Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön szociális biztonsági jogai. Olaszországban"

Átírás

1 Az Ön szociális biztonsági jogai Olaszországban

2 A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben állítottuk össze és tettük naprakésszé. A MISSOC hálózatáról további tájékoztatás olvasható a következő címen: A tájékoztató általánosan ismerteti az egyes országokban alkalmazandó szociális biztonsági előírásokat..részletesebb információkat a MISSOC egyéb kiadványaiban talál,amelyek a fenti hivatkozásra kattintva érhetők el. Felveheti a kapcsolatot a tájékoztató I. mellékletében felsorolt illetékes hatóságokkal és intézményekkel is. Az Európai Bizottság, valamint a nevében eljáró személyek nem vállalnak felelősséget az ebben a kiadványban szereplő információk felhasználásáért. Európai Unió, 2012 Sokszorosítás a forrás megjelölésével megengedett július 2

3 TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás... 5 Általános tudnivalók... 5 Finanszírozás... 6 II. fejezet: Egészségügyi ellátások... 9 Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra?... 9 Finanszírozott ellátások... 9 Az egészségügyi ellátások igénybevétele...10 III. fejezet: Táppénz...12 Mikor jogosult táppénzre?...12 Finanszírozott ellátások...12 A táppénz igénybevétele...12 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások...13 Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra?...13 Finanszírozott ellátások...13 Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele...14 V. fejezet: Rokkantsági ellátások...15 Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra?...15 Finanszírozott ellátások...15 A rokkantsági ellátások igénybevétele...16 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások...17 Mikor jogosult öregségi ellátásokra?...17 Finanszírozott ellátások...18 Az öregségi ellátások igénybevétele...19 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások...20 Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra?...20 Finanszírozott ellátások...20 A hozzátartozói ellátások igénybevétele...20 VIII. fejezet: Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások...21 Mikor jogosult munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátásokra?...21 Finanszírozott ellátások...21 Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások igénybevétele...23 IX. fejezet: Családi ellátások...24 Mikor jogosult családi ellátásokra?...24 Finanszírozott ellátások...24 A családi ellátások igénybevétele...24 X. fejezet: Munkanélküliség...25 Mikor jogosult munkanélküli-ellátásokra?...25 Finanszírozott ellátások...25 A munkanélküli-ellátások igénybevétele...27 XI. fejezet: Minimumjövedelem...28 Mikor jogosult a minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátásokra?...28 Finanszírozott ellátások...28 A minimumjövedelemhez kapcsolódó ellátások igénybevétele...28 XII. fejezet: Tartós ápolás-gondozás...29 Mikor jogosult tartós ápolás-gondozásra?...29 Finanszírozott ellátások...29 Tartós ápolás-gondozás igénybevétele július 3

4 Melléklet: Az intézmények kapcsolattartási adatai és hasznos honlapok július 4

5 I. fejezet: Általános tudnivalók, szervezet és finanszírozás Általános tudnivalók Az olasz jogszabályok az alábbi szociális biztonsági ágak fedezetéről rendelkeznek: öregség, rokkantság, hátramaradottak, betegség, munkanélküliség, előrehozott nyugdíj, családi, anyasági és megfelelő apasági ellátások, valamint a munkahelyi sérülések és foglalkozási megbetegedések esetében nyújtott ellátások. Az Olaszország területén keresőtevékenységet végző valamennyi munkavállaló kötelező társadalombiztosítási fedezettel rendelkezik. A magánszférában dolgozó munkavállalók és az önálló vállalkozók egyaránt kötelesek nyilvántartásba vetetni magukat az általános kötelező biztosítási rendszerben (AGO, azaz Assicurazione Generale Obbligatoria ). Az általános kötelező biztosítási rendszer irányítása alá tartozó fenti ellátások többségét az alábbi munkavállalói csoportok részére biztosítják: az INPS-nél (Nemzeti Szociális Biztonsági Intézetnél) tagsággal rendelkező magánszférában dolgozó munkavállalók, önálló vállalkozók többek között kereskedők, kézművesek, részes bérlők, mezőgazdasági őstermelők és földbérlők, valamint részben önálló vállalkozók és nem hivatalos munkavállalók. A közelmúltig a korábbi INPDAP-nél regisztrált köztisztviselők, valamint a közelmúltig a korábbi ENPALS-nél regisztrált művészek és sportolók 2012 januárjától szintén az INPS-nél biztosítottak. Emellett az INPS látja el több, egyes munkavállalói csoportokat célzó különleges biztosítópénztárak irányítását is, ideértve a vasutasokat, a villamosvasúti alkalmazottakat, az adóhatósági alkalmazottakat, az engedélyezéssel foglalkozó alkalmazottakat, a telefontársaságok és magán-gázszolgáltatók dolgozóit, az egyházi dolgozókat és a polgári repülőgépek személyzetét. Más különleges nyugdíjprogramok/-alapok a következő munkavállalói csoportoktól gyűjtenek hozzájárulásokat és nyújtanak részükre ellátást: újságírók (az INPGI tagjaiként); szellemi foglalkozásúak, úgymint ügyvédek, orvosok, mérnökök, építészek, saját különleges programjuk vagy nyugdíjpénztáruk tagjaiként. A foglalkozási megbetegedésre, munkahelyi sérülésre vagy halálesetre fedezetet nyújtó, munkáltatói járulékokból finanszírozott biztosítási rendszer az INAIL (Nemzeti Munkahelyi Baleseti Biztosítóintézet) felügyelete alatt áll, és tartós rokkantság esetén ideiglenes ellátást vagy életjáradékot, illetve haláleseti juttatásokat biztosít. A rendszer ezenfelül anyagi helyzettől függő jövedelemtámogatást és tartós ápolásgondozási ellátást biztosít olyan családok vagy személyek részére, akik öregség, alacsony jövedelem vagy testi fogyatékosság címén arra rászorulnak. E rászorultsági alapon járó ellátásokat az általános adóbevételekből finanszírozzák, és azokat az INPS vagy az illetékes önkormányzatok folyósítják. A természetbeni egészségügyi ellátásokat a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (Servizio Sanitario Nazionale) biztosítja, finanszírozásuk az általános adóbevételekből, igazgatásuk pedig regionális szinten történik. Mivel az INPS irányítása alatt álló általános kötelező biztosítási rendszer az olasz szociális biztonsági jogszabályok értelmében biztosítással rendelkező lakosság közel július 5

6 90%-a számára nyújt társadalombiztosítási fedezetet, az említett rendszer fő tevékenységeire kiemelt figyelmet fordítunk, míg a többi programról általános tájékoztatást nyújtunk: további információkért látogasson el az érintett intézmények weboldalára. A szociális védelem szerkezete A fent említett szociális biztonsági intézmények és foglalkoztatási nyugdíjpénztárak egyaránt felelnek a járulékok beszedéséért és az ellátások nyújtásáért. A szociális biztonsági rendelkezések végrehajtása során tevékenységüket az illetékes minisztériumi hatóságok utasításai szerint és azok felügyelete alatt végzik; ezek: a Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium (Ministero del Lavoro e delle Poitiche Sociali), a Gazdasági és Pénzügyi Minisztérium (Ministero dell Economia e Finanza) és az Egészségügyi Minisztérium (Ministero della Salute). Kifejezetten az Egészségügyi Minisztérium (Ministero della Salute) hatáskörébe tartozik az egészségügyi és betegbiztosítási ellátások nyújtása, amely kezeli a forrásokat és azokat az ellátások biztosításáért felelős helyi egészségügyi központokon (Azienda sanitaria locale) keresztül elosztja a régiók és önkormányzati hatóságok között, gondoskodva ezáltal a minimális ellátások, vagyis az egészségügyi ellátás alapvető színvonalának/szintjének (úgynevezett LEA, azaz Livelli Essenziali di Assistenza ) biztosításáról. Finanszírozás Az olasz szociális biztonsági rendszert a munkavállalók és a munkáltatók által befizetett társadalombiztosítási járulékokból és az általános adóbevételekből finanszírozzák. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (Servizio Sanitario Nazionale) finanszírozása az Olaszország területén lakóhellyel rendelkező személyektől származó általános adóbevételekből történik. Csatlakozás a kötelező társadalombiztosítási rendszerhez Ha Ön munkavállaló, munkáltatója elvégzi az összes szükséges formaságot. Amennyiben Ön egyéni vállalkozó, regisztrálnia kell magát az illetékes társadalombiztosítási intézetben. Kötelező járulékok A munkavállalók járulékainak kiszámításánál az egyes időszakok során szerzett keresetre a jogszabályban rögzített járulékkulcsokat alkalmazzák. A járulékok esedékességét törvényi rendelkezések rögzítik. E kulcs a vállalkozás tevékenységi területe (ipar, kereskedelem, kézművesség, hitel, biztosítás stb.), valamint a foglalkoztatottak képzettsége, száma, a vállalkozás helye stb. függvényében változik. A járulékok kiszámításához használt járulékalap meghatározásánál keresetként vesznek figyelembe minden olyan (levonások előtti) pénzbeli vagy természetbeni juttatást, amelyben a munkavállaló a munkáltatótól a munkaviszony következményeképpen részesül. Ez alól csak azon tételek kivételek, amelyek mentességéről jogszabály rendelkezik. Az időegységenkénti (a munkaviszony jellege szerint óránkénti, napi vagy havi) kereset nem lehet alacsonyabb az azon kategória vonatkozásában megállapított küszöbnél, amelybe a munkavállaló tartozik. A járulékokat a munkáltató fizeti meg az illetékes társadalombiztosítási intézetnek. A járulékokat a vállalkozásoknak általában havonta kell megfizetniük július 6

7 Az önálló vállalkozók járulékát az adott járulék tárgyéve vonatkozásában a természetes személyek jövedelemadó-bevallásában feltüntetett összes szakmai jövedelemből számítják. Az önálló vállalkozók egyes csoportjaira különleges rendelkezések vonatkoznak: az önálló vállalkozó keresőtevékenységben aktívan részt vevő családtagjai (21 év alatt csökkentett mértékű járulékot fizetnek); mezőgazdasági őstermelők, részes bérlők és földbérlők (járulékfizetés az adóköteles átlagkereset évente törvényben megállapított arányában). Önkéntes hozzájárulások Szociális biztonsági járulék önkéntes alapon is fizethető. A munkavállalói vagy önálló vállalkozói tevékenységüket szüneteltető vagy megszakító biztosítottak a kötelező járulékfizetéssel egyenértékűnek tekintett önkéntes járulékfizetés útján tarthatják fenn, illetve javíthatják nyugdíjjogosultságaikat. Ennek engedélyezéséhez a teljes szakmai pályafutás során legalább ötévi, vagy az önkéntes vagy választható folyamatos biztosításra vonatkozó igénylést megelőző öt év során legalább háromévi foglalkoztatási járulékfizetés szükséges. Néhány munkavállalói kategória (szezonális vagy részmunkaidős munkát végzők, parasubordinati ) tekintetében az igénylést megelőző öt év során teljesített legalább egyévi járulékfizetés az előírás. A járulékfizetés tekintetében előírt feltételek a munkavállalóként és önálló vállalkozóként megfizetett járulékok összevonásával is teljesíthetők. A parasubordinati munkavállalók számára engedélyezhető az azon időszakok alatti folyamatos önkéntes járulékfizetés saját különleges nyugdíjpénztárukba (úgynevezett gestione separata : arra utal, hogy a jogosultság megszerzésére vonatkozóan saját feltételeket alkalmaz), amelyek során nem végeznek keresőtevékenységet. Ezenkívül a következő esetekben kérelmezhető önkéntes járulékfizetés a biztosítási jogosultság megszerzéséhez előírt feltételek teljesítése érdekében: Szülői szabadság (a munkavégzésüket három- és ötéves kor közötti gyermekük nevelése miatt felfüggesztő szülők); Szabadság olyan szülők számára, akik beteg csecsemő vagy gyermek gondozása miatt vannak távol. A fizetendő járulék összegét az engedély kiadását megelőző évben szerzett átlagos kereset alapján határozzák meg; annak minimális megállapítható összege a nyugdíj adott év január 1-jén jogszabályban kiigazított minimális összege 40%-ának felel meg. A besorolás szerinti osztálynál alacsonyabb osztálynak megfelelő befizetések a biztosított teljesített járulékfizetési heteinek arányos csökkentését vonják maguk után. A járulékokat negyedévente kell megfizetni. Biztosítással nem fedezett időszakok visszafizetése Bizonyos körülmények között egyes olyan időszakok tekintetében, amikor Ön nem volt biztosított, dönthet úgy, hogy visszavásárlási járulékot fizet. Ez a lehetőség például a folyamatban lévő egyetemi tanulmányok vagy Olaszországgal szociális biztonsági egyezményt nem kötött országokban gyakorolt külföldi munkavégzés időszakára áll fenn. Ha Ön már legalább öt évi járulékfizetést teljesített, megválthatja az olyan időszakokat, amelyeket gyermeknevelés vagy fogyatékkal élő családtagok gondozása miatt nem fedez biztosítás július 7

8 Fiktív járulékfizetés Bizonyos körülmények között egyes tényleges fizetéssel nem fedezett időszakok is biztosítási időszaknak tekinthetők. A fiktív járulékfizetés a valamely ellátásra való jogosultság megszerzése, valamint az ellátás összegének növelése érdekében egyaránt figyelembe vehető. Ezzel szemben az előrehozott nyugellátás igénybevételére jogosító feltételek növeléséhez nem vehetők figyelembe azok az időszakok, amelyek során az érintett betegségi és/vagy munkanélküli-támogatásban részesült. Fiktív járulék az alábbiak tekintetében írható jóvá: sorkatonai szolgálat és áthelyezés; - politikai vagy faji üldöztetés; betegség és munkahelyi baleset; Munkanélküliség; betegség; tuberkulózis; terhesség és szülés; szülői szabadság; természeti katasztrófák; csökkent keresőképességű munkavállalók járulékainak beszámítása, súlyos fogyatékkal élő családtag gondozása; szolidaritási szerződések; önkéntes véradás; közérdekű vagy szakszervezeti tevékenységre adott különleges szabadság; társadalmi és közmunka július 8

9 II. fejezet: Egészségügyi ellátások Mikor jogosult egészségügyi ellátásokra? Az egészségügyi rendszer lakhelyhez kötött. Az egészségügyi szolgáltatásokra a lakóhelyük szerinti ASL-nél (Azienda sanitaria locale) bejelentkezett, valamint a hatályos nemzeti és közösségi jogszabályok értelmében azokra jogosult személyek tarthatnak igényt. Minden Olaszországban élő olasz állampolgár, valamint minden olyan Olaszországban dolgozó személy (és az általa eltartott személyek), aki egy másik európai uniós tagállam egészségügyi szolgáltatási vagy betegbiztosítási rendszerében biztosított, jogosult egészségügyi ellátásra. Finanszírozott ellátások Az ellátásokat vagy a gyógyszereket a helyi egészségügyi központ (ASL) vagy a szerződött orvosok, illetve gyógyszertárak vagy ingyen nyújtják, vagy a beteg kifizeti a nyújtott ellátások költségeit, majd azokat megtérítik neki. A gyógyszerek legnagyobb része szerepel a támogatott gyógyszerészeti termékek jegyzékében, amely két kategóriába tartozó gyógyszereket tartalmaz. Az első, teljesen ingyenes kategória sürgősségi helyzetek, magas kockázatú betegségek és rokkantságot okozó vagy krónikus kórképek kezelésére szolgáló gyógyszereket tartalmaz. A második kategória esetében Önnek önrészt kell fizetnie a gyógyszerek árából: ezt a gyógyszer vásárlásakor, közvetlenül a gyógyszertárban kell megtennie. Az orvos által kiadott minden rendelvény után Önnek fizetnie kell egy bizonyos összeget. Ha az orvos olyan gyógyszert ír fel Önnek, amely nem szerepel a támogatott gyógyszerek jegyzékében, annak a teljes árát ki kell fizetnie. A diagnosztikai és laborvizsgálatok esetében a biztosított bizonyos hozzájárulást fizet. Mindamellett a kórházi ellátást a közkórházakban és magánklinikákon ingyen nyújtják, feltéve, hogy azoknak szerződésük van a Servizio Sanitario Nazionale (SSN) szolgálattal. A sürgősségi esetek kivételével a kórházi ápolást orvosi beutalóval lehet igénybe venni. A szerződött egészségügyi intézményekbe történő beutalást előzetesen engedélyeztetni kell az Ön helyi egészségügyi központjával. A kórházi ápolás ingyenes. Mindamellett, ha különleges kényelmi szolgáltatásokat óhajt igénybe venni (külön szoba, telefon, televízió), a felárat Önnek kell fizetnie. Különösen az anyasági ellátások tekintetében az általános szülészeti ellátást, köztük valamennyi fogantatás előtti és szülés előtti vizsgálatot a helyi egészségügyi központok ellátóintézményeiben közvetlenül és ingyenesen nyújtják. Ezen ellátást a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) szerződött szülésznő a beteg otthonában is nyújthatja. Ha a család éves jövedelme nem halad meg egy meghatározott összeget, az anyák és a hat éves kor alatti gyermekek orvosi vizsgálata és laboratóriumi vizsgálatai szintén ingyenesek. Bár az ország teljes területén garantált egy bizonyos minimális szintű egyforma ellátás, tekintve, hogy az olasz régiók az egészségügyi ellátás terén igen jelentős autonómiával rendelkeznek az államhoz képest, a régiók között kisebb eltérések lehetnek az orvosi, gyógyszerészeti és kiegészítő ellátások folyósításával kapcsolatos feltételek és követelmények tekintetében július 9

10 Az igénybe vehető orvosi ellátás körébe tartoznak az alábbiak: a beteg otthonában vagy orvosi rendelőben nyújtott általános orvosi ellátás; gyermekgyógyászati, szülészeti és nőgyógyászati ellátás; állami, valamint a nemzeti egészségügyi szolgálattal szerződött magánegészségügyi központokban nyújtott szakorvosi ellátás (ideértve a fogászati ellátást is); kórházi ápolás (szülés esetén is) az állami és a nemzeti egészségügyi szolgálattal szerződött magán-egészségügyi központokban (kórházakban, klinikákon stb.); gyógyszerek és gyógyszerkészítmények, amelyeket a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat által alkalmazott vagy akkreditált családorvos vagy szakorvos ír fel. Ellátások tuberkulózisban szenvedők részére Különleges rendszer fedezi a tuberkulózisban szenvedő személyeket. E személyek a betegbiztosítási és anyasági biztosítási rendszer keretében is biztosítottak. A különleges rendszer orvosi és pénzbeli ellátásokat foglal magában. A pénzbeli ellátásokat tuberkulózisban szenvedő foglalkoztatottaknak és családtagjaiknak folyósítják bizonyos feltételek mellett, és amennyiben a biztosított teljes szakmai pályafutása során legalább egyévi járulékfizetést tud igazolni. Egyéb kiegészítő ellátások A nemzeti egészségügyi rendszer különleges kiegészítő ellátásokat is nyújt. A kiegészítő ellátások általában közvetettek, és azok költségeinek csak egy részét térítik. A gyermekgyógyászati ellátásokat tizenkét éves korig nyújtják. Kizárólag fürdőkúrákról, különleges ortopédiai ellátásról, protézisekről és bizonyos instrumentális diagnosztikai ellátásokról van szó. A kiegészítő ellátások igénybevételéhez a helyi egészségügyi központhoz kell benyújtani a kezelőorvos szakvéleményével kísért igénylést. Az egészségügyi ellátások igénybevétele Az egészségügyi (orvosi) ellátásokat a lakóhelye szerinti egészségügyi központ (Azienda sanitaria locale). Az ASL a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (Servizio Sanitario Nazionale, SSN) része. A Nemzeti Egészségügyi Szolgálatba történő felvételhez el kell látogatnia a helyi egészségügyi központba és ki kell váltania az egészségbiztosítási kártyát (Tessera Sanitaria). A munkavállalók vagy az önálló vállalkozók akkor kérhetik felvételüket, ha a járulékokat az Olasz Nemzeti Biztosítási Rendszernek megfizették. A bejelentkezéskor szabadon választhat kezelőorvost a régiójából a Nemzeti Egészségügyi Szolgálattal szerződött orvosok jegyzékéből. Az általános orvosi ellátást közvetlenül a helyi egészségügyi központban, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálathoz tartozó orvosai rendelőjében vagy az SSN által akkreditált struktúrákban nyújtják. Kizárólag az Ön által választott orvoshoz, illetve távollétében a helyettesítésére kijelölt orvoshoz fordulhat. Ha lakóhelyétől vagy tartózkodási helyétől ideiglenesen távol tartózkodik, sürgős esetben bármely, az egészségügyi szolgálattal szerződött orvoshoz fordulhat. Ilyen esetben közvetlenül meg kell fizetnie az ellátás költségeit, amelyeket később a rögzített díjak határain belül megtérítenek Önnek. Orvosi ügyeleti szolgálat működik az éjszakai, vasárnapi és ünnepnapi sürgősségi esetek ellátására július 10

11 Minden lakóhely-változtatás alkalmával be kell jelentkeznie az új lakóhelye szerinti ASL-hez. Ha Ön a tengerészet kötelékébe tartozik vagy pilóta a polgári repülés kötelékében, az egészségügyi ellátásokat az Egészségügyi Minisztérium különleges szolgálata (Ufficio di sanità marittima ed aerea) működteti. A helyi egészségügyi központ irodáit és a kapcsolattartási adatokat megtalálja az Egészségügyi Minisztérium honlapján a következő címen: július 11

12 III. fejezet: Táppénz Mikor jogosult táppénzre? A táppénz a betegség miatt elmaradó díjazást helyettesítő napi juttatás. Az ellátást az esemény bekövetkeztét követő negyedik naptól és évente maximum 180 napig folyósítják a foglalkoztatottaknak (az első három nap tehát nem támogatható, kivéve visszaesés esetén). A határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókra eltérő feltételek vonatkoznak. Finanszírozott ellátások Egyes munkavállalói kategóriák kivételével a járadékot közvetlenül a munkáltató folyósítja, majd azt levonja a járulék címén a Nemzeti Szociális Biztonsági Intézetnek (Instituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS) fizetendő összegből. Az ellátás összege általában a kereset 50%-ának felel meg a betegség első húsz napjára, majd a huszadik napot követően 66,66%-ra nő. Tuberkulózis esetén a kezelés alatt nincs időkorlát, de a szanatóriumi kezelés utáni juttatás legfeljebb két évig, a kezelési juttatás pedig két évig jár (amely kétévente megújítható). A táppénz igénybevétele Az orvosnak az igazolást elektronikus úton el kell küldenie az INPS-hez, egy másolatot pedig a munkavállalónak kell adnia. A munkáltató a munkavállaló kórjóslatáról csak a személyre szóló PIN-kóddal bejelentkezve kaphat információt. Amennyiben a foglalkoztatott igazolatlanul távol marad a felülvizsgálatról, tíz napra elveszítheti a teljes táppénzt, ha pedig másodszor is így tesz, a fennmaradó időszakra a táppénz összegét 50%-kal csökkentik. A táppénzt az orvosi igazolás továbbítása késedelmének napjaira sem folyósítják július 12

13 IV. fejezet: Anyasági és apasági ellátások Mikor jogosult anyasági vagy apasági ellátásokra? A munkaviszonnyal rendelkező anyák vagy szükség esetén apák (lásd alább) törvényi kötelessége/joga a szülés előtt és után fizetett anyasági (apasági) szabadság igénybevétele, amelynek időtartama öt hónap. Finanszírozott ellátások Az anyasági ellátások alapvetően azon fizetett szabadságra nyújtanak fedezetet, amelyre a várandós női munkavállalók jogosultak. A várandós nők valójában a szülés várható időpontját megelőző két hónapra és a szülés valós időpontját követő három hónapra kötelesek felfüggeszteni a tevékenységüket. Orvosi beleegyezéssel dönthetnek úgy is, hogy a szülés előtt egy hónapra, a szülés után pedig négy hónapra függesztik fel munkatevékenységüket. A támogatás különleges esetekben az anya helyett a gyermeket gondozó apának jár (az anya halála vagy súlyos betegsége, elhagyás stb.). Az önálló vállalkozó, szabadfoglalkozású, valamint nem hagyományos, határozott idejű munkaszerződés alapján foglalkoztatott és az INPS önálló nyugdíjrendszerébe bejelentkezett nőknek nem kell megszakítaniuk tevékenységüket. Legfeljebb háromhavi időtartamra támogatásban részesülhetnek azok a foglalkoztatott nők, akik hat év alatti gyermeket fogadnak örökbe vagy vesznek nevelésbe (tizennyolc év a korhatár nemzetközi örökbefogadás vagy örökbefogadást célzó elhelyezés esetén). A kötelező távollét időszakára a támogatás a kereset 80%-ának felel meg. Az INPS ezenfelül az önálló vállalkozó nőknek (mezőgazdasági termelők, részes bérlők, kézművesek és kereskedelmi tevékenységet folytató foglalkoztatottak) közvetlenül folyósít napi anyasági ellátást a szülés várható időpontját megelőző két hónapra és a szülés valós időpontját követő három hónapra. A fenti ellátást általában közvetlenül a munkáltató folyósítja, majd azt levonja járulék címén a Nemzeti Szociális Biztosítási Intézetnek (Instituto Nazionale della Previdenza, INPS) fizetendő összegből. Ami a szülői szabadságot illeti, a gyermek első nyolc életéve alatt a munkavállaló anya és apa akár egyidejűleg is, de együttesen legfeljebb tizenegy hónap időtartamra jogosult a munkától való távollétre. Ez örökbefogadás vagy tartós nevelésbe vétel esetén is érvényes. Az apa az anya kötelező szabadsága vagy szoptatási szabadsága alatt is igénybe veheti a szabadságot. Az önálló vállalkozó nők is igénybe vehetnek szülői szabadságot, de csak háromhavi időtartamra a gyermek első életéve alatt, és ez idő alatt nem dolgozhatnak. A szülői szabadság idejére a fizetés vagy szokásos kereset 30%-ának megfelelő összegű támogatást folyósítanak, mindkét szülő esetében együttvéve legfeljebb hat hónapra a gyermek első három életéve során (örökbefogadás vagy tartós nevelésbe vétel esetén a gyermek családba történő érkezését követő első három évben). A hat hónap elteltét követően (a gyermek nyolcéves koráig) a támogatás csak azzal a július 13

14 feltétellel jár, ha az igénylő szülő személyi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj adott időpontban hatályos minimális összegének két és félszeresét. Az anyasági és az apasági ellátások igénybevétele A szülési és apasági szabadság iránti igényléseket a munkáltatóhoz és az INPS-hez egyaránt be kell nyújtani. Ha az ellátásigénylés gondozási szabadságra vonatkozik, azt csak a munkáltatóhoz kell benyújtani, mellékelve hozzá a gyermekorvos által kiállított megfelelő igazolást és egy saját felelősségen alapuló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a másik szülő egyidejűleg nem vesz igénybe ilyen jellegű szabadságot július 14

15 V. fejezet: Rokkantsági ellátások Mikor jogosult rokkantsági ellátásokra? Minden munkavállaló, valamint bizonyos kategóriákba tartozó önálló vállalkozók (mezőgazdasági őstermelők, bérlők és részes bérlők, kézművesek, kereskedők) biztosítottak a rokkantság kockázata ellen. Ha Ön szabadfoglalkozású (orvos stb.), szintén jogosult munkaképtelenségi nyugdíjra, a szabályok azonban nagymértékben változnak a biztosítotti kategóriák függvényében. Rokkantsági járadék Azok a biztosított munkavállalók, akiknek keresőképessége tartósan több mint kétharmadával csökkent, és akik legalább ötévi járulékfizetést teljesítettek, ezen belül három évet az igénylés benyújtását megelőző öt évben, rokkantsági járadékra lehetnek jogosultak. Ezt az ellátást legfeljebb három évig nyújtják, de további három évre meghosszabbítható. Miután a jogosultságot a kedvezményezett kérésére három orvosi vizsgálat alkalmával felülvizsgálták, és ezért a támogatást két egymást követő alkalommal meghosszabbították, az határozatlan időre megítélhető. A rokkantsági járadék esetében tehát a rokkant munkavállalót hosszú időn keresztül megfigyelik, hogy kiderüljön, van-e lehetőség a felépülésre. Ezenfelül a támogatás túlélő hozzátartozókra nem száll át. Munkaképtelenségi nyugdíj Ha egy betegsége vagy fizikai vagy szellemi fogyatékossága teljes mértékben és állandó jelleggel kizárja bármiféle szakmai tevékenység végzésének lehetőségét, a biztosított munkaképtelenségi nyugdíjban részesülhet. A nyugdíj igénybevételéhez ötévi járulékfizetési időszakkal kell rendelkeznie; ez utóbbin belül háromévi járulékfizetést a vonatkozó igénylés benyújtását megelőző öt évben kell teljesíteni. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy az érintett más, többek között önálló vállalkozói tevékenységből származó jövedelemmel nem rendelkezik és nem részesül munkanélküli-ellátásban. A munkaképtelenségi nyugdíj átszállhat az elhunyt nyugdíjas túlélő hozzátartozóira és azt a nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíj váltja fel. Finanszírozott ellátások A fent ismertetett jogosultsági feltételek alapján a rokkantság és a fogyatékosság támogatható. Érdemes megjegyezni, hogy amikor: Ön eléri az öregségi nyugdíjra való jogosultság tekintetében előírt korhatárt, a rokkantsági járadék öregségi nyugdíjjá alakul, ha a) Ön megfelel a biztosítással és járulékfizetéssel kapcsolatos feltételeknek, és b) feltéve, hogy munkaviszonya megszűnik (amennyiben ezt megelőzően munkavállalóként dolgozott). Az ellátás folyósításának azon időszakait, amelyek során nem végzett jövedelemszerző tevékenységet, a jogosultság megnyílása szempontjából figyelembe veszik, a járadék összegének megállapítása tekintetében azonban nem; július 15

16 A munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében folyósított munkaképtelenségi járadék magának az életjáradéknak az összegéig nem halmozható az ugyanezen rokkantságot okozó eseményre tekintettel folyósított életjáradékkal. A nyugdíjrendszerek reformjáról szóló szeptemberi törvényt megelőzően hatályos korábbi kedvezőbb rendelkezések hatályban maradnak, és azokat a megélhetési költségek jövőbeni törvényi kiigazításai során folyamatosan megszüntetik. Ezenfelül az említett törvény végrehajtási napjától kezdve a rokkantsági járadék munkavállalói, önálló vállalkozói vagy vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel történő, bizonyos felső határt elérő halmozása esetén a járadék összegét 25 50%-kal csökkentik. Az szeptember 1. előtti, kedvezőbb rendelkezések ebben az esetben is hatályban maradnak, és azokat a megélhetési költségek jövőbeni törvényi kiigazításai során folyamatosan megszüntetik. a munkaképtelenségi nyugdíjat a munkaképtelenségi járadék összege és azon járulékfizetési évek számával arányos többlet alapján számítják, amelyet Ön akkor teljesített volna, ha a nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozott volna. Ez a nyugdíj összeegyeztethetetlen a munkavállalói vagy önálló tevékenységből származó jövedelemmel, a munkanélküli-ellátással és más jövedelemhelyettesítő vagy - kiegészítő támogatásokkal. azok a munkaképtelenségi nyugdíjban részesülők, akik munkahelyi baleset következtében képtelenné válnak önállóan mozogni vagy mindennapi tevékenységeiket elvégezni, szintén havi rendszerességű személyes segítségnyújtási járadékban (assegno di assistenza personale e continuativa) részesülhetnek, amelynek összegét a Nemzeti Munkahelyi Baleseti Biztosítóintézet (INAIL) által igazgatott munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések elleni kötelező biztosítási rendszer keretében határozzák meg. Az igényléshez csatolni kell az igénylő egészségi állapotára vonatkozó igazoló okiratokat. Ez egy kötelező ellátás, és nem halmozható az INPS által folyósított, rászorultsági alapú támogatással. A rokkantsági ellátások igénybevétele A rokkantsági és munkaképtelenségi ellátások iránti igénylését az illetékes intézményhez kell benyújtani. Az űrlapok elérhetők az illetékes intézet weboldalán, és az igényléseket elektronikusan kell benyújtani. Ingyenesen igénybe veheti a Patronati dolgozóinak segítségét. A rokkantsági járadékokat és a munkaképtelenségi nyugdíjat az igénylés benyújtásának, illetve a baleset vagy megbetegedés bekövetkezésének hónapját követő hónap első napjától folyósítják július 16

17 VI. fejezet: Öregségi nyugdíjak és ellátások Mikor jogosult öregségi ellátásokra? A nyugdíjreformról szóló december 22-i 214. sz. törvény két esetet határoz meg a nyugdíjjogosultság megszerzésére: öregségi nyugdíj és korai nyugdíj. Az új törvény rendelkezései szerinti módosítások: emelkedik az öregségi nyugdíj korhatára, és a várható élettartam változásai miatt később tovább emelkedhet; rugalmasabbá válik a korai nyugdíjra való jogosultság megszerzése január 1-jétől a férfiak (magánszektorban alkalmazottak, köztisztviselők és önálló vállalkozók), valamint a női köztisztviselők legalacsonyabb nyugdíjkorhatára 66 év. A magánszektorban alkalmazott nők esetében a korhatárt 62 évben (az önálló női vállalkozók esetében 63 év és 6 hónapban) állapították meg, de fokozatosan emelni fogják, míg 2018-ban el nem éri a 66 évet. A korábbi előrehozott nyugdíjat és öregségi nyugdíjat ez utóbbit a kvótarendszer (járulékok + életkor) szerint folyósítják, és a kifizetést elhalaszthatják a meghatározott halasztási rend (az úgynevezett ablakok ) szerint megszüntették, és bevezették helyettük a korai nyugdíjat, amely szintén biztosít egy rugalmas életkorintervallumot, korlátozva a korai nyugdíjjogosultság megszerzését (ez az életkorintervallum 66 nők esetén 62 éves kortól 70 éves korig tart, amely alatt a munkavállaló eldöntheti, hogy abbahagyja-e a munkát vagy sem). Az aktív öregedés elősegítésére életkortól függő, az ellátás számításánál alkalmazandó új transzformációs együtthatókat alakítottak ki (minél idősebb valaki, annál magasabb a nyugdíj összege). A nyugdíjba vonulás életkortól függetlenül a korai nyugdíj esetén továbbra is lehetséges, amennyiben az érintett rendelkezik a szükséges minimális biztosítotti jogviszonnyal, amely férfiak esetében 42 év és 1 hónap, nők esetében pedig 41 év és 1 hónap. A jogosultsági feltételként megszabott időtartamok a várható élettartam változásai miatt később tovább emelkedhetnek. Emellett a nyugdíj összege, mintegy büntetésként, csökkenhet, amennyiben a korai nyugdíjat 62 éves életkor előtt kérelmezik. A várható élettartamhoz való említett hozzáigazítást amely mind a járulékok, mind az életkor szerinti jogosultsági feltétel esetén alkalmazandó 2018-ig háromévenként, majd 2019-től kétévenként felül kell vizsgálni. A kizárólag a járulékalapú nyugdíjrendszerben biztosított munkavállalók (vagyis azok, akik nem fizettek járulékot december 31. előtt) 63 éves korban jogosulttá válhatnak korai nyugdíjra, amennyiben legalább 20 évig járulékfizetők voltak, és amennyiben az ellátás, amelyre jogosulttá válnának, legalább az adott évre érvényes szociális támogatás 1,5-szerese. A járulékalapú számítási rendszer január 1-jétől a járulékalapú számítási rendszer vonatkozik minden biztosított munkavállalóra és minden 2012 januárjától gyűjtött biztosítási időszakra. A rendszer biztosítja a korábbi járulékoknak a transzformációs együtthatók segítségével nyugdíjba való átszámítását. Az együtthatókat a nyugdíjba vonuló személy életkora és várható életkora alapján határozták meg, pontosabban mondva a transzformációs július 17

18 együtthatók 6,38% és 8,41% között változnak (minél idősebb az igénylő, annál nagyobb a folyósított nyugdíj összege). Ezt a számítási módszert (az úgynevezett Sistema Contributivo, amely a járulékok figyelembe vételével számítja ki az öregségi nyugdíjat) először az évi 335. sz. törvény említi, és már alkalmazták azon munkavállalókra, akiknek első biztosítotti jogviszonya január 1-jén vagy azt követően kezdődött. Ebben a típusú számítási rendszerben a munkavállaló kategóriájának függvényében meghatározott arány alapján beszedett járulékokat az egyes munkavállalók biztosítási számlájára fizetik. A munkát terhelő járulékokból beszedett bevételeket az átlagos ötéves GDP-változás alapján évente kiigazítják, mely változást az ISTAT (az olasz statisztikai hivatal) számít ki a kiigazítás évét megelőző öt évre vonatkoztatva. Az így kapott összeget (felértékelt befizetett tőke: az úgynevezett montante contributivo) megszorozzák a munkavállalónak a nyugdíj első igénylésekor fennálló életkorához tartozó transzformációs együtthatóval. Az ebben a rendszerben fizetett nyugdíjak nem növelhetők a minimális nyugdíjkiegészítéssel (lásd lejjebb). Finanszírozott ellátások Minden munkavállaló, önálló vállalkozó (mezőgazdasági őstermelők, bérlők és részes bérlők, kézművesek, kereskedők) és szabadfoglalkozású személy biztosított az életkorból adódó esetleges munkaképtelenség esetére, és megítélhetik nekik a korai nyugdíjat vagy az öregségi nyugdíjat, amennyiben teljesítenek bizonyos jogosultsági feltételeket, melyeket fokozatosan harmonizálni fognak, hogy megszüntessék a nemek és a munkavégzési szektorok közötti különbségeket (pl.: 2018-ra minden biztosított munkavállalóra vonatkozni fog a 66 éves életkor az öregségi nyugdíjra való jogosultságnál). Mivel a járulékalapú számítási rendszer alkalmazása alacsonyabb nyugdíjösszegeket eredményez, amelyeket nem egészítenek ki a minimálnyugdíjra, ezért az öregségi nyugdíjat azzal a feltétellel kell folyósítani, hogy az aktuális szociális támogatás legalább 1,5-szeresének megfelelő határösszeg folyósítható; a korai nyugdíj ugyanakkor csak azzal a feltétellel folyósítható, ha a minimális jogosultsági feltételt teljesítették, ami húsz év járulékfizetés, valamint a szociális támogatás legalább 2,8- szorosának megfelelő nyugdíj- határösszeg. Nyugdíjminimum Nem biztosított törvényes minimálnyugdíj, amennyiben a munkavállalók első biztosítotti jogviszonyának kezdete január 1-je utáni: ezért csak a jövedelemalapú rendszerben fizetett nyugdíjak egészíthetők ki a minimálnyugdíjra. Ez egy anyagi helyzettől függő ellátás, ezért a jogosultság megszerzéséhez az egyén személyes jövedelme vagy a háztartás jövedelme (ami az egyén személyes jövedelmének és a házastárs jövedelmének az összege) nem haladhat meg bizonyos évente kiigazított határértékeket (ezek a legmagasabb jövedelmek: 6247 EUR, ill EUR) július 18

19 Az öregségi ellátások igénybevétele A nyugdíjellátás iránti igényléseket a közvetlenül az illetékes társadalombiztosítási intézethez kell benyújtani. Az űrlapok az érintett intézmények weboldalán találhatók, és az igényléseket elektronikusan kell benyújtani. A Patronati dolgozói díjmentes segítséget nyújtanak július 19

20 VII. fejezet: Túlélő hozzátartozói ellátások Mikor jogosult túlélő hozzátartozói ellátásokra? A túlélő hozzátartozói nyugdíjat az elhunyt foglalkoztatott családtagjainak folyósítják; túlélő hozzátartozói nyugdíjat (pensione di reversibilità) folyósítanak, amennyiben az elhunyt nyugdíjas vagy közvetlen nyugdíjban vagy közvetett nyugdíjban (pensione indiretta) részesült: ez utóbbit akkor folyósítják, ha az elhunyt foglalkoztatott nem részesült közvetlen nyugdíjban, de halála időpontjában megfelelt a rendes rokkantsági járadék vagy a munkaképtelenségi nyugdíj folyósítására vonatkozó biztosítási és járulékfizetési feltételeknek, vagy az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeinek. E nyugdíjra a következők családtagok jogosultak: a házastárs; a halál időpontjában kiskorú, tanulmányokat folytató vagy rokkant gyermekek; a halál időpontjában 65 évnél idősebb, nyugdíjban nem részesülő és az elhunyt által eltartott szülők, amennyiben nincsen házastárs vagy gyermek, vagy ha ilyenek vannak, nem jogosultak túlélő hozzátartozói nyugdíjra; a jogelőd halála időpontjában rokkant, közvetlen vagy közvetett nyugdíjban nem részesülő és az elhunyt által eltartott egyedülálló testvérek, amennyiben nincsen házastárs, gyermek vagy szülő, vagy ha ilyenek vannak, de nem jogosultak túlélő hozzátartozói nyugdíjra. Finanszírozott ellátások A túlélő hozzátartozókat megillető nyugdíj mértéke 60% a túlélő házastárs esetében, továbbá minden gyermek esetében 20%. Ha az elhunyt szülei vagy testvérei jogosultak, fejenként 15%-ban részesülnek. A részarányos összegek együttesen nem haladhatják meg a közvetlen nyugdíj 100%- át. Ha csak egyetlen túlélő gyermek van, az szeptember 1. után jogerőre emelkedő nyugdíjak esetében a mérték 60%-ról 70%-ra, és 80%-ra két gyermek esetén szeptember 1. óta, amennyiben a kedvezményezett jövedelme meghalad egy bizonyos felső határt, a túlélő hozzátartozói nyugdíj összegét 25, 40, illetve 50%-os mértékben csökkenteni kell. Ugyanezen időponttól a kötelező biztosítás által fedezett, munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében folyósított átruházható nyugdíjak az életjáradék összegéig nem halmozhatók az ugyanezen rokkantságot okozó esemény következtében folyósított életjáradékkal (melyet az INAIL fizet). Az szeptember 1. előtt hatályba lépett kedvezőbb szociális biztonsági feltételek továbbra is hatályban maradnak, azokat a jövőbeni kiigazítások során fokozatosan megszüntetik. A nyugdíjat a nyugdíjas vagy biztosított foglalkoztatott halála hónapját követő hónap első napjától, igénylés alapján folyósítják. A hozzátartozói ellátások igénybevétele A túlélő hozzátartozói ellátás iránti kérelmet a közvetlenül az illetékes társadalombiztosítási intézethez kell benyújtani. Az űrlapok az érintett intézmények weboldalán találhatók, és az igényléseket elektronikusan kell benyújtani. A Patronati dolgozói díjmentes segítséget nyújtanak július 20

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.)

RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) 2008.7.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 177/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 592/2008/EK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól

TÁJÉKOZTATÓ. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény értelmében 2012. január

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvényben (továbbiakban: Mmtv.), valamint a végrehajtása tárgyában kiadott,

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához

Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához I. Alapadatok 1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez Igényllap a távh- vagy gázártámogatás megállapításához 1. A kérelmez személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:...

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01.

AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁS ALAPJÁN ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK MUNKAVÁLLALÁSA 2014.01. Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson Az Ön szociális biztonsági jogai Cipruson A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA EGYSÉGES JAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/16103/20. számú EGYSÉGES JAVASLAT a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásának bevezetéséhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

Részletesebben

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Páciensünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy 2008. január 1-jétől valamennyi egészségügyi szolgáltató ellenőrzi a betegek jogviszonyát. Tájékoztatásul alább felsoroljuk a teljesség

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely:

KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására. Lakóhely: KÉRELEM az időskorúak járadékának megállapítására I. Személyi adatok 1.A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től

Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től T ÁJÉKOZTATÓ Az Egészségbiztosítási Törvény Változásai 2015.01.01-től A tájékoztató nem minden részletre kiterjedő és nem helyettesíti a törvény szövegének ismeretét! I. A ténylegesen kieső jövedelmek

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013

Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Az egészségkárosodás alapján ellátásban részesülők munkavállalása 2013 Lehet-e, és ha igen, milyen keresettel rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, illetve egészségkárosodása alapján más ellátásban részesülő

Részletesebben

Társadalombiztosítási ellátások

Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási ellátások Társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások Egészségbiztosítási ellátás Családi támogatás Nyugdíjszolgáltatás Eü. szolg. háziorvos fogászat járóbeteg fekvőbeteg

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt

1.Személyi adatok: 2. A kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 63/2006.(III.27.) kormányrendelet alapján készült minta Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság vagy járulékfizetés alapjául szolgáló hatósági bizonyítvány kiállításához 1.Személyi adatok:

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására

KÉRELEM. egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági alapon való megállapítására Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM egészségügyi

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról

T/9180/14. számú. egységes javaslat. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9180/14. számú egységes javaslat a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról Ellenjegyezte: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi

Részletesebben

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai

Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az önsegélyező pénztárak szolgáltatásainak változásai Az Öpt. és 263/2003. Kr. 2007. június 1-től hatályos szabályai alapján Szakmai konzultáció 2007. február 22. Az előadás főbb témakörei I. A szolgáltatások

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... I. Személyi adatok KÉRELEM Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év,

Részletesebben

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár.

Mindkét esetben az árvaellátás életkorra tekintet nélkül a rokkantság tartamára jár. Ki jogosult árvaellátásra? Árvaellátásra az a gyermek jogosult - ideértve a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, korábbi házasságból, élettársi együttélésből

Részletesebben

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.12.13. COM(2016) 815 final ANNEX 1 MELLÉKLET Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet,

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095

Tájékoztató. 1 A jogszabály 2. -a értelmében további jogosultsági feltétel: a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ

Z A L A M E G Y E I TÁJÉKOZTATÓ Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L E G É S Z S É G B I Z T O S Í T Á S I P É N Z T Á R I S Z A K I G A Z G A T Á S I S Z E R V E TÁJÉKOZTATÓ I. Utazási költségtérítés Ki jogosult az utazási

Részletesebben

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT

K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT 2. melléklet K É R E L E M LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDSZERES KIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT Kérelmező adatai: Név:... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj

MKTB (MA) KÉPZÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR június. Társadalombiztosítási nyugdíj Társadalombiztosítási nyugdíj 1. A nem társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások kapcsolata a társadalombiztosítási nyugdíjtörvénnyel 2. Határolja el a társadalombiztosítási nyugdíjakat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató. I. Új igények

Tájékoztató. I. Új igények Tájékoztató A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényben, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott, a megváltozott munkaképességű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához

KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához KÉRELEM Rendkívüli települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező adatai Házas- vagy élettárs adatai Név: Születési név: Születési hely: Születési idő: Anyja neve: Lakóhely: Tartózkodási hely: TAJ

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben