GÉPIPAR OLDAL. 51. évfolyam, szám 700 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉPIPAR 10-21. OLDAL. 51. évfolyam, 2008. 10. szám 700 Ft"

Átírás

1 GÉPIPAR OLDAL 51. évfolyam, szám 700 Ft

2

3 TARTALOM TECHNIKA Lapunk internetes változata a címen található Megjelenik havonta Fõszerkesztõ: Dr. Wellek Margit Fõmunkatárs: Békés Sándor Szerkesztõség: Cím: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Tel.: , Fax: Internet: Hirdetésfelvétel: Aitner Dóra, nemzetközi koordinátor Tel.: Julis Mária, belföldi koordinátor Tel.: Kiadó: Technika Alapítvány Címe: 1027 Budapest, Fõ u. 68. Felelõs kiadó: Horváth László Terjesztés: Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága VIII. ker. Budapest, Orczy tér 1. Elõfizetés valamennyi postán, kézbesítõknél. en: faxon: Nyomda: Innova-Print Kft. Nyomtatott: HU-ISSN Online: HU-ISSN A szerkesztõség kéziratokat nem õriz meg és nem küld vissza. A folyóirat megjelenését a Horn Kft. támogatja KRÓNIKA OECD a magyar innovációról 2 Ezer milliárd kkv-k támogatására 2 Gyógyszeripari tanszék a Debreceni Egyetemen 2 Idei felsõoktatási rangsor 2 Környezet és energia Lipcsében 3 INNOVÁCIÓ Új porelválasztó a Dunaferrben 3 Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj, Forma tartalommal 5 EU kutatási, képzési központ Martonvásáron 6 Gyógyszeriparunk versenyképességéért 9 GÉPIPAR Forgácstörõ NM 12 HORN újdonságok az ABM kiállításon 14 Az új HR-geometria megtöri a forgácsot a nagyolás és simítás során 15 Egyszerûen könnyû 16 Nagyszilárdságú acélok a gépgyártásban 17 VSC 400 MODULAR 18 Acélszerkezetek korróziójának észlelése 21 ATOMATIZÁLÁS iq platform: új a vezérléstechnikában 22 TÛZVÉDELEM Tûzoltórendszer a nagyfeszültségû berendezésekben 24 ELEKTRONIKA DISTRELEC az Ön elektronikai disztribútora 25 Új lehetõségek a Han Q 2/0 hüvelybetéttel 26 A Saia PCD2 sikertörténete folytatódik egy új házban 28 MÉRÉSTECHNIKA Mérõeszköz felügyelet 30 Mérésügyi trendek a világ iparában 32 INFORMATIKA Virtuális Budapest 3D-ben 33 Weblapok és keresõrendszerek 34 Új generációs biztonsági szoftver 35 KÖRNYEZET Lenovo: zöld hardverek 36 EXPO Vienna-Tec: eredményesebb második 37 Fastener Fair: budapesti siker 37 Euroblech: fémipari show rekordokkal 37 ATOMENERGIA Nukleáris non-proliferáció Magyarországon 38 Látogatás az atomcsend szervezeténél 39 Átadás Bátaapátiban 40

4 TECHNIKA KRÓNIKA OECD a magyar innovációról Elkészült az OECD Tudományés Technológiapolitikai Bizottságának a magyar innovációs rendszert elemzõ országtanulmánya, amelyet október 20-án a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal konferenciáján mutattak be, majd sajtótájékoztatón összegeztek Budapesten. Az OECD által idén elkészített országtanulmány kiemelten fókuszál a vállalati innovációs képességek és kapacitások növelésének az ösztönzésére, illetve a tudás és a K+F eredmények hatékony hasznosítására. A tanulmány készítõi által a magyar gazdaság további fejlõdésének és növekedésének elõsegítéséért megfogalmazott javaslatok között szerepel, hogy erõsíteni kell a vállalkozások különösen a KKV-k innovációs kapacitásait és az innovációs tevékenységüket, elõsegítve az új tudáshoz és technológiához való hozzáférésüket. Továbbá folytatni kell a közfinanszírozású kutatások reformját és fontos a természettudományi és mûszaki diplomások arányának a növelése, valamint a K+F és innováció irányítási rendszerének a javítása. Kolber István, a Miniszterelnöki Hivatal K+F-ért Felelõs Tárca Nélküli Miniszter Hivatalának az államtitkára a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a kormány nyitott az OECD országtanulmányban megfogalmazott ajánlásokra, amelyeket nagyon fontosnak minõsít. Hangsúlyozta azt is, hogy a kormány felismerte a K+F és az innováció jelentõségét, és Magyarországnak sikerült létrehozni a K+F szféra fejlesztéséhez szükséges intézményi hálót és a jogszabályi, stratégiai kereteket. A jövõbeli feladatokról szólva, az államtitkár elmondta, hogy a kormány hangsúlyt helyez az innováció területi elterjesztésére, valamint az innovációs szervezetrendszer korszerûsítésére. b. s. Ezer milliárd kkv-k támogatására A magyar gazdaságot is alaposan próbára teszik a világválság hatásai, különösen a vállalkozások, közöttük is elsõsorban a kkv-k veszélyeztetettek. Elsõrendû érdek, hogy külsõ segítséget kapjanak az export beszûkülésének, a beszállítások elmaradásának az ellensúlyozására. A kormányzat e célra 1000 milliárd forintos exportfejlesztõ és beszállítói támogatást szán a mikro-kis és középvállalkozásoknak, zömében az EU-keretek áttervezésével és már rendelkezésre Gyógyszeripari tanszék a Debreceni Egyetemen Gyógyszeripari kihelyezett tanszék létesült a Debreceni Egyetemen az egyetem és a TEVA Gyógyszergyár együttmûködésével. A cél, hogy a gyár kutatóinak részvételével gyakorlatiasabbá tegyék a képzést. Elsõsorban az egyetem vegyész, vegyészmérnökés gyógyszerész szakos A CEMI (Central European Management Intelligence) közzétette a magyarországi felsõoktatási intézmények 2008 évi minõségi rangsorát. Eszerint az informatikusképzésben a BME, a jogászképzésben az ELTE, a közgazdászoktatásban a álló összegekbõl, például az állami önrészekbõl. A válságkezelõ alapból elsõsorban a dolgozói létszámcsökkentésre kényszerült régiók és ágazatok, illetve vállalkozások részesülnének, így többek között az exportra dolgozó kis- és középvállakozások. A kkv-kat támogató program egyes elemei, így az uniós pályázatok feltételeinek módosítása, a mikrohitel konstrukciók változása már október 1-én hatályba léptek, a többi intézkedés ben indul. hallgatónak nyílik majd lehetõségük jövendõ szakmájuk gyakorlati ismereteit elsajátítani a TEVA termelési és kutatási területein, valamint részt venni a gyár kutatásaiban, szakmai gyakorlatain és diplomamunkák írásában. Az új Corvinus vezet. A gyõri Széchenyi István Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem sokat javított elõzõ helyezésein. Az összeállítás is megállapítja, hogy továbbra is kevesen jelentkeznek a mérnökszakokra, pedig az ott végzettekre igen nagy az A magyar kkv-kra nehezedõ terhek miatt különösen idõszerû lenne csökkenteni a kkv-ék kötelezõ adminisztrációs feladatait, ezek teljesítése ugyanis a vállalkozásoknak évente milliárd forint kiadást jelentenek. A kis adók összevonása, a bevallási sorok csökkentése, az összes adó egy számlára történõ utalása, az évközi változtatások megszûnése és sok más feladat ésszerûsítése ennyi költséget takaríthatna meg a vállalkozásoknak, olyan költségeket, amelyek egyébként nem javítják az államháztartás egyensúlyát sem. tanszék vezetõje Elek Sándor, a TEVA Zrt alapanyag-gyártásért felelõs igazgatója lett. Idei felsõoktatási rangsor igény, ám a komunikációs szakok népszerûsége annak ellenére magas, hogy ezen a pályán ma nagyon nehéz elhelyezkedni. A mûszaki szakok hallgatói még mindig elégedetlenek a gyakorlati képzéssel, a felkészítéssel az ipar mai feladataira /10

5 KRÓNIKA TECHNIKA Környezet és energia Lipcsében A szász fõváros, Lipcse, híven ahhoz, hogy a világ legrégebbi vásárával büszkélkedhet (vásárokat 800 éve rendez), nem sokat késlelkedik a jövõ évben: egyszerre két, nagyon is összefüggõ vásárra kerül sor már január én. A TerraTec Nemzetközi Környezetvédelmi és technikai Szakkiállítás az ágazat tejes spektrumát mutatja be a vízkezeléstõl a hulladékgazdálkodáson át a kommunális szolgáltatásokig. A magas színvonalat néhány, már jelentkezett résztvevõ is jellemzi, így a VEOLIA Wasser GmbH, az Aquasystems-Belgien, az ATB Umwelttechnologien, a Huber, a DiWaTec, az Otto Graf GmbH. A tavalyi 345 kiállító 19 országból és a 12 ezer látogató érzékeltetheti a vásár sikerességét és a jó üzletkötések lehetõségét. A vele egyidõben sorra kerülõ ENERTEC Nemzetközi Energiaipari Szakkiállítás is a környezetvédelemre fókuszál. A megújuló energiák, ezen belül már a bio energia is fõszereplõ lesz a bemutatókon, a szakmai információszerzést üzleti találkozók, különbözõ fórumok egészítitk ki. Odavárják a VNG Verbundnetz Gas AG-t, a MITGAS-t, a Deutz Power Systems-t, a Bio Power-t, az SRU Solar AG-t, az ENSO-t többek között. Tavaly erre a kiállításra 11 országból 225 kiállító érkezett és több mint 10 ezer látogató 43 országból, akik most a környezetbarát energiatermelés mellett (napenergia, geoternikus, hõszivattyú, kapcsolt energiatermelés, stb.) a hagyományos, fosszilis nyersanyagok környezetkímélõ felhasználásáról is képet nyerhetnek. Új porleválasztó a Dunaferrben Október 30-án Szili Katalin házelnök és Szabó Imre környezetvédelmi miniszter jelenlétében ünnepélyesen üzembehelyezték az ISD Dunaferr ércelõkészítõ-és daraboló üzemének új elektrosztatikus porleválasztó berendezését, az üzem egyik jelentõs környezetvédelmi beruházását. A másfél milliárd forintba került speciális filter alkalmazásával az üzembõl kilépõ gázok porkoncentrációja az eddigi 480 mg/m3-rõl 30 mg/m3-re, vagyis több, mint egytizedére csökken, ami érezhetõen javítja majd Dunaújváros és környékének levegõminõségét.a berendezést az ukrán AZOV EKO cég szállította, felszerelése alig egy évet vett igénybe, Az ISD Dunaferr 2003 és 2007 között közel 6 milliárd forintot költött környezetvédelmi beruházásokra és 2010-ig további 12 milliárdot szándékozik áldozni erre a célra. Mint ez alkalommal a gyár vezetõi hangsúlyozták, a Dunaferrt ettõl a nehezedõ gazdasági körülmények sem tántorítják el, sõt a közvetve 100 ezer ember megélhetését biztosító óriásüzem, dolgozói megtartásán kivül további beszállítókra is igényt tart. Pungor-díj átadása Október 30-án a Magyar Tudományos Akadémián emlékülésen méltatták a 2007 júniusában elhunyt Pungor Ernõ professzor tudományos, mûszaki és közéleti érdemeit. Pálinkás József, az Akadémia elnöke hangsúlyozta, Pungor Ernõnek a hazai mûszaki fejlesztésért, a tudóstársadalom megbecsüléséért, különösen az OMFB elnökeként kifejtett munkája máig is modell-értékû. Szakterülete szeretete mellett nagy fontosságot tanúsított az ifjú szakemberek kutatóvá nevelésének, amiért sok áldozatot hozott. Köszönetünket kell kifejeznünk a professzor családjának, hogy a fiatal kémikusok tudományos munkáját kívánják díjazni, és Pungor-díjat alapítottak, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia befogadott és a professzor születésnapján az elsõ érmet át is adhatjuk mondta. A továbbiakban Pokol György, a BMGE tanszékvezetõje ismertette Pungor Ernõ életútját, sokoldalú kutató és nevelõmunkáját. Ezután Pálinkás József átadta a Pungor-díjat Gyurcsányi E. Róbertnek. A díjazott a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemet végezte, ahol már hallgatóként atomspektroszkópiai kutatásokat végzett, majd az egyetem után felvételt nyert a BMGE doktori iskolájába, ahol 1999-ben kémiából szerzett doktori fokozatot, doktori disszertációjáért 2000-ben Akadémiai Ifjúsági Díjat kapott, majd számos külföldi egyetemen is végzett kémiai analitikai kutatómunkát, elnyerve azok kitüntetõ ösztöndíjait ben Bolyai Plakett, 2007-ben Tálentum-díj ismerte el munkáját. 2008/10 3

6 TECHNIKA INNOVÁCIÓ Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj, Október 13-án az MTA-nál ünnepi tudományos ülés keretében 8. alkalommal adták át az egyetemen vagy kutatóintézetben dolgozó, kimagasló teljesítményt nyújtó kutatókat díjazó idei Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjakat. Charles Simonyi Simonyi Károly fizikus fia, szoftverfejlesztõ, a szándékorientált programozás kutatója. Már fiatalon fordítóprogramokat készített óta az Egyesült Államokban él, ide érkezve beíratkozott a Berkley-i Kalifornia Egyetemre, amelyet 1972-ben statisztika és matematika szakirányon végzett el ben Bill Gates állást kinált fel számára a Microsoftnál, ahol a Word, az Excel és az azt megelõzõ Multiplan fejlesztését vezette.ekkor óriási magánvagyont halmozott fel, kb. 50 milliárd dollárt ben hozta látre 50 millió dollárral a Charles Simonyi Mûvészeti és Tudományos Alapítványát. Kezdeményezése példája volt annak, hogy a magyar tudományos életbõl sarjadó tudás világra szóló gazdasági sikerre jutva hogyan segítheti saját gyökereit további tudományos eredmények elérésében. ACharles Simonyi a Microsoft szoftverfejlesztésének egykori vezetõje által alapított kutatói ösztöndíj éves összege az alapító harmadik 30 millió forintos adománya alapján tól az addigi 2,5-rõl 3 millió forintra emelkedett. A 2008-as Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjakat az alábbi kutatók kapták: Levendovszky János, az MTA doktora (mûszaki tudomány), a BME Híradástechnikai Tanszék egyetemi tanára, akinek oktatási tevékenysége az alapozó és szakirányú képzés, valamint a doktori képzés tárgyaira egyaránt kiterjed. Fõ kutatási területeit a neurális hálózatok és adaptív algoritmusok, csomagkapcsolt hálózatok forgalmi menedzsmentje, új útvonalkeresõ algoritmusok, új hívásengedélyezési algoritmusok, kommunikációs protokollok optimalizálása, algebrai kódelmélet és a kommunikációs hálózatok statisztikai megbízhatóság-analízise képezik; Könczei György, az MTA doktora (szociológiai tudomány), az ELTE Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoportjának a megalapítója, aki kezdeményezést tesz a Foglalkozási Rehabilitáció egyetemi alapképzési szak (BSc) létrehozására. Könczei György 2006-ban létrehozta az átütõ sikert arató Foglalkoztatáspolitikai és Fogyatékosságtudományi Szabadegyetemet, az utána következõ két évben pedig a Fogyatékosságtörténeti Vándorkiállítást; Kövecses Zoltán, az MTA doktora (nyelvtudomány), az EL- TE Angol-Amerikai Intézetének az oktatója. Magyarországon lexikográfusként a legismertebb, mivel teljesen átdolgozta, modernizálta az Országh László-féle magyar-angol és angol-magyar szótárakat és azonos tárgyú kifejezéstárakat, valamint tanulói szótárakat készített. Kollégáival együtt 1989-ben megalapította az Amerikanisztikai Tanszéket; Rajnavölgyi Éva, az MTA doktora (biológiai tudomány), a Debreceni Egyetem Immunológiai Intézetének munkatársa, aki eddigi kutatási eredményeit közel száz nemzetközi folyóirat közleményében, illetve egy angol nyelvû monográfiában publikálta. A Debreceni Egyetemen oktatói és kutatói munkájának központi témája az immunrendszer szabályozásában kiemelt szerepet játszó dendritikus sejtek funkcionális vizsgálata. A most elnyert ösztöndíj által biztosított támogatást a dendritikus sejtek irányított aktivációjával kapcsolatos alapkutatásokhoz fogja felhasználni, amelynek eredményei az eddigi kutatások tanúsága szerint a klinikákon is kiválóan hasznosíthatók lesznek; Romics Imre, az MTA doktora (orvostudomány), a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának az igazgatója. Klinikai munkájának elõterében az onkourológia vagyis a húgyivarszervek daganatos betegségeinek diagnózisa és mûtéti kezelése áll. Külföldi társintézetekkel együttmûködve vezette be a klinikán a betegségek genetikai hátterének feltérképezését, valamint a genetikai vizsgálatok eredményeinek a diagnosztikában történõ érvényesítését. Több százat elérõ számú közleménye mellett 17 könyv és 67 könyvfejezet szerzõje. Munkáiban nagy súlyt fektet az urológiai betegségek, elsõsorban a daganatok korai felismerésére. Fáradhatatlan apostola és követelõje a prostata szûrésnek, amely sokat segíthetne a prostata daganatok idõben való kezelésénél és emberéletek megmentésénél. (békés) /10

7 INNOVÁCIÓ TECHNIKA Díjak környezettudatos dizájnért Forma tartalommal A Magyar Formatervezési Díj 29. átadásán tanúi lehettünk annak, hogy mennyit változott a mintegy három évtized alatt a mindig is tehetséges magyar dizájner-munka. Ugyan a gazdaság kacskaringós pályája miatt csökkent a pályázható, konkrét, gyártásba vett dizájnos termékek száma idén a zsûri termék-díjat már ki sem adhatott - viszont valóban a kor kihívására dizájnereinket egyre inkább a környezettudatos szemlélet jellemzi. Ez annál is inkább örvendetes, mert ahogy Dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Formatervezõi Tanács elnöke is kiemelte a díjátadáson, a fenntartható világhoz mindennapi használati tárgyainkkal is hozzá kell járulnunk. Ezért is az ilyen pályázati felhozatal mellett a zsûri többségében környezetbarát terveket emelhetett ki a 203 beküldött pályámunka közül. Hat Magyar Formatervezõi Díj és öt különdíj került kiosztásra. De nézzük, mire vállalkoztak a pályázók? Sümegi Éva a régi, zacskós fûszercsomagolásnak üzent hadat kézbe illõ, a fûszer kiszórását jobban szolgáló papírtartójával, Nagy Richárd a szülõszoba környezetének megfelelõ, gyermekjáték méretû magzatvizsgálóval, Lenkei Balázs napkollektorral mûködõ, karcsú kerti zuhanyozóval, Nyilas Kálmán mobil korszakunk hordozható szélgenerátorával, Göczei András a mind divatosabb testmozgáshoz egy egykerekû sporteszközzel, Lonovics Zoltán a The Room magazin vizuális arculatával nyerte el a Magyar Formatervezõi Díjat. Nagy Richárd magzatvizsgálója Göczei András egykerekûje Nyilas Kálmán hordozható szélgenerátora Különdíjas lett Szabó Levente (Elektrolux E-Wash környezetbarát mosógép), Szabó Dávid és Vásárhelyi Dávid (Fly interaktív köztéri pad), Bagó Ákos Károly és Pavella Zoltán (TB típusú bikondiláris térdprotézis beültetõ eszközcsalád), Sass Tivadar Viktor (Természetbarát kétéltû jármû), és Biczó Levente (Danuvia Nova motorkerékpár). Mielõtt azonban a termékkategória elmaradása miatt végképp elítélnénk az ipart, meg kell hagyni, hogy a pályamunkák kivitelezéséért számos társaság, így a Vega Plan, a Pentavox, az Elektrolux, a Metrimed, és a Danuvia Motor Craft külön is áldozatot hozott. Nem beszélve a magyar dizájnerek világhírû keltetõállomásáról, a Moholy Nagy Mûvészeti Egyetemrõl, amelynek tanárait is dícséri a három, formatervezõi díjjal kitüntetett diák és a három különdíjas ugyancsak hallgató. A formatervezésnek az ipar elõtt kell járnia, de nem annyira elõtte, hogy ipari termékeink a szegényesebb forma miatt lemaradjanak a versengésben mondják a szakemberek. A magyarországi képzés magas fokon tudná kiszolgálni a formára is adó, a termékek funkcióját is kifejezõ ipari elképzeléseket, s bár termékeink zöme ma már multinacionális cégektõl való, õket is rá lehetne venni a magyar tervezõk bekapcsolásába a termékfejlesztésbe, az innovációba. mondják. A díjkiosztást követõ bemutató kiállítás láttán az Iparmûvészeti Múzeumban, ebben mindenki joggal bízhatna. Ezt elõsegítendõ, a formatervezõi tanács a jövõ évben dizájnmenedzsment díjat is szándékozik kiosztani. K.F. 2008/10 5

8 TECHNIKA INNOVÁCIÓ Felkészülés az éghajlatváltozás mezõgazdasági hatásaira EU kutatási, képzési központ Martonvásáron Az Európai Unió 2007-ben új pályázatként útjára bocsátotta a regionális kutatási- és képzési programját. Errõl az EU pályázatról beszélgettünk a hazai viszonylatban egyedüli nyertes MTA Mezõgazdasági Kutatóintézetének ügyvezetõ igazgatóhelyettesével, az Akadémia Doktorával, Veisz Ottóval. Fitotron épülete A Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutatóintézete milyen témával indult ezen az EU pályázaton? Abból indultunk ki, hogy a várható klímaváltozás kedvezõtlen hatásainak egyik leginkább kitett gazdasági ágazat a mezõgazdaság lesz, ezen belül is a növénytermesztés. Ez viszont alapvetõen befolyásolja az egész élelmiszerellátás biztonságát. Kutatóintézetünk számára ezért már több éve stratégiai cél ezen kedvezõtlen hatások okozta veszteségek elkerülésén, vagy legalábbis azok mérséklésén dolgozni. Intézetünk Európa egyik legnagyobb fitotronjában végzett kísérleti eredményeire alapozva közel két évtizede foglalkozik a klímaváltozás várható hatásainak alap- és alkalmazott kutatásával, azok mértékének meghatározásával. Az itt elért eredményeknek köszönhetõen az Európai Unió az FP7-REGPOT pályázata keretében Magyarországon elsõként ismerte el a benyújtott program elfogadásával az intézetnek azt a feladatát, hogy e témában Fitotron belsõ növénynevelõ berendezés Közép-Európára kiterjedõ regionális szintû képzési és kutatási központtá váljon. Ennek a központnak a feladata elõsegíteni a mezõgazdaságban dolgozó mind a hazai, mind a külföldi (elsõsorban az unió országaiból érkezõ) kutatók, nemesítõk, innovációs szakemberek, mezõgazdászok képzésén keresztül a klímaváltozás következményeire történõ felkészülést. Milyen céllal hirdette meg ezt a pályázatát az Európai Unió? Annak érdekében, hogy a pályázó által meghatározott témában ez bármilyen téma lehetett a benyújtó intézetek kutatási kapacitása ennek a támogatásnak a segítségével tovább tudjon fejlõdni, és a nyertes intézetek az adott területen az Európai Közösség képzési és kutatási központjává váljanak. A évi felhívásra 17 európai országból összesen 258 pályázatot nyújtottak be, és ezek közül csak 23-at részesítettek támogatásban. Az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete a fenti témában benyújtott pályázatával Magyarországról egyedüliként és elsõként került be a 23 nyertes pályázó közé. Gratulálok ehhez. Kérem, avas /10

9 INNOVÁCIÓ TECHNIKA son be az Önök nyertes kutatási és képzési koncepciójába. A klímaváltozási elõrejelzésekbõl már tudjuk, hogy Európa jelentõs részén lényeges, akár 20 százalékot is meghaladó terméscsökkenések várhatók a növénytermesztésben. Ezt a terméskiesést az ökoszisztémák stabilitásának általános csökkenése is kíséri. A globális klímaváltozáshoz történõ alkalmazkodásnak ezért az egyik legfontosabb eleme az élelmiszer-biztonság biztosítása. Ezért rendkívül fontos mind a kutatók, mind a termelõk felkészítése, azaz képzése az adott feladatok megoldására. Cél, hogy olyan új biológiai alapanyagokat és termelési rendszereket hozzunk létre, amelyek bevezetése segít alkalmazkodni az új körülményekhez. Kutatóintézetünk már között bekapcsolódott a VAHA- VA-programba, melynek keretében a globális klímaváltozás hatásait és az azokra adott válaszokat vizsgáltuk. Jelenleg is aktív részvevõi vagyunk az NKTH által támogatott KLIMAKKT megnevezésû programnak. A klímaváltozással kapcsolatban milyen konkrét vizsgálatokat végeznek? Elõször is a növények stressztûrõ képességét kell meghatározni a sejtbiológia, a molekuláris genetika és a funkcionális genomika eszközeinek felhasználásával. Ezeknek a vizsgálatoknak elsõdleges célja a stressz toleranciáért felelõs genetikai tényezõk, gének azonosítása. Ezt követõen a termesztett fajtakörben és a vadfajokban tanulmányozzuk a stressz tolerancia génekben kimutatható természetes variabilitás mértékét, valamint a különbözõ génvariánsok adott tulajdonságra kifejtett hatását. Az így azonosított kedvezõ génvariánsok ugyanis felhasználhatók a stressz toleranciára történõ nemesítésben. A másik fontos terület az agroökológiai kutatások végzése, mely a környezetvédelem számos elemét tartalmazza, melyek közvetve, vagy közvetlenül hozzájárulnak a mezõgazdasági termelés stabilizálásához és a környezetbarát termesztési eljárások elterjedéséhez. Az új növényfajták termesztése azt hiszem ezt nem kell magyaráznom döntõ fontosságú a mezõgazdaságban. E fajták nemesítésének Magyarország összes szántó területének körülbelül kétharmadára van közvetlen hatása. A martonvásári kutatók által végzett agroökológiai és termesztés-technológiai kutatások, továbbá a fenntartható mezõgazdaság kérdéseire adott válaszaink még változó éghajlati viszonyok között is lehetõvé teszik a környezet és a mezõgazdaság közötti optimális viszony elérését. Az intézetben már közel 50 éve folytatunk növénytermesztési tartamkísérleteket, melyek a biotikus és abiotikus tényezõk hatásaira irányulnak. Ezek szántóföldi laboratóriumokként tekintendõk, melyekben vizsgáljuk a környezet biotikus és abiotikus tényezõinek idõben történõ változásait és a termesztési technológiák hosszú távú hatásait. Mérjük a termesztési technológiák stabilitását és elemezzük az évjárathatásokat, valamint a genotípus környezet interakcióit is. Fitotroni kutatásainkban eddig is több programunkban szerepelt a globális klímaváltozások várható hatásainak, az éghajlati szélsõségek és a növények növekedése, fejlõdése, kémiai minõsége, valamint az abiotikus és biotikus rezisztenciája közötti kapcsolat tanulmányozása. Ezeknek a kísérleteinknek az volt a célja, hogy meghatározzuk a várható éghajlati változások hatását a növényi fajok fejlõdésére és a termések mértékére. Olyan elõre jelzett változások következményeit sikerült így meghatározni, mint a CO 2 légköri koncentrációjának emelkedése, az átlaghõmérséklet növekedése, a rendkívül magas hõmérsékletû napok, azaz a hõsokk gyakorisága és a csapadék-mennyiség csökkenése. Elõször ezeket külön-külön vizsgáltuk, majd értékeltük e környezeti tényezõk közös hatásait. Az új fajták nemesítésénél különösen fontosnak tartjuk ezeket az agro-ökológiai kutatásokat, a szélsõséges éghajlati hatások tanulmányozását, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos növénytermesztési kérdések vizsgálatát. Fokozatosan csökkenõ vizellátottság hatása a búza fejlõdésére Kérem, mondjon néhány, az intézet által nemesített ellenálló növényfajtát. Az intézetünk által nemesített búzafajták között vannak már olyan fagy- és szárazságtûrõ genotípusok, amelyek képesek a fajták átlagánál szignifikánsan nagyobb terméseket elérni még azokban az években is, amikor rendkívül hidegek a telek, vagy kevés a csapadék. Kukorica hibridjeink között is találhatók jó szárazságtûrõ genotípusok. A fajták folyamatos nemesítése nélkülözhetetlen, ha az éghajlati változás okozta károkat ki akarjuk védeni és megbízható élelmiszertartalékokat akarunk biztosítani. Ehhez széleskörû alapkutatásra, az abiotikus stressz tényezõk tanulmányozására és a nemesítést megkönnyítõ technikai fejlesztésekre van szükség. Mindez igen széleskörû nemzetközi együttmûködést követel meg a nemesítési alapanyagok genetikai variabilitásának kiterjesztése és az alkalmazkodó képesség javítása érdekében. 2008/10 7

10 TECHNIKA INNOVÁCIÓ 1. ágstressz, 2. hõstressz, hö- szárazságetressz együtt, kontroll A klímaváltozással megjelenhetnek új növényi kórokozók, kártevõk. Erre Önök hogyan készülnek fel? A globális felmelegedés következtében egyes területeken minden valószínûség szerint jelentõs számban jelennek majd meg új kórokozók, kártevõk és gyomfajok, melyek sokkal agresszívebbek lesznek a korábbiaknál. Mivel ez ma egy viszonylag új jelenség, növekszik a patogénekkel és a kártevõkkel szembeni rezisztencia nemesítés jelentõsége. Arra törekszünk, hogy az ilyen fajták termesztésével megvalósítható legyen a biológiai környezetvédelem és a költségkímélõ termesztési technológia is. Most térjünk vissza a pályázatukra. Milyen célokat írtak le a pályázatukban? Úgy gondoltuk, hogy a kutatási és nemesítési múltunk ismertetése mellett és a meglévõ erõs nemzetközi kapcsolatainkra alapozva a kutatási potenciálunk kiterjesztésével a régió térségében lévõ mezõgazdászoknak gyakorlati segítséget tudunk nyújtani a várható éghajlati változások okozta kedvezõtlen hatások kivédésére. Fiatal kutatóink értékes tapasztalatokat szerezhetnek külföldön, miközben speciális módszertani ismeretekkel rendelkezõ kollégákat hívunk meg az intézetbe dolgozni. Mivel kutatóintézetünk a Kárpát-medence közepén található, ideálisan alkalmas kutatási, képzési és szolgáltató centrum kialakítására, mely elsõdlegesen a kedvezõtlen éghajlati változások okozta veszteségek kivédéséért, mérsékléséért tevékenykedne. Az intézetünkben felhalmozódott tudás alkalmassá teszi az intézetet a kitûzött célok elérésére, a viszonylag kevés kutatói személyzet viszont akadálya lehet a nemzetközi versenyképességünknek. A nyertes pályázat lehetõvé teszi, hogy tovább erõsítsük a kutatás-fejlesztési kapacitásunkat olyan kutatók képzésével, akik képesek lesznek a éghajlati változások hatásaira választ adni. Európa egyik legnagyobb fitotronjával rendelkezünk 50 mesterséges növénynevelõ kamrával, melyek ideálisak a globális klímaváltozások szimulálására. Egyéb infrastrukturális egyenlõtlenségek miatt szükséges a környezeti stressz faktorok hatásának kutatására alkalmas korszerû berendezések vásárlása, amit szintén biztosít számunkra ez a nyertes pályázatunk. Mi az országban az elsõk között hoztunk létre spinoff cégeket a kísérleti eredmények hasznosítására. Számos tudásközpontú mezõgazdasági vállalkozással tartunk fenn rendszeres kapcsolatot, akik segítenek a termesztõknek az alkalmazkodó, az új helyzetet jobban elviselõ fajtákat kiválasztani, termesztési technológiákat bevezetni. A képzés és az új ismeretek Európa szerte történõ terjesztésével és a partner kapcsolataink növelésével nemzetközi, kétoldalú, stb. elõsegíthetjük kutatói csoportjaink jobb integrációját az európai kutatásokba. Az uniós pályázat kiírásában voltak kötelezõen elõírt feladatok is? Természetesen. A fejlesztésünk megvalósítása és a pályázati cél teljesítése az elõírtaknak megfelelõen, öt munkaprogramban történik. Az elsõ a know-how és tapasztalatcsere, stratégiai partnerségek kialakítása az Európai Közösség kiemelkedõen eredményes kutatói csoportjaival. E feladatcsoport keretében intézetünk fiatal kutatói 3 és 6 hónapos tanulmányúton vesznek részt Európa különbözõ kutatóhelyein. A második teljesítendõ munkaprogramunk a környezeti stresszel foglalkozó tapasztalt kutatók alkalmazása. Több, hosszabb ideje külföldön dolgozó nagy tudású magyar tudóst meghívunk Martonvásárra a kutatóintézetünkbe dolgozni. A harmadik a globális klímaváltozással foglalkozó környezeti stressz kutatásokhoz és a képzési tanfolyamokhoz szükséges kutatási eszközök és egyéb berendezések beszerzése. A negyedik a klímaváltozással kapcsolatos képzési tanfolyamok és konferenciák szervezése kutatóknak, nemesítõknek, növénytermesztõknek és menedzsereknek. Az elõírt ötödik munkaprogramunk a klímaváltozás mezõgazdasági hatásával kapcsolatos ismertetõ és promóciós tevékenységek végzése. Az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézetének Romániával, Szlovákiával, Szlovéniával, Szerbiával, Horvátországgal van már aláírt együttmûködési szerzõdése. Emellett a szomszédos országok vetõmag cégeivel és gazdáival van folyamatos kapcsolatunk. Mindezek, valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakembereivel meglévõ együttmûködésünk, szilárd alapot nyújtanak a globális klímaváltozásra történõ felkészüléshez. Wellek Margit /10

11 INNOVÁCIÓ TECHNIKA Gyógyszeriparunk versenyképességéért A 44 tagvállalattal rendelkezõ Magyarországi Gyógyszergyártók Szövetsége (MAGYOSZ) egyik nyertese lett az NKTH Nemzeti Technológiai Platformok létrehozására irányuló pályázatának. A MAGYOSZ pályázatáról kérdeztük Prof. Dr. Vas Ádámot, a Szövetség Tudományos és Mûszaki Bizottságának Elnökét, az EU IMI Tudományos Bizottságának tagját. Mi is ez a Nemzeti Technológiai Platform pályázat? A Nemzeti Technológiai Platform pályázatot még ben hirdette meg a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal azzal a céllal, hogy a nemzetgazdaság szempontjából fontos területek próbálják végiggondolni mûködésüket, az ezt akadályozó tényezõket és dolgozzanak ki az utóbbiak elhárítására elképzeléseket versenyképességük javítása érdekében. A pályázatra nemcsak a gyógyszeripar, hanem minden, nemzetgazdasági szempontból fontos terület jelentkezhetett. 61 pályázatot adtak be, 11 pályázat nyert, közöttük a nyertes Magyar Gyógyszergyártók Szövetségének pályázata, melynek címe: Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló nemzeti technológiai platform létrehozása Magyarországon. E pályázat kapcsolódik valamilyen EU-s programhoz? Ennek a pályázatnak a hátterében egy európai program szerepelt, ez 2007-ben indult Innovative Medicines Initiative (IMI) néven. Az EU 7. Keretprogramjában indított projekt abból indult ki, hogy Európában a gyógyszerkutatás versenyképessége erõsítendõ, a hátrány okait feltárva gondoskodni kell arról, hogy Európa polgárai még hatékonyabb és biztonságosabb gyógyszerekhez jussanak. A felismerés alapján az IMI négy területet jelölt ki, ezek a gyógyszerek biztonságosságának elõrejelezhetõsége, a gyógyszerek hatékonyságának elõrejelezhetõsége, a tudásmenedzsment és végül az oktatás, a szakemberképzés. E területeken az elõrehaladáshoz pénzügyi alapokat is sikerült biztosítani. Az EU erre hat év alatt 1 milliárd eurót ad. Ehhez még hozzájön az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA) is szintén 1 milliárd eurónyi természetbeni hozzájárulással, vagyis a gyógyszergyártók is részt vesznek a kutató konzorciumokban, átvállalva bizonyos költségeket. A magyar gyógyszeripar Európában a legrégebbiek közé tartozik. Már 1867-ben mûködött gyógyszergyár Magyarországon. Ma több, mint 60 cégnek van humán gyógyszerre vonatkozó gyártási engedélye. Négy legnagyobb gyártónk a középkelet-európai országok 10 legnagyobb gyógyszergyára között van. A hazai gyógyszergyártás közvetlenül 15 ezer, közvetve 30 ezer foglalkoztatottnak ad munkát. A magyar gyógyszeripar termékeinek 2/3-át külföldön értékesíti, jelentõs mennyiségben az EUországokban és az USA-ban. Gyógyszergyáraink többsége külföldi szakmai befektetõk tulajdonában van. Hogyan látnak munkához ezek után? Ehhez az európai kezdeményezéshez csatlakozott tehát az NKTH a hasonló, de nemzeti szintû pályázatával, amelyben a MAGYOSZ pályázat révén az akadémiai kutatóhelyek mellett részt vesznek a gyógyszeripar kutatás-fejlesztésben érdekelt kis- és középvállalkozások valamint a tradicionális hazai nagyvállatok. A Szövetség azt tervezi, hogy egy év alatt feltérképezzük a helyzetet munkaértekezleteken keresztül, amelyeken áttekintjük a már említett négy területet, hozzátéve a nanotechnológia és a hatósági szabályozás vonatkozásait. A munkaértekezletek összefoglalóiból készül majd el a stratégiai, majd a megvalósítási terv 2009 júniusára. A kész anyag, reméljük, jó lehetõséget ad majd az NKTH-nak arra, hogy célirányosabb pályázatokat írhasson ki a gyógyszeripar innovációs, EU-n belüli versenyképességének erõsítésére és az EU IMI tevékenységéhez való csatlakozásra, mondta el Vas Ádám professzor. Wellek Margit 2008/10 9

12 TECHNIKA GÉPIPAR Gépipari reneszánsz az Európai Unióban Az Európai Unió iparának a színpadán a gépipar ismét beigazolta a hozzáfûzött reményeket, és stabil növekedéssel az Unió iparának meghatározó szereplõjévé vált. Az európai gépipari vállalatokat tömörítõ Orgalime adatai szerint a 27 tagú EU-ban az idei elsõ félévben is tartani tudta a gépgyártás a 2007-es 5,8 százalékos növekedését. A gépipar mára az egész Unió ipari termelésének a 9 százalékát szolgáltatja. Az iparág történelmi csúcsokat döngetett 2007-ben, s az eddig az idei évben is tartani tudta a 8 százalékos termelésnövekedési tempót. A gépgyártást sorsdöntõnek tartják az Unió vezetõ tagállamaiban. Az uniós termelés zászlóshajójának szerepét betöltõ gigászi méretû német gépipar mellett a második helyet elfoglaló Olaszország szintén lendületes növekedést mutat, s mára az európai gépgyártás piacának a 21 százalékát képviseli, kétszeresen lekörözve a szintén kapaszkodó Franciaországot. Az európai gépipari szövetség tisztségviselõi kifejtették, hogy a nemzetközi pénzügyi válság leküzdését szolgáló EU-törekvések folyamatossá teszik a gépipar növekedését. NÖVEKVÕ SZERSZÁMGÉP- ÉS RO- BOTGYÁRTÁS Az októberi 26. milánói Bi-Mu/Sfortec gépgyártási szakkiállítás most kiadott adatai szerint az olasz szerszámgép- és robotgyártás, illetve automatizálás területén pozitív trendek honosultak meg, amit hûen tükröz az 5,3 százalékos bõvülés, amellyel ez a szektor beállította a 6,1 milliárd eurós termelési rekordot. Nemzetközi szakemberek szerint az idei növekedés még a pénzügyi válság hatására sem fog elfogyni, sõt, a lendületbõl 2009-ben is 1,4 százalékos gyarapodásra futja majd. Az eredmény hátterében az olasz gépipari kivitel 6,2 százalékos növekedése 3,2 milliárd eurós értékkel, valamint a belsõ piac felvevõ képességének a 6,7 százalékos 4,6 milliárd eurós bõvülése húzódik meg, ami a szakértõk szerint azt jelzi, hogy a gépipar nemcsak Németországban áll stabil lábakon. A 2007-es év elsõ feléhez képest az idei év hasonló szakaszában az olasz gép-ipari export 13,3 százalékkal növekedett. Az EU gépiparának a második legjelentõsebb szereplõje 14,9 százalékkal növelte a német piacra szánt kivitelét, de az USA piacára 9,1, Brazíliába 152,2, Ausztriába pedig 138,1 százalékkal gyarapította exportját. A szakemberek szerint mindezek az adatok azt jelzik, hogy az EU-ban valóságos gépipari reneszánsz zajlik. Ugyanakkor az Európán kívüli exportok tekintélyes felfutása az uniós országok gépiparának világméretû meghatározó szerepérõl szóló uniós jelentések állításait támasztják alá. ROBOTIZÁLT SZIGETEK A TERME- LÉSBEN Az európai szaksajtó a fent említettek mintegy alátámasztására egyre gyakrabban említi az olaszországi Brescia körüli ipari zónában fekvõ Visano székhellyel mûködõ ipari robotgyártó óriást, a 84 alkalmazottal 28 millió eurós árbevételt realizáló Tiesse Robot vállalatot. Az ipari robotgyártásban a világ élvonalát képviselõ cég 1992-ben kezdte meg az ipari robotok gyártását, amelyhez a japán Kawasaki és Toshiba cégekkel való együttmûködés jelentette a kiindulási pontot. A tekintélyes vállalati K+F-nek köszönhetõen a Tiesse elõször a szálhegesztés és a vágás robotizálását valósította meg, majd a tervezéstõl a kivitelezésig világméretekben az autógyártástól a mezõgazdasági gépeken keresztül a háztartási gépgyártásig úgynevezett robotizált szigeteket hozott létre kulcsrakész állapotban. Ez azt jelenti, hogy az említett területeken egész termelési folyamatok elvégzésére képes robotizált egységeket gyártanak. 3D-S GRAFIKAI SZOFTVERES TÁMOGATÁSSAL A hegesztés terén például a Tig, Mig, Mag, illetve a dupla szálas technológiákat alkalmazzák lézeres kísérõ szenzorokkal. A szerszámgépgyártásnál erõteljes robotizálást valósítottak meg, amelynek során a robotok keze alá szintén robotok adják a kisebb, illetve az akár több száz kilót nyomó alkatrészeket. A robotizált szigeteken az összeszerelési munkálatokat olyan 3D-s grafikai szoftveres támogatás segíti, amelynek mûködési alapelveit a tervezõk és szoftveres szakemberek helyett inkább a munkafolyamatot felügyelõ személyzet igényeire méretezték. Békés Sándor /10

13 HIRDETÉS TECHNIKA

14

15

16 TECHNIKA GÉPIPAR HORN-újdonságok az ABM-kiállításon Európa egyik legjelentõsebb fémipari vásárán, a stuttgarti ABM-n legutóbb a HORN szakmai sikert ért el innovált, új megmunkáló szerszámaival, amelyek közül néhányat itt mutatunk be. Rajtuk kívül ismertetjük a HORN-nak a spirálforgács-törõ új geometriájú vágólapjait is. 274-ES RENDSZER KM 16 MICRO-VAL ÉS GRAF-RENDSZER Az új befogópatronok felfogó egységekkel a KM 16 Micro (Kennametal-), valamint a Grafrendszerhez kibõvítik a már jól bevált H274/S274 típ. szerszámok alkalmazási területét. Ezek az egyenes és könyökös változatban szállítható megfogások lehetõvé teszik a rugalmasság látványos megnövelését a leszúrás, a hosszesztergálás és a menetesztergálás során és nemcsak a hosszesztergáló automatákon. Az alább bemutatott szerszámok: A DA típusú marót homlokmaráshoz és 45 -os letöréshez ugyanazon fordítható vágólapkával használhatjuk (a képen középen álló szerszám). DS rendszerû tiszta keményfémmaró és DM rendszerû cserélhetõ HM-fejes maró furatok letöréséhez (balra és jobbra a DAmaró mellett). Szabványosított letörõlapka. Az eddigi 45 -os törésszög kiegészítéseképpen immár 15, 20 és 30 -os szöghöz is (elõl keresztben fekvõ szerszám). HSK-T TÍPUSÚ ILLESZTÕ ESZ- TERGAKÉSEKHEZ A fõleg esztergakésekhez, de marókhoz is való befogóegység nagy pontosságot és fix ülést biztosít a pozícionálás során és ezzel a többfunkciós gépeknél garantálja a lehetõ legnagyobb pontosságot. Az alaptest többlépcsõs hosszméretválasztéka lehetõvé teszi az optimális hosszúság megválasztását a hozzátartozó kazetták figyelembe vételével is. Különbözõ kiviteli módozatban tudjuk szállítani: egyenes vagy 90 -os könyökben vagy 10 -onkénti orsóemelkedéshez külsõ megmunkáláshoz és kazettás fúrószárakhoz a belsõ megmunkálás számára HSK T 63 típusú közvetlen befogóval. HR-GEOMETRIA AZ S 229-ES FORDÍTHATÓ VÁGÓLAPHOZ A HR-geometria (hard roughing) annak a megoldásnak az elnevezése, amellyel a spirálforgács képzõdését küszöböljük ki. A lépcsõzetes kialakítású forgácsoló felület és a forgácsot kialakító vájat gondoskodik a kívánt rövid forgácsdarabkákról az elfolyás során. 636 TÍPUSÚ HAT VÁGÓLAPOS MARÓK KÖRINTERPOLÁCIÓHOZ Egészen 12 mm beszúrási mélységig lehet ezzel az újfajta körinterpolációs marószerszámmal hornyokat készíteni. A vágólapkák 1,5-tõl 3 mm szélességig terjedõ méretben szállíthatók. 35,7 mm-es vágókört választottunk, amely biztosítja ennek a marófajtának a korlátozás nélküli nagy teljesítõképességét. Szerszámtartónak a 332 típusú vágólapok szára használható. SZERSZÁMCSALÁD A LETÖRÉSHEZ A termékeknek ez a bõvítése lehetõvé teszi immár belsõ és külsõ hornyok letörését 15, 20, 30 és 45 -os letörési szöggel. Ezáltal a néhány cikk által már lefedett 45 os letörésû marás lehetõségét egyértelmûen kibõvítettük /10

17 GÉPIPAR TECHNIKA Az új HR-geometria megtöri a forgácsot a nagyolás és simítás során A szerszámcsere elkerülése végett gyakran használnak beszúró szerszámokat egyszerre horonybeszúrásához és valamilyen komplex kontúr esztergálásához. Ez a sokoldalúság azonban például kovácsolt munkadarabok megmunkálása során gondokat okozhat a képzõdõ spirálforgács miatt. A gyors és zavarmentes beszúráshoz a minõséggel szemben támasztott magas követelmények mellett olyan geometriára van szükség, amely rövid forgácsdarabkákat produkál mind az egybeni, mind a többfogásos metszés során és lehetõvé tesz kontúrt kialakító fogást a simítás alkalmával. Ennek során a hosszú szálas forgács, mint például a spirálforgács, mindenképpen elkerülendõ, mivel ez nagy térfogatú gombolyagot alkot és nehezen lehet a munkatérbõl eltávolítani. Amellett, hogy ez zavarokat okozhat a gép mûködésében és megsértheti a munkadarab felületét, a piacon lévõ szokásos beszúró szerszámok vágóélei is túlságosan érzékenyek az ilyenfajta terhelésre és könnyen megsérülhetnek. FORGÁCSTÖRÕ LÉPCSÕ/VÁJAT Az ilyen anyagok zavarmentes megmunkálásához fejlesztettük ki a HR (hard roughing) geometriát a lépcsõzetes kiképzésû forgácsoló felülettel és a forgácsot kialakító vájattal. Ez a geometria biztosítja a megkívánt rövid forgácsot az elfolyás során, különösen az olyan anyagoknál, amelyek hajlamosak a hosszú szálú forgácsképzõdésre. Az éleknek ezt az új kialakítását azonban nemcsak a szinterezéssel történõ elkészítésükkel optimalizáltuk, hanem új HR-geometria lépcsõzetes kialakítású forgácsoló felülettel és a forgácsot kialakító vájattal geometriai részletek révén forgácsolástechnikailag is stabilizáltuk. ELÕNYÖS AZ EGY- VAGY TÖBB- MENETES VÁGÁS SORÁN Kovácsolt munkadarabok telibe vágása során nagyon jó forgácstörési viselkedést lehet elérni vc = m/min vágási sebesség és f = 0,18-0,22 mm elõtolás mellett. A részleges vágás során a munkadarab stabilitásától és a feszültségétõl függõen lehet f 0,35 mm elõtolást választani. Ezek az értékek érvényesek nedves és száraz megmunkálásra. Az éleknél tapasztalható hõterhelési problémára, S229 tipusú fordítható vágólapkák HR-geometriával amely nagy munkadarab átmérõk és hosszantartó fogási idõ esetén fordulhat elõ, nyújt jó megoldást az új AS66 típusú hõálló keményfém-fajtánk. RAKTÁRRÓL SZÁLLÍTHATÓ A nagyolásnál fellépõ nagy vágóerõ stabil tartószerszámokat kíván meg. Ezért ajánljuk az új vágólapokhoz a kazettás vagy monoblokkos kivitelû szerszámtartókat. A radiális és tengelyirányú megmunkálás során fellépõ fokozott stabilitási követelmények miatt HR-geometriával csak az S229 típusú szinterezett vágólapok kaphatók. A vágólapokat 3, 4, 5, 6 és 8 mm szélességben raktárról tudjuk szállítani AS62 és AS66 minõségben. A legkisebb sarokrádiusz méret a 3 mm-es vágólap esetén 0,4 mm. HORN MAGYARORSZÁG Kft. H-9021 Gyõr, Szent István u. 10/a Tel.: Fax: /10 15

18 TECHNIKA GÉPIPAR A 2K lehetõvé teszi az összeegyeztethetetlent Egyszerûen könnyû 2008 újdonságai között a siegeni KABELSCHLEPP GmbH az EASYTRAX 0320 mûanyag láncot mutatja be, amelyben látszólag ellentmondásos tulajdonságok egyesülnek: nagyon stabil láncszerkezet nagy szabadonhordó hosszakhoz és hajlékony kengyelek a vezetékek gyors behelyezéséhez egyszerû benyomással. Ezt az intelligens 2K technológia teszi lehetõvé, amellyel a szerelési és cserélési idõk jelentõsen csökkennek. Pontosan a Hannoveri Vásárra készült el az EASYTRAX energiavezetõ. A 2K rövidítés a két egymáshoz kapcsolódó szerkezeti elemet jelenti: kemény lánctest puha kengyelekkel. Stabilitás és a rugalmasság egy láncon belül az anyagok keverése teszi ezt lehetõvé. FORDÍTHATÓ KENGYELEK A NAGY- FOKÚ KITÖLTÉSHEZ Az energiavezetõ lánc teste üvegszál erõsítésû speciális mûanyagból van. Ez a gazdaságos és mégis nagy értékû üvegszál-mûanyag kapcsolás nagy stabilitású könnyû láncformát tesz lehetõvé. Nem megerõsített anyagból levõ energiavezetõ láncokhoz képest a szabadonhordó hossz az EASYTRAX-nél majdnem a duplája. A kemény láncszemek egymásra helyezhetõk és összedughatók; így egyszerû összepattintással jön létre az alkalmazáshoz szükséges megfelelõ hosszúság. A lánctest rugalmas, hosszú Az új EASYTRAX 0320 nagyon stabil láncszerkezettel rendelkezik nagy szabadonhordó hosszakhoz és hajlékony kengyelekkel a vezetékek egyszerû benyomással történõ behelyezésére. életû speciális anyagból készült hajlékony lamellakengyelekkel van ellátva. Az energiavezetõ a megfelelõ vezetékek egyszerû bepattintásával gyorsan létrehozható. Ez nemcsak a szerelési idõket csökkenti, hanem a vezetékek esetleges cseréjét is egyszerûsíti és gyorsítja. A lamellarendszer különlegessége: a vezetékek benyomásakor a hajlékony kengyelek elõre fordulnak és nem lefelé. Így a lánc belsõ tere teljesen megmarad, a lánc keresztmetszetébõl nem veszítünk semmit. A kengyelek lefelé nyomásával a vezetékektõl helyet vennénk el és így csökkenne a kitöltés mértéke magyarázza Ingelore Roth- Stahl, a KABELSCHLEPP értékesítési vezetõje. A már behelyezett vezetékek gátolják a kengyelek mozgását. Ezenkívül az elõre forduló lamellakengyelekkel választófalas rendszereket lehet alkalmazni a vezetékek szétválasztására. A lefelé behajlítható kengyelek ilyenkor közvetlenül a választófalas rendszerre kerülnének rá, és nem hagynának elég helyet a vezetékek számára világít rá Roth-Stahl. Az átfogás speciális kialakításával az összekötõ csapszegek szilárdan vannak a lánctagra rögzítve, és biztos csatornát képeznek a vezetékek számára. Az intelligens 2K technológia. Stabilitás és hajlékonyság egy láncban az anyagok keverése teszi ezt lehetõvé. STABIL OLDALHELYZET A hajlítási sugárban és elõfeszített ütközõben az ütközõtagok el vannak zárva. Ez megakadályozza a kiakadást ezeken a helyeken, és lehetõvé teszi az energiavezetés kimondottan nagyfokú oldalstabilitását. Az energiavezetõ rendszerek siegeni specialistája minden alkalmazáshoz kínál alkalmas megoldást. A 30-as modellnél a lamellakengyelek külsõ sugárban nyithatók, a 40-es modellnél a belsõ sugárban. Az EASYTRAX-nél a csatlakozó derékszögek integrált, a húzó igénybevétel alól mentesítõ fésûvel rendelkeznek, amelyre a vezetékek gyorsan és fixen rögzíthetõk. A csatlakozó elemek egyszerû átdugásával különbözõ csatlakozási változatok hozhatók létre. A beépített zajtompításnak köszönhetõen a lánc különösen halkan mûködik. Az alacsony osztás miatt az EASYTRAX különösen csendesen üzemeltethetõ. Az ET 0320 gyártási sorozat belsõ magassága 18 és teljes magassága 25,6 milliméter. Azonnal szállíthatók 25 és 38 mm közötti belsõ szélességû láncok, továbbiak jönnek még. A hajlítási sugár standard módon 28, 38, 48, 75 vagy 100 mm, a 125 mm választható. Értékesítõi kapcsolat FIGRA-Mûszaki Kereskedelmi Kft Szentmiklósi út 14., H-1213 Budapest Telefon: +36-1/ Tel./Fax: +36-1/ /10

19 GÉPIPAR TECHNIKA Nagyszilárdságú acélok a gépgyártásban Egyre több gyártó alkalmaz nagyszilárdságú acélokat a gépgyártásban, amelyek speciális tulajdonságaik révén komoly mûszaki elõrelépést jelentenek a tervezõmérnökök számára. Ezek az acélok egyszerre rendelkeznek nagy szilárdsággal és jó kopásállósággal, amely tulajdonságok magas felületi minõséggel, megmunkálhatósággal és mérettûréssel kombinálva számtalan elõnyt garantálnak a megmunkálás és felhasználás során. Az ilyen, különleges minõségû acélok jellemzõ felhasználási területe a gépgyártás: a mezõgazdasági gépek, szállítóeszközök és emelõ berendezések gyártása, illetve a darugyártás. A Ruukki speciális acéljainak felhasználásával még nagyobb teherbírásúvá válhatnak ezen iparágak termékei, hiszen a kisebb súly, a nagyobb terhelhetõség és a kopásállóság a végtermék nagyobb teljesítményében és hosszabb élettartamában is megmutatkozik. Az erõs és kis szerkezetsúlyú acélok felhasználhatók a teherautók emelvényének könnyítésére, a munkagépek gémjének tartósabbá tételéhez, élettartamának meghosszabbításához is. Ilyen különleges acélokat használnak például a szállító berendezések emelvényeiben és tartószerkezetében, az emelõ szerkezetekben (pl. teleszkópos gémeknél), gépkocsi alkatrészekben, szerkezetépítési anyagokban, környezetvédelmi és újrahasznosító berendezésben (zúzógépekben és bálázókban) és bányászati berendezésekben is. A különbözõ felhasználási területek más-más tulajdonságot követelnek meg az acéltermékektõl. A Ruukki Optim sorozata egy ultra-nagyszilárdságú szerkezeti acél, amely növeli a szállító- és teherjármûvek hasznos terhelhetõségét, hiszen kisebb súly mellett ugyanakkora teherbírást garantál. Elsõsorban az emelõ, rakodó és szállítási berendezésekben alkalmazzák ezt a nagy erejû acélfajtát. A Ruukki Raex családja ezzel szemben kimagasló kopásállósága miatt kedvelt: a hagyományos kopásálló lemezeknél jobb felületi minõséggel, egyenességgel és vastagsági tûréssel rendelkezik, amelybõl adódóan az eredmény egy nagyobb erõsségû, kopásállóságú és könnyebb súlyú acél. Ezeket a tartós és kemény acélból készült, hosszú élettartamú részegységeket legfõképp a teherautók és ipari berendezések gyártása során alkalmazzák, ahol fontos, hogy az acél ne csak erõs és kopásálló, de megfelelõ felületi minõségû is legyen, amely vonzó megjelenést kölcsönöz a végterméknek. Az ilyen termékek nem csak a gyártóknak, de a végfelhasználók számára is hordoznak elõnyöket, hiszen az acél különösen nagy kopásállósága azt jelenti, hogy további megtakarítások érhetõk el a kopó alkatrészek költségein, azokat ugyanis így ritkábban kell cserélni. Mivel kiválóak a hegeszthetõségi tulajdonságai, és relatív jó hajlíthatósággal és könnyû szerkezetsúllyal rendelkezik, így a gyártási folyamat is gazdaságosabb. A keményített, felszínnyomásellenálló Raex kopásálló-acélt a teherautó platformokban, a földmunkagépek markoló fejében, és a zúzógépekben használják. A lézeracélt a hatékony lézerkivágáshoz tervezték, míg a fémmelbevont Litec acélt és különleges csöveket a biztonsági szerkezetekben a gépjármûiparban használják. A Ruukki Magyarországon is egyre több partnerrel rendelkezik, hatalmas hazai raktárbázisának köszönhetõen állandó, folyamatos szállítást tud garantálni, és legtöbb acélterméküket még speciális kívánság esetén is azonnal tudják szállítani. A Ruukki Metals termékeivel kapcsolatban bõvebb információért írjon a címre, vagy látogassa meg a weboldalt. 2008/10 17

20 TECHNIKA GÉPIPAR VSC 400 MODULAR Az EMAG cégcsoport folyamatosan tovább fejleszti a hagyományos gyártási megoldásokat. Az új, moduláris rendszerû gépcsalád elsõ tagja a VSC 400 MODULAR típusú esztergacentrum. Az EMAG cégcsoport évek óta a gyártási technológiák és gyártási folyamatmegoldások széles skáláját kínálja. A cégcsoport technológiai vállalatainak köszönhetõen szinte már nincs olyan forgácsolási feladat, amelyet az EMAG csoporton belül ne lehetne megoldani. Az EMAG csoport szerszámgépei a forgácsoló fémmegmunkálási feladatok teljes palettáját lefedik. A tokmányban megfogható munkadarabok, a tengely jellegû alkatrészek és a prizmatikus darabok megmunkálására alkalmas gépekkel az EMAG szinte valamennyi vevõi igényre az optimális gyártási megoldást tudja ajánlani. Az EMAG csoport kínálata a szériagyártású gépektõl a vevõspecifikus egyedi megoldásokig terjed. A VSC 400 MODULAR típusú gépekkel a kínálat most még teljesebbé vált. A moduláris gépcsalád átmenetet képez a szériagyártású standard gépek és a vevõi igényekre gyártott egyedi gépek között. Jól felszerelt gép: 12 db esztergaszerszámmal, vagy igény szerint akár 12 db hajtott fúró- és marószerszámmal sokféle megmunkálás végezhetõ el egy felfogásban. A különbözõ revolverfej variációknak köszönhetõen a VSC 400 MODULAR optimálisan alakítható a gyártási követelményekhez. VSC 400 MODULAR OPTI- MÁLIS MEGOLDÁS GYÁRTÓREND- SZEREKBEN TÖRTÉNÕ FELHASZ- NÁLÁSHOZ A VSC 400 MODU- LAR a szériagyártású és a vevõi igényre gyártott egyedi gépek elõnyeit egyesíti. Magas fokú szabványosítás társul a rugalmassággal, amelynek köszönhetõen egy géptípus alkalmazásával, elõre meghatározott mûködési építõegységekbõl összetett gyártósorokat lehet felépíteni. Ezáltal jelentõs tervezési munkaráfordítást lehet megtakarítani. Különféle revolverfej változatok, automatizáció elemek és vezérlések állnak rendelkezésre, így pl. a féktárcsa megmunkálásához komplett gyártórendszereket lehet kialakítani. Célunk az, hogy az elõre meghatározott részegységekkel a gyártórendszerek fejlesztési költségeit erõteljesen csökkentsük - magyarázza a VSC 400 MODU- LAR elõnyeit Dr. Andreas Mootz. A fejlesztési költségek csökkentését a vevõi specifikációk mérséklése és a magas fokú szabványosítás teszi lehetõvé. A tokmányban megfogható munkadarabok megmunkálására vonatkozó ajánlatkérések 90%-a megoldható a moduláris gépcsaláddal. Az EMAG természetesen továbbra is kínál olyan gyártási megoldásokat, amelyek vevõi elõírások szerint készülnek. Ebben az esetben nem a moduláris, hanem az egyedi gépcsalád kerül alkalmazásra. Gyártórendszerekhez optimális A nagyszámú mûködési építõegységnek köszönhetõen a VSC 400 MODULAR gépeket optimálisan lehet gyártórendszerekbe konfigurálni. A tervezési munka szinte teljes egészében kiesik, ennek köszönhetõen mintegy 20% költségmegtakarítás érhetõ el. VÁLTOZATLAN TELJESÍTMÉNY, ALACSONYABB ÁRON A VSC 400 MODULAR típusú függõleges esztergacentrum felépítésében és részegységeiben megegyezik az EMAG jól bevált VSC típusjelû gépcsaládjának függõleges eszterga-központjaival. A gépágy MINERALIT polimer beton, amelynek egyik legfontosabb jellemzõje a kiváló rezgéscsillapítás. Ez biztosítja a hosszú szerszám élettartamot és a magas felületi minõséget. A gépágyon található a portál kivitelû szán, amely a függõleges /10

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél Az elsődleges felhasználói igényeket......melyek a mélyebb leszúrási műveletek esetén jelentkeznek, az új szerszámok tervezésének korai szakaszában

Részletesebben

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN A KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOKBAN ÉS AZOK FONTOSSÁGA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN Pitó Enikő, KFI igazgató SZTE KKV-K SZEREPE AZ INNOVÁCIÓBAN REGIONÁLIS SZINTEN -FÓKUSZBAN

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta. Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform IVSZ Menta Dr. Bakonyi Péter BME EIT HUNGARNET Tartalom A Jövő Internetről röviden a várható fejlődés Az EU Jövő Internet stratégiája Hazai pályázatok A Platform

Részletesebben

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron

KARTONPALLET papír raklap. Az ideális raklap a legjobb áron KARTONPALLET papír raklap Az ideális raklap a legjobb áron általános termékek Erősített raklapok Szabvány méretű raklapok Keretek Raklap láb Könnyített raklapok Koncepció KARTONPALLET méretpontos, egyedi,

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. Megújult módszerekkel az innovációért Megújult módszerekkel az innovációért ELTE Innovációs nap 2012 Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Slezsák István Ügyvezető igazgatóhelyettes (istvan.slezsak@bayzoltan.hu) Budapest 2012.02.23. A Bay Zoltán

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline

KÚPOS LEMEZFÚRÓ. profiline KÚPOS LEMEZFÚRÓ profiline Termék leírása Az új RUKO nagyteljesítményű kúpos lemezfúróknál a forgácshornyok köszörülése CBN eljárással történik a tömör, edzett anyagba. A CBN (köbös bórnitrid) lényegesen

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához

A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához A HAKI szolgáltatásai az EHA fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához Békefi Emese és Dr. Váradi László Halászati és Öntözési Kutatóintézet SustainAqua Termelői Fórum Rétimajor, 2009. június 26. HAKI

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GINOP-2.1.1-15 A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Walter felfúró és finom-kiesztergáló szerszámok: Rendszerben a sikerért.

Walter felfúró és finom-kiesztergáló szerszámok: Rendszerben a sikerért. _ SZAKÉRTELEM A FORGÁCSOLÁSBAN Walter felfúró és finom-kiesztergáló szerszámok: Rendszerben a sikerért. Szerszámmegoldások Felfúrás és finom-kiesztergálás Walter Boring Walter Capto -val. Megszakított

Részletesebben

műhelyből sem hiányozhat.

műhelyből sem hiányozhat. Egyetlen műhelyből sem hiányozhat. A Bosch PBD 40 asztali fúrógép. ÚJ! A Bosch PBD 40 asztali fúrógép a legnagyobb fokú pontossághoz és kezelési komforthoz. További információkat a www.bosch-do-it.hu honlapon

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma

A hamarosan megjelenő GINOP pályázat prioritásai, keretösszegei és várható pályázatok száma A hamarosan megjelenő GINOP pályázat ai, keretösszegei és várható pályázatok száma 2014-2020 Uniós források kb. 133 pályázat kb. 2733 milliárd Ft 2015 GINOP kb. 70 pályázat kb. 830 milliárd Ft Várható

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23.

Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben. Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Kutatás-fejlesztési tevékenység az ELTE-Soft Kft-ben Dr. Gábori László ügyvezető HOUG felsőoktatási találkozó 2014.01.23. Előzmények 1999. OMFB Kooperációs Kutató Központ program, mely a tudomány, a kutatás,

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései

PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere és főbb célkitűzései A projekt módszertani megközelítései APP4INNO Projekt Establishment and promotion of new approaches and tools for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the South East Europe PROJEKTBEMUTATÁS A projekt háttere

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015

AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. AZ MTA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJÁNAK JÖVŐKÉPE 2010 2015 HORVÁTH GYULA TELJESÍTMÉNYMUTATÓK

Részletesebben

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28.

KKV-knak szóló pályázati lehetőségek. Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. KKV-knak szóló pályázati lehetőségek Vántora Virág Pécs, 2010. június 28. 1. FP7 - Research for the Benefit of SMEs 2. Konzorcium építő pályázat 3. Bonus pályázat 4. Marie Curie Actions 5. KKV-knak szóló

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform

Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Németh Vilmos főosztályvezető Budapest, 2011. május 3. Nemzeti Technológiai Platformok Nemzeti Technológiai Platformok Szakterületek: Informatika/Információs

Részletesebben

ITDH Euro Info Központ szolgáltatásai dr. Kerekes György EIC háttér Alapította: Európai Bizottság, Vállalkozási Ipari Főigazgatóság Cél: Európai Unió területén működő kkv-k hatékony piaci szereplésének

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról

Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014. augusztus 26. Összefoglalás Magyarországnak a 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodásáról Általános információk A partnerségi megállapodás öt alapot

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft.

Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Innovációs pályázati lehetőségek Mogyorósi Péter Laser Consult Kft. Laser Consult Kft 1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációt támogató pályázatai Asbóth Oszkár program Baross Gábor program

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

1. Számviteli beszámoló: 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása: A beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként megtekinthető. 1.2. Könyvvizsgálat: Az alapítvány nem könyvvizsgálatra kötelezett 1.3.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben

- 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz

- 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz - 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz A Continental megkezdte az új harmadik generációs abroncsszéria értékesítését 17,5 22,5 colos méretekben a rohamosan

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai

Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Széchenyi2020 első vállalkozói pályázatai Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014.10.22. Készítette: ECONOSERVE Pályázati Kft. Büki Péter Benedek Bálint Tematika Széchenyi2020 Pályázati

Részletesebben

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 a hosszabb élettartamért. Tartós acél esztergálás

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 a hosszabb élettartamért. Tartós acél esztergálás Inveio Uni-directional crystal orientation a hosszabb élettartamért Tartós acél esztergálás Megbízható élek Az északi félteke egy kis országában a Sandvik Coromant szakemberekből álló csoportja olyan anyagminőséget

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

2008. március 13. "Partnerség a versenyben"

2008. március 13. Partnerség a versenyben 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter Bemutatkozás 2008.március 13. Partnerség a versenyben Mire támaszkodunk? I. Alakulás ideje: 2007. október 5. Következtetés: A klaszter hivatalosan

Részletesebben

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22.

Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére. 2013. november 22. Kormányzati ösztönzők az innovatív vállalkozások részére 2013. november 22. Innovációs teljesítmény - EU Innovation Scoreboard 2013 Innovációs Alap A 2013-as kiírású pályázatok státusza (VKSZ integrált

Részletesebben

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő AOS (Advanced Onsite Sensor) funkcióval ellátott indukciós jeladó Kézi mérőeszközök és adatátviteli rendszerek Új! ABS Digimatic Tolómérő Új költséghatékony standard DIGIMATIC

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804,

MEZŐGAZDASÁGI GÉP ALKATRÉSZ KENŐANYAG - SZERVIZ Telephely: 7522 Kaposújlak, 610-es Fő út, 095/3 hrsz. Telefon: 82/713-274, 82/714-030, 30/336-9804, METAL-FACH bálázók Z562 A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach elsőként az országban alkalmazott olyan innovatív gyártási módszert, ahol a megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

MOBILITÁS ÉS MULTIMÉDIA NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2008. JÚNIUS 16.

MOBILITÁS ÉS MULTIMÉDIA NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2008. JÚNIUS 16. MOBILITÁS ÉS MULTIMÉDIA NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2008. JÚNIUS 16. MEGALAKULÁS 1. 2008. június 11-én megalakult a Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform közel 40 alapító

Részletesebben

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Innovációs Folyamatok Problémái és Megoldásai Prof. Dr. Hajtó János Dunaharaszti 2011 Március 31.

Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Innovációs Folyamatok Problémái és Megoldásai Prof. Dr. Hajtó János Dunaharaszti 2011 Március 31. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Innovációs Folyamatok Problémái és Megoldásai Prof. Dr. Hajtó János Dunaharaszti 2011 Március 31. MÜTF a tudásmenedzsment regionális központja A Modern Üzleti Tudományok

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke

KIEMELÉSEK. A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012. Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke KIEMELÉSEK A kereskedelmi forgalomban lévő biotechnológiai/gm növények globális helyzete: 2012 Clive James, az ISAAA alapítója és elnöke A szerző által az egy milliárd szegény, éhes embernek, a sorsuk

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban

Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Az infoszféra tudást közvetítő szerepe a mai társadalomban Charaf Hassan Egyetemi docens, BME Tartalom Általános tényadatok Trendek számokban Magyarország: az infoszféra helyzete Az informatikai kutatások

Részletesebben

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperatív Kutatási Központ () Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Lukovszki Csaba lukovszki@etik.bme.hu

Részletesebben

Kompetencia a tervezésben és a technológiában AVERMANN. Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta

Kompetencia a tervezésben és a technológiában AVERMANN. Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta AVERMANN Kiváló minőségű gépek és berendezések gyártása 1946 óta AVERMANN AVERMANN Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Osnabrück Németország AVERMANN Laser- und Kant- Zentrum GmbH Amt Wachsenburg Németország

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év

Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Veszélyben a magyar gyógyszeripari kutatás-fejlesztés Richter 110 év Bogsch Erik 2011. december 14. Richter Gedeon Nyrt. Innováció-orientált, vertikálisan integrált, magyarországi központú multinacionális

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj pályázat

Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj pályázat Moholy-Nagy László formatervezési ösztöndíj pályázat Előzetes információ a 2011-es pályázatról A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN

JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN JEGYZŐKÖNYV, AMELY KÉSZÜLT AZ "ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERKUTATÁSÉRT" KURATÓRIUMI ÜLÉSÉN 2009. JÚNIUS 23-ÁN Helyszín: Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

Részletesebben