A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben."

Átírás

1 Anna párbeszéd 1

2 1. rész Egy világvallás Minden korok Megígértje A bahá í hit egy olyan világvallás, amelynek célja, hogy egyesítsen minden emberfajtát és népet egyetlen egyetemes Ügyben és egy közös Hitben. A bahá iok Bahá u lláh követői, Aki hitük szerint Minden Korszak Megígértje. Ahogyan te is tudod szinte minden nép hagyományaiban megtalálható az ígéret egy olyan jövőről, amikor béke és harmónia uralkodik majd a földön és az emberiség jólétben él. Mi úgy hisszük, hogy a megígért idő elérkezett, és hogy Bahá u lláh az a nagyszerű Személyiség, Kinek Tanításai képessé teszik az emberiséget egy új világ felépítésére. Egyik Írásában Bahá u lláh azt mondja: Amit az Úr elrendelt, az egész világ gyógyulásának biztos gyógyszereként és leghatalmasabb eszközeként, az minden népének egyesítése egy egyetemes Ügyben, egy közös Hitben. 5 Isten megismerhetetlen Isten a Teremtő Szeretetből teremtettünk Az örök Szövetség Az Isteni Megnyilvánulás Bahá u lláh Tanításai közül elsőként Istenről és a Vele való kapcsolatunkról szólót fejtem ki. Bahá u lláh azt tanítja nekünk, hogy Isten megismerhetetlen az Ő Lényegében. Ez azt jelenti, hogy nem alkotnunk képet Istenről az elménkben úgy gondolva Rá, mint például egy emberre. Általánosságban az, amit megalkottak, képtelen megérteni alkotóját. Például egy asztal nem képes megérteni az asztalos természetét, aki őt készítette. Az asztalos létezése teljesen felfoghatatlan az általa készített tárgyak számára. Isten minden dolog teremtője. Ő hozta létre az eget és a földet, annak hegyeivel és völgyeivel, sivatagjaival és tengereivel, folyóival, rétjeivel és fáival. Isten teremtette az állatokat, és Isten teremtette az emberi lényt. A teremtés mögött húzódó ok Bahá u lláh elmondja nekünk a szeretet. Így szól: Ó, ember fia! Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek. Szeress, hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és megtölthessem lelkedet az élet szellemével. 6 Tehát, bár Isten létezése messze meghaladja a megértésünket, szeretete folyamatosan összekapcsolódik életünkkel és lényünkkel. Az a mód, ahogy ez a szeretet felénk áramlik, az Ő Örökkévaló Szövetségén keresztül történik. E szerint az Örökkévaló Szövetség szerint soha nem hagy magunkra és útmutatás nélkül minket. Valahányszor az emberiség eltávolodik Tőle és elfelejti Tanításait, megjelenik Isten egyik Megnyilvánulása, és ismertté teszi Isten Akaratát és Célját számunkra. A szó megnyilvánít azt jelenti, hogy feltárni, előhozni valamit, ami korábban ismeretlen volt. Isten Megnyilvánulásai azok a különleges Lények, Akik kinyilatkoztatják az emberiségnek az Igét és Isten Akaratát; tehát ha Rájuk hallgatunk, Isten Hívására válaszolunk. Van egy az anyagi világból vett példa, ami segít nekünk megérteni a Megnyilvánulás fogalmát, ahogyan Bahá u lláh tanította. Ebben a világban a nap minden meleg és fény forrása, amely nélkül az élet nem létezne bolygónkon. Mégis a nap maga nem száll alá a földre, és ha megpróbálnánk megközelíteni, teljesen megsemmisülnénk. De tegyük fel, hogy veszünk egy szépen csiszolt tükröt és a nap felé fordítjuk. Látni fogjuk benne a nap képét, és minél tökéletesebben csiszolt a tükör, annál tökéletesebb 2

3 lesz a kép. Isten Megnyilvánulásai olyanok, mint a tökéletes Tükrök, amelyek Isten Fényét teljes Ragyogásában verik vissza. És ezek a Tükrök mind ugyanazt a Fényt tükrözik vissza. Amíg Isten elérhetetlen, ezek a tökéletes Lények időről-időre eljönnek hozzánk, közöttünk élnek, útmutatást adnak nekünk és megtöltenek bennünket az anyagi és szellemi haladáshoz szükséges energiával. Elérkezett az idő egy új Megnyilvánulás eljövetelére Szerencsés vagy, hogy azok szerint az Isten küldötte Tanítások szerint neveltek, amelyeket Ő körülbelül kétezer éve küldött az emberiségnek Megnyilvánulásán, Jézus Krisztuson keresztül, Akinek az Isten Fia az Állása. Most egy új Megnyilvánulás, Bahá u lláh Akinek a címe azt jelenti, hogy az Isten Dicsősége Tanításait fogadhatod be. Bahá u lláh Tanításai tökéletes harmóniában vannak Jézus Krisztus Tanításaival, de ezek az emberiség mai állapotára irányulnak. Ha egy pillanatra elgondolkozol az emberiség helyzetén, biztosan egyetértesz azzal, hogy az idő megérett egy másik Isteni Megnyilvánulás megjelenésére. Hadd idézzek neked egy részt Bahá u lláh Írásaiból, amely arról a Napról beszél, amelyben mi élünk: Ez az a Nap, melyen Isten legkiválóbb kegyei kiáradtak az emberekre, a Nap, melyen leghatalmasabb kegyelme minden teremtett dolgot áthatott. A világ népeire hárul, hogy a különbözőségeket összebékítsék, valamint hogy tökéletes egységben és békében lakozzanak az Ő gondossága és szerető kedvessége Fájának árnyékában rész Az emberiség egysége A következő, amit Bahá u lláh Tanításai közül szeretnék bemutatni, a bahá í hit fő céljával kapcsolatos, mely az emberiség egyesítése. A bahá í tanítások azt mondják nekünk, hogy egyetlen fának vagyunk a gyümölcsei és egy ágnak a levelei. Bár fizikailag és érzelmileg különbözünk egymástól, és eltérő tehetségekkel és képességekkel rendelkezünk, mindannyian ugyanabból a gyökérből hajtunk ki; mindannyian ugyanahhoz az emberi családhoz tartozunk. Az emberiséget egy hatalmas kerthez lehet hasonlítani, ahol egymás mellett mindenféle formájú, színű és illatú virágok nyílnak. Ebben a változatosságban rejlik a kert szépsége és bája. Nem szabad megengedni, hogy a közöttünk létező különbségek testi jellegzetességeinkben, vérmérsékletünkben, hátterünkben, gondolatainkban és véleményeinkben konfliktust és viszályt szítsanak. Az emberi faj tagjait az emberiség kertjében növekvő gyönyörű virágoknak kell lássuk, és boldoggá kell tegyen minket az, hogy ehhez a kerthez tartozunk. Csatlakozz hozzánk Bahá u lláh által megmutatott jövő építésében Jóllehet az emberiség egysége egy tagadhatatlan igazság, a föld népei olyan messzire vannak tőle, hogy egyesítésük nem könnyű feladat. Aki úgy dönt, hogy csatlakozik a bahá í közösséghez, az részt vesz velünk együtt az egység felépítésére és fenntartására irányuló erőfeszítéseinkben. Mindannyian arra törekszünk, hogy gondolatainkat és tetteinket összhangba hozzuk az emberiség egységébe vetett hitünkkel. Azt tanultuk, hogy amikor a háború gondolata megjelenik a fejünkben, azonnal ki kell cserélnünk azt a béke gondolatával. Amikor a gyűlölet érzése kezd alakot ölteni szívünkben, azonnal a szeretet érzésére kell azt cserélni. Minden lehetséges dolgot meg kell tegyünk, hogy felülkerekedjünk előítéleteinken. A faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, kultúra, vallás és nemek alapján történő előítéletek egy jobb világ építésének legnagyobb akadályai közé tartoznak. A bahá í írásokban rengeteg rész tanít minket arra, hogyan járjunk az egység útján, és hogyan segítsünk másokat ugyanerre az ösvényre. Van egy csodálatos részlet Abdu l-bahá egyik beszédéből ahol azt mondja: Bahá u lláh megrajzolta az egység körét, elkészítette a tervet minden nép 3

4 egyesítésére és mindannyiuknak az egyetemes egység sátrának menedéke alá gyűjtésére. Ez az Isteni Bőkezűség műve, és mindannyiunknak szívvel-lélekkel addig kell fáradoznia, amíg az egység valósága megvalósul közöttünk, és ahogy dolgozunk, úgy adatik meg majd nekünk az erő rész A Nagyság jelei Bahá u lláh szenvedései és hatása Bahá u lláh 1817-ben, Teheránban született, Irán fővárosában. Kisgyermek korától kezdve kivételes képességek jelei mutatkoztak Nála. Otthon tanították, és nem járt iskolába, Istentől azonban vele született tudást kapott. Bahá u lláh nemesi családból származott, és ifjú felnőtt korában magas állást kínáltak fel Neki a királyi udvarban, de Ő visszautasította azt. Az idejét az elnyomottak, betegek és szegények segítésére, valamint az igazságosság védelmére kívánta szentelni. Bahá u lláh életéből két szempontot szeretnék kiemelni. Az egyik a sok szenvedés, amit el kellett viselnie. A másik az óriási hatás, amit az emberek szívére és értelmére gyakorolt. Valójában mindkettő jellemző az összes Isteni Megnyilvánulás életére. Bahá u lláh szenvedései abban a percben kezdődtek, amikor kiállt hirdetni Isten Ügyét. Egész élete száműzetésben, börtönben és üldöztetésben telt el. Teheránban láncra verve egy sötét, bűzös verembe vetették. Azután négyszer száműzték egyre tovább, egyik országból a másikba, míg végül az Oszmán Birodalom börtönvárosába, Akkóba küldték. Ott szenvedései olyan mértéket öltöttek, hogy Akkót csak mint a Legnagyobb börtön -t emlegeti. Egyik táblájában ezt olvassuk: Napjaidban emlékezzél meg napjaimról és gyötrelmeimről és száműzetésemről ebben a távoli tömlöcben. És légy oly állhatatos az én szeretetemben, hogy szíved sohse ingadozzon, még ha az ellenségek kardcsapásai záporoznának is rád, és az egek és a föld is felkelnének ellened. 10 Bahá u lláh a következőket mondja szenvedéseiről: Az Örök Szépség eltűrte, hogy láncba verjék, hogy az emberiség megszabadulhasson láncaitól, és hagyta, hogy rabbá tegyék ebben a leghatalmasabb erődben, hogy az egész világ elnyerhesse valódi szabadságát. A fájdalom poharát az utolsó cseppig ürítette, hogy a föld minden népe maradandó boldogságot nyerhessen, és öröm töltse el őket. Ilyen a te Urad kegyelme, a Könyörületesé, a Legirgalmasabbé. Elfogadtuk a megaláztatást, ó ti Isten egységében hívők, hogy felemeltessetek, és számos nyomorúságot szenvedtünk, hogy gyarapodjatok és viruljatok. Ő, Ki eljött, hogy az egész világot újra teremtse, ó nézzétek, hogyan kényszerítették Őt ebbe a legsivárabb városba azok, akik Isten mellé társakat állítanak. 11 Az Igazság Fényét nem lehet egykönnyen kioltani Két nagyhatalmú uralkodó, a perzsa király és a török szultán udvara mindent megtettek, hogy ellenszegüljenek Bahá u lláh-nak és tanításainak. De az Igazság Fényét nem lehet egyszerűen kioltani. A víz, melyet a tűzre öntenek a lángok elfojtására, olajjá változik, és a tűz még nagyobb erővel lángol fel. Semmi sem akadályozhatta Bahá u lláh növekvő befolyását. Minél messzebb száműzték a hatóságok, annál több embert ragadtak meg a tanításai és annál többen ismerték fel hatalmát és méltóságát. Az állandó üldöztetés dacára Bahá u lláh folytatta Isten Szavának kinyilatkoztatását több mint 40 éven keresztül, és annyi szeretetet és szellemi erőt árasztott e világra, hogy Ügyének végső győzelme bizonyos. Bahá u lláh 1892-ben hunyt el. Sírszentélye, mely a bahá íok számára a föld 4

5 legszentebb pontja, Akkó városának közelében fekszik. 4. rész Az Ő eljövetelének Hírnöke a Báb Jó néhány évvel azelőtt, hogy Bahá u lláh kijelentette küldetését, Isten egy külön Hírnököt küldött előre, hogy bejelentse Bahá u lláh jövetelét. E nagy Hírnök A Báb nevet vette fel, ami Kapu -t jelent. Valóban kapu volt Isten megismeréséhez és az emberi lét új korához. Hat évig szüntelenül hirdette, hogy egy újabb Isteni Megnyilvánulás megjelenése közeleg, és előkészítette az utat Annak jövetelére. Elmondta az embereknek, hogy egy új korszak hajnalában élnek, a megígért Isten Napjának hajnalában. Felszólította őket, hogy tisztítsák meg szívüket a földi hiúságoktól, hogy felismerhessék Azt, Akit Isten hamarosan ki fog nyilvánítani. Ezrek és ezrek fogadták el a Báb üzenetét és kezdték a tanításait követni. De Irán kormánya és a nagyhatalmú papság, mely a tömegeket uralta, szembeszállt Vele. Követőit üldözték, és sokukat megölték. Maga a Báb 31 éves korában mártírhalált halt, amikor a kormány rendeletére egy nyilvános téren egy katonai ezred tüzet nyitott Rá. Íme a Báb két imája: Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül? Mondd: dicsőség az Úrnak! Ő az Isten! Mindenek az Ő szolgái és követik parancsolatait. 12 Mondd: az Úr ad megelégedést mindenek fölött. A mennyben és a földön nem segíthet más, csak Isten. Valóban, Ő Önmagában a Mindentudó, a Fenntartó és a Mindenható. 13 Különösen az első imát sok bahá í kívülről tudja, és nehézségek idején hangosan vagy magukban szavalják. Képek a Szent Földről Mártírhalála után a Báb maradványait tanítványai titokban egyik helyről a másikra mentették, mindig rejtegetve a Hit ellenségei elől. Végül a Szent Földre, a Kármelhegyre vitték. A Báb Sírszentélye Haifában, más Szent Helyek ebben a városban és Akkóban, ami az öböl szemközti partján fekszik. Ma ezekben az iker-városokban található a Bahá í Hit szellemi és igazgatási világközpontja szellemi központja, mert itt vannak a Báb és Bahá u lláh Sírszentélyei más Szent Helyek mellett; igazgatási központja, mert a Hit legfelsőbb igazgatási testületének, az Igazság Egyetemes Házának a székhelye is a Kármel-hegyen van. 5. rész A Szövetség Bahá í életünk legfontosabb elve, hogy Bahá u lláh Szövetségébe léptünk. Mint tudod, minden vallásban az Alapító Próféta halála után a tanítványai között nagy viták támadtak azzal az eredménnyel, hogy a vallás különböző felekezetekre, szektákra szakadt. A szakadást sokszor egyesek becsvágya, nagyratörése okozta, de amikor nézeteltérések merültek fel még az őszinte hívek között is arról, hogy mit jelentenek a Próféta szavai, nem volt senki, akit a Megnyilvánulás Maga hatalmazott volna fel, hogy eldöntse a kérdést. Ez is hozzájárult az ellentétek és viszály kialakulásához. Minden eltérő értelmezés egy újabb szekta leszakadásához vezetett. 5

6 A Szövetség középpontja Bahá u lláh megóvta a Saját Hitét ilyen szakadástól azáltal, hogy felruházta egy páratlan erővel, a Szövetség erejével. Halála előtt írásban és félreérthetetlenül kifejezte, hogy Ő Utána minden bahá í Abdu l-bahá-hoz forduljon vezetésért. Abdu l-bahá-t, Bahá u lláh legidősebb fiát ezért az Ő szavai egyedüli értelmezőjének és Szövetsége Középpontjának nevezték. Fiát Bahá u lláh Maga nevelte és oktatta. Abdu l-bahá már gyermekkorában felismerte atyja elhivatottságát és osztozott szenvedéseiben. Ő volt Bahá u lláh legnagyobb ajándéka az emberiség számára: a bahá í tanítások Tökéletes Példája. Abdu l-bahá 77 évet élt e földön. Azon az éjszakán született, amikor1844-ben a Báb kijelentette küldetését, és 1921 novemberében halt meg. Élete szenvedéssel volt teli, de mindenkit, akivel találkozott, a legnagyobb örömmel és boldogsággal töltött el. Atyja elhunyta után a felelősség az egész bahá í közösségért az Ő vállára nehezedett, és Ő éjjel-nappal azon munkálkodott, hogy terjessze a Hitet Keleten és Nyugaton. Táblák ezreit írta egyéneknek és csoportoknak mindenfelé, és magyarázta Atyja tanításait. Az Ő értelmezései ma a Bahá í Szent Iratok lényeges részét képezik. Abdu l-bahá-ra, Bahá u lláh Szövetségének Középpontjára támaszkodva a világ bahá í hívői egységesen igyekeznek bahá í életet élni, és egy új kultúrát felépíteni. Bahá u lláh-nak tett ígéretünk szerint szeretnünk kell egymást, és Abdu l-bahá-ban látjuk az emberi szeretet tökéletes példáját. Emlékezünk, hogy ki kell állnunk az igazságosság mellett, nagylelkűnek kell lennünk, elnézőnek mások hibái iránt, és Abdu l-bahá példájából tanuljuk az igazságosságot, nagylelkűséget és megbocsátást. Ő Rá figyelve, mindenek előtt állandóan tudatában vagyunk Bahá u lláh Szövetségének, mely tiltja követőinek az egység felbomlását, és arra kötelez bennünket mint egységes világközösséget, hogy az emberiség egységének szilárd megalapozásán munkálkodjunk. A Védnök Végrendeletében Abdu l-bahá az unokáját nevezte ki a Hit Védnökének, és halála után Shoghi Effendi lett a Tanítások felhatalmazott értelmezője. 36 éven át folytatta nagyapja munkáját, magyarázva az isteni Megnyilvánulások szavait és megalapozva a Hitet a földgolyó minden részén. Öt és fél évvel az ő halála után a világ bahá í hivői megválasztották az Igazságosság Egyetemes Házát olyan módon, ahogyan azt Bahá u lláh elképzelte és Abdu l-bahá és Shoghi Effendi világosan leírták. Az Igazságosság Egyetemes Háza a Hit legfelsőbb testülete, melyhez ma minden bahá í irányításért fordul. 6. rész Tartsd meg parancsolataimat az Én szépségem szerelméért A kötelező ima, mint Bahá u lláh egyik törtvénye Az utolsó témával kapcsolatos eszmék,, hosszabb elgondolkodást igényelnek. Később részletesebben foglalkozhatunk a témával. De most hagy folytassam egy pár további elv bemutatásával. Minden vallás egyik legfontosabb részét képezik a törvények, melyeket a Megnyilvánulás az emberiség számára hoz, hogy a helyes útra vezessen. A törvények és parancsolatok egy része örökérvényű, más része viszont változó, amint az emberiség fejlődik és előrehalad. Nem szabad úgy gondolnunk a bahá í törvényekre, mint parancsok és tilalmak sorozatára. Bahá u lláh azt mondja nekünk, hogy az Ő törvényei szeretõ gondviselésem lámpásai szolgáim között, és irgalmam kulcsai teremtményeimnek. 3 Ne is a büntetéstől való félelmünk miatt engedelmeskedjünk a törvényeknek, hanem amint a Legszentebb Könyvében világosan kimondja: Tartsátok meg parancsolataimat az Én szépségem szerelméért. 14 Ez érthetőbb lesz, ha a bahá í törvényekből pár példát említek. Az anyagi világban az embernek naponta kell ennie. Ez az emberi test igénye; ha nem eszünk, megbetegszünk és hamarosan meghalunk. Mondhatjuk tehát, hogy a napi étkezés a 6

7 fizikai lét törvénye, amit be kell tartani. Bahá u lláh egyik parancsolata, hogy minden nap imádkozzunk. Testünkhöz hasonlóan, a lelkünknek is szüksége van táplálékra, és az ima biztosítja a szellemi növekedésünk táplálékát. A Báb, Bahá u lláh és Abdu l- Bahá számtalan gyönyörű imát hagyott ránk, melyeket magunkban vagy az összejöveteleken elmondhatunk. Vannak különleges és kötelező imák. Az egyik kötelező imát a bahá íok naponta délután mondják. Ez így szól: Tanúságot teszek, ó Istenem, hogy azért teremtettél, hogy megismerjelek és imádjalak Téged. Bizonyságot teszek ebben a pillanatban az én erőtlenségemről és a Te hatalmadról, az én szegénységemről és a Te bőségedről. Nincs más Isten, csak Te, a Veszélyben Oltalmazó, az Önmagától Való. 15 A kibeszélés tilalma Egy másik parancsolatában Bahá u lláh megtiltja mások megszólását és rágalmazását. Ez igen fontos, ha meggondoljuk, hogy az egység egyik legnagyobb ellensége a pletyka, a megszólás. Sajnos, az emberek között mindenütt bevett szokás lett mások hibáiról beszélni a hátuk mögött. Mindenki csak a mások hibáival foglalkozik, melyek egyre nagyobbakká válnak az állandó emlegetés által. Abdu l- Bahá arra int, hogy tegyük éppen ennek az ellenkezőjét. Ha valakiben tíz jó tulajdonságot látunk és egy rosszat, csak a tíz jóra koncentráljunk, sőt, ha valakinek tíz rossz tulajdonsága van és csak egy jó, akkor csak ezt az egy jót lássuk. Ó, trónom kísérője! Ne halljad a rosszat, és ne lásd a rosszat, ne alázd meg magad sóhajjal, sírással! Gonosz beszéd ne hagyja el ajkad, és te sem hallasz olyat! Ne túlozd mások hibáit, hogy a tieidet se túlozzák! Ne örülj, ha másokat megaláznak, hogy ne lássák a te megaláztatásodat! Így éld életed, mely rövidebb egy tűnő pillanatnál, makulátlan lélekkel, mocsoktalan szívvel, tiszta gondolatokkal, megszentelten, hogy szabadon, boldogan hagyhasd el egykor e halandó keretet, s visszatérhess a titokzatos Édenbe, és az Örök királyságban lakozhass mindörökké. 16 Az alkohol fogyasztása, mint korunk társadalmának egyik legnagyobb problémája Bár minket ilyen fiatalon ez még nem érint annyira, de tudnod kell, hogy Bahá u lláh tiltja az alkoholt, és persze a kábítószereket is. Az alkohol valóban az egyik legnagyobb társadalmi kór ma a világban. Ez az erőszak egyik leggyakoribb oka, és az egészséges családi élet felbomlásának is. Nehéz megérteni azt, hogy miért vesznek magukhoz az emberek olyasmit, ami megtámadja az elméjüket, és képtelenné teszi őket a tiszta gondolkodásra. Az alkohol az embereket szégyenletes viselkedésre és tettekre készteti, pedig igazából nemesnek teremtettünk Bahá u lláh a következőt mondja a nemes természetünkről: Ó Szellem fia! Gazdagnak teremtettelek, miért kényszeríted magad a szegénységbe? Nemessé tettelek, hová alacsonyítod le magad? A tudás lényegéből adtam neked életet, miért keresed a világosságot bárki másnál Rajtam kívül? A szeretet agyagából formáltalak téged, miért, hogy mégis másokkal törődsz? Önmagadba nézz, hogy megtalálhass Engem, ki benned lakozik hatalmasan, erősen és önmagamtól létezőn. 17 A gyermekek nevelésének kötelessége Báhá u lláh egy másik parancsolata a szülők és a társadalom kötelességéről szól a gyerekek nevelését illetően. Abdu l-bahá ezt jól megvilágítja: Ezért Isten szeretteinek és az Irgalmas szolgálólányainak szívvel-lélekkel kell nevelniük gyermekeiket, és tanítani őket az erény és tökéletesség iskolájában. Ebben nem szabad lankadniuk, nem szabad, hogy hatástalanok legyenek. 7

8 Valóban, jobb lenne egy csecsemőnek, ha egyáltalán nem élne, mint hogy tudatlanságban nőjön fel, mert az az ártatlan csöppség, későbbi életében számtalan hiányossággal fog küszködni, melyekért az emberek visszautasítják és őt okolják, Isten pedig felelősségre vonja és elszámoltatja. Micsoda bűn lenne ez, és micsoda mulasztás! Isten szeretteinek és az Irgalmas szolgálólányainak az első kötelessége ez: minden lehetséges eszközzel törekedniük kell, hogy taníttassák mind a fiúkat, mind a lányokat; a lányokat éppúgy mint a fiúkat, semmiféle különbség nincs közöttük. Mindegyik tudatlansága szégyenletes, és hanyagság mind két esetben elítélendő. Egyenlők-e azok, akik tudással rendelkeznek, azokkal, akik tudatlanok? rész Meghívás az Ő Hitéhez való csatlakozásra Az egyén, mint az első résztvevő Az földi élet összehasonlítása az anyaméhben fejlődő magzattal A közösség, mint a második résztvevő Intézményrendszer, mint harmadik résztvevő A Bahá í Hit egy jól szervezett vallás, melynek célja nem kevesebb, mint az egész emberiség egyesítése. Érdemes úgy gondolnunk a bahá íok munkájára, mint egy világcivilizáció felépítésére. Az Igazságosság Egyetemes Háza három résztvevőt nevezett meg ebben a munkában, mindegyiket nagyon fontos szereppel. Az első az egyéni hívő. Minden egyén kötelessége, hogy hű legyen a Szövetséghez, igyekezzen a saját életét Bahá u lláh tanításaival összhangba hozni, szolgálja az emberiséget, mindig abban a tudatban, hogy az életnek nincs vége a halállal, és hogy a kapcsolatunk Istennel örökre szól. A halál után lelkünk felszabadul és folyamatosan Isten felé halad az örökkévalóságban. A földi életünk nagyon hasonló az embrió állapotához az anyaméhben. A kilenc hónap alatt a gyermek olyan képességeket szemeket, füleket, karokat, stb. fejleszt ki, melyekre később, ebben a világban lesz csak szüksége. Hasonlóan, nekünk is itt kell azokat a szellemi képességeket kifejleszteni, melyekre szükségünk lesz Isten más világaiban a továbbhaladásra. Persze ezt a célt nem érhetjük el azáltal, hogy csak elgondolkozunk rajta. Fáradoznunk kell, szolgálni embertársainkat, és megosztani velük az elnyert tudásunkat. A második résztvevő a közösség. Az emberek nem magányosságra teremtettek. Közösségekben élünk és együtt kell dolgoznunk az új civilizáció építésén. A helyi közösség áll hozzánk legközelebb, melyet a városunk vagy településünk bahá í hívői alkotnak. A helyi közösségben tanulunk együttműködni, együtt fejlődni és egységessé válni. Nem csak a helyi közösség tagjai vagyunk, hanem az országosé és a bahá í világközösségé is, amely állandóan nő a legkülönbözőbb vallású, fajú és nemzetiségű emberekkel gazdagodva. Az Igazságosság Egyetemes Háza szerint a Hit intézményei képezik a harmadik résztvevőt az új civilizáció építésében. Bahá u lláh sok rendelkezése a jövő társadalmának berendezésére vonatkozik. A múltban az isteni Megnyilvánulások nem sokat mondtak arról, hogyan szervezkedjenek a követőik. A hívőknek maguknak kellett kitalálni, hogyan tegyék ezt. Ezzel szemben a Bahá í Hitben Bahá u lláh egy Igazgatási Rendet is előírt, ami azt jelenti, hogy megmondta, milyen intézményeket kell felállítani, hogyan kell azoknak működni, és hogyan kellene az emberiséget kormányozni. 8

9 Már említettem a Legfelsőbb Testületet, az Igazságosság Egyetemes Házát. Minden országban a bahá íok évente választják az Országos Szellemi Tanácsot, és minden településen a Helyi Szellemi Tanácsot. A Bahá í Hitben nincsenek papok vagy hittudósok, a Helyi Szellemi Tanács vezeti a közösség ügyeit és figyel az egyes hívők helyzetére. A helyi Tanács kilenc tagból áll, akiket a közösség minden felnőtt tagja imádságos légkörben titkosan választ meg. A Szellemi Tanácsok igen fontosak a bahá íoknak. Általuk tanuljuk, hogyan kell az emberi ügyeket igazgatni, hogyan lehet a társadalomban egy új rendszert létrehozni, nevezetesen Bahá u lláh új Világrendjét. Egy imakönyv ajándékozása Ó Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet! Tisztítsd meg szívemet! Gyújts fényt elmémben! Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem. Te vagy az Irányítóm és Menedékem. Nem leszek többé bánatos és gondterhelt, hanem boldog és vidám. Ó Istenem! Nem leszek többé tele félelemmel és aggodalommal. Nem foglalkozom ezentúl az élet kellemetlen oldalaival. Ó Isten! Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz. Néked szentelem életemet, ó Uram! 19 9

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Fedezd fel az Iszlámot!

Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Fedezd fel az Iszlámot! Iszlám Egyház Iszlám Egyház Fordító Iroda Budapest, 2005 / 1426 Tartalomjegyzék Mi az Iszlám? 7 Az Iszlám és az élet célja 13 Isten szolgálata az Iszlámban

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA

AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA AZ ISTENI SEGÍTSÉG HATALMA Részletek Bahá'u'lláh írásaiból a Báb írásaiból és kijelentéseiből, Abdu l-bahá írásaiból és kijelentéseiből Shoghi Effendi írásaiból és az ő nevében írt levelekből. Összeállította:

Részletesebben

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics

KIS FILOKÁLIA. A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról 1978. Válogatta és fordította: Mathias Dietz. A bevezetőt írta: Igor Szmolics KIS FILOKÁLIA A Keleti Egyház szerzetesatyáinak tanításai az imádságról Válogatta és fordította: Mathias Dietz A bevezetőt írta: Igor Szmolics 1978. Tartalom A FILOKÁLIA JELENTŐSÉGE AZ OROSZ VALLÁSI ÉLETBEN...

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők

Régi és új. A Messiás haláláról. Az új nem a régi. Borok és tömlők Olvasóinkhoz Régi és új A Messiás haláláról Isten gyakran bátorítja gyermekeit arra, hogy emlékezzenek meg az Ő jóságos teteiről, Vele szerzet tapasztalataikról. Van azonban egy különös igehely, ami ennek

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy

n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy n vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam mondta Jézus tanítványainak (vö. Jn 14, 6). Jézus igazság, egy olyan igazság, amely követhetõ is, út, amelyen járni is

Részletesebben

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból

Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Idézetek Boldog Charles de Foucauld írásaiból Forrás: P. Gabriele di S. M. Maddalena O.C.D.: Benső végtelen 2. kiadás, SzIT, Budapest, 2006 Fordította: Puskely Mária SSND Ó Istenem, taníts engem, de ne

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június

Szombati Bibliai Tanulmányok. Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Szombati Bibliai Tanulmányok Mint van megírva (II.) 2009. április - június Tartalom 1. Bűnbánat és megtérés 5 2. Keresztény tökéletesség

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni

Krisztus megaláztatása és felmagasztaltatása. nyomozódtak, Krisztus megaláztatása és. legyen számunkra. magunkat, és nem akarunk megalázkodni KESKENY ÚT A KÖZÉP-KELET A KÁROLYI GÁSPÁR EURÓPAI TEOLÓGIAI REFORMÁTUS ÉS MISSZIÓI PRESBITERIÁNUS INTÉZET LAPJA EGYHÁZ IX. LAPJA ÉVFOLYAM, IX. ÉVFOLYAM, 37. SZÁM, 38. 2006. SZÁM, 2006. MÁRCIUS JÚNIUS TARTALOM

Részletesebben

A Nagy Orvos lábnyomán

A Nagy Orvos lábnyomán A Nagy Orvos lábnyomán Ellen G. White Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Ajánlás... 5 Előszó... 5 Az igazi orvos-misszionárius... 6 1. Példaképünk... 6 Testvéri szeretet...9 Személyes szolgálat...9 2.

Részletesebben

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013

A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu. Creative Commons - BY -- 2013 A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész) Admin, nagyfigyelmeztetes.hu Creative Commons - BY -- 2013 Table of Contents A Nagyfigyelmeztetés - Az Igazság Könyve (I. rész: 2010 november 8. - 2011

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A

KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei Írta: Johannes Greber KAPCSOLAT ISTEN SZELLEMVILÁGÁVAL A kapcsolat törvényei és célja * Egy katolikus pap élményei

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 16. A HANG. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 16. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A HANG 1 1462. E L Ő S Z Ó "Nehéz kifejeznem, milyen

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben