A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben."

Átírás

1 Anna párbeszéd 1

2 1. rész Egy világvallás Minden korok Megígértje A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben. A bahá iok Bahá u lláh követői, Aki hitük szerint Minden Korszak Megígértje. Ahogyan te is tudod szinte minden nép hagyományaiban megtalálható az ígéret egy olyan jövőről, amikor béke és harmónia uralkodik majd a földön és az emberiség jólétben él. Mi úgy hisszük, hogy a megígért idő elérkezett, és hogy Bahá u lláh az a nagyszerű Személyiség, Kinek Tanításai képessé teszik az emberiséget egy új világ felépítésére. Egyik Írásában Bahá u lláh azt mondja: Amit az Úr elrendelt, az egész világ gyógyulásának biztos gyógyszereként és leghatalmasabb eszközeként, az minden népének egyesítése egy egyetemes Ügyben, egy közös Hitben. 5 Isten megismerhetetlen Isten a Teremtő Szeretetből teremtettünk Az örök Szövetség Az Isteni Megnyilvánulás Bahá u lláh Tanításai közül elsőként Istenről és a Vele való kapcsolatunkról szólót fejtem ki. Bahá u lláh azt tanítja nekünk, hogy Isten megismerhetetlen az Ő Lényegében. Ez azt jelenti, hogy nem alkotnunk képet Istenről az elménkben úgy gondolva Rá, mint például egy emberre. Általánosságban az, amit megalkottak, képtelen megérteni alkotóját. Például egy asztal nem képes megérteni az asztalos természetét, aki őt készítette. Az asztalos létezése teljesen felfoghatatlan az általa készített tárgyak számára. Isten minden dolog teremtője. Ő hozta létre az eget és a földet, annak hegyeivel és völgyeivel, sivatagjaival és tengereivel, folyóival, rétjeivel és fáival. Isten teremtette az állatokat, és Isten teremtette az emberi lényt. A teremtés mögött húzódó ok Bahá u lláh elmondja nekünk a szeretet. Így szól: Ó, ember fia! Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek. Szeress, hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és megtölthessem lelkedet az élet szellemével. 6 Tehát, bár Isten létezése messze meghaladja a megértésünket, szeretete folyamatosan összekapcsolódik életünkkel és lényünkkel. Az a mód, ahogy ez a szeretet felénk áramlik, az Ő Örökkévaló Szövetségén keresztül történik. E szerint az Örökkévaló Szövetség szerint soha nem hagy magunkra és útmutatás nélkül minket. Valahányszor az emberiség eltávolodik Tőle és elfelejti Tanításait, megjelenik Isten egyik Megnyilvánulása, és ismertté teszi Isten Akaratát és Célját számunkra. A szó megnyilvánít azt jelenti, hogy feltárni, előhozni valamit, ami korábban ismeretlen volt. Isten Megnyilvánulásai azok a különleges Lények, Akik kinyilatkoztatják az emberiségnek az Igét és Isten Akaratát; tehát ha Rájuk hallgatunk, Isten Hívására válaszolunk. Van egy az anyagi világból vett példa, ami segít nekünk megérteni a Megnyilvánulás fogalmát, ahogyan Bahá u lláh tanította. Ebben a világban a nap minden meleg és fény forrása, amely nélkül az élet nem létezne bolygónkon. Mégis a nap maga nem száll alá a földre, és ha megpróbálnánk megközelíteni, teljesen megsemmisülnénk. De tegyük fel, hogy veszünk egy szépen csiszolt tükröt és a nap felé fordítjuk. Látni fogjuk benne a nap képét, és minél tökéletesebben csiszolt a tükör, annál tökéletesebb 2

3 lesz a kép. Isten Megnyilvánulásai olyanok, mint a tökéletes Tükrök, amelyek Isten Fényét teljes Ragyogásában verik vissza. És ezek a Tükrök mind ugyanazt a Fényt tükrözik vissza. Amíg Isten elérhetetlen, ezek a tökéletes Lények időről-időre eljönnek hozzánk, közöttünk élnek, útmutatást adnak nekünk és megtöltenek bennünket az anyagi és szellemi haladáshoz szükséges energiával. Elérkezett az idő egy új Megnyilvánulás eljövetelére Szerencsés vagy, hogy azok szerint az Isten küldötte Tanítások szerint neveltek, amelyeket Ő körülbelül kétezer éve küldött az emberiségnek Megnyilvánulásán, Jézus Krisztuson keresztül, Akinek az Isten Fia az Állása. Most egy új Megnyilvánulás, Bahá u lláh Akinek a címe azt jelenti, hogy az Isten Dicsősége Tanításait fogadhatod be. Bahá u lláh Tanításai tökéletes harmóniában vannak Jézus Krisztus Tanításaival, de ezek az emberiség mai állapotára irányulnak. Ha egy pillanatra elgondolkozol az emberiség helyzetén, biztosan egyetértesz azzal, hogy az idő megérett egy másik Isteni Megnyilvánulás megjelenésére. Hadd idézzek neked egy részt Bahá u lláh Írásaiból, amely arról a Napról beszél, amelyben mi élünk: Ez az a Nap, melyen Isten legkiválóbb kegyei kiáradtak az emberekre, a Nap, melyen leghatalmasabb kegyelme minden teremtett dolgot áthatott. A világ népeire hárul, hogy a különbözőségeket összebékítsék, valamint hogy tökéletes egységben és békében lakozzanak az Ő gondossága és szerető kedvessége Fájának árnyékában rész Az emberiség egysége A következő, amit Bahá u lláh Tanításai közül szeretnék bemutatni, a bahá í hit fő céljával kapcsolatos, mely az emberiség egyesítése. A bahá í tanítások azt mondják nekünk, hogy egyetlen fának vagyunk a gyümölcsei és egy ágnak a levelei. Bár fizikailag és érzelmileg különbözünk egymástól, és eltérő tehetségekkel és képességekkel rendelkezünk, mindannyian ugyanabból a gyökérből hajtunk ki; mindannyian ugyanahhoz az emberi családhoz tartozunk. Az emberiséget egy hatalmas kerthez lehet hasonlítani, ahol egymás mellett mindenféle formájú, színű és illatú virágok nyílnak. Ebben a változatosságban rejlik a kert szépsége és bája. Nem szabad megengedni, hogy a közöttünk létező különbségek testi jellegzetességeinkben, vérmérsékletünkben, hátterünkben, gondolatainkban és véleményeinkben konfliktust és viszályt szítsanak. Az emberi faj tagjait az emberiség kertjében növekvő gyönyörű virágoknak kell lássuk, és boldoggá kell tegyen minket az, hogy ehhez a kerthez tartozunk. Csatlakozz hozzánk Bahá u lláh által megmutatott jövő építésében Jóllehet az emberiség egysége egy tagadhatatlan igazság, a föld népei olyan messzire vannak tőle, hogy egyesítésük nem könnyű feladat. Aki úgy dönt, hogy csatlakozik a bahá í közösséghez, az részt vesz velünk együtt az egység felépítésére és fenntartására irányuló erőfeszítéseinkben. Mindannyian arra törekszünk, hogy gondolatainkat és tetteinket összhangba hozzuk az emberiség egységébe vetett hitünkkel. Azt tanultuk, hogy amikor a háború gondolata megjelenik a fejünkben, azonnal ki kell cserélnünk azt a béke gondolatával. Amikor a gyűlölet érzése kezd alakot ölteni szívünkben, azonnal a szeretet érzésére kell azt cserélni. Minden lehetséges dolgot meg kell tegyünk, hogy felülkerekedjünk előítéleteinken. A faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, kultúra, vallás és nemek alapján történő előítéletek egy jobb világ építésének legnagyobb akadályai közé tartoznak. A bahá í írásokban rengeteg rész tanít minket arra, hogyan járjunk az egység útján, és hogyan segítsünk másokat ugyanerre az ösvényre. Van egy csodálatos részlet Abdu l-bahá egyik beszédéből ahol azt mondja: Bahá u lláh megrajzolta az egység körét, elkészítette a tervet minden nép 3

4 egyesítésére és mindannyiuknak az egyetemes egység sátrának menedéke alá gyűjtésére. Ez az Isteni Bőkezűség műve, és mindannyiunknak szívvel-lélekkel addig kell fáradoznia, amíg az egység valósága megvalósul közöttünk, és ahogy dolgozunk, úgy adatik meg majd nekünk az erő rész A Nagyság jelei Bahá u lláh szenvedései és hatása Bahá u lláh 1817-ben, Teheránban született, Irán fővárosában. Kisgyermek korától kezdve kivételes képességek jelei mutatkoztak Nála. Otthon tanították, és nem járt iskolába, Istentől azonban vele született tudást kapott. Bahá u lláh nemesi családból származott, és ifjú felnőtt korában magas állást kínáltak fel Neki a királyi udvarban, de Ő visszautasította azt. Az idejét az elnyomottak, betegek és szegények segítésére, valamint az igazságosság védelmére kívánta szentelni. Bahá u lláh életéből két szempontot szeretnék kiemelni. Az egyik a sok szenvedés, amit el kellett viselnie. A másik az óriási hatás, amit az emberek szívére és értelmére gyakorolt. Valójában mindkettő jellemző az összes Isteni Megnyilvánulás életére. Bahá u lláh szenvedései abban a percben kezdődtek, amikor kiállt hirdetni Isten Ügyét. Egész élete száműzetésben, börtönben és üldöztetésben telt el. Teheránban láncra verve egy sötét, bűzös verembe vetették. Azután négyszer száműzték egyre tovább, egyik országból a másikba, míg végül az Oszmán Birodalom börtönvárosába, Akkóba küldték. Ott szenvedései olyan mértéket öltöttek, hogy Akkót csak mint a Legnagyobb börtön -t emlegeti. Egyik táblájában ezt olvassuk: Napjaidban emlékezzél meg napjaimról és gyötrelmeimről és száműzetésemről ebben a távoli tömlöcben. És légy oly állhatatos az én szeretetemben, hogy szíved sohse ingadozzon, még ha az ellenségek kardcsapásai záporoznának is rád, és az egek és a föld is felkelnének ellened. 10 Bahá u lláh a következőket mondja szenvedéseiről: Az Örök Szépség eltűrte, hogy láncba verjék, hogy az emberiség megszabadulhasson láncaitól, és hagyta, hogy rabbá tegyék ebben a leghatalmasabb erődben, hogy az egész világ elnyerhesse valódi szabadságát. A fájdalom poharát az utolsó cseppig ürítette, hogy a föld minden népe maradandó boldogságot nyerhessen, és öröm töltse el őket. Ilyen a te Urad kegyelme, a Könyörületesé, a Legirgalmasabbé. Elfogadtuk a megaláztatást, ó ti Isten egységében hívők, hogy felemeltessetek, és számos nyomorúságot szenvedtünk, hogy gyarapodjatok és viruljatok. Ő, Ki eljött, hogy az egész világot újra teremtse, ó nézzétek, hogyan kényszerítették Őt ebbe a legsivárabb városba azok, akik Isten mellé társakat állítanak. 11 Az Igazság Fényét nem lehet egykönnyen kioltani Két nagyhatalmú uralkodó, a perzsa király és a török szultán udvara mindent megtettek, hogy ellenszegüljenek Bahá u lláh-nak és tanításainak. De az Igazság Fényét nem lehet egyszerűen kioltani. A víz, melyet a tűzre öntenek a lángok elfojtására, olajjá változik, és a tűz még nagyobb erővel lángol fel. Semmi sem akadályozhatta Bahá u lláh növekvő befolyását. Minél messzebb száműzték a hatóságok, annál több embert ragadtak meg a tanításai és annál többen ismerték fel hatalmát és méltóságát. Az állandó üldöztetés dacára Bahá u lláh folytatta Isten Szavának kinyilatkoztatását több mint 40 éven keresztül, és annyi szeretetet és szellemi erőt árasztott e világra, hogy Ügyének végső győzelme bizonyos. Bahá u lláh 1892-ben hunyt el. Sírszentélye, mely a bahá íok számára a föld 4

5 legszentebb pontja, Akkó városának közelében fekszik. 4. rész Az Ő eljövetelének Hírnöke a Báb Jó néhány évvel azelőtt, hogy Bahá u lláh kijelentette küldetését, Isten egy külön Hírnököt küldött előre, hogy bejelentse Bahá u lláh jövetelét. E nagy Hírnök A Báb nevet vette fel, ami Kapu -t jelent. Valóban kapu volt Isten megismeréséhez és az emberi lét új korához. Hat évig szüntelenül hirdette, hogy egy újabb Isteni Megnyilvánulás megjelenése közeleg, és előkészítette az utat Annak jövetelére. Elmondta az embereknek, hogy egy új korszak hajnalában élnek, a megígért Isten Napjának hajnalában. Felszólította őket, hogy tisztítsák meg szívüket a földi hiúságoktól, hogy felismerhessék Azt, Akit Isten hamarosan ki fog nyilvánítani. Ezrek és ezrek fogadták el a Báb üzenetét és kezdték a tanításait követni. De Irán kormánya és a nagyhatalmú papság, mely a tömegeket uralta, szembeszállt Vele. Követőit üldözték, és sokukat megölték. Maga a Báb 31 éves korában mártírhalált halt, amikor a kormány rendeletére egy nyilvános téren egy katonai ezred tüzet nyitott Rá. Íme a Báb két imája: Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd: dicsőség az Úrnak! Ő az Isten! Mindenek az Ő szolgái és követik parancsolatait. 12 Mondd: az Úr ad megelégedést mindenek fölött. A mennyben és a földön nem segíthet más, csak Isten. Valóban, Ő Önmagában a Mindentudó, a Fenntartó és a Mindenható. 13 Különösen az első imát sok bahá í kívülről tudja, és nehézségek idején hangosan vagy magukban szavalják. Képek a Szent Földről Mártírhalála után a Báb maradványait tanítványai titokban egyik helyről a másikra mentették, mindig rejtegetve a Hit ellenségei elől. Végül a Szent Földre, a Kármelhegyre vitték. A Báb Sírszentélye Haifában, más Szent Helyek ebben a városban és Akkóban, ami az öböl szemközti partján fekszik. Ma ezekben az iker-városokban található a Bahá í Hit szellemi és igazgatási világközpontja szellemi központja, mert itt vannak a Báb és Bahá u lláh Sírszentélyei más Szent Helyek mellett; igazgatási központja, mert a Hit legfelsőbb igazgatási testületének, az Igazság Egyetemes Házának a székhelye is a Kármel-hegyen van. 5. rész A Szövetség Bahá í életünk legfontosabb elve, hogy Bahá u lláh Szövetségébe léptünk. Mint tudod, minden vallásban az Alapító Próféta halála után a tanítványai között nagy viták támadtak azzal az eredménnyel, hogy a vallás különböző felekezetekre, szektákra szakadt. A szakadást sokszor egyesek becsvágya, nagyratörése okozta, de amikor nézeteltérések merültek fel még az őszinte hívek között is arról, hogy mit jelentenek a Próféta szavai, nem volt senki, akit a Megnyilvánulás Maga hatalmazott volna fel, hogy eldöntse a kérdést. Ez is hozzájárult az ellentétek és viszály kialakulásához. Minden eltérő értelmezés egy újabb szekta leszakadásához vezetett. 5

6 A Szövetség középpontja Bahá u lláh megóvta a Saját Hitét ilyen szakadástól azáltal, hogy felruházta egy páratlan erővel, a Szövetség erejével. Halála előtt írásban és félreérthetetlenül kifejezte, hogy Ő Utána minden bahá í Abdu l-bahá-hoz forduljon vezetésért. Abdu l-bahá-t, Bahá u lláh legidősebb fiát ezért az Ő szavai egyedüli értelmezőjének és Szövetsége Középpontjának nevezték. Fiát Bahá u lláh Maga nevelte és oktatta. Abdu l-bahá már gyermekkorában felismerte atyja elhivatottságát és osztozott szenvedéseiben. Ő volt Bahá u lláh legnagyobb ajándéka az emberiség számára: a bahá í tanítások Tökéletes Példája. Abdu l-bahá 77 évet élt e földön. Azon az éjszakán született, amikor1844-ben a Báb kijelentette küldetését, és 1921 novemberében halt meg. Élete szenvedéssel volt teli, de mindenkit, akivel találkozott, a legnagyobb örömmel és boldogsággal töltött el. Atyja elhunyta után a felelősség az egész bahá í közösségért az Ő vállára nehezedett, és Ő éjjel-nappal azon munkálkodott, hogy terjessze a Hitet Keleten és Nyugaton. Táblák ezreit írta egyéneknek és csoportoknak mindenfelé, és magyarázta Atyja tanításait. Az Ő értelmezései ma a Bahá í Szent Iratok lényeges részét képezik. Abdu l-bahá-ra, Bahá u lláh Szövetségének Középpontjára támaszkodva a világ bahá í hívői egységesen igyekeznek bahá í életet élni, és egy új kultúrát felépíteni. Bahá u lláh-nak tett ígéretünk szerint szeretnünk kell egymást, és Abdu l-bahá-ban látjuk az emberi szeretet tökéletes példáját. Emlékezünk, hogy ki kell állnunk az igazságosság mellett, nagylelkűnek kell lennünk, elnézőnek mások hibái iránt, és Abdu l-bahá példájából tanuljuk az igazságosságot, nagylelkűséget és megbocsátást. Ő Rá figyelve, mindenek előtt állandóan tudatában vagyunk Bahá u lláh Szövetségének, mely tiltja követőinek az egység felbomlását, és arra kötelez bennünket mint egységes világközösséget, hogy az emberiség egységének szilárd megalapozásán munkálkodjunk. A Védnök Végrendeletében Abdu l-bahá az unokáját nevezte ki a Hit Védnökének, és halála után Shoghi Effendi lett a Tanítások felhatalmazott értelmezője. 36 éven át folytatta nagyapja munkáját, magyarázva az isteni Megnyilvánulások szavait és megalapozva a Hitet a földgolyó minden részén. Öt és fél évvel az ő halála után a világ bahá í hivői megválasztották az Igazságosság Egyetemes Házát olyan módon, ahogyan azt Bahá u lláh elképzelte és Abdu l-bahá és Shoghi Effendi világosan leírták. Az Igazságosság Egyetemes Háza a Hit legfelsőbb testülete, melyhez ma minden bahá í irányításért fordul. 6. rész Tartsd meg parancsolataimat az Én szépségem szerelméért A kötelező ima, mint Bahá u lláh egyik törtvénye Az utolsó témával kapcsolatos eszmék,, hosszabb elgondolkodást igényelnek. Később részletesebben foglalkozhatunk a témával. De most hagy folytassam egy pár további elv bemutatásával. Minden vallás egyik legfontosabb részét képezik a törvények, melyeket a Megnyilvánulás az emberiség számára hoz, hogy a helyes útra vezessen. A törvények és parancsolatok egy része örökérvényű, más része viszont változó, amint az emberiség fejlődik és előrehalad. Nem szabad úgy gondolnunk a bahá í törvényekre, mint parancsok és tilalmak sorozatára. Bahá u lláh azt mondja nekünk, hogy az Ő törvényei szeretõ gondviselésem lámpásai szolgáim között, és irgalmam kulcsai teremtményeimnek. 3 Ne is a büntetéstől való félelmünk miatt engedelmeskedjünk a törvényeknek, hanem amint a Legszentebb Könyvében világosan kimondja: Tartsátok meg parancsolataimat az Én szépségem szerelméért. 14 Ez érthetőbb lesz, ha a bahá í törvényekből pár példát említek. Az anyagi világban az embernek naponta kell ennie. Ez az emberi test igénye; ha nem eszünk, megbetegszünk és hamarosan meghalunk. Mondhatjuk tehát, hogy a napi étkezés a 6

7 fizikai lét törvénye, amit be kell tartani. Bahá u lláh egyik parancsolata, hogy minden nap imádkozzunk. Testünkhöz hasonlóan, a lelkünknek is szüksége van táplálékra, és az ima biztosítja a szellemi növekedésünk táplálékát. A Báb, Bahá u lláh és Abdu l- Bahá számtalan gyönyörű imát hagyott ránk, melyeket magunkban vagy az összejöveteleken elmondhatunk. Vannak különleges és kötelező imák. Az egyik kötelező imát a bahá íok naponta délután mondják. Ez így szól: Tanúságot teszek, ó Istenem, hogy azért teremtettél, hogy megismerjelek és imádjalak Téged. Bizonyságot teszek ebben a pillanatban az én erőtlenségemről és a Te hatalmadról, az én szegénységemről és a Te bőségedről. Nincs más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való. 15 A kibeszélés tilalma Egy másik parancsolatában Bahá u lláh megtiltja mások megszólását és rágalmazását. Ez igen fontos, ha meggondoljuk, hogy az egység egyik legnagyobb ellensége a pletyka, a megszólás. Sajnos, az emberek között mindenütt bevett szokás lett mások hibáiról beszélni a hátuk mögött. Mindenki csak a mások hibáival foglalkozik, melyek egyre nagyobbakká válnak az állandó emlegetés által. Abdu l- Bahá arra int, hogy tegyük éppen ennek az ellenkezőjét. Ha valakiben tíz jó tulajdonságot látunk és egy rosszat, csak a tíz jóra koncentráljunk, sőt, ha valakinek tíz rossz tulajdonsága van és csak egy jó, akkor csak ezt az egy jót lássuk. Ó, trónom kísérője! Ne halljad a rosszat, és ne lásd a rosszat, ne alázd meg magad sóhajjal, sírással! Gonosz beszéd ne hagyja el ajkad, és te sem hallasz olyat! Ne túlozd mások hibáit, hogy a tieidet se túlozzák! Ne örülj, ha másokat megaláznak, hogy ne lássák a te megaláztatásodat! Így éld életed, mely rövidebb egy tűnő pillanatnál, makulátlan lélekkel, mocsoktalan szívvel, tiszta gondolatokkal, megszentelten, hogy szabadon, boldogan hagyhasd el egykor e halandó keretet, s visszatérhess a titokzatos Édenbe, és az Örök királyságban lakozhass mindörökké. 16 Az alkohol fogyasztása, mint korunk társadalmának egyik legnagyobb problémája Bár minket ilyen fiatalon ez még nem érint annyira, de tudnod kell, hogy Bahá u lláh tiltja az alkoholt, és persze a kábítószereket is. Az alkohol valóban az egyik legnagyobb társadalmi kór ma a világban. Ez az erőszak egyik leggyakoribb oka, és az egészséges családi élet felbomlásának is. Nehéz megérteni azt, hogy miért vesznek magukhoz az emberek olyasmit, ami megtámadja az elméjüket, és képtelenné teszi őket a tiszta gondolkodásra. Az alkohol az embereket szégyenletes viselkedésre és tettekre készteti, pedig igazából nemesnek teremtettünk Bahá u lláh a következőt mondja a nemes természetünkről: Ó Szellem fia! Gazdagnak teremtettelek, miért kényszeríted magad a szegénységbe? Nemessé tettelek, hová alacsonyítod le magad? A tudás lényegéből adtam neked életet, miért keresed a világosságot bárki másnál Rajtam kívül? A szeretet agyagából formáltalak téged, miért, hogy mégis másokkal törődsz? Önmagadba nézz, hogy megtalálhass Engem, ki benned lakozik hatalmasan, erősen és önmagamtól létezőn. 17 A gyermekek nevelésének kötelessége Báhá u lláh egy másik parancsolata a szülők és a társadalom kötelességéről szól a gyerekek nevelését illetően. Abdu l-bahá ezt jól megvilágítja: Ezért Isten szeretteinek és az Irgalmas szolgálólányainak szívvel-lélekkel kell nevelniük gyermekeiket, és tanítani őket az erény és tökéletesség iskolájában. Ebben nem szabad lankadniuk, nem szabad, hogy hatástalanok legyenek. 7

8 Valóban, jobb lenne egy csecsemőnek, ha egyáltalán nem élne, mint hogy tudatlanságban nőjön fel, mert az az ártatlan csöppség, későbbi életében számtalan hiányossággal fog küszködni, melyekért az emberek visszautasítják és őt okolják, Isten pedig felelősségre vonja és elszámoltatja. Micsoda bűn lenne ez, és micsoda mulasztás! Isten szeretteinek és az Irgalmas szolgálólányainak az első kötelessége ez: minden lehetséges eszközzel törekedniük kell, hogy taníttassák mind a fiúkat, mind a lányokat; a lányokat éppúgy mint a fiúkat, semmiféle különbség nincs közöttük. Mindegyik tudatlansága szégyenletes, és hanyagság mind két esetben elítélendő. Egyenlők-e azok, akik tudással rendelkeznek, azokkal, akik tudatlanok? rész Meghívás az Ő Hitéhez való csatlakozásra Az egyén, mint az első résztvevő Az földi élet összehasonlítása az anyaméhben fejlődő magzattal A közösség, mint a második résztvevő Intézményrendszer, mint harmadik résztvevő A Bahá í Hit egy jól szervezett vallás, melynek célja nem kevesebb, mint az egész emberiség egyesítése. Érdemes úgy gondolnunk a bahá íok munkájára, mint egy világcivilizáció felépítésére. Az Igazságosság Egyetemes Háza három résztvevőt nevezett meg ebben a munkában, mindegyiket nagyon fontos szereppel. Az első az egyéni hívő. Minden egyén kötelessége, hogy hű legyen a Szövetséghez, igyekezzen a saját életét Bahá u lláh tanításaival összhangba hozni, szolgálja az emberiséget, mindig abban a tudatban, hogy az életnek nincs vége a halállal, és hogy a kapcsolatunk Istennel örökre szól. A halál után lelkünk felszabadul és folyamatosan Isten felé halad az örökkévalóságban. A földi életünk nagyon hasonló az embrió állapotához az anyaméhben. A kilenc hónap alatt a gyermek olyan képességeket szemeket, füleket, karokat, stb. fejleszt ki, melyekre később, ebben a világban lesz csak szüksége. Hasonlóan, nekünk is itt kell azokat a szellemi képességeket kifejleszteni, melyekre szükségünk lesz Isten más világaiban a továbbhaladásra. Persze ezt a célt nem érhetjük el azáltal, hogy csak elgondolkozunk rajta. Fáradoznunk kell, szolgálni embertársainkat, és megosztani velük az elnyert tudásunkat. A második résztvevő a közösség. Az emberek nem magányosságra teremtettek. Közösségekben élünk és együtt kell dolgoznunk az új civilizáció építésén. A helyi közösség áll hozzánk legközelebb, melyet a városunk vagy településünk bahá í hívői alkotnak. A helyi közösségben tanulunk együttműködni, együtt fejlődni és egységessé válni. Nem csak a helyi közösség tagjai vagyunk, hanem az országosé és a bahá í világközösségé is, amely állandóan nő a legkülönbözőbb vallású, fajú és nemzetiségű emberekkel gazdagodva. Az Igazságosság Egyetemes Háza szerint a Hit intézményei képezik a harmadik résztvevőt az új civilizáció építésében. Bahá u lláh sok rendelkezése a jövő társadalmának berendezésére vonatkozik. A múltban az isteni Megnyilvánulások nem sokat mondtak arról, hogyan szervezkedjenek a követőik. A hívőknek maguknak kellett kitalálni, hogyan tegyék ezt. Ezzel szemben a Bahá í Hitben Bahá u lláh egy Igazgatási Rendet is előírt, ami azt jelenti, hogy megmondta, milyen intézményeket kell felállítani, hogyan kell azoknak működni, és hogyan kellene az emberiséget kormányozni. 8

9 Már említettem a Legfelsőbb Testületet, az Igazságosság Egyetemes Házát. Minden országban a bahá íok évente választják az Országos Szellemi Tanácsot, és minden településen a Helyi Szellemi Tanácsot. A Bahá í Hitben nincsenek papok vagy hittudósok, a Helyi Szellemi Tanács vezeti a közösség ügyeit és figyel az egyes hívők helyzetére. A helyi Tanács kilenc tagból áll, akiket a közösség minden felnőtt tagja imádságos légkörben titkosan választ meg. A Szellemi Tanácsok igen fontosak a bahá íoknak. Általuk tanuljuk, hogyan kell az emberi ügyeket igazgatni, hogyan lehet a társadalomban egy új rendszert létrehozni, nevezetesen Bahá u lláh új Világrendjét. Egy imakönyv ajándékozása Ó Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet! Tisztítsd meg szívemet! Gyújts fényt elmémben! Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt, hanem boldog és vidám. Ó Istenem! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen oldalaival. Ó Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó Uram! 19 9

Bahá í imák gyerekeknek

Bahá í imák gyerekeknek Bahá í imák gyerekeknek Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi Tanácsa, Budapest, 2013 ISBN 978-963-87806-5-2 Nyomdai ügyintézés: Mesterprint Nyomda Kft. Áldott az a pont, az a ház, az a hely,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Channának. 1 2 Nagyon régen, mielőtt megszülettél, 'Abdu'lBahá ellátogatott Amerikába. Az utazás alatt Amerikában

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

www.lovegodgreatly.com

www.lovegodgreatly.com Copyright 2014 by Angela Perritt & Amanda Buhler kizárólag A Szeresd Nagyon Istent csoport felhasználására! A Szeresd Nagyon Istent anyagai ingyenesek gyülekezeti és személyes használatara, amennyiben

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Hit Gyülekezete Hitvallása

Hit Gyülekezete Hitvallása ISTEN Isten szellem, legfelsőbb, láthatatlan és halhatatlan lény, valóságos személy, Aki teremtője, fenntartója és kormányzója az egész világmindenségnek (láthatóknak és láthatatlanoknak egyaránt). Székhelye

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról

IRÁNYTŰ. a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról IRÁNYTŰ a végtelenhez Csaba testvér gondolatai az isteni parancsolatokról Lektorálta Futó Károly Szerkesztette és a verseket válogatta Karikó Éva A bibliai idézetek a Szent István Társulat által kiadott

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben