövedelemalapú rendszerben fizetett nyugdíjak egészíthetők ki a minimálnyugdíjra. Ez egy anyagi helyzettől függő ellátás, ezért a jogosultság megszerzéséhez az egyén személyes jövedelme vagy a háztartás jövedelme (ami az egyén személyes jövedelmének és a házastárs jövedelmének az összege) nem haladhat meg bizonyos évente kiigazított határértékeket (ezek a legmagasabb jövedelmek: 6247 EUR, ill EUR) július 18

19 Az öregségi ellátások igénybevétele A nyugdíjellátás iránti igényléseket a közvetlenül az illetékes társadalombiztosítási intézethez kell benyújtani. Az űrlapok az érintett intézmények weboldalán találhatók, és az igényléseket elektronikusan kell benyújtani. A Patronati dolgozói díjmentes segítséget nyújtanak július 19

20 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? A túlélő hozzátartozói nyugdíjat az elhunyt foglalkoztatott családtagjainak folyósítják; túlélő hozzátartozói nyugdíjat (pensione di reversibilità) folyósítanak, amennyiben az elhunyt nyugdíjas vagy közvetlen nyugdíjban vagy közvetett nyugdíjban (pensione indiretta) részesült: ez utóbbit akkor folyósítják, ha az elhunyt foglalkoztatott nem részesült közvetlen nyugdíjban, de halála időpontjában megfelelt a rendes rokkantsági járadék vagy a munkaképtelenségi nyugdíj folyósítására vonatkozó biztosítási és járulékfizetési feltételeknek, vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeinek. E nyugdíjra a következők családtagok jogosultak: a házastárs; a halál időpontjában kiskorú, tanulmányokat folytató vagy rokkant gyermekek; a halál időpontjában 65 évnél idősebb, nyugdíjban nem részesülő és az elhunyt által eltartott szülők, amennyiben nincsen házastárs vagy gyermek, vagy ha ilyenek vannak, nem jogosultak túlélő hozzátartozói nyugdíjra; a jogelőd halála időpontjában rokkant, közvetlen vagy közvetett nyugdíjban nem részesülő és az elhunyt által eltartott egyedülálló testvérek, amennyiben nincsen házastárs, gyermek vagy szülő, vagy ha ilyenek vannak, de nem jogosultak túlélő hozzátartozói nyugdíjra. Finanszírozott ellátások A túlélő hozzátartozókat megillető nyugdíj mértéke 60% a túlélő házastárs esetében, továbbá minden gyermek esetében 20%. Ha az elhunyt szülei vagy testvérei jogosultak, fejenként 15%-ban részesülnek. A részarányos összegek együttesen nem haladhatják meg a közvetlen nyugdíj 100%- át. Ha csak egyetlen túlélő gyermek van, az szeptember 1. után jogerőre emelkedő nyugdíjak esetében a mérték 60%-ról 70%-ra, és 80%-ra két gyermek esetén szeptember 1. óta, amennyiben a kedvezményezett jövedelme meghalad egy bizonyos felső határt, a túlélő hozzátartozói nyugdíj összegét 25, 40, illetve 50%-os mértékben csökkenteni kell. Ugyanezen időponttól a kötelező biztosítás által fedezett, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében folyósított átruházható nyugdíjak az életjáradék összegéig nem halmozhatók az ugyanezen rokkantságot okozó esemény következtében folyósított életjáradékkal (melyet az INAIL fizet). Az szeptember 1. előtt hatályba lépett kedvezőbb szociális biztonsági feltételek továbbra is hatályban maradnak, azokat a jövőbeni kiigazítások során fokozatosan megszüntetik. A nyugdíjat a nyugdíjas vagy biztosított foglalkoztatott halála hónapját követő hónap első napjától, igénylés alapján folyósítják. A hozzátartozói ellátások igénybevétele A túlélő hozzátartozói ellátás iránti kérelmet a közvetlenül az illetékes társadalombiztosítási intézethez kell benyújtani. Az űrlapok az érintett intézmények weboldalán találhatók, és az igényléseket elektronikusan kell benyújtani. A Patronati dolgozói díjmentes segítséget nyújtanak július 20

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Svájcban Az Ön szociális biztonsági jogai Svájcban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban

Az Ön szociális biztonsági jogai. a Cseh Köztársaságban Az Ön szociális biztonsági jogai a Cseh Köztársaságban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Szlovákiában Az Ön szociális biztonsági jogai Szlovákiában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Dániában Az Ön szociális biztonsági jogai Dániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban

Az Ön szociális biztonsági jogai. Belgiumban Az Ön szociális biztonsági jogai Belgiumban A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában

Az Ön szociális biztonsági jogai. Romániában Az Ön szociális biztonsági jogai Romániában A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011.

Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. Társadalombiztosítási nyugellátás 2011. 1. Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei 2. A nők előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultsága 3. A férfiak és az 1953. után

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szociális ellátások 2012. 1. 1993. évi III. törvény ellátásai ( a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról ) I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Típus Jogosultság Ki állapítja

Részletesebben

6. Társadalombiztosítási jog

6. Társadalombiztosítási jog 6. Társadalombiztosítási jog Ebben a fejezetben két nagy témával foglalkozunk: a családtámogatásokkal és a társadalombiztosítással. Az első részhez tartozik a családi pótlék, a terhességi-gyermekágyi segély

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára

Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára Információs kiadvány a GYES (GYED, GYET)-rôl a munka világába visszatérni kívánó nôk számára A kiadványt kiadta az Együtt a Munkaerôpiac Fejlesztéséért Alapítvány. A projektet támogatta a Holland Királyság

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a szociális ellátásokról 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély

3. Gyermekek után járó ellátások 18. Az 1998. évi LXXXIV. törvényben szabályozott ellátások 18. 1. anyasági támogatás 2. gyermekgondozási segély Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben