A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben."

Átírás

1 Anna párbeszéd 1

2 1. rész Egy világvallás Minden korok Megígértje A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben. A bahá iok Bahá u lláh követői, Aki hitük szerint Minden Korszak Megígértje. Ahogyan te is tudod szinte minden nép hagyományaiban megtalálható az ígéret egy olyan jövőről, amikor béke és harmónia uralkodik majd a földön és az emberiség jólétben él. Mi úgy hisszük, hogy a megígért idő elérkezett, és hogy Bahá u lláh az a nagyszerű Személyiség, Kinek Tanításai képessé teszik az emberiséget egy új világ felépítésére. Egyik Írásában Bahá u lláh azt mondja: Amit az Úr elrendelt, az egész világ gyógyulásának biztos gyógyszereként és leghatalmasabb eszközeként, az minden népének egyesítése egy egyetemes Ügyben, egy közös Hitben. 5 Isten megismerhetetlen Isten a Teremtő Szeretetből teremtettünk Az örök Szövetség Az Isteni Megnyilvánulás Bahá u lláh Tanításai közül elsőként Istenről és a Vele való kapcsolatunkról szólót fejtem ki. Bahá u lláh azt tanítja nekünk, hogy Isten megismerhetetlen az Ő Lényegében. Ez azt jelenti, hogy nem alkotnunk képet Istenről az elménkben úgy gondolva Rá, mint például egy emberre. Általánosságban az, amit megalkottak, képtelen megérteni alkotóját. Például egy asztal nem képes megérteni az asztalos természetét, aki őt készítette. Az asztalos létezése teljesen felfoghatatlan az általa készített tárgyak számára. Isten minden dolog teremtője. Ő hozta létre az eget és a földet, annak hegyeivel és völgyeivel, sivatagjaival és tengereivel, folyóival, rétjeivel és fáival. Isten teremtette az állatokat, és Isten teremtette az emberi lényt. A teremtés mögött húzódó ok Bahá u lláh elmondja nekünk a szeretet. Így szól: Ó, ember fia! Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek. Szeress, hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és megtölthessem lelkedet az élet szellemével. 6 Tehát, bár Isten létezése messze meghaladja a megértésünket, szeretete folyamatosan összekapcsolódik életünkkel és lényünkkel. Az a mód, ahogy ez a szeretet felénk áramlik, az Ő Örökkévaló Szövetségén keresztül történik. E szerint az Örökkévaló Szövetség szerint soha nem hagy magunkra és útmutatás nélkül minket. Valahányszor az emberiség eltávolodik Tőle és elfelejti Tanításait, megjelenik Isten egyik Megnyilvánulása, és ismertté teszi Isten Akaratát és Célját számunkra. A szó megnyilvánít azt jelenti, hogy feltárni, előhozni valamit, ami korábban ismeretlen volt. Isten Megnyilvánulásai azok a különleges Lények, Akik kinyilatkoztatják az emberiségnek az Igét és Isten Akaratát; tehát ha Rájuk hallgatunk, Isten Hívására válaszolunk. Van egy az anyagi világból vett példa, ami segít nekünk megérteni a Megnyilvánulás fogalmát, ahogyan Bahá u lláh tanította. Ebben a világban a nap minden meleg és fény forrása, amely nélkül az élet nem létezne bolygónkon. Mégis a nap maga nem száll alá a földre, és ha megpróbálnánk megközelíteni, teljesen megsemmisülnénk. De tegyük fel, hogy veszünk egy szépen csiszolt tükröt és a nap felé fordítjuk. Látni fogjuk benne a nap képét, és minél tökéletesebben csiszolt a tükör, annál tökéletesebb 2

3 lesz a kép. Isten Megnyilvánulásai olyanok, mint a tökéletes Tükrök, amelyek Isten Fényét teljes Ragyogásában verik vissza. És ezek a Tükrök mind ugyanazt a Fényt tükrözik vissza. Amíg Isten elérhetetlen, ezek a tökéletes Lények időről-időre eljönnek hozzánk, közöttünk élnek, útmutatást adnak nekünk és megtöltenek bennünket az anyagi és szellemi haladáshoz szükséges energiával. Elérkezett az idő egy új Megnyilvánulás eljövetelére Szerencsés vagy, hogy azok szerint az Isten küldötte Tanítások szerint neveltek, amelyeket Ő körülbelül kétezer éve küldött az emberiségnek Megnyilvánulásán, Jézus Krisztuson keresztül, Akinek az Isten Fia az Állása. Most egy új Megnyilvánulás, Bahá u lláh Akinek a címe azt jelenti, hogy az Isten Dicsősége Tanításait fogadhatod be. Bahá u lláh Tanításai tökéletes harmóniában vannak Jézus Krisztus Tanításaival, de ezek az emberiség mai állapotára irányulnak. Ha egy pillanatra elgondolkozol az emberiség helyzetén, biztosan egyetértesz azzal, hogy az idő megérett egy másik Isteni Megnyilvánulás megjelenésére. Hadd idézzek neked egy részt Bahá u lláh Írásaiból, amely arról a Napról beszél, amelyben mi élünk: Ez az a Nap, melyen Isten legkiválóbb kegyei kiáradtak az emberekre, a Nap, melyen leghatalmasabb kegyelme minden teremtett dolgot áthatott. A világ népeire hárul, hogy a különbözőségeket összebékítsék, valamint hogy tökéletes egységben és békében lakozzanak az Ő gondossága és szerető kedvessége Fájának árnyékában rész Az emberiség egysége A következő, amit Bahá u lláh Tanításai közül szeretnék bemutatni, a bahá í hit fő céljával kapcsolatos, mely az emberiség egyesítése. A bahá í tanítások azt mondják nekünk, hogy egyetlen fának vagyunk a gyümölcsei és egy ágnak a levelei. Bár fizikailag és érzelmileg különbözünk egymástól, és eltérő tehetségekkel és képességekkel rendelkezünk, mindannyian ugyanabból a gyökérből hajtunk ki; mindannyian ugyanahhoz az emberi családhoz tartozunk. Az emberiséget egy hatalmas kerthez lehet hasonlítani, ahol egymás mellett mindenféle formájú, színű és illatú virágok nyílnak. Ebben a változatosságban rejlik a kert szépsége és bája. Nem szabad megengedni, hogy a közöttünk létező különbségek testi jellegzetességeinkben, vérmérsékletünkben, hátterünkben, gondolatainkban és véleményeinkben konfliktust és viszályt szítsanak. Az emberi faj tagjait az emberiség kertjében növekvő gyönyörű virágoknak kell lássuk, és boldoggá kell tegyen minket az, hogy ehhez a kerthez tartozunk. Csatlakozz hozzánk Bahá u lláh által megmutatott jövő építésében Jóllehet az emberiség egysége egy tagadhatatlan igazság, a föld népei olyan messzire vannak tőle, hogy egyesítésük nem könnyű feladat. Aki úgy dönt, hogy csatlakozik a bahá í közösséghez, az részt vesz velünk együtt az egység felépítésére és fenntartására irányuló erőfeszítéseinkben. Mindannyian arra törekszünk, hogy gondolatainkat és tetteinket összhangba hozzuk az emberiség egységébe vetett hitünkkel. Azt tanultuk, hogy amikor a háború gondolata megjelenik a fejünkben, azonnal ki kell cserélnünk azt a béke gondolatával. Amikor a gyűlölet érzése kezd alakot ölteni szívünkben, azonnal a szeretet érzésére kell azt cserélni. Minden lehetséges dolgot meg kell tegyünk, hogy felülkerekedjünk előítéleteinken. A faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, kultúra, vallás és nemek alapján történő előítéletek egy jobb világ építésének legnagyobb akadályai közé tartoznak. A bahá í írásokban rengeteg rész tanít minket arra, hogyan járjunk az egység útján, és hogyan segítsünk másokat ugyanerre az ösvényre. Van egy csodálatos részlet Abdu l-bahá egyik beszédéből ahol azt mondja: Bahá u lláh megrajzolta az egység körét, elkészítette a tervet minden nép 3

4 egyesítésére és mindannyiuknak az egyetemes egység sátrának menedéke alá gyűjtésére. Ez az Isteni Bőkezűség műve, és mindannyiunknak szívvel-lélekkel addig kell fáradoznia, amíg az egység valósága megvalósul közöttünk, és ahogy dolgozunk, úgy adatik meg majd nekünk az erő rész A Nagyság jelei Bahá u lláh szenvedései és hatása Bahá u lláh 1817-ben, Teheránban született, Irán fővárosában. Kisgyermek korától kezdve kivételes képességek jelei mutatkoztak Nála. Otthon tanították, és nem járt iskolába, Istentől azonban vele született tudást kapott. Bahá u lláh nemesi családból származott, és ifjú felnőtt korában magas állást kínáltak fel Neki a királyi udvarban, de Ő visszautasította azt. Az idejét az elnyomottak, betegek és szegények segítésére, valamint az igazságosság védelmére kívánta szentelni. Bahá u lláh életéből két szempontot szeretnék kiemelni. Az egyik a sok szenvedés, amit el kellett viselnie. A másik az óriási hatás, amit az emberek szívére és értelmére gyakorolt. Valójában mindkettő jellemző az összes Isteni Megnyilvánulás életére. Bahá u lláh szenvedései abban a percben kezdődtek, amikor kiállt hirdetni Isten Ügyét. Egész élete száműzetésben, börtönben és üldöztetésben telt el. Teheránban láncra verve egy sötét, bűzös verembe vetették. Azután négyszer száműzték egyre tovább, egyik országból a másikba, míg végül az Oszmán Birodalom börtönvárosába, Akkóba küldték. Ott szenvedései olyan mértéket öltöttek, hogy Akkót csak mint a Legnagyobb börtön -t emlegeti. Egyik táblájában ezt olvassuk: Napjaidban emlékezzél meg napjaimról és gyötrelmeimről és száműzetésemről ebben a távoli tömlöcben. És légy oly állhatatos az én szeretetemben, hogy szíved sohse ingadozzon, még ha az ellenségek kardcsapásai záporoznának is rád, és az egek és a föld is felkelnének ellened. 10 Bahá u lláh a következőket mondja szenvedéseiről: Az Örök Szépség eltűrte, hogy láncba verjék, hogy az emberiség megszabadulhasson láncaitól, és hagyta, hogy rabbá tegyék ebben a leghatalmasabb erődben, hogy az egész világ elnyerhesse valódi szabadságát. A fájdalom poharát az utolsó cseppig ürítette, hogy a föld minden népe maradandó boldogságot nyerhessen, és öröm töltse el őket. Ilyen a te Urad kegyelme, a Könyörületesé, a Legirgalmasabbé. Elfogadtuk a megaláztatást, ó ti Isten egységében hívők, hogy felemeltessetek, és számos nyomorúságot szenvedtünk, hogy gyarapodjatok és viruljatok. Ő, Ki eljött, hogy az egész világot újra teremtse, ó nézzétek, hogyan kényszerítették Őt ebbe a legsivárabb városba azok, akik Isten mellé társakat állítanak. 11 Az Igazság Fényét nem lehet egykönnyen kioltani Két nagyhatalmú uralkodó, a perzsa király és a török szultán udvara mindent megtettek, hogy ellenszegüljenek Bahá u lláh-nak és tanításainak. De az Igazság Fényét nem lehet egyszerűen kioltani. A víz, melyet a tűzre öntenek a lángok elfojtására, olajjá változik, és a tűz még nagyobb erővel lángol fel. Semmi sem akadályozhatta Bahá u lláh növekvő befolyását. Minél messzebb száműzték a hatóságok, annál több embert ragadtak meg a tanításai és annál többen ismerték fel hatalmát és méltóságát. Az állandó üldöztetés dacára Bahá u lláh folytatta Isten Szavának kinyilatkoztatását több mint 40 éven keresztül, és annyi szeretetet és szellemi erőt árasztott e világra, hogy Ügyének végső győzelme bizonyos. Bahá u lláh 1892-ben hunyt el. Sírszentélye, mely a bahá íok számára a föld 4

5 legszentebb pontja, Akkó városának közelében fekszik. 4. rész Az Ő eljövetelének Hírnöke a Báb Jó néhány évvel azelőtt, hogy Bahá u lláh kijelentette küldetését, Isten egy külön Hírnököt küldött előre, hogy bejelentse Bahá u lláh jövetelét. E nagy Hírnök A Báb nevet vette fel, ami Kapu -t jelent. Valóban kapu volt Isten megismeréséhez és az emberi lét új korához. Hat évig szüntelenül hirdette, hogy egy újabb Isteni Megnyilvánulás megjelenése közeleg, és előkészítette az utat Annak jövetelére. Elmondta az embereknek, hogy egy új korszak hajnalában élnek, a megígért Isten Napjának hajnalában. Felszólította őket, hogy tisztítsák meg szívüket a földi hiúságoktól, hogy felismerhessék Azt, Akit Isten hamarosan ki fog nyilvánítani. Ezrek és ezrek fogadták el a Báb üzenetét és kezdték a tanításait követni. De Irán kormánya és a nagyhatalmú papság, mely a tömegeket uralta, szembeszállt Vele. Követőit üldözték, és sokukat megölték. Maga a Báb 31 éves korában mártírhalált halt, amikor a kormány rendeletére egy nyilvános téren egy katonai ezred tüzet nyitott Rá. Íme a Báb két imája: Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd: dicsőség az Úrnak! Ő az Isten! Mindenek az Ő szolgái és követik parancsolatait. 12 Mondd: az Úr ad megelégedést mindenek fölött. A mennyben és a földön nem segíthet más, csak Isten. Valóban, Ő Önmagában a Mindentudó, a Fenntartó és a Mindenható. 13 Különösen az első imát sok bahá í kívülről tudja, és nehézségek idején hangosan vagy magukban szavalják. Képek a Szent Földről Mártírhalála után a Báb maradványait tanítványai titokban egyik helyről a másikra mentették, mindig rejtegetve a Hit ellenségei elől. Végül a Szent Földre, a Kármelhegyre vitték. A Báb Sírszentélye Haifában, más Szent Helyek ebben a városban és Akkóban, ami az öböl szemközti partján fekszik. Ma ezekben az iker-városokban található a Bahá í Hit szellemi és igazgatási világközpontja szellemi központja, mert itt vannak a Báb és Bahá u lláh Sírszentélyei más Szent Helyek mellett; igazgatási központja, mert a Hit legfelsőbb igazgatási testületének, az Igazság Egyetemes Házának a székhelye is a Kármel-hegyen van. 5. rész A Szövetség Bahá í életünk legfontosabb elve, hogy Bahá u lláh Szövetségébe léptünk. Mint tudod, minden vallásban az Alapító Próféta halála után a tanítványai között nagy viták támadtak azzal az eredménnyel, hogy a vallás különböző felekezetekre, szektákra szakadt. A szakadást sokszor egyesek becsvágya, nagyratörése okozta, de amikor nézeteltérések merültek fel még az őszinte hívek között is arról, hogy mit jelentenek a Próféta szavai, nem volt senki, akit a Megnyilvánulás Maga hatalmazott volna fel, hogy eldöntse a kérdést. Ez is hozzájárult az ellentétek és viszály kialakulásához. Minden eltérő értelmezés egy újabb szekta leszakadásához vezetett. 5

6 A Szövetség középpontja Bahá u lláh megóvta a Saját Hitét ilyen szakadástól azáltal, hogy felruházta egy páratlan erővel, a Szövetség erejével. Halála előtt írásban és félreérthetetlenül kifejezte, hogy Ő Utána minden bahá í Abdu l-bahá-hoz forduljon vezetésért. Abdu l-bahá-t, Bahá u lláh legidősebb fiát ezért az Ő szavai egyedüli értelmezőjének és Szövetsége Középpontjának nevezték. Fiát Bahá u lláh Maga nevelte és oktatta. Abdu l-bahá már gyermekkorában felismerte atyja elhivatottságát és osztozott szenvedéseiben. Ő volt Bahá u lláh legnagyobb ajándéka az emberiség számára: a bahá í tanítások Tökéletes Példája. Abdu l-bahá 77 évet élt e földön. Azon az éjszakán született, amikor1844-ben a Báb kijelentette küldetését, és 1921 novemberében halt meg. Élete szenvedéssel volt teli, de mindenkit, akivel találkozott, a legnagyobb örömmel és boldogsággal töltött el. Atyja elhunyta után a felelősség az egész bahá í közösségért az Ő vállára nehezedett, és Ő éjjel-nappal azon munkálkodott, hogy terjessze a Hitet Keleten és Nyugaton. Táblák ezreit írta egyéneknek és csoportoknak mindenfelé, és magyarázta Atyja tanításait. Az Ő értelmezései ma a Bahá í Szent Iratok lényeges részét képezik. Abdu l-bahá-ra, Bahá u lláh Szövetségének Középpontjára támaszkodva a világ bahá í hívői egységesen igyekeznek bahá í életet élni, és egy új kultúrát felépíteni. Bahá u lláh-nak tett ígéretünk szerint szeretnünk kell egymást, és Abdu l-bahá-ban látjuk az emberi szeretet tökéletes példáját. Emlékezünk, hogy ki kell állnunk az igazságosság mellett, nagylelkűnek kell lennünk, elnézőnek mások hibái iránt, és Abdu l-bahá példájából tanuljuk az igazságosságot, nagylelkűséget és megbocsátást. Ő Rá figyelve, mindenek előtt állandóan tudatában vagyunk Bahá u lláh Szövetségének, mely tiltja követőinek az egység felbomlását, és arra kötelez bennünket mint egységes világközösséget, hogy az emberiség egységének szilárd megalapozásán munkálkodjunk. A Védnök Végrendeletében Abdu l-bahá az unokáját nevezte ki a Hit Védnökének, és halála után Shoghi Effendi lett a Tanítások felhatalmazott értelmezője. 36 éven át folytatta nagyapja munkáját, magyarázva az isteni Megnyilvánulások szavait és megalapozva a Hitet a földgolyó minden részén. Öt és fél évvel az ő halála után a világ bahá í hivői megválasztották az Igazságosság Egyetemes Házát olyan módon, ahogyan azt Bahá u lláh elképzelte és Abdu l-bahá és Shoghi Effendi világosan leírták. Az Igazságosság Egyetemes Háza a Hit legfelsőbb testülete, melyhez ma minden bahá í irányításért fordul. 6. rész Tartsd meg parancsolataimat az Én szépségem szerelméért A kötelező ima, mint Bahá u lláh egyik törtvénye Az utolsó témával kapcsolatos eszmék,, hosszabb elgondolkodást igényelnek. Később részletesebben foglalkozhatunk a témával. De most hagy folytassam egy pár további elv bemutatásával. Minden vallás egyik legfontosabb részét képezik a törvények, melyeket a Megnyilvánulás az emberiség számára hoz, hogy a helyes útra vezessen. A törvények és parancsolatok egy része örökérvényű, más része viszont változó, amint az emberiség fejlődik és előrehalad. Nem szabad úgy gondolnunk a bahá í törvényekre, mint parancsok és tilalmak sorozatára. Bahá u lláh azt mondja nekünk, hogy az Ő törvényei szeretõ gondviselésem lámpásai szolgáim között, és irgalmam kulcsai teremtményeimnek. 3 Ne is a büntetéstől való félelmünk miatt engedelmeskedjünk a törvényeknek, hanem amint a Legszentebb Könyvében világosan kimondja: Tartsátok meg parancsolataimat az Én szépségem szerelméért. 14 Ez érthetőbb lesz, ha a bahá í törvényekből pár példát említek. Az anyagi világban az embernek naponta kell ennie. Ez az emberi test igénye; ha nem eszünk, megbetegszünk és hamarosan meghalunk. Mondhatjuk tehát, hogy a napi étkezés a 6

7 fizikai lét törvénye, amit be kell tartani. Bahá u lláh egyik parancsolata, hogy minden nap imádkozzunk. Testünkhöz hasonlóan, a lelkünknek is szüksége van táplálékra, és az ima biztosítja a szellemi növekedésünk táplálékát. A Báb, Bahá u lláh és Abdu l- Bahá számtalan gyönyörű imát hagyott ránk, melyeket magunkban vagy az összejöveteleken elmondhatunk. Vannak különleges és kötelező imák. Az egyik kötelező imát a bahá íok naponta délután mondják. Ez így szól: Tanúságot teszek, ó Istenem, hogy azért teremtettél, hogy megismerjelek és imádjalak Téged. Bizonyságot teszek ebben a pillanatban az én erőtlenségemről és a Te hatalmadról, az én szegénységemről és a Te bőségedről. Nincs más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való. 15 A kibeszélés tilalma Egy másik parancsolatában Bahá u lláh megtiltja mások megszólását és rágalmazását. Ez igen fontos, ha meggondoljuk, hogy az egység egyik legnagyobb ellensége a pletyka, a megszólás. Sajnos, az emberek között mindenütt bevett szokás lett mások hibáiról beszélni a hátuk mögött. Mindenki csak a mások hibáival foglalkozik, melyek egyre nagyobbakká válnak az állandó emlegetés által. Abdu l- Bahá arra int, hogy tegyük éppen ennek az ellenkezőjét. Ha valakiben tíz jó tulajdonságot látunk és egy rosszat, csak a tíz jóra koncentráljunk, sőt, ha valakinek tíz rossz tulajdonsága van és csak egy jó, akkor csak ezt az egy jót lássuk. Ó, trónom kísérője! Ne halljad a rosszat, és ne lásd a rosszat, ne alázd meg magad sóhajjal, sírással! Gonosz beszéd ne hagyja el ajkad, és te sem hallasz olyat! Ne túlozd mások hibáit, hogy a tieidet se túlozzák! Ne örülj, ha másokat megaláznak, hogy ne lássák a te megaláztatásodat! Így éld életed, mely rövidebb egy tűnő pillanatnál, makulátlan lélekkel, mocsoktalan szívvel, tiszta gondolatokkal, megszentelten, hogy szabadon, boldogan hagyhasd el egykor e halandó keretet, s visszatérhess a titokzatos Édenbe, és az Örök királyságban lakozhass mindörökké. 16 Az alkohol fogyasztása, mint korunk társadalmának egyik legnagyobb problémája Bár minket ilyen fiatalon ez még nem érint annyira, de tudnod kell, hogy Bahá u lláh tiltja az alkoholt, és persze a kábítószereket is. Az alkohol valóban az egyik legnagyobb társadalmi kór ma a világban. Ez az erőszak egyik leggyakoribb oka, és az egészséges családi élet felbomlásának is. Nehéz megérteni azt, hogy miért vesznek magukhoz az emberek olyasmit, ami megtámadja az elméjüket, és képtelenné teszi őket a tiszta gondolkodásra. Az alkohol az embereket szégyenletes viselkedésre és tettekre készteti, pedig igazából nemesnek teremtettünk Bahá u lláh a következőt mondja a nemes természetünkről: Ó Szellem fia! Gazdagnak teremtettelek, miért kényszeríted magad a szegénységbe? Nemessé tettelek, hová alacsonyítod le magad? A tudás lényegéből adtam neked életet, miért keresed a világosságot bárki másnál Rajtam kívül? A szeretet agyagából formáltalak téged, miért, hogy mégis másokkal törődsz? Önmagadba nézz, hogy megtalálhass Engem, ki benned lakozik hatalmasan, erősen és önmagamtól létezőn. 17 A gyermekek nevelésének kötelessége Báhá u lláh egy másik parancsolata a szülők és a társadalom kötelességéről szól a gyerekek nevelését illetően. Abdu l-bahá ezt jól megvilágítja: Ezért Isten szeretteinek és az Irgalmas szolgálólányainak szívvel-lélekkel kell nevelniük gyermekeiket, és tanítani őket az erény és tökéletesség iskolájában. Ebben nem szabad lankadniuk, nem szabad, hogy hatástalanok legyenek. 7

8 Valóban, jobb lenne egy csecsemőnek, ha egyáltalán nem élne, mint hogy tudatlanságban nőjön fel, mert az az ártatlan csöppség, későbbi életében számtalan hiányossággal fog küszködni, melyekért az emberek visszautasítják és őt okolják, Isten pedig felelősségre vonja és elszámoltatja. Micsoda bűn lenne ez, és micsoda mulasztás! Isten szeretteinek és az Irgalmas szolgálólányainak az első kötelessége ez: minden lehetséges eszközzel törekedniük kell, hogy taníttassák mind a fiúkat, mind a lányokat; a lányokat éppúgy mint a fiúkat, semmiféle különbség nincs közöttük. Mindegyik tudatlansága szégyenletes, és hanyagság mind két esetben elítélendő. Egyenlők-e azok, akik tudással rendelkeznek, azokkal, akik tudatlanok? rész Meghívás az Ő Hitéhez való csatlakozásra Az egyén, mint az első résztvevő Az földi élet összehasonlítása az anyaméhben fejlődő magzattal A közösség, mint a második résztvevő Intézményrendszer, mint harmadik résztvevő A Bahá í Hit egy jól szervezett vallás, melynek célja nem kevesebb, mint az egész emberiség egyesítése. Érdemes úgy gondolnunk a bahá íok munkájára, mint egy világcivilizáció felépítésére. Az Igazságosság Egyetemes Háza három résztvevőt nevezett meg ebben a munkában, mindegyiket nagyon fontos szereppel. Az első az egyéni hívő. Minden egyén kötelessége, hogy hű legyen a Szövetséghez, igyekezzen a saját életét Bahá u lláh tanításaival összhangba hozni, szolgálja az emberiséget, mindig abban a tudatban, hogy az életnek nincs vége a halállal, és hogy a kapcsolatunk Istennel örökre szól. A halál után lelkünk felszabadul és folyamatosan Isten felé halad az örökkévalóságban. A földi életünk nagyon hasonló az embrió állapotához az anyaméhben. A kilenc hónap alatt a gyermek olyan képességeket szemeket, füleket, karokat, stb. fejleszt ki, melyekre később, ebben a világban lesz csak szüksége. Hasonlóan, nekünk is itt kell azokat a szellemi képességeket kifejleszteni, melyekre szükségünk lesz Isten más világaiban a továbbhaladásra. Persze ezt a célt nem érhetjük el azáltal, hogy csak elgondolkozunk rajta. Fáradoznunk kell, szolgálni embertársainkat, és megosztani velük az elnyert tudásunkat. A második résztvevő a közösség. Az emberek nem magányosságra teremtettek. Közösségekben élünk és együtt kell dolgoznunk az új civilizáció építésén. A helyi közösség áll hozzánk legközelebb, melyet a városunk vagy településünk bahá í hívői alkotnak. A helyi közösségben tanulunk együttműködni, együtt fejlődni és egységessé válni. Nem csak a helyi közösség tagjai vagyunk, hanem az országosé és a bahá í világközösségé is, amely állandóan nő a legkülönbözőbb vallású, fajú és nemzetiségű emberekkel gazdagodva. Az Igazságosság Egyetemes Háza szerint a Hit intézményei képezik a harmadik résztvevőt az új civilizáció építésében. Bahá u lláh sok rendelkezése a jövő társadalmának berendezésére vonatkozik. A múltban az isteni Megnyilvánulások nem sokat mondtak arról, hogyan szervezkedjenek a követőik. A hívőknek maguknak kellett kitalálni, hogyan tegyék ezt. Ezzel szemben a Bahá í Hitben Bahá u lláh egy Igazgatási Rendet is előírt, ami azt jelenti, hogy megmondta, milyen intézményeket kell felállítani, hogyan kell azoknak működni, és hogyan kellene az emberiséget kormányozni. 8

9 Már említettem a Legfelsőbb Testületet, az Igazságosság Egyetemes Házát. Minden országban a bahá íok évente választják az Országos Szellemi Tanácsot, és minden településen a Helyi Szellemi Tanácsot. A Bahá í Hitben nincsenek papok vagy hittudósok, a Helyi Szellemi Tanács vezeti a közösség ügyeit és figyel az egyes hívők helyzetére. A helyi Tanács kilenc tagból áll, akiket a közösség minden felnőtt tagja imádságos légkörben titkosan választ meg. A Szellemi Tanácsok igen fontosak a bahá íoknak. Általuk tanuljuk, hogyan kell az emberi ügyeket igazgatni, hogyan lehet a társadalomban egy új rendszert létrehozni, nevezetesen Bahá u lláh új Világrendjét. Egy imakönyv ajándékozása Ó Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet! Tisztítsd meg szívemet! Gyújts fényt elmémben! Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt, hanem boldog és vidám. Ó Istenem! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen oldalaival. Ó Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó Uram! 19 9

Bahá í imák gyerekeknek

Bahá í imák gyerekeknek Bahá í imák gyerekeknek Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi Tanácsa, Budapest, 2013 ISBN 978-963-87806-5-2 Nyomdai ügyintézés: Mesterprint Nyomda Kft. Áldott az a pont, az a ház, az a hely,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A bahá í hit hitvallása és vallásgyakorlata (összefoglaló)

A bahá í hit hitvallása és vallásgyakorlata (összefoglaló) A bahá í hit hitvallása és vallásgyakorlata (összefoglaló) Tartalomjegyzék I. Hitvallás a legfontosabb tanítások... 1 I.A. Isten, a Megnyilvánulások és az ember... 1 Isten... 1 A Megnyilvánulások... 2

Részletesebben

Kik a bahá iok? A bahá í vallás legfontosabb tanítása az egység: egy az Isten, egy a vallás és egy az emberiség

Kik a bahá iok? A bahá í vallás legfontosabb tanítása az egység: egy az Isten, egy a vallás és egy az emberiség A BAHÁ IOK Kik a bahá iok? A bahá í hit a legfiatalabb független világvallás, mely a 19. század közepén keletkezett és földrajzi értelemben a második legelterjedtebb vallás a kereszténység után. Bahá iok

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai

Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai III. LÉTKÉRDÉS KONFERENCIA EGYÜTT-LÉT. A kapcsolatok természetrajza Az emberi kapcsolatok transzcendentális vonatkozásai Sivaráma Szvámi vaisnava teológus - Mit nevezünk kapcsolatnak? - Azt a közös alapot,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

REMÉNY DRÁGAKÖVEK ABDU L-BAHÁ SZAVAIBÓL. A fordítás alapja: HOPE Bahá í Publishing Trust; London, 1996

REMÉNY DRÁGAKÖVEK ABDU L-BAHÁ SZAVAIBÓL. A fordítás alapja: HOPE Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit REMÉNY DRÁGAKÖVEK ABDU L-BAHÁ SZAVAIBÓL A fordítás alapja: HOPE Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos Szellemi

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Tartalmas időbeosztás

Tartalmas időbeosztás 2. Tartalmas időbeosztás Hogyan mérhetjük az időt? Van kedvenc időkereted (óra, perc, hónap )? Mit jelent az időt tartalmasan eltölteni? Gyűjtsetek példát erre! Kire mondják, hogy pocsékolja az időt? Hogyan

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A bahá í vallás és a vallásközi párbeszéd

A bahá í vallás és a vallásközi párbeszéd KOCZÓH Péter A bahá í vallás és a vallásközi párbeszéd E szöveg arra tesz kísérletet, hogy összefoglalja egy ma még aránylag ismeretlen új vallás, a bahá í hit hozzáállását a vallásközi párbeszédhez. Nem

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből)

1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) 1 TULAJDONJOG ÉS SZERENCSE (Részlet a Névtelen szellem közleményei-iii. c. műből) A tulajdonjog fogalma, az a vágy, hogy az ember rendelkezhessék valami felett, benne van a lélek legelrejtettebb mélyében,

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Reményik Sándor Istenarc

Reményik Sándor Istenarc A repedt cserépedény Reményik Sándor Istenarc Egy istenarc van eltemetve bennem, Tán lét-előtti létem emlék-képe! Fölibe ezer réteg tornyosul, De érzem ezer rétegen alul, Csak nem tudom, mikép került a

Részletesebben

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia.

ember együtt felépíti. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a házasság olyan, mint egy műalkotás, amit két embernek együtt kell létrehoznia. Éljen az ifjú pár! Ő és senki más. Ő az én társam. Felem. Feleségem. Férjem és uram. Ő lesz a jobbik felem. Nélküle már nem érezném egész embernek magam. (Gyökössy Endre) A boldogító IGEN-t korunkban sajnos

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD

DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD DR OBERKAMP MÁRIA AZ AYURVÉDA ÉLETMÓD Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége Az Ayurvéda célja Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a tökéletes elme, test működés és viselkedés révén; Az ayurvéda

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ

HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? 5.RÉSZ Zsoltárok 112 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 112 [1] [a] Dicsérjétek az Örökkévalót! (Adjatok hálát) Hallelújah! Milyen

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Prédikáció 2013.12.08.

Prédikáció 2013.12.08. Prédikáció 2013.12.08. Szeretet az Isten! Az elmúlt évek során sok mindent tanultunk és tudunk arról, hogy a világtól eltérően, Jézus milyen szeretetre tanítja az embert. Tanítja, mert addig, amíg magától

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat:

Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére épül. Magában foglal minden fő jógautat: Paramhans Swami Maheshwarananda átfogó jógarendszere, a "Jóga a mindennapi életben" rendszer felöleli a test, az elme, a tudat és a lélek minden vonatkozását. Teljes rendszer, amely a jóga autentikus örökségére

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Te vagy fontos! 4. összejövetel

Te vagy fontos! 4. összejövetel Te vagy fontos! 4. összejövetel 35 Előkészítés Készíts elő egy körbe annyi széket, ahányan vagytok. Ha van olyan, akit ma nagyon vártatok, és nem jött, készíts neki is egy széket. A kör közepére helyezd

Részletesebben

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc

HÁZUNK NÉPE. A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai. Pálhegyi Ferenc HÁZUNK NÉPE A bibliai házassággondozás és gyermeknevelés körvonalai Pálhegyi Ferenc TARTALOMJEGYZÉK Prológus 11 A pszichoterápia tüneteket kezel, Isten Igéje gyógyít 13 Tudomány-e a pszichológia? 13 A

Részletesebben

Gazdagrét 2012.08.12. Prédikáció!

Gazdagrét 2012.08.12. Prédikáció! Prédikáció! Kedves testvéreim! Bizony egyetlen keresztény vallás sem igényelte, és ezért nem is tanította, hogy a hívek, bármiféle szellemi erőfeszítést tegyenek a vallásuk középpontjába állított Istenük

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben