MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE"

Átírás

1 MUNKÁLTATÓK ÉS DOLGOZÓIK MOZGÓSÍTÁSA A KÁROS ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A KÁBÍTÓSZERHASZNÁLAT MEGELŐZÉSÉRE KÉZIKÖNYV A PROGRAMOK SZERVEZÉSÉHEZ Budapest, 2005.

2 Készült az ILO/UNDCP projekt kiadványa alapján A MAGYAR VÁLTOZAT ADAPTÁCIÓJÁBAN KÖZREMŰKÖDTEK: Dr. Kaucsek György Dr. Simon Péter Dr. Cserne István Dr. Dienes Erzsébet

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 4 a. Rész: áttekintés, stratégia és irányelvek... 6 a/i. Áttekintés... 7 a/ii. A stratégia kialakítása a/iii. A vállalati politika kialakítása és megismertetése az érintettekkel b. Rész: A megelőzési programok megtervezése és végrehajtása b/i. Cselekvési terv b/ii. A vezetők bevonása b/iii. Megelőzési program az alkalmazottak részére b/iv. Oktató-modul a vezetők számára Definíciók

4 ELŐSZÓ A kézikönyv eredeti változatát az ILO Munkahelyi Rehabilitációs Szakcsoportjának munkatársai dolgozták ki A vállalatok és dolgozóik mozgósítása az alkohol- és kábítószerfogyasztás megelőzésére Közép- és Kelet-Európában projekt keretében, az ENSZ Nemzetközi Kábítószer-kontroll Programjának (UNDCP) anyagi támogatásával. A projekt átalakuló régiónk vállalatainak a túlzott alkohol-fogyasztást megelőző programok iránti növekvő igényét hivatott kielégíteni. Közép- és Kelet-Európa országaiban, mint a világon mindenütt, növekszik az alkohol és a kábítószerek káros fogyasztása. A hivatalos megnyilatkozások és a lakosság egyaránt sürgős és közvetlen beavatkozást igénylő problémának tekintik a különböző élvezeti szerek túlzott használatát. A munkáltatók számára a jelenség olyan következményei a legaggasztóbbak, mint a termelékenység csökkenése, a hiányzások vagy a balesetek. Az illegális kábítószerek fogyasztása és a folyamatosan terjedő alkoholizmus - az általánosan ismert káros következményeken túl - olyan további komoly veszélyeket jelentenek ezen régió országai számára, amelyek teljes súlyukkal leginkább a munkahelyeken, a dolgozók körében nyilvánulnak meg. Ezen országok ugyanis rendkívüli kihívásokkal találják szemben magukat. Termékeik és szolgáltatásaik immár a nemzetközi piacokon versenyeznek, és ez a minőség iránti igényeket növeli. A külföldi befektetők számára csak olyan üzleti légkör lehet vonzó a régióban, amelyet jogi és pénzügyi kedvezmények és a költségekhez képest nagy hatékonyságú munkaerő jellemeznek. Őrködnünk kell tehát a humán erőforrások felett az átmenet e nehéz szakaszában is. Nem engedhető meg, hogy a munkaerőt túlzott alkoholfogyasztás tegye tönkre, mivel az egyének éppen a bizonytalanság miatt nyúlnak gyakrabban az alkoholhoz és az egyéb szerekhez. Az ILO javaslatait a régió országainak szánta. A program a társadalom fontos szereplőinek - a kormányoknak, a munkavállalói képviseleteknek, a szakszervezeteknek és a munkáltatók képviselőinek - a mozgósítását ajánlja. A program elő kívánja segíteni az alkoholfogyasztást megelőző munkahelyi programok folyamatosságát és fenntarthatóságát. Hosszú távú célok: az alkoholfogyasztás megelőzésében és csökkentésében való részvétel, a dolgozók és családjaik egészségének, biztonságának és jóléti szintjének emeléséért, a vállalatok és az egész ország hatékonyságának növelése. Kézikönyvünk a folyamatos feladatként végzett elsődleges megelőzésre helyezi a hangsúlyt. A kézikönyv két részből áll. Az első áttekintést és háttér-információkat nyújt az alkohol- és drogfogyasztásról, valamint a munkáltatók és alkalmazottaik ebből fakadó problémáiról. Érinti az egészség, a biztonság, a termelékenység és a jogi felelősség kérdéseit, amelyek alapul szolgálhatnak a belső vitákhoz és a cselekvési programok kialakításához. A vezetés feladata annak a stratégiának kimunkálása, amellyel a problémák megfékezhetők, illetve csökkenthetők. Az ezzel kapcsolatos információk a kézikönyv A/II. fejezetében találhatók. Kulcskérdésnek tekintettük, hogy a gyakorlati megközelítést a már működő programokra alapozzuk és megteremtsük a kapcsolódási pontokat a rendelkezésre álló segítő szolgáltatásokkal. Az A/III. fejezet a vállalati politika kialakításával foglalkozik, amelyhez a tények alapos elemzése, a lehetséges források felkutatása, valamint a vezetők és a szakszervezetek képviselőinek konzultációja szükséges

5 A második (B) rész a megelőzési program tervezésének és bevezetésének folyamatát ismerteti. A B/I. fejezetben bemutatjuk az ún. Akcióterv alapegységeit, valamint az ún. Programbizottságot. A B/II. fejezet azt tárgyalja, hogy miként lehet a vezetést megnyerni a káros alkohol- és kábítószer-fogyasztás megelőzésére, és hogyan lehet a vezetőket meggyőzni arról, hogy az alkalmazottak egészségének megóvása és a dinamikus munkahelyi környezet megteremtése az ő felelősségük. Itt lesz szó a vezetés szerepének elemzéséről is. A második (B) rész III. fejezete azzal foglalkozik, hogy a munkáltatók miként alakítsák ki és hajtsák végre a megelőzési programot. Ennek elemei: a speciális alapfogalmak és információk átadása, az önértékelő módszer, a képzés, az egészségvédelem, a munkahelyi feltételek megváltoztatása, a tanácsadás, a problémák korai felismerése, valamint a kezelés és a rehabilitáció. Az ehhez a részhez tartozó mellékletek segítséget nyújtanak az egyes részletek kidolgozásához. A programok irányítóinak célszerű az egész kézikönyvet áttanulmányozniuk. Ezután érdemes a vezetés és a dolgozók képviselőiből létrehozni azt a team-et vagy bizottságot (erre vonatkozóan lásd a B. rész I. fejezetét), amely meghatározza a munka további menetét

6 A. RÉSZ ÁTTEKINTÉS, STRATÉGIA ÉS IRÁNYELVEK I. ÁTTEKINTÉS II. STRATÉGIA III. AZ IRÁNYELVEK KIALAKÍTÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE - 6 -

7 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek A/I. ÁTTEKINTÉS Az első fejezet áttekintést nyújt az alkohol és a kábítószerek káros fogyasztásának természetéről, lehetséges ártalmairól és azokról a problémákról, amelyekkel a munkahelyek és az ott dolgozók szembekerülhetnek. Az egészség, a biztonság, a termelékenység és a jogi felelősség témakörei segítséget nyújtanak az elemzéshez, tervezéshez és cselekvéshez. Az elemzés és tervezés célja, hogy a vállalat kialakítsa azt a stratégiát, amely megoldhatja a káros alkohol-, és drog-fogyasztás okozta problémákat. A stratégiának elválaszthatatlan eleme az írásos vállalati szabályzat (erről lásd az A/III. fejezetet) és a megvalósítására szolgáló akcióterv (lásd a B. részt)

8 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek A/I. ÁTTEKINTÉS Alkohol és kábítószer-fogyasztás a munkahelyen Elismert tény, hogy a különböző élvezeti szerek fogyasztása elleni munkahelyi intézkedésekre nagy szükség van. Az alkohol és a kábítószerek fogyasztása a fejlett és a fejlődő országokban egyaránt növekszik, és ez veszélyezteti a munkahelyeket is. Közvetlen és közvetett következményei az alábbiak: Az alkohollal illetve a kábítószerekkel összefüggő munkahelyi balesetek az összes munkahelyi baleset százalékát alkotják. Az alkoholfogyasztók 70 százaléka, a kábítószer- problémával küzdők 60 százaléka aktív dolgozói állományban van. Az alkohol világviszonylatban a harmadik halálok a szívbetegségek és a rák után. A különféle szerek (különösen az alkohol) előrehaladt károsító hatása annyira rejtett lehet, hogy gyakran a betegség késői stádiumáig észrevétlen marad, és romboló hatása szembetűnően csak ekkor jelentkezik. Az alkohol fogyasztás kérdéseinek nyílt megbeszélését - a téma érzékeny és összetett volta miatt - a munkahelyi szervezetek általában kerülik. Az alkohol és a kábítószerek fogyasztása Magyarországon Az alkohol és a kábítószerek fogyasztása világszerte egyre növekszik. Semmi okunk azt hinni, hogy Magyarországon ez másképp van. Hazánk különösen ki van téve ennek a hatásnak, mivel az alkalmazottak sajátos problémákkal kerülnek szembe a munkakörülményeik és a gazdasági átalakulás hatásai miatt. E tényre a döntéshozóknak külön figyelniük kell a jelenlegi kihívások időszakában. Ez az oka annak, hogy a Munkaügyi Minisztérium munkacsoportja ezt a programot ismét elindítja. Tesszük ezt azért, hogy a megelőzést célzó programokat adjunk a munkáltatóknak az alkohollal kapcsolatos nézetek megváltoztatása és a kábítószerek iránti kereslet csökkentése érdekében. Magyarország évtizedek óta listavezető helyen áll a világ alkoholfogyasztási statisztikáiban. A magyar lakosság egészsége kritikus, amit a halálozási adatok és a várható élettartam adatai egyaránt jeleznek. A helyzet minden korosztályban, a nők és férfiak esetében is igen rossz, de a legriasztóbb a munkaképes korú, év közötti férfiaknál. A kóros alkoholfogyasztás káros hatását mutatja az a tény, hogy egyetlen alkohol-eredetű krónikus szövődmény, az alkoholos májzsugor adja a teljes magyar halálozás harmadik legnagyobb tételét! Súlyosbodnak a nők alkoholfogyasztásával kapcsolatos problémák is. Jelenleg minden évben ugyanannyi magyar nő hal meg alkoholos májzsugorban, mint a rettegett mellrákban

9 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek A munkáltatók szerepe a kábítószer- és a káros alkoholfogyasztás megelőzésében Az ILO olyan átfogó, globális hálózatot tart fenn, melynek tagjai a kormányzatok, a munkaadók és a munkavállalók képviselői. Az ILO munkatársai szerint az alkoholfogyasztást programoknak a maximális hatékonyság érdekében szektor-specifikusaknak kell lenniük. Az ILO további céljai között szerepel, hogy az egyes szektorok vállalatait a megelőző programok sajátos, egyedi igényeiknek megfelelő adaptációjára ösztönözze. Az ILO stratégia elsőnek a csúcsvezetőséget kívánja az alkoholfogyasztással kapcsolatos vállalati politika ügye mellé állítani, amelynek megvalósítása során sok múlik a vállalatvezetés elkötelezettségén. A stratégia lényege: olyan programok bevezetése, amelyek a káros alkohol fogyasztás megelőzésére, a kábítószerek és az alkohol iránti kereslet csökkentésére összpontosítanak az alkalmazottak körében. Szintén fontos elem a gyógyuló alkohol- és drogfogyasztók rehabilitációja. Végül pedig a program ösztönözi a közösség bevonását is, mert ez hidat képez a munkahely, a család és a társadalom között. A stratégia elemeit a magyarországi munkahelyek foglalkoztatási viszonyait figyelembe véve kell alkalmazni. A kézikönyv célja A cél egyszerű: amikor a vállalatok és vezetőik számára nyilvánvalóvá válik, hogy lépéseket kell tenniük a káros alkohol-fogyasztás megelőzésére, akkor ez a könyv fontos és azonnal föllapozható útmutatóként álljon rendelkezésükre. Így nem lesz szükség arra, hogy új modelleket keressenek, vagy hogy a nulláról indulva kezdjenek a megoldások kidolgozásába. E kézikönyv középpontjában az elsődleges megelőzés áll, amely a munkáltatók számára a leginkább fontos, és amelyet a legegyszerűbb bevezetni. A kézikönyv a felső- és a középvezetőkre alapozza a megelőzést. Kulcskérdés, hogy a vezetők mennyire tudják elfogadni azt a szemléletbeli váltást, amelyben a káros alkoholfogyasztás problémáját nem izoláltan kezelik, hanem mint a vezetés napi feladatainak egyikét. A kézikönyv ezt a szemléletváltoztatást kísérli meg elősegíteni. Egészség A munkával kapcsolatban használt egészség kifejezés nem csupán a betegségek vagy a károsodások hiányát jelenti, hanem magába foglalja azokat az egészséget érintő fizikai és mentális elemeket, amelyek közvetett módon a munka biztonságával és higiéniájával állnak kapcsolatban. 1 E meghatározás értelmében a munkahelyen vagy a munkavégzést megelőzően fogyasztott alkohol vagy más kábítószerek jelentős hatással lehetnek a dolgozó egészségére. A legtöbb ágazatban azzal csökkentették a dolgozók egészségre ártalmas viselkedésének hatásait, hogy szigorúbb szabályokat és fokozott ellenőrzést vezettek be. 1 Az ILO 155 /1981 számú Foglalkoztatás-biztonsági és Egészségügyi Egyezményének 3. cikkelye

10 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek Az alkohol vagy a kábítószerek esetében a munkáltatónak ugyanúgy meg kell óvnia a dolgozóját attól, hogy károsítsa önmagát, illetve veszélyeztesse munkatársait, mint más ártalmaktól. Az alkohol vagy a kábítószer használatának esetében ezek csupa olyan megfoghatatlan elemek, amelyek nem mérhetőek úgy, mint például a mérgező gázok jelenléte vagy a vibráció. A káros szerfogyasztás nem a semmiből bukkan elő, nem indokolatlanul jelentkezik, hanem minden esetben életviteli problémákra adott reakció. Az alkoholt és a kábítószereket többnyire a látszólagos problémamegoldás eszközeként használják, ellazulás céljából vagy a sikertelenség érzésének tompítására, esetleg az egyhangú munka és az életmód színesítésére. A késői következmények riasztóak: gondoljunk csak a hazánkban évente regisztrált rokkant nyugdíjasra vagy az évi 8000 feletti - májzsugor okozta - halálesetre. Munkabiztonság Minden munkahelyen fontos szempont a biztonság. A "biztonság mérése" azonban vitatott terület, pl. kérdéses a balesetek gyakorisága és súlyossága alapján történő megítélése is: A balesetek száma a legkevésbé alkalmas mérőeszköze a biztonságnak, mivel ez különböző manipulációkra ad lehetőséget. E mutató legnagyobb gyengesége az, hogy inkább a biztonság hiányát jelzi és nem a biztonság meglétét. A biztonságért felelős szakemberek a következőt állítják az effajta mérésekről: Mi az értelme a mérésnek, ha a veszteség úgy is bekövetkezik, mielőtt bármit is tehetnénk? Ez csupán reakció, - nem pedig kontroll. Sok baleset oka az emberi tévedés. E tény riasztó, különösen, ha összevetjük a képzési költségek takarékosság miatti csökkentésének tendenciájával. Az alkalmazottak sokat tehetnek munkatársaik biztonsága és jó közérzete érdekében. Az alkohol és a kábítószerek károsan befolyásolják a biztonságot, mivel fogyasztásuk tompítja a reflexeket és rontja a fizikai és szellemi képességeket. A biztonság és a kockázati tényezők kezelése a fizikai biztonságon kívül a döntéshozatali folyamatokat is magában foglalja. Ha olyan személynek kell kulcsfontosságú döntéseket hoznia, akinek döntéshozatali képességét alkohol vagy kábítószer-fogyasztás korlátozza, akkor a hiba kockázata nagy lesz és ez valószínűleg sokba kerül majd a vállalatnak

11 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek Egy vizsgálat 2 kimutatta, hogy amikor repülőgép pilótáknak szimulátoron rutin feladatot kellett végrehajtaniuk három féle vizsgálati helyzetben, az alábbi eredményeket kapták: Első próba: alkoholmentes állapotban csak 10%-uk nem volt képes hibátlanul teljesíteni a feladatokat; Második próba: a véralkoholszint 0,10 g/100 ml értékénél 89% nem tudott hibátlan teljesítményt nyújtani; Harmadik próba: tizennégy órával később, amikor az alkohol már kiürült a szervezetükből, még mindig 68% nem teljesített hibátlanul. A biztonság kérdése még sosem tartott ilyen nagy érdeklődésre számot, mint napjainkban, különösen azoknál a vállalatoknál, amelyek közvetlenül a fogyasztóknak nyújtják a szolgáltatásaikat (például a közlekedési vállalatok). A biztonság növelése és a mások számára előidézett kockázat csökkentése elsőrendű feladat. Tudta-e Ön? "A mértéktelenül ivóknál sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy alkoholeredetű problémáik lesznek, mint a mérsékelt ivóknál, ám a mérsékelt ivók között nagyobb számban fordul elő az ivással kapcsolatos probléma, mivel ők sokkal többen vannak. Ezért a megelőző programoknak az alkohollal kapcsolatos problémák csökkentése érdekében mind a két csoportot meg kell célozniuk." 3 Termelékenység Napjaink üzleti élete erősen versenyorientált. A profit gyakran alacsony és a vezetőknek nagyon kell ügyelniük a jövedelmezőségre. A termelékenységgel kapcsolatban irreális és ellentmondó követelményekkel is találkozhatunk: sokszor magasabb teljesítményt és jobb minőséget várnak el kevesebb alkalmazottól. Tegyük ehhez hozzá az ártalmas alkoholfogyasztást és a probléma még sokkal súlyosabbá válik. A szakemberek két fő osztályba sorolják a balesetekhez vezető teljesítmény-csökkenést. Ezek: a munkakörülmények és a helytelen magatartás. Az előbbire példa a rossz berendezés, szerszám, eszköz vagy a veszélyes munkakörülmények. Ez utóbbira példa az alkohol és a kábítószer fogyasztása. A lényeg mindig az, hogy a termelékenység csökkenésének alapvető okát kell megragadni ahhoz, hogy tartós javulást érjünk el. 2 Modell JG, Mountz JM.: Drinking and flying: The problem of alcohol use by pilots. (Ivás és repülés: az alkoholfogyasztás problémája pilótáknál). New England Journal of Medicine. 1990; 323 (7), p. 3 Health Promotion in the Workplace: Alcohol and Drug Abuse. (Egészségvédelem a munkahelyen: alkohol és drogfogyasztás.) WHO Technical Report Series, Geneva,

12 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek Az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás minden esetben csökkenti a fizikai vagy szellemi teljesítőképességet. Az olyan események, természeti csapások, mint a nagyobb robbanások, tűzesetek, vagy árvizek természetesen nagymértékben és kivédhetetlenül vetik vissza a produktivitást. De sokkal gyakoribb az, hogy gondatlanság, a figyelmetlenség és/vagy különböző mulasztások vezetnek az egyéni teljesítmény állandó csökkenéséhez, és ezek hátterében gyakran az alkohol vagy a kábítószer fogyasztása áll. A munkaadó jogi kötelezettségei A munkaadó jogi és anyagi felelőssége a biztonsági és a munkavédelmi előírások megszegéséért valóban súlyos lehet, bírósági eseteket eredményezhet, és igen sokba kerülhet. Elképzelhető, hogy milyen nehéz olyan esetben védekezni, amelyben a bajt kábítószer- vagy alkoholfogyasztás idézte elő. Világszerte sok olyan esetet ismerünk, amikor az alkohol és a kábítószer vezetett légi, vasúti, tengeri vagy éppen országúti balesethez. Az Amerikai Egyesült Államokban 1991-ben olyan törvényt hoztak, amely a közúti, a légi és a tengeri közlekedési vállalatok körében alkohol megelőző programok bevezetését teszi kötelezővé minden olyan munkahelyen, ahol balesetveszélyes munkakörökben dolgoznak. Ezek a szabályozások gyakran állami és nemzetközi szintű alkohol-programokat eredményeznek és ily módon a jogalkotás is fontos szerepet játszik a megelőzési programok létrehozásának ösztönzésében

13 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek A/II. A STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA E fejezetben az alkohol- és kábítószerfogyasztás megelőzési stratégiájának három elemét tárgyaljuk. A három elem: az elsődleges megelőzés (a probléma tudatosításának segítése), a másodlagos megelőzés (a probléma korai felismerése és a tanácsadás), és a harmadlagos megelőzés (a kezelés és a rehabilitáció). Kulcsfontosságú a már létező programokba integrálódó megközelítés és a kapcsolódás a meglevő segítő szolgálatokhoz

14 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek A/II. A STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Miért van szükség az alkohol- és a kábítószer-fogyasztást megelőző stratégiára? Sok munkáltató úgy alkalmazza dolgozóit, hogy nem vállal értük hosszú távú kötelezettségeket. E cégek esetleg belátják az alkoholfogyasztást korlátozó vállalati politika szükségességét, de a megelőzést szolgáló programokat nem tartják fontosnak. A vállalatok azzal érvelhetnek, hogy a munkanélküliek nagy csoportja könnyen betöltheti az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás problémáival bajlódó dolgozók helyét. Sőt, azt is gondolhatják, hogy a legjobb ezt a kényes kérdést messze elkerülni. Figyelmen kívül hagyják azonban azt, hogy mekkora árat fizetnek azzal, ha elmulasztják a megelőzést célzó oktatást. A megelőzési stratégiáknak a cég átfogó humánerőforrás programjába kell beépülniük. A vezetők nyugodt szívvel alkalmazhatnak bármilyen, közérzet-javító programot, nem kell attól tartaniuk, hogy megsértenék a munkavállalók személyiségi jogait, netán visszaélnének a bizalmukkal. A preventív stratégia alkalmazása nem azt jelzi, hogy a cégnél ez a probléma létezik, hanem hogy éppen megelőzni kívánják a kialakulását. Az eszközök széles skálája áll rendelkezésre ahhoz, hogy informálják és felvilágosítsák a dolgozókat az alkoholfogyasztás csapdáiról és veszélyeiről. A vezetők tehát nem kényszerülnek sem ítélkező, sem fenyegető szerepbe. Mivel stratégiánk a megelőzésre összpontosít, ezért alkohol-ügyben járatos szakemberekre alig van szükség. Jó adag józan ész és egy útmutató arról, hogy az egyszerű programokat hogyan kell végrehajtani - ez jelenti a "csináld magad" megközelítés lényegét. A megelőzés a kommunikációra, a nyitottságra és a tabutémák körüli homály eloszlatására helyezi a hangsúlyt. Mindenkinek hasznára válik a kommunikációs készségek fejlesztése és a hagyományos kommunikációs csatornák kiszélesítése. A káros alkohol- és kábítószer-fogyasztást megelőző program komoly érték lehet a dolgozók számára, mivel a szerek fogyasztása esetén a vállalat egyéb szakmai és készségfejlesztő képzései sem érnék el a kívánt hatást. Ha az adott személy valóban érintett a káros alkohol- vagy kábítószer-fogyasztásban, egy bonyolultabb módszerrel végzett gyakorlati vagy elméleti oktatás viszonylag kevés eredménnyel járna. Az előtt kell tenni ellene, mielőtt még több problémát idézne elő. A dolgozók képzésének integrálódnia kell egy olyan karriertervezési programba, amely az egyént és a vállalat egészét egyaránt figyelembe veszi. Az alkalmi kísérletek, az elindítom-abbahagyom próbálkozások és képzések - amelyek mögött nem áll a résztvevők szempontjainak teljes körét átfogó elképzelés - egyáltalán nem vagy csak kevéssé hatékonyak. A vállalatok humán-erőforrás részlegei a legalkalmasabbak arra, hogy ilyen programokat átfogjanak, hogy összehangolják a vezetőség és a dolgozók legfontosabb szempontjait és szükségleteit. Magyarországon az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás munkahelyi megelőzésére sajnálatosan kevés példát ismerünk. E programunk olyan kezdeményezés, amely a később bekapcsolódó munkáltatók számára is követendő példa lehet. 14

15 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek A stratégia összetevői Az átfogó megelőzési stratégiának három különböző szintje van: Elsődleges megelőzés: a dolgozó egészségének megőrzése a kábítószer-absztinencia megtartásával és az alkoholfogyasztás mérséklésével; Másodlagos megelőzés: segítség abban, hogy a veszélyeztetett személyek a maguk erejéből változtassanak viselkedésükön, emellett korai szűrés, tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása, Harmadlagos megelőzés: a kezelés, a rehabilitáció és a gyógyuló dolgozó újra munkába állítása. Elsődleges megelőzés Minden felnőtt embernek vannak olyan periódusai, amikor sérülékenyebb és ezért veszélyeztetettebb lehet, mint egyébként. Ebből kiindulva törekednünk kell az alkoholfogyasztás veszélyeinek tudatosítására, az egészséges életvezetés, az egészséges szokások megerősítésére, valamint az ezzel kapcsolatos készségek és a képességek fejlesztésére. Ezektől az akcióktól a különböző élvezeti szerek iránti igény csökkenése várható, amely minden megelőzési stratégia kritikus pontja. A stratégia kialakítása során a vállalatoknak olyan szempontokat érdemes megvizsgálniuk, mint: Lehet-e hozzájutni alkoholhoz a munkahelyen? Bizonyos alkalmakkor megengedett-e alkoholfogyasztás a munkahelyen? Egyforma elbírálás alá esnek-e az alkalmazottak a beosztástól függetlenül? Vagyis a főnöki szoba bárszekrényére ugyanaz vonatkozik-e, mint az alkalmazotti büfére? Esetleg bizonyos szerek fogyasztását elnézik-e, ha az rövid távon fokozza a munkateljesítményt? Más szóval, a vezető hajlamos-e úgy tenni, mintha nem venné észre, hogy beosztottjainak egy része serkentőszereket fogyaszt azért, hogy fizikai állóképességét megőrizze a túlórák vagy a váltó műszakok során. Az elsődleges megelőzés keretében minden dolgozóban tudatosítani kell, hogy az alkoholvagy kábítószer-fogyasztás munkaidő alatt (vagy azt megelőzően, ha hatása még tart a munkavégzés idején) mindenképp veszélyes és nemkívánatos, legyen szó akár egyszeri, akár alkalmi vagy rendszeres fogyasztásról. A vezetés és a dolgozók számára egyaránt tudatosítani kell, hogy a legnagyobb teljesítménybeli veszteséget, a legtöbb kockázatot és a legtöbb alkohollal kapcsolatos munkahelyi balesetet is az alkalmi ivók okozzák! Azért ők,, mert a mérsékelten ivók (akik többségben vannak) alkalmanként túl sokat isznak, néha berúgnak és ezek után a teljesítményük kiegyensúlyozatlanabb, mint a rendszeres nagyivóké. Mindenki számára hangsúlyozni kell az alkoholfogyasztás teljesítmény csökkentő hatását, függetlenül az illető beosztásától, munkakörétől vagy képzettségétől. Ezért a kialakított és be- 15

16 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek vezetett szabályzat legyen világos, egyértelmű és a vállalat következetesen érvényesítse is azt minden szinten, a vezetőktől az alkalmazottakig. Másodlagos megelőzés A másodlagos megelőzésnek két lépcsőfoka van. Az első: az elsődleges megelőzés hatására az alkalmazottak egy része fölismerheti, hogy alkoholfogyasztása veszélyes szintet ért el és viselkedésén hajlandó változtatni vagy pedig önszántából keres segítséget. Gyakran önértékelő tesztek segítik e felismerést. Ilyenek pl. a fogyasztást felmérő kérdőívek vagy az ivási szokásokat tisztázó oktató füzetek. A kérdőív tételei legyenek egyszerűek, ne keltsenek szorongást. Egy ilyen példaprogramot a Függelékek-ben ismertetünk. Akik a függőségük legelején és önszántukból keresnek segítséget, általában nagyobb sikerrel járnak, mint akik a későbbi fázisokban kísérlik meg ezt, mivel felismerik a függőség kialakulásának folyamatát, és lépéseket tesznek a káros folyamat megállítására! Ha a dolgozók bizonyosak lehetnek a titoktartásban és abban, hogy az állásuk nem kerül veszélybe, akkor a felettesükön keresztül is kereshetik a segítséget. Egyéb, külső segítségnyújtó és kezelőszolgálattal ugyancsak fölvehetik a kapcsolatot. Második lépésként három érintett fél, azaz a vezetők, a középvezetők és a munkatársak, illetve a foglalkozás-egészségügyi, vagy a biztonsági szakemberek bevonásával történik a veszélyeztetett személyek azonosítása és a feltételek elfogadtatása. Hangsúlyozni kell, hogy könnyebben és hatékonyan lehet támogatást nyújtani annak a személynek, aki még a függőség legelején tart, mint megvárni a függőség késői szakaszát. A függőség korai jegyei is felismerhetők! A megelőzési kampányok során el kell érni, hogy a dolgozók észrevegyék: melyek a nehezen észlelhető korai jegyek és melyek jelzik azt, hogy a probléma már valóban veszélyes. Mivel a családtagokkal és a barátokkal való kapcsolatfelvétel gyakran korlátozott, és az érintett nem számíthat a segítségükre a leszokás folyamán, ezért a munkatársak szerepe mindenki másnál fontosabbá válik. Nem kell azonban minden eseményt a kelleténél jobban fölnagyítani. Ha valaki egy nap, tőle szokatlan módon, alkoholos lehelettel és véreres szemmel áll munkába, ez még nem jelzi szükségszerűen az alkoholproblémát. Nem kell az illetőt mindjárt gyanakodva méregetni. Amire viszont egyértelműen figyelni kell, az a munkateljesítmény folyamatos romlása. Ebben az esetben nem szabad megvárni, amíg a betegség krónikussá válik. Harmadlagos megelőzés Még a legjobb megelőzési stratégiák és programok ellenére is vannak néhányan, akik életvezetési problémáikkal folytatott küzdelmük során különböző élvezeti szerek fogyasztásához folyamodnak. A káros alkoholfogyasztás olyan, fokozatos romláshoz vezető folyamat, amelyet a személy probléma-tagadása jellemez. Ha a személyhez nem jutottak el a megelőzési program információi, vagy a probléma már krónikussá vált, akkor támogatás, tanácsadás, detoxikáló, illetve viselkedésmódosító kezelés és emellett önsegítő és támogató csoportokban való részvétel válik szükségessé. 16

17 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek A vállalatoknak ezzel kapcsolatban különböző elvárásaik és kényszerítő eszközeik lehetnek. A munkahelyek többségének nincs kapcsolata a létező segítő szervezetekkel. Nehéz a feladata azoknak a programoknak, amelyek a hagyományos erőforrások mobilizálását támogatják, azaz a dolgozó, a család, a barátok, a vállalat és a lakóhelyi közösség együttes bevonását és összefogását szorgalmazzák az akadályok leküzdésében. Amikor a vállalatok az alkoholfogyasztással foglalkoznak, sokszor kevéssé érzik kötelességüknek a dolgozó támogatását, a problémát szívesebben hárítják a kormányzatra, vagy a társadalomra. Világossá kell tenni a munkáltató felelősségét a felépülőben levő dolgozóikkal kapcsolatosan is. A cég érezze kötelességének az alkoholfüggőségben szenvedő dolgozóinak támogatását, majd későbbi munkába állítását. A felépülő személynek pedig bizonyítania kell, hogy egyre nagyobb felelősséget igénylő feladattal lehet megbízni. Az alkoholra és a kábítószerre vonatkozó belső szabályzat kialakításakor egyértelműen és világosan kell megfogalmazni a vállalat által kínált kezelési és rehabilitációs lehetőségeket azokban az esetekben, ha az eset ilyet igényel. Az alkoholfogyasztásból való kilábalás folyamata hosszadalmas és fokozatos. Leginkább célravezető ezért az elsődleges megelőzésre és a korai támogató programokra koncentrálni, mert ezért minimálisra csökkenthetjük a súlyosabb fázisokban már elkerülhetetlenül bonyolultabb beavatkozásokat, amikor már orvosi kezelésre is szükség lehet. Követendő út: az átfogó megközelítés Mielőtt a vállalat végleges programot alakítana ki, célszerű áttekinteni az alábbi összefüggéseket, mert ezek közül némelyik vagy akár az összes szempont meghatározhatja a program sikerét. A kialakítandó vállalati politika különböző feladatokat ró a munka világának minden szereplőjére: a kormányzatra, a munkáltatókra és a munkavállalókra egyaránt. A munkáltatóknak föl kell ismerniük saját szerepüket az érdekeltekkel való együttműködésben, és működőképes szövetségeket kell létrehozniuk partnereikkel. A vállalati politika legyen átfogó: egyaránt terjedjen ki az oktatásra és a megelőzésre, a szűrésre, a felmérésre, valamint a rehabilitációra. Már a belső szabályzatok kialakításkor is látni kell, hogy mely területeken kell majd lépéseket tenni. A legjobb lépcsőzetesen haladni: a rövidtávútól és a kishatókörűtől a hosszú távú és széleskörű programokig. A hosszú távú távlat azon a felismerésen alapul, hogy ha egyáltalán léteznek alkohol-problémák, akkor azok sokkal inkább idült lefolyású ügyeket jelentenek, nem pedig különleges megoldásokat kívánó válsá helyzeteket. A programnak a régióban vagy az országban már létező biztonsági, egészségügyi és szociális szolgáltatásokra kell épülnie, azok erősítésével és kiterjesztésével. A nem kormányzati szférában és a közösségekben is igen sok erőforrás lelhető föl, a munkáltatóknak e forrásokat is teljes mértékben hasznosítaniuk kell. 17

18 A. rész: Áttekintés, stratégia és irányelvek A/III. A VÁLLALATI POLITIKA KIALAKÍTÁSA ÉS MEGISMERTETÉSE AZ ÉRINTETTEKKEL A következőkben a vállalati alkohol- és drogpolitika kialakításának menetét ismertetjük. Alapfeltétel a problémák gondos vizsgálata, az elérhető források föltérképezése, továbbá a vezetés és a munkavállalói érdekképviseletek közti konzultáció. Megvizsgáljuk a stratégia összetevőit, a vállalati alkohol-politika szempontjait és a munkáltatók lehetőségeit. (Ezt a részt az alkoholról, a kábítószerekről szóló és a munkahelyi felmérést tárgyaló mellékletek egészítik ki.) 18

19 B. rész: A megelőzési programok megtervezése és végrehajtása A/III. A VÁLLALATI POLITIKA KIALAKÍTÁSA ÉS MEGISMERTETÉSE AZ ÉRINTETTEKKEL Általános kérdések Az írott szabályzat legyen egyszerű, egyértelmű és mindenekelőtt a szervezet összes tagja számára könnyen hozzáférhető. Annak érdekében, hogy a dolgozók nagy valószínűséggel megértsék és elfogadják a vállalati irányelveket, elengedhetetlen aktív részvételük azok kialakításában. A dolgozók képviselői azzal járulhatnak hozzá ehhez a munkához, hogy tudatosítják: a problémák alapvetően közösek. A szabályzat hitelességét és elfogadhatóságát növeli, ha abban az alkalmazottak igényei, érdekei és javaslatai is érvényre jutnak. Az alapelveket nem kell túlbonyolítani, minél egyszerűbb a szabályzat, annál jobb. Átfogónak kell lennie, abban az értelemben, hogy illeszkedjen a már meglévő kommunikációs eszközökhöz, képzési formákhoz és a munkahely egyéb körülményeihez. Az esetleges módosítások és bővítés érdekében lényeges, hogy rugalmasak maradjunk, és elfogadjuk: a kipróbálás és tesztelés után bizonyos változtatásokra lehet szükség. Számos lehetőséget és ezek kombinációját kell kipróbálni addig, amíg a legjobb megoldást megtaláljuk. A dinamikus és bármikor megváltoztatható folyamat első lépése: a téma felvetése. A legfontosabb alaptétel az, hogy bármely munkahely, méretétől, erőforrásaitól függetlenül, a maga eszközeivel hatékonyan fel tud lépni a megoldás érdekében. Nem létezik az "egyetlen üdvözítő és tökéletes módszer". Minden cégnek fel kell mérni a saját szükségleteit, kiválasztva a hozzá illő módszereket. Tehát az aktuális szükségletekhez, a különböző jogi követelményekhez és a szocio-kulturális tényezőkhöz kell illeszteni a rendelkezésre álló vállalati, illetve közösségi erőforrásokat. A különféle lehetőségek figyelembe vételével végül kirajzolódik a hosszú távon életképes program. A szabályzatnak két lábon kell állnia. Ennek érdekében: a fokozott tudatosság kialakításával és a gyakorlati ismeretekkel a program az egyén vállára helyezi a problémák megoldásának felelősségét. Az alkalmazottak tehát maguk felelősek azért, hogy munkaköri feladataikat egészséges és biztonságos módon lássák el, de a vállalati politika mondja ki azt is, hogy az egyén nem légüres térben dolgozik, nézeteire és viselkedésére számos külső tényező is hatással van. A vállalat ezért köteles gondoskodni a megfelelő munkakörülményekről, felel az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet kialakításáért és fenntartásáért. 19

20 B. rész: A megelőzési programok megtervezése és végrehajtása A vállalati politika lehetőség szerint vegye számításba a két fenti elemet és törekedjék ezek kombinációjára. A munkáltató többek közt az alábbi módokon javíthatja a munkavégzés feltételeit: az optimális munkakörnyezet kialakításával, az egészségügyi és munkabiztonsági előírások alkalmazásával, az kulturált körülmények közötti egészséges étkezés lehetőségének biztosításával. a pihenés és sportolás lehetőségeinek megteremtésével. A vállalati irányelvek Minden vállalatnak olyan világosan megfogalmazott elvekkel kell rendelkeznie, amelyeket a dolgozók könnyen megértenek. A vállalati alkohol- és kábítószer-politikára vonatkozó minták a Függelékek között szerepelnek. Az írott irányelveknek az alábbiakat kell tartalmaznia: a./ A munkahelyi alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályzat Világos és egyértelmű kell, hogy legyen, nem tartalmazhat félreérthető, bizonytalan kifejezéseket. Mivel az alkohol fogyasztását általános tolerancia kíséri, a legcélszerűbb a teljes tilalom. A szabályzat kialakítóinak tudniuk kell, hogy a még biztonságos alkoholfogyasztásnak nincs mércéje, mivel a fogyasztók testsúlya, toleranciaszintje, genetikus adottságaik, anyagcsere folyamataik is különbözőek. Ami az egyik ember számára olyan mértékű fogyasztást jelent, ami nem okozhat problémát, az a másiknak esetleg már nem biztonságos. A munkáltató telephelyén kívül végzett munka, az ügyeletek és a túlórák stb. alatti alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályokat szintén világosan kell megfogalmazni. b./ A munkaidő előtti alkoholfogyasztásra vonatkozó korlátozások Általában nem fordítanak kellő figyelmet arra a fontos biztonsági szempontra, amelyet a munkaidőn kívüli szerfogyasztás jelent. Az, hogy a dolgozó hogyan tölti a szabadidejét, hatással van a teljesítményére és termelékenységére, így tehát ez is a munkáltató ügye. A cégek egy része előírja, hogy a munkakezdés előtt hány órától tilos az alkoholfogyasztás, sőt, előtte is csak olyan mértékben engedi meg, hogy az egyén cselekvőképességét, ítélő és döntési képességét ne befolyásolja. c./ Gyógyszerek, amelyek befolyásolhatják a munkateljesítményt Ha a dolgozónak valamilyen gyógyszert kell szednie, erről felettesét informálnia kell, és a minimálisra kell csökkenteni a lehetséges negatív következményeket. Mivel bizonyos gyógyszereket gyakran kábító hatásuk miatt használnak, ezért a vezetőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a szert valóban orvosi rendeletre, valódi betegség kezelésére írták elő. 20

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése AZ EURÓPAI UNIÓ MUNKAVÉDELMI STRATÉGIÁJA A HAZAI MUNKAVÉDELMI NEMZETI POLITIKA MEGALKOTÁSA

Részletesebben

Kezeljük a stresszt!

Kezeljük a stresszt! A munkavédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek #EUManageStress Kezeljük a stresszt! www.healthy-workplaces.eu Nevezési felhívás Európai Helyes Gyakorlat Díjak A

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek.

Cégcsoportunk ezt a segítséget kínálja ügyfeleinek. WTS Klient. A híd. Tartalomjegyzék WTS Klient csoport 2 WTS Alliance 3 Munkatársak 4 Szolgáltatások 6 Adótanácsadás 7 Jogi tanácsadás 8 Könyvelés 9 Bérszámfejtés 10 Egyéb számviteli tanácsadás 11 Kiadványok

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei

Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Munkaképességi index alkalmazás lehetőségei Dr. Kudász Ferenc Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály E-mail cím: kudasz@omfi.hu Telefonszám: +36-1-459-3086 Ergonómiai

Részletesebben

Bevezetés és válaszok

Bevezetés és válaszok Bevezetés és válaszok Bevezetés Kérjük, töltse ki a Munkahelyi Egészségfelmérési Kérdőívet és győződjön meg arról személyesen is, hogy az Önök cégénél mit lehetne javítani a jobb munkahelyi egészség biztosításának

Részletesebben

PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PDF FORMÁTUMÚ DOKUMENTUM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- IOSHA Munkáltatói kérdőív Bevezetés Az Európai Unió támogatásával és

Részletesebben

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Stresszkezelés a Munkahelyen- Magyarország Konferencia 2015. május 14. Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Előadó: Faragó István Egészségtudatosság =? Mindenkinek más jelent! Egészségtudatosság

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve

Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Szklerózis Multiplex a munkahelyen: A munkaadók kézikönyve Készült a Magyar Sclerosis Multiplex Társaság és a Sclerosis Multiplexes Betegek Országos Egyesületének szakmai útmutatása alapján Ez a kiadvány

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at

A MUNKAFELÜGYELET. Szervezet, jogok és kötelezettségek. www.arbeitsinspektion.gv.at A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MU NKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A MUNK AFELÜGYELET A MUNKAFELÜGYELET A

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT)

Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Az Autizmussal élő Gyermekek Oktatási és Integrációs Szakértői Bizottsága (P-RR-AUT) Európa Tanács, Strasbourg 2004-2006. Őszi Tamásné - gyógypedagógus A bizottság létrejötte: A P-RR-AUT létrehozásáról

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Szervezeti kommunikáció II. 86. lecke Az informális

Részletesebben

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés

Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek. szakpszichológus szakképzés Drogprevenciós módszerek a klinikumban Klinikai és mentálhigiéniai felnőttgyermek és ifjúsági szakpszichológus szakképzés Drogmegelızés és ártalomcsökkentés /forrás: Buda Béla, A drogmegelızés elméleti

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Bobuláné Bódi Dalma. okl. villamos mérnök, op. ügyvezető

Bobuláné Bódi Dalma. okl. villamos mérnök, op. ügyvezető Bobuláné Bódi Dalma okl. villamos mérnök, op. ügyvezető A WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. Alapítva: 1996 Fő tevékenységi területek: 2 WATT-ETA Kft. Szervezeti felépítés 3 A munkánk

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2014/2204(INI) 5.1.2015 VÉLEMÉNYTERVEZET a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

X./2.: A Rövid Intervenció

X./2.: A Rövid Intervenció X./2.: A Rövid Intervenció A fejezet feldolgozása során a hallgató megismerkedik a rövid intervenció alkalmazási területével és módszereivel X./2.1.: A Rövid Intervenció elméleti alapjai Hazánkban különösen

Részletesebben

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában

Megőrzi, ami jó. A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Megőrzi, ami jó A vállalati kultúra szerepe a munkaerő megtartásában Az összefoglaló célja Komplex vállalati dolgozói program bemutatása Mint a vállalati kultúra szerves eleme Az érdeklődés felkeltése

Részletesebben

III. Az emberi erőforrás tervezése

III. Az emberi erőforrás tervezése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség III. Az emberi erőforrás tervezése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség

T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség 27 Bevezetés T É N Y E K Európai Munkavédelmi Ügynökség A munkabalesetek társadalmi-gazdasági költségeinek leltára A munkavédelem szintjének emelése gazdasági hasznot hozhat a vállalatok, munkavállalók

Részletesebben

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve:

A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március. Gondozás 2013 SZ2. Intézmény sorszáma: Intézmény neve: A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 SZ2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0013 Létszámbővítés az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében a Kaposi Mór Oktató Kórházban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA

AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA AZ ISO 50001 ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI DIREKTÍVA KAPCSOLATA BÁRCZI ISTVÁN A FENNTARTHATÓSÁGI DIVÍZIÓ VEZETŐJE XXII. MAGYAR MINŐSÉG HÉT 2013.11.05-06. Világszerte Magyarországon AZ SGS Genfi központ 140

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma.

A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. A kortárssegítés az egészségfejlesztés egyik módszere, ami nem más mint életmód, viselkedésforma. Az a folyamat, amelynek révén képessé tesszük a résztvevőket egészségi állapot javítására, arra, hogy nagyobb

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása

Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása Mennyiben segíti az integritás felmérése a belső kontrollok működését az önkormányzatoknál? Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezető előadása A korrupciós veszélyeztetettség Minden költségvetési intézménynél

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása

Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Az alacsonyküszöbűség definíciója, körülhatárolása, elméleti szempontok; A hazai alacsonyküszöbű szervezetekre vonatkozó szakmai protokoll kialakítása Dr. Szemelyácz János INDIT Közalapítvány Pécs 2005.okt.18.

Részletesebben

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24.

L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. L 342/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.12.24. A BIZOTTSÁG 2150/2005/EK RENDELETE (2005. december 23.) a rugalmas légtérfelhasználásra vonatkozó közös szabályok megállapításáról (EGT vonatkozású

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

Burszki Mónika. Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Burszki Mónika Nemzeti Drogmegelőzési Iroda Új DS Szakértői munkacsoport Berényi András (diáktanácsadás, mentálhigiéné, civil szervezetek) Buda Béla (addiktológia, mentálhigiéné, kommunikáció) Grezsa Ferenc

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Drogteszt a munkahelyeken

Drogteszt a munkahelyeken FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.1 Drogteszt a munkahelyeken Tárgyszavak: foglalkozás-egészségügy; egészségvédelem; kábítószer; megelőzés; vállalati kultúra; szabályozás. Az amerikai üzleti világnak drogproblémái

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Kollégáival vállalkozást szeretne indítani. El kell dönteni, hogy a vállalkozási formák és a működési szabályok ismeretében, milyen cég alapítására van lehetőségük. A kérdés eldöntése érdekében

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről

Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Állásfoglalás a munkavállalók alkoholszondával történő ellenőrzéséről Sok esetben nem csak jogos gazdasági érdeke diktálja a munkáltatónak, hogy munkavállalói tiszta fejjel, alkoholos befolyásoltságtól

Részletesebben

5S Tréning. A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása

5S Tréning. A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 5S Tréning A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 1 Az 5S a termelékenység alapja Az 5S jelentősége Profit kézbentartása Költség Termelés Minőség Határidő Működés Berendezés Készlet Szabványosítás,

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS Kedves Tantestület! Közös munkánk eredménye alapján készül a Változásért változunk Fejlesztési Program következő ütemének tervezése. Aktivitásotoknak köszönhetően sikeresen zárhatjuk a Fejlesztési Program

Részletesebben

A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása

A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása A Munkaképességi Index története, felhasználása, a Ház-modell. Tervezett országos Hálózat bemutatása Előadó: Dr. Kudász Ferenc szakorvos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

a minőségszínvonalat a vállalatoknál?

a minőségszínvonalat a vállalatoknál? ÁLTALÁNOS ÉS IRÁNYÍTÁSI KÉRDÉSEK 1.3 3.1 Hogyan lehet emelni a minőségszínvonalat a vállalatoknál? Tárgyszavak: minőségirányítás; vezetés; vezetéskultúra; minőségjobbítás; minőségszínvonal; teljesítménynövelés.

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009)

EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) EREDMÉNYEK EURÓPAI LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS (2009) ÓRAMENET Krónikus epidemiológiai válság A felmérés 4 modulja: 1. Egészség-magatartás összetevői egészség-magatartás típusok 2. Munkakörülmények 3. Egészségi

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN

A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN A HR SZEREPE A GAZDASÁGI VÁLSÁG SZERVEZETI HATÁSAINAK TOMPÍTÁSÁBAN Kedves Kollégám! Mivel sem a hazai, sem a nemzetközi HR tevékenység nem élt még meg hasonló gazdasági válságot, annak kezelési módozatait,

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben